Sunteți pe pagina 1din 4

Grile centrale

1. Direc iile principale sunt cele dup care:


a) eforturile se anuleaz
b) eforturile sunt maxime
c) eforturile au valori externe
2. Componenta principal a cimentului este:
a) silicatul tricalcic
b) aluminatul de calciu
c) feritul de calciu
3. Un beton de marc 2!" are rezisten a la rupere la #ntindere e$al cu:
a) !"da%&cm
2
b) 2"da%&cm
2
c) 3"da%&cm
2
!. Direc iile pentru care eforturile tan$en iale sunt maxime fac ca direc iile
eforturilor principale un un$'i de :
a) !(
"
b) )"
"
c) *"
"
(. +fortul dat la piciorul aval al unui bara, de $reutate de ctre for a de $reutate
principal este:
a)
1

+
C b
H
b)
1
1

C b
H
c)
1
1

+
C b
H
*. -ormula

=
H
N f
k
s este expresia coeficientului de stabilite al unui bara, din
beton la:
a) rsturnarea #n ,urul piciorului aval
b) la plutire datorit subpresiuni
c) la alunecare spre aval pe talpa de funda ie
.. /e paramentul unui bara, de $reutate efortul principal au valori constante:
a)
p =
1

0
"
2
=

b)
p =
2

0
" =
am

c)
"
1
=
0
" =
am

1. uceardaria2 folosit la tratarea unui rost const #n:


a) splarea cu ,et de ap sub presiune
b) spar$erea mecanic a crustei superficiale
c) frecarea cu perii de s3rm a suprafe ei rostului
). Un bara, din beton cu #nclinrile
!2 2 "
1
=
i
(* 2 "
2
=
este de tipul:
a) $reutate
b) descompus
c) evidat
1". 4 prob de pm3nt con ine $oluri de 2"5 din valoare i lipsa porilor #n
acest pm3nt este:
a) "22"
b) "22(
c) !
11. Un bara, de $reutate arcuit are raportul:
a) 6&7812(
b) 186&78!2(
c) 12(86&7832(
12. 6a un bara, evidat coeficientul de avidare reprezint raportul dintre:
a) l imea $olului i l imea total a plotului
b) l imea total a plotului i l imea $olului
c) l imea $olului i cea a plotului
13. 9opozitatea unui material este definit de raportul
a)
t
g
V
V
b)
p
g
V
V
c)
g
p
V
V
1!. ara,ele cu contrafor i ciuperc fac parte din cate$oria:
a) evidate
b) descompuse
c) cu rosturi lr$ite
1(. ara,ul /altinul este un bara,:
a) evidat
b) arcuit izo$on
c) arcuit cu rost perimetral
1*. -or a 'idrostatic care ac ioneaz asupra unui bara, de $reutate de 1" m
este:
a) 31""" tf
b) 312"" %
c) 3133" :%
1.. 9ezisten a la forfecare la alunecare e exprimat prin:
a)
c tg + =
b)
c tg + =
c)
ctg + =
11. ;ntre umiditatea la satura ie i cifra<<<<<<<<<< exist rela ia:
a)

b
s
w =
b) s
b
s
w w

=
c)

b
s
w =
1). -or a de suprapresiune pe talpa bara,ului are rela ia:
a)
b)
c)
2". 9ela ia <<<<<<<<<<<<<< are forama:
a)
g
v
D
h
V
2
1
2
=
b) i
r c r =
c) i
k v =
21. Constanta 6u$eon are valoarea:
a)
b)
c)
22. ara,ele izo$one sunt bara,e arcuite cu:
a)
b) o dreapt coliniar a centrelor
c) centre constante de la ori$ine
22. -actorul ap=ciment trebuie cuprins #ntre:
a) "2(>1
b) "21>"(
c) mai mare ca 1