Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Catedra Contabilitate i audit

Raport
Privind stagiul practicii de producie i de licen

Baza de practic
FPC INVEST FOND S.R.L.Studenta anului 3,
Specialitatea Contabilitate,
Grupa CON 11A,
urcanu Doina ,
Conductorul practicii de la catedr
Popovici Angela ,
Chiinu 2014

Cuprins

Introducere 3
Tema 1. Organizarea contabilitii n cadrul entitii
Tema 2. Contabilitatea activelor nemateriale
Tema 3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
Tema 4. Contabilitatea arendei (leasingului)
Tema 5. Contabilitatea stocurilor
Tema 6. Contabilitatea creanelor
Tema 7. Contabilitatea mijloacelor bneti
Tema 8. Contabilitatea investiiilor
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 10. Contabilitatea datoriilor
Tema 11. Contabilitatea consumurilor i cheltuielilor
Tema 12. Contabilitatea veniturilor
Tema 13. Rapoartele financiare
ncheiere
Anexe