Sunteți pe pagina 1din 4

1

Curs 3
Antrenamentul sportiv:
Def : Reprezinta un proces instructiv educativ complex desfasurat sistematic,continuu si gradat
prin care se urmareste adaptarea organismului la solicitarile fizice si psihice intense in scopul
obtinerii de rezultate de inalt nivel intr-una din formele de practicare competitiva a exercitiilor
fizice
!a fel ca si educatia fizica,antrenamentul sportiv urmareste sau vizeaza perfectionarea
dezvolatarii fizice si a capacitatii de miscare a individului deosebindu-se insa prin scop si
organizare printru-un nivel mult mai ridicat al volumului intensitatii si complexitatii efortului
precum si prin faptul ca specializeaza si perfectioneaza pana la virtuozitate deprinderile si
priceperile motrice
Caracteristici:
Antrenamentul sportiv se adreseaza cu predilectie celor dotati cu aptitudini pentru
obtinerea de performante inalte intr-o ramura sportiva
"ste de cele mai multe ori un proces bilateral prin prezenta celor doua elemente
#antrenor-sportiv$,insa comparativ cu educatia fizica participa un numar mai redus de
subiecti,se efectueaza mai multe ore de pregatire,conlucreaza deseori mai multi
specialist iar relatia antrenor-sportiv este mult mai puternicaAntrenamentul sportive
poate si unilateral sau individual situatie in care sportivul valorifica experienta practica si
cunostintele acumulate anterior
Antrenamentul reprezinta laboratorul de pregatire pentru ulterioarele rezultate sportive
avand o puternica interconditionare cu competitia sportiva%n sensul ca ,antrenamentul
pregateste sportivul pentru competitie ,iar prin competitie se verifica calitatea
antrenamentului
Antrenamentul sportiv se realizeaza intr-un cadru institutionalizat,organizat la nivelul
cluburilor si asociatiilor sportive
Antrenamentul sportiv se desfasoara pe baza unor strategii interdisciplinare raspunzand
unor cerinte de ordin fiziologic,psihologic sau pedagogic
Antrenamentul sportiv este un process de lunga durata avand caracter stadial #pe
etape$
Antrenamentul sportiv este &ustificat de mecanismul adaptarii organismului la efortul
fizic'odificarile morfo-functionale datorate antrenamentului sunt inseminate,mai mult
decat evidente si ca urmare a acestui proces de adaptare sportivul va face fata mai usor
solicitarilor competitionale
(")*
+,1,
+
%n cadrul antrenamentului sportiv se stabilesc doua categorii de obiective,de instruire si
de performanta-lanificarea antrenamentului se realizeaza tinand cont de factorii
antrenamentului sportiv#pregatirea fizica,pregatirea tehnica-face referire la formarea si
perfectionarea acelor deprinderi motrice specific ramurilor sportive,deprinderea
tactica,pregatirea psihologica,pregatirea teoretica-transmitem sportivilor diversele
informatii,pregatirea artistica- sporturi tehnico-combinative,refacerea-totalitatea masurilor
pe care le intreprindem pentru scoaterea organismului din oboseala$%n functie de
perioada de pregatire in care se afla sportivii acesti factori au ponderi diferite in cadrul
antrenamentului #perioada pregatitoare,perioada competitionala,perioada de tranzitie
Dezvoltarea fizica:
Reprezinta rezultatul precum si actiunea de influentare a cresterii corecte si armonioase a
organismului concretizata in indici somatici si functionali calitativi si proportionali cat mai
apropiati de valorile organismului sanatos la diferite varste !a baza dezvoltarii fizice sta
cresterea fizica care reprezinta rezultatul interactiunii dintre doua categorii de factori :ereditari
si de mediu naturalCresterea determina modificarea naturala a dimensiunilor segmentelor
dupa anumite legi si cu anumite diferentieri de la un individ la altul%n procesul cresterii
organismul se supune unro legi ale naturii cum ar fi: legea interactiunii dintre tendintele
ereditare si cele determinate de conditiile de viata,!egea conditionarii dintre modificarile
strucurale si cele functionale ,!egea cresterii si dezvoltarii neliniare a organismului
Dezvoltarea fizica presupune influentarea ,diri&area cresterii fizice fiind conditionata de cei doi
factori dar si de un al 3-lea de factorii de mediu social
Cand vorbim despre dezvoltare fizica se iau in considerare doua elemente:
-indicii somatici#sau morfologici,anatomici$-inaltime,greutate,lungimi ale
segmentelor,diametre,perimeter#circumferinte$ ,masa de tesut adipos,etc
-indicii functionali #fiziologici$-cei care ne ofera informatii despre functionalitatea unor aparate si
sisteme ale unor organism-frecventa cardiaca,tensiune arteriala,capacitate vitala,etc
Dezvoltarea fizica armonioasa presupune indeplinirea urmatoarelor obiective:
-roportionalitatea intre indicii morfologici.
-roportionalitatea intre indicii fiziologici.
Armonia intre indicii somatici si cei functionali.
(")*
+,1,
3
)ormarea tinutei corecte .
%mbunatatirea tonicitatii si troficitatii musculare.tonusul muscular rep starea de tensiune din
muschi.
-revenirea si corectarea atitudinilor vicioase si a deficientelor fizice.
Dezvoltarea fizica armonioasa reprezinta o prioritate in educatia fizica
Capacitatea motrica:
Def: reprezinta ansamblul posibilitatilor motrice ale individului prin care se pot efectua eforturi
variateCapacitatea motrica este alcatuita din totalitatea calitatilor motrice,deprinderilor motrice
si priceperilor motrice detinute de un individ
Distingem doua tipuri de capacitate motrica:
1 /enerala care include calitatile motrice de baza respective deprinderile si priceperile
motrice de baza si cele aplicativ utilitare
+ *pecifica care include calitatile motrice specifice respectiv din deprinderile si priceperile
motrice din domeniul respectiv
-erfectionarea capacitatii motrice reprezinta un obiectiv de prin rang in cadrul activitatilor
domeniului nostruCapacitatea motrica a unui individ este influentata de calitatea unor procese
psihice si biochimice ca si de nivelul indicilor de dezvoltare fizica
'iscarea sau motricitatea 0 reprezinta totalitatea actelor motrice realizate de catre individ
pentru intretinerea relatiilor sale cu mediul natural si social'iscarea presupune fie deplasarea
unui segment corporal fata de corp,fie deplasarea intregului corp prin spatiu"ste posibila
datorita modificarii lungimilor fibrelor musculare
Actul motric0 fapt simplu de comportare realizat prin muschii scheletici in vederea obtinerii unui
effect elementar de adaptare sau de construire a unei actiuni motrice!a baza producerii actului
motric stau trei mari sisteme: sistemul informational,sistemul reglator,sistemul efector
Actiune motrica0ansamblu de acte motrice astfel structurate incat realizeaza un tot unitar in
scopul rezolvarii unor sarcini immediate care pot fi isolate sau inglobate in cadrul unei activitati
(")*
+,1,
1
motrice%n diferitele ramuri sportive actiunile motrice reprezinta de fapt procedeele tehnice
effectuate de catre sportiv
Activitate motrica0ansamblul de actiuni motrice incadrate intr-un sistem de idei,reguli si forme
de organizare,in vederea obtinerii unui efect complex de adaptare a organismului si de
perfectionare a dinamicii acestuia
(ipuri de activitate motrica:
Activitati ludice#de &oc$.
Activitati gimnice.
Activitati agonistice#de intrecere$.
Activitati recreative.
Activitati compensatorii.
(")*
+,1,