Sunteți pe pagina 1din 11

Lucrarea nr.

3
CONSTRUCTIA MOTOARELOR
PENTRU MOTOCICLETE
1. Scopul lucrarii: cunoasterea constructiei si a functionarii motoarelor in
doi si patru timpi pentru motociclete.
2. Utilaje si ateriale necesare: standul grupului motor transmisie al
motocicletei CZ 175, motocicleta BMW R 6!5, motocicleta BMW R 65,
componentele principale ale motorului "#$6%.
3. Consi!eratii teoretice"
&Constructia si functionarea motorului in doi timpi
'rincipiul de functionare al motorului in doi timpi este pre(entat in fig.1.

admisia ! transferul )*1+ comprimarea )1*#+
arderea )#*,+ si destinderea ),*$+
1

-.acuarea ! /aleia0ul )$*1+
1ig.1.'rincipiul de functionare al motorului in doi timpi
'e suprafata interioara a cilindrului sunt reali(ate trei categorii de orificii
)fante sau lumini+ care comunica cu canalele )conductele+ corespun(atoare si
prin care se reali(ea(a sc2im/ul de ga(e:
* luminile )lumina+ de e.acuare3
* lumina de admisie3
* luminile de /aleia0.
Baleia0ul prin carter etans este cel mai folosit deoarece conduce la cea mai
simpla forma constructi.a pentru motorul in doi timpi. 1orma, dispunerea si
inclinarea canalelor de transfer determina performantele motorului.
1ig.#.Baleia0 in carter in /ucla desc2isa tip 4c2n5rle foarte raspandit in
pre(ent
#
1ig.,.6ispunerea luminilor pe cilindrul unui motor de 1#5 cm
,

de 7rand 'ri8
'entru marirea performantelor motoarelor in doi timpi de competitie
sc2im/ul de ga(e poate fi ameliorat prin: folosirea supapelor rotati.e
)9ama2a+ de e.acuare sau a supapelor tip g2ilotina pe e.acuare
):us;.arna+, folosirea discului rotati. pe admisie )Rota8+, folosirea
clapetelor pe admisie )9ama2a, :us;.arna+.
Motorul motocicletei CZ 175 este construit dupa acest principiu, are
/aleia0ul in /ucla desc2isa cu o lumina de e.acuare dispusa in fata, doua
lumini de /aleia0 dispuse lateral simetric si o lumina de admisie dispusa in
spatele cilindrului.
Constructia acestui motor .a fi urmarita pe standul din la/orator.
,
&Constructia si functionarea motorului in patru timpi cu doi cilindri
orizontali opusi (boxer)
<cest tip de motor este prin traditie )motorul R,# din 1=#,+ adoptat de
BMW pe multe din modelele sale. 6ispunerea acestui tip de motor pe
motocicleta BMW R 65 este pre(entata in figura $.
1ig.$.Motocicleta BMW R 65 cu motorul "#$>%: 65 cm
,
3 6?4@>#?61,5
mm3 A@=,#:13 $5 C' ! 7#5 rot!min3 5# Bm ! 65 rot!min3 # supape pe
cilindru3 un ar/ore cu came in /loc su/ ar/orele cotit3 # car/uratoare cu
clapeta si sertar .acuumatic C,#3 aprindere tran(istori(ata3 1# D3 #> W3
16<23 5 trepte3 ar/ore cardanic =!,1 dinti.
1ig.5.Motorul cu # supape pe cilindru si un ar/ore cu came in /loc su/
ar/orele cotit
$
Motorul care ec2ipea(a motocicleta BMW R 6!5 este "#$6% si are
urmatoarele caracteristici: 5== cm
,
3 6?4@7,,5?7,6 mm3 A@=,#:13 $ C' !
6$ rot!min3 $= Bm ! 5 rot!min3 # supape pe cilindru3 un ar/ore cu
came in /loc su/ ar/orele cotit3 # car/uratoare cu sertar si comanda directa
C#63 aprindere pe /aterie3 1# D3 1> W3 16<23 $ trepte3 ar/ore cardanic
=!,# sau 11!,7 dinti.
Boua familie de motoare "/o8er% are $ supape pe cilindru actionate prin
cul/utori si ti0e scurte si cate un ar/ore cu came in c2iulasa actionat prin
lant, sau $ supape pe cilindru actionate prin cul/utori si doi ar/ori cu came
in c2iulasa actionati prin lant, in0ectie de /en(ina si aprindere electronica.
Cilindreea acestor motoare este de >$>, 1>5, 11,, 117 cm
,
. Constructia
acestor motoare este pre(entata in figurile 5 si 6.
5
1ig.6.Boua generatie de motoare "/o8er% BMW
1ig.7.C2iulasa cu $ supape pe cilindru si # ar/ori cu came
6
4e .a urmari constructia motoarelor BMW din la/orator, precum si a
componentelor principale ale acestor motoare.
&Constructia si functionarea carburatoarelor
Car/uratoarele folosite pe motoarele motocicletelor sunt car/uratoare
ori(ontale.
1unctionarea car/uratorului se /a(ea(a pe principiul tu/ului Denturi si este
ilustrata in figurile >.
a.
/. c.
1ig.>.'rincipiul de functionare al car/uratorului: a+principiul Denturi3
/+comanda cu sertar3 c+comanda cu clapeta.
4ertarul poate fi cilindric sau plat. 1orma lui este atent studiata )este
caracteri(ata de decuparea "4%+ astfel incat sa permita curgerea optima a
amestecului car/urant. Constructia sertarului este pre(entata in figurile =.
7
1ig.=.Constructia sertarului
6e sertar este ancorat cuiul )acul+ care reglea(a cantitatea de emulsie asa
cum se .ede in figura 1.
1ig.1. Constructia acului de reglare si montarea lui pe sertar
Constructia camerei de ni.el constant este pre(entata in figura 11.
1ig.11.Constructia si functionarea camerei de ni.el constant
Constructia car/uratorului cu sertar plat actionat direct prin ca/lul de
acceleratie este pre(entata in figura 1#.
>
1ig.1#.Constructia car/uratorului cu sertar plat actionat prin ca/lul de
acceleratie: 1.0iclorul principal3 #.tu/ul de emulsie3 ,.0iclorul de aer3 $.acul
de reglare3 5.0iclorul acului de reglare3 6.supapa ac3 7.plutitor.
Car/uratoarele moderne au actionarea sertarului .acuumatica )depresiunea
la admisie+, iar reglarea cantitatii de amestec )acceleratia+ se reali(ea(a prin
clapeta de acceleratie.
Cele doua tipuri de car/uratoare sunt pre(entate in figura 1,.
=
a. /.
1ig.1,.Cele doua tipuri principale de car/uratoare: a+cu actionare
.acuumatica a sertarului3 /+cu actionare prin ca/lu a sertarului
4c2emele constructi.e si functionarea celor doua tipuri de car/uratoare sunt
pre(entata in continuare.
1ig.1$.Constructia si functionarea car/uratorului cu actionarea .acuumatica
a sertarului
1
1ig.15.Constructia si functionarea car/uratorului cu sertar actionat prin
ca/lu
4e .a urmari constructia si functionarea celor doua car/uratoare din
la/orator:
* car/uratorul cu sertar actionat prin ca/lu CZ3
* car/uratorul cu sertar actionat .acuumatic BMW.
11