Sunteți pe pagina 1din 52

TEMA 1

OBIECTUL, METODA I SISTEMUL DREPTULUI MUNCII


1. Noiunea dreptului muncii
2. Obiectul de studiu al dreptului muncii
3. Metoda de reglementare a dreptului muncii
4. Legtura dreptului muncii cu alte ramuri de drept
Termenul:
MUNCA activitatea specific oamenilor (manual sau intelectual) prin care ei utilizeaz
aptitudinile fizice i psihice cu care sunt nzestra!i" n scopul producerii #unurilor cerute de via!a lor$
Conform %ic!ionarului e&plicativ al lim#ii romne prin munc se n!ele'e activitatea contient
specific omului" ndreptat spre un anumit scop n procesul cruia omul efectueaz" re'lementeaz
i controleaz" prin ac!iunea sa" schim#ul de materii dintre el i natur pentru satisfacerea tre#urilor
sale$
(n sens 'eneral munca este activitatea de producere a #unurilor materiale i spirituale$
(n sens restrns munca reprezint activitatea de producere a #unurilor i serviciilor
recunoscute social i care reprezint o surs de venit pentru cei care o presteaz$
Munca poate fi efectuat:
a) pentru sine )&$ n 'ospodria proprie fr a recur'e la serviciile altora"aici nu se aplic normele
de drept$
#) pentru o alt persoan nu se aplic n toate cazurile dreptul muncii" ci normele altor ramuri de
drept dreptul civil" cel mai adesea$
)&$*$ +rizerul sau croitorul lucreaz la domiciliul sau la sediul profesional" pentru un client el este
supus normelor de drept civil n rela!iile n care intr cu acesta$
,$ )&ist i munc la domiciliu supus normelor dreptului muncii$
Acelai tratament l au i li#er-profesionitii din diferite domenii: medicii" avoca!ii" notarii pu#lici"
farmaciti etc$
)&$ ,$ a) Medicii sunt salaria!i n re!eaua sanitar de stat (contract de munc)" unii dintre ei i
e&ercit profesia li#eral i n ca#inete particulare$
#) Munca este prestat n cadrul unui raport .uridic civil" prin ncheierea de conven!ii civile cum
ar fi: zu'rvirea sau repararea casei unei persoane fizice$
Concluzie:
/ersoana care muncete n schim#ul unui salariu" n folosul altuia i su# autoritatea acestuia" intr
su# inciden!a dreptului muncii" att aceasta ct i an'a.atorul su$
Aplicarea %reptului muncii este determinat de:
- primirea periodic a unei remunera!ii ca pre! al muncii partea economic0
- dependen!a .uridic" adic e&ercitarea de ctre patron a autorit!ii sale asupra salariatului$
Meseriaul care lucreaz pentru un client nu se afl su# autoritatea acestuia" deoarece el primete o
sarcin" dar o e&ecut n deplin li#ertate$
%efini!ie:
%reptul muncii poate fi definit ca fiind acea ramur a sistemului de drept
alctuit din ansam#lul normelor .uridice care re'lementeaz rela!iile individuale i
colective de munc dintre patroni (an'a.atori) i salaria!i (an'a.a!i)$
/rin %reptul muncii n!ele'em att totalitatea normelor ce re'lementeaz rela!iile de munc" dar i
tiin!a" ideile" concep!iile i teoriile despre aceste norme$
Men!ionm" deasemenea c dreptul muncii nu re'lementeaz toate rela!iile sociale de munc"
ci doar acele rela!ii sociale care se refer la munca prin an'a.are$ Astfel la munca prestat nafara
unor raporturi .uridice de munc se refer: *) munca prestat n #aza unui raport .uridic civil(de
e&$contractul de antrepriz)0
,) munca persoanelor ce practic o profesiune li#er (notar" avocat" auditor)0
1) munca efectuat n cadrul diferitor forme de activitate individual ( de e&$ munca unui lucrtor
a'ricol care-i cultiv sin'ur pmntul" aflat n proprietatea sa)$
1
%reptul muncii este analizat su# , aspecte:
*) (n sens restrns poate fi definit ca dreptul contractelor de munc$
,) (n sens lar' dreptul muncii s-a format i e&ist la ora actual ca ramur de drept de protec!ie a
lucrtorului de lezarea intereselor sale" de influen!ele nocive ale crizelor i infla!iei asupra
nivelului de trai" aprare a pr!ii mai sla#e" adic a salaria!ilor de punerea n pericol a snt!ii
datorit activit!ilor periculoase" sau 'rele pe care le nfptuiesc$
(n concluzie:%reptul muncii este un drept de protec!ie a salaria!ilor" care este compus din
ansam#lul normelor .uridice prin care snt re'lementate rela!iile ce se formeaz n procesul
ncheierii" e&ecutrii" modificrii i ncetrii raporturilor .uridice de munc" ntemeiate pe
contractual individual de munc$
2. Obiectul dreptului muncii
No!iune:
2#iectul de re'lementare al %reptului muncii l constituie raporturile .uridice de munc"
rela!ii care pot fi att individuale" ct i colective:
a) 3ela!iile de munc individuale sunt definite ca acele rela!ii sociale
re'lementate de le'e ce iau natere ntre o persoan fizic" pe de o parte" i" de re'ul"
o persoan .uridic" pe de alt parte0 e&$ urmare a prestrii unei anumite munci de ctre
prima persoan" n folosul celei de-a doua persoane care" la rndul ei" se o#li' s o
remunereze i s creeze condi!iile necesare prestrii acelei munci$
Totodat putem men!iona c totalitatea normelor .uridice dintr-un stat formeaz un sistem na!ional
unitar de drept$ Caracterul unitar admite cu certitudine divizarea n ramuri de drept$ 4a #aza
mpr!irii sistemului de drept n ramuri se afl caracterul rela!iilor sociale re'lementate de o 'rup de
norme de drept" Cu alte cuvinte" mpr!irea pe ramuri pornete de la o#iectul re'lementrii .uridice$
(n calitate de o#iect al dreptului muncii" raporturile .uridice individuale de munc se
caracterizeaz prin faptul c:
- 5e desfoar" de re'ul" n condi!iile re'imului intern de munc al unit!ii0
- 5alariatul se include n colectivul de munc al unit!ii respective0
- 3ela!iile de munc se manifest prin prestarea de ctre salariat a unei activit!i n
conformitate cu specialitatea" func!ia pe care o ocup sau calificarea pe care o are0
- 6ncluderea salariatului n colectivul de munc se #azeaz pe un fapt .uridic deose#it
(contractul de munc sau actul de ale'ere n func!ie etc$)$
Aadar rela!iile de munc salariat sunt rela!ii sociale #azate pe acordul dintre lucrtor i
an'a.ator cu privire la prestarea unei munci pentru i su# autoritatea an'a.atorului persoan fizic sau
.uridic n schim#ul unei recompense sau cti' evaluat n #ani$ Totodat sfera de re'lementare a
dreptului muncii cuprinde i alte rela!ii sociale le'ate de raporturile de munc salariat raporturi
.uridice cone&e$
3aporturile .uridice cone&e n ansam#lu cu cele individuale de munc formeaz o#iectul
dreptului muncii$ Aceste raporturi se aplic n urmtoarele domenii:
/lasarea n cmpul muncii
+ormarea profesional
/arteneriatul social
2r'anizarea i administrarea activit!ii de munc
3spunderea material a pr!ilor raporturilor .uridice de munc
5uprave'herea i controlul asupra respectrii le'isla!iei muncii
7urisdic!ia muncii$
2#iect al dreptului muncii se consider de asemenea raporturile .uridice care de iure iau natere
n #aza unor contracte civile (de antrepriz sau de prestri servicii)" care dup con!inutul lor"
adic potrivit drepturilor pe care le o#!in i o#li'a!iilor pe care i le asum n rezultatul ncheierii
acestor acte .uridice nu sunt de facto civile" ci de munc$ Astfel dac ntre #eneficiar i
antreprenor sau prestator e&ist le'turi de su#ordonare" ntruct activitatea de munc a
e&ecutorului se desfoar su# conducerea #eneficiarului" care pentru munca prestat face pl!i
2
periodice" practice salariale" atunci este vor#a de raporturi .uridice de munc" deoarece asemenea
drepturi i o#li'a!ii correlative sunt caracteristice unor rela!ii sociale de munc salariat$ Codul
muncii prin art$," alin$1 sta#ilete c n cazul n care instan!a de .udecat constat c" printr-un
contract civil" se re'lementeaz de fapt" raporturile de munc dintre salariat i an'a.ator" acestor
raporturi li se aplic prevederile le'isla!iei muncii$
3.Metoda de reglementare a dreptului muncii
Metoda dreptului muncii constituie modalitatea" procedeele" mi.loacele specifice de
re'lementare a rela!iilor sociale dintr-o sfer concret" de activitate social$3e'lementrile .uridice se
efectuiaz prin trei procedee de #az: prescrip!ie" interdic!ie" permisiune$
Prescripia-este modalitatea directiv" numit imperativ$ 3e'lementarea imperativ se
caracterizeaz prin limitarea li#ert!ii participan!ilor la rela!iile sociale i se e&prim prin formula :
Tot ceea ce nu se permite este interzis$
Interdicia i permisiunea sunt modalit!i de re'lementare mai li#er numit dispozitiv$ /rin
interdic!ie se permite totul din ceea ce nu este interzis$ /rin permisiune li#ertatea comportamentului
n 'enere nu este limitat$ 3ela!iile sociale de munc salariat con!in trei elemente: patrimoniale"de
administrare" de protec!ie$ (n func!ie de elementul predominant" se aplic o modalitate sau alta de
re'lementare imperativ sau dispozitiv$
3e'lementarea imperativ este efectuat de or'anele administra!iei pu#lice de sine stttor$
3e'lementarea dispozitiv de ctre or'anele administra!iei pu#lice centrale i locale cu
participarea reprezentan!ilor an'a.atorilor i salaria!ilor$ Aceste modalit!i de re'lementare snt
prevzute n Codul muncii$ Art$** CM 3M prevede faptul c nivelul minim al drepturilor i
'aran!iilor de munc pentru salaria!i se sta#ilete de codul muncii i de alte acte normative ce con!in
norme ale dreptului muncii$ Contractele individuale de munc" colective de munc i conven!iile
colective pot sta#ili pentru salaria!i drepturi i 'aran!ii de munc suplimentare fa! de cele prevzute
n cod i alte acte normative$ Normele care au scopul sta#ilirii unui nivel minim de drepturi i
'aran!ii n sfera muncii salariate sunt sta#ilite le'islative n mod centralizat" la nivel na!ional i au un
caracter imperative" astfel ele nu pot fi modificate de ctre pr!ile raporturilor .uridice de munc
individuale sau collective" dac asemenea modificri ar fi n detrimentul salaria!ilor$ Conf$art$89
alin$, CM 3M" salaria!ii nu pot renun!a la drepturile ce le snt recunoscute prin Codul muncii$ 2rice
n!ele'ere prin care se urmrete renun!area la drepturile recunoscute
salaria!ilor sau limitarea acestora este nul$ 4a fel sunt i prevederile art$*, CM 3M" conform crora
clauzele din contractele individuale de munc" din contractele collective de munc i din conven!iile
colective sau din actele .uridice emise de autorit!ile administra!iei pu#lice (Ministerul Muncii"
/rotec!iei 5ociale i +amiliei" de alte autorit!i centrale de specialitate0 autorit!ile pu#lice locale)"
care nrut!esc situa!ia salaria!ilor n compara!ie cu le'isla!ia muncii sunt nule i nu produc efecte
.uridice$
Concluzie:
)ste important de men!ionat faptul c" n cadrul contractului individual de munc n privin!a
salaria!ilor este interzis sta#ilirea unor condi!ii mai pre.oase dect cele prevzute de actele normative
n vi'oare" de conven!iile colective i de contractul colectiv de munc$ (n contractul colectiv de
munc n dependen! de starea financiar a an'a.atorului" pot fi prevzute nlesniri i avanta.e pentru
salaria!i" precum i condi!ii mai favora#ile dect cele prevzute de le'isla!ia n vi'oare i de
conven!iile colective$
4. Legtura dreptului muncii cu alte ramuri de drept
5istemul de drept al unui stat este un sistem omo'en" nefiind posi#il ca ramurile sistemului de drept
s ai# o e&isten! sin'ular" rupt de orice le'tur cu vreuna dintre celelalte ramuri de drept"
componente ale sistemului$ 3amura de drept este constituit din norme de drept 'rupate dup
anumite criterii le'ate or'anic ntre ele" ce re'lementeaz rela!iile sociale care au acelai o#iect ori
folosesc acelai comple& de metode$ %ar cum nici o norm .uridic nu poate e&ista independent n
sfera restului normelor" este clar c nici ramurile de drept nu pot e&ista izolat ca nite 'rupri de
3
norme separate$ 4e'turile dintre ramurile .uridice de drept se concretizeaz i n con!inutul
raporturilor .uridice cone&e n dreptul muncii" pre'tirea profesional" protec!ia muncii etc$
%reptul muncii constituie dreptul comun pentru celelalte cate'orii de
raporturi sociale de munc$
(n concluzie" ramurile de drept se 'sesc ntr-o str:ns interdependen!" corela!ie i interferen!"
fr a e&ista izolat unele de altele$ Cele mai importante corela!ii ale %reptului muncii snt cu
urmtoarele ramuri de drept: %reptul constitu!ional" %reptul civil" %reptul procesual civil" %reptul
administartiv" %reptul protec!iei sociale$
Legtura dintre dreptul muncii i dreptul constituional
4e'tura dintre dreptul muncii i dreptul constitu!ional se manifest prin aceea c dreptul
constitu!ional prevede cele mai importante valori economice" sociale i politice" iar la #aza acestei
discipline stau principiile sale de care !in cont toate celelalte ramuri de drept" %reptul muncii
inclusiv$
Legtura dintre dreptul muncii i dreptul civil
%reptul civil reprezint dreptul comun din care face parte i dreptul muncii" aa nc:t ori de c:te ori
aceast ramur nu re'lementeaz prin norme proprii o situa!ie .uridic" se va apela la norma din
dreptul comun i anume din dreptul civil$
/entru a se putea aplica normele dreptului comun raportului .uridic de munc tre#uie s se
ndeplineasc condi!iile i limitele acestora dup cum urmeaz:
%ac nu e&ist n acel domeniu re'lementri proprii ale le'isla!iei muncii
%ac dispozi!iile proprii dreptului civil nu snt incompati#ile cu specificul raporturilor de
munc
Asemnrile i deose#irile celor dou ramuri se concretizeaz n urmtoarele: n am#ele ramuri
raporturile .uridice snt de re'ul contractuale i se #azeaz pe principiul ne'ocierii i al e'alit!ii
pr!ilor0 ns n %reptul muncii ne'ocierea are loc n limitele sta#ilite prin le'e" iar e'alitatea se
pstreaz pn la ncheierea contractului individual de munc" dup care o parte contractant"
salariatul" capt o pozi!ie de su#ordonare$
3spunderea material a salariatului din dreptul muncii are anumite particularit!i n ceea ce
privete ntinderea ei ( ca re'ul" nu poate depi salariul mediu lunar al an'a.atului) i este mai
restrns necuprinznd venitul ratat$
Legtura dintre dreptul muncii i dreptul procesual civil
%reptul procesual civil reprezint ansam#lul normelor .uridice ce re'lementeaz activitatea de
.udecare a cauzelor civile i de e&ecutare a hotr:rilor pronun!ate n cauzele respective$ Aceste norme
ce privesc solu!ionarea conflictelor de natur civil se vor aplica i solu!ionrii conflictelor deduse
.udec!ii rezultate din raporturi .uridice de munc" n msura n care n privin!a acestora din urm nu
le sunt consacrate norme .uridice cu caracter special sau acestea fac trimitere la cadrul normativ
'eneral reprezentat de Codul de procedur civil$
Legtura dintre dreptul muncii i dreptul administrativ
Corela!ia dreptului muncii cu dreptul administrativ se manifest n urmtoarele forme: - printre
izvoarele dreptului muncii se numr actele normative emise de or'anele puterii e&ecutive 'uvernul
3M" Ministerul Muncii" /rotec!iei 5ociale i a +amiliei)0 - autorit!ile pu#lice apar ca su#iec!i ai
raporturilor .uridice de munc$
Legtura dintre dreptul muncii i dreptul proteciei sociale
%reptul muncii i dreptul protec!iei sociale au trsturi comune deoarece:
- unele drepturi ce !in de asi'urri sociale snt ntemeiate pe calitatea de salariat0
- conven!iile colective ( n calitate de izvoare specifice dreptului muncii) pot cuprinde clause
prin care se acord salaria!ilor drepturi suplimentare de asisten! social0
- izvoarele interna!ionale ale dreptului muncii i ale protec!iei sociale snt deseori comune$
%reptul protec!iei sociale este constituit din totalitatea normelor .uridice al cror o#iect este dat de
rela!iile de asi'urare i asisten! social$
4
Con!inutul asi'urrilor sociale este format din: drepturile de asi'urri sociale acordate pentru
refacerea snt!ii n caz de incapacitate temporar de munc" natere ori deces0 dreptul la pensie0
protec!ia social a omerilor i asi'urrile de sntate$
Con!inutul asisten!ei sociale este format din drepturile recunoscute familiilor cu copii0 protec!ia
copilului aflat n dificultate ori a persoanelor n v:rst sau cu handicap i alte forme de a.utor social$
%reptul muncii are o str:ns le'tur cu dreptul protec!iei sociale" prin faptul
c unele din drepturile de asi'urare social se acord ca urmare a calit!ii de salariat (indemniza!iile
pentru incapacitate de munc" a.utorul de oma.) sau izvoarele interna!ionale de cele mai multe ori
sunt comune0 precum i faptul c liti'iile privind asi'urrile sociale sunt asimilate liti'iilor de
munc$ Nu de pu!ine ori" ele sunt considerate una i aceeai ramur$
Legtura dintre dreptul muncii i dreptul penal
Corela!ia dintre dreptul muncii i dreptul penal este relevat de e&isten!a rspunderii .uridice
re'lementat de Codul muncii rspunderea disciplinar" patrimonial" contraven!ional i
rspunderea penal al cror su#iect sunt salaria!ii sau dup caz an'a.atorii$
)&ist de asemenea" posi#ilitatea cumulului rspunderii penale cu alte
forme de rspundere re'lementate de Codul muncii$
%eci rspunderea penal survine inclusiv pentru nclcri n %reptul muncii (e&$art$*;1 cod
penal <(nclcarea re'ulilor de protec!ie a muncii=)$
ubiecte pentru lucrul individual asupra temei !i "ntrebri recomandate pentru disscuii la
seminar#$
1. Relevai semnificaia i importana muncii n societatea contemporan.
2. Formulai noiunea Dreptului muncii.
3. Specificai caurile n care munca este prestat n afara unor raporturi !uridice de munc.
". Definii o#iectul Dreptului muncii.
$. %videniai trsturile caracteristice profesiunilor li#ere &independente'.
(. )naliai relaiile sociale de munc re*lementate de Dreptul muncii
+. ,e cate*orii de raporturi !uridice formea n ansam#lu o#iectul de re*lementare !uridic a
dreptului muncii -
.. Definii noiunea metodei de re*lementare a Dreptului muncii.
/. )naliai specificul metodei de re*lementare a Dreptului muncii.
10. 1umii modalitile de influen !uridic ramurale a metodei !uridice unitare.
11. ,are snt procedeele de #a a metodei de re*lementare a Dreptului muncii-
12. 1umii i caracteriai trsturile relaiilor de munc.
13. ,omparai relaiile sociale re*lementate de Dreptul muncii cu relaiile sociale re*lementate de
Dreptul civil i decidei asupra autonomiei Dreptului muncii.
1". )naliai cone2iunea Dreptului muncii cu Dreptul constituional.
1$. ,aracteriai le*tura Dreptului muncii cu Dreptul civil.
1(. Descriei posi#ilele asemnri dintre Dreptul muncii i dreptul administartiv.
1+. ,are este corelaia Dreptului muncii cu Dreptul familiei-
1.. ,e interferene e2ist ntre Dreptul muncii i Dreptul proteciei sociale.
5
TEMA 2
PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII
1. Noiunea de principii ale %reptului muncii i clasi&icarea lor.
2. 'rincipiile generale privind reglementarea relaiilor sociale de munc.
3. 'rincipiile ramurale ale %reptului muncii.
/rincipiile sunt nite idei cluzitoare" re'uli fundamentale care eviden!iaz esen!a
re'lementrilor private n anasam#lul lor" precum i a fiecrei ramuri sau institu!ii aparte$
/rincipiile n dreptul muncii se clasific n modul urmtor:
/rincipiile de #az ale dreptului constituie fundamentul ntre'ului sistem de drept" eviden!iaz
esen!a dreptului n 'enere snt incluse n le'isla!ie i au le'tur cu toate sau cu ma.oritatea ramurilor
de drept$
/rincipiile interramurale snt acele principii ce stau la #aza a dou sau mai multor ramuri de drept$
/rincipiile ramurale snt nite idei de #az" care e&prim esen!a normelorramurii dreptului muncii
i principalele direc!ii ale politicii statului n domeniul re'lementrii .uridice a rela!iilor sociale le'ate
de func!ionarea pie!ei muncii" folosirea i or'anizarea for!ei de munc$
/rincipiile institu!iilor de drept snt acele idei cluzitoare vala#ile pentru institu!iile unei ramuri$
/rincipiile 'enerale ale %reptului muncii se mai clasific:
1. 'rincipii &undamentale generale ale sistemului dreptului$
/rincipiul democra!iei
/rincipiul le'alit!ii
/rincipiul e'alit!ii n fa!a le'ii
/rincipiul separa!iei puterii n stat
%reptul la odihn
%reptul la protec!ia muncii
%reptul la asocierea n sindicate
%reptul la 'rev
2. 'rincipii &undamentale proprii ale %reptului muncii$
Libertatea muncii( inclu)"nd dreptul la munca liber aleas sau acceptat( dreptul
de capacitile sale de munc( dreptul alegerii pro&esiei i ocupaiei prevzut de art$>" lit$a din
Codul muncii$ Art$,1 din %eclara!ia Universal a %repturilor 2mului (*?9;) prevede c orice
persoan are dreptul la munc" la li#era ale'ere a muncii sale$ %reptul la munc este definit i n art$8
din /actul interna!ional cu privire la drepturile economice" sociale" culturale (*?88)" ca dreptul pe
care l are orice persoan de ai cti'a e&isten!a printr-o munc li#er aleas sau acceptat$
*nter)icerea muncii &orate !obligatorii# i a discriminrii "n domeniul raporturilor de
munc (art$> lit$# codul muncii)$ 4i#ertatea muncii este incompati#il cu munca for!at (o#li'atorie)$
(n Conven!ia 26M nr$,?@*?1A privind munca for!at sau o#li'atorie este sta#ilit c <munca for!at
este orice munc sau serviciu" cerute de la o persoan amenin!at cu aplicarea pedepsei" munc
pentru care persoana nu i-a propus #enevol serviciile sale=$ Art$99 din Constitu!ie prevede
activit!ile ce nu constituie munc for!at$
Art$* din Conven!ia 26M nr$*A>@*?>B cu privire la suprimarea muncii for!ate sta#ilete o#li'a!ia
statelor mem#re ale 26M de a suprima munca for!at i de a nu recur'e la vreuna din formele
acesteia:
- n calitate de mi.loc de influen! politic" educa!ional ori n calitate de msur de pedeaps pentru
sus!inerea sau e&primarea unor opinii politice sau convin'eri ideolo'ice" contrare sistemului politic"
social sau economic e&istent0
- n calitate de metod de mo#ilizare i utilizare a for!ei de munc pentru necesit!ile dezvoltrii
economice0
- n calitate de men!inere a disiplinei de munc0
- n calitate de mi.loc de pedeaps pentru participarea la 'rev0
6
- n calitate de msur de descriminare rasial" social" na!ional sau reli'ioas$
/revederile conven!iilor 26M i ale Constitu!iei privind munca for!at i 'sesc e&primare i
n art$B din Codul muncii" care atri#uie la munca for!at: a) nclcarea termenelor sta#ilite de plat a
salariului sau achitarea par!ial a acestuia0 #) cerin!a an'a.atorului fa! de salariat de ai ndeplini
o#li'a!iile de munc n lipsa unor sisteme de protec!ie colectiv sau individual ori n cazul n care
ndeplinirea lucrrii cerute poate pune n pericol via!a sau sntatea salariatului$
Art$*8; din Codul penal sanc!ioneaz infrac!iunea" care const n for!area unei persoane s presteze o
munc mpotriva dorin!ei sale sau for!area la munca o#li'atorie" !inerea persoanei n servitude pentru
achitarea unei datorii" o#!inerea muncii sau a serviciilor prin nelciune" constrn'ere" violen! sau
amenin!are cu violen!$
'rotecia "mportiva oma+ului i acordarea de asisten la plasarea "n c"mpul muncii
Msurile de prevenire a oma.ului vizeaz an'a.atorii care se o#li' de a crea condi!ii pentru
calificarea" recalificarea i perfec!ionarea salaria!ilor" de a efectua pl!i o#li'atorii n #u'etul
asi'urrilor sociale destinate fondului de oma.$ %e a informa n scris a'en!ia teritorial pentru
ocuparea for!ei de munc" despre locurile de munc li#ere n termen de > zile de la data n care au
devenit vacante$
,sigurarea dreptului &iecrui salariat la condiii ec-itabile de munc( inclusiv la
condiii de munc care corespund cerinelor securitii i sntii "n munc i a
dreptului la odi-n( inclusiv la reglementarea timpului de munc( la acordarea
concediului anual de odi-n( a pau)elor de odi-n )ilnice( a )ilelor de repaus i de
srbtoare nelucrtoare$ (art$>" lit$d Codul muncii)
%eclara!ia Universal a %repturilor 2mului n art$,1 prevede c orice persoan are dreptul la condi!ii
echita#ile i satisfctoare de munc" fapt care este prevzut i n art$B din /actul cu privire la
drepturile economice" sociale i culturale" ce fi&eaz dreptul oricrei persoane de a se #ucura de
condi!ii de munc .uste i prielnice" care s asi'ure securitatea i sntatea n munc$ (n art$91" al$,
din Constitu!ie este stipulat c salaria!ii au dreptul la protec!ia muncii" care includ msuri de
securitate i i'ien a muncii$ %e dreptul la protec!ia muncii #eneficiaz att cet!enii 3$Moldova" ct
i cet!enii strini" dar i persoanele fr cet!enie$ %e o protec!ie a muncii special se #ucur
femeile" persoanele ce nu au atins vrsta de *; ani i cele cu o capacitate de munc redus$ Art$,9 din
%eclara!ia Universal a %repturilor omului se refer la dreptul de odihn i recrea!ie inclusiv la o
limitare rezona#il a zilei de munc i la concedii periodice pltite$ /otrivit art$91" alin$, din
Constitu!ie" salaria!ii au dreptul la repaus sptmnal i concediu de odihn pltit$ %urata normal a
timpului de munc va fi de cel mult 9A ore pe sptmn$ (n scopul protec!iei vie!ii isnt!ii unor
cate'orii de salaria!i contra influen!ei unor factori periculoi i nocivi" le'isla!ia prevede durata
redus a timpului de munc$ 5alaria!ii care desfoar o activitate de noapte tre#uie s #eneficieze de
msuri ce !in cont de natura special a acestei munci$ /restarea orelor suplimentare este supus unei
re'lementri speciale ce !ine de remunerarea corespunztoare$ Acelai lucru este vala#il i pentru
munca n zilele de repaus i de sr#toare$ 5alaria!ii #eneficiaz de o pauz de mas n cursul zilei de
munc (art$*AB CM)0 de repaus sptmnal (art$*A? CM)0 de zile de sr#toare nelucrtoare cu
men!inerea salariului (art$*** CM)$ %reptul la concediu de odihn anual pltit este 'arantat pentru
to!i salaria!ii a crui durat minim este de ,; de zile calendaristice (art$**1 CM)$
.galitatea "n drepturi i "n posibiliti a salariailor (Art$ *8 din Constitu!ie)0 (Art$>
lit$e Codul muncii)$ Conform acestui principiu sta#ilirea unor condi!ii favora#ile de munc tre#uie s
asi'ure posi#ilitatea e'al pentru to!i de a fi promova!i n munca lor$
/arantarea dreptului &iecrui salariat la ac-itarea la timp integral i ec-itabil a
salariului care ar asigura o e0isten decent salariatului i &amiliei lui$ (Art$>" lit$f
CM)$ %eclara!ia Universal a %repturilor 2mului n art$,1 sta#ilete c to!i oamenii fr nici o
discriminare au dreptul la salariu e'al pentru munca e'al$ %e asemenea orice om care muncete are
dreptul la o retri#uire echita#il i satisfctoare astfel s-i asi'ure lui i familiei sale o e&isten!
Corespunztoare$ Art$B din /actul cu privire ladrepturile economice" culturale i sociale prevede c
remunerarea muncii tre#uie s asi'ure un salariu echita#il fr nici o discriminare" n special femeile
7
tre#uie s ai# 'aran!ia c condi!iile de munc ce li se acord nusn inferioare de acele de care
#eneficiaz #r#a!ii i s primeasc aceiai remunera!ie pentru aceiai munc$ Aceste prevederi sunt
completate de normele art$91" alin$, din Constitu!ie care privesc instituirea unui salaru minim pe
economie$
,sigurarea egalitii salariailor( &r nici o discriminare( la avansarea "n serviciu
lu"ndu-se "n considerare productivitatea muncii( cali&icarea i vec-imea "n munc "n
specialitate precum i la &ormarea pro&esional( reciclare i per&ecionare$(Art$> lit$'
Codul muncii)0 (Art$B 4e'ea cu privire la asi'urarea e'alit!ii din ,>$A>$,A*,)$ 5e interzice orice
deose#ire" e&cludere" restric!ie sau preferin! pe #aza criteriilor sta#ilite de prezenta le'e" care au
drept efect limitarea sau su#minarea e'alit!ii de anse sau tratament la an'a.are sau concediere" n
activitatea nemi.locit i n formarea profesional$ 6nterzicerea discriminrii pe #az de orientare
se&ual se va aplica n domeniul an'a.rii n munc i al ocuprii for!ei de munc$
,sigurarea dreptului salariailor i anga+atorilor la asociere pentru aprarea
drepturilor i intereselor lor( inclusiv a dreptului salariailor de a se asocia "n sindicate
i de a &i membri de sindicat i dreptului anga+atorilor de a se asocia "n patronate i de
a &i membri ai patronatului. (Art$> lit$h CM) n (art$,1 a %U%2)-este
prevzut dreptul oricrei persoane de a ntemeia sindicate i de a se afilia la sindicate pentru aprarea
intereselor sale$ Conform Constitu!iei (art$9,) este proclamat dreptul la asociere i se prevede c
sindicatele se constituie i i desfoar activitatea potrivit statutelor lor" contri#uind la aprarea
intereselor profesionale" economice i sociale ale salaria!ilor$ 5indicatele au dreptul s reprezinte i s
apere drepturile i interesele profesionale economice" de munc i sociale colective i individuale ale
mem#rilor lor n autorit!ile pu#lice de toate nivelurile" n instan!ele .udectoreti (art$*? din 4e'ea
sindicatelor) fapt o'lindit i n principiul asigurrii drepturilor sindicatelor de a e0ercita controlul
obtesc asupra respectrii legislaiei muncii ! art.1 lit.p 2M#. /atronatele sunt or'aniza!ii
necomerciale" ne'uvernamentale i independente" se constituie n #aza li#erei asocieri i e'alit!i n
drepturi a patronilor din diverse domenii de activitate$
,sigurarea dreptului salariailor de a participa la administarea unitii "n &ormele
prev)ute de lege.!,rt.1 lit.i 2M#3!,rt.42 2M#.
4mbinarea reglementrii de stat i a reglementrii conractuale a raporturilor de
munc i a altor raporturi legate nemi+locit de acestea (Art$> lit$. CM)
%repturile i o#li'a!iile su#iectelor raportului .uridic de munc i ale altor raporturi .uridice cone&e
se sta#ilesc cu participarea salaria!ilor" sindicatelor i a altor or'ane reprezentative$ 3e'lementarea
centralizat a rela!iilor a rela!iilor de munc i a celor cone&e se e&prim prin emiterea de ctre
or'anele competente ale statului a normelor .uridice n domeniul muncii" avnd drept scop de a-l
prote.a pe salariat de a#uzurile din partea patronilor i de a 'aranta condi!ii de munc ce ar contri#ui
la un nivel de via! decent$ /rintre actele normative locale din domeniul muncii" locul central l
ocup contractul colectiv de munc$ %e asemenea tre#uie men!ionate i re'ulamentele interne ale
unit!ii (art$*?; CM)
Obligativitatea reparrii integrale de ctre anga+atori a pre+udiciului material i moral
cau)at salariatului "n legtur cu "ndeplinirea obligaiilor de munc$ (Art$>lit$C
CM)$ 2rice salariat ale crui drepturi de munc au fost lezate are dreptul s sesizeze or'anele de
suprave'here i control (6nspec!ia Muncii) i instan!ele de .udecat$
,sigurarea dreptului la soluionarea litigiilor individuale de munc i a con&lictelor
colective de munc precum i a dreptului la grev$ (Art$> lit$n CM)$
Dreva reprezint un mi.loc le'al de presiune la care salaria!ii au dreptul s recur' ori de c:te ori
consider c interesele lor profesionale" economice i sociale le sunt nclcate$ 4e'ea sta#ilete
condi!iile de e&ercitare a dreptului la 'rev i rspunderea pentru declanarea nele'itim a 'revelor$
2rice dispozi!ie sau decizie a an'a.atorului (referitoare la sanc!iuni" concedieri) poate fi contestat n
termeni de un an de la data c:nd salariatul a luat cunotin! de con!inutul acesteia$ (n cazul n care
liti'iul !ine de plata unor drepturi salariale termenul de prescrip!ie de adresarea n instan!a de
.udecat este de 1 ani$
8
Obligaia prilor la contractele colective i individuale de munc de a respecta
clau)ele contractuale$(Art$> lit$o CM)$ Con!inutul acestui principiu rezult din
drepturile i o#li'a!iile de #az ale salariatului i an'a.atorului sta#ilite n art$? i *A a Codului
muncii$ Astfel" salariatul este o#li'at s-i ndeplineasc contiincios o#li'a!iile de munc prevzute
de contractul individual de munc" s respecte re'ulamentul intern al institu!iei" disciplina muncii"
cerin!ele de protec!ie i i'ien a muncii" s manifeste o atitudine 'ospodreasc fa! de #unurile
an'a.atorului etc$
,sigurarea dreptului salariailor la aprarea onoarei demnitii i reputaiei
pro&esionale "n perioada activitii de munc$ (Art$> lit$r CM)$ An'a.atorul nu are
dreptul s comunice unor ter!i datele personale ale salaria!ilor fr acordul nscris a acestuia$ (n caz
de concediere disciplinar an'a.atul are dreptul de a contesta$
/arantarea dreptului la asigurarea social i medical obligatorie asi'urarea
social permite compensarea principalelor tipuri de pierdere a capacit!ii de munc i respectiv a
salariului" din motiv de #oal" oma." o v:rst naintat$ %in contul primelor de asi'urare medical se
constituie un fond #nesc destinat pentru acoperirea cheltuielilor de tratare i ocrotire a snt!ii$
ubiecte pentru lucrul individual asupra temei !i "ntrebri recomandate pentru disscuii la
seminar#$
1. ,e cate*orii de principii sunt atestate n dreptul muncii -
2. 3enionai principiile specifice dreptului muncii.
3. Relevai re*lementrile naionale i internaionale menite s asi*ure li#ertatea muncii.
". ,e tipuri de activiti nu pot fi clasificate drept munc forat -
$. ,e fel de strate*ii au fost ela#orate pentru reducerea fenomenului discriminrii -
(. ,aracteriai principiul proteciei dreptului muncii.
+. Prin care instrumente internaionale este realiat protecia !uridic a salariatului -
.. ,aracteriai principiul asi*urrii dreptului salariailor de a participa la administrarea unitii.
/. Invocai re*lementrile concrete ale ,odului muncii prin care se conturea principiul o#li*ativitii
reparrii inte*rale de ctre an*a!ator a pre!udiciului material i a celui moral cauate salariatului n
le*tur cu ndeplinirea o#li*aiilor de munc.
10. Devluii coninutul principiului asi*urrii dreptului salariailor la aprarea onoarei4 demnitii i
reputaiei profesionale n perioada activitii de munc.
9
TEMA 3
IZVOARELE DREPTULUI MUNCII
1. Noiunea i clasi&icarea i)voarelor %reptului muncii.
2. *)voarele %reptului muncii commune cu i)voarele altor ramuri de drept.
3. *)voarele interne speci&ice %reptului muncii.
4. *)voarele internaionale ale %reptului muncii.
1. &era de aciune a i)voarelor %reptului muncii.
/rin izvoare ale %reptului muncii se n!ele' totalitatea formelor de e&primare a normelor .uridice
care re'lementeaz rela!iile sociale de munc" sta#ilite n temeiul unui contract individual de munc"
precum i alte rela!ii sociale indisolu#il le'ate de acestea (cele privind pre'tirea profesional"
protec!ia muncii" .urisdic!ia muncii)$ 6zvoarele dreptului muncii pot fi clasificate n dou cate'orii:
a) ivoare comune cu cele ale altor ramuri de drept (Constitu!ia 3epu#licii Moldova" le'ile"
hotrrile Duvernului 3M etc$)0 #) ivoare specifice dreptului muncii (conven!iile colective de
munc" contractele colective de munc" re'ulamentele interne ale unit!ilor etc$)$ 4a cate'oria
izvoarelor dreptului muncii tre#uie raportate i re'lementrile (instrumentele) interna!ionale
(conven!ii" acorduri" pacte) cu condi!ia ca !ara noastr s fie parte la ele (prin ratificare sau aderare)
i" evident" numai dac acestea privesc rela!iile sociale de munc$ 3e'lementrilor interna!ionale li se
acord o importan! deose#it" deoarece" reieind din prevederile articolului *1 din Codul muncii"
toate conflictele ce se ivesc dintre actele interna!ionale la care 3epu#lica Moldova este parte i actele
normative na!ionale" se solu!ioneaz n favoarea re'lementrilor interna!ionale$ Cel mai important
izvor de drept este ,onstituia Repu#licii 3oldova din 2/ iulie 1//"" le'ea fundamental a !rii: ea
enumer principalele acte normative sau izvoare de drept0 n Constitu!ie snt formulate principiile
fundamentale de drept" vala#ile pentru toate ramurile de drept" inclusiv pentru dreptul muncii$ (n
articolul B, alin$ * din Constitu!ie se men!ioneaz c /arlamentul adopt le'i constitu!ionale" le'i
or'anice i le'i ordinare$ 3aporturile de munc i cele de protec!ie social urmeaz s fie
re'lementate prin le'i or'anice$ /otrivit articolului *A, din Constitu!ie" Duvernul 3epu#licii
Moldova adopt hotrri i dispozi!ii care se pu#lic n 3onitorul 5ficial al Repu#licii 3oldova$
+irete" pot fi considerate izvoare ale dreptului muncii numai acele hotrri care con!in norme
'enerale i numai dac ele au ca o#iect de re'lementare rela!ii sociale de munc" precum i alte rela!ii
indisolu#il le'ate de acestea (raporturi !uridice cone2e)$ Astfel" snt recunoscute ca izvoare ale
dreptului muncii 6otrrea 7uvernului R3 nr. 1"+$ din 30.12.200" 8Privind sta#ilirea
cuantumului salariului minim pe ar i ma!orarea salariilor pentru unele cate*orii de an*a!ai din
sectorul #u*etar9" 6otrrea 7uvernului R3 nr. 2"3 din 02.03.200$ 8Pentru apro#area Procedurii
de stimulare a mo#ilitii forei de munc9 $a$ Au caracter de izvoare ale dreptului muncii i actele
normative adoptate de ministere i de celelalte autorit!i ale administra!iei pu#lice: re'ulamente"
ordine i instruc!iuni" dac au ca o#iect de re'lementare rela!ii sociale de munc$ Ma.oritatea actelor
emise de Duvernul 3epu#licii Moldova i de celelalte autorit!i ale administra!iei pu#lice fac parte
din cate'oria actelor normative adoptate ntru e&ecutarea le'ii$ Astfel" potrivit art$ ? alin$ , din :e*ea
R3 privind actele normative ale 7uvernului i ale altor autoriti ale administraiei pu#lice centrale
i locale &nr. 31+;<=>2003'" actele normative ale Duvernului 3epu#licii Moldova i ale autorit!ilor
administra!iei pu#lice tre#uie s corespund ntocmai prevederilor constitu!ionale i le'ilor$ (n cele
din urm" !inem s men!ionm pe urmele autorilor rom:ni c Eizvoarele dreptului muncii se
caracterizeaz prin faptul c normele care le alctuiesc" n marea lor ma.oritate" au un caracter
imperativ" ceea ce constituie o 'aran!ie n plus n favoarea persoanelor ncadrate n munc cu privire
la asi'urarea de ctre stat a condi!iilor optime desfurrii activit!ii" ct i pentru realizarea efectiv a
drepturilor ce le revin=$
2.Izvoarele re!"#l#$ %#&'$$ 'o%#&e '# $zvoarele al"or ra%#r$ e re!" ,onstituia$ %ei este
principalul izvor pentru dreptul constitu!ional" Constitu!ia 3epu#licii Moldova este un izvor
important i pentru dreptul muncii" deoarece: *) unele drepturi fundamentale ale cet!enilor snt
le'ate de munc i intereseaz aadar dreptul muncii (dreptul de afiliere la sindicate (art$ 9,)" dreptul
10
la munc i la protec!ia muncii (art$ 91)" dreptul la 'rev (art$ 9>))0 ,) principiile fundamentale ale
dreptului muncii au ca izvor primar chiar te&tele constitu!ionale (interzicerea muncii for!ate art$ 99
etc$)$ ,odul muncii$ Codul muncii din ,; martie ,AA1 re'lementeaz totalitatea raporturilor
individuale i colective de munc" controlul aplicrii re'lementrilor din domeniul raporturilor de
munc" .urisdic!ia muncii" precum i alte raporturi le'ate nemi.locit de raporturile de munc$ Codul
muncii se prezint ca un act le'islativ care cuprinde ntr-un sistem unitar cele mai importante norme
.uridice din ramura dreptului muncii$ )l determin con!inutul tuturor institu!iilor dreptului muncii$
Codul muncii consfin!ete cele mai importante principii ale re'lementrii .uridice a rela!iilor de
munc i determin statutul .uridic al salariatului i an'a.atorului$ )lte acte le*islative$ 3aporturile
.uridice de munc snt re'lementate i de alte acte le'islative$ (n aceast privin! se cer men!ionate
urmtoarele aspecte: :e*ea cu privire la protecia muncii &nr. (2$;<II' din 2 iulie 1//1" care a
consacrat drepturile salaria!ilor la munc n condi!ii inofensive" ce corespund cerin!elor protec!iei
muncii0 :e*ea salaririi &nr. ."+;<=' din 1" fe#ruarie 2002" care determin principiile economice"
.uridice i or'anizatorice ale salarizrii an-'a.a!ilor afla!i n rela!ii de munc" n #aza contractelor
individuale de munc0 :e*ea R3 privind ocuparea forei de munc i protecia social a
persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc &nr. 102;<=' din 13 martie 2003" care
re'lementeaz msurile privind realizarea strate'iilor i politicilor de men!inere a unui nivel nalt al
ocuprii i adaptrii for!ei de munc la cerin!ele pie!ei muncii etc$ )ctele normative su#ordonate
le*ii$ Aceast cate'orie de acte normative se ela#oreaz pe #aza i n vederea e&ecutrii le'ilor$ %in
acest motiv" se cer a fi re!inute urmtoarele aspecte: a) actele normative su#ordonate le'ii (hotrrile
Duvernului 3M" re'ulamentele i instruc!iunile ministerelor i departamentelor $a$) urmeaz s fie
ela#orate n conformitate cu le'ile n vi'oare0 #) ele nu pot con!ine re'lementri primare0 c) ele
tre#uie s se nscrie n limitele competen!ei materiale i teritoriale ale or'anului care le emite$
3.Izvoarele (!e'$)$'e re!"#l#$ %#&'$$
%in cate'oria ivoarelor specifice dreptului muncii fac parte: contractele colective de munc0
conven!iile colective0 re'ulamentele interne ale unit!ilor $a$ ,ontractul colectiv de munc
reprezint acel act .uridic ncheiat n form scris ntre salaria!i i an'a.ator" care re'lementeaz
raporturile de munc i alte raporturi sociale n unitate$ (n sistemul 'eneral al izvoarelor de drept"
contractul colectiv de munc face parte din cate'oria contractelor normative" adic din cate'oria
actelor ce m#in n sine trsturile contractului i actului normativ$ Contractul colectiv de munc i
produce efectele asupra tuturor salaria!ilor din unitate (ntreprindere" or'aniza!ie" institu!ie)"
indiferent de data an'a.rii lor i de faptul dac s-au afiliat sau nu la o or'aniza!ie sindical din
unitate$ Aceast e&tindere reprezint o e&cep!ie de la principiul relativit!ii efectelor contractului$
,onvenia colectiv reprezint acel act .uridic care sta#ilete principiile 'enerale de re'lementare a
raporturilor de munc i a raporturilor social-economice le'ate nemi.locit de acestea" care se ncheie
de ctre reprezentan!ii mputernici!i ai salaria!ilor i ai an'a.atorilor la nivel na!ional" teritorial i
ramural n limitele competen!ei lor$ Conven!ia colectiv prezint toate caracterele unui act normativ:
*) este *eneral" pentru c sta#ilete principiile 'enerale de re'lementare a raporturilor de munc i a
raporturilor social-economice le'ate nemi.locit de acestea0 ,) este a#stract" pentru c nu
re'lementeaz situa!ia unui anume salariat individual" ci a tuturor salaria!ilor dintr-un anumit
teritoriu sau dintr-o anumit ramur a economiei na!ionale$ 1) este permanent" deoarece se aplic de
un numr indefinit de ori$ Re*ulamentul intern al unitii este un act .uridic care se ntocmete n
fiecare unitate" cu consultarea reprezentan!ilor salaria!ilor" i se apro# prin ordinul an'a.atorului$
Acest act .uridic sta#ilete drepturile i o#li'a!iile an'a.atorului i ale salaria!ilor" protec!ia i i'iena
muncii n cadrul unit!ii" precum i alte msuri ce se impun n vederea or'anizrii muncii i
asi'urrii disciplinei muncii$ (n conformitate cu art$ *?? alin$ 1 din CM al 3M" re'ulamentul intern al
unit!ii se aduce la cunotin!a salaria!ilor" su# semntur" de ctre an'a.ator i produce efecte .uridice
pentru acetia de la data ntiin!rii$
9$Izvoarele $&"er&a*$o&ale ale Dre!"#l#$ %#&'$$. (n cadrul dreptului muncii oricrui stat" normele
dreptului interna!ional au o importan! deose#it$ )le se clasific n *) Acte ale 2r'aniza!iei
interna!ionale a muncii re'lementri interna!ionale privind m#unt!irea condi!iilor de via! i
11
munc a salaria!ilor" acordate de asisten! tehnic n domeniul muncii i securit!ii interna!ionale
statelor mem#re" or'anizarea reuniunilor interna!ionale n domeniul muncii$ ,) Conven!i
interna!ionale n materie social- cuprind norme privind raporturile de munc i norme cu
privire la securitatea social$ 1) %eclara!ia Universal a %repturilor 2mului i alte conven!ii privind
protec!ia %repturilor i 4i#ert!ilor fundamentale ale 2mului$ 9) Actele or'aniza!iilor re'ionale sau
mondiale-Consiliul )uropei0 Uniunea )uropean0 Comunitatea 5tatelor 6ndependente actele crora
dupratificare se inte'reaz n le'isla!ia specific %reptului muncii$ >) re'ulamentele i directivele
Uniunii )uropene$
+.A'*$#&ea &or%elor Dre!"#l#$ %#&'$$. Aplicarea normelor dreptului muncii tre#uie e&aminat
su# un triplu aspect i anume: al aplicrii n timp" n spa!iu i asupra persoanelor$ )plicarea normelor
dreptului muncii n timp$ (n conformitate cu teoria 'eneral a dreptului" aplicarea actului normativ
comport dimensiuni temporare" care implic producerea efectelor .uridice n anumite intervale de
timp$ )fectul le'ii n timp este supus principiului activitii le*ii" potrivit cruia le'ea se aplic
tuturor faptelor n timpul n care se afl n vi'oare" are eficien! deplin i continu din momentul
intrrii n vi'oare i pn la a#ro'area ei$ 4e'ea dispune numai pentru prezent i viitor i nu are efecte
.uridice pentru trecut$ Aadar" tre#uie artat c Codul muncii din ,; martie ,AA1 a intrat n vi'oare la
* octom#rie ,AA1$ +ormalit!ile pe care le instituie acest Cod (cele ce !in" mai ales" de o#li'ativitatea
respectrii formei scrise a contractului individual de munc) nu snt o#li'atorii pentru salaria!ii care
s-au ncadrat n munc nainte de * octom#rie ,AA1" ntruct un asemenea conflict ntre dou le'i
(Codul muncii din ,> mai *?B1 i Codul muncii din ,; martie ,AA1) se solu!ioneaz conform
principiului tempus re*it actum$ Acesta este deci cazul ultraactivit!ii normei .uridice care a ieit de.a
din vi'oare$ (n statul de drept" pu#licarea le'ii are o importan! e&trem de mare" deoarece astfel se
aduce la cunotin!a cet!enilor e&isten!a ei$ /entru a o face cunoscut" le'ea adoptat i promul'at se
pu#lic n EMonitorul 2ficial al 3epu#licii Moldova=$ Astfel" intrarea n vi'oare a le'ii este
condi!ionat de pu#licarea ei$ Constitu!ia 3epu#licii Moldova prevede e&pres c nepu#licarea le'ii
atra'e ine&isten!a acesteia$ /otrivit art$ B8 din Constitu!ie" le'ea intr n vi'oare n urmtoarele
cazuri: a) la data pu#licrii sau #) la data prevzut n te&tul le'ii$ (n conformitate cu Fotrrea Cur!ii
Constitu!ionale nr$ 1,@*??;" din sensul concret al art$ B8 din Constitu!ie pot fi trase urmtoarele
concluzii:
- atunci cnd data intrrii n vi'oare nu este indicat n te&tul le'ii" data pu#licrii acesteia devine
data intrrii ei n vi'oare0
- nu este o#li'atoriu ca data intrrii n vi'oare a le'ii" prevzut n te&tul ei" s coincid cu data
pu#licrii acesteia n 3onitorul 5ficial0
- data intrrii n vi'oare a le'ii" prevzut n te&tul ei" nu poate precede data pu#licrii acesteia$
(n ceea ce privete ncetarea ac!iunii actului normativ" se cere eviden!iat faptul c aceasta are loc"
de re'ul" prin a#ro'are$ )#ro*area actului normativ" ca procedeu tehnico-.uridic prin care actul
normativ fr termen i nceteaz ac!iunea prin renun!are la el" poate fi: e&pres (direct sau
indirect) sau tacit$ A#ro'area e&pres a actului normativ poate avea un caracter direct" atunci cnd
noul act normativ prevede" n mod e&pres" c vechiul act normativ (sau anumite norme .uridice din
el) se a#ro'$ (n acelai timp" men!ionm c a#ro'area indirect poate avea loc cnd noul act
normativ nu stipuleaz" n mod e&pres" actul normativ care se a#ro' (sau anumite norme .uridice din
el)" dar se limiteaz la prevederea c se a#ro' toate actele normative anterioare care contravin noii
re'lementri$ A#ro'area tacit a actului normativ survine n cazul n care" n noul act normativ" nu se
con!ine nici o dispozi!ie (prevedere) referitoare la ac!iunea vechilor norme .uridice$ )plicarea
normelor dreptului muncii n spaiu $ Ca re'ul" normele dreptului muncii snt aplica#ile pe ntre'
teritoriul 3epu#licii Moldova$ Totui" avnd n vedere c actele normative" ce constituie izvoare ale
acestei ramuri de drept" pot fi emise de or'ane diferite" a cror competen! teritorial variaz de la o
cate'orie la alta" ntinderea aplicrii lor n spa!iu variaz n func!ie de aceast competen!$ +olosind
drept criteriu competen!a teritorial a or'anelor a#ilitate s emit acte normative n domeniul
dreptului muncii" acestea pot fi clasificate n felul urmtor:
12
a) acte normative care se aplic pe ntre* teritoriul Repu#licii 3oldova$ Aceast cate'orie de
acte este format din acte normative emise de ctre or'anele le'islative (/arlamentul 3M) i cele
e&ecutive (Duvernul 3M" ministerele i departamentele)$ %in aceast cate'orie de acte normative fac
parte: Constitu!ia 3epu#licii Moldova din ,? iulie *??9" le'ile or'anice i ordinare" hotrrile i
dispozi!iile Duvernului 3M" re'ulamentele i instruc!iunile ministerelor i departamentelor etc$0
#) actele normative care se aplic n limitele teritoriale ale unitilor administrativ;teritoriale$
%in aceast cate'orie fac parte conven!iile colective ncheiate la nivel teritorial (raional)" deciziile
consiliului raional i dispozi!iile primarului$ (n msura n care aceste acte normative re'lementeaz
rela!ii de munc" ele devin izvoare ale dreptului muncii0
c) actele normative care se aplic numai n cadrul unitilor$ %in aceast cate'orie fac parte:
re'ulamentul intern al unit!ii" contractul colectiv de munc i instruc!iunile proprii$
)plicarea normelor dreptului muncii asupra persoanelor$ Modul de aplicare a normelor
dreptului muncii asupra persoanelor este reflectat n art$ 1 din CM al 3M$ Astfel" dispozi!iile acestui
Cod snt aplica#ile fa! de: salaria!ii cet!eni ai 3epu#licii Moldova" ncadra!i n #aza unui contract
individual de munc0 salaria!ii cet!eni strini sau apatrizi" ncadra!i n #aza unui contract individual
de munc" care presteaz munc pentru un an'a.ator care i desfoar activitatea n 3epu#lica
Moldova0 salaria!ii cet!eni ai 3epu#licii Moldova care activeaz la misiunile diplomatice ale
3epu#licii Moldova de peste hotare0 an'a.atorii persoane fizice sau .uridice din sectorul pu#lic"
privat sau mi&t care folosesc munca salariat0 salaria!ii din aparatul asocia!iilor o#teti" reli'ioase"
sindicale" patronale" al funda!iilor" partidelor i altor or'aniza!ii necomerciale care folosesc munca
salariat$ %in punctul de vedere al su#iectelor" izvoarele dreptului muncii se mpart n dou cate'orii
de #az: a) ivoare cu vocaie *eneral de aplicare" adic acele izvoare care snt aplica#ile tuturor
cate'oriilor de salaria!i$ Astfel" la aceast cate'orie de izvoare se raporteaz: Codul muncii al 3M"
4e'ea 3M nr$ 8,>-G66@*??* cu privire la protec!ia muncii" Fotrrea Duvernului 3M nr$ 9,8 din
,8$A9$A9 E/rivind apro#area Modului de calculare a salariului mediu= $a$0 #) ivoare cu vocaie
special &aplica#ile anumitor cate*orii de salariai'$ %in aceast cate'orie de izvoare fac parte:
Fotrrea Duvernului 3M nr$ *,B1 din *?$**$A9 ECu privire la apro#area Nomenclatorului lucrrilor
sezoniere=" Conven!ia colectiv de munc la nivel de ramur pentru anii ,AA9-,AA>" ncheiat de
ctre +edera!ia /atronatului din Construc!ii i /roducerea Materialelor de Construc!ie din 3M $a$
ubiecte pentru lucrul individual asupra temei !i "ntrebri recomandate pentru disscuii la
seminar#$
11. Formulai definiia noiunii de ivor al dreptului muncii.
12. )r*umentati aplicarea practic a ivoarelor dreptului muncii cu caracter local.
13. ,omparati ivoarele dreptului muncii cu caracter local cu cele cu caracter *eneral.
1". ?n ce cate*orii pot fi diviate ivoarele dreptului muncii -
1$. Poate fi oare recunoscut practica !udiciar ca ivor al dreptului muncii -
1(. ,e cate*orii de acte !uridice pot fi inte*rate n cate*oria ivoarelor specifice dreptului muncii -
1+. Invocai e2emple concrete de acte normative su#ordonate le*ii4 care se preint ca ivoare ale
dreptului muncii.
1.. Specificai instituiile internaionale preocupate de ela#orarea normelor internaionale pentru
m#untirea condiiilor de munc i de via ale salariailor.
1/. ,e tipuri de acte poate adopta 5r*aniaia Internaional a 3uncii -
20. ?n ce condiii pot fi recunoscute acordurile i conveniile nc@eiate de Repu#lica 3oldova cu alte
state ca ivoare internaionale ale dreptului muncii -
21. %videniai particularitile aplicrii normelor dreptului muncii n timp.
22. ?n ce cate*orii se mpart actele normative n domeniul dreptului muncii n funcie de competena
teritorial a or*anelor a#ilitate s le emit -
23. ,are este modul de aplicare a normelor dreptului muncii asupra persoanelor-
13
TEMA ,
SUBIEC-II DREPTULUI MUNCII
1.Noiunea i clasi&icarea subiecilor %reptului muncii.
2.alariatul ca subiect al %reptului muncii.
3. ,nga+ator ca subiect al %reptului muncii.
4. indicatul ca subiect al %reptului muncii.
1. ,lte subiecte ale %reptului muncii.
5u#iec!i ai %reptului muncii snt desemna!i participan!ii la rela!iile sociale ce formeaz
o#iectul de re'lementare a dreptului muncii:
5u#iec!ii principali 5alariatul i An'a.atorul (art$*CM al 3M)0
5u#iec!ii reprezentativi 5indicatul i /atronatul (art$,,0 ,1 CM al 3M)0
5u#iec!i ai raportului de deservire 6nspec!ia muncii" A'en!ia Na!ional pentru ocuparea for!ei de
munc" 5erviciul 5anitaro-)pidemiolo'ic de 5tat" 5erviciul /rotec!iei Civile i 5itua!ii )&cep!ionale"
5erviciul 5tandartizare i Metrolo'ie" 6nstan!ele de .udecat (art$1B* CM al 3M)$
2.alariatul ca subiect al %reptului muncii.
5alariatul reprezint persoana fizic care presteaz o munc conform unei anumite
specialit!i" calificri sau ntr-o anumit func!ie" n schim#ul unui salariu" n #aza contractului
individual de munc (art$* CM al 3M)$ Calitatea de salariat se do#ndete din momentul apari!iei
capacit!ii depline de munc care este caracterizat prin dou criterii:
*) Criteriul de vrst art$98 al$,"1 CM al 3M$ Hrsta minim de ncadrare n cmpul muncii
este de *> ani" ns numai cu ncuviin!area reprezentan!ilor le'ali$ 4ipsa ncuviin!rii are drept
efect nulitatea a#solut dar remedia#il$ (ncuviin!area tre#uie s fie:
- e&pres
- special
- preala#il sau concomitent ncheierii contracului individual de munc$
,) Criteriul volitiv manifestarea de voin! a persoanei fizice referitor la munca ce urmeaz a fi
prestat$ Manifestarea tre#uie s fie:
-li#er
-n deplin contiin! de cauz
-neechivoc$
3. ,nga+ator ca subiect al %reptului muncii
An'a.atorul este persoana .uridic (unitatea) sau persoana fizic care an'a.eaz salaria!i n #aza unui
contract individual de munc" n schim#ul unui salariu" munca desfurndu-se n condi!ii de
su#ordonare a celui ce presteaz munca (art$* CM 3M)$ Unitatea este considerat o ntreprindere"
institu!ie" or'aniza!ie cu statut de persoan .uridic indiferent de tipul de proprietate" de forma .uridic
de or'anizare i de su#ordonarea ei departamental sau apartenen!a ei ramural$ /ersoana .uridic
conf$art$>> din Codul civil este: or'aniza!ia cu patrimoniu distinct care rspunde pentru o#li'a!iile sale
cu acst patrimoniu i poate avea scop lucrativ (commercial) sau nelucrativ (necomercial)$
/ersonalitatea .uridic de munc a persoanei .uridice este determinat prin dou criterii: operativ i
patrimonial.
/entru a o#!ine statutul de persoan .uridic acesta tre#uie s de!in:
statut nre'istrat la Camera de (nre'istrare de 5tat0
patrimoniu propriu0
capacitatea de a atra'e for!a de munc0
cont #ancar0
cod fiscal0
tampil etc$
14
An'a.ator persoan fizic conf$ art$98 alin$B CM al 3M" aceasta poate ncheia contracte individuale
de munc din momentul do#ndirii capacit!ii depline de e&erci!iu$ 4a #aza capacit!ii depline de
e&erci!iu stau dou criterii:
*$ 4icen!a eli#erat de ctre or'anul a#ilitat( care apare ca o autorizare pentru a avea calitatea de
an'a.ator)
,$ Capacitatea de a atra'e n cmpul muncii salaria!i$
3eprezentan!ii an'a.atorului snt: ad.unc!ii si" efii su#diviziunilor" specialitii principali" al!i
specialiti cu func!ii de rspundere ce au n supunerea lor su#alterni$
4. indicatul ca subiect al %reptului muncii
(n conformitate cu le'isla!ia n vi'oare" sindicatele snt or'aniza!ii o#teti din care fac parte" pe
principii #inevole" persoane fizice unite dup interese comune" inclusiv ce !in de activitatea lor$
Acestea se constituie n scopul aprrii drepturilor i intereselor profesionale economice" de munc i
sociale colective i individuale ale mem#rilor lor$ 5indicatele au anumite drepturi i anume:
a) de a participa la administrarea tre#urilor pu#lice0
#) de a participa la ela#orarea proiectelor de pro'rame social politice" proiectelor de le'i i de alte
acte normative n domeniul remunerrii muncii" asi'urrilor sociale i altedomenii ce !in de
munc0
c) au dreptul de a participa la ne'ocieri collective0
d) de a e&ercita controlul asupra realizrii contractelor0
e) de a cere destituirea func!ionarilor vinova!i n acest domeniu0
f) au dreptul la protec!ia social a lucrtorilor0
') dreptul la or'anizarea i desfurarea ntrunirilor n scopul aprrii drepturilor mem#rilor de
sindicat (art$,, alin$* din 4e'ea sindicatelor)0
h) de a participa la solu!ionarea liti'iilor individuale de munc0
i) dreptul la informa!ie (art$,1 alin$* din 4e'ea sindicatelor)$
1. ,lte subiecte ale %reptului muncii
5u#iecte ale dreptului muncii sunt" de asemenea: 6nspec!ia muncii" alte or'ane i inspectorate de stat"
special mputernicite pentru suprave'herea i controlul asupra respectrii le'isla!iei muncii" inclusiv
a normelor de protec!ie a muncii" ministerele i departamentele" or'anele administar!iei pu#lice
locale i centrale$
ubiecte pentru lucrul individual asupra temei !i "ntrebri recomandate pentru discuii la seminar#$
1. Formulai noiunea i clasificai su#iectele Dreptului muncii.
2. ,aracteriai capacitatea deplin de munc a salariatului.
3. )naliai coninutul ncuviinrii privind ncadrarea n cmpul muncii.
". ,aracteriai an*a!atorul ca persoan fiic i ca persoan !uridic.
$. )naliai drepturile sindicatelor i numii atri#uiiie lor.
SpeA
Dna Demian a lucrat pentru familia 1e*ru ca ddac timp de $ ani. Blterior a atins vrsta de pensio ;
nare i a cerut or*anului de asi*urare social s;i includ n vec@imea de munc cei $ ani lucrai la
familia 1e*ru4 n acest sens preentnd o confirmare a acestei munci.
,aracteriai statutul !uridic al fiecrui su#iect. ) avut statut de salariat cet.Demian activnd ca
ddac -
SpeA
,eteanul Civol n vrst de1+ ani4 dup a#solvirea colii s;a adresat cu cerere n unitatea 8Pric@indel9
pentru a fi an*a!at n cmpul muncii. ,ontractul individual de munc a fost nc@eiat de ctre pri.
,oncomitent cu salariatul s;a nc@eiat i un contract de rspundere material deplin.
15
Determinai statutul !uridic al fiecrui su#iect i n dependen de aceasta sta#ilii le*alitatea acestui
contract.
TEMA +
RAPORTURILE .URIDICE DE MUNC/
1. Noiunea raportului +uridic de munc i caracteristicile lui.
2. 2lasi&icarea raporturilor +uridice de munc.
3. .lementele raportului +uridic de munc.
4. ,pariia( modi&icarea( suspendarea i "ncetarea raporturilor +uridice de munc.
3ela!iile sociale care iau natere n cadrul prestrii muncii salariate capt forma raporturilor
.uridice$ 4a studierea raportului .uridic de munc tre#uie s eviden!iem specificul" prin care el se
diferen!iaz de alte raporturi .uridice$
Caracteristicile raportului de munc snt:
*) /restarea muncii n calitate de salariat
,) 6ncluderea salariatului n colectivul de munc
1) 5u#ordonarea salariatului ordinii interioare de munc
9) )&ecutarea unei munci de un anumit 'en stipulat la ncheierea contractului de munc
>) 2#li'a!ia salariatului de a e&ecuta o anumit sarcin normativ ntr-o anumit perioad de
timp$
Con!inutul raportului .uridic de munc constituie totalitatea drepturilor i o#li'a!iilor salariatului$
3aportul .uridic de munc se nate" de re'ul" n #aza unui act .uridic" ns n unele cazuri" pentru
apari!ia raportului .uridic de munc este necesar e&isten!a ctorva fapte .uridice$ 4e'isla!ia muncii
re'lementeaz nu numai rela!iile sociale de munc ci i alte rela!ii sociale cone&e cu cele de munc i
le'ate strns de ele ( protec!ia muncii" solu!ionarea liti'iilor de munc)$
Drsturile raportului !uridic de munc snt urmtoareleA
*) 6a natere prin ncheierea unui contract individual de munc0
,) (n contract snt reflectate principii i norme al dreptului muncii0
1) )ste un raport #ilateral0
9) Are su#iec!i distinc!i0
>) Unul dintre su#iec!i este ntotdeauna persoana fizic0
8) )ste un raport oneros0
B) Are un caracter sinala'matic0
;) Are un caracter continuu0
?) Are un caracter nentrerupt0
*A) )ste o rela!ie de su#ordonare a salaraiatului fa! de an'a.ator$
2. 2lasi&icarea raporturilor +uridice de munc
Raporturile !uridice de munc se clasific n felul urmtorA1' dup coninutE 2' dup structurE 3'
dup provenien. Dup coninut F tipice i atipice. Dup structur F su#iect4 o#iect4 coninut.
Dup provenien F individual i colectiv.
3..lementele raportului +uridic de munc
)lementele raportului .uridic de munc sunt: 5u#iectul salariatul i an'a.atorul" 2#iectul conduita
participan!ilor la raportul .uridic de munc" prestarea muncii de ctre salariat i salarizarea muncii de
ctre an'a.ator" Con!inutul drepturile i o#li'a!iile ce le revin su#iec!ilor raportului .uridic de
munc$
4. ,pariia( modi&icarea( suspendarea i "ncetarea raporturilor +uridice de munc.
3aporturile .uridice de munc dintre salariat i an'a.ator apar n #aza contractului" ncheiat potrivit
Codului muncii$ Apari!ia raportului .uridic de munc are o importan! deose#it pentru fiecare
persoan fizic" deoarece acesta i confer un nou statut social" statutul de salariat$ Modificarea
raportului .uridic de munc se produce de re'ul" cu acordul pr!ilor$ %ac ini!iativa vine de la
16
patron" se cere consim!mntul preala#il al salariatului" i invers dac ini!iativa vine din partea
salariatului se cere acordul patronului (art$8; CM al 3M)$ (n cazul necesit!ii de a efectua lucrri :
pentru aprarea !rii" pentru prentmpinarea unei avarii de produc!ie sau a unei calamit!i naturale0
pentru nlturarea unor situa!ii care ar putea periclita #una func!ionare a serviciilor de aprovizionare
cu ap i ener'ie electric etc$ (art$*A9" alin$, lit$a i # CM al 3M)" an'a.atorul poate schim#a
temporar" pe o perioad de cel mult o lun" locul i specificul muncii salariatului fr consim!mntul
acestuia i fr operarea modificrilor respective n contractul de munc$ 5uspendarea contractului de
munc presupune ncetarea temporar a unor efecte ale contractului prestarea muncii de ctre
salariat i plata drepturilor salariale de ctre an'a.ator (art$B> CM 3M) i are drept consecin!
suspendarea raporturilor .uridice de munc$ 4a #aza suspendrii raporturilor .uridice de munc poate
sta acordul pr!ilor" ini!iativa uneia dintre pr!i" dar i circumstan!ele ce nu depind de voin!a pr!ilor
(art$B8"BB"B; CM 3M)$ 3aporturile .uridice de munc nceteaz o dat cu ncetarea faptelor .uridice
care le-au dat natere a contractelor de munc$ Contractul de munc" n conformitate cu prevederile
Codului muncii" nceteaz: la acordul pr!ilor" din ini!iativa uneia din pr!i" (art$;>";8 CM 3M)" n
circumstan!e ce nu depinde de voin!a pr!ilor (art$;," 1A>" 1*A CM 3M)$
ubiecte pentru lucrul individual asupra temei !i "ntrebri recomandate pentru discuii la seminar#$
1.Definiti noiunea si indentificai caracteristicile raportului !uridic de munc.
2.,lasificai raporturile !uridice de munc.
3.1umii i caracteriai elementele raportului !uridic de munc.
SpeA
,et. )vram a fost admis s prestee munca n calitate de secretar; referent la SR: 8=irtute9 fr a
nc@eia un contract individual de munc. Dup 3 luni de munc 4 salariata este concediat de ctre an*a!ator
din motivul c n;a comunicat la an*a!are despre faptul c este *ravid &motiv pe care dac l;ar fi tiut
an*a!atorul n;ar fi an*a!at;o'.
)vram s;a adresat n instana de !udecat cu cererea de resta#ilire n cmpul muncii.
De determinat statutul !uridic al fiecrui su#iect. Sta#ilii le*alitatea raportului !uridic aprut ntre
pri.
SpeA
,et.Brsu este a#solvent a Bniversitii De@nice din 3oldova i a fost repartiat n cmpul muncii la
uina de tractoare. S;a preentat la uina de tractoare pentru nc@eierea contractului individual de munc.
?ns contractul de munc nu a fost semnat de ctre pri4 deoarece s;a respins cererea cet. Brsu din motive
ne!ustificate.
De determinat statutul !uridic al su#iecilor i n dependen de aceasta e2istena raportului !uridic de
munc.
SpeA
?n urma unui control efectuat la o unitate de ctre specialistul inspeciei muncii4 s;a constatat c
e2ist muli slariai care i desfoar activitatea fr a avea nc@eiate contracte de munc. Patronul
unitii a susinut c respectivele persoane nu sunt an*a!ai ci doar l a!ut n unele tre#uri4 doi dintre ei fiind
rude apropiate cu el. ,a urmare a discuiilor purtate cu persoanele respective4 cei care nu erau rude cu
patronul au susinut c de fapt lucrea ca an*a!ai4 patronul ns a refuat s nc@eie contracte de munc4
susinnd c deocamdat sunt an*a!ai de pro#.
De sta#ilit statutul !uridic al fiecrui su#iect. ,are va fi concluia specialistului inspeciei muncii -
SpeA
Salariatul Pslaru la data de 12.11.200( a naintat o cerere de concediere. :a data de 12.11.200+
cet. Pslaru s;a adresat cu o cerere suplimentar de a i se eli#era carnetul de munc4 deoarece are nc@eiat
17
un nou contract de munc. )n*a!atorul a refuat s;i eli#eree carnetul de munc 4 motivnd c salariatul nu a
ac@itat unitii suma pentru pre!udiciul material cauat sta#ilit n #aa @otrrii instanei de !udecat.
,are sunt drepturile i o#li*aiile prilor raportului !uridic de munc n acest ca -
TEMA 0
PARTENERIATUL SOCIAL 1N S2ERA MUNCII.
1.2onsideraii generale privind parteneriatul social.
2.'rincipiile parteneriatului social.
3.5ormele i organele parteneriatului social.
4.Negocierile colective.
1.2ontractele i conveniile colective de munc 6 &orme &undamentale de parteneriat social.
7.'articiparea salariailor la administrarea unitii.
8.9spunderea prilor parteneriatului social.
/arteneriatul social constituie un sistem de rela!ii reciproce dintre salaria!i (reprezentan!ii
salaria!ilor)" an'a.atori (reprezentan!ii an'a.atorilor) i or'anele administra!iei pu#lice centrale i
locale" orientate spre asi'urarea coordonrii intereselor salaria!ilor i an'a.atorilor n sfera rela!iilor
de munc i a altor rela!ii cone&e cu acestea$ 3ela!iile de parteneriat social dintre salaria!i i
an'a.atori au drept fundament factorii economic" social i politic$
+actorul economic l constituie munca salariat n procesul de produc!ie pentru un cti' i
activitatea de produc!ie pentru un profit$
+actorul social - l constituie nsi structura social a societ!ii #azat pe aplicarea muncii
salariate$
+actorul politic statul i formeaz o politic social n modul care i permite s asi'ure
pacea social" linitea n !ar" fapt care creeaz premise favora#ile i pentru efectuarea investi!iilor"
inclusiv a celor strine$
/arteneriatul social se produce att de pe pozi!ii #ilaterale #ipartism (salariat i an'a.ator)"
ct i trilaterale tripartism ( sindicate" patroni" stat )$ (n 3$Moldova au aplicare am#ele tipuri de
parteneriat social: la nivel de unitate- #ipartism0 la nivel na!ional" ramural" teritorial tripartism$
/articiparea reprezentan!ilor administra!iei pu#lice la cele trei niveluri ale parteneriatului social se
e&plic prin faptul c administra!ia pu#lic de!ine ntreprinderi" institu!ii i or'aniza!ii fiind un
reprezentant al acestor an'a.atori" iar n al doilea rnd" n calitatea sa de reprezentant al statului"
administra!ia pu#lic tre#uie s constituie un 'arant al parteneriatului social$ /rincipiul tripartismului
este aplica#il i n cadrul re'lementrii interna!ionale a rela!iilor de munc de ctre 26M" ale crei
or'ane sunt foemate din reprezentan!ii 'uvernelor" patronatelor i sindicatelor din cadrul statelor
mem#re ale 26M$
2.'rincipiile parteneriatului social.
- 4e'alitatea0
- )'alitatea pr!ilor0
- /aritatea reprezentrii pr!ilor0
- (mputernicirile reprezentan!ilor pr!ilor0
- Cointeresarea pr!ilor pentru participarea la raporturile contractuale0
- 3espectarea de ctre pr!i a normelor le'isla!iei n vi'oare0
- (ncrederea mutual ntre pr!i0
18
- )valuarea posi#ilit!ilor reale de ndeplinire a an'a.amentelor asumate de pr!i0
- /rioritatea metodelor i procedurilor de conciliere" efectuarea o#li'atorie de consultri ale
pr!ilor n pro#leme ce !in de domeniul muncii i al politicilor social-economice0
- 3enun!area la ac!iunile unilaterale care ncalc n!ele'erile (conven!iile colective)"
- 6nformarea reciproc a pr!ilor despre schim#rile de situa!ie0
- Adoptarea de decizii" ntreprinderea de ac!iuni n limitele re'ulilor i procedurilor coordonate
de pr!i0
- )&ecutarea o#li'atorie a conven!iilor colective i a altor n!ele'eri0
- Controlul asupra ndeplinirii conven!iilor colective0
- 3spunderea pr!ilor pentru nerespectarea an'a.amentelor asumate0
- +avorizarea dezvoltrii parteneriatului
social$
3.5ormele i organele parteneriatului social
+ormele parteneriatului social sunt acele modalit!i de coordonare a activit!ii partenerilor sociali"
care asi'ur o cola#orare amia#il n sfera de aplicare a le'isla!iei muncii$ /arteneriatul social"
conform le'isla!iei n vi'oare" se realizeaz ptin urmtoarele forme: a) ne'ocieri colective asupra
ela#orrii proiectelor0 #) participarea la e&aminarea proiectelor de acte normative i a propunerilor ce
vizeaz reformele social economice" la perfec!ionarea le'isla!iei muncii" c) consultri (ne'ocieri)
reciproce n pro#leme ce !in de re'lementarea rela!iilor sociale de munc0 d) participarea salaria!ilor
la administrarea unit!ii0 e) participarea reprezentan!ilor salaria!ilor i a patronilor la solu!ionarea
conflictelor de munc$
2r'anele parteneriatului social sunt structuri create de ctre partenerii sociali pentru re'lementarea
rela!iilor sociale de munc" pentru desfurarea ne'ocierelor colective i pre'tirea proiectelor"
contractelor i conven!iilor colective" ncheierea acestora precum i pentru or'anizarea controlului
asupra ndeplinirii contractelor i conven!iilor latoate nivelurile$ 2r'anele parteneriatului social
comisiile constituie un sistem i se formeaz" n func!ie de sfera de activitate pe #aze #ipartite sau
tripartite$ (n art$,> CM al 3M sunt prevzute structurile parneriatului social$ +ormarea i activitatea
comisiilor la nivel na!ional" ramural" teritorial se re'lementeaz prin le'e or'anic" iar a comisiilor la
nivel de unitate prin 3e'ulamentul tip" apro#at de Comisia na!ional pentru consultri i
ne'ocieri colective$ 5tatutul .uridic" modul de or'anizare i func!ionare a comisiei na!ionale pentru
consultri i ne'ocieri colective este sta#ilit prin prevederile 4e'ii privind func!ionarea i or'anizarea
Comisiei na!ionale pentru consultri i ne'ocieri colective nr$,9>@,AA8$
4.Negocierile colective
A ne'ocia nseamn a duce tratative pentru ncheierea unei conven!ii economice" politice" culturale
etc$ (n conformitate cu le'isla!ia 3$Moldova" dreptul de a purta ne'ocieri colective din numele
su#iec!ilor parteneriatului social l au reprezentan!ii respectivi ai pr!ilor$ 3eprezentan!i ai salaria!ilor
sunt or'aniza!iile i or'anele sindicale" iar reprezentan!i ai patronilor sunt conductorii unit!ilor"
persoanele mputernicite de acestea sau patronatele$ 3eprezentan!i ai an'a.atorilor ntreprinderi de
stat i municipale" or'aniza!ii i institu!ii finan!ate din #u'etele pu#lice pot fi or'anele
administra!iei pu#lice" mputernicite prin 4e'e sau alte or'ane create de ctre an'a.atori$ 5alaria!ii
care nu sunt mem#ri ai sindicatului din unitatea n care se desfoar ne'ocierile colective sunt n
drept s mputerniceasc or'aniza!ia sindical s le reprezinte interesele la ne'ocieri$ (n unit!ile
unde n 'enere nu sunt constituite sindicate" interesele salaria!ilor sunt reprezentate de persoanele
alese de ei n cadrul adunrii 'enerale (conferin!ei) convocate n acest scop$ /articipan!ii la
ne'ocierile colective sunt li#eri n ale'erea pro#lemelor ce !in de re'lementarea rela!iilor sociale de
munc$ Termenele" locul i modul de desfurare a ne'ocierilor n cadrul prevederilor le'isla!iei n
vi'oare" se sta#ilesc de ctre pr!i$ Acordurile dintre pr!ile parteneriatului social se ntocmesc su#
forma unor acte .uridice de parteneriat social$ 4e'isla!ia 3$ Moldova prevede , tipuri de astfel de
acte .uridice: contractele colective i conven!iile colective de munc$
1.2ontractele i conveniile colective de munc 6 &orme &undamentale de parteneriat social
19
Contractul colectiv de munc ( conven!ia colectiv de munc) este considerat un acord scris i n
preala#il ne'ociat" ncheiat ntre partenerii sociali" la diferite niveluri ce urmrete crearea unui cadru
'eneral i unitar de desfurare a rela!iilor de munc i care se refer la condi!iile de munc" precum
i la orice alte aspecte convenite de pr!i n le'tur direct sau indirect cu rela!ia de munc$
Condi!iile contractului colectiv" de re'ul" sunt divizate n trei 'rupe: *)o#li'a!ionale" ,)normative i
1)or'aniza!ionale$ Condi!iile o#li'a!ionale reprezint o#li'a!ii concrete" asumate de ctre pr!i spre
a fi ndeplinite n termene limit" fi&ate n contract$ Condi!iile normative reprezint re'uli de
conduit cu caracter 'eneral care re'lementeaz rela!iile sociale de munc din cadrul unit!ii$
Condi!iile normative ale contractului colectiv sunt norme- acorduri" norme locale ce !in de dreptul
muncii" sta#ilite de ctre pr!i n limitele atri#u!iilor lor" norme ce se e&tind doar asupra lucrtorilor
unit!ii$ Condi!iile or'aniza!ionale reprezint prevederi ce determin: procedura de ela#orare"
ncheiere" modificare i completare a contractului colectiv de munc$
7.'articiparea salariailor la administrarea unitii
%reptul salaria!ilor de a participa la administrarea unit!ii este re'lementat de Codul muncii" alte acte
normative" actele de constituire a unit!ii" precum i de contractul colectiv de munc$ Cele mai
principale forme de participare a salaria!ilor la administrarea unit!ii snt prevzute de art$9, din
Codul muncii
8.9spunderea prilor parteneriatului social
(n conformitate cu art$91 Codul muncii poart rspundere: persoanele care reprezint pr!ile i se
eschiveaz de la participarea la ne'ocierile colective privind ncheierea" modificarea i completarea
contractului colectiv de munc sau a conven!iei colective" ori care refuz s semneze contractul
colectiv de munc sau conven!ia colectiv ne'ociate0 persoanele vinovate de neprezentarea
informa!iei necesare desfurrii ne'ocierilor colective i e&ercitrii controlului asupra e&ecutrii
contractului colectiv de munc sau conven!iei colective0 persoanele vinovate de prezentarea unor
informa!ii incomplete sau neveridice$
ubiecte pentru lucrul individual asupra temei !i "ntrebri recomandate pentru discuii la seminar#$
1. Reproducei definiia le*al a noiunii de parteneriat social.
2. Relevai condiiile necesare pentru ca tripartismul s fie cu adevrat eficient .
3. :a ce niveluri se realiea parteneriatul social-
4. ,are or*anisme sunt implicate n funcionarea sistemului de parteneriat social -
5. Relevai principalele o#iective ale parteneriatului social.
6. ,e modele ale parteneriatului social cunoatei -
7. ,aracteriai principiile parteneriatului social.
8. )naliai formele i numii or*anele parteneriatului social.
9. ,are sunt atri#uiile or*anelor parteneriatului social n domeniul raporturilor !uridice de
munc -
10. ,e deose#iri e2ist ntre contractul colectiv de munc i convenia colectiv -
11. ,are este procedura de nfptuire a ne*ocierilor colective -
12. Relevai tipurile clauelor contractului colectiv de munc.
13. ?n ce mod operea modificarea i completarea contractului colectiv de munc i a conveniei
colective -
14. ,ine e2ercit controlul asupra ndeplinirii contractului colectiv de munc i a conveniei
colective-


20
TEMA 3
RE4LEMENTAREA .URIDIC/ A OCUP/RII 2OR-EI DE MUNC/
1. Noiuni "ntroductive privind piaa &orei de munc.
2. *nstituiile implicate "n reali)area politicilor "n domeniul ocuprii &orei de munc
3. Msuri de prevenire a oma+ului.
". Msuri active de stimulare a ocuprii &orei de munc.
$. tatutul +uridic al omerului.
(. 'rotecia social a omerului
4a cercetarea acestei teme tre#uie de eviden!iat n primul rnd faptul" c munca nu este o marf$
Acest principiu este consfin!it (n %eclara!ia de la /hiladelphia privind scopurile i o#iectivele 26M i
principiile dup care tre#uie s se cluzeasc politica mem#rilor ei din*A mai *?99$ )ste un
principiu democratic" care contri#uie la protec!ia demnit!ii umane$ /entru a e&ista pia!a muncii" este
nevoie de cel pu!in 9 condi!ii:
*$ 5 e&iste re'lementri care s o recunoasc
,$ 5 fie constituite or'anisme care s o or'anizeze
1$ 5 e&iste oferte de servicii (de locuri de munc)
9$ 5tatul s intervin pentru a armoniza pia!a muncii i pentru a controla fenomenul oma.ului$
/ia!a muncii este alctuit din , componente: a) cererea de for! de munc" #) oferta de
for! de munc$
+ormarea profesional este procesul de instruire continu n urma cruia un salariat do#ndete o
calificare" atestat prinr-un certificat sau o diplom eli#erat n condi!iile le'ii$
2.*nstituiile implicate "n reali)area politicilor "n domeniul ocuprii &orei de munc
Ministerul Muncii" /rotec!iei 5ociale i +amiliei" ministerele i alte autorit!i administrative centrale"
Comisia Na!ional pentru Consultri i Ne'ocieri Colective" patronatele i sindicatele" Casa
Na!ional de Asi'urri 5ociale" A'en!ia Na!ional pentru 2cuparea +or!ei de Munc" 6nspec!ia
Muncii" autorit!ile administra!iei pu#lice locale" comisiile ramurale i teritoriale pentru consultri i
ne'ocieri colective" an'a.atorii" a'en!iile private de ocupare a for!ri de munc" 2ND-urile"
or'anismele interna!ionale$
3.Msuri de prevenire a oma+ului.
%in partea an'a.atorului pot surveni urmtoarele msuri de prevenire a oma.ului: respectarea
condi!iilor prevzute n contractele ce re'lementeaz rela!iile de munc0 crearea de condi!ii pentru
calificarea" recalificarea i perfec!ionarea salaria!ilor0 informarea n scris o#li'atorie a a'en!iei despre
locurile de munc li#ere" n termen de > zile de la data n care au devenit li#ere0 informarea n scris
o#li'atorie n termen de 1 zile a a'en!iei asupra an'a.rii omerilorla locurile de munc li#ere$
4.Msuri active de stimulare a ocuprii &orei de munc
5porirea posi#ilit!ilor de ocupare a persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc" stimularea
an'a.atorilor pentru ncadrarea n munc a omerilor i crearea de noi locuri de munc" stimularea
an'a.atorilor pentru ncadrarea n munc a a#solven!ilor institu!iilor de nv!mnt superior$
1.tatutul +uridic al omerului.
21
/ersoana care indeplinete cumulativ urmatoarele conditii:
- este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum *8 ani si pn la ndeplinirea
conditiilor de pensionare0
- starea de sntate si capacit!ile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci0
- nu are loc de munca" nu realizeaz venituri sau realizeaz din activitati autorizate potrivit le'ii
venituri mai mici decat indemnizatia de soma. ce i s-ar cuveni potrivit prezentei le'i0
- este disponi#il sa inceapa lucrul in perioada imediat urmtoare daca s-ar 'asi un loc de munca0
- este inre'istrat la A'entia Nationala pentru 2cuparea +ortei de Munca sau la alt furnizor de
servicii de ocupare" care functioneaza in conditiile prevazute de le'e$
7.'rotecia social a omerului
Acordarea a.utorului de oma." acordarea de aloca!ii pentru inte'rare sau reinte'rare profesional$
Msurile pasive de protec!ie social
*$Msurile pasive de protec!ie social a omerilor includ:
a) acordarea a.utorului de oma.0
#) acordarea de aloca!ii pentru inte'rare sau reinte'rare profesional$
,$/rocedurile de acordare a a.utorului de oma. i a aloca!iei pentru inte'rare sau reinte'rare
profesional se sta#ilesc de Duvern$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
1. Care sunt condiiile de baz a pieei muncii
2. Ce obli!aii au an!a"atorii pri#ind ocuparea $orei de munc %i protecia social a
persoanelor a$late &n cutarea unui loc de munc .
3. Care sunt condiiile le!ale necesare pentru atribuirea unei persoane la cate!oria de
%omer
4. Ce msuri de protecie social a %omerilor cunoa%tei
5. Ce este $ormarea pro$esional
6. Caracterizai $ormele te'nico( "uridice ale $ormrii pro$esionale.
7. Ce clauze pot $i incluse &n contractul de ucenicie %i &n contractul de $ormare pro$esional
8. )nalizai msurile acti#e de stimulare a ocuprii $orei de munc.
9. Care sunt atribuiile or!anelor implicate &n domeniul ocuprii $orei de munc
10. Ce atribuii are *nspecia +uncii &n domeniul ocuprii $orei de munc
22
TEMA 5
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC/
1. Noiunea( elementele eseniale i trsturile caracteristice ale contractului individual de
munc.
2. 4nc-eierea contractului individual de munc
3. 2oninutul i &orma contractului individual de munc
4. Modi&icarea contractului individual de munc
1. uspendarea contractului individual de munc
7. 4ncetarea contractului individual de munc
Contractul individual de munc este re'lementat de art$9> din Codul muncii ca fiind contractul n
temeiul cruia o persoan fizic" denumit salariat" se o#li' s presteze o munc pentru i su#
autoritatea unui an'a.ator" persoan fizic sau .uridic" n schim#ul unei renumera!ii denumite
salariu$ (n conformitate cu prevederile men!ionate" contractul individual de munc poate fi definit ca
acea conven!ie ncheiat n scris" prin care o persoan fizic (salariat) se o#li' s presteze o anumit
munc pe o perioad nedeterminat sau determinat de timp pentru un an'a.ator" n su#ordinea cruia
se plaseaz" iar acesta" la r:ndul su" se o#li' s plteasc salariu i s asi'ure condi!iile necesare
desfurrii activit!ii$
%in aceast defini!ie rezult elementele acestui contract i anume :
prestarea muncii0
salariul0
felul muncii" locul muncii0
respectarea re'ulamentului intern al unit!ii" su#ordonarea salariatului fa! de an'a.ator$
Drsturile caracteristice ale contractului individual de munc
Contractul individual de munc se eviden!iaz prin anumite trsturi$ - Astfel" el este un act
!uridic pentru c reprezint o manifestare de voin! a dou persoane n scopul sta#ilirii de drepturi i
o#li'a!ii reciproce i corelative ce alctuiesc con!inutul raportului .uridic de munc$ )ste un act
.uridic" desi'ur" 'uvernat de principiul li#ert!ii de voin!$ Aceast li#ertate presupune dou
elemente: o li#ertate a pr!ilor n ce privete dorin!a manifestat de a ncheia n 'eneral un contract
de munc (dac doresc sau nu s ncheie contractul) i o li#ertate n ceea ce privete condi!iile n care
vor ncheia acest contract (sta#ilirea clauzelor contractuale concrete" convena#ile pentru am#ele
pr!i)" cu alte cuvinte li#ertatea n ce privete con!inutul contractului de munc0 - #ilateralE ;
sinala*matic ( art$BA9 din Codul civil" art$9> i *99 din Codul muncii )0 - oneros i comutativ F
(art$888 din Codul civil)0 - consensual ( art$,;1 alin$1 Codul muncii)0 - personalE ; cu e2ecutare
succesiv (art$>> CM 3M)0 un acord care implic o#li*aia de a face F ce const n ndatorirea de
ndeplinire a tuturor atri#u!iilor ce-i revin pr!ii contractului potrivit prevederilor le'ale i
stipula!iilor contractuale$
23
2.4nc-eierea contractului individual de munc
4i#ertatea muncii realizat prin contractul individual de munc este incompati#il cu munca for!at
i include dreptul la munca li#er aleas sau acceptat ( art$> lit$a din Codul muncii )$ /entru
ncheierea vala#il a contractului individual de munc este necesar respectarea unor condi!ii le'ale
i anume: condiii de fond e&isten!a postului i certificatul medical0
condiii de form F ncheierea contractului individual de munc su# forma nscrisului
unic$
Condi!iile ncheierii vala#ile a contractului individual de munc snt:
Capacitatea .uridic a salariatului0
Capacitatea .uridic a an'a.atorului0
Consim!mntul pr!ilor0
2#iectul i cauza0
Condi!ii de studii i de vechime n munc0
Actul de ale'ere sau de numire n func!ie0
Herificarea preala#il a pre'tirii profesionale0
Actele necesare la ncheierea contractului individual de munc$
Condi!iile perfectrii ncheierii contractului individual de munc snt prevzute la art$>8 alin$1 al
Codului muncii$
3$2oninutul i &orma contractului individual de munc
Con!inutul contractului individual de munc l formeaz clauzele ce determin volumul drepturilor
i o#li'a!iilor fiecrei pr!i" prevzute de le'isla!ia muncii i acordul pr!ilor$ Conform art$** CM
3M" nivelelul minim al drepturilor i 'aran!iilor de munc pentru salaria!i se sta#ilete de Codul
muncii i de alte acte normative ce con!in norme ale dreptului muncii" iar contractele colective de
munc i conven!iile colective pot sta#ili pentru salaria!i drepturi i 'aran!ii de munc suplimentare
celor prevzute de le'isla!ia muncii$ %up con!inutul su clauzele contractului de munc pot fi
divizate n esen!iale i neesen!iale$ Toate clauzele o#li'atorii snt concomitent i esen!iale$ Clauzele
o#li'atorii snt: locul muncii4 felul muncii" termenul contractului & pentru contractele de munc pe
durat determinat'4 salariul.
(n conformiate cu art$>; alin$* din Codul muncii contractul individual de munc se ncheie n
form scris$ %in aceast prevedere reiese" c forma scris a contractului individual de munc este
o#li'atorie$
4.Modi&icarea contractului individual de munc
/rin modificarea contractului individual de munc se n!ele'e trecerea salariatului la un alt loc de
munc sau ntr-o alt unitate n mod temporar sau definitiv" cu modificarea unor condi!ii esen!iale
ale contractului de munc$ Trsturile caracteristice modificarii contractului individual de munc snt
urmtoarele: *) Modificarea contractului nu cunoate anumite limitri" doar o#li'a!ia de a respecta
(art$9? alin 1 CM al 3M)" care stipuleaz condi!iile le'ale pe care tre#uie s le ntruneasc un
contract individual de munc$ ,) Conform art$8; CM al 3M" contractul individual de munc nu
poate fi modificat dect printr-un acord suplimentar semnat de pr!i" ce se ane&eaz la contract$ 1)
Modificarea contractului individual de munc poate fi att temporar ct i definitiv$9) Modificarea
poate fi determinat de mai multe temeiuri i anume:- or'anizarea mai #un a muncii" necesit!i
social-economice" interesele personale ale salariatului" cerin!ele an'a.atorului$ >) Conform art$8;
alin$, CM al 3M modificarea contractului individual de munc se consider orice schim# ce se
refer la durata contractului" locul de munc" re'imul de munc i de odihn" specificul muncii"
cuantumul retri#uirii muncii" specialitatea" profesia" calificarea" func!ia" caracterul nlesnirilor i
modul de acordare a acestora$ 8) Modificarea contractului individual de munc are la #az
consim!mntul 'eneral i preala#il al salariatului$ )&cep!ie: art$8; alin$1 CM al 3M men!ioneaz
posi#ilitatea unei modificri unilaterale" de ctre an'a.ator a contractului" dar numai n cazurile
strict stipulate n cod$ (n astfel de cazuri salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificrii
contractului individual de munc cu , luni nainte$
1.uspendarea contractului individual de munc
24
(n conformitate cu art$B> alin$, al Codului muncii suspendarea contractului individual de munc
presupune suspendarea prestrii muncii de ctre salariat i a pl!ii drepturilor salariale de ctre
an'a.ator$ 5uspendarea contractului individual de munc poate fi clasificat dup mai multe criterii i
anume: 5uspendarea de drept care conform art$B8 al Codului muncii intervine n virtutea le'ii " din
pricina unor mpre.urri ce" nu depind de voin!a pr!ilor" fac cu neputin! prestarea muncii$ Art$ BB al
Codului muncii prevede suspendarea contractului individual de munc prin acordul pr!ilor$ Art$B; al
Codului muncii prevede suspendarea contractului individual de munc la ini!iativa uneiea dintre
pr!i$
0.4ncetarea contractului individual de munc
%reptul cet!enilor la munc este consfin!it n art$91 al Constitu!iei 3$ Moldova i reprezint nu
numai e'alitatea de tratament al cet!enilor n domeniul raporturilor .uridice de munc" dar i
asi'urarea sta#ilit!ii raporturilor .uridice de munc$ (n acest sens tre#uie de men!ionat c no!iunea de
ncetare a raporturilor .uridice de munc este cea mai cuprinztoare" deoarece ea include toate
temeiurile de concediere sau demisie a salariatului" inclusiv i situa!ia de e&cludere a an'a.atului din
componen!a unit!ii n le'tur cu moartea acestuia$ (ncetarea presupune desfacerea contractului
individual de munc fie n circumstan!e ce nu depind de voin!a pr!ilor" precum i la ini!iativa uneia
dintre pr!i i presupune ncetarea total a efectelor contractului individual de munc$ Temeiurile
ncetarii contractului individual de munc snt prevzute la art$;* Codul muncii$ (n circumstan!e ce
nu depind de voin!a pr!ilor (art$;," 1A> i 1*A)$ 4a ini!iativa uneiea dintre pr!i ( art$;>" ;8)$
)fectele ncetrii contractului individual de munc reprezint nulitatea total i nulitatea par!ial
(art$;9$ alin$1 CM al 3M)$ (ncetarea contractului individual de munc pe durat determinat este
prevzut la art$;1 CM$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
1. Ce deosebiri e,ist &ntre contractul indi#idual de munc %i contractele "uridico( ci#ile
2. -#ideniai trsturile eseniale ale contractului indi#idual de munc.
3. .n ce cazuri este posibil &nc'eierea contractului indi#idual de munc pe o durat
determinat
4. *n#ocai %i caracterizai condiiile speciale de #aliditate a contractului indi#idual de munc.
5. .n ce mod an!a"atorul poate s #eri$ice pre!tirea pro$esional a candidatului la o $uncie
de munc #acant
6. Care sunt condiiile te'nico("uridice pentru ca salariatul s $ie supus unei perioade de
prob
7. /ele#ai clauzele !enerale ale contractului indi#idual de munc.
8. 0e$inii noiunea de suspendare a contractului indi#idual de munc.
9. 1rin ce trsturi poate $i caracterizat suspendarea contractului indi#idual de munc
10. -numerai cazurile &n care contractul indi#idual de munc se suspend &n circumstane ce
nu depind de #oina prilor.
11. /eproducei de$iniia le!al a noiunii de modi$icare a contractului indi#idual de munc.
12. .n ce cazuri se admite modi$icarea temporar a locului %i speci$icului muncii ale
salariatului $r consimm&ntul acestuia
13. Care sunt deosebirile e,istente &ntre deta%area salariatului %i trimiterea acestuia &n
deplasarea &n interes de ser#iciu
14. 0eterminai coninutul urmtoarelor noiuni2 &ncetarea contractului indi#idual de munc3
demisia %i concedierea salariatului.
15. Care este procedura de demisie a salariatului
16. Ce temeiuri de concediere a salariatului poart un caracter disciplinar
4pe2
Cet. 5ureu lucra mai bine de 20 de ani la &ntreprinderea de stat 6Combinatul 7inicol8 &n
calitate de "urist. 9dat cu numirea &n $uncie a noului director :sat&i3 salariatei 5ureu * s(a
25
propus de a $i trans$erat &n aceia%i $uncie3 dar &ntr(o alt secie. 5ureu a re$uzat o$erta &n cauz3
iar peste 20 de zile aceasta a $ost anunat despre des$acerea contractului indi#idual de munc3
in#oc&ndu(se &n acest sens art.86 lit.e C+ /+.
Cet. 5ureu a &naintat o cerere &n "udecat cer&nd anularea ordinului de concediere ca $iind
ne$ondat.
0e determinat le!alitatea aciunilor an!a"atorului. Care #a $i decizia instanei de "udecat
4pe2
0omnul ;oico lucreaz &n calitate de paznic la )eroportul C'i%inu. 1e data de 5 $ebruarie3
&n urma unor ninsori e,trem de abundente3 toi an!a"aii &ntreprinderii au $ost c'emai s curee
pista de decolare<aterizare a a#ionului.
0(nul ;oico a re$uzat s ias la curat3 moti#&nd c aceasta nu $ace parte din $uncia lui3
pentru ce a $ost a#ertizat de administraie.
4unt le!itime aciunile administraiei
TEMA 6
TIMPUL DE MUNC/
1. Noiunea privind timpul de munc
2. 2aracteristica tipurilor timpului de munc
3. 9egimul timpului de munc i evidena lui
4. Munca suplimentar
/rin timpul de munc n!ele'em timpul pe care salariatul" n conformitate cu re'ulamentul
intern al unit!ii" cu contractul individual de munc i cu cel colectiv de munc l folosete
pentru ndeplinirea o#li'a!iilor de munc$ Conform art$?> alin$, din Codul muncii al 3M" durata
normal a timpului de munc al salaria!ilor din unit!i nu poate depi 9A de ore pe sptmn$ (n
cadrul sptmnii" timpul de munc se repartizeaz uniform i constituie ; ore pe zi$ Aceast durat a
timpului de munc st la #aza tuturor prevederilor le'ale sau contractuale de calculare a drepturilor
salariale$ 2#servm c" potrivit acestei defini!ii" salariatul i desfoar activitatea de munc n
cadrul unei unit!i" care ste persoan .uridic i ncare rela!iile sociale de muncsnt re'lementate
inclusiv prin acte normative locale re'ulamentul intern i contractul colectiv de munc$ (ns o
persoan fizic se poate afla n raport .uridic de munc nu doar cu o unitate" n care se aplic acte
normative locale" ci i cu una n care asemenea acte nu se aplic" precum i cu o alt persoan fizic$
)ste cert faptul c rela!iile sociale de munc dintre persoanele fizice se desfoar nu numai conform
prevederilor 'enerale ale le'isla!iei muncii" ci i potrivit clauzelor din contractul individual de
munc$ Men!ionm c" timpul de munc este nu numai timpul pe care salariatul l folosete
nemi.locit pentru ndeplinirea o#li'a!iilor de munc" dar i alte perioade de timp" care n conformitate
cu le'isla!ia muncii n e'al msur se consider timp de munc$ (n aceast ordine de idei" este
necesar de luat n considerare i faptul c no!iunea timp de munc n calitate de fenomen social are
mai multe aspecte: deci este utilizat i n alte sfere de activitate uman n alte ramuri ale tiin!ei cum
ar fi: sociolo'ia" statistica $a$ /entru %reptul muncii important este faptul c timpul de munc
constituie elementul fundamental al muncii salariate" ceea ce nseamn c durata timpului de munc
este destinat muncii ntr-o anumit perioad calendaristic" o#li'atorie pentru am#lele pr!i ai
raportului .uridic de munc$
(n conluzie" putem afirma c n sens .uridic timpul de munc este timpul n cadrul cruia
salariatul tre#uie s fie" n conformitate cu normele le'isla!iei muncii i altor acte normative ce con!in
norme ale dreptului muncii" la dispozi!ia an'a.atorului pentru ai efectua atri#u!iile de munc$
2$2aracteristica tipurilor timpului de munc
)&ist mai multe tipuri a timpului de munc:
26
Dimp de munc cu o durat normal F (art$?8 alin$, CM 3M)0
Dimp de munc redus (art$?8 CM 3M)" prevede pentru anumite cate'orii de salaria!i n func!ie de
vrst" de starea snt!ii" de condi!iile de munc i de alte circumstan!e" conform le'isla!iei n
vi'oare i contractului individual de munc se sta#ilete durata redus a timpului de munc$
Dimp de munc parial F (art$?B CM 3M)" prin acordul dintre salariat i an'a.ator se poate sta#ili" att
la momentul an'a.rii la lucru" ct i mai trziu" ziua de munc par!ial sau sptmna par!ial$
Dimp de munc peste durata normal & munca suplimentar' care este prevzut la art$*A9 alin$,
CM al 3M$
3.9egimul timpului de munc i evidena lui
3e'imul timpului de munc constituie o repartizare a timpului de munc n limitele unei perioade de
timp calendaristice concrete$ Acest re'im tre#uie s prevad durata sptmnii de munc de > zile cu
, zile de rapaos0 de 8 zile cu o zi de repaos0 cu un re'im fle&i#il al timpului de munc0 cu un re'im al
timpului de munc par!ial0 cu durata zilnic a timpului de munc (durata schim#ului)0 cu ora
nceperii i terminrii lucrului0 cu sta#ilirea pauzelor de mas0 cu alternarea zilelor lucrtoare i a
celor nelucrtoare$ 3epartizarea timpului de munc se poate realiza i n cadrul unei sptmni de
lucru de 9 zile sau de 9 zile i .umtate" cu condi!ia c durata sptmnal a timpului de munc s nu
depeasc durata mazim le'al de 9A ore pe sptmn prevzut la art$?> alin ,$ CM 3M$
An'a.atorul care ntroduce sptmna de lucru comprimat are o#li'a!ia de a respecta dispozi!iile
speciale cu privire la durata timpului de munc al femeilor i tinerilor (art$ ?; alin$ *-1 CM al 3M)$
3e'imul timpului de munc sesta#ilete prin re'ulamentul intern al unit!ii" contarctul colectiv sau
individual de munc$ /articularit!ile re'imului de munc pentru anumite cate'orii de salaria!i sunt
conretizate n normele Codului muncii" precum i n alte acte normative na!ionale i acorduri
interna!ionale la care 3$Moldova este parte$ Aici este vor#a despre salaria!ii care lucreaz la
an'a.atorii - persoane fizice (art$,;> CM)0 a cror munc este le'at de circula!ia mi.loacelor de
transport (art$,?9 CM)0 din asocia!iile reli'ioase (art$1A? CM)0 care presteaz munci n cadrul turei
continue (art$ 1,* din Codul muncii)$
4.Munca suplimentar
(n conformitate cu art$*A9 CM 3M" se consider munc suplimentar" munca prestat n afara duratei
normale a timpului de munc" prevzute n art$?> alin$,0 art$?8 alin$,-90 art$?; alin$1 i art$?? alin$*
Codul muncii$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
1. -#ideniai %i caracterizai principalele cate!orii ale timpului de munc.
2. Ce deosebiri e,ist &ntre timpul de munc redus %i timpul de munc incomplet
3. 4tabilii %i desriei $ormele speci$ice de or!anizare a timpului de munc.
4. Care este procedura de atra!ere a salariailor la munca suplimentar
5. Ce cate!orii de salariai nu pot $i atra%i la munca suplimentar
6. 0e$inii noiunea timpului de munc.
SpeA
0intre cele 8 colaboratoare ale contabilitii3 5 au copii &n #&rst de p&n la 2 ani. -le au cerut
de la an!a"ator s li se stabileasc un re!im de lucru cu durata zilei de munc parial. )n!a"atorul
le(a re$uzat3 ar!ument&nd c &n a%a re!im de lucru contabilitatea nu(%i #a &ndeplini sarcinile.
) procedat corect oare administraia Cui i se stabile%te &n mod obli!atoriu re!imul cu timp
de munc incomplet
SpeA
27
Directorul uinei de construcii4 cu consultaia comitetului sindical lund n consideraie condiiilede
munc ce s;au creat la ntreptindere4 a emis un ordin cu privire la trecerea ntreprinderii de la sptmna de
munc de $ ile lucrtoare la sptmna de munc de ( ile. ,olectivul de munc nu a acceptat acest ordin i
s;a adresat ctre comitetul sindical ramural pentru a le da o e2plicaie.
,are este ordinea de sta#ilire a duratei muncii ilnice pentru sptmna de munc de $ ile i pentru
cea de ( ile - ?n ce mod se efectuia evidena timpului de munc - ?ntocmii rspunsul comitetului sindical.
SpeA
Salariatul =ra#ie a fost c@emat de ctre an*a!ator n afara timpului de munc pentru nlturarea
unor consecine reultat al avariei de producie. Salariatul =ra#ie a refuat s se preinte motivnd
can*a!atorul nu a nc@eiat cu el un acord scris. ,a reultat al nepreentrii =ra#ie a fost concediat.
%ste le*itim deciia an*a!atorulu- ,e nclcri au fost comise de an*a!ator-
TEMA 17
TIMPUL DE ODI8N/
1. Noiunea i importana timpului de odi-n
2. 5ormele timpului de odi-n
3. 2oncediile anuale. 2oncediile suplimentare. 2oncediile nepltite. 2oncediile sociale.
%eclara!ia Universal a %repturilor 2mului (art$,9) a proclamat n calitate de drept inaliena#il
dreptul la odihn i la timp li#er" inclusiv dreptul la o limitare rezona#il a zilei de munc i la
concediu periodic pltit$ %reptul cet!enilor la odihn este fi&at n art$91 din Constitu!ie$ (n privin!a
salaria!ilor acest drept este re'lementat detaliat n Codul muncii" alte acte normative" n conven!iile
colective i n contractele individuale de munc$ Timp de odihn se consider timpul n cursul cruia
salariatul este li#er de ndeplinirea ndatoririlor de munc i pe care-l poate folosi cum crede de
cuviin!$ %eci n dreptul muncii timp de odihn se consider timpul calendaristic n afara timpului de
munc$ 4e'isla!ia nu re'lementeaz repartizarea timpului de odihn aa cum face n privin!a timpului
de munc$
2.5ormele timpului de odi-n
4e'isla!ia muncii prevede dou modalit!i de re'lementare a timpului de odihn: direct i indirect$
3e'lementarea direct a timpului de odihn const n sta#ilirea formelor concrete ale acestuia$
3e'lementarea indirect a timpului de odihn const n limitarea timpului de munc$ /otrivit
le'isla!iei muncii e&ist urmtoarele forme concrete ale timpului de odihn:
- 3epausurile n cursul zilei de munc (n cadrul schim#ului)0
- 3epausul zilnic (ntre schim#uri)0
- 3epausul sptmnal (zilele de odihn)0
- Iilele de sr#toare nelucrtoare0
- Concediile$
(n cadrul pro'ramului de munc salaria!ilor tre#uie s li se acorde o pauz de mas de cel pu!in 1A
minute (art$*AB" alin$* din Codul munci)$ /auzele de mas cu e&cep!ia celor prevzute n contractul
colectiv de munc sau n re'ulamentul intern al unit!ii" nu se includ n timpul de munc (art$*AB
alin$, CM 3M)$ /rin art$*A; Codul muncii sunt prevzute pauze pentru alimentarea copilului$
3epausul zilnic (ntre schim#uri) - este perioada de timp cuprins ntre sfritul pro'ramului de lucru
ntr-o zi i nceputul pro'ramului de munc n ziua imediat urmtoare$
28
3epausul sptmnal n conformitate cu art$*A? CM 3M se acord timp de , zile consecutive" de
re'ul sm#ta i duminica$ Munca n zilele de repaus este interzis" ns conform art$*A9 alin$,"1
CM al 3M salaria!ii pot fi atrai la munc suplimenatr numai n cazuri e&cep!ionale$
Iilele de sr#toare nelucrtoare sunt prevzute n art$*** din CM al 3M:
3.2oncediile.
No!iunea de concediu nu se con!ine n codul muncii al 3$Moldova$ (n literatura de specialitate
concediu se numete odihna anual n cursul ctorva zile fr ntrerupere cu men!inerea locului de
munc i a salariului$ /rin urmare n dreptul muncii concediul este considerat drept una din formele
timpului li#er sau forma principal a dreptului la odihn$ 3ela!iile sociale cu privire la concediu snt
re'lementate prin normele Codului muncii" respectndu-se prevederile Conven!iei 26M nr$*1,@*?BA
cu privire la concediile remunerate$ Codul muncii sta#ilete , cate'orii de concedii: anuale i sociale$
Conform art$**, CM 3M dreptul la concediu de odihn anual pltit este 'arantat pentru to!i
salaria!ii$ Codul muncii sta#ilete 1 cate'orii de concedii de odihn anuale pltite:
de #a minimale"
de #a prelun*ite4
suplimentare.
%urata concediului de odihn anual pltit este sta#ilit n zile calendaristice" ns n aceast durat nu
snt incluse zilele de sr#toare nelucrtoare" care deasemenea sunt pltite$ (n conforrmitate cu
art$**1 CM 3M durata minim a concediului de odihn anual de #az este de ,; de zile
calendaristice$ Art$,?? CM 3M prevede concediul anual pltit pentru diferite cate'orii de salaria!i$
Au dreptul la concediu de odihn anual suplimentar pltit" n conformitate cu art$*,* din Codul
muncii salaria!ii care lucreaz n condi!ii vtmtoare" salaria!ii nevztori i persoanele n vrst de
pn la *; ani cu durata de cel pu!in 9 zile calendaristice$ Conform art$*,* alin$> CM 3M" n
conven!iile colective" n contractele colective i cele individuale de munc pot fi prevzute i alte
cate'orii de salaria!i crora li se acord concedii de odihn anuale suplimentare pltite precum i alte
durate ale concediilor dect cele men!ionate n Codul muncii$ 5alariatul poate fi rechemat din
concediu prin ordinul an'a.atorului numai cu acordul scris al salariatului i numai i pentru situa!ii
neprevzute" care fac necesar activitatea acestuia n unitate$
Concediul nepltit se acord salariatului n #aza art$*,A CM 3M$
Concediile sociale constituie perioade de timp li#er" acordate n scopul crerii condi!iilor favora#ile
pentru nsntoire" maternitate i n'ri.irea copiilor$
Concediul medical pltit se acord tuturor salaria!ilor i ucenicilor n #aza certificatului medical
eli#erat potrivit le'isla!iei n vi'oare$
Concediul de maternitate este prevzut la art$*,9-*,B Codul muncii al 3$ Moldova$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
1. 0e$inii noiunea timpului de odi'n.
2. -#ideniai principalele $orme ale timpului de odi'n.
3. Care este re!imul "uridic al pauzei pentru mas %i al pauzelor suplimentare pentru
alimentarea copilului
4. .n ce cazuri este admis atra!erea salariailor la munc &n zilele de repaus sau &n zilele
de srbtoare nelucrtoare
5. .n ce mod se e$ectuiaz pro!ramarea concediilor de odi'n anuale
6. .n ce cazuri salariatul poate $i rec'emat din concediu
7. Care sunt condiiile de acordare a concediului nepltit
8. Ce cate!orii de salariai bene$iciaz de concediile de odi'n anuale suplimentare
29
9. Ce tipuri de concedii $ac parte din cate!oria concediilor sociale
SpeA
4alariata +&ndru3 a#&nd 2 copii !emeni de 2 ani3 a ru!at an!a"atorul s(i acorde un rpaus
pentru alptarea copiilor. )n!a"atorul i(aacordat un ast$el de rpaus de 45 minute3 cu toate c
salariata a cerut c&te o or %i "umtate pentru $iecare copil. 4alariata nu a putut soluiona con$lictul
aprut &ntreea %i an!a"ator pe cale amiabil3 de aceea a &naintat o aciune &n instana de "udecat.
Care #a $i coninutul instanei de "udecat
SpeA
4alariatul ;abr =an!a"at la uzina de tractoare &n calitate de mecanic3 a depus o cerere
an!a"atorului uzinei
pentru a i se o$eri concediu anual pltit &n a$ara !ra$icului pentru perioada de munc 2003(2004 %i
2004(2005 pe moti#ul c soia urma &n timpul apropiat s nasc. Cererea salariatului a $ost
respins.
4electai &ntrebrile speci$ice acestui caz. 4oluionai spea.
TEMA 11
SALARIZAREA
1. Noiunea i particularitile salariului
2. tructura salariului
3. istemul tari&ar i elementele lui
4. alari)area pentru condiii speciale de munc
1. Modul de plat a salariului
5alariul reprezint orice recompens sau cti' evaluat n #ani pltit slariatului de ctre
an'a.ator n #aza contractului individual de munc$ Att n !ara noastr ct i n alte state" n afara
termenului de salariu se mai ntre#uin!eaz i termenii remunera!ie sau retri#u!ie$ 2 defini!ie le'al a
salariului este dat n 4e'ea salarizrii nr$ ;9B@,AA,$ Termenul de salariu a fost definit i n
instrumentele interna!ionale$ /otrivit art$* al Conven!iei 26M nr$?>@*?9? asupra protec!iei salariului"
prin termenul de salariu se n!ele'e remunerarea sau cti'urile suscepti#ile de a fi evaluate n #ani$
5alariul este unul din elementele esen!iale ale contractului de munc" alturi de pr!ile" felul muncii i
locul de munc$ Conform art$*,; alin$, CM 3M" la sta#ilirea i achitarea salariului nu se admite nici
o discriminare pe criterii de se&" vrst" handicap" ori'ine social" situa!ie familial" apartenen! la o
etnie" ras sau na!ionalitate" opinii politice sau convin'eri reli'ioase" apartenen! sau activitate
sindical$ Analiza salariului ca no!iune specific n sfera rela!iilor sociale de munc" ne permite a
formula particularit!ile lui distincte i anume
- )ste o remunera!ie pentru munca persoanelor salariate0
- )ste o remunera!ie pentru cantitatea i calitatea muncii prestate n cadrul raportului .uridicde
munc0
- )ste o remunera!ie pentru munca prestat n cursul timpului de munc n #aza contractului
individual de munc0
- )ste o remunera!ie n #aza normelor i tarifelor sta#ilite n preala#il0
- )ste un element fundamental" o clauz esen!ial a contractului individual de munc$
2.tructura salariului
5alariul lucrtorului are o structur comple& ce cuprinde toate elementele ce l formeaz$ Astfel"
salariul include salariul de #az ( salariul tarifar" salariul func!iei)" salariul suplimentar (adaosurile i
30
sporurile la salariul de #az) i alte pl!i de stimulare i compensare$ Aadar salariul este format din ,
pr!i:
- 5alariul de #az
- 5alariul suplimentar$
/otrivit 4e'ii cu privire la sistemul de salarizare n sectorul #u'etar nr$1>>@,1$*,$,AA>" unele
cate'orii de salaria!i #eneficiaz doar de salariu de #az" iar n anumite cazuri i de unele elemente
ale salariului suplimentar$
5alariul de #az reprezint prima parte" partea principal" sta#il" o#li'atorie" neschim#toare
cu caracter permanent fi&at imperativ prin le'e sau prin alt act normativ de ctre /arlament ori
Duvern sau contractual n cadrul ne'ocierilor su# form de salarii tarifare pentru muncitori" i
salarii ale func!iei pentru func!ionari" specialiti i conductori pentru munca e&ecutat n
conformitate cu normele de munc$
5alariul suplimentar reprezint partea a doua adic partea secundar" schim#toare" varia#il"
cu caracter permanent sau provizoriu" n cuantum inte'ral sau par!ial fi&at imperativ prin le'e sau
hotrre de Duvern ori contractual n cadrul ne'ocierilor colective sau individuale" format din
adaosuri i sporuri la salariul de #az$ Astfel" salariul suplimentar al persoanelor care de!in func!ii
pu#lice o#!inute n urma ale'erilor or'anizate sau prin numire" n condi!iile le'ii" const dintr-un
a.utor material anual n mrime de un salariu lunar$ /ersonalul institu!iilor .udectoreti" procuraturii
i autorit!ilor administra!iei pu#lice cu statut de func!ionar pu#lic #eneficiaz de diverse sporuri:
pentru 'rad de calificare" vechime n munc" nalt competen! profesional" intensitate a muncii"
pentru pstrarea secretului de stat$
/ersonalul unit!ilor #u'etare salarizat n #aza re!elelor tarifare unice #eneficiaz de sporuri la
salariul de #az:
- /entru 'rad de calificare0
- /entru vechime n munc0
- /entru 'rad tiin!ific0
- /entru titlu onorific0
- /entru munca prestat n condi!ii nefavora#ile0
- /entru eficien! nalt n munc0
- /entru utilizarea n e&erci!iul func!iunii a unor lim#i strine0
- /entru responsa#ilitate ma.or i activitate n condi!ii de risc pentru sntate i via!0
- Alte sporuri ce !in de specificul activit!ii lor$
3.istemul tari&ar i elementele lui
5istemul tarifar reprezint un ansam#lu de normative privind diferen!ierea i re'lementarea
salarizrii diferitor 'rupuri profesionale i cate'orii de an'a.a!i" n func!ie de nivelul calificrii lor"
de comple&itatea lucrrilor i de responsa#ilitatea pentru ndeplinirea lor$ 5istemul tarifar de
salarizare se aplic: la repartizarea lucrrilor n func!ie de comple&itatea lor" la repartizarea
an'a.a!ilor pe cate'orii n func!ie de nivelul lor de calificare i de 'radul de rspundere a func!iei
de!inute" la retri#uirea muncii salaria!ilor din institu!iile #u'etare" lucrtorilor din unit!ile
economice cu autonomie financiar deopotriv cu alte sisteme de salarizare$
5istemul tarifar de salarizare include urmtoarele elemente:
- 3e!eaua tarifar unic de salarizare
- 6ndicatoarele tarifare i de calificare
- 5alariul tarifar pentru 6 cate'orie de salarizare
- 5alariile lunare ale func!iei
- 6ndemniza!iile lunare$
4. alari)area pentru condiii speciale de munc
31
4e'isla!ia muncii re'lementaeaz rela!iile sociale de salarizare pentru prestarea muncii n orice
condi!ii care apar n procesul de produc!ie$
5alarizarea n condi!ii speciale de munc cuprinde:
- 3etri#uirea muncii n caz de efectuare a lucrrilor de divers calificare
- 3etri#uirea muncii n caz de cumulare a profesiilor i de ndeplinire a o#li'a!iilor de munc
- 3etri#uirea muncii suplimentare
- 3etri#uirea muncii prestate n zilele de repaus i n cele de sr#toare nelucrtoare
- 3etri#uirea muncii de noapte
- 3etri#uirea muncii n caz de nendeplinire a normelor de produc!ie$
1.Modul de plat a salariului
Clauza cu privire la retri#uirea muncii" inclusiv salariul func!iei sau cel tarifar" suplimentele" premiile
i a.utoarele materiale constituie una din clauzele 'enerale ale contractului individual de munc$
An'a.atorul este o#li'at s aduc la cunotin!a lucrtorului mrimea salariului" forma retri#uirii"
modul de calculare a salariului" periodicitatea i locul de plat" re!inerile din salariu" precum i despre
alte condi!ii referitor la salariu" s informeze n scris pe fiecare lucrtor desprepr!ile componente ale
salariului ce i se cuvine " despre mrimea i temeiurile re!inerilor efectuate" despre suma total pe
care tre#uie s o primeasc" precum i s asi'ure efectuarea nscrierilor respective n re'istrele
conta#ile$ (n conformitate cu art$*9*-*99 CM 3M salariul se plteten moned na!ional$ /lata
salariului n natur este interzis$ 5alariul se pltete periodic nu mai rar de , ori pe lun pentru
lucrtorii remunera!i pe unitate de timp sau n acord" nu mai rar de * dat pe lun pentru lucrtorii
remunera!i n #aza salariilor lunare ale func!iei$ /lata salariului pentru o munc ocazional " care
dureaz mai pu!in de , sptmni se efectuiaz imediat dup e&ecutarea acesteia$Conform art$*9>
CM 3M i art$1> din 4e'ea salarizrii compensarea perderilor cauzate de neachitarea la timp a
salariului se efectuiaz prin: inde&area o#li'atorie i n mrime deplin a sumei salariului calculat
dac re!inerea acstuia a constituit cel pu!in o lun calendaristic de la data sta#ilit pentru achitarea
salariului lunar$ 5alariul neprimit la timp din vina salariatului nu este supus inde&rii$ Conform
art$*9; din Codul muncii re!inerile din salariu se pot face numai n cazurile i doar cu respectarea
procedurii prevzute de le'isla!ie" astfel re!inerile din salariu pentru achitarea datoriilor lucrtorilor
fa! de an'a.ator se pot face n #aza dispozi!iilor acstuia:
- /entru restituirea avansului eli#erat n contul salariului0
- /entru restituirea sumelor pltite n plus n urma unor 'reeli de calcul0
- /entru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp eli#erat pentru deplasare n interes
de serviciu sau transferare ntr-o alt localitate ori pentru necesit!i 'ospodreti0
- /entru repararea pre.udiciului cauzat unit!ii din vina salariatului (art$11; CM 3M)$
(n cazurile specificate mai sus an'a.atorul are dreptul s emit dispozi!ia de re!inere n termen de cel
mult o lun de zile din ziua e&pirrii termenului sta#ilit pentru: restituirea avnsului sau achitarea
datoriei" efecturii pl!ii 'reit calculate" constatrii pre.udiciului material cauzat$ %ac acest termen
a fost omis ori lucrtorul contest temeiul sau cuantumul re!inerii liti'iul se va e&amina de ctre
instan!a de .udecat la cererea an'a.atorului sau lucrtorului (art$19?-1>> din Codul muncii)$
1ormarea muncii ; reprezint sta#ilirea volumului de munc ce tre#uie efectuat de ctre un lucrtor
sau de ctre o echip de lucrtori ntr-o unitate de timp$ (n func!ie de caracteristicile procesului de
produc!ie i ale activit!ii ce se normeaz" norma de munc se poate nf!ia su# forma unei: &or%e
e "$%! ( durata de timp necesar pentru e&ecutarea unei anumite lucrri)" &or%e e !ro#'*$e
(volumul produc!iei i productivitatea fizic a muncii" pentru fiecare loc de munc)" &or%e e
!er(o&al (numrul strict necesar de personal diferen!iat pe meserii" func!ii i nivel de calificare
pentru desfurarea unei activit!i de ctre mai mul!i salaria!i)" &or%e e e(erv$re (cantitatea de
o#iecte de produc!ie" unit!i de utila." locuri de lucru pe care un lucrtor sau mai mul!i lucrtori sunt
o#li'a!i a le deservi n cursul unei unit!i de timp de munc)" (ar'$&$ &or%a"$ve (volumul de lucru
32
sta#ilit pe care lucrtorul este o#li'at s-l ndeplineasc ntr-o unitate de timp de munc zi" lun
etc$)$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
1. >ormulai de$iniia noiunii de salariu.
2. Care sunt prile componente ale salariului
3. -#ideniai %i caracterizai principalele elemente ale sistemului tari$ar.
4. Care sunt particularitile sistemului premial de retribuire a muncii
5. Care este modalitatea le!al de retribuire a muncii prestate &n zilele de repaus %i &n cele
de srbtoare nelucrtoare
6. Care este modul de plat a salariului
7. Care este cuantumul total al reinerilor din salariu
8. Ce reprezint normarea muncii
SpeA
+uncitorii unei &ntreprinderi au constatat c la ac'itarea salariului lunar nu li s(a inclus plata
pentru munca suplimentar. .n loc de salariu an!a"atorul le(a propus zile de odi'n. 4(au adresat
dup lmurire la comitetul sindical al &ntreprinderii. ?i s(a comunicat c munca suplimentar a $ost
e$ectuat $r acordul comitetului sindical3 de aceea nu poate s inter#in cu oarecare modi$icri.
)preciai le!alitatea aciunilor an!a"atorului %i ale comitetului sindical.
TEMA 12
DISCIPLINA MUNCII
1. Noiunea de disciplin a muncii. :rsturile caracteristice ale acesteia.
2. Ordinea "n s&era muncii salariate.
3. 5ormele de asigurare a disciplinei muncii.
4. %repturile i obligaiile salariatului i anga+atorului.
1. timulri pentru succese "n munc.
7. 9spunderea disciplinar.
8. anciuni disciplinare i aplicarea lor.
Munca salariat reprezint" o activitate social colectiv" deaceia o condi!ie de desfurare a
oricrei activit!i colective" inclusiv a celei de munc" o constituie ordinea n 'enere i disciplina ca o
totalitate de re'uli de purtare o#li'atorii$ %ei n cadrul raportului .uridic de munc pr!ile se 'sesc
n rela!ii contractuale totui salariatul se afl n acelai timp n rela!ii de su#ordonare$ (n #aza
raportului de su#ordonare salariatul este o#li'at s respecte" conform contractului individual de
munc" nu doar prevederile le'isla!iei muncii" prevederile conven!iilor colective" ale contractului
colectiv" re'ulamentului intern i altor acte normative locale" ci i dispozi!iile scrise i ver#ale ale
an'a.atorului care" pentru asi'urarea ndeplinirii de ctre salaria!i a pro'ramului de activitate a
unit!ii" dispune de atri#u!ii de coordonare" de ndrumare" de control" precum i de prero'ative
disciplinare$ %eci necesitatea respectrii unei anumite ordini" a unor re'uli care s coordoneze
conduita indivizilor" pentru atin'erea scopului comun este important pentru orice activitate uman
desfurat n colectiv$ 2rientarea spre o ordine" o disciplin a muncii este apreciat ca fiind o #un
pre'tire pentru un anumit comportament" ce presupune respectarea re'imului de munc$
33
Drsturile principale ale disciplinei muncii sunt:
*$ Un sistem de norme .uridice care re'lementeaz comportarea salaria!ilor n desfurarea
procesului muncii colective$
,$ 2 o#li'a!ie .uridic 'eneral$
1$ Are caracter autonom$
9$ 2 o#li'a!ie de natur contractual$
/otrivit art$,A* din Codul muncii" disciplina muncii reprezint o#li'a!ia tuturor salaria!ilor de a se
su#ordona unor re'uli de comportare sta#ilite n conformitate cu Codul muncii" cu alte acte
normative" cu conven!iile colective" cu contractele colective i cu cele individuale de munc" precum
i cu actele normative la nivel de unitate" inclusiv cu re'ulamentul intern al unit!ii$
2.Ordinea "n s&era muncii salariate
(n calitatea sa de fenomen social munca colectiv se desfoar ntr-o anumit ordine sta#ilit de
ctre participan!ii la aceste rela!ii$ (n conformitate cu le'isla!ia muncii n vi'oare" ordinea n sfera
rela!iilor sociale de munc este determinat de ctre an'a.ator cu consultarea reprezentan!ilor
lucrtorilor n #aza actelor normative de re'elementare centralizat i local$ Acte normative de
re'lementare centralizat sunt: Constitu!ia0 Codul muncii i alte le'i or'anice0 hotrrile
/arlamentului i decretele /reedintelui 3$ Moldova0 actele normative ale Duvernului" ministerelor"
departamentelor i altor or'ane e&ecutive centrale re'ulamente" statute" instruc!iuni" conven!ii
colective la nivel na!ional i ramural$ Actul normativ fundamental ce re'lementeaz ordinea de
munc n unitate este 3e'ulamentul intern" structura de #az a cruia este sta#ilit prin prevederile
art$*?; din Codul muncii" precum i statutele i re'ulamentele disciplinare apro#ate de Duvern$
Con!inutul re'ulamentului intern este prevzut la art$*?? din Codul muncii$
3.5ormele de asigurare a disciplinei muncii
3ela!iile de asi'urare a disciplinei muncii sunt re'lementate prin acte normative att cu caracter
imperativ ct i contractual$ (n acest sens cunoatem , aspecte ale disciplinei de munc o#iectiv i
su#iectiv sau or'aniza!ional i social$
Aspectul o#iectiv se manifest prin situa!ia real n care se desfoar activitatea de munc
colectiv$ Cadrul .uridic 'eneral de #az pentru o asemenea activitate este sta#ilit n mod imperativ
prin normele Codului muncii$ Totodat detalierea cadrului .uridic se face i prin alte le'i or'anice"
precum i prin alte acte normative su#ordonate le'ii" inclusiv prin norme contractuale conven!ii
colective" contracte colective" i contracte individuale de munc" deci i prin dialo' social$
Aspectul su#iectiv al disciplinei muncii se e&prim prin modul de realizare a drepturilor i de
ndeplinire a o#li'a!iilor de munc de ctre am#ele pr!i ale raportului .uridic individual de munc$
(n conformitate cu prevederile art$,A, CM 3M disciplina de munc se asi'ur n unitate prin crearea
de ctre an'a.ator a condi!iilor economice" sociale" .uridice i or'anizatorice necesare pentru
prestarea unei munci de nalt productivitate" prim formarea unei atitudini contiente fa! de munc"
prin aplicarea de stimulri i recompense" precum i de sanc!iuni n caz de comiteri a unor a#ateri
disciplinare$
3eieind din con!inutul le'isla!iei muncii" putem clasifica cile de asi'urare a disciplinei muncii n
dou cate'orii:
*) Convin'erea
,) Constrn'erea
Am#ele metode de asi'urare a disciplinei muncii urmeaz s fie aplicate n condi!iile or'anizatorice
i .uridice prevzute de le'e" deci respectnd onoarea" demnitatea" reputa!ia profesional a
salariatului$
34
4.%repturile i obligaiile salariatului i anga+atorului
(n #aza le'isla!iei muncii" salariatul i an'a.atorul sta#ilesc con!inutul contractului individual de
munc ce cuprinde toate clauzele le'ale i conven!ionale n cadrul raportului .uridic individual de
munc$ Conform art$9? CM 3M con!inutul contractului individual de munc este determinat prin
acordul pr!ilor i include n calitate de elemnte distincte drepturile i o#li'a!iile salariatului i
an'a.atorului$ %repturile i o#li'a!iile pentru fiecare parte sunt prevzute la art$? i *A CM 3M$
%repturile i o#li'a!iile de munc iau natere odat ce aceste persoane devin su#iecte ale raporturilor
.uridice de munc$
Drepturile i o#li*aiile de #a ale salariatului sunt urmtoarele: dreptul la munc" dreptul la
protec!ia muncii" dreptul la salariu" dreptul la odihn" dreptul la formare profesional" dreptul la
asociere n sindicate" la ela#orarea actelor normative de parteneriat social" dreptul s participe la
administrarea unit!ii" la informare " la solu!ionarea liti'iilor individuale de munc i a conflictelor
colective de munc" dreptul la 'rev" dreptul la repararea pre.udiciului moral i material etc$ (n
acelai timp salariatul este o#li'at s respecte normele le'isla!iei muncii" s ndeplineasc
contiincios o#li'a!iile de munc prevzute de contractul de munc" s manifeste o atitudine
'ospodreasc fa! de #unurile an'a.atorului i ale altor salaria!i$
Drepturile i o#li*aiile de #a ale an*a!atorului corelativ drepturilor salaria!ilor an'a.atorii sunt
o#li'a!i s respecte normele le'isla!iei muncii i clauzele contractului individual de munc" s acorde
munca prevzut de contractul de munc i s creeeze salaria!ilor condi!ii de munc sntoase i
nepericuloase" s remunereze munca salaria!ilor" s poarte ne'ocieri colective" s creeze condi!ii
pentru participarea salaria!ilor la administrarea unit!ii" s repare pre.udiciul material i cel moral
cauzat salaria!ilor etc$ Totodat an'a.atorul are dreptul s stimuleze i s tra' la rspundere
disciplinar salaria!ii" s emit acte normative locale $a$
1.timulri pentru succese "n munc
A stimula nseamn a ncura.a" a ndemna" a face s sporeasc ener'ia unei persoane$ Codul muncii
al 3$Moldova " sta#ilete dreptul lucrtorului la salariu n calitate de recompens pentru munca
prestat i" de asemenea prevede o#li'a!ia an'a.atorului de a plti inte'ral salariul n termenele
sta#ilite de le'isla!ie$ Totodat an'a.atorul are dreptul de stimulare a salaria!ilor pentru munca
eficient" contiincioas" pentru succese n munc (art$,A1 CM 3M)$ Codul muncii nu sta#ilete
criteriile de stimulare" deci folosirea dreptul de stimulare este lsat la decizia an'a.atorului" care
determin de sine stttor" sau dup caz" de comun acord cu reprezentan!ii salaria!ilor" cine" pentru
care merite i n ce mod poate fi stimulat$ %eoarece le'ea nu prevede dreptul su#iectiv al lucrtorului
la alte stimulri dect cele salariale" el nu poate pretinde la nici un fel de stimulri sau la naintarea
candidaturii sale spre a fi stimulat n #aza art$,A1-,A> CM 3M)$ (n acelaii timp nici an'a.atorul nu
este o#li'at la efectuarea unor stimulri n #aza acestor norme$
5timulrile se consemneaz ntr-un ordin" se aduc la cunotin!a colectivului de munc i se nscriu n
carnetul de munc al salariatului$
7.9spunderea disciplinar
3spunderea disciplinar este una din formele rspunderii .uridice$ )a survine doar n cazul comiterii
unei fapte ilicite n sfera rela!iilor sociale de munc$ +apta ilicit n sfera rela!iilor sociale de munc"
ce const n nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a o#li'a!iilor de munc se numete
a9a"ere $('$!l$&ar:$ Anume a#aterea disciplinar" svrit cu vinov!ie" constituie temeiul
rspunderii disciplinare$ Dradul pre.udicia#il al a#aterii disciplinare se determin conform semnelor
ce caracterizeaz elementele infrac!iunii (o#iectul" latura o#iectiv" su#iectul i latura su#iectiv)"
ns nu de le'e ca n dreptul penal sau n administartiv" dar de an'a.ator$
3spunderea disciplinar este o msur de constrn'ere contractual i un mi.loc de corectare i
educare a lucrtorului care a comis o a#atere disciplinar$ Aceast pedeaps are drept scop corectarea
35
comportamentului fptuitorului i prevenirea svririi de noi a#ateri din partea fptuitorului ct i a
altor lucrtori$
8.anciuni disciplinare i aplicarea lor
5anc!iunea constituie o msur de constrn'ere aplicat n cazul nclcrii unei re'uli de conduit" a
nee&ecutrii unei o#li'a!ii$ 5anc!iunile disciplinare se clasific n 'enerale i speciale$ Cele 'enerale
sunt sta#ilite prin Codul muncii i n conformitate cu acesta prin 3e'ulamentul intern0 cele speciale
prin alte le'i or'anice" statute i re'ulamente disciplinare$ Art$,A8 alin$* CM 3M con!ine sanc!iuni
disciplinare ca: avertismentul" mustrarea" mustrarea aspr" concedierea$ Conform art$,A8 alin$, CM
3M" le'isla!ia n vi'oare poate prevedea i alte sanc!iuni disciplinare pentru unele cate'orii de
salaria!i$ (%e e&$ 4e'ea cu privire la func!ia pu#lic i statutul func!ionarului pu#lic art$>;)$ Conform
art$,AB CM 3M" sanc!iunea disciplinar se aplic de or'anul cruia i se atri#uie dreptul de an'a.are a
salariatului$ 5alaria!ii care de!in func!ii elective pot fi concedia!i numai prin hotrrea or'anului de
care au fost alei$ Conform art$,A; CM 3M este prevzut procedura aplicrii sanc!iunilor
disciplinare$
5anc!iunea disciplinar se aplic conform art$,A? CM 3M" imediat dup constatarea a#aterii$
An'a.atorul dispune aplicarea sanc!iunilor disciplinare printr-o decizie n care n mod o#li'atoriu
sunt indicate temeiurile de fapt i de drept ale aplicrii sanc!iunii" termenul n care sanc!iunea poate
fi contestat" or'anul la care sanc!iunea poate fi contestat (art$,*A CM 3M)$
Termenul de validitate a sanc!iunii disciplinare potrivit art$,** alin$* CM 3M nu poate depi un an
din ziua aplicrii$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
1. >ormulai de$iniia noiunii de disciplin a muncii.
2. -#ideniai trsturile caracteristice ale disciplinei muncii.
3. Care sunt mi"loacele de &n$ptuire a disciplinei muncii
4. .n ce mod se aplic stimulrile pentru succese &n munc
5. 0e$inii noiunea de rspundere disciplinar.
6. Caracterizai elementele de$initorii ale rspunderii disciplinare.
7. /ele#ai %i analizai trsturile caracteristice ale rspunderii disciplinare.
8. -ste oare posibil cumulul rspunderii disciplinare cu rspunderea administrati# sau
penal
9. >ormulai de$iniia noiunii de sanciune disciplinar.
10. -numerai tipurile sanciunilor disciplinare.
11. 0escriei procedura !eneral de aplicare a sanciunilor disciplinare.
12. Ce or!ane abilitate sunt &mputernicite s aplice sanciunile disciplinare
13. .n ce mod poate $i contestat sanciunea disciplinar
14. -ste oare &n drept instana de "udecat s modi$ice tipul sanciunii disciplinare3 aplicat de
ctre an!a"ator cu &nclcarea principiului indi#idualizrii rspunderii disciplinare
15. 0escriei e$ectele sanciunilor disciplinare.
SpeA
/otaru3 buctreas la osptria din cmin era obli!at s treac controlul medical &n luna
septembrie. .ns ea n(a trecut controlul medical3 din care cauz3 prin ordinul directorului osptriei3
36
/otaru a $ost &nlturat de la lucru3 concomitent anun&ndu(i(se %i o mustrare. 0at $iind $aptul c ea
re$uza %i &n continuare s treac controlul medical3 a $ost concediat &n baza art.86 al Codului
muncii /+.
- le!itim concedierea buctresei

SpeA
@o$erului Ae!ru3 pentru absen nemoti#at de la lucru i s(a anunat mustrare aspr3 &n a$ar
de aceasta3 prin acela%i ordin salariatului i s(a redus durata concediului anual cu o zi. Concediul a
$ost trans$erat din perioada de #ar &n perioada de toamn. ) $ost lipsit de premiu lunar3 a $ost lipsit
de suplimentul pentru limita de #&rst. Consider&nd ordinul nele!itim Ae!ru3 s(a adresat cu o cerere
la *nspecia muncii.
Care #a $i coninutul rspunsului inspeciei muncii. .ntocmii acest rspuns.
4pe2
1ro$esorul uni#ersitar :n!ureanu a primit de la decanat un e,tras din orarul e,amenelor.
Con$orm acestui orar3 &n ziua de duminic era stabilit consultaie cu studenii unei !rupe3 iar
urmtoarea zi3 luni3 urma s primeasc e,amen &n !rupa respecti#. :n!ureanu a anunat studenii
c consultaia #a a#ea loc luni3 &nainte de e,amen. .n ziua de duminic el nu s(a prezentat la
:ni#ersitate3 de aceea prin ordinul rectorului pentru neprezentare la lucru3 pro$esorului i s(a aplicat
o sanciune disciplinar.
-ste le!itim ordinul rectorului pri#ind aplicarea sanciunii disciplinare Care sunt
particularitile de aplicare a sanciunilor disciplinare.
TEMA 13
R/SPUNDEREA MATERIAL/
1. Noiunea( condiiile i trsturile rspunderii materiale.
2. 9spunderea material a anga+atorului.
3. 9spunderea material a salariatului.
4. Modaliti de reparare a pre+udiciului cau)at "n cadrul raportului +uridic de munc.
/otrivit art$? din Constitu!ie" proprietatea se constituie din #unurile materiale i intelectuale$
(n sfera rela!iilor de munc fiecare dintre pr!ile raportului .uridic de munc i pune n folosin!
proprietatea sa: an'a.atorul #unurile materiale - pentru a o#!ine un profit" salariatul capacitatea
fizic i intelectual de munc pentru a o#!ine un salariu$
3spunderea material constituie o form a rspunderii .uridice care const n o#li'a!ia de a repara"
n limitele i n condi!iile prevzute de le'isla!ie" pre.udiciul cauzat de ctre o parte a raportului
.uridic de munc celeilalte pr!i n le'tur cu munca salariat$ %eci la cercetarea acestei teme
tre#uie s atra'em aten!ie asupra urmtoarelor puncte:
- 5pre deose#ire de rspunderea material civil" rspunderea material n dreptul muncii este
'uvernat de principiul reparrii par!iale a pre.udiciului cauzat$ (art$118 CM 3M)$
- (n ceea ce privete rspunderea material a an'a.atorului fa! de salariat relevm urmtoarele
elemente ale acesteia: fapta ilicit a an'a.atorului" pre.udiciul" raportul de cauzalitate" vinov!ia$
37
( art$11A CM 3M )$
Drsturile rspunderii materiale suntA
*$ )ste o rspundere contractual0
,$ 4a #aza rspunderii materiale st vinov!ia celui n cauz0
1$ )ste re'lementat prin normele imperative0
9$ )ste o rspundere individual0
>$ Are natur du#l$
2.9spunderea material a anga+atorului
An'a.atorul este persoana fizic sau .uridic " care an'a.eaz salaria!i n #aza contractului individual
de munc$ Condi!iile rspunderii materiale a an'a.atorului sunt urmtoarele:
*$ 5 e&iste fapta ilicit a an'a.atorului0
,$ 5alariatul s fi suferit un pre.udiciu material sau moral n le'tur cu prestarea muncii;
1$ 5 e&iste o le'tur de cauzalitate ntre fapta ilicit i pre.udiciul cauzat0
9$ 5 e&iste culpa an'a.atorului
3$9spunderea material a salariatului
5alariatul" persoana fizic care presteaz o munc" conform unei anumite specialit!i" calificri sau
ntr-o anumit func!ie" n schim#ul unui salariu$ 3spunderea material a salariatului const n
repararea pre.udiciului material cauzat an'a.atorului n timpul e&ecutrii contractului individual de
munc$
Condi!iile rspunderii materiale a salariatului sunt urmtoarele:
*$ Cel care a produs pre.udiciul tre#uie s ai# calitatea de salariat al unit!ii p'u#ite0
,$ +apta ilicit i personal a salariatului tre#uie s fie svrit n le'tur cu munca sa0
1$ /re.udiciul tre#uie s fie un rezultat al faptei ilicite a salariatului0
9$ )&isten!a vinov!iei salariatului n cauzarea pre.udiciului$
4.Modaliti de reparare a pre+udiciului cau)at "n cadrul raportului +uridic de munc
4e'isla!ia muncii sta#ilete un mod simplu de reparare a pre.udiciului material$ Astfel conform
art$1,; CM 3M partea contractului individual de munc repar pre.udiciul material pe care l-a cauzat
celeilate pr!i n urma ac!iunii sau inac!iunii sale ile'ale i culpa#ile" dac le'isla!ia nu prevede altfel$
Totodat" fiecare parte a contractului este o#li'at s dovedeasc cuantumul pre.udiciului care i-a
fost cauzat$
/otrivit artr$1>* din Codul muncii" or'anele de .urisdic!ie a muncii sunt: comisiile de conciliere" care
constituie or'ane e&tra.udiciare de .urisdic!ie a conflictelor colective de munc" instan!a de .udecat"
care este or'anul de .urisdic!ie a muncii destinate solu!ionrii att a lit'iilor individuale ct i a
conflictelor colective de munc$ Aadar" dac pentru solu!ionarea conflictelor colective de munc
e&ist or'ane de .urisdic!ie a muncii att e&tra.udiciare comisiile de conciliere" instan!ele de
.udecat" atunci pentru solu!ionarea lit'iilor individuale de munc e&ist doar or'ane .udiciare de
.urisdic!ie a muncii instan!ele de .udecat$ Codul muncii con!ine un numr suficient de norme care
prevd nlturarea pe cale e&tra.udiciar a unor diver'en!e aprute n le'tur cu activitatea de
munc" iclusiv n situa!ia cauzrii unor pre.udicii materiale i morale$ Astfel procedura e&tra.udiciar
este o#li'atorie chiar i n cazul n care nu e&ist or'ane e&tra.udiciare de .urisdic!ie a muncii"
deoarece potrivit principiilor .urisdic!iei muncii (art$1>A CM 3M) prioritate se acord concilierii
intereselor diver'ente" ce decur' din raporturile de munc" care conform art$*9; CM 3M" constituie
o#iectul .urisdic!iei muncii$ Art$11, CM 3M prevede e&pres cererea scris a salariatului privind
repararea pre.udiciului material i a celui moral cauzat$ Conform art$19* alin$*" ," 1 CM mrimea
pre.udiciului se determin conform pierderilor reale$ 5alariatul" vinovat de cauzarea unui pre.udiciu
material an'a.atorului" l poate repara #inevol" inte'ral sau par!ial (art$191 din Codul muncii)$
Conform art$199 CM 3M" an'a.atorul poate s re!in de la salariatul vinovat suma pre.udiciului
material ce nu depete un salariu mediu lunar$ 3e!inerile din salariu nu pot depi limiteleprevzute
la art$*9? CM 3M$ Conform art$11> CM 3M" an'a.atorul poate s renun!e inte'ral sau par!ial la
38
repararea pre.udiciului de ctre salariat$ 2r'anele de .urisdic!ie a muncii nu au competen!a de a-i
eli#era pe salaria!i de repararea pre.udiciului cauzat" dar conform art$198 CM 3M poate s reduc
mrimea pre.udiciului ce urmeaz a fi reparat de salariat$ (n acelai timp" este necesar de men!ionat
c nu poate fi micorat cuantumul pre.udiciului ce urmeaz a fi reparat" dac acesta a fost cauzat
inten!ionat" s-a produs n rezultatul svririi unei infrac!iuni$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
1. >ormulai de$iniia noiunii de rspundere material &n dreptul muncii.
2. -#ideniai trsturile caracteristice ale rspunderii materiale &n dreptul muncii.
3. Ce elemente alctuiesc rspunderea material a salariatului pentru pre"udiciul cauzat
an!a"atorului
4. .n ce cazuri salariatul este absol#it de rspunderea material pentru pre"udiciul cauzat
an!a"atorului
5. .n ce cazuri salariatul suport rspunderea material deplin pentru pre"udiciul cauzat
an!a"atorului
6. -#ideniai particularitile &nc'eierii contractului cu pri#ire la rspunderea material
deplin a salariatului.
7. Care este modul le!al de reparare a pre"udiciului material cauzat de ctre salariat
8. Caracterizai elementele rspunderii materiale a an!a"atorului pentru pre"udiciul cauzat
salariatului.
9. .n ce cazuri apare obli!aia an!a"atorului de a repara pre"udiciul cauzat salariatului
10. 0escriei modul de e,aminare a liti!iilor pentru repararea pre"udiciului cauzat salariatului.
SpeA
Profesoara de educaie fiic a unui liceu4 n #aa procurii4 a primit de la depoitul fa#ricii costume
i inventar sportiv. ?n drum spre coal a nceput s plou i o parte din marf a devenit inutil4 deoarece
mi!locul de transport nu a fost acoperit. =aloarea #unurilor defectate constituia $.000 lei. :a predarea
inventarului n depoit s;a constatat c de asemenea lipsesc i 10 costume sportive4 n sum de 2.$00 lei.
1etiind cum s procedee4 directorul colii s;a adresat !uristului dup consultaie.
,are ar tre#ui s fie consultaia !uristului - ?ntocmii rspunsul.
TEMA 1,
PROTEC-IA MUNCII
1. Noiunea i importana proteciei muncii.
2. %ireciile principale ale politicii de stat "n domeniul proteciei muncii( securitii i
sntii "n munc.
3. Organi)area proteciei muncii( securitii i sntii "n munc.
4. ,sigurarea dreptului salariailor la protecia muncii( la securitate i sntate "n munc.
1. ,ccidentele de munc i bolile pro&esionale.
Termenul protec!ie reprezint faptul de a prote.a" a spri'ini" a ocroti$ Aadar protec!ia muncii
constituie activitatea de realizare a msurilor ntreprinse de participan!ii la rela!iile sociale de munc
n vederea prote.rii" ocrotirii omului purttor al for!ei de munc" omului care folosete capacit!ile
sale fizice i intelectuale pentru crearea valorilor materiale i spirituale$ /entru desfurarea activit!ii
de munc oamenii ela#oreaz i implimenteaz re'uli de folosire a o#iectelor i uneltelor de
produc!ie" adic re'uli de comportare a omului lucrtor n raportul su cu o#iectele i for!ele naturii"
dar i n rela!iile sale cu al!i oameni" participan!i ai rela!iilor sociale de munc$ %e aceea aceste re'uli
con!in cerin!e crora tre#uie s le corespund mi.loacele i o#iectele de lucru din punct de vedere al
ocrotirii vie!ii i snt!ii lucrtorului" dar totodat i cerin!e le'ate de or'anizarea muncii$ Asemenea
re'uli sunt normele tehnice" normele sanitaro-i'ienice" dar i normele sociale i o#li'atorii"
39
respectarea crora este asi'urat prin activitatea autorit!ilor pu#lice" activitate care nu este limitat
doar la constrn'ere administartiv$ No!iunea de protec!ie a muncii fi'ureaz i n Constitu!ie$ Astfel
n conformitatecu art$91 alin$," salaria!ii au dreptul la protec!ia muncii$ Msurile de protec!ie privesc
securitatea i i'iena muncii" re'imul de munc al femeilor i al tinerilor" instituirea unui salariu
minim pe economie" repausul sptmnal" concediul de odihn pltit" prestarea muncii n condi!ii
'rele" precum i alte situa!ii specifice$ 4a ora actual no!iunea de protec!ie a muncii n sens lar'
constituie un principiu al dreptului muncii care se refer la totate institu!iile dreptului muncii$ Anume
din acest considerent protec!ia muncii ste re'lementat att de dreptul interna!ional ct i de cel
na!ional al muncii$ )&ist un ir de conven!ii ale 26M cu caracter 'eneral nr$*,* (*?89) privind
desp'u#irile acordate n caz de accident de munc sau m#olnvire profesional" nr$*>> (*?;*)
privind securitatea i i'iena muncii" nr$*8* (*?;>) privitor la serviciile de sntate n munc" i cu
caracter special nr$**> (*?8A) cu privire la protec!ia contra radia!iei" nr$*1? (*?B9) privind cancerul
profesional" nr$*8B (*?;;) securitatea i sntatea lucrtorilor n construc!ii$ Totodat re'lementri de
importan! fundamental n ce privete asi'urarea snt!ii i securit!ii n munc se con!in i n
Codul muncii (art$,9;",>>"1,B"1,;)" Codul civil (art$*1?;" *9,9)" 4e'ea ocrotirii snt!ii" 4e'ea cu
privire la asi'urarea o#li'atorie de asisten! medical" 4e'ea privind modul de recalculare a sumei de
compensare a pa'u#ei cauzate an'a.a!ilor n urma mutilrii sau a altor vtmri ale snt!ii n timpul
e&ercitrii o#li'a!iilor de serviciu" 4e'ea privind asi'urrile pentru accidente de munc" 4e'ea
privind inspec!ia muncii" etc$
2.%ireciile principale ale politicii de stat "n domeniul proteciei muncii( securitii i sntii
"n munc.
(n conformitate cu art$,9 alin$* din Constitu!ie " statul 'aranteaz fiecrui om dreptul la via! i la
inte'ritate fizic i psihic$ /otrivit art$,,, din Codul muncii direc!iile principale ale politicii de stat
n domeniul protec!iei muncii sunt:
- Asi'urarea priorit!ii privind pstrarea vie!ii i snt!ii salaria!ilor0
- )miterea i aplicarea actelor normative privind protec!ia muncii0
- 5uprave'herea i controlul de stat asupra respectrii actelor normative n domeniul protec!iei
muncii0
- 5pri'inirea controlului o#tesc asupra respectrii drepturilor i intereselor le'itime ale
salaria!ilor n domeniul protec!iei muncii0
- Cercetarea i eviden!a accidentelor de munc i a #olilor profesionale0
- Aprarea intereselor le'itime ale salaria!ilor care au suferit n urma accidentelor de munc i
a #olilor profesionale" precum i ale mem#rilor familiilor lor" prin asi'urarea social
o#li'atorie contra accidentelor de munc i a #olilor profesionale0
- 5ta#ilirea compensa!iilor pentru munc n condi!ii 'rele " vtmtoare sau periculoase ce nu
pot fi nlturate n condi!iile nivelului tehnic actual al produc!iei i al or'anizrii muncii0
- /ropa'area e&perien!ei avansate n domeniul protec!iei muncii0
- /articiparea autorit!ilor pu#lice la realizarea msurilor 0
- 2r'anizarea eviden!ei statistice de stat privind condi!iile de munc0
- /re'tirea i reciclarea specialitilor n domeniul protec!iei muncii0
- Contri#uirea la crearea condi!iilor nepericuloase de munc$
3.Organi)area proteciei muncii( securitii i sntii "n munc
%up cum s-a men!ionat" le'isla!ia sta#ilete o#li'a!ii concrete pentru toate or'anele autorit!ilor
pu#lice" indiferent de nivelul la care activeaz privind conducerea i asi'urarea protec!iei muncii"
40
securit!ii i snt!ii n munc$ 2r'anizarea protec!iei muncii" securit!ii i snt!ii n munc sntpre
vzute la art$,,> ,1? CM 3M" art$*A"*8 din le'ea securit!ii i snt!ii n munc$
4.,sigurarea dreptului salariailor la protecia muncii( la securitate i sntate "n munc
%reptul la munc este indisolu#il le'at de dreptul la protec!ia i i'iena muncii" la securitate i
sntate n munc$ (n conformitate cu art$CM 3M i art$,A din 4e'ea securit!ii i snt!ii n munc
fiecare lucrtor are anumite drepturi stipulate n aceste articole$ Conform art$,,8 CM 3M i art$*?
4e'ea securit!ii i snt!ii n munc sunt prevzute i o#li'a!iile lucrtorilor$ %ac salariatul " la
apari!ia unui pericol pentru via!a i sntatea sa" refuz s presteze munca stipulat prin contract"
an'a.atorul este o#li'at s-i acorde salariatului o alt munc pn la nlturarea pericolului" cu
men!inerea salariului de la locul de munc precedent$ (n cazul n care acordarea unei alte munci este
imposi#il timpul sta!ionrii salariatului pn la nlturarea pericolului pentru via!a i sntatea sa" se
pltete de ctre an'a.ator conform art$*81 alin$* din Codul muncii$ +inan!area msurilor de protec!ie
i i'ien a munciila nivel na!ional" ramural i teritorial se efectuiaz n conformitate cu le'isla!ia i
prevederile conven!iilor colective de nivelul respectiv (art$,1B CM 3M)$
1.,ccidentele de munc i bolile pro&esionale
Accidentul de munc reprezint evenimentul ce a produs vtmarea violent a or'anismului
salariatului (prin electrocutare" leziune" arsur" de'erare" asfi&iere" into&ica!ie acut) n procesul de
munc care provoac pierderea temporar a capacit!ii de munc" a invalidit!ii sau decesul
salariatului$ Joala profesional const n afec!iunea produs ca urmare a e&ercitrii unei meserii sau
profesii" cauzat de a'en!i nocivi fizici" chimici ori #iolo'ici caracteristici locului de munc" precum
i de suprasolicitarea diferitelor or'ane sau sisteme ale or'anismului" n procesul de munc$
Cercetarea accidentelor de munc se fac n scopul sta#ilirii circumsta#n!elor i cauzelor ce le-au
provocat" precum i n scopul determinrii msurilor de prevenire aunor asemenea fenomene (art$,91
CM 3M)$ Comunicarea" cercetarea" nre'istrarea i eviden!a accidentelor de munc i #olilor
profesionale se efectuiaz n conformitate cu 3e'ulamentul privind modul de cercetare a accidentelor
de munc" apro#at prin Fotrrea Duvernului nr$*18* din ,,$*,$,AA>$
,lasificarea accidentelor de muncA
- Accidente de munc0
- Accidente n afara muncii$
Comunicarea accidentelor de munc se face de ctre fiecare accidentat sau martor ocular" acesta este
o#li'at s anun!e imediat despre accidentul produs conductorul su direct sau oricare conductor
superior i dup caz s acorde primul a.utor$ Conductorul respectiv are anumite o#li'a!ii n acest
sens:
- 5 or'anizeze acordarea a.utorului medical" transportarea acestuia la o institu!ie medical0
- 5 efectuieze n caz de necesitate evacuarea personalului de la locul accidentului 0
- 5 informeze an'a.atorul despre accidentul produs0
- 5 men!in neschim#at situa!ia real n care s-a produs accidentul" pn la primirea acordului
persoanelor care efectuiaz cercetarea$
5copul cercetrii accidentului de munc const n clasificarea lui" determinarea circumstan!elor"
cauzelor i nclcrii actelor normative i a altor re'lementri ce au condus la accidentarea
salaria!ilor" sta#ilirea persoanelor care au nclcat prevederile actelor normative i a msurilor
corespunztoare ntru prevenirea unor asemenea evenimente$ Accidentele se nre'istreaz i se !in n
eviden! de ctre unit!ile ale cror salaria!i sunt sau au fost accidenta!i" iar cele produse la an'a.ator-
41
persoan fizic se nre'istreaz i se !in la eviden! de ctre autoritatea administra!iei pu#lice locale
(primrie)" pe teritoriul creia este nre'istrat contractul individual de munc$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
1. >ormulai de$iniia noiunii de protecie a muncii.
2. Care este importana proteciei muncii
3. -#ideniai trsturile caracteristice ale proteciei muncii.
4. 4tabilii direciile principale ale politicii de stat &n domeniul proteciei muncii %i securitii %i
sntii &n munc.
5. Care este modalitatea or!anizrii proteciei muncii securitii %i sntii &n munc
6. Care sunt obli!aiile an!a"atorului pri#ind protecia muncii
7. Ce reprezint e,amenul medical &n domeniul proteciei muncii %i securitii %i sntii &n
munc
8. Cum trebuie s $ie or!anizat un loc de munc pri#ind protecia %i smtatea &n munc
9. Ce reprezint instruirea lucrtorilor &n materie de protecie %i i!ien a muncii
10. /elatai condiiile de &n$iinare a 4er#iciului pentru protecia %i i!iena muncii.
11. Cum are loc asi!urarea dreptului salariailor la protecia muncii3 la securitate %i sntate
&n
munc
12. >ormulai noiunea accidentelor de munc %i a bolilor pro$esionale %i caracterizai
pre#enirea lor.
13. .n ce mod are loc cercetarea accidentelor
14. Cine are dreptul de a comunica despre producerea accidentului %i care este modul de
&nre!istrare %i e#iden a accidentelor
4pe2
?a o &ntreprindere indi#idual din cauza c utila"ul era uzat s(a produs un accident de munc
&n urma
cruia a a#ut de su$erit cet./usu. )n!a"atorul a re$uzat s recunoasc accidentul de munc
%i3 respecti# s recupereze pre"udiciul material stabilit de le!islaie din moti# c salariatului la
an!a"area &n c&mpul muncii i s(a adus la cuno%tin c utila"ul cu care lucra este uzat %i de
aceea trebuie s $ie atent.
1rocedeaz corect administraia )re dreptul salariatul s se adreseze &n "udecat
4oluionai cazul.
TEMA 1+
.URISDIC-IA MUNCII. SUPRAVE48EREA I CONTROLUL ASUPRA
RESPECT/RII LE4ISLA-IEI MUNCII
1. 2onsideraii generale.
2. ;urisdicia individual.
3. oluionarea con&lictelor colective de munc.
4. /reva.
1. Noiunea i importana supraveg-erii i controlului asupra respectrii legislaiei muncii.
7. Organele de supraveg-ere i control asupra respectrii legislaiei muncii.
8. 9spunderea pentru "nclcarea legislaiei muncii.
7urisdic!ia muncii are ca o#iect solu!ionarea conflictelor de munca cu privire la ncheierea"
e&ecutarea" modificarea" suspendarea i ncetarea contractelor individuale sau" dup caz" colective de
42
munca prevzute de prezentul cod" precum i a cererilor privind raporturile .uridice dintre partenerii
sociali" sta#ilite potrivit ,odului muncii$
Conform art$19? al Codului muncii pot fi pr!i n conflictele de munc:
salaria!ii" precum i orice alt persoan titular a unui drept sau a unei o#li'a!ii n temeiul prezentului
cod" al altor le'i sau al contractelor colective de munc0
an'a.atorii - persoane fizice i@sau persoane .uridice - a'en!ii de munc temporar" utilizatorii"
precum i orice alt persoan care #eneficiaz de o munc desfurat n condi!iile prezentului cod0
sindicatele i patronatele0
alte persoane .uridice sau fizice care au aceast voca!ie n temeiul le'ilor speciale sau al Codului de
procedur civil$
2.;urisdicia individual
/otrivit prevederilor art$1>9 CM 3M" se consider liti'ii individuale de munc diver'en!ele dintre
salariat i an'a.tor privind:
- (ncheierea contractului individual de munc0
- )&ecutarea" modificarea i suspendarea contractului individual de munc0
- (ncetarea i nulitatea" par!ial sau total a contractului individual de munc0
- /lata desp'u#irilor n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a o#li'a!iilor de
ctre una din pr!ile contractului individual de munc0
- 3ezultatele concursului0
- Anularea ordinului de an'a.are n serviciu emis conform art$8> alin$* CM 3M0
- Neeli#erarea n termen a carnetului de munc" nscrierile incorecte efectuate n acesta0
- Alte pro#leme cedecur' din raporturile individuale de munc$
6nstan!a de .udecat e&amineaz liti'iile aprute n cadrul ncheierii" modificrii sau ncetrii
contractului individual de munc$ Termenul de prescrip!ie de 1 luni n liti'iile ce rezult din ncetarea
contractului individual de munc se calculeaz din ziua n care ordinul a fost adus la cunotin!a
salariatului contra semntur" din ziua eli#errii carnetului de munc" sau din ziua contestrii
refuzului salariatului dea lua cunotin! de ordinul de concediere pentru a semna sau a lua carnetul de
munc$
3. oluionarea con&lictelor colective de munc
Conflictele de munc se clasific n conflicte colective i individuale de munc$Conflictele de munc
colective pot fi de drepturi sau de interese" iar cele individuale de drepturi$Conflictele de drepturi se
nasc atunci c:nd nu sunt respectate drepturile prevzute n le'e sau n contractul colectiv ori
individual de munc$Conflictele de interese se nasc n cazul unui dezacord intervenit ntre pr!i cu
privire la revendicrile salaria!ilor" nc neconsacrate n le'e" contract colectiv sau contract individual
de munc$ Conflictele de interese nu se solu!ioneaz n .usti!ie" deoarece pentru a putea .udeca"
instan!a are nevoie de un temei le'al sau contractual" or conflictul de interese s-a nscut tocmai n
a#sen!a unui asemenea temei$ Conflictele de drepturi se solu!ioneaz n fa!a instan!ei de .udecat$
4. /reva
/otrivit prevederilor le'isla!iei muncii 'reva reprezint refuzul #enevol al salaria!ilor de a-i
ndeplini" total sau par!ial" o#li'a!iile de munc" n scopul solu!ionrii conflictului colectiv de munc
43
declanat n conformitate cu le'isla!ia n vi'oare" ncetarea colectiv i voluntar a lucrului de ctre
salaria!i" ncetarea totalsau par!ial a muncii de ctre salaria!i n scopul o#!inerii unor revendicri
economice i sociale le'ate de condi!iile de munc" de plat a muncii i de securitate social$ Dreva
se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi:
-/oate fi declarat pe durata desfurrii conflictului colectiv de munc0
-Constituie o ncetare voluntar i colectiv a lucrului$
Constitu!ia recunoate prin art$9>" dreptul la 'rev" care constituie totodat" potrivit art$> lit$n din
Codul muncii" un principiu de #az al re'lementrii raporturilor de munc i a altor raporturi le'ate
nemi.locit de acestea$ (n conformitate cu art$18, CM 3M" 'reva poate fi declarat n scopul aprrii
intereselor profesionale cu caracter economic i social ale salaria!ilor i nu poate urmri scopuri
politice$ 2r'anizarea 'revei poate avea loc n condi!iile le'ii" la orice nivel al parteneriatului social
de unitate" teritorial" de ramur" na!ional$ Dreva se desfoar de o#icei la locul de munc al
salaria!ilor$ (ns ea poate fi desfurat i n afara unit!ii$ An'a.atorul poate solicita suspendarea
'revei" pe un termen de cel mult 1A zile" n cazul n care aceasta ar putea pune n pericol via!a i
sntatea oamenilor sau atunci cnd consider c 'reva a fost declarat ori se desfoar cu nclcarea
le'isla!iei$ (n conformitate cu art$1BA CM 3M" pentru declararea i or'anizarea 'revei ile'ale"
persoanele vinovate poart rspundere disciplinar" material" administrativ" penal n conformitate
cu le'isla!ia n vi'oare$
1.Noiunea i importana supraveg-erii i controlului asupra respectrii legislaiei muncii
5uprave'herea reprezint activitatea or'anelor de stat le'at de asi'urarea e&ecutrii cu e&actitate i
stricte!e a le'isla!iei$ /rin urmare" atri#u!iile or'anelor de suprave'here constau n a elimina toate
formele de nclcare a le'ii$
Controlul reprezint o latur a activit!ii de administare$ )sen!a controlului const n verificarea
corespunderii activit!ii o#iectelor controlate cu prescrip!iile actelor normative" n aprecierea acestei
activit!i din punct de vedere al le'alit!ii i n aplicarea sanc!iunilor n caz de nclcare a
prevederilor le'isla!iei$
7.Organele de supraveg-ere i control asupra respectrii legislaiei muncii
5uprave'herea i controlul asupra respectrii actelor le'islative i a altor acte normative ce con!in
norme ale dreptului muncii" a contractelor colective de munc i conven!iilor colective la toate
unit!ile sunt e&ercitate de:
6nspec!ia Muncii0
5erviciul de 5uprave'here de 5tat a 5nt!ii /u#lice
5erviciul /rotec!iei Civile i 5itua!iilor )&cep!ionale
Alte or'ane a#ilitate cu func!ii de suprave'here i control
5indicatele$
8.9spunderea pentru "nclcarea legislaiei muncii
(n conformitate cu art$1;* din Codul muncii" persoanele vinovate de nclcarea le'isla!iei muncii" a
altor acte normative ce con!in norme ale dreptului muncii" a contractelor colective de munc i a
conven!iilor colective sunt trase la rspundere disciplinar" material" administrativ i penal$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
44
1. >ormulai de$iniia noiunii de "urisdicie a muncii.
2. 0eterminai obiectul "urisdiciei muncii.
3. /ele#ai principiile speci$ice instituiei "uridice a "urisdiciei muncii.
4. Ce cate!orii de persoane pot $i!ura &n calitate de pri &n cadrul liti!iilor indi#iduale de
munc %i con$lictelor colecti#e de munc
5. Care este procedura de e,aminare a cererii pri#ind soluionarea liti!iilor indi#iduale de
munc
6. 0e$inii noiunea de con$lict colecti# de munc.
7. 4peci$icai trsturile caracteristice ale con$lictului colecti# de munc.
8. 0ez#luii procedura desoluionare a con$lictului colecti# de munc.
9. Care este modul le!al de declarare %i des$%urare a !re#ei
10. .n ce cazuri opereaz suspendarea %i &ncetarea !re#ei
11. 4peci$icai or!anele de stat ce au competene !enerale &n s$era e,ercitrii controlului %i
supra#e!'erii asupra respectrii le!islaiei muncii.
12. Care sunt atribuiile %i obiecti#ele *nspeciei +uncii
13. Ce &mputerniciri au or!anele sindicale la e$ectuarea controlului asupra respectrii
le!islaiei muncii
4pe2
4alariatul Ae!ur acti#a &n calitate de maistru la $abrica de mobil. -ra an!a"at &n baza
contractului indi#idual de munc pe termen nedeterminat. ?a data de 11.12.2007 a primit o
comand ur!ent de e,ecutat3 &ns pe data de 13.12.2007 s(a &mboln#it %i s(a a$lat &n concediu
medical timp de 3 sptm&ni. 1rin ordinul an!a"atorului la data de 20.12.2007 sub moti#ul c n(a
&ndeplinit comanda a $ost concediat.
4oluionai cazul con$orm le!islaiei &n #i!oare.
4pe2
?un!u &n #&rst de 17ani3 absol#ent al %colii pro$esionale poli#alente3 a $ost an!a"at la %antier
de construcii. .n contractul indi#idual de munc se stipula c acesta din urm #a $i supus perioadei
de prob. 0up 4 luni de munc3 ?un!u a $ost concediat pe moti# c rezultatul perioadei de prob
este nesatis$ctor. )dres&ndu(se cu o cerere &n instana de "udecat3 el a cerut s $ie restabilit la
locul de munc respecti#.
Ce #a decide instana. ) a#ut dreptul an!a"atorul s(l concedieze
TEMA 10
DREPTUL INTERNA-IONAL AL MUNCII
1. Noiunea( probleme ale de&inirii( apariia dreptului internaional al muncii
2. Obiectul i subiectele dreptului internaional al muncii
3. 'rincipiile i i)voarele dreptului internaional al muncii
/rin re'lementarea interna!ional a dreptului muncii" n!ele'em re'lementarea cu a.utorul acordurilor
interna!ionale" ncheiate ntre state (conven!ii #ilaterale i multilaterale)" a pro#lemelor le'ate de
folosirea muncii salaria!ilor" m#unt!irea condi!iilor de munc ale salaria!ilor" protec!ia muncii i
protec!ia intereselor individuale i colective ale salaria!ilor$ Aceste norme snt consfin!ite n actele
adoptate de 2r'aniza!ia 6nterna!ional a Muncii (26M)" Uniunile re'ionale ale statelor din )uropa
45
etc$ 5pre deose#ire de dreptul intern" dreptul interna!ional al muncii reprezint acea ramur specific
a dreptului interna!ional" care este interna!ional" prin izvoarele sale i na!ional (intern)" prin o#iectul
su" avnd ca o#iect de studiu" att le'isla!ia muncii ct i le'isla!ia securit!ii sociale$
/rocesele de 'lo#alizare economice sunt o provocare tot mai mare pentru dreptul muncii intern n
sta#ilirea .usti!iei sociale$ %e aceea" studierea dreptului interna!ional al muncii i 'sete puternice
ra!iuni teoretice i practice le'ate nemi.locit de necesitatea racordrii permanente a le'isla!iei muncii
a 3epu#licii Moldova la normele interna!ionale a muncii$
6nterna!ionalizarea vie!ii sociale" 'lo#alizarea economic" inte'rarea re'ional" mi'ra!ia
intena!ional a for!ei de munc-to!i aceti factori au dus la apropierea sistemelor dreptului muncii a
diferitelor state i au ini!iat armonizarea dreptului muncii la scar mondial$ Nu e&ist o unanimitate
de preri n privin!a no!iunii dreptului interna!ional al muncii$ Mai mult dect att" n doctrin s-a
fcut distinc!ia ntre dreptul interna!ional al muncii" fie ca ramur autonom" fie ca parte a dreptului
muncii n care izvoarele sunt interna!ionale i care este indisolu#il le'at de dreptul interna!ional
pu#lic i dreptul muncii interna!ional" considerat ca fcnd parte din dreptul interna!ional privat"
avnd ca o#iect de studiu re'ulile aplica#ile n cazul unui raport de munc cu elemente de
e&traneitate" respectiv re'ulile aplica#ile n cazul unui conflict de le'i sau de .urisdic!ii$ Totui" vom
ncerca s definim dreptul interna!ional al muncii$ /rin re'lementarea interna!ional a dreptului
muncii se n!ele'e re'lementarea cu a.utorul acordurilor interna!ionale ncheiate ntre state a
pro#lemelor le'ate de folosirea muncii salaria!ilor" m#unt!irea condi!iilor de munc ale
salaria!ilor" protec!ia muncii" protec!ia intereselor individuale i colective ale salaria!ilor$ %reptul
interna!ional al muncii reprezint o ramur de drept ce are ca o#iect m#unt!irea condi!iilor de
munc i de via! ale salaria!ilor" raporturile dintre salaria!i i patroni i este format n principal din
normele cuprinse n Constitu!ia" conven!iile i recomandrile 2r'aniza!iei 6nterna!ionale ale Muncii$
%reptul interna!ional al muncii se deose#ete att de dreptul interna!ional pu#lic" ct i de dreptul
interna!ional privat$ %reptul interna!ional pu#lic re'lementeaz raporturile dintre su#iectele dreptului
interna!ional" n principal statele" dreptul interna!ional privat reprezint totalitatea normelor care
solu!ioneaz conflictul de le'i sau conflictul de .urisdic!ii" precum i cele le'ate de condi!ia .uridic a
strinului" dreptul interna!ional al muncii privete m#unt!irea condi!iilor de munc i de
via! a salaria!ilor" raporturile dintre an'a.a!i i an'a.atori$ (ntr-o alt accep!iune dreptul interna!ional
al muncii poate fi tratat att n sens lar' ct i n sens restrns$ (n sens lar'" dreptul interna!ional al
muncii cuprinde normele (26M)" precum i" n ceea ce privete !ara noastr" normele ela#orate de
Consiliul )uropei$ (n sens restrns" cuprinde normele n materie ale or'aniza!iilor cu voca!ie
mondial" n primul rnd ale 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a Muncii$ Apari!ia dreptului interna!ional al
muncii" n opinia prof$ Dheor'he +ilip" a fost condi!ionat de nfiin!area unor or'anisme
interna!ionale cu competen! e&clusiv n domeniul muncii" cum sunt 2r'aniza!ia 6nterna!ional a
Muncii (26M) i alte or'aniza!ii cu preocupri n acest domeniu" Consiliul )uropei i Comunitatea
46
)uropean$ (ntr-o alt opinie prin ela#orarea unui drept interna!ional al muncii nu se constituie un
drept mondial" care s ai# la #az norme universal vala#ile n oricare stat$
2. Obiectul( subiectele dreptului internaional al muncii
%reptul interna!ional al muncii este interna!ional prin izvoarele sale" care provin de la
or'anismele interna!ionale i intern prin o#iectul su" re'lementarea rela!iilor de munc realiz:ndu-se
prin normele dreptului na!ional$ Anume prin o#iectul su dreptul interna!ional al muncii are caracter
intern deoarece el este destinat unui anumit domeniu al activit!ii interne a statelor" n acest caz
re'lementarea rela!iilor de munc$
%reptul interna!ional al muncii este o ramur interdisciplinar ce se afl la confluen!a
sistemelor na!ionale de drept cu dreptul interna!ional pu#lic$ )l nu este un drept interna!ional pu#lic
EpurE deoarece" dei este creat i aplicat ca urmare a voin!ei statelor" totui el se manifest ca realitate
numai n dreptul intern$ (n accep!iunea lui )$ Maheim Edreptul interna!ional se ntinde ntre o#li'a!ia
statului de a asi'ura protec!ia lucrtorilor i o#li'a!ia de respectare a suveranit!ii saleE$ 5e impune
necesitatea de a delimita i contura o#iectul dreptului interna!ional al muncii$ %reptul interna!ional
pu#lic este alctuit dintr-un ansam#lu de norme scrise sau nescrise" avnd ca scop re'lementarea
conduitei statelor n rela!iile dintre ele$ 5pre deose#ire de dreptul interna!ional pu#lic" dreptul
interna!ional al muncii re'lementeaz conduita statelor n domenii ce !in de ordinea .uridic intern
le'isla!ia muncii i cea a securit!ii sociale$ %reptul interna!ional privat a fost definit ca un ansam#lu
de re'uli ce re'lementeaz conflictul de le'i" conflictul de .urisdic!ii" condi!ia .uridic a strinului $
%up prerea celor mai mul!i autori" n situa!ia unor raporturi de munc cu elemente de e&traneitate
( de e&$ na!ionalitatea persoanei fizice) este aplica#il dreptul interna!ional al muncii" considerat ca
fcnd parte din cadrul dreptului interna!ional privat$ (n concluzie" men!ionm faptul c dreptul
interna!ional al munci" ca parte a dreptului interna!ional pu#lic (contemporan)" are ca o#iect rela!iile
dintre state privitor la armonizarea le'isla!iilor muncii i securit!ii sociale i aplicarea uniform a
unui ansam#lu de norme" cuprinse n principal n conven!iile i recomandrile 26M" a cror aplicare
este condi!ionat de voin!a statelor$ 5u#iectele dreptului interna!ional al muncii sunt <entit!i
participante cu drepturi si o#li'a!ii directe=$ Cu alte cuvinte" su#iectele dreptului interna!ional al
muncii reprezint acele entit!i care particip la raporturi .uridice" re'lementate de normele acestui
drept$ A fi su#iect de drept interna!ional nseamn a #eneficia de personalitate .uridic
interna!ional" ceea ce presupune capacitatea de a fi titular de drepturi si o#li'a!ii cu caracter
interna!ional$ /rincipalele su#iecte snt statele" ele devenind titulare de drepturi i o#li'a!ii" ce decur'
din raporturile .uridice interna!ionale de munc$ 5tatul suveran ocupa o pozi!ie dominant ntre
su#iectele de drept interna!ional pu#lic i aceasta" pentru c" mult timp a reprezentat unicul su#iect al
acestui drept i este sin'urul care posed capacitatea de a-i asuma totalitatea drepturilor si
o#li'a!iilor cu caracter interna!ional$ 2r'aniza!iile interna!ionale au o personalitate .uridic limitat
prin statutul lor de func!ionare" fiind ndrept!ite s i asume doar acele drepturi si o#li'a!ii care
concureaz la realizarea scopului pentru care au fost nfiin!ate$ Totodat" reprezint su#iecte de drept
derivate" ntruc:t sunt crea!ia statelor - a su#iectelor ori'inare - care le confer calitatea de su#iecte
de drept" prin statut$
47
3. 'rincipiile i i)voarele dreptului internaional al muncii
%up cum am men!ionat dreptul interna!ional al muncii avnd o pozi!ie specific" ar fi necesar
s diferen!iem cteva cate'orii de principii: pe de o parte principii paralele comune att pentru dreptul
interna!ional pu#lic ct i pentru dreptul interna!ional al muncii" iar pe de alt parte principii
specifice rela!iilor de munc i securit!ii sociale i principii proprii le'isla!iilor na!ionale$ %reptul
interna!ional al muncii fiind constituit n principal din ansam#lul conven!iilor i recomandrilor 26M
are la #az principiul suveranit!ii statelor$ %atorit situa!iei sale speciale dreptul interna!ional
con!ine i principiile sale specifice care n formularea Constitu!iei 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a
Muncii" sunt urmtoarele:
- munca nu este o marf" li#ertatea de asociere i de e&primare este o condi!ie indispensa#il
pentru un pro'ress" to!i oamenii fr nici o discriminare au un drept e'al de a urmri pro'resul lor
material" lupta mpotriva lipsurilor tre#uie dus n fiecare stat$
Aceste principii prevzute n Constitu!ia (26M) reprezint i principii ale strate'iei dezvoltrii
sociale$
%in principiul fundamental potrivit cruia munca nu este o marf strns le'ate sunt i alte
principii implicite ce de e&emplu: principiul dreptului la odihn" principiul dreptului la perfec!ionare
profesional" principiul dreptului securit!ii sociale$
4a principiile fundamentale ale dreptului interna!ional al muncii tre#uie adu'ate i
principiile dreptului intern al muncii" menite s caracterizeze le'isla!iile na!ionale" ca de e&emplu:
principiul ne'ocierii colective" salarizrii echita#ile" perfec!ionrii profesionale" etc$
6zvoarele dreptului interna!ional al muncii sunt actele interna!ionale cu caracter normativ
provenind de la 2r'aniza!ia 6nterna!ional a Muncii" Consiliul )uropei" Uniunea )uropean$
Actele(26M)sunt n principal Constitu!ia (26M)" conven!iile i recomandrile$
Co&("$"#*$a (26M) reprezint un izvor al dreptului interna!ional al muncii cel pu!in n
privin!a principiilor ce le statueaz e&pres$ Co&ve&*$$le (26M) au rolul de a re'lementa pro#lemele
raporturilor de munc" sunt considerate adevrate tratate interna!ionale i reprezint izvorul principal
esen!ial al dreptului muncii$ Re'o%a&:r$le sunt un izvor de informa!ie i model pentru
perfec!ionarea le'isla!iei na!ionale care precizeaz" completeaz statutul conven!iei" face con!inutul
ei mai concret" e&tinde posi#ilit!ile statelor n rezolvarea pro#lemelor cu privire la adaptarea
normelor interna!ionale$Kara noastr a aderat la 2r'aniza!ia 6nterna!ional a Muncii (26M) n *??>$
3epu#lica Moldova a ratificat pin in prezent mai multe conven!ii ale (26M)" printre care se numr
i cele ; conven!ii fundamentale i anume cea privind munca for!at" li#ertatea asocierii si protec!ia
dreptului la or'anizatie" aplicarea principiilor dreptului la or'aniza!ie i de purtare a tratativelor
colective" e'alitatea de remunerare a minii de lucru masculin i feminin pentru o munc de valoare
e'al" a#olirea muncii fortate" discriminarea n domeniul ocuprii for!ei de munc i e&ercitrii
profesiei" vrsta minim de an'a.are" interzicerea celor mai 'rave forme ale muncii copiilor i
ac!iunea imediat n vederea eliminrii lor$
%ocumentele 2NU de asemenea au rol de izvoare ale dreptului interna!ional al muncii" fiind
c sta#ilesc sarcinile cooperrii interna!ionale pentru asi'urarea drepturilor i li#ert!ilor
fundamentale ale omului$ 4a nivel re'ional ca izvoare ale dreptului interna!ional al muncii sunt actele
adoptate de Consiliul )uropei i Uniunea )uropean$ /rintre cele mai importante se numr: Carta
48
social european din *?8*" Conven!ia european cu privire la aprarea drepturilor i li#ert!ilor
fundamentale ale omului (*?>A)$ Cel mai important act al Uniunii )uropene" n care sunt proclamate
drepturile sociale i economice" este Carta drepturilor fundamentale ale salaria!ilor (*?;?)$Co&'l#z$$
Apropierea termenilor Edrept interna!ionalE i Eal munciiE poate crea nedumeriri sau confuzii n
msura n care tentativa de a da pro#lemelor muncii o solu!ionare identic n toate statele pare
parado&al i contrar naturii dreptului muncii$ 5e impune constatarea c n aceast materie tre#uie
manifestat o viziune lar' i constructiv" dreptul interna!ional al muncii neputnd fi ncadrat n
tiparele clasice ale dreptului interna!ional$ Tocmai de aceea se cere o analiz minu!ioas a
instrumenteler ela#orate de 2r'aniza!ia 6nterna!ional a Muncii" dar i de Consiliul )uropei i
Uniunea )uropean$ Munca reprezint valoarea de prim dimensiune astfel nct 3epu#lica Moldova
acord instrumentelor interna!ionale ela#orate n domeniu ma&im importan!$ 3eieind din aceast
particularitate" putem face concluzia c standardele interna!ionale n sfera raporturilor .uridice de
munc" create de 2r'aniza!ia 6nterna!ional a Muncii" Consiliul )uropei i ratificate de 3epu#lica
Moldova" capt o importan! primordial n ela#orarea le'isla!iei na!ionale" urmnd s fie aplicate
de ctre instan!ele de .udecat i alte or'ane de stat concomitent cu le'isla!ia intern" i mai mult
dect att" dac 3epu#lica Moldova a ncheiat un contract interna!ional n care snt sta#ilite alte
norme" dect cele prevzute de le'isla!ia intern" atunci normele contractului interna!ional au drept de
prioritate$ 4a aceasta mai tre#uie adu'at c" n conformitate cu art$ 9 din Constitu!ia 3epu#licii
Moldova i n corespundere cu conven!iile interna!ionale ncheiate de ctre 3epu#lica Moldova"
fiecare cet!ean are dreptul s se adreseze n or'anele interna!ionale cu privire la aprarea drepturilor
i li#ert!ilor omului" dac n interiorul statului snt epuizate toate modurile de aprare a lor$
Subiecte pentru lucrul individual asupra temei (i ntrebri recomandate pentru discuii
la seminar):
1. >ormulai de$iniia 0reptului internaional al muncii.
2. Caracterizai apariia 0reptului internaional al muncii.
3. 4tabilii care este obiectul 0reptului internaional al muncii.
4. /ele#ai principiile speci$ice ale 0reptului internaional al muncii.
5. Ce cate!orii de persoane pot $i!ura &n calitate de subiecte ale dreptului internaional al
muncii
6. 0eterminai noiunea de iz#or al dreptului internaional al muncii.
7. Care este rolul con#eniilor 9*+ &n cadrul raporturilor de munc
<ibliogra&ia recomandat studenilor "n vederea studierii disciplinei %reptul Muncii
*$ N$ 3omanda L%reptul muncii$ (curs de prele'eri)L Chiinu" *??B$ ,$ )$ Mocanu LCurs de prele'eri
la dreptul muncii (partea 'enerala)L Chiinu" *??;$ 1$ T$ Ne'ru" C$ 5cor!escu <%reptul muncii n
scheme=" Chiinu
,$ N$3omanda" )duard Joiteanu" 2&ana )anu" Adrian 4un'u L%reptul muncii= 6ndica!ii metodice
pentru lec!ii practice" Chiinu ,A**
1$ T$Ne'ru" Ctlina 5cor!escu %reptul muncii curs universitar" Chiinu ,A*A
49
9$ 5$ Dhimpu" A$ Kiclea L%reptul munciiL" Jucureti" *??> @*??B@ *???@,AAA
>$ D$ +ilip" 4$ +ilip <%reptul muncii i securit!ii sociale=" Neuron" +ocani" *??9
8$ T$ Mtefnescu L%reptul munciiL" 4umina 4e&" *??B@,AAA
B$ Al$Athanasiu" Cl$ Ana Moarcas LMunictorul i le'ea$ %reptul muncii$ 3ela!iile individuale de muncL"
)ditura 2scar /rint" Jucureti"*???
;$ 6$ Mt$ Jeli'rdeanu" 6$ T$ Mtefnescu L%ic!ionar de drept al munciiL" Jucureti" *??B
?$ C$ 7ofa" 3$ Chelaru L%reptul muncii i protec!iei socialeL" 6ai" *??>$
*A$ %$ +iroiu L%reptul muncii i protec!iei socialeL" Clu.-Napoca" *??9$
**$ /$ Jurloiu L)conomia munciiL" 4umina 4e&" Jucureti" *??1$
*,$ 6$ Ciochin Jar#u <%reptul muncii=" N6M" 6ai" ,AA1
*1$ O$ PQRSTUVSW LXYZ[\]^T]_ Y]U]`S_ Y] aZbc]\]db e[V]T]c[a_QRUa\b f_UYb`QSVS g]Qc]\[L"
hSiSTjb" *??B$
*9$ k$P$ X]UT[" l$m$ n]Z_QV] LoZbc]\]_ YZ[\] f_UYb`QSVS g]Qc]\[L (T[b^T]-YZ[VaS^_UV]_
Y]U]`S_ U V]dd_Ta[ZSpdS ]ac_QRTqr T]Zd he]o[ fg)" hSiSTjb" ,AA*
*>$ s$ o]QVbT]\[" h$ nbU]\ LoZbc]\]_ YZ[\] f]UUSSL" g]UV\[" *??>"@ *??B$
*8$ O$ tS\iSu" v$ wZQ]\UVSW LoZbc]\]_ YZ[\] f]UUSSL" g]UV\[" *??;$
*B$ t$ XqZ]\[aUV[p LoZbc]\]_ YZ[\]L" g]UV\[" *??>"@ *??;" vZSUaR ,AA*$
*;$ w$ XdSZT]\ LoZbc]\]_ YZ[\]L" g]UV\[" *??8" @*??B
*?$ m$ O[iV]\ LX]\_aUV]_ aZbc]\]_ YZ[\]L" g]UV\[" *?;;$
<ibliogra&ie suplimentar
*$ x$n]Q_TV]" s$h]\[Q_\ LoZbc]\]_ YZ[\]L Xr_dq S V]d_Ta[ZSS$ g]UV\[" *???
,$ l$ n]Q_TV]" s$ h]\[Q_\ LoZbc]\]_ YZ[\]L Xr_dq S V]dd_Ta[ZSS$ g]UV\[" vZSUYZbc_TuSp"
,AAA
1$ s$ XVZSYV[ LoZbc]\]_ YZ[\]L (\ Ur_d[r)" g]UV\[" *??B$
9$ m$ hbZ_TT]W LoZbc]\]_ YZ[\] T[ YbaS V ZqTVbL" g]UV\[" *??B$
>$ m$ h[u\[ LoZbc]\q_ ]aT]i_TSp S V]Q_VaS\Tq_ c_WUa\Sp \ U]\Z_d_TT]W f]UUSSL" g]UV\[" *???
8$ s$ OSQp_\[ yoZbc]\]W V]c_VU f]UUSWUV]W z_c_Z[uSS{ Xr_dq S ]YZ_c_Q_TSp" vT]ZbU" g]UV\["
,AA,
B$ m$ O[TST[ yoZbc]\]_ YZ[\]{ Xr_dq S V]d_Ta[ZSS" l]\qW vZSUa" g]UV\[" *??;$
,cte normative$
*$Constitu!ia 3epu#licii Moldova adoptat la ,? iulie *??9" Monitorul 2ficial Nr$ * din *;$A;$*??9$
,$Codul muncii al 3epu#licii Moldova adoptat prin 4e'ea 3$M$ nr$ *>9-GH din ,;$A1$,AA1"
LMonitorul 2ficial al 3epu#licii MoldovaL" nr$ *>?-*8, din ,?$AB$,AA1$
50
1$4e'ea nr$ *A,-GH din *,$A1$A1 privind ocuparea for!ei de munc i protec!ia persoanelor aflate n
cutarea unui loc de munc Monitorul 2ficial nr$BA-B, din *>$A9$A1$
9$4e'ea nr$*;8-GH6 din *A$AB$,AA; securit!ii i snt!ii n munc" Momitorul 2ficial nr$*91-*99 din
A>$A;$,AA;$
>$4e'ea nr$ > cu privire la asi'urarea e'alit!ii de anse ntre femei i #r#a!i din A?$A,$,AA8
Monitorul 2ficial nr$A9B din ,9$A1$,AA8$
8$Conven!ia colectiv (nivel na!ional) nr$, din A?$AB$,AA9" Monitorul 2ficial al 3$Moldova nr$**,-
**;@?8; din *8$AB$,AA9
B$Fotrrea Duvernului nr$8A> din 1*$A>$AB privind apro#area 5trate'iei na!ionale privind politicile de
ocupare a for!ei de munc pentru anii ,AAB-,A*> Monitorul 2ficial nr$;,-;> din *>$A8$AB$
;$Fotrrea Duvernului nr$91> din ,1$A9$,AA1 pentru apro#area 3e'ulamentului cu privire la
acordarea unor 'aran!ii i compensa!ii salaria!ilor care m#in munca cu studiile Monitorul 2ficial nr$ 8A-81
din A9$A>$,AAB$
,cte normative internaionale<
*$ Conven!ia nr$,? privind munca for!at sau o#li'atorie" ratificat prin Fotrrea /arlamentului
nr$8*A-G6H din A*$*A$*???" Monitorul 2ficial nr$**, din*9$*A$*??? @@ h]T\_TuSS S Z_V]d_Tc[uSS gwo
(*?*?-*?>8)$ g_|cbT[Z]cT]_ k}Z] oZbc[$ o]d *$ ~_T_\[" *??*" UaZ$ *?B-,A;$
,$Conven!ia 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a Muncii nr$ ***@*?>; L/rivind discriminarea n domeniul
ocuprii for!ei de munc i e&ercitrii profesieiL$ 3atificat prin Fotrrea /arlamentului nr$ >?1-G666 din
,8$A?$*??>" Monitorul 2ficial nr$A>? din ,8$*A$*??>$
1$ Conven!ia 26M nr$ **B L/rivind o#iectivele i normele de #az ale politicii socialeL" adoptat la
*?8," ratificat ,8$*A$*??> @@ Tratate interna!ionale la care 3epu#lica Moldova este parte (*??A-*??;)" )di!ie
oficial" vol$ *A" Chiinu" *??;" p$ >;-8;$
9$Conven!ia 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a Muncii nr$ *9,@*?B> L/rivind orientarea profesional i
pre'tirea profesional n domeniul valorificrii resurselor umaneL$ 3atificat prin 4e'ea nr$ 9;A-GH din
,;$A?$,AA*" Monitorul 2ficial nr$ Monitorul 2ficial nr$ *1A din ,8$*A$,AA*$
>$Conven!ia 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a Muncii nr$ *>9@*?;* L/rivind promovarea ne'ocierii
colectiveL$ 3atificat prin Fotrrea /arlamentului nr$ ??9-G666 din *>$*A$*??8" Monitorul 2ficial nr$AB> din
,8$**$*??8
8$Conven!ia nr$*A> privind a#olirea muncii for!ate" adoptat la ,8$A8$*?>B" ratificat prin Fotrrea
/arlamentului nr$BAB-G66 din *A$A?$*??*" Monitorul 2ficial nr$AA8 din 1A$*A$*??* @@ Tratate interna!ionale la
care 3epu#lica Moldova este parte (*??A-*??;)" Chiinu" )di!ia oficial" *??;" vol$ 6" p$ ?*-?>$
B$Conven!ia 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a Muncii nr$ *99@*?B8 LCu privire la consultrile tripartite
destinate s promoveze aplicarea normelor interna!ionale ale munciiL$ 3atificat prin Fotr:rea nr$>?1-G666
din ,8$A?$*??>" Monitorul 2ficial nr$A>? din ,8$*A$*??>$
;$Conven!ia 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a Muncii nr$ ?;@*?9? L/rivind aplicarea principiilor dreptului
de or'anizare i ne'ociere colectivL$ 3atificat prin Fotr:rea nr$>?1-G666 din ,8$A?$*??>" Monitorul 2ficial
nr$A>? din ,8$*A$*??>$
?$Conven!ia 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a Muncii nr$ *AA@*?>* L/rivind e'alitatea de remunerare a
m:inii de lucru masculin i a m:inii de lucru feminin" pentru o munc de valoare e'alL ratificat prin
51
Fotrrea /arlamentului nr$ 8*A-G6H din A*$*A$*???" Monitorul 2ficial nr$**, din *9$*A$*???@@ h]T\_TuSS S
Z_V]d_Tc[uSS gwo (*?*?-*?>8)$ g_|cbT[Z]cT]_ k}Z] oZbc[$ o]d ,$ ~_T_\[" *??*$
*A$Conven!ia 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a Muncii nr$ *1>@*?B* L/rivind protec!ia reprezentan!ilor
lucrtorilor n ntreprinderi i nlesnirile ce se acord acestoraL$ 3atificat prin Fotrrea /arlamentului nr$
>?1-G666 din ,8$A?$?>" Monitorul 2ficial nr$A>? din ,8$*A$*??>$
**$Conven!ia nr$ *** privind discriminarea n domeniul ocuprii for!ei de munc i e&ercitrii
profesiei" adoptat la *?>;" ratificat prin Fotr:rea nr$>?1-G666 din ,8$A?$*??>" Monitorul 2ficial nr$A>? din
,8$*A$*??>$ @@ Tratate interna!ionale la care 3epu#lica Moldova este parte (*??A-*??;)" Chiinu" )di!ia
oficial" *??;" vol$ 6A" p$ >1->;$
*,$Conven!ia nr$ *1; privind vrsta minim de an'a.are" adoptat la A8$A8$*?B1" ratificat prin
Fotrrea /arlamenrului nr$ >*?-G6H din *>$A;$*???" Monitorul 2ficial nr$ A;A din ,?$AB$*???$ Tratate
interna!ionale la care 3epu#lica Moldova este parte (*??A-*??;)" Chiinu" )di!ia oficial" *??;" vol$ 6" p$ ?8-
*AA$
*1$Conven!ia nr$ *>9 privind promovarea ne'ocierii colective din *?;* ratificat prin Fotrrea
/arlamentului nr$??9-G666 din *>$*A$*??8" Monitorul 2ficial nr$AB> din ,8$**$*??8" pu#licat n edi!ia
oficial ETratate interna!ionaleL" *???" volumul **$
*9$Carta social european ratificat prin 4e'ea nr$9;9-GH din ,;$A?$A* Monitorul 2ficial nr$ *1A din
,8$*A$A*
*>$Conven!ia )uropean pentru Aprarea %repturilor i 4i#ert!ilor +undamentale a 2mului adoptat
la 3oma" 9$G6$*?>A ratificat de ctre 3epu#lica Moldova prin Fotrrea /arlamentului nr$ *,?;-G666 din
,9$AB$?B Monitorul 2ficial al 3$Moldova nr$>9->>@>A, din ,*$A;$*??B$
*8$Constitu!ia 2r'aniza!iei 6nterna!ionale a Muncii adoptat n *?9> accesat de pe
http@@$coe$or'$int$
52