Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA DN BACU

FACULTATEA DE INGINERIE
SPECIALIZAREA I. P. M. I
PROIECT LA PROCESE I TEHNICI DE
POLUARE N PROTECIA MEDIULUI
COORDONATORI :
Recto Po!. U"#$. %. I"& : Ne%e!! V'(e"t#"
. L. D. I"& : P'"'#"te M#e('
STUDENT :
B')* Io'"'
+,,-
CUPRINS
I. Etapele proiectului....................................................................................................pag 4
1. Tema i datele de proiectare ...................................................................................pag 5
2. Noiuni generale.....................................................................................................pag 6
2. 1. Stabilirea variantei constructive..............................................................pag
2. 2. !eali"area sc#emei de principiu..............................................................pag $
2. %. &escrierea 'uncional i pe p(ri componente.........................................pag $
%. )alculul te#nologic i determinarea grosimii tamburului.......................................pag $
%. 1. *eometria tamburului.............................................................................pag 1+
%. 2. ,redimensionarea tamburului cilindric...................................................pag 12
4. )alculul preliminar al puterii necesare pentru acionarea tamburului....................pag 1%
4. 1. )alculul puterii de pornire......................................................................pag 1%
4. 2. )alculul puterii de regim........................................................................pag 15
4. %. -legerea motorului.................................................................................pag 16
5. )alculul transmisiei prin curele..............................................................................pag 1.
5. 1. -legerea pro'ilului curelei......................................................................pag 1.
5. 2. &iametrul de calcul al roii motoare......................................................pag 1.
5. %. &iametrul de calcul al roii conduse.......................................................pag 1.
5. 4. /ite"a peri'eric( a curelei.......................................................................pag 1.
5. 5. &istana a0ial(.........................................................................................pag 1.
5. 6. 1ng#iul dintre ramurile curelei...............................................................pag 1.
5. .. 1ng#iul de 2n'(urare pe roile de curea.................................................pag 1
5. . 3ungimea primitiv( a curelei..................................................................pag 1
2
5. $. !ecalcularea distanei a0iale...................................................................pag 1
5. 1+. )alculul num(rului de curele................................................................pag 1
5. 11. 4recvena 2nconvoierilor........................................................................pag 1
5. 12. 4ora peri'eric(......................................................................................pag 1$
5. 1%. !eaciunea pe arbori..............................................................................pag 1$
5. 14. )otele de modi'icare a distanei a0iale.................................................pag 1$
6. )alculul de re"isten( al rotorului...........................................................................pag 2+
6. 1. ,redimensionarea arborelui la torsiune...................................................pag 2+
6. 2. /eri'icarea arborelui la solicit(ri compuse.............................................pag 2+
6. %. )alculul la oboseal( al arborelui.............................................................pag 22
.. )alculul de rigiditate al rotorului............................................................................pag 2%
.. 1. )alculul turaiei critice a arborelui..........................................................pag 2%
.. 2. Stabilirea modului de re"emare al rotorului............................................pag 25
.. %. )alculul penelor......................................................................................pag 2$
. 5ibliogra'ie..............................................................................................................pag %2
3
I. ETAPELE PROIECTULUI
-. ,-!TE- S)!IS-6
1. Tema i datele de proiectare
2. Noiuni generale
7 Stabilirea variantei constructive
7 !eali"area sc#emei de principiu
7 &escrierea 'uncional( i pe p(ri componente
%. )alculul te#nologic i determinarea grosimii peretelui tamburului
4. )alculul preliminar al puterii necesare pentru acionarea tamburului
7 )alculul puterii de pornire
7 )alculul puterii de regim
7 -legerea motorului electric
7 ,arial parte gra'ic(
5. )alculul transmisiei prin curele. ,arial parte gra'ic(
6. )alculul de re"isten( al rotorului
6.1. ,redimensionarea arborelui la torsiune
6.2. /eri'icarea arborelui la solicit(ri compuse
6.%. ,arial parte gra'ic(
.. )alculul de rigiditate la rotorului
7 )alculul turaiei critice al rotorului
7 Stabilirea modului de re"emare al arborelui. -legerea i calculul rulmenilor
7 -legerea i calculul penelor
7 ,arial parte gra'ic(
. 4inali"are proiect.
5. ,-!TE- *!-4I)-8
1. &esene de e0ecutie.
4
1. TE9- :I &-TE3E &E ,!;IE)T-!E6
S( se proiecte"e o centri'ug( de 'iltrare< vertical( cu trei coloane< cu urm(toarele
caracteristici6
&iametrul tamburului & = >12++ mm?
@n(ltimea tamburului A = > 65+ mm?
Turaia tamburului n = >12++ rotBmin?
&ensitatea 'a"ei solide C
s
= >1.++ DgBm
%
&ensitatea 'a"ei lic#ide C
l
= >11++ DgBm
%
)oncentraia 'a"ei solide 2n suspensie E = >%+ F?
1miditatea 'inal( a sedimentului G
'
= $ >F?
9aterialul de construcie al tamburului oel ino0idabil
5
2. N;HI1NI *ENE!-3E6
)entri'ugarea este un procedeu mecanic care permite accelerarea separ(rii unor sisteme
eterogene ca6 suspensii Isolide< dispersate 2n lic#ideJ< emulsii Idispersia< sub 'orm( de pic(turi
'ine a unui lic#id 2n altulJ< amestecuri de ga"e etc.
9ainile care reali"ea"( centri'ugarea pot 'i centri'uge< supracentri'uge sau ultra
centri'uge.
4ora centri'ug( poate 'i utili"at( 2ns( i pentru separarea 'a"elor 2n procesul de
concentrare prin evaporarea unor substane termolabile. 4ora centri'ug( asigur( 2n acest ca" un
contact pe durat( 'oarte mic( Isub o secund(J a 'ilmului subire de lic#id Isub +<1 mmJ cu
supra'aa 'ierbinte a tamburului.
Separarea componentelor unei suspensii se poate 'ace prin6
7 sedimentare6 adic( prin aciunea di'erenial( a gravitaiei asupra 'a"elor suspensiei avKnd
densit(i di'erite dup( cum 'a"a dispers( a suspensiei are densitatea mai mic( sau mai mare decKt
'a"a dispersant( Icontinu(J< particulele suspensiei se depun sau se ridic(.
7 filtrare6 cu aLutorul unei supra'ee sau unui strat poros prin care poate trece numai 'a"a
'luid(.
Spre deosebire de sedimentare 'iltrarea nu este combinat( de di'erena dintre densitatea
'a"ei care se separ(< ci de di'erena dintre presiunile pe cele dou( 'ee ale stratului 'iltrant<
'iltrarea se produce 2n mod obinuit 2n cKmpul 'orelor de presiune care se reali"ea"( datorit(
presiunii #idrostatice a stratului de suspensie< presiune pe 'aa superioar( a stratului 'iltrant
obinut( prin pomparea suspensiei sau cu aer comprimat deasupra stratului de suspensie<
depresiune pe 'aa in'erioar( a stratului 'iltrant.
)entri'ugarea se petrece 2n cKmpul 'orelor centri'uge care este mult mai puternic decKt
'ora gravitaional( IsedimentareJ sau decKt 'orele de primire I'iltrareJ.
E'ectele cKmpului de 'ore centri'uge sau calitativ acelai cu cele ale cKmpului
gravitaional< intensitatea celui dintKi 'iind 2ns( mult mai mare.
,rocesul de centri'ugare se reali"ea"( cu aLutorul unor maini numite centri'uge.
6
Clasificarea centrifugelor
; centri'ug( se compune dintr7un tambur pus 2n micare de rotaie de un sistem de
antrenare. @n plus< centri'ugele sunt prev("ute i cu miLloace necesare pentru desc(rcarea i
colectarea 'a"elor separate prin centri'ugare.
@ntregul ansamblu se a'l( 2ntr7o carcas(< asamblat( rigid sau elastic de un batiu.
)lasi'icarea centri'ugelor se poate 'ace dup( mai multe criterii6
aJ dup( scopul te#nologic6 7 'iltrante8
7 sedimentare.
bJ dup( 'actorul de separare 6 7 centri'uge manual8
7 ultracentri'uge8
7 supracentri'uge.
cJ dup( po"iia arborelui 6 7 cu arborele vertical8
7 cu arborele ori"ontal8
7 cu arborele 2nclinat.
dJ dup( modul de susinere a tamburului centri'ugei6
7 centri'uge cu a0a vertical( cu tamburul suspendat sau re"emat8
7 centri'uge cu a0a ori"ontal( Isau 2nclinat(J care poate 'i cu tamburul 2n consol(
sau cu tamburul 2ntre rea"eme.
eJ dup( procedeul de desc(rcare a 'a"elor6 7 mecanic(8
7 manual(.
Funcionarea centrifugelor
@n general< modul de 'uncionare al centri'ugelor 'iltrante este di'erit de cel al
centri'ugelor de sedimentare< 'a"ele des'(ur(rii procesului de separare di'erind de la cele dou(
tipuri de centri'uge.
)entri'ugele 'iltrante servesc separ(rii suspensiilor 2n componentele lor
constructive. 4a"ele ciclului de centri'ugare< 2n general sunt urm(toarele6
7 2nc(rcarea8
7 pornirea i accelerarea tamburului pKn( la turaia de regim8
7 centri'ugarea propriu7"is( la turaia de regim 8
7
7 desecarea Isau "vKntareaJ sedimentului de soluia iniial(8
7 sp(larea sedimentului8
7 desecarea sau "vKntarea sedimentului< dup( sp(lare8
7 'rKnarea pKn( la oprirea centri'ugei8
7 desc(rcarea sedimentului.
&uratele di'eritelor 'a"e depind de propriet(ile suspensiei i de cele ale produsului
precum i de construcia centri'ugei. 3a unele centri'uge de e0emplu desc(rcarea sedimentului se
'ace cu tamburul oprit pe cKnd la altele se 'ace cu tamburul 2n micare de rotaie la turaia de
regim sau cu turaie redus(.
Succesiunea 'a"elor ciclului de centri'ugare poate 'i comandat( manual sau
automat< dup( programul prestabilit.
3a centri'ugele 'iltrante discontinue< 'a"ele centri'ug(rii se petrece succesiv 2n timp8
alimentarea cu suspensie i evacuarea componentelor se 'ac periodic. 3a centri'ugele 'iltrante cu
'uncionare continu( alimentarea cu suspensie i evacuarea 'iltrantului i a sedimentului se 'ace
continuu.
9aterialul stratului 'iltrant se alege 2n 'uncie de natura i propriet(ile 'iltratului.
Stratul 'iltrant metalic se poate reali"a din oel< cupru< aluminiu< alam(< etc.
Stratul 'iltrant Ies(tur( sau sit(J nu se aea"( direct pe supra'aa interioar( a
tamburului deoarece aceasta ar putea duce la obturarea parial( a g(urilor. &in acest motiv 2ntre
stratul 'iltrant i tambur se aea"( un strat de drenaL< uneori 'ormat din 27% site. Stratul de drenaL
menine stratul 'iltrant la oarecare distan( de perete i permite trecerea 'iltratului prin toate
ori'iciile. @ntregul ansamblu 'iltrant IsitaBpKn"a 'iltrant( i stratul de drenaLJ se 'i0ea"( pe tambur
cu aLutorul unui inel elastic aplicat la interior.
!eali"area ori'iciilor din peretele tamburului< eva"ate spre e0terior uurea"( desc(rcarea
lic#idului centri'ugat.
2. 1. ST-5I3I!E- /-!I-NTEI );NST!1)TI/E6
-m ales s( proiecte" o centri'ug( de 'iltrare< vertical( pe trei coloane cu montorul
amplasat in a'ara centri'ugii.
8
2.2. !E-3IM-!E- S)AE9EI &E ,!IN)I,I16
1 7 Tambur8 . 7 motor electic8
2 7 -rbore8 7 carcas(8
% 7 )aseta cu rulmenti8 $ 7 batiu8
4< 5 7 roi de curea8 1+ 7 plac( de ba"(8
6 7 curele8 11 7 capac.
2.%. &ES)!IE!E- 41N)HI;N-3N :I ,E ,N!HI );9,;NENTE6
-ceast( descriere 'unctional( a centri'ugei presupune parcurgerea mai multor cicluri cum ar 'i6
,ornirea centri'ugii O 1 minut8
)entri'ugarea acesteia pKn( la atingera turaiei de regim O +<5 minute8
-limentarea centri'ugei prin intermediul pKlniei de alimentare O 1 minut8
)entri'ugarea propriu7"is( O 1 minut8
Evacuarea 'iltratului prin gura de v(rsare O +<5 minute8
MvKntarea sedimentului7 +<5 minute8
;prirea centri'ugei O +<5 minute8
Evacuarea sedimentului prin intermediul capacului O +<5 minute.
%. )-3)1313 TEAN;3;*I) :I &ETE!9IN-!E- *!;SI9II ,E!ETE31I
T-951!131I6
9
4ig. 1 Tambur cilindric nerigidi"at cu capac i 'und plan
3. 1. Geometria tamburului:
1nde6
1nde6
10
E
1nde6
E
B

1nde6
/eri'icare6
11
8
12
3.2. Predimensionarea tamburului cilindric:
9aterialul ales este otel ino0idabil6 P.)r-l 1%7Q. 1. 4++2 O &IN 1.44+8
B
13

4. )-3)1313 ,!E3I9IN-! -3 ,1TE!II NE)ES-!E -)TI;N-!II T-951!131I6
)alculul se 'ace con'orm >%?< volumul III< pagina %.2 >Rinescu O 1tilaL te#nologic pentru
industria de process< volumul I si II< Ed. Te#nica< 5ucuresti< 1$%?.
4. 1.Puterea de pornire se calculeaza cu relatia:
14
15
4. 2.Calculul puterii de regim:
16
9otorul elctric se va alege din ST-S si anume valoarea imediat superioara a puterii calculate.
4. 3. Alegerea motorului:
)on'orm tabelului 2.$2< pag. 26$ S 9aini electrice rotative 'abricate 2n !omKniaT< ).
!(dui< E. Nicolescu< Editura Te#nic( 5ucureti< 1$1 alegem motor electic asincron tri'a"at cu
transmisie prin curele trape"oidale din seria -E26
)aracteristicile te#nice ale motoarelor din seria -E2
Tipul
motorului
,uterea
nominal(
UQ
Turaia
nominal
rotBmin
V
F
cosW I
n
I%+/J
-
9asa
Ug
-E27
16+374
1% 145+ +<6 25<+ 1<5 6 2<2 15
17
5. T!-NS9ISI- ,!IN )1!E3E6
. 1. Alegerea profilului curelei:
ST-S 116%7.1 monograma nr 68
Se alege cureaua S,-:
. 2. !iametrul de calcul al rotii motoare:
ST-S 116%7.1 si ST-S 116276..
. 3. !iametrul de calcul al rotii conduse:
. 4. "iteza periferica a curelei:
. . !istanta a#iala:
14$<+6
Se alege -=2++ mm.
. $. %ng&iul dintre ramurile curelei:
. '. %ng&iul de infasurare pe rotile de curea:
. (. )ungimea primiti*e a curelei:
18
Se alege cureaua cu ++ mm< ST-S 116%7.1.
. +. ,ecalcularea distanei a#iale:
. 1-. Calculul num.rului de curele:
. 11. Frec*enta incon*oierilor6
. 12. Forta periferica:
. 13. ,eaciunea pe arbori:
. 14. Cotele de modificare a distantei a#iale:
19
6. )-3)1313 &E !EMISTENT- -3 !;T;!131I6
$. 1. Predimensionarea arborelui la torsiune:
9aterialul ales este otel ino0idabil6 P.)r-l 1%7Q. 1. 4++2 O &IN 1.44+8
)on'orm Tabelului 1$B1.5 din XTeoria i practica sistemelor de amestecareT< )onstantin
&an Tac(< 9i#aela ,(unescu< Editura 9-T!IP !;9< 5ucureti 2+++< se alege un arbore
standardi"at care are diametrul minim mai mare decKt cel calculat6
mm d
mm d
mm d
mm d
mm d
n
16
1
2+
25
%+
4
%
2
1
=
=
=
=
=
20
9aterialul din care este construit arborele este otel ino0idabil6 P.)r-l 1%7Q. 1. 4++2 O
&IN 1.44+.
6. 2. /eri'icarea arborelui la solicitari compuse6
.
)alculul reactiunilor6
IY
61+<$$ Z 244%<$6 = %+54<$5 N Ise veri'ica relatiaJ.
)alculul momentelor inconvoietoare6
)alculul momentului de torsiune6
21
)alculul momentelor ec#ivalente6
=
)alculul tensiunii admisibile6
9aterialul ales este otel ino0idabil6 P.)r-l 1%7Q. 1. 4++2 O &IN 1.44+8
)alculul tensiunii ec#ivalente6
22
mm d
mm d
mm d
mm d
mm d
n
16
1
2+
25
%+
4
%
2
1
=
=
=
=
=
Trebuie veri'icata conditia6
$. 3. Calculul la oboseala al arborelui:
)alculul se 'ace in punctul in care momentul este ma0im.
Se vor calcula coe'icientii de siguranta pentru cele doua solicitari6 inconvoiere si torsiune.
23
)
.. )-3)1313 &E !I*I&IT-TE -3 !;T;!131I6
'. 1. Calculul turatiei critice a arborelui:
24
IadevaratJ8
'. 2. /tabilirea modului de rezemare al rotorului:
25
!e"emarea rotorului se va 'ace 2n doua lag(re< unul superior i unul in'erior. 3ag(rul
superior va prelua pe lKng( sarcinile radiale i sarcinile a0iale Igreutatea arborelui< greutatea
tamburului i a amesteculuiJ< care solicit( sistemul de re"emare din acest motiv el are 2n
componen( doi rulmeni radiali7a0iali cu role conice< montai in [P\.
3ag(rul in'erior este prev("ut cu un rulment radial oscilant cu role butoi pe doua rKnduri.
)alculul i alegerea rulmenilor se va 'ace con'orm indicaiilor din6 /./. Rinescu7
[Elemente constructive pentru dispo"itive de amestecare\< pagina 4$.
-legerea lag(relor6
7 se aleg 2n 'uncie de diametrele capetelor arborelui pe care se montea"(8
7 pentru distana dintre lag(re se recomand( urm(toarele valori 6 25+< %25< 4++< 5++ >mm?8
7 lag(rul superior O rulmeni radiali O a0iali cu role conice< montate 2n 0 'ig. ..1< 'ig...28
7 lag(rul in'erior O rulment radial oscilant< cu role butoi pe dou( rKnduri O 'ig. ..2< 'ig. ..%8
7 dimensiunile lag(relor O tab. 1<2 2$.
F#& ../. L'&0 1*2e#o
26
1 O arbore8 27 rulment a0ial cu role conice pe un rKnd8 % O piuli( pentru rulmeni8
4 O aib( de siguran(8 5 O capac8 6 O inel de etanare din pKsl(8 . O garnitur( 8
O suport IturlaJ 8 $ O carcas( 8 1+ O garnitur( 8 11 O capac 8 12 O manet( de etanare
F#& ..+. L'&0 1*2e#o 31ec4#*"e' B 5 B6
1 O arbore8 2 O rulment radial oscilant cu role butoi pe dou( rKnduri8 % O buca de strKngere8 4 O
piulia pentru rulmeni8 5 O aiba de siguran(8 6 O capac8 . O inel de etanare din pKsl(8 < $ O
garnitur(8 1+ O carcas(8 11 O manet( de etanare IsemeringJ8
12 O ung(tor cu bil(8 1% O capac8 14 O suport IturlaJ
Tabelul nr. 1 73agare< dimensiuni< mm.
& &
4
+
%
5
%
+
2
4
91+ 1+
+
.2 $2 11
5
14
+
16
+
12
+
14
+
45 1+ 2. $ 5+ 1$
Tabelul nr. 2 7 Elemente standardi"ate ale lagerelor
d
3agarul superior 3agarul in'erior
!ulment
ST-S
%$2+7.
,iulita
ST-S
5167
..
Saiba
ST-S
5157
..
!ulment
ST-S
%$176
5ucsa
ST-S
5147
%
,iulita
ST-S
5167
..
Saiba
ST-S
5157..
4
+
%+ 2+. U9 . 95 22 %+$ U A 2%+$ U9 $ 95
d7 diametrul arborelui in lagarul in'erior< mm
Tabelul nr. % 7 !ulmenti radial7a0iali cu role conice pe un rand< dimensiuni< mm.
27
Simbolul
rulmentului
5 ) T Sarcina radiala de ba"a
DN
9asa
%+2+. %
5
.2 1
.
1
5
1<2
5
52<1 41 +<%4
Fig. ..%. !ulment radial7a0ial cu role conice pe un rKnd
!ulmeni radiali oscilani cu role butoi pe doua rKnduri Ilag(r in'eriorJ
Tabelul nr.4
Simbolul
rulmentului
& 5 Sarcina radiala de ba"a
DN
9asa
22 %+$ U 45 1+
+
%
6
12+ $5 1<%1
28
Fig. ..4. !ulment radial oscilant cu role butoi pe doua rKnduri
Tabelul nr. 5. 5uc( de strKngere8 dimensiuni< mm.
Simbolul
bucei
d 51 31 32 a b d1 9
9asa
DgBbuc.
A 2%+$ 4+ 5+ 15 16<5 6 1<6 4<25 94501<5 +<2
Tabelul nr. 6 . ,iuli( pentru rulmeni< dimensiuni< mm
Simbolul
piuliei
9 &p &t b s T 9asa
DgBbuc.
U9 . 9%501<5 52 44 5 2<+ +<+5%
U9 $ 94501<5 65 56 1+ 6 2<5 +<12
29
Tabelul nr... :aibe de siguran( < dimensiuni< mm
Simbolul
aibei
d & & # E S g
Nr. minim.
de aripioare
9asa DgB1+++
buc.
95 . %5 5. 44 %2<5 6 5 1<25 1% 1+<4
95 $ 45 6$ 56 42<5 6 6 1<25 1% 15<2
'. 3. Calculul penelor6
,enele se aleg 2n 'uncie de diametrul capetelor arborelui pe care se montea"(. Ele au
rolul de a asigura transmiterea mic(rii 2ntre arbore i butucul rotii conduse. Se aleg pene
paralele si se veri'ica la strivire si 'or'ecare.
&imensiunile penelor paralele se aleg din standard 2n 'uncie de diametrul cap(tului
arborelui pe care se montea"(. I'ig. ..5< tab.J.
,ene paralele< dimensiuni< mm.
Tabel nr.
d ,ana )anal
b A 3 b
peste ,ana la &e la ,ana la In
arbore
In butuc
22 %+ . 1 $+ 4 %<%
4ig. ..5 ,an( paralel(
30
)alculul de strivire6
9aterialul ales este otel ino0idabil6 P.)r-l 1%7Q. 1. 4++2 O &IN 1.44+8
)alulul de 'or'ecare6
9aterialul ales este otel ino0idabil6 P.)r-l 1%7Q. 1. 4++2 O &IN 1.44+8
31
-. BIBLIOGRAFIE
1. -le0andru )#iiu< &orina 9atiean< Teodor 9(d(r(an< &umitru ,op 7 ;rgane de
maini< Editura &idactic( i ,edagogic(< 5ucureti< 1$1.
2. )onstantin !(dui< Eugen Nicolescu 7 9aini electrice rotative 'abricate 2n !omKnia <
Editura Te#nic(< 5ucureti< 1$1.
32
%. Institutul !omKn de Standardi"are O ,rescripii generale de proiectare. Elemente de
leg(tur( i transmisie I)olecie ST-SJ< Editura Te#nic(< 5ucureti< 1$%.
4. /. /. Rinescu 7 Elemente constructive pentru dispo"itive de amestecare< Editura
&idactic( i ,edagogic(< 5ucureti< 1$$.
33