Sunteți pe pagina 1din 18

PLANUL I DREAPTA N SPAIU

1.1 Ecuaia general a unui plan


1.2 Tipuri de ecuaii ale unui plan
1.3 Ecuaiile canonice ale dreptei n spaiu
1.4Tipuri de ecuaii ale unei drepte
1.5 Dreapta de intersecie a dou plane. Fascicol de plane
1.6 Problee etrice
1.1. Ecuaia general a unui plan
Ecuaia general a unui plan n spaiu este dat de urtoarea teore!
Teorema 1. "n punct M#x$ y$ z% E
3
se gse&te ntr'un plan dac &i nuai dac (eri)ic
ecuaia
* + + + Ax By Cz D
$ cu A, B, C, D $ nenule siultan.
Demonstraie:
Fie un plan din E
3
&i )ie un punct M
*
#x
*
$ y
*
$ z
*
% )i+at.
Fie
3
N Ai Bj Ck V + +
r r r r
$ un (ector nenul perpendicular pe plan$
N
r
.
Fie un punct oarecare M#x$ y$ z% E
3
din planul .
,
M
*
M
*
M
M
N
-(e atunci!
( ) ( ) ( )
* * * *
M M x x i y y j z z k + +
uuuuuur r r r
.ntruc/t
N
r
$
N
r
este perpendicular pe orice dreapt din plan$ deci
*
M M N
uuuuuur r

( ) ( ) ( )
* * * *
* * M M N A x x B y y C z z + +
uuuuuur r

Ax 0 By 0 Cz 0 #1Ax
*
1 By
*
1 Cz
*
% 2 *$ adic Ax 0 By 0 Cz 0 D 2 *$ unde
D 2 1Ax
*
1 By
*
1 Cz
*
.
3eciproc$ )ie 4 * $ * % $ $ 5#
2 2 2
> + + + + + C B A D Cz By Ax z y x S . 6o arta c
uliea S repre7int un plan. .ntr'ade(r$ dac
S z y x M % $ $ #
* * * *
&i
S z y x M % $ $ #
$
atunci a(e!
( ) ( ) ( )
* * *
* A x x B y y C z z + +
.
Fie N Ai B j Ck + +
uur r r r
. E(ident
N
uur
este nenul$ iar din relaia de ai sus re7ult c
M M
*
este perpendicular pe
N
uur
$ oricare ar )i S M . -&adar$ S repre7int planul care
trece prin
*
M
&i este perpendicular pe
N
uur
. 3eainti c prin direcia dreptei d
nelege orice dreapt care este paralel sau coincide cu dreapta d.
Ecuaia
* + + + Ax By Cz D
se nue&te ecuaia general a planului.
6ectorul N Ai Bj Ck + +
r r r r
se nue&te normala la planul .
Cazuri particulare de plane
1% Ecuaia planelor de coordonate!
Planul xOy are ecuaia z = 0.
Planul xOz are ecuaia y = 0.
Planul yOz are ecuaia x = 0.
2% Ecuaia unui plan paralel cu planele de coordonate!
"n plan
xOy
are ecuaia z = z
0
#constant%.
2
2
"n plan
yOz
are ecuaia x = x
0
#constant%.
"n plan
xOz
are ecuaia y = y
0
#constant%.
3% Ecuaia unui plan ce trece prin originea O#*$ *$ *% !
Dac originea O aparine planului &i nlocuind n ecuaia general a planului re7ult c
D 2 *$ &i deci ecuaia planului este! Ax + By + Cz = 0.
4% Ecuaia unui plan paralel cu a+ele de coordonate
De e+eplu! un plan paralel cu Ox$ are ecuaia By 0Cz 0 D 2 *.
.ntr'ade(r$ dac N Ai Bj Ck + +
r r r r
este un (ector noral la plan$ atunci
N i
r r
$ deci
* 1 * * * * N i A B C A + +
r r
.
-&adar ecuaia planului paralel cu a+a Ox este! By + Cz + D = 0.
.n od analog$ ecuaia planului paralel cu a+a Oy este! Ax + Cz + D = 0$
ecuaia planului paralel cu a+a Oz este! Ax + By + D = 0.
5% Ecuaia unui plan ce conine o a+ de coordonate
De e+eplu$ planul ce conine a+a Ox$ deci trece prin origine$ are ecuaia de )ora!
By + Cz = 0.
Planul ce conine Oy are ecuaia! Ax + Cz = 0.
Planul ce conine Oz are ecuaia! Ax + By = 0.
1.2. Tipuri de ecuaii ale unui plan
0. Ecuaia unui plan ce trece prin M
*
#x
*
$ y
*
$ z
*
% &i este perpendicular pe (ectorul
N Ai Bj Ck + +
r r r r
este!
( ) ( ) ( )
* * *
* A x x B y y C z z + +
.
1. Ecuaia unui plan ce trece printr'un punct M
*
#x
*
$ y
*
$ z
*
% &i este paralel cu dou direcii
date$
1 1 1 1
v l i m j n k + +
r r r
r
&i
2 2 2 2
v l i m j n k + +
r r r
r
este!
* * *
1 1 1
2 2 2
*
x x y y z z
l m n
l m n

.
3
3
.ntr'ade(r$ dac M#x$ y$ z% aparine planului$ atunci (ectorii
* 1 2
$ $
uuuuuur
r r
M M v v sunt coplanari$
deci produsul i+t #
* 1 2
$ $
uuuuuur
r r
M M v v % 2 *.
3e7ult!
* * *
1 1 1
2 2 2
*
x x y y z z
l m n
l m n

.
2. Ecuaia unui plan ce trece prin dou puncte M
i
#x
i
$ y
i
$ z
i
% i 2 1$2 &i este paralel cu o
direcie dat ( ) $ $
r
v l m n
este
1 1 1
2 1 2 1 2 1
*
x x y y z z
x x y y z z
l m n


.
.ntr'ade(r$ dac M#x$ y$ z% aparin planului$ atunci (ectorii
1 1 2
$ $ M M M M v
uuuuuur uuuuuuur
r
sunt
coplanari$ deci produsul lor i+t ( ) 1 1 2
$ $ M M M M v
uuuuuur uuuuuuur
r
2 *.
3. Ecuaia unui plan ce trece prin trei puncte necoliniare M
i
#x
i
$ y
i
$ z
i
%$ i 2 1$ 2$ 3. 8e reduce
la ca7ul 2$ deci scrie ecuaia unui plan ce trece prin punctele M
1
&i M
2
&i este paralel cu
1 3
M M
uuuuuuur
. Dac M#x$ y$ z% aparine planului$ atunci re7ult c produsul i+t
( ) 1 1 2 1 3
$ $ * M M M M M M
uuuuuur uuuuuuur uuuuuuur
deoarece (ectorii
1 1 2 1 3
$ $
uuuuuur uuuuuuur uuuuuuur
M M M M M M $ sunt coplanari.
M
*
#x
*
$y
*
$z
*
%
v
1
#l
1
$m
1
$n
1
%
v
2
#l
2
$m
2
$n
2
%
M#x$y$z%
M
1
v
M
2
M
4
4

1 1 1
1 1 1
2 1 2 1 2 1
2 2 2
3 1 3 1 3 1
3 3 3
1
1
* *
1
1
x y z
x x y y z z
x y z
x x y y z z
x y z
x x y y z z
x y zCaz particular
Fie M
1
#a$ *$ *%$ M
2
#*$ b$ *%$ M
3
#*$ *$ % puncte de intersecie cu a+ele de coordonate.
9alcul/nd$ a(e ecuaia 1 *
x y z
a b c
+ + ecuaia planului prin tieturi.
Aplicaia 1. 8 se scrie ecuaia planului care trece prin origine$ prin punctul M
1
#x
1
$ y
1
$ z
1
%
&i este perpendicular pe planul #!% ax 0 by 0 z 0 d 2 *.
Sol"ie! Fie planul cutat #% de ecuaie! A# 0 By 0 Cz 0 D 2 *.
.ntruc/t planul #%!
trece prin origine$ re7ult c D 2 *.
conine pe M
1
$ re7ult c Ax
1
0 By
1
0 Cz
1
2 *.
perpendicular pe planul #!%$ re7ult c Aa 0 Bb 0 C 2 *.
M
2
M
3
M
x
y
z
a
b

5
5
.n aceste condiii obine! 1 1 1 1 1 1
A B C
y z x z x y
b a a b

ecuaia planului #% este!
#y
1
1 bz
1
%x 0 #az
1
1 z
1
%y 0 #bx
1
1 ay
1
%z 2 *.
1.. Ecuaiile can!nice ale unei drep"e #n $paiu
Propoziia 1. Fie M
*
#x
*
$ y
*
$ z
*
% punct )i+$ (ectorul nenul + +
r r r
r
v li mj nk &i un punct
oarecare M#x$ y$ z% aparin/nd dreptei d ce trece prin M
*
&i este paralel cu v
r
. -tunci
coordonatele #x$ y$ z% ale punctului M (eri)ic ecuaiile!
* * *
x x y y z z
l m n

#ecuaiile canonice ale dreptei n spaiu%.
Demonstraie:
* *
*
uuuuuur uuuuuur
r r
M M v M M v ( ) ( ) ( )
* * * *
M M x x i y y j z z k + +
uuuuuur r r r
$

* * *
* * *
*
i j k
x x y y z z
x x y y z z t
l m n
l m n


r r r
$ t #paraetru real%.
Observaie.
Din
*
*
*


'

x x tl
y y tm
z z tn

*
*
*
+

+
'

x x tl
y y tm
z z tn
$ cu t $ repre7int ecuaiile parametrice ale dreptei.
6
6
1.%. Tipuri de ecuaii ale unei drep"e #n $paiu
1. Ecuaia dreptei ce trece prin dou puncte M
i
#x
i
$ y
i
$ z
i
%$ i 2 1$ 2.
Fie
( )

( )

( )

1 2 2 1 2 1 2 1
+ +
uuuuuuur r r r
r
l m n
v M M x x i y y j z z k
&i M#x$ y$ z% punct oarecare pe
dreapta M
1
M
2
.
:in/nd seaa de !ro$oziia %$ 1.3$ re7ult c
1 1 1
2 1 2 1 2 1
x x y y z z
x x y y z z.
Aplicaia 1. 8 se scrie ecuaia dreptei care trece prin origine &i prin punctul A#a$ b$ %.
Sol"ie!
x y z
a b
sau x 2 at$ y 2 bt$ z 2 t&
Aplicaia . Fie punctul M#a' b' % &i dreapta #d%!
* * *
x x y y z z
l m n

.
8e cer!
a% Proiecia M( a punctului M pe dreapta #d%;
b% 8ietricul M(( al punctului M )a de #d%;
c% Ecuaia unei drepte ce trece prin M &i este perpendicular pe #d% &i intersectea7 planul
#!%.
<
<
!
M
M(
M((
a% Dreapta #d% are (ectorul director v li mj nk + +
r r r
r
.
-(e de aseenea$ ecuaiile paraetrice ale dreptei #d%!
)
)
)
x * x +tl
y * y +tm
z * z +tn

'

$ t . #1%
8crie ecuaia unui plan #!% ce conine punctul M &i este perpendicular pe #d%!
l,x - a. + m,y - b. + n,z - . 2 *. #2%
Fie M(,x(' y(' x(. punctul de intersecie al dreptei #d% cu planul #!%! ( ) ( ) { } = ! d M I
.
-)l (aloarea paraetrului t nlocuind relaia #1% n relaia #2%!
* * *
2 2 2
# % # % # % l a x m b y n z
t
l m n
+ +

+ +
#3%
&i n s)/r&it coordonatele x(' y(' x( ale punctului M(' proiecia punctului M $ din relaia #1%
)olosind (alorile paraetrului t din relaia #3%.
b% Fie M>#x>$ y>$ z>% sietricul punctului M )a de #d%.
-tunci$ con)or relaiei care d coordonatele i?locului M( al unui segent n )uncie de
coordonatele capetelor segentului M &i M(($ a(e!
>
= > 2 =
2
>
= > 2 =
2
>
= > 2 =
2
a x
x x x a
b y
y y y b
z
z z z
+

+

+

c% Dreapta trece prin M &i M=$ are deci ecuaia!
= = =
x a y b z
x a y b z1.&. Dreap"a de in"er$ecie a d!u plane. 'a$cic!l de plane
Fie dou plane neparalele. Ele se intersectea7 dup o dreapt d$ de ecuaie!
@
@
( )
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
* # %
!
* # %
A x B y C z D !
d
A x B y C z D !
+ + +
'
+ + +

#1%
Ae propune s gsi ecuaiile canonice ale dreptei #d%. Pentru aceasta alege un punct
M
*
#x
*
$ y
*
$ z
*
% d. Bai precis #x
*
$ y
*
$ z
*
% este o soluie particular a sisteului #1%$ adic!
1 * 1 * 1 * 1
2 * 2 * 2 * 2
*
*
A x B y C z D
A x B y C z D
+ + +
'
+ + +

.
Deterin direcia dreptei d$ + +
r r r
r
v li mj zk $ adic deterin l$ m$ n.
8crie noralele la planele !
1
&i !
2
$ adic!
( )
( )
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2

+ +

'
+ +

r r r r
r r r r
N Ai B j C k !
N A i B j C k !

1
2

'

r
r
r
r
v N
v N

1 2

r r
r
v N N
Dar
1 2 1 1 1
2 2 2
i j k
N N A B C li mj nk
A B C
+ +
r r r
r r r r r
$ unde !
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
$ $
B C A C A B
l m n
B C A C A B

$
deci ecuaia dreptei este
* * *
x x y y z z
l m n

$
C
C
d
2
N
uuur
1
N
uur
2
!
1
!
cu l$ m$ n dai de
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
$ $
B C A C A B
l m n
B C A C A B

!ascicol de plane
De"iniie. 8e nue&te )ascicol de plane uliea tuturor planelor care conin o dreapt
dat #d%.
Propoziie. Fie dreapta #d%$ intersecia planelor !
1
&i !
2
$ adic
( )
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
* # %
!
* # %
+ + +
'
+ + +

A x B y C z D !
d
A x B y C z D !
Planele nu sunt paralele$ deci ecuaia unui plan ce aparine )ascicolului de plane generat
de dreapta #d% este!
D#A
1
x 0 B
1
y 0 C
1
z 0 D
1
% 0 # A
2
x 0 B
2
y 0 C
2
z 0 D
2
% 2 * cu D
2
0
2
*$ D$ .
Dac D 2 1 &i 2 * re7ult A
1
x 0 B
1
y 0 C
1
z 0 D
1
2 * deci #!
1
% este de )ora
enunat.
Dac D 2 *$ 2 1 re7ult A
2
x 0 B
2
y 0 C
2
z 0 D
2
2 * deci #!
2
% este de )ora
enunat &i planul D#!
1
% 0 #!
2
% 2 * conine dreapta d.
8e poate arta c )ascicolul de)init de dreapta d este de )ora D
1
!
1
0 D
2
!
2
2 *.
1.(. Pr!)le*e *e"rice
1.(.1. Di$"ana de la un punc" la un plan
Propoziie# Fie Ax 0 By 0 Cz 0 D 2 * planul #!% &i M
*
#x
*
$ y
*
$ z
*
%$ un punct care nu aparine
planului #!%. -tunci distana de la punctul M
*
la planul #!% este!
( )
* * *
*
2 2 2
$
Ax By Cz D
d M !
A B C
+ + +

+ +
.
1*
1*
!
M
)
,x
)
'y
)
'z
)
.
M(,x('y('z(.
Demonstraie: Fie M= #x=$ y=$ z=% proiecia lui M
*
pe plan.
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
=
* * * * *
$ = = = + +
uuuuuuur
d M ! M M x x y y z z .
Deoarece
*
= M M
uuuuuuur
este coliniar cu N Ai Bj Ck + +
r r r r
re7ult c!

* * *
= = =
$ $
x x y y z z
t t
A B C

&i ai departe
*
*
*
=
=
=
x x At
y y Bt
z z Ct
-tunci ( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2
*
$ d M ! t A B C t A B C + + + + .
Pe de alt parte #x=$ y=$ z=% (eri)ic ecuaia planului #!% deci!
( ) ( ) ( )
* * *
* A At x B Bt y C Ct z D + + + + +

( )
* * * * * *
* 2 2 2
2 2 2
$
Ax By Cz D Ax By Cz D
t d M !
A B C
A B C
+ + + + + +

+ +
+ +
.
1.(.2. Di$"ana de la un punc" M
+
la ! dreap" d #n $paiu
Propoziie# Fie dreapta #d%$ M
*
d$ M
1
#x
1
$ y
1
$ z
1
% proiecia lui M
*
#x
*
$ y
*
' z
*
% pe dreapta #d%.
-tunci distana de la punctul M
*
la dreapta #d% este!
( )
* 1
*
$

uuuuuuur
r
r
M M v
d M d
v
$
unde v
r
este (ectorul director al dreptei #d%.
Demonstraie:
11
11
M
M
*
#x
*
$y
*
$z
*
%
#d%
M
1
#x
1
$y
1
$z
1
%
v
Dac proiect punctul M
*
pe dreapta #d%$ obine!
( ) ( )
* 1
* 1 * 1 * 1 * *
sin# $ % $ sinC* $
M M v
M M v M M v M M v d M d v d M d
v


o
r
uuuuuuur uuuuuuur uuuuuuur
r r r
r
1.(.. Ung,iul a d!u plane
De"iniie. "ngEiul a dou plane este ungEiul dintre noralele celor dou plane.
Fie ecuaiile planelor #!
1
% &i #!
2
%!
( )
( )
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
*
*
! A x B y C z D
! A x B y C z D
+ + +
+ + +

&i )ie ecuaiile noralelor lor!
1 1 1 1
2 2 2 2
N Ai B j C k
N A i B j C k
+ +
+ +
r r r r
r r r r
-tunci
1 2 1 2 1 2
cos # $ % N N N N ! !
r r r r
S


1 2 1 2 1 2 1 2
1 2
2 2 2 2 2 2
1 2
1 1 1 2 2 2
cos # $ %
N N A A B B C C
! !
N N
A B C A B C
+ +

+ + + +
r r
S r r
Aplicaia 1. 8 se scrie ungEiul dintre planele #!
1
% &i #!
2
%$ date de ecuatiile!
#!
1
% 2x 1 y 0 3z 0 2 2 *
#!
2
% x 0 y 1 z 0 5 2 *.
1 2 1 2 1 2 1 2
1 2
2 2 2 2 2 2
1 2
1 1 1 2 2 2
cos # $ % *.*5@<
N N A A B B C C
! !
N N
A B C A B C
+ +

+ + + +
r r
S r r
Aplicaia . 8 se gseasc proiecia ortogonal a punctului M
*
#x
*
$ y
*
$ z
*
% pe dreapta!
12
12
( )
1 1 1
1 2 3
x x y y z z
m m m


.
Sol"ie!
9onsider datele!
M
*
#5$ *$ 12% ( )
2 1 3
!
3 2 4
x y z

Proiecia M(#x(' y(' z(% a punctului M
*
pe dreapta dat se a)l la intersecia dreptei #% cu
planul dus prin M
*
perpendicular pe .
Ecuaia planului n ca7ul nostru este 3#x 1 5% 0 2y 0 4#z 0 2% 2 * sau 3x 0 2y 0 4z 1 < 2 *.
.nlocui n aceast ecuaie a planului ecuaiile paraetrice ale dreptei #% &i obine
(aloarea paraetrului real t.
( )
2 3
! 1 2
3 4
x t
y t
z t
+

+
'

2Ct 0 13 2 *
13
2C
t .
Deci
1C 3 35
= $ $
2C 2C 2C
M
_

,
.
1.(.%. Di$"ana din"re d!u drep"e #n $paiu
Fie dreptele!
( )
( )
1 1 1
1
1 1 1
2 2 2
2
2 2 2
x x y y z z
d
l m n
x x y y z z
d
l m n
-(e trei ca7uri!
1) Drepte concurente
1 2
I d d
. Deoarece d
1
&i d
2
sunt dou drepte concurente n
acela&i plan re7ult c distana dintre ele este *$ atunci
1 2 1 2
$ $ M M v v
uuuuuuur
r r
coplanare.
13
13
#d
1
%
2) Drepte paralele
1 2
P d d
. Dreptele sunt coplanare$ deci pute scrie atunci distana de la
M
1
la dreapta d
2
ca n F 1.6.2.
( ) ( )
1 2 2 2 1 1
1 2 2 1
2 1
$ $
M M v M M v
d M d d M d
v v


uuuuuuur uuuuuuur
r r
r r
.
3) Drepte oarecare n spatiu
14
14
M
1
M
2
#d
2
%
1
v
ur
2
v
uur
#d
1
%
M
2
v
2
M
1
#d
2
%
#d
1
%
v
1
M
2
v
2
M
1
#d
2
%
v
1
3
v
uur
v
3
Distana dintre d
1
&i d
2
este lungiea perpendicularei coune celor dou drepte.
Perpendiculara coun celor dou drepte este o dreapt perpendicular &i pe d
1
&i pe d
2
&i
care intersectea7 dreptele d
1
&i d
2
.
Fie
1
v
r
&i
2
v
r
(ectorii directori ai dreptelor d
1
&i d
2
$ respecti(.
.n punctul M
2
duce un (ector
3
v
r
ecEipolent cu
1
v
r
.
8uporturile (ectorilor
1
v
r
&i
2
v
r
)orea7 un plan. 3e7ult c dreapta d
1
este paralel cu
acest plan.
Deci distana dintre cele dou drepte este nlimea paralelipipedului format de
vectorii
1 2
$ v v
r r
i
1 2
M M
uuuuuuur
.
V
paralelipiped
2 ( ) 1 2 1 2
$ $ M M v v
uuuuuuur
r r
2 S
ba7ei paralelipiped
G /
paralelipiped
Dar S
ba7ei
2
1 2
v v
r r
;
-tunci /
paralelipiped
2
( )
( ) 1 2 1 2
1 2
1 2
$ $
$
M M v v
d d d
v v

uuuuuuur
r r
r r
$xerciii.
1% 8 se scrie ecuaia unui plan cunosc/nd !#2$ 3$ 4% unde ! este piciorul perpendicularei
#proiecia% punctului O#*$ *$ *% pe plan.
Sol"ie:
15
15
Ecuaia planului care trece prin punctual !#2$3$4% este!
( ) ( ) ( ) 2 3 4 * A x B y C z + +
$
unde A' B' C sunt paraetrii directori ai noralei
N
r
la plan$
( ) N Ai Bj Ck ! + +
r r r r
.
.n ca7ul nostru!
2 3 4 2$ 3$ 4 N O! i j k A B C + +
uuur r r r r
.
Ecuaia planului de(ine deci!
2 4 3 C 42 16 * 2 3 4 2C * x y x y z + + + +
2% 8e d dreapta d !
1 *
2 3 *
x y z
x y z
+
'
+ + +

.
8 se scrie ecuaia unui plan ,!. ce conine drepta d &i este perpendicular pe planul
,!
0
. : x 0 y 0 z 0 1C** 2 *.
Sol"ie :
Planul ,!. aparine )ascicolului de plane deterinat de dreapta d$ adic!
( ) ( ) 1 2 3 * x y z x y z + + + + +
$ cu
2 2
* +


( ) ( ) ( ) 2 3 *
D
A B C
x y z + + + + + +
1 2 3
14 2 43 14 2 43 1 2 3 .
x
y
z
*#*$*$*%
!#2$3$4%
16
16
Aorala la planul ,!. este deci ! N Ai Bj Ck + +
r r r r
.
Pe de alt parte$ norala la planul ,!
0
. este !
H
N i j k + +
r r r r
.
Dar
H H
* * N N N N A B C + +
r r r r
2 * 4 * " + ++ +
.
Introduc/nd n ecuaia )ascicolului obine ecuaia planului ,!.!
( ) ( ) 4 1 2 3 *J ! * 2 5 3 < * x y z x y z x y z + + + + + + +
.
3% 8e d dreapta #d% de ecuaii
2 4
3 1 1
x y z +
&i M#11$ 2$ 3%. 8 se scrie ecuaia unui
plan ,!. ce trece prin punctul M &i este perpendicular pe dreapta d.
Sol"ie :
Ecuaia planului cutat este de )ora!
( ) ( ) ( )
* * *
* A x x B y y C z z + +
$
unde! x
*
2 11 $ y
*
2 2$ z
*
2 3 #punctul
# % M !
%
C 2 1$ B 2 1$ A 2 3 #dreapta #d% este noral la planul ,!.%$
deci ecuaia planului de(ine !
( ) ( ) ( ) 3 1 1 2 1 3 * x y z + + +
$ adic
3 3 * x y z + +
.
Probleme propuse.
1% 8 se scrie ecuaia dreptei ce trece prin punctul M
*
#1$ 11$ 3% &i este perpendicular
pe planul x 0 y 0 z 0 3 2 *.
2% 8 se calcule7e distana de la punctul M#1$ 1$ 1% la planul 3x 0 y 0 z 0 < 2 *.
3% 8 se rescrie ecuaiile dreptei care trece prin punctul #2$ 15$ 3% &i este!
a% paralel cu a+a Oz;
b% paralel cu dreapta
1 2 3
4 6
x y z
y
+

.
1<
1<
4% 8 se scrie ecuaia dreptei AB unde A#2$ 11$ *%$ ( )
1$ 1$ 2 3 B
&i s se calcule7e
cosinii directori ai direciei deterinate de dreapta AB.
5% 8 se scrie ecuaia dreptei care trece prin origine &i prin punctul A#a$ b$ %.
6% 8e consider dreapta deterinat de punctele A#1$ 2$ 3%$ B#12$ 1$ 4%. 8 se gseasc
punctele ei de intersecie cu planele de coordonate.
1@
1@