Sunteți pe pagina 1din 1

3.

Principiile managementului
3.1 Principiul concordantei
Acest principiu pp o permanenta corelare a sist de MG al firmei la situatia existenta in interiorul
si exteriorul firmei. Aplicarea acestui principiu in practica ec ridica o serie de probleme:
-asig concordantei dintre parametrii sist de MG si caracterist mediului intern si extern al firmei
-urmarirea sistematica in timp acestei concordante deoarece lipsa acesteia poate conduce la
inreg de ineficiente si disfunctionalitati in interiorul firmei.
3.2 Principiul MG participativ
Acest principiu face referire la implicarea personalului firmei in exercitarea celor mai imp si
mai complexe procese si rel de MG. MG participativ este o necesitate impusa de:
-complexitatea si dinamismul activ firmei
-fluiditatea componentelor mediului in care firma opereaza
-rapiditatea evolutiei stiintifice tehnice si tehnologice
Participarea angajatilor unei firme la realiz proceselor si a rel de MG se poate face astfel:
-diferentiat in fct de nivelul de pregatire a fiecarui angajat
-in diverse forme participative precum: AGA, Consiliul de Adm, Comitetul de Conducere.
3.3 Principiul motivarii
Motivarea repr necesitatea stabilirii si utilizarii stimulentelor materiale si morale de catre
factorii decizionali a.i. sa se asigure indeplinirea armonioasa a intereselor tuturor factorilor
implicati in activ unei firme. Motivarea se poate realiza prin una din urm cai:
-identificarea si evaluarea motivatiilor la nivelul dif compartimente de munca
-ident si aplicarea unor modalitati echitabile de impartire a profitului
-constituire si utilizarea dif forme de profit
-salarizarea in fct de modul de implicare a fiecarui angajat in realz obiectivelor ce au fost
stabilite
-instituirea dif forme de sanctionare materiala (procent de reducere a salariilor) sau morala
(avertismente scrise sau orale)
-stabilirea dividendelor si a comisioanelor, etc.
3.4 Principiul eficientei
Acest principiu exprima necesitatea modelarii sist de MG a firmei a.i. sa se det supravietuirea si
competitivitatea firmei pe piata interna si/sau externa. Acest principiu sintetizeaza finalitatea
celorlalte principii si implica utilizarea unor instrum de MG(concepte, metode econ, tehnice,
sociologice) bazate pe analiza lucida, clara, si sistematica a realitatii. La inceputul sec XX
Henry Fayor sublinia ca cel mai imp fel de cunostinte despre principiile conducerii sunt cele
referitoare la modul in care trebuie sa le aplicam.