Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Petre Andrei din Iai

Facultatea de Economie
Specializarea Finane-Bnci
ector univ! BIAUS "I#AEA
$ $ES%I ES%IU& U&EA EA I& I&'E 'ES S% %I I( (II II ) )* *
Suport de curs
pentru anul III Finane-Bnci
+,,--+,,.
2
/ / U U P P * * I I & & S S
/API%)U 01 Bazele teoretice ale investiiilor..............................................................4
1.1. Conceptul de investiii ...........................................................................................4
1.2. Tipologia investiiilor ............................................................................................5
1.3. Proiectul de investiii ............................................................................................6
1.4. Rolul investiiilor n dezvoltarea economicosocial! ............................................6
/API%)U +1 Strate2ii investiionale ..........................................................................."
2.1. #nvestiiile $i cre$terea economic! ........................................................................"
2.2. %odele ale cre$terii economice &undamentate pe investiii $i e&iciena lor...........'
2.3. (ptimizarea repartiz!rii &ondurilor de investiii ...................................................)
2.4. %etode de prognoz! a investiiilor .....................................................................1*
/API%)U 31 Indicatori de evaluare i analiz a e4icienei economice a
investiiilor..............................................................................................12
3.1. +undamentele e&icienei economice a investiiilor .............................................12
3.2. #denti&icarea elementelor de e&ort $i e&ecte investiionale ..................................13
3.3. ,istemul indicatorilor de e&icien! economic! a investiiilor .............................14
3.4. -naliza economic! $i analiz! &inanciar! a proiectelor de investiii ...................22
/API%)U 51 Evaluarea in4luenei 4actorului timp asupra e4icienei economice
investiiilor .............................................................................................24
4.1. #mplicaiile &actorului timp asupra procesului investiional................................24
4.2. Cuanti&icarea in&luenei &actorului timp asupra e&icienei
economice a investiiilor ....................................................................................25
4.3. Te.nica actualiz!rii n procesul investiional......................................................2"
4.4. -naliza cost/ene&iciu a proiectelor de investiii ..............................................34
/API%)U 61 "ecanismul investiiilor 4inanciare ................................................... 36
5.1. #nvestiii &inanciare 0de porto&oliu1 2 de&iniie3 rol3 structur! .............................36
5.2. Pieele &inanciare $i evaluarea aciunilor $i o/ligaiunilor ..................................3)
5.3. 4ursa de valori $i rolul s!u n tranzaciile cu titluri &inanciare ...........................44
/API%)U 71 Finanarea8 creditarea i decontarea investiiilor .............................45
6.1. +actorii participani la procesul investiional 2 rol $i atri/uii ...........................45
6.2. 5tapele procesului investiional ..........................................................................46
6.3. ,istemul &ondurilor $i resurselor de &inanare a investiiilor ...............................55
6.4. +orme de mo/ilizare a resurselor &inanciare........................................................5"
6.5. Te.nici de &inanare3 creditare $i decontare a investiiilor...................................5'
6.6. Particularit!i n &inanarea3 creditarea $i decontarea investiiilor din unele
domenii de activitate.............................................................................................61
/API%)U -1 Investiii cu participarea capitalului strin .......................................6"
".1. #nvestiiile internaionale 2 delimit!ri conceptuale ............................................6"
".2. 6ocul $i rolul investiiilor str!ine n economia mondial!....................................6'
3
".3. Corporaiile transnaionale 2 principalii operatori cu investiii internaionale...6)
".4. Categorii de risc ale investiiilor internaionale..................................................6)
".5. #nvestiiile str!ine n Rom7nia ..........................................................................."1
".6. (rganizaii &inanciare specializate n &inanarea $i creditarea investiiilor
internaionale ....................................................................................................."2
BIBI)$*AFIE..............................................................................................................")
4
/API%)U 0
BA9EE %E)*E%I/E AE I&'ES%I(II)*
1.1. Conceptul de investiii.
1.2. Tipologia investiiilor.
1.3. Proiectul de investiii.
1.4. Rolul investiiilor n dezvoltarea economicosocial!.
0!0! /o n c e ptul de invest iii
8n practica economic investiia este privit! ca o c.eltuial! &!cut! de persoane
&izice $i 9uridice cu scopul de a o/ine /unuri $i servicii. -ceast! categorie de c.eltuieli
anga9eaz! cel mai mult viitorul.
8n general3 investiiile reprezint! un plasament de resurse bneti n imobilizri pe
termen lung, de natur! corporal!3 necorporal! $i n participaiuni $i n imobilizri pe termen
scurt pentru constituirea elementelor de active circulante $i acordare de credit comercial.
Investiiile pe termen lung de natur corporal se constituie din terenuri3 cl!diri3 utila9e3
plantaii a&late n patrimoniul celor ce le ac.iziioneaz! $i nu a celor ce le creeaz!.
Investiiile pe termen lung de natur necorporal sunt c.eltuielile de cercetare $tiini&ic!3
&ormare $i per&ecionare de personal3 n toate cazurile c7nd aceste c.eltuieli nu se pot
cuprinde n costul de &a/ricaie. Participaiunile sunt resurse de care dispune &irma n
crearea capitalului social la alte &irme.
8n de&iniiile date investiiilor se disting: aspectul economic, financiar, contabil i
juridic. ;in punct de vedere economic3 investiiile reprezint! toate consumurile de resurse
care se &ac n prezent n sperana unor e&ecte economice. ;in punct de vedere financiar3
investiiile reprezint! crearea de capital de producie prin renunarea la consumul imediat a
resurselor /!ne$ti. ;e la acest capital se sper! a se realiza un &lu< de ncas!ri viitoare.
-cest aspect al de&inirii investiiilor ine seama de &lu<urile &inanciare de care acestea sunt
legate. ,u/ aspect contabil3 investiiile reprezint! trans&ormarea de moned! &ie n active
&izice supuse amortiz!rii3 &ie n active &inanciare. ;in punct de vedere juridic3 investiiile
reprezint! ac.iziiile de elemente ale unui patrimoniu care pot constitui o/iect al dreptului
de proprietate.
-tri/utul de c.eltuial! re&eritor la investiii tre/uie neles ca trans&ormarea
activelor /!ne$ti n active materiale care3 puse n oper!3 m!resc patrimoniul
ntreprinz!torului.
Privit su/ aceste aspecte3 &enomenul investiional este nsoit de o m!rire a
pasivului3 &iind vor/a de o c.eltuial! al c!rei e&ect se ntinde dincolo de e<erciiul /ugetar.
8n literatura economic! a !rilor dezvoltate contri/uii la de&inirea investiiilor $iau
adus o serie de autori3 cum ar &i: Florin A4talion3 #enri Peumans3 Pierre "asse3
:ac;ues *ue44!
Cea mai nsemnat! contri/uie la de&inirea investiiilor a aduso economistul englez
:!"! <e=nes. -dept al ecuaiei 5conomii = #nvestiii3 >e?nes de&ine$te investiiile ca
adaosul curent la valoarea ec.ipamentului de producie. 5l de&ine$te $i im/oldul spre
investiii care se mani&est! c7nd rata e&icienei marginale a capitalului este ridicat!3 iar
nivelul do/7nzii sc!zut.
Consider7nd investiiile un &enomen &inanciar $i monetar3 apreciem c! acestea
reprezint! anga9area pe un termen lung a unui capital3 plasarea acumul!rilor /!ne$ti ale
populaiei sau agenilor economici n scopul o/inerii unui c7$tig ma<im cu riscuri minime.
Elementele definitorii ale conceptului de investiii sunt:
a1. Coninutul concret material al e&ortului investiional3 care consider! investiia ca
o structur! individualizat! de resurse di&erite ca natur! $i volum ce sunt angrenate n
realizarea unor proiecte@
5
/1. +actorul timp 2 durat!3 care relev! &aptul c! orice proiect se deruleaz! n timp3
c! parametrii economici ai proiectului au o evoluie proprie@
c1. Aoiunea de e&icien! con&orm c!reia ntreprinz!torul accept! sc.im/area unor
disponi/ilit!i prezente de resurse pentru o serie de e&ecte viitoare3 care n sum! total! s!
&ie superioare c.eltuielilor iniiale@
d1. Aoiunea de risc. #nvestiia reprezint! o c.eltuial! e&ectuat! n prezent3 cert!3 n
scopul o/inerii unor e&ecte viitoare3 incerte.
0!+! %ipolo 2 ia investi i ilor
Cele mai importante criterii de grupare a investiiilor sunt:
0> ;up! natura tranzaciilor implicate:
investiii reale@
investiii &inanciare.
+> ;up! structur, investiiile sunt:
utila9e $i instalaii@
lucr!ri de construciimonta9@
c.eltuieli asimilate investiiilor.
3> ;up! modul de formare a capitalului3 investiiile sunt:
investiii nete@
investiii /rute.
Investiiile nete reprezint! parte a pro&itului sau venitului economisit destinat!
numai sporirii volumului capitalului &i< $i al stocurilor de capital3 &iind deci sursa &orm!rii
nete a capitalului.
Investiiile brute sunt constituite din investiia net! $i amortizarea capitalului &i<3
&iind sursa &orm!rii /rute a capitalului.
5> ;in punct de vedere al importanei pentru beneficiar:
investiii principale@
investiii colaterale@
investiii cone<e.
Investiii principale sau directe, sunt o/iectele de /az! care &ormeaz! investiia
propriuzis!3 legate nemi9locit de crearea de capital &i<.
Investiiile colaterale sau utilit!i3 sunt o/iecte din a&ara incintei3 dar legate
teritorial $i &uncional de investiia direct!: racordul la ap!3 energie3 canal3 drumuri3
telecomunicaii.
Investiiile conee sunt lucr!ri realizate pentru ali /ene&iciari n scopul asigur!rii
investiiei principale cu materii prime3 materiale3 com/usti/ili3 energie.
7> ;up! locul geografic al amplasamentului3 investiiile sunt:
investiii interne realizate n ara de origine@
investiii e<terne realizate n alte !ri.
-> ;up! nivelul lor relativ de risc i de necesitate:
investiii de nlocuire3 care au rolul de a su/stitui un ec.ipamentul nou unui
ec.ipament nvec.it &izic $i moral@
investiii de modernizare care vizeaz! reducerea costurilor de producie sau
m/un!t!irea calit!ii produselor@
investiii de epansiune destinate a &ace &a! cre$terii cererii $i care privesc &ie
lansarea de produse noi3 &ie sporirea capacit!ii de producie sau de v7nzare a produselor
e<istente@
investiii fastuoase sau de lu<3 care au drept 9usti&icare susinerea prestigiului
m!rcii &a/ricii@
investiii strategice care au ca scop de a reduce riscurile datorate progresului
te.nic $i concurenei. #nvestiiile strategice3 la r7ndul lor3 pot &i: investiii o&ensive@
investiii de&ensive@ investiii de ordin social. #nvestiiile strategice o&ensive au caracter de
6
cercetare $i dezvoltare pentru introducerea progresului te.nic. #nvestiii strategice
de&ensive sunt cele care prote9eaz! &irma contra riscurilor generate de ncetarea
aprovizion!rilor din cauza preurilor e<cesive sau a calit!ii necorespunz!toare a materiei
prime. #nvestiiile strategice de ordin social sunt cele care vizeaz! m/un!t!irea condiiilor
de munc!.
0!3! P r o iec t ul de invest iii
-ctivitatea de investiii se des&!$oar! pe /az! de programe sau proiecte de
investiii. Programele de investiii au o arie de cuprindere mai larg!3 pentru implementarea
lor &iind nevoie de o detaliere n unul sau mai multe proiecte. Proiectul de investiii r!m7ne
$i n condiiile economiei de pia!3 un ansam/lu in&ormaional care con&igureaz! su/
aspect comercial3 economic3 te.nicconstructiv3 &uncional $i &inanciar opiunile de
investiii ale ntreprinz!torilor.
;up! natura relaiilor dintre proiecte3 distingem: proiecte complementare@ proiecte
contingentate. Proiecte complementare sunt acele proiecte la care decizia privind un
proiect in&lueneaz! automat decizia la un alt proiect. Proiectele contingentate sunt cele n
care e&iciena unui proiect depinde de decizia de adoptare sau de respingere a unui alt
proiect. 8n acest cadru se poate vor/i de contingentare pozitiv sau negativ3 n &uncie de
modul cum se mani&est! adoptarea $i respingerea unui proiect n nivelul e&icienei altui
proiect.
Cele mai semni&icative proiecte de investiii ce pot &i promovate n condiiile
economiei de pia! sunt: proiecte de nlocuire3 generate de gradul de uzur! naintat! a
ec.ipamentelor@ proiecte de rete.nologizare3 generate at7t de uzura &izic!3 c7t $i de cea
moral! a ec.ipamentelor@ proiecte de inovare3 destinate introducerii unor activit!i noi@
proiecte de e<pansiune3 care vizeaz! ampli&icarea n proporii a unit!ilor e<istente@
proiecte de dezinvestiii3 destinate suprim!rii activit!ilor devenite nerenta/ile. #ndi&erent
de natura lor3 n procesul preseleciei lor proiectele se grupeaz! n: proiecte care pot genera
ncas!ri3 care se analizeaz! pe /aza criteriului pro&it@ proiecte care nu genereaz! ncas!ri3
care se analizeaz! pe /aza criteriului cost.
8n practica investiional!3 au ap!rut ns! forme evoluate de relaii ntre partenerii la
implementarea unui proiect3 pornind de la interesele i limitele de competen ale
investitorului. 8n acest sens nt7lnim: proiecte la c!eie n manier clasic3 care presupun
sta/ilirea unei relaii simple ntre parteneri 0de e<. ac.iziionarea unui ec.ipament1@
proiecte la c!eie n manier ncrcat3 au la /az! o relaie mai comple<! ntre parteneri3 cu
implicarea mai pro&und! a furnizorului n viaa proiectului.
0!5! *ol u l in v e st i iil o r ?n d e z voltarea econo m ico- s ocia l
#nvestiiile sunt eseniale n evoluia oric!rui sistem economic deoarece prin
intermediul lor se asigur! regenerarea3 m/un!t!irea $i cre$terea patrimoniului oric!rui
sistem. #nvestiiile reprezint! &actorul care in&lueneaz! simultan cererea $i o&erta.
8ntreprinderea ns!$i poate &i de&init! ca o succesiune n timp de proiecte de investiii. ;e
modul n care sunt rezolvate pro/lemele investiionale depind3 n mare m!sur!3 calitatea $i
proporiile dezvolt!rii viitoare a micro $i macrosistemelor.
8n cadrul circuitului economiei naionale3 activitatea de investiii ndepline$te un
du/lu rol: n primul r7nd3 agenii economici declan$atori de aciuni investiionale care
implementeaz! diverse proiecte de investiii $i sporesc o&erta de /unuri sau servicii3 prin
cre$terea capacit!ii de producie3 realiz7nd venituri suplimentare@ n al doilea r7nd3 orice
proiect de investiii va genera nevoi sau cereri suplimentare n sectoare cone<e. #nvestiiile
au ca scop realizarea de avanta9e viitoare3 n principal su/ &orma pro&itului. Realizarea unor
proiecte de investiii conduce la cre$terea stocului de capital &i<. #nvestiia este o
"
succesiune de aciuni de natur! economic!3 &inanciar!3 comercial!3 te.nic!3 constructiv!3
social! $i nu n ultimul r7nd politic!.
Consider!m c! principalele msuri care ar stimula activitatea economic!3
economiile $i investiiile sunt:
@ realizarea unor ample programe de investiii pu/lice care s! permit! accesul la
materii prime a agenilor economici@
@ realizarea unor noi proporii n repartizarea produsului naional net n &avoarea
persoanelor $i gospod!riilor care vor deveni principalii investitori@
@ crearea unor &acilit!i pe termen scurt $i mediu pentru populaie care s! incite la
economii $i investiii@
@ concesionarea c!tre ntreprinz!torii particulari3 a eventualelor spaii construite $i
ma$ini disponi/ile@
@ practicarea unor do/7nzi care s! stimuleze mo/ilizarea disponi/ilit!ilor /!ne$ti
din economie $i ncura9area mprumuturilor.
/API%)U +
S%*A%E$II I&'ES%I(I)&AE
2.1. #nvestiiile $i cre$terea economic!.
2.2. %odele ale cre$terii economice &undamentate pe investiii $i e&iciena lor.
2.3. (ptimizarea aloc!rii resurselor de investiii.
2.4. %etode de prognoz! a investiiilor.
+!0! I n vesti iile i cr e terea economic
Teoria cre$terii economice este o teorie a deciziei economice care urm!re$te
sporirea produsului social3 n condiiile moderniz!rii structurii economiei3 prin utilizarea cu
e&icien! ma<im! a &actorilor de producie3 com/inai ntre ei n diverse modele economice.
-depii teoriei cre$terii economice3 pe care o concep ca sporirea produsului
naional net, pe total $i pe locuitor3 n condiiile mai /unei utiliz!ri a resurselor $i a cre$terii
potenialului productiv3 $iau propus ca scop g!sirea acelor &actori3 care pu$i n di&erite
com/inaii $i leg!turi3 s! asigure n condiiile actuale o sporire continu! $i constant! a
produsului naional3 pe o perioad! ndelungat!. Printre ace$ti factori se cuprind: m!rimea
capitalului3 volumul investiiilor3 resursele naturale3 &ora de munc!3 progresul te.nic3
sc.im/urile economice internaionale. Preocup!rile teoreticienilor care consider!
investiiile ca &actor .ot!r7tor al cre$terii economice3 se a<eaz! pe dou! pro/leme:
dezv!luirea principalelor corelaii care se &ormeaz! ntre investiii $i diversele laturi ale
cre$terii economice@ relevarea modalit!ilor de a menine investiiile la un nivel care ar
putea s! asigure un ritm satis&!c!tor de cre$tere a e&icienei utiliz!rii resurselor $i evitarea
zguduirilor economice.
Bn aport deose/it la de&inirea corelaiei investiiicre$tere economic! la avut
economistul englez :!"! <e=nes. -cesta considera c! e<ist! o lege psi.ologic!
&undamental! potrivit c!reia3 de regul!3 $i n medie3 oamenii nclin! s!$i m!reasc!
consumul atunci c7nd venitul lor cre$te3 dar nu cu at7t cu c7t spore$te venitul. ;eci3 la o
cre$tere a venitului C3 are loc o cre$tere a consumului C3 dar C D C3 ast&el nc7t
raportul
EC
este pozitiv3 dar su/unitar. -cest raport este numit nclinaia marginal spre
EC
consum $i arat! cu c7t cre$te consumul la o cre$tere cu o unitate a venitului.
5<cedentul veniturilor peste c.eltuielile de consum3 economiile, este &olosit de
agenii economici direct sau indirect pentru investiii. Economiile i investiiile ar tre/ui s!
&ie m!rimi egale3 reprezent7nd p!ri di&erite ale aceluia$i &enomen. Columul economiilor
este rezultatul comportamentului colectiv al consumatorului individual3 n timp ce
investiiile reprezint! un rezultat al comportamentului colectiv al ntreprinz!torilor. >e?nes
a numit raportul dintre variaia economiilor $i variaia venitului drept nclinaia marginal!
spre economii. 6a /aza nclinaiei spre investiii3 ntro economie de pia! se a&l! o serie de
&actori3 printre care menion!m: cererea de investiii3 rata do/7nzii $i raportul ei &a! de rata
renta/ilit!ii3 &luctuaiile pro&itului la investiiile e<istente3 asumarea riscului de c!tre
ntreprinz!tori3 situaia economiei mondiale.
+!+! "odele a le cr e te r i i e c o n omice 4un d am e ntate pe
investiii i e4ic i e n a lor
%odelele cre$terii economice realizeaz! prezentarea sc.ematic! a inter&erenei
dintre &actorii care in&lueneaz! procesul cre$terii economice. -v7nd n vedere importana
investiiilor ca suport material al cre$terii economice3 n literatura economic! se prezint! un
num!r nsemnat de modele care trateaz! corelaia dintre investiii $i cre$terea economic!.
;intre acestea3 prezent!m pe cele ela/orate de >e?nes3 Farrod3 ;omar3 ClarG $i >alecGi.
"odelul lui <e=nes! ;enumit $i multiplicatorul3 a &ost &ormulat n 1)363 pornind
de la relaia dintre cre$terea venitului3 cre$terea consumului $i cre$terea investiiilor.
>e?nes3 de&ine$te multiplicatorul investiiei3 m3 ca un raport ntre cre$terea
venitului $i cre$terea investiiilor3 ast&el:
m =
EC
.
E#
Prin aceast! relaie >e?nes arat! c! la o anumit! cre$tere a investiiilor3
multiplicatorul e<prim! de c7te ori cre$te venitul.
"odelul lui #arrod. ;enumit $i coe&icientul capitalului3 a &ost &ormulat n 1)46.
Farrod3 adept $i continuator al teoriei Ge?nesiste3 consider! c! ntre capitalul n &unciune
$i veniturile realizate3 n condiiile unui progres te.nic neutru $i a unei rate a do/7nzii
nesc.im/ate3 e<ist! un raport constant. Relaia care e<prim! aceast! leg!tur!3 numit!
coe&icientul capitalului3 notat cu /3 se calculeaz! cu a9utorul relaiei:
/ =
>
3
C
unde > este capitalul n &unciune iar C este venitul realizat.
8n con&ormitate cu modelul lui Farrod3 n anumite condiii3 se poate constata c!
e<ist! o constan! ntre m!rimea capitalului n &unciune $i venitul o/inut de societate.
Condiiile la care se re&er! Farrod sunt ndeplinite numai pentru o perioad! scurt! de timp3
deoarece promovarea progresului te.nic se &ace n mod continuu3 iar rata do/7nzii a &ost
sporit! n ultimii ani. Prin acest model Farrod arat! c! sporul de capital din anul curent va
duce la cre$terea venitului n anul urm!tor3 care la r7ndul s!u3 va asigura un nou spor de
capital.
"odelul lui /larA. ;enumit $i acceleratorul, a &ost &ormulat cu aproape 3* de ani
naintea celui a lui Farrod. H.4. ClarG3 adept al marginalismului $i autor al teoriei
Iproductivit!ii marginaleJ3 consider! c! investiiile $i veniturile se g!sesc n urm!toarea
relaie:
a =
#
.
3
C
.

C
. 1
unde: a 2 acceleratorul@ # 2 investiii realizate@ C 2 venituri o/inute@ . 2 anul de re&erin!.
-cceleratorul e<prim! disponi/ilul de investiii &ormat ca urmare a cre$terii venitului cu o
unitate.
"odelul lui Bomar. ;enumit $i productivitatea investiiilor
(K
i
13 ia n
considerare3 n locul venitului3 capacitatea de producie realizat! cu a9utorul noilor
investiii. 5<presia modelului lui ;omar:
K
=
EL
3
i
#
unde: L 2 sporul de capacitate de producie@ # 2 volumul investiiilor.
-utorul consider! raportul constant n condiiile n care progresul te.nic nu
in&lueneaz! n mod determinant. -cest model re&lect! volumul produciei ce poate &i
o/inut pentru o unitate monetar! investit! $i reprezint! inversul coe&icientului capitalului a
lui Farrod.
"odelul lui <alecAi. - &ost &ormulat n 1)"2 pentru economia Poloniei.
5conomistul %. >alecGi introduce n modelul s!u $i elemente neinvestiionale3 concep7nd
cre$terea economic! ca o cre$tere a venitului. >alecGi porne$te n &ormularea modelului
s!u de la urm!toarele notaii: C cre$terea venitului@
1
#
m
e&ectul productiv al
investiiilor 0M1@ 0a
C1
in&luena amortiz!rii asupra venitului 01 @ 0u
C1
in&luena
&actorilor neinvestiionali
acestor &actori3 ast&el:
0+1 . -utorul e<prim! sporul venitului n &uncie de in&luena
EC =
1
# a C + u C 3 se mparte la C@
m
EC
=
1 #

a
+
u 3 se noteaz!
EC
=
r 3
C m C C
r = ritmul de cre$tere a venitului3 care devine:
r =
1 #
a + u ecuaia modelului >alecGi.
m C
Prin aceast! ecuaie se a&irm! c! pentru asigurarea reproduciei l!rgite a capitalului
&i< este necesar ca investiiile s! creasc! n acela$i ritm cu venitul3 dar n condiiile n care
parametrii m3 a $i u sunt constante. (ricare ar &i modelul pe /aza c!ruia sar &ace calculul
de optimizare a cre$terii economice pe /aza investiiilor3 se a9unge la aceea$i concluzie $i
anume c! investiiile sunt factorul de baz al creterii economice, elementul dinamizator al
oricrei economii. Consider!m c! se impune ca n premisele modelelor de cre$tere
economic! s! se introduc! $i factorii sociali.
+!3! )ptimiz a r e a a lo c rii resur s e l or de inve s t iii
8n &undamentarea deciziilor de investiii un loc important l ocup! repartizarea
acestora pe diverse nivele 0macro sau microeconomic13 domenii de activitate sau perioade
de timp.
-ceste tipuri de pro/leme se pot rezolva3 cu rezultate /une3 prin &olosirea
program!rii matematice. 8n cadrul procesului investiional3 programarea matematic! se
&olose$te pentru repartizarea &ondurilor de investiii pe o/iective3 alegerea sortimentului
optim de producie3 sta/ilirea num!rului $i a tipurilor de utila9e pentru des&!$urarea
activit!ii n viitorul o/iectiv.
,e $tie c! programarea matematic! este de mai multe &eluri: liniar!3 neliniar!3
determinist!3 aleatoare etc. ;in punct de vedere al momentului n care se des&!$oar!
aciunea supus! optimiz!rii3 se deose/esc: programarea static! $i programarea dinamic!.
anume:
,e cunosc dou! metode de rezolvare a pro/lemelor de programare static $i
a> "etoda grafic sau geometric! se &olose$te n cazurile n care num!rul direciilor
de repartizare a &ondului de investiii este limitat la cel mult dou!. 8n construirea modelului
de programare se &ormuleaz! sistemul de restricii $i &uncia o/iectiv. Restriciile sunt date
de indicatorii: &ondul total de investiii care tre/uie repartizat@ c.eltuielile materiale@
pro&itul. +uncia o/iectiv presupune &ie ma<imizarea e&ectelor economice o/inute la o
unitate de investii alocat!3 &ie minimizarea e&ortului investiional.
C> "etoda analitic se /azeaz! pe algoritmul simple<3 ela/orat n 1)4" de ;antzig.
%etoda const! n alegerea unei soluii iniiale de /az! $i m/un!t!irea n etape succesive a
acesteia3 p7n! n momentul g!sirii soluiei optime. Cu a9utorul unui asemenea procedeu pot
&i rezolvate modelele de programare liniar! cu mai mult de dou! necunoscute $i deci3
vala/il pentru repartizarea resurselor de investiii pe mai multe direcii.
Programarea dinamic este &olosit! n optimizarea aloc!rii resurselor de investiii
pe mai multe direcii $i pe mai muli ani. Consider!m c! un model este dinamic atunci c7nd
intervine &actorul timp3 pentru e<primarea &enomenului studiat n evoluia sa3 n diverse
etape3 in7nd seama de rezultatele o/inute n etapele anterioare. 8n modele dinamice
&iec!rei etape i corespunde cel puin o decizie3 n &uncie de des&!$urarea &enomenului n
timp.
-ctivitatea practic! a demonstrat c! programarea liniar! poate &i utilizat! n /une
condiii atunci c7nd ea se re&er! la sisteme te.nice: societ!i comerciale3 ateliere3 secii3
regii autonome. 8n cazul n care o/iectul model!rii l constituie procesele sociale3 care au
un caracter mult mai comple<3 va tre/ui s! se apeleze la programarea neliniar!:
parametric!3 para/olic!3 .iper/olic! etc.
+!5! "etode de pro2 n o z a investi i ilo r
Prognoza este o activitate comple<! de estimare3 n mai multe alternative3 a
viitorului pe /aza unei evoluii trecute $i a posi/ilit!ilor o&erite de cercetarea economic!3
de metodele $i te.nicile cu a9utorul c!rora se pot ela/ora prognozele economice. Prin
prognoz economic3 n general3 se nelege procesul de anticipare a des&!$ur!rii &enome
nelor $i proceselor economice n viitor pe /aza unor analize $tiini&ice a<ate pe e<perienele
anterioare.
Principalele metode &olosite n prognoza economic! sunt:
@ "etoda comparaiei3 care const! n sta/ilirea dezvolt!rii viitoare pornind de la
analiza tendinelor din acele !ri care au o mai mare e<perien! $i tradiie n ceea ce
prive$te &enomenul cercetat.
@ "etoda eDtrapolrii presupune studierea tendinelor &ormate n trecut $i
transpunerea lor asupra &enomenelor prognozate. %etoda &olose$te pentru sta/ilirea
viitoare a programelor de investiii dou! grupe de &uncii $i anume: &unciile de regresie $i
&unciile de trend. #unciile de regresie urm!resc evoluia medie a leg!turii dintre dou!
varia/ile. #unciile de trend arat! evoluia unei varia/ile &a! de timp3 devenit el nsu$i o
varia/il! de prognoz!. ;e$i presupune calcule &acile3 metoda e<trapol!rii are $i
dezavanta9ul de a nu putea prevedea eventualele momente de sc.im/are a sensului
evoluiei &enomenului.
@ "etoda re4leDiv3 care reprezint! o &orm! mai per&ecionat! a metodei
e<trapol!rii3 deoarece prin &olosirea unor coe&icieni se asigur! modi&icarea trendului.
@ "etoda normativ3 prin care se sta/ilesc diverse norme de consum de materii
prime3 capital3 n raport cu scopul urm!rit $i stadiul de dezvoltare economic!.
Prognoza economic! este o trasare pro/a/ilistic! a viitorului3 cu un anumit grad de
certitudine3 determinat de posi/ilit!ile concrete de realizare. 8n activitatea de prognoz!
economic! investiiile dein un loc important deoarece prin natura lor ele vizeaz! viitorul.
t * 1 1 2

Prognoza investiiilor tre/uie s! surprind! cone<iunea dintre sporirea capitalului


&i<3 diversi&icarea $i ridicarea per&ormanelor sale te.nice3 pe de o parte3 $i cre$terea3
precum $i m/un!t!irea activit!ii3 pe de alt! parte.
Prognoza te!nologic este cel deal doilea aspect al prognozei $i urm!re$te
principalele mutaii cu caracter te.nologic ntro anumit! perioad! de timp. Principalele
tr!s!turi ale previziunii te.nologice sunt: previziunea te.nologic! este o evaluare
pro/a/ilistic! asupra trans&erului viitor de te.nologie@ previziunea te.nologic! este conce
put! ca evaluarea alternativelor $i &ormularea strategiilor de a a9unge la ele@ previziunea
te.nologic! $i asum!3 n principal3 un punct de vedere nedeterminist3 prin com/inarea
g7ndirii e<plorative $i normative.
8n prognoza investiiilor se utilizeaz! $i metodele de modelare economico
matematic!.
Modelele economico-matematice pentru ela/orarea studiilor de prognoz!
reprezint! un ansam/lu de relaii ce permit prezentarea sc.ematic! a procesului
investiional n cadrul orizontului prognozei. Tipurile de modele economicomatematice de
prognoz! sunt numeroase $i se pot grupa dup! diverse criterii3 cum ar &i: num!rul
varia/ilelor3 natura deciziilor3 gradul lor de des&!$urare etc. 8n domeniul investiiilor se pot
reine trei modele de prognoz! mai importante $i anume: prognoza repartiz!rii produsului
social &inal n investiii productive $i investiii neproductive3 precum $i a resurselor
destinate consumului3 com/inate cu prognoza calit!ii vieii@ prognoza procesului de
investiii3 ca proces de concretizare a investiiilor n capital &i<@ prognoza scoaterii din
&unciune a capitalului &i<. Cea mai simpl! relaie dintre aceste elemente este dat! de
&ormula:
n care: C
t
C = ? 01 5 a 1
t
01 a a 1 3
resursele totale pentru consum3 incluz7nd consumul social $i investiiile n
&ondurile neproductive@ ?
* produsul social &inal 0respectiv produsul naional net plus
&ondul de amortizare al anului dat1@ 5 e&iciena investiiilor productive@
a
1
ponderea
investiiilor n produsul social &inal@ a
2
raportul dintre greutatea speci&ic! a tuturor
investiiilor productive n produsul social &inal $i greutatea speci&ic! n produsul &inal al
investiiilor capitale 0cele privind capitalul &i<1.
Pe aceast! /az!3 prin ma<imizarea &unciei ce reprezint! resursele pentru consum n
ntreaga perioad! de prognoz! sporesc posi/ilit!ile de optimizare a direciilor repartiz!rii
produsului social.
Bn alt model economicomatematic utilizat n calculul prognozelor n domeniul
investiional este cel ela/orat de )scar an2e pentru determinarea capacit!ii de producie
optime a unei ntreprinderi. 5cuaia acestui model este:
T 1
; = >0r1 +
r
min3
01 + i1
t
t =*
n care: ; @ costurile totale de investiii $i de producie a&erente o/iectivului@ > @ investiii
totale@ r @ costuri de producie anuale@ >0r1 @ investiii totale n &uncie de costurile anuale
de producie $i invers@ t @ num!rul de ani luai n calcul@ T @ durata de e<ploatare a
o/iectivului@
1
1 + i
este coe&icientul de actualizare.
Prin modelul s!u3 (scar 6ange arat! c! minimizarea costurilor totale de investiii $i
de e<ploatare se realizeaz! pentru acea valoare a costurilor anuale de producie 0r1 la care o
eventual! ma9orare a investiiei ec.ivaleaz! cu suma actualizat! a costurilor de producie
economisite prin sporul respectiv de investiii.
Pentru a realiza prognoza investiiilor la nivelul agenilor economici3 tre/uie s!
e&ectu!m n preala/il prognoza produciei 0&ie prin metoda celor mai mici p!trate3 metoda
sporului mediu3 a ritmului mediu1 $i apoi s! determin!m volumul investiiilor necesare
pentru atingerea nivelelor de producie estimate. Cu producia ast&el estimat! $i pe /aza
modelului lui ;omar K
=
EL
3 de unde rezult!
i
#
# =

L
3 se sta/ilesc investiiile necesare
K
i
realiz!rii sporului de producie.
/API%)U 3
I&BI/A%)*I BE E'AUA*E EI A&AI9F A EFI/IE&(EI
E/)&)"I/E A I&'ES%I(II)*
3.1. +undamentele e&icienei economice a investiiilor.
3.2. #denti&icarea3 delimitarea $i evaluarea elementelor de e&ort
$i e&ecte investiionale.
3.3. ,istemul indicatorilor de e&icien! economic! a investiiilor.
3.4. -naliza economic! $i analiza &inanciar! a proiectelor de investiii.
3!0! Fun d a mentele e 4ici e n ei econo m ic e a investiii lo r
Noiuni generale privind eficiena economic a investiiilor
5&iciena economic! este o concepie modern! de evaluare a activit!ii $i serve$te la
&undamentarea deciziilor3 ast&el nc7t resursele disponi/ile s! &ie consumate n modul cel
mai &avora/il pentru societate.
Eficiena economic a investiiilor productive este o categorie economic!
comple<!3 care e<prim! sintetic rezultatele ce se o/in n economie cu anumite c.eltuieli
de investiii3 in7nd seama $i de &actorul timp. 8ntrun sens mai larg3 e&iciena economic! a
investiiilor reprezint! corelarea rezultatelor o/inute pe multiple planuri3 ca urmare a
e&ectu!rii unei investiii3 cu cantitatea total! a resurselor consumate pentru punerea n
&unciune a acesteia. Compararea e&ectelor cu e&orturile pentru determinarea e&icienei
economice3 reprezint! ns! numai o &ormul! de principiu. Conceptul de eficien
economic asociaz! $i alte elemente de 9udecat!3 &!r! de care e&iciena ar &i de&init!
incomplet. ;intre acestea amintim:
structura resurselor consumate i structura rezultatelor obinute pot da indicaii
de o importan! esenial! n adoptarea deciziilor cu caracter economic. ( aciune
considerat! ca &iind e<celent! prin prisma raportului dintre e&ecte $i e&orturi devine
inoportun dac! reclam! consumul unor materiale de&icitare sau dac! conduce la
rezultatele nedorite de societate3 cum sunt produsele de care piaa este suprasaturat!@
$ timpul acioneaz asupra eficienei ca un factor3 put7nd pune n valoare sau
respinge o variant! cercetat!@
$ calitatea efectelor reprezint! cea mai semni&icativ! latur! a e&icienei economice.
Trsturi i criterii de evaluare i apreciere a eficienei economice
5&iciena economic! are anumite trsturi generate3 pe de o parte3 de speci&icul
relaiilor care o de&inesc3 iar pe de alt! parte3 de modalit!ile de e<primare a sa. ;intre
aceste tr!s!turi menion!m:
Categoria economic! de e&icien! are un caracter sistemic3 determinat de
comple<itatea relaiilor dintre legea economiei de timp $i celelalte legi economice
o/iective ale societ!ii. -v7nd n vedere caracterul sistemic al e&icienei3 se impune
evaluarea sa printrun ansam/lu corelat de indicatori.
@ 5&iciena economic! se caracterizeaz! printro du/l! relativitate3 pentru c!3 pe de
o parte3 se e<prim! ca un raport ntre e&ecte $i e&orturi3 iar pe de alt! parte3 aprecierea
acestor elemente nu se poate &ace dec7t n mod relativ.
@ ( alt! tr!s!tur! a e&icienei este caracterul s!u de perspectiv!3 ceea ce presupune
ca evaluarea $i aprecierea e&icienei economice s! se e&ectueze n &uncie de evoluia n
timp a resurselor $i e&ectelor.
Pe /aza acestor tr!s!turi3 n evaluarea $i aprecierea e&icienei economice tre/uie
avute n vedere urm!toarele criterii: o/inerea e&icienei economice ma<ime@ m/inarea
optimului la nivel microeconomic cu cel la nivel macroeconomic@ m/inarea cerinelor
economice cu cele socialpolitice@ m/inarea cerinelor actuale cu cele de perspectiv!@
alegerea 9udicioas! a /azei de comparaie.
5valuarea nivelului e&icienei necesit! parcurgerea urm!toarelor etape: identi&icarea
$i evaluarea e&ectelor economice ale activit!ii@ ec.ivalarea ca natur! $i timp a resurselor $i
e&ectelor $i nsumarea lor@ construirea sistemului de indicatori de e&icien! a activit!ii@
analiza economic! a indicatorilor calculai@ decizia de alegere a unei variante a activit!ii.
;eterminarea e&icienei economice a investiiilor se realizeaz! n &uncie de trei
criterii principale: ma<imizarea e&ectelor economicosociale@ minimizarea c.eltuielilor
pentru investiii p7n! la un anumit prag limit!@ diminuarea in&luenei &actorului timp3
respectiv a decala9ului n timp ntre e&ortul $i e&ectele investiiilor.
3!+! I d e n ti4 icarea8 delim ita r e a i evalu a r e a el e me n te lo r de
e4ort i e4ecte inve s tiionale
;eterminarea variantei optime a aciunilor de investiii $i ale e&ectelor preliminate
ale acestora se realizeaz! prin intermediul indicatorilor te.nicoeconomici. Prin indicator
al eficienei economice a investiiilor se nelege acea m!rime care e<prim! o anumit!
caracteristic! a &ondurilor avansate3 av7nd nsu$irea de a determina rezultate n comparaie
cu resursele consemnate. 8n modul cel mai general indicatorii de e&icien! economic! a
investiiilor se determin! ca un raport ntre e&ort $i e&ecte sau invers. ( etap! important! a
calculului e&icienei economice este identi&icarea3 delimitarea $i m!surarea e&ortului $i
e&ectelor generale de activitatea analizat!.
E4ortul societ!ii pentru o anumit! activitate cuprinde at7t resurse economice c7t $i
resurse etraeconomice.
Resursele implicate n realizarea procesului investiional se pot clasi&ica dup! mai
multe criterii $i anume:
a>! ;up! natura lor economic3 resursele se pot grupa n:
@ resurse avansate3 sunt acele elemente de e&ort alocate la un moment dat3 dar care
privesc satis&acerea unor nevoi viitoare3 cum ar &i: c.eltuielile de investiii@ c.eltuielile de
cercetare $tiini&ic!@ c.eltuieli pentru preg!tirea cadrelor@ pierderi de e&ecte economice prin
aciunea timpului pe perioada c7t resursele r!m7n avansate@
@ resurse ocupate3 sunt ast&el considerate din momentul c7nd ncep s! produc!
e&ecte3 p7n! c7nd $i transmit integral valoarea asupra produciei $i p7n! la scoaterea din
circuitul economic $i social. -ici intr!: activele &i<e3 activele circulante3 &ora de munc!3
mediul natural@
@ resurse consumate sunt de tipul costurilor de producie3 deci a consumurilor
curente3 ocazionate de realizarea activit!ii.
C>! ;up! forma de eprimare3 resursele se grupeaz! ast&el: resurse financiare3
reprezint! mi9loacele /!ne$ti ce se aloc! n derularea procesului investiional@ resurse de
timp3 sunt at7t de natur! avansat!3 c7t $i consumat! 0n calculele de e&icien! economic!
timpul tre/uie considerat at7t ca resurs!3 c7t $i ca &actor de in&luen! a proceselor
economice1@ resurse de ec!ipament3 reprezint! partea activ! n des&!$urarea proceselor $i
&enomenelor din economie@ resurse umane3 respectiv &ora de munc! necesar! realiz!rii
investiiilor@ resurse materiale3 care cuprind toate consumurile de materii prime3 energie3
com/usti/il3 generate de activitatea de investiii@ resurse informaionale necesare activit!ii
de cercetare $tiini&ic!3 investiii3 cali&icarea cadrelor3 conducerii sistemelor economico
sociale.
c>! ;up! raportul fa de activitatea luat! n considerare distingem: resurse directe3
care pot &i identi&icate la locul de des&!$urare a activit!ii3 &iind implicate n realizarea sa@
resurse indirecte3 care se reg!sesc n domenii cone<e.
d>! ;up! originea sursei distingem: resurse proprii3 sunt acele resurse ocupate pe o
perioad! nedeterminat! pentru realizarea unei activit!i@ resurse mprumutate3 sunt
temporar la dispoziia procesului investiional3 determinate de necesit!i temporare@ resurse
atrase3 care sunt generate de sistemul de pl!i care permite utilizarea unor sume datorate3 o
anumit! perioad! de timp.
( latur! important! a raportului ce de&ine$te categoria economic! de e&icien! o
reprezint! e&ectele o/inute din realizarea investiiilor.
E4ectele se pot clasi&ica dup! diverse criterii.
@ ;up! modul de re&lectare n s&era economic! distingem: e&ecte directe 0care sunt
constituite din elemente ale produsului naional net1@ e&ecte indirecte3 0care se reg!sesc su/
&orma economiei de resurse naturale3 valutare3 etc.1@
@ ;up! momentul o/inerii3 e&ectele sunt prezente $i viitoare.
@ ;up! modul de o/inere n timp3 distingem: e&ecte de moment@ e&ecte de durat!.
@ ;up! &orma de e<primare3 e&ectele pot &i: e&ecte &izice 0de natura produciei &izice
sau a sporului calit!ii valorilor de ntre/uinare1@ e&ecte sociale 0concretizate n cre$terea
calit!ii vieii1@ e&ecte valorice 0producie3 economii de resurse3 venit net1.
;up! identi&icarea $i evaluarea celor dou! elemente3 e&ort $i e&ect3 se procedeaz! la
determinarea indicatorilor de e&icien! economic! a investiiilor. C7nd se raporteaz!
e&ectele la e&orturi3 m!rimea o/inut! e<prim! cantitatea de e&ecte pe unitatea de m!sur! a
e&ortului. -ceast! m!rime tre/uie s! &ie ma<im!. C7nd se raporteaz! e&orturile la e&ecte3
m!rimea o/inut! e<prim! cantitatea de e&orturi necesare pentru realizarea unei unit!i de
m!sur! a e&ectelor. -ceast! m!rime tre/uie s! &ie minim!.
3!3! Sistem u l in dicatoril o r de e4 i c i e n econo m ic a in vesti iil o r
3.3.1. ;e&iniie $i clasi&ic!ri.
3.3.2. #ndicatorii e&icienei economice a investiiilor la nivel macroeconomic.
3.3.3. #ndicatorii e&icienei economice a investiiilor la nivel microeconomic.
3.3.4. Compararea indicatorilor de e&icien! economic! a investiiilor.
3!3!0! Defin iie i clasif ic ri
#ndicatorii e&icienei economice a investiiilor sunt m!rimi care e<prim! o anumit!
caracteristic! a procesului de realizare a investiiilor $i de recuperare a &ondurilor avansate3
av7nd nsu$irea de a determina rezultate n comparaie cu resursele consumate.
/riterii de clasi4icare a indicatorilor de apreciere a e&icienei economice a
investiiilor.
A! ;up! na tu ra lor3 indicatorii de e&icien! economic! a investiiilor sunt:
indicatori naturali $i indicatori valorici.
Indicatorii naturali reprezint! m!rimi care m!soar! caracteristicile cantitative ale
procesului de investiii. Aum!rul lor di&er! de la ramur! la ramur!3 cel mai &recvent
utilizai sunt: capacitatea de producie3 durata de realizare a investiiei3 num!rul salariailor3
consumul speci&ic de materii prime3 materiale etc. #ndicatorii naturali3 la r7ndul lor3 se
clasi&ic! dup! criteriul &azelor parcurse n procesul investiional n: indicatori ai
construciei@ indicatori de eploatare.
;atorit! caracterului eterogen al indicatorilor naturali $i a su/ordon!rii lor indicato
rilor valorici3 compararea indicatorilor naturali n e&ectuarea analizei e&icienei economice
a investiiilor este limitat.
Indicatorii valorici re&lect! raportul valoric dintre e&ortul de investiii $i e&ectele ce
vor rezulta dup! punerea n &unciune a o/iectivelor. #ndicatorii valorici3 la r7ndul lor3 dup!
importan!3 se grupeaz! n: indicatori de baz, care au un coninut sintetic $i caracterizeaz!
principalele aspecte ale e&icienei investiiilor. -ici se includ: valoarea produciei3 investiia
speci&ic!3 renta/ilitatea3 durata de recuperare a investiiei totale@ indicatori suplimentari3
care aduc preciz!ri detaliate asupra unor aspecte particulare ale e&icienei economice a
investiiilor. 5<.: valoarea investiiei3 volumul acumul!rilor /!ne$ti3 c.eltuieli de
e<ploatare.
B! ;up! modul de cal c u l indicatorii de e&icien! economic! a investiiilor se
grupeaz! ast&el: indicatori de antecalculaie 0cu a9utorul acestora se determin! e&ectele
economice preliminate ale viitoarei capacit!i1@ indicatori statistici 0indicatori realizai n
unit!i similare n &unciune $i care servesc ca /az! de comparaie pentru noua investiie1@
indicatori normai 0reprezint! limite ma<ime sau minime accepta/ile pentru realizarea unei
investiii similare1.
/! 8n &uncie de imp o r tana lor ?n ad o p tar e a decizii lo r de investiii3 pro&. #.
Rom7nu grupeaz! indicatorii de e&icien! economic! a investiiilor ast&el: indicatori cu
caracter general3 care cuprind: capacitatea de producie3 costurile de producie3 num!rul
salariailor3 /ene&iciul@ indicatori de baz: volumul investiiilor3 investiia speci&ic!3 durata
de recuperare a investiiei totale@ indicatorii specifici di&eritelor ramuri@ indicatori
suplimentari: consumurile speci&ice3 gradul de mecanizare3 puterea instalat!@ indicatori
privind comerul eterior: cursul de revenire /rut3 net3 aportul net valutar.
B! 8n &uncie de e4or t ul pentru investiii i e4ectul investiiei3 indicatorii se
grupeaz! n: indicatori care eprim efortul de investiii ca: valoarea investiiei totale3
num!rul salariailor3 supra&aa amplasamentului@ indicatori care msoar efectul scontat:
producia net!3 /ene&iciul3 renta/ilitatea.
E! ;up! s 4 era de apli c a re 3 indicatorii de e&icien! sunt grupai n: indicatori
generali a c!ror &olosire este posi/il! n orice ramur!@ indicatori pariali care pot &i utilizai
n analiz! doar n anumite sectoare3 re&lect7nd doar n parte aspecte privind e&ortul $i
e&ectele ntrun proiect de investiii.
F! 8n &uncie de natura pr o ce s elor i 4 e n om e n e lo r re&lectate3 indicatorii de
apreciere a proiectelor de investiii se pot grupa ast&el: indicatori economico$financiari
care re&lect! parametrii cantitativi, calitativi sau valorici ai &actorilor procesului
investiional@ indicatori de eficien economic3 care se caracterizeaz! prin &aptul c! pun n
comparaie e&ectul cu e&ortul sau invers.
$! 8n &uncie de 2ra d ul lor de s int e z 3 sistemul indicatorilor de e&icien! este
structurat pe trei trepte: treapta I$a, are ca &uncii cunoa$terea elementelor de detaliu ale
activit!ii de investiii $i includ indicatorii analitici@ treapta a II$a cuprinde indicatorii
sintetici ai e&icienei@ treapta a III$a3 care are ca o/iectiv re&lectarea laturilor &undamentale
ale e&icienei activit!ii de investiii printrun num!r restr7ns de indicatori 2 indicatorii
complec$i.
8n prezent se pune pro/lema prioritii indicatorilor i ierar!izrii lor n luarea
deciziilor de investiii.
3!3!+! I n di c ato r ii ef i c ie nei e c on o m ic e a inv e s ti iilor la n i v e l macr oe c o nom i c
#nvestiiile reprezint! suportul material al dezvolt!rii economice $i tocmai din
aceast! cauz! se impune analiza &ondurilor alocate acestei activit!i. -ceasta intereseaz! cu
at7t mai mult3 cu c7t investiiile reprezint! economii la consum. Pentru analiza e&icienei
economice a investiiilor la nivel macroeconomic3 se impune &olosirea unui sistem de
indicatori de volum $i de e&icien! economic!. 5valuarea e&icienei economice a
investiiilor la nivel macroeconomic se impune $i n condiiile economiei de pia!3 pentru
orientarea agenilor economici n direcia realiz!rii acelor investiii care sunt a/solut
necesare. ,e impune cunoa$terea rezultatelor economice $i a direciilor de dezvoltare $i
pentru alte !ri3 n special acelea care reprezint! partenerii efectivi sau poteniali pentru
ntreprinz!torii din ara noastr!. Ni la nivel macroeconomic e<primarea e&icienei
economice se &ace cu a9utorul raportului e&ecte $i e&orturi sau invers.
5 &e ct e l e investiiilor la nivel macroeconomic se redau printro serie de indicatori de
sintez!3 cum sunt: produsul glo/al /rut3 produsul intern /rut $i cel net3 produsul naional
/rut $i cel net3 etc.
5 &o rtul investiional este dat de volumul investiiilor.
Reamintim c! dup! sfera de cuprindere, investiiile se pot mp!ri n: investiii nete
$i investiii /rute. Investiiile nete sunt cele care se constituie ca parte din produsul naional
net $i sunt &ormate din c.eltuielile alocate pentru ec.ipamente de producie3 pentru
&ormarea capitalului3 respectiv cre$terea volumului capitalului &i< $i a volumului stocurilor.
Investiiile brute se o/in dac! la investiiile nete se adaug! &ondul de amortizare3 ca
resurs! de &inanare a investiiilor. C7nd este cazul3 la investiia /rut! se adaug! $i
capitalurile str!ine atrase pentru realizarea unor investiii3 constituinduse ast&el investiia
total!.
6a nivel macroeconomic3 investiia total! este dat! de relaia:
#t = #

n

+

- + Cs = #/ + Cs 3
#/
unde: #n 2 investiia net!@ - 2 &ondul de amortizare constituit $i alocat pentru investiii@ Cs
2 capitalul e<tern atras pentru realizarea unei investiii@ #/ 2 investiii /rute.
Pe /aza e&ortului investiional $i a e&ectelor ast&el identi&icate $i evaluate se
determin! principalii indicatori ai e&icienei economice a investiiilor la nivel
macroeconomic3 care cuprind:
a>! Ra ta inv e s ti iilor n e t e 0r1. ,e sta/ile$te ca un raport procentual ntre volumul
investiiilor nete $i produsul naional net
r =
#
n
1** .
PAA
Prin acest indicator se e<prim! maniera n care sunt direcionate e&orturile societ!ii
spre realizarea investiiilor sau spre alte scopuri3 ca de e<emplu3 consumul populaiei.
C>! P o nderea in v e st i ii lo r pro d u c tive n to ta lul in vest i ii lor 0Pip1. Ntim c! investiiile
sunt: investiii productive $i investiii socialculturale. ;e modul cum se asigur!
repartizarea ntre cele dou! s&ere de activitate depinde respectarea proporiei optime n
dezvoltarea economicosocial! a !rii. #ndicatorul se determin! ca un raport procentual
ntre investiiile productive $i investiia total!3 ast&el:
Pip =
#p
1** .
#t
c>! P onderea lu c r ! rilor de construc ii n tot a lu l i nv e s t ii i lor 0P6C1. -cest
indicator re&lect! structura capitalului &i<3 pe grupele capital &i< activ $i capital &i< pasiv.
,e poate sta/ili at7t ponderea lucr!rilor de construcii3 c7t $i a lucr!rilor de construcii
monta9 n volumul total al investiiilor3 ast&el:
P6C =
6C
1** @
#t
P6C% =
6C%
1** .
#t
d>! 4ala n a in v e s ti i ilor . 5<prim! egalitatea ce tre/uie s! e<iste ntre investiiile
neterminate la nceputul unei perioade3 investiiile realizate n acea perioad!3 pe de o parte3
$i punerile n &unciune de capital &i<3 c.eltuielile care nu asigur! cre$terea valorii
capitalului &i< $i investiiile neterminate e<istente la s&7r$itul perioadei3 pe de alt! parte.
Relaia de calcul este:
A
1
+ #t = P+ + % + A
2
3
unde: A
1
$i A
2
reprezint! investiiile neterminate la nceputul $i s&7r$itul perioadei@
#t @ investiia total! realizat! n perioada analizat!@
P+ @ punerile n &unciune de capital &i<@
% @ c.eltuieli investiionale care nu asigur! cre$terea valorii capitalului &i<.
Pe /aza acestei relaii se poate sta/ili stocul investiiilor neterminate e<istente la
s&7r$itul perioadei3 ast&el:
A
2
= A
1
+ #t P+ % .
%!rimea investiiilor neterminate de la s&7r$itul perioadei3 care constituie de &apt
stocul de investiii neterminate de la nceputul perioadei urm!toare3 depinde3 n principal3
de volumul de investiii realizat3 volumul capitalului &i< pus n &unciune $i caracterul
lucr!rilor. Bneori se diminueaz! investiiile neterminate pentru a reduce imo/iliz!rile de
&onduri de investiii. -cesta este un &apt pozitiv numai n m!sura n care reducerea nu
a&ecteaz! /una des&!$urare a procesului investiional pentru anul urm!tor3 deoarece
investiiile neterminate la s&7r$itul perioadei constituie &ront de lucru pentru perioada
urm!toare.
e>! Coe&icientul e & icien ei econ o m i ce a in v e s tiiilor . 5<prim! sporul de e&ecte
anuale ce se o/in la o unitate monetar! investit! $i se determin! ca un raport ntre sporul
de produs naional net $i investiia total! din anul anterior. -cest indicator are $i unele
limite: cre$terea volumului de e&ecte pentru anul respectiv nu se datoreaz! numai
investiiilor realizate n anul anterior@ nivelul e&icienei economice mai este in&luenat $i de
modi&icarea preurilor.
4>! O radul de n ze s tra r e t e.n i c! a m u n c i i. -preciaz! gradul n care progresul
te.nicoeconomic este implementat n unit!ile economice $i se determin! ca un raport
ntre volumul capitalului &i< $i num!rul de salariai. 5<prim! ce volum de capital &i< este
&olosit de un salariat. Cu c7t el este mai mare3 cu at7t asigur! un grad mai ridicat de
mecanizare $i automatizare a proceselor de producie.
2>! Coe&ic i en tu l m argi n a l al in v e s t i ie i. 5<prim! aportul investiiilor la
crearea produsului naional net. -rat! c7te procente de cre$tere a investiiilor sunt
necesare pentru a o/ine un procent de cre$tere a produsului naional net. ,e calculeaz! ca
un raport ntre indicii investiiilor $i indicii de cre$tere a produsului naional net3 respectiv
ntre capitalul &i< n &unciune $i venitul unei perioade:
#
1
PAA
1
>mi = : .
#
*
PAA
*
Cu c7t acest indicator este mai apropiat de 13 e&iciena economic! a investiiilor este
mai mare.
8n aprecierea e&icienei economice a investiiilor la nivel macroeconomic se pot
utiliza $i ali indicatori3 ndeose/i prin adaptarea celor de la nivel microeconomic.
3!3!3! I n di c ato r ii ef i c ie nei e c on o m ic e a inv e s ti iilor la n i v e l mic r oeco n omic
Promovarea $i preselecia proiectelor de investiii reprezint! &ormularea $i tratarea
selectiv! a opiunilor de investiii $i are3 n primul r7nd3 valene &inanciare3 apoi
comerciale3 economice $i te.nico&uncionale. Preselecia proiectelor de investiii se &ace
pornind de la analiza prin comparaie a principalilor indicatori ai e&icienei economice a
o/iectivelor de investiii.
Cei mai importani indicatori ai e&icienei economice a investiiilor la nivel
microeconomic sunt:
P Inv e stiia speci4ic . 5<prim! totalul investiiilor ce revin pe unitatea de
capa citate de producie sau la 1*** lei producie mar&! sau net! pe un anumit interval de
timp3 de o/icei un an.
Calculul investiiei speci&ice se poate realiza ast&el:
@ pentru obiectivele noi3 la care capacitatea de producie este omogen3 dup!
relaia: #s
1
=
#
3
Cp
unde # este investiia total! &ormat! din investiia direct! $i investiiile colaterale3 iar Cp
este capacitatea de producie3 e<primat! n unit!i &izice.
@ pentru obiectivele noi la care capacitatea de producie este eterogen3 dup!
relaia:
unde L este producia mar&! sau net!.
#s
2
=
#
1*** 3
L
@ pentru obiectivele de natura modernizrilor i dezvoltrilor3 dup! relaia
#s
=
#
3
3
Cp
unde Cp este sporul de capacitate de producie o/inut prin modernizare.
-ceste relaii determin! ntro &orm! general! modul de e<primare a investiiei
speci&ice3 dar acestea se pot di&erenia n &uncie de aspectele concrete ale investiiei n
di&erite domenii. -st&el3 n agricultur3 investiia speci&ic! se poate calcula n raport cu
supra&eele de teren sau num!rul de animale@ n ramura circulaiei mrfurilor3 ca un raport
ntre valoarea investiiei $i supra&aa de des&acere sau valoarea anual! a des&acerilor de
m!r&uri.
8n analiza e&icienei economice a investiiilor se urm!re$te alegerea acelei variante
care prevede cea mai mic! valoare a investiiei speci&ice. 6a reducerea nivelului investiiei
speci&ice contri/uie &ie mic$orarea num!r!torului3 &ie m!rirea numitorului. Posi/ilit!i de
cretere a numitorului sunt mai numeroase $i vizeaz! cre$terea produciei3 cre$terea
productivit!ii muncii. Posi/ilit!ile de micorare a numrtorului sunt mai puine $i
vizeaz! reducerea anumitor categorii de c.eltuieli cuprinse n devizul general3 cum ar &i:
c.eltuieli cu proiectarea3 c.eltuieli cu conducerea ntreprinderii etc.
"rimea indicatorului investiia specific este in&luenat!3 n principal de dou!
grupe de &actori: &actori legai de amplasamentul o/iectivului@ &actori care in de pro&ilul
produciei $i de modul de e<ploatare a o/iectivului.
P 'aloarea in v e st i ie i . Reprezint! valoarea ec.ipamentelor3 utila9elor3 construc
iilor3 terenului3 e<ecuiei3 costul &orm!rii &orei de munc! $i a stocurilor de resurse
materiale pentru primul e<erciiu economic3 valoare estimat! cu a9utorul preurilor curente.
;etermin!rile sunt speci&ice naturii proiectului $i detaliate pentru a surprinde n totalitate
costul proiectului.
P B u 2 e tu l inve s tiiei . ,e estimeaz! in7nd seama de parametrii /ilanului iniial
$i
evoluia previzionat! pentru a corespunde parametrilor activit!ii de e<ploatare n
e<erciiile economice viitoare. %ugetul investiiei reprezint! suma total! a capitalurilor
permanente suscepti/ile a &i utilizate pentru realizarea investiiei. ,e estimeaz! lu7nd n
considerare cre$terea preconizat! a capitalului social3 resursele constituite din partea de
pro&it a&ectat! cre$terii economice3 alte rezerve consolidate3 mprumuturi pe termen lung.
P /Geltui e li de e D p loatar e . Reprezint! costul produciei $i se estimeaz!
analitic pe elementele: c.eltuieli curente@ rezerve de risc $i pierderi@ amortizare@ pentru
primul e<erciiu economic $i apoi3 n &uncie de evoluia previzi/il!3 pentru e<erciiile
viitoare3 n cadrul perioadei de via! a proiectului.