Sunteți pe pagina 1din 15

ORDIN Nr.

76 din 21 ianuarie 2010


pentru aprobarea modelului i coninutului formularului (390 VIES) "Declaraie
recapitulativ privind livrrileac!i"iiilepre#trile intracomunitare"
Text n vigoare ncepnd cu declaraia recapitulativ aferent lunii august a
anului 2011
REALIAT!R" #!$%A&IA 'E I&(!R$ATI#) &EA$*
Text actuali+at prin produsul infor,atic legislativ LE- E-%ERT n .a+a
actelor nor,ative ,odificatoare/ pu.licate n $onitorul !ficial al Ro,niei/
%artea I/ pn la 20 septe,.rie 20111
Act de baz
#B$ !rdinul pre2edintelui Ageniei &aionale de Ad,inistrare (iscal nr1
3452010
Acte modificatoare
#M1$ !rdinul pre2edintelui Ageniei &aionale de Ad,inistrare (iscal nr1
014252011
$odificrile 2i co,pletrile efectuate prin actul ,odificator sunt scrise cu
font italic1 6n faa fiecrei ,odificri sau co,pletri este indicat actul nor,ativ
care a efectuat ,odificarea sau co,pletarea respectiv/ n for,a #M11
#B
%n temeiul art& '( alin& (3) din )otr*rea +uvernului nr& '09(009 privind
or,ani"area i funcionarea -,eniei .aionale de -dmini#trare /i#cal0 cu
modificrile i completrile ulterioare0
1n temeiul art& '2345 din 6e,ea nr& 27'(003 privind 8odul fi#cal0 cu
modificrile i completrile ulterioare0 i al art& ((9 alin& (() din :rdonana
+uvernului nr& 9((003 privind 8odul de procedur fi#cal0 republicat0 cu
modificrile i completrile ulterioare0
preedintele -,eniei .aionale de -dmini#trare /i#cal emite urmtorul
ordin$
-;<& '
Se aprob modelul i coninutul formularului (390 VIES) "Declaraie
recapitulativ privind livrrileac!i"iiilepre#trile intracomunitare"0 cod =/>
'5&'3&0'&0(r0 prev"ut 1n ane?a nr& '&
-;<& (
/ormularul prev"ut la art& ' #e completea" i #e depune conform
in#truciunilor de completare prev"ute 1n ane?a nr& (&
-;<& 3
8aracteri#ticile de tiprire0 modul de difu"are0 utili"are i p#trare ale
formularului prev"ut la art& ' #unt #tabilite 1n ane?a nr& 3&
-;<& 5
>rocedura de ,e#tionare a declaraiei recapitulative privind
livrrileac!i"iiilepre#trile intracomunitare e#te #tabilit 1n ane?a nr& 5&
-;<& 2
(') ;eferirile la 8odul fi#cal din cuprin#ul pre"entului ordin repre"int
trimiteri la titlul VI "<a?a pe valoarea adu,at" din 6e,ea nr& 27'(003 privind
8odul fi#cal0 cu modificrile i completrile ulterioare0 iar referirile la .ormele
metodolo,ice repre"int trimiteri la .ormele metodolo,ice de aplicare a titlului
VI "<a?a pe valoarea adu,at" din 8odul fi#cal0 aprobate prin )otr*rea
+uvernului nr& 55(005 pentru aprobarea .ormelor metodolo,ice de aplicare a
6e,ii nr& 27'(003 privind 8odul fi#cal0 cu modificrile i completrile
ulterioare&
(() ;eferirile la 8odul de procedur fi#cal din cuprin#ul pre"entului ordin
repre"int trimiteri la :rdonana +uvernului nr& 9((003 privind 8odul de
procedur fi#cal0 republicat0 cu modificrile i completrile ulterioare&
-;<& 3
-ne?ele nr& ' @ 5 fac parte inte,rant din pre"entul ordin&
-;<& 7
Declaraia recapitulativ #e completea"0 1n mod obli,atoriu0 cu aAutorul
pro,ramului de a#i#ten elaborat de -,enia .aional de -dmini#trare /i#cal&
-;<& 9
/ormularul prev"ut la art& ' #e completea" i #e depune 1ncep*nd cu
operaiunile de#furate 1n luna ianuarie (0'0&
-;<& 9
>re"entul ordin #e public 1n =onitorul :ficial al ;om*niei0 >artea I&
-;<& '0
6a data intrrii 1n vi,oare a pre"entului ordin #e abro, :rdinul preedintelui
-,eniei .aionale de -dmini#trare /i#cal nr& 22((009 pentru aprobarea
modelului i coninutului formularului "Declaraie recapitulativ privind
livrrileac!i"iiile intracomunitare de bunuri"0 publicat 1n =onitorul :ficial al
;om*niei0 >artea I0 nr& (95 din '2 aprilie (0090 cu modificrile ulterioare&
-;<& ''
Direcia ,eneral proceduri pentru admini#trarea veniturilor0 Direcia ,eneral
de te!nolo,ia informaiei0 Direcia ,eneral de admini#trare a marilor
contribuabili0 precum i direciile ,enerale ale finanelor publice Audeene i a
municipiului Bucureti vor lua m#uri pentru ducerea la 1ndeplinire a
prevederilor pre"entului ordin&
-.EC- 'D)
D) -ne?a nr& ' e#te reprodu# 1n fac#imil&
_______________
| Agenia | DECLARAIE RECAPITULATIV 390
| Naional de | PRIVIND LIVRRILE/ACI!IIILE/ VIE"
| Ad#ini$%&a&e | PRE"TRILE INTRAC'(UNITARE
| )i$*al |
|_______________|
_
|_| De*la&aie iniial PERI'ADA DE RAP'RTARE
_ _ _ _ _ _ _
|_| De*la&aie &e*%i+i*a%i, An-l |_|_|_|_| Pe&ioada |_|_|
I. DATE DE IDENTI)ICARE
______________________________________________________________________________
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Cod de iden%i+i*a&e +i$*al R' |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| ___________________________________________________ |
| Den-#i&e/N-#e/ P&en-#e |___________________________________________________| |
| |
| Do#i*ili-l +i$*al |
| _____________ ____________________ ___________ |
| 0-de |_____________| Lo*ali%a%e |____________________| "%&ada |___________| |
| __ __ __ __ __________ __ |
| N-#& |__| 1lo* |__| "*a&a |__| A2. |__| Cod 2o3%al |__________| "e*%o& |__| |
| ________________ ________________ _________________ |
| Tele+on |________________| )a4 |________________| E5#ail |_________________| |
|______________________________________________________________________________|
II. RE!U(AT DECLARAIE
______________________________________________________________________________
| | _ _ _ _ |
| NU(R T'TAL PA6INI ANE7 LA DECLARAIE | |_|_|_|_| |
|__________________________________________________________________|___________|
| | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| NU(RUL T'TAL AL 'PERAT'RIL'R INTRAC'(UNITARI | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________|_____________________________|
| "U(A LIVRRIL'R/ACI!IIIL'R/PRE"TRIL'R INTRAC'(UNITARE |
|______________________________________________________________________________|
| | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| LIVRRI INTRAC'(UNITARE DE 1UNURI | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________|_____________________________|
| | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| LIVRRI 8N CADRUL UNEI 'PERAIUNI TRIUN6IULARE| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________|_____________________________|
| | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| ACI!III INTRAC'(UNITARE DE 1UNURI | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________|_____________________________|
| | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| PRE"TRI INTRAC'(UNITARE DE "ERVICII | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________|_____________________________|
| | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| ACI!III INTRAC'(UNITARE DE "ERVICII | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________|_____________________________|
________________________________________________________________________________
"-9 $an*i-nile a2li*a%e +a2%ei de +al$ :n a*%e 2-9li*e/ de*la& * da%ele din
a*ea$% de*la&aie $-n% *o&e*%e 3i *o#2le%e.
_______________________________ ___________
N-#e/ P&en-#e; |_______________________________| "e#n%-&a | |
_______________________________ 3i 3%a#2ila | |
)-n*ia; |_______________________________| |___________|
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
| _______ ________ |
| Lo* &e<e&,a% o&gan-l-i +i$*al N&. :n&egi$%&a&e; |_______| Da%a; |________| |
|______________________________________________________________________________|
N-#& de :n&egi$%&a&e *a o2e&a%o& de da%e *- *a&a*%e& 2e&$onal =>9
Cod ()P; ?@.?3.0?.0A/&
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod de iden%i+i*a&e +i$*al R' |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| An-l |_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _
Pe&ioada |_|_| Pag. |_|_|_|_|
______________________________________________________________________________
| LI"TA 'PERAIUNIL'R INTRAC'(UNITARE |
|______________________________________________________________________________|
| ARA| C'D 'PERAT'R |DENU(IRE/NU(E/|TIPUL | 1A!A I(P'!A1IL |
| | INTRAC'(UNITAR |PRENU(E |'PERAIUNII| |
| | |'PERAT'R |BC | |
| | |INTRAC'(UNITAR| | |
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
||_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|_____|_____________________|______________|___________|_______________________|
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| T'TAL 2agin | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|__________________________________________|___________|_______________________|
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| T'TAL 6ENERAL | ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|__________________________________________|___________|_______________________|
D) <I> operaiune #e completea" cu$ 6 livrare intracomunitar de bunuri0 <
livrare ulterioar 1n cadrul unei operaiuni triun,!iulare0 - ac!i"iie
intracomunitar de bunuri0 > pre#tare intracomunitar de #ervicii i S ac!i"iie
intracomunitar de #ervicii&
-.EC- (
I.S<;E8FIE.I
pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaraie recapitulativ privind
livrrileac!i"iiilepre#trile intracomunitare"
#M1
1111 'eclaraia recapitulativ se depune lunar/ n condiiile prev+ute la art1
17489 din #odul fiscal/ pn la data de 27 inclusiv a lunii ur,toare unei luni
calendaristice/ de ctre persoanele i,po+a.ile nregistrate n scopuri de T:A
confor, art1 170 sau 17081 din #odul fiscal1
#B
'&(& >er#oanele impo"abile 1nre,i#trate 1n #copuri de <V- depun declaraia
recapitulativ numai pentru lunile calendari#tice 1n care ia natere e?i,ibilitatea
ta?ei pentru$
a) livrrile intracomunitare #cutite de ta? 1n condiiile prev"ute la art& '53
alin& (() lit& a) i d) din 8odul fi#cal0 pentru care e?i,ibilitatea ta?ei a luat natere
1n luna calendari#tic re#pectivG
b) livrrile de bunuri efectuate 1n cadrul unei operaiuni triun,!iulare
prev"ute la art& '3(4' alin& (2) din 8odul fi#cal efectuate 1n #tatul membru de
#o#ire a bunurilor i care #e declar drept livrri intracomunitare cu cod <0
pentru care e?i,ibilitatea de ta? a luat natere 1n luna calendari#tic re#pectivG
c) pre#trile de #ervicii prev"ute la art& '33 alin& (() din 8odul fi#cal
efectuate 1n beneficiul unor per#oane impo"abile ne#tabilite 1n ;om*nia0 dar
#tabilite 1n 8omunitate0 altele dec*t cele #cutite de <V- 1n #tatul membru 1n care
ace#tea #unt impo"abile0 pentru care e?i,ibilitatea de ta? a luat natere 1n luna
calendari#tic re#pectivG
d) ac!i"iiile intracomunitare de bunuri ta?abile0 pentru care e?i,ibilitatea de
ta? a luat natere 1n luna calendari#tic re#pectivG
e) ac!i"iiile de #ervicii prev"ute la art& '33 alin& (() din 8odul fi#cal0
efectuate de per#oane impo"abile din ;om*nia care au obli,aia plii ta?ei
conform art& '20 alin& (()0 pentru care e?i,ibilitatea de ta? a luat natere 1n luna
calendari#tic re#pectiv0 de la per#oane impo"abile ne#tabilite 1n ;om*nia0 dar
#tabilite 1n 8omunitate&
(&'& Declaraia recapitulativ #e depune0 1n format electronic0 prin una dintre
urmtoarele metode$
@ la re,i#tratura or,anului fi#cal competentG
@ la pot0 prin #cri#oare recomandatG
@ prin SE.G
@ prin completare0 pe pa,ina de Heb a -,eniei .aionale de -dmini#trare
/i#cal&
(&(& /ormatul electronic0 depu# pe #uport electronic0 va fi 1n#oit de formularul
editat de per#oana impo"abil cu aAutorul pro,ramului de a#i#ten0 #emnat i
tampilat0 conform le,ii&
/ormularul #e editea" 1n dou e?emplare$
@ un e?emplar #e depune la unitatea fi#cal0 1mpreun cu #uportul electronicG
@ un e?emplar #e p#trea" de ctre per#oana impo"abil&
/ormatul electronic al declaraiei recapitulative #e obine prin folo#irea
pro,ramului de a#i#ten elaborat de -,enia .aional de -dmini#trare /i#cal
i #e tran#mite or,anului competent pe #uport electronic&
>ro,ramul de a#i#ten e#te pu# la di#po"iia per#oanelor impo"abile0 ,ratuit0
de unitile fi#cale #au poate fi de#crcat de pe #erverul de Heb al -,eniei
.aionale de -dmini#trare /i#cal0 la adre#a HHH&anaf&ro
8ontribuabilii care dein certificat di,ital pot depune formularul prin miAloace
electronice de tran#mitere la di#tan0 pe #ite@ul -,eniei .aionale de
-dmini#trare /i#cal&
=odul de completare a declaraiei recapitulative
SE8FIE.E- '
8artuul ">erioada de raportare" #e completea" cu$
@ anul la care #e refer declaraiaG #e 1n#crie cu cifre arabe cu 5 caractere (de
e?emplu$ (0'0)
@ perioada de raportare aferent operaiunilor reali"ate e#te format din dou
caractere0 re#pectiv cifrele aferente lunii re#pective (de e?emplu$ pentru luna
ianuarie #e va 1n#crie "0'")&
Declaraia depu# iniial #e rectific prin depunerea unei noi declaraii0 pe
acelai format0 bif*nd c#ua core#pun"toare de pe formular&
%n declaraia rectificativ #e rectific tran"acii declarate 1n orice perioad de
raportare anterioar i #e completea" toate rubricile formularului cu datele
valabile la momentul declarrii0 indiferent dac ace#tea au mai fo#t declarate&
Se completea" c*te o declaraie rectificativ pentru fiecare perioad de
raportare pentru care #e operea" rectificri&
-Au#trile #e declar pentru luna calendari#tic 1n care intervine e?i,ibilitatea
ta?ei0 conform art& '354( alin& (3) din 8odul fi#cal0 re#pectiv 1n luna
calendari#tic 1n care re,ulari"area a fo#t comunicat clientului&
8artuul "Date de identificare" conine$
'& 8od de identificare fi#cal @ #e 1n#crie codul de identificare 1n #copuri de
<V- al per#oanei impo"abile din ;om*nia0 atribuit potrivit art& '23 #au art&
'234' din 8odul fi#cal&
%n#crierea cifrelor 1n ca#et #e face cu aliniere la dreapta&
(& "Denumire.ume0 >renume" @ #e 1n#criu0 dup ca"0 denumirea #au numele
i prenumele per#oanei impo"abile&
3& "Domiciliul fi#cal" @ #e completea" cu datele privind adre#a domiciliului
fi#cal (#ediul #ocial0 #ediul #au domiciliul fi#cal0 dup ca") al per#oanei
impo"abile 1nre,i#trate 1n #copuri de <V-&
%n ca"ul per#oanelor impo"abile #tabilite 1n #trintate0 1nre,i#trate direct 1n
#copuri de <V- 1n ;om*nia0 #e 1n#crie adre#a din ;om*nia la care pot fi
e?aminate evidenele i documentele ce trebuie p#trate 1n conformitate cu
prevederile pct& 33 alin& (7) lit& a) din .ormele metodolo,ice&
%n ca"ul per#oanelor impo"abile #tabilite 1n #trintate0 care i@au de#emnat
repre"entant fi#cal0 #e 1n#crie domiciliul fi#cal al repre"entantului&
%n ca"ul per#oanelor impo"abile care au #ediul activitii economice 1n afara
;om*niei i #unt #tabilite 1n ;om*nia prin unul #au mai multe #edii fi?e fr
per#onalitate Auridic0 conform art& '(24' alin& (() lit& b) din 8odul fi#cal0 #e
1n#crie domiciliul fi#cal al #ediului fi? de#emnat # depun decontul de ta? i #
fie re#pon#abil pentru toate obli,aiile 1n #copuri de <V-0 conform pct& 33 alin&
(2) din .ormele metodolo,ice&
8artuul ";e"umat declaraie" conine$
@ numrul total al pa,inilor ane? la declaraieG
@ numrul total al operatorilor intracomunitari0 indiferent de numrul
operaiunilorG
@ valoarea operaiunilor0 defalcat pe tipuri$ livrri intracomunitare de bunuri0
livrri ulterioare de bunuri efectuate 1n cadrul operaiunilor triun,!iulare0 livrri
intracomunitare ce con#tau 1n tran#feruri #cutite0 ac!i"iii intracomunitare de
bunuri0 ac!i"iii intracomunitare a#imilate0 pre#tri intracomunitare de #ervicii0
ac!i"iii intracomunitare de #ervicii&
SE8FIE.E- a (@a
'& Se completea"0 cu tran"aciile intracomunitare efectuate0 1n urmtoarea
ordine$
a) livrri intracomunitare de bunuri (6)G
b) livrri ulterioare de bunuri efectuate 1n cadrul unei operaiuni triun,!iulare
(<)G
c) ac!i"iii intracomunitare de bunuri0 ac!i"iii care urmea" tran#ferurilor
#cutite0 ac!i"iii efectuate de beneficiarul livrrii ulterioare 1n cadrul unei
operaiuni triun,!iulare (-)G
d) pre#tri intracomunitare de #ervicii (>)G
e) ac!i"iii intracomunitare de #ervicii (S)&
/iecare pa,in aferent #eciunii a (@a va conine 1n antet informaii privind
codul de 1nre,i#trare 1n #copuri de <V-0 perioada aferent i numrul pa,inii&
a) 6ivrri intracomunitare de bunuri @ #e 1n#crie #uma total a livrrilor
intracomunitare de bunuri #cutite de la plata ta?ei 1n condiiile art& '53 alin& (()
lit& a) i d) din 8odul fi#cal0 pe fiecare cumprtor0 pentru care e?i,ibilitatea
ta?ei ia natere 1n luna calendari#tic re#pectiv0 inclu#iv #umele din facturile
pentru 1nca#ri de avan#uri pentru livrri intracomunitare de bunuri0 #cutite&
b) 6ivrri ulterioare de bunuri efectuate 1n cadrul unei operaiuni triun,!iulare
@ #e 1n#crie #uma total a livrrilor de bunuri efectuate 1n cadrul unei operaiuni
triun,!iulare0 prev"ute la art& '3(4' alin& (2) lit& b) din 8odul fi#cal0 efectuate
1n #tatul membru de #o#ire a bunurilor e?pediate #au tran#portate0 pe fiecare
beneficiar al livrrii ulterioare ce are de#emnat un cod <0 i pentru care
e?i,ibilitatea ta?ei ia natere 1n luna calendari#tic re#pectiv0 inclu#iv #umele
din facturile pentru 1nca#ri de avan#uri pentru livrrile de bunuri efectuate 1n
cadrul unei operaiuni triun,!iulare&
Se va completa doar de ctre cumprtorul rev*n"tor&
c) -c!i"iii intracomunitare de bunuri @ #e 1n#crie #uma total a ac!i"iiilor
intracomunitare de bunuri0 pe fiecare furni"or0 pentru care per#oana impo"abil
care depune declaraia e#te obli,at la plata ta?ei conform art& '2' din 8odul
fi#cal0 i pentru care e?i,ibilitatea ta?ei intervine 1n luna calendari#tic
re#pectiv0 inclu#iv #umele din facturile primite pentru pli de avan#uri pentru
ac!i"iii intracomunitare de bunuri&
d) >re#tri intracomunitare de #ervicii @ #e 1n#crie #uma total a pre#trilor de
#ervicii pentru care #e aplic prevederile art& '33 alin& (() din 8odul fi#cal0 altele
dec*t cele #cutite de <V- 1n #tatul membru 1n care ace#tea #unt impo"abile0 pe
fiecare client 1n parte0 #tabilit 1n 8omunitate0 pentru care e?i,ibilitatea ta?ei ia
natere 1n luna calendari#tic re#pectiv& .u vor fi declarate pre#trile de #ervicii
prev"ute la art& '33 alin& (() din 8odul fi#cal dac beneficiarul #erviciului e#te o
per#oan impo"abil care nu e#te #tabilit pe teritoriul 8omunitii&
e) -c!i"iii intracomunitare de #ervicii @ #e 1n#crie #uma total a ac!i"iiilor
intracomunitare de #ervicii pentru care #e aplic prevederile art& '33 alin& (() din
8odul fi#cal0 altele dec*t cele #cutite de <V-0 pe fiecare pre#tator 1n parte0 care
e#te #tabilit 1n 8omunitate0 pentru care e?i,ibilitatea ta?ei intervine 1n luna
calendari#tic re#pectiv& .u vor fi declarate pre#trile de #ervicii prev"ute la
art& '33 alin& (() din 8odul fi#cal dac pre#tatorul #erviciului e#te o per#oan
impo"abil care nu e#te #tabilit pe teritoriul 8omunitii&
8oloana "Fara" @ codul rii care a emi# codul de 1nre,i#trare 1n #copuri de
<V- al clientuluifurni"oruluipre#tatorului #au codul #tatului membru care ar fi
trebuit # emit ace#t cod de 1nre,i#trare 1n #copuri de <V-0 dar din diver#e
motive ace#ta ori nu a fo#t emi#0 ori nu a fo#t comunicat&
8oloana "8od operator intracomunitar" @ trebuie introdu# fr #paii0 vir,ule
#au puncte i #e completea" a#tfel$
@ 1n ca"ul livrrilor intracomunitare de bunuri (6) efectuate din ;om*nia @
codul de identificare 1n #copuri de <V- al per#oanei care ac!i"iionea"
bunurile 1n alt #tat membru dec*t ;om*nia0 pe ba"a cruia furni"orul din
;om*nia i@a efectuat o livrare intracomunitar #cutit de <V- conform art& '53
alin& (() lit& a) i d) din 8odul fi#calG
@ 1n ca"ul livrrilor ulterioare de bunuri efectuate din ;om*nia 1n cadrul unei
operaiuni triun,!iulare (<) @ codul de identificare 1n #copuri de <V- al
per#oanei beneficiare a livrrii ulterioare0 din al treilea #tat membru0 pe ba"a
cruia cumprtorul rev*n"tor din ;om*nia i@a efectuat livrarea ulterioarG
@ 1n ca"ul ac!i"iiilor intracomunitare de bunuri0 ac!i"iiilor care urmea"
tran#ferurilor #cutite0 ac!i"iiilor efectuate de beneficiarul livrrii ulterioare 1n
cadrul unei operaiuni triun,!iulare (-) efectuate 1n ;om*nia @ codul de
identificare 1n #copuri de <V- din alt #tat membru atribuit furni"orului care
efectuea" livrarea intracomunitarG
@ 1n ca"ul pre#trilor intracomunitare de #ervicii (>) @ codul de identificare 1n
#copuri de <V- al per#oanei care primete #erviciile 1n alt #tat membru dec*t
;om*nia0 pe ba"a cruia pre#tatorul din ;om*nia i@a pre#tat #ervicii prev"ute
de art& '33 alin& (() din 8odul fi#cal0 altele dec*t cele #cutite de <V- 1n #tatul
membru 1n care ace#tea #unt impo"abileG
@ 1n ca"ul ac!i"iiilor intracomunitare de #ervicii (S) @ codul de identificare 1n
#copuri de <V- din alt #tat membru atribuit pre#tatorului #au0 dup ca"0 doar
codul #tatului membru 1n care e#te #tabilit pre#tatorul #erviciilor0 1n ca"ul 1n care
pre#tatorul nu e#te identificat 1n #copuri de <V-0 dar e?i#t indicii #uficiente
pentru a con#idera c e#te o per#oan impo"abil&
8oloana "<ipul operaiunii"
6 @ pentru livrri intracomunitare de bunuri ctre alte #tate membreG
< @ pentru livrri 1n cadrul unei operaiuni triun,!iulareG
- @ pentru ac!i"iii intracomunitare de bunuri0 ac!i"iii care urmea"
tran#ferurilor #cutite0 ac!i"iii efectuate de beneficiarul livrrii ulterioare 1n
cadrul unei operaiuni triun,!iulare din alte #tate membreG
> @ pentru pre#trile intracomunitare de #erviciiG
S @ pentru ac!i"iii intracomunitare de #ervicii&
8oloana "Ba"a impo"abil" @ valoarea tran"acieitran"aciilor efectuate 1n
perioada de raportare cu re#pectivul clientfurni"or (ba"a impo"abil pentru
calculul <V- #tabilit potrivit prevederilor art& '37 @ '394' i '394' din 8odul
fi#cal)
(& %n #ub#olul pa,inii #e 1n#crie #uma total a tran"aciilor 1n#cri#e 1n pa,ina
re#pectiv0 iar pe ultima pa,in a declaraiei #e 1n#crie i totalul ,eneral al
operaiunilor&
3& <oate #umele #e 1n#criu 1n lei&
.:<I$
'& >entru ac!i"iii intracomunitare de bunuri ta?abile 1n ;om*nia0 1n ca"ul 1n
care furni"orul nu comunic un cod valabil de <V-0 dar bunurile #unt
tran#portate de pe teritoriul unui #tat membru al Eniunii Europene0 ac!i"iia #e
declar 1n declaraia recapitulativ0 a#tfel$
8oloana "Fara" @ codul rii membre din care #@a efectuat livrarea
intracomunitar&
8oloana "8od operator intracomunitar" @ nu #e va 1n#crie nimic&
8oloana "Denumire.ume0 prenume operator intracomunitar" @ #e va 1n#crie
denumireanume0 prenume al furni"orului care a emi# factura&
8oloana "<ipul operaiunii" @ #e va 1n#crie "-"&
8oloana "Ba"a impo"abil" @ valoarea tran"acieitran"aciilor efectuate 1n
perioada de raportare cu re#pectivul furni"or (ba"a impo"abil pentru calculul
<V- #tabilit potrivit prevederilor titlului VI din 8odul fi#cal)&
(& >entru livrrile intracomunitare de bunuri efectuate ctre clieni ne#tabilii
1n 8omunitate i care au de#emnat un repre"entant fi#cal 1n Eniunea European
#au ctre clieni #tabilii 1n 8omunitate0 1nre,i#trai prin repre"entant fi#cal 1n
#tatul membru 1n care efectuea" ac!i"iia intracomunitar de bunuri0 la rubrica
"Denumire operator intracomunitar" va fi 1n#cri# denumirea clientului (nu a
repre"entantului fi#cal)0 iar la rubrica "8od operator intracomunitar" va fi 1n#cri#
codul de 1nre,i#trare 1n #copuri de <V- atribuit per#oanei #trine prin
repre"entant fi#cal&
3& >entru ac!i"iiile intracomunitare de bunuri care provin de la un furni"or
ne#tabilit 1n 8omunitate i care a de#emnat un repre"entant fi#cal 1n #tatul
membru 1n care 1ncepe tran#portul bunurilor #au care provin de la un furni"or
#tabilit 1n 8omunitate0 1nre,i#trat prin repre"entant fi#cal 1n #tatul membru din
care efectuea" livrarea intracomunitar de bunuri0 la rubrica "Denumire
operator intracomunitar" va fi 1n#cri# denumirea furni"orului (nu a
repre"entantului fi#cal)0 iar la rubrica "8od operator intracomunitar" va fi 1n#cri#
codul de 1nre,i#trare 1n #copuri de <V- atribuit per#oanei #trine prin
repre"entant fi#cal&
Similar #e procedea" i 1n #ituaia 1n care furni"orul ne#tabilit 1n 8omunitate
nu i@a de#emnat un repre"entant fi#cal 1n #tatul membru 1n care 1ncepe
tran#portul0 dar prin aplicarea de ctre unele #tate membre a m#urilor de
#implificare a declarrii importurilor0 re#pectiv o repre"entare ,lobal de ctre o
#ocietate care poate fi0 de e?emplu0 o #ocietate de e?pediietran#port0 operatorul
e?tracomunitar #e con#ider repre"entat fi#cal de #ocietatea re#pectiv&
E?emplu$ o #ocietate "-" dintr@un #tat e?tracomunitar (C) vinde unei #ocieti
din ;om*nia "B" bunuri& Bunurile #unt importate 1ntr@un #tat membru al Eniunii
Europene (J) de ctre #ocietatea de e?pediie "8" i apoi aceeai #ocietate "8"
declar 1n numele furni"orului "-" din #tatul e?tracomunitar (C) (dar #ub
propriul cod de <V-) livrarea intracomunitar a bunurilor din #tatul membru
(J) 1n ;om*nia&
%n a#tfel de #ituaii #e va con#idera drept repre"entant fi#cal #ocietatea de
e?pediie "8"& %n declaraia recapitulativ privind ac!i"iiile intracomunitare0 la
rubrica "Denumire operator intracomunitar" va fi 1n#cri# denumirea
furni"orului0 re#pectiv #ocietatea "-" din #tatul e?tracomunitar (C)0 iar la rubrica
"8od operator intracomunitar" codul din #tatul membru (J) al #ocietii de
e?pediie "8" care a declarat livrarea intracomunitar&
-.EC- 3
8aracteri#ticile de tiprire0 modul de difu"are0 utili"are i p#trare ale
Declaraiei recapitulative privind livrrileac!i"iiilepre#trile intracomunitare
Denumirea formularului$ Declaraie recapitulativ privind
livrrileac!i"iiilepre#trile intracomunitare (390 VIES)
8od =/>$ '5&'3&0'&0(r
/ormat$ -5t'
8aracteri#tici de tiprire$
@ pe o #in,ur faG
@ #e utili"ea" ec!ipament informatic pentru completare i editare0 cu aAutorul
pro,ramului de a#i#ten pu# la di#po"iie ,ratuit de -,enia .aional de
-dmini#trare /i#cal&
Se difu"ea"$ ,ratuit&
Se utili"ea" la$ declararea operaiunilor intracomunitare&
Se 1ntocmete de$ per#oanele impo"abile 1nre,i#trate 1n #copuri de <V-0 care
reali"ea" operaiuni intracomunitare&
8ircul$
@ 1n format electronic0 la or,anul fi#cal 1n a crui ra" teritorial per#oana
impo"abil 1nre,i#trat 1n #copuri de <V- 1i are domiciliul fi#calG
@ 1n format !*rtie0 1n dou e?emplare li#tate0 #emnate i tampilate0 potrivit
le,ii0 din care$
@ un e?emplar la contribuabilG
@ un e?emplar la or,anul fi#cal&
Se p#trea"$
@ formatul electronic0 1n ar!iva de documente electroniceG
@ formatul !*rtie0 la do#arul fi#cal al contribuabilului&
#M1
-.EC- 5
%R!#E';RA 'E <E=TI!&ARE
a 'eclaraiei recapitulative privind livrrile5ac>i+iiile5prestrile
intraco,unitare
6n vederea ndeplinirii cerinelor Regula,entului ?#E@ nr1 113AB52000 al
#onsiliului din 3 octo,.rie 2000 privind cooperarea ad,inistrativ n
do,eniul taxei pe valoarea adugat 2i de a.rogare a Regula,entului ?#EE@
nr1 21B5A2/ cu ,odificrile 2i co,pletrile ulterioare/ persoanele i,po+a.ile
nregistrate n scopuri de T:A/ care reali+ea+ operaiuni intraco,unitare/ au
o.ligaia s depun lunar 'eclaraia recapitulativ privind
livrrile5ac>i+iiile5prestrile intraco,unitare ?0A0 :IE=@/ potrivit dispo+iiilor
art1 17489 din #odul fiscal1
11 'epunerea declaraiei recapitulative
1111 'eclaraia recapitulativ se depune lunar/ pn la data de 27 inclusiv a
lunii ur,toare/ la organul fiscal co,petent1
1121 %ersoanele i,po+a.ile nregistrate n scopuri de T:A depun declaraia
recapitulativ nu,ai pentru luna de raportare n care ia na2tere exigi.ilitatea
taxei pentru livrrile5ac>i+iiile5prestrile intraco,unitare1
21 %relucrarea declaraiei recapitulative
2111 %relucrarea declaraiilor recapitulative depuse de persoanele i,po+a.ile
nregistrate n scopuri de T:A se reali+ea+ de ctre organul fiscal co,petent/
prin folosirea progra,ului infor,atic de prelucrare pus la dispo+iie de
'irecia general de te>nologia infor,aiei/ n ter,en de cel ,ult o +i
lucrtoare de la data depunerii declaraiei1
2121 'up prelucrare/ declaraia recapitulativ se ar>ivea+ la dosarul fiscal
al persoanei i,po+a.ile nregistrate n scopuri de T:A1
01 :erificarea for,al a declaraiilor recapitulative
%entru fiecare declaraie recapitulativ organul fiscal co,petent verific"
a@ corectitudinea codului de nregistrare n scopuri de T:A al persoanei
i,po+a.ile care reali+ea+ operaiuni intraco,unitare/ prin verificarea datelor
de identificare din declaraie cu cele existente n Registrul contri.ua.ililorC
.@ integralitatea codurilor de nregistrare n scopuri de T:A ale operatorilor
strini nscri2i n declaraia recapitulativ" nscrierea corect a codului de
ar/ precu, 2i a nu,rului de caractere ale codului1
91 &otificarea persoanelor i,po+a.ile ca ur,are a verificrii for,ale
9111 'up prelucrarea declaraiilor recapitulative vor fi identificate
persoanele i,po+a.ile care au depus declaraii recapitulative ce pre+int erori/
potrivit pct1 01/ iar pentru aceste persoane se e,it notificri pentru corectarea
declaraiei1
9121 &otificrile prev+ute la pct1 911 se e,it n ter,en de cel ,ult dou +ile
lucrtoare de la data depunerii declaraiilor recapitulative1
71 &otificarea persoanelor i,po+a.ile pentru nedepunerea declaraiilor
recapitulative
7111 'up prelucrarea deconturilor de T:A/ respectiv a deconturilor speciale
de T:A/ vor fi identificate persoanele i,po+a.ile care nu au depus declaraii
recapitulative/ iar pentru aceste persoane se e,it notificri pentru depunerea
declaraiei1
7121 &otificrile prev+ute la pct1 711 se e,it potrivit regle,entrilor legale
n vigoare/ dup expirarea ter,enului de depunere a deconturilor de
T:A5deconturilor speciale de T:A1
7101 &erespectarea o.ligaiilor de depunere a declaraiilor recapitulative
privind livrrile5ac>i+iiile5prestrile intraco,unitare se sancionea+ potrivit
prevederilor #odului de procedur fiscal1
41 !rgani+area .a+ei centrale de date D'eclaraii recapitulativeD
4111 Infor,aiile din declaraiile recapitulative depuse la ter,enele legale de
depunere/ precu, 2i cele depuse ca ur,are a notificrilor trans,ise de
organele fiscale co,petente se introduc ntrEo .a+ de date denu,it
D'eclaraii recapitulativeD1
4121 Fa+a de date D'eclaraii recapitulativeD cuprinde 9 seciuni"
E livrri E n care se nscriu toate livrrile intraco,unitare de .unuri ?cod L@/
toate livrrile ulterioare de .unuri efectuate n cadrul unei operaiuni
triung>iulare ?cod T@C
E ac>i+iii E n care se nscriu ac>i+iiile intraco,unitare de .unuri ?cod A@C
E prestri servicii E n care se nscriu prestrile intraco,unitare de servicii
?cod %@C
E ac>i+iii servicii E n care se nscriu ac>i+iiile intraco,unitare de servicii
?cod =@1
31 #entrali+area infor,aiilor din declaraiile recapitulative
3111 6n ter,en de cel ,ult dou +ile lucrtoare de la ter,enul legal de
depunere/ organul fiscal co,petent trans,ite direciei generale a finanelor
pu.lice Gudeene sau a ,unicipiului Fucure2ti .a+a de date cuprin+nd
declaraiile recapitulative depuse n luna respectiv/ 2i anu,e"
E declaraiile recapitulative corecteC
E declaraiile recapitulative rectificative depuse ca ur,are a notificrilor
trans,ise persoanelor i,po+a.ile nregistrate n scopuri de T:AC 2i
E declaraiile recapitulative cu erori/ pentru care nu a fost efectuat corecia
ca ur,are a notificrilor trans,ise persoanelor i,po+a.ile nregistrate n
scopuri de T:A1
3121 !rganul fiscal co,petent este responsa.il pentru co,pletitudinea 2i
corectitudinea infor,aiilor trans,ise1
3101 6n ter,en de cel ,ult o +i lucrtoare/ direciile generale ale finanelor
pu.lice Gudeene 2i a ,unicipiului Fucure2ti/ precu, 2i 'irecia general de
ad,inistrare a ,arilor contri.ua.ili trans,it infor,aiile din declaraiile
recapitulative 'ireciei generale de te>nologia infor,aiei 2i sunt responsa.ile
pentru co,pletitudinea infor,aiilor trans,ise1
3191 #el ,ai tr+iu n ulti,a +i lucrtoare a lunii ur,toare celei de
raportare/ 'irecia general de te>nologia infor,aiei pune la dispo+iia
=erviciului #entral de Legturi datele pri,ite de la organele fiscale teritoriale/
prelucrate/ n vederea trans,iterii prin siste,ul :IE=1
B1 <estionarea datelor din declaraiile recapitulative rectificative
B111 'eclaraiile recapitulative rectificative se prelucrea+ n ,o,entul
pri,irii lor de la persoanele i,po+a.ile1
B121 6n ter,en de cel ,ult dou +ile lucrtoare de la ter,enul legal de
depunere/ organul fiscal co,petent trans,ite direciei generale a finanelor
pu.lice Gudeene sau a ,unicipiului Fucure2ti .a+a de date cuprin+nd
diferenele dintre declaraiile recapitulative rectificative depuse n luna
respectiv 2i declaraiile recapitulative iniiale1
B101 !rganul fiscal co,petent este responsa.il pentru co,pletitudinea 2i
corectitudinea infor,aiilor trans,ise1
B191 6n ter,en de cel ,ult o +i lucrtoare/ direciile generale ale finanelor
pu.lice Gudeene 2i a ,unicipiului Fucure2ti/ precu, 2i 'irecia general de
ad,inistrare a ,arilor contri.ua.ili trans,it infor,aiile din declaraiile
recapitulative rectificative 'ireciei generale de te>nologia infor,aiei 2i sunt
responsa.ile pentru co,pletitudinea infor,aiilor trans,ise1
#B
@@@@@@@@@@@@@@@