Sunteți pe pagina 1din 36

ORDIN Nr.

664 din 14 mai 2012


privind autorizarea i/sau nregistrarea entiti!or "are des#oar a"tiviti de
s"$im% va!utar pe teritoriu! Rom&niei' a!te!e de"&t "e!e "are #a" o%ie"tu!
supraveg$erii (n"ii Naiona!e a Rom&niei
Text n vigoare ncepnd cu data de 12 decembrie 2012
REALIZATOR: O!"A#IA $E I#%OR!ATI& #EA!'
Text actua(i)at prin produ*u( in+ormatic (egi*(ativ LE, E,"ERT n ba)a
acte(or normative modi+icatoare- pub(icate n !onitoru( O+icia( a( Romniei-
"artea I- pn. (a 12 decembrie 2012/
Act de baz
#B) Ordinu( mini*tru(ui +inan0e(or pub(ice nr/ 11232012
Acte modificatoare
#M1) Ordinu( mini*tru(ui +inan0e(or pub(ice nr/ 144032012
#M2) Ordinu( mini*tru(ui +inan0e(or pub(ice nr/ 115632012
!odi+ic.ri(e 7i comp(et.ri(e e+ectuate prin acte(e normative enumerate mai
*u* *unt *cri*e cu +ont ita(ic/ 8n +a0a +iec.rei modi+ic.ri *au comp(et.ri e*te
indicat actu( normativ care a e+ectuat modi+icarea *au comp(etarea re*pectiv.-
n +orma #M1- #M2 etc/
#B
*n %aza prevederi!or art. 16+1 a!in. ,4- din .egea nr. 6/6/2002 pentru
prevenirea i san"ionarea sp!rii %ani!or' pre"um i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i "om%atere a #inanrii a"te!or de terorism' "u modi#i"ri!e
i "omp!etri!e u!terioare'
n temeiu! prevederi!or art. 10 a!in. ,4- din 0otr&rea 1uvernu!ui nr. 24/2003
privind organizarea i #un"ionarea 4inisteru!ui 5inane!or 6u%!i"e' "u
modi#i"ri!e i "omp!etri!e u!terioare'
vi"eprim7ministru!' ministru! #inane!or pu%!i"e' emite urmtoru! ordin)
8R9. 1
:e apro% Regu!amentu! de organizare i #un"ionare a ;omisiei de autorizare
a a"tivitii de s"$im% va!utar' denumit n "ontinuare ;omisie' prevzut n
ane<a nr. 1.
8R9. 2
:e apro% "riterii!e re#eritoare !a autorizarea i/sau nregistrarea entiti!or
"are des#oar a"tiviti de s"$im% va!utar pe teritoriu! Rom&niei' prevzute n
ane<a nr. 2.
8R9. 2
:e apro% do"umente!e ne"esare pentru o%inerea autorizaiei de s"$im%
va!utar/"odu!ui statisti" a#erent pun"tu!ui de s"$im% va!utar' prevzute n ane<a
nr. 2.
8R9. 4
:e apro% do"umente!e ne"esare pentru veri#i"area "ondiii!or de
#un"iona!itate a! spaiu!ui propus pentru nregistrarea pun"tu!ui de s"$im%
va!utar' prevzute n ane<a nr. 4.
8R9. /
4ode!u! autorizaiei pentru entiti!e "are des#oar a"tiviti de s"$im%
va!utar pe teritoriu! Rom&niei este prevzut n ane<a nr. /.
8R9. 6
4ode!u! s"risorii de atri%uire a "odu!ui statisti" uni" pentru #ie"are pun"t de
s"$im% va!utar a! entiti!or "are des#oar a"tiviti de s"$im% va!utar pe
teritoriu! Rom&niei este prevzut n ane<a nr. 6.
8R9. =
4ode!u! notei de "onstatare privind dovada ndep!inirii "ondiii!or de
#un"iona!itate a spaiu!ui este prevzut n ane<a nr. =.
#M2
8R9. =+1
!ode(u( dec(ara0iei notaria(e pe propria r.*pundere e*te prev.)ut n anexa
nr/ 9/
#M2
8R9. >
Anexe(e nr/ 1 : 9 +ac parte integrant. din pre)entu( ordin/
#B
8R9. 3
6rezentu! ordin intr n vigoare !a data pu%!i"rii n 4onitoru! O#i"ia! a!
Rom&niei' 6artea I.
8N?@8 1
R?1A.84?N9
de organizare i #un"ionare a ;omisiei de autorizare a a"tivitii de s"$im%
va!utar
I. 6revederi genera!e
8R9. 1
8utorizarea i/sau nregistrarea entiti!or "are des#oar a"tiviti de s"$im%
va!utar pe teritoriu! Rom&niei' denumite n "ontinuare entiti i prevzute !a art.
2 din ane<a nr. 2 !a ordin' se rea!izeaz prin intermediu! ;omisiei de autorizare a
a"tivitii de s"$im% va!utar' denumit n "ontinuare ;omisie' stru"tur
interministeria! "are i des#oar a"tivitatea !a sediu! 4inisteru!ui 5inane!or
6u%!i"e.
8R9. 2
8"tivitatea "urent a ;omisiei se rea!izeaz prin intermediu! dire"iei de
spe"ia!itate "u atri%uii n domeniu! de reg!ementare spe"i#i" din "adru!
4inisteru!ui 5inane!or 6u%!i"e' denumit n "ontinuare dire"ie de spe"ia!itate.
8R9. 2
,1- ;omisia i des#oar a"tivitatea i poate !ua $otr&ri n prezena a "e!
puin / dintre mem%rii si.
,2- De"izii!e ;omisiei sunt o%!igatorii pentru toate entiti!e "are des#oar
a"tiviti de s"$im% va!utar pe teritoriu! Rom&niei' a!te!e de"&t "e!e "are #a"
o%ie"tu! supraveg$erii (n"ii Naiona!e a Rom&niei.
II. Organizarea edine!or de !u"ru a!e ;omisiei
8R9. 4
,1- ;omisia se ntrunete' de regu!' de dou ori pe !un pentru ana!iza
situaii!or "are impun !uarea unei de"izii.
,2- ;omisia va #i "onvo"at de preedinte!e sau vi"epreedinte!e a"esteia'
in"!usiv !a propunerea dire"iei de spe"ia!itate din "adru! 4inisteru!ui 5inane!or
6u%!i"e.
8R9. /
,1- Dire"ia de spe"ia!itate va pune !a dispoziia mem%ri!or ;omisiei' "u "e!
puin dou zi!e !u"rtoare naintea edinei' ordinea de zi' do"umentaii!e
a#erente i nota de prezentare.
,2- Do"umentaia "onst' n prin"ipa!' n)
a- so!i"itri n vederea autorizrii i/sau nregistrrii' susinute de a"te!e
ne"esareB
%- sesizri!e primite de !a organe!e "u atri%uii de "ontro!B
"- sesizri din partea entiti!or sau de !a a!i operatori e"onomi"i et".
8R9. 6
,1- *ntreaga do"umentaie va #i prezentat n p!enu! ;omisiei.
,2- 5ie"are do"umentaie va #i prezentat printr7o not "are va "uprinde
propunerea de so!uionare #ormu!at de dire"ia de spe"ia!itate "are asigur
se"retariatu! ;omisiei i va #i semnat de "tre dire"toru! a"esteia sau de
n!o"uitoru! su' dup "az.
8R9. =
,1- ;omisia va ana!iza #ie"are do"umentaie n %aza notei menionate !a art. 6
a!in. ,2-' "u respe"tarea prevederi!or prezentu!ui regu!ament i a !egis!aiei n
vigoare.
,2- Dire"ia de spe"ia!itate sau ;omisia au dreptu! de a so!i"ita ori"e a!te
do"umente' de"!araii sau in#ormaii at&t de !a entiti' "&t i de !a a!i operatori
e"onomi"i sau instituii a!e statu!ui.
,2- ;omisia va respinge ori"e so!i"itare de autorizare i/sau nregistrare n
situaia n "are nu sunt ntrunite e!emente!e de admitere a a"esteia.
8R9. >
,1- De"izii!e vor #i !uate de "tre ;omisie "u votu! maCoritii simp!e din
numru! de mem%ri prezeni i vor #i va!idate prin semnarea de "tre toi
mem%rii prezeni a pro"esu!ui7ver%a! n "are sunt menionate a"estea.
,2- De"izii!e se semneaz de "tre preedinte!e sau de "tre vi"epreedinte!e
;omisiei.
,2- 4em%rii ;omisiei nu rspund "ivi! sau pena!' dup "az' da" instane!e
Cude"toreti "onstat ndep!inirea ori omisiunea ndep!inirii de "tre a"etia "u
%un7"redin i #r neg!iCen a ori"rui a"t sau #apt n !egtur "u e<er"itarea'
n "ondiii!e !egii' a atri%uii!or "e revin ;omisiei.
8R9. 3
,1- :e"retariatu! ;omisiei este asigurat prin dire"ia de spe"ia!itate' "are va
"onsemna ntr7un registru de pro"ese7ver%a!e aspe"te!e ana!izate i toate
de"izii!e adoptate n "adru! edinei.
,2- .a !u"rri!e ;omisiei poate #i invitat' dup "az' i "&te un reprezentant din
partea 1rzii 5inan"iare' a dire"ii!or/dire"ii!or genera!e din "adru! 4inisteru!ui
5inane!or 6u%!i"e sau 8geniei Naiona!e de 8dministrare 5is"a!' a
4inisteru!ui 8dministraiei i Interne!or' a!tor autoriti a!e statu!ui' pun"te!e de
vedere e<primate de a"eti reprezentani n "adru! !u"rri!or ;omisiei av&nd
"ara"ter "onsu!tativ.
,2- Reprezentanii aso"iaii!or pro#esiona!e sau patronate!or n domeniu pot #i
invitai s parti"ipe !a ana!iza "azuri!or supuse dez%ateri!or ;omisiei' dar nu vor
parti"ipa !a !uarea de"iziei de "tre mem%rii ;omisiei.
III. De"izii!e ;omisiei
8R9. 10
,1- De"izii!e ;omisiei sunt a"te administrative emise numai n #orm s"ris.
,2- De"izii!e "uprind urmtoare!e e!emente)
a- denumirea ;omisieiB
%- data !a "are a #ost emis de"iziaB
"- date!e de identi#i"are a!e entitii "are #a"e o%ie"tu! prezentu!ui ordinB
d- o%ie"tu! a"tu!ui administrativB
e- motive!e de #aptB
#- temeiu! de dreptB
g- nume!e i semntura preedinte!ui sau vi"epreedinte!ui ;omisiei' dup
"azB
$- tampi!a ;omisieiB
i- posi%i!itatea de a #i "ontestat' "a!ea de ata" i termenu! n "are a"easta
poate #i e<er"itatB
C- data de !a "are produ"e e#e"te.
,2- De"izii!e ;omisiei pot #i su% #orm de) autorizaie' s"risoare de atri%uire a
"odu!ui statisti" uni" pentru #ie"are pun"t de s"$im% va!utar' de"izie de
anu!are/revo"are/respingere/suspendare' de"izie de so!uionare a p!&ngerii
prea!a%i!e i a!te!e.
8R9. 11
,1- De"izia tre%uie "omuni"at entitii "reia i este destinat.
,2- ;omuni"area de"iziei se rea!izeaz prin una dintre urmtoare!e moda!iti)
a- prin prezentarea reprezentantu!ui !ega! a! entitii sau a! persoanei
mputerni"ite de "tre a"esta' dup "az' !a sediu! dire"iei de spe"ia!itate i
primirea a"tu!ui administrativ de "tre a"esta su% semntur' data "omuni"rii
#iind data ridi"rii su% semntur a a"tu!uiB
%- prin remiterea' su% semntur' a a"tu!ui administrativ prin uniti!e
su%ordonate 4inisteru!ui 5inane!or 6u%!i"e 7 8genia Naiona! de
8dministrare 5is"a!' dup "az' data "omuni"rii #iind data remiterii su%
semntur a a"tu!uiB
"- prin pot' !a domi"i!iu! #is"a! a! entitii sau a! persoanei mputerni"ite de
"tre a"easta' dup "az' "u s"risoare re"omandat "u "on#irmare de primire'
pre"um i prin a!te miC!oa"e' "um sunt #a<' e7mai!' da" se asigur transmiterea
te<tu!ui a"tu!ui administrativ i "on#irmarea primirii a"estuia i da" entitatea a
so!i"itat e<pres a"est !u"ru' data "omuni"rii #iind data "on#irmrii primirii
a"tu!ui administrativB
d- n "azu! n "are "omuni"area de"iziei nu a #ost posi%i! potrivit dispoziii!or
prevzute !a a!in. ,2- !it. a- 7 "-' se va re"urge !a "omuni"area prin pu%!i"itate'
prin a#iarea !a sediu! autoritii #is"a!e aparin&nd 8geniei Naiona!e de
8dministrare 5is"a! responsa%i! "u administrarea din pun"t de vedere #is"a! a
entitii sau a persoanei mputerni"ite de "tre a"easta' dup "az' a unei "opii a
de"iziei emise pe nume!e a"esteia. De"izia se "onsider "omuni"at n termen de
1/ de zi!e de !a data a#irii.
,2- *n "azu! n "are "omuni"area potrivit a!in. ,2- !it. a- i %- se #a"e de "tre
stru"turi!e "entra!e sau teritoria!e a!e 1rzii 5inan"iare' a"estea prives" de"izii!e
de anu!are' revo"are sau suspendare a!e ;omisiei.
8R9. 12
De"izii!e de anu!are/revo"are/respingere/suspendare produ" e#e"te din
momentu! n "are sunt "omuni"ate entitii sau persoanei mputerni"ite de "tre
a"easta' dup "az' sau de !a o dat u!terioar e<pres menionat n a"tu!
administrativ "omuni"at' potrivit !egii.
8R9. 12
.ipsa unuia dintre e!emente!e de"iziei re#eritoare !a "a!itatea persoanei "are
semneaz a"tu! administrativ' nume!e i prenume!e ori denumirea entitii' a
o%ie"tu!ui a"tu!ui administrativ sau a semnturii preedinte!ui sau
vi"epreedinte!ui ;omisiei atrage nu!itatea a"esteia. Nu!itatea se "onstat de
instana Cude"toreas" de "onten"ios administrativ n "ondiii!e !egii.
8R9. 14
;omisia poate ndrepta erori!e materia!e din de"izie' din o#i"iu sau !a "ererea
entitii sau a persoanei mputerni"ite de "tre a"easta' dup "az. De"izia
"ore"tat se "omuni" entitii sau persoanei mputerni"ite de "tre a"easta' dup
"az' potrivit !egii.
8R9. 1/
,1- *mpotriva de"iziei ;omisiei se poate #ormu!a p!&ngere prea!a%i! n
"ondiii!e art. = din .egea "onten"iosu!ui administrativ nr. //4/2004' "u
modi#i"ri!e i "omp!etri!e u!terioare.
,2- 6!&ngerea prea!a%i! #ormu!at mpotriva de"iziei ;omisiei' n "ondiii!e
prezentu!ui ordin' este "a!ea administrativ de ata" prin "are se so!i"it autoritii
pu%!i"e emitente anu!area/revo"area de"iziei.
8R9. 16
,1- De"izii!e ;omisiei sunt de#initive i produ" e#e"te Curidi"e de !a date!e
prevzute !a art. 12 din prezentu! regu!ament sau art. 4 a!in. ,2- din ane<a nr. 2 !a
ordin' dup "az.
,2- *n situaia n "are entitatea "reia i este adresat sau persoana
mputerni"it de "tre a"easta' dup "az' "ontest de"izia de suspendare'
revo"are ori anu!are a autorizaiei sau ori"e a!t de"izie emis de ;omisie'
e#e"tu! de"iziei nu se suspend de drept p&n !a so!uionarea "ontestaiei de "tre
;omisie n "adru! pro"edurii prea!a%i!e prevzute n !egis!aia n domeniu.
8R9. 1=
,1- 6!&ngerea prea!a%i! se #ormu!eaz n s"ris i va "uprinde)
a- date!e de identi#i"are a!e "ontestatoru!uiB
%- o%ie"tu! p!&ngerii prea!a%i!eB
"- motive!e de #apt i de dreptB
d- dovezi!e pe "are se ntemeiazB
e- semntura "ontestatoru!ui sau a mputerni"itu!ui a"estuia' pre"um i
tampi!a n "azu! persoane!or Curidi"e. Dovada "a!itii de mputerni"it a!
"ontestatoru!ui' persoan #izi" sau Curidi"' se #a"e potrivit !egii.
,2- 6!&ngerea prea!a%i! se depune !a registratura genera! a 4inisteru!ui
5inane!or 6u%!i"e' n termene!e prevzute !a art. = din .egea nr. //4/2004' "u
modi#i"ri!e i "omp!etri!e u!terioare.
8R9. 1>
6!&ngerea prea!a%i! poate #i retras de "ontestator p&n !a so!uionarea
a"esteia. ;omisia i va "omuni"a "ontestatoru!ui de"izia prin "are se ia a"t de
renunarea !a p!&ngerea prea!a%i!.
8R9. 13
,1- *n so!uionarea p!&ngerii prea!a%i!e' ;omisia se pronun prin de"izie.
,2- De"izia emis n so!uionarea p!&ngerii prea!a%i!e este de#initiv n
sistemu! "i!or administrative de ata".
8R9. 20
,1- De"izia de so!uionare a p!&ngerii prea!a%i!e se emite n #orm s"ris i va
"uprinde) pream%u!u!' "onsiderente!e i dispozitivu!.
,2- 6ream%u!u! "uprinde) denumirea ;omisiei' nume!e i prenume!e sau
denumirea "ontestatoru!ui' domi"i!iu! #is"a! a! a"estuia' numru! de nregistrare
a p!&ngerii prea!a%i!e !a dire"ia de spe"ia!itate i o%ie"tu! "auzei.
,2- ;onsiderente!e "uprind motive!e de #apt i de drept "are au #ormat
"onvingerea ;omisiei n emiterea de"iziei.
,4- Dispozitivu! "uprinde so!uia pronunat' "a!ea de ata" i termenu! n "are
a"easta poate #i e<er"itat.
,/- De"izia se semneaz de "tre preedinte!e sau vi"epreedinte!e ;omisiei'
dup "az.
8R9. 21
,1- *n so!uionarea p!&ngerii prea!a%i!e' ;omisia va veri#i"a motive!e de #apt i
de drept "are au stat !a %aza emiterii de"iziei ata"ate. 8na!iza p!&ngerii
prea!a%i!e se #a"e n raport "u susineri!e #ormu!ate de "ontestator' "u dispoziii!e
!ega!e invo"ate de a"esta i "u do"umente!e e<istente !a dosaru! "auzei.
:o!uionarea p!&ngerii prea!a%i!e se #a"e n !imite!e sesizrii.
,2- ;omisia' pentru !murirea "auzei' poate so!i"ita pun"tu! de vedere a!
dire"ii!or de spe"ia!itate din 4inisteru! 5inane!or 6u%!i"e sau a! a!tor instituii
i autoriti.
,2- 6rin so!uionarea p!&ngerii prea!a%i!e nu se poate "rea o situaie mai grea
"ontestatoru!ui n propria "a!e de ata".
,4- ;ontestatoru! sau mputerni"iii a"estuia pot s depun pro%e noi n
susinerea "auzei.
,/- ;omisia se va pronuna mai nt&i asupra e<"epii!or de pro"edur i asupra
"e!or de #ond' iar' "&nd se "onstat " a"estea sunt ntemeiate' nu se va mai
pro"eda !a ana!iza pe #ond a "auzei.
8R9. 22
,1- 6rin de"izie' p!&ngerea prea!a%i! va putea #i admis' n tota!itate sau n
parte' ori respins.
,2- *n "azu! admiterii p!&ngerii prea!a%i!e se de"ide' dup "az' anu!area tota!
sau paria! a a"tu!ui ata"at.
,2- Da" se "onstat nendep!inirea unei "ondiii pro"edura!e !a nvestirea
;omisiei "u so!uionarea p!&ngerii prea!a%i!e' a"easta va #i respins #r a se
pro"eda !a ana!iza pe #ond a "auzei.
,4- 6!&ngerea prea!a%i! nu poate #i respins da" poart o denumire greit.
8R9. 22
,1- De"izia privind so!uionarea p!&ngerii prea!a%i!e se "omuni"
"ontestatoru!ui n #orm s"ris n "ondiii!e prevzute !a art. 11.
,2- De"izii!e emise n so!uionarea p!&ngeri!or prea!a%i!e pot #i ata"ate !a
instana Cude"toreas" de "onten"ios administrativ "ompetent' "on#orm art. >
din .egea nr. //4/2004' "u modi#i"ri!e i "omp!etri!e u!terioare.
8N?@8 2
;RI9?RII.?
re#eritoare !a autorizarea i/sau nregistrarea entiti!or "are des#oar a"tiviti
de s"$im% va!utar pe teritoriu! Rom&niei
68R9?8 I
Dispoziii genera!e
;86I9O.A. I
De#iniii
8R9. 1
*n ne!esu! prezentu!ui ordin' se #o!oses" urmtoare!e de#iniii)
1. prin pro"esu! de autorizare i atri%uire a "oduri!or statisti"e de "tre
4inisteru! 5inane!or 6u%!i"e se ne!ege)
a- emiterea autorizaiei pentru a"tiviti de s"$im% va!utar des#urate de
entiti!e prevzute !a art. 2B
%- atri%uirea "odu!ui statisti" n %aza "ruia entiti!e prevzute !a art. 2 pot
e#e"tua a"tiviti de s"$im% va!utar pe teritoriu! Rom&nieiB
2. prin nregistrare se ne!ege atri%uirea unui "od statisti" uni" pentru #ie"are
pun"t de s"$im% va!utar. :"risoarea de atri%uire a "odu!ui statisti" reprezint
autorizaie pentru pun"te!e de s"$im% va!utarB
2. prin autorizaie se ne!ege do"umentu! nomina! n %aza "ruia entiti!e
prevzute !a art. 2 au dreptu! s des#oare n mod dire"t a"tiviti de s"$im%
va!utarB
4. prin pun"t de s"$im% va!utar se ne!ege !o"aia unde se des#oar e#e"tiv
a"tiviti de s"$im% va!utar.
;86I9O.A. II
?ntiti "are pot #i autorizate i/sau nregistrate s des#oare a"tiviti de
s"$im% va!utar
8R9. 2
,1- 8"tiviti!e de s"$im% va!utar pentru persoane #izi"e pe teritoriu!
Rom&niei pot #i e#e"tuate "u ndep!inirea "ondiii!or !ega!e ap!i"a%i!e numai de
urmtoare!e "ategorii de entiti)
a- "ase de s"$im% va!utar' organizate "a persoane Curidi"e "on#orm .egii nr.
21/1330 privind so"ieti!e "omer"ia!e' repu%!i"at' "u modi#i"ri!e i
"omp!etri!e u!terioare' av&nd "a prin"ipa! o%ie"t de a"tivitate a"tiviti!e de
s"$im% va!utar pentru persoane #izi"e "od ;8?N 6612 7 8"tiviti de
intermediere a tranza"ii!or #inan"iare 7 a"tiviti a!e %irouri!or de s"$im%
va!utar. 8"tiviti!e se"undare nu pot #i a!te!e de"&t "e!e in"!use n "od ;8?N
6613 7 8"tiviti au<i!iare intermedieri!or #inan"iare' e<"!usiv a"tiviti de
asigurri i "oduri de pensii 7 remiterea de %ani.
%- persoane Curidi"e i a!te entiti "are %ene#i"iaz de prevederi !ega!e
e<prese i au stipu!ate a"tiviti!e de s"$im% va!utar pentru persoane #izi"e n
a"te!e "onstitutive "are !e reg!ementeaz n#iinarea i #un"ionareaB
"- entiti "are dein n administrare stru"turi de primire turisti"e "u #un"iuni
de "azare turisti" i au n o%ie"tu! de a"tivitate operaiuni de "umprare de
va!ute ,"otate i ne"otate- su% #orm de numerar i su%stitute de numerarB
,2- ?ntiti!e prevzute !a !it. %- pot e#e"tua operaiuni de s"$im% va!utar'
a!te!e de"&t "e!e pentru persoane #izi"e.
,2- ?ntiti!e "are intenioneaz s des#oare a"tiviti de s"$im% va!utar
dup intrarea n vigoare a prezentu!ui ordin tre%uie s o%in autorizaie anterior
n"eperii a"tivitii de s"$im% va!utar n "on#ormitate "u prevederi!e prezentu!ui
ordin.
8R9. 2
De !a data intrrii n vigoare a prezentu!ui ordin se interzi"e e#e"tuarea
a"tivitii de s"$im% va!utar prin intermediu! automate!or de s"$im% va!utar de
"tre entiti!e prevzute !a art. 2.
8R9. 4
,1- ;omisia de autorizare a a"tivitii de s"$im% va!utar' denumit n
"ontinuare ;omisie' poate a"orda dreptu! de organizare i des#urare a
a"tivitii de s"$im% va!utar n "ondiii!e prezentu!ui ordin' pe %az de
autorizaie.
,2- 8utorizaia i s"risoarea de atri%uire a "odu!ui statisti" sunt va!a%i!e de !a
data a"ordrii i se emit pentru entiti!e prevzute !a art. 2. 6rin data a"ordrii
se ne!ege data de nt&i a !unii urmtoare "e!ei n "are s7a ana!izat i s7a avizat
#avora%i! do"umentaia depus de entitatea "are so!i"it autorizarea/nregistrarea.
,2- 6entru entiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. %-' ;omisia va a"orda un
singur "od statisti" pentru ntreaga a"tivitate de s"$im% va!utar des#urat de
entitatea n "auz.
;86I9O.A. III
;ondiii privind autorizarea entiti!or "are des#oar a"tiviti de s"$im%
va!utar
8R9. /
,1- 6entru a so!i"ita autorizarea' n ne!esu! prezentu!ui ordin' entiti!e
prevzute !a art. 2 tre%uie s ndep!ineas" urmtoare!e "ondiii)
a- n "azu! entiti!or prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. a-)
a.1. e<istena "a o%ie"t prin"ipa! de a"tivitate a s"$im%u!ui va!utar pentru
persoane #izi"e "od ;8?N 6612 7 8"tiviti de intermediere a tranza"ii!or
#inan"iare 7 a"tiviti a!e %irouri!or de s"$im% va!utar. 8"tiviti!e se"undare nu
pot #i a!te!e de"&t "e!e in"!use n "od ;8?N 6613 7 8"tiviti au<i!iare
intermedieri!or #inan"iare' e<"!usiv a"tiviti de asigurri i "oduri de pensii 7
remiterea de %aniB
#M2
a/2/ exi*ten0a de di*ponibi(it.0i b.ne7ti n moned. na0iona(. 7i3*au va(ute
cotate n ec;iva(ent de minimum <5/000 euro att (a n+iin0are- ct 7i pe
parcur*u( de*+.7ur.rii activit.0ii de *c;imb va(utar/ $ovada *e +ace printr:un
extra* de cont bancar n origina(- e(iberat cu ce( mu(t 5 )i(e (ucr.toare nainte
de data depunerii *o(icit.rii de autori)are/ La *tabi(irea nive(u(ui
di*ponibi(it.0i(or b.ne7ti n ec;iva(ent euro vor +i uti(i)ate cur*uri(e de *c;imb
a(e pie0ei va(utare comunicate de =anca #a0iona(. a Romniei n +iecare )i de
>oi/ Ace*t cur* de *c;imb *e uti(i)ea). pe toat. durata *.pt.mnii urm.toare
pentru *tabi(irea nive(u(ui di*ponibi(it.0i(or b.ne7ti n ec;iva(ent euro n cur*u(
ace(ei *.pt.mni/
#B
%- n "azu! entiti!or prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. %-)
%.1. e<istena a"tivitii de s"$im% va!utar "a o%ie"t de a"tivitate n a"tu!
"onstitutiv "are !e reg!ementeaz n#iinarea i #un"ionarea sau n "e! "are !e
reg!ementeaz #un"ionarea' dup "az' n vigoare !a data depunerii "ererii.
8partenena !a a"east "ategorie se #a"e prin menionarea a"te!or normative prin
"are %ene#i"iaz de prevederi !ega!e e<prese' pre"um i prin depunerea de
do"umente "are dovedes" a"est #apt' e!i%erate de autoriti!e "ompetenteB
%.2. e<istena unui regu!ament "are s prevad urmtoare!e)
%.2.1. "ategorii!e de a"tiviti de s"$im% va!utar' me"anismu! de des#urare a!
a"estora' pre"um i do"umente!e "are stau !a %aza e#e"turii unor ast#e! de
a"tivitiB
%.2.2. re!aii!e "u "!ienii' n spe"ia! "e!e "u privire !a moda!iti!e de
"omuni"are' "on#irmare i de"ontare a operaiuni!orB
%.2.2. "riterii!e i pro"eduri!e interne privind msuri!e de identi#i"are a
"!ieni!or' pstrarea evidene!or se"undare i a re#erine!or de identi#i"are a!e
"!ieni!or' pre"um i raportarea operaiuni!or potrivit dispoziii!or .egii nr.
6/6/2002 pentru prevenirea i san"ionarea sp!rii %ani!or' pre"um i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i "om%atere a #inanrii a"te!or de terorism'
"u modi#i"ri!e i "omp!etri!e u!terioareB
%.2.4. e!emente!e de identi#i"are a operaiunii de s"$im% va!utar' potrivit
ne"esiti!or de "ontro! i raportareB
%.2./. s"opu! "umprrii/v&nzrii de va!ut ,in"!usiv do"umente!e Custi#i"ative
ane<ate' da" este "azu!- 7 numai n !egtur "u a"tiviti!e "on#orm o%ie"tu!ui
de a"tivitate sta%i!it prin a"te!e normative "are !e reg!ementeaz n#iinarea i
#un"ionarea' pre"um i prin a"te!e "onstitutiveB
%.2.6. sistemu! de eviden "onta%i! a operaiuni!orB
%.2.=. des#urarea operaiuni!or de s"$im% va!utar 7 numai "u a"ordu! de
voin a! pri!orB
"- n "azu! entiti!or prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. "- 7 e<istena a"tiviti!or
de "umprare de va!ute "otate i ne"otate "a o%ie"t de a"tivitate. 8partenena !a
a"east "ategorie se #a"e prin depunerea' n "opie' a "erti#i"atu!ui de "!asi#i"are
i a %revetu!ui de turism pentru persoana #izi" "e asigur "ondu"erea stru"turii
de primire turisti"e' emise de autoritatea "ompetent' pentru !o"aia n "are
so!i"itantu! intenioneaz s des#oare a"tivitatea de s"$im% va!utarB
d- s #a" dovada avizu!ui organe!or de po!iie a"ordat tuturor
administratori!or' a"ionari!or semni#i"ativi sau aso"iai!or entitii "are so!i"it
autorizarea. *n "azu! n "are administratorii' a"ionarii semni#i"ativi ori aso"iaii
sunt persoane Curidi"e' este ne"esar avizu! a"ordat tuturor persoane!or #izi"e "are
"ontro!eaz sau dein n "e!e din urm a"este persoane Curidi"e' n mod dire"t ori
indire"t. *n situaia n "are administrarea entitii se rea!izeaz de "tre un organ
"o!e"tiv' se va prezenta avizu! a"ordat #ie"rui mem%ru din "omponena
a"estuia. *n situaia n "are administrarea entitii se rea!izeaz de "tre o
persoan Curidi" se va prezenta avizu! a"ordat tuturor administratori!or sau
reprezentani!or !ega!i ai a"estui operator. 8tun"i "&nd operatoru! "are asigur
managementu! entitii este administrat !a r&ndu! su de "tre un organ "o!e"tiv'
se va prezenta avizu! a"ordat #ie"rui mem%ru din "omponena a"estuia. 8vizu!
se e!i%ereaz "on#orm pro"edurii interne sta%i!ite de Inspe"toratu! 1enera! a!
6o!iiei Rom&neB
e- administratoru!/administratorii entitii s depun o/"&te o de"!araie pe
propria rspundere din "are s rezu!te ")
e.1. entitatea nu a #ost "ondamnat printr7o $otr&re de#initiv de "ondamnare
pentru "are nu a intervenit rea%i!itareaB
e.2. persona!u! nu se a#! ntr7o stare de in"ompati%i!itate "on#orm
prevederi!or !ega!e n vigoare' dispune de "unotine teoreti"e i pra"ti"e
ade"vate "u privire !a a"tiviti!e "e urmeaz a #i des#urate de entitateB
e.2. "unoate prevederi!e !ega!e ap!i"a%i!e n materieB
e.4. sunt respe"tate toate prevederi!e !ega!e ap!i"a%i!e a"tivitii de s"$im%
va!utar pentru persoane #izi"e n pun"te!e de s"$im% va!utar !a momentu!
depunerii "ererii i propuse n vederea nregistrriiB
#- de"!araia pe propria rspundere a tuturor reprezentani!or !ega!i' "are s
identi#i"e pun"tua! administratorii' a"ionarii semni#i"ativi sau aso"iaii entitii
"are so!i"it autorizarea. *n "azu! n "are administratorii' a"ionarii semni#i"ativi
sau aso"iaii sunt persoane Curidi"e' este ne"esar identi#i"area in"!usiv a
persoane!or #izi"e "are "ontro!eaz ori dein n "e!e din urm a"este persoane
Curidi"e' n mod dire"t sau indire"tB
g- dovada prin "are se atest #aptu! " entitatea poate deru!a i operaiuni "u
"e"uri de "!torie ,dup "az-.
,2- Nu se a"ord autorizaie de s"$im% va!utar n urmtoare!e situaii)
a- entiti!e nregistreaz !a data depunerii "ererii o%!igaii de p!at restante !a
%ugetu! genera! "onso!idatB
%- mpotriva reprezentani!or !ega!i' a"ionari!or semni#i"ativi sau aso"iai!or
entitii s7a pronunat o $otr&re Cude"toreas" de#initiv de "ondamnare pentru
o in#ra"iune sv&rit "u intenie' !a "are a #ost ap!i"at pedeapsa "u n"$isoarea
i pentru "are nu a intervenit rea%i!itarea n Rom&nia ori ntr7un stat strinB
"- administratorii' a"ionarii semni#i"ativi sau aso"iaii entitii au #ost
"ondamnai pentru sp!are de %ani' terorism ori #inanarea terorismu!ui' at&t pe
p!an intern' "&t i internaiona!. *n "azu! n "are administratorii' a"ionarii
semni#i"ativi sau aso"iaii sunt persoane Curidi"e' se va !ua n "onsiderare
in"!usiv situaia n "are persoane!e #izi"e "are "ontro!eaz ori dein n "e!e din
urm a"este persoane Curidi"e' n mod dire"t sau indire"t' au #ost "ondamnate
pentru in#ra"iuni!e menionate anteriorB
d- #M2 ac0ionarii *emni+icativi3a*ocia0ii #B ' pre"um i de administratorii sau
reprezentanii !ega!i ai entitii au deinut/dein "a!itatea de a"ionari/aso"iai'
pre"um i de administratori ori reprezentani !ega!i ai unei entiti a "rei
autorizaie de s"$im% va!utar a #ost anu!at sau revo"at de ;omisie n u!timii /
ani. 9ermenu! de / ani n"epe s "urg de !a data !a "are de"izia/de"izii!e de
anu!are/revo"are a/au rmas de#initiv/e n sistemu! "i!or administrative de ata"
sau de !a data $otr&rii Cude"toreti de#initive i irevo"a%i!eB
#M2
e? entitatea 7i3*au a*ocia0ii- ac0ionarii *emni+icativi 7i repre)entan0ii (ega(i ai
ace*tora au *.vr7it +apte *anc0ionate de (egi(e +i*ca(e- +inanciare- vama(e-
precum 7i de ce(e care prive*c di*cip(ina +inanciar.- +apte care *e reg.*e*c n
ca)ieru( +i*ca(/
#B
,2- Nu se "onsider o%!igaii de p!at restante n sensu! a!in. ,2- !it. a-)
a- o%!igaii!e restante pentru "are operatorii e"onomi"i au o%inut n!esniri !a
p!ata a"estora' a#!ate n vigoare !a data depunerii do"umentaieiB
%- o%!igaii!e datorate i nea"$itate' "uprinse n tit!uri e<e"utorii pentru "are
instana Cude"toreas" a dispus suspendarea e<e"utrii si!ite sau n "azu! n "are
suspendarea e<e"utrii si!ite a avut !o" "a urmare a des"$iderii pro"edurii de
reorganizare Cudi"iarB
"- o%!igaii!e de p!at pentru "are s7a dispus suspendarea a"tu!ui administrativ
#is"a!.
,4- ;ererea de a"ordare a avizu!ui organe!or de po!iie pentru administratorii
sau reprezentanii !ega!i ai entitii se adreseaz stru"turi!or teritoria!e a!e
Inspe"toratu!ui 1enera! a! 6o!iiei Rom&ne n a "ror zon de "ompeten este
situat sediu! so"ia! a! entitii "are so!i"it a"ordarea autorizaiei.
;86I9O.A. ID
;ondiii privind nregistrarea pun"te!or de s"$im% va!utar pentru entiti!e
"are des#oar a"tiviti de s"$im% va!utar
8R9. 6
,1- 6entru a so!i"ita nregistrarea pun"tu!ui de s"$im% va!utar' n ne!esu!
prezentu!ui ordin' entiti!e tre%uie s #a" dovada ndep!inirii "ondiii!or de
#un"iona!itate a spaiu!ui printr7o not de "onstatare' n"$eiat de "tre o e"$ip
#ormat din reprezentani ai stru"turi!or teritoria!e aparin&nd 1rzii 5inan"iare
i Inspe"toratu!ui 1enera! a! 6o!iiei Rom&ne n a "ror zon de "ompeten este
situat pun"tu! de s"$im% va!utar propus' n urma veri#i"rii #apti"e !a pun"tu! de
!u"ru a! entitii' a! "rei mode! este prevzut n ane<a nr. = !a ordin.
#M1
@2? 8n nota de con*tatare *e vor men0iona dot.ri(e exi*tente n cadru(
punctu(ui de *c;imb va(utar propu*- exi*ten0a *i*temu(ui de a(armare mpotriva
e+rac0iei- exi*ten0a p(anu(ui de pa). a( punctu(ui de *c;imb va(utar @atunci cnd
e*te ca)u(? 7i exi*ten0a p(anu(ui de interven0ie prev.)ut de (egi*(a0ia privind
ap.rarea mpotriva incendii(or/
#B
,2- ;ererea de nregistrare a "odu!ui statisti"' nsoit de do"umentaia
a#erent' ast#e! "um se prevede n ane<a nr. 2 !a ordin' se depune !a registratura
genera! a 4inisteru!ui 5inane!or 6u%!i"e.
,4- ;ererea de e#e"tuare a "ontro!u!ui privind ndep!inirea "ondiii!or de
#un"iona!itate a spaiu!ui' nsoit de do"umentaia a#erent' ast#e! "um se
prevede n ane<a nr. 4 !a ordin' se depune !a se"ia Cudeean sau a muni"ipiu!ui
(u"ureti a 1rzii 5inan"iare n a "rei zon de "ompeten este situat pun"tu!
de s"$im% va!utar propus.
,/- 9ermenu! de so!uionare a "ererii de e#e"tuare a "ontro!u!ui privind
ndep!inirea "ondiii!or de #un"iona!itate a spaiu!ui este de ma<imum 20 de zi!e
"a!endaristi"e.
,6- O "opie a notei de "onstatare n"$eiate !a pun"tu! de !u"ru a! entitii va #i
transmis ;omisiei de "tre se"ia Cudeean sau a muni"ipiu!ui (u"ureti a
1rzii 5inan"iare' n termen de ma<imum 2 zi!e de !a data n"$eierii a"esteia.
;86I9O.A. D
.o"u! unde se pot des#ura a"tiviti de s"$im% va!utar
8R9. =
?ntiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. a- pot des#ura a"tiviti de s"$im%
va!utar pentru persoane #izi"e numai prin intermediu! pun"te!or de s"$im%
va!utar.
8R9. >
?ntiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. %- pot des#ura a"tiviti de s"$im%
va!utar prin intermediu! pun"te!or de s"$im% va!utar n#iinate n in"inta tuturor
sedii!or proprii ,"entra!e' su"ursa!e i/sau agenii-' "u respe"tarea prezentu!ui
ordin i a "e!or!a!te prevederi !ega!e ap!i"a%i!e.
8R9. 3
?ntiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. "- pot des#ura a"tiviti de s"$im%
va!utar pentru persoane #izi"e !a re"epia stru"turii de primire turisti"'
"onsiderat n a""epiunea prezentu!ui ordin pun"t de s"$im% va!utar.
8R9. 10
Nu pot #i n#iinate pun"te de s"$im% va!utar amp!asate n garaCe' "$io"uri'
a!te "onstru"ii simi!are' n !o"uri izo!ate' !a etaCe!e sau su%so!uri!e "!diri!or "u
destinaie de !o"uin i ni"i n spaii #r a""es pu%!i" dire"t. *n situaia n "are
pun"tu! de s"$im% va!utar propus urmeaz a #i organizat n spaii situate n
"adru! imo%i!e!or "u destinaia de !o"uin' spaiu! propus tre%uie s #ie situat !a
parteru! a"estora i s ndep!ineas" "erine!e prevzute de !egis!aia n vigoare
pentru organizarea a"tiviti!or "u s"op "omer"ia! n "adru! imo%i!e!or "u
destinaia de !o"uin.
8R9. 11
,1- *n situaia n "are entiti!e n#iineaz mai mu!te pun"te de s"$im% va!utar
!a a"eeai adres' "ererea de nregistrare a "odu!ui statisti" se va #a"e pentru
#ie"are pun"t de s"$im% va!utar n parte' "u spe"i#i"area amp!asrii n spaiu!
respe"tiv ,#a de anumite repere #i<e-.
,2- *n situaia n "are entiti!e n#iineaz mai mu!te pun"te de s"$im% va!utar
!a a"eeai adres' a"estea nu pot #i nregistrate n a"eeai !o"aie.
;86I9O.A. DI
;ondiii de #un"ionare a entiti!or "are des#oar a"tiviti de s"$im%
va!utar
8R9. 12
?ntiti!e prevzute !a art. 2 pot n"epe a"tiviti!e de s"$im% va!utar da"
ndep!ines" "umu!ativ urmtoare!e "ondiii)
a- au primit autorizaia emis de 4inisteru! 5inane!or 6u%!i"eB
%- !i s7a atri%uit "odu! statisti" de "tre 4inisteru! 5inane!or 6u%!i"e pentru
#ie"are pun"t de s"$im% va!utarB
"- au ns"ris "odu! statisti" pe tampi!a pun"tu!ui de s"$im% va!utar.
8R9. 12
Operaiuni!e de v&nzare/"umprare de va!ut pentru persoane #izi"e se
rea!izeaz n mod e<"!usiv pe %az de do"ument de identitate !ega! va!a%i!. :e
interzi"e ns"rierea n do"umentu! de identitate a unor meniuni privind
e#e"tuarea operaiuni!or de s"$im% va!utar.
8R9. 14
?ntiti!e sta%i!es" n mod !i%er "ursuri!e de s"$im% va!utar' at&t "e!e de
"umprare' "&t i "e!e de v&nzare.
8R9. 1/
.iste!e "ursuri!or de s"$im% va!utar de v&nzare/"umprare pentru va!ute!e
,"otate i ne"otate-' semnate de persoane!e mputerni"ite de "ondu"erea
entiti!or' purt&nd tampi!a a"estora' vor #i a#iate !a !o" vizi%i!' pe perioada
programu!ui zi!ni" de !u"ru' urm&nd "a !a s#&ritu! zi!ei de !u"ru s #ie ane<ate !a
registru! tranza"ii!or.
8R9. 16
,1- ?ntiti!e prevzute !a art. 2 emit %onuri #is"a!e ,pentru s"$im% va!utar-'
potrivit prevederi!or !ega!e ap!i"a%i!e.
,2- 6e perioada "&nd aparate!e de mar"at e!e"troni"e #is"a!e nu #un"ioneaz
din "auze o%ie"tive' entiti!e prevzute !a art. 2 vor emite %u!etine de s"$im%
va!utar' n "ondiii!e prevzute de prezentu! ordin' prin ori"are a!te miC!oa"e de
editare. .a remedierea de#e"iunii' a"este %u!etine de s"$im% va!utar vor #i
pre!uate n memoria aparate!or de mar"at e!e"troni"e #is"a!e' "u e#e"tuarea
meniunii Epre!uat n %aza de dateE pe %u!etine!e de s"$im% va!utar respe"tive.
,2- (u!etine!e de s"$im% va!utar' do"umente "u regim intern de tiprire i
numerotare' se nto"mes" n dou e<emp!are' un e<emp!ar #iind nm&nat
"!ientu!ui' a! doi!ea e<emp!ar #iind ataat !a registru! tranza"ii!or.
,4- ?ntiti!e prevzute !a art. 2 vor ap!i"a pro"eduri proprii de sta%i!ire i/sau
a!o"are de numere a#erente %u!etine!or de s"$im% va!utar emise' prin "are se va
meniona' pentru #ie"are e<er"iiu #inan"iar' numru! de !a "are se emite primu!
%u!etin de s"$im% va!utar.
,/- (u!etine!e de s"$im% va!utar nu sunt #ormu!are tipizate' #ie"are entitate
prevzut !a art. 2 poate s i sta%i!eas" regimu! de tiprire sau editare' dup
"az' pre"um i mode!u! a"estora' "u respe"tarea "oninutu!ui minim de in#ormaii
prevzut !a a!in. ,2-' ,4- i ,6-' dup "az.
,6- 6entru #ie"are tranza"ie se vor nto"mi %onuri #is"a!e spe"i#i"e a"tivitii
de s"$im% va!utar sau %u!etine de s"$im% va!utar' dup "az' "are tre%uie s
"onin "e! puin urmtoare!e e!emente) data' ora i minutu! emiterii %onu!ui
#is"a!/%u!etinu!ui de s"$im% va!utar' numru! de ordine a! a"estuia' !a nive!u!
zi!ei de !u"ruB denumirea emitentu!uiB adresa emitentu!uiB "odu! statisti" a!
pun"tu!ui de s"$im% va!utarB date!e de identi#i"are a "!ientu!ui' respe"tiv nume!e'
prenume!e' ara' a"tu! de identitate) tipu!' seria' numru!B rezident/nerezidentB
suma n"asat de !a "!ientB "ursu! de s"$im% va!utarB "omisionu! pra"ti"at i
nive!u! "otei de ta< pe va!oarea adugatB suma p!tit "!ientu!uiB va!oarea ta<ei
pe va!oarea adugat' "u indi"area nive!u!ui de "ot a a"esteiaB semntura
"asieru!uiB tampi!a pun"tu!ui de s"$im% va!utar.
,=- .a so!i"itarea "!ientu!ui' entiti!e prevzute !a art. 2 vor ns"rie pe versou!
%onu!ui #is"a! spe"i#i" a"tivitii de s"$im% va!utar sau a! %u!etinu!ui de s"$im%
va!utar' dup "az' serii!e i numere!e %an"note!or v&ndute a"estuia.
8R9. 1=
?ntiti!e' n #un"ie de spe"i#i"u! a"tivitii' au urmtoare!e o%!igaii)
a- s in un registru zi!ni" a! tranza"ii!or' n "are vor #i evideniate
"umprri!e i v&nzri!e de va!ute ,"otate i ne"otate-' pe #e!uri de va!ute ,"otate
i ne"otate-' i sume!e p!tite/n"asate sau' dup "az' trans#erateB
%- s dein' s ntrein i s uti!izeze aparate!e de mar"at e!e"troni"e #is"a!e
spe"i#i"e a"tivitii de s"$im% va!utar i aparate!e de veri#i"are a autenti"itii
%an"note!or n "ondiii !ega!e i te$ni"e "orespunztoare' n s"opu! meninerii
norme!or i parametri!or de #un"ionare prevzui n veri#i"ri!e te$ni"eB
"- s prezinte toate do"umente!e #inan"iar7"onta%i!e' regu!amente!e de
organizare' veri#i"ri!e te$ni"e a!e aparate!or de mar"at e!e"troni"e #is"a!e
spe"i#i"e a"tivitii de s"$im% va!utar i a!e aparate!or de veri#i"are a
autenti"itii %an"note!or sau a!te do"umente so!i"itate de "tre organe!e de
"ontro! prevzute de !egeB
d- s ia msuri!e "are se impun pentru organizarea a"tivitii' in"!usiv prin
pregtirea persona!u!ui "are des#oar a"tiviti!e de s"$im% va!utarB
e- s in un registru uni" de "ontro!' numerotat' nuruit i tampi!at "on#orm
prevederi!or !ega!e n vigoareB
#- s ia msuri!e "are se impun n vederea respe"trii programu!ui de
#un"ionare' "are va #i a#iat vizi%i!B
g- s ia msuri!e ne"esare pentru "a #ie"are angaCat din pun"tu! de s"$im%
va!utar s #ie dotat "u un e"uson pe "are s #ie ns"rise nume!e i prenume!e
persoanei respe"tive' pre"um i #un"ia deinutB
$- s respe"te i s i des#oare a"tivitatea privind s"$im%u! va!utar n
"on#ormitate "u prevederi!e i o%!igaii!e "uprinse n .egea nr. 6/6/2002' "u
modi#i"ri!e i "omp!etri!e u!terioareB
i- s asigure !a nive!u! #ie"rui pun"t de s"$im% va!utar e<istena unui registru
n "are se nregistreaz zi!ni"' pe %az de semntur' %anii persona!i pe "are
#ie"are angaCat "are are a""es n "adru! pun"tu!ui de s"$im% va!utar i deine
asupra sa !a intrarea n in"int' "on#orm regu!amentu!ui de ordine interioarB
C- s asigure supraveg$erea i nregistrarea a"tivitii n #ie"are pun"t de
s"$im% va!utar n sistem digita!' permanent' n regim non7stop. *nregistrri!e
video respe"tive se rea!izeaz pe zi!e i vor #i pstrate' n "ondiii de se"uritate'
"e! puin 20 de zi!e "a!endaristi"e. *nregistrri!e tre%uie s "uprind data i ora
#ie"rei operaiuni de s"$im% va!utar' ast#e! n"&t s nu o%stru"ioneze
vizi%i!itatea nregistrrii. In"idente!e sau evenimente!e deose%ite se vor
"onsemna ntr7un registru spe"ia! inut de persona!u! "are i des#oar
a"tivitatea n "adru! pun"tu!ui de s"$im% va!utar' iar pentru "azuri!e ntemeiate
vor #i ntiinate imediat organe!e de po!iie. *nregistrri!e video #"ute n a"este
"azuri vor #i pstrate p&n !a "!ari#i"area a"estor situaii' prin e<"eptare de !a
termenu! prevzut anterior. *nregistrri!e video pot #i "ontro!ate sau ridi"ate de
"tre organe!e de "ontro! a!e 4inisteru!ui 5inane!or 6u%!i"e' 8geniei Naiona!e
de 8dministrare 5is"a! i uniti!or sa!e su%ordonate' pre"um i a!e 4inisteru!ui
8dministraiei i Interne!or' n vederea e#e"turii unor veri#i"ri. ;amere!e de
!uat vederi vor #i amp!asate ast#e! n"&t s se asigure re"epionarea unor imagini
"!are i uti!e privind #izionomia "!ientu!ui' %an"note!e i monede!e uti!izate et".B
F- s anune ;omisia "u privire !a ori"e modi#i"ri intervenite n "azu!
s"$im%rii administratori!or' a"ionari!or semni#i"ativi sau aso"iai!or entitii
autorizate. *n "azu! n "are administratorii' a"ionarii semni#i"ativi sau aso"iaii
sunt persoane Curidi"e' este o%!igatorie anunarea ;omisiei in"!usiv n !egtur
"u modi#i"ri!e !egate de persoane!e #izi"e "are "ontro!eaz sau dein n "e!e din
urm a"este persoane Curidi"e' n mod dire"t sau indire"t. 9ermenu! de
"omuni"are este de / zi!e "a!endaristi"e' urm&nd a se so!i"ita n termen de 10
zi!e "a!endaristi"e de !a "omuni"are avize!e organe!or de po!iie' "on#orm art. /
a!in. ,1- !it. d-.
8R9. 1>
,1- ?ntiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. a- pot ntrerupe temporar' n mod
vo!untar' a"tivitatea de s"$im% va!utar !a unu! sau mai mu!te pun"te de s"$im%
va!utar organizate de "tre a"estea pentru o perioad de "e! mu!t 60 de zi!e
"a!endaristi"e ntr7un interva! de 12 !uni "onse"utive' "u "ondiia de a "omuni"a
a"est #apt se"iei Cudeene a 1rzii 5inan"iare n a "rei zon de "ompeten este
situat pun"tu! de s"$im% va!utar respe"tiv "u "e! puin 10 zi!e "a!endaristi"e
nainte de data ntreruperii a"tivitii.
,2- *n "azu! n "are entitatea dorete s reia a"tivitatea nainte de data
"omuni"at n a"est sens se"iei Cudeene a 1rzii 5inan"iare' tre%uie s noti#i"e
"u / zi!e "a!endaristi"e nainte de n"eperea a"tivitii.
8R9. 13
?ntiti!e pot de"ide n"etarea de#initiv a a"tivitii de s"$im% va!utar !a unu!'
mai mu!te sau !a toate pun"te!e de s"$im% va!utar organizate de "tre a"estea.
;ererea de renunare' nsoit de motivarea a"estei de"izii' "u identi#i"area
e<pres a pun"te!or de s"$im% va!utar "are #a" o%ie"tu! "ererii de renunare' i
autorizaii!e emise n #avoarea a"estora n origina! vor #i depuse !a registratura
4inisteru!ui 5inane!or 6u%!i"e n atenia dire"iei de spe"ia!itate "u atri%uii n
domeniu! de reg!ementare spe"i#i" din "adru! 4inisteru!ui 5inane!or 6u%!i"e'
denumit n "ontinuare dire"ie de spe"ia!itate' "are asigur se"retariatu!
;omisiei. Odat "u de"izia ;omisiei n a"est sens' dire"ia de spe"ia!itate "are
asigur se"retariatu! ;omisiei va transmite entiti!or n "auz origina!u!
autorizaii!or "are #a" o%ie"tu! de"iziei. 8"estea vor purta meniunea ERevo"at !a
"erere n"ep&nd "u data "omuni"riiE. .a a"eeai dat devin inva!ide i "oduri!e
statisti"e a#erente pun"te!or de s"$im% va!utar n "auz.
8R9. 20
6rin des#urarea a"tivitii de s"$im% va!utar n mod dire"t de "tre o
entitate' se ne!ege " deru!area a"tivitii ,"umprarea sau v&nzarea de va!ute
"otate i ne"otate' dup "az' evidenierea n"asri!or i p!i!or i "omp!etarea
do"umente!or a#erente a"tivitii "urente' pre"um i a!te!e asemenea- se
rea!izeaz numai de persona!u! propriu angaCat a! entitii' n "ondiii!e !egii.
6entru rea!izarea a"tiviti!or "one<e' respe"tiv organizarea a"tivitii #inan"iar7
"onta%i!e' de paz' de transport va!ori i a!te!e asemenea' pre"um i pentru
o%inerea dreptu!ui de #o!osin a spaiu!ui n "are se organizeaz s"$im%u!
va!utar' entiti!e pot n"$eia "ontra"te "u persoane #izi"e sau "u persoane
Curidi"e' n "ondiii!e !egii.
8R9. 21
?ntiti!e sunt o%!igate s a#ieze s"risoarea de atri%uire a "odu!ui statisti"
uni" pentru #ie"are pun"t de s"$im% va!utar' n origina!' ntr7un !o" vizi%i!' n
"adru! #ie"rei !o"aii organizate "a pun"t de s"$im% va!utar. O "opie a #ie"rei
s"risori de atri%uire a "odu!ui statisti" uni" pentru #ie"are pun"t de s"$im%
va!utar n parte se pstreaz prin griCa entitii' !a domi"i!iu! #is"a! de"!arat' i
vor #i prezentate organe!or de "ontro! a%i!itate "on#orm !egii' !a so!i"itarea
a"estora.
8R9. 22
Dispoziii!e prezentu!ui ordin privind a#iarea "ursuri!or de s"$im% va!utar'
programu!ui de #un"ionare' "ondiii!e de siguran i a!te!e asemenea se
"omp!eteaz "u ori"e a!te dispoziii !ega!e n materie.
;86I9O.A. DII
Operaiuni de s"$im% va!utar "are pot #i e#e"tuate de entiti!e prevzute !a
art. 2
8R9. 22
,1- ?ntiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. a- i %- pot e#e"tua)
a- "umprare de va!ute ,"otate i ne"otate- de !a persoane #izi"eB
%- v&nzare de va!ute ,"otate i ne"otate- persoane!or #izi"e.
,2- ?ntiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. "- pot e#e"tua "umprare de va!ute
,"otate i ne"otate- de !a persoane #izi"e' "!ieni ai stru"turii de primire turisti".
,2- ?ntiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. %- pot e#e"tua i a"e!e operaiuni
de s"$im% va!utar prevzute n regu!amentu! de#init !a art. / a!in. ,1- !it. %.2 "u
ndep!inirea "erine!or prevzute !a art. /.
;86I9O.A. DIII
;ondiii de suspendare' revo"are sau anu!are a autorizaiei
8R9. 24
,1- ;omisia poate dispune anu!area autorizaiei de s"$im% va!utar emise n
#avoarea unei entiti i a tuturor "oduri!or statisti"e atri%uite a"esteia atun"i
"&nd se "onstat " !a data a"ordrii a"estora so!i"itanii au o#erit in#ormaii
in"ore"te sau ine<a"te "are' da" ar #i #ost "unos"ute' ar #i "ondus !a nea"ordarea
autorizaiei sau "oduri!or statisti"e' dup "az.
,2- ;omisia poate dispune msura revo"rii autorizaiei emise n #avoarea
unei entiti ori a unuia sau mai mu!tor "oduri statisti"e atri%uite a"esteia' n una
dintre urmtoare!e situaii)
a- nendep!inirea de "tre entitatea n "auz a o%!igaii!or de p!at #a de
%ugetu! genera! "onso!idat' "u o nt&rziere mai mare de 20 de zi!e de !a data !a
"are o%!igaii!e respe"tive sunt s"adente n "ondiii!e !egii sau de !a termenu! de
p!at prevzut de !egeB
%- entitatea prevzut !a art. 2 a!in. ,1- !it. a- nu mai are "a o%ie"t prin"ipa! de
a"tivitate a"tiviti!e de s"$im% va!utar pentru persoane #izi"e "od ;8?N 6612 7
8"tiviti de intermediere a tranza"ii!or #inan"iare 7 a"tiviti a!e %irouri!or de
s"$im% va!utar' iar a"tiviti!e se"undare nu pot #i a!te!e de"&t "e!e in"!use n "od
;8?N 6613 7 8"tiviti au<i!iare intermedieri!or #inan"iare' e<"!usiv a"tiviti
de asigurri i "oduri de pensii 7 remiterea de %aniB
"- dup retragerea avizu!ui organe!or de po!iie a"ordat "on#orm prevederi!or
art. / a!in. ,1- !it. d-B
d- mpotriva entitii s7a pronunat o $otr&re de#initiv de "ondamnare pentru
"are nu a intervenit rea%i!itarea sau mpotriva a"esteia s7a de"!anat pro"edura
#a!imentu!uiB
e- administratorii' a"ionarii semni#i"ativi sau aso"iaii entitii se a#! ntr7o
stare de in"ompati%i!itate #a de "ondiii!e iniia!e de !a momentu! autorizrii'
pentru o perioad mai mare de 20 de zi!e de !a data !a "are a intervenit a"east
situaie. *n "azu! n "are administratorii' a"ionarii semni#i"ativi sau aso"iaii
sunt persoane Curidi"e' starea de in"ompati%i!itate i termenu! menionat anterior
sunt opoza%i!e in"!usiv persoane!or #izi"e "are "ontro!eaz sau dein n "e!e din
urm a"este persoane Curidi"e' n mod dire"t sau indire"tB
#- nerespe"tarea ori"reia dintre "ondiii!e avute n vedere !a autorizareB
g- !a "ererea entitii "are des#oar a"tiviti de s"$im% va!utar n "adru!
pun"tu!ui de s"$im% va!utar respe"tivB
$- neuti!izarea tampi!ei pun"tu!ui de s"$im% va!utar "are are ns"ris "odu!
statisti" a! pun"tu!ui de s"$im% va!utar pe ori"are dintre do"umente!e "are
re#!e"t o operaie de s"$im% va!utar n "adru! respe"tivu!ui pun"t de s"$im%
va!utarB
i- e#e"tuarea de operaiuni de s"$im% va!utar n "adru! pun"tu!ui de s"$im%
va!utar de "tre a!te persoane de"&t "e!e angaCate n "ondiii!e !egii de "tre
entitatea n "auz pentru des#urarea a"estui gen de a"tiviti n "adru!
pun"tu!ui de s"$im% va!utarB
C- ap!i"area msurii de suspendare a a"tivitii din pun"tu! de s"$im% va!utar
pentru n"!"area prevederi!or !ega!e n vigoare de "e! puin dou ori ntr7un
interva! de 12 !uni "onse"utiveB
F- neanunarea n "e! mu!t 10 zi!e !u"rtoare a modi#i"rii date!or avute n
vedere iniia! !a autorizare i/sau nedepunerea do"umente!or a#erente
modi#i"ri!or intervenite' "orespunztor prevederi!or prezentu!ui ordin' !a
dire"ia de spe"ia!itate "are asigur se"retariatu! ;omisieiB
#M2
(? entit.0i(e prev.)ute (a art/ 2 a(in/ @1? (it/ a? nu di*pun de di*ponibi(it.0i(e
b.ne7ti n moned. na0iona(. 7i3*au va(ute cotate n ec;iva(ent de minimum
<5/000 euro (a cur*uri(e de *c;imb a(e pie0ei va(utare comunicate de =anca
#a0iona(. a Romniei n +iecare )i de >oiA
#B
m- nea#iarea i/sau nerespe"tarea programu!ui de #un"ionare a pun"tu!ui de
s"$im% va!utar sau a perioade!or de ntrerupere temporar anunateB
n- e#e"tuarea de operaiuni de s"$im% va!utar n interva!u! anunat de entitatea
n "auz "on#orm prevederi!or art. 1> "a #iind un interva! de ntrerupere
vo!untar a a"tivitii n "adru! pun"tu!ui de s"$im% va!utar respe"tiv.
,2- ;omisia poate dispune msura suspendrii "oduri!or statisti"e atri%uite
pun"te!or de s"$im% va!utar' pentru o perioad de "e! mu!t 6 !uni' !a propunerea
1rzii 5inan"iare sau a Inspe"toratu!ui 1enera! a! 6o!iiei Rom&ne. 6e perioada
suspendrii nu se poate des#ura a"tivitate de s"$im% va!utar n pun"tu! de
s"$im% va!utar a! "rui "od statisti" a #ost suspendat. 4sura suspendrii poate #i
dispus n urmtoare!e situaii)
a- nerespe"tarea regu!amentu!ui sta%i!it de "tre entitatea n "auz pentru
s"$im%uri!e va!utareB
%- nerespe"tarea prevederi!or art. 12' 12' 1/ 7 1= i 20B
"- neanunarea ntreruperii temporare a a"tivitii' "on#orm prevederi!or art.
1>.
,4- ;omisia poate dispune msura revo"rii sau anu!rii' dup "az' !a
so!i"itarea O#i"iu!ui Naiona! de 6revenire i ;om%atere a :p!rii (ani!or'
pentru nerespe"tarea prevederi!or !egis!aiei privind sp!area %ani!or i
#inanarea a"te!or de terorism.
,/- *n vederea dispunerii msuri!or prevzute !a a!in. ,1- 7 ,2-' ;omisia se
poate sesiza din o#i"iu sau "a urmare a sesizrii e#e"tuate de "tre organe!e "u
atri%uii de "ontro! aparin&nd 1rzii 5inan"iare' 8geniei Naiona!e de
8dministrare 5is"a!' Inspe"toratu!ui 1enera! a! 6o!iiei Rom&ne i O#i"iu!ui
Naiona! de 6revenire i ;om%atere a :p!rii (ani!or.
,6- *n situaia n "are se "onstat "' dup e<pirarea perioadei de suspendare
prevzute !a a!in. ,2-' se menin motive!e "are au stat !a %aza de"iziei de
suspendare' perioada de suspendare se pre!ungete p&n !a remedierea
neregu!i!or "are au atras dispunerea msurii de suspendare.
,=- *n vederea dispunerii msuri!or prevzute !a a!in. ,2- !it. a-' organe!e
#is"a!e "ompetente n administrarea o%!igaii!or #is"a!e a!e entiti!or prevzute
!a art. 2 vor in#orma ;omisia despre nendep!inirea o%!igaii!or de p!at !a
%ugetu! genera! "onso!idat' n termen de "e! mu!t / zi!e !u"rtoare de !a termenu!
prevzut !a a!in. ,2- !it. a-.
8R9. 2/
,1- 8nu!area sau revo"area autorizaiei de s"$im% va!utar/"oduri!or statisti"e
emise n #avoarea unei entiti atrage n"etarea a"tivitii de s"$im% va!utar.
,2- O entitate a!e "rei autorizaii/"oduri statisti"e au #ost anu!ate' respe"tiv
revo"ate n tota!itate poate #ormu!a o nou so!i"itare n vederea a"ordrii
autorizaiei/"odu!ui statisti" pentru "e! puin un pun"t de s"$im% va!utar n
termen de / ani n "azu! anu!rii a"estora i de 6 !uni n "azu! revo"rii' de !a
data de !a "are de"izia/de"izii!e ;omisiei a/au rmas de#initiv/de#initive n
sistemu! "i!or administrative de ata" sau de !a data $otr&rii Cude"toreti
de#initive i irevo"a%i!e.
,2- 6entru a"ordarea autorizaiei i "odu!ui statisti" pentru "e! puin un pun"t
de s"$im% va!utar' entitatea n "auz este o%!igat s #a" dovada ndep!inirii
"ondiii!or i s depun "ererea i do"umente!e a#erente ast#e! "um se prevede n
prezenta ane<.
,4- ?ntiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. a-' "are au #ost san"ionate prin
dispunerea msurii de revo"are a "oduri!or statisti"e a#erente a"tivitii pentru
"e! puin dou pun"te de s"$im% va!utar' i pierd dreptu! de a n#iina i'
imp!i"it' de a so!i"ita nregistrarea unor noi pun"te de s"$im% va!utar pe
perioada urmtoare!or 6 !uni de !a data de"iziei de revo"are. *n ne!esu!
prezentu!ui a!ineat' prin data de"iziei de revo"are se ne!ege data "omuni"rii
de"iziei "are privete revo"area a "e! puin dou "oduri statisti"e sau data !a "are
se "omuni" de"izia prin "are s7a dispus revo"area "odu!ui statisti" a! unui pun"t
de s"$im% va!utar' n "ondiii!e n "are entitatea "are organizeaz respe"tive!e
pun"te de s"$im% va!utar a #"ut anterior o%ie"tu! unei de"izii simi!are pentru un
a!t pun"t de s"$im% va!utar. 6erioada de interdi"ie se pre!ungete n mod
automat "u n" 2 !uni "a!endaristi"e n situaia n "are n perioada menionat
anterior entitatea n "auz a #"ut o%ie"tu! unei noi de"izii de revo"are. Nu intr
su% in"idena prezentu!ui a!ineat msuri!e dispuse n "ondiii!e prevzute !a art.
24 a!in. ,2- !it. g-.
,/- ?ntiti!e deintoare a!e autorizaiei/"oduri!or statisti"e nu mai pot
des#ura a"tiviti de s"$im% va!utar n "adru! pun"te!or de s"$im% va!utar a!e
"ror autorizaii/"oduri statisti"e au #"ut o%ie"tu! unor de"izii de anu!are sau
revo"are' de !a data "omuni"rii respe"tive!or de"izii' dup "az.
68R9?8 a II7a
Dispoziii tranzitorii
#M1
8R9. 26
@1? Entit.0i(e prev.)ute (a art/ 2 *unt ob(igate *. *e con+orme)e prevederi(or
pre)entu(ui ordin 7i *. depun. documente(e nece*are pentru ob0inerea
autori)a0iei de *c;imb va(utar (a direc0ia de *pecia(itate care a*igur.
*ecretariatu( omi*iei- n termen de 410 de )i(e de (a intrarea n vigoare a
ace*tuia/
#B
,2- ?ntiti!e "are #a" o%ie"tu! prezentu!ui ordin' autorizate p&n !a data
intrrii n vigoare a prezentu!ui ordin de "tre (an"a Naiona! a Rom&niei i
"are respe"t prevederi!e a!in. ,1- pot e#e"tua operaiuni de s"$im% va!utar p&n
!a data so!uionrii "ererii. 8utorizaia i "oduri!e statisti"e emise de (an"a
Naiona! a Rom&niei "are i pierd va!a%i!itatea tre%uie depuse n origina! !a
dire"ia de spe"ia!itate.
,2- 8utorizaii!e a"ordate i "oduri!e statisti"e atri%uite de "tre (an"a
Naiona! a Rom&niei' p&n !a data intrrii n vigoare a prezentu!ui ordin' i
pierd va!a%i!itatea da" n termenu! prevzut !a a!in. ,1- entiti!e prevzute !a
art. 2 nu au depus do"umente!e ne"esare pentru o%inerea autorizaiei de s"$im%
va!utar potrivit prezentu!ui ordin !a dire"ia de spe"ia!itate.
,4- Nerespe"tarea prevederi!or a!in. ,1- re#eritoare !a depunerea do"umentaiei
n vederea o%inerii unei noi autorizaii de "tre entiti!e "are des#oar
a"tiviti de s"$im% va!utar n temeiu! autorizaiei emise de (an"a Naiona! a
Rom&niei va du"e !a n"etarea a"tivitii de s"$im% va!utar de "tre entiti!e n
"auz. ;ontro!u! n"etrii a"tivitii de s"$im% va!utar de "tre a"este entiti se
rea!izeaz de "tre persona!u! 1rzii 5inan"iare.
,/- *n situaia n "are entitatea a o%inut o nou autorizaie nainte de e<pirarea
termenu!ui prevzut !a a!in. ,1-' autorizaia i "oduri!e statisti"e emise de (an"a
Naiona! a Rom&niei i pierd va!a%i!itatea !a data autorizrii' iar origina!u!
a"estora tre%uie depus !a 4inisteru! 5inane!or 6u%!i"e.
#M2
8n ace*t ca) *cri*ori(e de atribuire a coduri(or *tati*tice- emi*e de =anca
#a0iona(. a Romniei pentru puncte(e de *c;imb va(utar de0inute de entitate
nainte de data intr.rii n vigoare a Ordinu(ui viceprim:mini*tru(ui- mini*tru(
+inan0e(or pub(ice- nr/ 11232012 privind autori)area 7i3*au nregi*trarea
entit.0i(or care de*+.7oar. activit.0i de *c;imb va(utar pe teritoriu( Romniei-
a(te(e dect ce(e care +ac obiectu( *upraveg;erii =.ncii #a0iona(e a Romniei-
cu modi+ic.ri(e 7i comp(et.ri(e u(terioare- 7i ncetea). va(abi(itatea- entitatea
+iind ob(igat. *. *o(icite coduri *tati*tice pentru vec;i(e puncte de (ucru n noi(e
condi0ii/
#B
,6- Dup intrarea n vigoare a prezentu!ui ordin' nregistrarea de noi pun"te de
s"$im% va!utar este "ondiionat de o%inerea autorizaiei de s"$im% va!utar
emise de 4inisteru! 5inane!or 6u%!i"e.
,=- 6&n !a atri%uirea de "tre ;omisie a nou!ui "od statisti"' entiti!e "are #a"
o%ie"tu! prezentu!ui ordin vor "ontinua s raporteze !unar (n"ii Naiona!e a
Rom&niei operaiuni!e de s"$im% va!utar' potrivit prevederi!or Regu!amentu!ui
(n"ii Naiona!e a Rom&niei nr. 21/2011 privind raportarea de date i in#ormaii
statisti"e !a (an"a Naiona! a Rom&niei. Dup atri%uirea de "tre ;omisie a
nou!ui "od statisti"' entiti!e "are #a" o%ie"tu! prezentu!ui ordin vor uti!iza nou!
"od statisti" pentru raportarea !unar a operaiuni!or de s"$im% va!utar !a (an"a
Naiona! a Rom&niei' n %aza Regu!amentu!ui (n"ii Naiona!e a Rom&niei nr.
21/2011.
8N?@8 2
Do"umente!e ne"esare pentru o%inerea autorizaiei de s"$im% va!utar/"odu!ui
statisti" a#erent pun"tu!ui de s"$im% va!utar
I. 6entru o%inerea autorizaiei i "odu!ui statisti" pentru "e! puin un pun"t de
s"$im% va!utar a! unei entiti "are nu deine !a data depunerii "ererii autorizaie
i "od statisti" pentru un a!t pun"t de s"$im% va!utar'
administratoru!/reprezentantu! !ega! a! entitii "are intenioneaz s organizeze
i s des#oare a"tivitate de s"$im% va!utar tre%uie s depun anterior n"eperii
a"tivitii urmtoare!e)
1. do"umente ne"esare' n #un"ie de spe"i#i"u! entitii)
a- "ererea entitii prin "are se so!i"it ;omisiei de autorizare a a"tivitii de
s"$im% va!utar' denumit n "ontinuare ;omisie' a"ordarea autorizaiei i a
"odu!ui/"oduri!or statisti"e a#erente pun"te!or de s"$im% va!utar n "are
intenioneaz s organizeze i s des#oare s"$im% va!utar' pre"um i opisu!
do"umente!or prezentate !a dosar. ;ererea va #i reda"tat i da"ti!ogra#iat n
!im%a rom&n' va #i semnat i tampi!at de "tre administratoru!/reprezentantu!
!ega! a! entitii i va "onine adresa "omp!et 7 Cude' !o"a!itate' strad' numr'
"od pota! 7 a sediu!ui so"ia! a! entitii i a domi"i!iu!ui #is"a! a! entitii 7 a"o!o
unde este "azu!' date!e de "onta"t 7 numr de te!e#on' #a<' adres de e7mai!. *n
msura dezvo!trii ap!i"aii!or in#ormati"e suport' "ererea va #i reda"tat numai
prin uti!izarea a"estui miC!o"B
%- "erti#i"atu! "onstatator emis de o#i"iu! registru!ui "omeru!ui "u "e! mu!t 20
de zi!e "a!endaristi"e nainte de depunerea "ererii' din "are s rezu!te
urmtoare!e)
%.1. e!emente!e de identi#i"are a!e entitii ,#orma de organizare' denumirea'
adresa sediu!ui so"ia!' "odu! de identi#i"are #is"a!-B
%.2. "apita!u! so"ia! su%s"ris i vrsatB
%.2. stru"tura a"ionariatu!ui sau a aso"iai!or' dup "azB
%.4. nume!e' prenume!e i adresa reprezentani!or !ega!iB
%./. o%ie"tu! de a"tivitate. *n o%ie"tu! de a"tivitate tre%uie s #ie "uprinse
o%!igatoriu a"tiviti!e prevzute n prezentu! ordin' n #un"ie de spe"i#i"u!
entitiiB
%.6. sedii!e se"undare nregistrate i adresa a"estoraB
"- "erti#i"atu! de nmatri"u!are !a o#i"iu! registru!ui "omeru!ui' n "opieB
#M2
d? dovada exi*ten0ei di*ponibi(it.0i(or b.ne7ti n moned. na0iona(. 7i3*au
va(ute cotate n *um. de <5/000 euro/ La momentu( depunerii cererii- dovada *e
va +ace printr:un extra* de cont bancar n origina(- e(iberat cu ce( mu(t 5 )i(e
(ucr.toare nainte de depunerea cererii- +iind nece*ar. totodat. dovedirea
provenien0ei ace*tei *ume pe ba)a unei dec(ara0ii notaria(e pe propria
r.*pundere- ntocmit. con+orm mode(u(ui prev.)ut n anexa nr/ 9 (a ordin- (a
care *e anexea). acte(e doveditoare core*pun).toare/ Totodat.- omi*ia poate
*o(icita orice a(te documente doveditoare re+eritoare (a dec(ara0ia depu*.A
#B
e- de"!araia administratoru!ui/reprezentantu!ui !ega! a! entitii "are se
n"adreaz n prevederi!e art. 2 a!in. ,1- !it. %- din ane<a nr. 2 !a ordin' nsoit de
do"umente!e "are dovedes" a"est #apt. Din a"estea tre%uie s rezu!te " entitatea
are "uprins a"tivitatea de s"$im% va!utar n a"tu! "onstitutiv "are !e
reg!ementeaz n#iinarea i #un"ionarea sau n "e! "are !e reg!ementeaz
#un"ionarea' dup "az' n vigoare !a data depunerii "ereriiB
#- "erti#i"atu! de "!asi#i"are i %revetu! de turism pentru persoana #izi" "e
asigur "ondu"erea stru"turii de primire turisti"e' emise de autoritatea
"ompetent' pentru !o"aia n "are entitatea intenioneaz s organizeze i s
des#oare a"tivitatea de s"$im% va!utar' n "opie' pentru entiti!e prevzute !a
art. 2 a!in. ,1- !it. "- din ane<a nr. 2 !a ordinB
#M2
g? autori)a0ie de +unc0ionare e(iberat. de autoritatea de reg(ementare 7i
*upraveg;ere- pentru entit.0i(e prev.)ute (a art/ 2 a(in/ @1? (it/ b? din anexa nr/ 2
(a ordinA
#B
$- regu!amentu! "are s reg!ementeze a"tivitatea de s"$im% va!utar pentru
entiti!e prevzute !a art. 2 a!in. ,1- !it. %- din ane<a nr. 2 !a ordin. 8"esta
tre%uie s "uprind "e! puin urmtoare!e)
$.1. "ategorii!e de operaiuni de s"$im% va!utar' me"anismu! de des#urare a
a"estora' pre"um i do"umente!e "are stau !a %aza e#e"turii unor ast#e! de
operaiuniB
$.2. re!aii!e "u "!ienii' n spe"ia! "e!e "u privire !a moda!iti!e de
"omuni"are' "on#irmare i de"ontare a operaiuni!orB
$.2. "riterii!e i pro"eduri!e interne privind msuri!e de identi#i"are a
"!ieni!or' pstrarea evidene!or se"undare i a re#erine!or de identi#i"are a!e
"!ieni!or' pre"um i raportarea operaiuni!or potrivit dispoziii!or .egii nr.
6/6/2002 pentru prevenirea i san"ionarea sp!rii %ani!or' pre"um i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i "om%atere a #inanrii a"te!or de terorism'
"u modi#i"ri!e i "omp!etri!e u!terioareB
$.4. e!emente!e de identi#i"are a operaiunii de s"$im% va!utar' potrivit
ne"esiti!or de "ontro! i raportareB
$./. s"opu! "umprrii/v&nzrii de va!ut ,in"!usiv do"umente!e Custi#i"ative
ane<ate' da" este "azu!- 7 numai n !egtur "u a"tiviti!e "on#orm o%ie"tu!ui
de a"tivitate sta%i!it prin a"te!e normative "are !e reg!ementeaz n#iinarea i
#un"ionarea' pre"um i prin a"te!e "onstitutiveB
$.6. sistemu! de eviden "onta%i! a operaiuni!orB
$.=. des#urarea operaiuni!or de s"$im% va!utar 7 numai "u a"ordu! de voin
a! pri!orB
i- avizu! organe!or de po!iie a"ordat tuturor administratori!or' a"ionari!or
semni#i"ativi sau aso"iai!or entitii "are so!i"it autorizarea. *n "azu! n "are
administratorii' a"ionarii semni#i"ativi sau aso"iaii sunt persoane Curidi"e' este
ne"esar avizu! a"ordat tuturor persoane!or #izi"e "are "ontro!eaz ori dein n
"e!e din urm a"este persoane Curidi"e' n mod dire"t sau indire"t. *n situaia n
"are administrarea entitii se rea!izeaz de "tre un organ "o!e"tiv' se va
prezenta avizu! a"ordat #ie"rui mem%ru din "omponena a"estuia. *n situaia n
"are administrarea entitii se rea!izeaz de "tre o persoan Curidi"' se va
prezenta avizu! a"ordat tuturor administratori!or sau reprezentani!or !ega!i ai
a"estui operator. 8tun"i "&nd operatoru! "are asigur managementu! entitii este
administrat !a r&ndu! su de "tre un organ "o!e"tiv' se va prezenta avizu!
a"ordat #ie"rui mem%ru din "omponena a"estuia. 8vizu! se e!i%ereaz "on#orm
pro"edurii interne sta%i!ite de Inspe"toratu! 1enera! a! 6o!iiei Rom&neB
C- "erti#i"atu! de "azier Cudi"iar sau a!t a"t emis de autoriti!e "ompetente pe a
"ror raz de "ompeten se a#! u!timu! domi"i!iu 7 sediu so"ia! "unos"ut a!
reprezentantu!ui !ega! 7 reprezentani!or !ega!i ,n situaia n "are e<ist mai
mu!i reprezentani !ega!i' se va prezenta "erti#i"atu! de "azier Cudi"iar sau a!te
a"te emise de autoriti!e "ompetente pentru #ie"are-' din "are s rezu!te "
mpotriva a"estuia/a"estora nu s7a pronunat o $otr&re Cude"toreas" de#initiv
de "ondamnare pentru "are nu a intervenit rea%i!itarea' n Rom&nia sau ntr7un
stat strin' pentru o in#ra"iune sv&rit "u intenieB
F- de"!araia pe propria rspundere a administratoru!ui/administratori!or
entitii 7 #ie"are dintre a"etia va depune "&te o de"!araie 7 din "are s reias ")
F.1. entitatea nu a #ost "ondamnat printr7o $otr&re de#initiv de "ondamnare
pentru "are nu a intervenit rea%i!itareaB
F.2. persona! nu se a#! ntr7o stare de in"ompati%i!itate "on#orm prevederi!or
!ega!e n vigoareB
F.2. "unoate prevederi!e !ega!e ap!i"a%i!e n materieB
F.4. sunt ndep!inite toate prevederi!e !ega!e ap!i"a%i!e a"tivitii de s"$im%
va!utar pentru persoane #izi"e n pun"te!e de s"$im% va!utar organizate !a
momentu! depunerii "ererii i propuse n vederea autorizriiB
!- so!i"itarea de autorizare pentru a deru!a i operaiuni "u "e"uri de "!torie.
*n a"est "az' so!i"itarea tre%uie nsoit o%!igatoriu de urmtoare!e)
!.1. "ontra"tu! n"$eiat de entitate "u o instituie de "redit autorizat s
#un"ioneze n Rom&nia' "are este agent a! unei entiti emitente de "e"uri de
"!torie sau este ea nsi emitent de "e"uri de "!torieB
!.2. norme!e i pro"eduri!e interne de !u"ru privind deru!area operaiuni!or de
depozitare' v&nzare7"umprare i de"ontare a "e"uri!or de "!torieB
!.2. de"!araia pe propria rspundere a administratori!or/reprezentani!or !ega!i
ai entitii' din "are s rezu!te #aptu! " entitatea dispune de miC!oa"e!e i
te$ni"i!e ne"esare des#urrii n "ondiii "orespunztoare i de siguran a
operaiuni!or "u "e"uri de "!torieB
m- "erti#i"atu! de atestare #is"a!' e!i%erat de organu! #is"a! "ompetent n
administrarea din pun"t de vedere #is"a! a operatoru!ui e"onomi"B
n- "azieru! #is"a! e!i%erat de organu! #is"a! "ompetent pentru toi aso"iaii'
administratorii entitii "are so!i"it autorizareaB
o- de"!araie pe propria rspundere a reprezentantu!ui/reprezentani!or !ega!i
din "are s rezu!te " operatoru! e"onomi" nu nregistreaz o%!igaii de p!at
restante "tre %ugete!e !o"a!eB
p- !ista tuturor administratori!or' a"ionari!or semni#i"ativi sau aso"iai!or
entitii "are so!i"it autorizarea. *n "azu! n "are administratorii' a"ionarii
semni#i"ativi sau aso"iaii sunt persoane Curidi"e' se vor identi#i"a toate
persoane!e #izi"e "are "ontro!eaz ori dein n "e!e din urm a"este persoane
Curidi"e' n mod dire"t sau indire"t. .ista va #i transmis su% #orm de de"!araie
pe propria rspundere' semnat i tampi!at de reprezentantu! !ega! a! entitii.
2. 6entru atri%uirea "odu!ui statisti" a! pun"tu!ui de s"$im% va!utar propus'
este ne"esar "opia notei de "onstatare prin "are se #a"e dovada ndep!inirii
"ondiii!or de #un"iona!itate a spaiu!ui i de"!araia pe propria rspundere a
reprezentantu!ui !ega! a! entitii din "are s rezu!te " !o"aia "orespunde
prevederi!or !ega!e n vigoare.
2. *n #un"ie de modi#i"ri!e "are intervin n des#urarea a"tivitii entitii i
"are adu" atingere date!or i do"umente!or avute n vedere !a autorizare
,modi#i"area adresei sediu!ui so"ia! sau a domi"i!iu!ui #is"a!' s"$im%area
administratori!or' maCorarea "apita!u!ui so"ia! et".- se depune o ntiinare !a
registratura 4inisteru!ui 5inane!or 6u%!i"e n atenia dire"iei de spe"ia!itate "u
atri%uii n domeniu! de reg!ementare spe"i#i" din "adru! 4inisteru!ui 5inane!or
6u%!i"e' denumit n "ontinuare dire"ia de spe"ia!itate' "are asigur se"retariatu!
;omisiei' n termen de 10 zi!e !u"rtoare de !a data nregistrrii modi#i"rii "e va
#i nsoit o%!igatoriu de do"umente!e a#erente.
II. 6entru o%inerea "odu!ui statisti" pentru "e! puin un pun"t de s"$im%
va!utar a! unei entiti autorizate "are deine !a data depunerii "ererii autorizaiei
"e! puin un "od statisti" pentru un pun"t de s"$im% va!utar'
administratoru!/reprezentantu! !ega! a! entitii "are intenioneaz s organizeze
i s des#oare a"tivitate de s"$im% va!utar tre%uie s depun anterior n"eperii
a"tivitii urmtoare!e)
1. do"umente ne"esare)
a- "ererea entitii prin "are se so!i"it ;omisiei a"ordarea "odu!ui/"oduri!or
statisti"e a#erente pun"te!or de s"$im% va!utar n "are intenioneaz s
des#oare a"tiviti de s"$im% va!utar' pre"um i opisu! do"umente!or
prezentate !a dosar. ;ererea va #i reda"tat i da"ti!ogra#iat n !im%a rom&n' va
#i semnat i va #i tampi!at de "tre administratoru!/reprezentantu! !ega! a!
entitii i va "onine adresa "omp!et 7 Cude' !o"a!itate' strad' numr' "od
pota! 7 a sediu!ui so"ia! a! entitii i a domi"i!iu!ui #is"a! a! entitii 7 a"o!o
unde este "azu!' date!e de "onta"t 7 numr de te!e#on' #a<' adres de e7mai!. *n
msura dezvo!trii ap!i"aii!or in#ormati"e suport' "ererea va #i reda"tat numai
prin uti!izarea a"estui miC!o"B
%- dovada nregistrrii spaiu!ui n "are urmeaz a se des#ura a"tivitatea "a
pun"t de !u"ru a! entitii de !a o#i"iu! registru!ui "omeru!uiB
#M2
c? dovada exi*ten0ei di*ponibi(it.0i(or b.ne7ti n moned. na0iona(. 7i3*au
va(ute cotate n *um. de <5/000 euro/ La momentu( depunerii cererii- dovada *e
va +ace printr:un extra* de cont bancar n origina(- e(iberat cu ce( mu(t 5 )i(e
(ucr.toare nainte de depunerea cererii- 7i3*au copie certi+icat. de *ocietate ca
+iind con+orm. cu origina(u( a regi*tru(ui de ca*. din u(tima )i (ucr.toare
anterioar. depunerii cererii- pentru toate puncte(e de *c;imb va(utar autori)ate
pe nume(e *ociet.0ii n cau)./
#B
d- "erti#i"atu! de "!asi#i"are i %revetu! de turism pentru persoana #izi" "e
asigur "ondu"erea stru"turii de primire turisti"e' emise de autoritatea
"ompetent' pentru !o"aia n "are entitatea intenioneaz s organizeze i s
des#oare a"tivitatea de s"$im% va!utar' n "opie' pentru entiti!e prevzute !a
art. 2 a!in. ,1- !it. "- din ane<a nr. 2 !a ordinB
e- de"!araia pe propria rspundere a reprezentantu!ui !ega! a! entitii din "are
s rezu!te " !o"aia "orespunde prevederi!or !ega!e n vigoare.
2. 6entru atri%uirea "odu!ui statisti" a! pun"tu!ui de s"$im% va!utar propus'
este ne"esar "opia notei de "onstatare prin "are se #a"e dovada ndep!inirii
"ondiii!or de #un"iona!itate a spaiu!ui.
8N?@8 4
Do"umente!e ne"esare pentru veri#i"area "ondiii!or de #un"iona!itate a
spaiu!ui propus pentru nregistrarea pun"tu!ui de s"$im% va!utar
*n vederea n"$eierii notei de "onstatare prin "are se #a"e dovada ndep!inirii
"ondiii!or de #un"iona!itate a spaiu!ui' administratoru!/reprezentantu! !ega! a!
entitii va depune urmtoare!e do"umente !a sediu! se"iei Cudeene sau a
muni"ipiu!ui (u"ureti a 1rzii 5inan"iare n a "rei zon de "ompeten este
situat !o"aia respe"tiv)
a- "ererea entitii prin "are se so!i"it e#e"tuarea "ontro!u!ui n vederea
n"$eierii notei de "onstatare' pre"um i opisu! do"umente!or prezentate !a dosar.
;ererea va #i reda"tat i da"ti!ogra#iat n !im%a rom&n' va #i semnat i
tampi!at de "tre administratoru!/reprezentantu! !ega! a! entitii i va "onine
adresa "omp!et 7 Cude' !o"a!itate' strad' numr' "od pota! 7 a sediu!ui so"ia! a!
entitii i a domi"i!iu!ui #is"a! a! entitii 7 a"o!o unde este "azu!' date!e de
"onta"t 7 numr de te!e#on' #a<' adres de e7mai!' pre"um i adresa "omp!et a
pun"tu!ui de s"$im% va!utar pentru "are se so!i"it o%inerea avizu!ui. *n msura
dezvo!trii ap!i"aii!or in#ormati"e suport' "ererea va #i reda"tat numai prin
uti!izarea a"estui miC!o"B
%- dovada deinerii dreptu!ui de proprietate sau a dreptu!ui de #o!osin pentru
spaiu! respe"tiv' "u a""es pu%!i" dire"t i adres identi#i"a%i!' "on#orm
prevederi!or !ega!e n vigoare. *n situaia n "are entitatea deine doar dreptu! de
#o!osin a spaiu!ui' se va prezenta a"ordu! persoanei "are deine dreptu! de
proprietate' din "are s reias " este de a"ord "u des#urarea de a"tiviti de
s"$im% va!utar n !o"aia respe"tiv' pre"um i #aptu! " permite a""esu! n
!o"aie organe!or de "ontro! n ori"e moment. *n situaia n "are pun"tu! de
s"$im% va!utar propus urmeaz a #i organizat n spaii situate n "adru!
imo%i!e!or "u destinaia de !o"uin' spaiu! propus tre%uie s ndep!ineas"
"erine!e prevzute de !egis!aia n vigoare pentru organizarea a"tiviti!or "u
s"op "omer"ia! n "adru! imo%i!e!or "u destinaia de !o"uinB
"- de"!araia administratoru!ui/reprezentantu!ui !ega! a! entitii din "are s
rezu!te ")
".1. !o"aia propus ndep!inete prevederi!e !ega!e n vigoare pentru
organizarea i des#urarea a"tiviti!or de s"$im% va!utarB
".2. persona!u! angaCat !a pun"te!e de s"$im% va!utar propuse pentru
autorizare nu se a#! ntr7o stare de in"ompati%i!itate "on#orm prevederi!or !ega!e
n vigoare i a #ost instruit "u privire !a prevederi!e !ega!e ap!i"a%i!e n materieB
".2. sunt ndep!inite toate prevederi!e !ega!e ap!i"a%i!e a"tivitii de s"$im%
va!utar pentru persoane #izi"e n pun"te!e de s"$im% va!utar propuse n vederea
autorizriiB
d- do"umente!e din "are s rezu!te " pun"tu! de s"$im% va!utar propus deine
dotarea ne"esar deru!rii a"tivitii de s"$im% va!utar. 6rin dotare se ne!ege
urmtoare!e)
d.1. te$ni" de "a!"u! 7 aparat de mar"at e!e"troni" #is"a! de tipu! "e!or
prevzute de !egis!aia n domeniu 7 dotate "u programe de ap!i"aie destinate
a"tivitii de s"$im% va!utarB
d.2. aparat de veri#i"are a autenti"itii %an"note!orB
e- !ista persona!u!ui angaCat sau "are urmeaz a #i angaCat i "are i va
des#ura a"tivitatea n "adru! !o"aiei respe"tiveB
#- "erti#i"ate!e de "azier Cudi"iar pentru persona!u! angaCat sau "are urmeaz a
#i angaCat n pun"tu! de s"$im% va!utar pentru "are se so!i"it nregistrarea' emis
de autoriti!e "ompetente' n vigoare !a data depunerii "ererii' din "are s rezu!te
" mpotriva ori"ruia dintre a"etia nu s7a pronunat o $otr&re Cude"toreas"
de#initiv de "ondamnare pentru "are nu a intervenit rea%i!itarea' n Rom&nia sau
ntr7un stat strin' pentru in#ra"iuni sv&rite "u intenieB
g- do"umente "are atest dotri!e de siguran e<istente n "adru! pun"tu!ui de
s"$im% va!utar propus' sistemu! de a!armare mpotriva e#ra"iei' p!anu! de paz
a! pun"tu!ui de s"$im% va!utar ,atun"i "&nd este "azu!-' #M1 p(anu( de
interven0ie prev.)ut de (egi*(a0ia privind ap.rarea mpotriva incendii(or- cu
aprob.ri(e a+erente de (a autorit.0i(e n cau). #B .
8N?@8 /G-
G- 8ne<a nr. / este reprodus n #a"simi!.

____________________________________________________________________
__________
|
|
| ROMNIA
|
| MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
|
|
|
| MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
|
| Comisia de autorizare a ati!it"#ii de s$im% !a&utar
|
|
|
| AUTORI'AIE()*
|
| Codu& statisti +++(,*
|
|
|
| -. %aza /re!ederi&or art0 )12) di. Le3ea .r0 1415,66, /e.tru
/re!e.irea |
| 7i sa.#io.area s/"&"rii %a.i&or8 /reum 7i /e.tru i.stituirea
u.or m"suri de|
| /re!e.ire 7i om%atere a 9i.a.#"rii ate&or de terorism8 u
modi9i"ri&e 7i |
| om/&et"ri&e u&terioare8 Comisia de autorizare a ati!it"#ii de
s$im% |
| !a&utar autorizeaz"8 :. 7edi.#a di. data de 0000000000000000008
|
| Soietatea omeria&"
_________________________________________________8 |
| u sediu& soia& :.
________________________________________________8 Cod de |
| Ide.ti9iare Fisa&" ________________________________________8 s"
des9"7oare |
| urm"toare&e ati!it"#i de s$im% !a&utar8 /otri!it art0 ,; di.
a.e+a .r0 , &a|
| Ordi.u& !ie/rim<mi.istru&ui8 mi.istru& 9i.a.#e&or /u%&ie8 .r0
11=5,6), |
| /ri!i.d autorizarea 7i5sau :.re3istrarea e.tit"#i&or are
des9"7oar" |
| ati!it"#i de s$im% !a&utar /e teritoriu& Rom>.iei8 a&te&e de>t
e&e are |
| 9a o%ietu& su/ra!e3$erii B".ii Na#io.a&e a Rom>.iei?
|
| )0
|
| ,0
|
| ;0
|
| Ati!itatea de s$im% !a&utar se !a des9"7ura .umai /ri.
/u.te de s$im%|
| !a&utar "rora &i s<a atri%uit od statisti :. o.9ormitate u
/re!ederi&e |
| &e3a&e :. !i3oare0
|
| E.titatea este o%&i3at" s" res/ete /re!ederi&e &e3a&e :.
!i3oare are |
| au i.ide.#" asu/ra ati!it"#ii /e.tru are este autorizat8
i.&usi! |
| re3&eme.t"ri&e emise de Ba.a Na#io.a&" a Rom>.iei0
|
| E.titatea autorizat" s" des9"7oare ati!it"#i de s$im%
!a&utar /otri!it |
| Ordi.u&ui !ie/rim<mi.istru&ui8 mi.istru& 9i.a.#e&or /u%&ie8 .r0
11=5,6), |
| !a .oti9ia Mi.isteru&ui Fi.a.#e&or Pu%&ie < Comisia de
autorizare a |
| ati!it"#ii de s$im% !a&utar modi9i"ri&e i.ter!e.ite u /ri!ire
&a date&e8 |
| o.di#ii&e 7i5sau doume.te&e are au stat &a %aza aord"rii
autoriza#iei8 :.|
| ma+imum )6 zi&e &ur"toare de &a data modi9i"rii5:.et"rii
ati!it"#ii8 :. |
| !ederea &u"rii :. e!ide.#"0
|
|
|
| PRE@EAINTE
|
|
|
| Aata aord"rii(;*? _______________________
|
|
|
|
____________________________________________________________________
__________|
G1- 8utorizaia se va emite pentru des#urarea a"tivitii de s"$im% va!utar
de "tre entitatea n "auz.
G2- :e va ns"rie ;odu! statisti" atri%uit uni" 7 #ormat din 2 "ara"tere pentru o
entitate autorizat s e#e"tueze a"tiviti de s"$im% va!utar.
G2- :e ne!ege data de nt&i a !unii urmtoare "e!ei n "are s7a ana!izat i
avizat #avora%i! do"umentaia depus de entitatea "are so!i"it autorizarea.
8N?@8 6
7 4ode! 7
:;RI:O8R?
de atri%uire a "odu!ui statisti" uni" pentru #ie"are pun"t de s"$im% va!utar a!
entiti!or "are des#oar a"tiviti de s"$im% va!utar pe teritoriu! Rom&niei
ROMNIA
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
Comisia de autorizare a ati!it"#ii de s$im%
!a&utar
Nr0 000000005000000000000
Ae.umire
Adresa8 CUI
Ca urmare a ererii Soiet"#ii
Comeria&e 0000000000000000000000000 /ri!i.d :.9ii.#area u.ui /u.t
de s$im% !a&utar situat :. &oa&itatea 0000000000000008
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000008
Badresa om/&et"*
:. o.9ormitate u /re!ederi&e art0 ) di. a.e+a .r0 ) &a Ordi.u&
!ie/rim<mi.istru&ui8 mi.istru& 9i.a.#e&or /u%&ie8 .r0 11=5,6),
/ri!i.d autorizarea 7i5sau :.re3istrarea e.tit"#i&or are des9"7oar"
ati!it"#i de s$im% !a&utar /e teritoriu& Rom>.iei8 a&te&e de>t
e&e are 9a o%ietu& su/ra!e3$erii B".ii Na#io.a&e a Rom>.iei8 7i
art0 , di. a.e+a .r0 , &a Ordi.u& !ie/rim<mi.istru&ui8 mi.istru&
9i.a.#e&or /u%&ie8 .r0 11=5,6),8 !" omu.i"m "8 :. 7edi.#a di.
data de 0000000000000008 Comisia de autorizare a ati!it"#ii de
s$im% !a&utar a atri%uit urm"toru& od statisti /e.tru /u.tu& de
s$im% !a&utar a& Soiet"#ii Comeria&e 00000000000000000000000 di.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000?
Badresa om/&et" a /u.tu&ui de s$im% !a&utar*
;OD :989I:9I;
@@@@.@@.@@@.@@
?ntitatea "reia i aparine pun"tu! de s"$im% va!utar va noti#i"a 4inisteru!ui
5inane!or 6u%!i"e 7 ;omisia de autorizare a a"tivitii de s"$im% va!utar
modi#i"ri!e intervenite "u privire !a date!e' "ondiii!e i/sau do"umente!e "are
au stat !a %aza a"ordrii "odu!ui statisti" sau n"etarea de#initiv a a"tivitii
pun"tu!ui de s"$im% va!utar' n ma<imum 10 zi!e !u"rtoare de !a data
modi#i"rii/n"etrii a"tivitii' n vederea !urii n eviden.
?ntitatea "reia i aparine pun"tu! de s"$im% va!utar este o%!igat s respe"te
prevederi!e !ega!e n vigoare "are au in"iden asupra a"tivitii pentru "are este
autorizat' in"!usiv reg!ementri!e emise de (an"a Naiona! a Rom&niei.
6R?H?DIN9?'
Data nregistrrii)
8N?@8 =
7 4ode! 7
NO9I D? ;ON:9898R?
privind dovada ndep!inirii "ondiii!or de #un"iona!itate a spaiu!ui situat
n .................................
*n"$eiat astzi) ...................
;u 8dresa nregistrat !a ............................. "u nr. ...........' din data
de ........................................' se so!i"it e#e"tuarea "ontro!u!ui privind
ndep!inirea "ondiii!or de #un"iona!itate a spaiu!ui de "tre)
Denumirea so"ietii "omer"ia!e) .........................................
:ediu! so"ia!) ...........................................................
;erti#i"atu! de nregistrare) ............................................
;odu! uni" de nregistrare) ..............................................
8dministrator,i-) ........................................................
8so"iat,i-) ..............................................................
*mputerni"itu! !ega!) ....................................................
Deintoare a autorizaiei/"odu!ui statisti"/"ererii de autorizare !a ;omisia de
autorizare a a"tivitii de s"$im% va!utar) ......................
?"$ipa de "ontro!' "onstituit n %aza dispoziii!or ...............' av&nd
urmtoarea "omponen) ..........................................' a pro"edat !a veri#i"area
ndep!inirii "ondiii!or de #un"iona!itate a spaiu!ui n "are urmeaz s se
des#oare a"tiviti de s"$im% va!utar potrivit prevederi!or ...............................
;onstatri)
;ondiii!e de %az "onstatate "u privire !a spaiu! propus pentru a"tiviti de
s"$im% va!utar)

____________________________________________________________________
__________
| Co.di#ii
| Aa | Nu |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| Am/&asame.t?
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| -.re3istrat &a o9iiu& re3istru&ui omer#u&ui
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| -. 3araCe8 $io7uri8 a&te o.stru#ii simi&are
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| -. &ouri izo&ate
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| La etaCe&e sau su%so&uri&e &"diri&or u desti.a#ia de &oui.#"
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| S/a#iu& u aes /u%&i diret
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| Pu.t de s$im% !a&utar e+iste.t :. &oa#ie
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| -. situa#ia :. are /u.tu& de s$im% !a&utar /ro/us urmeaz" a 9i
| | |
| or3a.izat :. s/a#ii situate :. adru& imo%i&e&or u desti.a#ia de
| | |
| &oui.#"8 s/a#iu& /ro/us :.de/&i.e7te eri.#e&e /re!"zute de
| | |
| &e3is&a#ia :. !i3oare /e.tru or3a.izarea ati!it"#i&or u so/
| | |
| omeria& :. adru& imo%i&e&or u desti.a#ia de &oui.#"
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| Aot"ri?
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| A/arat de marat e&etro.i 9isa& s/ei9i ati!it"#ii de s$im%
| | |
| !a&utar
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| A/arat de !eri9iare a aute.tiit"#ii %a..ote&or
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| Sistem de :.re3istrare !ideo8 :. sistem di3ita&8 /erma.e.t8 :.
| | |
| re3im .o.<sto/ are s" :.de/&i.eas" dis/ozi#ii&e Ordi.u&ui
| | |
| !ie/rim<mi.istru&ui8 mi.istru& 9i.a.#e&or /u%&ie8 .r0 11=5,6),
| | |
| /ri!i.d autorizarea 7i5sau :.re3istrarea e.tit"#i&or are
| | |
| des9"7oar" ati!it"#i de s$im% !a&utar /e teritoriu& Rom>.iei8
| | |
| a&te&e de>t e&e are 9a o%ietu& su/ra!e3$erii B".ii Na#io.a&e
| | |
| a Rom>.iei
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| -.trea3a a/aratur" di. dotare 9u.#io.eaz" ores/u.z"tor
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| Ame.aCarea s/a#iu&ui?
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| I&umi.at e&etri su9iie.t de /uter.i
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| Sistem de a&armare :m/otri!a e9ra#iei
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
| P&a.u& de seuritate 7i /az" a& /u.tu&ui de s$im% !a&utar
| | |
| Batu.i >.d este azu&*8 u a/ro%"ri&e a9ere.te de &a
autorit"#i&e| | |
| :. auz"
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
#M1
| Planul de intervenie prevzut de legislaia privind aprarea
| | |
| mpotriva incendiilor, cu aprobrile aferente de la autoritile
n| | |
| cauz
| | |
|
____________________________________________________________________
|____|____|
#B
Pro3ram de 9u.#io.are?
A!>.d :. !edere o.stat"ri&e u/ri.se :. /reze.ta .ot" de
o.statare8 e$i/a de !eri9iare o.stat"
:.de/&i.irea5.e:.de/&i.irea o.di#ii&or de 9u.#io.a&itate a
s/a#iu&ui situat :. 000000000000000000000000000000000000000 /e.tru
des9"7urarea ati!it"#ii de s$im% !a&utar0
O%ser!a#ii?
E$i/a de o.tro& Soietatea
Comeria&" 00000000000
Nume&e 7i /re.ume&e59u.#ia5i.stitu#ia
Re/reze.ta.t
&e3a&8
B.ume&e 7i /re.ume&e8
sem."tura 7i
7tam/i&a
soiet"#ii*
#M2
8N?@8 >
DECL!"#E

$ubsemnatul%a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&,
'numele (i prenumele)
fiul%fiica
lui &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'prenumele tatlui)
(i
al &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&,
'prenumele mamei)
nscut% la data
de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'data na(terii)
n
localitatea &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&,
'localitatea)
de
cetenie &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&,
'cetenia)
cu domiciliul n
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
'$e trece adresa de domiciliu menionat n documentul de
identitate&)
(i re(edina n
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&,
'$e trece obligatoriu adresa de re(edin n cazul deinerii unui
domiciliu flotant sau adresa la care locuie(te efectiv
solicitantul&)
posesor al actului de identitate cu
seria &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'seria actului de
identitate)
(i
numrul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&,
'numrul actului de identitate)
identificat prin
C*P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'$e completeaz C*P+ul&)
n calitate de administrator%reprezentant legal al $ocietii
Comerciale &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, cu sediul n
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, nregistrat la ,ficiul !egistrului
Comerului &&&&&&&&&&&&&& cu nr& &&&&&&&&, av-nd cod unic de
nregistrare &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& atribuit n data
de &&&&&&&&&&&&&&&&, declar pe propria rspundere, cunosc-nd
sanciunile prevzute de lege pentru cei ce fac declaraii false, c
disponibilitile bne(ti n moned naional (i%sau valute cotate
n sum de ./&000 euro provin din
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&& &
Dau prezenta declaraie spre a servi Comisiei de autorizare a
activitii de sc1imb valutar&
Certific prin semntur veridicitatea celor declarate, cunosc-nd
dispoziiile art& 232 din Codul penal privind falsul n declaraii&
Data Declarant,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4ntocmit n 5 'trei) e6emplare originale la 7iroul *otarial
Public &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
din &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, din care s+au eliberat
prii dou e6emplare, astzi, data autentificrii&
#B
777777777777777