Sunteți pe pagina 1din 3

Folosirea metodei ecuatiilor simultane in econometrie

Pentru a putea stabilii care este importanta metodei ecuatiilor simultane atunci cand vrem
sa facem o analiza economico-financiara un demers important este specificarea tipului de
definitie pe care il atribuim conceptului de econometrie. Definitia pe care o utilizam pe
tot parcursul acestei lucrari este cea propusa de Cowles Commission for Research in
Economy Chica!o" #$%&-#$'&(" ce consider) c) nu e*ist) econometrie dac)
investi!area fenomenelor economice nu se face cu a+utorul modelelor aleatoare
stocastice(. ,us-in)torii acestei defini-ii sunt ..R. /lein" E. 0alinvaud" 1. Rottier.
2naliza variabilelor economice presupune ob-inerea de informa-ii 3i prelucrarea acestora cu
a+utorul indicatorilor statistici. 4ndicatorii pot fi folosi-i at5t din punct de vedere dinamic" c5t
3i din punct de vedere al evolu-iilor pentru anumite perioade sub forma seriilor cronolo!ice(.
4nforma-iile ob-inute prezint) varia-ii ale procesului economic.4n continuare vom defini si
principalele elemente conceptuale cheie folosite in cadul metodei ecuatiilor simultane"
astfel6
variabile endogene 7 sunt dependente 3i caracterizeaz) ie3irile din cadrul
proceselor economice8
variabile exogene 7 independente 3i se refer) la intr)rile 9n procesele de
produc-ie8
variabile aleatoare 7 de tip stocastic 3i reflect) perturba-iile din modele.
De asemenea este necesr a se specifica tipul de relatii care pot aparea intre variabilele
modelului folosit in cazul nostrum este vorba de relatia de identitatea sic ea de
comportament(6
de identitate 7 au rolul economic de balan-) 3i contribuie la
determinarea formei reduse a modelului econometric"
de comportament 7 se refer) la modificarea consumului 3i investi-iilor
sub impulsul viziunilor hedoniste. Prin hedonism se 9n-ele!e ob-inerea
satisfac-iei ma*ime cu minim de efort.
0odelul ecuatiilor simultane a fost prospusa de acceasi Cowles Commission for
Research in Economy in acst caz am dorit sa stabilim o le!atura intre definitia
conceptului de econometrie dar si a modelul de analiza economica pe care acestia o
propun(.
Care este insa elementul de specificitate a metodei ecuatiilor simultane:
,pecificitatea acestui model este data de scrierea mai multor ecuatii" de tip re!resie sau
e!alitate" unite intre ele prin variabile ce fi!ureaza in mai multe ecuatii diferentierea se
face fata de modelul de re!resie(.
Principala problema in acest caz o reprezinta estimarea parametrilor folositi in analiza
economica" stabilirea cu accurate a acestora fiind deseori problematica aceasta fiind si
una dintre cele mai importante limite ale acestui model(.4nstrumenetele folosite pentru a
stabili acesti parametrii fiind metoda celor mai mici patrate. 2cesta metoda avand insa si
ea limitele ei deoarece estimarea paramertilor prin intemrdiul acestui instrument este
deseori defectuoasa acestia neavand un !rad de independenta ridicat care sa ii permita sa
treaca de fluctuatiile pietei economice atat din mediul privat cat si din cel public(.

2vnta+ele utilizarii acestei metode in raport cu modele de re!resie este acela ca tine cont
de o serie de elemente care determina stabilirea unor parametrii si implicit a unor valorii
ai acestor parametrii care sa aiba un !rad de precizie si acuratete crescut care sa permita
efectuarea unei analize economice precise acest lucru se datoreaza faptului ca in cazul
0E, variabilele endo!ene relationeaza nu doar cu celelalte variabile e*o!ene cat si cu
alte variabile e*o!ene- aceasta fiind forma structurala a acestui model(. ;orma redusa a
acestuia este determinate de modeul de relationare a variabilelor endo!ene doar cu
variabile e*o!ene" fara a relationa si cu cele endo!ene.
Pentru a asi!ura trecerea de la forma redusa la forma structurala" ai caroro parametrii sunt
interpretati economic" trebuie respectate anumite ipoteze de lucru trebuie sa tina cont de
faptul ca metoda celor mai mici patrate pentru estimarea parametrilor ecuatie cu ecuatie
din forma structurala nu ofera rezultate performante din punct de vedre econometric(.
<na dintre cele mai importante ipoteze de lucru pentru a aplica 0E, este folosirea unei
teorii economice ce sta la baza fenomenului economic analizat.
4n acest tip de model se includ si ecuatii de comprtament si de identitate in acest caz
!ama parametrilor lar!indu-se(.
0etodele de estimare folosite in cadrul 0E, sunt6
metoda celor mai mici patrate"
metoda celor mai mici patrate in doua stadii acesta din urma fiind mai des
folosita in practica datorita reabilitatii estimatoriilor folositi(.
<n e*emplu concret in ce priveste aplicarea acestei metode este cel privind stabilirea
!ardului de curatenie al universitatiilor proiect finailiazat de Coalita pentru
<niversitati Curate la inceputul lunii aprilie =&&$(" prin intermediul acestei metode
putandu-se stabili daca estimatorii din cadrul acestei metode sunt portiviti sau mai
de!raba spectul acestora trebuie lar!it.

S-ar putea să vă placă și