Sunteți pe pagina 1din 5

b o m b o a n e l e c o l o r a t e , e t c .

p o t s a m o d i f i c e c u l o a r e a n o
r m a l a a u r i n e i .
Mirosul urinei
este specific. In infectiile urinare care duc la fermentarea urinei,mirosul este
caracteristic deamoniacsau de gunoi de grajd. Unele alimente saumedicamente aromate
care se elimina prin urina pot sa-i imprime acesteia mirosuriaromate. Urina bolnavilor
dediabetpoat e mi r os i a acet ona, i ar a al cool i ci l or aalcool.
Transparenta
este caracteristica urinei proaspete; dupa cateva ore de la urinare se poate tulbura, mai ales daca
este tinuta la rece. Acest lucru se datoreaza precipitarii(solidificarii) sarurilor minerale care se
gasesc in mod normal dizolvate in urina sinu constituie simptomul vreunei boliasa cum cred
unele persoane. Dar daca urina proaspata, calda este tulbure atunci poate fi vorba de
oinfectie(puroi si mucus) deohemoragies au de un cons um f oar t e mar e de pr odus e
bogat e i n cal ci u ( lapte, branza) ori de carne. In cazul unei urine cu sange, se pot vedea
plutind cheaguri cus a n g e . P e n t r u a p u t e a a p r e c i a d a c a u r i n a e s t e c l a r a
s a u t u l b u r e t r e b u i e s a f i e examinata intr-o sticla sau eprubeta necolorata.
Cantitatea
de ur i na i n 24 de or e l a un adul t var i az a de l a 1- 1, 5 l i t r i . I n s ezonul cald,
dupafebra, dupa varsaturi,diaree, dupa t r ans pi r at i i i nt ens e ( deshidratare),dupa fumat
sau consum redus de lichide, cantitatea de urina este mai mica. In socul pr odus de
hemor agi i mar i , ar s ur i s autraumatisme, i n b o l i l e c a r e r e t i n a p a
i n organism (insuficientacardiaca,cirozahepatica) cantitatea de urina scade foartemult.
Sunt unele boli de rinichi (insuficienta renala, infectii renale) sau intoxicatiicu s ubs t ant e
chi mi ce i n car e cant i t at ea de ur i na s cade s ub 500 ml ( oligurie) .
I n a c e s t e s i t u a t i i o r g a n i s mu l s u f e r a d e o a r e c e n u s e ma i p o t e l i mi n a
p r i n u r i n a des eur i l e nes anat oas e di n s ange. I n bol i l e car e bl ocheaz a cai l e
ur i nar e ( cal cul i urinari,hipertrofiede prostata, etc.) din cauza dificultatii de a urina,
cantitatea deurina este mai mica. Dupa frig, emotii, tratamente cu diuretice, consum
mare del i chi de, de al i ment e s ar at e, de al cool , cr es t e s i cant i t at ea de ur i na
pes t e 2 l i t r i ( poliurie). Bolile cronice de rinichi (glomerulonefrita,sclerozarenala) care nu
mai permit reabsorbtia apei filtrate prin rinichi, produc eliminarea unei cantitati foartemari de
urina. Datorita consumului exagerat de lichide, in diabetul zaharat netratat, bolnavii elimina
cantitati mari de urina, pana la cativa litri pe zi. Exista si un ritm biologic de eliminare a urinei,
eliminarea fiind mai mare in timpul zilei si mai micain timpul noptii. Inversarea acestui ritm
indica o tulburare in functia rinichiului. Deasemenea, barbatii elimina mai multa urina decat
femeile.
Densitatea
( gr eut at ea s peci f i ca) ur i nei es t e mai mar e dacat a apei ( car e es t e de1000) si
se determina cu urodensimetrul.
Valori normale
in cazul densitatii: 1015-1030.Cand se consuma mai multe lichide, deci in cazurile in
care creste cantitatea deurina, se produce in general o scadere a densitatii urinare si
invers, cand urina din24 de ore este in cantitate mai mica si mai concentrata, atunci
densitatea urinaraeste mai crescuta. Numai in diabetul zaharat, in ciuda unei
cantitati mari de urina,densitatea urinei nu scade, ci creste datorita zaharului dizolvat in
urina. O densitate
8

urinara se considera anormala atunci cand examenele repetate arata cifra sub 1012.Aceasta
situatie arata ca rinichii bolnavi nu mai au capacitatea de a produce o urinamai concentrata.
Cresterea
d e n s i t a t i i u r i n a r e p e s t e c i f r a 1 0 3 0 i n d i c a f i e o d e s h i d r a t a r e
a organismului, fie un diabet zaharat.
PH- ul uri nar
s a u r e a c t i a u r i n e i a r a t a d a c a u r i n a e s t e a c i d a s a u a l c a l i n a . De
terminarea pH-ului se face cu o hartie impregnata cu tinctura de turnesol (sau cualta substanta
indicatoare). Se introduce hartia in urina si se observa modificareacul or i i benzi i
de har t i e. Sub pH- ul 7, 0 ur i na es t e cons i der at a aci da s i har t i a s einroseste, iar
peste pH-ul 7,0 urina este considerata alcalina si hartia se albastreste.I n mo d n o r ma l
u r i n a e s t e a c i d a a v a n d p H- u l c u p r i n s i n t r e 5 , 5 s i 6 , 5 . Du p a
o alimentatie bogata in carne si medicamente acide (sarede lamaie,vitaminaC),
see l i m i n a o u r i n a m a i a c i d a , i a r d u p a u n r e g i m a l i m e n t a r v e g
e t a r i a n , d u p a medicamente alcaline (bicarbonat, ape minerale) sau dupa infectii
ale aparatuluiur i nar , devi ne al cal i na. Ur i na car e es t e per manent pr ea aci da
s au pr ea al cal i na, pr edi s pune l a f or mar ea de cal cul ui ur i nar i de aci d ur i c,
r es pect i v de f os f at s i carbonat de calciu.
Analiza chimica a urineiAlbumina sau proteinele urinare
pr ovi ne di nalbuminas a n g u i n a , s i i n mo d n o r ma l e a n u s e g a s e s t e i n
u r i n a . Da r i n b o l i l e c a r e a l t e r e a z a p o r i i d i n f i l t r u l rinichilor sau in
bolile care produc sangerari pe traiectul cailor urinare, albuminatrece in urina
(albuminurie, proteinurie). La unele persoane cu constitutie mai slabaa rinichilor urina poate
contine albumina in cantitate mai mica. Este vorba mai alesde tineri de 15-25 ani, de obicei slabi
si inalti, care dupa eforturi fizice, dupa mers,dupa statul indelungat in picioare prezinta
albuminurie tranzitorie in timpul zilei,care dispare noaptea si dupa repaus la pat.
Albuminurii tranzitorii se mai intalnescdupa f r i g, s t ar i emot i onal e, vacci nar i s i
s t ar i al er gi ce, dupa cons umul de oua s i medicamente in timpul sarcinii.
Albuminurii permanente si masive se intalnescfrecvent in cazul bolilor de rinichi si
ale cailor urinare ( bazinet, uretere,vezica):glomerulonefrita,nefroza,cistita,
pielocistita,tuberculozarenala, calculi urinariet c. Si al t e bol i car e pot at i nge
r i ni chi ul s e i ns ot es c de al bumi nur i e cum s unt : hipertensiunea arteriala,
diabetul, bolile de sange si deinima, infectii cu microbisau virusuri, intoxicatii cu
substante minerale sau organice. Deseorialbuminuriaseinsoteste dehematurie. Dupa pierderea
cronica de albumina prin urina se produceo scadere a proteinelor corpului cu consecinte
negative asupra intregului organism.In marea majoritate a cazurilor albuminuria este moderata si
se apreciaza calitativ,in raport cu cantitatea de albumina, astfel:- al bumi na=abs ent a; nor
f oar t e f i n; nor f i n s i doz abi l a. I n a c e s t c a z s e f a c e s i d o z a r e a
a l b u mi n e i d i n u r i n a c a r e s e e x p r i ma i n g / l . Aprecierea se mai poate face si
prin 1-3 plusuri.
9

Zaharul sau
glucoza
din urina
(glucozuria sau glicozuria). Medicii din antichitateau observat sa urina diabeticilor care
este dulce, atragea furnicile si albinele si aun u m i t -
o u r i n a d e a l b i n e . E i f o l o s e a u a c e s t e i n s e c t e p e n t r u d e s c o
p e r i r e a d i a b e t u l u i , me t o d a a c e a s t a f i i n d c e a ma i v e c h e a n a l i z a m
e d i c a l a c a r e s e cunoaste. Mai tarziu, medicii sau ajutoarele lor puneau rapid diagnosticul
de diabetzaharat chiar la patul pacientului prin simpla gustare a urinei. Asa cum s-a aratat
laanalizazaharului in sange, cand glicemia din diabet depaseste 150-200 mg/100 mlsange,
glucoza (zaharul) trece prin filtrulrenals i s e el i mi na pr i n ur i na, de unde poate fi
analizata. De mentionat ca glicozuria nu se intalneste numai in diabet ci siin alte situatii, de
exemplu, dupa un consum exagerat de glucoza sau alte zaharuri,dupa di f er i t e
medi cament e, l a f emei l e gr avi de s i l a per s oanel e car e ur meaz a tratamente cu
hormoni. Exista persoane care, fara sa aibe diabet zaharat, elimina permanent sau
periodic zahar prin urina (diabet renal). Acest fapt se datoreaza unuidefect al filtrului renal care
permite trecerea glucozei in urina, care nu influenteazastarea de sanatate a persoanei respective.
Corpii cetonici
n u s e g a s e s c i n u r i n a n o r m a l a . D a r d u p a c u m s - a a r a t a t
l a diagnosticul delaborator al diabetului, concentratia lor urinara creste foarte mult indiabetul
zaharat netratat. Si alte cauze pot sa creasca concentratia corpilor cetonicidin urina: infectii
microbiene, intoxicatii grave, dupa un post prelungit sau dupa unr egi m al i ment ar s ar ac i n
dul ci ur i s i bogat i n gr as i mi , i n cur s ul s ar ci ni i , dupavarsaturi prelungite.
Unele medicamente luate de bolnavi produc o reactie falsa pent r u cor pi i
cet oni ci . Pr ez ent a cor pi l or cet oni ci s e not eaza cu 1- 3 pl us ur i .
Pigmentii biliari
sunt substante colorate care ii imprima bilei hepatice culoarea brun-verzuie. In bolile
de ficat insotite de icter, acesti pigmenti trec in sange dandcul oar e gal bena pi el i i , i ar
di n s ange t r ec i n ur i na, col or and- o i n br un. I n modnormal, pigmentii biliari sunt
absenti in urina. Prezenta lor se notifica prin expresiaprezenti.
Urobilinogenul
este o substanta care se gaseste in cantitate mica in urina normala.I n s a i n b o l i l e d e
f i c a t c u s a u f a r a i c t e r
( hepatita, i ns uf i ci ent a hepat i ca) i ni nt oxi cat i i l e car e at aca f i cat ul , i n bol i
al e vezi ci i bi l i ar e ( colecistita) , i n b o l i l e intestinale cu tulburari
dedigestie(enterita,colica,constipatie) urobilinogenul estefoarte crescut. Prezenta sa in urina
se exprima calitativ prin 1-3 plusuri ori prinexpresia normal sau crescut.
Mineralele urinare
s unt acel eas i car e au f os t des cr i s e s i i n s ange, dar i n ur i naconcentratia lor e
mult mai mare, deoarece rinichii elimina prin urina orice excesde minerale din sange si
din organism.
Deseurile toxice
rezultate din arderea proteinelor ca acidul uric,creatinina, ureeasunt, de asemenea,
eliminate in cantitati mari prin urina. Cercetarea lor in urina seface mai rar, deoarece analiza
sangelui ofera date mai precise.
10

Analiza calculilor urinari
Cal cul i i s unt ni s t e concr et i uni ce s e f or meaz a i n r i ni chi s au i n vezi ca
ur i nar a, datorita solidificarii substantelor minerale sau organice, care se elimina in
exces pr i n ur i na. Cal cul i i ur i nar i pr oduc dur er i , hemor agi i ( hemat ur i e) s i
i nf ect i i al ecailor urinare.Analizacalculilor se face pentru stabilirea compozitiei lor
chimice,cu scopul de a se cunoaste masurile ce trebuie luate pentru prevenirea
formarii denoi calculi. De aceea, bolnavul care are o criza de rinichi (colica renala) trebuies a
f i e at ent cand ur i neaz a pent r u a r ecuper a event ual ul calculs i a - l a d u c e
l a laborator ca sa fie analizat. In vederea recuperarii calculului (mai ales daca
estemic) bolnavul trebuie sa urineze timp de 4-5 zile intr-un borcan de sticla.
Apoiurina se filtreaza printr-o bucata de tifon, care retine calculul. Prevenirea
formariicalculilor se face in primul rand prin regim alimentar. Astfel, persoanele
care auf acut cal cul i de f os f at de cal ci u vor evi t a al i ment el e bogat e i n
cal ci u s i f os f or (lapte, branza) iar cele care au avut calculi de oxalat de calciu vor
consuma mai putine alimente care contin calciu si oxalat (spanac, cafea, ciocolata,
ceai etc.); per s oanel e car e au avut cal cul i de aci d ur i c s au ur at vor r educe
r at i a de car ne. Indiferent de compozitia chimica a calculului urinar, pe langa aceste
recomandari,l a i ndi cat i a medi cul ui , bol navi i vor t r ebui s a i a s i al t e mas ur i
de pr eveni r e
ac a l c u l o z e i u r
i n a r e .
Analiza microscopica a urinei
Elementele si formatiunile solide din urina cum sunt celulele, cristalele etc. se potobserva
numai la microscop. Cand aceste elemente sunt putine, nu au importanta pentru
sanatate, dar cand depasesc o anumita cantitate pot ajuta la punerea unuidiagnostic.
La femei unele din aceste elemente pot proveni nu numai din urina ci sidin sfera genitala. De
aceea pentru a evita unele confuzii, la femei se recomandar epet ar ea examenul ui
mi cr os copi c di n ur i na r ecol t at a dupa t oal et a pr eal abi l a.
Celulele epiteliale
sunt rare in mod normal, dar in infectiile vezicii urinare si alerinichiului pot deveni
numeroase.
Leucocitele
s u n t c e l u l e s a n g u i n e a l b e , c a r e a u t r e c u t i n u r i n a d i n s
a n g e (leucociturie) de obicei cu ocazia unei infectii urinare acute sau cronice
(puroi).
Hematiile
(globulele rosii) provin din sange si indica o sangerare (hemoragie)
lan i v e l u l c a i l o r u r i n a r e s a u a l e r i n i c h i l o r . I n f e c t i i l e u r i n a r e
a c u t e ( c i s t i t a , glomerulonefrita, pielocistita), infectiile urinare cronice ( pielonefrita,
tuberculoza),cal cul i i ur i nar i , t umor i l e, bol i l e de s ange, hi per t ens i unea ar t er i
al a, et c. , s unt insotite de eliminari de sange in urina (hematurie). Uneori hematuria
este asa demare incat sangele care coloreaza urina, producand cheaguri, se vede si
cu ochiul
11

liber. Dar sunt persoane care prezinta hematurie fara a avea vreo boala oarecare
cid a t o r i t a u n e i d e b i l i t a t i e r e d i t a r e a r i n i c h i l o r ( h e m a t u r i e c
o n g e n i t a l a ) .
Cilindrii urinari
sunt niste formatiuni cilindrice care apar numai in cazurile de boli are rinichilor
(glomerulonefrita, nefroza).
Cristalele
urinare de natura minerala sau organica se gasesc la toate persoanele. Insa sunt
persoane care elimina aproape permanent cristale numeroase de acid uricsi de oxalat de calciu,
mai ales cand urina este prea concentrata. In astfel de situatiiexista riscul de a se forma
piatra la rinichi. Si unele medicamente (sulfamildele) pot s a s e el i mi ne s ub
f or ma de cr i s t al e, per t ur band f i l t r ar ea ur i nei l a ni vel ul rinichiului. Un consum
mai crescut de lichide poate sa previna formarea de cristalein urina.
Microbii
car e s e pot i nmul t i i n ur i na s i car e s unt cauz a i nf ect i i l or ur i nar e. Seobserva
la microscop. Pentru aprecierea cantitativa a elementelor celulare din urinas e f ace
numar at oar ea l a mi cr os cop ( pr oba Addi s ) i n f el ul ur mat or :
di mi neat a bol navul gol es t e vezi ca ur i nar a dupa car e s t a i n r epaus l a pat
t r ei or e. Apoi s er ecol t eaz a t oat a ur i na s t r ans a i n aces t t i mp s i s e aduce l a
l abor at or . Ur i na s eexamineaza la microscop numarandu-se elementele celulare. Numarul
de
elementec e l u l a r e g a s i t e s e e x p r i m a p e m i l i l i t
r u d e u r i n a s i p e m i n u t .
Valori normale
:-
L e u c o c i t e = 2
5 0 0 p e m l / m i n u
t - Eritrocite = 3000 pe ml/minut.
12