Sunteți pe pagina 1din 5

1).

Reducerea valorilor masurate:Coordonatele si paralaxele punctului mijlociu M, care va deveni originea sistemului de
coordonate pentru valorile masurate, se calculeaza pe baza coordonatelor (x', y") si a paralaxelor
(x", y') indicilor de referinta:

=
=

!
"

!
i
i
x x

=
=

!
"

!
i
i
y y

=
=

!
"

!
i
i
p p

=
=

!
"

!
i
i
q q
unde:
"
'
"
"
' '
"
q y
p x
=
=
Coordonatele punctelor stereogramei se reduc la origine cu relatiile:
"
' ' x x x =


"
' ' ' ' y y y =


' '
"
' ' ' ' x x x =


'
"
' ' y y y =


Calculul coordonatelor reduse:
#umar x' (mm) y'' (mm) x'' (mm) y' (mm)
punct x' x' barat y'' y'' barat $x'' $x'' barat $y' $y' barat
!
%
&

M
&!'%
(((
!!'%
2). Calculul coordonatelor in sistemul fiecarei fotograme:
Coordonatele stereogramei se calculeaza cu relatiile:

+ =
=
' ' ' '
' '
y y y
x x


=
=
' ' ' '
' ' ' ' '
y y
x x x
Coordonate pe stereograma:


#umar )otogrma )' )otograma )''
punct x' (mm) y' (mm) x'' (mm) y'' (mm)
!
%
&

&!'%
*
!!'%
3). Orientarea fotogramelor si aplicarea corectiei datorata influentei contractiei suportului
emulsiei:
+elatiile utilizate pentru orientarea, corectarea si reducerea coordonatelor masurate la punctul
principal sunt de forma:
' '
&
'
%
'
! " i i i i
c
i
y x a y a x a a x + + + =
P
c
i i
x x x =
' '
&
'
%
'
! " i i i i
c
i
y x b y b x b b y + + + =
P
c
i i
y y y =
x
,
, y
,
- coordonatele punctului principal.
a
"
, a
!
, a
%
, a
&
, b
"
, b
!
, b
%
, b
&
- parametrii transformarii (translatiile a
"
si b
"
se neglijeaza)(
)/0/1+2M2 )':
3cuatiile de corectii pentru x:

a!4!"
5%
a%4!"
5%
a&4!"
5
l4!"
5%
2 (,&) 2
0
(&,) l (,!)
A A N
T
= # (&,&) #
5!
(&,&)
l A N X
T
=
!
6 (&,!)
a
!
- *
a
%
- *
a
&
- *
3cuatiile de corectii pentru y:
b!4!"
5%
b%4!"
5%
b&4!"
5
l4!"
5%
2 (,&) 2
0
(&,) l (,!)
A A N
T
= # (&,&) #
5!
(&,&)
l A N X
T
=
!
6 (&,!)
b
!
- *
b
%
- *
b
&
- *
Calculul coordonatelor transformate pentru fotograma )':
#umar Coordonate masurate Coordonate corectate
punct x' (mm) y' (mm) x (mm) y (mm) Coeficientii
&!'% a!- *
7"%% a%- *
%% a&- *
7%!& b!- *
%!' b%- *
&!'& b&- *
! x
,
- "(""&8mm
%%8 y
,
- "(""9'mm
7%!!
!&
7%&
!!'%

)/0/1+2M2 )'':
3cuatiile de corectii pentru x:
*****
3cuatiile de corectii pentru y:
*****
Calculul coordonatelor transformate pentru fotograma )":
#umar Coordonate masurate Coordonate corectate
punct x'' (mm) y'' (mm) x (mm) y (mm) Coeficientii
&!'% a!- (((
7"%% a%- *
%% a&- *
7%!& b!- *
%!' b%- *
&!'& b&- *
! x
,
- "(""&8mm
%%8 y
,
- "(""9'mm
7%!!
!&
7%&
!!'%
4). Corectarea influentei distorsiunii obiectivului camerei de preluare:
:istorsiunea obiectivului, corespunzator constantei camerei aerofotogrammetrice, rezulta in urma
etalonarii si este un element al orientarii interioare( ;nfluenta sa asupra pozitiei punctelor pe
fotograma poate fi corectata pe cale analitica(
$r
i
- deplasarea in planul imagine intre pozitia reala si cea corectata a punctului , din spatiul obiect.
ri (mm) %" " <" 9" !"" !%" !" !9
ri (m) & < % " 5 59 % 8
(((
'

7
&
&
% !
+ + + + =
i i i i i
r a r a r a r a r

Coeficientii a
i
se determina prin metoda patratelor minime(
'
% %
x
r
r
c
y x r
x
p P P

=
+ =

' y
r
r
c
y

=
xi i i
c x x + = '
yi i i
c y y + = '
c
x
, c
y
- corectii.
x
i
, y
i
- coordonate corectate.
3cuatiile de corectii:
a!4!"
5%
a%4!"
57
a&4!"
58
a4!"
5!&
l4!"
5&
2 (9,) 2
0
(,9) l (9,!)
A A N
T
= # (,) #
5!
(,)
l A N X
T
=
!
6 (,!)
a
!
-
*
4!"
5%
a
%
-
* 4!"
57
a
&
-
*4!"
58
a

-
* 4!"
5!&
Calculul coordonatelor corectate:
)/0/1+2M2 )':
#umar Coordonate initiale Corectii Coordonate corectate
punct x' (mm) y' (mm) r (mm) r (m) cx (m) cy (m) x (mm) y (mm)
&!'%
*
!!'%
)/0/1+2M2 )'':
#umar Coordonate initiale Corectii Coordonate corectate
punct x'' (mm) y'' (mm) r (mm) r (m) cx (m) cy (m) x (mm) y (mm)
&!'%
*
!!'%
6). Prelucrarea preliminara a coordonatelor imagine:
Corectia datorata curburii Pamantului:
2ceasta corectie se aplica atunci cand utilizam sistemele de coordonate in planul de proiectie.
deplasarea punctelor este radiala fata de punctul principal si are sens negativ pe directia radiala fata
de acesta(
+ - <&'""""m
=
zbor
- %(9" >m
% %
p P P
y x r + =


) ( 4 ) ( %
) ( 4 ) (
) (
%
&
mm c m R
mm r m H
mm r
k
i
i
=

'
'
i
i
i
y
i
i
i
X
y
r
r
c
x
r
r
c

=

y i i
x i i
c y y
c x x
+ =
+ =
'
'
Calculul coordonatelor corectate:
)/0/1+2M2 )':
#umar Coordonate initiale Corectia de curbura Coord(corectate
punct x' (mm) y' (mm) r (mm) ri (m) cx (m) cy (m) x (mm) y (mm)
&!'%
*
!!'%
)/0/1+2M2 )":
#umar Coordonate initiale Corectia de curbura Coord(corectate
punct x" (mm) y" (mm) r (mm) ri (m) cx (m) cy (m) x (mm) y (mm)
&!'%
*
!!'%