Sunteți pe pagina 1din 4

os. Fundeni nr.

258 sector 2
Bucureti 72435
Tel & Fax : 0040213175221 0040213175222
Cod fiscal 42 03 628; Cont current RO10TREZ70250410002!1 Tre"oreria sector 2
www.cardioiliescu.ro
!"#$T%" &#!$'(
)o. 11 * 15.03.2010
#$ %TE$&'% (E)'C'*OR REZ')E$&' %T' %$ +

+ti,a-i $ole.i/
u01 cu, 21 este cunoscut/ #xa,enul 0entru i0lo,a #uro0ean1 3n 'neste4ie 0artea !
5 #' 0artea ! 6 : 0ro71 scris1 const8nd din 120 3ntre71ri scrise cu r1s0unsuri ,ulti0le la
ale.ere/ 2a 9i 0arte a exa,enului o9icial de o7-inere a titlului de ,edic s0ecialist 3n 'neste4ie
i Tera0ie !ntensi21 3n "o,8nia 5cont8nd ca 0ro71 scris1 a acestui exa,en6/ 3nce08nd cu
anul 2010. 5 Textul inte.ral de studiu/ 3n ataa,entul : ,rotocol -inal (./E.%/.R%T'6
:1 tri,it acest docu,ent structurat 0e 4 te,e :
'0 CE #$.E%($1 acest E%(E$
''0 CE $2 .E .C3'(41
'''0 C2( $E ,RE51T'( 6entru E%(E$
'+0 CE TRE42'E .1 -%CE&' +O' 7 c8t 9ai cur8nd : ;
'0 CE #$.E%($1 acest E%(E$
1. #xa,enul const1 3n 2 teste scrise 5 9iecare cu durata de 2 ore6 / 9iecare test cu c8te ;0
de 3ntre71ri / res0ecti2 :
< Testul % = ;0 de 3ntre71ri 5 3n 2 ore6 din : Fi4iolo.ie cardiores0iratorie/)euro9i4iolo.ie/
Fi4iolo.ie .eneral1/ Far,acolo.ie cardio2ascular1/ Far,acolo.ie +)$ 5creier i
,1du2a s0in1rii6/ Far,acolo.ie .eneral1/ Fi4ic1 .eneral1/ &1sur1tori clinice/ +tatistic1.
< Testul 4 = ;0 de 3ntre71ri 5 3n 2 ore6 din : Ba4ele 'neste4iei/ 'neste4ia s0ecial1/
'neste4ia local1*re.ional1/ Tera0ie intensi21/ &edicin1 intern1/ &edicin1 de ur.en-1.
20 %cest e<a9en se =a >ine .89?@t@ 25 se6te9?rie 2010 A la 4ucureBtiA 7 Cntr/o loca>ie
care =a fi co9unicat@ Cn ti96 util ;A si9ultan cu e<a9enul E)% 6artea ' Cn toat@
Euro6a0
3. $>estionarul de exa,en 2a 9i o9erit candida-ilor 3n li,7a ro,8n1/ al1turi de 2ersiunea
3n en.le41.
4. ?ro,o2area 0ro7ei scrise 2a cali9ica candidatul :
a. 9ie ca 0ro,o2at doar la 0ro7a scris1 a exa,enului de o7-inere a titlului de ,edic
s0ecialist 3n 'neste4ie i Tera0ie !ntensi21 3n "o,8nia 5 3n ca4ul o7-inerii
0uncta@ului ,ini, na-ional sta7ilit de c1tre &inisterul +1n1t1-ii i +ocietatea
"o,8n1 de 'neste4ie i Tera0ie !ntensi21 6
7. 9ie ca 0ro,o2at Bi la #xa,enului #' 0artea ! 5 3n ca4ul o7-inerii 0uncta@ului
,ini, euro0ean sta7ilit de c1tre #+' 6.

eci 2or exista 2 0uncta@e di9erite 0entru cali9icati2ul Aad,isB sau Ares0insB :
cel na>ional i cel al E.% .
5. $andida-ii tre7uie s1 tie c1 tre7uie s1 treac1 %(4E*E teste 7 % Bi 4 ; 0entru a
0ro,o2a exa,enul scris.
;. Fiecare 3ntre7are din cele ;0 ale 9iec1rui test 5 ' sau B 6 are 5 r1s0unsuri 0osi7ile
5 '/B/$/ / #6/ 9iecare r1s0uns 0ut8nd s1 9ie ade21rat sau 9als.
7. $andidatul tre7uie s1 >ot1rasc1 dac1 9iecare r1s0uns este 9ie ade21rat 9ie 9als/ i s1 ,arc>e4e 0e
9or,ularul ti0i4at/ at8t 3n li,7a ro,8n1 c8t i 3n en.le41 r1s0unsul s1u 5 2e4i ataa,entul : 53')2* 6entru
o?>inerea )i6lo9ei < sec-iunea ;. !)+T"C$D!C)! ?#)T"C E)T"#BF"!(# $C "F+?C)+ &C(T!?(C
(' '(#G#"# 6.
8. Fiecare r1s0uns corect 0ri,ete un 0unct 0o4iti2. )u exist1 $'C' O ,E$%*'Z%RE
0entru r1s0unsuri incorecte sau l1sate neco,0letate.
H. )ota candidatului deri21 din nu,1rul de r1s0unsuri corecte.
)ota 3n 0rocente a candidatului este aceast1 ci9r1 ex0ri,at1 ca 0rocenta@ din nota
,axi,1 0osi7il1 0entru test 5adic1 ;0 3ntre71ri * test cu 5 0osi7ile r1s0unsuri corecte :
exe,0lu 180 r1s0unsuri corecte din 300 este e.al cu ;0 I6.
''0 CE $2 .E .C3'(41
%TE$&'E
$u s/a scDi9?at ni9ic Cn ceea ce 6ri=eBte restul 6ro?elor 6rin care un 9edic
re"ident %T' =a de=eni s6ecialist 7 6ro?a 6ractic@ Bi cele 2 6ro?e clinice se =or sus>ine
ca Bi 68n@ acu9A ulterior e<a9enului scris din 25 se6te9?rie 2010A Cn centrele
uni=ersitare dese9nate ; :::::
'''0 C2( $E ,RE51T'( 6entru E%(E$
1. #n consecin>@ / 21 ro. citi-i docu,entul de 9a-1 cu aten-ie 0recu, i ur,1toarele
docu,ente din ataa,ent :
< 5Did 6entru O?>inerea )i6lo9ei E)%
< Ro9anian ,art ' and 'T% ReEulations 7 ReEula9ent 'ntern de E<a9en;
< ?rotocol Final &inisterul +1n1t1-ii J #+'<+"'T!
?ri,ele dou1 docu,ente le<a, tradus ,ai de,ult i 3n consecin-1 la 0ute-i consulta i
online 0e site<ul #+' :
< www.euroanesthesia.org EDUCATIONEurpoean DiplomaDiploma Guide
click pe steagul RO(F$'EI

(ai 6uteti accesa G www.euroanesthesia.org EDUCATIONEurpoean Diploma
How to prepare for EDA doar !n engle"#$.
2. 4'4*'O5R%-'E
a. Vei gsi i un ataament n Adobe Acrobat % &i'liografie EDA I ( identic cu cea pe
care o gsii i pe site-ul www.euroanesthesia.org EDUCATIONEurpoean
DiplomaDiploma Guide RE%)'$5 *'.T.
?0 Ens1/ du01 cu, 2e-i 2edea c8d 2e-i citi 5Didul 6entru O?>inerea )i6lo9ei E)%A
5 la sec-iunea 5 : G>idul $andida-ilor6 / acolo este su7liniat c1 A ceea ce s-a menionat
anterior NU se intenioneaz a i nici o program de e!amen nici o list complet de
subiecte acoperite de e!amen". #$ste totui un g%id care se sper c se &a do&edi
olositor candidailor care se pregtesc pentru e!amenul de diplom".
c0 $u titlu in9or,ati2/ 21 reco,and ca o carte de c101t8i 0entru 0ro7a scris1 :
Te(t'oo) of Anaesthesia % Ait)enhead A* et al .' ed. (%urcill' ediia )**+ sau mai
recent.
d0 ?entru a 2eni 3n s0ri@inul ,edicilor rezideni' care &or susine acest e!amen' ,enatul
,-A.I a decis ca n cadrul (ongresului A.I ,inaia )*/* s organizeze un
+ *E,*E-HE* COU*-E. centrat pe tematica e!amenului $0A la care & in&itm
s participai n numr c1t mai mare .
Te,atica o .1si-i 3n ataa,entul 2 #(ursuri $0A )*/*"
(a s98ritul acestuia se 2a sus-ine un test<si,ulare de antrena,ent/ 0e ,odelul
Testelor #'.
e0 +enatul +"'T! 21 reco,and1 insistent' ca mai ales pentru terapie intensi& s
consultai i 2
< TDe 'C2 4ooH G ,aul0*0(arinoA ed0Iillia9s J IilHins
< 'ntensi=e Care (edicine G 'rKin J Ri66eA ed0*II
< etc0
'+0 CE TRE42'E .1 -%CE&' +O' 7 c8t 9ai cur8nd : ;
10 .@ co96leta>i Bi s@ C9i tri9ite>i la adresele de 9ail
7 ser?anion?u?eneHLMaDoo0co9 si ?u?eneHLalsMs0ro ;
68n@ la data de G 10 %,R'*'E 2010A docu9entul din ataBa9ent
7 Cn E<cel; nu9it G

,art ' a66lication for9 42C3%RE.T
Eu tre?uie la r8ndul 9eu s@ centrali"e" toate datele 7 a6ro<i9ati= 100
candida>i : ;A Bi s@ le tri9it la (inisterul .@n@t@>ii Bi a6oi la E.% 68n@
6e 25 a6rilie0
.R%T' =a 6l@ti 6entru to>i candida>ii T%% con=enit@ cu E.% 68n8
6e 30 a6rilie0
Cine nu =a fi 6e list@ $2 =a 6utea 6artici6a la e<a9en su? nici o for9@ :
2. +1 21 asi.ura-i c1 to-i cole.ii 2s./ cunoscu-i ca ,edici re4iden-i 'T! an :/ au 0ri,it
acest ,ail .
3. ac1 exist1 ca4uri de ,edici re4iden-i 'T! de anul :/ al c1ror nu,e nu 3l a,/ 0e care
nu 3i 2ede-i 0e lista de candida-i din ataa,ent 5 (ista ?ro2i4orie $andida-i 20106 /
s1 ,1 contacte4e ur.ent 5,ailurile de ,ai sus/tele9oane : 0213175231/ 07342224016 K
40 +@ roE ar@ta>i scrisoarea Cndru9@torilor )=s0 de REZ')E$&'%T0
.2CCE. :
Cu 6rietenieA

Conf0dr0 Ner?an 4u?eneH