Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca

Facultatea de Psihologie i tiine ale ducaiei


!nul universitar" #$$%&#$$'$
!nul (, )e*estrul ((
(+ (n,or*aii generale despre curs, se*inar, lucrare practic- sau laborator
.itlul disciplinei" Educaia i mass-media (opional).
Codul" P/ '#'$
Nu*-rul de credite" 0
1ocul de des,-urare" Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei, Cldirea
Pedagogica, str. Sindicatelor, nr. , Clu!"#apoca$
Progra*area 2n orar a activit-ilor" # ore curs i ' or- se*inar
((+ (n,or*aii despre titularul de curs, se*inar, lucrare practic- sau laborator
Nu*e, titlul tiini,ic" pro,+grad ( %ulesiu %onica$ asist.uni&.drd. Cornelia Stan
(n,or*aii de contact 3adres- e&*ail, eventual nr+ de tele,on4"
*onica5*ulesiu6yahoo+co*7
8re de audien-" 'n (iecare )i de *iercuri 'n inter&alul +,"+-,
(((+ /escrierea disciplinei"
.ntre educaie i siste*ul *ass"*edia e/ist de *ult &re*e legturi indisolu0ile, care s"
au 'ntrit continuu 'n ulti*ul ti*p, 'ndeose0i odat cu de)&oltarea reelelor in(or*atice.
1nteraciunile dintre cele dou do*enii constituie o preocupare pentru pedagogi, i nu
nu*ai pentru ei, deoarece i*pactul co*unicrii de *as asupra personalitii u*ane nu
poate (i ignorat. .n condiiile di&ersi(icrii ne&oilor educati&e 'n lu*ea *odern, *ass"
*edia pot repre)enta &erita0ile resurse ale 'n&rii.
Cursul ur*rete ur*toarele o0iecti&e2
Pre)entarea &alenelor educati&e ale *ass"*edia3*ulti*edia 'n coal i 'n
a(ara acesteia$
Conceperea unor *odaliti opti*e de &alori(icare a e(ectelor in(or*ati&"
(or*ati&e ale co*unicrii prin *ass"*edia 'n perspecti&a reali)rii
o0iecti&elor educaiei (or*ale$
1denti(icarea posi0ilitilor de integrare a *ass"*edia3*ulti*edia 'n
tehnologia didactic, 'n cadrul acti&itilor de predare"'n&are a di(eritelor
te*e, la disciplinele de 'n&*4nt$
Cunoaterea posi0ilelor dis(uncii ale co*unicrii *ediatice i identi(icarea
*odalitilor de pre&enire i corecie a e(ectelor inde)ira0ile asupra
personalitii ele&ilor$
Proiectarea unor acti&iti de 'n&are care s asigure educaia pentru
utili)area raional a *ass"*edia de ctre ele&i$
.n acest curs &o* 'ncerca s surprinde* principalele articulaii ale relaiei dintre educaie
i siste*ul *ass"*edia, prin identi(icarea e(ectelor pe care le au aciunile i in(luenele
acestui siste* asupra personalitii indi&idului, precu* i a *odalitilor 'n care
in(luenele co*unicrii de *as se integrea) 'n procesul general de instruire i (or*are
deopotri& a copiilor i adulilor.
(9+ Bibliogra,ia obligatorie"
+. 1. 5l0ulescu, Educaia i mass-media. Comunicare i nvare n societatea
informaional, Editura 6acia, Clu!"#apoca, 788,
7. 1. Cerghit, Filmul n procesul de nvmnt, E 6 P, 9ucureti, +:8
,. 1. Cerghit, Mass-media i educaia tineretului colar, E6P, 9ucureti, +:7
-. %. Co*an, Introducere n sistemul mass-media, Ed. Poliro*, 1ai, +:::
;. <. Creu, Educaia elevilor prin i pentru film, E 6 P, 9ucureti, +:=8
>. ?h. 6ecaign@, Communication audio-visuelle et pedagogie, Aa0or"#athan,
9ru/elles"Paris, +:>
. B. Ae(ranc, Mijloacele audio-viuale n sluj!a nvmntului, E 6 P,
9ucureti, +:>>
=. ?. %ucica, "niversul mijloacelor audio-viuale, Ed. 5l0atros, 9ucureti, +:=7
:. C. Schra*, #oile mass-media$ un studiu n sprijinul planificrii educaiei, E
6 P, 9ucureti, +::
+8. 5. A. C@att, %ucces cu internet, Ed.5AA, 9ucureti, +::;
?oate aceste surse sunt disponi0ile la 9i0lioteca Facultii de Psihologie i tiine ale
Educaiei i la 9i0lioteca Central Dni&ersitar.
9+ :ateriale ,olosite 2n cadrul procesului educaional speci,ic disciplinei"
%aterialele utili)ate 'n cadrul cursurilor i al lucrrilor practice sunt2 retroproiector,
&ideoproiector, suport de curs 'n (or*at electronic i tiprit, te/te din lucrri de re(erin
'n (or*at tiprit, (ie de lucru.
9(+ Plani,icarea ;Calendarul 2nt<lnirilor i a veri,ic-rilor;e=a*in-rilor
inter*ediare"
Spt*4na +2
.e*atica abordat-2 Mass-media ca factor educativ
Concepte de ba>- i cuvinte cheie2 *ass"*edia, (actor educati&, aciuni, in(luene
Bibliogra,ie2
+. 1. 5l0ulescu, Educaia i mass-media. Comunicare i nvare n societatea
informaional, Editura 6acia, Clu!"#apoca, 788,, p. ";7
7. 1. Cerghit, Mass-media i educaia tineretului colar, E 6 P, 9ucureti, +:7, p. ++"-7
,. ?h. 6ecaign@, Communication audio-visuelle et pedagogie, Aa0or"#athan,
9ru/elles"Paris, +:>, p. -",-
)e*inar" )arcini pentru studeni2
Care considerai c este ponderea *ass"*ediei ca (actor educogen 'n cadrul educaiei
in(or*aleE
Spt*4na 72
.e*atica abordat-2 &alenele educative ale mass-media n coal$ mass-
media'multimedia 'n coal, (il*ul didactic, tehnologia in(or*aional, *ulti*edia
Concepte de ba>- i cuvinte cheie2 (il* didactic, tehnologia in(or*aiei, *ulti*edia
Bibliogra,ie2
+. 1. 5l0ulescu, Educaia i mass-media. Comunicare i nvare n societatea
informaional, Editura 6acia, Clu!"#apoca, 788,, p. ;,"7
7. F. P. 6u(o@er, Informati(ue) education et ps*c+ologie de l,enfant, PDC, Paris, +:==,.
p. 7:">
,. 5. A. C@att, %ucces cu internet, Ed. 5AA, 9ucureti, +::;, p. ->":,
)e*inar" )arcini pentru studeni2
+. Proiectai o acti&itate instructi&e"educati& 'n care s (ie (olosit (il*ul didactic.
7. 1denti(icai a&anta!ele i de)a&anta!ele 1 5 C
Spt*4na ,
.e*atica abordat-2 Mass-media i interveniile educative nonformale
Concepte de ba>- i cuvinte cheie2 inter&enii educati&e non(or*ale, audien,
*esa!e de natur cultural
Bibliogra,ie2
+. 1. 5l0ulescu, Educaia i mass-media. Comunicare i nvare n societatea
informaional, Editura 6acia, Clu!"#apoca, 788,, p. ,"
7. 1. Cerghit, Mass-media i educaia tineretului colar, E6P, 9ucureti, +:7, p. >7"
+
,. ?h. 6ecaign@, Communication audio-visuelle et pedagogie, Aa0or"#athan, 9ru/elles"
Paris, +:>, p. ,-";>
;. B. Ae(ranc, Mijloacele audio-viuale n sluj!a nvmntului, E 6 P, 9ucureti,
+:>>, p. +8-"+>+
)e*inar" )arcini pentru studeni2
6up o anali) cantitati& i calitati& a *esa!elor *edia apreciai 'n ce *sur sunt
pre)ente coninuturile cu &aloare cultural i educati&.
Spt*4na -2
.e*atica abordat-2 Mass-media i influenele educative informale.
Concepte de ba>- i cuvinte cheie2 inter&enii educati&e in(or*ale, i*pact, in(luen,
e(ecte.
Bibliogra,ie2
+. 1. 5l0ulescu, Educaia i mass-media. Comunicare i nvare n societatea
informaional, Editura 6acia, Clu!"#apoca, 788,, p. "=+
7. 1. Cerghit, Mass-media i educaia tineretului colar, E6P, 9ucureti, +:7, p. =-"
+>8
,. %. Co*an, Introducere n sistemul mass-media, Ed.Poliro*, 1ai, +:::
)e*inar" )arcini pentru studeni2
5preciai c4t de *are considerai c este i*pactul *esa!elor *edia asupra copiilor i
tinerilor 'n perspecti&e educaiei in(or*ale.
Spt*4na ;">""=2
.e*atica abordat-2 Efectele educative ale comunicrii mediatice2
a. #oi e/periene cogniti&e
0. Dn spri!in pentru conceptuali)area cunoaterii
c. Bepercusiuni (or*ati&e la ni&elul a(ecti&itii
d. %odelarea co*porta*entelor
e. %ass"*edia ca agent al sociali)rii
Concepte de ba>- i cuvinte cheie2 e(ecte educati&e, e/periene cogniti&e *ediate,
conceptuali)area cunoaterii, *odelare co*porta*ental, sociali)are.
Bibliogra,ie2
+. 1. 5l0ulescu, Educaia i mass-media. Comunicare i nvare n societatea
informaional, Editura 6acia, Clu!"#apoca, 788,, p. =+"+77
7. 1. Cerghit, Mass-media i educaia tineretului colar, E6P, 9ucureti, +:7, +8"
78-
,. 5. 9andura, GSocial learning theor@ o( identi(icator@ processes, 'n 6. 5.
Hoslin(ed.), -and!oo. of socialiation t+eor* and researc+, Chicago, Bona %c#all@,
+:>=, p. +-7"+>
)e*inar" )arcini pentru studeni2
a) 5preciai calitatea in(or*aiilor pri*ite prin inter*ediul *ass"*edia.
0) Cu* considerai c a!ut aceste in(or*aii la conceptuali)area cunoateriiE
c) Cu* considerai c a(ectea) *esa!ele *edia a(ecti&itatea receptorilorE
d) 50ordaii critic tipurile de e(ecte (i*itare, 'ntrire etc.) pe care le au *esa!ele *edia
asupra co*porta*entului receptorilor.
e) 1denti(icai principalele direcii 'n care *ass"*edia 'i aduc contri0uia la sociali)area
indi&i)ilor.
Spt*4na :"+8"++2
.e*atica abordat- 2 /isfuncii ale comunicrii mediatice
a) E(e*eritatea *esa!elor i pseudoin(or*area
0) Pasi&is* sau acti&is* 'n receptarea *esa!elorE
c) Dni(or*i)are sau di(ereniereE
d) %ediati)area &iolenei
e) Cri)a lecturii i atitudinea (a de coal
Concepte de ba>- i cuvinte cheie2 pseudoin(or*are, pasi&is*, acti&is*, uni(or*i)are,
di(ereniere, &iolen.
Bibliogra,ie2
+. 1. 5l0ulescu, Educaia i mass-media. Comunicare i nvare n societatea
informaional, Editura 6acia, Clu!"#apoca, 788,, p. +7,"+>=
7. %. Co*an, Introducere n sistemul mass-media, Ed.Poliro*, 1ai, +:::
,. 5. 9andura, GSocial learning theor@ o( identi(icator@ processes, 'n 6. 5.
Hoslin(ed.), -and!oo. of socialiation t+eor* and researc+, Chicago, Bona %c#all@,
+:>= p. +-7"+>
)e*inar" )arcini pentru studeni2
a) 5preciai calitatea in(or*aiei do04ndite pe canale *edia.
0) Considerai c receptorul *esa!elor *edia *ani(est o atitudine acti& sau pasi& E
6ac *ani(est o atitudine acti&, cu* se *ani(est aceasta E
c) Considerai c *esa!ele *edia au ca e(ect o uni(or*i)are a opiniilor, atitudinilor,
gusturilorE
d) .n ce condiii *ass"*edia se constituie 'ntr"un (actor al *ani(estrii co*porta*entelor
agresi&eE
Spt*4na +7"+,2
.e*atica abordat- 2 Educaia pentru folosirea raional a mass-media'multimedia
a. /irecii de aciune
!. 0ctiviti de nvare
c. Conlucrarea colii cu familia
Concepte de ba>- i cuvinte cheie2 (olosirea raional a *ass"*edia, acti&iti de
'n&are, conlucrarea coal"(a*ilie.
Bibliogra,ie2
+. 1. 5l0ulescu, Educaia i mass-media. Comunicare i nvare n societatea
informaional, Editura 6acia, Clu!"#apoca, 788,, p.+>:"+>
7. 1. Cerghit, Mass-media i educaia tineretului colar, E 6 P, 9ucureti, +:7
,. ?h. 6ecaign@, Communication audio-visuelle et pedagogie, Aa0or"#athan,
9ru/elles"Paris, +:>
-. C. Schra*, #oile mass-media$ un studiu n sprijinul planificrii educaiei, E 6 P,
9ucureti, +::, p. ,:"+7;
)e*inar" )arcini pentru studeni2
+. Concepei un progra* de reali)are a educaiei pentru utili)area raional a *ass"*edia
7. Concepei un progra* de cola0orare a colii cu (a*ilia pentru pre&enirea e(ectelor
negati&e ale *ass"*edia asupra copiilor.
9((+ :odul de evaluare"
E&aluarea (inal se &a reali)a printr"un coloc&iu, la (inele se*estrului. .n sta0ilirea notei
(inale, &a conta, cu o pondere de 8I, coloc&iul i cu o pondere de ,8I acti&itate
aplicati& prestat de student 'n ti*pul se*estrului. <a conta inclusi& atitudinea
(a&ora0il (a de acti&itatea didactic i i*plicarea acti& a studentului 'n procesul
didactic.
Pe parcursul se*estrului, 'n cadrul celor dou 'nt4lniri organi)ate, se &a reali)a o e&aluare
(or*ati& continu, 0a)at pe o0ser&area co*porta*entului studenilor, pe calitatea
inter&eniilor lor 'n discuii, pe consistena re(leciilor personale, pe pertinena
pro0le*elor puse 'n discuie, pe *odalitile de re)ol&are a pro0le*elor, pe soluiile
propuse. 6e ase*enea, se &or e&alua (or*ati& produsele ela0orate de studeni la (inalul
se*estrului.
.n cadrul e&alurii (inale2
" pentru notele ;">2 de(inirea conceptelor speci(ice i operaionali)area lor$
" pentru notele "=2 o(erirea de descrieri, clasi(icri, e/e*pli(icri, ilustrri,
anali)e critice, corelaii$
" pentru notele :"+82 o(erirea de descrieri, clasi(icri, e/e*pli(icri, ilustrri,
anali)e critice, corelaii, cu &alori(icarea creati&itii studentului.
.n e&aluarea din cadrul coloc&iului se au 'n &edere criteriile2 calitatea rspunsurilor,
organi)area i coerena acestora, e&idenierea di*ensiunii aplicati&e a te*ei a0ordate,
originalitatea i creati&itatea, 'ncadrarea 'n ti*p.
9(((+ /etalii organi>atorice, gestionarea situaiilor e=cepionale"
Pre)ena la se*inarii este o0ligatorie 'n proporie de *ini* 8I i ea condiionea)
pre)entarea studentului la e/a*en.
.n procesul de e&aluare a studenilor se aplic regle*entrile interne ale Dni&ersitii
J9a0e"9ol@aiJ Clu!"#apoca.
Cursul i acti&itile a(erente lui ('nt4lnirile, e/a*enul, discuiile organi)ate direct sau pe
(oru*) 'ncura!ea) interaciunile u*ane i co*porta*entele colegiale, corecte, (airpla@,
0a)ate pe respect reciproc i decen. Belaiile dintre cadrul didactic i studeni &or (i de
tip de*ocratic, ast(el 'nc4t ele s (a&ori)e)e i*plicarea acti& i interacti& a studenilor
'n acti&itile educaionale i s asigure pre*isele unei instruiri i autoinstruiri e(iciente.
(?+ Bibliogra,ia opional-"
K6atele co*plete de identi(icare a lucrrilor adiionale reco*andate 'n cadrul disciplinei,
preci)area locului unde acestea se pot accesa (includi& resursele accesi0ile prin 1nternet)L.
+. F. 6elors, Comoara luntric. 1aport ctre "#E%C2 al Comisiei
Internaionale pentru educaie n sec. 33I, Ed. Poliro*, 7888
7. F. P. 6u(o@er, Informati(ue) education et ps*c+ologie de l,enfant, PDC, Paris,
+:==
,. P. %urean, 4nvarea social, Ed. 5l0atros, 9ucureti, +:=8
?oate aceste lucrri se gsesc la 0i0lioteca (acultii sau la 9i0lioteca Central
Dni&ersitar.
Con(. uni&. dr. 1on 5l0ulescu