Sunteți pe pagina 1din 4

7.1 Conceptul de sist.

Metode si tehnici de MG
Concepte
Metoda de MG repr un ansamblu de principii, reguli, tehnici, procedee si instrumente care indica maniera in
care se desf anumite fct ale conducerii asigurand totodata rezolvarea concreta a problemelor care decurg din
aceste fct, in vederea stabilirii si indeplinirii realizarii obiectivelor intreprinderii.
Metoda de conducere repr principalele reguli care indica modalitatea specifica in care se solutioneaza probl care
decurg din functiile conducerii.
Tehnica de MG repr ansamblul de reguli specifice, procedee si instrumente prin care se solutioneaza probl care
decurg din fctiile conducerii.
Sist de MG repr ansamblul de metode si tehnici asociate cu procedurile informationale, decizionale si
organizatorice specifice metodelor si tehnicilor integrate in cadrul sist. In sens strict sistemele, metodele si
tehnicile de MG repr modalitatile utilizate de conducatori si executanti din aparatul de conducere ptr solutiile
probl care decurg din fct conducerii. Sist si metodele de MG sunt clasificate in:
a)Sist si metode generale de MG repr de acele sist care vizeaza ansamblul procesului de conducere sau mai
multe fct ale conducerii
b)Sist si metode specifice de MG sunt acele metode si tehnici care vizeaza doar o anumita fct a conducerii
(extrapolarea, metoda delegarii, etc).
MG prin obiective (MPO)
A fost conceput in per postbelica in SUA, fiind astazi cea mai des intalnita metoda de MG. La baza acestui tip
de MG se afla urm premise:
-eficacitatea unei firme depinde de intrepatrunderea obiectivelor sale cu ale obiectivelor princ subsisteme
-existenta unei stranse intercorelari intre obiective, rezltate si recompense
-existenta unui sist de obiective riguros determinat
-participarea intregului personal la procesul de stabilire a obiectivelor
-individualizarea bugetelor de venituri si de cheltuieli pe princ sist organizatorice
-instituirea unui sist de control bine definit si reglementat
-existenta unei corelatii intre obiective, rezultate si recompense
-inregistrarea de mutatii in mentalitatea si comportamentul personalului organizarii
MPO poate fi def ca un sist de conducere bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul
executantilor care participa la stabilirea lor si pe corelarea stransa a recompenselor/sanctiunilor cu nivelul
realizarii obiectivelor. Implementarea unui MPO pp parcurgerea urm etape:
-stabilirea obiectivelor organiz care trebuie sa fie realiste, stimulatoare, mobilizatoare si usor de inteles
-stab obiect specifice stab obiectivelor incepe de la vanzarea/iesirea din sist catre productie/intrarile in sist
-elaborarea progr de actiune a calendarelor de termene, a bugetelor si a metodelor de actiune pana la nivel de
centru si venituri si de cheltuieli
-stabilirea si adoptarea coresp a subsist decizional, structural si informational in fct de obiectivele generale ale
firmei
-urmarirea permanenta a modului de realiz a obiectivelor
-evaluarea realiz obiectivelor si recompensarea personalului
MPO este adoptat si implementat de diverse organizatii, tinand cont de avantajele si dezav pe care le ofera.
Principalele avantaje sunt: realismul obiectivelor intreprinderii; amplificarea nivelului de motivatie al
mersonalului; dezv unui climat de creativitate; imbunatatirea utiliz timpului cdrelor de conducere; cresterea
responsabilitatii fata de realiz obiectivelor; corelarea salarizarii cu nivelul rez obtinute; cresterea eficientei activ
firmei.
Princ dezavantaj al acestei metd sunt dificultatile legate de modif mentalitatii si a comportamentului angajatilor.
MG prin proiecte (MPP)
Repr ansamblul de procese de munca cu caracter motivational de natura ft diferita a caror realiz urmarste
indeplinirea cu succes a unei misiuni complexe cu o specificitate ridicata. Caract unui proiect:
-rezultatul este repr de o unitate sau un nr redus de unitati
-exista un sg cumparator/beneficiar final
-materialele si prod utilizate sunt ft diversificate
-diversitatea si complexitatea problemelor implica aportulunui nr dif de specialisti care isi desf activ in diverse
compartimente
-stabilirea unor forme organizatorice temporare care functioneaza paralel cu structura de baza
MPP repr sist de MG cel mai des intalnit in solutionarea probl complexe dar precis definite cu un puternic
caracter inovational care implica aporturi unui nr mare de specialisti care fac parte din diverse struct
organizatorice ale firmei. In fct de caract org MPP poate fi:
-MG pe baza de proiecte cu raspundere individuala
-MG pe baza de proiecte cu stat major
-MG pe baza de proiecte bazate pe un proiect mixt
1.MPP cu rasp indiv intreaga responsabilitate ptr derularea proiectului se atribuie unei sg pers care realiz
intreaga munca de coordonare. Ostfel de organizare are avantajul reducerii la minim a chelt cu personalul si
dezavanjatul ca personalul pus la dispozitie de diverse compartimente nu este intotdeauna calitativ corep, de
unde si o neadecvata aliniere a personalului la sarcinile primite.
2.MPP cu stat major dirijarea ansamblului este asigurata de seful de proiect in colaborare cu un colectiv care
se ocupa in exclusivitate de problema atribuita.
3.MPP mixt este utilizat cu o frecvanta ridicata in tarile dezv in domenii de activ complexe (medicina, fizica,
dom militar), caz in care proiectele in desf si persoanele implicate sunt ft diferite.
Aplicarea in practica a MPP pp o intreaga procedura bine definita si laborios prezentata care poate fi sintetizata:
-definirea generala a proiectului
-definirea organizatorica a proiectului
-desemnarea conducatorului proiectului
-stabilirea modalit de control pe parcursul derularii proiectului
-evaluarea periodica a stadiului realiz proiectului
Cheia succesului MPP consta in alegerea responsabilului de proiect care trebuie sa aiba o capacitate decizionala
deosebita dublaa de abilitatea ridicata in a crea si intretine relatii umane bune, fiind in acelasi timp si un bun
specialist in domeniul sae de activitate.
MPP isi gaseste aplicabilitate in practica econ datorita avantajelor pe care le prezinta frecvent. Favorizeaza
schimbul de experienta dintre diversele subdiv organiz si contribuie la descoperirea si formarea de conducatori
dinamici.
Dezavantaje ce nu trebuiesc neglijate in mom in care se ia decizia adoptarii unei forme de MG de tip MPP:
-dificultatea armonizarii retelei organizatorice
-cresterea frecventei si intensitatii situatiilor conflictuale
-dificultatea descoperirii de manageri de proiect valorosiMG de produs (MPPr)
MPPr ca metodologie de lucru pp parcurgerea urm etape de lucru:
1)Stabilirea produsului sau grupei de produse care formeaza obiectul MPPr se va recurge la MG pe prod
numai in cazul produselor fabricate in cant mari, cu ponderi semnificative in cifra de afaceri a firmei, prod
desfacute pe o iata caracterizata de un inalt nivel al competitivitatii si al prod care au perspective valide de
vanzare pe piata interna si externa.
2)Desemnarea pers de conducere care va asigura conducerea sistemului dupa desemnarea conducatorului se
stabileste lista sarcinilor, competentelor si responsabilitatii ce ii revin tinand cont de natura si volumul
proceselor care se desf.
3)Elaborarea de catre responsabilul pe prod de variante si de strategii privind comercializarea prod sau grupei
de prod strategii de comercializare care vor trebui integrate organic in statificarea generala a firmei
4)Efectuarea de catre responsabilul de prod de modif privind evaluarea periodica a fabricatiei si
comercializarii productiei sau a produselor care fac obiectul sist de MG de ordin structurat organizarea
informational-decizional si metodologic in compartimentele de produse implicate a.i. sa se asigure premisele
necesare implementarii in bune conditii a strategiilor individualizate.
5)Evaluarea periodica a fabricatiei si comercializarii prod care fac obiectul sist de MG
Avantajele utiliz MPPr:
-cresterea gr de rationalizare a organizarii si desf fabricatiei principalelor prod
-accentuarea dimensiunii previzionale a MG activ de productie ca urmare a fundamentarii lor pe temeinice
strategii de fabricatie si promovare a prod
-comercializarea prod cu rezultate ec supesioare adecvate cantitativa si calitativa a ofertei la cerintele pietei
Dezavantaje:
-dificultatea asig unei autonomii suficiente a utilizarii MPPr in cadrul unitatii
-desincronizarea dintre MPPr cu MG general al firmei
MPPr este un sist de MG caract de atribuirea princ sarcini, competente si responsabilitati de conducere privind
fabricarea si comercializarea unui prod sau a unei gr de prod asemanatoare cu o pondere semnificativa in
productia firmei unui membru al conducerii care se va ocupa in exclusivitate de adoptarea deciziilor si
operationalizarea activitatii ptr mentinerea si cresterea competitivitatii productiei sau gamei de prod de care este
direct raspunzator.MG prin buget (MPB)
Bugetul poate fi considerat drept un program sau cau un program pe o anumita perioada de timp exprimat in
termeni financiari prin care se prevad cotele sau partile din ansamblul resurselor care vor fi alocate realizarii
unui obiectiv de catre o subdiv organizatorica.
Bugetele care se regasesc in teoria si practica teoretica in procesul de repartizare a resurselor fin care pot fi
clasificate dupa o serie de criterii printre care cele mai imp sunt: sfera de cuprindere, natura responsabilitatii,
periodicitatea, posibilitatea adaptarii la schimbarile care revin in activ unitatii econ se pot imparti in:
a)dupa sfera de cuprindere bugetele sunt: generale sau partiale
b)d.p.d.v al responsabilitatilor: pe compartimente sau pe produse
c)in fct de adaptarea la schimbari din actiuni ec: statistice sau flexibile
Aplicarea utilizarii MG prin bugete pp parcurgerea urm etape de lucru:
a)dimensionarea obiectivelor firmei sub forma de indicatori financiari
b)elaborarea bugetelor la niv firmei in raport cu struct organiz a acesteia dar si pe principalele domenii de activ
c)organiz sist inform ptr completarea bugetelor care se va face de jos in sus
d)coordonarea sist de bugete in vederea eliminarii eventualeleor discordante intre elem componente ale
bugetului general al firmei
e)controlul si evaluarea realizarilor in vederea stabilirii abaterilor de la nivelul obiectivelor si adoptarea unor
masuri de incadrare in nivelul prevazut al obiectivelor.
Avantajele MPB: permite conducerii firmei un control permanent al resurselor financiare ai a tuturor celorlalte
resurse de care dispune la un moment dat sau pe o periada scurta de timp.
Dezavantaje:
-volumul mare de munca care se cere ptr completarea formularisticii utilizate in aplicarea metodelor
-operativitate redusa si ca urmare a unor circuite informationale lungi
MG prin exceptie (MPE)
Aplicarea MPE pp parcurgerea mai multor etape sau faze de lucru:
a)stabilirea obiectivelor ptr dif niveluri ierarhice in fct de timp si gradul de agregare
b)selectarea celor mai adecvate criterii destinate unei caracterizari cat mai fidele si a unui control cat mai fidel
in realizarea obiectivelor. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca criteriile ce vor fi alese sunt:
-sa caracterizeze activ d.p.d.v economic
-sa necesite chelt reduse ptr urmarirea lor
-sa poata fi urmarite in mod operativ
-sa fie pe interesul atat al conducatorilor cat si al subordonatilor acestora
c)colectarea, inreg, prelucrarea si sistematizarea datelor activ care consta in obs desfasurarii si culegerea inform
necesare cadrelor de conducere pe dif nivele ierarhice
d)compararea realizarilor cu obiectivele si trans inf la nivelul ierarhic prestabilit. In aceasta etapa se evidentiaza
exceptia si se transmit la dif niveluri ierarhice in fct de frecventa si amploarea lor. Compararea realizarilor
efective cu nivelurile previzionare ale obiectivelor poate fi realizata utilizand mai multe instr de lucru: cu aj
tabelelor; sau cu aj graficelor si ale instrumentelor.
e)luarea deciziilor de reglare a sist de catre conducerea in cauza care pe baza inf referitoare la exceptiile inreg
de la desf normala a activ si cauzelor care le genereaza acesta va stabili masurile care se impun ptr a intra in sit
normale. Avantajele MPE: utilizarea mai buna a timpilor cadrelor de conducere; reducerea frecventei luarii
deciziilor; utilizarea superioara a personalului de conducere; sesizarea situatiilor negative si urmarirea cu
prioritate a domeniilor cheie ale intreprinderii. Dezavantajele MPE: poate sa creeze impresia unei stari de
stabilitate cand de fapt aceasta nu exista; nu reliefeaza aspectele legate de comportamentul oamenilor sau
indivizilor dintr-o organizatie.