Sunteți pe pagina 1din 5

CHESTIONAR DE VALORI

n cadrul acestui chestionar trebuie s v ntreba i !Care valori sunt i"#ortante #entru $INE ca
#rinci#ii de %hidare n via a $EA i care sunt valorile "ai #u in i"#ortante #entru "ine&' (e
ur"toarele dou #a%ini sunt dou lise de valori) Acestea #rovin din diverse culturi) n #arante*e
sunt c+teva e,#lica ii #entru a v a-uta s n ele%e i unii ter"eni)
Sarcina dvs) este s nota i c+t de i"#ortant este .iecare valoare #entru dvs) ca #rinci#iu de %hidare
n via ) /olosi i scala ur"toare0
1 2 nsea"n c valoarea nu este deloc i"#ortant3 nu este relevant ca #rinci#iu de %hidare #entru
dvs)
4 2 nsea"n c valoarea este i"#ortant
5 2 nsea"n c valoarea este .oarte i"#ortant)
Cu c+t nu"rul este "ai "are 613 73 83 43 93 :3 5;3 cu at+t valoarea este "ai i"#ortant ca #rinci#iu
de %hidare n via a DVS)
<7 este #entru a nota orice valoare care se o#une #rinci#iilor du# care v %hida i
= este #entru a nota o valoare de su#re" i"#ortan ca #rinci#iu de %hidare n via a dvs)> n mod
obi nuit nu sunt mai mult de dou astfel de valori.
n s#a iul din .a a .iecrei valori3 scrie i nu"rul 6<73 13 73 83 43 93 :3 53 =; care indic i"#ortan a
acelei valori #entru dvs) #ersonal) ncerca i #e c+t #osibil s distin%e i ntre valori .olosind toate
nu"erele) Ve i avea nevoie3 binen eles3 s .olosi i nu"erele de "ai "ulte ori)
CA (RINCI(I? DE @HIDARE N VIA A $EA3 aceast valoare este0
o#us
valorilor
"ele nei"#ortant i"#ortant
.oarte
i"#ortant
de
e,tre"
i"#ortan

<7 1 7 8 4 9 : 5 =
nainte de a nce#e3 citi i valorile din Lista I3 ale%e i<o #e cea care este cea "ai i"#ortant #entru
dvs) i nota i<i i"#ortan a) A#oi ale%e i valoarea care se o#une n cea "ai "are "sur valorilor
dvs) i nota i<o cu <7) Dac nu e,ist o ast.el de valoare3 ale%e i valoarea cel "ai #u in i"#ortant
#entru dvs) i nota i<o cu 1 sua 73 n .unc ie de i"#ortan ) A#oi nota i restul valorilor din Lista I)
LISTA I DE VALORI
7) AAA E@ALITATE 6o#ortunit i e%ale #entru to i;
8) AAA AR$ONIE INTERIOARB 6"#cat cu "ine nsu"i;
4) AAA (?TERE SOCIALB 6control asu#ra celorlal i3 do"inan ;
9) AAA (LBCERE 6%rati.icarea dorin elor;
:) AAA LICERTATE 6libertate de ac iune i de %+ndire;
5) AAA O VIA B S(IRIT?ALB 6accent #us #e lucrurile s#irituale3 nu "ateriale;
=) AAA SENTI$ENT?L DE A(ARTENEN B 6senti"entul c celorlal i le #as de
"ine;
D) AAA ORDINE SOCIALB 6stabilitatea societ ii;
E) AAA O VIA B INTERESANTB 6e,#erien e incitante;
71) AAA SENS N VIA B 6un sco# n via ;
77) AAA (OLITE E 6curtoa*ie3 bune "aniere;
78) AAA AVERE 6#osesiuni "ateriale3 bani;
74) AAA SEC?RITATE NA IONALB 6#rotec ia rii "ele de du "ani;
CA (RINCI(I? DE @HIDARE N VIA A $EA3 aceast valoare este0
o#us
valorilor
"ele nei"#ortant i"#ortant
.oarte
i"#ortant
de
e,tre"
i"#ortan

<7 1 7 8 4 9 : 5 =
79) AAA RES(ECT DE SINE 6con tienti*area #ro#riei valori;
7:) AAA RECI(ROCITATEA /AVOR?RILOR 6evitarea ndatorrii .a de cineva;
75) AAA CREATIVITATEA 6unicitatea3 i"a%ina ia;
7=) AAA O L?$E $(BCATB 6.r r*boi i con.licte;
7D) AAA RES(ECT (ENTR? TRADI II 6#strarea obieciurilor #strate n ti"#;
7E) AAA DRA@OSTE $AT?RB6inti"itate ad+nc e"o ional i s#iritual;
81) AAA A?TO<DISCI(LINB 6restr+n%ere3 re*isten n .a a tenta iilor;
87) AAA INTI$ITATE 6dre#tul la un s#a iu #rivat;
88) AAA SEC?RITATEA /A$ILIEI 6si%uran #entru cei dra%i;
84) AAA REC?N(OA TEREA SOCIALB 6res#ectul3 a#robarea celorlal i;
89) AAA ?NITATEA C? NAT?RA 6#otrivirea cu natura;
8:) AAA O VIA B DIVERSI/ICATB 6#lin de #rovocri3 noutate i schi"bare;
85) AAA N ELE(CI?NE 6o n ele%ere "atur a vie ii;
8=) AAA A?TORITATE 6dre#tul de a conduce sau a co"anda;
8D) AAA (RIETENIE ADEVBRATB 6#rieteni a#ro#ia i3 care te sus in;
8E) AAA O L?$E /R?$OASB 6.ru"use ea naturii i a artei;
41) AAA DRE(TATE SOCIALB 6ndre#tarea nedre#t ii3 a avea %ri- de cei slabi;
LISTA II DE VALORI
Acu" nota i c+t de i"#ortante sunt ur"toarele valori ca i #rinci#iu de %hidare n via a DVS)
Aceste valori sunt .or"ulate ca "oduri de ac ionare care #ot .i "ai "ult sau "ai #u in i"#ortante
#entru dvs) Din noi3 ncerca i s distin%e i c+t "ai "ult #osibil ntre valori .olosind toate nu"erele)
nainte de a nce#e3 citi i valorile din Lista II3 ale%e i<o #e cea care este cea "ai i"#ortant #entru
dvs) A#oi ale%e i valoarea care se o#une n cea "ai "are "sur valorilor dvs)3 sau 2 dac nu e,ist
o ast.el de valoare 2 ale%e i valoarea cea "ai #u in i"#ortant #t) dvs) i nota i<o cu 273 1 sau 7 n
.unc ie de i"#ortan ) A#oi nota i celelalte valori)
47) AAA INDE(ENDENT 6ba*at #e sine3 auto<su.icient;
48) AAA $ODERAT 6evitarea e,tre"elor n senti"ente i ac iuni;
44) AAA LOIAL 6credincios #rietenilor "ei3 %ru#ului;
49) AAA A$CI IOS 6"uncesc din %reu3 cu as#ira ii;
4:) AAA DESCHIS LA $INTE 6tolerant .a de ideile i credin ele di.erite;
45) AAA ?$IL 6"odest3 nu se ridic #e sine;
4=) AAA NDRBFNE 6cuttor de aventur i riscuri;
4D) AAA (ROTEGAREA $EDI?L?I 6#rote-area naturii;
4E) AAA IN/L?ENT 6s ai un i"#act asu#ra oa"enilor i eveni"entelor;
91) AAA ONORAREA (BRIN ILOR I CELOR N VHRSTB 6s ar i res#ect;
97) AAA ALE@EREA (RO(RIILOR INTE 6selectarea #ro#riilor sco#uri;
98) AAA SBNBTOS 6a nu .i bolnav din #unct de vedere .i*ic sau "ental;
94) AAA CA(ACIL 6co"#etent3 e.icace3 e.icient;
CA (RINCI(I? DE @HIDARE N VIA A $EA3 aceast valoare este0
o#us
valorilor
"ele nei"#ortant i"#ortant
.oarte
i"#ortant
de
e,tre"
i"#ortan

<7 1 7 8 4 9 : 5 =
99) AAA ACCE(TAREA ROL?L?I $E? N VIA B 6su#unerea la circu"stan ele
vie ii;
9:) AAA ONEST 6autentic3 sincer;
95) AAA (BSTRAREA I$A@INII (?CLICE 6#rote-area !.e ei' "ele;
9=) AAA ASC?LTBTOR 6ndatoritor3 res#ect obli%a iile;
9D) AAA INTELI@ENT 6lo%ic3 %+nditor;
9E) AAA ?TIL 6lucr+nd #entru bunstarea celorlal i;
:1) AAA C?C?ROS DE VIA B 6" bucur de "+ncare3 se,3 #lceri3 etc);
:7) AAA CREDINCIOS 6ba*at #e reli%ie i creidin ;
:8) AAA RES(ONSACIL 6#e care cineva se #oate ba*a;
:4) AAA C?RIOS 6interesat n toate3 e,#lorator;
:9) AAA IERTBTOR 6dis#us s ierte #e al ii;
::) AAA DE S?CCES 6care i atin%e sco#urile;
:5) AAA C?RAT 6n%ri-it3 ordonat;
:=) AAA A?TO<IND?L@ENT 6care .ace lucruri #lcute;
DATE CIO@RA/ICE
Se,ul 6ncercui i;0 7) $asculin 8) /e"inin
V+rsta0 AAAAAAAA ani
Care este ocu#a ia dvs) n #re*ent sau la ulti"ul loc de "unc&