Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN

BUCURESTI
Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului
Proiect la discipina
MANAGEMENT DE PROIECT
Titlul proiectului: Organizarea unei nunti
Semestrul: II
Anul universitar : 2013-2014
Specializarea : !sur!tori Terestre "i #a$astru

Autor :
Numele si prenumele Functia in proiect Nota
1% &otarescu #iprian-arian anager $e proiect
2% 'ascu Ancuta-arina A$ministrator
3% Scripcaru (lorin )irector $e imagine si creatie
4% Stoian Teo$or-Octavian )irector relatii cu clientii
*% +egru Oana-Sorina Asistent manager $e proiect

,ucuresti- 2014
TITLUL PROIECTULUI
ORGANIZAREA UNEI NUNTI
DURATA
PROIECTULUI
luni
DETALII CONTACT NUMELE !I
PRENUMELE
Email TELEFON
MANAGERUL DE
PROIECT
Rotarescu Ciprian"
Marian
lord#na$%ul&&'()
a*o+com
&,-. &/0 0&
PARTICIPANT1
PARTICIPANTI
NUMELE !I PRENUMELE TELEFON
ADMINI!TRATOR Pascu Ancuta"Marina &,/ &., &&0
DIRECTOR DE
IMAGINE !I
CREATIE
!cripcaru Florin &,-0 2& &-
DIRECTOR RELATII
CU CLIENTII
!toian Teodor"Octa3ian &,/ 044 40/
A!I!TENT
MANAGER DE
PROIECT
Ne%ru Oana !orina &,/, '/4 ',0
5UGET TOTAL
FOLO!IT6lei7
'-00 EURO
FONDURI DE LA
CLIENT 6lei7
',0&".&&& EURO
FONDURI PROPRII
6lei7
&
!
Etape in des8asurarea proiectului
1%'roiect-natura si scop
2%Alegerea proiectului
3%Organizarea proiectului
4%'lani.icarea proiectului
*%#on$ucerea proietului
/%0c1ipa $e proiect
2%0stimarea costurilor si 3ugetul
4%&ezolvarea pro3lemelor legate $e proiect%Solutionarea con.lictelor
5%onitorizarea si costul proiectului%(inalizarea proiectului

4+Proiect"natura si scop
"
'rimul aspect pe care ar tre3ui sa-l avem in ve$ere in realizarea unui
proiect este comple6itatea si importanta lui%'roiecul pe care il vom realiza
cu succes este 7Organizarea unei nunti- care $upa parerea noastra este
un proiect .oarte comple6- $urata lui $e realizare este mult mai mare in
comparatie cu a altor proiecte%Acesta este toto$ata costisitor si necesita
multa munca si seriozitate $in partea ec1ipei organizatoare pentru a putea
.i la asteptarile clientului%8n asemenea proiect implica .oarte multi
invitati-$e aceea toate activitatile tre3uie sa .ie atent plani.icate ca $e
e6emplu:
-$ata $e .inalizare a proiectului care este .i6a-$ata nuntii 92* iunie:;
-conlucrarea organizatorului cu specialistii care ne pot a<uta in anumite
situatii cu s.aturi9$ecorarea salii-aran<amente .lorale etc%:;
-$aca pe parcursul perioa$ei in care s-a $es.asurat organizarea
evenimentului92 luni:au aparut sc1im3ari ma<ore;
-cel mai important aspect pe care tre3uie sa-l avem in ve$ere intr-o
negociere este legat $e timp-per.ormanta-calitate si cost;
- un alt aspect important al .irmei noastre este in.ormarea clientului in
legatura cu sta$iul proiectului $eoarece noi cre$em ca o comunicare 3una
este vitala in orice proiect;
)upa cum ati o3servat- o3iectul proiectului nostru este organizarea unei
nunti care necesita o perioa$a mai lunga $e timp pentru pregatiri si
toto$ata un 3uget ri$icat%Avem la $ispozitie un 3uget cuprins intre 42*0-
5000 euro- cu care cre$em noi ca vom atinge toate o3iectivele propuse%
Organizarea unui asemenea proiect tre3uie realizat $estul $e atent
$eoarece acesta reprezinta cea mai importanta zi in viata clientului nostru-
si $e aceea tre3uie sa .ie per.ect organizat-toate $etaliile sa .ie alese in
concor$anta cu cererile acestuia- intrucat toti participantii la acest
eveniment sa se se simta minunat%
+Ale%erea proiectului
#
In alegerea proiectului tre3uie sa avem in ve$ere si riscul la care ne
e6punem- iar pentru ca acesta sa .ie minim tre3uie sa cola3oram cu
specialisti- persoane serioase- care stiu sa-si in$eplineasca atri3utiile
prevazute intr-un contract- la .el si costurile pro$uselor si serviciilor prestate
tre3uie sa .ie .i6e sa nu se mo$i.ice%
#el mai important este raporul calitate-pret%

'rincipalele o3iective pe care tre3uie sa le avem in ve$ere sunt:
-alegerea localului un$e va avea loc evenimentul9care sa $ispuna $e 1*0
locuri necesare invitatilor:;
-sonorizare9$< si=sau o .ormatie muzicala:;
-poze-.ilmarea evenimentului-al3um .oto;
-aran<amente .lorale;
-in.ormarea clientului pentru orice sc1im3are ar pre.era acesta;
)e asemenea un aspect $estul $e important-consi$eram ca il reprezinta
cununia civila care tre3uie o.icializata cu o perioa$a $e timp inaintea
evenimentului propriu-zis-$eoarece nu se poate .ace in aceeasi zi cu
nunta9nu se mai .ac cununii in >ee?en$-$oar in timpul saptamanii:%
Lista o9iecti3elor proiectului
Nr+ crt Denumire o9iecti3
Numar persoane
implicate
Timpul
reali$arii
inaintea
e3enimentului
4 Ale%erea Localului 4 an
Ale%erea 8ormatiei 4 luni
2 Aran:amente 4 luni
- Filmarea e3enimentului luni
2+Or%ani$area proiectului
In organizare proiectului cel mai important aspect este parerea si $orinta
clientului $e care tre3uie sa tinem seama cu strictete%Tre3uie sa-i o.erim
$
li3ertatea $e a se implica si a in.luenta $eciziile ce privesc proiectul- li3ertatea $e
a sc1im3a sau mo$i.ica o3iectivele proiectului- si toto$ata ec1ipa sa .ie .ormata
$in persoane care sunt $ispuse sa asculte si sa inclu$a in planul proiectului
$orintele clientului%

Trasaturi c1eie:
@$urata proiectului 92 luni:
@valoarea costurilor 944** euro:
@comple6itate mare
@cel mai important eveniment $in viata clientului nostru

In cazul $e .ata mo$elul $e organizare care ni se potriveste este 7organizarea
orientata spre client 9$eoarece clientul isi e6prima toate $orintele cu privire la
organizarea acestui eveniment important- noi ca si organizatori incercam sa-i
o.erim cat mai multe alternative care sa corespun$a cu $orintele si asteptarile
lui:%

'entru pregatirea evenimentului-societatea S%#% 0A0+TS %S%&%B are nevoie
$e urmatorul personal in organizarea evenimentului:
@un manager
@un a$ministrator
@un $irector $e imagine si creatie
@un $irector relatii cu clientii
@un asistent manager $e proiect

'ersonalul nu tre3uie sa respecte un program .i6- acesta .iin$ solicitat $oar
can$ apar anumite sc1im3ari si can$ acestia $eci$ sa se consulte cu clientul in
privinta unor $etalii sau can$ apar anumite pro3leme%
9a:anagerul- va participa activ la toate procesele $ecizionale $in ca$rul
societatii- va veri.ica cu atentie c1eltuielile ce vor .i .acute si nu in ultimul ran$ se
va ocupa $e sustinerea si coor$onarea activitatii .irmei%

93:A$ministratorul-reprezinta societatea .ata $e autoritatile $e stat- e.ectueaza
toate actele $e a$ministrator si gestionare a societatii avan$ toate competentele
necesare pentru a actiona in numele societatii-pentru a autoriza actele si
operatiunile $e gestiune%

9c:)irectorul $e imagine si creatie-este o persoana cu multa imaginatie- spirit
$e o3servatie si viziune $e ansam3lu- calitatii esentiale in munca pe care o
$es.asoara%Atri3utiile lui se re.era la conceperea scenariului $e $es.asurare a
%
evenimentelor si supraveg1erea respectarii acestuia% 0ste un .el $e 7maestru $e
ceremoniicare trans.orma viziunea asupra evenimentului in realitate- urmarin$ si
gestionan$ atent .iecare moment%

9$: )irectorul insarcinat cu relatile cu clientii are responsa3ilitatea $e a transmite
in.ormatii in legatura cu orice sc1im3are survenita proiectului sau $e a transmite
i$eele si pre.erintele clintului ec1ipei responsa3ile intorcmirii evenimetul
persoanei respective -comunicarea reprezentan$ un aspect important al .irmei
S%# 0A0+T%S%&%B&
'e: Asistentul $e manager $e proiect este persoana care a<uta cu $eciziile luate
$e catre anagerul %)easemenea el poate a$uce propuneri si completari pentru
im3unatatirea proiectului
-+Plani8icarea proiectului
#onceptul $e plani.icare $e.ineste procesul in urma caruia ia nastere un
plan% 'lani.icarea se re.era la actiunile noastre si pentru ca ele sa
contri3uie la succesul acestor actiuni tre3uie sa ne in$ice:
-can$ urmeaza a .i realizate aceste actiuni
-ce tre3uie .acut-urmarit
-$e ce ec1ipamente vom avea nevoie
S#O'8B '&OI0#T8B8I: organizarea unei nunti
A#TI8+I )0 I+T&0'&I+S:
A%Alegerea salii un$e va avea loc evenimentul
,%$< si=sau .ormatie muzicala
#%.irma .oto-vi$eo
)%alegerea meniului
0%$ecorarea salii
(%tortul miresii
T0&0+ BIITA: 2* Iunie
)8&ATA: 2 luni
(I&A O&CA+IDATOA&0 : S%#% 0A0+TS %S%&%B
'entru a $uce la 3un s.arsit planul tre3uie sa tinem cont $e $orintele
clientului- acesta va .i consultat cu privire la toate $etaliile- toto$ata se va
(
putea in.orma si singur si poate veni cu propuneri- sugestii9e6:culoarea cu
care va .i $ecorata sala-mo$ele $e aran<amente .lorale-3uc1etul
miresei:%+oi ii putem o.eri cataloage- care sunt un g1i$ .oarte 3un pentru
miresele a.late in $ilema%
Actiunile intreprinse nu tre3uie or$onate cu strictete-$oar ca unele se
succe$ altora9e6:Alegerea salii 1* iunie 2013 si $ecorarea ei 5 iunie 2014:
RETEAUA AON
)
Timp acti3itate !APTAMANI
4 2 - 0 /
Alegerea salii
Formatie muzicala
Alegerea meniului
Tortul miresii
Firma foto-video
Decorarea salii
0+Conducerea proiectului
Succesul nu Enseamn! a3senFa eGecurilor; Enseamn! realizarea o3iectivelor
.inale%
90$>in ,liss:
)upa cum am amintit si in .aza $e organizare a proiectului vom avea
nevoie $e 3 persoane care sa organizeze proiectul 9managerul-$irectorul
$e imagine si creatie-a$ministratorul:%
anagerul $e proiect con$uce ec1ipa .ormata $in personal specializat-
acesta tre3uie sa .ie capa3il:
@sa castige incre$erea specialistilor $in ec1ipa
@sa inteleaga ceea ce mem3rii ec1ipei $oresc sa ii transmita- sa le asculte
punctul $e ve$ere
@sa reuseasca sa trans.orme grupul $e specialisti intr-o ec1ipa%
*
A+EGEREA
SA+II
ACTIVITATI
DECORAREA
SA+II
NODURI
TEORIA LUI HENZBERG
Insatis.actie: Satis.actie:
@con$itii $e munca @realizare personala
@salarii @recunoastere
@politici $e companie @responsa3ilitate=avansare

)upa aslo> necesitatile .ormeaza o ierar1ie $eoarece cele $e nivel
in.erior tre3uie satis.acute primele% +umai $upa ce acestea au .ost
satis.acute in$ivi$ual cauta sa-si satis.aca necesitatile
superioare%+ecesitatile legate $e auto-actualizare sunt cele care imping un
om sa .ie ceea ce poate sa .ie%0le se re.era la $orinta in$ivi$ului $e a se
$ezvolta con.orm potentialului%
/+Ec*ipa de proiect
O$at! ce i$eea .un$amental! este .ormulat! este important s! se i$enti.ice
caracteristicile .inanciare- te1nice Gi economice ale proiectului% Tre3uie ca orice
persoan! inteligent! s! ai3! posi3ilitatea Gi $reptul s! critice Gi s!
Em3un!t!Feasc! noua i$ee% Hn general i$eile noi tre3uie susFinute- argumentate Gi
promovate cu motivaFii te1nice Gi .inanciare care pot .orma o imagine $espre
proiectul pe care El $ezvolt!% Toate aceste $ezi$erate se pot realiza En con$iFiile
En care e6ist! o ec1ip! $e lucru En care s! .ie incluGi specialiGti $in $i.erite
$epartamente .uncFionale Gi care s! asigure En$eplinirea o3iectivului propus En
termenii speci.icaFi 9calitate- timp- cost:- ec1ip! con$us! $e un Ge. $e proiect
care are un statut clar $e.init- competenFe Gi responsa3ilit!Fi 3ine sta3ilite%

06ist! mai multe posi3ilit!Fi $e organizare a ec1ipei $e lucru En managementul
proiectelor:
- constituirea unui grup pluri$isciplinar $e analiz! a valorii reunin$ mai multe
ca$re $in Entreprin$ere cu $i.erite competenFe;
- cola3orarea activ! En ca$rul unui stu$iu cu un ca$ru $e cercetare;
- intervenFia unui prestator $e serviciu instituFional- care s! a<ute la inovare;
- consultarea En mo$ sistematic Gi permanent a clienFilor Entreprin$erii;
- constituirea unui panou $e o3servaFii a utilizatorilor cu privire la prototip%
'roiectul este realizat $e o structur! temporar! implementat! En structura
permanent! a Entreprin$erii% Ie.ul $e proiect tre3uie s! ia iniFiativa consult!rii Gi
,
coor$on!rii proiectului cu cei patru poli $e competenF!:
1% 'olul cererii J regrupeaz! clienFii Gi utilizatorii potenFiali ce pot .i consultaFi Entr-
o manier! in.ormaFional! $e e6emplu cu ocazia unui tKrg $e prezentare sau Entr-
o meto$! .ormal!- Entr-un ca$ru o.erit $e panoul $e utilizatori% Tre3uie speci.icat
c! En general clientul se e6prim! strict En termen $e nevoi- En timp ce utilizatorul
se e6prim! strict En termeni $e .uncFiuni%
2% 'olul $e me$iere J are contri3uFii En spri<inirea inovaFiei : consilii regionale-
organisme interesate En $ezvoltarea te1nologiei- etc% Hn general aceste
organisme reuGesc s! promoveze $i.erite inovaFii materiale Gi competenFe
GtiinFi.ice- punKn$ la $ispoziFie suporturi $e proiecte care pot trans.orma o i$ee En
pro$us comercia3il%
3%'olul $e concepFie J .ormat $in $i.erite centre $e competenF! suscepti3ile a
.urniza s.aturi specializate asupra .eza3ilit!Fii te1nice a i$eii%
4%'olul $e parteneriat J sunt cuprinGi ansam3le $e .urnizori sau su3antreprenori
care particip! la realizarea unor su3ansam3luri ale proiectului%

,+Estimarea costurilor si 9u%etarea proiectului
Estimarea costurilor
'roiectele reusite se 3azeaza pe estimari care iau in consi$erare:
- o3iectivele si rezultatele estimate ale proiectului;
-activitatile ce tre3uie in$eplinite;
- costurile activitatilor similare $erulate anterior

In.ormatiile $etinute in legatura cu activitatile proiectului variaza
consi$era3il $e-a lungul ciclului $e viata al acestuia: in .aza $e conceptie
in.ormatiile $isponi3ile sunt .oarte putine- volumul lor urman$ a creste a3ia
$upa ce se inainteaza spre .aza matura- a$ulta a proiectului% #a o
consecinta- acuratetea estimarilor $i.era $e la o .aza la alta 9con.orm
estimarilor specialistilor cca% 30L $in aprecierile .azei initiale sunt eronate:%
&ezultatul unei estimari apro6imative initiale se concretizeaza intr-una $in
variantele urmatoare: 91: a3an$onarea proiectului sau 92: continuarea
pregatirilor pentru inceperea sa% 8ltima $intre acestea- $ecizia $e
continuare a proiectului- va con$uce la $erularea activitatilor urmatoare-
care vor necesita mai multe in.ormatii $ecat cele $etinute pana atunci%
Aceasta crestere a cantitatii $e in.ormatie necesara ne va permite sa
realizam estimari $e o acuratete mai mare- numite in general estimari
preliminare sau studii de fezabilitate% Acestea sunt cele care ne a<uta in
luarea $eciziei $e $emarare a proiectului- acuratetea lor $epinzan$ $e
cantitatea $e in.ormatii pe care am avut-o la $ispozitie% In cazul proiectelor

ce presupun costuri sau riscuri ri$icate- activitatile pregatitoare vor .i


realizate cu o mar<a $e acuratete a estimarilor $e 1*-20L% In ceea ce
priveste proiectele $e $imensiuni mai mici- estimarile se vor 3aza pe
comparari cu alte proiecte similare sau pe o cantitate $e $ate mai re$usa%
Aceasta inseamna ca mar<a $e acuratete a estimarilor in acest caz poate
a<unge pana la 2*L%
O$ata luata $ecizia $emararii proiectului- vom proce$a la $e.inirea
scopurilor si a .ormei pe care tre3uie sa o im3race rezultatele proiectului-
$etalii care apar si in speci.icatia acestuia% Atunci can$ .olosim toate
in.ormatiile care ne stau la $ispozitie- rezultatul va consta in ceea ce
numim estimarile definitie sau estimarile de control ale proiectului% ar<a
$e eroare a acestora este .oarte mica- $e *-10L- ele .iin$ .olosite $in acest
motiv pentru realizarea 3ugetului proiectului%
Informatiile le!ate de rezultatele proiectului sunt tot mai consistente si
mai $etaliate pe masura ce proiectul avanseaza $in .aza $e conceptie spre
cea in care atinge amploarea ma6ima% "pecificatia proiectului este
versiunea care contine in.ormatiile $espre proiect cele mai realiste; ea
o.era o linie $e 3aza a proiectului clara- pe 3aza careia se poate construi
3ugetul proiectului si se pot .ace plani.icarile timpilor $e realizare a
$iverselor activitati%
#rocesul de creare a informatiilor le!ate de costuri se poate 3aza pe o
varietate $e surse- printre care: e6perienta acumulata in proiectele
anterioare; cataloagele .urnizorilor; cotatii primite $e la .urnizori si
contractanti; costurile stan$ar$ $in ca$rul .irmei proprii; in$icii $e cost
comerciali si cei guvernamentali; magazinele $e $es.acere; pu3licatiile
pro.esionale; re.erintele sau materialele 3i3liogra.ice; stan$ar$ele
in$ustriale; e6perienta proprie sau a colegilor%
Estimarea costurilor;
Mrezervare sala un$e va avea loc evenimentul: 2*0 euro
M$ecoratiuni $e culoare visinie: 2*0 euro
Minvitatii: 1*03uc=pentru 1*0 persoane:40* euro
!
MmeniuN3auturi:3* euro=pers@100: *2*0 euro
Mpra<ituri: 300 euro
Mtort: 2*0 euro
Mpoze-.ilmare eveniment-al3um: /00 euro
Msonorizare: /*0 euro

TOTABM44** 08&O
'+Re$ol3area pro9lemelor le%ate de proiect+!olutionarea con8lictelor
In cazul nostru putem spune ca nu au e6istat pro3leme ma<ore- sc1im3ari
care sa genereze con.licte- $eoarece .irma noastra $e organizari
evenimente- este una pro.esionista- si orice sc1im3are venita $in partea
clientului nostru poate .i consultata si analizata $e specialistii nostri- si
o.erirea unei alternative clientului nostru intr-o perioa$a $e timp scurta%
Au intervenit sc1im3ari nu .oarte mari- care nu au mo$i.icat structura $e
organizare a proiectului si nu au implicat costuri suplimentare- acestea .iin$
legate $e mo$ul cum va .i $ecorata sala:
1%Am optat pentru o alta culoare a 1uselor si a .etelor $e masa9sc1im3area
culorii $in crem in visiniu:
2%asa mirilor a .ost aran<ata cu alt sortiment $e .lori $ecat cel sta3ilit
initial9tran$a.iri:
"
Aceste sc1im3ari venite $in partea clientului nostru- au .ost $iscutate $e
comisia $e lucru si analizate ast.el incat rezultatul sa .ie pe masura
asteptarilor- aceste sc1im3ari au .ost rezolvate .ara aparitia unui con.lict%
.+Monitori$area si controlul proiectului+Finali$area proiectului

anagerul $e proiect este cel care se ocupa $e monitorizarea
proiectului-si care urmareste $aca urmatoarele actiuni au .ost in$eplinite:
@masurarea sau testarea per.ormantelor
@trans.ormarea $atelor culese in .orme semni.icative si usor $e inteles%
onitorizarea planului proiectului a avut in ve$ere urmatoarele actiuni
care tre3uie 3ine sta3ilite:can$ tre3uie .acute acele actiuni- cine tre3uie sa
le .aca- ce ec1ipamente sunt necesare pentru realizarea lor%
0valuarea post proiect este initiata $e catre client- si care contine strict
parerea lui personala-mo$ul in care .irma noastra $e organizari evenimente
S%#% 0A0+TS %S%&%B a reusit sa-i satis.aca nevoile- $orintele si $esigur
i$eal ar .i ca noi sa .im mai presus $ecat asteptarile clientului nostru%
Organizarea evenimentului nostru putem spune ca a .ost un
succes-aceasta concluzie se $atoreaza reactiei clientului nostru in
momentul in care a vazut pro$usul .init plus le-am o.erit un ca$ou mirilor
7porum3ei al3i la iesirea $in 3iserica- si un tur al orasului cu calea"ca%
#e iitor ne dorim sa mai aem ocazia sa
colaboram $
S&C& EVENTS &S&R&+


#
$