Sunteți pe pagina 1din 2

MARCI DE IDENTIFICARE A EULUI LIRIC

- Verbele la persoana nti singular;


- ronu!ele personale" re#le$i%e" posesi%e" &e ntarire la persoana nti singular;
- A&'e(ti%ele prono!inale posesi%e la persoana nti singular;
- Dati%ul eti( )!i"ti*;
- ronu!ele &ei(ti(e )&e!onstrati%e &e &epartare-a(ela"&e apropiere-a(esta*
- A&%erbele &ei(ti(e )ai(i" a(olo" a(u!" atun(i*;
- Verbele la i!perati% )e%i&entia+a n pri!ul rn& pre+enta instantei re#erentiale si
in al &oilea rn&" n !o& in&ire(t"pre+enta eului liri(*;
- ,ubstanti%ele n %o(ati% )e%i&entia+a n pri!ul rn& pre+enta instantei re#erentiale
si n al &oilea rn&" n !o& in&ire(t"pre+enta eului liri(*;
- Linia &e pau+a si pun(tele &e suspensie" !ar(-ea+a o pau+a a#e(ti%a" se!n al
pre+entei eului liri(;
- Enunturile e$(la!ati%e" interogati%e" i!perati%e;
- Inter'e(tiile;
- In%ersiunea )topi(a a#e(ti%a" prin (are eul liri( pri%ilegia+a un ter!en sau o serie
&e ter!eni*.
M/TIVAREA UTILI0ARII VIR1ULEI
- I+olea+a un substanti%" sau o sintag!a in %o(ati% &e restul propo+itiei
- ,epara ter!enii unei enu!eratii
- ,epara %orbirea &ire(ta &e (ea in&ire(ta
- ,epara propo+itii (oor&onate prin 'u$tapunere
- ,epara o propo+itie in(i&enta sau o stru(tura in(i&enta
- ,epara o subor&onata (on(esi%a &e regenta ei
- ,epara o apo+itie-stru(tura (u (ara(ter e$pli(ati%- &e (u%ntul &eter!inat
LINIA DE AU0A
- Mar(-ea+a o pau+a a#e(ti%a" te$tuali+n& eul liri(
- ,epara %orbirea &ire(ta &e (ea in&ire(ta
- ,epara o propo+itie in(i&enta &e restul #ra+ei
- ,epara o apo+itie &e (u%ntul &eter!inat
2n (a+ul &in ur!a" n poe+ie" pute! a%ea &e-a #a(e (u o &e#initie !eta#ori(a a (u%ntului
)!eta#ora e$pli(ita*.
UNCTELE DE ,U,EN,IE
- Te$tuali+ea+a eul liri(" !ar(n& o pau+a a#e(ti%a
- Mar(-ea+a ntreruperea enuntului" sporin& tensiunea asteptarii" sugerea+a
prelungirea n ne&e#init" o sin(opa interioara" o #or!a &e &estru(turare a eului
- oate in&u(e %ersurilor o intonatie &es(en&enta" sugern& &e+ilu+ie
CRATIMA
- Mar(-ea+a rostirea legata a (u%intelor
- Mar(-ea+a eli&area unei %o(ale"e%itarea -iatului" n %e&erea !asurii si a rit!ului
- Leaga un pronu!e personal n &ati% posesi% &e substanti%ul &eter!inat
- Mar(-ea+a in%ersiunea #or!elor %erbale )(nta-%or*.
ENUMERATIA
- Creea+a sugestia abun&entei si a &i%ersitatii
- A!pli#i(a" &ilata
- 2n #oarte !ulte (a+uri este spe(i#i(a &es(rierii" #iin& o #or!a &e pre+entare a
ele!entelor unui ntreg
REETITIA
- A((entuea+a" a!pli#i(a
- Creea+a o rit!i(a a senti!entelor" starilor" i&eilor.
INVER,IUNEA
- ri%ilegia+a un ter!en
- Te$tuali+ea+a eul liri(
- Creea+a posibilitatea reali+arii ri!ei.
ER,/NIFICAREA
- Antropo!or#i+ea+a
- Trans!ite asupra peisa'ului starile si senti!entele eului liri( )&e e$e!plu-
eroti+area naturii n poe+ia e!ines(iana*.
C/MARATIA
- Creea+a analogii
- Con(reti+ea+a abstra(tiunile.
METAF/RA
- 2n(i#rea+a" nnobilea+a sensul
- Trans!ite (onotatii.
EITETUL
- Atribuie tr3s3turi &eosebite
- Creea+3 o i!agine artisti(3 )epitetul (-ro!ati(" &e e$." (reea+3 o i!agine %i+ual3*
ARTA /ETICA
Este un te$t n %ersuri sau pro+a" in (are s(riitorul e$pri!a (on(eptia &espre arta si &espre
!enirea artisti(a.