Sunteți pe pagina 1din 50

Parfum de femeie

Arpino Giovanni
(IL BUIO EIL MIELE)
1993
Lui Raffaele Mattioli,
datoria fa de dumneavoastr mi-o pot plti doar parial n uvinte!!!
... sarina noastr e aeea de-a ne ontopi att de profund, de dureros "i de ptima" u aest
#mnt provi$oriu "i prear, nt esena lui s renas invi$i%il n noi! &oi sntem al%inele
invi$i%ilului! &oi ule'em nenetat mierea vi$i%ilului a s-o aumulm n marele stup de aur al
Invi$i%ilului!
RILKE, dintr-o scrisoare din 1925
#oate orie alt salvare are nu vine de aolo, de acolo unde e(ist periol, se afl n n
nemntuire!
HEIDEGGER, La e %un poei)
!rad. de !"o#as Kleinin$er %i Ga&riel Liicean'(
I
)n #'scoi a'ri' &*+*ia de-a l'n$'l ,erestrei de pe palier, pere-ii #irosea' a vopsea proasp.t., c' 'n vira/
nea%teptat #'scoi'l di&'i din ,ericire aer'l %i identi,ic. spa-i'l dintre $ea#'rile *ntredesc"ise, disp.r'. 0-a# d's
%i e' la $ea# ca s. ar'nc #'c'l de -i$ar.. 1'rtea de /os era $oal., do'. pal#e sterpe de ci#ent *n soarele de s,*r%it
de a'$'st. 2n dep.rtare, verdele '+at al colinelor de peste r*' ,'#e$a s'& 'n cer opac. 0i-a# controlat c' #*inile
&oneta &ine p's. pe ,r'nte, nod'l %i linia corect. a cravatei, *nainte de-a s'na.
)%a s-a desc"is &r'sc de parc. ,e#eia ar ,i stat per#anent la p*nd. *n spatele ei.
Era o &.tr*nic. incredi&il de tranda,irie, #ic'-., *#&r.cat. *n al& %i $ri, s'r*+*nd vi&r*nd din toate +&*rcit'rile
ei pline de $ra-ie *#i ,.c' se#n s. intr'. 2n spatele ei, *nt'neric'l 'n'i coridor l'n$. I#ediat a# dat col-'l *n
&'c.t.rie, do'. sca'ne $ata trase l*n$. #as..
3Ei, &ravo &ravo, ce p'nct'al, e o pl.cere, +.'3 s'spin. ea ,.r. s.-%i stin$. s'r*s'l, d*nd apro&ator din cap, c'
#*inile *#pre'nate.
0i-a# sp's n'#ele %i, c' preca'-ie, #i-a# a%e+at capela *n ec"ili&r' insta&il pe 'n $en'nc"i.
3Dar e%ti *nc. aproape 'n copil, s,inte D'#ne+e'le3, se *ntrist. ea *nc"i+*nd pe /'#.tate pleoapele %i-a#
si#-it c. #. ro%esc. 31ine %tie dac. 'n &.iat ca d'#neata o s. ai&. r.&dare ca *n sit'a-ia asta... Dar s. l.s.#4
r.&dare.3
R.#ase *n a%teptare -in*nd'-%i r.s',larea, c' &'+ele '%or *ntredesc"ise peste din-ii arti,iciali.
At'nci i-a# sp's c. o,i-er'l *#i e5plicase la ca+ar#. toate a#.n'ntele.
1' +*#&et'l stins, d.d' iar.%i apro&ator din cap, #*n$*ind'-%i dos'l #*inii drepte c' de$etele sla&e de la
st*n$a. Avea #*ini e5tre# de ,r'#oase, str.ve+ii ca ,oi-a de "*rtie, *n ar#onie c' ea, c' a#&ian-a aceea i#ac'lat.,
c' cele do'. ,lori din $lastra de pe #as..
36t'dent, #i se pare. 6in$'r la p.rin-i73
I-a# sp's c*te ceva despre tat.l #e' ,'nc-ionar, despre #a#a %i sora #ea #ai #ic.. 8e c*nd *#i c.'ta#
c'vintele potrivite, cele trei c"ip'ri ,a#iliare ie%ir. o clip. din cea-a lor o&i%n'it. *n care i#ediat d'p. aceea s-a'
sc','ndat din no' c' &l*nde-e. 0i-a# preci+at apoi v*rsta, do'.+eci de ani, %i ,ac'ltatea la care era# *nscris,
econo#ie %i co#er-.
0i se p.rea ci'dat. vocea care-#i ie%ea din $'r..
2n replic., s'spin'l n' i-a ,ost de '%'rare.
39' %ti' ni#ic despre tinerii de a+i3, +ise ea *n ,ine esc"iv*nd'-se. 3:i nici pe el, pe el de dincolo, c' toat.
#area l'i nenorocire, n' re'%esc deloc s.-l *n-ele$. De vin. o ,i &.tr*ne-ea #ea. :i pe 'r#.4 are vre'n rost s.
*n-ele$i7 6. co#p.ti#e%ti, asta da.3
Dar ap'cat. parc. de o ,rene+ie, se ridic. iar *n picioare %i, s'r*+*nd, c' ,a-a &r.+dat. de #i%c.ri sc'rte %i i'-i4
3A# ca,ea rece, vrei7 ;'n.. 6a' #ai &ine-o oran/ad.7 6. n'-#i sp'i c. n'--i place.3
6e *nv*rtea *n /'r'l ei. 0-a# $*ndit4 o veveri-.. 0-a# po#enit deodat. c' cea%ca de ca,ea *n #*ini.
38ot s. ,'#e+73
R*se lini%tit4 3!e ro$. :i el tot a%a, o -i$ar. d'p. alta. <oi, &.r&a-ii.3
8e-acel 3el3 l-a aco#paniat c' 'n sc'rt se#n din de$ete la *n.l-i#ea '#erilor ca pentr' a se#nala ,iin-a
asc'ns. dincolo de *nt'neric'l coridor'l'i.
6e lini%ti, *#pre'n*nd'-%i #*inile ca s. co#ente+e apoi4 3Dar *n de,initiv pari &.iat de trea&., da, da.3
A# contin'at s. ne privi#, e' a&sol't decis s. n' p'n e' pri#'l nici cea #ai #ic. *ntre&are.
8*n. c*nd4 3E' s*nt #.t'%a3 se "ot.r* ea, co&or*nd $las'l. 3El +ice c. s*nt doar o veri%oar., dar la drept
vor&ind s*nt ca o #.t'%., &a c"iar #ai #'lt, ,iindc. cine a *n$ri/it-o pe &iata #aic.-sa p*n. a *nc"is oc"ii, dac. n'
e'7 6pre noroc'l ei a r.posat *nainte de-a ,i ,ost lovit. de r.'l cel #ai #are. Apoi tot'l a ,ost at*t de $re', ni#eni
n' %i-ar p'tea *nc"ip'i. 8*n.-n +i'a nenorocirii *l c'no%tea# p'-in, pe el. 0ere' pe dr'#, cole$ii acade#ie
ca+.r#i. 8e 'r#. a tre&'it s.-i port e' de $ri/., se vede c. a%a "ot.r*se soarta *n 1er. :i s-a' *#plinit ac'# no'.
ani, %tii73
0i-a# ter#inat ca,ea'a, a# r.#as c' pa"ar'l *n #*n.. 6ticla era *nc. rece.
39o'. ani3 rel'. ea *ntr-'n re,ren #onoton, c' vocea ei tot #ai s'&-ire, 3a+i e ni#ica toat., dar la *ncep't4
o", n' vrea' nici s.-#i #ai a#intesc de *ncep't. )n t*n.r ca el, s.-%i piard. oc"ii %i o #*n.. Asta e4 doar pentr' c.
D'#ne+e' n' vrea s. ,ie ni#eni #'l-'#it pe l'#ea asta. La #anevre, /'c*nd'-se c' o &o#&.. =ic /'c*nd'-se
pentr' c. ce s*nt la 'r#a 'r#ei #anevrele *n +i'a de a+i7 D.-#i #ie pa"ar'l.3
30i-a e5plicat co#andant'l3 a# +is e'.
1a s. #. ad'n ,i5a# c' privirea dalele pardoselei. L'ate c*te patr' ele alc.t'ia' 'n desen al&astr', 'n soi de
,loare co#plicat. pe ,ond al&. 8rin perdelele transparente de la ,ereastr. l'#ina se a%ternea pe ,lorile acelea s'&
,or#a 'nei a'reole, p'n*nd'-le *n relie, $racilitatea.
3)n &.r&at ca el3 'r#a vocea lent pe #.s'r. ce *ncre-ea %i destindea +&*rcit'rile de pe ,a-.. 3:i dest'l de
&o$at, da. El &o$at, e' deloc. E', r.#.%i-ele 'nei pensii de v.d'v.. Dar el4 &o$at. 9ici patr'+eci de ani. 6.n.tos ca
'n le'. :i sin$'r pe l'#e.3
A# strivit c' aten-ie #'c'l *n ,ar,'rioara pe care #i-o o,erise *n loc de scr'#ier..
36. v. #ear$. &ine +ilele astea, te ro$3 #ai +ise ea. 39' tre&'ie s.-l la%i niciodat. sin$'r. :tii asta, da7 :i s.
ai r.&dare, tinere dra$., r.&dare, s,*nta r.&dare. 9'-l contra+ice, n' disc'ta *n contradictori', pentr' D'#ne+e',
d.-i totdea'na dreptate, indi,erent c. vor&e%te c' cap sa' o ia ra+na. 6in$'ra salvare e s.-i r.sp'n+i #ere' da. Da %i
da, do#n'le. Ai *n-eles73
36i$'r, doa#n..3
31iccio, soldat'l care ac'# e la spital, *nso-itor'l l'i p*n. #ai ieri, era 'n cala&re+, 'n c.p.-*nos, dar &'n, &a
c"iar 'neori c' 'n ,el de viclenie. Dar %i 1iccio .sta4 s. se *#&oln.veasc. de ti,os toc#ai *n +ilele astea, *n a/'n'l
c.l.toriei. 1e +ici, e-o *nt*#plare73
3:i *n ca+ar#a noastr. a' ,ost trei ca+'ri de ti,os3 a# +is e', o&serv*nd'-i &r'sc lipsa de interes.
>c"ii apo%i #. privea', dar c.'t*nd parc. o i#a$ine dincolo de #ine.
Re$.sind'-%i a&ia 'n ,iricel de voce, se "a+ard.4 3R.' e 'n c'v*nt tare %i n-a% vrea la drept vor&ind s. +ic c.
este r.', dar e ,.c't dintr-o pl.#ad. doar a l'i, n-are ni#ic de *#p.r-it c' oa#enii ca noi. 1"in'l teri&il ce i-a ,ost
dat s. p.ti#easc., pese#ne. 1a# a%a era %i *nainte de nenorocire, Doa#ne, de-ai %ti c*t a tras #a#a l'i ca s.-l
creasc.. :i-apoi4 d'rerea. Dar r.#*ne *ntre noi, n'-i a%a, tinere73
30'l-'#esc, doa#n..3
1ontin'a s. #. priveasc. c' sclipiri de d'io%ie %i apoi de ne*ncredere &r'sc., p'se /os pa"ar'l, *%i nete+i o
dat. %i *nc. o dat. #an%etele roc"iei, c' de$etele '%oare *ntin+*nd c'te invi+i&ile.
2i era tea#. poate c. vor&ise prea #'lt.
2ntr-adev.r4 38entr' d'#neata la 'r#a 'r#ei e %i o vacan-. ,r'#oas.3 vr' s. ada'$e privind *n alt. parte
3cinci pl's do'. c'# +ice-i, *n de,initiv e ca o s.pt.#*n. de c.l.torie. 8*n. la 9eapole %i ,.r. ca+ar#..3
Avea dreptate, a%a c. #-a# str.d'it s. pron'n- *nc. o ,ra+. de *nc'ra/are.
3;ine, &ine3 #. *ntrer'pse ea c' o #elancolie nea%teptat. 3ac'# d'-te, e #ai &ine. I#ediat a,ar. s*nt &'c.-ile
de postav. 8entr' cear.. 8entr' *nc.l-.#intea voastr. #ilitar.. :i '%a din ,'nd'l coridor'l'i. Dar cioc.ne%te *nainte.
2ntotdea'na s. cioc.ni *nainte, c' el. E' #ai &ine r.#*n aici. Doa#ne, iart.-#., #. ia #ere' $'ra pe dinainte.3
0. %i eli#inase de pe or&ita ei. 1' 'n cot proptit pe #as. privea iar.%i cele do'. ,lori din $lastr., *ntinsese
v*r,'rile de$etelor de la #*na dreapt. ca s. #*n$*ie '%or %i s. controle+e petal. c' petal..
3:i s. n'-i sp'i niciodat. do#n'le c.pitan, ci n'#ai %i n'#ai do#n'le3 #i-a atras ea aten-ia tot *n $ol, ,.r.
s. #. priveasc..
3> s.--i +ic 1iccio. 2-i place7 La to-i v-a# +is #ere' a%a. 6a' n'--i convine7 ?i se pare 'n n'#e de c*ine7
6p'ne-#i dac. n'--i convine. 6.-#i sp'i.3
0. po,tise s. %ed %i ,a-a l'i ci'r'it. era la #ai p'-in de 'n #etr' de #ine. >c"elarii ne$ri care-i a/'n$ea'
p*n. pe t*#ple %i #*na st*n$. v*r*t. *n #.n'%. ar'nca' re,le5e sla&e *n pen'#&r.. =*#&et'l se declan%a pro#pt,
an'l*nd instantane' e5presia acelei ,e-e care doar *ntre linia p.r'l'i %i #ar$inea oc"elarilor ap.rea neted., e5tre#
de palid..
Dinspre ,ereastr., dincolo de perdea, se si#-ea presi'nea +$o#otelor sla&e ale str.+ii.
3?i-e cald7 Ai &.'t ceva dincolo7 <or&e%te. E%ti st'dent sa' n'7 Hai, d. odat. din $'r..3
6,*r%i r*+*nd.
3Da, do#n'le3 a# +is e'.
0*na dreapt. se *ntinse p*n. la #asa care ne desp.r-ea, l'. o -i$ar. din toc. 2nainte de a ,i i+&'tit s.-#i
aprind c"i&rit'l, de$etele i se #i%car. c' rapiditate at*ta c*t s. aprecie+e distan-a dintre &'+e %i cap.t'l -i$.rii,
ac-ionar. o &ric"et., o stinser. %i rec.+'r. ca ni%te elitre e5tre# de ele$ante s,*r%ind prin a se *nc"ide pe #*na
*n#.n'%at. din poale.
3)#&li pe /os7 2-i place s. '#&li pe /os7 An'l trec't a# av't 'n 1iccio c.r'ia n'-i pl.cea a&sol't deloc.
Incapa&il. D'p. o or. $*,*ia r.'. 8e c*nd e' a# #are nevoie s. '#&l' pe /os. A% istovi %i-'n cal. <oi crede-i c. %ti-i
s. v. #i%ca-i, dar p'%i la *ncercare4 'n c"in3 r*se el din no' e5pir*nd ,'#.
30er$ pe /os, da. La ca+ar#....3
3Gata c' t*#peniile de ca+ar#.3 #-a *ntrer'pt el ridic*nd #*na. 36a' n'7 =i, +i.3
3Era ceva ,.r. nici o i#portan-.3 a# replicat e'.
6e r.st'rn. d*nd , r*' li&er r*s'l'i p*n. ce t'%ea *l o&li$. s.-%i reia po+i-ia dreapt. pe divan. 1' o &atist. *%i
ta#pon. col-'rile $'rii.
30in'nat3 +ise apoi de+velind'-%i din-ii 3ave# 'n 1iccio care $*nde%te. )n 1iccio de%tept. 1e #ai, 'n
st'dent. De #'lt n-a# #ai av't alt'l la ,el. @iloso,ia4 o adev.rat. cala#itate. !' n' pari o cala#itate. 8arie+ c. %tii
s. ,ii %#ec"er.3
39' totdea'na, do#n'le3 #i s-a p.r't c. tre&'ia s. r.sp'nd.
31apricorn73
39'. <.rs.tor3 a# +is.
@a-a i se str*nse *ntr-o $ri#as..
3<.rs.tor %i t'. Asta n'-i &ine. Doi v.rs.tori *#pre'n. scot sc*ntei 'r*te. 9' vrea' s. %ti' decada. 8entr'
ni#ic *n l'#e. Ast'p.--i $'ra %i n' l.sa s.--i scape decada.3
3;ine3 a# r.sp'ns.
!'%i sla&4 3<.rs.tor. 8ie#onte+. Econo#ie %i co#er- tot'%i. :i dat ,iind c. e%ti aici4 '#anitar. 9' te-n-ele$,
1iccio. Dar de ce-ar tre&'i s. te #ai %i-n-ele$7 9'-i a%a c. n-ave# nici o o&li$a-ie reciproc. de a ne *n-ele$e 'n'l
pe alt'l7 8entr' o s.pt.#*n., cinci pl's do'.4 e de a/'ns s. %ti# s. ne toler.#. :i s. '#&l.# pe /os repede.
1orect73
31orect.3
3;a n'3 reac-ion. el tri'#,.tor. 3:i-ai se ve+i ce ,el de n' c' tot'l special. :i tot'%i #*ine4 la %apte. Aici.
Apoi la $ar., pe 'r#. Genova Ro#a 9eapole. 1'no%ti73
39eapole n'.3
39a--i-o. 8*nA la 'r#. tot o s.-l cond'ce# pe v.rs.tor'l .sta de la econo#ie %i co#er- *ntr-'n loc no'. Gata,
$ata s.-#i pierd speran-a3 s'r*se el dind.r.t'l -i$.rii prinse *ntre din-i.
Din c*nd *n c*nd vocea i se ,is'ra *n se$#ente #ai asc'-ite de sila&e %i accente.
39' %tia# c. ne vo# opri la Genova %i la Ro#a, dac. a# *n-eles &ine3 a# *ndr.+nit e'.
39e vo# opri7 1ine-a +is c. ne vo# opri7 Dac. o s. a# c"e,. Dac. o s. #.-#pin$. vreo toan.. 1a s. ne
pli#&.#, ca s. ne distr.# alt,el. 1inci +ile pl's do'.4 ce, *-i pas. c'# -i le petreci7 Ai ,i vr't s. c"i'le%ti 'n pic7
9e-a%teapt. ceva c'rv'li-e7 6p'ne sp'ne.3
39'. 9-a%teapt. ni#eni. =icea# a%a.3
31iccio +icea a%a3 *ncep' s. se ridice *n picioare c' 'n c.scat a#pl'.
Era ,oarte sla&, o s*r#. r.s'cit. *n saco'l %i pantalonii care-i accent'a' %i #ai #'lt s'&-iri#ea. Din $'ler'l
c.#.%ii tendoanele i se arc'ia' ca ni%te c*rli$e ca s.-i s's-in. cap'l.
1' #i%c.ri cal#e travers. ca#era, desc"ise d'lap'l %i sticla, *%i '#pl' 'n pa"ar #are c' B"isCD $olind'-l
instantane' pe /'#.tate. 6coase 'n s'spin l'n$ *nainte de a-l da $ata. Din *nt'neric'l *ncon/'r.tor *%i ,.c' apari-ia
o enor#. pisic. cen'%ie care se apropie de el ,.r. +$o#ot. 6e opri *n ,a-a l'i, c' ond'la-ii lente de coad. pe
pardosea.
3Esta e ;aron'3 e5plic. el p'n*nd /os pa"ar'l. 30on'#ental, n'7 :ase ani. )n colos. 1astrat. 0. 'r.%te de
#oarte, dar e nenorocire dac. n'-s acas., dac. n'-#i a'de $las'l. :i c*nd s*nt, ca't. #ere' s. #. scoat. din s.rite.
9-a re'%it niciodat., &iet'l ;aron'.3
Fivina *l e5a#ina, c' &ot'l ridicat, c' coada str.&.t't. de 'n ,rison electric.
3@'rios ca totdea'na, ei73 ,.c' el aplec*nd'-se c' o #i%care -eap.n.. 0*n$*ie pisica sc.rpin*nd-o pe cea,.
*ntre 'rec"i. 36c*r&. scopit.. Delincvent'le asasin'le. 0*ine plec. 6. ve+i la ce re$i# o s. te p'n. c'coana. 6-a +is
c' carnea tocat.. Gr.san'le.3
8isica tre#'ra p',.ind, i se s#'lse c"in'it din #*n. %i disp.r' *ntr-'n 'n$"er.
32n-ele$e tot. E' *l ins'lt %i el #. 'r.%te. 6a' invers3 r*dea el.
De n' %ti' 'nde *i %i ap.r'se *n #*n. 'n &aston de &a#&'s sc'rt %i ,le5i&il.
6'r*se dintr-o dat. #elancolic, i+&ind'-%i $a#&a c' v*r,'l &aston'l'i4 39'--i asc'nd c. a% ,i pre,erat 'n -.ran,
'n #'ntean c' cap'l p.trat. 8oate c. t' o s. ,ii *ns. o variant.. <o# vedea. Ridic.-te.3
2nainte s. #.-ndrept spre ie%ire, *ntinse &a#&'s'l, oprind'-#.. 0. atinse '%or pe '#.r c' v*r,'l.
3Dar e%ti sc'nd. 9enorocire. 0ai sc'nd ca 'n pitic. 1e soi de v.rs.tor corcit. 1'# nai&a o s. #er$e# c'
do'. co#pas'ri di,erite3 %i *n/'r..
0. parc'rse iar c' &aston'l de &a#&'s de la '#.r p*n. la $en'nc"i, str*#&*nd din $'r.. 0*na v*r*t. *n
#.n'%. *%i $.sise 'n spri/in *ntre pri#ii doi nast'ri de la "ain..
3La nai&a. 6. *ncerc.#.3
Desc"ise lar$ '%a dinspre coridor, d*nd &r'sc din picioare %i *n/'r*nd *ndep.rt. c' 'n %'t &'c.-ile de postav
din spatele ei. 0-a# apropiat %i c' o #i%care rapid. %i si$'r. #*na l'i c' #.n'%. #i se strec'r. pe s'& &ra-'l
drept. A# si#-it d'ritatea oaselor, *ncordarea nervilor, relie,'l pre$nant de ,ier %i piele care-i ,i5a prote+a p'-in #ai
s's de *nc"eiet'ra #*inii. 9-a lipsit #'lt ca +dr'ncin.t'ra neprev.+'t. s. #. de+ec"ili&re+e.
3Idiot'le. Din ce nai&a e%ti ,.c't7 Din r'#e$'%73 ,.c' el oprind'-se. 3)nde--i *nc"ip'i c. #er$e#7 2n
procesi'ne7 !re&'ie s. '#&l.#, s. '#&l.#. !re+e%te-te.3
9e-a# av*ntat pe coridor, c' pas'l sincroni+at %i tot #ai de$a/at. 1' '#.r'l #e' drept lipit de &ra-'l l'i, c'
&aston'l *ntins transversal ca s.-#i #.soare $en'nc"i'l. La ,iecare #etr' si#-ea# c'# v*r,'l de &a#&'s *#i
s'prave$"ea+. %i-#i controlea+. picior'l *n #i%care. D'p. trei t're d's-*ntors se opri deodat..
39' #er$e. Dar deloc3 decret. el ,.r. s.-%i retra$. &ra-'l de s'& al #e'. !' n' '#&li. Doar *-i t*r.%ti cele
%ai+eci de Cilo$ra#e. Dac. n'--i la%i li&ere picioarele, aproape *n-epenite pricepi7, *-i pier+i ,'nd'l, -i-l la%i la /'#aA
de #etr' *n 'r#. %i te de%ele+i d'p. nici o /'#.tate de ceas. 9' e%ti la o *n#or#*ntare. 1'ra/. 2#pin$e c' ,esier'l,
ce D'#ne+e'. :tii ce e ,esier'l7 ?i-e ,ric. s. -i-l ,olose%ti73
A# re*ncep't, %i ac'# &aston'l, la intervale re$'late, i se *nv*rtea de la $en'nc"i'l la spatele #e',
control*nd'-#i-le *n se#icerc'ri rapide rit#ate. La al cincilea parc'rs a# v.+'t o ,*%ie de l'#in. ap.r*nd de-a
l'n$'l '%ii de la &'c.t.rie %i a# *n-eles c. &.tr*na *ncearc. s. ne spione+e.
32nc. o dat.. :i &ate c.lc*iele de p.#*nt. De ce -i-e ,ric.7 De parc"et'l dat c' cear.7 Apas. pe c.lc*ie, las.
'r#. *n cear..3
6e opri pe nea%teptate o&li$*nd'-#. s. #. aplec.
3Altceva3 +ise el ne#i%cat, c' &aston'l *n s's. 36. n' #i%ti ai'rea cap'l. 0er$i. 9' e nevoie s. $*nde%ti.
G*ndi# c*nd st.# /os. !re&'ie s. porne%ti %i s. te opre%ti e5act *n rit# c' #ine. Ai *n-eles7 1easornic. :i nici 'n
&alans de c'coan. la pli#&are.3
3Da, do#n'le3 a# +is %i n' %ti' c'# a# re'%it s. *n$"it 'n co#entari' despre coridor'l prea *nt'necos.
Era# din no' *n ca#era sa' poate &iro'l s.', *n ale c.r'i col-'ri se vedea' diverse co#ponente #asive ale
'nei instala-ii stereo. 8isica p',.ia pro,'nd de s'& divan. La d'lap, el '#pl' do'. pa"are de B"isCD, p*n. la $'r.,
pre+ent*nd'-#i &r'sc 'n'l din ele c' dreapta *ntins. *n $ol.
31'ra/.3
3Adev.r'l e c. e' n' prea &ea'. Aproape niciodat.3 a# r.sp'ns, l'*nd pa"ar'l.
3Da7 8'-in *#i pas.. 1inci +ile pl's do'.4 c' #ine o s. &ei. 1*t n', de%art.-l 'ndeva. 1"iar %i-n &'+'nar.
9'#ai s. n' o&serv e'3 r*se el ,.r. nici 'n s'net.
A# sor&it 'n pic, apoi c' toate preca'-iile, *ntorc*nd &ra-'l, a# *ncercat s. p'n pa"ar'l pe #as..
36top, 1iccio. @aci pe %#ec"er'l73 s'r*se el lini%tit *n #i/loc'l ca#erei. 39' c' #ine, &.iete. 9iciodat. c'
#ine. Ispr.ve%te-l, ac'#. :i d.-#i-l *napoi $ol. )n B"isCD de doispre+ece ani, n'-i de $l'#..3
A# #ai &.'t, st*nd %i e' *n picioare la c*-iva pa%i de el. 2ncerca# s. n'-l privesc, pro,it*nd de pen'#&ra care-
l ,.cea parc. transparent. @i$'ra i se esto#pase *n s's, o pelic'l. $ri ,.r. nici o $eo#etrie.
3Arde73
39', do#n'le3 a# r.sp'ns.
3E%ti sla&. 6c*nd'r.. >ase prea asc'-ite. > s. #. '#pl' de v*n.t.i pli#&*nd'-#. c' tine. A# s. te-n$ra% c'
B"isCD. Dar tre&'ie s. rec'nosc c. n' p'-i. 1el.lalt 1iccio, predecesor'l t.' &olnav de ti,os4 *n$ro+itor. =ilnic,
*nainte de-a ie%i tre&'ia s. v.rs pe el /'#.tate de litr' de colonie. 2n a%a "al #irosea a $ra/d, a cior&. *nc.l+it. din
no'.3
=ece #in'te #ai t*r+i' era# pe strad., c' oc"ii $rei %i ,.r. capacitate de orientare. Avea# ti#p dest'l ca s.
#.-ntorc la ca+ar#.. A# *n/'rat ni#ic'l dina,ar. %i din.'ntr'l #e'. >prind'-#. pe trot'ar, a# c.'tat o ,ir#.
c'nosc't., pentr' o ca,ea.
II
3De-ar plo'a. > nenorocire. )n #ilion pentr' 'n potop3 contin'a el s. &o#&.ne.
:edea# ,a-.-n ,a-. *n lat'ra ,erit. de soare a co#parti#ent'l'i, v*nt'l ad'cea ra,ale ,ier&in-i prin $ea#'rile
l.sate *n /os. 2nc. o or. de c.l.torie, apoi Genova. 1*#pia pleo%tit., '#,lat. pe aloc'ri de nea%teptate coline
"irs'te, se rotea *n l'#ina #atinal. ca s'& o '#&rel. cen'%ie.
2ncep'se s. se pl*n$. %i s. ar'nce ac'+a-ii pline de dispre- *nc. din pri#'l #o#ent4 de vara odioas. %i
ins'porta&il., de cati,ea'a iritant. a &.ncilor, de tren'l p'sti'. 0area vite+. a rapid'l'i, +$'d'ind va$oanele, ne
+.d.rnicise orice *ncercare de a ne pli#&a pe c'loar.
6t.tea ne#i%cat, -i$ar. de la -i$ar., #*na c' #.n'%. i#o&il. pe re+e#.toarea &anc"etei, o pelic'l. ,in. de
s'doare pe ,r'nte. 2n ,ocar'l l'#inii se#nele de pe ,a-. n' #ai p.rea' cicatrice reale, ci parc. pete %i '#&re de la o
variol. vec"e. :i tot'%i, pe parc'rs'l 'nora dintre #i%c.rile l'i i#percepti&ile, cap'l acela #i-a ap.r't #ai #'lt
dec*t ,r'#os4 o pris#. care pri#ea %i #odela n' at*t l'#ino+itatea e5terioar., c*t a$ita-iile, capriciile, perspectivele
&i+are ale $*nd'rilor.
2ntinse dreapta.
3Ai 'n porto,el7 6. si#t.3
L-a# scos #irat %i i l-a# p's *n contact c' de$etele. I l-a# strec'rat *n pal#..
31*-i &ani73
A# sp's ci,ra.
Dintr-'n $est *l desc"ise, e5trase cele c*teva &ancnote *n#*n*nd'-#i-le.
3Ia-le. Actele %i ,oaia de *nvoire s*nt *n.'ntr'73 #ai *ntre&., &r'sc.
3Da, do#n'le.3
32l -in e'3 +*#&i el satis,.c't %i v*r* porto,el'l *n &'+'nar. 38o-i avea *ncredere *n #ine. A%a-i7 > s.--i
d.r'iesc 'n'l no', la s,*r%it. 6. n'--i ,ie tea#.. Ac'#, dac. te si#-i /i$nit, sp'ne-#i.3
39', do#n'le3 a# r.sp'ns.
3@.r. note ,alse3 r*se el c' icnete lente din $*t. 3:ti' ,oarte &ine c. te si#-i /i$nit. E la #intea coco%'l'i. 9-ai
*ncotro, rec'noa%te %i t'.3
3@oarte &ine. Dac. -ine-i. 6*nt.3
R*se c' %i #ai #are po,t..
32n s,*r%it3 t'%i el 3dar ad#ite %i t' c. tre&'ie s.-#i ia' #.s'ri de protec-ie. 6-ar p'tea s. -i se ,ac. le"a#ite,
s. #. p.r.se%ti *n plin. strad., *ntr-o ca,enea, &a c"iar aici *n tren. 1ine te c'noa%te, la 'r#a 'r#ei.3
39'-#i e ,el'l3 a# o&iectat e'.
38oate. 1ine %tie. :i pe 'r#. vei ,i pedepsit. )n pic'le- de carcer., %tii asta3 *%i le$.n. -i$ara *ntre &'+e.
3Ac'# *ns. las.-#i #.car il'+ia c. %ti' s. #. ap.r. 8'n*nd alt,el *ntre&area4 *-i convine73
31'# vre-i d'#neavoastr., do#n'le.3
39'--i convine deloc, dar da-do#n'le .sta al t.' c'r$e prea '%or. E%ti de $'#ilastic, 1iccio. > *ncase+i %i
"opa e%ti la ,el ca-nainte. 8arie+ c. taic.-t.' era -.ran. Da73
3E ,'nc-ionar3 a# sp's.
3At'nci &'nic'l t.'.3
3Avea o pr.v.lie, &'nic'-#e'.3
3;ine, at'nci str.&'nic'l t.'. 6. n-o #ai l'n$i#3 se enerv. el. E%ti prea pr'dent. 8rea #'l-i da-do#n'le ca
-.ranii, %ti' e'. 1are -.ran +ice #ere' da %i-n ti#p ce-%i de+$roap. carto,ii *-i sap. %i -ie $roapa. 6#iorc.ind'-se
*ntr'na, ,ire%te.3
A# t.c't #*lc, str.d'ind'-#. 'n l'n$ r.sti#p s.-#i ale$, s.-#i *n#oi s.-#i aprind o -i$ar..
39' #ai vor&e%ti7 ;ravo no'.3 rel'. el. 36p'ne adev.rat4 dac. ar #ai ,i ,ost cineva *n co#parti#ent'l .sta
idiot, ai #ai ,i +is da-do#n'le %i n'-do#n'le ca #ai *nainte, *n le$.t'r. c' porto,el'l7 6a' n'7
3De ce n'7 1eilal-i pentr' #ine s*nt +ero3 a# r.sp'ns.
6e l.s. *n voia 'n'i r*s *n-ele$.tor, *nc'viin-*nd plin de vioici'ne.
32-i dai dr'#'l. ;ravissi#o3 t'%i el iar.%i. :i-at'nci sp'ne-#i, sp'ne-#i4 te-ai decis c. e #ai &ine s.--i ,ie
#il. de &iet'l cre%tin aici de ,a-. %i-a%a #ai departe. 1orect73
39', do#n'le.3
3Ia te 'it.4 n'--i ,ac #il.73 +*#&i el -'$'ind'-%i ironic &'+ele.
39' %ti', do#n'le. 9' cred.3
3<e+i c. e%ti de $'#ilastic73 rel'. el #'l-'#it. 38rin 'r#are4 n'--i ,ac #il., #il., #il. cre%tineasc. vrea' s.
+ic, *n pl's te s'p'i, *-i ,aci datoria, da-do#n'le -i-e la-nde#*n. etc. etc, deci te si#-i *n post. A%a-i73
3<oia# s. +ic4 d'#neavoastr. n'-#i ,ace-i #il. *ntr-'n #od st'pid %i oarecare3 a# *ncercat s. e5plic.
36i$'r. 6i$'r c. da. At'nci, s. vede#. 0ai *nt*i a# +is4 de-ar veni dita#ai potop'l. !' ce-ai *n-eles73 se
aplec. el ni-el #ai *n ,a-., c' 'n +*#&et c'rios.
3A# *n-eles a%a c'# a-i sp's d'#neavoastr.. 1eva *#potriva +.d','l'i .st'ia3 a# r.sp'ns.
39ici vor&., de%tept'le. Las. c. 'n potop, potop'l ar prinde &ine oric*nd. Las. c. era vor&a de altceva4
l'#ina, $*ndea# e', l'#ina, n' c.ld'ra. 1.ld'ra e doar 'n re+'ltat. L'#ina, +icea# e'3 preci+. el st*lcind sila&ele
3l'#ina e t.c't., sc*r&os de t.c't.. 8e c*nd ploaia creea+. +$o#ote. 1' ploaia %tii 'nde te a,li. 2nc"is *n cas. sa'
s'& 'n portal, 'ndeva. 8ricepi oare7 Ac'# n'--i ,ac #il.73
3Da, do#n'le. A%a da3 #-a# silit s. r.sp'nd.
0i se *nv*rtea cap'l din pricina vor&elor l'i *#pro%cate ca ni%te #itralii, *nc. #i-l si#-ea# v*/*ind.
6e rela5ase re+e#*nd'-se de sp.tar, cople%it dintr-o dat. de plictiseal..
3Da. La nai&a3 ,.c' el apoi *ncet. 3=icea# de #ine, n' de tine. 1e tot p.l.vr.$esc. Ar tre&'i s.-#i tai li#&a.3
6e *nveseli iar.%i *n ,el'l l'i r.'t.cios, *%i scoase p'-in li#&a %i c' dreapta ca ,or,ec*nd, contin'*nd s. r*d.,
,.c' se#n c. %i-o retea+..
6e *ntrer'pse c' o str*#&.t'r..
Apoi4 3Ai p.r'l ne$r', ia +i73
31"iar ne$r' n'. :aten.3
3Ai v.+'t ce ne$r' s*nt e'7 1or&3 inton. el or$olios. 3:i ,e#eilor le place p.r'l ne$r'. !e ,ace &.r&at, a%a
+ic.3
2%i plec. deodat. ,r'ntea.
3Ei, nici 'n ,ir al&, a%a, din *nt*#plare73
39ici 'n'l, do#n'le.3
0i-era $rea-. de la -i$.rile ,'#ate %i #. *n-epa %i ,oa#ea. 0-a# $*ndit la sandvi%'l din vali+., dar n-a% ,i
*ndr.+nit s'& nici 'n #otiv s. #. ridic *n picioare, s.-l scot %i s.-l #.n*nc acolo, *n ,a-a l'i. El *n sc"i#& *%i e5trase
din &'+'nar'l interior al "ainei 'n ,lacona% s'&-ire de piele %i #etal, de%'r'&. dop'l, &.'.
3>ri&il la ora asta3 se *n,ior. el. 3Dac. ve+i c. trece vre'n #itocan de ,eroviar, c"ea#.-l.3
2%i re+e#. t*#pla ca s. se odi"neasc. %i c*nd colo di,erite e5presii *i sc"i#&ar. c' rapiditate e5presia.
A,ar. se s'cceda' t'nele, co#parti#ent'l ,' invadat de v*rte/'ri de aer '#ed. > #are pic.t'r. 'leioas. #i se
*ntip.ri pe pantaloni, alta *i atinse l'i *n treac.t ,r'ntea.
3La Genova ne opri#. 2nne&'ne%ti aici3 &odo$.nea tot el re+e#at pie+i%. 3:i-o s.-#i ,aci s,*nta ,avoare s.--i
sco-i 'ni,or#a. 1red c. ai 'n cost'# civil.3
39', do#n'le.3
3A# s.--i c'#p.r e' 'n'l.3 R.&',ni4 39' vrea' s. par *ncredin-at #*inilor carita&ile ale patriei.3
2%i scoase, *%i desc"ise, *%i pip.i ceas'l.
La dreapta se ivi din no' #area, 'n v.l s'&-ire de 'n cen'%i' #etalic dincolo de case c' o $eo#etrie
de+ordonat..
3)n controlor3 l-a# averti+at. Ridic. &ra-'l ca s.-l &loc"e+e.
>#'l se aplec. *nainte *ntin+*nd 'n c"ip l'n$ %i #elancolic. > &and. a'rie *i *ncon/'ra c"ipi'l.
3Do#n'le c'# te c"ea#.3 *l acost. el c' 'n $las %optit t.ios 3e o&li$atori' s. asc'lt.# porc.riile astea7 A-i
dat o le$e *n sens'l .sta73
30. ro$, do#n'le73 o#'l clipi din pleoape.
3Repet4 porc.riile astea. 8is.lo$eala asta p'&lic.3 %i lovi sec c' #*na *n#.n'%at. *n sp.tar'l de l*n$. t*#pl..
3Di,'+or'l, do#n'le73 se concentr. o#'l.
3> #i+erie. 6tin$e-i-l i#ediat3 pri#i el *n loc de r.s'ns.
3Desi$'r. <ede-i *ns., tre&'ie stinse toate. 1o#en+ile s*nt *n va$on'l resta'rant %i ac'#...3 &*l&*i cel.lalt.
3<rei s. tra$ 'n ,oc de pistol *n el73 Al'n$i $*t'l, s'$r'#*nd'-%i vocea *ntr-'n %'ierat4 31e-nsea#n. s.-l
stin$i7 2nsea#n. stins. Deci4 re+olva-i rapid.3
3Desi$'r, do#n'le, dar ac'#...3 se r.t.cise o#'l. =adarnic *ncerc. s.-#i prind. o privire de consens.
A# si#-it c. ro%esc. 0-a# lipit iar -eap.n de sp.tar.
30i-a# pierd't oc"ii %i o #*n. pentr' onoarea -.rii .steia &leste#ate. Da sa' n'7 Ac'# vrei s.-#i pierd %i
'rec"ile73 'rl. el pe nea%teptate.
6e ,.c'se livid, c' do'. &'le de saliv. *n col-'rile $'rii.
3I#ediat, do#n'le, i#ediat3 ,'$i controlor'l, sc"i-*nd 'n sal't st*n$aci c' de$etele la vi+ier..
At'nci se l.s. c' vol'ptate *n voia #o#ent'l'i, #*na dreapt. a/'t. #etic'los la aran/area precis. a celei
st*n$i, de-a l'n$'l re+e#.torii. :i r*dea, c' #ici s'$"i-'ri sla&e de satis,ac-ie, care se pierd'r. *n cele din 'r#. *n
sc'rte sacade de t'se.
31e #ai pra#atie s*nt. > pra#atie ,.r. perec"e3 +ise el *ntr-o cri+. de ilaritate. 3;iet'l de el cine %tie ce-o s.
povesteasc. disear. acas..3
0-a# re+e#at %i e' ca s. capte+ din cati,ea s'nete pe care n' le a'+ise# p*n.-n clipa aceea. A&ia-a&ia ie%ea
'n ,iricel de #'+ic., pe care-l p'teai 'r#.ri doar lipind'--i p'ternic 'rec"ea. 8*n. c*nd n-a# #ai a'+it ni#ic.
Aproape ,.r. s.-#i da' sea#a, a# desc"is $'ra c*t a# p't't, sav'r*nd #'te%te sila&ele in/'riilor pe care i le
a+v*rlea#.
31ine %tie ce nervi *%i ,ace ;aron'3 se #ai &'c'ra el. 3Dac. n' s*nt e' acolo acas.4 to-i *%i pierd n'#aidec*t
#in-ile.3
2ntr-o c'r&. l'n$., tren'l *%i red'cea vite+a intr*nd *n Genova. 6oarele e5pedia ,'l$ere din *ncr'ci%.rile de
linii, de pe peroanele $.rii. G"ivece c' #'%cate pr.,'ite de,ila' *n ciorc"ini de-a l'n$'l 'n'i +id.
8e c*nd d.dea# /os vali+ele, l-a# v.+'t revenind'-%i, #*na care pip.ia nod'l de la cravat., apoi &atista care
%ter$ea ,r'ntea.
0i-a scandat 'lti#ele ordine.
39' e%ti c' #ine ca s. ,aci pe "a#al'l. Ia 'n'l de /os4 de-asta s*nt l.sa-i pe l'#e. :i noi4 i#ediat la "otel'l
din ,a-a $.rii. Acela c' ra#'ra de pal#ier. )n'l din p'-inele care #ai a' ca#ere co#'nicante. <a tre&'i s.--i
ast'pi 'rec"ile ca s. dor#i. A'+i trec*nd do'. #ii de tren'ri.3
III
8'-in d'p.-a#ia+. s-a st*rnit v*nt'l. Ra,ale nea%teptate %i toride care se r.s'cir. st*rnind v*rte/'ri ,oarte
s'&-iri de pra, "*rtie ,r'n+e 'scate, +&*rlind ,r'n+i%'l copacilor din #i/loc'l pie-ei.
3> #in'ne3 ,.c' el tr.$*nd *n piept c' delicii pri#a $'r. de aer. I#ediat *ns. ne-a# repliat *n ca,enea.
8rin vitrine, s'& 'n cer care-%i redo&*ndea vi$oarea, a# v.+'t 'n ,ra$#ent din port, o #acara, p'pa 'nei nave
r'$inite. 6tea$'ri #in'sc'le *n %ir ,*l,*ia' *ncordate s'& pale de v*nt intense necontenite.
!rec'ser.# #ai *nainte printr-'n #a$a+in, 'nde el, c"elt'ind o s'#. i#portant., c'#p.rase 'n cost'#
al&astr'-desc"is %i o c.#a%. pentr' #ine, 'n'l de in al& pentr' el. )r#a' s.-i ,ie livrate pe sear. la "otel, d'p.
c*teva ret'%'ri %i c's.t'ra la #an%etele pantalonilor. 9e pli#&ase# apoi *n pas rapid pe o strad. *n pant.
co&or*toare, el ,l't'r*nd'-%i *n ,a-. vesel %i t.c't &aston'l, pres*nd'-#. c' &ra-'l petrec't pe s'& al #e' ca s.
*ns',le-easc. tot #ai #'lt '#&let'l.
3:i d'p.-a#ia+., 'n &.r&ier &'n3 +ise el pe 'n ton satis,.c't.
8e #as., &on'rile de la diversele c'#p.r.t'ri alc.t'ia' ac'# 'n soi de evantai inter#itent *n /'r'l
scr'#ierei. >sp.tar'l sosi c' 'n al cincilea B"isCD.
30*nc.# la 'n'73 a# *ntre&at e'.
0i se *nv*rtea cap'l din pricina celor do'. ver#'t'ri &.'te p'-in #ai *nainte.
39a--i-o. 6. #*nc.#. ?i-o ,i ,oa#e3 r.sp'nse el sc't'r*nd $"ea-a din pa"ar. 38oate c. era# %i e' la ,el de
*n,o#etat la v*rsta ta. 9'-#i a#intesc ni#ic. 9ici o a#intire. A# s.--i da' o or. li&er.. Deoca#dat. n' #.n*nc.
D'-te la &ar %i ve+i dac. a' sandvi%'ri accepta&ile. Dar n' le sp'ne s.-#i ad'c.. )it.-te doar.3
0-a# ridicat. Era' sandvi%'ri de diverse ,or#e s'& ,olii #ari de plastic. 8e la #ar$ini ie%ea' la vedere
,r'n+e de salat.. ;.iat'l c' %or- din spatele te/$"elei era plin de pete sc*r&oase, *%i conte#pla p.r'l ,oarte *n$ri/it
#'ltiplicat *n re,le5ele sticlelor. 0-a privit o clip. c' indi,eren-a pe care i-o arat. to-i 'n'i soldat, ,iin-. str.ve+ie
care nici #.car n' st*n/ene%te vederea.
3E ceva. 9' prea c'rat3 a# +is e' revenind.
39i-ic. #'rd.rie n' se poate s. lipseasc. pe-aici. At'nci d'-te.3 0-a concediat *ntin+*nd'-#i o &ancnot.4 3Ia.
0.n*nc.. D'-te spre port4 a%a po-i s. te #ai 'i-i %i d'p. ,ete.3
31are ,ete73 a# +is e' 'i#it.
31ele o&i%n'ite. 9-ai #ai a'+it niciodat. de-a%a ceva73 #. l'. el *n der*dere, dar pa%nic. 36*nt c' c*rd'l *n
orice port #are. :i ne$rese dac. vrei. 8e sc'rt, alea.3
38re,er s. #.n*nc3 a# r*s e'.
Ridic. din '#eri contrariat.
3=icea#4 pe dr'#. 6a' *ntorci cap'l c*nd le ve+i7 8r'nc no'-n.sc't.3
3;ine, do#n'le.3
36t'dia+. vre'na dintre ele. 9' se %tie niciodat.3 s,*r%i el sec. 2%i l'. *n #*ini ceas'l4 32ntoarce-te la do'.. 9'
#ai t*r+i'.3
A,ar. #-a# *ncovoiat ca s. -in piept v*nt'l'i, *nc*ntat c. s*nt sin$'r %i la $*nd'l "ainelor. 1*nd a# ap'cat-o
*ns. c.tre port, li&ertatea asta #i s-a %i p.r't insipid.. 0i-a# dat sea#a c' st'pe,ac-ie c. a% ,i pre,erat s.-l v.d
#*nc*nd *n ,a-a #ea, #i-a# i#a$inat $est'rile l'i la #as., o&r.+nicia inevita&il. la adresa osp.tar'l'i.
Avea# #area *n dreapta, o #'l-i#e de ec"ipa#ente port'are, %i 'n +id ponosit *n st*n$a. 0er$*nd c"iar pe
l*n$. +id, a# v.+'t c*teva &irt'ri care se precipita' *n /os, pe sc.ri *n$'ste. 0-a# oprit *n ,a-a 'nor co%'ri pline de
cr'stacee aspect'oase, apoi 'n pe%te cen'%i' evol'*nd lent *n do'. de$ete de ap., se ar.t. i#ediat 'n osp.tar
#.s'r*nd'-#. c' privirea %i at'nci #i-a# rel'at dr'#'l.
2ntorc*nd cap'l ca s. ar'nc oc"ii *n l'n$'l port'l'i, c'lorile provele co%'rile aliniate %i #acara'a %i v*nt'l #i
s-a' p.r't aran/ate ca pentr' o secven-. de ,il#. 2#i si#-ea# oc"ii r.ni-i %i c"iar cerc'l de v'iete s'rde %i voci,
venind pese#ne dinspre o pia-. de dincolo de +id, *#i ap.sa %i el cap'l de/a *n$re'iat de ver#'t. La 'r#.toarea
,ir#. a# "ot.r*t s. #. opresc. Resta'rant'l era p'sti' %i patron'l #-a #.s'rat din '%a &'c.t.riei c' oc"i lipsi-i de
&'n.voin-..
0i s-a p.r't c. a# plecat de ,oarte #'lt. vre#e, r.pit *ntr-'n $ol de aer care n' alina, ci opri#a, %i #-a
*ncercat va$ dor'l de ora%'l, de casa ori de ca+ar#a #ea, indi,erent care.
> il'strat. pentr' #a#a, #i-a trec't prin $*nd.
A# ales repede de pe list., ca s. scap de $ri/., %i-a# r.#as *n a%teptare, c' privirea a-intit. la c.r'cior'l c'
d'lci'ri.
3<. asi$'r, do#n'le. 9ici 'n ,ir de p.r al&. 8er#ite-i-#i s. v. servesc3 repet. &.r&ier'l c' voce sc.+'t.,
*nclin*nd'-se. 3:i c"iar aici, *n cre%tet, p'nct'l critic, tot'l *n ordine.3
3;ine, &ine3 r.sp'nse el sec. 0anic"i'rista se %i instalase $"e#'it. la dreapta l'i ,.r. o vor&., atent. la
'n$"ii, la pil., iar el, *nvelit *n prosop'l d'&l', se l.s. ras.
2i vedea# ,a-a *n o$lind., rete+at. la /'#.tate de oc"elari. !reptat s.p'n'l asc'nse cicatricele %i ci'pit'rile
acelea *nt'necate, #in'sc'le, ,.c'te c' 'n s,redel parc.. ;.r&ier'l le ocolea c' deose&it. $ri/., ,ata l'cra %i ea
concentrat..
8*n. c*nd, alar#at., ridic. pila4 3>", sc'+a-i-#. do#n'le3 +ise ea *ntrer'p*nd'-se.
39'-i ni#ic, dra$.. 9'-i ni#ic3 r.sp'nse el c' #'lt. &l*nde-e.
36-a *nt*#plat ceva7 se in,or#. &.r&ier'l ,.c*nd $est'ri #*nioase *n direc-ia ,etei.
3!e ro$. 1'ra/, dra$.. 1ontin'.. E ,oarte &ine3 #ai +ise el.
@ata se *nclin. c' 'n ta#pon de vat., %i #ai atent..
;.r&ier'l n' %tia c'# s. *nceap. 'n disc'rs, de do'., trei ori *#i ar'nc. o oc"ead. pe care #-a# ,erit c*t a#
p't't s. o recep-ione+. Era &.tr*n, palid, *n pr.v.lia l'i ca 'n intestin, 'n 'cenic po#.dat citea 'n /'rnal sportiv *n
col-'l cel #ai *ndep.rtat.
31'# era73 *ntre&. d'p. ce ie%ir.#.
L.sase 'n &ac%i% &'n, se repe+iser. t'strei s. ne desc"id. '%a.
30anic"i'rista7 > sc*nd'r.. Deloc 'r*t., dar #ic'-., nici #.car patr'+eci de c"ile3 a# e5plicat e'.
3Ar ,i tre&'it s. %ti'. I-a% ,i tras 'n %'t. Fi$odie sc*r&oas.3 scr*%ni el. 3Dest'l c. n' pot s',eri +$o#ot'l pilei.
D.--i sea#a c*nd #ai %i *#p'n$e.3
0er$ea# vioi c' toate c. strada 'rca, v*nt'l se potolise, l.#pile de la nivel'l pri#elor eta/e n' se #ai
le$.na'. 0. si#-ea# transpirat %i ca# o&osit, c' o #are dorin-. de a ne *ntoarce la "otel, de a-#i p'ne "ainele noi.
El *ns.4 3)ite ce aer &'n. A%a tre&'ie s. ,ie. <*nt sa' %i #ai &ine ploaie. :i i#ediat d'p. aceea 'n aer ca .sta.
2-i p'ne $en'nc"ii *n #i%care. )raG3
Dar #. p'tea# &i+'i pe setea l'i, ,lacona%'l de &'+'nar se vede c. n' #ai era plin, *ntr-adev.r, p'-in #ai
t*r+i' ne a%e+ar.# *ntr-o ca,enea. )n drept'n$"i de cer de o #are l'#ino+itate acoperea acea no'. pia-.
nec'nosc't., ap's'l era *nc. departe. 2n ,'nd, al.t'ri de 'n c"io%c de +iare, se strHnsese 'n $r'p de l'cr.tori de la
transport'l 'r&an ,.c*nd "a+ pe #'lte caden-e de $las'ri. 8etele trolei&'+elor sta-ionate la cap de linie pri#ea' *n
plin soarele dispers*nd'-l pe $ea#'ri %i s'pra,e-e de ta&l.. 0i-a dat prin $*nd4 'n +iar, s. n' 'it 'n +iar pentr'
disear. la c'lcare. :i n' %ti' c'# se ,ace, $*nd'l acela #-a '#ilit c' #i+eria l'i.
3A% #*nca ceva. ;a n'. 0ai &ine n'. Alt#interi disear. n-o s.-#i #ai ,ie ,oa#e3 +ise el, a#pli,ic*nd'-%i
respira-ia d'p. B"isCD-'l s.'. 3Apropo4 ,etele. =i-i.3
31ele din port7 9-a# v.+'t #are l'cr'3 a# r.sp'ns.
A# $'stat din *n$"e-at., peste care #. silise s. torn 'n de$et &'n de lic"ior.
3De%teptarea, 1iccio3 $las'l *i era cal#, dar c' o ,ier&ere st.p*nit. *n el deloc lini%titoare. 38redecesor'l t.',
anal,a&et c*t *ncape, le scotea %i din piatr. seac.. 9-avea alt. preoc'pare. Dar c'# s. ai *ncredere7 2i pl.cea' toate.
Hai, de+lea$.--i li#&a.3
A# *ncep't s. vor&esc, c.'t*nd s.-#i ad'c a#inte %i invent*nd pe ici, pe colo. A# *n-eles c. ar ,i ,ost &ine s.
insist as'pra 'nei ,e#ei, *#&r.cate *n portocali' aprins, din '%a 'n'i &ar.
3Dar era *nalt.7 @oarte *nalt.73 #. intero$. el.
3Da, *nalt.. 1a d'#neavoastr.. @oarte *nalt..3
3Ei, +i-i #ai departe, pentr' D'#ne+e'. 1e ,ace#7 6coate# vor&ele c' cle%tele73 *%i pierd' el r.&darea, c'
do'. de$ete ,.c'se s. r.s'ne pa"ar'l de pe t.vi-a c' a do'a co#and.. )n osp.tar venea *n ,'$..
3<-a# sp's tot, sc'+a-i-#.. 9-a# vor&it deloc c' ea3 a# sp's e'. 3Era *n '%a 'n'i &ar. 6in$'r.. 2nalt.. 1'
p.r'l ne$r'. > &o$.-ie de p.r ne$r' de tot.3
31' p.r'l ne$r'. Dar n' %i pielea. 9'-i a%a c. n' avea pielea prea nea$r.7 8ielea al&.4 cea #ai &'n.3 s'r*se
el *n $ol.
39ea$r.7 9' cred. Al&.. Da, si$'r. Dar n' sla&.. La drept vor&ind, o $r.san.3 a# ,.c't e' o&osit.
3E5act ce voia# s. a,l'3 r*se el e5citat %i d*nd din picior. 3> ,e#eie de #ari di#ensi'ni. Dar t*n.r.. A%a-#i
place, 1iccio. 0*ine.3
31e #*ine73 a# ,.c't e'.
30*ine o c.'t.#. 0i-o ca'-i. 6.--i a#inte%ti &ar'l acela, pentr' D'#ne+e'3 contin'. el s. +*#&easc. &.t*nd
to&a s'& #as.. 3Gro+av.3
3Dar e'...3
3!', ce73
39' prea %ti'.3
3Ei, n' prea %tii. 1e nai&a vrei s. +ici7 6. vor&e%ti c' ea7 1' tipa aia73 R*se satis,.c't. 39'--i ,ie tea#.. 2i
sp'i adev.r'l4 nici #ai #'lt, nici #ai p'-in. Ea r.sp'nde ceva. !' s'pralicite+i. De ce -i-e tea#.7 1. ai p'tea trece
drept pro5enet73
3E5act, pro5enet, *n de,initiv. 9' voia# s. sp'n asta. 9' %ti', asta e3 a# replicat c' st*n$.cie.
39'-#i ,ace pe idiot'l dintr-o dat.3 *%i sc"i#&. el $las'l, 'n ,ir a&ia percepti&il de nelini%te *n si$'ran-a
o&i%n'it.. 0*na i se #i%c. de parc. ar ,i vr't s.-#i atin$. &ra-'l, r.#ase s'spendat.4 31e e r.'7 9' vrea' s. te
o&li$. Dar ce r.' este7 6. #er$e# acolo4 t' *-i -ii disc'rs'l4 apoi #. *nso-e%ti4 #. a%tep-i %i incident'l e-nc"is. 9ici
#.car o or., o s. ve+i. E-adev.rat73
3Da, do#n'le.3
<r' s. cine+e *nainte de a ne *ntoarce la "otel. La #as., *ntr-'n resta'rant #elancolic de p'sti'. D'p. ni-el
/a#&on %i o s'p. de carne &.t't. c' 'n o' se s.t'r. dintr-odat.. Atinse str'$'rii ,.r. s. #.n*nce nici o &oa&..
Aproape n' #ai vor&i, distras, -i$ara se ,'#a sin$'r. *n scr'#ier.. 9' #ani,est. nici cel #ai #ic interes pentr'
op-i'nile #ele, indi,erent de cerere.
2%i recap.t. &'na dispo+i-ie *n dr'# spre "otel, *l a'+ea# ,redon*nd o vec"e can-on., &aston'l de &a#&'s
despica vesel aer'l din ,a-a noastr..
1er'l se cocea *ntr-'n verde *nc"is, +id'ri tranda,irii %i cen'%ii se relie,a' departe, *n trepte pe colin.. Dar tot
ceea ce privea# *#i p.tr'ndea *n oc"i ca 'n ce str.in, i#a$ini ale 'nei l'#i care n' era a #ea, &a c"iar advers., %i
disp.rea &r'sc ,.r. a l.sa nici o 'r#..
A #ai &.'t ceva *nainte de plecare %i a tre&'it s. a%tept la &ar l*n$. el. ;ar#an'l din spatele te/$"elei a&ia
catadicsi s. ne ar'nce o privire, ad*ncit *n +iar'l l'i.
8*n. c*nd4 3De ce a&ia #*ine c' aia %i n' i#ediat73 a# *ncercat s. sp'n. 39-ar ,i #ai &ine ac'#7 De vre#e
ce s*nte# aici. 0*ine tre&'ie s. plec.# #ai departe.3
0i se op'se c' o voce care devenise *ndep.rtat. %i s'&-iat..
39', ast.-sear. n'. 9' seara. :i pe 'r#.4 n' s*nt $ata *nc.. !re&'ie s. ne $*ndi#. <o# c.l.tori #*ine noapte.
D'p.-a#ia+., c' "ainele noastre noi4 o e5perien-. de via-. ,r'#oas.. 1rede-#., 1iccio4 o s. ,ie &ine.3
3Da, do#n'le.3
A/'n%i s's, l-a# *nso-it de /'r-*#pre/'r'l ca#erei, *n c*teva #in'te o asc'lt., control*nd-o prin lovit'ri de
pro&. rapide c' &aston'l. 8ac"et'l vol'#inos c' "ainele noi +.cea pe 'n sca'n, vol'#inos *ntr-o "*rtie i#peca&il..
3Despac"et.# #.s'r.# #*ine. 9ici o $ra&.3 +ise el o&osit. 3<ali+a e pe #as.7 Dest'l. D'-te. !e c"e# peste
I /'#.tate de or..3
6t*nd pe pat, ne*ndr.+nind s. #. de+&rac, a# a%teptat. 1*nd #. c"e#., se %i c'lcase, *n pi/a#a, c' #*na
st*n$. *n#.n'%at. peste partea r.s,r*nt. a cear%a,'l'i, c' scr'#iera %i ceasornic'l %i -i$.rile la *nde#*n..
3Ai c'#p.rat 'n +iar. Din !orino7 @oarte &ine. Are 'neori cele #ai ,r'#oase an'n-'ri #atri#oniale din
l'#e. :e+i. @.-te co#od3 +ise el. 31ite%te rapid.3
A# *ncep't4 32nalt. ,'nc-ionar. &ancar. din 9ord trei+eci %i no'. sportiv. &'ne rela-ii dore%te c'no%tin-.
*nalt...3
A# citit #ai departe p*n. la s,*r%it'l celor do'. /'#.t.-i de coloane, ,.r. s. #. opresc de%i $'ra #i se
'scase.
El ,'#a, atent, l.s*nd 'neori s.-i scape 'n sc'rt acces de r*s, 'n #or#.it indesci,ra&il. :i d.dea a,ir#ativ din
cap, *%i str*#&a $'ra, diri/a c' #*na prin aer, *n c"ip de apro&are ironic., de #il. si#'lat.. 8e al&ea-a pernei ,a-a i
se deta%a *nvine-it. de l'#ina prea cr'd. care c.dea *n ca#er..
3Dec'pea+.-l pe cel c' dr.$'-a distins. 1,5I te#pera#ent artistic3 +ise el *n s,*r%it. E dintre cele &'ne. 2n
vali+a #ea, *n &'rd',, este o #ap. #are. 8'ne-l acolo. A# s'te ca .sta. Le colec-ione+ pe cele #ai "a+lii. 1*nd e%ti
la p.#*nt4 ni#ic #ai $ro+av dec*t s. -i le citeasc. cineva pe toate.3
A# asc'ltat %i #-a# oprit o clip. la picioarele pat'l'i. De d'p. +id p.tr'nse &*+*it'l li,t'l'i, apoi ie%ir. voci,
*n.&'%ite.
3D'-te at'nci, 1iccio. 9oapte &'n.3 +ise el poc.it. 3A", n'. )ita# s. ,ac 'n &ine.3
2#i cer' s.-i ad'c o #ap. ce con-inea plic'ri %i ,ile c' antet'l "otel'l'i.
3Ai 'n stilo'73
2%i spri/ini #apa pe $en'nc"i, o ,i5. c' #*na *n#.n'%at., desp.t'ri ,ila %i d'p. ce-i parc'rse #etic'los c'
ar.t.tor'l cont'r'rile, *ncep' s. scrie. 2ncet, o liter. ,oarte #are d'p. alta, deta%ate, 'n c #are, apoi 'n , 'n c, 'n
a!!!
;astona%'l o&lic al 'lti#ei litere p'-in lipsi s. n' ias. din spa-i'l ,ilei.
3E pentr' #.t'%.-#ea. ?i-o a#inte%ti pe veri%oara #ea #.t'%.3 ,.c' el *ntin+*nd'-#i #apa. 39' te
scandali+a. E ,oarte o&i%n'it. c' a%a ceva. 6e a#'+.. 6e pre,ace c. e #*nioas., apoi se la#entea+. *#pre'n. c'
;aron'. 1are t'r&ea+.. 6. n' 'it.# s-o p'ne# la c'tie, #*ine. 2-i dicte+ adresa.3
2n ti#p ce scria#, #ai av' p'tere s. r*d. *nc. o dat., dar ,oarte rece.
3Ac'# d'-te. Dor#i. Dac. po-i.3 Ad.'$. el, ridic*nd lenevos #*na *n#.n'%at.4 3E' tre&'ie s. #. de#onte+.
A% p'tea s.-#i de#onte+ %i cap'l.3
3Dac. ave-i nevoie de a/'tor3 a# +is.
39' ,i cara$"ios.3 6e de+l.n-'i dintr-o dat. *ntr-o ra,al. c' din-ii str*n%i4 30ai ales n' ,i ipocrit. 1.ci asta
e%ti4 ipocrit. 9-ai via-.-n tine. 9-ai s*n$e. )n sac de cen'%.. Asta s*nt cei do'.+eci de ani ai t.i. Dar #ie p'-in *#i
pas.. De tine %i de to-i cei care--i sea#.n.. 6*nte-i ni%te c*rpe, n' alta. 1' o#enia voastr. t*#p. de d'#inic.. D'-
te, d'-te %i tra$e la a$"ioase. :ti' c. t' cre+i c. te po-i salva ast'p*nd'--i $'ra. Lipse%te de-aici. :i s. n' cre+i c.
po-i sc.pa, ac'#. Dac. v.d c'#va c.--i iei t.lp.%i-a, te aran/e+ pentr' tot rest'l servici'l'i #ilitar. 1ar.-te.
De%teptarea la opt.3
A# *nd'rat toat. avalan%a aceea #ai #'lt speriat dec*t /i$nit. 0i-a# de+lipit 'n'l d'p. alt'l picioarele de pe
pardoseal. %i #-a# re,'$iat *n ca#era #ea.
Era cald, #iros de aer acid st.t't, a# desc"is ,ereastra. Fos, o str.d'-. *necat. *n *nt'neric. =$o#otele
ora%'l'i se a'+ea' ca 'n +'#+et p'ternic, #ai seci %i #ai stridente cele de la $ara din vecin.tate. 2#i si#-ea#
picioarele a#or-ite, dar cap'l lipsit de 'n adev.rat so#n. Re+e#at de perva+ a# vr't s. ,'#e+ o 'lti#. -i$ar.
*ncerc*nd s. n' #. $*ndesc la ni#icnicia #ea.
0-a# tre+it *n toi'l nop-ii, victi#. deodat. a n' %ti' c.rei spai#e.
L'#ina din cealalt. ca#er., *nc. aprins., #. a/'t. s. resta&ilesc propor-iile 'nei '%i, ale 'n'i d'lap. 2n v*r,'l
picioarelor #-a# aplecat ca s. tra$ c' oc"i'l.
Dor#ea, de+artic'lat *n coate %i $en'nc"i. )n soi de *nveli% al& *i *ncaps'la e5tre#itatea &ra-'l'i st*n$
rete+at. @.r. protec-ia oc"elarilor, ,a-a *i ap.rea ca o #asca a #asacr'l'i.
6ticl'-a de B"isCD era pe noptier., l*n$. 'n ,lacon. 6o#ni,er, c' si$'ran-.. A# t'%it, a# tr*ntit 'n sca'n. 9'
se #i%c..
2ncerc*nd s. n'-i #ai a# *n ,a-a oc"ilor c"ip'l, a# p.%it *n ca#er.. A# v.+'t n'#eroase cravate aliniate pe
,oi-. de "*rtie *ntr-o c'tie din vali+.. La ,'nd, s'& c.#.%i, 'n tri'n$"i d'r. Revolver'l *n toc. Apoi do'. sticle.
2n spate *i si#-ea#, desc.rnat., respira-ia.
2n &aie, o&iectele era' toate aliniate #etic'los pe #ar$inea c"i'vetei, peri'-a %i pasta de din-i, 'n &'rete, ap.
de colonie, 'n s.p'n *nc. a#&alat, do'. perii.
A# #irosit apa de colonie, a# l'at o -i$ar. din pac"et'l a&andonat pe #as..
0. si#-ea# #esc"in %i st'pid, dar %i c'prins de &'c'ria ira-ional. de#ent. a dispre-'l'i %i r.+&'n.rii. 9-a#
av't c'ra/ tot'%i s. des,ac pac"et'l c' "ainele noi. L*n$. vali+. i-a# v.+'t actele, a# citit datele4 trei+eci %i no'.
de ani. :i n'#ele4 @a'sto G.
A# r.#as o clip. ne#i%cat, e+it*nd *ntre ideea de a-#i i#p'ne s.-i conte#pl' *nc. o dat. &.r&.te%te c"ip'l
%i il'+ia de a-i %ter$e instantane' %i pentr' totdea'na orice a#intire.
A# ren'n-at. 2n #od la%.
2ntors *n ca#era #ea #-a# a%e+at pe #ar$inea pat'l'i, c' -i$ara insipid. %i d'lce *n pod'l pal#ei.
> l'#in. #etalic. prindea s. desene+e sla& cont'r'rile /al'+elelor. D'&l'l ,l'ierat al 'n'i tren s-a #ist'it
,.r. eco' *n t.cere.
9-a# s. re+ist p*n. la s,*r%it, #-a# $*ndit, dar dintr-'n col- ,oarte *ndep.rtat al con%tiin-ei #ele r.#ase *n
stare de ve$"e.
0-a# *ntins din no' c' oc"ii *nc"i%i pe perna cald. *nc..
IV
1' v*r,'l &aston'l'i atinse #an%etele pantalonilor, *nt*i pe 'na, apoi pe cealalt., parc'r$*nd lent tot'l de /'r
*#pre/'r p*n. la &o#&e'l panto,'l'i.
31ad &ine7 9' s*nt sc'r-i73
38er,ec-i3 a# r.sp'ns.
6e roti *n /'r'-i, *n val'l de soare dinspre ,ereastr. in'l era de 'n al& e5cesiv.
1' cravata *nc"is. la c'loare, c' oc"elarii, c' #*na ri$id. pe sto#ac, #i s-a p.r't ireal, o i#a$ine ,oto$ra,ic.
*n ne$ativ sc"i-at. *n a,ara l'cr'rilor l'#ii acesteia ca s. le ironi+e+e, s. le ,ac. &anale *ndep.rtate.
2%i #ai sc't'r. '#erii, pip.i tiv'rile #Hnecilor de s'& care ie%ea' #an%etele c.#.%ii al&astre.
36i$'r n' par 'n v*n+.tor de *n$"e-at.7 )n in,ir#ier73 *n-epeni el *n po+i-ia de drep-i, #'l-'#it.
3<. st. ,oarte &ine. A&sol't.3
6e str*#&..
3Da. Dar 'n cost'# de in tre&'ie s. ,ie p'-in %i,onat. Asta-i re$'la.3
6e d'se la pat, se a%e+. c' $ri/. pe el, a$it*nd'-%i ener$ic %old'rile, destin+*nd'-%i %i retr.$*nd'-%i $en'nc"ii
*ntr-o pedalare rapid..
3:i ac'#73 ,.c' ridic*nd'-se *n picioare.
3@oarte &ine.3
3Altceva n' %tii s. sp'i3 protest. el ne*ncre+.tor.
3Dar v. st. &ine. 1'# ar tre&'i s. #. e5pri#73
3Hai s. #er$e#3 se "ot.r* el. 3> s. ,ii %i t' #'l-'#it4 ,.r. 'ni,or#a aia anost. de toate +ilele. Hai, "ai. 6.
,'$i# de-aici.3
3Da, do#n'le.3
Era doar aparent cal# %i vesel, contrac-iile nea%teptate ale &'+elor, a#a&ilitatea voit. a $las'l'i tr.da'
nelini%tea.
3)n pa"ar. > ca,ea. :i s*nte# $ata de orice3 r*se el *n ti#p ce a%tepta# li,t'l.
)n s,ert de ceas #ai t*r+i' 'rca# pe o strad. *n$'st. paralel. c' port'l, printre &ar'ri #ici c' aspect i$rasios
%i *nt'necos, spel'nci %i &ode$i, #ici resta'rante ce r.sp*ndea' i+'ri de 'lei ars. 8e caldar*#, rest'ri de ,r'n+e
*n$.l&enite %i "*rtii r.#ase de la pia-a de di#inea-., iar s's o ,*%ie de cer ce se *ntindea o&lic printre pro,il'rile
acoperi%'rilor. 1*te 'n aparat de radio e5pedia voci %i #'+ici prin $ol'rile *nne$rite ale ,erestrelor. > &.tr*n. c' 'n
ciorc"ine de aparate ,oto$ra,ice d.d' s. se desprind. de s'& 'n portal, ne e5a#ina c' pr'den-. %i *n cele din 'r#.
pre,er. s. r.#*n. la ad.post, $"e#'it. %i r.s'cit. ca o r.d.cin..
39i#ic73
32nc. n'. Doar do'.. >ri&ile3 a# r.sp'ns.
3E poate o or. proast.. L'#ea #.n*nc.. 9-o# ,i venit prea devre#e73 se *ndoi el.
9' #i s-a p.r't o adev.rat. *ntre&are, a# r.#as t.c't.
6e opri &r'sc.
3Asc'lt.. 9'-#i place-a%a. 1e rost are3 artic'la el. G.se%te-#i o ca,enea. !e a%tept. Dai t' o rait.. Apoi te-
ntorci s. #. iei. 1orect73
38oate e cel #ai &ine.3
L-a# l.sat la te/$"ea'a 'n'i &ar. Era transpirat, parc. stors de p'tere *n spatele -i$.rii.
39ici o disc'-ie despre &ani. :i sp'ne adev.r'l3 #. *nde#n. el c' $las'l stins.
A# parc'rs toat. strada, din ce *n ce #ai repede din pricina irit.rii pe care-o si#-ea# *n corp. Dinspre
'licioarele a&r'pte care se precipita' poso#orite *n dreapta #ea c.tre port se ivea' d'n$ile 'nei #.ri decolorate %i
a,late la #are dep.rtare.
Dintre at*tea altele, a# ales o ca,enea care *#pro%ca val'ri p'ternice de #'+ic., trei, patr' ,ete #. c*nt.rir.
din oc"i de *ndat. ce-a# p.%it *n.'ntr'. 9ici 'na n' #i s-a p.r't potrivit.. A# a%teptat s. ia 'na din ele ini-iativa.
8e nea%teptate iritarea #i-a disp.r't, #-a# si#-it concentrat %i decis. Era li#pede voin-a de a n' da $re%.
3Repet4 a co&or*t an'#e. > c"ea#. 0irCa. 9'#e o&i%n'ite. 6-a d's s-o ca'te o prieten. de-a ei %i ea a venit
/os ca s. o v.d. Ac'# a%teapt.. > '%. pe strada asta, n' %ti' dac. s*nt do'.+eci de #etri.3
31ea de ieri7 6i$'r73
3Da, v. sp'n c. da3 a# #in-it e'.
3;ine, &ine. 6. #er$e#3 s'spin. el ,oarte o&osit.
9' #ai scoase nici o vor&. p*n. c*nd a# *ncep't s. 'rc.# cele do'. eta/e ale 'nei sc.ri prea *n$'ste. <oci
*n.&'%ite se rosto$olea' dincolo de +id'ri.
3A tre&'it s.-i pro#it at*ta3 %i-a# pron'n-at ci,ra.
0-a oprit c' 'n $est iritat.
3Aici. E sin$'ra '%.3 #-a# oprit e'.
3)n #o#ent3 se a$it. el c'prins de nelini%te %i scoase la iveal. din &'+'nar o #.n'%. tricotat. al&. pe care
%i-o p'se repede *n #*na st*n$., nete+ind c' nervo+itate ,iecare de$et.
36*nt *n ordine7 =i.3
36i$'r. 6i$'r c. da.3
39'-i adev.rat. 8rea cald3 se *#potrivi el ep'i+at. 3;leste#at. &atist.4 de ce n' vrea s. ias.7 6'n.. 1e-
a%tep-i7 6'n..3
2%i d.dea osteneal. s.-%i %tear$. s'doarea.
@e#eia desc"ise, privind'-ne c' oc"i critici. 0iros'l ei ne-a in'ndat ap.s.tor.
3!' r.#*i aiciG3 +ise ea indic*nd'-#i &'c.t.ria. Apoi, ridic*nd $las'l4 3;ar&ara, 'nde e%ti, ;ar&ara7, vino s.-i
-ii de 'r*t do#n'l'i .st'ia ,r'#'%el.3 9e-a# a%e+at la o #as., *n ,a-a ara$a+'l'i &ine l'str'it. Ra+e de soare c.dea'
pe o&iectele de #etal din &'c.t.rie. A# a'+it 'n +$o#ot s'rd de dincolo4 c' si$'ran-. el, se lovise de vreo #o&il..
Din &alcon spiona 'n oc"i, apoi &oti%or'l 'nei ,eti-e c' tors'l $ol.
<eni *n ,a-., &.n'itoare, c' #*n'-ele $ri/'li' str*nse la spate.
39' #i-ai ad's *n$"e-ata3 +ise ea.
39' %tia# c. te $.sesc aici3 a# r*s. 3?i-o ad'c alt. dat.. 0*ine.3
3!o-i +ic a%a, daA dac. n'-#i c'#p.r. #a#a *n$"e-ata, n' #ai #.n*nc niciodat.3 protest. ea *#&',nat..
2%i le$.n. c' $ravitate picioarele, apoi se "ot.r* s. treac. la con,iden-e %i veni p*n. la #as., spri/inind'-%i de
ea doar &.r&ia %i v*r,'l de$etelor. 0irosea a talc &orat.
32n septe#&rie o s. v.d %op*rlele. :tii73
3=.'73
3=.'. 9' sp'n #inci'ni.3 1ontin'.4 32n septe#&rie plec.#, la #are, dar o #are departe n' asta de-aici, care
e #'rdar.. 0er$e# *ntr-'n loc c' +id'rile pline de %op*rle.3
3;ravo. :i ce ,aci c' %op*rlele73
39i#ic3 r*se ea4 39' se las. prinse.3
3)neori da. 8rin+i 'na, o le$i c' o s,oricic. %i-o d'ci la pli#&are.3
3E%ti 'n prost3 se *n,'rie ea. 3:op*rlele n' se las. le$ate. 9' s*nt c*ini.3
3Da. Adev.rat.3
36. n'-i sp'i l'A #a#a c. te-a# ,.c't prost. 6i$'r n'-i sp'i73
39'.3
3F'ri pe ini#.73
3F'r.3
1a se#n de prietenie spontan. %i reco#pens., *ncep' s.-%i roteasc. oc"ii %i s.-%i le$ene cap'l.
3Dac.-#i dai cinci+eci de lire te las s.-#i ve+i coa/a3 re*ncep' ea ridic*nd 'n $en'nc"i pansat c' le'coplast.
39' tre&'ie s.-l sco-i p*n. n' se vindec.3 a# decretat e'.
3A+i *n c'rte l-a# scos de do'. ori. 8e +ece lire. Dar a do'a oar. 'n copil s-a 'itat %i a ,'$it ,.r. s.-#i dea
&anii. 9' #. #ai /oc c' el.3
A# aprins o -i$ar. %i n'#aidec*t, a$it*nd'-se, aler$. prin &'c.t.rie p*n. c*nd $.si o scr'#ier. #in'sc'l..
30a#a #. ceart. r.' dac. vede de+ordine3 e5plic. ea re+e#*nd'-se iar c' &.r&ia de #as. 3:i %tii ce +ice7
1. to-i &.r&a-ii s*nt ni%te tic.lo%i.3
3A". 2n-ele$.3
30ere' +ice a%a. !o-i ni%te tic.lo%i. :i #ai +ice4 t' e%ti ;ar&ara, dar c*nd ai s. ,ii #are n-o s. ai &ar&.. 1e #ai
r*de#.3
3;ar&ara e 'n n'#e ,r'#os.3
30ie-#i place #ai #'lt 0aria. :tii7 D'p. ce-o s. #or o s. #. ,ac 0aica Do#n'l'i. Dar 0aica Do#n'l'i
adev.rat., n' o stat'ie.3
2ncep' s. se scarpine delicat pe &'rt. c' v*r,'l 'n'i de$et.
30-a *n-epat 'n -*ntar ast.-noapte. Aici. <e+i73 ,.c' ea aplec*nd'-se.
39'.3
3Dar #-a-n-epat. 1*nd #.-n-eap. -*n-arii, #a#a *#i d. c' cre#.. E rece, *-i d. ,iori.3
36. n' te scarpini.3
3;a #. scarpin3 *#i scoase ea li#&a.
3Dac. ,aci a%a n' #ai a/'n$i 0aica Do#n'l'i3 a# sp's.
3;a da, o s-a/'n$3 se *#potrivi ea i+&ind dintr-'n picior 3d'p. ce o s. #or. !' c*nd #ori73
39' %ti'3 a# r*s e'.
39' ai &ar&.. 9' e%ti dest'l de &.tr*n ca s. #ori3 c'$et. ea.
A# *ntins #*na ca s. o #*n$*i, dar ea s.ri i'te *n dreapta.
3> s. ,ac #'lte #in'ni3 stri$.. 36tai s-a/'n$ e' 0aica Do#n'l'i, s. ve+i ce #in'ni o s. ,ac.3
3;ravo.3
3> s't. de #ilioane de #in'ni. > s. ,i' acoperit. c' a'r %i-o s. a# o s't. de s,in-i *n /'r'l #e'3 contin'a ea
re*ncep*nd s.-%i dea oc"ii peste cap %i s. %i-i roteasc..
36i$'r3 a# +is.
38e to-i &.r&a-ii tic.lo%i o s.-i tri#it *n iad3 conc"ise ea #'l-'#it..
3:i pe #ine73
39' %ti'3 r.sp'nse ea *ncre-ind'-%i nas'l. 3Deoca#dat. n' #i-ai ad's *n$"e-ata.3
0-a# ridicat *n picioare %i n'#aidec*t ea se retrase p*n. la '%a &alcon'l'i.
38leci73
39' *nc..3
@.c' doi pa%i ca s. prind. vre'n +$o#ot de dincolo.
3)%a e-nc"is. c' c"eia '%a e-nc"is. c' c"eia3 l.l.i ,eti-a r*+*nd.
3Da.3
30a#a *nc"ide totdea'na c' c"eia dac. e 'n do#n. !' ai venit c' 'n do#n73
3Da.3
3At'nci tre&'ie s. a%tep-i s. ias. #a#a. Dac. vrei, stri$. <ine i#ediat dac. stri$.3
39'3, #-a# a%e+at e' la loc 3s. st.# aici c'#in-i.3
Reveni l*n$. #as., *ntr-o d*r. de soare care-i l'#in. t.iet'rile codi-elor aproape &londe.
3La $r.dini-. te d'ci7 #i-a trec't prin #inte.
30. d'c, dar #. *#&oln.vesc. De ,iecare dat. #.-#&oln.vesc c' ,e&r.3 r.sp'nse ea contrariat.. 0a#a n'
vrea s. #. #ai tri#it.. =ice c. an'l .sta o s. sta' c' &'nica. :i #ie &'nica aia n'-#i place. :tii73
3<ai de #ine3 a# +is e'.
3Da. 1"iar a%a. E &.tr*n., se roa$. se roa$. %i n' *n-ele$e. 9' #i-a ,.c't niciodat. nici 'n cado'. :i pl*n$e
#ere'. 0a#a *n sc"i#& *#i c'#p.r. #'lte p.p'%i. :tii c*te7 G"ici.3
39' %ti'. 6. +ice#4 +ece3 a# *ncercat e'.
31incispre+ece3 -ip. ea r*+*nd. 39i#eni n' $"ice%te niciodat., ni#eni. 1incispre+ece. 1"iar 'na ,oarte #are,
#ai #are dec*t #ine. E o &r'net., nea$r. toat., dar asta n'-#i place %i "-o n'#.r. 1' aia nea$r. n' dor# nicio-
dat..3
A# a'+it +$o#ote de ap., eco'l c*torva c'vinte, ,e#eia ap.r' s'spin*nd.
3D'-te pe &alcon, ;ar&ara3 +ise ea.
3;a n', &a n'3 se op'se ,eti-a.
3<rei %i t' o ca,ea73 prop'se ,e#eia ,.r. s. #. priveasc. %i se %i ap'c. s. '#&le la ara$a+. 31e +ici, e 'n pic
ca# prea nervos prieten'l .la al t.'. 1' tine st. de vor&.73
3E doar ci'dat3 a# r.sp'ns e'.
31i'dat, evident, 'n &iet s',let %i el3 ,.c' ea *nc"i+*nd ca,etiera. Avea #*ini #ari %i 'n$"ii palide nedate c'
o/.4 3Dar 'n do#n. 1'# nec'#, dar do#n. :i ,oarte av't4 adic. &o$at. ;ar&ara, d'-te pe &alcon.3
39'3, r.sp'nse ,eti-a c' 'n aer 'rs'+ 3sta' aici, sta' aici. Da, da.3
3D'-te sa' *l c"e# pe &a'-&a'3 &o#&.ni ,e#eia.
Avea spatele p'ternic, &ra-ele *i ie%ea' r'#ene %i pline din capot. @eti-a se retr.sese *ncet, *ncet p*n. la pra$'l
&alcon'l'i.
39' #ai cred *n &a'-&a'. :i nici *n <r./itoare. 9' #ai cred, n' %i n'3 -ip. ea %i r.#ase apoi c' $'ra c.scat..
3:i t' n' stai 'n pic c' #ine, do#ni%or'le73 +*#&i ,e#eia *ntorc*nd'-se7 c' privirea ei nea$r. #ere' scor-
#onitoare. 3=ece #in'te, ce +ici7 6a' -i-e r'%ine de prieten'l t.'.3
3A+i n'3 #-a# ,*st*cit e'.
31'# vrei. Dar $re%e%ti, e%ti ca# #esc"in. Dar n'-i ,el'l #e' s. insist3 r*se ea ca *ntr-o doar.. 38o,ti#
ca,ea'a. 1' sc'la asta iese doar o ce%c'-. %i /'#.tate. ?i-a/'n$e /'#.tate73
30i-a/'n$e, #'l-'#esc.3
3L'i i-o d'c dincolo. ;ine, dac. n' stai, at'nci pleca-i repede. :i t', ;ar&ara, vai %i-a#ar dac. te #i%ti %i
stri$i ca-nainte, ast.-sear. $ata c' televi+or'l.3
6e *ntoarse din '%. co&or*nd $las'l4 3DaA n' e invalid de r.+&oi, n'7 8rea t*n.r. 1e-i at'nci7 Ei, ce s.-i ,aci,
l'#ea asta nenorocit.. De ce n' se-nsoar.7 *#i *nc"ip'i c. are o pensie ,r'#oas..3
2nainte de a #. ridica, a# sc"i-at 'n sal't c' #*na, dar ,eti-a tr*nti $ea#'l %i din &alcon #. privi ,.r. s. r.s-
p'nd., &os'#,lat..
A# '#&lat #'lt ti#p, el ,.r. s.-i pese de c.ld'r., c' ,r'ntea s's, c' &aston'l de &a#&'s n' *ntins *n ,a-., ci
la s'&s'oar..
9'-#i venea s. vor&esc, din c*nd *n c*nd #. a#'+a' reac-iile oa#enilor disp'%i s. ne ,ac. loc pe trot'ar, s.
se lipeasc. de +id'ri. A# dat ocol 'nei pie-e drept'n$"i'lare ,oarte *ntinse, c' #ici spa-ii ver+i *n #i/loc, #. si#-
-ea# transportat, p*n. %i +$o#otele tra,ic'l'i *%i l'a' +&or'l ,.r. s. #. apese.
0i-a# ad's a#inte ca prin cea-. de revolver'l din vali+ii4 n'#ai s. n' se *#p'%te toc#ai *ntr-'na din +ilele
astea, drac' %tie ce-i '#&l. prin cap.
3De ce n' v. c.s.tori-i73 l-a# *ntre&at d'p. ce ne-a# a%e+at c' do'. *n$"e-ate *n ,a-..
*+e)* se s'p.r. el rece, dar i#ediat cal# %i vi$ilent, 31e te-a ap'cat7 Ai c.+'t *n cap73
3=icea# %i e' a%a4 ar ,i lo$ic.3
3Lo$ic3 +*#&i el dispre-'itor %i ar.t*nd'-%i din-ii 3t*#penii. 6. #. c.s.toresc. 8arc. e%ti veri%oara #ea.3
39'-n-ele$ de ce.3
3Dra$ostea n'-i 'n terci. 2nsoar.-te %i-o s.--i ,ie &ine. 0ai &ine s. te *nsori dec*t s. te o#ori3 contin'a el *n
der*dere. 3E%ti leit var.-#ea4 se "r.ne%te c' prover&e. Dar ea are %apte+eci de ani. ?ie n' -i-e r'%ine73
2%i introd'sese c'pa c' *n$"e-at. *ntre de$etele a&ia c'r&ate ale #*inii stin$i, ac'# ,.r. #.n'%a al&.
cro%etat.. 6,*r%i de a#estecat c' lin$'ri-a.
3!oc#ai #ie tre&'ia s.-#i pice pe cap 'n &.iat con,or#ist %i r.s',lat ca tine.3
39' s*nt r.s',lat. G*ndesc. 6a' cel p'-in asta cred. !ot ce...3 a# vr't s.-i r.sp'nd.
3G*nde%ti er$o *#i ,aci $rea-.. Ar ,i #ai &ine dac. -i-ar lipsi o doa$.3 r*se el sec. 3A% ,i pre,erat 'n anal,a&et
de r*nd sa' #.car 'n tip e5trava$ant. DaA n'4 #-a# potcovit c' 'n de%tept care nici n-ap'c. s. desc"id. $'ra %i d.
dr'#'l la o s't. de $'$'#anii.3
A# pre,erat s. tac %i s.-n$"it. La o #as. n' prea dep.rtat. doi &.ie-i *%i ridicar. capetele peste paiele din
s'c'rile lor %i devenir. aten-i.
3:i tot'%i l'#ea e plin. de ,ete c'#secade3 a# rel'at e'.
3Da7 Ia--i-le t' %i spal.-te pe cap c' ele3 #i-o rete+. el ,.r. s. scad. $las'l.
39' e nevoie s. da-i an'n-'ri prin +iare ca s-o $.si-i pe cea potrivit.3 n-a# vr't e' s. #. las.
?i$ara i se rotea nervoas. %i stins. *ntre ar.t.tor %i policar.
3<or&e%ti a%a pentr' c. #-ai v.+'t *ndo&itocit3 +ise el apoi c.'t*nd'-%i c'vintele. 3G*nde%te c'# vrei. E%ti
per,ect li&er. Dac. -ii, a# s.--i sp'n c. tipele alea #i-a' ,.c't #ere' i#presia asta. Era #ai &ine la &ordel'ri. Dar
t' "a&ar n' ai. 1e #ai -ar., %i asta a noastr.. E de tot r*s'l. :i c*nd ni#ic n' ,'nc-ionea+., ce le d. prin cap7 6.
*nc"id. sta&ili#entele. 6in$'ra instit'-ie renta&il..3
1ei doi &.ie-i de la #asa cealalt. se spri/iniser. pie+i% ca s. ne priveasc.. R*ser..
3:tii oare de ce *nc. n' #-a# o#or*t73 *ntre&. el.
39', do#a'le.3
3@iindc. dac-a% cr.pa n-a% #ai s'p.ra pe ni#eni3 -ip. el *n ac't. Dar i#ediat4 3A ,ost o porc.rie *n$"e-ata
asta. 1*nd pleci din !orino, s-a +is c' d'lci'rile. 9ici #.car 'n c"o'5 H la cre#e ca l'#ea. 6crie asta *n /'rnal'l
t.'.3
3D'#neavoastr. n-o s. #'ri-i niciodat., do#n'le3 a# sp's e'.
31'#73
3:ti' c. pare st'pid. Dar a%a $*ndesc e'. 9' %ti' s. #. e5pri# #ai clar. 0i se pare c. d'#neavoastr. n-ave-i
s. #'ri-i niciodat.3 #-a# ,*st*cit.
36tra%nic co#pli#ent. @r'#oas. 'rare3 r*se el deconcertat. 39' c'#va por-i $"inion, 1iccio73
3A# v.+'t revolver'l3 a# +is e' *n %oapt..
!res.ri.
3Da, do#n'le. Ast.-noapte. D'#neavoastr. dor#ea-i. 0-a# 'itat prin vali+a d'#neavoastr. %i a# v.+'t
revolver'l.3
D.d' din cap, *ntin+*nd'-%i ,a-a.
3La% nenorocit3 #'r#'r. el.
3Re$ret c. #i-a# &.$at nas'l, dar a# ,.c't &ine3 n' #-a# rese#nat e'.
38orc tr.d.tor. 1analie3 contin'. el st.p*nind'-%i an5ietatea. 0*na dreapt. ap'case tiv'l de la ,a-a de #as.
%i-l ,r.#*nta $"e#otocind'-l.
38'te-i s.-#i sp'ne-i tot ce vre-i3 #-a# ap.rat e' c.'t*nd s.-#i *nvin$ tre#'r'l din $las. 3Dar n' re$ret c.
a# ,.c't-o. !ot'%i oarec'# s*nt %i e' responsa&il.3
3!' n' ai nici o r.sp'ndere. 9ici 'n drept. 9i#ic3 +&ier. el $lacial. LasA c. #i te aran/e+ e'. 2-i ,rec e' ridi-
c"ea.3
3<e-i ,ace c'# ve-i socoti #ai &ine3 a# #ai ,.c't 'n e,ort. 39' s*nt *ns. ordonan-a d'#neavoastr.. :i nici
paratr.snet'l d'#neavoastr.. 9' pot s. ra&d c"iar orice.3
6e destinse *ntr-'n +*#&et s'&-ire.
3;a o s. ra&+i3 +ise el scand*nd sila&ele 3s. ve+i t' c'# o s. #ai ra&+i. A# s. #. $*ndesc e' c'# s. te ard.
8o-i s. scapi *ntr-'n sin$'r ,el. :tii c'#7 6-o %ter$i. 6. pedale+i.3
39'-#i st. *n ,ire.3
3;a--i st.. Idiot'le. Hai4 car.-te. :ter$e-o. 8edalea+.. Dovede%te c. ai c'ra/. F'r c. n-o s.-ncep s. 'rl'. 9-o s-
aler$ d'p. tine. Do#ni%oar..3
A$it. &aston'l, cei doi &.ie-i ne ,i5a' ac'#a c' aten-ie, e+it*nd *ntre 'n +*#&et a#'+at %i o #in.
co#p.ti#itoare. ;aston'l c.+' pe #as..
3<alea. 1e #ai a%tep-i. 0i%c.-te. !e cre+i indispensa&il7 E%ti #ai in'til ca o &'t'r'$.. D'-te.3
39-o s. ,ac o ase#enea porc.rie.3
39' e porc.rie. Ar ,i o dovad. de c'ra/. 1eva de care n-ai a'+it niciodat.. Doar da-do#n'le e de tine. :i s.
scotoce%ti pe asc'ns, ca servitoarele "oa-e. Ei4 te cari sa' n'73
39'.3
3:ti' ce $*nde%ti4 c. o s. te cari at'nci c*nd o s.--i vin. -ie &ine. Asta $*nde%ti t'.3
31'# dori-i, do#n'le.3
3<ai de tine de i#&ecil a#.r*t. 2#i dai de $*ndit c*nd #. 'it la tine. @ii atent at'nci. 6-ar p'tea *nt*#pla s-o
%ter$ e' pri#'l. 1a s. te o&li$ s. aler$i d'p. #ine c' li#&a scoas..3
9-a# #ai +is ni#ic, s,*%iat *ntre tea#a de a ,i *#pins l'cr'rile prea departe %i satis,ac-ia inco#od. c.
re'%ise# *n cele din 'r#. s. n' tac. El contin'a s.-%i a$ite &aston'l, c' respira-ia o&osit..
1ei doi &.ie-i se ridicaser.. 2nainte de-a se *ndep.rta, #ai +.&ovir. at*ta c*t s. ar'nce o privire l'n$.. A#
r.sp'ns c' 'n $est insolent din #*n., spre a-i convin$e s.-%i vad. de dr'#. I-a# a'+it r*+*nd, departe.
3<a tre&'i s. ne *ntoarce# la "otel. 8entr' vali+e3 #-a# "ot.r*t e' p'-in d'p. aceea.
6e ridic. pe loc, a# reparc'rs strada c' pa%i i'-i, incapa&ili s. #ai scoate# vreo vor&..
Era# ,oarte o&osit, c' cap'l *ncins %i $re', dar a# i+&'tit s. n' *ncetinesc rit#'l. ;ra-'l l'i v*r*t s'& al #e'
se str.d'ia s. #. t*rasc. iar.%i *n starea nor#al. de+n.d./d'it. de #il., dar a# re'%it s.-#i a&at $*nd'rile, s.
re+ist, r'%in*nd'-#. tot'%i de #otivele con,'+e ale 'nei re+isten-e at*t de a&s'rde.
La o intersec-ie ,oarte a$lo#erat. ne-a# *#piedicat 'n'l de alt'l, dar n' #i-a ar'ncat nici o s'dal#. %i nici o
do/ana. 9-a# *ndr.+nit s.-#i cer sc'+e.
>ra%'l era plin de +$o#ote, care se a#pli,ica' *ntr-'n t'net l'n$ o&ositor, aer'l de d'p.-a#ia+. t*r+ie se
sc'r$ea tot #ai dens #ai ,ier&inte *n ci'da acceler.rii electrice a serii i#inente care vi&ra *n pa%ii, *n $est'rile
,iec.r'ia, *ntr-o +on. c' arcade #-a# po#enit c. privesc c' aviditate c*teva #ari a,i%e colorate ale 'n'i ,il#, o
,or#. ce-oas. de ,e#eie c' oc"ii #.ri-i %i c' diade#. pe ,'ndal'l de l'#in. $.l&'ie 'nd'itoare al 'nei pa$ode.
El ,l'iera, c' &'+ele str*nse, c' &.r&ia proiectat. *nainte, apoi *ncet. %i ,' sc't'rat de 'n r*s t.c't, pe care %i-l
*n.&'%i.
8este +id'rile %i densitatea s'rd. ale ora%'l'i *%i ,.c' loc %'ier'l 'nei sirene *n port.
La &ar'l "otel'l'i se ca-.r. pe 'n ta&'ret *nalt %i *ncep' s. &at. ,'rios c' st*n$a *n te/$"ea, #'t de indi$nare
c*nd constat. a&sen-a &ar#anilor. 8rintr-'n $ea# *ndep.rtat c.dea 'lti#'l soare, i se re,lect. sc.p.r*nd *n oc"elari
p*n. la ,r'nte, p*n. la p.r.
3Evac'area3 *#i +ise de *ndat. ce re'%i s. se aplece as'pra pa"ar'l'i de B"isCD. 3E' r.#*n aici. 8*n. la ora
tren'l'i. !' d'-te 'nde vrei.3
2#i tre#'ra #*na. ;.' pri#a sor&it'r. c' o l.co#ie prost #ascat.. 1'tele cost'#'l'i de in se *n%ira' de-a
l'n$'l spin.rii.
0-a# a,'ndat *ntr-'n ,otoli' din sala de al.t'ri, str.in ac'# de orice i#a$ine.
V
... poate n'#ai #odestia #ea a ,ost de vin.. 6t'pid. %i in'til. *ncercare de a ne a#.$i sin$'ri4 tre&'ie deci s.
da' neap.rat vina pe #odestia, adic. pe #ediocritatea #ea... Alt#interi l-a% ,i *n-eles, p*n. %i c'vintele l'i cele #ai
a&s'rde ostile cr'de ar ,i re'%it s. +dr'ncine ceva *n #ine, adev.rata *n-ele$ere sa' adev.rata revolt.. 9' #ila,
,iindc. #ila sin$'r. vine %i se d'ce %i n' e de ,olos, ci 'n #od di,erit de a concepe l'#ea, via-a, de a vedea %i a
percepe via-a *n sens'rile ei cele #ai tainice, %i de a r*de de via-a asta, de a r*de *n ea c' ea de &inele %i de r.'l ei,
a%a c'# %tie el s. ,ac. ,ie %i c' at*ta cr'+i#e... 8oate s*nt doar 'n &iet ins #i+era&il care-i d. *nainte c' #ic'l capi-
tal pre+'#-ios al ra-i'nii sale %i n' se &'c'r. nici #.car de elan'rile, ,r'#oase ori per,ide, ale tinere-ii...
A%a $*ndea#, tren'l se n.p'stea *n noapte, el a-ipit *n col-'l s.', c' cap'l *nclinat %i vi&r*nd de sc't'r.t'rile
&anc"etei, c' #*na dreapt. *n poal.. ;.'se prea #'lt, p*n. la ora plec.rii, %i l'ase ni%te pastile de *ndat. ce se 'r-
case *n tren.
@l'ier.t'ri violente *n partea din ,a-. a $arnit'rii s,*-%ia' lini%tea nea$r. a nop-ii.
L-a# privit c' nes,*r%it. *ndoial., ad#ir*nd'-l din cap p*n.-n picioare pentr' cicatricele %i ci'pit'rile de pe
,a-., nod'l i#peca&il de la cravat., *nc"eiet'ra ,in. a #*inii drepte, ro&'ste-ea a$il. a $en'nc"ilor picior peste
picior. 8*n. %i #i%carea tren'l'i *i sporea intensitatea $ra-iei le-$.n*nd'-i-o c' o l*nce+eal. a'ster. %i a# descoperit
c'# an'#e aceast. $ra-ie *i alc.t'ia 'n acoper.#*nt per,ect pentr' ,'ria de+n.d./d'it. care +.cea *n el.
L-a# invidiat, con,'+, pentr' ceea ce i+&'tise s. ,ac. din el *ns'%i.
Apoi, 'nele vor&e r.'t.cioase, 'nele atit'dini ale l'i dispre-'itoare #i-a' revenit dintr-o dat. *n #e#orie %i
le-a# *n-eles *n cele din 'r#. a%a c'# era', poveri at*t de co#ice, at*t de tainic pline de re+onan-e diverse, de tot
"a+'l, c' &'+ele str*nse, doar pentr' a-i st.vili tres.rirea r*set'l'i presant din piept.
1ine %tie c'# *i e via-a de toate +ilele, *n casa aceea, c' veri%oara #otan'l coridor'l B"isCD-'l din d'lap, #-
a# #ai $*ndit e'. Dar nici o s'po+i-ie n' #i s-a p.r't c' adev.rat posi&il.. 9-a# i+&'tit s. #i-l i#a$ine+, s.-l v.d,
pe vre'na din str.+ile sa' pie-ele sa' $aleriile torine+e. 8oate %i pentr' el c.l.toria aceea *nse#na evadarea #o-
#entan. dintr-'n li#& in,ernal de o&i%n'in-e &locate 'na *ntr-alta.
0i s-a p.r't #in'nat de ,r'#os s. n' %ti'.
A# ie%it pe c'loar, $ea#'l *nt'necos #-a r.s,r*nt s'& ,or#a 'nei sil'ete c' cont'r'ri incerte. Re+e#*nd'-#.
de $ea# #-a# str.d'it s. str.p'n$ noaptea c' privirea, 'n $ol ne$r' care dintr-o dat. s-a despicat pentr' c*te-va
,rac-i'ni de sec'nd. *n +id'ri *nt'necate st*lpi t.&li-e solitare sec-ionate de l'#ini vii, pentr' ca i#ediat apoi s.
*nc"id. la loc.
2n re,le5'l $ea#'l'i, c' ,r'ntea lipit. de el, #i-a# v.+'l pleoapa, str.l'citor *nt'necoas., $ran'la-ia pielii
dilatate, '#iditatea oc"i'l'i reap.r*nd pro#pt d'p. ,iecare clipit de $ene.
:i #i l-a# re#e#orat *n pat'l de la "otel, ,.r. oc"elari, c' pata violacee 'scat. "aotic. a ,e-ei pe pern..
0*ncase#, #. l.sase# convins s. n' #. *#&rac iar *n 'ni,or#., cost'#'l no' contin'a s. #. console+e, %i
ac'# s'rpri+a r*set'l'i tainic dinainte #. ,.cea s. #. si#t &ine.
0-a# $*ndit s.-i sp'n ceva pl.c't, #ai t*r+i' sa' a do'a +i la Ro#a. 8oate c. o a#a&ilitate deose&it. ne-ar ,i
,ost de a/'tor ,ie l'i, ,ie #ie *ns'#i. 9' #i-a' venit *n #inte nici 'n $est sa' ,ra+. an'#e, dar acea "ot.r*re ne-
preci+at. a ,ost de a/'ns ca s. #. &'c're.
A#a&ilitatea, da, sa' %i ceva spirit'al, iat. ce tre&'ia s. a# *n vedere *n &ene,ici'l c.l.toriei noastre.
In tren era' p'-ini c.l.tori, cel #'lt doi, trei *n ,iecare co#parti#ent, %i aproape to-i a-ipi-i. > sin$'r. ,e#eie,
*n ,'nd, &.tr*n. %i c' o carte desc"is.. 0iros'l de pra, *nvec"it, #inere %i alte o&iecte #etalice recent l'str'ite n'
era nepl.c't. 0ai avea# *nc. do'. opriri p*n. la Ro#a, 'r#a s. co&or*# din tren dis-de-di#inea-..
A# evitat s. #. 'it la ceas, #'l-'#it c. #. si#-ea# s'spendat %i ocrotit *n coc"ilia acelei c.l.torii, *n ideea
ora%'l'i la care 'r#a s. a/'n$e#, *n acea t.cere care te eli&era de orice o&li$a-ie. 0i-a# ,.$.d'it din no' s. scri'
cel p'-in do'. il'strate acas., de la Ro#a.
Revenind, l-a# privit iar, ne#i%cat *n col-'l l'i, c' #*na dreapt. str*ns. peste #.n'%a st*n$., c' &.r&ia ce
r.sp'ndea c' o&edien-. le$.n.rii tren'l'i. !ot'l #i s-a p.r't la loc'l potrivit, e5presie a 'nei ordini s'perioare.
6e tre+i la o "'rd'c.t'r. #ai &r'sc., #*na pornind i#ediat *n c.'tarea -i$.rilor.
3E"ei, 1iccio. 0ai tr.ie%ti73 c.sc. el.
39-a-i dor#it #'lt.3
30-a# *n%elat4 vita#ine, n' so#ni,er, accidente. 6e vede c. a# &.'t prea #'lt.3
3:i *nc. c'#3 a# r*s.
R*se %i el, *n$"i-ind *n sec ca s.-%i eli#ine din $'r. a#.r.ci'nea so#n'l'i.
3:i t'... Ai dor#it73
39'. Dar #. si#t &ine. A# %i #*ncat. E l'#e p'-in., s*nte# lini%ti-i.3
3;a c"iar prea lini%ti-i3 consi#-i el.
39e opri# #'lt la Ro#a7 6-a' %i d's aproape do'. +ile3 a# *ntre&at.
6'spin.4 3H#. A# 'n v.r preot. 2#i scrie #ere'. Ar tre&'i s.-i da' ve%ti despre #ine. A# trec't de 8isa73
32nc. n'.3
6e #ai str*#&. o dat. ca s.-%i c're-e li#&a %i cer'l $'rii.
3> cara#ea. Asta #i-a% dori. 2n lipsa ei3 ,.c' el e5tr.$*nd sticl'-a din &'+'nar. Apoi, dar a#a&il4 3Ia *nt*i t'
o-n$"i-it'r..3
30'l-'#esc.3
Linii drepte de l'#in. intersect*nd'-se *ntrer'pea' densitatea *nt'neric'l'i, pese#ne se apropia 8isa, 'n tren
se *ncr'ci%a c' al nostr' proiect*nd'-#i din sens op's v*rte/'ri aprinse de c'lori.
3Avea# c*ndva o ,at. c' s*nii enor#i. Adev.ra-i dovleci.3 ;o#&.ni s'p.rat parc.4 31*nd dor#ea, se *ntorcea
*n so#n %i-#i aplica re$'lat c*te o scatoalc. de #. ,.cea CnocC-o't c' 'n #ara,et de-al ei. 2-i dai sea#a ce via-.73
A# *ncep't s. r*de#. 0ai &.' ni-el, *#i *ntinse sticl'-a, c*nd i-a# *napoiat-o n-a #ai v*r*t-o *n &'+'nar.
3Dar 'n colonel al #e'7 6*nt vor&ele l'i, /'r4 *n r.+&oi, A,rica sa' R'sia n'-#i a#intesc, t*n.r locotenent
plin de datorii la poCer, se o,erea *ntotdea'na vol'ntar pentr' #isi'nile cele #ai ne&'ne%ti. La orice #isi'ne se
d.dea c*te 'n pre#i'. ;ani4 &ani pe%in, *n #*n., dac. se *ntorcea vi'. 0'rea de ,ric., dar %i #ai $re' i-ar ,i ,ost
,.r. poCer. :i 'ite-a%a a #ai ci'$'lit *nc. do'. #edalii de ar$int %i o *naintare *n $rad.3
!ren'l *%i red'cea vite+a apropiind'-se de 8isa. 9oaptea se sparse *n sol+i de l'#in. care *n cele din 'r#.
prinser. s. aler$e de-o parte %i de alta din ce *n ce #ai co#pac-i %i #ai ordona-i. 2n ne$'ra 'nei v.i o #as. a#pl.
de ,'# ro%cat de la o topitorie sa' o ,a&ric. de ci#ent d.dea la iveal. coaste severe de deal'ri.
3Da. <ia-a, a%a ar tre&'i s. ne ,ie3 o,ta el l.s*nd'-se pe spate ,.r. nici o tra$ere de ini#., c' &'+ele
tre#'r*nd.
Do#n'l care se 'rc. de la 8isa avea o vali+. no'.. Era *nalt %i &.tr*n, c' p.r'l al&. :e+' %i a,i%. 'n s'r*s &ine
ed'cat *nainte de a *ncepe s. r.s,oiasc. +iar'l.
3Ave# #'sa,iri, 1iccio3 +ise el.
Do#n'l ridic. oc"ii, sc"i-. 'n +*#&et %i #ai accent'at peste +iar.
3A# v.+'t co#parti#ent'l aproape $ol3 ,.c' el c' &l*nde-e. Dar dac. deran/e+ c'#va...3
3Doa#ne ,ere%te3 r*se el 3si#-i-i-v. c*t #ai &ine. ;e-i 'n p.".r'- c' noi73
38o,ti#73 %opti cel.lalt.
El *i *ntinse sticl'-a.
3Repet4 dac. &e-i 'n p.".r'- c' noi. 6*nte# a' &a *n !oscana3 *i #ai o,eri el o dat. pe acela%i ton.
3A", da...3 ,.c' &.r&at'l st'diind'-ne rapid. 3Ia te 'it., sticl'-a d'#neavoastr. #i se pare ca# $olit..
0'l-'#esc. 9-a% vrea...3
38ro,ita-i, v. ro$3 +ise el ,.r. a-i l.sa nici o speran-.. 3Re+erva e *n vali+.. 0'ni-ii de s'pt. Doar #.rci de
doispre+ece ani.3
;.r&at'l #'l-'#i *nc. o dat., l'. sticl'-a, o -in' o clip. *n #*n., *#i ,.c' pr'dent c' oc"i'l *n se#n de
co#plicitate, o restit'i c' #'l-'#iri.
32ntr-adev.r e5celent3 ad.'$..
El &.' o d'%c..
3;'n. )n tri%or3 /'dec. apoi.
31'#, do#n'le73 a# +is e'.
39e-a# pricopsit c' 'n tri%or. Da, da. 8oate crede-i c. v. p'te-i &ate /oc de noi. Aten-ie, 1iccio3 r*se el trist.
;.r&at'l av' o #ini#. tres.rire, dar n' r.sp'nse. 2%i a$it. din no' +iar'l.
39'-l l.sa s.--i scape, 1iccio. Dac. n', s'& prete5t c. s*nte# &e-i, do#n'l tri%or *%i ia t.lp.%i-a.3
3;ine, do#n'le.3
;.r&at'l *%i *ndoi la loc +iar'l, ne"ot.r*t, c' o #in. #*"nit., apoi *ncerc. s.-%i atin$. t*#pla c' 'n de$et,
c.'t*nd'-#i intero$ativ privirea.
A# ne$at din cap.
A tre&'it s. accept din no' sticl'-a %i da' de d'%c. 'lti#ele pic.t'ri.
Do#n'l nici n' ap'case s. se ridice, c. dreapta l'i *l re-in' c' p'tere %i-l o&li$. s. stea loc'l'i.
3Dar v. ro$. 6ti#ate do#n3 r*se el 3doar n'-i re,'+a-i 'n pic de conversa-ie c.+.t'rii aici de ,a-.. !', 1iccio,
stai la '%.. 1'ra/.3
A# tras '%a de sticl. a co#parti#ent'l'i %i #-a# re+e#at de ea. Era# doar p'-in a#e-it, dar c' n' %ti' ce
#*nc.ri#e *n tot corp'l, de r*set vor&e $estic'la-ii.
>#'l de pe &anc"et. era $ata s. se rese#ne+e. @a-a l'i de 'nt topit se concentra.
3A-i ,ost pe ,ront73 ,' *ntre&area.
36i$'r. Etiopia %i apoi...3
3E' n'. E', doar pacea3 r*se el ridic*nd'-%i sec st*n$a *n#.n'%at. la *n.l-i#ea c"ip'l'i. )n p*r*ia% de s'doare
*i *#&ro&ona &'+a.
36c'+a-i-#.3 *ncep' &.r&at'l 3a# cel #ai #are respect pentr' condi-ia d'#neavoastr.. 9-a% vrea c'#va...3
31ondi-ia #ea7 1are condi-ie7 A# e' vreo condi-ie, 1iccio73 ,' el *ntrer'pt.
3<rea' s. +ic4 *n-ele$. 1rede-i-#.. 6*nt dest'l de &.tr*n ca s. ,i v.+'t l'#ea %i s. *n-ele$ c....3
3)n italian dest'l de &.tr*n cine %tie ce porc a ,ost pe s'& #*n.. 1orect. A%a, dintr-'n /et. Hopa3 r*se el.
:i &r'sc r*s'l *i *n$"e-. pe &'+e, crisp*nd'-i-le *ntr-o $ri#as. /alnic..
;.r&at'l *ncerc. iar s. $.seasc. 'n a/'tor privind'-#., a# ridicat din '#eri, a# av't 'n rict's r.'t.cios.
@iecare $est *#i sc.pa spontan, r.#*n*nd e' *ns'#i 'l'it de at*ta pro#ptit'dine %i aro$an-.. 0iros'l de B"isCD *#i
pi%c. n.rile.
3A'+i-i, do#n'le3 rel'. cel.lalt 3n' v. c'nosc %i re$ret. Dac.-#i da-i voie...3
39ici o voie.3
3<oia# doar s. #. pre+int3 reac-iona c' &l*nde-e &.r&at'l.
3Ei &ine, n-a# c"e, s. v. a,l' n'#ele in'til. 9' c'#va s.-l pron'n-a-i. @i-i anoni#. E #ai &ine pentr' d'#-
neavoastr.3 stri$. el.
;.r&at'l *%i rec'pera c' $re' o n.l'c. de +*#&et, *ncerc*nd s. sc"i#&e vor&a4 3@oarte &ine. 2n de,initiv, s.
+ice# a%a4 #. a,l' *ntr-o verita&il. avent'r. noct'rn.. )n pic de neprev.+'t n' stric..3
31iccio, do#n'l pretinde neprev.+'t'l3 ,.c' el. :i &r'sc4 3D'#neavoastr., do#n'le anoni#, *l c'noa%te-i pe
1iccio7 1'nosc't ca spai#. a celor do'. #.ri.3
6e apropiase de el p*n.-i a/'nsese la c*-iva centi#etri de ,a-a palid.. 1el.lalt *%i *ndrept. spinarea ca s. se
*ndep.rte+e c*t de c*t.
36*nt &eat, e5celen-..3
38.i e &ine. @oarte &ine3 *%i l'. do#n'l ini#a *n din-i. 31*nd %i c*nd prinde &ine. Descarc.. =ic #ere'...3
3D'#neavoastr. ni#ic. 9' +ice-i. 9' p'te-i +ice.3
;.r&at'l se l.s. pe sp.tar, *ncerc*nd tr'dnic s.-%i rec'pere+e 'n #ini# spa-i' de li&ertate. Era transpirat,
pleoapele ridate *i tre#'ra' *n lipsa control'l'i nor#al.
3=ic e' ceva. :ti-i ce73 a#enin-. el. 31. tr.i# *ntr-o sc*rn.vie de -ar..3
3Dac.-i a%a, *ntr-o sc*rn.vie de l'#e3 r*se strident &.r&at'l *ntr-'n acces de '%'rare.
3De acord. Dar *n pri#'l r*nd sc*rn.vie de -ar.. )nde sc*rn.via noastr. de ras. e #ai tolo#ac. dec*t *n alte
p.r-i3 i+&'cni el.
3Ac'# *n-ele$3 *nc'viin-. do#n'l. 3D'#neavoastr. n' s*nte-i italian %i at'nci...3
3E' n'. E5act. 6*nt doar torine+3 conc"ise el, o&osit.
;.r&ia *i s.lta "aotic. 2%i a$it. lent dreapta *nainte de-a i+&'ti s. scoat. alte c'vinte. 6e c"irci *n col-'l s.'.
3Ridica-i c*t #ai s's #*ndrele drapele, ca s. n' se *n$.le+e de p'toarea #*inilor voastre3 e5al. el anevoie.
8.r' total ani"ilat.
;.r&at'l *ncep' s. se ridice preca't, *%i l'. t.c't vali+a %i /'rnal'l ie%ind apoi pe c'loar, c' #ers'l dintr-o
dat. *n$re'iat.
2#i *ntinse sticla $oal., ,.c' se#n spre vali+.. 0-a# 'rcat pe &anc"et., scotocind la *nt*#plare p*n. c*nd a#
scos alt B"isCD.
3D'-te, 1iccio3 t'%i el, c' de$etele nesi$'re *ncle%tate pe dop'l #etalic. 3D'-te s. #ai sc"i#&i o vor&. ca
l'#ea *n alt. parte. 9' #ai e5ist. ,ete *n tren'rile astea &leste#ate7 8entr' tine, vrea' s. +ic. 1*t despre #ine,
tre&'ie ac'# s. dor#.3
39e-a# distrat &ine3 a# +is.
3E"73 *%i ridic. el ,a-a o clip., c' +*#&et'l l'i de+orientat. 3Da.3
36-a c.rat a %ters-o ca 'n iep're.3 A# #ai ,.c't o *ncercare4 31a %i controlor'l de ieri. :i .sta4 cine %tie ce-o
s. n.scoceasc. despre c.l.torie.3
@.c' 'n $est va$, #.t'r*nd aer'l.
3Des,.-o t'3 *n#*n*nd'-#i sticl'-a.
39-ar ,i #ai &ine s....3
3!e ro$3 i+&'cni el &r'sc *ntr-o la#enta-ie 3des,.-o. :i $ata. @.r. predici.3
A# de%'r'&at, i-a# *napoiat sticla, o -in' c' #*na pe piept.
30ai e%ti aici7 D'-te. D'-te. !re&'ie s.-ncerc s. dor#. At*t. !'4 %ter$e-o. !e ro$.3
0-a# *ntors pe c'loar, *n &e+na di#pre/'r se desc"idea' ,is'ri %i pete ale 'nei pri#e l'#ini ,irave.
>rice ,or-. #ali$n. *#i p.r.sise corp'l, disp.rHnd, o pace insipid. *#i *n#'ia #'%c"ii %i $*nd'rile. 2n sc'rt
ti#p c*#pia avea s. se l.r$easc. *n 'nd'iri ,e#inine. 8oate avea# s. v.d cai %i &oi c' coarne l'n$i slo&o+i pe
*ntins'l c*#piilor. :i c.pi-e de paie pe *n.l-i#i c' pov*rni%'rile &l*nde.
1ele do'. sila&e ale c'v*nt'l'i Ro#a #i se rosto$olir. pe cer'l $'rii ca o *#&'c.t'r. pre-ioas., de o #are
&o$.-ie.
9-a# #ai av't c'ra/ s. #. *ntorc, s.-l spione+ acolo, *n.'ntr'.
VI
@'rt'na *nc. #ai pr.v.lea sc'rte rev.rs.ri de ap., dar ,'l$erele %i t'netele se tot *ndep.rta'. De la ,ereastra
"otel'l'i a# v.+'t 'n $ardian dintr-o parcare travers*nd *n ,'$., *ncovoiat *n #anta'a l'i i#provi+at. de celo,an.
6e v*r* s'& 'n portal, de 'nde se ivea' %i alte picioare %i *nc.l-.ri ale celor *n$"es'i-i la ad.post. Din c*nd *n c*nd se
apleca *n a,ar., iscodind %i r*+*nd, c*te 'n cap de ,at.. =id'rile $al&ene l.sa' la vedere pete *ntinse de ploaie,
caldar*#'l %i 'n %ir asi#etric de acoperi%'ri era' str.&.t'te ici, colo de ,risoane de ar$int %erp'itor, &.ltoace vii de
violet.
> '#&rel. de #ari di#ensi'ni se le$.n. *ncet pe o teras., o 'lti#. *nv*rte/ire de v*nt o d.d' peste cap.
32nc. n' #i-ai citit "oroscop'l, #aestre3 se pl*nse el din pat.
2n l'#ina cen'%ie, ca#era den'n-a toat. decrepit'dinea perdelelor '+ate, a decora-iilor de deas'pra '%ilor,
ac'# sp.l.cite. 8at'rile era' de ,ier, ine$ale. Direc-i'nea, d'p. n' p'-ine tele,oane de protest, ad#isese 'n /alnic
paravan, plasat *ntre cele do'. pat'ri red'c*nd %i #ai #'lt spa-i'l %i l'#ina.
3>scila-ii *n do#eni'l co#ercial, pr'den-. *n ac"i+i-ii %i v*n+.ri4 o,eri-i cel.lalt o&ra+ c'iva care v. ins'lt..
6.n.tate4 ec"ili&r' psi"o,i+ic3 a# citit.
3Drac'A s.-i ia3 #or#.i el. 30ai departe4 1apricorn'l.3
30arile a#&i-ii n' vi se potrivesc4 c*nt.ri-i atent toate ideile care v. vin *n #inte. 6enti#ente4 ,i-i cal#i.
6.n.tate4 n' v. o&osi-i #'ncind. De ce 1apricorn'l, do#n'le73
38entr' v.r'l #e' preot'l3 *%i &.t' el /oc. 30ai plo'.73
3Aproape deloc.3
38.cat. @'rt'nile ro#ane4 n' d'rea+.. A%teapt.-#. /os. 1o#and. 'n ta5i. 6. scap de $ri/a asta c' v.r'-#e'3
*ncep' s. se ridice din pat.
39-ar ,i #ai &ine dac-a% a%tepta aici73
39' n'. 1'nosc p.d'c"erni-a asta de-o ve%nicie. 9' sc"i#&. ni#ic niciodat.. 9ici #.car $.'rile din tapete.
D'-te /os.3
@ar,'ria l'i c' sandvi%'ri era *nc. aproape neatins., sticla de 6aint-E#ilion ,'sese *n sc"i#& $olit..
)n $r'p de a#ericance &.tr*ne se an$a/a pe palier'l de la eta/'l al doilea. Avea' $l'$i de plastic %i picioarele
v*r*te *n al-i s.c'le-i transparen-i. R*dea' desp.r-ind'-se %i read'n*nd'-se tot e5a#in*nd ni%te ,lacoane #ici, 'n %al
colorat, do'. scoici pictate. :i portar'l era &.tr*n. @oarte *nalt, p.rea c. se -ine *n ni%te c*r/e invi+i&ile, c' de$et'l *l
d.sc.lea pe a/'tor'l l'i, 'n tinerel #'st.cios %i solid c' 'ni,or#. no'..
!a5i'l se l.s. a%teptat.
1*nd co&or* el, &.tr*n'l portar *i ie%i i#ediat *n *nt*#pinare, c' &ra-ele *n,oiate ca ni%te aripi. 2%i str*nser.
#*inile p.l.vr.$ind c' +*#&ete i'-i ce le ,l't'ra' pe &'+e.
Apoi ie%i ca s. aspire aer'l proasp.t sp.lat.
30o%'l .sta sp'rcat3 ,.c' el #'l-'#it. 31red c. are pe p'-in o s't. de ani. Dac.-i c*n-i *n str'n. po-i s.-i ceri
%i l'na de pe cer. Alt,el n'-i a/'n$e nici 'n &ac%i%.3
Aler$a' nori *nal-i %i de+velea' ,*%ii de cer, din caldar*# ie%ea #iros de ap., de ca'ci'c'ri de #a%ini 'de.
!a5i#etrist'l se an$a/a pe o strad. *n$'st., apoi pe alta *n #are vite+.. ;aston'l de &a#&'s *i co&or* pe
'#.r.
3Dac. n-ai piper *n ,'nd, #er$i #ai *ncet3 *i ,' avertis#ent'l.
36i$'r, do#n'le. 1'# dori-i, #ere' la dispo+i-ia d'#neavoastr.3 r*se &.r&at'l.
Avea o $'r. #are %tir&. %i cea,a i se rev.rsa #asiv. peste $'ler.
A# r'lat de-a l'n$'l ,l'vi'l'i, apele t'l&'ri c' ,ran/'ri de sp'#. vl.$'ite. 1oroanele copacilor p.rea' *nc.
*#pov.rate de ploaie. D'p. 'n pod, ta5i'l travers. o pia-., 'rc. pe-o strad. *n pant..
3A% ,i ,.c't #ai &ine s. te las la "otel. 6a' li&er. 1e-ai t' c' v.r'l preot3 +ise.
30er$ &'c'ros.3
3;a". De $'sti&'s3 ,.c' el *n sil.. 39' c. ar ,i antipatic. Di#potriv.. !*n.r. !o&. de carte. Dar preot din cap
p*n.-n picioare.3
3)n pic de s,in-enie prinde &ine oric*nd3 *ncerc. %o,er'l.
3;ravo -ie3 se aplec. el n'#aidec*t *nainte 3%i %tii ceva7 1. orice italian, ca s. se s,in-easc., ar tre&'i s. vin.
la Ro#a c' voie s.-i s'ceasc. $*t'l 'n'i ro#an. 1orect73
3E"3 r*se cel.lalt desc'#p.nit. 3Adic. sl'/itori ai ;isericii sa' ro#ani ro#ani73
3La ale$ere. 1'# cade.3
3Ro#a e #are3 se *#potrivi o#'l c' 'n o,tat poso#or*t.
30are %i #incinoas.3 ,.c' el.
3E' s*nt i$norant %i-o rec'nosc. 9' v. pot -ine piept3 r.sp'nse ta5i#etrist'l c*"t.rind'-ne *n o$linda
retrovi+oare. 0a5ilar'l *i cle,.ia *nd.r.t'l vor&elor. 32#i a# *ns. ideile #ele. :i c'rate.3
3I-a'+i i-a'+i.3
31"iar a%a. 0-a# *nv.-at s.-#i cos $'ra. Din c'viin-.. :i nici n' #i-o #ai descos.3
30ai &ine $'ra dec*t oc"ii, %e,'le 3 *l *n$"e-. el.
Ie%ea# dintr-o a$lo#era-ie de case a%e+ate pie+i%, violent colorate, separate de ,*%ii de $r.dini, c*te 'n copac,
$rila/e preten-ioase vopsite. ;iserica din ,'nd era sc'nd. %i no'., din piatr. l'#inoas., c' o ca#panil. #in'sc'l..
Esplanada 'scat., de parc. aici n-ar ,i plo'at.
31"iar vre-i s. vin7 A% p'tea a%tepta aici. E %i 'n &ar3 a# +is.
3)n &ar. 0in'ne. Repede o ca,ea4 s. ne cl.ti# $*tle/'l *nainte de a$"eas#..3 6e *ns',le-i4 3De ce s. #.
a%tep-i7 0ai &ine dac. vii. Ela ar p'tea s.-%i piard. #in-ile %i s. #. &a$e la con,esional. :i-at'nci c'# s-o #ai
%ter$73
8etic'l de $r.din. din spatele &isericii era a&s'rd, c' alei de pietri% pe 'nde ar ,i p't't cre%te ro%ii, %i $"ivece
c' plante $rase *n$ropate ,.r. noi#.. L*n$. +id era o &anc. vopsit., o #as. de ,ier, o #'%cat. #are se rev.rsa din
lada ei.
36. %ede# aici3 ne *nde#na preot'l c' $est'ri s,ioase 3e #ai r.coare. A-i v.+'t ce ,'rt'n.. La noi *ns. doar
c*-iva stropi. A%a e #ere'.3
Era *nalt %i sla&, se#.na' *ntre ei.
8ri#ele *ntre&.ri, sal't'rile *%i l'aser. +&or'l *nso-ite de r*sete ,.r. vi$oare, *#&'/or.ri nea%teptate *n o&ra/ii
preot'l'i. El *%i #i%c. &aston'l p*n. ce-i atinse '%or $en'nc"ii.
3Ei3 +ise. 3Dar #ai por-i *nc. reverenda.3
39' n'3 se $r.&i cel.lalt 3a# %i cost'#'l. Dar *l *#&rac n'#ai c*nd c.l.toresc. :tii c'# e.3
39' %ti' ni#ic3 reac-iona el. 3De ce7 ?i-e r'%ine73
8reot'l ro%i iar.%i.
39'. Dar e pentr' l'#e. 8ar t*n.r %i at'nci #-ar /'deca $re%it. 0ai &ine s. evit.3
6e *ntoarse c.tre #ine, #i/ind oc"ii4 3:i t' s. n' #i te adrese+i c' don sa' p.rinte sa' c'vioase. =i-#i p'r %i
si#pl' @a'sto. Da, ca el. 6*nte# aproape $e#eni, %tii7 :i t't'ie%te-#..3
30ai *ncet c' $e#enii3 preci+a el. 3E' s*nt <.rs.tor, t' 1apricorn.3
3Dar n'-s dec*t do'.+eci de +ile di,eren-. *ntre noi3 +*#&i preot'l.
32n calendar'l vostr'. 9' *ntre constela-ii.3
8reot'l tot #ai r*dea, #ai *ncet, c' #*inile st*n$ace per#anent *#pre'nate.
3Drace. Dar 'nde te re$.sesc7 *#i scriai dintr-'n cole$i', ac'# c*teva l'ni. !e-ai *ntors paro" sa' #.-n%el.
9' erai p's pe st'dii7 1e s-a *nt*#plat73
> ,e#eie &.tr*n. c' o &onet. *n,lorat. veni spre noi ,.c*nd s. trosneasc. pietri%'l %i p'se tava pe #as.. >
sticl. de ap., trei pa"are c' c*te 'n de$et de #ent..
30'l-'#esc, doa#n.. 8e #*ine. 0'l-'#esc pentr' tot.3
3<ede-i, a# ,.c't c'# #i-a-i dat dispo+i-ie d'#neavoastr., p.rinte. > ni#ica toat.. <re-i s. ar'nc o vor&. la
l.pt.rie7 A% ,i $ata *ntr-o clip.3 +ise ,e#eia.
30'l-'#esc, doa#n., v.d e'. 9' contea+.. E &ine a%a. ;'n. seara. 8e #*ine3 se ,*st*ci preot'l.
31ine e7 ;ona7 :i-i +ici doa#n.73 *l iscodi el i#ediat.
36st. ;ine3 #'r#'r. preot'l a$it*nd'-se. 3E o ,e#eie c'#secade care-#i d. o #*n. de a/'tor. Loc'ie%te *n
vecin.tate. ;on. n' a#. !re&'ie s. #. desc'rc sin$'r.3
3)n "otel de pri# ran$. @elicit.ri.3
3Ei, las.. E &ine. E' a# cer't s. vin la paro"ie. A+i, #ai #'lt dec*t s. $*nde%ti, e nevoie s. #'nce%ti.3
Avea o voce sc.+'t. %i '#il., c' salt'ri %i note ac'te nea%teptate.
A# &.'t c' to-ii, $'st'l de #ent. era prea d'lce %i apa c.ld'-..
39' a'd $.inile.3
3Dar @a'sto, ce--i veni3 r*se preot'l. 31are $.ini73
38aro"ia vrea s. +ic. %i $.ini. 1el p'-in &on. %i $.ini, n'73 insist. el. :i aici n' le-a'd. Dar 'nde te-a'
al'n$at7 E%i pedepsit73
3Dar a&ia -i-a# sp's c.... r.sp'nse preot'l, ren'n-*nd &r'sc la s'spin.
3E ,r'#os aici3 a# *ncercat.
3>", da3 se a$ita deodat. cel.lalt. 3:i seara a# toat. Ro#a la picioare. )n spectacol care n'-ncetea+. s. #.
*nc*nte. A", sc'+.-#., @a'sto.3
3De ce s. te sc'+3 s'n. placid r.sp'ns'l. 30. doare-n cot de Ro#a. 8entr' #ine e capitala !'rciei.3
3E%ti #ere' la ,el3 r*se preot'l c' o #*n. la $'r.. 31e ,ericit s*nt c. te a# aici. 6. te &inec'v*nte+e Do#n'l,
ai r.#as acela%i.3
3!' *ns. n'. Ai p.-it ceva. 8'n pari'. 0ie ai p'tea s.-#i sp'i. Alt,el n' te-ar ,i *n$ropat n' te-ar ,i dat a%a pe
'%. a,ar..3
32n$ropat7 Dat a,ar.7 De ce73 se *ntrista s.r#an'l c' voce stins.. 30. si#t &ine aici. 1e #ai, #. si#t &ine.
6*nt 'til. !ot st'die+i %i st'die+i, dar e n'#ai a#&i-ie. 8ro&le#ele r.#*n, o#enirea este tot aici *n a%teptare. At'nci
e #ai &ine s. ne ,ace# 'tili aproapel'i. 6c'+.-#.4 n' %ti' s. #. e5plic.3
3!e e5plici dest'l. Dar sp'i adev.rate t*#penii. 6. ,ii 'til. >#enirea, Aproapele. Aspira-ii va$i de ,e#eie
ne#.ritat.. Dac. o -ii tot a%a o s. s,*r%e%ti la -ar. ,.c*nd pe paro"'l. Dar 'n paro" ca la carte, c' &'rt., c' ,er#., c'
pod'l plin de sala#'ri %i a%a #ai departe.3
8reot'l *%i asc'nse ,a-a *n #*ini ca pentr' a-%i al'n$a o&oseala.
3<rei s. %tii ceva, @a'sto73 6p'se apoi *ncet4 3!e invidie+. 0ere' te-a# invidiat. Ai s. +ici c. vor&esc
anapoda, dar asta cred4 t' e%ti norocos, pentr' c. s',erin-a ta e c' tine, *n ,iecare clip.. !e sti#'lea+.. !e
eli&erea+.. =i-#i s.-ncete+, n' #. l.sa s. vor&esc.3
3;a contin'.3 respir. el ad*nc 3+i, +i.3
31"iar n'--i ,ac r.'7 9-a% vrea... Dac-ai %ti, #-a# $*ndit at*ta *n 'lti#ii ani.3
!re#'ra '%or s'& #*inile *n.l-ate ca s.-i ,r.#*nte o&ra/ii, t*#plele.
0-a# $*ndit s. #. ridic *n picioare, pietri%'l *ns. n' #i-ar ,i *n$.d'it s. #. dep.rte+ *n lini%te c'# dorea#.
3D.-i dr'#'l. <or&e%te3 r*se el lini%tit 3ni#ic n' #. #ai poate i#presiona. Deci vor&e%te.3
36. n' +ici a%a3 se #*"nea preot'l. 3!e c'nosc. 2ncerci s. te aperi c' tr',ia asta %i c*nd colo...3
31*nd colo7 1'ra/.3
39' %ti'. 9' #ai %ti' ni#ic3 p.r' a ceda cel.lalt.
Era ,oarte palid, *i vedea# '#&ra or&itelor vi&r*nd *n 'r+eala 'nor vine #in'sc'le.
<ocea i se declan%a ca %i c*nd ar ,i c.'tat s. se convin$. sin$'r..
30i se pare c. te l'#inea+. cr'cea ta. 1. ea este, s-ar p'tea s. ,ie ra-i'nea ta de a tr.i. Adic. de salvare. !'
e%ti #*nt'it, da. De-asta te invidie+. 8entr' c. e%ti de/a iertat, *i invidie+ pe ne&'ni, pe nea/'tora-i, pe &olnavi, pe
pr'ncii nevinova-i. Doar ei %ti' s. *n-elea$. %i s. vad.. 0ai #'lt dec*t #ine.3
El *%i aprinsese o -i$ar. %i ,'#a, l.s*nd-o s. i se le$ene at*rnat. de &'+..
31re+i *n diavol, vere73 +ise apoi c' &l*nde-e.
8reot'l ,.c' o #i%care sla&. din '#eri. 0*inile *i p.r.sir. t*#plele %i *ncep'r. s.-i ,rece oc"ii.
39' %tii. Da.3 'r#. el ,.r. a-%i desprinde -i$ara, c' pro,il'l *#pietrit. 3Ar tre&'i s. cre+i *ns.. At*ta ti#p c*t
l'#ii i-a ,ost ,ric. de diavol tot'l a ,ost alt,el. Era' de#onii &'ni %i de#onii r.i. !*l"ari si /andar#i, pe sc'rt,
vec"ea poveste. 6p'n prostii7 > dat. ce s-a +is c' cei r.i, c"iar %i cei &'ni se ,ac de r*s. Dispare diavol'l, dispar
dintr-o dat. %i #in'nile. 6a' $re%esc73
3;ine, @a'sto, &ine3 #'r#'r. preot'l.
3Ai s. +ici c. $*ndesc ca 'n -.ran, dar...3
3!oc#ai #od'l .sta de a $*ndi e cel #ai di,icil. !e ,ace s. te si#-i prost3 se esc"iv. cel.lalt.
3Dac. tot #. invidie+i at*ta, pot s. te a/'t4 a# 'n pistol la "otel3 r*se el s'av.
3!e ro$.3
36i$'r c. ,apt'l de a ,i or&i e 'n noroc3 ad#ise el ap.s*nd c' *nd.r.tnicie pe ,iecare c'v*nt. 3:tii de ce7
8entr' c. n'--i #ai i#a$ine+i ni#ic. 1el p'-in #ie #i s-a *nt*#plat a%a. 9'-#i i#a$ine+ %i nici n'-#i a#intesc.
0are avanta/. Avanta/ dia&olic, a% +ice. Dac. a% p'tea revedea l'#ea, ac'# &r'sc, a% privi doar printre p'sti'ri.
9ici #.car copaci sa' ani#ale. :i e' *ns'#i s*nt o piatr.. :i de-asta a% ,i #*nt'it %i iertat, d'p. tine7 Asc'lt.4 poate
c. &e+na #ea e ,ericit.. F'r. 0. si#t &ine *n ea. Rar, dar #i se-nt*#pl.. E $re' de e5plicat. >", a/'n$e ac'#. <e+i
c. %i e' a# $*ndit7 Era nevoie de o &o#&. *n plin. ,a-. ca s.-l ,ac. pe 'n c.pitan s. $*ndeasc.. <or&esc prea #'lt7
Dar t'4 dac. ai at*ta pornire de #artira/, $ata, d'-te *n A,rica. L'#ea e plin. de A,rici %i de 1ottolen$i ,iuseppe
+ottolen'o (-./0-l/12), preot, fondator al unor a"e$minte de %inefaere (+asa Mi a 3ivinei #rovidene, la 4orino), anoni$at n -561! (&! t!)(.
Ivi-i an'#e ca s. v. salve+e, ca s. v. #*n$*ie s',letele c"in'ite.3
1' o #i%care a &'+ei, *%i e5pedie *n +&or #'c'l de -i$ar..
3Aici e A,rica #ea. Aici e 1ottolen$o al #e'. E dest'l s.-n-ele$i l'cr'rile. 6. prive%ti *n /'r. Dac-ai %ti... 6.
n' #ai tot vor&esc. 9' tre&'ie s. #. #ai ,ac a%a de v'lnera&il3 o,t. preot'l.
A# *ncercat c' $ri/. s. #. rotesc pe &anc"et. ca s. n'-l #ai a# s'& oc"i #.car o clip.. 6's, cer'l a&sol't
p'r, &.t*nd *ntr-'n al&astr' aproape ,os,orescent. R'#oarea ora%'l'i *ndep.rtat, a&ia percepti&il..
3De ce n' vii la 9eapole c' noi7 R.s'ce%ti c"eile %i dispari do'., trei +ile3 ,.c' el.
39' pot.3
3;a da.3 > s. petrece#. :i 'ite4 *-i ,'rni+e+ %i ali&i'l #oral. La 9eapole #. a%teapt. 'n prieten. :tii, cel care
s-a accidentat o dat. c' #ine. :i el red's la starea de c*rti-. &.tr*n.. <ino. 9e #*n$*i. 9e -ii o predic.. !e oc'pi de
p.catele noastre. Iar noi o s. ne presc"i#&.# *n vier#i%ori %i #ol'%te. 9'-i o idee &'n.7 Hot.r.%te-te.3
39' se poate. 9' pot s. plec de-aici.3
3Lit'r$"ia %i spovedaniile73
3!aci, te ro$. 6. n' vor&i# de l'cr'rile astea. 6povedaniile4 #. o#oar. c' +ile3 se ,eri preot'l.
3Ia te 'it.. :i e' care le credea# a#'+ante.3
3Gata, @a'sto, te ro$.3
El ,redona printre din-i 'n re,ren, aprinse alt. -i$ar..
3;'n, &'n, a# *n-eles.3 =ise apoi4 3<. credea# ac'# #oderni, to-i, tre+i-i. Ia te 'it. ce pro&le#e *n sc"i#&.
!'4 s',eri, ai s',let'l #istic, ca *n vec"i#e. 2ncearc. cel p'-in s. n' $*nde%ti prea #'lt. Aici n' e 'n oratori'7
1opii care vin pentr' cate"is#, pentr' /oac.7 2n s,*r%it, tre&'ri de-ale voastre, preo-e%ti.3
32nc. n'. E 'n cartier no'3 se redresa 'n pic cel.lalt.
3Ai p'tea ,ace o %coal..3
3A# *ncercat. 8oate se va redesc"ide *n octo#&rie3 r.sp'nse preot'l sec %i opintit. 3:i t'7 1e-o s. ,aci d'p.
#ilit.rie7 !e *nsori73
0. privea, re$ret*nd poate con,iden-ele dinainte. 8rivirea li#pede i se dilat. ca s.-i *nvin$. ti#iditatea.
9-a# av't ti#p s. r.sp'nd.
31iccio e celi&atar. 6i$'r. 9ici n' vise+i altceva *n +i'a de a+i. At*ta li&ertate. Dar apoi ce s. cread. c. este, o
li&ertate ,.r. &ani3 ,.c' el *ntr-'n nor de ,'#.
3Dac. vei ,i li&er vei ,i sin$'r3 caden-. preot'l ,.r. s. #. #ai priveasc.. 31.s.tore%te-te, &.iat'le. 1*t #ai
c'r*nd. Este *nc. l'cr'l cel #ai s,*nt. <ia-a4 ea este *ntr-adev.r divin..3
3:i cine *nva-. prea #'lt *nne&'ne%te. A%a +icea' str.#o%ii no%tri3 *%i &.t' el /oc.
3!at.l t.'. 1e o# de trea&.. At*t de drept3 se il'#ina preot'l c' d'io%ie.
3Drept c*t *ncape, dar c' c*te "op'ri. !e ro$3 se v.+' el contracarat. 32#i a#intesc c. *ntr-o +i, s. ,i av't e'
vreo +ece ani, a venit la ,ar#acie o ,e#eie. >p.rit., pis.loa$., &.n'itoare c'# s*nt doar 'nele -.r.nci. I-a sp's l'i
taic.-#e'4 do#n'le doctor, copil'l n' #ai #.n*nc., n' se /oac., n' r*de, n' cere ni#ic, ce tre&'ie s. ,ac4 n-are
,e&r., daA n' ave-i tot'%i vreo doctorie7 :i taic.-#e', colo, aspr', c' de$etele #ari *n /iletc.4 n' r*de n' #.n*nc. n'
cere n' se /oac.7 >, ce ,eno#en, ar'nc.-l repede s'& tren.3
3@a'sto3 icnea co#p.ti#itor preot'l *ncercHnd s. n' r*d..
3A%a e. 8ove%ti. :i-ac'# $ata. 9' ai vreo t.rie7 De orice ,el. 0enta aia4 +.' c. te ,ace depresiv.3
6e ridic., i-a# stat de-o parte %i de alta, e' ca totdea'na 'l'it de capacitatea l'i de a se orienta *ntr-o clip.,
a#intind'-%i de pietri%, c' &aston'l $ata s. pip.ie 'n$"i'l 'nde era $"iveci'l c' #'%cata.
8reot'l -in' s. ne *nso-easc. p*n. la esplanad..
Acoperi%'rile %i pietrele caselor *ncep'r. s. se con,'nde *ntr-o pri#. %i $in$a%. '#&r. violet..
31"iar acolo *n spate, o sta-ie de ta5i3 ne s,.t'ia vocea aceea sla&..
39'--i #ai scrii articola%ele73 *l *n,r'nt. el *nc. o dat., c' &aston'l prin+*nd s. se *nv*rteasc. *n aer. 39-a#
p't't s. le citesc niciodat., evident. Dar %ti' c. -ineai la ele. 9ici revista n'-#i #ai vine de la o vre#e. <eri%oara
&i$ot. n' *n-ele$e de ce. 8entr' ea e%ti 'n adev.rat $eni'.3
39'. A/'n$e, $ata3 r.sp'nse cel.lalt c' di,ic'ltate. 39' era' dec*t vanitate, #i+erii.3
36a' te-a' cen+'rat.3
3Dar ce--i *nc"ip'i3 i#plora preot'l *ntr-o %oapt. c' privirea r.t.cind peste esplanada p'stie. Era a#&i-ie.
In,at'are, *#i *nc"ip'ia# c. %ti' ceva. Apoi a# *n-eles.3
3Adic.4 vre'n episcop de-al t.' te-a l'#inat c' $entile-e. 1' anas*na.3
38entr' D'#ne+e'. 9' ,i r.'.3
3De ce n'. 2#i re'%e%te a%a de &ine. >", la drac'A3 se a#&ala 3te v*r *n ereditatea #ea. Dac. n-o /'#'lesc
#ai *nt*i e', #ate#atic, *-i r.#*ne %i -ie vreo ,.r*#.. A%a ai p'tea s. te r.spope%ti.3
3@a'sto, ,ie--i #il....3
3> dat. r.spopit, ce descoperi#73 'r#a el i#placa&il. 31. e%ti doar al #iliard'lea ca+ de isterie din ep'i+are.
1orect73
0. 'ita# la preot, si#-ind'-#. oarec'# r'%inat. @r'ntea aceea contractat. *n rid'ri de ner.&dare d'reroas..
9' ne #ai ,i5a, c' oc"ii pierd'-i *n dep.rtare.
A# *n-eles c., din toate p'terile care-i r.#.seser., n' dorea dec*t s. ne vad. disp.r*nd.
0i-a *ntins trei de$ete ,lasce %i '#ede ,.r. s. r.sp'nd. str*n$erii #ele de #*n..
L*nced. %i t.c't. *#&r.-i%area lor.
3A disp.r't73 r*n/i el de *ndat. d'p. ce despic. aer'l c' &aston'l. )r$ent B"isCD. Do+e %oc. 1e-i c' tine,
1iccio7 9ici n-ai desc"is $'ra. @r'#os a/'tor.3
3A ,ost o triste-e.3
3!riste-e7 Este. Dar ce #itocan.3
A# traversat esplanada direct c.tre &ar.
3!re&'ie s. #*nc.# &ine ast.-sear.3 "ot.r*se el d'p. pli#&area prin centr', prin pie-e %i $r.dini.
9e opriser.# printre copaci ca s. asc'lt.# trepida-ia #oale a cailor *n $alop pe o pist.. > tHn.r. &lond. *n %a
trec'se la c*-iva centi#etri de #ine crava%*nd'-%i ,ericit. ani#al'l acoperit de sp'#..
Intra# ac'# pe o arter. c' ca,enele %i resta'rante. I Ie descria# c' #in'-io+itate 'n'l d'p. alt'l, ,.r. s. da'
'it.rii l'#inile, vestoanele %i oc"eadele c"elnerilor, c"ip'rile %i &'st'rile $ata instalate la #ese.
32n ,'nd, la 'n col-, ar tre&'i s. ,ie 'n &ar an'#e. 1' ,otolii lar$i %i co#ode. > s't. trei+eci de #.rci de
B"isCD. > adev.rat. patrie3 s'r*dea el *#p.cat.
9e pierd'se# *n perindarea #'l-i#ii de-a l'n$'l trot'ar'l'i, *n apele 'nei d'lci tr*nd.vii. 2#&el%'$area
cer'l'i, a c'lorilor, #asivitatea *nt'necoas. %i l'5'riant. a 'nei $r.dini dep.rtate #. p.tr'ndea' pe de-a-ntre$'l,
*nvior*nd'-#. %i &inedisp'n*nd'-#..
A# $.sit &ar'l, era lini%tit %i sever, e5act c' ,otoliile acelea, dar el vr' s. stea a,ar., a#'+*nd'-se s. disc'te
c' 'n c"elner &.tr*n despre an'#ite co#&ina-ii so,isticate. <or&e ind'l$ente %i ironii ,l't'rar. *n salt'ri sprin-are.
38e 'r#.4 plecarea de-aici. Gata c' resta'rantele idioate ast.-sear.. )n &irt'le-. 1' c"itare. A%a3 *l sav'ra el
c*nt.rind'-%i pa"ar'l.
> '#&r. de +*#&et pe &'+e *i d.dea aer'l 'nei i#a$ini din alte vre#'ri.
31"iar crede-i c. s*nte-i o piatr.7 A%a +icea-i, #ai Jnainte3 a# ispitit con,iden-a.
3Ei, na. E' n' $*ndesc niciodat.. Aici e tot secret'l4 s. n' te $*nde%ti la ni#ic %i s. r*+i. !otdea'na 'n r*set c*t
de #are. 6. n' ,ii plicticos c' #ine, 1iccio.3
6c't'r. scr'#'l -i$.rii c' 'n $est a#pl' %i #.re-.
3Dar dorea-i s. vin. c' d'#neavoastr. la 9eapole v.r'l preot73 a# #ai *ntre&at e'.
3Doa#ne ,ere%te, a# sp's-o &.t*nd *n le#n. 1e-oi ,i e'7 Instit'-ie carita&il.73 6c'rse laco# pa"ar'l4 31a s.
,ac *ns. c' adev.rat o ,apt. &'n. ar tre&'i s.-i tra$ 'n ,oc *n dovleac. A&sol't si$'r. A%a c'# e ac'#, nenorocit'l,
ar ,i o eli&erare. 9' #. cre+i73
39', do#n'le.3
0. pre$.tea# s.-i s'port r*set'l sa' poate &.taia de /oc, #i-a r.sp'ns *ns. c' 'n ti#&r' neo&i%n'it de st'diat
%i de pr'dent *n $las.
3Ai dreptate. :i pe 'r#. poate c. e doar o si#'lare. 9' c. ar /'ca, &iet'l preot. 9' %tie el s. si#'le+e. Dar
d'rerile l'i s*nt inventate. !' n' cre+i poate *n s',let. > ,i, n-o ,i4 si$'r e c. n' s',let'l provoac. d'rerea.3
VII
Era d'#inic.. 9' #-a s'rprins "ot.r*rea l'i de-a a#*na plecarea pentr' a do'a +i. 2n ti#p ce t'%ea aplecat
peste c"i'vet., i-a# citit c' $las tare +iar'l. 0ai *nt*i titl'rile #ari, la 'r#. an'n-'rile de #ic. p'&licitate de la
r'&rica de ,r'#'se-e %i i$ien. 'nde se *n%ira' adrese %i n'#ere de tele,on ale prostit'atelor. La an'#ite ad/ective
$re%it ,olosite, al'+ii la l'5 %i lini%te, c"e#a-i inter,on orele +ece do'.+eci %i trei, din c"i'vet. se *n.l-a 'n r*set
"orc.it, potolit n'#aidec*t de o no'. t'se.
Reap.r' o clip., asc'ns pe /'#.tate *ntr-'n prosop #are ca s.-#i sp'n.4 39ici o tea#.. A+i n' #. si#t *n
dispo+i-ie veneric.. 9' vei ,i o&li$at la tov.r.%ii d'&ioase.3
Era e5traordinar de p'dic, se re,'$ia *n &aie c"iar ca s.-%i p'n. sa' s.-%i scoat. c.#a%a. 1' a&ilitate i+&'tea
totdea'na s.-%i asc'nd. &ra-'l st*n$ acoperit. :i cravata4 nod'l ,.c't *n trei #i%c.ri.
39' vre-i s. citesc altceva7 8olitic.73
31e-a# e' c' politica. 2#i $arantea+. oare s,*r%it'l l'#ii7 9'. At'nci stop.3
Din &aie dict. pro$ra#'l di#ine-ii4 *n pri#'l r*nd &.r&ier'l, apoi pe /os p*n. la $r.dina +oolo$ic., *n ,ine
c.'tarea 'n'i resta'rant *n aer li&er.
3Ad#i-*nd c. n' pre,eri o lit'r$"ie c*ntat.. 9'--i place7 0ie #i se pare ceva per,ect. 1"iar ,.r. s.-n-ele$i
ni#ic.3
Dor#ise# prea #'lt, aer'l cald %i *ncre#enit #. *#piedica s. #. eli&ere+ de $re'tate. Acid'l vin'l'i &.'t la
&irt p*n. noaptea t*r+i' *#i o5idase sto#ac'l.
A,ar., t.i%'l soarel'i #-a lovit c' d'ritate. 8ietrele rever&era' prea #'lt. l'#in.. 9erv'rile 'nei case #i-a'
vi&rat d'reros *n oc"i. Dor'l de Ro#a, acea plin.tate a&'ndent. sav'rat. c' o sear. *nainte #i se *nveninaser. *n
tr'p ca ni%te to5ine de o&oseal..
3La dr'#. 1e D'#ne+e'. 2nainte. 6tai drept. 8arc. e%ti o c*rp.3 #. *#&oldi el.
;'levard'l se *ntindea drept *n ,a-a noastr., calcinat de soare, c' copaci ,ili,or#i de-a l'n$'l trot'arelor. Era
$ol, c*teva $r'p'ri de tineri tol.ni-i *n ,a-a 'nei ca,enele, c' $las'ri r.$'%ite ironice. 1asele se s'cceda' aido#a, c'
,erestre +.&relite. ;aston'l de &a#&'s r.s'n. de #ai #'lte ori vesel lovind'-se de o&loane.
3:i #. pl*n$ de Ro#a. 9enorocit ce s*nt. Doar invidia. Ro#a e la dispo+i-ia noastr.. A'+i. Indi,erent c.-i
t'rcit. sa' n'. 1e +i. 1'ra/, +ise el l'at de 'n av*nt.
<oise s. se plante+e *n ,a-a c'%tii le'l'i. Adieri sla&e de v*nt st*rnea' pra, pe alei. Dincolo de $ard'l vi'
ap.rea' pro,il'ri de c'%ti #ai *nalte, 'n pin, -ipete stridente de p.s.ri. 0'%in. ener$ic.
31e ,ace7 Doar#e73
31*nd %i c*nd desc"ide 'n oc"i3 r.sp'nsei e'.
39' p'te3 se s'p.r. el 3%i la ani#ale *#i place toc#ai #iros'l de s.l&.tici'ne.3
2#i d.d' 'n cot, *ntinse &aston'l.
36. se *n,'rie. 1ristoase, vrea' s.-l a'd3 co#and. el iritat.
A# *#pins &aston'l c*t #ai departe, l-a# a$itat la c*-iva centi#etri de $ratii. Le'l *%i c.sc. lene% $'ra ,.r. s.
e#it. *ns. nici 'n s'net. ;'+a s'perioar. *i rec.+' lent. #oale peste canini. Aplec. &ot'l, clipind din oc"i.
39'-i pas. de noi3 a# +is.
3L'#e tic.lo%it.. 8'n pari' c. *n c'%ca asta e *ndopat c' pastile. > s.-i o#oare %i p'ricii c' pra,'rile3 *%i
pierd' el s.rita, &.t' dintr-'n picior 3de-asta st. acolo ca 'n tolo#ac.3
9' era ni#eni *n l'n$'l aleii, stri$.te de copii a/'n$ea' din dep.rtare a#estecate c' l.trat'l ,ocilor. )n
&alona% $al&en se desprinse dincolo de linia copacilor, pl'tind *n soare. 0i-a# *n.l-at, #i-a# al'n$it &ra-ele, a#
sc"i-at 'n $est. Le'l, plictisit, *%i *ntoarse lent de tot privirea.
3La ce or. #.n*nc..3
36crie c. la 'nspre+ece /'#.tate.3
3!*r+i'. <rea' s.-l a'd ac'#. I#ediat3 protest. el.
A# dat c' picior'l *n parapet'l de le#n care ne desp.r-ea de $ratii, a# *ncercat %i s. #. aplec. Le'l *%i
potrivi la&ele din spate c' vol'ptate calc'lat., cap'l ne#i%cat, privirea *n in,init.
30are73
30are, da. 0asc'l. 1' coa#a nea$r.. Din Kenia. 2l c"ea#. 6a#.3
30a#a l'i3 #'r#'r..
La 'n col- al parapet'l'i era' do'. pl.c'-e c' descrieri %i avertis#ente.
32-i tra$ e' 'na, 6a#3 *l a#enin-. printre din-i.
6e *nclin. p'-in *n ,a-., c' dreapta prins. de parapet, ar.t*nd'-i #.n'%a le#noas..
Le'l *%i #'t. privirea de la -inta aceea *ndep.rtat., *l ,i5. c' 'n pri# p',.it sc'rt.
Din ,'nd'l pl.##ilor el *%i e5trase o r.s',lare c.tr.nit. care treptat se intensi,ic. tot #ai $*,*it., oc"elarii
ne$ri sc.p.rar. 'n ,'l$er *n l'#in..
Le'l veni dintr-'n salt l*n$. $ratii, c' coa#a +&'rlit., scoase 'n r.$et, ,ire de paie *i at*rna' de p*ntecele
sp.l.cit, $"earele +$*riar. s.l&atic aer'l %i s,*r%ir. +$rep-.n*nd pe ,ier.
3)n adev.rat prieten. Ai v.+'t73 se lini%ti i#ediat, d*nd din cap ,ericit la sc"el.l.it'rile care se ridica' ac'#
*ntr-o #or#.ial. s'rd. din acel d'-te - vino nelini%tit al ,iarei.
36i#-i7 Ac'# e %i #iros'l3 ad'l#ec. el.
Le'l se *nv*rti de do'., trei ori *n /'r'-i, p',.ind *nainte de a se $"e#'i *n col-'l cel #ai *ndep.rtat al c'%tii,
c' din-ii de+veli-i.
36. #er$e#3 *%i v*r* din no' &ra-'l pe s'& al #e'. 38recis se *n,'rie #ai '%or $orilele. 9' se co#par. nici 'n
ani#al c' $orila.3
3!' spa$"etti. Apoi caracati-e '#pl'te. E' carne. 1arnea e ca 'n &'rete pentr' B"isCD3 "ot.r* el.
39-a# #*ncat niciodat. caracati-e3 a# o&iectat.
3)n #otiv *n pl's. ?i-e ,oa#e73
3Da, do#n'le.3
Resta'rant'l era instalat *ntr-'n col- al pie-ei, *ntr-'n #ic spa-i' verde. )n osp.tar ,oarte $ras %i as'dat se
deplasa c' #i%c.ri parci#onioase printre #esele p'stii. 1.ld'ra sta$na *n #i/loc'l pie-ei, p'nct'le-e ro%ii *#i
+v*cnea' *n ,a-a oc"ilor.
3:i pe 'r#.7 1e-ai vrea s. ,aci7.3
3E' #. si#t &ine oric'#3 a# r.sp'ns.
3<rei s. disp'i t' de ti#p'l t.'7 6. te d'ci la 'n cine#a73
39-a% p'tea s. v. sp'n, do#n'le.3
3;ravo, 1iccio. 6*c*itor din n.scare. 9ici o idee. 9' iei nici o "ot.r*re, e"7 Haide. E d'#inic.. @ii sprinten
sa' de data asta te pedepsesc.3
A# tres.rit c*nd %i-a p's pa"ar'l pe #as. violent, ,.c*nd-o s. vi&re+e.
L-a# v.+'t contractat, *n alar#. %i ri$id de la &.r&ie la ,r'nte. Ar.t. c' dreapta, dar n'#ai d'p. 'n l'n$
#in't a# i+&'tit %i e' s. percep -.c.nit'l dep.rtat.
De cealalt. parte a pie-ei $oale ap.r'se 'n or& &.tr*n c' &aston'l l'i al&, c' &'st'l drept, dar picioarele
nesi$'re. Avea o p.l.rie de paie %i 'n %ira$ de &ilete colorate de la $*t p*n. la talie. 6'& &ra-, 'n sc.'nel pliant
stri"s. 2n p'sti'l al& %i pietros *nainta ca o #'sc. *n interior'l 'n'i pa"ar r.st'rnat.
3L-ai v.+'t73 *ntre&. el, $lacial.
3Da.3
3Da, ce. E5plic.-te. 1e ,ace.3
I l-a# descris. 2ntre ti#p &.tr*n'l a/'nsese la 'n col- %i pip.ia c' pr'den-. de /'r *#pre/'r. De do'., trei ori
lovi c' &aston'l *n pava/'l din ,a-a l'i, dar ,oarte *ncet, ,.r. +$o#ot. R.#ase ne#i%cat, pornind apoi s. ,ac. o
/'#.tate de rota-ie *n /'r'l s.', c' ,a-a %i oc"elarii *n soare, &iata p.l.rie care n'-i prote/a nici #.car ,r'ntea.
3E-#&r.cat decent73
3>arec'#.3
3:i ac'# ce ,ace7 6e #i%c.7 8leac.7 <or&e%te. Drace. 9' te opri.3
36t. loc'l'i. :i-a des,.c't sca'n'l pliant. Ac'# s-a a%e+at. 2%i aprinde o -i$ar..3
3La nai&a.3
1"elner'l ne o&serva. D.d' s. vin. spre noi, ca %i c'# ar ,i vr't s. se apropie ca s. sp'n. ceva, ren'n-..
3Haide3 rel'. el ,oarte nervos, contin'*nd s. *n/'re scoase c*teva &ancnote *ndoite, c'#p.r.-i &iletele alea.
8e toate. D.-i +or. @.-l s. se care.3
31'# s.-i sp'n73 #-a# pierd't e' c' ,irea.
3Ia %i pl.te%te. 1lar. :i desc"ide--i drac'l'i $'ra %i vor&e%te. Dor#i *n picioare73
0-a# ridicat $reoi %i c' s'rprindere l-a# v.+'t pe c"elner a/'n$*nd'-#. din 'r#. la /'#.tatea pie-ei. A#
traversat de%ert'l acela c' cap'l plecat, el #or#.ind c*teva vor&e st'pide contra c.ld'rii %i ceas'l'i p'sti' de
d'#inic..
I-a sp's el or&'l'i tot ce era de sp's, *n vre#e ce e' a%tepta# la doi pa%i c' &anii *n #*n.. ;.tr*n'l avea o
,a-. al&. de para,in., c' &'+ele $ata s. se l.-easc. *n +*#&ete "aotice. 1"elner'l *l a/'t. s.-%i str*n$. sca'n'l pliant,
*l despov.ra de %ira$'l de &ilete %i, v*r*nd'-i &anii *n &'+'nar, *l *ndr'#. de-a l'n$'l +id'l'i, tac"in*nd'-l
&inevoitor pentr' &a,ta l'i de-a drept'l scandaloas.. >r&'l r*dea, &'i#ac. D'p. c*-iva #etri se opri, c' c"ip'l *n
soare %i c.tre pia-., c.tre verdea-a #ic'l'i resta'rant de vi+avi, ca s.-%i ridice p.l.ria *ntr-'n sal't lent %i
cere#onios.
9e-a# *ntors t.c'-i la #as..
3A-i ,.c't &ine, do#n'le. > ,apt. cre%tineasc.3 +ise c"elner'l. 3;iet'l o# e de do'. ori s.rac, dac.-#i
*n$.d'i-i. 1*nd se *ntoarce acas. ,.r. &ani, nevast.-sa *l cio#.$e%te, n' $l'#..3
39' #ai sp'ne3 r*dea el #'l-'#it.
3> &estie de ,e#eie3 ad.'$. c"elner'l %ter$*nd'-se de s'doare c' %ervet'l de #as. 32l *n$ri/e%te, *l *#&rac.,
dar dac. el n' ad'ce c*%ti$'l +ilnic, plo'. c' lovit'ri. Loc'iesc aici *n spate. 2i %ti# &ine.3
3:i el. 9' reac-ionea+. niciodat.7 > *ncasea+. %i +ice #ersi73
3;a da, reac-ionea+.. ;iet'l o#. 1' sticla3 r*se c' po,t. c"elner'l. 3E-n stare s. *n$"it. %apte, opt litri pe +i.
Ac'# nici n' se d'ce acas., s. %ti-i. Dac. sose%te prea devre#e, ea-l tri#ite *napoi c' alte &ilete. > roade l.co#ia4
,iindc. n' tr.iesc c"iar *n #i+erie. A%a c. el se d'ce la &iseric.. 6. doar#. *ntr-'n loc r.coros. E viclean. Revine
aici pe sear..3
3:i acolo &ea3 se a#'+a el.
31*nd sose%te e $ata plin. 9evast.-sa n'-i re,'+. vin'l3 'r#a cel.lalt. 31' vin'l *l -ine *n lan-. 8rin 'r#are4
a-i ,.c't o ,apt. s,*nt.. 8entr' cel ce a+i ne d. ca "ran. l'#ea.3
9e c*nt.ri c' o privire l'n$., dornic evident s. $"iceasc. $rad'l posi&il de r'denie dintre noi.
38'n pari'. 0ai devre#e sa' #ai t*r+i' o s. ,ie $.sit. s'$r'#at.3 ,.c' el.
3@e#eia7 1rede-i73 se concentra c"elner'l.
36*nte# r.i. 9oi, or&ii.3
1el.lalt a,i%. 'n +*#&et lini%tit.
39' vor&i-i a%a, do#n'le. E dest'l s. %ti# c.-i #*na l'i D'#ne+e'. R.i, %i de ce7 R.i s*nt i$noran-ii. <re-i o
ca,ea &'n. la 'r#.7 6pecial., a%a c'# se cade7 <. servesc e'.3
3;a$. 'ndeva &iletele alea. 6'& %ervet #.car3 #. &odo$.ni el apoi ,.r. nici 'n c"e,, c' interes'l stins ac'#.
31e plictiseal.G E $re-oas. &'n.tatea asta. 6.--i vie r.', n' alta.3
D'p.-a#ia+a a ,ost nes,*r%it de l'n$..
9' voise s. ne *ntoarce# la "otel, ne-a# pli#&at pe str.+ile de+olate, travers*nd ici %i colo *n c.'tarea
'#&rei +$*rcite de pe l*n$. +id'ri. 1*nd %i c*nd perspectiva nea%teptat. a 'nei Ro#e c'nosc'te *#i read'cea *n
#e#orie 'n %ir de trepte apoi o str.d'-. r.coroas. din intersec-iile ,'$are %i verdele at*t de *nalt aerian al 'nor
terase s'spendate pe ,'ndal'l cer'l'i, dar n'#aidec*t tre&'ia s. #er$ #ai departe, c' &ra-'l l'i d'r at*rnat de al
#e', d'#inica *ncen'%at. ,iind $ata s. #. *n$"it. c' noi &'levarde, str.+i, enor#e r.sp*ntii strivite arse de soare.
6-a "ot.r*t apoi s. %ad. *ntr-o ca,enea sit'at. l*n$. o ,*nt*n., ropot'l apei violent %i #onoton. La o #as. n'
departe de-a noastr. ni%te &.ie-i voci,era' c' $est'ri #ari *ntr-o disc'-ie *nd*r/it. despre ,ot&al. 9'#e de /'c.tori %i
ins'lte se disp'ta' $reoaie *n vid, lic"e,iind'-se *n pa'+ele 'nei t.ceri ap.s.toare. 6'pra,e-ele #otocicletelor
parcate de-a l'n$'l trot'arelor sc.p.ra'. Din '#&relele #ari se ,iltra' cerc'ri precare de '#&r.. 6i#-ea#
s'pra,a-a #esei do$orind s'& de$ete.
<or&i *ndel'n$ despre ap., despre +$o#otele apei, dar s'p'n*nd'-se parc. 'n'i vici', ,.r. nici 'n ent'+ias#,
n'-i a%a, c' c*te o ,ra+. &r'sc an'lat. de 'r#.toarea. 8rivea# ,*nt*na, vol'tele ei #asive de $"ips, val'rile ce
rec.dea' dense ridic*nd sp'#e ver+'i. 9' de$a/a r.coare, "aina %i c.#a%a *#i era' lipite de spinare, panto,ii c' 'n
strat de pra,, el *ns., *n #od ci'dat, *nc. n' se pl*nsese de c.ld'r.. De /'r *#pre/'r, pr.v.lii *nc"ise, ,ir#e sp.l.cite
pe +id'ri. 1*te cineva spiona prin cr.p.t'ra 'nei /al'+ele. )n &.r&at pe &iciclet. se apropie e5tre# de *ncet, co&or*,
c' $est'ri #ini#e %i sleite de p'teri le$. 'n lan- de spi-ele ro-ii *nainte de a se ,ace nev.+'t *ntr-'n portal.
3Deci4 ai #.car 'n prieten7 6a' n'. 1el p'-in pe cineva. )n s'&iect. Ai c.+'t din l'n.7 9' vor&e%ti niciodat.
despre tine3 protest. el pe nea%teptate.
3Dar c'# se ,ace de $"ici-i totdea'na73 #-a# #irat e'. 31"iar *n sec'nda c*nd *#i +icea#4 vor&e%te.3
Apro&. din cap, dar ,.r. nici o satis,ac-ie.
32n+estr.rile #ele3 rel'. el. 3De e5e#pl', c' #ine4 *#i e%ti prieten7 6incer, dac. n', e in'til.3
3Da. 1red c. da. De ce73
3De ce, de ce.3 6e sc't'r. nervos. 3La ce &'n toate de ce-'rile astea. Ap. c"ioar.. 8e sc'rt4 te si#-i prieten c'
#ine7 0. si#-i prieten7 6a' ai pre,era s. stai c' ceilal-i. Acolo, *n spatele nostr', ca s. vor&e%ti despre ;oniperti
Rivera. =i, +i4 ar ,i #ai #'lt dec*t ,iresc.3
31e sp'ne-i3 a# r*s e' inti#idat.
3!e si#-i di,erit de cei de-acolo73
3>arec'#. 9' #ai &'n. Doar di,erit.3
3!oc#ai. 1' e5cep-ia ,ot&al'l'i, te si#-i &ine c' s'&se#nat'l7 da sa' n'.3
3Da. 8e c'v*nt.3
3Ei3 ,.c' el c' 'n rict's 3s. +ice#. @ii atent, prietenia e o trea&. serioas..3
0i-a# *n$"i-it o&i%n'it'l de ce. 0i-a ie%it 'n4 3De e5e#pl'73
3De e5e#pl' c. *nainte sa' d'p. sa' poate c"iar niciodat. se *n-ele$e a% p'tea s.--i cer o #are ,avoare. 0are
dar posi&il.. 9i#ic i#posi&il3 vocea *i era va$ #elancolic..
3@oarte &ine, do#n'le.3
3@oarte &ine, do#n'le3 #. *n$*n. el rela5*nd'-%i *n cele din 'r#. tensi'nea de pe c"ip. 3Evident, n' pretind
/'r.#inte. 2#i e de a/'ns c'v*nt'l t.'. 1orect73
31orect.3
3!re&'ie s. rec'nosc c. n' e%ti c"iar #'t. 2-i #ai scap. c*te o sila&.3 r*se el.
0-a# ,*st*cit4 3:i tot'%i a# *n cap at*tea disc'rs'ri. Dar n'-#i ies.3
3;iat. tinere-e3 o,t. el, dar c' $*nd'rile d'se-n alt. parte. :i &r'sc4 36. #er$e# ac'#. Ai o&servat7 )n
$r.'nte de $"ea-. *n B"isCD. )n'l sin$'r. 0ere' la ,el *n local'rile calice. 6. ne *ntoarce# la &ar'l nostr' de
asear..3
6e %i ridicase *n picioare, toat. sl.&ici'nea l'i sc"eletic. *nv.l'it. de soare proiecta *n #i/loc'l str.+ii 'n ,ir
de '#&r..
32-i pl.cea %i -ie &ar'l .la3 porni el *n%,.c*nd'-#. de &ra-. 3La 'r#a 'r#ei e%ti 'n do#ni%or. =.' c. e%ti. De
ce s-o asc'n+i7 !aic.-t.'4 leit. :i c"iar n' ai nici o prieten.7 8oveste%te.3
6e$#entele l'#inoase *ncep'r. s. se stin$. 'n'l d'p. alt'l p*n. ce sala ,oarte *n$'st. r.#ase *n *nt'neric.
<eni 'n c"elner c' o lantern. electric., ar'nc. cerc'ri al&e de e5plorare *n /'r apoi se stinse %i lanterna.
Era 'n #iros *n-ep.tor de de+in,ectant *n aer'l *nc"is, st.tea# c' spatele re+e#at de 'n perete ri$id de le#n
%i cati,ea. I-a# si#-it cot'l *#pin$*nd'-#..
3:i ac'#73
39' %ti'. 2nc. ni#ic3 a# r.sp'ns.
3!e a#'+i73
3=.', n' prea, do#n'le.3
1ele do'. p'ncte de /.ratic ale -i$.rilor se ridicar. %i co&or*r..
L-a# a'+it r*+*nd docil l*n$. #ine, pe el %i pe ,ata c' roc"ia ,o%nitoare. Ea se a%e+ase la #asa noastr., c'
oc"ii e5per-i, $*t'l %i '#erii %i piept'l s#*nt*noase. ;ea# %a#panie, priviri s'spicioase ne s'prave$"ea' din col-'ri
dep.rtate. Ac'#, &e+na total. din /'r acorda 'n #ini# r.$a+ st*n/enelii #ele. )n +$o#ot i+olat de apla'+e &ici'i
t.cerea &ar'l'i dind.r.t'l nostr'. <.+'se# do'. scene de striptease %i evol'-iile 'n'i sca#ator, i le descrisese# *n
%oapt. la 'rec"e. 6ca#ator'l era 'n &.tr*n c' ,a-a ridat., +*#&et'l ,ardat, *%i ter#inase n'#.r'l d'c*nd pe #*ini
'#eri p.l.rie cel p'-in doispre+ece por'#&ei care ,risona' '%or. @etele c' striptease-'l ispr.viser. c' #i%c.ri i'-i
%i +$*rcite. A&ia d'p. aceea, de+lipind'-se de &ar %i ,.c*nd 'n lar$ se#icerc pentr' a ne st'dia, ,.pt'ra s#*nt*nie
venise s. se a%e+e la #asa noastr., r*+*nd inte#pestiv %i ,.c*nd'-ne c' oc"i'l *ntr-o italian. stricat..
Apla'+ele re*ncep'r., seci, dispropor-ionate. A# s'rprins *n *nt'neric +'r'it'l #oale al cortinei.
6e declan%a rapid. -*%nirea 'nei #'+ici la pian %i *n ,'ndal'l acelei p*lnii ne$re *ncep'r. s. danse+e cele trei
#ici sc"elete ,os,orescente. 6tr.l'cea' l'#inoase %i cont'r'rile /o&enelor p'se pe cranii, ti&ii rot'le "'#er'%i
de+artic'la-i dansa' sincroni+a-i ,erici-i *n rit#'l vec"i'l'i ,o5-trot care se a#pli,ica ,renetic, se 'r#.rea' '%or
a&ia atin$*nd'-se, *ncr'ci%*nd'-%i pa%ii, -estele ri$ide pentr' a-%i $.si ec"ili&r'l. Dintr-o dat. pian'l *i tr.da trec*nd
*ntr-'n tan$o %i sc"eletele se +.p.cir. "aotic disperat ciocnind'-se 'n'l de alt'l, strivind'-se verte&re de verte&re,
/o&enele $ata s. cad., o 'lti#. *nc.ierare ,'rioas. le desc*lci *n spa-i'l potrivit, *%i rec.p.tar. ordinea %i noii pa%i se
,or#ar. #ai t*r%*i-i, &a+inele docile *n ond'la-ii lente #.s'rate, /o&enele *n caden-.. Apoi #'+ica se *ntrer'pse,
scena l'#inat. an'l. vra/a, 'n t*n.r *#&r.cat tot *n ne$r' c' ,a-. de indian *nd.r.t'l celor trei #arionete l.&.r-ate
r.sp'nse c' 'n s'r*s ti#id rarelor apla'+e, sc"i-. o reveren-., ,'$i.
3Din italian. n' %tie dec*t *n/'r.t'rile. 1a de-o&icei3 r*dea el l.s*nd'-se pe spate c.tre perete. 3@r'#oas., ei7
<i-ic. din 9ord. <e+i aici. 2ncearc.. 9' #'%c. deloc. 1'ra/. 9' $.se%ti a%a ceva la 0'ntele de 8ietate.3
2i c*nt.rea '%or piept'l, delect*nd'-se *n s'spine si#'late, oc"ii ,etei $r.&ind'-se s. #i-i ,i5e+e pe-ai #ei
*nainte de a r*de %i a se eli&era.
3:i dac. e' #are ,oa#e7 0'%c"i7 Da, 0'%c"i. 8lease3 +ise ea sc't'r*nd'-se.
R*dea ,.r. s.-%i arate din-ii, voce copil.roas. prea st'diat..
3L-a% ,i de#ontat pe &andit3 contin'a el s. se a#'+e, c' de$etele nervoase pe #as..
1"elner'l sosi c' #'%c"i'l %i *nc. o %a#panie, *n vre#e ce pe scen. o ne$res. c' tr'p 'leios %erp'ia printre
tor-e aprinse. 2n v*r,'l ,iec.rei ,l.c.ri se v.l.t'cea *nalt ,'# ne$r' de petrol.
8redase# de/a vali+ele la &iro'l de &a$a/e al $.rii. )r#a s. plec.# la 9eapole c' noaptea-n cap.
3Asta iese a&ia d'p. patr'3 +ise el.
3:i ce dac.. !ot plec.#.3
39e cond'ce la $ar.. >". 1e #ai, ne sp'ne %i no'. cineva r.#as &'n3 ,.c' el pro#pt.
9ici n' se red'sese &ine l'#ina, c. ,ata se lipise de el, %optind'-i la 'rec"e. 8oate *ns. nici n' era' c'vinte,
doar s',l.ri '%oare, %i el se tol.nea i#o&il *n 'nda aceea par,'#at..
3Aici ne ,'r. &anii. 1a la pro%ti3 *i sp'sese# e' *nc. de la *ncep't.
3:i ce dac.7 E ,oarte &ine a%a. 1rede-#.. 6a' poate -i-e r'%ine.3
31e-are a ,ace c' r'%inea. 0i se pare c.-i o prostie %i-at*t3 *#i pierd'se# e' s.rita, c' 'n c"elner i#pasi&il la
'n pas de noi.
38e sc'rt4 ce-ar tre&'i s.-#i #ai re,'+, d'p. tine3 replic. el &l*nd. 3E vor&a de &ani7 Ai dreptate. 2nc. 'n
#in't de via-. ca asta %i s,*r%esc direct la spital'l de ne&'ni. Dar s. ne #ai $*ndi#. A%a--i convine73
2l l'ase# de &ra- evit*nd a#a&ilit.-ile c"elner'l'i, co-&or*se# *n '#&ra aceea printre s'netele #'+icii
revi$orate pe nea%teptate.
Ac'# cot'l l'i #. *#p'n$ea iar *n coaste.
3Ei, 1iccio. :tii ce idee i-a venit .steia7 > $eant.. =ice c. cost. doar o #ie de ,ranci elve-ieni. > econo#ie
de +ile #ari. Aten-ie4 &anii s*nt la tine, a%a a# averti+at-o. 6e pare c. $eanta se vinde la 'n #a$a+in c"iar de l*n$.
casa ei. 6i$'r c. pier+i tren'l. 6a' n'7 9' -i-ai p's pro&le#a73
@ata #. privea, s'r*s'l era $ata s. i se desene+e pe c"ip *n sacade s'ccesive, c' ,r'#'se-ea ei str.l'citoare
o,erit. ,.r. re+erve. 1"elner'l ad'sese o ,ar,'rioar. c' patr' /'#.t.-i de caise *nsiropate, ea *%i l'. 'na ridic*nd-o
c' lin$'ra %i s'av lent o l.s. s.-i l'nece *n /$"ea&'l li#&ii, c' oc"ii #ai *nt*i pe /'#.tate *nc"i%i a&sen-i %i i#ediat
d'p. aceea aten-i la #ine, la e,ort'l pe care-l ,.cea# ca s.-i *n,r'nt privirea. :a#pania #. +.p.cea s'p.r.tor *ntre
nas %i creier, *#i si#-ea# pleoapele $rele, ,ata se "ot.r*se ac'# s. *n$"it. caisele c' #'tre lan$'roase.
0ai t*r+i' se retrase la &ar. 6pectacol'l se ter#inase, do'., trei perec"i dansa' t*r*nd'-se ,.r. c"e, pe scena
trans,or#at. *n rin$. > l'#in. sc.+'t. se rotea sc"i-Hnd %i %ter$*nd '#&re tranda,irii %i al&astre. A# v.+'t sosind la
#as. do'. ca,ele. A# &.'t c' c"i' %i vai. Aer'l devenise to5ic. 0i s-a p.r't c. printre cont'r'rile %terse ale
&ar'l'i descop.r sil'eta sca#ator'l'i. 0ai &.tr*n, c' rid'rile p'drate, coco-at pe 'n sca'n, /'ca +ar'ri de 'n'l
sin$'r, c' 'n sandvi% l'n$ *n #*na st*n$.. 8*n. %i ne$resa c' tor-ele se ivi din *nt'neric ca s. &ea, privi sin$'ratic.
*n /'r, *#i disp.r' din vedere.
1a s. re+ist #-a# a$.-at din no' de vocea l'i, "orc.ia o poveste. 6e desco#p'sese parc. *ntre #as. %i
perete, c' &ra-'l st*n$ l.sat s. at*rne, c' st*n$'l cra#ponat de -i$ar.. 2n acel d'-te vino al l'#inii, c"ip'l l'i *%i
pierd'se orice relie,.
3... 2n pe%tera asta, Doa#ne s,inte. 0ere' %i #ere' tot pe%ter.. 1ine %tie c'# ,ac. !ot #'ncind. !ot tr.ind.
>ar&e, %i #'ncesc, se reprod'c. 2n-ele$i7 Insecte, adic.. 2-i vor&esc de-o or.. 1iccio ce ,aci dor#i, *-i vine s.
vo#i-i7 Insecte. De 'nde %ti'. A# tele,onat odat. la &iro'l de in,or#a-ii de la 6!I8EL

6i$la 36ociet.-ii !ele,onice
Interre$ionale din 8ie#ont %i Lo#&ardia3, c' sedi'l la !orino. 9.t.((.
F'r. Alt,el de 'nde s. invente+ e' toate astea7 9-a# vr't c' nici 'n c"ip s.-nv.- s. citesc c' de$etele. 9ici o
reed'care a# +is instantane'. 9'-i ni#ic de reed'cat, *nv.-at, dra$i #edici pro,esori 'ltrapre#ia-i da-i *n #.-sa.
Deci4 vocea a#a&il. si#patic. a ,etei la tele,on. 1e #ai r*dea. 8.rea totdea'na #'l-'#it.. 1e r.&dare pe ea. 1'
si$'ran-. tre&'ie s. ,i ,ost vai de cap'A ei c' at*ta r.&dare. I-i vine s. cre+i7 0i-a citit /'#.tate de enciclopedie la
tele,on d*nd'-#i e5plica-ii despre insectele oar&e care #'ncesc %i a%a #ai departe. 2n *nt'neric. 1oropi%ni-a de
e5e#pl'. Insect. carnivor., care #.n*nc. vier#i %i sap. $alerii. !r.ie%te noaptea. 0asc'l'l %i ,e#ela l'i ad'c #ari
pa$'&e c'lt'rilor a$ricole, pricepi7 :i pe 'r#. s*nt #'ncitoarele ter#itelor. 0ai p'-in si#patice *ns., s*nt
ase5'ate. 9' doar oar&e, ci %i ase5'ate, ca dreapt. r.splat. a #a#ei noastre nat'ra. 0'ncesc, constr'iesc, c'r.-.,
ad'n. "ran.. 1'ltiv. p*n. %i ci'perci co#esti&ile, /'r c.-i a%a dac. n' cre+i veri,ic.. 8e c*nd &'na lor re$in. vede,
se *n$ra%., #.n*nc. ci'perci %i scoate patr'+eci de #ii de o'. pe +i. @ata aia n' #ai e la 6!I8EL. De c*te ori a#
tele,onat, d'p.. > ,i dat vre'n cancer %i peste "oit'l ei plin de &'n.voin-.. 6a' poate s-o ,i s.t'rat. 8oate a cer't s.
,ie sc"i#&at. *n alt. ,'nc-ie ca s. n' #. #ai a'd.. >-n-ele$ prea &ine. !' ce +ici de asta73
9' %ti' c'# a# re'%it s. #. t*r.sc p*n. la tele,on. 6ca#ator'l ne privea contin'*nd s.-%i rosto$oleasc.
+ar'rile *n s's %i *n /os pe o tav. de ,etr' verde. 8or'#&eii l'i, #-a# $*ndit e' lenevos.
)n &ar#an &os'#,lat a ,.c't n'#.r'l, a *ntins indi,erent receptor'l.
31'# noapte7 1are noapte. E di#inea-a. 9' cre+i c. e vre#ea s. te d'ci la &iseric.7 6.--i #.rt'rise%ti
p.catele73 stri$a el r.$'%it ,'rios ,ericit la veri%oara #.t'%.. :i-%i dep.rta receptor'l de 'rec"e ca s. lase spa-i'
li&er o,tat'rilor, e5cla#a-iilor pl*n$.re-e ale celeilalte voci *n$ro+ite4 3DaA pricepe s*nt &ine. @oarte &ine. 9-o s. vii
la *n#or#*ntarea #ea. :i nici v.r'l preot. L-a# v.+'t a+i. 0are cala#itate %i .sta. 1"ea#.-l pe ;aron'. :ti' c.
doar#e-n pat'l #e'. 2l vrea' pe ;aron'. I#ediat. Ei, ;aroane t' e%ti7 1e #ai ,aci7 6. te-a'd. Hai. )n s'spin c*t de
#ic'-. Hai ,r'#os'le. Hai $r.san'le. 6i$'r c. #. c'no%ti, e' s*nt, "ai dolo,an'le. 9'-i a%a c.-#i sco-i ac'# 'n
dita#ai o,tat'l7 D.-i dr'#'l i'&itei. 1. de n' *-i tai #'st.-ile. ?i-e r'%ine de #.t'%a7 =i. 6. te-a'd. 9'7 1r.par-ai
%i t'.3
8'se receptor'l *n ,'rc., #*na *i tre#'ra. ;ar#an'l '#pl'se do'. p.".rele c' 'n lic"ior *nc"is la c'loare.
3Din partea direc-i'nii3 +ise c' severitate.
9ici n-a# *ncercat s. re,'+. El &.', i#ediat apoi $.si c' cale s. $'ste %i din pa"ar'l #e'.
3Ier&'ri3 decret. t'%ind.
3)n e5tract. @oarte di$estiv %i tonic, do#n'le3 n' se l.s. cel.lalt s'rprins.
6ca#ator'l *ntorsese spatele, *i vedea# spinarea *ncovoiat., linia decolorat. a veston'l'i.
31e-ar ,i s.-l tre+i# pe v.r'l preot7 E o idee. 8oate c. are nevoie de noi. !e po#ene%ti c.-l p'te# d'ce la
9eapole. )n preot *n s'it. poate ,i 'til.3
38entr' n'#ele l'i D'#ne+e', do#n'le3 a# r.sp'ns e' d*nd'-#i sea#a c. n'-i servise# nici 'n
contraar$'#ent.
3E tare preo-el'l. Distractiv3 se vait. el c' voce ,als.. 38e c*nd t' 1iccio e%ti 'n ni#eni. 9i#ic. De ce n' e%ti
&.iat de societate73
0'tra de #'cava a &ar#an'l'i se destinse *ntr-'n #ini# s'r*s participativ.
39' e%ti 'n prieten adev.rat3 se si $r.&ise el s. reia 3n' vor&e%ti n' c*n-i n' dai din coad.. De 'nde-ai r.s.rit,
do#ni%orico7 1. ai ca# p's &ot de do#ni%oric.. 6a' te s'peri73
39', do#n'le3 a# r.&dat e'.
2#i -inea# #*inile pe te/$"ea'a &ar'l'i ca s.-#i consolide+ #ai &ine ec"ili&r'l, si#-ea# le#n'l '#e+it de
pal#e. ;ar#an'l t'rnase 'n al treilea pa"ar de e5tract.
0i-a# i#p's s. re,'+ d*nd din cap ca s.-#i ,ac %i #ai evident. o #ini#. a'toritate. 1el.lalt *nc'viin-., l'.
pa"ar'l.
> l'#in. de 'n verde insolent tri'#,a pe deas'pra caselor c*nd a# ie%it. 2n trei ta5i'ri doi dor#ea' pr.&'%i-i
*ntre sca'n %i volan, alt'l citea +iar'l.
3> sc*r&.. 9-ar ,i costat-o ni#ic s. ne cond'c.3 *l tot a'+ea# printre "orc.ieli. 1e nai&a, n' e ,at. de a#iral.
!oate nenorocitele astea se cred ,ete de a#irali. 9-a# a,lat niciodat. de ce. 9-ai +is nici o vor&'li-. ca s-o opre%ti,
1iccio. E%ti prea #atolit. 9-ai #ai v.+'t-o7
39'.3A
:i c*nd colo ea #er$ea la vreo do'.+eci de #etri de noi, c' c.rn'rile ,ra$ede de+velite ne'#ilite de l'#ina
+ilei. 6e s'i *ntr-o #a%in., trec' pe l*n$. noi, c' &ra-'l ridicat ca s.-%i asc'nd. oc"ii %i ,r'ntea.
38rovincial inc'ra&il %i -eap.n ce s*nt3 t'%ea el. 3Dac. o -in tot a%a, peste 'n #in't o s. vor&esc de 'n'l
sin$'r. 1a la ne&'ni. La ce &'n c.l.toriile. Ar tre&'i s. #. las *nso-it doar de ani#ale. 1iccio, de ce n' #-ar'nci
nai&ii s'& 'n tra#vai73
6e -inea $re' pe picioare, c' '#.r'l *#pins *ntr-al #e', $en'nc"ii *i ceda'. Din c*nd *n c*nd se *ncorda ca s.-
%i potoleasc. 'n ,ior.
39eapole %i #oartea3 *ncep' s. +ic. ,.r. a conteni *n ta5i %i repet. la nes,*r%it sila&isind %i t'%ind *n ti#p ce
trecea# ca ,'l$er'l pe str.+i %i prin pie-e p'stii c.tre $ar..
0. ar'ncase# *n n' %ti' ce socoteal. a&s'rd. a +ilelor de/a sc'rse, a celor ce 'r#a'. Ga+'l din %a#panie *#i
i+&'cnea din sto#ac *n r*$*ieli s'p.r.toare. A# ren'n-at la pronostic'l *nc'rcat despre ti#p ca s.-#i -in respira-ia,
s.-#i opresc s'$"i-'l.
> #are ,*nt*n. se des,.%'r. pe l*n$. noi, c' apa de c'loarea o-el'l'i, el *%i scoase cap'l pe $ea# ca s. se
sc','nde *n aer'l, *n +$o#ot'l acela r.coros.
Apoi4 38*n. %i ;aron'. 8*n. %i el #i se op'ne. 1e-l costa s. +ic. 'n vai. 0i-o sp'ne #ere' la tele,on. 6e
*n,'rie se s'p.r., dar pe 'r#. #or#.ie ceva. 0ai al drac'l'i ca de o&icei. =ici c. s*nt e' de vin., 1iccio7 6*nt
c"iar a%a de pornit contra vier#ilor7 :i c*nd te $*nde%ti c. e' 'n'l #. v.d #. socot 'n &iet canar c' oc"ii sco%i ca
s. c*nte #ai ,r'#os.3
R*se asc'-it, s,*r%ind *ntr-'n $*l$*it tr'dnic.
31e era 'lti#'l pa"ar7 ;.le$ar7 9'--i si#-i %i t' #a-ele p'trede73
1eva *#i *nt'neca oc"ii, *#i contracta $*tle/'l, *ncerca# s. #. sc't'r ca s. n' #. de+artic'le+. 0i-a#
pironit oc"ii as'pra clan-ei portierei, c.'t*nd s. n' #i-i a&at, s. n' #ai #i-i *nc"id.
!a5i#etrist'l ,r*n. &r'sc descarc*nd'-ne *n ,a-a $.rii ,.r. nici 'n sal't.
38.cat c. plec.# de-aici. 8.cat c. n' r.#*ne#. 8e 9eron3 stri$a el le$.n*nd'-se, c' &aston'l ridicat. 9'#ai
r.&darea 'n'i "a#al ne desc'rc. prin "ol la &iro'l de &a$a/e. 1e%ti %i ,ar,'rioare rosto$olind'-se *n c"i'veta
&ar'l'i, &',nit'rile r.$'%ite ale vocilor *n di,'+oare #i-a' trepanat crani'l.
3La Istan&'l. La 1alc'tta ar tre&'i s. #er$e# >ri'nde n' la 9eapole. Doar trei ore de so#n. 6*nt din ce *n ce
#ai idiot. !r.sni-#-ar D'#ne+e'3 protesta el *n tren, c' &'+ele livide, d'p. ce *n$"i-ise pe ner.s',late so#ni,er'l.
8r.&'%it *ntr-'n col-, a# *ncercat s. #. asc'nd c*t #ai #'lt c' p'tin-. s'& o p'lpan. a perdelei. L'#ina era
ac'# prea p'ternic., o si#-ea# ap.s*nd'-#. %i scocior*nd'-#i printre pleoape ca o la#. incandescent.. An'n-'ri
stri$.te +$o#ote s,*%ia' &r'tale at#os,era.
38ropriile noastre rest'ri p.#*nte%ti. Asta s*nte#. 9eapole %i #oartea3 #ai e#ise el, c' o v*n. '#,lat. %i
*nne$rit. *n #i/loc'l ,r'n-ii. 39' e ni#eni *n co#parti#ent73
39i#eni do#n'le3 a# +is.
!ren'l *ncepea s. se p'n. *n #i%care.
VIII
2i vedea# *n ,'nd'l terasei *n l'#ina v.r$at. #ar#orean. a serii. <or&ea' aproape ,.r. s. vrea, printre #ari
intervale de t.cere %i ,.r. '#&r. de s'r*s, el ca de o&icei drept ca la#a 'n'i c'-it, cel.lalt, de%i *nalt %i ro&'st, c'
spinarea de/a ad's., s's-in*nd'-se anevoie. :i distona' s'& aripile vi' colorate ale 'nei '#&rele de $r.din..
3!e sal't. E t*r+i' pentr' #ine. Ai nevoie de ceva7 Ac'# %tii tot, ai v.+'t tot. <e+i t'. 8e #*ine3 +ise soldat'l
din '%.. Avea o ,a-. *n$'st. de nev.st'ic. c' i#previ+i&ile ,'l$er.ri viclene, #*inile netede. 6e declarase #ai *nt*i
st'dent %i apoi ar"ivar, dar pe ton'l c'iva care se te#e s. n' $re%easc..
A# r.#as sin$'r *n ca#era aceea prea #are, &'rd'%it. c' portrete. )lti#a l'#in. se concentra as'pra 'n'i
c"ip de doa#n. *nc"is *n oval'l 'nei ra#e vec"i, ,loarea palid. prins. *ntre $r'#a+ %i '#.r se deta%a i#ens..
Gr'p'ri ,oto$ra,ice c' #ar$ini ar$intii +.cea' pe #as., #.s'-e, eta/ere, 'n pian.
2n c'rs'l d'p.-a#ie+ii soldat'l #. d'sese s. vi+ite+ casa, 'n la&irint de coridoare, od.i-e, ca#ere dintr-'na
*n alta. De la aproape ,iecare ,ereastr. se p'tea' vedea por-i'ni din ora% *n ,'$. precipitat. de+ordonat. c.tre #are
ca *ntr-o iesle con,'+..
Dor#ise# pese#ne *n odaia 'nei sl'/nice, plecate *n vacan-. c"iar *n di#inea-a aceea. 6ertarele %i d'lap'l
din ca#er. ,'seser. *nc"ise c' c"eia sa' $olite, pere-ii $oi c' '#&re '#ede ra#i,icate. De s'& c'vert'ra pat'l'i
lipsea' cear%a,'rile.
3;'n. idee. 8atr' &.r&a-i *n cas. sa' cel p'-in voi trei, dac. e' 'n'l n' conte+ %i n' s*nt l'at *n calc'l, %i l'i
ce-i d. prin cap7 > tri#ite *n c.l.torie pe 'nica persoan. 'til., pe sin$'ra ,e#eie. 1are nici #.car n'-i cer'se a%a
ceva. E *ndrept.-it prover&'l4 cei *nse#na-i de D'#ne+e' n-a' creier'l ca al #e'. <e+i %i t'. @ii atent. E' 'n'l #-
a# %i "ot.r*t. 0.n*nc la ca+ar#.. 8at'rile #.t'rile pra,'l n-a' dec*t s-a%tepte %i p*n. la 1r.ci'n. 9' s*nt ordonan-..
:i nici t'. 1ine are c"e, s.-%i aprind. paie-n cap n-are dec*t s.-%i aprind.3 co#entase n'#aidec*t soldat'l.
31'# *l c"ea#. pe-al t.'73
3<incen+o <. Dar sp'ne-i doar do#n'le locotenent. 8ensia o pri#e%te *n calitate de c.pitan, dar el are
scr*nteala c. vrea s. i se sp'n. tot locotenent. 1e #ai4 creierele de care--i vor&ea# la-ncep't. Dar o# &'n la s',let,
v.ic.re- ca &ocitoarele, dar &'n la s',let. 1rede-#.4 sta' aici de %ase l'ni. :i-i #'l-'#esc &'n'l'i D'#ne+e', cel
p'-in #*inile le are *ntre$i pe a#*ndo'.. 1'# se desc'rc. al t.' c' &.r&ierit'l7 1e +ici73
2i vedea# pe teras., tot ne#i%ca-i 'n'l l*n$. alt'l, c' -i$.rile aprinse. 2%i pip.iser. ironic 'n'l alt'ia sto#ac'l
%i p*ntecele, dar c' atin$eri sc'rte %i aproape de+$'state, ,.r. 'n r*set. 9' #ai vor&ea'.
I+&'tise# s. #. odi"nesc c*teva ceas'ri, o&oseala %i toate otr.v'rile ei diverse disp.r'ser., dar #. si#-ea#
tot pri+onier al 'nei at#os,ere indesci,ra&ile ostile, parc. al 'n'i p.ian/en sa' #ai &ine +is al 'n'i &alon de s.p'n
care #i se *nc"isese *n /'r %i pl'tea, pl'tea, le$.n*nd'-se ,.r. nici o noi#. #. d'cea c' el, ,iecare vi+i'ne a l'#ii
tot #ai #ic%orat., #ai rece %i #ai distant..
A# ie%it %i e' pe teras., av*nd $ri/. s. sta' *n col-'l cel #ai dep.rtat de cei doi.
>ra%'l se %i l'#inase, o /'n$l. deas. ond'lat. de l'#ini-e l'#ini pete #'lticolore care se s'cceda' se
con,'nda' s's %i /os p*n. la linia $ol,'l'i *n cerc'ri $"irlande v*rte/'ri %i nod'ri s'& cer'l c' stria-ii violete. Acolo
'nde viori'l se *nt'neca, 'n nor +.#islea cap'l apoi spinarea *n ,ine #ina prodi$ioas. a 'n'i 'ria% avans*nd e5tre#
de lent. )lti#ele &'cle ale pletelor l'i prindea' *nc. soarele de dincolo de ori+ont. :i *ntrea$a /'n$l. tri#itea c.tre
el #'$et'l co#pact al 'nei ,iare nes,*r%ite tol.nite *n cri+. de so#n, vi&r*nd prin #ilioane de pori ori,icii sol+i
rid'ri an,ract'o+it.-i ale pielei a&andonate *n voia a&'rilor i#o&ili ai verii.
0i-a# si#-it #ai stri#t. %i #ai opresiv. *nc"isoarea %i, &r'sc, dorin-a de a #. c','nda, n' de a '#&la, ci de
a #. c','nda de-a drept'l *n l'#inile, *n s',larea aceea, %i de a disp.rea acolo.
6e #i%car., atin$*nd'-se '%or '#.r de '#.r, parc'r$*nd *n t.cere terasa, &aston'l al& %i t'&'l de &a#&'s *n
le$.nare sincron..
Locotenent'l avea o voce n.cl.it. pro,'nd. c' nea%teptate l*nce+eli d'&itative, accentele l'i *i rete+a' sec
vor&ele.
De trei, patr' ori repetar. *n linie dreapt. cei c*-iva #etri, calvi-ia $a+dei str.l'cea ca o carapace. 9' p.rea'
prieteni, n' v.diser. niciodat. vreo #i%care sincer. de a,ec-i'ne, de acord.
Locotenent'l'i *i ie%i din $'r. c' $las sc.+'t4 31'ra/ a#. Dar e at*t de #are ,rica.3
2i r.sp'nse 'n r*set ca o plesnit'r. de &ici.
0-a# *ntors pr'dent *n salon, pre,erind s. n' le a'd convor&irea.
De la $ea#'ri, *n *nt'neric'l ca#erei, a# v.+'t iar.%i #area, *nc"is. %i co#plet nea$r. *n /'r'l a do'. #ari
nave de copaci l'#ina-i ca ni%te tri'n$"i'ri per,ecte.
0-a# decis *n s,*r%it s. #. #i%c, s. ca't cel p'-in co#'tatoarele.
D'p. cin. sosir. ,etele. Do'. ,etele patroanei resta'rant'l'i din apropiere, 'nde #*ncase#, %i do'. prietene
de-ale lor. Era' ,oarte tinere, oc"elarista r*dea %i se a$ita #ai a&itir ca toate. 6e *nv*rtir. n'#aidec*t prin cas. ca %i
c'# ar ,i c'nosc't-o pe dina,ar., di&'ind pa"are, sticle, $"ea-., ni%te perne de p', *ntr-'n d'lap.
:i d.dea' ,'$a *ntre &'c.t.rie %i salon c' stri$.te asc'-ite.
3Ines 1andida 0ic"elina 6ara. > s. #. ,ace-i s.-#i pierd #in-ile3 se pl*n$ea locotenent'l din ,'nd'l
,otoli'l'i. 3)nde aler$a-i. De ce v. a$ita-i. <eni-i aici, repede, toate. :ede-i.3
Ad.postit *nd.r.t'l B"isCD-'l'i s.', el t.cea, 'it*nd parc. de orice.
3:i t'. =i ceva. !e-a' a%teptat at*ta, s.r.c'-ele3 *i cer' locotenent'l.
3@e#ei. Ac'#a s*nt ,e#ei. 9' #ai s*nt ,eti-ele de-ac'# patr' ani. Aproape n' le s'port3 &odo$.ni el.
3@a'sto3 scoase cel.lalt 'n o,tat prel'n$ 3noi ne p'te# opri, l'#ea n'.3
Ines oc"elarista ap.r' #anevr*nd 'n ventilator c' tot c' ca&l'l l'i l'n$.
39' vre-i p'-in aer7 9e s',oca#. Hai, n'-ncepe-i i#ediat s. &e-i ca ni%te s'$ative. Dac. n', noi plec.#. 0ai
vre-i o ca,ea7 Este prea #'lt c'rent73
6c.+' apoi $las'l *naint*nd c.tre cele do'. ,otolii ca s. +ic. *n $ra&. printre r*sete4 3Ai o&servat, @a'sto7
6ara e tot *ndr.$ostit. de tine. Dar de-a drept'l pierd't., &iata ,at.. 1a at'nci c*nd p'rta codi-e, *-i a#inte%ti7 A+i
%i-a c'#p.rat %i 'n par,'# no'. @ran-'+esc. 6p'ne-i ceva, @a'sto, distrea+-o.3
3Ines, &*r,itoare %i c*rtitoare ce e%ti. 6tra%nic. prieten.. 1*nd tace #*lc. 1*nd vor&e%te *n $'ra #are. 1e ,ac
pe-acolo73 se *#potrivi l*nced locotenent'l.
36e r'%inea+.3 r*se iar Ines *nainte de a ,'$i, l.s*nd ventilator'l pe /os.
3E". >r #ai ,i *nc. ,ete73 sc.p. el ,.r. s. vrea.
31.pitane, ce, ai *nne&'nit73 se scandali+a c' $las sc.+'t cel.lalt, alar#at. 31'# vor&e%ti. 8atr' tinere de
toat. la'da %i ,oarte respecta&ile. 1andidei *i s*nt c"iar na%...3
Ren'n-. c' 'n $est de+olat din #*n..
31'rios. <or&i# ca s. vor&i#3 c.sca el plictisit. 31e vrei s. cred7 6*nt ,e#ei, *n ca+'l .sta e in'til s. #ai
vor&i#. Ar tre&'i atinse.3
3@a'sto3 *l #'str. iar prieten'l 3n'--i a#inte%ti ac'# patr' ani7 1*nd ne *nso-ea' la ca,enea, *n $r.dini, %i noi
le r.spl.tea# c' cornete de *n$"e-at.73
3!*#penii3 *l red'se el n'#aidec*t la t.cere.
Reintra' *#pre'n., privind'-#. atent, ca pentr' a-#i #.s'ra posi&ila %i *nc. necon,ir#ata co#plicitate. 6e
a%e+ar. pe divan'l din ,a-a celor doi, d*nd'-%i coate, printre $ri#ase %i +*#&ete, r*sete #.r'nte &r'sc *n.&'%ite *n
#*inile d'se la $'r..
3;ine ac'#3 averti+a locotenent'l.
9' avea #'lte cicatrice pe ,a-., doar o t.iet'r. *n +i$+a$ *n spatele 'rec"ii drepte. >c"elarii ne$ri *i ,.cea' %i
#ai $reoi cap'l #are, nas'l c.rnos. ;.r&ia *i tre#'ra la cea #ai #ic. vor&. sa' *i c.dea ca 'n soi de $'%..
3Ave-i vreo idee, ,etelor7 6. n' *nt*r+ie# *ns.3 *ntre&a el *#pre/'r c' &l*nde-e.
3)n /oc. Da, 'n /oc3 stri$. i#ediat Ines.
2%i scosese oc"elarii %i p.rea c. nici 'neia n'-i pas. de pernele prea #oi %i c.ld'roase, de +ecile de priviri c'
care le &o#&arda' &.r&a-ii #'st.cio%i de pe pere-i, de ,e#eile %i #atroanele risipite *ntre ra#e, piept'rile
p'ternice, &'+ele #arcate, &'clele &ine lipite pe t*#ple.
A# v.+'t-o pe 6ara *ntin+*nd de$etele ca s.-i atin$. l'i #ina dreapt. str*ns. *n /'r'l pa"ar'l'i.
3!e doare cap'l7 Ai nevoie de ceva7 <rei $"ea-.73 *ntre&. ea, c' oc"ii #ari lar$ desc"i%i pe #'tri%oara
palid. prea rot'nd..
8rietenele de pe divan o persi,la' #'te%te #ai#'-.rind-o c' &'+ele p'n$ite a ini#., c' oc"ii #i/i-i.
39ici vor&.3 r.sp'nse el esc"iv*nd'-se &r'sc, c' o contrac-ie #ecanic. de +*#&et plictisit *n col-'l $'rii.
3)n /oc 'n /oc3 stri$a' ac'# celelalte, dar privind-o c' s'spici'ne avid. pe ca#arada lor.
3@.r. -ipete. 6,*nt. @ecioar.. <. ro$. 1ap'l #e'. )n /oc, orice /oc vre-i, dar *ncet. Dac. n', noapte &'n..
Ast.-sear. e o co#edie la radio. 8otoli-i-v. sa' #. d'c la #ine-n ca#er.3 i#plora locotenent'l, c' #*inile
#olatice *nv*rtind'-i-se *n $ol.
31e /oc vrei, @a'sto7 Hot.r.%te t'3 *ntre&. *ncet 6ara, aplec*nd'-se *ncordat..
El r*se, c' spinarea &r'sc str.&.t't. de 'n ,ior4 3Dar n'#ai 'n'l. Drace, de-a &a&a-oar&a.3
9e d'sese# pe teras. pentr' *n$"e-at., *n aer'l nop-ii ,oarte calde %i '#ede.
@istic, ,ri%ca, al'ne se topiser. *n ,ri$ider, a# &.'t pasta aceea $roas. din pa"are d'p. ce a# stropit-o c'
B"isCD.
30ai -ii #inte c*t visai7 0ai vise+i73 <ocea 6arei era c'#p.nit., dar decis.. 3>dat. #i-ai povestit c. ai v.+'t
'n ani#al s'& pat. 2n treac.t, #ic, de c'loare portocalie. ?i se p.r'se c. era 'n soi de iep're. 6a' poate 'n tat'.3
3!at'. 1e nai&a s. ,i ,ost3 contest. el, plat. 39'-#i a#intesc ni#ica.3
32n sc"i#& 6ara da3 #od'l. c' &l*nde-e ironic. 0ic"elina oprind'-se o clip. c' tava plin. de pa"are $oale.
Era #in'sc'l., din-ii *i era' $ata s. se arate %i $en'nc"ii #ari. 36ara este ase#eni con%tiin-ei rele. ?ine #inte tot,
n' se odi"ne%te niciodat..3
39' ,ace-i pe cotoroan-ele3 s'spin. din dep.rtare locotenent'l.
6e tol.nise *ntr-'n /il- de r.c"it., a&andon*nd orice inten-ie de a or$ani+a seara.
31iccio3 #*na st*n$. *n#.n'%at. se ridic..
36*nt aici.3
3;'n, n' pleca3 ,.c' el ostenit.
6ara #. privi ca %i c'# #-ar ,i v.+'t pentr' pri#a oar., c' +*#&et'l incert a&ia sc"i-at, c' #*inile
*#pre'nate s'& &.r&ie. Avea 'n$"iile &ine t.iate, dar de$ete nod'roase *ncerc*nd per#anent s. se asc'nd..
3De ce n'--i sco-i "aina7 8e c.ld'ra asta3 *i +ise ea *ncet 3n' vrei s.--i ,ie #ai co#od73
31e co#ic. e%ti3 *i r.sp'nse el.
3La an'l voi ,i la 'niversitate3 *ncerc. ea.
3:i sora ta73
3>, 1andida se si#te ,oarte &ine c' #a#a la casa resta'rant'l'i. Ea e pa%nic.. > ,at. care o s. se #.rite
c'r*nd. 6.r.c'-a de ea.3
36.r.c'-. de ce3 r*se el.
3@iindc. n'-i ni#ic de cap'l ei, D'#ne+e' s-o a/'te3 r.sp'nse 6ara, dar de/a iritat. de incon,ort'l acel'i
dialo$ in'til. 3> s. se #.rite c' 'n &'c.tar-%e, sa' dac. vrei c' 'n dita#ai pa%., e tot'na. A%a s,*r%e%te tot'l.3
3Dar t' n'. A%a-i73
3E' n'. 6i$'r n'3 se *nviorase ea dintr-o dat., c' p'#nii str*n%i. 3@a'sto, nici #.car n' #-ai *ntre&at ce-o s.
,ac la 'niversitate.3
38'n pari' c.-#i sp'i t'.3
30o/ic'le3 r*se ea, dar nelini%tit.. 2n ,ine4 #edicina. E%ti #'l-'#it73
3!re&'ie s. ,i'7 Dac. tre&'ie, s*nt.3
36*nt c'ra/oas., da. A%a +ic to-i. 9' se#.n c' celelalte. :i de ce a# ales #edicina4 ar tre&'i s-o %tii, t' cel
#ai #'lt3 *%i ,r.#*nta ea de$etele, c' oc"ii ei #ari, l'citori, aten-i.
@etele se str*nseser. *n /'r'l ventilator'l'i din salon, *%i apleca' pe r*nd '%or cea,a *ncredin-*nd-o adierii
r.coroase, %'%otind de +or.
38a"ar'l $ol, 6ara3 o tri#ise el la pli#&are, pocnind apoi pe nea%teptate din de$ete %i +ic*nd'-#i4 31iccio,
+ece #in'te pe ceas. Apoi #. cari la c'lcare. 1"iar dac. e s,*r%it'l l'#ii.3
39-a% p'tea s. %ed dincolo7 0.car o clip.. 0.-n-ele$e-i, do#n'le.3
3<ai de tine dac. o iei din loc.3
6e *ntorsese c' trei pa"are. ;.' %i ea, c' pr'den-., nei+&'tind apoi s.-%i opreasc. o str*#&.t'r..
3E%ti cel #ai ele$ant &.r&at din c*-i c'nosc. )n lord3 scap.r. ea pe nea%teptate. 3=.', @a'sto, n' e5ist.
ni#eni #ai ele$ant %i #ai ,er#ec.tor ca tine.3
3La nai&a3 ced. el c' 'n +*#&et de+ar#at.
Ridic. pa"ar'l.
3>" da. )n toast, 'n toast3 se porni 6ara.
De l*n$. ventilator, ,etele se apleca' atente spion*nd, dar ,.r. a c'te+a s. ,ac. vreo #i%care.
38entr' ce toast.#3 *ntre&a 6ara a$itat..
3Ale$e t'. 1rede-#.4 e #ai &ine.3
38entr' neant. 9ada. 8entr' rien ne va pl's. 8entr' via-a asta, ,ata #arii t*r,e &inec'nosc'te3 se pierd'
desco#p's &eat $las'l locotenent'l'i de dincolo.
3E' *ns. toaste+ pentr' tine. 8entr' tine %i pentr' speran-ele #ele. <rei73 se aprinse 6ara a&ia atin$*nd'-i 'n
$en'nc"i c' v*r,'l de$etelor.
3A#in3 conc"ise el $olind pa"ar'l.
3E ti#p'l s. plec.#, do#n'le3 a# *ncercat.
3@a'sto, ac'# tre&'ie s. -i-o sp'n. Asc'lt.-#.. Ac'#...3 rel'. ,ata tre#'r*nd ni-el. Glas'l i se sparse &r'sc
*n $*tle/.
3!aci #ai &ine. 6-a-n-eles7 !aci. 8entr' n'#ele Do#n'l'i3 *ntoarse el sec cap'l.
>c"ii ei l'citori se *nc"iser. o clip. ca s. se arate iar.%i apoi #ai '#ili, osteni-i.
36p'ne-#i #.car de ce-ai venit3 *ncerc. ea c' $las sc.+'t. 9i#eni n' #ai credea. 9ici c"iar <incen+o. :tia#
c.--i tele,ona, c. vor&ea-i, dar de aici p*n. la venirea ta...3
3;iet'l locotenent3 +*#&i el. 31*ndva #ai r*dea. Ac'# n' #ai %tie nici s. r*d.. Doar p',.ie pe nas.3
3De ce ai venit7 Doar a%a7 De$ea&a73
3;'n., 6ara. 6ora, prietenele tale, o s. te ,oar,ece. > s. te ia peste picior.3
31e s. ,oar,ece. 1ine. 1ine s. ia peste picior. De-ai %ti ce ,ric. le e de #ine. :i &ine ,ac3 se *n,'rie ea ro%ind.
3Hai, te ro$, #.car at*ta4 de ce-ai venit.3
39' de$ea&a. <.d c. e%ti a%a de c'rioas.. 9'4 n' de$ea&a. Ac'# *ns. dest'l. Gata c' *ntre&.rile,
do#ni%oar.3 p'se el p'nct ridic*nd'-se, c.'t*nd'-#i &ra-'l.
La tele,on 1andida o lini%tea c' &l*nde-e pe #a#.. Avea' s. co&oare n'#aidec*t, n' era *nc. #ie+'l nop-ii.
> adev.rat. catastro,., *n$"e-ata aia.
0ori%ca sal't'rilor se roti iar.%i vesel..
La o or. ,oarte t*r+ie, a# a'+it din pat'l #e' s'spine *n.&'%ite rosto$olind'-se *ntr-'n pl*ns ce d'r. #'lt
*nainte de a se stin$e, lini%tind'-se c' $re'. Apoi 'n pas care se *ndep.rta din &aie *n coridor. @.r. nici o *ndoial.,
locotenent'l.
IX
38er#isia #ea st. s. e5pire, do#n'le. <a tre&'i s. plec #*ine. 1el t*r+i' #*ine noapte.3
3Ave# tot ti#p'l3 sc't'r. el din #*n. plictisit 3n' e o pro&le#.. Iar dac. te *ntorci c' *nt*r+iere, d. vina pe
#ine. 1orect73
9e $.sea# *n salon'l ac'# $ol al resta'rant'l'i, toate celelalte #ese de&arasate, soarele ,eroce de d'p.-
a#ia+. incendia strada dincolo de vitrine.
6e l.sase antrenat *ntr-o poso#oreal. ire#edia&il., rarele tres.riri de ener$'#en *i era' $olite de convin$ere,
veselia r.'t.cioas. pe care i-o %tia# *i disp.r'se. > '#&r. de &ar&. *i *nt'neca o&ra/ii.
=adarnic *l *ncon/'raser. ,etele la #as. c' aten-ii, #ere' c' pa"ar'l pre$.tit, doar pentr' el polonic'l c'
#ol'%te r.#ase pe ,'nd'l s'pierei, '#&ra 'n'i paravan an'#e orientat. L'i i se adresase #a#a 6arei %i a
1andidei, plec*nd de la cas., pentr' a-i cere o p.rere, lep.d*nd'-%i o clip. aer'l concentrat de v.d'v..
R.&dase tot'l, #'l-'#ind c' +*#&ete c.+nite. :i al.t'ri de el 6ara ,'sese ,oarte sc'#p. la vor&., prad. %i ea
cine %tie c.ror $*nd'ri.
3)n sin$'r l'cr', do#n'le. R.#*ne-i la 9eapole sa' v.-ntoarce-i la !orino c' #ine73
3>, 1iccio, c*te *ntre&.ri. 9' %tii s. te opre%ti o dat.73 #i se *#potrivise c' $las istovit.
Doar ideea petrecerii *i *ns',le-i oarec'#.
Ea *i venise locotenent'l'i, %i ac'# se str.d'ia' c' to-ii s. o i#a$ine+e s. o p'n. pe picioare per,ect., e5act
eveni#ent'l dorit, de la %'nc. la d'lci'ri, de la pe%te *n $elatin. la ,r'cte de #are %i la %a#panie.
3Dest'pat.. 2n cara,.. A%a se p'ne *n valoare3 preci+a locotenent'l.
3<incen+ino e%ti o ci+#. ca de o&icei3 *l /'dec. el. 31*nd ai #ai po#enit %a#pania *n cara,.. I$norant'le.3
38.cat ,.r. $ravitate. 9' #ai vor&esc3 *ncerca cel.lalt s. se apere, *nc'rcat.
@etele r*dea'.
36ara4 -i-ai *n$"i-it li#&a73
36ara n' vor&e%te. 9' vede-i c. n' vrea s. %tie de ni#ic7 Ea $*nde%te, #a#. ce #ai $*nde%te.3
3;iata 6ara, e d's. pe $*nd'ri.3
Ea -inea piept r*s'l'i %i ironiei prietenelor, c' oc"ii per#anent pleca-i, c' #*inile asc'nse s'& ,a-a de #as..
Apoi4 3E #ai &ine ac'# ca ,iecare s.-%i vad. de ale l'i3 +ise ,.r. 'r#. de veselie. 36-o l.s.# &alt.. Alt,el
c'# s. #ai dori# s. ne revede# la petrecerea de disear.73
39' -i-e &ine, p.p'%o73 *ntre&. el. 1'vintele c.+'r. *ntr-o t.cere nea%teptat..
3@oarte &ine. De ce7 9' ,i *n$ri/orat3 ro%i ,ata l'at. prin s'rprindere.
6e ivise 'n ,l't're $al&en care +&'ra *n +i$+a$'ri ine$ale de-a l'n$'l #esei, &.t*nd ,renetic din aripile #in's-
c'le, #*inile Inesei 0ic"elinei 1andidei s-a' %i ridicat %i *nc'rcat *n *ncercarea de a-l prinde.
38roastelor3 &odo$.ni 6ara, dar i#ediat d'p. aceea d*nd indi,erent. din '#eri.
3)n ,l't're3 i-a# e5plicat e' la 'rec"e.
8rivirea 6arei #. ,'l$er. i'te o clip..
6c.pase de de$etele Inesei, dar se a%e+. c"iar *n ,a-a l'i, pe ,a-a de #as. c' cele do'. aripi str.ve+ii str*nse,
%i 6ara ,.r. nici o prec'-ie special. *ntinse #*na, *l capt'r. ,.r. di,ic'ltate *ntre de$et'l #are %i ar.t.tor.
3A-i v.+'t73 r*se ea.
3Aici dedes'&t, aici dedes'&t3 stri$. 1andida.
@' r.st'rnat. o c'p. #ic. de sticl. %i ,l't'rele *ncarcerat se *nv*rti *n /'r'-i, c' aripile &le$i des,.c'te, c'
antenele e5plor*nd tre#'r.toare.
36.r.c'-'l de el.3
31e $al&en ,r'#os. Ia 'ite ce p'ncti%oare ne$re. 8arc. s*nt o &l.ni-..3
3E adev.rat c. tr.iesc doar c*teva $ile)*
Re+e#*nd'-se *n coate ,etele privea', lenevoase *n,ier&*ntate, ac'# ,l't'rele se oprise, c' aripile *n,iorate de
'n tre#'r '%or.
3DaA ce ,ace-i, ,etelor7 6*nte-i la $r.dini-.7 Doar a%a %ti-i s. v. p'rta-i7 @r'#oas. consolare3 se t*n$'i din
,'nd'l *nc.perii vocea patroanei.
3L.sa-i-le, doa#n., s. se distre+e3 *i replic. *n eco' locotenent'l.
30ie #i-ar pl.cea ne$r'3 +ise 6ara.
39e$r'7 Ela c' cap'l de #ort pe aripi7 1e distrac-ie3 protest. Ines.
31e *n#or#*ntare clasa a treia e%ti a+i.3
36ara, te-a lovit deoc"i'l73
3:i ce v. pas. vo'. c.-#i plac ne$ri3 le replic. ea pro#pt.
0*na l'i dreapt. avansa pip.ind pe #as. p*n. ce se apropie de c'p..
39e$r' ai sp's7 E%ti si$'r.73 o *ntre&. c' $las sc.+'t, *ncerc*nd 'n s'r*s.
3Da. De ce73
6t*n$a *n#.n'%at. c.+' deodat. pe c'pa ,.c't. -.nd.ri printre -ipete de spai#..
3)ite. Ac'# e ne$r'3 ,.c' el apoi ,.r. a-%i retra$e #*na de pe cio&'ri.
3Dar ce se-nt*#pl.. 1e-a ,ost asta3 se a$ita locotenent'l 3n' "ot.r*# ni#ic c' petrecerea73
3Do'. co#isioane pentr' tine, 1iccio. 1ost'#'l #e' al& la vopsitorie, c'r.-at %i c.lcat, dar pe loc. :i
%a#pania. 9-a# *ncredere *n ceilal-i. 6*nt *n stare s. &a$e &icar&onat3 +ise el.
3;ine, do#n'le.3
3=ece sticle. 9' s*nt prea #'lte. Kr'$.3
3Kr'$. ;ine, do#n'le.3
39' te $r.&i. A+i n' ie%i#.3
36ara asta3 a# tatonat.
31e73 i-a# a'+it $las'l la p*nd..
39i#ic. La orice #-a% ,i a%teptat sosind la 9eapole, dar n' la ,etele astea. :i 6ara. 9' %tia#.3
3:i ce-aveai t' de %ti't3 ,.c' el sec. Dar i#ediat, #ai o&osit4 3<e+i--i de tine, 1iccio. 9-are rost s.--i &a-i
cap'l c' al-ii. <e+i--i de tine, ,ii t'rist.3
De la ,ereastra ca#erei l'i, *n ti#p ce *#pac"eta# cost'#'l, i-a# v.+'t *n ,otoliile de r.c"it. de pe teras., el
neclintit *n po,ida c.ld'rii, c' -i$ara at*rn*nd'-i de &'+., locotenent'l #ole%it de parc. ar ,i dor#it. )#&rela *i
ap.ra c' 'n cerc cen'%i' parci#onios *#potriva rev.rs.rii soarel'i, dincolo de parapet ora%'l v'ia s'rd p*n. la
#area nesp's de al&astr..
3Ar tre&'i s. #ai vor&i#7 !e #ai $*nde%ti73
39', c.pitane, de ce7 9' #. cre+i73 r.sp'nse stins locotenent'l, c' #*inile a$it*nd'-se &r'sc. 39' +icea# e'
c. ar ,i %i #ai r.' s. disc't.#73
30ai r.' %i *nc. c'#.3
3At'nci $ata. !ot'l e clar ac'#. !e ro$3 *%i d.d' cel.lalt d'"'l 3ne-a# sp's %i ne-a# r.sp's tot'l. Gata.3
3Ac'# +ece +ile c*nd -i-a# tele,onat. :i c"iar *nainte, *#i p.reai #ai ,er#.3
A# ren'n-at s. #anevre+ "*rtia de a#&ala/ ca s. n' re#arce ,o%net'l. Glas'l l'i n' #i se p.rea eli&erat de
triste-ea care-l c'prinsese *n 'lti#ele ceas'ri.
3Dar #-a# "ot.r*t. 1a %i tine. 8oate c"iar #ai #'lt dec*t tine, dac.-#i dai voie. 6. n' te-ndoie%ti, @a'sto. :i-
ac'# s-o l.s.# &alt.. 8e c.ld'ra asta3 ,.c' locotenent'l.
3!e-a# a'+it. Ast.-noapte.3
39' tre&'ia. 9' tre&'ia3 stri$. cel.lalt, dar ,'ria n'-i -in' dec*t o clip., vor&ele *i tre#'rar. din no' *n $*tle/4
3E trea&a #ea. )nii pl*n$, al-ii r*d. 1e contea+.7 1are e di,eren-a7 1"iar vrei s. #. d.sc.le%ti *n toate ac'#73
3A%a e. :i-apoi4 p'-in *#i pas..3
3?ie -i-o ,i p.s*nd oare de ceva73 se la#enta locotenent'l.
3A%a c'# a# venit pot s. %i plec *napoi. 1"iar #*ine. 1"iar *n noaptea asta. :i ,iecare c' soarta l'i3 +ise el
c' &r'sc"e-e.
3;a n', &a n'. Ac'# e "ot.r*t tot'l. 9' te #ai *ndoi. Dac. te #ai *ndoie%ti ac'#, #. /i$ne%ti. 6i$'r3 se
*#potrivi cel.lalt c' p'-in'l $las care-i #ai r.#.sese. 3<e+i *ns.4 t' ai desc"is iar.%i vor&a. !re&'ie s. rec'no%ti.3
3Ai dreptate. Lovit3 r*se el acr'.
3:i petrecerea7 9-a# ,.c't oare o $re%eal.7 @etele alea, s.racele. D'#ne+e' s. le ai&. #ere' *n pa+a l'i,
6ara care n' #ai poate s.-%i $.seasc. lini%tea. :i e at*t de inteli$ent..3
3E &ine c' petrecerea. @oarte &ine. 9' poate ,i ni#ic #ai &'n. :i s. c.'t.# c"iar s. ne &'c'r.# de ea.3
3Da. 1e ,ete #in'nate, n'-i a%a7 *%i pierd ti#p'l, *%i p'n la &.taie toat. r.&darea, c' 'nii ca noi. !i-l
a#inte%ti pe tat.l 6arei %i al 1andidei7 1e n-ar ,i ,.c't el pentr' tine. 1e devotat *-i era. :i n' cred c. te-a v.+'t #ai
#'lt de trei ori. Dar t' c' 6ara n-ai p'tea...3
39ici #.car s. n'-i roste%ti n'#ele, la drac', idiot'le3 i+&'cni el '#,lat de ,'rie ca o viper..
<enise# *n '%a resta'rant'l'i ca s. a,l' 'nde a% p'tea $.si o vopsitorie prin apropiere. 2n partea '#&rit. a
salon'l'i, 6ara, la o #as., *ntoars. c' spatele, st.tea aplecat. peste c.r-ile ei.
39' *nv.- c"iar c' at*ta vre#e *nainte, n' s*nt c"iar at*t de tocilar.3 r*se ea ro%ind. 3Doar 'n pri# contact.
1.r-ile noi. 0edicin.. 1e $roa+..3
3@ii lini%tit.. )niversitatea e l'cr'l cel #ai '%or. > s. ve+i3 %i i-a# sp's despre cost'#.
31'#4 n-a venit cel.lalt soldat7 0icc"ic"e .la, ar"ivar'l7 9ea# de lene%i. Are 'n adev.rat talent s.
ad'l#ece 'nde-i *nc'rc.t'ra cea #ai #ic.. D.-#i #ie. 2l tri#it pe 'n &.iat de la &'c.t.rie. :e+i.3
<eni *napoi, /enat., c' &ra-ele *ncr'ci%ate %i #*inile asc'nse la s'&s'ori.
31elelalte ,ac pre$.tirile. E' la &'c.t.rie s*nt n'l.. > adev.rat. pacoste. 8'r %i si#pl' n' pot *nv.-a, n' si#t
nici o pasi'ne pentr' tre&'rile astea ,e#eie%ti. 6*nt o ca'+. pierd't.. Ele *n sc"i#&, de-ai vedea ce #ai #'ncesc %i
ce se #ai distrea+.4 %i s*nt #ai #ici, toate a' 'n an #ai p'-in ca #ine3 %e+', *nc"ise c.r-oi'l evit*nd s. #.
priveasc.. 38o-i s. #ai stai7 )n #in't doar. ?i-e sete7 <rei s. &ei ceva73
A# a%teptat s. *nceap., dar *%i -inea oc"ii lipi-i de cotor'l c.r-oi'l'i. :ervete de #as. *#p.t'rite al&e ca
+.pada se alinia' pe c*te do'. %ir'ri, 'n deodorant *#prosp.tase at#os,era.
39' s-a' d's la c'lcare3 a# +is *n s,*r%it.
3El n' se odi"ne%te niciodat.3, c' o c't. *ntre spr*ncene.
39ici locotenent'l.3
3>", &iet'l <incen+o3 *l lic"id. ea c' o $ri#as. 3el nici n' contea+.. Ai v.+'t c. e 'n ni#ic, 'n ni#eni7
;'n, 'n s,*nt, da4 dar ce contea+.73
39' par nici #.car prieteni.3
R*se, c' 'n icnet sec, pentr' ca apoi s. sp'n. c' severitate4 39i#eni n'-i poate ,i prieten.3
3I-a# a'+it vor&ind, pe teras.. 9-a# *n-eles. 8.rea c. a' a/'ns la 'n soi de acord.3
3@a'sto n' poate ,i de acord c' ni#ic %i c' ni#eni.3 6e l'#in. ni-el4 3!' *l c'no%ti ac'#. E o ,iin-. 'nic..
)n $eni'. E%ti convins7 8o-i s.-l i'&e%ti sa' n'.3
3E %i teri&il3 a# *ncercat.
R*se ,ericit..
38.i si$'r c. e.3 Ridic. p'-in $las'l4 3!eri&il, drac'l $ol, o pedeaps. a l'i D'#ne+e', tot ce vrei. Dar ceilal-i.
1ine s*nt. )nde s*nt. )nde a/'n$. 1e vor. 9' ve+i *n /'r'l t.'7 L'#ea7 )n ,ali#ent.3
2%i eli&erase o #*n. %i ac'# policele i se desprindea repetat din str*nsoarea celorlalte de$ete ad'nate p'#n,
'n$"ia plat. %i tranda,irie.
3)n ,ali#ent, ni#ic altceva3 repet. ea lent.
3L-a# v.+'t sp'n*nd %i ,.c*nd an'#ite l'cr'ri3 #i-a sc.pat. Aro$an-a l'i. Apoi, se-n-ele$e, cede+i, te
/'sti,ici, #.car te sc"i#&i %i-i dai c"iar dreptate. E' 'n'l *i s*nt prieten c' adev.rat %i el o %tie.3
9e$. din cap, c' s'r*s'l ei #elancolic %i secret re,'$iat *n opo+i-ie.
39ici t', nici al-ii. ?i-a# sp's-o doar. 9' poate avea prieteni. 9' poate3 r.sp'nse ea.
3:i tot'%i3 #-a# #'l-'#it s. #. op'n.
3<rea' s. +ic4 o s.-i ,ii prieten, n' #.-ndoiesc3 rel'. ea pr'dent accent'*nd ,iecare c'v*nt 3dar ve+i c. %i t'
disc'-i, ai ceva de +is, e#i-i /'dec.-i7 :i as'pra l'i n' se pot e#ite /'dec.-i, c' el doi %i c' doi n' ,ac niciodat.
patr', poate cinci, poate trei, dar patr' c"iar niciodat.. In ce-l prive%te4 tre&'ie s.-l ale$i %i c' asta &asta.3
3!' e%ti ,e#eie %i...3
39' s*nt ,e#eie. 0.car de-a% ,i. 6a' poate n'. :ti' e'73 replic. ea nervoas.. 31e-nsea#n. ,e#eie sa'
ne,e#eie7 L'#ea +ice c. s*nt *ndr.$ostit. de el. !o-i +ic asta, p*n. %i #a#a, &iata de ea, %i pe asc'ns #. ia' peste
picior. Dar n'#ai pe asc'ns. 9' e *ns. i'&irea prosteasc., le%inat. %i ,.c't. pra, c'# cred ei. Este "ot.r*rea #ea.
Ale$erea #ea. 1a 'n c*ine care se -ine d'p. 'n tip pe strad., %i n'#ai d'p. el. :i a%teapt.. A%teapt. %i n-are nevoie
de e5plica-ii.3
9' i-a# s'portat privirea, care *%i re$.sise c'ra/'l pe #.s'r. ce #i se spovedea.
0-a# si#-it de+ar#at proste%te.
39' e i'&ire3 +ise ea. 3Este ,idelitate, e credin-., credin-. %i a%teptare. 8l's altele. =i-i, +i-i c'# vrei.3
3Dac. o iei a%a, n-are rost s. #ai vor&i#3 a# r.sp'ns.
3Aa7 :i de ce ar tre&'i s. vor&esc c"iar c' tine73 se s'p.r. ea violent, c' oc"ii #ari "ol&a-i. 3Adic. t' vii aici
%i e' te %i a%tepta# c'#inte pe 'n sca'n ca s. vor&esc c' tine7 !' cel #'lt *#i po-i sp'ne c'# a ,ost c.l.toria,
dac. a t'%it #'lt, c' cine %i c'# %i de ce s-a certat. !re&'ri de-astea.3
3;ine. !re&'ie s. plec. :a#pania.3
3!e ro$3 se aplec. ea &r'sc ,.r. p'teri peste #as. 32nc. 'n #in't. Doar 'n'l. 9' te s'p.ra pe #ine. 6p'ne-
#i ceva despre dr'#.3
3>&ositor. 9-a# stat o clip.. 1eva ,'ri&'nd. 0i se pare c. a# ,ost peste tot %i nic.ieri, n' %ti' c'# s. sp'n.
:i-ac'# *#i #ai v*/*ie cap'l.3
3Da, da, si$'r c. da3 r*dea ea *nc'viin-*nd 32ndr.cit, *ndr.cit...3
3Gr.dini +oolo$ice, lit'r$"ii r*ntate, ta5i'ri. :i %tii ce ins'lte *#proa%c. *n /'r'l l'i73
3El n' ins'lt.. 1onda#n.3 #. contra+ise si$'r. pe ea.
3;ar'l. ;.'t'l. 9-a# #ai v.+'t pe ni#eni s. &ea at*ta.3
31*nd &ea e 'n +e'. E%ti convins7 >dat. a sp's4 *n.l-a-i #*ndrele stea$'ri...3
3Etc. etc. 1'nosc. E tipic pentr' el c*nd e &eat #ort3 a# r.sp'ns.
31*nd e &eat e #in'nat.3
38oate pentr' c. -i-l a#inte%ti c' #e#oria ta de ,eti-., dar...3 a# tatonat e'.
32#i a#intesc %i %ti'3 ,.c' ea c' av*nt. 3:ti' tot. 8e c*nd l'#ea asta e ,.c't. din vier#i. La %coal. *nve-i
despre >li#p, dar pe 'r#. ce-i *n /'r7 <ier#i care n' vor&esc n' %ti' n' pricep.3
Ac'# *%i aplecase ,r'ntea pe carte, *i vedea# doar c.rarea s'&-ire ,oarte al&. din p.r, c*te o &'cl. #ai
desc"is. la c'loare *n /os'l ce,ei.
39ici e' n' s*nt opti#ist3 a# +is. 3<ia-a a+i este con,'+ia, de+astr'l pe care le %ti#. 8entr' noi tinerii...3
3E' cred *n alte l'#i3 s'spin. ea *n.&'%it. 36e +ice4 dac. ar ,i e5istat, aceste alte l'#i ar ,i *ncercat s.
co#'nice c' a noastr.. A, da7 !' ce cre+i7 !', dac. ai ,i din alt. l'#e, ai avea dorin-a asta de a co#'nica7 6p'ne.3
3A% ,i ne&'n3 a# r*s.
39' cre+i c. o s. #'ri# to-i73 %opti ea din no'. 3!o-i, 'nii d'p. al-ii7 Asta #ai e via-.7 <ia-a n' #ai poate
contin'a a%a. :i s.-i #ai +ici via-.. 9i#eni n'-n-ele$e, dar el %tie. :tie c. s*nte# pro%ti, v'l$ari, incapa&ili, p'tre+i.
El a *n-eles.3
30. la%i s. sp'n ceva73
36p'ne3 se rese#na ea.
A# +.&ovit o clip. ca s.-#i ad'n &ine vor&ele necesare, s. le $.sesc ton'l potrivit.
3!' raporte+i tot'l la el. ?i-ai ,.c't o idee a ta %i n' #ai ren'n-i la ea. @oarte &ine. Dar la ce &'n7 De acord,
el este deose&it, c' tot'l deose&it, ni#eni n-o t.$.d'ie%te, %i ce7 Doar pentr' c. e or&7 6*nt #ilioane de or&i.3
3A# sp's-o la *ncep't. :i <incen+o e or&. Dar e 'n ni#eni, &.%ic. $oal.. 9'-%i *n-ele$e nici #.car propri'l
destin. A%a c. n' %i-l #erit.3 *%i c'i&.ri ea o&stinat. cap'l la ad.post'l cot'l'i.
3Dar care destin7 De or&7 9' s-a n.sc't a%a3 a# +is ,.r. s. #. $*ndesc %i *n,ier&*nt*nd'-#. &r'sc. 39' e o
tra$edie $receasc., e o nenorocire. El a pri#it-o *ntr-'n an'#it ,el, c' ,el'l l'i de-a ,i, de vina e *nc.p.-*narea ta
dac. vrei s. ne ve+i *n alt ,el.3
3De$ea&a. !' vrei s. cercete+i, s. e5plici. 9-o s. re'%e%ti niciodat.. <oi to-i, dac. a-i vedea 'n *n$er la 'n
col- de strad., ce-a-i ,ace, #. ro$7 2-i sp'n e'4 i-a-i n'#.ra penele. 1a s. ,i-i si$'ri, pentr' control. A%a s*nte-i voi.3
R*se iar, dar aproape 'n s'$"i- sla&.
32ncearc. 'n /oc. Lea$.-te la oc"i %i r.#*i a%a le$at o d'p.-a#ia+. *ntrea$. la tine-n ca#er. sa' *n $r.dina
p'&lic.. :i #i%c.-te, rec'noa%te l'cr'rile, ca't....3
3Ai ,.c't t' a%a73
3E'7 1e #. prive%te pe #ine3 replic. ea repe+it..
3;ine. A# *n-eles. Dest'l3 #-a# dat *nvins.
3Da. Dest'l3 p.r' ea s. se lini%teasc..
39' te s'p.ra3 #i-a# i#p's e'. 3E' 'n'l n' te /'dec. :i nici n-a# s. te ia' niciodat. peste picior. ;a
di#potriv.. Dar poate c. nici t' n' *n-ele$i. 8oate s*nte# prea tineri ca s.-n-ele$e#.3
1ontin'a s.-%i sc't're cap'l c'lcat pe cot, ne$*nd.
3:ti' %i e' c. el este di,erit3 a# replicat.
39' e dest'l s. sp'i di,erit. 8rea p'-in3 *%i ridic. iar ,a-a, c' privirea ca o la#. -intit. *n alt. parte. 3:i
,l't'rele de a+i di#inea-.7 2-i a#inte%ti73
3A", ,r'#os $est.3
3De,initiv. 6p'n asta ca s. te-a/'t s.-n-ele$i c*t de c*t3 #. l'. ea *n der*dere ca din spatele 'n'i +id al ei.
3Doar el e capa&il de $est'ri de,initive. 2i trec prin #inte, %i le %i ,ace. 1ine poate ap'ca, s. ap'ce.3
31e #. 'l'ie%te e c. to-i *l las. s. ,ac. ce vrea. 2l l.s.# li&er *n toate, #ere'. 9iciodat. nici 'n protest.3
3El %tie3 'r#. ea c' oc"ii #i/i-i. 3L'#ea e distr'$ere. :i el *%i are distr'$erea *n ,iin-a l'i. !' *l ve+i, a%a,
i#o&il, ,r'#os ca ni#eni alt'l %i c*nd colo, pe din.'ntr', e o r'in.. :i tot'%i respect. tot'l, c.ci e %i a#a&il, c*nd
devine an$elic ni#eni n' se poate co#para c' el.3
3A# p'tea vor&i a%a ore-ntre$i. !' de o parte, e' de alta, ,.r. s. a/'n$e# la nici o concl'+ie.3
2nc'viin-. c' 'n se#n, c' privirea pierd't., o v*n. la $*t *i +v*cnea rit#ic s'& piele.
3:i ,e#eile73 s.ri ea deodat.. 39' e%ti o&li$at s. ,aci ac'# pe #incinos'l c' #ine. =i4 a c.'tat alte ,e#ei pe
dr'#7 La Ro#a73
39'.3
R.s',l. '%'rat., dar ,.r. s. se &'c're.
Apoi, c' o ,'rie dispre-'itoare4 3<aci cretine3 +ise ea. 3Ar tre&'i s-aler$e c' #iile d'p. el, dac-ar avea 'n
dra# de #inte *n cap. Dac. a% ,i e' o ,e#eie adev.rat., ce-a% #ai inventa. 8entr' el, a% $.si l'cr'ri incredi&ile.3
3E c' do'.+eci de ani #ai #are ca tine.3
R*se4 31' do'.+eci %i 'n'. DaA ce +ic e'7 =ece #ii. )n #ilion. :i c"iar asta e ,oarte ,r'#os, e ,oarte &ine.3
3At'nci4 corect73
31orect3 stri$. ea *nveselit..
R.s,oi $r.&it. cartea ca s.-#i *ntind. o #ic. ,oto$ra,ie prote/at. de 'n plic transparent.
Ro%i #'l-'#it.4 3)ite.3
2i a/'n$ea p'-in #ai s's de talie, ciorapii al&i p*n. la $en'nc"ii ei de ,at., '#&la' c' soarele *n ,a-., #*na l'i
dreapt. pe '#.r'l ei pl.p*nd, &aston'l de &a#&'s aproape %ters *n #i%carea l'i. @eti-a r*dea, c' din-ii de+veli-i. El,
al& or&itor, c' petele *nt'necate ale oc"elarilor, cravata, #.n'%a st*n$., an'la toate celelalte c*teva ele#ente
pre+ente *n i#a$ine, o &anc. de $r.din., 'n t',i% cen'%i'.
36*nt ani de-at'nci3 e5plica ea &l*nd c' $las sc.+'t 3ne-a ,.c't-o tata. Dar n' c'#va s.-i sp'i. 9' %tie ni#ic.
9' va tre&'i s. %tie niciodat..3
0-a# si#-it &r'sc a&.t't %i der'tat, *n '#&ra aceea *ncins., *n pi%c.t'ra acri%oar. a deodorant'l'i.
Doar s'& i#p'ls'l 'nei #*nii o&sc're a# l.sat s.-#i scape4 3L-ai v.+'t oare vreodat. ,.r. oc"elari73
=*#&et'l ce i se *ntip.ri pe ,a-. se ar.t. ca o s,idare.
36i$'r c. da. :i dac. n', ce73 r.sp'nse ea ,oarte iritat.. 3<e+i c. ai p's *ntre&area c' r.'tate4 ce voiai7 6. #.
sperii7 9-ai s. re'%e%ti niciodat..3
A# r.#as #'t, si#-ind'-#. respins, ,.r. rost. 2nc.p.-*narea ei *#i #.t'rase din creier orice $*nd de
considera-ie, l.s*nd'-#. %i #ai $olit.
9e ridicaser.#, #-a petrec't p*n. la '%., dinspre strad. 'n $ea#l*c de ,oc. 6tri$.te p'ternice %i +$o#ote ne-
a' pironit *n pra$.
3> s't. de #etri, pri#a la dreapta. > vin.rie de l'53 e5plica ea. 8o-i '+a de n'#ele resta'rant'l'i, a#
tele,onat de/a. !e #iri7 De ce7 A# i#a$ina-ie. 2n le$.t'r. c' el, re'%esc s.-#i i#a$ine+ orice. 8'n pari' c. vrea
cel p'-in opt sticle.3
3=ece.3
3<e+i7 0ai e %i 'n adev.rat do#n3. 2n l'#ina +ilei ap.rea ,oarte palid., *ncre-it'ra dintre spr*ncene $in$a%.
%i ad*ncit. ca o $ropi-.. 31ine %tie dac. vo# #ai p'tea sta 'n pic de vor&., noi doi.3
30*ine noapte plec. 6a' cel p'-in a%a cred. El4 n' %ti'. 9-a vr't s.-#i sp'n. ni#ic, ca de o&icei.3
30ere' a ,ost a%a.3
3:ti' asta. 0.car at*ta a# *n-eles %i e'.3
2%i str*nsese din no' #*inile la s'&s'ori, ,.c' ,a-. str.+ii %i +$o#otelor c' o e5presie sever.. > clip. #i-a
ap.r't oric'#, dar n' t*n.r..
39' te-a# *ntre&at ni#ic despre !orino. 8roast. #ai s*nt. E c"iar a%a de ,r'#os c'# se sp'ne7 <rea' s. vin
acolo la 'niversitate. > s.-#i tre&'iasc. 'n an *ntre$ ca s-o convin$ %i s-o l.#'resc pe #a#a, %ti' &ine, dar *n
s,*r%it... A# 'n cap special, dac.-#i intr.-n el ceva %i pornesc, a/'n$ la -int.. !otdea'na.3
3E%ti o ,at. ,oarte &'n..3
36. n' #. ,aci &'n.3 se la#enta ea &r'sc. )n $est c' #*na i se stinse pe loc *n aer4 3)r.sc ,etele &'ne
co#pli#entate de to-i. E' s*nt e' *ns.#i. !ot'l e-aici. :i ve+i s. n' scapi o vor&. despre !orino. F'r..3
3F'r.3
3De ce n-a ie%it la pli#&are, a+i73
39-a vr't.3
3Dac. n' se pli#&. #.car 'n pic, devine nervos. 0ai e ti#p p*n. la cin.. 1*nd te-ntorci, de ce n'-i prop'i s.
se pli#&e7 La ora asta s-ar p'tea s. se ,i r.+$*ndit.3
3Dac. desc"id e' vor&a, el +ice i#ediat n'. 8'te# paria.3
3A%a e, a%a e3 r*se ea &'c'r*nd'-se le$.n*nd'-%i &'st'l, c' $*t'l a&ia *nclinat. 39'-'l l'i. 0in'nat. >
*#p'%c.t'r. *#potriva a tot.3
36.-i prop'n tot'%i, n'73
2nc'viin-., din-ii care i se *nc"idea' *i c"in'ia' &'+a s'perioar..
32nc. ceva3 a# *ncercat e' 3dar t', vre#e de patr' ani... De scris n' i-ai scris, %i at'nci7 2i tele,onai73
6e retrase &r'sc *nd.r.t'l 'n'i +*#&et sticlos.
39i#ic3 r.sp'nse ea c' $las o&osit 3ni#ic %i ni#ic. :i-ac'#a $ata4 %i a%a a# vor&it prea #'lt.3
3Dar el...3
3El e acas., tre&'ie s. se pli#&e, tre&'ie s. #.n*nce. At*ta tot. 6. l.s.# l'cr'rile a%a c'# s*nt.3
3@oarte &ine.3
3De ce, poate pentr' c. -i-a vor&it7 Despre #ine73 vocea i se artic'la *ntr-'n $*,*it aproape stins.
39'. 1rede-#....3
39ici o vor&., si$'r3 ,.c' ea o $ri#as.. 3Ac'# tre&'ie s. te d'ci. @ace-i o pli#&are ,r'#oas., vede-i
9eapol'l, e *nc. 'n ora% no&il. :i ,ii #'l-'#it.3
3!'rist'l se s'p'ne3 a# *ncercat s. r*d.
3Doar o vor&.3 *ncerc. ea *nvin$*nd'-%i e+itarea. 3!re&'ie s. a# *ncredere *n tine. 9-a# *ncotro. Asc'lt.
deci4 ast.-sear. ca't. s. n'-i stai tot ti#p'l pe cap. !e ro$.3
A# si#-it c. ro%esc.
3El a vr't. 9' #-a l.sat s. #. clintesc ieri. F'r c. e'...3
2nc'viin-. din cap, %i ea c' po#e-ii *#&'/ora-i.
3:ti' %ti'. 9'-i nevoie s. te e5plici. R.' n' e%ti, te-a# *n-eles. Dar ast.-sear., dac. po-i c*t de c*t, pleac.. 9'
+ice ni#ic %i ,.-te nev.+'t *n v*r,'l picioarelor. 8oate ai %i t' vreo nevoie, c*nd %i c*nd. :i-apoi casa e #are. 6a'
po-i s. te d'ci d'p. Ines. E si#patic., pare clevetitoare, dar e &ine pre$.tit., #odern.. :i se ca# 'it. la tine. ?i-ai
dat sea#a, n'7 6a' n' te interesea+. ni#ic ni#ic7 )n #in't cel #'lt. 2#i a/'n$e doar 'n #in't c*t e seara de
l'n$.. De acord7 =ici c. o s. te desc'rci73
38ro#it. 9'-i *ns. nevoie de Ines. Adic. n' #i-o p'ne #ie-n c*rc. doar pentr' asta. :ti' s. #. desc'rc.3
=*#&i privind *nainte, *%i str*nse apoi &ra-ele ca %i c*nd i-ar ,i ,ost ,ri$.
3!e consideri prieten c' el3 #ai +ise ea, #arcat. *ns. de at*tea vor&e irosite 3%i at'nci s. n' cre+i c. an'#e *n
#in't'l .la, an'#e ast.-sear. o s.-l *nne&'nesc c' cine %tie ce declara-ie. 9ici $*nd.3
3@oarte &ine. :i-apoi n' #. prive%te pe #ine. E' s*nt a,ar.3 a# protestat e' *nc'rcat.
3!o-i s*nte# a,ar., *n raport c' el. )nii #ai p'-in, al-ii #ai #'lt3 accept. ea c' $ravitate. 3E' ca %i al-ii, poate
#ai #'lt dec*t al-ii, cine %tie. Dar n'-i voi ,ace declara-ii care s.-l t'l&'re c'#va. 9ici s. n'--i treac. prin $*nd.3
3De acord de acord. 1e #. prive%te pe #ine.3
A# #ai r.#as s. ne privi# o clip., st*n/eneala sporea *ntre noi.
36c'+.-#.3 d.d' 'n #ic -ip.t *nvecinat c' r*s'l 3ce #o/ic.. 9ici n' te-a# *ntre&at c'# te c"ea#.. 1'# te
c"ea#. de ,apt73
I-a# sp's n'#ele #e', dar ac'# aproape contrariat, c' $las'l poticnind'-#i-se *n $*tle/.
2#i *ntinse deodat. #*na, #i-o str*nse pe-a #ea c' o #i%care ini#oas., eli&er*nd'-se *ns. n'#aidec*t.
3:i-ac'# #. d'c s.-n$"it protestele %i n.&.d.ile celor trei do#ni%orele *n,.inate de colo3 r*se ea din no'.
3@e#eile la &'c.t.rie, n' %tii ce-nsea#n. asta. !oate se cred Ioana dAArc. 6a' Ioana sa' #ada#e 1'rie.3
2#pinse $ea#'l d*nd'-se *napoi, '%a se *nc"ise docil. ,.r. nici 'n +$o#ot %i *n ti#p ce se rotea o$lindi *n
a&s'rde perspective s'prap'se v*rte/'l str.+ii.
X
3 <incen+o <incen+ino ce te-a ap'cat, de ce n' vii7 !oc#ai ac'# te ,aci nev.+'t. 1'# s. ne /'c.# dac. t' te
,aci nev.+'t3 stri$aser. ,etele.
Dar locotenent'l se t*r*se p*n. la 'n ,otoli' din ca#era al.t'rat., desco#p's de prea #'lt. #*ncare %i
&.'t'r..
3L.sa-i-l s. piard.3 decise el.
Apropie ar.t.tor'l de #*inile *ntinse %i *ntoarse c' pal#a-n s's *n eventai, *ncep' s. atin$. '%or o pal#..
3@.r. $*dilat3 stri$. 0ic"elina sc't'r*nd'-%i %i des,.c*nd'-%i iar #*na.
3@ato. !aci din $'r.. 8roasto3 protesta' celelalte s'rescitate, c' aten-ia *ncordat..
Ar.t.tor'l e5plora pr'dent '%or.
3@oarte ,r'#os #'nte al l'i <en's, o s.-i pre,aci *n scr'# pe &.r&a-i3 decret. el c' $ravitate pro,esoral..
3:i #ie %i #ie3 *l %i solicita' celelalte.
32nc. ceva, ,ii &'n, linia ini#ii3 i#plor. 0ic"elina, concentrat. as'pra pal#ei ei, as'pra ar.t.tor'l'i care o
parc'r$ea.
6ara #. privi, %i ea c' #*na *ntins., c' 'n +*#&et docil care o ,.cea s. par. #ai o&osit.. 0-a# retras p*n. la
#as. spre a #. instala *n p'nct'l 'nde se *ncr'ci%a c'rent'l de la cele do'. ventilatoare. 1.ld'ra #. str*n$ea de
spate ca o a do'a piele, nici 'r#. de adiere r.coroas. dinspre teras., p*n. %i ventilatoarele spinteca' v*rte/'ri
,ier&in-i.
0in'sc'le rest'ri de $"ea-. #ai pl'tea' *ntr-o s'pier., ,ar,'rii &ol'ri tac*#'ri se ad'naser. *ntr-o de+ordine
colosal. p*n. %i pe 'lti#'l centi#etr' disponi&il, do'. de$ete de %a#panie c.l*ie ac'# pe ,'nd'l sticlelor
dest'pate.
Foc'l contin'a *n r*setele proste%ti electrice ale ,etelor a%e+ate *n cerc pe divan, el &eat l.,.ind'-se *n post'ra
de /'dec.tor %i re+e#*nd'-se *n coate.
3Linia ini#ii, %i e'.3
3:i 0-'l .sta d'&l', *l si#-i7 1e *nsea#n. 0-'l d'&l'73
R.s',larea dep.rtat. a locotenent'l'i se strec'ra ap.s.toare printre pa'+e, ca 'n "orc.it.
0ai *nt*i ,'sese conc'rs'l de c*ntece. 2nc. la #as., d'p. o tentativ. #'ri&'nd. de toast.
3Dar n' 'n c*ntec *ntre$. Doa#ne ,ere%te. Doar o stro,. sc'rt.. 6pirit'al.. :i cine n' %tie, s. tac. de,initiv3 le
i#p'sese el.
Ines se ridicase svelt. *n picioare #od'l*nd4 3@'$a ad' ,'$ pepeni #oi ,'$'-a ,'$a ad' "'-a pepeni #oi
,'$'-a.3
39'-i &'n.. E doar 'n /oc de c'vinte ca s.--i de+le$i li#&a, n' 'n c*ntec3 o descali,icaser. invidioase
1andida %i 0ic"elina.
31ine c*%ti$. #edalia de ciocolat.73 rel'ase el, &.t*nd c' o ,'rc'li-. *n ,ar,'rii %i pa"are.
6i$'r de e,ect, c' cap'l +'#+.ind, intonase#4
+urul ro" de maimui
ro"ii stilele de vin
ro"u urul rupt de fri
al lui Iosif fost 7talin!!!
8rintre 'rlete %i r*sete *%i ,.c'se loc vocea *#p*slit. a locotenent'l'i din cap'l #esei4 3@i-i spirit'ali, dar s.
n' c.de# *n v'l$arit.-i...3
3Hai, <incen+ino, n' te s'p.ra, ce-i asta, petrecere sa' n'3 *i ripostaser. ,etele.
3Don <incen+o, don &le$en-o3 se ridicase o,ensiv repro%'l l'i.
Dar ni#eni n' se #ai "ot.r*se, oc"ii str.l'citori *ncerca' s. re*n/$"e&e cr*#peie de a#intiri ce *nt*r+ia' s. se
realc.t'iasc., &'+ele sc"i-a' *ncerc.ri i'te stinse. :i *n at#os,er. o va$. st*n/eneal., o nelini%te.
3:i-at'nci3 *%i pierd'se el r.&darea.
36ara e la r*nd. 6ara.3
31e c*nt. 6ara7 Ia $*ndi-i-v.. 9' catadicse%te ea.3
36ara n' vrea. 9' vede-i c. n' vrea73
3<oi a-i sp's-o. 9' vrea'. 9' #. &ate-i la cap3 re,'+ase ,ata c' o privire *nr.it..
8*n. c*nd *ncep' el, pe nea%teptate, c' 'n ti#&r' tre#'r.tor %i tot #ai de$a/at aproape e#o-ionat *n lentoarea
calc'lat. a stro,ei, noi asc'lt*nd 'i#i-i4
Mai %ine-ar fi s nu te mai iu%es
din +re$ nimia nu-mi mai amintes!
8i-9ve Maria :iar de n-o mai "tiu
um s-mi mai mntui sufletul pustiu!!!
3>", @a'sto3 sp'sese ,.r. voie 6ara.
3:i e ceva de r*s aici7 Esta-i "a+'l t.'73 reac-ionase locotenent'l.
3Ai dreptate, +.'3 capit'lase el, ci'dat de a&.t't, c' #ina $ata pornit. *n c.'tarea pa"ar'l'i. Hai. )n'l din
voi ac'#. Repede.3
Gro+av. s.r&.toare. Gro+av., ce s. +ic. 1a la 2 9oie#&rie3 se vait. iar.%i locotenent'l spri/inind'-se ca s. se
ridice de la #as., contrariat.
6ara i+&'tise s. r.stoarne la ti#p o sticl., s. a&at. aten-ia s'rorii %i prietenelor care se p'ser. i#ediat pe %ters
%i str*ns.
39'-l i'&esc. De ce n'-l i'&esc ast.-sear.7 Doa#ne D'#ne+e'le, n' s'port3 #'r#'r. ea *n col-'l terasei.
2%i r.s'cea de$etele de la #*na st*n$. *n cel.lalt p'#n, c' oc"ii str.l'citori *ncerc.na-i. 1.'t. s. respire
ad*nc, dar se *ntrer'pse la /'#.tate, ca %i c'# s-ar ,i s',ocat, s,*r%i prin a-%i contracta $'ra *ntr-o $ri#as..
3!' *n-ele$i7 Ai *n-eles73
31red c. da3 a# r.sp'ns, ren'n-*nd de ,apt *n sinea #ea.
3A% vrea s.-l v.d #ort. Disp.r't. 6. n' #ai e5iste. 9' #ai pot s.-nd'r. 1e crede el7 1. s*nt de piatr.7 >
,iin-. de ni#ic73
2%i *nnoda, *%i c"in'ia &iet'l l.n-i%or de la $*t.
3Dac. vrei, *i sp'n ceva. 8ot s.-ncerc3 #-a# desc'rcat e' rese#nat.
Re,'+. sc't'r*nd'-se toat..
3:i proastele alea trei. A'+i-le. !rei $.ini. 2%i *nc"ip'ie c. s*nt la circ3 se pl*nse ea %i #ai o&osit..
3E ,oarte t*r+i'3 a# sp's.
3> s. ne-ap'ce di#inea-a. !e asi$'r e' c. ap'c.# aici di#inea-a3 replic. ea c' ,'rie rece %i *nd*r/it.. 3<rea'
s.-i v.d c'# se-ale$e pra,'l de ei. 9i%te ani#ale. ;e-ivani, at*ta e de cap'l lor. ;e-ivani ,.r. s',let. 9ici $*nd s.
rec'noasc. sacri,ici'l altora.3
<or&ele era' *#pro%cate ca ni%te proiectile.
36. n' e5a$er.#. :ti# ce %ti#, 6ara. Dac. ar ridica 'n de$et...*
2i tre#'r. &.r&ia, '#erii i se pleo%tir..
3Dac-ar ridica 'n de$et. 6i$'r3 r.sp'nse ea c' $re'tate 3a% da ,'$a. 6*nt sa' n' c*ine credincios7 6*nt datoare
s. da' ,'$a. Dar asta n' #ai are nici o *nse#n.tate. A re'%it s. #.-n$"e-e toat. ast.-sear.. :i s.--i #ai sp'n ceva4
dac. a% ,i r.'t.cioas., ar tre&'i s.-i #'l-'#esc. 8entr' a/'tor'l dat.3
0-a# re+e#at de parapet ca s. privesc ora%'l *n des,.%'rarea l'i de l'#ini %i nes,*r%ita pat. de cerneal. a
#.rii. > constela-ie se *ntre+.rea ,oarte s's pierd't. printre a&'ri, p'-in #ai *nainte 'n +'#+et v.t'it de avion se
stinsese *ntr-o c'r&. ,oarte l'n$..
3E doar vina #ea, n'#ai a #ea, cap'l #e' t*#pit e de vin.. Ar tre&'i s. #i-l s#'l$, s. #i-l ar'nc la $'noi3
contin'a s. se la#ente+e c' 'n accent ceva #ai d'r de-ac'# %i #ai ironic *n $las 3idioat. inc'ra&il. ce s*nt.3
39oi s*nte# totdea'na de vin.3 a# 'r#at-o e' ca s. n-o las sin$'r. 3noi *l invent.#, *l l'str'i# pe aproapele
nostr'.3
3Ai dreptate3 p',ni ea, sc"i-*nd 'n +*#&et. 3:i el, s.r.c'-'l. 1e p'tea s. ,ac. %i el7 6a #. calce-n picioare ca
s. pricep o dat. pentr' totdea'na7 Aici *n.'ntr', aici s*nt &olnav..3
Roti 'n de$et pe care %i-l d'sese la t*#pl..
Apoi4 30.car de-ar #ai ,i tr.it tata. El ar ,i *n stare s. *n-elea$.. !aic.-t'4 #ai tr.ie%te7 !e $*nde%ti la el73
3!r.ie%te. Dar n' #. $*ndesc niciodat. Ia el. 9' %ti' de ce3 a&ia a# %ti't ce s.-i r.sp'nd.
2#i si#-e# $'ra incendiat. de sos'ri %i vin, dar creier'l *#i reac-iona *nc. l'cid la orice provocare ar'ncat.
de vor&e, de o&iectele ivite vi$'ros *n l'#in., de col-'l pian'l'i, de $en'nc"ii ,etelor de pe divan.
3)it.-te la ei ac'#3 e5cla#. ea. 39i%te ner'%ina-i. 9' pentr' c. ,ac ce ,ac, ci pentr' c. se las. *#pin%i de
ni#ic'l din ei. ?evi $oale, ti$ve 'scate.3
2n l'#ina violent. a salon'l'i #*na l'i dreapt. pip.ia *ncon/'ra #.s'ra cele trei $le+ne aliniate, ,etele r*dea',
&a d*nd din picioare, &a -in*nd'-%i-le ne#i%cate. 2%i pierd'ser. $ra-ia, o /en. nea%teptat. le ,.cea #i%c.rile #ai
con,'+e %i #ai s'specte.
3> ,e#eie adev.rat. e st.p*n. %i r.sp'n+.toare de $le+nele ei3 rostea el *ntr-o oscila-ie precar..
32l a'+i7 Ai a'+it7 D. pe-a,ar. idio-ia din el. 6.-l o#ori, n' alta3 %opti *n *nt'neric 6ara, atent..
0ic"elina %i Ines *%i *ncr'ci%aser. $a#&ele ca s.-l der'te+e, c' +v*cniri de p'doare *%i -inea' ,'stele &ine
str*nse *n /'r'l $en'nc"ilor. 8olicele %i ar.t.tor'l l'i, c' inel, #.s'ra', controla' din no', nesi$'re.
3G"ice%te $"ice%te3 *l provoca' stri$.tele.
2n$en'nc"ease al'nec*nd parc. din ,otoli', %i pip.ia preca't, spinarea sla&. aplecat. #arc*nd'-i respira-ia os-
tenit..
Ren'n-. *n cele din 'r#. c' 'n $est plictisit, se trase la loc *n ,otoli' ,.r. s. #ai r*d..
3Ac'# #. d'c *n.'ntr' %i-i ia' la pal#e. 8e to-i. 2nt*i pe ele, apoi pe el. )n dos de pal#. ce n' s-a #ai
v.+'t3 +ise 6ara.
6e %i *ntorsese *ns., c' coatele pe parapet. )n c.scat copil.ros *i desco#p'se ,a-a.
3?i-e so#n73
39e&'ne%te3 s'spin. ea 3dar n' #. #i%c. 1"iar de-ar ,i s. cad pe /os. Aici s*nt %i-aici r.#*n.3
3Ai s. ve+i4 peste 'n #in't o s. te ca'te el pe tine.3
39' i-o doresc3 *ncerc. ea s. r*d..
30. d'c s. v.d ce ,ace locotenent'l.3
3Doar#e. >#'l .la #ere' doar#e. 2necat *n propri'-i sto#ac3 r.sp'nse ea ep'i+at.. 32ntoarce-te repede, te
ro$. 9' #. l.sa %i t' aici de i+&eli%te.3
0ai t*r+i' a# dat de el *n &aie. 6t.tea spri/init de #ar$inea c.+ii, apa c'r$ea v*/*ind din ro&inet.
3!' e%ti, 1iccio7 9'-i c"iar a%a de r.'. :e+i. Asc'lt. ce ,r'#'se-e. Ap. ap.3 $*n$.vi el de+ordonat dind.r.t'l
-i$.rii stinse. 6tai aici. 6. vor&i# ca de la &.r&at la &.r&at.3
3Da, do#n'le.3
31on,'+ie. Haos. 9'--i si#-i %i t' cap'l plin de popice73
3E t*r+i' do#n'le.3
30ere' t*r+i'. 9iciodat. t*r+i'. !*r+i' c' #otiv3 r*se el tres.rind vl.$'it.
2i disp.r'se orice *ncordare, sl.&ici'nea tr'p'l'i care-i *nota ca o a%c"ie *n "ain., c.#a%a %i,onat., #.n'%a
ri$id. din #*na stin$. n'-l #ai asc'lta, le$.n*nd'-i-se ca %i c'# ar ,i ,ost de+artic'lat..
2%i scoase c' $re' ceas'l, *ntin+*nd'-#i-l.
3?ine. >#a$i'.3
3De ce do#n'le7 9' pot.3
39' ,ace pe prost'l. Ia-l %i &a$.-l *n &'+'nar. !otdea'na. E 'nica re$'l..3
39', do#n'le. 0'l-'#esc, dar n'3 a# re,'+at #ai "ot.r*t.
3@iindc. e de a'r sa' doar ,iindc. e special, pentr' or&i73 r*se el din no' rotind'-l *n pal#..
32#i pro#iseser.-i 'n porto,el. Ar ,i #ai ni#erit. > s.-#i ,ac. pl.cere ca a#intire de la d'#neavoastr.. Dar
ceas'l n'3 a# +is.
L.s. &'+ele *n /os, plictisit ac'#.
> '#&r. violacee *i ad*ncea o&ra/ii, deas'pra $'ler'l'i c'tele pielii *i era' as'date %i lipsite de via-..
6coase porto,el'l.
3)ite-l. E &ine a%a73
A# ren'n-at s. #ai disc't, a# $olit ,iecare desp.r-it'r. de &ani %i acte, i le-a# p's la loc *n &'+'nar'l inte-
rior al "ainei. R.&d. ,.r. nici o reac-ie, c' '#erii rela5a-i.
3@ata aceea3 a# tatonat e'.
31ine7 1e73
36ara. E dincolo. Ar #erita #.car o vor&.3 a# pron'n-at e' r.spicat ca s. acop.r +$o#ot'l apei.
36i$'r. 1'# s. n'. De ce n'3 *nc'viin-. el le$.n*nd'-%i cap'l. 3:i pe 'r#. *i tele,on.# l'i ;aron'. ;iet'l
#e' ;aron'. 6in$'r *n 9ord. !ele,one+i %i t'. 9ici o sc'+..3
36i$'r do#n'le. Ac'# *ns....3
30. d'c, #i/locitor'le. 0. d'c. E' 'n'l n' pot s. re,'+ ni#ic. 0i/locitor n' st. /i$nitor ca pe%te. A%a c. e'
n' +ic pe%te. <e+i4 n' -i-a# sp's-o. 1orect73 r*se el de+velind'-%i din-ii, *i c.+' -i$ara, i-a# l'at-o de /os, o accept.
pasiv *ntre de$etele pe care i le-a# si#-it incapa&ile s-o -in..
36. n' le l.s.# niciodat. pe ,ete s. a%tepte. @iin-e d'#ne+eie%ti. A# %ti't #ere'. ;.r&at'l %tie asta.3
39' #. re,erea# la ,ete. Doar la 6ara3 a# insistat.
36ara. 1"iar a%a3 repet. el c' nepl.cere, c' rid'ri ivind'-i-se *ntre nas %i $'r..
3Ac'# tot'l e #ai lini%tit, locotenent'l doar#e, dac. l'a-i loc pe teras., 6ara...3
39' #.-n$ropa s'& vor&e. @ie--i #il..3
36c'+a-i-#. do#n'le.3
30. d'c. !' s. taci. !o-i s. tac.. :i aici n' *nc"ide. Las.-#i apa a%a.3
6e ridic. *n picioare, *nvin$*nd'-%i tre#'r'l #'%c"ilor, *%i *ndrept. cea,a %i spatele.
36*nt 'n o# #ort, 1iccio.3
3Do#n'le...3
3)n o# #ort. 1e %tii t'7 6st. )n o# #ort *n delir3 *%i #i%c. ri$id 'n picior d'p. alt'l pe coridor, c' dreapta
*ntins. *n ,a-. 3'n #ort &eat. ;e-ie a,'risit.. Locotenent'l doar#e7 6',let *#p.iat. 2ntr-'n s,ert de ceas, /'#.tate
de ceas4 a,ar. to-i *n %'t'ri. 2n-eles73
3Le cond'c e' acas. pe ,ete. 9' v. ,ace-i $ri/i3 l-a# asi$'rat e'.
R*se asc'-it4 36.-#i ,ac $ri/i7 De ce73
0*na dreapt. di&'ia de-a l'n$'l +id'l'i.
6e a%e+ase *n ,a-a l'i, c' &ra-ele *ncr'ci%ate, captivat. de el, %i el vor&ea al'n$it *n ,otoli'l de r.c"it..
Ines r.s,oia o revist. vec"e, 0ic"elina %i 1andida &os'#,late se d'cea' %i venea' c' stive de ,ar,'ri, t.vi
pline de pa"are.
1.ld'ra nop-ii p.rea s. se destra#e c*nd %i c*nd *n ,risoane de r.coare '#ed..
1"ea$'l tranda,iri' l'#inos al acelei ca#ere *n de+ordine #i se dilatase *n oc"i ca 'n loc evadat pentr'
totdea'na din acord'rile din vrerile l'#ii. 6e %i $r.&ea s. se asc'nd. *ntr-'n cotlon al #e#oriei.
!oate astea s*nt via-a7, #-a# *ntre&at, dar c' o sen+a-ie de irealitate, ,.r. o verita&il. c'rio+itate.
Ines *%i scosese oc"elarii ca s. s'r*d. incert, a# str*ns din '#eri c' o ti#iditate &r'sc. voit., ,.r. s. #. clin-
tesc. Ici %i colo #. *#p'n$ea o&oseala, dar cap'l *#i era *nc. trea+, avid.
6ara se rese#na ne#i%cat., c' pro,il'l ca o pat. a&ia a&ia vi+i&il. *n *nt'neci#ea terasei. El contin'a s. vor-
&easc., *%i v*r*se #*na st*n$. *n "ain., dreapta *i #anevra lent -i$ara.
9e&'nii, si$'r. 1.ci o vedea# pe 6ara acoperind'-%i c*nd %i c*nd oc"ii c' #*na, s',erind, ca pentr' a se
ap.ra, iar apoi respir*nd ca pentr' a prinde p'teri, ,.r. a #ai avea c'ra/ s.-l *ntrer'p., s.-i conteste a,ir#a-iile.
9' #ai contenea, cap'l i se deta%a net %i *nt'necat din al&'l cost'#'l'i, r.st'rnat pe sp.tar'l ,otoli'l'i,
pro,er*nd cine %tie ce ins'lte v'l$are.
A# si#-it o #are dorin-. s. #. apropii, s. s'rprind #.car o vor&..
6ara se str.d'ia s. n' pl*n$.. @r*nt. *n do'., se r.t.cise *n acel $*l$*it inep'i+a&il de ,ra+e, de r*sete sc"i-ate,
care plo'a' as'pra ei, ,.r. p'tin-. de sc.pare. 2i op'nea ,r'ntea, arc'ind'-%i ,.r. vla$. '#erii, el *nc. n' se lini%-
tea, la cele #ai ne*nse#nate #i%c.ri ale cap'l'i ,'l$er*nd *ntre din-i %i oc"elari.
Ines se ridicase *n picioare, veni spre #ine lenevoas., c' oc"ii #iopi *nro%i-i.
A/'ns. la pian, se *ntoarse %i ea, critic., se 'ita la ei, *i #.s'ra c' privirea acolo, at*t de di,eri-i.
3Doi co#edian-i. 2n pl's *nvec"i-i. De#oda-i3 co#ent. ea apoi c' $las sc.+'t dar decis. 3E clar73
3!e-n%eli3 #-a# #'l-'#it s.-i r.sp'nd.
0. privi ,oarte de+a#.$it., c' oc"elarii asc'n%i *n #*ini.
3DaA ce, *i iei %i t' *n serios7 !e considera# #ai iste-3 #. ironi+a ea stins.
3E' cel p'-in *i respect3 a# +is.
@.c' o #i%care nervoas., *i #ai c*nt.ri o dat. prin cadr'l '%ii c' $ea#'ri.
31e respect. 0ie n'-#i sp'n a&sol't ni#ic3 decise ea. 3:i ce e5e#pl' ar p'tea ,i ei73
3E5e#pl', n' %ti'. 8ar *ns. o e5cep-ie.3
3E ti#p'l s.-i p'ne# cap.t3 trase ea sec concl'+ia. 36'n. ad'narea, soldat.3
8e scar. %i *n c'rte a# re'%it c' '%'rin-. s.-#i *ncetinesc pa%ii l*n$. 6ara. 1elelalte #er$ea' #ai $r.&ite,
do'. trei picioare care sc"i-a' 'n dans.
39' ca s. te &at la cap, dar poate vrei s.-#i sp'i3 a# *ncep't. 3A ,ost ca de o&icei7 In,ernal73
9e$. c' cap'l *nclinat, #'%c*nd'-%i &'+a, interesat. c' *nc.p.-*nare de pietri%'l din c'rte *#p.r-it *n ,*%ii late
al&e %i ne$re.
3Dac. vrei, tac. 9i#ic #ai '%or3 a# #ai *ncercat. 3Dar e o $re%eal..3
3In'til. 9-ai *n-ele$e. 9i#eni n-ar *n-ele$e3 r.sp'nse ea, dar ,.r. aspri#e.
Apoi, pe nea%teptate, ridic*nd ner.&d.toare $las'l 4 3Dar 'nde aler$a-i7 Hai s. ne &'c'r.# de ,iricel'l .sta de
aer.3
@etele, a/'nse *n portal, se oprir. ne"ot.r*te, ea travers. c'rtea %i se a%e+. pe treapta 'nei sc.ri ce se c.-.ra
*nt'necoas. %i *n$'st. prin *nc*lceala +id'rilor. )n #iros de ier&'ri p'tre+ite r.+&.tea din vecin.t.-i.
6e *ntoarser. a$ale *napoi, -in*nd'-se de #*n., *n.&'%ind'-%i /alnic 'n c.scat.
3:ede-i3 por'nci 6ara p's. pe ceart..
> asc'ltar., aran/*nd'-%i ,'stele, ,.r. nici 'n c"e,, c' capetele &.l.&.nind'-se.
3Ar ,i &'n. o &aie, i# plon/on *n ap.3 o,t. pierit $l.scior'l 1andidei. 3> $oan. +drav.n. c' #a%ina %i-apoi o
partid. de *not. A%a a% #ai +ice.3
3De ce n' iei #a%ina, 6ara73 ,.c' Ines.
36,*nt. @ecioar.. Dac. a'de #a#a noastr., la ora asta. ;a$. c'-it'l *n noi toate3 r*se 1andida.
2%i re+e#ase t*#pla de '#.r'l prietenei, cele do'. c"ip'ri al.t'rate se relie,a' ca o pat. l'#inoas. 'nic..
3:i <incen+ino .la. 1e le"a#ite. Ac'# c"iar c. #-a plictisit3 i+&'cni 0ic"elina.
30ere' la ,el. 0.n*nc. %i pe 'r#. doar#e. 1e s. +ic, vesel. societate. DaA ce s*nte# noi7 In,ir#iere7
>cto$enare la a+il73 ad.'$. Ines.
3;ine &ine, s. n'-i #ai +ice# a%a. Dar c'i *i pas. de &inele .sta. > ,i tre&'ind s. ne ,ace# %i c.l'$.ri-e te po-
#ene%ti7 :i pe 'r#. ce-ar tre&'i s. ,ie7 R.' %i-at*t73 se la#enta 0ic"elina
38etrecerea a ,ost *ns. ,r'#oas..3
3Datorit. l'i @a'sto. E #erit'l l'i.3
3G.si-i c. are %i #erite.3
3@a'sto e 'n ne&'n. 9i#ic altceva.3
6ara privea *n s's, 'nde a'reola tranda,irie a l'#inilor *nc. #ai sporea dincolo de teras..
30ai &ine s. ren'n-i3 *ncerc. Ines s. +ic..
3:ti'3 s'n. cal# r.sp'ns'l.
31e7 1'#7 E s,*r%it'l l'#ii3 r*se 'l'it. Ines. 36ara %i #area ei dra$oste, pasi'nea ei...3
39'--i &ate /oc. <oi v. &ate-i /oc de ea %i pe 'r#. ea se lea$. de #ine toat. +i'a. L.sa-i-o *n pace3 protest.
1andida c' oc"ii *nc"i%i.
3:i t' n' %tii vre'n &anc73 #i se adres. 0ic"elina ,.r. s. #. priveasc.. 3<or&e%ti p'-in. De ce7 6a' poate c.
noi vor&i# prea #'lt7 >r ,i vor&ind *ns. %i ,etele tale de la !orino. Asc'lt.4 %tii anecdota c' transplant'l7 Doi prie-
teni se re*nt*lnesc d'p. #'l-i ani...3
39'3 i-o t.ie sec 6ara 3taci din $'r..3
3>", 6ara. !er#in..3
3?i-a# sp's s. taci din $'r.. !oate astea s*nt doar $rosol.nii. 9' se cade3 se po#eni ea #'strat..
39' se cade3 o ridic'li+ar. celelalte.
3Ai +is *ntr-adev.r c. ren'n-i73 rel'. Ines c' alt. voce, c'rioas..
3A# +is. Ai a'+it7 At'nci c"iar a# +is3 replic. 6ara c' r.ceal..
36-a p'rtat r.' c' tine7 !e-a /i$nit73
31'# -i-a sp's73
3A ,ost veninos7 Dar &.'se %i t'...3
3Dest'l. 1e v. prive%te pe voi7 <ede-i-v. de-ale voastre, dac. ave-i de ce3 re,'+. 6ara c' aspri#e.
)n s',l' sla& de aer *ncepea s. se lase *ncet de s's, p.trat'l cer'l'i dintre acoperi%'ri ap.rea *nc. *nt'necos.
2%i *ndep.rta' de cea,. $'lerele &l'+elor ca s. prind. o adiere de r.coare, o #*n. do'. se a$itar. ca s. inten-
si,ice acel v*nticel #ini#.
36ara G., n-ar ,i s'nat &ine. 9'-#i pare r.'3 o,t. 0ic"elina.
30ere' tot *ncercarea asta c' n'#ele de ,a#ilie. Gr.dini-. de copii. Asta s*nte-i, ni#ic altceva3 replic. Ines.
3!'. 1are -i-e n'#ele de ,a#ilie3 *ntre&. 1andida.
Le-a# sp's, dar n' %ti' de ce c' voce #ai sc.+'t., pe c*nd ele vor&ea' ,iecare accent #arcat ca 'n plesnet.
2ncep'r. s. co#&ine n'#ele #e' de ,a#ilie c' n'#ele lor de &ote+, 'n'l d'p. alt'l, intero$ativ sa'
a,ir#ativ, r*+*nd, #od'l*nd ,iecare sila&., c*nd repede, c*nd scandat, ca pentr' a-i aprecia #ai &ine co#&ina-ia,
r.s'net'l.
36in$'ra c.reia i se potrive%te este Ines3 r*se *n ,ine 1andida.
39'#ele de ,a#ilie din 9ord4 c'rioase, de%i ,r'#oase, dar aspre, n' s*nt #'+icale3 *%i d.d' c' p.rerea
0ic"elina.
38roastelor. !rei prostovane a#.r*te, asta s*nte-i3 se declan%a 6ara pe nea%teptate %i le oc.r*. 31reiere de
lapte. De ce tre&'ie s.-#i sta-i #ere' pe cap73
31. oi ,i t' s.n.toas. la cap, c*nd -i-l pier+i a%a pentr' 'n nenorocit3 replic. Ines c' *ndr.+neal..
Desen'l $ra-ios care le 'nea pe trepte se destra#. *ntr-o a$ita-ie con,*ict'al..
36a' *-i *nc"i+i $'ra aia veninoas. sa'...3 a#enin-. 6ara ridic*nd'-se *n picioare.
36a' ce7 Ia s. te v.d. =i. <or&e%te. !are vrea' s. v.d ce3 -ip. cealalt..
1andida %i 0ic"elina #. privir., a%tept*nd o interven-ie din partea #ea. Dar toc#ai 6arei *i al'necar.
$*nd'rile *n alt. parte.
3De ce s-a stins l'#ina aia de s's73 r.#ase ea ,ascinat. c' oc"ii la teras..
9e-a# *ntors c' to-ii, cen'%i'l $ea#'rilor *ndep.rtate era a&ia vi+i&il *n partea s'perioar. a +id'l'i.
31e-i tre&'ia s. stin$. l'#ina7 !oc#ai el3 contin'a 6ara s. *ntre&e privind c' aten-ie.
9-a# #ai av't ti#p s. vor&esc.
8ri#'l ,oc de pistol, de%i din interior %i de la *n.l-i#e *ntre +id'rile acelea, se pr.v.li p*n. la noi, sp.r$*nd'-
se /os *n #ai #'lte cio&'ri sonore.
XI
)rca# *n ,'$. pe sc.ri c*nd det'n. a do'a *#p'%c.t'r., #ai *n.&'%it..
:i-n ti#p ce sc*ncetele %i -ipetele ,etelor ,'$ind dincolo de portal se pierdea' r.t.cite, *n ti#p ce o si#-ea#
pe 6ara $*,*ind *n spatele #e', a# av't o clip. con%tiin-a precis. c. tot'l, *#p'%c.t'rile, ,'$a #ea %i *nt'neric'l %i
el s's, ni#ic n' s-ar ,i p't't petrece alt#interi.
Dar o dat. a/'n%i pe palier #*inile *#i *n-epeniser. %i 6ara ,' nevoit. s.-#i s#'l$. ,'rioas. c"eile.
Ge#ea c' $'ra *nc"is. pip.ind '%a.
31'# s. %ti', %tia#, a# %ti't #ere', nenorocita de #ine3 #i s-a p.r't apoi c. o a'd.
;e+na coridor'l'i ne &loca.
3Repede3 era stri$.t'l 6arei.
2n c'rte se a'+ir. +$o#ote de canat'ri tr*ntite %i c"iar o voce, #i s-a p.r't, a#'-it. *ns. n'#aidec*t.
2n ca#era de l*n$. salon locotenent'l +.cea *n ,otoli', c' cap'l *ntr-o parte, 'n p*r*ia% s'&-ire de s*n$e i se
sc'r$ea dind.r.t'l 'rec"ii pe s'& $'ler. :i el, la doi pa%i, *n picioare, c' &ra-ele at*rn*nd, c' &'+ele *ntredesc"ise
contorsionate ca o +&*rcit'r..
9e$r' pistol'l pe covor, la c*-iva centi#etri, *ntre ,otoli' %i panto,ii l'i.
9-a# i+&'tit s. intr', '#erii %i $en'nc"ii #i s-a' ,.c't dintr-o dat. de pl'#&. > vedea# pe 6ara c'# se
lipea de el tre#'r*nd, *l ap'ca de 'n &ra- apoi de cel.lalt c' ,or-. cresc*nd. %i disperare, ca s.-l tra$. s.-l s#'l$.
de-acolo.
3@. ceva. Hai, ,. ceva3 -ip. ea.
9' p'tea# s.-i r.sp'nd, r.s',larea *#i *n$"e-ase *ntre din-i. @ric. n', deloc, dar o iner-ie invinci&il. in,init.
care-#i ap.sa ca 'n lest vinele %i i#a$ina-ia, #. *nstr.ina de loc'l acela, de orice d'rere posi&il..
1orp'l #asiv al l'i <incen+o <. 2ntre cele do'. &ra-e ale ,otoli'l'i p.rea '#,lat, 'n c'#'l's $elatinos al& %i
cen'%i'.
:i ea *l tot sc't'ra. 2l *#pinse p*n. la toc'l '%ii 'nde r.#ase re+e#at, -eap.n pie+i% ca o #arionet. aproape
,.r. s',l'.
38entr' D'#ne+e', de ce n' te clinte%ti de-acolo3 stri$a 6ara "ol&*nd'-se la #ine.
39'. 9'-i adev.rat. 9'...3 artic'la "aotic $'ra ei le#noas..
Dar 6ara i+&'tise s.-i %i p'n. *n #ina dreapt. 'n pa"ar %i el c' o&edien-. #ecanic. %i-l d'se la &'+e, *l $oli,
%oc'l violent al t'sei p.r' *n #.s'r. s.-l +$'d'ie s.-l tre+easc., *ns. dintre de$etele &r'sc des,.c'te *i sc.p.
pa"ar'l $ol.
3L'cr'rile l'i. Repede3 'rla 6ara d'c*nd'-l c' a#&ele #*ini la perete.
A# dat ,'$a ici %i colo ,.r. s. $*ndesc *ntorc*nd'-#. c' 'n &ra- de "aine 'ni,or#a #ea ,lacoane de #edica-
#ente *n &oneta #ilitar. *ntoars. c' $'ra *n s's, &aston'l de &a#&'s, disperat 'r#.rind *n creier toate l'cr'rile pe
care le l.sa# risipite ina&orda&ile prin cele do'. ca#ere, *n &aie.
3Idiot'le. ;ali$a* ordon. 6ara c' vocea de $"ea-. s#'l$*nd 'n ,lacon din &onet..
A# v.+'t-o de pe coridor *n ti#p ce *nc.rc.# &'i#ac vali+a, c'# *i desc"idea $'ra, *i v*ra c' de$ete si$'re
so#ni,er'l, *l silea s. #ai &ea.
6tr*n$*nd'-l *n &ra-e *ncerca s.-l t*rasc. spre '%..
3Repede3 +ori ea s',ocat. l*n$. el.
3:i pe cel.lalt7 1'# se poate. )nde cre+i c. ne d'ce#. E cel #ai prostesc l'cr'3 #i-a ie%it p*n. la 'r#. din
$*tle/.
31el.lalt tre&'ie s. ,i #'rit de/a3 stri$. ea stoars. de p'teri. 3:i ce ne pas. no'.7 9' vrei7 @. c'# cre+i.3
A# /'rat *n $*nd c' disperare, *nc. aplecat peste vali+.4 n' #. #i%c de-aici, n-a' dec*t s. plece, c'# pleac.
c"e# pe cineva sa' tele,one+, disear. ia' tren'l.
A# a'+it-o $e#*nd pe palier.
A# d's a,ar. vali+a. 0. privi co#p.ti#itoare, el pr.&'%it *ntre perete %i *#&r.-i%area ei.
3Fos la poart.. Doar p*n. la poart.. @ie--i #il.. A/'t.-#.. 8e 'r#. ia' #a%ina. :i n'--i #ai ,ace $*nd'ri, n'
#ai ai nici o o&li$a-ie3 "o"otea ea de pl*ns.
L-a# t*r*t pe sc.ri, era '%or %i de+artic'lat ca 'n #.n'nc"i de cren$i 'scate, o dat. d's *n c'rte ea se $r.&i s.
priveasc. *n s's %i *n /os la &alcoane %i canat'ri, dar tot'l ar.ta +.vorit p'sti'.
A# desc"is poarta, l-a# re+e#at de ea.
3)n #in't. 0ai p'-in c"iar3 o l'. ea la ,'$. %ter$*nd'-%i t'r&at. s'doarea din or&ite.
3Do#n'le3 a# *ncercat 3#. a'+i-i73
2I spri/inea# de s'&s'oar. c' #*na proptit. de le#n'l aspr' al por-ii.
1ap'l *i at*rna &.l.&.nind'-se ,.r. nici o s's-inere, din n.ri 'n s',l' $re' %i *n,r*nt.
1ele trei ,ete *#i trec'r. ,'l$er.tor prin #inte4 cine %tie 'nde a' ,'$it, c' si$'ran-. vor ,i ap'cat p*n. ac'#
s. tre+easc. pe toat. l'#ea %i s. povesteasc. tot'l #a#elor ta-ilor r'delor. :i l'#ea din c'rtea interioar.,
canat'rile tr*ntite, $las'l acela.
A# a'+it scr*%net'l #a%inii.
32n spate. Aici *n spate. Aten-ie. 2ncet3 %opti 6ara l.s*nd *n /os sp.tarele ca s. ,ac. loc.
8e &anc"et. a# v.+'t o sticl. de B"isCD, o c'vert'r..
A r.#as *ncovri$at acolo *n ,'nd ca 'n &iet c*ine prea vol'#inos, a&s'rd de al& c'# era.
>c"elarii *i al'necar., dar #*na 6arei *i opri, $ri/'lie %i &l*nd. *i p'se la loc.
3!' d'-te ac'#. Doa#ne s,inte, d'-te, n' te #ai $*ndi la ni#ic3 +ise ea a%e+*nd'-se la volan.
3Dar 'nde7 :i t'7 )nde te d'ci ac'#73
3:ti' e'3 r.sp'nse ea ,.r. s. #. priveasc., c' #otor'l pornit, c' de$etele nod'roase e5tre# de al&e *ncorda-
te pe volan.
6trada se precipita p'stie %i l'citoare *n c'r&e str*nse, *nc. *nt'necat., dar ,elinarele p.lea' de/a s'& ap.sarea
'n'i cer #ai li#pede.
3Gre%e%ti total. In'til s. ,'$i. A%a e #ai r.'. 9'-n-ele$i73 a# *ncercat s. o ,ac s. /'dece.
I#a$inea locotenent'l'i *n ,otoli', ,iri%or'i acela ro%' de d'p. 'rec"e #i s-a' *nv*rtit *n ,a-a oc"ilor.
39' vrei s. pleci odat.3 i+&'cnea ea, control*nd'-%i *ns. i#ediat vocea.
39' -i-a cer't ni#eni ni#ic. 8leac.. 8leac.. 6*nt tre&'rile #ele, tre&'rile noastre.3
A# desc"is iar portiera.
3E' l-a# *nso-it. E' s*nt r.sp'n+.tor3 a# protestat c' violen-.. 3;eat -icnit c'# e, i-ai #ai dat s.-n$"it. %i 'n
so#ni,er. 6-ar p'tea s. crape aici, ac'#, *-i dai sea#a73
D.d' din cap ,.r. ener$ie, dar ca %i c'# ar ,i a'+it ceva lipsit de orice *nse#n.tate. ;.r&ia *i tre#'ra, re'%ise
*n sc"i#& s.-%i repri#e lacri#ile.
3>rice-ar ,i ,ost3 +ise apoi 3s.-l d'ce# 'ndeva, departe de-aici. Acolo s. se poat. tre+i, s. se l.#'reasc.. 6.
p'n. l'cr'rile cap la cap *n lini%te. De *ndat. ce se va tre+i, va "ot.r*. L'i *i revine s. ia o "ot.r*re. 8'te# s-o
,ace#, #.car at*ta. 8entr' el.3
<ocea i se stinsese *n $*tle/.
3Dar 'nde-l d'ci73
39'--i ,ace t' $ri/i3 se *#potrivi ea.
Dar n'#aidec*t, c"iar dac. recalcitrant.4 32ntr-o cas. a #a#ei. 9' departe. E $oal., n' loc'ie%te ni#eni
acolo. <ino. 8*n. n' se tre+e%te.3
3De ce7 9' te-ntele$. De ce vrei s. ,aci asta7 6*nte# a#*ndoi cei #ai #ari pro%ti care...3
9' #i-a' venit alte c'vinte.
32n$er'l #e', &iet'l #e' *n$er. !re&'ia s.-#i da' sea#a, tre&'ia...3 #'r#'ra ea c' oc"ii -int. la strad..
8icioarele '#erii &ra-ele i se %i #i%caser. independent de acel $ol inert arid din.'ntr'l l'i.
0-a# "ot.r*t s. #. a%e+, s.-nc"id portiera. A'to#o&il'l de#ar..
;o-it *n spatele nostr', t'%ea, c' $'ra desc"is.. D'p. t'se r.s',larea i se pre,.c' *n "orc.it.
36,*nt. @ecioar., n' vrei s.-i des,aci o dat. cravata aia nenorocit.7 0.car s. poat. respira3 por'nci ea c'
r.'tate.
3:i so#ni,er'l c' care l-ai *ndopat. :i &.'t'ra. 2i e ,oarte r.'. Ar tre&'i...3
39i#ic. 9-ar tre&'i a&sol't ni#ic3 #. re,'+. ea.
1ond'cea c' #i%c.ri ,'ri&'nde, c' ,a-a crispat. %i str*ns. ca 'n p'#n. 8etele ne$re din /'r'l or&itelor *i inva-
daser. %i /'#.tate din o&ra/i. 8rivea *n o$linda retrovi+oare &i+'ind'-se doar pe #*ini pentr' ale$erea str.+ilor. La
o intersec-ie derapase# peric'los pe 'n nod de %ine, evit*nd n' %ti' c'# 'n re,'$i' de tra#vai.
32n do'. #in'te a# a/'ns3 #. averti+..
3:i pe 'r#.7 La ce &'n a/'n$e#.3
3A/'n$e# a/'n$e#3 stri$. ea n.p.dit. &r'sc de lacri#i. 3I#portant e s. ,i# acolo. 6.-i d.# 'n r.$a+.3
3E%ti ne&'n.. :i e'...3
39' vrea' s. %ti' ni#ic. !aci din $'r. %i n'-#i #ai sp'ne ni#ic3 stri$a ea aplec*nd'-se %i s#'l$*nd'-se de la
volan. 31ine are nevoie de tine7 1ine -i-a cer't ceva7 1ine e%ti t'7 De ce n' -i-ai l'at t.lp.%i-a, c'# voiai73
> 6ara3 a# 'rlat %i e'.
2n$"i-i, *ncord*nd'-%i #'%c"ii &ra-elor, ai &'st'l'i, ca s. prind. p'tere %i st.p*nire de sine.
3Da3 ,.c' ea *ncet 3da. 6p'ne.3
39i#ic. 9i#ic.3
!ot'l #i se p.rea departe, inaccesi&il, *n oc"i doar de,ilarea aceea rapid. de +id'ri, str.+i, cer'l ac'# l*nced
%i d'%#.nos acolo s's.
3=i-i. 6c'+.-#..3
3Doar at*t4 e%ti datoare s. ,ii atent.. 6*nte# datori3 a# rostit ,.r. convin$ere, $las'l parc. str.in de #ine 3dar
ce vre# s. ,ace#7 6. n' a$rav.# sit'a-ia. !' cre+i c.-l a/'-i. :i e' de-asta s*nt aici. Dar dac....3
3De ce do'. ,oc'ri73 #. *ntrer'pse ea ,.r. s. ,i asc'ltat. 3Ai *n-eles oare de ce a' ,ost do'. ,oc'ri73
> nelini%te nea%teptat. #i-a *#pr.%tiat cea-a din creier.
38oate l-a' ratat pe pri#'l. 6a' l-a' tras ca s. *ncerce pistol'l3 a# +is e'.
3De ce +ici ei7 1are ei7 El. Doar el. El a tras a *ncercat sa' poate a ratat cel.lalt ,oc. !r.$*nd *n el. L'aser.
"ot.r*rea *#pre'n., dar n'#ai el a tras3 se n.p'sti ea pier+*nd'-%i r.s',larea.
31e-a' "ot.r*t7 6. se o#oare *#pre'n.73
I-a sc.pat 'n pl*nset.
31re+i c. se p'seser. de acord7 8'seser. tot'l la cale73 a# #ai *ntre&at e'.
D.d' din cap, c' &'+ele str*nse.
39-a ,ost oare la #i/loc &.'t'ra7 :i toate celelalte, da, dar #ai ales &.'t'ra de ast.-noapte...3
3;a n'3 #i se *#potrivi ea vl.$'it.. 6e pre$.tiser.. Ac'# *n-ele$. :i petrecerea. A ,ost o *n-ele$ere *ntre ei
doi. Iat. de ce a venit. Esta e #otiv'l. :i e', idioata nai&ii ce s*nt, n-a# pricep't i#ediat, nenorocita de #ine...3
3;ine at'nci, dar el7 De ce el ni#ic73
3> ,i ratat. 6a' i-o ,i c.+'t pistol'l. :i noi a# a/'ns acolo prea devre#e3 c.'t. ea con,'+ 'n r.sp'ns.
36a' pentr' c. a ,ost &eat. De$etele n'-i #ai st.p*nea' nici -i$ara. 6a' poate ,rica.3
3@rica n'3 respinse ea.
3De ce n'7 *n 'lti#'l #o#ent...3
3@rica n'. 9' el3 stri$. iar.%i ea.
9' #ai avea# p'tere s-o contra+ic. :i nici n' #i se p.rea ceva i#portant. @oc'rile acelea de pistol *nc.-#i
st.r'ia' *n creier, %i-n oc"i tr'p'l locotenent'l'i *n ,otoli', vi' sa' #ort c'# o ,i ,ost. Era' *ns. i#a$ini %i s'nete
,.r. nici o pondere, doar e5cesive doar in'tile4 n' se desp.r-ea' de adev.r'l #e', al nostr', c' privire la s'pri-
#area l'i *n so#n.
3A# a/'ns. 1"iar acolo *n spate3 an'n-. ea c' r.ceal., acceler*nd.
A&ia at'nci a# o&servat str.d'-a aceea c' serpentine rapide, printre +id'ri %'&re+ite %i cr.pate de 'n verde
*nt'necat, live+i separate c' $ard'ri de s*r#..
A# virat pe 'n dr'#ea$ de p.#*nt &.t.torit %i, ie%ind din #a%in., a# v.+'t c*teva coa#e de case sc'nde,
a%e+ate la distan-. printre ro%covi. 8an$lica ne#i%cat. a #.rii +.cea ,oarte departe, *nc. cen'%ie. 6e ,.c'se +i'., o
l'#in. p'drat. aler$a spornic *naintea soarel'i ca s. desci,re+e s. distin$. plin'rile %i $ol'rile printre ar&orii din
/'r, p'nctele aprinse ale ro%iilor din $r.dini, acoperi%'rile con,'+e ale ora%'l'i stins c'lcat acolo /os.
1asa era p.r.sit., ,.r. 'n sca'n ,.r. o #o&il., lipsea' p*n. %i '%ile interioare, doar 'n s'l de covoare vec"i
&*"*ind de pra, de-a l'n$'l peretel'i din ca#era cea #ai #are. > sla&. l'#in. al&'rie p.tr'ndea prin o&loanele
*nc"ise. A# ad'l#ecat i+'ri de var, de le#n invadat de #'%c"i.
31olo, pe c'loar. 1e #ai a%tep-i3 #. l'. ea ar.t*nd'-#i covoarele.
<r' s.-l instale+e l*n$. '%a &.ii, a%e+*nd'-l pe s'l'rile acelea, c' spatele la perete, acoperit c' c'vert'ra de la
$le+ne p*n. la #i/loc. 1' 'n $est s,ios %i repede retras *i *ndrept. p.r'l la t*#ple *l #*n$*ie '%or pe ,r'nte. Desc"ise
ro&inet'l de la cada din &aie %i pe cel de la c"i'vet. l.s*nd apa s. c'r$. la de&it'l #a5i#. 6ticla c' dop i-o p'se la
c*-iva centi#etri de #*na dreapt..
R.#ase *n s,*r%it privind'-l, c' p'#nii str*n%i *#pre'na-i ,iecare s'& &ra-'l op's.
3;iet'l #e' *n$er, #.car apa, n'-i a%a73 a# a'+it-o a&ia %optind. 3:i t', Doa#ne D'#ne+e'le, dac. ai
vrea...3
A# ie%it %i #-a# a%e+at pe treapta de-a,ar., de '%. at*rna 'n ca&l' electric ,.r. &ec, cei c*-iva #etri de
p.#*nt din ,a-a casei era' invada-i de &'r'ieni %i ci'lini $al&eni 'sca-i de ar%i-..
<edea# c'# cre%te de /'r *#pre/'r a#enin-area l'#inii #atinale, +'#+ete *ndep.rtate se %i strec'ra' prin
v.+d'", 'n ciripit din copaci dep.rta-i, era# *ns. prea into5icat de o&oseal. ca s.-#i #ai p'n %i alte *ntre&.ri.
9' era 'n +id, ci parc. 'n $ard #etalic ,oarte *nalt %i %'&red, poate s'te %i s'te de spaliere de pat'ri, pe care
tre&'ia s. le escalade+ c' risc'l de a #. ,ace pra,, picioarele de &eton n' voia' s. se p'n. *n #i%care s. #. asc'lte.
De /os, le$.n*nd'-se, 'n soldat *#i stri$a ceva, o &and. desenat. ,.r. litere *i ie%ea din contrac-iile +adarnice ale
$'rii...
0-a# tre+it.
D'p. ceas #i-a# dat sea#a c. n' dor#ise# nici #.car o /'#.tate de or.. A# tre#'rat de ,ri$ de%i aer'l se
%i *nc.l+ise. 1on%tiin-a #i-a revenit t'l&'re.
:i ea %edea pe treapt., c' coatele %i ,r'ntea $"e#'ite pe $en'nc"i.
?i$.rile, da. Dar nici 'n c"i&rit. 1' #are $ri/. #-a# d's p*n. pe coridor, i-a# dat la o parte c'vert'ra,
scotocind'-l ca s. $.sesc &ric"eta.
Respira #ai re$'lat, c' ,r'ntea a&'rit. de o '#&r. de transpira-ie.
D*nd ocol casei a# v.+'t doar o $r.#ad. de $'noi, &'c.-i de le#n, o $.leat. des,'ndat.. !eren'l 'rca &r'sc
#ai pov*rnit printre copacii rari c' tr'nc"i'l de c'loarea r'$inii, p*n. la o constr'c-ie pe /'#.tate asc'ns. de
verdea-., cren$ile, cear%a,'ri #ari peticite p'se la 'scat. )n c*ine $al&en de pripas #. privi de departe a$it*nd'-%i
coada &.n'itor. Disp.r' *n ,'$. %c"iop.t*nd dincolo de c'r&a del'%or'l'i.
3De ce cre+i t' c. a# $re%it73 #-a *nt*#pinat ea a&ia *n.l-*nd'-%i c"ip'l.
Era ep'i+at., livid.. :i #ie *ns. $*nd'rile *#i s.rea' disparate ca ni%te -.nd.ri lipsite de via-..
0-a# a%e+at pe iar&. atent s. n' sta' *ns. c' ,a-a la cearc.nele ei.
31a s. ,'$i# c' adev.rat, ar ,i tre&'it s. l'.# tot'l c' noi. L'cr'rile, pe locotenent3 a# r.sp'ns opintind'-
#.. 3:tii c*te a# 'itat7 8anto,ii, pistol'l, *nc. o vali+.. 1e rost a av't at'nci s. ,'$i# a%a73
Dar ,iecare c'v*nt a&ia rostit #. ap.sa4 o piatr. care se pr.v.lea *n *nt'neric'l 'nei ,*nt*ni, iat. ce era#.
9-a r.sp'ns, asc'n+*nd'-se iar *ntre &ra-e p*n. la p.r, '#erii i se ridica' ,iravi c*nd respira.
36ora ta, celelalte do'., ac'# le vor ,i sp's tot'l la cine %tie c*-i3 a# #ai sp's e'. 3:i s. sper.# c. a' ,.c't-
o, dat ,iind c. a# ,ost at*t de pro%ti. 6. sper.# c. locotenent'l n-a #'rit, c. l-o ,i salvat cineva. 1e s.--i sp'n #ai
#'lt.3
38e sc'rt, re$re-i cele *nt*#plate. Dac. da, ce #ai ca'-i aici7 !e-a# r'$at e' s. vii7 D'-te la locotenent'l t.',
d'-te 'nde vrei3 r.sp'nse ea ,.r. 'r#. de #*nie, *nc"is. *n ad.post'l ei.
31e-i c' asta. Ai p'tea s-o la%i &alt.. )nde s*nt7 6*nt aici7 :i at'nci ispr.ve%te3 a# replicat c' ani#o+itate.
1.sca, se destindea prin $r.din., c' &l'+i-a al&. #ototolit..
3Doa#ne de-a% avea #.car 'n pieptene3 se c.+ni ea s. r*d.. 30ania #ea de #oco,anc. s. plec de-acas. ,.r.
po%et.. =ici c. o s. vin. d'p. noi7 8*n. aici7
39' e $re' de $"icit.3
31*t d'rea+., so#ni,er'l .la.3
38'-in. 0ai ni#ic. !otdea'na a d'rat p'-in, pare-#i-se. Depinde c*te ia3 a# r.sp'ns.
3Da. E into5icat. At'nci o s. se tre+easc. c'r*nd. :i o s. poat. "ot.r*. > s. ve+i.3
0er$ea prin ,a-a #ea, doi pa%i c.tre #a%in., doi pa%i c.tre cas., &'r'ienile *i trosnea' s'& pa%i, o vedea#
#i%c*nd'-se de colo-colo #as*nd'-%i &ra-ele a#or-ite, pip.ind'-%i ,a-a, p.r'l de la cea,..
3Dac. ar ,i vr't s. #oar. c'# sp'i t', o s. #ai ,ie *n stare s. ia vreo "ot.r*re73 a# vr't s. *ntre&.
6-a oprit, preoc'pat. iar.%i s. sape ,.r. nici 'n scop *n pra, c' &o#&e'l panto,'l'i.
30ie n' #i-e ,ric.. Dar deloc3 +ise ea *ncet. 0-a% *ntoarce %i *napoi, dac. i-ar ,i l'i de ,olos. 6.-l ,i l.sat oare
acolo7 6. treac. prin ,el %i ,el de c"in'ri7 1e p'tea# ,ace dac. n' asta. 8entr' tine, l'cr'rile sta' alt,el, %ti' &ine.3
3E' 'n'l ar tre&'i s. ,i' *n tren. 8er#isia #i-a e5pirat. Dac. n' se #ai *nt*#pl. ceva, s,*r%esc doar *n *nc"i-
soare. E &ine73
R*se, pre'#&l*nd'-se iar.
3:i ce #are l'cr', pentr' 'n soldat7 2n.'ntr' sa' a,ar., n' e tot'na7 Ia sp'ne-#i4 ai ceva &ani73
3De ce73
38*n. n' iese toat. l'#ea pe strad.3 $*ndi ea rapid 3ar ,i &ine s. c'#p.r.# c*te ceva. > sticl. de ca,ea, -i$.ri,
ni%te &rio%e dac. se $.sesc. <rei7 E o pr.v.lie, i#ediat la dreapta d'p. dr'#ea$. A' de toate. 2n cinci #in'te te
d'ci %i vii.3
3De ce e' %i n' t'73
;o#&e'l panto,'l'i pr.,'it *%i pierd' &r'sc r.&darea rel'*nd'-%i s.p.t'rile.
39'-l p.r.sesc3 se *#potrivi ea cal#. 3'nde este el s*nt %i e'. :i-apoi pe-aici l'#ea o -ine #inte pe #a#a.
0ai &ine s. n' #. vad. c"iar pe #ine. 1orect7 Dac. tot'%i n' vrei, n' te d'ce. 9' vrea' s. te o&li$.3
3Ac'# i#ediat73 a# cedat e'.
32ncearc.. 1e te cost.. Aici l'#ea se tre+e%te devre#e, e aproape ca la -ar.. G*nde%te-te4 o ca,ea &'n.. 9e-ar
prinde &ine la to-i.3
0-a# ridicat *n picioare, #'%c"ii s-a' de+#or-it c' *#p'ns.t'ri s'& piele.
3:i o l'#*nare3 se $r.&i s. ada'$e 3e #ai &ine oric'# s. ave# 'na.3
;.tr*na n' #ai ispr.vea de #anevrat piston'l #a%inii de ca,ea e5pres. ;ra-'l cen'%i' %i +&*rcit oc'pat c'
opera-ia n-a *#piedicat-o s.-#i ar'nce 'n +*#&et pe /'#.tate sc"i-at.
38'-in. r.&dare, v. ro$. Apa n' e *nc. ,ier&inte. 8*n. at'nci ar'nca-i o privire prin /'r. 8oate v. #ai vine
vreo idee. Aici ave# de toate. 1a *n ora%.3
> perdea *nc"idea pr.v.lia *n ,'nd, cei c*-iva #etri era' plini de c'tii, pe ra,t'ri era' e5p'se pira#ide de &or-
cane %i alte recipiente. )n c*ntar de #*n. de #ari di#ensi'ni +.cea p.r.sit pe ni%te co%'ri de +ar+avat.
2n spatele 'nei stive de a#&ala/e colorate a# v.+'t tele,on'l, c' cartea at*rn*nd de 'n lan-.
1andida, #i-a venit &r'sc *n #inte. Ines, n'-#i a#intesc n'#ele de ,a#ilie. 6a' casa locotenent'l'i. Ar ,i
de-a/'ns s. a'd o voce oarecare ca s. *n-ele$. @ire%te, a% ,i p's receptor'l *n ,'rc. ,.r. nici o vor&.. 6a' a% ,ace iar
o $re%eal.7
1' i#a$ina-ia sleit. a# 'r#.rit o clip. '#&re nec'nosc'te perind*nd'-se prin *nc.perile acelea.
39' e *nc. a%a c'# ar tre&'i. Dar dac. vre-i s-o $'sta-i3 #. c"e#a &.tr*na *#pin$*nd pe te/$"ea o ce%c'-. de
ca,ea.
2n ti#p ce &ea#, *#i si#-ea# ,iecare ,i&r. aspirat. l*nced de cele c*teva pic.t'ri de c.ld'r..
=iarele, #-a# #ai $*ndit.
3=iare7 Asta n'. 0ai t*r+i'. 8e la a#ia+. %i 'neori nici at'nci3 *%i e5pri#. ,e#eia re$ret'l c' o $ri#as. ce-i
de+velea $'ra ,.r. din-i. 31e, s-a *nt*#plat ceva $rav7 Alte r.+&oaie7 )nde-o s-a/'n$. %i l'#ea asta. 6p'ne-#i
d'#neata, c. poate %tii.3
A# ie%it c' pac"et'l, sticla ,ri$ea %i era# nevoit s. sc"i#& #ere' #*na.
!i#p'l p.rea ,oarte l'n$, 'n spa-i' ,.r. li#ite, #ai 'scat %i #ai al& dec*t cer'l acela de/a cotropit de soare.
Dar *n alt. parte, *n ca#erele de dincolo, c' ,ar,'rii %i pa"are *n de+ordine, %i la ca+ar#. %i *n tren'l #e' c.tre
9ord, acela%i ti#p aler$a prea repede p*r/olind'-se, #. /e,'ia #. ac'+a.
Dr'#ea$'l de p.#*nt &.t.torit era a&r'pt, #-a# *ntre&at c'# de i+&'tise 6ara s.-l dep.%easc. at*t de lesne.
0a%ina %i casa reap.r'r. d'p. o c'r&. ,oarte str*ns..
Ea era *nc. pe treapt., c*nd #. v.+' c' pac"et'l %i sticla *n.l-. o #*n. ca pentr' a #. ,elicita.
3!ot doar#e3 ,.c' ea ridic*nd'-se. 36. ,i-ncercat oare s.-l tre+esc7 Ar ,i ,ost #ai &ine73
36. #ai a%tept.#. 2nc. o or.. 9' #ai e #'lt.3
3> or.3 accept. ea convins..
L'. sticla, dest'p*nd-o c' l.co#ie.
39'-i nici 'n pa"ar. 1e #ai cas. %i ce #ai oa#eni de ni#ic3 ,.c' ea #'str.toare.
;.' ap.s*nd'-se pe piept ca s. re+iste ,ier&in-elii.
3;'n.. > s. #ai ,ie cald. %i c*nd se tre+e%te. 1e-i c' pr./it'rile alea7 9-ai $.sit &rio%i73
8.rea din no' dornic. s. ,ac. ceva, s.-%i $.seasc. o oc'pa-ie. A# privit-o *ncerc*nd s.-i ,ac evident.
e5ten'area #ea.
6tr*nse &r'sc din '#eri, privirea i se pierd'.
31ine +ici c. o s. vin.73 ,.c' ea c' $las sc.+'t. Fandar#ii sa' poli-ia7 0ai &ine /andar#ii, n' cre+i73
9-o s. vin. ni#eni, a# si#-it parc. o &',nit'r. *n sinea #ea. 9-o s. ne ca'te ni#eni, n' s-a *nt*#plat ni#ic,
<incen+o n-a #'rit, tot'l #er$e #ai departe ca *nainte %i noi o s. contin'.# s. ne *nv*rti# ,.r. rost prin aer'l .sta
'scat, *n s's %i-n /os ca ni%te #'%te, ca ni%te ,ire de pra,.
1a s. r'p tot'%i t.cerea a# +is4 3Fandar#ii. :i cine i-ar p'tea ad'ce aici73
30a#a. 6or.-#ea. Doar ele. 1ine altcineva %i-ar p'tea *nc"ip'i3 o,t. ea.
2%i v*r*se #*inile *n cordon, ca 'n &.iat a,lat *n *nc'rc.t'r..
3>&oseala e r.' s,.t'itor3 'r#. ea. 36. n' ne &ate# cap'l. 6t.# %i a%tept.# aici.3
36i$'r. 1orect3 a# +is e'.
31orect3 *nc'viin-. ea c' 'n +*#&et.
31ine %tie. 8oate #ai ave# ti#p. 1ine poate sp'ne73 a# #'r#'rat ,.r. convin$ere.
3;a da. Da3 se av*nt. ea deodat., &'c'roas. de oca+ia ivit.. 3> s. aran/e+e el tot'l. 6tai s. se tre+easc., o s.
se $*ndeasc. el. 8arc. v.d. A% ,i *n stare s. /'r.
3> s. aran/e+e doar dac. #ai tr.ie%te locotenent'l. Alt,el, ce-ar #ai ,i oare de aran/at73 a# r.sp'ns.
31' si$'ran-. tr.ie%te. I#&ecilii n' #or niciodat.. 9ici c"iar *#p'%ca-i3 replic. ea c' ostilitate.
36ara...3
0. ,i5. c' privirea.
3;ine, &ine. Ai dreptate3 r.sp'nse ea c' $las'l ac'# indi,erent. 3:ti' %i e' c. $*ndesc str*#& %i ,ac r.' %i tot
#ai r.' #ere'. :ti' %i e'. Dac. #-ar vedea #a#a, &iata ,e#eie. 0-ar +idi de vie. 9ici n'--i po-i i#a$ina.3
XII
Era 'n %ir de ,'rnici, #ari l'cioase, *nainta' pe o c.r.r'ie pr.,'it. ,oarte *n$'st., #er$*nd *n +i$+a$ printre
ier&'ri, c' a&do#enele ond'l*nd din *#pin$erea picior'%elor. >rdinea se desco#p'nea *n rotiri ,e&rile la poalele
'n'i tr'nc"i, *n cr.p.t'ra ,.inoas. a 'nei r.d.cini.
38leac.. Doar 'n #in't. @ii dr.$'-3 *#i sp'sese trepid*nd. 30. d'c s.-l tre+esc. Las.-#. pe #ine. 8e 'r#. te
c"e#. !e stri$ e'.3
A# *n.l-at privirea d'p. +$o#ot'l 'n'i avion. 8ro,il'l cen'%i' tri'n$"i'lar *%i ,.c' apari-ia str.l'cind i#a-
c'lat pe cer, *n direc-ia ora%'l'i, ,.c' 'n vira/ ac'# lini%tit, &*+*it'l ,'sese a&sor&it cel dint*i.
Era opt. 8oate c. dac. #-a% ,i l'n$it pe spate a% ,i re'%it s. dor# ni-el. Dorin-a de so#n era *ns. p'ternic. %i
totodat. distant.. G*nd'ri in'tile *#i cople%ea' creier'l, *#pr.%tiind'-se c' $re'4 s.-#i p'n iar.%i 'ni,or#a, de
pild., sa' re$ret'l de a ,i tri#is acas. o sin$'r. il'strat..
!r.s.t'rile tatei, ale #a#ei, ale soldat'l'i sard care dor#ea *n dreapta #ea la ca+ar#. n' asc'ndea' c"ip'ri
o#ene%ti reale, era' doar p'ncte %i cerc'ri ,i5ate ca s. indice 'n loc, dar 'n'l ne'tr', tot #ai p'-in al #e' sa'
so#nolent.
9ici 'n se#n de via-. dinspre cas.. 8ese#ne n' i+&'tise s.-l tre+easc., poate se #.r$inea s. %ad. *n ,a-a l'i
,.r. s.-l #i%te, ,.r. s.-l stri$e. <r./it. ca de o&icei, se *n-ele$e, nici n-ap'c. s.-l priveasc. %i e pierd't., ca o c'rc.
plo'at., ce-o s. se-alea$. de "ot.r*rea ei c'ra/oas.7
9' s-a *n,*#plat ni#ic, n-a #'rit a&sol't ni#eni, o %ti', doar c. s*nte# *n a,ara l'#ii, poate pentr' c. s*nte#
al'n$a-i din ea, dar a$.-*nd'-ne *nc. c' 'n$"iile de aceast. 'lti#. cr'st. de p.#*nt, %i tot ,.r. s. %ti# c'# o s.
reveni# *n sc'rt ti#p printre ceilal-i %i tot'l va re*ncepe din no' %i vo# 'ita vo# 'ita. 8er#isia a e5pirat, a e5pirat
ieri noapte sa' a+i de di#inea-.7, a% ,ace #ai &ine s.-#i p'n iar 'ni,or#a...
0i-a# aprins o no'. -i$ar., avea# $'ra a#ar. care n' #ai rec'no%tea $'st'rile, li#&a inert. $ran'loas.. >
pat. c.+'t. cine %tie c'# pe #*nec., a# ridicat c' do'. de$ete o ,'rnic. ale$*nd-o dintre cele #ai #ari, *n vre#e
ce ea d.dea ne&'ne%te din picioare %i din antene %ir'l *%i vedea de tre&'ri, *n pra, p*n. la r.d.cin. %i *napoi.
3D'-te la nai&a3 a# +is d*nd'-i dr'#'l s. cad., dar printre ci'linii cei #ai *nc'rca-i.
Ac'# #. #i%c, #. ridic *n picioare %i #. d'c acolo, #ai &ine s. v.d ce-i c' ei, s. n'-i las sin$'ri.
A# privit *nc. o dat. de /'r *#pre/'r, #'c"iile caselor printre ro%covi, #area *ndep.rtat. aplati+at. s'&
a&'rii *ncen'%a-i, verdele or&itor al copacilor.
Istovirea care #. ap.sa pe spinare era 'neori c"iar pl.c't., *#i se#nala #oale ,iecare #'%c"i ,.c*nd'-#i-l
#ai ,a#iliar c' ,el %i ,el de s,*r%eli, *n-ep.t'ri, tre#'r.t'ri.
Ap.r' *n ,a-a casei, acoperind'-%i ,a-a c' #*inile.
A# aler$at *n *nt*#pinarea ei.
39' #. vrea3 "o"otea ea ,.r. s. se descopere. 39' #. vrea. 0-a al'n$at.3
3Dar *i e &ine73
D.d' din cap la ad.post'l #*inilor, c' 'n "o"ot #ecanic.
3A-i stat de vor&.7 *%i a#inte%te ceva7 :tie 'nde s*nte#73
6tr*nse din '#eri, se *ntoarse or&e%te p*n. ce si#-i treapta. 6e l.s. s. cad. pe ea.
0i-a' tre&'it c*teva sec'nde ca s. #. s#'l$ de-acolo s. trec pra$'l. 2#i si#-ea# cap'l $olit %i-#i v'ia, %i
si#-ea# c. vid'l acela *#i era d'%#.nos, dar a# scocior*t in'til ca s. a# pe &'+e, *n creier, #.car do'. vor&e
pre$.tite.
Era *nc. pe covoare, c'vert'ra dat. la o parte, sticla c' ca,ea *ntre #*na dreapt. %i sto#ac. 1' o &atist. '#e-
+it. 6ara tre&'ie s.-l ,i sp.lat pe ,a-., a# v.+'t c*rpa ar'ncat. *n c"i'vet..
3E' s*nt3 a# +is *ncet..
9' #i s-a p.r't c. #.-ncearc. e#o-ia sa' tea#a sa' #ila, *l privea# ca pe-o epav., o ,.pt'r. ci'dat. *n spa-
-i'l dintre do'. %ir'ri de pat'ri dintr-'n spital.
31iccio3 se #'l-'#i el s. +ic..
:i-%i destinse #'%c"ii.
0-a# aplecat, a# aprins o -i$ar., i-a# p's-o c*t #ai aproape de &'+e. 6e *ntinse c' aviditate.
38rietene3 #ai +ise el.
Avea vocea r.$'%it. *#p*slit. de so#ni,er, *%i desprinse -i$ara ca s. t'%easc., s. &ea o sor&it'r. de ca,ea, s.
t'%easc. *nc. o dat. *ntr-o l'n$. eli&erare.
8e ,'nd'l sticlei s. tot ,i r.#as do'. de$ete dintr-'n lic"id noroios.
31iccio3 repet. el.
3Da, do#n'le. Aici s*nt. <. si#-i-i &ine73
?i$ara i se rosto$oli lent *ntre &'+e dintr-'n col- al lor *n cel.lalt, ca s.-i at*rne *n cele din 'r#. de parc. n'
%i-ar #ai ,i dorit-o.
31ine e7 0ai e cineva73
39i#eni do#n'le. Doar noi doi.3
2ncerc. s. +*#&easc., rec'nosc.tor, c'prins de-o #are sl.&ici'ne.
3G"ea-.. Ad'-#i $"ea-.. 1a s. #estec. DaA repede3 ,.c' el s,*r%it.
39' e $"ea-.. Aici n' e3 a# r.sp'ns.
39'73 se a$it. el a&ia, a&ia. 3:i de ce n'. 1e se-nt*#pl.. Aici7 1e-nsea#n. aici.3
A# *ncercat s. vor&esc str.d'ind'-#. s. ,i' ,oarte concis, sc.+*nd treptat $las'l ca %i c'# ar ,i ,ost vor&a de
o poveste ,oarte dep.rtat. %i oarecare, ca %i c*nd a% ,i redat #ai sintetic an'n-'l econo#ic dintr-'n +iar, da, a%a.
6e spri/inise c' cea,a de perete, o clip. doar ,'#'l -i$.rii ie%i #ai repede prin n.ri, c*nd a# ter#inat de po-
vestit n' +ise ni#ic, -i$ara arse p*n. la 'lti#'l centi#etr', a# *ntins do'. de$ete, a acceptat ,.r. nici o re+isten-.
s.-i *ndep.rte+ #'c'l.
3!re&'ie s. ne "ot.r*#3 a# +is p'-in d'p. aceea.
3E"7 1ine e. !ot t'73
3Da, do#n'le3 a# rel'at nervos. 36ara %i c' #ine. A# a%teptat. A# a%teptat an'#e s. v. tre+i-i. 1a s. v.
"ot.r*-i. E t*r+i'. Aproape no'..3
39o'.3 repet. el.
;ra+dele celor do'. rid'ri dintre nas %i o&ra/i i se ad*nciser. ca ni%te d*re de creion c"i#ic. 2#i *ntinse sticla
de ca,ea, i-a# p's-o *n #*n. pe cea de B"isCD. > lipi de o&ra+ rotind'-%i-o pe el ca s.-i ,'re din r.ceal., dar
ren'n-. s-o d'c. la $'r., o *#pinse re,'+*nd, dreapta *i tre#'ra.
3!re&'ie s-o c"e# pe 6ara. 6.-i sp'n ceva73 a# rel'at e'.
6c't'ra din cap, c' ,r'ntea *ncre-it. toat..
3E a,ar.. 8l*n$e. E distr's.. 9-ar ,i #ai &ine ca noi ac'#...3 a# contin'at.
2ntinse #*na, i-a# si#-it str*nsoarea *n /'r'l &ra-'l'i #e', dar a$itat., n' p'ternic..
38'ne-o s. ,ac. ceva sa' tri#ite-o de-aici. Dac. n' pleac., s. ai&. tot ti#p'l ceva de ,.c't. 6. n' $*ndeasc..
6. n'-#i stea pe cap3 %opti el *n i+&'cniri de nelini%te.
3Dar, do#n'le, noi...3
39' tre&'ie s. r.#*n. aici. 9' vrea'3 'r#. el, *nl.t'r*nd'-%i c' disperare pasta v*scoas. din $*t. 3E' tre&'ie
s. plec. 6. plec s. dispar s. #or. 8ricepi7 9-a# re'%it ast.-noapte, s. #. &at. D'#ne+e'. Ac'# *ns. da. !' *#i
e%ti prieten, *#i e%ti prieten de n.de/de, n'-i a%a7 A/'t.-#..3
De$etele l'i contin'a' s.-#i ,r.#*nte &ra-'l *ntre p'#n %i cot, conv'lsive.
3Do#n'le, dar e'...3
3!aci din $'r.. @ie--i #il.. !aci. 9ici 'n c'v*nt. 9' pot s'porta r'%inea. 6.-#i #ai %i ,ie r'%ine4 n'3 s,*r%i el,
t'%ea asc'-it. $*/*ind la p*nd. *n spatele ,iec.r'i c'v*nt 3n' s*nt 'n le'. 1redea#, dar n'. 9' s*nt. <incen+ino,
&iet'l de tine, *n ce &'cl'c te-a# &.$at...3
1eva #ai t*r+i' a# re'%it s.-l convin$, i-a# p's *n #*n. &aston'l de &a#&'s, l-a# a/'tat s. ,ac. #.car doi
pa%i s'& cer'l li&er.
2l si#-ea# ca pe 'n tre#'r a&ia percepti&il al.t'ri de #ine, o p.p'%. din ,oi-. de "*rtie, '#&let'l pentr'
pri#a oar. e+itant *#pleticit, &aston'l care ren'n-ase s. e5plore+e.
1*nd co&or* treapta, tres.ri.
9' soarele n' l'#ina p.r'r. a-l atin$e, ci s',larea pestilen-ial. contact'l insidios c' cine %tie ce /ivin..
39'3 i+&'ti c' $re' s. rosteasc..
Dar se l.sa pe spate ne#ai$.sind'-%i ec"ili&r'l.
L-a# tras c' preca'-ii p*n. la '#&ra 'n'i copac, din spatele casei ap.r' deodat. 6ara. 2%i #'%ca nod'rile de
la #*n., c' oc"ii *n,rico%a-i, atent. la cea #ai ne*nse#nat. #i%care a noastr., la el, c'# lent %i ,ra$il se l.sa pe vine
se a%e+a *n iar&., dar %i acolo ,.r. nici o c'rio+itate c*nd atinse scoar-a copac'l'i c' spinarea, teren'l aspr' din /'r.
8rin $est'ri, *ntin+*nd &ra-ele #i%c*nd de$etele, *ncerca# s. #. ,ac *n-eles. 6ara *ns. nici #.car n' se 'ita la
#ine, *ncre#enit., atras. n'#ai de el.
1*nd se "ot.r* s. co#'nice c' #ine, ,.c' o #i%care lipsit. de speran-., se $"e#'i apoi pe c.lc*ie,
ne#ai*ndr.+nind s. se apropie.
6e sc'rser. #in'te nes,*r%it de l'n$i, privirea *#i era ,ascinat. de rotirea verti$inoas. a sec'ndar'l'i de la
ceas, 'n $reier sin$'ratic sparse t.cerea, *nalt *n spatele nostr'.
Respira c' tr'd., r.$'%eala ca 'n scr*%net sticlos *n ,iecare $'r. de aer tras. *n piept.
39ici o sc'+.3 se *n,iora el.
A tre&'it s.-l s's-in *nainte de a-%i pierde spri/in'l de tr'nc"i, *%i resta&ili po+i-ia, dar ,.r. a participa
con%tient la #i%carea #'%c"ilor.
3<. si#-i-i #ai &ine, do#n'le73 a# *ntre&at c' $las sc.+'t.
3A" t' e%ti. 6p'ne-#i c. n' #ai e5ist. Dispari de-aici4 ,.-#. s. si#t c. n' #ai e5ist3 rosti el printre din-i.
A# v.+'t-o pe 6ara ridic*nd'-se, *naint*nd $ri/'li' '%or *n v*r,'l picioarelor p*n. la copac'l nostr', c' 'n
de$et la &'+e, trec*nd peste orice e+itare.
6e a%e+. l*n$. el.
0-a lovit drept *n ini#. ca o *#p'ns.t'r. aproape d'reros. &l*nde-ea c' care i+&'ti s.-i lase *n /os 'n '#.r,
s.-i do#oleasc. tensi'nea persistent. *n oase p*n. c*nd *i p't' c'lca *n poal. cap'l. 0*na l'i dreapt. se ridicase o
clip. ca s. se *#potriveasc., dar c.+' n'#aidec*t ,.r. vla$..
39'3 $e#ea el 3n'.3
3;ine3 *l %i *nde#na s. tac. 6ara c' 'n ,ir de $las t.r.$.nat. 3;ine. 9' te #ai $*ndi. 9' te #ai $*ndi la ni-
#ic.3
2i *ndrepta p.r'l c' #ici atin$eri speriate, *l #*n$*ie '%or pe ,r'nte ca pe 'n copil &olnav, c'prin+*nd'-i apoi
cap'l *n &ra-e, ,oarte palid..
0-a# *ndep.rtat prin iar&. ca s. n' #ai ,i' at*t de aproape de ei.
39' a%a3 contin'a $ea#.t'l. 39'.3
*4ai* %optea ea, c' privirea pierd't. *n dep.rt.ri 3e &ine. De ce s. s',eri. Gata. Gata ac'#.3
:i *l le$.na '%or.
3<ia-a se d'ce. A'+i7 6e d'ce3 c'vintele s#'lse din el se a#esteca' *ntr-o *#pletire ,irav. c' *nde#n'rile la
t.cere ale 6arei. 3Doare. Dar e drept. 1orect... 6*nt 'n la% 'n...3
3;ine &ine3 n' contenea ea d'ios, s'p'n*nd'-l 3n' tre&'ie s. te $*nde%ti. 9' tre&'ie.3
30i-a ,ost ,ric....3
3!'t'rora ne e ,ric. t't'rora. E &ine. >di"ne%te-te, *n$era%'l #e'3 contin'a 6ara, o clip. oc"ii ei *nt'neca-i
se a&.t'r. p*n. la #ine, ocolind'-#. ca pe 'n o&stacol s'p.r.tor.
Ac'# n' #ai era# a$itat, doar *n,rico%at, ,.r. ie%ire. 0-a# *ntors la treapta din ,a-a casei. 6oarele se %i
*nr.ia c' toat. ,or-a.
Ei era' o 'nic. pat. al&. pe care '#&ra copac'l'i o *#pestri-a o pens'la c' delicate-e. Iar e' dat a,ar., eli#i -
nat, na',ra$iat s.r.cit.
8'-in #ai t*r+i' a# intrat ca s.-#i p'n 'ni,or#a.
XIII
:edea# *n &aie pe #ar$inea c.+ii, apa aproape se oprise, n' #ai c'r$ea dec*t 'n ,iri%or %i nici acela rece,
l'nec*nd ,irav printre de$ete.
8antalonii c.#a%a #ilitar. *#i at*rna' pe '#eri ca +dren-ele 'n'i va$a&ond. 9'-#i $.sise# cravata %i nici
centiron'l. :i #i se p.rea c. e5al. 'n #iros st.t't, acid, de r*nce+eal. sc*r&oas..
E &ine, ,ie %i-a%a, n' #ai vrea' s. sper ni#ic s.-ncerc ni#ic, n' #ai ,ac nici 'n pas n' #. #ai $*ndesc.
0i-a# cl.tit $'ra c' 'n de$et de B"isCD, a# *ncep't s. #. privesc anevoie *n o$linda #in'sc'l. de deas'pra
c"i'vetei. )#&ra &.r&ii #. de+avanta/a %i #ai #'lt, o&ra/ii era' o #e#&ran. soioas. %i cen'%ie. )#ilit, #-a#
ap'cat s. #. sp.l ,.c*nd'-#i #*inile c.'% s'& ,ir'l de ap., o cl.tire s.rac. de ,iecare dat., oc"ii #. d'rea' c"iar %i
la cea #ai #ic. ap.sare pe pleoape, r.coarea celor c*torva pic.t'ri se risipea i#ediat.
8oate *#i era %i ,oa#e sa' di#potriv. 'n soi de $rea-.. 8'n$a c' #ar-ipane r.#.sese pe 'ndeva, n' ,olosea
ni#.n'i. A# rev.+'t ca pe o l'#ini-. ,oarte *ndep.rtat. ,oarte d'ioas. #asa pre$.tit. *n pri#a sear., 1andida,
0ic"elina, Ines ad'c*nd care #ai de care #*nc.r'ri peste #*nc.r'ri, la ,iecare ,el de #*ncare 'rlet'l l'i nes,*r%it,
r*set'l l'i, cererile *ntre&.rile laco#e ale locotenent'l'i.
Ines, cine %tie ce p.l.vr.$eli la ora asta.
6t.tea' tot acolo, *n t.cere, #*na st*n$. a 6arei ,.c*nd v*nt lar$ potolit ca s. al'n$e +&or'l c"in'itor al 'nei
insecte, el a&sent ca %i c'# ar ,i dor#it.
:i $reier'l c*nta, &'r'ienile %i ci'linii p.rea %i #ai 'sca-i s'& l'#ina violent., cer'l de 'n al&astr' d'reros. >
d'&l. d*r. al&. *ncep' s. *l &r.+de+e c' rapiditate, ,.r. sca#e %i +$o#ote. )n avion c' reac-ie, aproape invi+i&il, la
,oarte #are altit'dine.
Hai4 descarc.-te. Desc"ide--i $'ra /e$oas. %i vars. cele o s't. sa' o s't. de #ii de #e$atone pe care le ai *n
&'rt.. @. s. e5plode+e tot'l %i s. se ter#ine o dat., n' #ai e ni#ic de salvat, a#in. De ce #*ine, c*nd o s.--i ,ie
&ine %i n' ac'#, i#ediat7
Dar nici c"iar aceast. r.t.cire *n #ine %i de #ine, pe care o si#-ea# *n corp %i #. do&ora, dar *#i d.dea %i
consisten-., n' era o convin$ere a'tentic., n' era o dorin-. a&sol't. de ani"ilare %i de a ,i ani"ilat, ci doar 'n re,le5
al ra-i'nii de,icitare, al vie-ii ine5p'$na&ile.
Ra-i'ne %i via-. pe care n' #ai i+&'tea# s. le desci,re+, str*#&ate %i *nveninate de tot ce se *nt*#plase,
c.l.toria %i el %i vi/elia l'i de vor&e, cele do'. *#p'%c.t'ri *nc. pre+ente *n eco', locotenent'l s*n$er*nd *n ,otoli',
iar ac'#, #ai teri&il. ca orice, #ai ostil. ca orice, i#a$inea celor doi *n ,a-a #ea4 al&i pastela-i *n '#&ra
prietenoas. a copac'l'i, c','nda-i inaccesi&ili *ntr-o *#p.care ce repre+enta o o,ens., o &.taie de /oc, c"iar dac.
p'tea ,i doar o &iat. pace de co#edie.
2nc. o dat. #i-a# dat sea#a c. n' era vor&a de ,ric. %i nici #.car de invidie, ci de 'n perete $lacial $r.&it s.
#. separe pe #ine de orice l'cr' c'nosc't sa' posi&il.
0. /'ca# c' c'tia de c"i&rit'ri %i-i privea# pe cei doi *n panora#a verdel'i, a copacilor, #i s-a p.r't c. s*nt
'n p'nct al& *n retra$ere, tot #ai nesi$'r %i #ai str.ve+i'.
Ac'# dispar %i o dat. c' ei copac'l, loc'l, ora asta, #. $*ndea#.
6e ,.c'se 'nspre+ece.
A# *nc"is ,erestr'ica, #i-a# *#p.t'rit cost'#'l d'p. ce a# *ncercat in'til s. desci,re+ #ister'l petei de pe
#*nec., a# scotocit iar.%i prin vali+. de%i era# convins c. n-avea# s. $.sesc *n ea nici pasta de din-i nici &rici'l
de ras. Ele #-ar ,i consolat, ivind'-se neprev.+'te din acel v.l#.%a$ de l'cr'ri.
31iccio. <ino. :i sticla3 #-a# a'+it stri$at.
@'#a', a%e+a-i spate *n spate, d'p. ,el'l c'# a *ntins r#na dreapt. d'p. B"isCD a# int'it c. e #ai odi"nit %i
st.p*n pe sine. >c"ii 6arei il'#ina-i de o no'. *n,l.c.rare.
3:e+i. De ce dispari. 6a' dor#eai73 #. intero$. el.
2%i re$.sise vocea nor#al., doar p'-in voalat. de o&oseal. %i #ai lent..
3Aici s*nt do#n'le.3
0-a# a%e+at pe iar&., soarele *n ascensi'ne di#in'ase cerc'l de '#&r. din /'r'l copac'l'i.
2ntinse o #*n. ca s. #. atin$., pip.ind tresa c.#.%ii #ilitare.
3?i-ai %i p's stel'-ele3 co#ent. el. 3Lic"id.#, a%adar. @oarte &ine.3
6ara *i a&.t' aten-ia. =*#&et'l #ai de$ra&. p'eril dec*t convins *nc'viin-a ca s. #. ,ac. s. pricep4 cri+a a
,ost dep.%it., tot'l e &ine ac'#.
3I#portan-i s*nte-i voi, n' e'. E', doar ,'# ,.r. ,oc3 +isese el c' triste-e dar ,.r. e+itare.
3!e *n%eli aici. 1e e #ai &'n din ,oc e toc#ai ,'#'l, par,'#'l3 se str.d'ise s. i-o *ntoarc. 6ara.
@r.#*nta iar&a c' #*na, r'p*nd 'n ,ir d'p. alt'l, c' ,r'ntea aplecat., c' p.r'l *n %'vi-e c*l-oase. ;'+ele
decolorate.
3!re&'ie s. te ,aci ,ilosoa,., n' doctori-.3 replic. el cal#.
1*teva #'sc'li-e vi&ra' prin v.+d'" *n traiectorii nere$'late ,.r. a p.r.si nici o clip. spa-i'l presta&ilit.
39' vrea' s. v. &a$ la ap.. 1e D'#ne+e', #.car at*ta3 rel'. el c' $las sc.+'t.
3Dar dac. <incen+o...3 tatona ,ata.
39ici 'n <incen+o3 *i tie vor&a el, *n aparenta i#pasi&ilitate an$a/*nd'-%i 'lti#ele res'rse nervoase. 3>
*#p'%c.t'r. d'p. 'rec"e n' d. $re%. 1a *n $'r.. Doar c. *n $'r. tot'l se ,ace +o& %i pentr' ceilal-i...3
Asc'lta#, *l privea# pe el apoi pe ea, pese#ne pentr' c. #i se p.rea' at*t de *ndep.rta-i, iar c'vintele acelea
,alse %i in'tile. 9' s-a *nt*#plat ni#ic, niciodat.4 e doar 'n'l din visele *n care /oac. el, t*r*nd tot'l c' sine.
3Gata3 *l r'$a 6ara.
3;ine $ata3 consi#-i el, cap'l *i s.rea dintr-o parte *n alta. 31e-ar tre&'i s. v. cer7 6. #. sp*n+'ra-i7 6. #.
ar'nca-i *n #are7 De ce s. ,i-i voi conda#na-i7 La% nenorocit, dar n' c"iar p*n. aici. 9' #ai e5ist. nici o ale$ere.
D'-#. iar acolo. 1a+'l e *nc"is. :i nici s. n' #ai disc't.#. !oat. vor&.ria asta, toat. ep'i+area asta in'til..3
39'3 replic. 6ara.
39' %i ce3 r*se el sec a$ir*nd'-%i #a5ilarele. 3Gro+av. sol'-ie. 1e &ine dac-ar ,i de-a/'ns n'-'rile noastre.3
30i-e sete3 s'spina ac'# 6ara.
6e ridic. *n picioare ca s. ,ac. doi pa%i c"in'i-i *n /'r'l copac'l'i, *%i de+#or-i &ra-ele t'l&'r*nd +&or'l
#'sc'li-elor, care *ns. *%i rel'ar. n'#aidec*t +&aterea isteric. *n aceea%i $eo#etrie a lor.
3> -i$ar.. 8e 'r#. plecarea3 +ise el.
:i-#i ,.c' se#n s. tac *nainte de a ,i *ncercat s. vor&esc.
39-ar ,i #ai &ine dac. #-a% d'ce *nt*i e' s. v.d7 1e-o ,i7 8oate la ora asta... ;a n', nici vor&.. !re&'ie s.
r.#*ne# aici3 re*ncepea 6ara de d'p. copac.
1' 'n elan nea%teptat se *ntoarse c.tre el, *%i re+e#. t*#pla de '#.r'l l'i, c' oc"ii str*ns *nc"i%i.
31iccio, ar tre&'i s.-#i e5plici ce-i c' ,etele astea3 +*#&i el ,.r. vla$..
39' se poate s,*r%i a%a. 9' se poate. > ,i tot'%i 'n D'#ne+e'3 %optea 6ara.
3A'+i c'# $*ndesc, 1iccio73 ,.c' el, di#in'at de c.#a%a *n de+ordine, c' cravata %i $'ler'l des,.c'te, tot'%i
c' ceva *n '#eri ,r'nte &.r&ie care-l #ai a/'ta s. re+iste.
36. n' vor&i-i despre #ine ca %i c'# a% ,i #ai #'lte. 1a %i c'# a% ,i celelalte. <. ro$3 se pl*n$ea 6ara ,.r. a
se #ai #i%ca, t*#pla *i st.r'ia pe '#.r'l l'i ca &ot'l 'n'i c*ine a#.r*t dornic de #*n$*ieri.
1"ip'l l'i devorat se desco#p'nea s'& asalt'rile acelea s'port*nd'-le c' $re'.
3Ai ,.c't c"iar prea #'lt. 0i-ai dat r.$a+. 9-a# s. pot niciodat. s.--i #'l-'#esc dest'l. Dar ac'# $ata3
*ncerc. el s-o lini%teasc..
39-a# ,.c't ni#ic. 1"iar ni#ic3 s'spin. 6ara. 30.car dac. #-ai l.sa s. ,ac. At'nci da.3
3!' ve+i ceva deose&it *n s'&se#nat'l. 1iccio7 1eva ,olositor vrea' s. +ic3 rel'. el.
36*nte-i c' tot'l deose&it3 #-a# str.d'it e'.
R*se nervos.
31retin. ;a c"iar cretin de &'n.voie. :i n.'ca asta, care nici n' se $*nde%te la &.r&a-i, se $*nde%te la #ine.3
30i-ar ,i pl.c't o s't. dac. n-ai ,i ap.r't t'3 se *#potrivi 6ara c' d'ritate, de+lipind'-se de el.
A# c.'tat s. sp'n ceva ca s. p'n cap.t disc'-iei.
39' vre-i s. tele,one+ la !orino7 6a' v.r'l'i d'#neavoastr. de la Ro#a3 a# *n$.i#at.
A,i%. 'n ,ior de rep'lsie.
R.sp'nse ostenit4 3!er#in..3
3!e ro$3 re*ncep' 6ara s. #'r#'re. 6ara pe ton'l acela #onoton i#placa&il. 38*n. ac'# o clip.... Era alt,el.
:i t' erai alt,el. Dor#eai. 0i se p.rea c. s*nt at*t de ,ericit.. 8entr' pri#a dat. *n via-.. 9' s*nt ,ante+ii de-ale
#ele. 8e 'r#. te tre+e%ti %i tot'l se sc"i#&. iar. 1ine poate s. -in. pas'l c' tine7 9'-i posi&il s. se se ter#ine a%a,
n' se poate. 2nainte...3
39-a e5istat nici 'n *nainte. 9iciodat.. :i scoate--i $.r$.'nii .%tia din cap3 re,'+. el.
Rid'rile de pe ,r'nte i se *ndesiser. ca o re-ea pro,'nd..
31e o# e%ti. 9ici #.car n' ceri a/'tor, nici #.car n' ceri iertare...3 -ip. 6ara.
0. %i ridicase# *n picioare ca s. plec, 'n ordin &r'sc *#i ,' e5pediat pe nea%teptate de /os *n s's.
3Ia-o de-aici. D'-o *n cas.. 1el p'-in l.sa-i-#. do'. #in'te *n pace.3
6ara aler$a, apoi se *ntoarse ca s.-l priveasc., *%i c.'t. nesi$'r. 'n re,'$i' l*n$. +id.
9' #ai avea# nici o idee *n cap dar si#-ea# ,oarte clar &old'l satis,ac-iei st*rnite de cearta lor. Era# ac'#
iar.%i *n trei, ca #ai *nainte separa-i %i di,eri-i, $ata s. r.scoli# nelini%ti %i $*nd'ri.
L-a# v.+'t &*nd o *n$"i-it'r. l'n$. din sticl., iar apoi pip.ind tr'nc"i'l copac'l'i, iar&a din /'r. 1ap'l l'i ca
o pend'l. electric..
A# 'rcat printre copaci, p.#*nt'l 'scat plin de trosnete, a/'ns *n v*r,'l coastei a# v.+'t alte case risipite,
acoperi%'ri %i terase '#ile, iar.%i $r.dini, iar *n ,'nd 'n $"e& de as,alt peticit, str.l'cind *n &.taia soarel'i. 2l tra-
vers. 'n ca#ion, apoi se ivir. #aio'rile colorate a trei cicli%ti *n %ir. 6e an$a/ar. din $re' *n pant., c' spin.rile
*ndoite %i p'nctate ca ni%te $*ndaci.
Aproape de a#ia+. pe ceas. 0-a# *ntors p*n. la '#&ra s.rac. de-a l'n$'l +id'l'i, #-a# a%e+at l*n$. 6ara, la
,el de aten-i a#*ndoi la copac'l din ,a-., la $est'rile care #anevra' sticla.
3De-ar veni o dat.. 6. vin. to-i. 1*ini %i porci. 6. se ter#ine o dat.3 a# a'+it-o.
Accept. o -i$ar., a# r.#as ,'#*nd #'lt. vre#e *n t.cere, c' &o#&e'rile pr.,'ite ale panto,ilor aliniate *n
,a-., c.ld'ra p.rea s. strecoare *n aer oscila-ii va$i, contraste ,'l$er.toare de l'#in..
31re+i *n dra$oste73 #. *ntre&. ea deodat., *ntorc*nd'-se de cealalt. parte, c' ceva aspr' *n $*tle/.
A# *n-epenit. 39' %ti'. Dar t'73
3In a #ea. Doar *n a #ea. 2n a #ea da. Rest'l, toat. l'#ea %i via-a asta, e ni#ic. =i-#i t' ce e5ist. c'
adev.rat. 9'#e%te-#i 'n sin$'r l'cr', doar 'n'l de#n de respect.3
36ara3 #-a# pl*ns e'.
3Ale$e-s-ar pra,'l de tot3 r.&',ni ea.
39oi ne pierde# vre#ea aici vor&ind despre via-. %i i'&ire, el &ea acolo %i *ntre ti#p locotenent'l...3
0i-a# si#-it vocea #incinoas., c"iar dac. pentr' o clip. #i-a p*lp*it *n ,a-a oc"ilor i#a$inea l'i <incen+o,
'%oar. '#,lat. aerian. ca o p.p'%. de ca'ci'c colorat..
30ai ispr.ve%te c' locotenent'l .sta. 1e e7 @ratele t.'7 Alalt.ieri nici #.car n'-l c'no%teai3 ripost. ea
r.$'%it.. 3:i tot'l pentr' c. s-a' tras 'n ,oc, do'.. Asta te interesea+. pe tine.3
39'-i adev.rat. !' n' %tii ce e #ila. 8entr' tine n' contea+. dec*t el, indi,erent ce-ar ,ace...3
3E5act. A%a e.3
39'#ai s. n' se *#&ete *nc. o dat.. ;'n. idee c' sticla3 a# ar.tat e' c' de$et'l spre copac.
3> s. se-#&ete. 1e altceva s. ,ac.3 r.sp'nse ea lent. 36a' poate n', n-are c'# s.-i a/'n$. pic'l .la de
B"isCD.3
31re+i c. ar vrea c' adev.rat s. #oar.73
3La *ncep't. Ac'# n'. 9' #ai vrea3 ,.c' ea ,.r. voia ei. 3Ac'# e alt'l. 0ere' acela%i %i #ere' alt'l. 1e de
#'%te aici. :i ce sete #i-e. 9-o ,i venit apa73
Latr. 'n c*ine *n dep.rtare dincolo de copaci.
38oate +iarele. 1e +ici73
39'#ai la +iare-#i st. $*nd'l, da3 #. ridic'li+. ea, dar a&.t't..
3:i tot'%i n' se-nt*#pl. *n ,iecare +i ca 'n or&...3
36. n' sp'i or&. 6. n' sp'i invalid. 6. n' te #ai a'd +ic*nd a%a ceva3 *%i re$.si ea p'terea ca s. #i-o rete+e.
3!' *nc"i+i oc"ii %i speri s. se sc"i#&e l'cr'rile. Asta ,aci t'. 1e #ai %iretenie.3
!.$.d'i sc't'r*nd din cap.
39-o s. pricepi niciodat.. 1"iar o s't. de ani dac-ai tr.i. 9ici dac. -i-ar $.'ri creier'l3 r.sp'ne ea cal#.. 39'
e vina ta. 9' e vina ni#.n'i.3
;o#&e'rile panto,ilor i se dep.rta' %i i se apropia' *ntr-'n /oc *nt.r*tat.
2%i strivi #'c'l de -i$ar. *n pra,, rotind de$etele.
3:i c"iar dac. a-i pricepe, voi to-i, nici n' #i-ar p.sa3 ad.'$. ea. 31e #ai consolare *n-ele$erea asta a
voastr., ca &o$.-ia pe care -i-o dore%ti, pe care-o vise+i noaptea.3
3@oarte &ine. 9-o s. pricep. > s. pricepi t' tot'l. > s. %ti-i doar voi doi tot'l. !' %i .l.lalt. Dar ac'#a $ata.
0ai &ine s. ne *ntoarce#. 1e ,ace# aici. 1e #ai speri73 a# +is e' pier+*nd'-#i r.&darea.
36per disper, ce te interesea+. pe tine73 ripost. ea c' aspri#e. 31re+i c. #. po-i *nv.-a ceva7 De la tine n-a#
ni#ic de *nv.-at, dar c"iar ni#ic.3
3Ei &ravo3 #-a# *ntors e' r*+*nd'-i *n ,a-.. 3Ac'# #. "ot.r.sc %i v. sal't. 0ai &ine a% ,i ,.c't-o de la
*ncep't. 1. voi doi n' #ai *nc.pe-i de iste-i ce s*nte-i4 desc'rca-i-v..3
9' #ai avea# p'tere s. reac-ione+, ,'ria nici n'-#i invada &ine ,a-a, c. disp.rea *n rict's'ri nep'tincioase.
;o#&e'rile panto,ilor *%i accelerar. rit#'l &.t.ii.
30ai &ine. 1orect. 1. r.#*i sa' n', e vreo di,eren-.73 r.sp'nse ea c' 'n ,iri%or de $las. 3Dac. re'%e%ti s.
pleci #.car t', at'nci d'-te. 9-a# s. te conda#n. F'r.3
36ara, dar de ce...3 #i-a sc.pat ca *ntr-'n $ea#.t. A plecat oc"ii, *%i #'%ca &'+ele ca s. n' pl*n$..
I-a# ap'cat o #*n., i-a# si#-it *ntr-ale #ele de$etele reci %i tari.
A r.&dat *n t.cere.
0i-a# eli&erat #*na ca s. o #*n$*i, '%or detot atin$*nd'-i c' &'ricele de$etelor o&ra+'l, r.d.cina $*t'l'i. Era
neted. %i va$ c.ld'-..
6e dep.rta *ncet, de+ar#*nd'-#..
38ot s. co&or d'p. ceva rece. > oran/ad., vrei7 A% ,ace-o &'c'ros.3
A ridicat din '#eri.
36i$'r, n' voi ,i #area ,r'#'se-e pe care-o vrea. 1' si$'ran-. n'3 #'r#'ra. 3Dar s*nt t*n.r.. A% p'tea
pl.cea oric'i. I-a# cer't ceva vreodat.7 6. #. ia de nevast.. 9'. 9ici $*nd. 6. sta' l*n$. el, asta e tot. 1.s.torie %i
copii %i respecta&ilitate %i at*tea alte d'lce$.rii, #ie 'neia la asta n' #i-a stat niciodat. cap'l.3
*#i si#-ea# #*inile de prisos, #i le-a# v*r*t *n &'+'nare %i #-a# re+e#at de perete.
31'# se poate ca 'n o# s. sp'n. n', #ere' n'3 ad.'$. ea.
39' e 'n o#. 9' e ase#eni celorlal-i3 #-a# rese#nat s.-i r.sp'nd.
31' 'n sin$'r c'v*nt, #-ar avea. Doar c' 'n'l.3
> sp'sese ,.r. nici o /en., c' &.r&ia l.sat. *n /os.
3!' ce cre+i7 E vina #ea c. n' %ti' ce s. ,ac7 L-ai a'+it4 n.'c., a%a #. socote%te. Are dreptate7 9' #ai
*n-ele$. 0i se +&ate ceva *n creier...3
32i e ,ric.3 n' #i-a r.#as altceva s.-i sp'n. 6-o ,i $*ndit poate %i el, dar *i e r'%ine %i ,ric. s. pro,ite de tine.
Iar ac'#, de-ac'# *ncolo, e +ero. =ero t.iat *n patr', d'p. tot ce s-a *nt*#plat, %i o %tie &ine.3
3!', la ,iecare do'. vor&e4 ac'#. 0ere' ac'# .sta care--i iese din $'r.3 ,.c' ea *ncet, c' &ra-ele str*nse *n
/'r'l $en'nc"ilor, c' paliditatea c"ip'l'i str.ve+i' ca o coa/. de o'. 39i#ic *ns. n' se poate sc"i#&a pentr' #ine,
pentr' el. 1"iar de-ar veni diavol'l pe p.#*nt. 9i#ic %i nicic'# n' se va sc"i#&a. E' +ic nicic'#. !' o -ii c'
ac'# al t.'.3
A# c.'tat s. ter#in c' ea4 3Ar tre&'i s.-i l'.# sticla. Ia 'it.-te la el.3
30. 'it, #. 'it la ce vrei s. #. 'it3 'r#. ea pe acela%i ton din v*r,'l &'+elor. 3:i #ai las.-l *n pace. 6. &ea,
s. stri$e. >rice, n'#ai s. se si#t. *n via-..3
39' #ai /'deci. 9' vrei s. /'deci.3
3E &'n. la ceva /'decata73 +ise ea r*+*nd. 3:i ce4 tr.ie%ti /'decind7 Ar'nc. o privire *n /'r'l t.'.3
3Ar tre&'i s. ar'nci t' o privire *n /'r. 9' e%ti dreapt..3
2nc'viin-., c' triste-e4 39' s*nt dreapt.. :i ce dac.4 ar tre&'i s. ,i'7 :i ce #. interesea+. pe #ine dreptatea
ta73
36ara...3
39' te a#esteca *n ce n' te prive%te.3
9ici 'n'l din noi n' ridicase $las'l, c'vintele %'iera' pitind'-se i#ediat, preoc'pate de ele *nsele.
36ara, n' te #ai *nc.p.-*na a%a. @ii inteli$ent. %i...3
39' vrea' s. %ti'. 9ici despre dreptate, nici despre inteli$en-., nici de o $roa+. de alte l'cr'ri3 #'r#'r. ea.
A# i+&'cnit4 3Dest'l at'nci. 0. d'c /os. !ele,one+. La tine acas.. 9' #. cre+i7 6tai s. ve+i. 9'#ai ni%te
ne&'ni r.#*n aici ore-ntre$i c' vor&.ria asta. ?i-ai pierd't #in-ile.3
2%i destinse '#erii, *%i l.s. cap'l pe spate ca pentr' a da dr'#'l vre'n'i r*set.
3Ai descoperit A#erica pe "art.. ;ravo -ie3 r.sp'nse din ad*nc'l st.rii ei de vra/., dar tot c' ironie, tot c' o
*nc'viin-are ce n' depindea de o&oseal., nici de con%tiin-a pericol'l'i, o *nc'viin-are #ai tainic., #ai str.vec"e.
36e-n-ele$e c. #i-a# pierd't cap'l. Avea# 'n'l sin$'r, %i .sta n'#ai pentr' el. !' *ns. e%ti &'n, e%ti %i &.r&at4 ce
cre+i7 9-o s. poat. s. #. re,'+e p*n. la F'decata de apoi. 9'-i a%a7 <a tre&'i s. *n-elea$., va tre&'i s.-i ,ie #il.. 2l
o&li$. ,irea l'i, de &.r&at. R.sp'nde-#i. 1.ci dac.-i a%a, #ai a# de l'ptat *nc. o s't. de ani c' c"in'l .sta.
XIV
2n v.+d'"'l lic"id care se contracta se dilata *n &en+i %i ,ila#ente *ntre-es'te *n ,a-a oc"ilor, prinse s.
pl'teasc. 'n p'nct *nt'necat p*n. ce do&*ndi o ,i+iono#ie concret.4 #'tra, p.r'l soldat'l'i 0icc"ic"e.
6e deplas. c' c*-iva centi#etri preca'-i *n spatele cont'r'l'i or&itor al a'to#o&il'l'i, *n &.taia soarel'i prin-
tre ier&'ri. 8rivi atent *n /'r, #.s'r*nd nes.-ios casa %i spa-iile $oale, pata l'i al&. de la poalele copac'l'i, pe #ine
*n $r.din..
2#i ,.c' c' oc"i'l pentr' a #. ad'ce *n ,ire.
I-a# ie%it *n *ntH#pinare, c' nen'#.rate se#ne din de$ete ca s. i#plor pr'den-., t.cere.
L-a# re$.sit drept d'p. c'r&a dr'#ea$'l'i, c' privirea *nce-o%at. de s'spici'ne.
3:i do#ni%oara73 ,.c' el *ntr-'n #'r#'r.
36ara7 E *n.'ntr'. 2n cas.. Aproape c. n' #ai e ap.. 2ncearc. s. str*n$. ni-ic..
2i privea# c' #in-ile d'se 'ni,or#a decolorat., #*necile c.#.%ii s',lecate p*n. deas'pra coatelor, &'+'-
narele %i &'+'n.ra%ele de,or#ate.
3Aici a-i ,ost tot ti#p'l7 1e c"estie. :i ni#ic de #*ncare, si$'r3 +*#&i el. 3Dar, *n s,*r%it, s*nte-i &ine. !o-i.3
Din-ii *i era' *n$.l&eni-i de ,'#.
6t.tea# ,a-.-n ,a-. *n plin soare, c' c"ip'rile stoarse de l'#in., el pie+i% %i 'scat ca o %op*rl.. !oate
*ntre&.rile #ele ador#ir. deodat. *n cal#'l i#previ+i&il e5pri#at de acea pre+en-..
3> -i$ar.. 6a' n-ai nici 'na73 cer' el distrat, *n lini%te.
A# r.s',lat '%'rat.
Ac'# va povesti tot va e5plica tot, ,iecare l'cr' *%i va redo&*ndi ordinea, oricare, n'#ai s. ,ie 'na, n'#ai s.
ie%i# din in,ern'l .sta.
2ntre ti#p tot pre$eta s. rosteasc. pri#'l c'v*nt.
:e+' pe #ar$inea dr'#ea$'l'i, c' -i$ara *nc. stins. *n $'r., c' +*#&et'l l'i de+$"e-at insta&il.
30a#a ei3 se "ot.r* el *n cele din 'r#. c' 'n +*#&et plin de i#portan-. 3-ipetele. Disperarea. > #a#., %tii
c'# este. Ia *ncearc. s.--i i#a$ine+i.3
Lent, a#.n'n-it %i c' c*te o pa'+. c.'tat., avansa *n relatare.
1"iar #arna 6arei se $*ndise la casa aceea *n ti#p ce Ines, 0ic"eliita, 1andida, ap'cate, ,.cea' tot ,el'l de
ipote+e c' tren'ri, a'tostr.+i, &a c"iar o a#&arca-i'ne. 1andida de prea #'lt. vor&. %i a$ita-ie se alesese c"iar c' o
pal#.. 2#pins apoi de ,e#eie, 0iccic"e plecase c' #otoreta, pier+*nd ti#p pe dr'#ea$'rile acelea toate la ,el.
Locotenent'l n' #'rise, nici vor&., $lontele ,'sese deviat pese#ne de 'n os, ac'# se a,la *n spital, i s-a' %i ,.c't
do'. trans,'+ii, e *n a,ara oric.r'i pericol.
38e c'v*nt'l #e', *n c*teva +ile e din no' acas.. 1' s.n.tatea l'i de &ivol. Ar p'tea s. ne #ai done+e tot el
no'. niscaiva s*n$e. 6-a *#p'%cat7 L-a *#p'%cat altcineva7 6a' n-a ,ost ni#ic altceva dec*t o eroare7 Doar
D'#ne+e' cel ve%nic poate %ti. 8entr' c. el, #ai *nt*i acas. apoi la spital, n-a scos nici 'n c'vin-el. :i e' cred c.
nici n-o s. scoat. vreodat..3
0. str.&.tea o #*nc.ri#e trop.ind'-#i prin pere-ii sto#ac'l'i, ca 'n r*set incapa&il s. e5plode+e.
2n tot i#o&il'l ni#eni n' a'+ise *#p'%c.t'ra sa' poate *#p'%c.t'rile. 0a#a 6arei ,.c'se pri#a
descoperirea, si$'r, *nt*#pl.tor, *#pins. de solicit'dinea ei ,e#inin. ,a-. de acei &.r&a-i, prieteni %i clien-i, r.#a%i
sin$'ri *n cas. ,.r. nici o servitoare. Din ,ericire $.sise poarta desc'iat.. )n ,ar#acist de noapte *i d.d' pri#ele
*n$ri/iri, oprind'-i "e#ora$ia. )n &'n prieten. Ast,el de&'tase di#inea-a, 'n d'-te vino nelini%tit...
3E' a# sosit #ai t*r+i', c' tre&'ri de la ca+ar#.. 9oroc c. era# *n 'ni,or#.. > 'ni,or#. prote/ea+.. Ai
,.c't &ine c. -i-ai p's-o iar...3
:i c' si$'ran-. la co#isariat era' *n$ri/ora-i %i de dispari-ia c.pitan'l'i torine+. 8oate c. acest c.pitan, de%i
or& %i el, ar ,i p't't l.#'ri 'nele l'cr'ri, cri+a de ne&'nie a prieten'l'i s.' sa' alte #otive, av*nd'-%i ori$inea *n
petrecerea de ,a#ilie. 2n ,apt *ns. ni#eni n' se *ndoia de acea ne&'nie, printre #arii invali+i toc#ai cei *nlesni-i %i
,.r. pro&le#e de s'pravie-'ire i#ediat. s',er. cel #ai #'lt, *%i pierd control'l s,*r%ind prin a-%i ,ace r.' lor *n%ile,
altora...
31"iar dac. s*nt %i e5cep-ii, de e5e#pl' 'n'l care loc'ie%te *n cartier'l #e', or& %i el, dar vioi ca 'n $reier,
dac. l-ai vedea c'# #.n*nc. %i &ea %i /oac. da#e...3
>ric'#, %i co#isar'l, d'p. ce-i e5pediase c' vor&e $rele pe doi +iari%ti avi+i, interpretase ,oarte o#ene%te ca
,ireasc. dispari-ia oaspetel'i, c' si$'ran-. #otivat. de e#o-ie, de de+n.de/de, de nep'tin-a de a da a/'tor...
3E ,oarte &inevoitor do#n'l .sta. Dar c*nd o s. stai de vor&. c' el, ,ii atent. 8entr' c. el sp'ne da tot ti#p'l,
dar t' tre&'ie s. repe-i de #ii de ori ce +ici. 1' toat. a#a&ilitatea l'i, te pisea+. #ai a&itir ca 'n tanc...3
<icti#. a aceleia%i disper.ri ,'sese# %i e', &iet soldat de+orientat %i ,.r. #inte, iar ac'# plecat cine %tie
'nde c' c.pitan'l #e' de &ra-. @'sese# da-i disp.r'-i, dar *nc. *n ora%, c' a/'tor'l 1er'l'i ne veni# *n ,ire, ne
*ntoarce#. >ri poate ne-o ,i rec'nosc't vre'n a$ent, c"esti'ne de ore...
3A' l.sat acas. %i 'n poli-ist, dar 'n'l *n 'ni,or#.. Altceva4 cine a l'at c' #.t'ra revolver'l7 <rei s. %tii7
8ort.reasa. > &iat. &.tr*n. la care nici c"iar co#isar'l n-a av't c'ra/ s. se r.-oiasc.. :i c"iar %i *ntr-asta s-a v.+'t
#*na l'i D'#ne+e', dac. vrei s. pricepi pricepe.3
8e sc'rt, n' se vor&ise nici 'n #o#ent de vinov.-ie, n' e5ista nici 'n s'spect, nici o ac'+a-ie, doar '#&ra
destin'l'i, toana nedreapt. %i r.'t.cioas. a e5isten-ei care-i tra$e d'p. sine pe to-i, care n' vrea s.-i dea pace nici
'nei ,.pt'ri de pe p.#*nt'l .sta...
3E li#pede7 1' do#nii, %i nenorocirea *%i p'ne #.n'%i al&e. Asta e3 #. privi el printre pleoapele a&ia
*ntredesc"ise.
3:i despre 6ara73 l-a# *ntre&at.
2%i *ntinse &ra-ele rese#nat *nainte de-a r.sp'nde.
39' s-a sp's ni#ic sa' #ai ni#ic. 0a#a ei a e5plicat i#ediat c. do#ni%oara e *n pat, i-a ,ost r.', prea #'lte
&.'t'ri reci. > s. apar. c' si$'ran-. #*ine. 1o#isar'l, do#n'l .la, persoana pe care -i-a# descris-o, -i se adre-
sea+. c' d'#neavoastr., dar p'ne *ntre&.ri, tele,onea+.. :i cine %tie ce i-o #ai ,i trec*nd prin cap7 !re&'ie s. se
pre+inte la el %i do#ni%oara. 0*ine. 8oate %i #ai &ine ast.-sear..3
> desc.rcare electric. *n aer, d'p. c'# a# v.+'t. :i ,'rnic.t'ra aceea *n sto#ac #. *#&oldea ,.r. r.$a+.
3Asta e3 repet. soldat'l e5a#in*nd'-#. de /os. 3R*+i7 @erice de tine, at'nci.3
Dar n' i+&'tea#, c' $*tle/'l 'scat $*t'it.
3L'cr'ri ne&'ne%ti3 #ai ,.c' el printre do'. o,tat'ri, c' oc"ii iar.%i *n p.#*nt. 3Dar toat. l'#ea e a%a. !ot'l
e s. st.# c' oc"ii-n patr'.3
3Da3 a# +is. 3Da.3
2#i st.r'ia *n oc"i o vedenie, total ridicol., dar concret.4 'n ,el de pist. de /'c.rie, c' #'lte a'to#o&ile
#in'sc'le de c'rse, devor*nd *n cea #ai #are vite+. spa-i'l din ,a-a lor, delirant de per,ecte. :i noi ca ele4 ceva ne
&locase *ntr-'n $ol de aer, altceva ne rep'nea ac'# *n #i%care.
3Dar -ie n' -i-a e5pirat per#isia73 9' risca s. pleci a%a. 1a't. pe cineva s.--i eli&ere+e 'n petic de "*rtie.
1o#anda#ent'l, c.pitan'l t.' dac.-i #ai #er$e #intea. 6a' c"iar co#isar'l. Asc'lt.-#. pe #ine. <rei s. pl.te%ti
t' oalele sparte de al-ii73
39' n'.3
2%i ridic. #'tra asc'-it..
3:i c' do#ni%oara7 <rea' s. +ic4 n' s-a *nt*#plat ni#ic73
31'#73 #i-a sc.pat, *n-ele$*nd c' *nt*r+iere.
Ridica #*inile, se#n c. se %i predase.
31e te tot 'i-i la #ine73 ripost. el c' satis,ac-ie. 3=icea# a%a %i e'. 1e-i r.' *n asta7 8e cocla'rii .%tia, c'
spai#a pe cap, noaptea, +.p.ceala. >#'l e tot o#. 6e-nt*#pl.. Dar ea n-are oc"i dec*t pentr' ne&'n'l .la, n'-i
a%a7 )itase#.3
3E ,at. c'#inte3 i-a# repro%at proste%te.
31'# n'. 1ine ar t.$.d'i3 apro&. el 'l'it. 3Dar %i ,etele c'#in-i pot s. plac. la ,el ca %i celelalte. :i poate
c"iar #ai #'lt.3
A# privit c.tre c'r&a dr'#ea$'l'i, si$'r c. avea# s-o v.d pe 6ara. 8'tea s. ,i ador#it *ns. *ntre ti#p sa' s.
se ,i d's iar l*n$. el s'& copac.
3!' erai acolo73 *ntre&. 0icc"ic"e ar&or*nd'-%i ton'l cel #ai distrat.
3A# a'+it. Din c'rtea interioar..3
3De v.+'t, ni#ic7
3Doar a# a'+it. Apoi...3
Gestic'la i#ediat ca s. #. opreasc..
39' vrea' s. %ti'3 +ise el c' sinceritate. 31' c*t %ti' #ai p'-in c'-at*t #ai &ine. 1o#isar'l'i *ns. tot va tre&'i
s.-i poveste%ti ceva. :i tot #ere' acela%i l'cr', ca o plac. stricat.. G*nde%te-te din ti#p. 8o-i s. +ici c. dor#eai.
6a' c. &.'se%i prea #'lt. 6tai4 &eat n', c. pentr' .%tia dac. e%ti &eat *nsea#n. totdea'na circ'#stan-. a$ravant..3
A# *nc'viin-at din '#eri.
3<a tre&'i s. sta' de vor&. c' el.3
6e sc't'r. c' le"a#ite.
3Ei &ravo. ?i-ai %i $.sit o#'l. Esta *nt*i te s'$r'#. apoi te-ntrea&. dac. -i-e &ine, *nt*i d. c' tine de p.#*nt,
apoi te-ntrea&. dac. -i-a pl.c't, dac. stai co#od.3
39'-l c'no%ti.3
39ici n-a% vrea s.-l c'nosc. 1' do#nii a/'n$i t' pri#'l *n iad.3
R*dea, ar.t*nd'-%i din-ii l'n$i.
A# r*s %i e'4 3E%ti co#'nist73
0-a ,i5at c' ar.t.tor'l4 36*nt sit'a-ii c*nd pot s. $*ndesc %i ca 'n co#'nist. DaA n' #. &a$ *n politic.. 2#i
a/'n$ neca+'rile #ele. Dar t' ce e%ti73
39i#ic3 a# +is 3n' cred *n l'cr'rile astea. 9-a# cre+'t niciodat..3
A *nc'viin-at c' $ravitate.
3Ai dreptate3 r.sp'nse el 3,iecare cap tre&'ie s.-%i re+olve sin$'r pro&le#ele. 8e%tele #ic *noat. i'te, prea
#'l-i pe%ti #ici la 'n loc atra$ n.voadele.3
3Dar *i invidie+ pe ceilal-i. )ni-i *%i -in tov.r.%ie, cel p'-in a%a pare.3
38are. !oc#ai. !ot'l e aparen-.3 *%i ,rec. el vi$'ros nas'l de s's *n /os. 30.$arii sta' &ine *#pre'n., cal'l
p'r s*n$e n'. :i l'#ea asta e din ce *n ce #ai #'lt &'n. pentr' #.$ari. !o-i cei care 'rl. acelea%i l'cr'ri. 0-ai
*n-eles7 De ce-#i place #ie s. ,i' prieten c' tine. )n prieten din alte loc'ri e totdea'na 'n avanta/ *n via-..3
3Ar"ivar, *#i sp'sese%i #ai alalt.ieri. 1e st'dii ai ,.c't7 6a' *nc. #ai st'die+i73
6e *nt'nec. la ,a-., *ntristat.
3Le-a# ter#inat. Dar era' st'dii pentr' s.r.ntoci. Ar"ivar, e drept, dar peste c*tva ti#p. A# 'n 'nc"i din
partea #a#ei la ar"ive, *n co#'n.. 2#i pre$.te%te 'n loc pentr' +i'a c*nd o s. ter#in #ilit.ria. 0are &'c'rie, n'7
Dar #ai *nt*i loc'l .sta ,ai#os %i pe 'r#. o s. vede#. DaA ce #ai tot disc't.# ac'#7 E cald, soarele ne coace, n-
a# #*ncat ni#ic %i t' tre&'ie s. te $*nde%ti la co#isar'l t.'. Ar tre&'i s. ,ii o +v*rl'$.. :i c.pitan'l7 2nc"is *n
cas.7
39'. Acolo *n spate. > ,i &*nd.3
3Ai ca# c.+'t pe &ec3 #. averti+. el c' triste-e. 3L-ai l'at *n serios. E' 'n'l, nici n' l-a# v.+'t &ine, %i #i-
a# sp's4 'n cara$"ios. )n cara$"ios 'sc.-iv 'sc.-iv care %i-a-n$"i-it &aston'l ca s. stea *n picioare %i...3
6e *ntrer'pse, c' 'n de$et *ndreptat *n direc-ia dr'#ea$'l'i. A# v.+'t-o pe 6ara *n contral'#in..
<enea spre noi re'%ind s. n' i'-easc. pas'l. 8.rea #ai proasp.t., c' oc"ii senini, poate dor#ise *n 'lti#a
/'#.tate de or.. @.r. o vor&. *i *ntinse #*na l'i 0icc"ic"e care se ridicase *n picioare.
2n ad*nc'l ini#ii sc'rta ,'l$erare de &'c'rie #i se pre,.c'se pe loc *n cen'%..
36.--i e5plice el. :tie tot3 i-a# sp's *ndep.rt*nd'-#.. 30. d'c la el. E tot acolo73
3Locotenent'l n' vor&e%te. 9' va vor&i niciodat.. 9ici /'p'it de vi'. Esta-i adev.r'l. Esta-i l'cr'l i#portant
pe care tre&'ie s.-l %ti-i3 #ai #or#.i 0icc"ic"e c' oc"ii la ni#ic %i la ni#eni. :i ,iindc. veni vor&a4 p'ne-i-v.
tot'%i la p'nct scenari'l.3
3A%adar el n-a #'rit %i e' par *n via-.3 /'dec. el de *ndat. ce #i-a# ispr.vit relatarea.
6e c.+nea s. +*#&easc., ,a-a ve%te/it. *i an'lase orice 'r#. a v*rstei.
6e re,'$ia l*n$. copac *n 'lti#'l se#icerc de '#&r. care #ai r.#.sese, sticla era aproape $oal..
3;iet'l <incen+ino. @ali#ent'l. Ridicol'l...3 #ai +ise el, 'n$"iile de la #*na dreapt. *i ,r.#*nta' '#&rele de
&ar&. de pe #a5ilar, &.r&ia.
Departe, &.taia rit#ic. a 'n'i ciocan.
2ncerc. apoi s.-%i #i%te &ra-'l st*n$. 0.n'%a ri$id. i se &.l.&.nea.
32#i scot &'toanele.3
:i r*se, 'n sin$'r icnet ca 'n "o"ot de pl*ns.
30. si#t /e$os3 *%i rel'. el la#enta-iile. 31e t*#penie. 1orect7 Dac. a% ,i *#&.iat %i c.lcat tot'l #i s-ar
p.rea alt,el. Ei, &ar'l .la al nostr' de la Ro#a. 2-i a#inte%ti7 )n c"i&rit, 1iccio. 9ici &ric"eta n' #ai ,'nc-ionea+..
!r.iasc. ,r'#oasa noastr. a'tono#ie.3
A# aprins c' $ri/. pli#&*nd'-l de /'r *#pre/'r'l cap.t'l'i -i$.rii.
31ea-a3 'r#. el c' $las sc.+'t 3ai *n #inte cea-a noastr.7 La !orino7 :i #iros'l ei, cel #ai ,in din l'#e. 1ea
din noie#&rie e cea #ai pl.c't.. 9' s*nt &eat, 1iccio, ,ii pe pace. Dar -ie n'--i ,ace r.' aer'l .sta 'scat73
2#i i#a$ina# ora%'l #e', o re-ea p.tat. ca pelic'la 'n'i ,il# vec"i, al&'l %i ne$r'l desco/it *n ,ila#ente, ploi
s'&tile. :i o dorin-. cople%itoare %i lent. de a ,i a&sor&it *n ele, de a r.t.ci %i e' pe ecran'l acela ,.r. nici o
*n,.-i%are a #ea a'tentic..
> insect. c' aripi str.ve+ii p'rp'rii i se c.-.ra pe "ain., a# al'n$at-o c' 'n &o&*rnac.
3:tii ce s*nt7 )nspre+ecele de pic.. Avea dreptate tata. La orice e5a#en picat sa' c*nd *i disp.rea' &ani din
sertar'l de la ,ar#acie, *%i v.rsa n.d','l pe #a#a4 ai scos 'nspre+ecele de pic., ac'# tre&'ie s. ne &'c'r.# de
el.3
=*#&i d*nd ,'#'l pe n.ri.
3Dar n' e5ist. 'nspre+ece de pic.3 a# o&iectat.
3!oc#ai de-aia. > carte care n' se $.se%te *n pac"et. 1are n' e &'n. pentr' nici 'n /oc3 *nc'viin-. el, -i$ara
s'p'n*nd'-i-se #i%c.rii &'+elor, c' $*t'l -eap.n *n e,ort'l de voin-..
:i-i #ai sc.p.4 36.r#ane <incen+ino, dac. ai ,i venit la #ine acas. poate la ora asta...3
9' #ai vrea' s. te asc'lt, #-a# *#potrivit e' *n $*nd.
6i#-ea# o d'rere *ntre cea,. %i 'n '#.r4 o&oseala aceea to5ic. *n tot corp'l. 0i s-a p.r't i#posi&il 'n
re#edi'.
31e inten-iona-i s. ,ace-i, do#n'le.3
3Do#n'le, !at.l nostr'. Doa#ne din cer'ri de-a% ,i o r*nd'nic.3 #. l'. el peste picior ,oarte sl.&it *ns..
:i pe 'r#.4 39'--i ,ie ,ric., prietene. A+i, ast.-sear., pleci. :i n-o s. ai nepl.ceri. 8e c'v*nt'l #e'. Dac. #ai
ai *ncredere *n #ine.3
39' #. re,erea# la #ine.3
3?i-e ,oa#e73
3Da3 a# r.sp'ns.
3Ei &ine4 %i #ie. Incredi&il. 6*nt #'rdar *#p'-it, o c.p.-*n. nenorocit., dac. tra$ 'n ,oc *l rate+ %i pe .la, o-
ncase+ %i pe ,a-. %i pe dos, %i tot'%i #i-e ,oa#e. 6i#pl', n'73
R*se din no', *#pr.%tiind'-%i scr'#'l pe el.
31e inten-ione+ s. ,ac, #. *ntre&i t'. )ite ce4 s. #. preda'. :i s. #. las *n sea#a $enero+it.-ii d'%#an'l'i.3
3Adic.73
3Adic.4 vei vedea. ;a n'. <ei vedea 'n #are ni#ic3 ren'n-. el, aplec*nd'-%i iar cap'l.
6ara se *ntorcea, 0icc"ic"e se oprise &.n'itor l*n$. #a%in., la 'n se#n al #e' r.sp'nse ne$ativ din cap %i c'
#*na. 6e a%e+. l*n$. o roat. ,.r. a ne privi.
3@a'sto, s*nt aici. Ai a'+it7 :i dac. e o c'rs.73 +ise ,ata.
36ara 6ara de ce n' e%ti %i t' ca altele3 se str.d'i el iar.%i s. +*#&easc..
Ea r.scolea poso#orit. prin iar&., c' oc"ii *n p.#*nt.
3A# s. a/'n$ %i e'. Dintr-'na, dintr-alta, a# s-a/'n$ %i e' ca toate. 0are ,olos pentr' #ine, pentr' aproapele
#e'3 r.sp'nse ea.
3Ai %i-ncep't s. vor&e%ti ca o v.d'v.3 *ncerc. el s. r*d., dar c' 'n e,ort at*t de d'reros, *nc*t 6ara se #'l-'#i
doar s.-l priveasc., ,.r. a #ai avea c'ra/ s.-i riposte+e.
3A% p'tea d'ce vali+a *n #a%in.3 a# +is e'.
36taiG 2nt*i d'%ca asta. 6. n' s'&#in.# &r'sc o&icei'rile3 ,.c' el rec'per*nd sticla. 3:i n' sp.la #ere' p'ti-
na.3
0. ,i5a privirea ostil. a 6arei.
3@a'sto, e o c'rs.. 6i#t e'3 re*ncepea.
3@oarte &ine. A# *n-eles. 0ai &ine3 *%i pierd' el r.&darea.
0icc"ic"e ne #.s'ra ac'# c' privirea, a$it*nd'-%i de$etele ca s. #. tot *ntre&e, s. #. $r.&easc..
3!re&'ie s. #er$e#3 "ot.r* el.
3)nde te d'c3 *ntre&. *ncet ,ata.
El r.sp'nse sec4 38ri#'l /andar# e al #e'.3
3@a'sto...3
3A%a s. ,ie. Gata c' vor&a.3
6ara d.dea din cap, c' #*inile r.st'rnate *n poal., c"ip'l *i era p.#*nti' %i ine5presiv.
3<oia# doar s. sp'n4 -i-ar ,ace pl.cere o &aie, s. te aran/e+i p'-in7 *ncerc. ea c' $las %optit. 3!e d'c la #ine
acas.7 )n #in't doar, c. doar 'n #in't...3
3:i #a#a ta73 se #ir. el.
38'-in *#i pas.. De oricine. 6. #ai *ncerce s. #. &at. la cap3 ripost. ea c' d'ritate. 3:i -ine #inte4 e' #er$
c' tine, e' te d'c. :i dac. tre&'ie s. tac, at'nci tac. Dar r.#*n c' tine p*n. la cap.t.3
31e vrei s. +ici7
31. r.#*n c' tine c*t n' #. vor $oni ceilal-i, ,ie %i c' ,or-a. 9' t'.3
39' te voi #ai al'n$a. E' n'3 r.sp'nse el ,.r. p'tere. :i *ntoarse cap'l.
A# v.+'t-o pe 6ara str*n$*nd'-%i '#erii c'tre#'ra-i.
3F'r.3 %opti ea, #*na *ntins. de/a i se %i retrase speriat., *ncle%t*nd'-se de cealalt..
3Da da. F'r. Ai *n-eles. Dar ac'# $ata3 rosti el ,r*nt.
XV
9' pot s. n'-#i a#intesc.
!ot'l se petrec'se ca *n perspectiva 'n'i &inocl' inversat, e' *n perpet'a insonora s'ccesi'ne de c"ip'ri,
rac'rsi'ri '#&re -.nd.ri de i#a$ini &r'sc pierd'te %i care n'#ai prin ,ac'lt.-ile #isterioase ale vis'l'i ar ,i p't't
s.-#i apar-in..
!ot'l s-a *nc"eiat *ntr-'n #od identic.
9' a ,ost *ns. 'n vis.
A+i *#i a#intesc $est'rile 6arei, so&re c"i&+'ite. 2l %ter$ea c' o &atist. 'd., de la t*#ple la col-'rile $'rii la
#*na dreapt. 'n$"ie d'p. 'n$"ie, *i aran/a $'ler'l cravata.
El docil, ,.r. realitate.
:i 0icc"ic"e care +icea4 3De s-ar $r.&i. )nde *%i *nc"ip'ie c. #er$7 La >per.73
6e 'rcaser. apoi *n #a%in., e' pe %a'a din spate a #otoretei, a$.-at de 0icc"ic"e.
9-a% #ai %ti s. descri' o&oseala de at'nci, tr'p'l e ,ericit pentr' c. 'it.. 2#i a#intesc ,oarte &ine creier'l
s'rd, dorin-a l'i de a se n.p'sti spre orice s-ar roti ca 'n v*rte/ %i de-a aler$a de-a aler$a.
Dep.%ind'-i, ,lanc*nd'-i, l.s*nd'-i s. ne dep.%easc. %i ei pe noi, n' i-a# v.+'t sc"i#&*nd nici 'n c'v*nt, ea
atent. la volan, el *nclinat.
> strad. n'#ai c'r&e, aer'l care-#i *n,i$ea #'%c.t'ri ,ier&in-i *ntre piele %i c.#a%..
9eapol'l ne-a *n$"i-it aproape i#ediat.
6al't.rile la s,*r%it a' ,ost e5tre# de sc'rte.
31' &ine 1iccio3 #-a #itraliat el c' ,als. ener$ie. 3Ia. )it..3
A# reintrat *n posesia doc'#entelor #ele, a# restit'it %i e' &anii pe care 6ara %i-i strec'r. *n cordon.
3Ia--i tren'l. D'-te. Repede3 ad.'$a el 32-i prote/e+ e' spatele. 1*nd e ti#p'l, e ti#p'l4 conse#n'l #e'K o
sp'n %i #an'alele de tran%ee. :i -ine #inte4 voi sp'ne adev.r'l. Dac. o s. ,ii silit, sp'ne-l %i t' pe-al t.'.3
9' #ai era 'n c"ip, ci o ,r'n+. 'scat..
36al't.-l pe-al nostr'3 i-a# s'$erat 6arei.
9e a,la# *ntr-'n 'n$"i, acel arc de #are din ,'ndal #i se p.rea n' prea departe de casa locotenent'l'i.
6ara n' vor&i. 2#i str*nse #*na. > clip. #ai t*r+i' disp.r'r. &ra- la &ra-. 0i-l #ai a#intesc pe 0icc"ic"e, %i
el tacit'rn.
0. *nv*rtesc pe str.+i %i str.d'-e p*n. la pi++eria care-i pl.cea l'i, -in' #or-i% s. pl.teasc. c' &r'#a l'i de
#.r'n-i%. )n tren la cincispre+ece %i trei #in'te, a# re'%it s. ne in,or#.#.
38ot s.--i scri'7 2#i dai adresa ta73 *i rea'd vocea4 31e-ai l.sat acas. la locotenent7 ;rici'l, 'n cost'#7 A#
e' $ri/.. !' pleac., tre&'ie s. pleci. 0. oc'p e', -i le tri#it e'. 6. ai toat.-ncrederea.3
0-a cond's la $ar., *nso-ind'-#. apoi p*n. la casa de &ilete, p*n. la "otel'l de +i. I-a# o,erit o ca,ea la &ar,
,.r. s. #ai scoate# nici o vor&. printre +$o#otele din /'r, oc"ii l'i era' c'prin%i de #elancolie ca la s,*r%it'l 'nei
petreceri.
38.cat. =.' c.-#i pare r.'. Dar n' po-i s. #ai stai aici. De data asta a%a a ,ost s. ,ie3 era tot ce sp'nea el.
1"elnerii se ciocnea' 'nii de al-ii d'p. te/$"ea *n ,rene+ia servit'l'i, a de&aras.rii.
2n po,ida ca,elei, *#i si#-ea# $'ra plin. de nisip.
:i dac. at'nci #i s-a p.r't c. s*nt 'n tr.d.tor 'n p.d'c"e, nici a+i n' i+&'tesc s.-#i iert ,'$a aceea, at*t de
violent at*t de a&s'rd precipitat..
2i avea# *nc. *n ,a-a oc"ilor pe 6ara %i pe el, 'lti#ii pa%i *nainte de a da col-'l %i ,.c'-i c' elan, deloc
rese#na-i.
32-i scri'. !ri#it. 9'--i #ai ,ace $ri/i3 contin'a 0iccic"e re+e#at de te/$"ea.
Adev.r'l este c. n' #ai %tia# ce s. ne sp'ne#.
Dintr-o dat. pia-a $.rii ,'sese traversat. de 'n %ir l'n$ de tineri c' pancarte, stea$'ri. Dincolo de vitrine i-a#
v.+'t *naint*nd ca 'n pe%te #are p.tat, c' cap'l '#,lat palpit*nd %i coada s'&-iat. +.&ovind ici %i colo.
0iccic"e a ,ost cel care a sp's4 3@r'#o%i. 9e&'ni. !' n-o ve+i pe do#ni%oara 6ara ,.c*nd pe %e,a *n ,r'ntea
t't'ror .stora7 E' 'n'l da. Ea sin$'r. a $re%it.3
6tea$'rile %i pancartele ,'r. pri#ele lic"e,iate de l'#in., disp.r'r. *n rit#'ri 'nd'itoare.
!ren'l era $ol, 'n c'ptor, 0iccic"e parc'rse de la 'n cap.t la alt'l c'loar'l l.s*nd *n /os 'n $ea# d'p. alt'l.
3>are o s. re'%e%ti s. tra$i 'n so#n aici *n.'ntr'73 #ai ad.'$. el *nainte de a co&or*, c*nt.rind &.n'itor pie-
lea arti,icial. a &.ncilor. 3)n so#n e sin$'r'l #edica#ent care--i poate ,i de ,olos.3
L-a# v.+'t #isc*nd'-se la cap.t'l liniilor.
;rici'l %i cost'#'l a/'nser. la ca+ar#. d'p. o s.pt.#*n., c*nd ap'case# s.-#i preda' depo+i-ia 'n'i s'&-
o,i-er de /andar#i venit s. #. intero$"e+e.
A ,ost plicticos %i '%or.
9-a ap.r't niciodat. ni#ic *n +iare %i cred c. nici n' va ,i 'n proces. !rec'r. aproape do'. l'ni, *n ase#enea
seri !orino s'r*de respir. o d'lcea-. de petal., %i e' *nc. n-a# i+&'tit s.-#i da' 'n r.sp'ns ned'#eririlor #ele.
@'sese oare sincer c.pitan'l c*nd capit'lase *n ,a-a 6arei7
6a' o a#.$ea ca s. nete+easc. 'lti#a &'cat. de dr'#7
:i locotenent'l4 o ,i vor&it7
A% p'tea tele,ona acas. la @a'sto G., cineva ar r.sp'nde, a% p'tea spic'i ve%ti.
Dar 'n /oc ca acesta n' se re+olv. #i%c*nd o dat. %i *nc. o dat. 'n da #oale %i 'n n' #oale pe ta&la de %a".
A&ia ac'# *n-ele$ c. dac. o ,iin-. t*n.r. ca 6ara a ie%it *nvin$.toare, nici e' n' tre&'ie s.-#i #ai ,ac
repro%'ri, &a c"iar a# do&*ndit l'cr'ri *n care s. n.d./d'iesc, pentr' +i'a de #*ine, pentr' #ine *ns'#i.
E nevoie de dra$oste ca s. o&-ii %i s. cre%ti dra$oste. Asta #-a *nv.-at 6ara, ,ie %i *n c"ip incon%tient c' inteli-
$en-a ei s.l&atic.. :i ,apt'l c. a+i a% ,i o ,'rnic. sa' 'n $reier, 'n iep're sa' 'n c*ine, c. l'#ea ar ,i pedeaps.
&i&lic. sa' c'rs. cotidian. de proast. calitate n' are i#portan-.4 c' condi-ia ca e5e#pl'l venit din partea 6arei s.-
#i poat. da c'ra/, 'n c'ra/ al #e' pentr' #ine, pentr' ,irida pe care s*nt dator s. #i-o sap %i s. #i-o *nc.l+esc *n
via-..
De cealalt. parte este el, '#&ra *nt'necat....
8oate n' doar nenorocirea, poate n' doar de+n.de/dea *l *#pin$ea' s. #oar.. 8oate c. el n'#ea #oarte o
*nt*lnire decisiv. c' sine *ns'%i, 'lti#'l &ilan-.
1.ci e5ist. %i acel o# care n'#ai #'rind i+&'te%te s. se l.#'reasc..
Dar dac. di#potriv. el e aici aproape sa' alt'ndeva %i dac., *n po,ida te#ni-ei ne$re care-l str*n$e de at*-ia
ani, contin'. s. aprind. &ric"eta, &ici'ie v.+d'"'l c' &aston'l de &a#&'s, ironi+ea+. %i /i$ne%te %i &ea L av*nd-o
pe 6ara al.t'ri L at'nci p*n. %i cea #ai di,icil. condi-ie a tr.irii e tot tr.irea. A l'i %i a #ea. A t't'ror acelora din-
tre noi care vor %ti s-o rec'noasc., s-o accepte, s-o c'ltive.
:i *nc. n' *nsea#n. #oarte spa-i'l al& care 'r#ea+..
------------------------------------

S-ar putea să vă placă și