Sunteți pe pagina 1din 2

SEMINAR 7 - VEGHE S OVIDIU

Noiembrie 2012
Tema seminarului: Endomorsme. Vectori si valori proprii, vectori principali. Algoritm de
Jordanizare. Caz particular: algoritmul de diagonalizare. Suport software Scientic Workplace.
2.3.1 Exercitiu (i) S a se arate c a orice familie de vectori proprii corespunz atori la valori proprii
distincte dou a cte dou a este o familie liniar independent a. (ii) Ar atati c a dac a suma unor vectori,
alesi ecare din subspatii proprii distincte corespunz atoare la valori proprii distincte, este nul a,
atunci toti vectorii participanti la sum a sunt nuli. (iii) Ar atati c a dimensiunea geometric a a unei
valori proprii este inferioar a dimensiunii algebrice a unei valori proprii.
2.3.2 Exercitiu a) Fie (V, R) un spatiu vectorial si U : V V,
U (f) (x) =

2
0
(1 + sin (x t)) f (t) dt, x [0, 2] .
(i) Pentru V = C
0
[0, 2], s a se arate c a ImU este nitdimensional si s a se ae o baz a pentru
ImU. (ii) Pentru V = C
1
[0, 2], s a se ae o baz a pentru ImU. (iii) Generalizare privind rangul
operatorului U pe spatiul vectorial al functiilor derivabile de k-ori, cu derivata rezultat a continu a
pe [0, 2], V = C
k
[0, 2], unde k N

. (iv) Exist a vectori proprii ai endomorsmului U ?


b) Pentru operatorii liniari U
1
, U
2
: C
1
[a, b] C
1
[a, b], deniti prin
U
1
(f) (x) = xf (x) , U
2
(f) (x) =

x
a
f (t) dt, x [a, b] , pentru ecare f C
1
[a, b] ,
s a se caracterizeze valorile proprii si vectorii proprii.
2.3.3 Exercitiu a) Fie T L

R
3
, R
3

pentru care A = [T]


E
E
=

7 12 6
10 19 10
12 24 13

, unde E este
reperul canonic n

R
3
, R

. (i) S a se ae valorile proprii, subspatiile proprii si vectorii proprii ale


endomorsmului T; (ii) S a se arate c a exist a un reper B n

R
3
, R

n care matricea operatorului


D = [T]
B
B
are forma diagonal a; (iii) S a se determine matricea [T
n
]
E
E
a endomorsmul T
n
= T. . .T
(unde T apare de n-ori), cu n N

, corespunz atoare reperului E; (iv) S a se determine spatiile


invariante la T.
Aceleasi cerinte pentru b) A =

1 6 4
5 8 5
12 24 15

; c) A =

5 6 3
5 8 5
6 12 8

.
2.3.4 Exercitiu a) Fie T L

R
4
, R
4

, cu matricea A = [T]
E
E
=

3 1 0 0
4 1 0 0
7 1 2 1
17 6 1 0

, unde
E este reperul canonic n

R
4
, R

. (i) S a se ae valorile si vectorii proprii; (ii) S a se ae un reper


Jordan; (iii) S a se determine forma canonic a Jordan; (iv) S a se pun a n evident a o list a de subspatii
vectoriale ciclice T-invariante; (v) S a se determine operatorul T
n
= T . . . T L

R
4
, R
4

.
Aceleasi cerinte pentru b) A =

1 1 0 0
2 2 1 1
2 1 2 1
4 6 2 3

; c) A =

1 2 2 0
2 1 0 2
1 0 1 1
0 1 2 1

.
2.3.5 Exercitiu Fie (V, K) un spatiu vectorial. (i) S a se arate c a pentru T : V V endomorsm
are loc ker T ImT = {0} dac a si numai dac a ker T = ker T
2
; (ii) S a se demonstreze c a dac a
operatorul liniar p : V V este proiectie (i.e. endomorsm pentru care p
2
= p, unde p
2
= p p),
atunci Imp = {x V| p (x) = x}; (iii) V = ker p Imp; (iv) S a se arate c a (p) = {0, 1}; (v) S a
se arate c a p este un endomorsm diagonalizabil. Pentru punctele (iii), (iv) si (v) am considerat
un operator liniar p : V V de proiectie.
1
2 SEMINAR 7 - VEGHE S OVIDIU
2.3.6 Exercitiu Fie (V, R) un spatiu vectorial (real),

C
V, C

complexicatul s au si T
L
R
(V, V). Functia
C
T :
C
V
C
V denit a prin
C
T ((x, y)) = (T (x) , T (y)) se numeste com-
plexicatul endomorsmului real T.
i) S a se arate c a
C
T L
C

C
V,
C
V

care are propriet atile


C
(T) =
C
T, R,
C
(T
1
+T
2
) =
C
T
1
+
C
T
2
,
C
(S T) =
C
S
C
T,

C
T

1
=
C

T
1

, dac a T este inversabil.


ii) Fie E = {e
1
, . . . , e
n
} un reper n (V, R) si
C
E = {(e
1
, 0) , . . . , (e
n
, 0)} reperul corespunz ator
lui E din

C
V, C

. S a se verice c a

C
T

C
E
C
E
= [T]
E
E
.
iii) S a se arate c a T si
C
T au acelasi polinom caracteristic. Rezult a de aici c a cele dou a endo-
morsme au si acelasi spectru ?
iv) Presupunem c a
C
T admite valoarea proprie real a C, atunci T admite un subspatiu
invariant de dimensiune 1.
v) Presupunem c a
C
T admite valoarea proprie = + i C, atunci T admite un subspatiu
invariant de dimensiune 1 sau 2.
2.3.7 Exercitiu Fie A M
n
(C) matricea atasat a unui operator liniar T L
C
(V, V), unde
dim
C
V = n. S a se arate c a:
i) A este inversabil a dac a si numai dac a 0 / (T);
ii) Dac a (T) si endomorsmul T este inversabil, atunci
1

T
1

;
iii) Dac a (T), atunci
q
(T
q
), cu q N;
iv) Dac a = e
i
(T
q
), cu q N

, atunci exist a k {0, 1, . . . , q 1} astfel nct

1
q
e
i(
+2k
q
)
(T).
Tem a recomandat a:
Capitolul 3: (sect.2-rezolvate): ex.15,18-22,24-31 (sect.3-propuse): ex.4,14,16,24-31.
Bibliograe
[1] R. Serban (coord.), L. B adin, M. Carpusca, G. Ciurea. Algebra liniara. Culegere de probleme. Ed.ASE, Bucuresti,
1999.

S-ar putea să vă placă și