Sunteți pe pagina 1din 1

III.

POLITICA IN DOMENIUL COMUNICATIILOR ELECTRONICE IN UE SI ROMANIA

1. Definirea pietelor. Obiectivele si principiile reglementarii.


2. Drepturi de acces. Colocare.
3. Putere semnificativa de piata. Definirea pietelor relevante.
4. Reglementare, drepturi si obligatii privind accesul. Accesul neconditionat la
reteaua locala. Preturile de interconectare.
5. Asigurarea si finantarea Serviciului Universal.
6. Comunicatiile si TI suport al Societatii informationale. Noua economie, bazata
pe comunicatii si TI in Europa si in Romania: premise si obiective.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA:

LEGISLATIE EUROPEANA
Directiva 2002/21/EC privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si
serviciile de comunicatii electronice (Directiva Cadru)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00330050.pdf
Directiva 2002/20/EC privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii
electronice (Directiva privind Autorizarea)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00210032.pdf
Directiva 2002/19/EC privind interconectarea retelelor de comunicatii electronice
si accesul la infrastructura asociata (Directiva privind Accesul)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00070020.pdf
Directiva 2002/22/EC privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor
referitoare la retelele si serviciile de comunicatii electronice
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00510077.pdf

DOCUMENTE DE SINTEZA
1. 26 April 2000 - COMMUNICATIONS REVIEW 1999
Communication COM(2000)239 gives the results of the Public Consultation on the
Communications Review 1999 and Orientations for the new Regulatory Framework.
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/com2000-239en.pdf
2. 28 March 2001 - GUIDELINES ON MARKET ANALYSIS
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/com2001-175-5en.pdf
LEGISLATIE ROMANEASCA
Ordonanta de urgenta nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a
comunicatiilor (M. Of. nr.457 din 27 iunie 2002)
Ordonanta de urgenta nr.34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii
electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora (M.
Of. nr.88 din 2 februarie 2002)
3. e-Activitatile in societatea informationala.
Bogdan Ghilic-Micu, Marian Stoica, Editura Economica, 2002