Sunteți pe pagina 1din 1

SC___________________________________

Str._________________________nr.________
Loc._______________ Jud._______________
Tel.________________Fax._______________
C.U.I_________________________________

Nr._______/_______________
ADEVERINTA
Prin prezenta se atesta faptul ca dl./dna__________________________________, posesor al
Bi/CI________, seria_______, nr.____________, CNP____________________________, a fost angajatul(a)
societatii _______________________________ CUI_____________________________, cu sediul social in
_____________in baza contractului indicidual de munca, cu norma intreaga/cu timp partial de______ore/zi ,
incheiat pe durata determinata/nedeterminata, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca ____________
cu nr___________/______________, in functia/meseria de _____________________________
Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii(incheiere,
modificare,suspendare si incetarea contractului individual de munca)
Anul
Nr.crt.

Mutatia intervenita

Luna
Ziua

Meseria / Functia

Salariu de baza , inclusiv


sporurile care intra in
calculul punctajului mediu
anual

Nr.si data actului pe baza caruia


se face inscrierea si temeiul legal

Incepand cu data de _____________________,contractul individual de munca al domnului(ei) a


incetat la data de ______________in baza prevederilor art.______,alin.______,lit._______din Legea53/2003
Codul Muncii,modificata si completata.
In perioada lucrata a avut ______zile de absente nemotivate si_______zile concediu fara plata.
In perioada de la_______________pana la______________ a lucrat in grupa( I sau II de munca)
pozitia nr.___________din anexa la Ordinul nr._________din____________al ministerului _______________
in total ____ ani_____luni______zile.
Reprezentant legal,

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA _____________________


Nr._______/__________________
In baza documentelor depuse de angajator la ITM,in temeiul prevederilor Legii nr.130/1999,republicata,se
certifica valabilitatea inscrierilor din prezenta adeverinta pentru stabilirea vechimii in munca.
Director Coordonator Adjunct,
Intocmit,

www.omhr.ro -adeverinta redactata conform M.M.F.P.S. de OMHR -salarizare,recrutare,hr company

021.256 09 06/ 0744 50 70 20

S-ar putea să vă placă și