Sunteți pe pagina 1din 6

OCLUZOLOGIE

CURS 2
ATM este irigata de ramul din artera temporala si inervata de nv mandibular prin nv
auriulotemporal!
MUSC"II SISTEMULUI STOMATOG#AT
$% MUSC"II MO&ILIZATORI AI MA#'I&ULEI
Muschii ridicatori
Muschiul temporal- situat in foseta temporala u (b radiale anterioare) medii si
posterioare e onverg intr*un tendon are tree peste arada +igomatia si se insera pe apof
coronoida. ,ae u ori+ontala de la ,ran-(urd un ung.i de /0 grade des.is post!
Muschiul maseter- superior pe arcada zigomatica si inf pe fata ext a unghiului goniac pe
rugo+itatea maseterina1 el mai voluminous mus.i si (ae u planul ,ran-(urd un ung.i de $02
grade des.is anterior!
Muschiul pterigoidian int- pe apofiza pterigoida in groapa pterigoidiana si oboara in 3os
ina(ara si inapoi inserandu*se vis a vis pe partea int a gonionului si (ormea+a impreuna u
maseterul un .ama pentru a ridia mandiula! ,ae u planul ,ran-(urd un ung.i de $$0 grade
des.is ant!
Muschi coboratori directi * se insera pe (ata int a arului mandibulei ontribuind ast(el la
reali+area planseului bual
Muschiul milohioidian- el mai imp mus.i oborator1 ele 245 ant pre+inta (b are se
orientea+a spre rafeul median si pe are se insera) iar (b post se aruies spre post inserandu*se pe
fata ant a osului hioid
Muschiul geniohioidian- pe partea mediana a planseului bual de o parte si de alta a
ra(eului mediansunt doi mus.i subtiri si lungi si se insera pe apof genii inferioare si post pe osul
hioid (ata ant
Muschiul digastric- are doua (asiole6
- (asiol ant- burta ant a digastricului* are se insera pe (oseta digastria parasim(i+ar pe partea
ant*int a arului mandibular1 merge post si printr*un tendon 7butoniera% (ormat de ms
stilo.ioidian tree si se ontinua u burta posterioara 8 (asiol post* are se insera pe apo(i+a
mastoida
Muschii coboratori indirecti
Rol6 de a (i9a osul .ioid pt a ms sa ia spri3in pe osul .ioid si sa oboare mandibula
burta post a ms digastri
mus.iul stilo.ioidian
mus.iul omo.ioidian
mus.iul sterno.ioidian
mus.iul tiro.ioidian
1
Muschii propulsori
Muschiul pterigoidian extern- are doua (asiole6
(asiol sup * are are originea pe sfenoid 7s(enoidal%*: merge dinspre ant spre post si se insera pe
capsula articulara si pe e9trem ant a meniscului articular
(asiol in( 7pterigoma9ilar%* are se insera pe apof pterigoida 7aripa e9t% si (b pe tuberozitatea
maxilara mergand post si inserandu*se pe colul condilian mandibular 7important in dinamia
mandibulara%
Miscarile de lateralitate 8 atiune seundara a ms ridiatori si propulsori
Mandibula este diri3ata lateral de ms maseter de partea respetiva) temporalul si pterigoidianul
int de partea opusa si pterig e9t de partea respetiva!
2% MUSC"II MIMICII 7;IELOSI%
- mus.i ai e9presivitatii (etei onentrate in 3urul ori( (aiale 7orbital) narinar) bual%
Muschiul buccinator 8 (ormea+a grosimea obra+ului si pre+inta trei (asiole6
(asiolul sup6 isi are originea la ba+a proesului alveolar retro+igomati
(asiolul in(6 pe linia oblia e9t portiunea posterioara
(asiolul intermediar6 pe ligamentul pterigomandibular 7e9trinsi%
Aeste (asiole merg ant 8 (as in( spre sup) el sup spre in( *** si se intrepatrund u (ibre ale
orbiularului bu+elor 7sup) in(% la nivelul unei +one ( dense musulare 7nodul omisural* la are partiipa
si marele4miul +igomati1 triung.iularul bu+elor%
Orbicularul buzelor 8 (b ori+ontale are se intrepatrund si u (b ale buinatorului
Marele4miul +igomati
Ridiatorul super( al bu+ei si aripei nasului
Triung.iularul bu+ei in(
;atratul mentonier
Motul barbiei
'I#TII in nr de 52 insiruiti pe arada in (orma de semielipsa la ma9ilar si parabola la mandibula!
'intii sunt in ontat intre ei 7au veini%< pt de ontat
Aest pt de ontat are rolul nu numai de a prote3a papilla interdentara! ,ortele mastiatorii
7=0*$00 -,% : presiunea se disipea+a in pata de ulei la nivelul pt de ontat a!i! se disipea+a la toata
arada!
'intii sunt onstituiti din6
- oroana
- radaina 7endoalveolara%
- olul dentar
'I#TII MA>ILARI au a9ul longitudinal de 3os in sus) dinauntru ina(ara a!i (ata olu+ala priveste in 3os
si putin ina(ara! 'intii sunt vestibulari+ati!
'I#TII MA#'I&ULARI au a9ele oblie de 3os in sus) dina(ara*inauntru*: prives spre lingual
2
A9ele (ormea+a un gol numit consul de sustentatie*: va( pe saua tureasala nivelul ristei Galli!
Contatele interdentare se reali+ea+a prin intermediul uspi+ilor de spri3in 7uspi+ii vestibulari ai
lateralilor in(1 marg ini+ala a in( u (ata palatinala a (rontalilor sup4 ini+ia ap*la*ap1 uspi+ii
palatinali ai lat sup%
uspid* (oseta
uspid*ambra+ura*** a!i! din toata supra( olu+ala a ontate nu sumea+a mai mult de ? mm2
7ARIA OCLUZALA E,ECTI@A%
;entru protetia parodontiului dentar) in timpul dinamiii mandibulare la niv aradei
mandibulare lateral e9ista o onavitate*** CUR&A SAGITALA 'E OCLUZIE A LUI S;EE si o alta
urba numita CUR&A TRA#S@ERSALA 'E OCLUZIE A LUI MA#SO# SI @ILLAI#!
Aestea ontribuie in dinamia mandibulara in propulsie si lateralitate!
;lanul de ontat intre le doua arade*: ;LA#UL 'E OCLUZIE
Cuspizii V maxilari si linguali mandibulari prin pantele lor g.idea+a misarile de lateralitate<
CUS;IZI 'E G"I'AA
In +ona (rontala6 dintii superiori in plan vertial depases dintii mandibulari<: O@ER&ITE
In plan sagital<: O@ERAET 6 intre (ata @ a inisivilor in( si (ata ; a inisivilor sup
;ARO'O#TIUL 'E#TAR (ormat din muoasa gingivala6
gingie aderenta4 (i9a* tapetea+a osul alveolar
gingie marginala6 ia parte la (ormarea sulusului dentar< (undul de sa gingival
Cea fixa se ontinua u ea pasiv mobila) are se ontinua u muoasa mobila 7geniana) labiala%
Muoasa gingivala la nivel interdentar*: o proieminenta sub (orma piramidala *** papila
interdentara!

;ARO'O#TIUL MARGI#AL 7legatura intre ementul radiular si ortiala alveolara%6
- (b ori+ontale 7olet%
- (b oblie
- (b vertiale 7apial%******* ligamentul dento-alveolar* (b on3untiv elastie* presiunea se
transmite sub (orma de tratiune*: apo+itie6 radiogra(ie* densi(iare alveolara radioopaa!
VASCUA!"#A$"A provine din a dentara sup si in() submentala si linguala
"%&!VA$"A 6 din nv dentari sup 7ram din ma9ilar%) nv dentari in( 7ram al nv mandibular%* trigemen
Muschii limbii
- in nr de $26 $/ pere.i1 $ transversul limbii* nepere.e
ms intrinsei 7int limbii6 insertie pe septul lingual
ms e9trinsei 7insertie pe oasele veine%
Muschii valului palatin
- B ms dispusi simetri6
palato*sta(ilin 6 pe (ata post a luetei
peri*sta(ilin int * pe stana temporala sip e trompa lui Eusta.io
peri*sta(ilin e9t 6 in (oseta sa(oida la nivelul gaurii ovale 1 pe ori( tubar al trompei lui Eusta.io
sip e arligul pterigoidian
3
(aringo*sta(ilin * (orm stalpul post amigdalian
gloso*sta(ilin * (ormea+a stalpul ant amigdalian
REGLAREA #EUROMUSCULARA RE,LE>A LA #I@ELUL SST
Re(le9< at nv simplu organi+at inasut si previ+ibil statisti dupa o surta perioada de latenta a
raspuns la un stimul spei(i
SU;ORT MOR,OLOGIC* Ar monosCnapti
RECE;TOR*: ale a(erenta*: neuron motor*: ale e(erenta*: E,ECTOR
E96 la niv maduvei spinarii 7rad post a nv*: oarne post1 rad ant*: oarne motorii%
Re(le9 6
- simplu
- omple9
- dobandit 7relatia de postura<R;%
- inasut 7relatia entria< RC1 relatia de olu+ie%
Reeptori peri(erii
- e9teroeptori
- proprioeptori
- interoeptori 7organe int%
E>TEROCE;TORI
reeptor tegumentar si muosal 6 sub (orma de orpusul) de disuri) (orma (u+i(orma si unele
inapsulate in t on3 sau term libere mielinie4 amielinie
reeptori odontali 6 odontoblastii la peri( pulpei u terminatiile nervoase Tomes in analiulele
dentinare 7S indolor*: terminatiile nu tre de limita amelodentinara%
reeptori parodontali 6 reeptori speiali+ati pentru presiune
reeptori gustativi 6 muguri gustativi diseminati printre papilele (oliate si are di(erentia+a si
transmit sen+atii gustative prin nv lingual si oarda timpanului atre intermediarul lui &isberg
72 bis%1 la nivelul papilelor alii(orme*: (orm @*ul lingual
reeptori artiulari 6 sunt sen+ori de po+ si de misare a mandibulei1 onstituie o imp +ona
re(le9ogena de po+itionare statia si dinamia mandibulara1 (orma de6 orpusuli tendinosi)
(u+i(ormi) imbraati
reeptor musular 6 se a(la in masa musulara* (us neuro*musular6
reeptori (u+oriali6
- au el musulare in int lor a aror terminatie depases aspula orpusulului 7el u sa
nulear %1 alte (b mai surte nu depases apsula si au nulei la peri( (ibrei
- au dubla inervatie 6 are inervatie sen+itiv*sen+oriala prin (b a$ si a2 si are si inervatie motori+e
prin (b gama $ si gama 2
- reatie de intindere6 unoaste o ativitate in (t de modul de alungire' in dinamica stimulul este
proportional cu viteza de alungire iar in statica cu gr de alungire
- alungirea statia primeste a(erente ortiale in timp e alungirea dinamia in mastiatie
unoaste a(erente subortiale
reeptori tendinosi ai lui Golgi 7 in tendoane) ligamente) (asii% situati in serie u (b musulare
7nu in paralel% si au un program de sensibilitate mai ridiat1 ationea+a in prinipal la tonusul
musular
4
reeptorii ;aini(ormi *: la niv apsulei artiulare 7ligam intraartiular% si sunt re de
presiune
o serie de terminatii libere mielinie4 amielinie u rol de reeptare a impulsurilor
CAILE NERVOASE DE CONDUCERE AFERENTE
alea de onduere a sensib termie* tatile*dureroase 6
la nivelul fetei sen+ TT' este uleasa de terminatiile nv trigemen6
;ROTO#EURO#UL 7neuron I% 8 in gl Gasser6 (ata sup ant a stanii trimite dentritele spre peri(
'e la neuronal I porneste a9onul are intra in punte unde (ae sinapsa u dentritele elui de*al II*
lea neuron a(late in n sen+itiv al trigemenului1 de aii (b se inruisea+a si iau alea lemnisului
median 7 tratul spino*talamo*ortial% merge pana la talamus 7al III*lea neuron%
'e aii 7ultimul neuron% isi trimite a9onul in orte9 in aria retrorolandia 7sen+itiva* 5*2*$%)
prerolandia 7motori+e6 ?*/*$%
#v mandibular 8 nv mi9t ulege sensib de la parodontiu) ms) arti1 aest neuron proprioeptiv nu
(ae statie in gl Gasser si intra in punte si se inruise+a pe linia mediana** I nv in n me+ene(ali1
a9onii merg in t.alamus si de aii la ba+a ariei ?5 7someste+ie%1 aria someste+ia* ina un (asiol*
: bulb*: t.alamus*: orte9
Sensib din terit (aial*: 2 &isberg
Sensib din terit (aringianD laringian7 laringeu sup6 pere.ea a I>%D ure.ea e9t*: impulsurile
merg pe ggl geniular) Anders.) ple9i(orm pt vag*: la niv bulbului
E9ista n tratului solitar unde (a a II*a statie* de aii la t.alamus*: orte9*: aria ?5
Reeptorii linguali*: ggl geniular) Anders.) ple9i(orm*: tratul solitarC 7n gustative%*:
t.alamus*: aria ?5
CAILE 'E I#TOARCERE
I neuron motor *: aria prerolandia 7aria ?*B*/% este un neuron unipolar 7are $ a9on% porneste
inauntru si in 3os1 (b tre prin genun.iul apsulei int) oboara1 la nivelul me+ene(alului se
inruisea+a pe linia mediana (ormand deusatia piramidala si oboara in punte unde (ae
sinapsa u n mastiator a nv trigemen de unde merge la (b musulara unde prin plaa
motorie ationea+a dand omen+ile
Intre n motor al trigemenului 7in punte% si el sen+itiv se a(la neuron de legatura pentru
in.iderea re(le9ului in sit de urgenta
'e retinutEEEE
;e alea someste+ia sunt ? statii6
gl Gaser
n sen+itiv al trigemenului din punte
talamus
orte9
aria 5*2*$
;e alea proprioeptiva e9ista 5 statii6
ggl me+ene(ali al trigemenului
talamus
aria ?5 orte9
;e alea nv (aial) gloso(aringian si vag sunt ?
statii6
ggl respetiv
n tratului genital din bulb
talamus
aria ?5
5
Calea gustativa are ? statii6
ggl respetiv
n gustative7 n tratului genital din
bulb%
talamus
aria ?5
6