Sunteți pe pagina 1din 4

Instrumente de plata

Circuitul cecului
1. eliberarea carnetului de cecuri de ctre banc clientului ei (trgtorul)
2. trgtorul cecului cumpr mrfurile de la vnztor (beneficiarul cecului) i
3. trage cecul asupra bncii X (banca cumprtorului / trasul)
!. trgtorul remite beneficiarului cecul tras asupra "ncii X
#. beneficiarul remite cecul la banca sa pentru $ncasare
%. banca beneficiarului ("anca &) prezint cecul la "anca X
'. "anca X ac(it cecul i stinge crean)a.
Derularea plii prin cambie:
1. "anca X acord credit *irmei 1
2. +ntre *irma 1, $n calitate de vnztor i *irma 2, se $nc(eie un contract de vnzare-
cumprare de marf
3. *irma 1 trage o cambia asupra *irmei 2
!. *irma 1 remite "ncii X cambia tras asupra *irmei 2
#. .e stinge crean)a (prin $ncasarea cambiei este ac(itat ultima rat a creditului pe care
*irma 1 $l primise de la "anca X)
%. /a scaden) ac(it suma (trasul pltete suma beneficiarului)
'. .e stinge crean)a
Circulaia biletului la ordin
1. +ntre *irma 1 i *irma 2 se $nc(eie un contract, de o anumit valoare, pt. un anumit
obiectiv
2. *irma 1 $n calitate de debitor (emitent) emite biletul la ordin $n favoarea *irmei 2 $n
calitate de creditor (beneficiar)
3. /a scaden), *irma 2 prezint biletul la ordin pentru plat *irmei 1
!. *irma 1 ac(it biletul la ordin i $i stinge datoria pe care o avea la *irma 2.
Derularea plii prin cri bancare
1. 0lientul de)intor al cr)ii de plat ac(izi)ioneaz bunuri/servicii de la comerciantul
acceptand de card
2. 1osesorul cr)ii de plat efectueaz plata bunurilor prin utilizarea cardului.
0omerciantul $ntocmete documentul de vnzare-cumprare (factura). 1rin semnarea
facturii, clientul de)intor de card d ordin emitentului cr)ii de plat de a plti
comerciantului contravaloarea bunurilor ac(izi)ionate
3. 0omerciantului $i revine datoria de a verifica2
3dentitatea de)intorului de card
4alabilitatea cr)ii de plat (s nu fie deteriorat, perimat sau anun)at ca pierdut
sau furat)
0onformitatea semnturii de pe factur cu aceea de pe cartea de plat
!. 0omerciantul prezint bncii sale documentele de vnzare-cumprare
#. "anca comerciantului crediteaz contul acestuia cu suma corespunztoare
documentelor de vnzare-cumprare
%. "anca comerciantului ordon bncii emitente a cr)ii de plat ac(itarea contravalorii
facturilor $ntocmite de comerciant
'. "anca emitent a cardului onoreaz plata i debiteaz contul clientului su de)intor
de carte de plat
www.eReferate.net
Etapele procesrii prin compensare a cecului
1. +n baza unui disponibil constituit la banca sa, trgtorul primete de la aceasta un
carnet de cecuri
2. +ntre trgtor 5 $n pozi)ie de cumprtor 5 i beneficiar 5 $n pozi)ie de vnztor 5 se
$nc(eie un contract avnd ca obiect active transferate
3. 6rgtorul emite cecul prin care d ordin bncii sale s plteasc la prezentare
posesorului su, suma de bani $nscris pe cec
!. "eneficiarul cecului $l remite spre $ncasare bncii sale
#. +n cadrul edin)ei de verificare a instrumentelor de plat de debit, banca
beneficiarului prezint bncii trase cecul spre verificarea disponibilului din contul
trgtorului i pentru acceptarea pl)ii
%. 6rasul verific disponibilul i, $n cazul acceptrii, debiteaz contul trgtorului. "anca
tras comunic bncii beneficiarului informa)iile privind acceptarea la plat a cecului
'. "anca beneficiarului introduce scriptic cecul $n compensare
7. 8up procesarea cecului prin compensare, banca beneficiarului crediteaz contul
clientului su cu suma $nscris pe cec
9. 0rean)a beneficiarului asupra pltitorului se stinge
Circuitul plilor de mare valoare
1ornete de la clientul pltitor pn la clientul beneficiar avnd urmtorul traseu2
- client pltitor
- unitatea bancar unde $i are desc(is contul clientul pltitor
- sucursala ":; din <ude)ul unde se afl clientul pltitor
- centrala ":; unde, att centrala bncii pltitorului, ct i centrala bncii
beneficiarului au conturi curente desc(ise
- centrala societ)ii bancare pltitoare
- centrala societ)ii bancare beneficiare
- unitatea bancar a clientului beneficiar
VIRAMENTU ! Instrument de plat "r numerar
Viramentul este un procedeu bancar special de plat fr numerar, efectuat prin transferul
unei sume de bani $n moned na)ional sau $n valut, din contul celui care dispune plata
(ordonatorul) #n contul bene"iciarului care #ncasea$, acest lucru $nsemnnd
debitarea contului primului i creditarea contului celuilalt.
%rdonatorul 5 cumprtor, debitor, importator, beneficiar al unei presta)ii de servicii
&ene"iciarul 5 vnztor, creditor, e=portator, prestator de servicii
&anca ordonatorului > banc pltitoare
&anca bene"iciarului > banc destinatar
Viramentul presupune e'istena unui cont #n banc din partea persoanei "i$ice sau
(uridice i e'istena unor disponibiliti #n acest cont, create prin depozite anterioare,
$ncasri, credit acordat de banc etc.
4iramentul poate fi intrabancar sau $ntre societ)i bancare diferite (interbancar)
www.eReferate.net
0ompara)ia dintre cec i virament 5 viramentul este mai ?@?AB:
- prin cec se opereaz ori cu moned fiduciar sau cu moned scriptural
- prin virament se opereaz numai cu moned scriptural (este calificat drept o
remitere de moned scriptural)
- viramentul se poate prelucra mai uor pe calculator, diminund costul i
economisind timpul serviciilor bancare
.pecificul mecanismului de virament 5 se pot realiza acte <uridice diferite2
- stingerea unei obliga)ii prin plat
- acordarea unui $mprumut
- efectuarea unei dona)ii
0onsecin)e ale caracterului abstract al viramentului2
1. &anca nu poate cen$ura un ordin de virament emis de clientul titular al
contului, $n cazul $n care acest cont are un sold creditor B=cep)ie2 situa)ia $n care
sunt nesocotite normele de ordine public privind ordinea efecturii viramentelor
care decurg din aplicarea dispozi)iilor legale privind msurile pentru evitarea
bloca<ului financiar.
2. &anca nu trebuie s veri"ice cau$a (uridic a ordinului de virament,
validitatea lui nedepinznd de validitatea actului <uridic care se realizeaz prin acest
procedeu bancar
3. "anca nu este obligat s verifice dac autorul ordinului de virament are capacitatea
<uridic de a efectua actul <uridic realizat prin virament
!. 4iramentul are ca efect naterea unui drept de crean) al beneficiarului fa) de banc
i concomitent stingerea eventualei crean)e anterioare a emitentului fa) de aceeai
banc.
Implicaiile viramentului la nivel economic:
1. 1rin virament 5 trecerea unei sume dint-un cont $n altul 5 se #n"ptuie)te
circulaia monedei scripturale
2. 8epozitele bancare constituite e=prim creane ale terilor "a de banc, iar
viramentul repre$int un procedeu de trans"er al creanelor #ntre
creditorii bncii
3. 4iramentul ca transfer de moned scriptural reprezint un instrument de combatere
a infla)iei monetare
Clasi"icarea viramentului:
1. 4iramentul intern (intrabancar) 5 este efectuat $ntre 2 conturi desc(ise la aceeai
banc
2. 4iramentul e=tern (interbancar) este efectuat $ntre 2 conturi desc(ise la bnci diferite
i se realizeaz $n etape2
- pltitorul emite ordinul de virament cernd bncii sale s-i debiteze contul cu
o anumit sum, pentru a se credita contul beneficiarului desc(is la o alt
banc
- banca pltitorului pune la dispozi)ia bncii beneficiarului un credit egal cu
aceeai sum
- banca beneficiarului crediteaz contul acestuia
- $ntre cele dou bnci se realizeaz reglementarea conturilor prin casa de
compensa)ii interbancare
www.eReferate.net
Data viramentului 5 ziua $n care suma este pus la dispozi)ia beneficiarului prin creditarea
contului acestuia de ctre banca sa.
0lasificarea viramentului $n func)ie de ordonatorul opera)iei
1. 4iramentele clientelei 5 ordin dat de un client de a se efectua un transfer de bani, prin
debitarea contului su ctre unul sau mai mul)i beneficiari
2. 4iramentul ":; 5 $n cazul rela)iilor interbancare
?rdinele de virament pot fi2
- pe suport (rtie (manuscris sau imprimat)
- sub form magnetic
+n func)ie de sensul din care se dispune i efectueaz plata2
- virament de credit
- virament de debit.
Viramentul de credit:
1. pltitorul ordon bncii sale (banc pltitoare) s promoveze ordinul de plat ctre
bene"iciarul specificat
2. banca pltitoare preia suma din contul pltitorului i e"ectuea$ plata ctre
banca creditorului
3. banca creditorului #nscrie suma #n contul bene"iciarului
Viramentul de debit:
1. pltitorul $mputernicete creditorul pentru astfel de opera)iuni el solicit bncii sale
aprobarea opera)iunii
2. creditorul depune documenta)ia aferent sumei de plat (factura) la banca sa
3. banca pltitorului include pentru plat suma respectiv la data scaden)ei de plat, iar
dup efectuarea pl)ii, suma revine pe filier bancar $n contul creditorului
www.eReferate.net