Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea tehnic Gh.

Asachi, Iai
Facultatea de Automatic i Calculatoare
Analiza SWOT
Studeni:
Rdulescu Ioana Gr. 1409
Aignatoaiei BogdanIoan Gr. 140!

1. Analiza SWOT Prezentare general
Orice firma care dedica resurse planificarii strategice va dori, la un moment dat, sa isi evalueze
atuurile si punctele slabe. Cand acestea sunt combinate cu o analiza-inventar a "oportunitatilor si
amenintarilor" din mediul extern al companiei, firma realizeaza asa-numita "Analiza SWOT": isi
stabileste pozitia actuala pe piata in functie de atuuri, puncte slabe, oportunitati si amenintari.

Cu alte cuvinte, factorii cei mai importanti pentru viitorul unei firmei sunt cei catalogati drept
"strategici", iar atunci cand o companie a identificat si analizat acesti factori, este gata pentru
definirea misiunii sale. Cuvantul SWOT este format din prima litera a cuvintelor Strenghts,
Weaknesses, Opportunities, Threats.
Cand se foloseste?
Primul pas in efectuarea unei analize !O" este identificarea domeniilor mai sus amintite.
#atricea !O" este un instrument util care se foloseste pentru a pune "in ecuatie" punctele tari
$strenghts% si punctele slabe $weaknesses%, ocaziile $opportunities% si amenintarile $threats% unei
firme.
&ste important de tinut minte faptul ca atuurile si punctele slabe sunt cunostinte sau bunuri cu
valoare intrinseca $potentiala% fata de fortele competitiei. Oportunitatile si amenintarile, pe de alta
parte, sunt factorii externi: nu sunt create de firma, ci apar ca un rezultat al dinamicii competitive
cauzate de viitoare goluri sau aglomerari din piata. 'naliza !O" poate fi facuta pentru un
produs sau un serviciu anume, dar si pentru firma in intregul sau.
In plus
'naliza si matricea !O" ofera cadrul general care permite definirea unor alternative strategice,
pe baza unei analize combinate ale organizatiei si a mediului extern. (neori, simpla analiza a
celor ) elemente specifice permite acumularea unor informatii despre management si a altor date
utile.
&lementele de baza ale analizei !O" sunt extrem de simple si clare, incat se poate crede ca
este vorba de un *oc pentru copii. Pe langa faptul ca formularea exacta a atuurilor, punctelor
slabe, oportunitatilor si amenintarilor este o chestiune foarte delicata si de durata, transpunerea
acestora in alternative strategice este o adevarata arta+.
O alta problema este luarea unei decizii. Chiar daca matricea a fost elaborata cu gri*a, deciziile
vor fi luate dupa o atenta citire si analizare de catre management. ,n luarea deciziei, consideratiile
legate de riscurile implicate de fiecare dintre alternative si cele legate de resurse pot *uca un rol la
fel de important ca analiza propriu-zisa.
Atuurile $Strenghts%
Care este factorul de succes al unei firme competitoare care doreste sa ofere aceleasi produse
sau servicii- &xista intotdeauna cativa factori care determina succesul. Calitatea produsului,
numarul de servicii oferite, rapiditatea serviciilor, pretul scazut sunt numai cateva dintre punctele
importante care aduc succes. Care este punctul forte al firmei- Care este produsul. serviciul care
ofera cea mai buna calitate- &ste vorba de o echipa de vanzari profesionala, sau de accesul la
materie prima de cea mai buna calitate- Consumatorii cumpara produsul firmei sau utilizeaza
unul dintre servicii datorita marcii sau datorita reputatiei firmei- 'tuurile nu sunt: o piata in
crestere, lansarea unui produs nou etc.
Bine de stiut!
Pregateste-te sa faci o lista cu acei factori importanti pe care i-ai identificat in propria firma.
Pentru acest lucru, va trebui sa iei in considerare firmele competitoare - analiza !O" se face si
2
comparand fortele externe.
Punctele slabe $Weaknesses%
/esi punctele slabe sunt deseori percepute ca fiind inversarea "logica" a amenintarilor, lipsa de
atuuri a firmei intr-un anumit domeniu sau pe o anumita piata nu inseamna neaparat un punct
slab - in cazul in care acel lucru este un punct slab si al competitiei. 'tuurile si punctele slabe pot
fi masurate cu a*utorul unui audit intern sau extern, de exemplu prin intermediul modelului
0enchmarking.
Bine de stiut!
Cand incepi o analiza !O", este obligatoriu sa ai o gandire obiectiva. Cum acest lucru este
extrem de greu $aproape imposibil%, este recomandat sa ceri mai multor manageri sa realizeze o
analiza !O" $fie a departamentului pe care il conduc, fie al unui pridus sau serviciu%, pentru a
putea cumula rezultatele analizelor. O alta modalitate este sa te bazezi pe rezultatele unor
sonda*e de cercetare de piata, pentru a avea date obiective.
Oportunitatile si amenintarile apar ca un rezultat al fortelor din macro-mediul extern, cum ar fi
dinamicile demografice, economice, tehnologice, politice, *uridice, sociale si culturale, precum si
datorita fortelor externe specifice unui anumit mediu industrial - clientii, competitia, canalele de
distributie, furnizorii.
Oportunitatile $Opportunities%
'u loc dezvoltari tehnologice sau schimbari demografice care influenteaza piata- Cererea de
produse sau servicii poate creste ca urmare a unor parteneriate- e pot folosi unele bunuri in alte
moduri decat pana in prezent- e pot introduce produsele noi pe o alta piata- e pot transforma
cunostintele departamentului de 12/ $research & development in bani, prin vanzarea de licente,
concepte sau tehnologii- &xista foarte multe oportunitati. 3ivelul detaliului si gradul de realism
determina dimensiunea analizei oportunitatilor.
Amenintarile $Threats%
Oportunitatile competitiei pot fi amenintarile firmei tale. ,n acelasi timp, schimbari ale
reglementarilor, dezvoltari ale tehnologiei sau alte forte din campul competitiv pot deveni serioase
problem pentru compania ta: volum scazut de vanzari, cost cerscut al operatiilor, cost crescut al
capitalului, micsorarea mar*elor de profitabilitate, etc
4istarea !O" nu este o treaba atat de usoara precum pare. "otusi, pasul al doilea al analizei
!O" este si mai dificil: ce actiuni trebuie luate de catre firma, bazate pe atuuri, puncte slabe,
oportunitati si amenintari- Care este calea de urmat: sa te concentrezi pe folosirea atuurilor
formei pentru a capitaliza pe baza oportunitatilor- au sa capeti mai multe atuuri pentru a fi in
stare sa castigi mai multe oportunitati- au poate e cazul sa minimizezi punctele slabe si sa eviti
amenintarile-
Cuadrantul analizei !O" te va a*uta la stabilirea unor noi obiective si strategii, precum si la
planificarea acestora. 1ezultatul analizei !O"- Patru alternative strategice. ,deea adiacenta
este de a profita de combinatia dintre atuuri si oportunitati, evitand sau atenuand combinatia
punctelor slabe si a amenintarilor.
3
! Analiza SWOT Studiu de caz
tudiul de caz const5 6n a analiza $folosind metoda !O"% unii factori interni, respectiv externi ce
determin5 sau vor determina activitatea firmei .C. #,44&3,(# C&3"&1 .1.4..
Atuurile $Strenghts%
- re7ea de distribu7ie bine reprezentat5 6n marile ora8e ale 1om9niei prin lan7urile de
magazine proprii:
- for75 de munc5 bine calificat5 cu medie de v9rst5 sc5zut5:
- asigurarea unor salarii avanta*oase:
- clien7ii beneficiaz5 de produse cu raport pre7 . calitate ridicat:
- produselor comercializate li se asigur5 termen de garan7ie 8i service:
- ofert5 variat5 din domeniul ,": servicii oft;are, <ard;are cat si servici legate de ,nternet
si 1etelistica:
- existen7a a mai multor posibilit57i de aprovizionare:
- rela7ii excelente cu furnizorii:
- seriozitate 8i profesionalism 6n rela7ia cu clien7ii:
- posibilit57i de plat5 multiple $reduceri, rate etc%.
Punctele slabe $Weaknesses%
- concuren7a neloial5:
- lipsa unei legisla7ii moderne pentru domeniul ," 6n 1om6nia $acest punct slab poate
avanta*a alte firme cu acela8i profil aliment9nd concuren7a neloial5 =ex: lucrul la negru>%:
- lipsa publicit57ii 6n mediul audio-vizual:
- lipsa particip5rii la unele centre expozitionale 8i parcuri tehnologice.
Oportunitatile $Opportunities%
- integrarea 1om9niei 6n structurile &uro-'tlantice:
- cre8terea economic5 8i a nivelului de trai 6n 1om9nia:
- cre8terea interesului pentru domeniul ," 6n 1om9nia:
- cre8terea importan7ei pe plan mondial a domeniului ,":
- cre8terea cererii de produse sau servicii ca urmare a unor noi parteneriate.
4
Amenintarile $Threats%
- instabilitatea economic5 a 75rii noastre:
- schimbari dese ale reglement5rilor 6n procesul legislativ:
- volum scazut de vanzari:
- mic8orarea mar*elor de profitabilitate:
- apari7ia unor conflicte interna7ionale 6n zonele de interes.
"ezultatul analizei SWOT
Cuadrantul analizei !O" a*uta la stabilirea unor noi obiective si strategii, precum si la
planificarea acestora. ,deea adiacenta este de a profita de combinatia dintre atuuri si oportunitati,
evitand sau atenuand combinatia punctelor slabe si a amenintarilor.
Cea mai potrivit5 alternativa strategic5 pe care o va alege managerul firmei se situeaz5 6n
cadranul ? din tabelul analizei !O", adic5 va stabili strategii O, strategii care utilizeaz5
atuurile pentru a profita de posibilit57i.
5

S-ar putea să vă placă și