Sunteți pe pagina 1din 2

Conferin a de Pace de la Paris (29 iulie - 15 octombrie, 1946) a fost urmat de Tratatele

de Pace de la semnat pe 10 februarie, 1947 dintre Alia i i statele Aei, !n urma celui de-al
doilea r"boi mondial#
Pr ile implicate $modificare % modificare surs&
'e partea alia ilor erau (tatele )nite, *area +ritanie, ,ran a , )niunea
(o-ietic, .olonia, /recia, 0u1osla-ia i 2e3oslo-acia)
'e partea alia ilor !nfr4n i ai Aei se
aflau 0talia, 5om4nia, )n1aria, +ul1aria, ,inlanda i (lo-acia#
.entru ca aceste state s se pre"inte !n aceast ordine, nu au fost luate !n cont !n 6ratate
dec4t ac iunile primei 1rupe de partea Alia ilor (ecept4nd, a adar, ac iunile ,ran ei sub
conducerea re1imului .etain i ale )5(( !n cadrul pactului 7itler-(talin) i ac iunile celei
de-a doua 1rup de partea Aei (eept4nd astfel ac iunile 5om4niei dup 28 au1ust
1944de i aceste ac iuni !i permit s recapete 6ransil-ania de nord pierdut !n 1940)#
6ratatele le-au permis 0taliei, 5om4niei, )n1ariei, +ul1ariei, i ,inlandei s ! i reasume
responsabilit ile ca state su-erane !n rela iile interna ionale#
Au fost incluse o serie de clau"e care defineau desp1ubirile de r"boi, drepturile
minorit ilor i a9ustri teritoriale inclu"4nd sf4r itul imperiului colonial al 0taliei din Africa i
modificri ale frontierelor )n1aro-(lo-ace, 5om4no-)n1are, (o-ieto-5om4ne, +ul1aro-
5om4ne i (o-ieto-,inlande"e#
2lau"ele stipulau c semnatarii -or lua toate msurile necesare "pentru a asigura tuturor
persoanelor de sub jurisdic ia sa indiferent de ras, sex, limb sau religie, drepturile umane
i libert ile fundamentale, inclusiv libertatea de expresie, a presei, a religiilor, a opiniei
politice i a ntlnirilor publice".
,iecare 1u-ern se obli1a s !mpiedice rena terea fascismului sau a oricrei
or1ani"a ii "politice, militare sau semi-militare, al cror scop ar fi acela de a mpiedica
accesul la drepturile democratice."
Transferuri teritoriale$modificare % modificare surs&
,inlanda pierdea aproimati- 10: din suprafa a sa !n fa-oarea 5usiei# Aceast
cerere a so-ieticilor a fost pri-it ca o mare nedreptate !n r4ndul alia ilor, deoarece !n
acest ca")5(( era a1resorul (!n cadrul pactului 7itler-(talin) i datorit simpatiei de
care se bucura ,inlanda mul umit -ictoriilor din 1989 - 1940#
5om4nia , mul umit contribu iei sale militare de partea Alia ilor dup 28 au1ust
1944, primea !napoi 6ransil-ania de ;ord transferat de 7itler )n1ariei prin 'ictatul de
la <iena, dar pierdea +asarabia, +uco-ina de ;ord i inutul 7er a !n fa-oarea )niunii
(o-ietice, i 'obro1ea de (ud (2adrilaterul) !n fa-oarea +ul1ariei#
0talia ceda localit ile 6ende i =a +ri1ue ,ran ei, >adar (actual pe teritoriul 2roa iei)
i re1iunea 0stria (actual pe teritoriul 2roa iei i (lo-eniei) 0u1osla-iei i ar3ipela1ul
'odecane" /reciei#
Daunele de rzboi$modificare % modificare surs&
)niunea (o-ietic a emis preten iile maime din partea ad-ersarilor, cu ecep ia +ul1ariei,
cu care a-ea cea mai bun rela ie dintre -ec3ii ad-ersari# ?n ca"urile 5om4niei i a )n1ariei
!ns, preten iile au fost foarte mari# 'aunele de r"boi, la -alorile din 198@A
B860#000#000 de la 0taliaC
B115#000#000 ctre 0u1osla-iaC
B105#000#000 ctre /reciaC
B100#000#000 ctre )niunea (o-ieticC
B25#000#000 ctre DtiopiaC
B5#000#000 ctre AlbaniaC
B800#000#000 de la ,inlanda ctre )niunea (o-ieticC
B800#000#000 de la )n1ariaA
B200#000#000 ctre )niunea (o-ieticC
B100#000#000 ctre 2e3oslo-acia i 0u1osla-ia#
B800#000#000 de la 5om4nia ctre )niunea (o-ieticC
B70#000#000 de la +ul1ariaC
B45#000#000 ctre /reciaC
B25#000#000 ctre 0u1osla-ia#
.rbu irea )niunii (o-ietice nu a dus la -reo re-i"uire a tratatelor, r"boiul din 0u1osla-ia a
pro-ocat !ns sc3imbri ale 1rani elor !n Duropa#