Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Analizati pozitia financiara a unei intreprinderi din domeniul industriei prelucratoare care
prezinta urmatoarele informatii bilantiere:
Indicator 31.12.N
Imobilizari 100.000
Stocuri 20.000
Creante 40.000
Disponibilitati 5.000
Capitaluri proprii 65.000
Datorii mai mari de un an 50.000
Datorii de exploatare 47.000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3.000

Rezolvare:
Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente,
grupandu-le in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt
numite structurile situatiilor financiare.Structurile bilantului direct legate de evaluarea
pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu.
BILANT
Active imobilizate =100.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000
TOTAL ACTIVE = 165.000

Capital si rezerve = 65.000
Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=
47.000 + 3.000 = 50.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000 = 1.3 Datorii curente 50.000

-activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000=65.000
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori)
=3.000+47.000=50.000

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate
Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid) = 65.000-20.000 = 0.9 Datorii curente 50.000

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat X 100 =50.000 X 100 = 76.92%
Capital propriu 65.000

Capital imprumutat X 100 = 50.000 X100 = 43.47%
Capital angajat 50.000+65.000

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita
cheltuielile cu dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai
riscanta."

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale
entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat
de-a lungul exercitiului financiar


Costul vanzarilor
Stoc mediu
sau

Numar de zile de stocare
- indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
Stoc mediu X 365
Costul vanzarilor

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana
la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate
.
Sold mediu clienti X 365
Cifra de afaceri

"O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului
acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care
entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii
comerciali.


Sold mediu clienti X 365
Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor
imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active
imobilizate
Cifra de afaceri
Active imobilizate

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri
Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele
disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii
investiti in afacere:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Capital angajat
"unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de
creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active
totale minus datorii curente. "

b) Marja bruta din vanzari
Profitul brut din vanzari X 100
Cifra de afaceri

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi
controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

2.Sa se calculeze marja comerciala si valoarea adaugata generate de societatea X despre care
se cunosc informatiile financiare din tabelul de mai jos sis a se analizeze repartitia valorii
adaugate pe destinatii.
Indicator u.m.
Venituri din vanzarea marfurilor 2.000
Productia vanduta 30.000
Productia stocata 1.000
Cheltuieli cu materiile prime 10.000
Cheltuieli cu marfurile vandute 1.200
Cheltuieli salariale 7.000
Cheltuieli cu amortizarea 3.000
Cheltuieli cu chirii 1.500
Cheltuieli cu dobanzi 1.400
Impozit pe profit 1.000

Rezolvare:
Marja comerciala = veniturile din vanzari de marfuri (cont 707 - sunt evaluate la pret de
vanzare, exclusiv reducerile comerciale acordate ulterior facturarii) - si costul de achizitie
aferent marfurilor vandute (cont 607 - exclusiv reducerile comerciale primite ulterior
facturarii).

Marja comerciala = 2000 1200 = 800 lei

Valoarea adaugata = Marja comerciala + Productia exercitiului - Consumatia exercitiului
provenind de la terti (din conturile 600-608, exclusiv 607, conturile 61 si 62)

Consumatia exercitiului provenind de la terti corespunde cu notiunea macroeconomica de
consum intermediar si include toate consumurile din exterior, oricare ar fi destinatia lor
functionala (interna):
- cheltuieli cu stocurile din cumparari (materii prime si materiale consumabile);
- cheltuieli cu combustibili, energie si apa;
- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (pentru intretinere si reparatii, redevente,
locatii de gestiune si chirii, prime de asigurare, cheltuieli cu studiile si cercetarile, cheltuieli
cu colaboratorii, reclama, publicitatea etc.);
- alte cheltuieli materiale

Consumatia exercitiului provenind de la terti = cheltuieli cu materii prime + cheltuieli cu
chirii + cheltuieli cu dobanzi = 10000 + 1500 +1400 = 12900 lei

Productia exercitiului = Productia vanduta (cont 70 - cont 707) +/- Productia stocata (cont
711) + Venituri din productia de imobilizari (cont 72) = 30000 + 1000 =31000 lei

Valoarea adaugata = 800 + 31000 -12900 =18700lei

Valoarea adaugata reprezinta surplusul de bogatie adaugat prin valorificarea potentialului
uman si contributia sa la realizarea valorii adaugate.
Indicatorul masoara performanta economico-financiara a intreprinderii, indicele de crestere al
valorii adaugate trebuind sa-l depaseasca pe cel al productiei exercitiului si sa fie intr-o
crestere continua
Valoarea adaugata permite masurarea puterii economice a intreprinderii. Acest indicator
reprezinta o valoare adaugata bruta deoarece cheltuielile cu amortizarea nu sunt consumatii
din exterior si, deci, deprecierea capitalului economic (imobilizarilor) nu este luata in
considerare, rezultand o valoare adaugata bruta, care include si amortizarea. Diminuarea
valorii adaugate brute cu amortizarea imobilizarilor aferente exploatarii permite obtinerea
valorii adaugate nete.