Sunteți pe pagina 1din 6

ORDIN nr. 2.

298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a


persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de andicap
!"I#!N#$ "INI%#!R&' "&N(II) *+"I'I!I %I PRO#!(#I!I %O(I+'!
P&,'I(+#$ "ONI#OR&' O*I(I+' nr. -.2 din 2- septe/brie 2012
Avnd n vedere prevederile:
- art. II din Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonanei de urgen a !uvernului nr. "#/2010
pentru $odi%i&area 'i &o$pletarea Legii nr. ##"/2006 privind prote&ia 'i pro$ovarea drepturilor
per(oanelor &u )andi&ap*
- art. "" din Legea nr. ##"/2006 privind prote&ia 'i pro$ovarea drepturilor per(oanelor &u )andi&ap+
republi&at+ &u $odi%i&rile 'i &o$pletrile ulterioare*
- art. #6-,2 din -or$ele $etodologi&e de apli&are a prevederilor Legii nr. ##"/2006 privind prote&ia
'i pro$ovarea drepturilor per(oanelor &u )andi&ap+ aprobate prin .otrrea !uvernului nr. 26"/200/+ &u
$odi%i&rile 'i &o$pletrile ulterioare+
n te$eiul art. 12 din .otrrea !uvernului nr. 11/2000 privind organi1area 'i %un&ionarea
2ini(terului 2un&ii+ 3a$iliei 'i 4rote&iei 5o&iale+ &u $odi%i&rile 'i &o$pletrile ulterioare+
$ini(trul $un&ii+ %a$iliei 'i prote&iei (o&iale e$ite ur$torul ordin:
+R#. 1
5e aprob 4ro&edura-&adru de evaluare a per(oanelor adulte n vederea n&adrrii n grad 'i tip de
)andi&ap+ prev1ut n ane6a &are %a&e parte integrant din pre1entul ordin.
+R#. 2
7ire&iile generale de a(i(ten (o&ial 'i prote&ia &opilului 8udeene (au lo&ale 'i ale (e&toarelor
$uni&ipiului 9u&ure'ti vor du&e la ndeplinire prevederile pre1entului ordin.
+R#. 3
4re1entul ordin (e publi& n 2onitorul O%i&ial al :o$niei+ 4artea I.
2ini(trul $un&ii+ %a$iliei 'i
prote&iei (o&iale+
2ariana ;$peanu
9u&ure'ti+ 23 augu(t 2012.
-r. 2.20".
+N!01
PRO(!D&R+-(+DR&
de evaluare a persoanelor adulte 2n
vederea 2ncadr3rii 2n grad 4i tip de andicap
+R#. 1
<1= 5&opul pre1entei pro&eduri-&adru e(te de a a(igura &adrul unitar al evalurii per(oanelor adulte n
vederea n&adrrii n grad 'i tip de )andi&ap.
<2= 4ornind de la prevederile pre1entei pro&eduri-&adru 'i innd (ea$a de &adrul legi(lativ &are
regle$entea1 do$eniul prote&iei per(oanelor &u )andi&ap+ 7ire&ia general de a(i(ten (o&ial 'i
prote&ia &opilului <7!A54;= va elabora pro&eduri proprii+ detaliate+ pentru a&tivitatea de evaluare a
per(oanelor adulte n vederea n&adrrii n grad 'i tip de )andi&ap.
+R#. 2
>n nele(ul pre1entei pro&eduri-&adru+ ter$enii de $ai 8o( au ur$toarele (e$ni%i&aii:
a= per(oanele &u )andi&ap - per(oane &rora $ediul (o&ial+ neadaptat de%i&ienelor lor %i1i&e+
(en1oriale+ p(i)i&e+ $entale 'i/(au a(o&iate+ le $piedi& total (au le li$itea1 a&&e(ul &u 'an(e egale la
viaa (o&ietii+ ne&e(itnd $(uri de prote&ie n (pri8inul integrrii 'i in&lu1iunii (o&iale*
b= 5ervi&iul de evaluare &o$ple6 a per(oanelor adulte &u )andi&ap <5?;4A.= - (tru&tur din &adrul
7!A54;+ n%iinat n ba1a art. "" din Legea nr. ##"/2006 privind prote&ia 'i pro$ovarea drepturilor
per(oanelor &u )andi&ap+ republi&at+ &u $odi%i&rile 'i &o$pletrile ulterioare+ re(pon(abil pentru
evaluarea/reevaluarea &o$ple6 a adultului &u )andi&ap*
&= evaluarea &o$ple6 a per(oanelor adulte &u )andi&ap - pro&e( &o$ple6 'i &ontinuu prin &are (unt
e(ti$ate 'i re&uno(&ute parti&ularitile de de1voltare+ integrare 'i in&lu1iune (o&ial a a&e(tora* pro&e(ul
pre(upune &ole&tarea de in%or$aii &t $ai &o$plete 'i interpretarea a&e(tora n (&opul orientrii a(upra
de&i1iei 'i interveniei*
d= raport de evaluare &o$ple6 - do&u$ent &are &uprinde date relevante privind evaluarea (o&ial+
$edi&al+ p(i)ologi&+ vo&aional+ a nivelului de edu&aie 'i evaluarea abilitilor 'i a nivelului de
integrare (o&ial a unei per(oane+ pre&u$ 'i &on&lu1iile 'i re&o$andrile $e$brilor din e&)ipa
$ultidi(&iplinar+ re(pe&tiv propunerea privind n&adrarea (au nen&adrarea n grad 'i tip de )andi&ap*
e= plan individual de (ervi&ii - do&u$entul &are %i6ea1 obie&tive pe ter$en (&urt+ $ediu 'i lung+
pre&i1nd $odalitile de intervenie 'i (pri8in pentru adulii &u )andi&ap+ prin &are (e reali1ea1
a&tivitile 'i (ervi&iile pre&i1ate n progra$ul individual de reabilitare 'i integrare (o&ial.
+R#. 3
4ro&edura-&adru de evaluare pre1int ur$toarele &ara&teri(ti&i:
a= e(te a6at pe potenialul de de1voltare+ integrare 'i in&lu1iune (o&ial al adultului+ evidenia1 &e
'tie 'i &e poate %a&e adultul &u )andi&ap+ &e abiliti 'i deprinderi are (au poate de1volta*
b= e(te ba1at pe $odelul (o&ial al abordrii di1abilitii+ pre(upunnd o abordare integratoare a
ele$entelor relevante: (ntate+ grad de adaptare p(i)o(o&ial+ nivel de edu&aie+ grad de de1voltare a
abilitilor pro%e(ionale*
&= e(te unitar+ n (en(ul & operea1 &u a&elea'i obie&tive+ &riterii+ $etodologii*
d= e(te e%e&tuat n e&)ip+ toi $e$brii e&)ipei (unt i$pli&ai a&tiv+ %ie&are lu&rnd &o$ple$entar &u
&ellalt*
e= re(pe&t drepturile 'i de$nitatea per(oanei &u )andi&ap+ pre&u$ 'i prin&ipiul @-i$i& pentru noi+
%r noiA@+ &are &on(tituie ba1a ori&rei de&i1ii luate n &eea &e prive'te per(oana &u )andi&ap.
+R#. 5
4ro&edura-&adru de evaluare par&urge n $od obligatoriu ur$toarele do$enii de (pe&ialitate:
a= evaluarea (o&ial+ a(igurat de a(i(teni (o&iali*
b= evaluarea $edi&al+ a(igurat de $edi&i de (pe&ialitate*
&= evaluarea p(i)ologi&+ a(igurat de p(i)ologi*
d= evaluarea vo&aional (au a abilitilor pro%e(ionale+ a(igurat de p(i)opedagogi+ in(tru&tori de
edu&aie ori pedagogi de re&uperare*
e= evaluarea nivelului de edu&aie+ a(igurat de p(i)opedagogi+ in(tru&tori de edu&aie (au pedagogi de
re&uperare*
%= evaluarea abilitilor 'i a nivelului de integrare (o&ial+ a(igurat de p(i)ologi+ p(i)opedagogi+
pedagogi de re&uperare (au a(i(teni (o&iali.
+R#. 6
<1= 5?;4A. e(te %or$at din per(oane &are au &el puin ur$toarele (pe&iali1ri: a(i(tent (o&ial &u
(tudii (uperioare+ $edi& de (pe&ialitate+ p(i)olog+ p(i)opedagog+ Binetoterapeut+ in(tru&tor de edu&aie+
pedagog de re&uperare.
<2= 5?;4A. are ur$toarele atribuii prin&ipale:
a= e%e&tuea1 evaluarea/reevaluarea &o$ple6 a adultului &u )andi&ap+ la (ediul propriu (au la
do$i&iliul per(oanei*
b= nto&$e'te raportul de evaluare &o$ple6 pentru %ie&are per(oan &u )andi&ap evaluat*
&= re&o$and (au nu re&o$and n&adrarea+ re(pe&tiv $eninerea n&adrrii n grad 'i tip de )andi&ap
a unei per(oane+ pre&u$ 'i progra$ul individual de reabilitare 'i integrare (o&ial a a&e(teia*
d= avi1ea1 planul individual de (ervi&ii al per(oanei &u )andi&ap nto&$it de $anagerul de &a1*
e= evaluea1 ndeplinirea &ondiiilor ne&e(are pentru ate(tarea &a a(i(tent per(onal pro%e(ioni(t+
nto&$e'te raportul de evaluare &o$ple6 'i %a&e re&o$andri &o$i(iei de evaluare a per(oanelor adulte
&u )andi&ap*
%= re&o$and $(urile de prote&ie a adultului &u )andi&ap+ n &ondiiile legii.
+R#. -
4revederile pre1entei pro&eduri-&adru (e apli& pentru:
a= per(oanele &are (oli&it n&adrarea n grad 'i tip de )andi&ap*
b= per(oanele adulte &u )andi&ap &are+ din di%erite $otive+ (oli&it reevaluarea n vederea obinerii
unui nou &erti%i&at de n&adrare n grad 'i tip de )andi&ap*
&= per(oanele adulte &u )andi&ap pentru &are (e (oli&it reevaluarea de &tre 7!A54; (au de &tre
;o$i(ia (uperioar de evaluare a per(oanelor adulte &u )andi&ap.
+R#. .
<1= 7o&u$entele ne&e(are n vederea evalurii &o$ple6e+ prev1ute n .otrrea !uvernului nr.
#30/200" pentru aprobarea 2etodologiei privind organi1area 'i %un&ionarea &o$i(iei de evaluare a
per(oanelor adulte &u )andi&ap+ (unt ur$toarele:
a= &erere-tip de evaluare &o$ple6*
b= &opie de pe do&u$entele de identitate*
&= do&u$ente $edi&ale:
1. re%erat privind (ituaia $edi&al pre1ent+ nto&$it de $edi&ul (pe&iali(t*
2. (&ri(oare $edi&al-tip de la $edi&ul de %a$ilie+ nu$ai n (ituaia pri$ei pre1entri la 5?;4A.*
3. &opii de pe biletele de e6ternare+ da& e(te &a1ul*
#. inve(tigaii para&lini&e (oli&itate de 5?;4A.*
d= an&)eta (o&ial e%e&tuat de (ervi&iul (o&ial (pe&iali1at din &adrul pri$riei n a &rei ra1 are
do$i&iliul (au re'edina per(oana &u )andi&ap*
e= adeverin din &are ( re1ulte &alitatea de (alariat+ n &a1ul (alariailor+ &opie a de&i1iei de
pen(ionare 'i+ re(pe&tiv+ talon de pen(ie+ n &a1ul pen(ionarilor+ adeverin &on%or$ &reia per(oana nu
are ni&iun venit+ n &a1ul per(oanelor %r venituri.
<2= 7o&u$entele prev1ute la alin. <1= (e &on(tituie ntr-un do(ar &are va (ta la ba1a evalurii
per(oanei n vederea n&adrrii n grad 'i tip de )andi&ap.
<3= 5?;4A. poate (oli&ita &o$pletarea do(arului &u re1ultate ale inve(tigaiilor para&lini&e ne&e(are
nto&$irii raportului de evaluare &o$ple6+ att n %a1a de anali1 a do(arului+ &t 'i n &ea de evaluare
propriu-1i(.
+R#. 8
<1= 7o(arul (e depune de &tre per(oana (oli&itant (au repre1entantul legal al a&e(teia la regi(tratura
pri$riei din lo&alitatea de do$i&iliu/re'edin (au la regi(tratura 7!A54;.
<2= >n &a1ul per(oanelor $enionate la art. 6 lit. b=+ do(arul (e depune &u &el puin 30 de 1ile nainte de
e6pirarea ter$enului de valabilitate a &erti%i&atului de n&adrare n grad 'i tip de )andi&ap.
<3= >n &a1ul per(oanelor $enionate la art. 6 lit. &=+ &onvo&area (e va %a&e &u &on%ir$are de pri$ire+ &u
20 de 1ile lu&rtoare nainte de data (tabilit pentru reevaluare+ ur$nd &a per(oana &u )andi&ap ( (e
pre1inte la data 'i lo&ul $enionate n &onvo&are+ &u do&u$entele (oli&itate.
<#= >n &a1ul n &are per(oanele $enionate la art. 6 lit. &=+ (upu(e reevalurii+ nu (e pre1int la a doua
&onvo&are a 5?;4A.+ dire&torul 7!A54; di(pune+ prin a&t ad$ini(trativ+ (u(pendarea dreptului de
a(i(ten (o&ial (ub %or$ de pre(taii (o&iale+ al &rui $odel e(te prev1ut n ane6a &are %a&e parte
integrant din pre1enta pro&edur-&adru.
<,= 7a& per(oana &u )andi&ap (e pre1int la reevaluare n intervalul de 3 luni de la (u(pendarea
dreptului de a(i(ten (o&ial (ub %or$ de pre(taii (o&iale+ prin di(po1iie a dire&torului e6e&utiv al
7!A54; va pri$i drepturile a%erente perioadei (u(pendrii.
<6= 7a&+ n intervalul prev1ut la alin. <,=+ per(oana &u )andi&ap nu (e pre1int la reevaluare+
5?;4A. va propune &o$i(iei de evaluare a per(oanelor adulte &u )andi&ap nen&adrarea n grad 'i tip
de )andi&ap.
+R#. 9
<1= 7o(arul (e tran($ite la 7!A54; de &tre pri$ria din lo&alitatea de do$i&iliu/re'edin la &are a
%o(t e%e&tuat depunerea a&e(tuia+ n ter$en de , 1ile lu&rtoare de la nregi(trare.
<2= 7o(arele depu(e la regi(tratura 7!A54; (e tran($it 5?;4A. n ter$en de 2# de ore de la
nregi(trare.
+R#. 10
5?;4A. veri%i& 'i anali1ea1 do(arul per(oanei (oli&itante+ &are trebuie ( &onin do&u$entele
prev1ute la art. / 'i+ n ter$en de , 1ile lu&rtoare+ &o$uni& per(oanei n &au1 data plani%i&at la &are
a&ea(ta ur$ea1 a (e pre1enta n vederea evalurii* n &a1ul unui do(ar in&o$plet+ (oli&it &o$pletarea
do(arului &u do&u$entele ne&e(are.
+R#. 11
?valuarea &o$ple6 a per(oanelor adulte (e reali1ea1 n $a6i$u$ 60 de 1ile de la data nregi(trrii
&ererii 'i a do&u$entelor la 5?;4A.+ &u re(pe&tarea &riteriilor $edi&o-p(i)o(o&iale pe ba1a &rora (e
(tabile'te n&adrarea n grad de )andi&ap+ n vigoare.
+R#. 12
<1= >n &a1ul per(oanelor nedepla(abile+ evaluarea &o$ple6 (e va e%e&tua la do$i&iliul/re'edina
per(oanei n &au1+ n ba1a (&ri(orii $edi&ale 'i a an&)etei (o&iale.
<2= ;)eltuielile de depla(are+ n vederea a(igurrii evalurii &o$ple6e la do$i&iliu/re'edin+ potrivit
alin. <1=+ (e (uport din bugetul 7!A54;.
+R#. 13
A&tivitatea de evaluare/reevaluare pre(upune ur$toarele etape:
a= reparti1area do(arului e&)ipei $ultidi(&iplinare de &tre 'e%ul 5?;4A.+ n vederea e%e&turii
evalurii &o$ple6e*
b= anali1a do(arului+ &are i$pli& veri%i&area do&u$entelor &are trebuie ( &onin in%or$aii relevante
pentru &on(tatarea de%i&ienei %un&ionale+ (everitii+ tipului 'i duratei e(ti$ate a a&e(teia+a dependenei+
a li$itrii de a&tivitate 'i a re(tri&iilor de parti&ipare. >n a&ea(t etap (e identi%i& eventuale do&u$ente
(upli$entare ne&e(are n pro&e(ul de evaluare &o$ple6*
&= progra$area per(oanei pentru evaluare 'i &o$uni&area datei+ lo&ului 'i+ dup &a1+ a do&u$entelor
(upli$entare (oli&itate*
d= e%e&tuarea de &tre e&)ipa $ultidi(&iplinar a evalurii/reevalurii propriu-1i(e a per(oanei
(oli&itante 'i+ dup &a1+ n pre1ena repre1entantului legal al a&e(teia. >n a&ea(t etap (e vor &orela
in%or$aiile din do(ar &u &ele re1ultate n ur$a evalurii per(oanei*
e= nto&$irea raportului de evaluare &o$ple6+ &u %or$ularea propunerilor privind
n&adrarea/nen&adrarea n grad de )andi&ap. 2odelul raportului e(te prev1ut n ane6a nr. / la
2etodologia privind organi1area 'i %un&ionarea &o$i(iei de evaluare a per(oanelor adulte &u )andi&ap+
aprobat prin .otrrea !uvernului nr. #30/200"+ 'i &uprinde datele relevante re1ultate n ur$a
par&urgerii do$eniilor de evaluare 'i &on&lu1iile &u privire la propunerea de n&adrare/nen&adrare n
grad 'i tip de )andi&ap+ la propunerea privind orientarea pro%e(ional 'i+ dup &a1+ &u privire la
propunerea privind luarea unei $(uri de prote&ie. 4ropunerea privind n&adrarea/nen&adrarea n grad
'i tip de )andi&ap va re(pe&ta &riteriile $edi&o-p(i)o(o&iale pe ba1a &rora (e (tabile'te n&adrarea n
grad de )andi&ap+ n vigoare.
+R#. 15
5?;4A. elaborea1 propunerea privind 4rogra$ul individual de reabilitare 'i integrare (o&ial+ n
ur$a di(&uiilor &u per(oana evaluat (au+ dup &a1+ 'i &u repre1entantul legal al a&e(teia.
+R#. 16
<1= 7o(arul per(oanei &are a (oli&itat n&adrarea n grad 'i tip de )andi&ap 'i raportul de evaluare
&o$ple6 (e naintea1 (e&retariatului &o$i(iei de evaluare a per(oanelor adulte &u )andi&ap+ &are le
nregi(trea1 n regi(trul propriu de eviden 'i &are a(igur tran($iterea a&e(tora &o$i(iei de evaluare+
n vederea (tabilirii n&adrrii/nen&adrrii n grad 'i tip de )andi&ap.
<2= >n (ituaia n &are+ din anali1a do(arului per(oanei &u )andi&ap 'i a raportului de evaluare
&o$ple6+ &o$i(ia de evaluare a per(oanelor adulte &u )andi&ap &on(tat & in%or$aiile &oninute de
do&u$entele tran($i(e (unt in(u%i&iente pentru luarea unei de&i1ii+ a&ea(ta le va retran($ite &tre
5?;4A. pentru reanali1are 'i eventual &o$pletare.

+N!01
la pro&edura-&adru
- 2odel -
7I:?;CIA !?-?:ALD 7? A5I5E?-CD 5O;IALD FI 4:OE?;CIA ;O4ILGLGI
Hudeul/5e&torul ...............
7i(po1iie privind (u(pendarea dreptului de
a(i(ten (o&ial (ub %or$ de pre(taii (o&iale
a per(oanelor adulte &u )andi&ap
-r. ...../......
>n&epnd &u data pre1entei di(po1iii (e (u(pend dreptul la pre(taii (o&iale
do$nului/doa$nei ...........+ ;-4 ..............+ do$i&iliat/do$i&iliat n ....................+ (tr. ................nr. ..+
bl. ...+ (&. ..+ et. ..+ ap. ..+ (e&torul/8udeul ..........+ pe ba1a 7e&i1iei de reevaluare nr. .../.....+ e$i( de
;o$i(ia (uperioar de evaluare a per(oanelor adulte &u )andi&ap/7i(po1iia nr. ..../....... a dire&torului
7!A54;.
4re1enta di(po1iie are valabilitate pe perioada reevalurii.
4re1enta di(po1iie oblig toate per(oanele 'i autoritile la re(pe&tarea ei+ n &on&ordan &u legea.
7ire&tor+
............................................
<nu$ele 'i prenu$ele+ (e$ntura 'i 'ta$pila=
---------