Sunteți pe pagina 1din 44

1.

Grupati veniturile de mai jos n impozite directe si impozite indirecte :


a) impozit pe profit;
b) taxa pe valoarea adugat;
c) accize;
d) taxe vamale;
e) impozit pe dividende de la societtile comerciale;
f) impozit pe venit;
Impozite directe:a, e, f, Impozite indirecte:b, c,d
2. e cunosc urmtoarele date din !egile bugetului de stat al "om#niei pe anii 2$$% si 2$$&:
'ndicator 2$$% 2$$&
1. (enituri curente) din care : *2&%1.+ ++*,%.-
a) (enituri fiscale *$*.%.% +21.+.,
b) /ontributii de asigurari 2&1.$ -+2.$
c) (enituri nefiscale 2$$-., 2,+..*
2. (enituri din capital +%.1 &*.-
-. 'ncasari din rambursarea imprumuturilor acordate +.$ *.,
e cunosc )de asemenea) urmatoarele valori ale produsului intern brut 0 1'2) :
'ndicator 2$$% 2$$&
1'2 -**+-+.+ *$*&$...
1e baza datelor de mai sus) determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.
Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se afla PIB, cifra de afaceri(valoarea
adaugata) sau veniturile individuale.
Rf 200 ! "0"#.$%""&%&.&'(00! ((.)&*
Rf 200) ! &2(#&.+$"0")0#.#'(00! (2.#+*
-. 3numerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.
,rt. %. - Impozitele si ta.ele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate,
asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain/
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme 0uridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar
termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si
intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra
sarcinii lor fiscale/
c) ec1itatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora/
d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor 2odului fiscal, astfel incat aceste prevederi
sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si 0uridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data
adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale ma0ore.
*. /lasificati impozitele dupa fond si dupa forma. 4ezvoltati pe scurt categoriile identificate.
3up4 tr4s4turile de fond 5i form4 impozitele se clasific4 6n impozite directe 5i impozite indirecte.
Impozitele directe se stabilesc nominal 6n sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind influen7at, 6n cele mai multe cazuri, de
nivelul veniturilor 5i$sau averii, precum 5i de cotele de impozitare. 8n categoria impozitelor directe de cuprind impozitele
reale (impozite percepute asupra unor obiecte 9cl4diri, terenuri etc.) 5i impozitele personale (pe venit 5i pe avere).
Impozitele indirecte sunt impozite percepute pe c1eltuieli (ele sunt impozite pe consum).
+. 4e cate feluri sunt impozitele directe5
Impozitele directe, in functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se pot grupa in impozite reale si
impozite personale.
%. 1rin ce se caracterizeaza impozitele reale5
Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de e.emplu teren,
cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. :le mai sunt denumite
impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se
tine cont de situatia subiectului impozabil.
&. /e semnifica impozitele personale5
Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si
impozite subiective.
.. /lasificati impozitele dupa obiectul impunerii.
Raspuns:(.Impozite pe venit2.Impozite pe avere %.Impozite pe c1eltuieli
,. /e se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului5
Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege faptul ca acesta este stabilit prin lege.
1$. 'onescu 'on este un contribuabil persoana fizica) platind impozit pe venitul din salarii. 6emultumit de calitatea
serviciilor publice oferite de stat) el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2$$,) considerand ca suma platita
nu este ec7ivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. 3ste aceasta solicitare intemeiata5 8rgumentati.
In cazul impozitelor, statul nu este dator sa presteze un ec1ivalent direct si imediat platitorului. 3e asemenea, nu e.ista un
ec1ivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea serviciilor oferite. ,ceasta caracteristica
deosebeste impozitul de ta.a, in cazul acesteia din urma, statul fiind obligat sa presteze un serviciu direct si imediat si
bineinteles de calitate corespunzatoare.;olicitarea lui Ionescu Ion nu este intemeiata, neavand temei legal.
11. ocietatea comerciala 9 "! vireaza in luna aprilie 2$$, suma de 12$ lei reprezentand impozitul pe veniturile
din salarii pentru salariata sa) 8ndreescu 8ndreea.'dentificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din
salarii in acest caz.
;ubiectul impozitului sau contribuabilul este persoana fizica sau 0uridica obligata prin lege la plata impozitului. In cazul
impozitului pe salarii, subiectul impunerii desemneaza persoana ce obtine venitul sub forma de salariu, in speta salariata
,ndreescu ,ndreea. <biectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariata respectiva.
12. :arimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa) nu arbitrara) iar termenele) modalitatea si
locul de plata sa fie stabilite fara ec7ivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor. 8cesta este enuntul
carui principiu al impunerii formulat de 8dam mit75
Raspuns:-certitudinea impunerii- principiul certitudinii impunerii, vizeaza legalitatea impunerii si presupune ca marimea
impozitelor datorate de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatile de percepere a impozitelor,
sumele de plata trebuie sa fie clare si cunoscute de fiecare=platitor/
1-. /e reprezinta stopajul la sursa5 3xemplificati.
Raspuns:Incasarea impozitelor prin stopa0 la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in numele
contribuabililor de catre agentii economici sau institutii a unei diversitati de impozite. ;topa0ul la sursa se practica in cazul
urmatoarelor venituri: pe veniturile salariale, pe dividende, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din
vinzarea bunurilor in consignatia, venituri realizate in baza contractului de mandat, agent sau comision, venituri realizate in
baza unor contracte de conventii civile, venitul obtinut de persoaba fizica din asociere cu o persoana 0uridica.
1*. e dau urmatoarele cote progresive simple :
;ransa de venit 0lei) /ota 0<) cotele progresive compuse
1ana la 1+$$ lei 1$< 1$<
1+$1=2+$$ lei 1+< 22+>1+< ? 1+$1
2+$1=*$$$ lei 2+< %2+>2+< ? 2+$1
1este *$$$ lei -$< 12$$>-$<? *$$1
1e baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor progresive compuse.
Raspuns: col % tabel
1+.'mpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza) in situatia
in care imobilul a fost instrainat intr=o perioada mai mica de - ani de la dobandire) pe baza urmatoarelor cote:
;ransa de venit 0lei) /ota 0<)
1ana la 2$$.$$$ lei -<
1este 2$$.$$$ lei %.$$$ lei > 2< ? 2$$.$$$ lei
1recizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.
Raspuns:cote progresive compuse.
1%. 'mpozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 1%< asupra profitului impozabil. /e fel de tip de cota de
impunere este aceasta5
:ste cota de impunere procentuala proportionala care e.prima ponderea marimii impozitului fata de o unitate de impunere,
cand una si aceeasi cota de aplica intregii mase impozabile,indiferent de marimea acesteia.
1&. /ontribuabilul 9 realizeaza 2 venituri impozabile) unul de 1.$$$ u.m. si unul de -.+$$ u.m.) care se impoziteaza
separat dupa urmatoarele cote de impunere:
;ransa de venit 0u.m.) /ota 0<)
1ana la 1.+$$ u.m. 1$<
1.+$1=2.+$$ u.m. 1+$ u.m. > 1+< ? 1.+$$ u.m.
2.+$1=*.$$$ u.m. -$$ u.m. > 2+< ?2.+$$ u.m.
1este *.$$$ u.m. %&+ u.m. > -$< ? *.$$$ u.m.
4eterminati suma totala a impozitului platit de contribuabilul 9.
I. (000 '(0*! (00 u.m.
II. %00> 2&*'(%.&00-2.&00)! %00>2&0!&&0 u.m.
?otal impozit platit de contribuabil ! (00>&&0!&0 u.m.
1.. /ontribuabilul @ realizeaza 2 venituri impozabile) unul de 1.$$$ u.m. si unul de -.+$$ u.m.) care se impoziteaza
global dupa urmatoarele cote de impunere:
;ransa de venit 0u.m.) /ota 0<)
1ana la 1.+$$ u.m. 1$<
1.+$1=2.+$$ u.m. 1+$ u.m. > 1+< ? 1.+$$ u.m.
2.+$1=*.$$$ u.m. -$$ u.m. > 2+< ? 2.+$$ u.m.
1este *.$$$ u.m. %&+ u.m. > -$< ? *.$$$ u.m.
4eterminati suma totala a impozitului platit de contribuabilul @.
@enit global ! (.000>%.&00 ! ".&00
Impozit global ! )& > %0* (".&00-".000) ! #2&
1,. A societate comercial supus impozitului pe profit realizeaz n primul semestru al anului 2$$. venituri totale n
sum de +$.$$$ lei) din care *$.$$$ lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. uma total a
c7eltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de -+.$$$ lei) din care 2..$$$ lei sunt aferenti activitatii
de bar de noapte.
4eterminati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului '. tiind c agentul economic a constituit si pltit la
sf#rsitul primului trimestru al anului 2$$. impozit pe profit n sum de *.$$$ lei) determinati c#t este cuantumul
impozitului pe profit de plat aferent trimestrului '' 2$$..
regula: (*, dar nu mai putin de &* din ven.realizate din ac.act.
Profit impozabil bar de noapte: "0.000 9 2#.000 ! (2.000 !A imp.profit: (2.000 . (* ! (.+20.
&* . "0.000 ! 2.000 A (.+20 !A impozit profit datorat din act.barului: 2.000
Profit impozabil aferent celorlalte act: (0.000 9 ).000 ! %.000 !A imp.profit!%.000 . (* ! "#0
Impozit profit total: 2.000>"#0!2."#0
?rim. I - a constituit si platit impozit pe profit: ".000 !A imp.profit de plata af.trim.II ! B
Cu are de plata, ci platit in plus: ".000-2."#0!(.&20.
2$. A organizatie non=profit realizeaz urmtoarele venituri n anul 2$$,:
B venituri din cotizatiile membrilor C +.$$$ lei;
B venituri din donatii si sponsorizri C 1+.$$$ lei;
B venituri din finantri nerambursabile de la Dniunea 3uropean C -$.$$$ lei;
B venituri din activitti comerciale C 1$.$$$ lei.
/orespunztor acestor venituri) ea realizeaz urmtoarele c7eltuieli:
B c7eltuieli aferente activittii non=profit C *..$$$ lei;
B c7eltuieli aferente activittii comerciale C &.$$$ lei.
4eterminati impozitul pe profit datorat de aceast organizatie non=profit pentru activittile desfsurate n cursul
anului 2$$,) n cazul n care cursul de sc7imb este de *)1 leiEeuro.
Regula: sunt scutite de la plata imp.pe profit pt.act.ec.in limita a (&.000 :DR anual, dar nu mai mult de (0* din ven.
neimpozabile.
(&.000 euro ! (&.000 ' ",( ! (.&00 lei
(0* (&.000>(&.000>%0.000) !&0.000 .(0*!&.000 !A ven.neimp.din act.com: &.000
Profit activ ec ! @act econ 9 2 act econ ! (0.000-).000 ! %.000
Profit aferent @ impozabile ! %.000 . (&.000$(0.000) ! (.&00
Imp.profit: (.&00.(*!2"0
21. e dau urmtoarele tipuri de c7eltuieli:
B c7eltuieli pentru formarea si perfectionarea profesional a personalului angajat;
B c7eltuieli de protocol;
B c7eltuieli cu provizioane;
B c7eltuieli cu impozitul pe profit;
B c7eltuieli cu amenzile datorate autorittilor rom#ne;
B c7eltuieli de reclam si publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei;
B c7eltuieli cu ac7izitionarea ambalajelor;
B c7eltuieli reprezent#nd tic7etele de mas acordate de angajatori;
B c7eltuieli cu mrfurile v#ndute;
B c7eltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
/lasificati) din punct de vedere al impozitului pe profit) aceste c7eltuieli n categoriile:
a) c7eltuieli deductibile;b) c7eltuieli cu deductibilitate limitat;
c) c7eltuieli nedeductibile.
a)c1elt.deductibile: -c1.formare si perfectionarea profesionala a personalului anga0at
-c1.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei
-c1.cu ac1izitionarea ambala0elor
-c1.cu marfurile vandute
b)c1elt.cu deductibilitate limitata - c1.protocol
- c1.provizioane
- c1.reprezentand tic1etele de masa acordate de anga0atori
c) c1elt.nedeductibile - c1.cu impozitul pe profit
- c1.cu amenzile datorate autoritatilor romane
- c1.aferente veniturilor neimpozabile
22. A societate comercial realizeaz urmtoarele venituri si c7eltuieli aferente trimestrului ' 2$$,:
B venituri din v#nzarea mrfurilor: +$.$$$ lei;
B venituri din prestri servicii: 2$.$$$ lei;
B venituri din dividende primite de la o societate comercial rom#n C 1.$$$ lei;
B c7eltuieli cu mrfurile v#ndute: -$.$$$ lei;
B c7eltuieli cu serviciile de la terti 0 serviciile sunt necesare si exista contracte inc7eiate): 1$.$$$ lei;
B c7eltuieli de protocol: 1.$$$ lei;
B c7eltuieli salariale: 2.$$$ lei;
B c7eltuieli cu amenzile datorate autorittilor rom#ne: -.$$$ lei;
B c7eltuieli cu tic7etele de mas: .$$ lei) din care 2$$ lei peste limita legal.
4eterminati impozitul pe profit datorat de societatea comercial.
Pas (. 3eterminarea veniturilor impozabile
@.impozabile ! @.vEnzarea mf. > venituri prest. ;erv. ! &0.000 > 20.000 ! )0.000 lei
Pas 2. 3eterminarea c1eltuielilor deductibile
- c1eltuielile cu m4rfurile vEndute sunt integral deductibile =>c1elt. ded. ! %0.000 lei
- c1eltuielile cu serviciile de la ter7i sunt integral deductibile !A c1elt. ded. ! (0.000 lei
- c1eltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat ! 2* . (@.impozabile 9 21.aferente ven. impozabile altele decEt cu
impozitul pe profit 5i protocolul) ! 2* . ()0.000 9 %0.000 9 (0.000 9 2.000 9 %.000 9 #00) ! 2".200 lei . 2*! *.* lei
5i c1elt de protoc. neded C (.000 - "#" C +1% lei.
- c1eltuielile salariale sunt integral deductibile c1elt. ded. ! 2.000 mil. lei
- c1eltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile c1elt. neded. ! %.000 mil. lei
- c1eltuielile cu tic1etele de mas4 : c1elt. ded. ! 00 mil. lei 5i c1elt. neded. ! 200 mil. lei.
?otal c1eltuieli deductibile ! %0.000 > (0.000 > "#" > 2.000 > 00 ! "%.0#" lei
Pas %. Profit impozabil ! )0.000 9 "%.0#" ! 2.+( lei
Pas ". Impozitul pe profit ! 2.+(. (* ! ".%0) lei.
2-. A societate comercial realizeaz n trimestrul ' 2$$, venituri totale impozabile n valoare de 1$.$$$ lei si
c7eltuieli deductibile totale n valoare de ..$$$ lei. eparat de aceste c7eltuieli) societatea nregistreaz c7eltuieli cu
dob#nzile aferente mprumuturilor de la bnci n sum de 1.2$$ lei. (aloarea capitalului propriu este de 12+.$$$ lei
la nceputul anului si de 1+$.$$$ lei la sf#rsitul anului. (aloarea mprumuturilor pe termen lung este de *$$.$$$ lei
la nceputul anului si de -$$.$$$ lei la sf#rsitul anului .4eterminati valoarea impozitului pe profit de plat aferent
trim ' 2$$,.
@en.impozabile: (0.000
21.ded. #.000
Cu se calculeaza deductibilitatea c1eltuielilor cu dobinda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt dobanzi datorate
unei banci si sunt deductibile integral ( art.2%.")
21. ded ! #000>(200 ! +200
@en.impozabile: (0.000 !A Profit brut ! (0000-+200!#00 !A imp!#00.(*!(2#
2*. A societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului) pe primele sase luni ale anului 2$$,) venituri
totale impozabile n valoare de *$.$$$ lei) din care cifra de afaceri reprezint -..$$$ lei) si c7eltuieli totale n valoare
de -$.$$$ lei) din care %$$ lei c7eltuieli cu impozitul pe profit. eparat de aceste c7eltuieli) n luna mai societatea a
acordat o sponsorizare n valoare de 2+$ lei. 'n 2$$. societatea a inregistrat venituri totale de *+.$$$ lei) care o
incadreaza in transa de impozit minim anual de 22$$ lei.
4eterminati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s=o plteasc pt scadenta la 2+ iulie 2$$,)
stiind c impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost pltit la termenul legal.
@en.total impozabil: "0.000
2,: %#.000
21.totale: %0.000, din care c1.imp.profit: 00
;eparat: c1.sponsorizare: 2&0
Profit impozabil ! "0.000-%0.000>00!(0.00 !A imp.profit datorat: (0.00.(*!(.+.
% F din 2,: %#.000 . %F!((" !A sponsorizare permisa legal ! (("
20* din imp.profit datorat: (.+ . 20* ! %%+
Imp.profit calculat pe sem. I !(.+-(("!(.&#2
In trim. I s-a ac1itat suma de 00 !A imp. pe profit calculat de plata la 2& iulie: (.&#2-00!+#2
2onform ord. %"$200+ , impozitul minim pe profit datorat la 2& iulie 200+, este : 2200$(2(luni) . 2(luni : mai > iunie) ! %)
G +#2 !A impozit profit datorat la 2& iulie 200+ ! +#2
2+. !a sfarsitul anului 2$$, o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net de 2$$.$$$ lei. 8ctionarii
societatii sunt : o persoana fizica romana care detine -$< din capitalul social si o persoana juridica romana care
detine din anul 2$$1 &$< din capitalul social.
'n conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de +$< ) determinati :
a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut;
b) impozitul pe dividende;
c) valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende.
a) 3ividend brut ! 200.000 . &0* ! (00.000 lei-repartizat actionarilor
- persoana fizic4 ! (00.000 . %0* ! %0.000 lei/
- persoana 0uridic4 (00.000 . )0* ! )0.000 lei/
b) Impozitul pe dividende
- persoana fizic4 ! %0.000 . (* ! ".#00 lei (2od fiscal, art. ), alin ()/
- persoana 0uridic4 ! 0/ (3ividendele sunt scutite de impozit, conform, art. %, alin ", 2od Hiscal)/
c) 3ividendul net
- persoana fizic4 ! %0.000 9 ".#00 ! 2&.200 lei/
- persoana 0uridic4 ! )0.000 9 0 ! )0.000 lei/
d) Impozitul pe dividende va fi pl4tit 6n anul 20(0, pEn4 la data de 2& inclusiv a lunii urm4toare celei 6n care se pl4te5te
dividendul ori de cEte ori ac7ionarii decid ridicarea dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai tErziu de 2&
ianuarie 20(( (2od fiscal, art. ), alin (-pt. divid. distribuit actionrilor, dar neridicat).
2%. !a data de -1 decembrie a exercitiului 6) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 01%<) a
inregistrat urmatorii indicatori economico=financiari:
/apital social subscris si varsat 1.$$$ lei
(enituri totale si impozabile &$.$$$ lei
/7eltuieli totale si deductibile fiscal %$.$$$ lei
ocietatea se afla in primul an de activitate.
a se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare) in conditiile
in care 8G8 a 7otarat constituirea integrala a rezervei legale.
Profit brut ! )0.000-0.000 ! (0.000
ma.&* din profitul brut!(0.000.&*!&00
Iimita ma.ima a rezervei legale este de 20* din capitalul social, (000.20*!200 .
Prin urmare, rezerva legala se poate constitui integral !200 lei in anul C..
2&. !a data de -1 decembrie a exercitiului 6) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 01%<) a
inregistrat urmatorii indicatori economico=financiari:
/apital social subscris si varsat 1.$$$ lei
(enituri totale si impozabile &$.$$$ lei
/7eltuieli totale si deductibile fiscal %$.$$$ lei
ocietatea se afla in primul an de activitate.
a se calculeze impozitul pe profit anual) in conditiile in care 8G8 a 7otarat constituirea rezervei legale in suma
maxima admisa la deductibilitate fiscala. Cota: a se ignora implicatiile impozitului minim.
Profit brut ! )0.000-0.000 ! (0.000
&* din profitul brut!&00
Iimita ma.ima a rezervei legale este de 20* din capitalul social, (000.20*!200 .
Prin urmare, rezerva legala se poate constitui integral !200 lei in anul C.
Profit impozabil!(0.000-200 ! +#00 !A impozit pe profit!+#00 . (* ! (.&#
2.. A societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte) cluburilor de noapte) discotecilor)
cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat) la data de -1 decembrie a exercitiului 6) urmatorii indicatori
economico=financiari:
(enituri totale si impozabile 1$.$$$ lei
/7eltuieli totale si deductibile fiscal %.$$$ lei
a se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului 6.
Impozit pe profit datorat ! Ja. (imp.profit (*, &* din venituri)
Pt .( * profit impozabil ! (0.000-.000 ! ".000 !A impozit profit ! ".000 . (*!"0 lei
Pt. &* din veniturile realizate: (0.000 . &* ! &00
Impozit pe profit datorat ! Ja. (imp.profit (*, &* din venituri) ! ma. ("0, &00) ! "0 lei
2,. A societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte) cluburilor de noapte) discotecilor)
cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat) la data de -1 decembrie a exercitiului 6) urmatorii indicatori
economico=financiari:
(enituri totale si impozabile 1$.$$$ lei
/7eltuieli totale si deductibile fiscal &.+$$ lei
a se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului 6.
Impozit pe profit datorat ! Ja. (imp.profit (*, &* din venituri)
(*: Profit impozabil ! (0.000-).&00 ! 2.&00 !A impozit profit ! 2.&00 . (*!"00 lei
&* din veniturile realizate: (0.000 . &* ! &00
'''Impozitul pe profit datorat!&00
-$. !a data de -1 martie a exercitiului 6) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 0 1%<) a inregistrat
urmatorii indicatori economico financiari :
(enituri totale 1*.$$$ lei) din care dividende primite de la o persoana juridica romana 2.$$$ lei; c7eltuieli totale
1$.$$$ lei) din care majorari si penalitati intarziere pentru neplata la termen a ;(8 1$$ lei. a se calculeze impozitul
pe profit datorat aferent trimestrului '.
6ota: a se ignora implicatiile impozitului minim.
Profit impozabil ! ven.tot.-c1.tot.-ven.neimp.>c1.neded.!(".000 9 (0.000 9 2.000 > (00 ! 2.(00 lei !A impozit pe profit !
2.(00 . (* ! %%
-1. !a o societate comerciala s=au inregistrat urmatorii indicatori economico=financiari :
;otal venituri impozabile 1$.$$$ lei
;otal c7eltuieli &.$$$ lei
4in care
Fc7eltuieli de protocol 2$$ lei
Fc7eltuieli cu impozitul pe profit -*$ lei
a se calculeze c7eltuielile de protocol deductibile ma.im admise, stiind ca societatea este platitoare de impozit pe profit si
neplatitoare de ;(8.
Baza de calcul pt.c1.de prot.!(0.000-).000>200>%"0! %.&"0 !A c1.prot.deductibile ! %.&"0 . 2* ! )0,#
-2. !a data de -$ iunie a exercitiului 6) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 1%< si de ;(8 1,< a
inregistrat urmatorii indicatoriu economico=financiari:
;otal ven.impozabileC1$.$$$ lei
;otal c7eltC&.$$$ lei
4in care:
Fc7.de protocol 0bauturi alcoolice si produse din tutun) suma exclusiv ;(8) C2$$ lei
Fc7elt.cu impozitul pe profit trim.'C-*$ lei
a se determine impozitul pe profit cumulat la -$ iunie) din care impozitul pe profit aferent trim.'') stiind ca totalul
c7eltuielilor include si ;(8 nedeductibila aferenta produselor de protocol..
protocol!200> (+* (rezolvata la curs)
c1 prot ded.!2* ((0000- )000>2%#> %"0)!)(,
21.prot neded.!2%#-)(, !(,"
c1 ded!)000-(%"0> (,")!"+%,
imp prof.cumulat %0.0!(*((0000- "+%,)!&(
imp prof trim 2!&(-%"0!22(
--. !a -$ iunie o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 1%< prezinta urmatoarea situatie financiara:
(en.totale impozabile C&$$.$$$ lei
/7elt.totale C%$$.$$$ lei
4in care:
= c7etuieli de protocolC12.$$$ lei
= c7elt.cu impozitul pe profit aferent trim.'C1$.$$$ lei
= c7elt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a ;(8 C 2.$$$ lei
a se determine limita maxima de deductibilitate a c7eltuielilor de protocol admisa la -$ iunie.
Baza de calcul a c1elt.de protocol ded.! )00.000- 00.000>(2.000> (0.000! (22.000 !A limita ma.ima de deductibilitate a
c1elt.de protocol ! (22.000 . 2* ! 2.""0
-*. !a data de -$ iunie a exercitiului 6) o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 1%< si de ;(8 1,<
prezinta urmatoarea situatie financiara:
;otal ven.impozabileC&$$.$$$ lei
;otal c7eltC%$$.$$$ lei
4in care:
=c7etuieli de protocolC12.$$$ lei
=c7elt.cu impozitul pe profit aferent trim.'C.1$.$$$ lei
=c7elt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a ;(8 .2.$$$ lei
a se calculeze impozitul pe profit cumulat la -$ iunie) din care impozitul pe profit aferent trim.'') stiind ca totalul
c7eltuielilor include si c7eltuielile cu ;(8 colectata aferenta c7eltuielilor de protocol nedeductibile.
Baza de calcul a c1elt.de protocol ded.! )00.000-00.000>(2.000>
> (0.000! (22.000 !A limita ma.ima de deductibilitate a c1elt.de protocol !
! (22.000 . 2* ! 2.""0 !A c1.prot.neded.!(2.000-2.""0 !
! +.&0 !A ?@, af.c1.prot.neded!+.&0 . (+* ! (.#(," (%&neded.!""2)
Profit impozabil ! )00.000 9 00.000>+.&0>(.#(,"> (0.000> 2.000 ! (2%.%)," !A imp.profit cumulat !(2%.%)," .
(*! (+.)"0, din care aferent trim.II: (+.)"0-(0.000 ! +.)"0
-+. A societate comerciala a obtinut cumulat) de la inceputul anului pana la data de -1 decembrie ) un profit
impozabil de &+$.$$$ lei.) conform calculelor finalizate in luna aprilie a anului urmator. 'n cursul anului s=a platit
impozit pe profit astfel:
'mpozit pe profit trim.'C..-%.$$$ lei
'mpozit pe profit trim.''C.*$.$$$ lei
'mpozit pe profit trim.'''C12.$$$ lei
a se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 2+ ianuarie) aferent trim.'()
urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca la data stabilita ca termen limita pentru
depunerea situatiilor financiare anuale ale contribuabilului) si care va fi diferenta de plata pentru acel an.
Ia data de 2& ianuarie, societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.III, adica (2.000 lei.
Impozit pe profit datorat pt. anul C ! )&0.000 . (* ! (20.000
Impozit ac1itat ! %.000 > "0.000 > (2.000 > (2.000 ! (00.000
3if.de ac1itat ! (20.000-(00.000!20.000
-%. !a data de -1 martie 2$$.) la o societate comercialG avem urmGtoarea situaHie:
1 ianuarie 2$$& -1 martie 2$$& lei
/apital propriu 1$$.$$$ 12$.$$$
/apital mprumutat 11$.$$$ ,$.$$$
/7eltuieli cu dob#nzile aferente
unui mprumut de la o bancG
rom#neascG autorizatG de 26" $ *$.$$$
(enituri din dob#nzi $ 22.$$$
/elelate venituri impozabile $ 1+$.$$$
G se calculeze nivelul deductibilitGHii c7eltuielilor cu dob#nzile la data de -1 martie 2$$..
Cu se calculeaza deductibilitatea c1eltuielilor cu dobinda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt dobanzi datorate
unei banci autorizate de BCR si sunt deductibile integral, adica "0.000 ( art.2%.")
-&. !a data de -1 martie 2$$.) la o societate comercialG avem urmGtoarea situaHie:
lei 1 ianuarie 2$$. -1 martie 2$$.
/apital propriu 1$$.$$$ 12$.$$$
/apital mprumutat 11$.$$$ 1+$.$$$
/7eltuieli cu dob#nzile aferente
unui mprumut de la un acHionar
al societGHii comerciale $ %$.$$$
(enituri din dob#nzi $ 22.$$$
/elelate venituri impozabile $ 1&$.$$$
G se calculeze nivelul deductibilitGHii c7eltuielilor cu dob#nzile la data de -1 martie 2$$.. "ata dob#nzii la care sa
contractat mprumutul de la acHionar este inferioarG ratei dob#nzii de referinHG stabilite de 26".
21eltuielilor cu dobEnzile posibil deductibile ..................................................... 0.000 lei
(se 6ncadreaz4 6n limita dat4 de nivelul ratei dobEnzii de referin74 stabilite de BCR)
Kradului de 6ndatorare a capitalului
KR. ?rim I ! ((0.000 >(&0.000! (.(#
(00.000 >(20.000
21eltuieli cu dobEnzile deductibile 6n trim I. ....................................................0.000 lei
(grad 6ndatorare G %)
Iegea &)($200%, 2od Hiscal cu modific4rile 5i complet4rile ulterioare, art. 2% (&) 5i art. 2% (()
21eltuielile cu dobanzile sunt deductibile integral intrucat rata dobanzii la care s-a contractat imprumutul de la actionar nu
depaseste rata dobanzii de referinta stabilite de BCR..
-.. !a data de -1 martie 2$$.) la o societate comercialG avem urmGtoarea situaHie:
lei 1 ianuarie 2$$. -1 martie 2$$.
/7eltuieli cu dob#nzile aferente
unui mprumut de la un acHionar $ &$.$$$
(enituri din dob#nzi $ -$.$$$
/elelate venituri impozabile $ 22$.$$$
G se determine nivelul deductibilitGHii c7eltuielilor cu dob#nzile la -1 martie 2$$.) n cazul n care gradul de
ndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca - Ii n cazul n care gradul de ndatorare a capitalului este
pozitiv dar mai mare ca trei. 4acG pentru mprumutul contractat s=ar fi plGtit dob#nzi calculate cu rata de referinHG
a 26") volumul acestora pentru trim. ' ar fi fost +$.$$$ lei.
grad de indatorare G %, dob. BCR!&0000, dob.act!)0000 !A c1elt.cu dobanda sunt deductibile la nivelul BCR: &0.000 ,
20000 sunt nedeductibile si se reporteaza pt urmatorii ani si intra acolo la deductibilitate
grad de indatorare A % !A c1elt.cu dobanda de )0000 sunt nedeductibile in trim I si se vor reporta pana cand gradul de
indatorare este G%.
-,. A societate ac7izitioneaza) pe data de 1+ decembrie 2$$,) un utilaj. (aloarea contabila de intrare +%.$$$ lei)
durata normala de utilizare + ani.
'n conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata) care este marimea
amortizarii fiscale in anul 2$115 !a calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.
,mortizarea se calculeaza incepand cu 0(.0(.20(0.
In primul an de functionare, 0(.0(.20(0-%(.(2.20(0, amortizarea este in suma de &.000 lei . &0* ! 2#.000 lei, din care
anului 20(0 2#.000 lei
3iferenta de 2#.000 se amortizeaza liniar pe perioada ramasa de " ani: amt. anuala!2#.000$"!).000. ,mortizare aferenta
perioadei 0(.0(.20((-%(.(2.20(( ! ).000
*$. !a data de 1 martie 2$$,) o societate ac7izitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii. (aloarea contabila de
intrare 2.$$$.$$$ lei) durata normala de utilizare *$ ani.
a se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2$$,.
In cazul constructiilor se utilizeaza doar metoda liniara.
,morizare anuala ! 2.000.000 lei$"0 ani!&0.000 lei pe an.
In anul calendaristic de ac1izitie: amortizare ! &0.000 lei . +$(2!%).&00
*1. Dn contribuabil ac7izitioneaza) in data de - octombrie 2$$,) un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand
cu data de 1$ octombrie 2$$,. (aloarea de facturare a brevetului de inventie este de 1*+.&&+ lei) din care ;(8 2-.2&+
lei. 4urata normala de utilizare este de - ani) iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara.
a se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2$$,.
@al.de ac1izitie ! ("&.))&-2%.2)&!(22.&00
,mortizare fiscala lunara ! (22.&00$ % luni ! %."02,)) lei (pt. noiembrie)
*2. e inregistreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.$$$ lei. 8G8 7otaraste descarcarea
gestiunii fara a emite decizie de imputare.:aterialele nu au fost asigurate.
/are este tratamentul fiscal din punct de vedere al ;(8 si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie5
,tat c1eltuiala cu mat.au.iliare scoase din gestiune,lipsa neimputabila si ?@, aferenta sunt nedeductibile la calculul
impozitului pe profit.
;unt asimilate livrarilor lipsurile de gestiune neimputabile si se colecteza ?@, in suma de (+0 lei prin autofacturare.
,utofactura se emite numai in scopuri de ?@, ( %&!""2))

*-. A societate comerciala platitoare de impozit pe profit a inc7eiat in cursul trim ' un contract de leasing
operational) in calitate de utilizator de leasing) pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele c7eltuieli pe cumulat:
/7elt.privind marfurileC.1$$.$$$ lei
/7elt.cu salariileC 2$.$$$ lei
/7elt.cu amortizarea bunului luat in leasingC 1.$$$. lei
/7elt.cu serviciile bancareC +$$ lei
Dna din aceste c7eltuieli nu a fost inregistrata corespunzator operatiunii economice realizate de societate.a se indice
grupa de c7eltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze) precum si regimul fiscal al acesteia la
calculul profitului impozabil.
Krupa de c1elt.incorect inregistrate este Lc1elt.cu amt.bunului luat in leasingM. ,ceasta c1eltuiala trebuia inregistrata si este
deductibila fiscal la locator. Iocatarul, in cazul leasingului operational, inregistreaza si deduce c1iria.
**. 'n cursul anului 2$$,) dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2$$.) la o societate comerciala avem
urmatoarea situatie:
1rofit net de repartizat sub forma de dividendeC.-$$.$$$ lei
/apital social subscris si varsatC-$.$$$ lei
4in care: 8sociat 8E1JC2+.$$$ lei
8sociat 2E1KC+.$$$ lei
8sociatul 8 detine partile sociale incepand cu anul 2$$$.
a se det.suma divid.care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid.retinut de societatea comerciala.
Participare asociat ,!2&.000 . (00$%0.000 !#%,%%*
Participare asociat B!&.000 . (00$%0.000 !(.)*
,:3ivid.brut ,!%00.000 . #%.%%* ! 2"+.++0
B 3ivid.brut B ! %00.000 . (.)* ! &0.0(0
,: Imp. dividende pentru pers. 0uridica 9 scutit pentru ca la data plati detine mai mult de (& * din capitalul social de o
perioada mai mare de 2 ani !A3ividend net de incasat!2"+.++0
B: Impozit pe divid.datorat!&0.0(0 . (*!#.002 !A 3ividend net de incasat!&0.0(0-#.002!"2.00#
*+. 'n cursul anului 2$$,) dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2$$.) la o societate comerciala avem
urmatoarea situatie:
1rofit net de repartizat sub forma de dividendeC.2$$.$$$ lei
/apital social subscris si varsatC.*$.$$$ lei
4in care: 8sociat 8E1K romanaC2+.$$$ lei
8sociat 2E1K romanaC1+.$$$ lei
a se det.suma divid. care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid. "etinut de societatea
comerciala.
Participare asociat ,!2&.000 . (00$"0.000 !2,&*
Participare asociat B! &.000 . (00$%0.000!%),&*
,:3ivid.brut ,!200.000 . 2,&*!(2&.000
Impozit pe divid.datorat!(2&.000 . (*!20.000
3ividend net de incasat!(2&.000-20.00!(0&.000
B:3ivid.brut B!200.000 . %),&*!)&.000
Impozit pe divid.datorat !)&.000 . (*!(2.000
3ividend net de incasat !)&.000-(2.000!%.000
*%. 'n categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane.
4escrieti categoriile de persoane juridice romane care datoreaza impozit pe profit) precum si sfera de cuprindere a
impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice.
In categoria persoanelor 0uridice pl4titoare de impozit pe profit se cuprind: companiile na7ionale, societ47ile na7ionale,
regiile autonome, indiferent de subordonare, societ47ile comerciale, indiferent de forma 0uridic4 de organizare 5i de forma
de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital str4in sau cu capital integral str4in, societ47ile agricole 5i alte
forme de asociere agricol4 cu personalitate 0uridic4, organiza7iile cooperatiste, institu7iile financiare 5i institu7iile de credit,
funda7iile, asocia7iile, organiza7iile, precum 5i orice alt4 entitate care are statutul legal de persoan4 0uridic4 constituit4
potrivit legisla7iei romEne. ,ceste persoane datoreaz4 impozit asupra profitului impozabil ob7inut din orice surs4, atEt din
RomEnia, cEt 5i din str4in4tate.
*&. 'n categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine.
4escrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit.
L,rt. (". - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:
b) in cazul persoanelor 0uridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania,
asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent/
c) in cazul persoanelor 0uridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o
asociere fara personalitate 0uridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane/
d) in cazul persoanelor 0uridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in
Romania sau din vanzarea$cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana 0uridica romana, asupra profitului
impozabil aferent acestor venituri/
*.. 'n ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate5
,socia7iile de proprietari constituite ca persoane 0uridice 5i asocia7iile de locatari recunoscute ca asocia7ii de proprietari, potrivit
Iegii locuin7ei nr. (("$(++, republicat4, cu modific4rile 5i complet4rile ulterioare sunt scutite de impozit pe profit pentru
veniturile ob7inute din activit47i economice, care sunt sau urmeaz4 a fi utilizate pentru 6mbun4t47irea utilit47ilor 5i a eficien7ei
cl4dirii, pentru 6ntre7inerea 5i repararea propriet47ii comune.
*,. Arganizatiile non=profit) organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe
profit ) in anumite conditii) pentru veniturile realizate din activitati economice. /are sunt aceste conditii5
<rganizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru
veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul ec1ivalentului in lei a (&.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai
mult de (0* din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.
+$. a se prezinte formula generala de calcul al impozitului pe profit.
IP!(@en.din orice sursa-21elt.aferente ven-@en. neimp.>21elt. neded.).N*'
'N*!(*-regula generala
!art.%#2od. fiscal-e.ceptii, cote diferite
Profitul impozabil se calculeaz4 ca diferen74 6ntre veniturile realizate din orice surs4 5i c1eltuielile efectuate 6n scopul
realiz4rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile 5i la care se adaug4 c1eltuielile
nedeductibile.
+1. G se determine impozitul pe profit datorat de o organizaHie non=profit pentru anul 2$$,) dacG se cunosc urmGtoarele
date despre venituri Ii c7eltuieli:
venituri din serbGri) conferinHe) tombole: 2*.$$$ lei;
venituri din cotizaHii: -.$$$ lei;
donaHii n bani Ii bunuri primite prin sponsorizare: ,.$$$ lei;
venituri obHinute din reclamG Ii publicitate: 2+.$$$ lei;
venituri din activitGHi economice: &.$$$ lei;
c7eltuielile totale aferente anului 2$$, sunt n sumG de +.$$$ lei) din care c7eltuielile efectuate pentru realizarea de
venituri din activitGHi economice sunt n sumG de 2.$$$ lei.
/ursul de sc7imb mediu anual este l euro C *)1 lei.
ec1iv.(&000 euro ! (&000 . ",( ! (.&00
(0* din venituri scutite ! (0* . (2"000 > %000> +000 >2&000) ! .(00 lei
Rezult4 c4 veniturile din actrivit47ile economice neimpozabile sunt de .(00 lei, deci veniturile impozabile sunt de )000 -
(00 ! ,$$ lei.
Profit impozabil ! ()000 9 2000). +00$)000 ! "% lei
Impozit ! "% . (* ! 1$- lei.
+2. /e condiHii cumulative trebuie sG ndeplineascG o imobilizare corporalG pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din
punctul de vedere al /odului fiscal5
Ji0locul fi. amortizabil este orice imobilizare corporal4 care 6ndepline5te cumulativ urm4toarele condi7ii:
a) este de7inut 5i utilizat 6n produc7ia, livrarea de bunuri sau 6n prestarea de servicii, pentru a fi 6nc1iriat ter7ilor sau 6n
scopuri administrative/
b) are o valoare de intrare mai mare decEt limita stabilit4 prin 1ot4rEre a Kuvernului ((#00 lei)/
c) are o durat4 normal4 de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobiliz4rile corporale care sunt folosite 6n loturi, seturi sau care formeaz4 un singur corp, lot sau set,la determinarea
amortiz4rii se are 6n vedere valoarea 6ntregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intr4 6n structura unui activ
corporal, a c4ror durat4 normal4 de utilizare difer4 de cea a activului rezultat, amortizarea se determin4 pentru fiecare
component4 6n parte.
+-. 1rezentaHi regulile generale pe baza cGrora se poate stabili regimul de amortizare 0linear) degresiv sau accelerat) n
cazul mijloacelor fixe. /um se calculeazG amortizarea fiscalG prin fiecare dintre cele trei metode de amortizare 0linearG)
degresivG Ii acceleratG)5
Regimul de amortizare pentru un mi0loc fi. amortizabil se determin4 conform urm4toarelor reguli:
a) 6n cazul construc7iilor, se aplic4 metoda de amortizare liniar4/
b) 6n cazul ec1ipamentelor te1nologice, respectiv al ma5inilor, uneltelor 5i instala7iilor, precum 5i pentru computere 5i
ec1ipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar4, degresiv4 sau accelerat4/
c) 6n cazul oric4rui alt mi0loc fi. amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar4 sau degresiv4.
+*. /um se calculeazG amortizarea fiscalG prin fiecare din cele - metode de amortizare 0liniarG) degresivG Ii
acceleratG)5
8n cazul metodei de amortizare liniar4, amortizarea se stabile5te prin aplicarea cotei de amortizare liniar4 la valoarea de
intrare a mi0locului fi. amortizabil. 2ota de amortizare liniar4 se calculeaz4 raportEnd num4rul (00 la durata normal4 de
utilizare a mi0locului fi..
8n cazul metodei de amortizare degresiv4, amortizarea se calculeaz4 prin multiplicarea cotelor de amortizareliniar4 cu unul
dintre coeficien7ii urm4tori:
a) (,&, dac4 durata normal4 de utilizare a mi0locului fi. amortizabil este 6ntre 2 5i & ani/
b) 2,0, dac4 durata normal4 de utilizare a mi0locului fi. amortizabil este 6ntre & 5i (0 ani/
c) 2,&, dac4 durata normal4 de utilizare a mi0locului fi. amortizabil este mai mare de (0 ani.
2otele de amortizare determinate de aplic4 la valoarea r4mas4 de amortizat la finalul fiec4rui an de amortizare pEn4 6n
momentul 6n care amortizarea anual4 determinat4 6n sistem regresiv devine mai mic4 decEt raportul 6ntre valoarea r4mas4 de
amortizat 5i num4rul de ani r4ma5i de amortizat, moment 6n care amortizarea anual4 devine egal4 cu raportul men7ionat
anterior.
8n cazul metodei de amortizare accelerat4, amortizarea se calculeaz4 dup4 cum urmeaz4:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate dep45i &0* din valoarea de intrare a mi0locului fi./
b) pentru urm4torii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz4 prin raportarea valorii r4mase de amortizare a mi0locului fi. la
durata normal4 de utilizare r4mas4 a acestuia.
++. ncep#nd cu anul 2$$,) ce condiHii trebuie ndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoanG juridicG rom#nG)
societate=mamG) de la o filialG a sa situatG ntr=un stat membru al Dniunii 3uropene sG fie neimpozabile5
;unt neimpozabile dividendele primite de o persoan4 0uridic4 romEn4, societate-mam4, de la o filial4 a sa situat4 6ntr-un stat
membru, dac4 persoana 0uridic4 romEn4 6ntrune5te cumulativ urm4toarele condi7ii:
(. pl4te5te impozit pe profit, f4r4 posibilitatea unei op7iuni sau e.cept4ri/
2. de7ine minimum (0* din capitalul social al persoanei 0uridice dintr-un stat membru de la care prime5te dividendele,
%. la data 6nregistr4rii venitului din dividende de7ine participa7ia minim4 prev4zut4 la pct. 2, pe o perioad4 ne6ntrerupt4 de
cel pu7in 2 ani.
+%. 4aHi - exemple de c7eltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil) indiferent de nivelul lor.
;e vor alege % tipuri de c1eltuieli din cele enumerate mai 0os:
a) c1eltuielile cu ac1izi7ionarea ambala0elor, pe durata de via74 stabilit4 de c4tre contribuabil/
b) c1eltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protec7ia muncii 5i c1eltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de
munc4 5i a bolilor profesionale/
c) c1eltuielile reprezentEnd contribu7iile pentru asigurarea de accidente de munc4 5i boli profesionale, potrivit legii, 5i
c1eltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale/
d) c1eltuielile de reclam4 5i publicitate efectuate 6n scopul populariz4rii firmei, produselor sau serviciilor, 6n baza unui
contract scris, precum 5i costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesa0elor publicitare. ;e includ
6n categoria c1eltuielilor de reclam4 5i publicitate 5i bunurile care se acord4 6n cadrul unor
campanii publicitare ca mostre, pentru 6ncercarea produselor 5i demonstra7ii la punctele de vEnzare, precum 5i alte bunuri 5i
servicii acordate cu scopul stimul4rii vEnz4rilor/
e) c1eltuielile de transport 5i cazare 6n 7ar4 5i 6n str4in4tate, efectuate de c4tre salaria7i 5i administratori/
f) contribu7ia la rezerva mutual4 de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit/
1) c1eltuielile pentru formarea 5i perfec7ionarea profesional4 a personalului anga0at/
O) c1eltuielile pentru perfec7ionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, 6ntre7inerea 5i perfec7ionarea
sistemelor de management al calit47ii, ob7inerea atest4rii conform cu standardele de calitate/
l) c1eltuielile pentru prote0area mediului 5i conservarea resurselor/
+&./are este limita de deductibilitate a c7eltuielilor cu indemnizaHia de deplasare acordatG salariaHilor n "om#nia IiEsau
n strGinGtate5
;uma c1eltuielilor cu indemniza7ia de deplasare acordat4 salaria7ilor pentru deplas4ri 6n RomEnia 5i 6n str4in4tate este
deductibil4 6n limita a 2,& ori nivelul legal stabilit pentru institu7iile publice.
+.. /are este) din punct de vedere al impozitului pe profit) regimul fiscal al c7eltuielilor cu sponsorizarea5
21eltuielile cu sponsorizarea sunt c1eltuieli nedeductibile fiscal sau deductibile plafonat.
:le se scad din impozitul pe profit datorat 6n limita minimului dintre urm4toarele
(. %o$00 din cifra de afaceri/
2. 20* din impozitul pe profit datorat.
+,. /e regim fiscal au provizioanele pentru garanHii de bunG execuHie acordate clienHilor5
;unt deductibile fiscal
%$. /e dob#nzi Ii diferenHe de curs valutar nu intrG sub incidenHa gradului de ndatorare n ceea ce priveIte deductibilitatea
din punct de vedere al impozitului pe profit5
3obEnzile 5i pierderile din diferen7e de curs valutar, 6n leg4tur4 cu 6mprumuturile ob7inute direct sau indirect de la b4nci
interna7ionale de dezvoltare 5i organiza7ii similare, 5i cele care sunt garantate de stat, cele aferente 6mprumuturilor ob7inute
de la institu7iile de credit romEne sau str4ine, institu7iile financiare nebancare, de la persoanele 0uridice care acord4 credite
potrivit legii, precum 5i cele ob7inute 6n baza obliga7iunilor admise la
tranzac7ionare pe o pia74 reglementat4 nu intr4 sub inciden7a gradului de 6ndatorare.
%1. /um se determinG gradul de ndatorare n vederea stabilirii dacG sunt deductibile sau nu c7eltuielile cu
dob#nzile5
Kradul de 6ndatorare se calculeaz4 ca raport 6ntre media capitalului 6mprumutatcu termen de rambursare mai mare de un an
5i media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile e.istente la 6nceputul anului 5i la sfEr5itul
perioadei pentru care se determin4 impozitul pe profit.
2apit.impr.0( 0(>capit.impr.%(.(2
Krad indatorareC===================================================
2apit.propiu 0( 0(> capit.propriu %(.(2
%2. Dn agent economic obHine n anul 2$$, un profit impozabil dintr=un bar de noapte n valoare de 1.$$$ lei. (eniturile
aferente barului de noapte sunt de ,.$$$ lei.
G se determine impozitul pe profit datorat.
Impozitul 6n cazul barurilor de noapte este (* din profitul impozabil, dar nu mai pu7in de &* din veniturile din astfel de
activitati. (* . (000 ! (0 lei
&* . +000 ! "&0 lei !A 8n acest caz impozitul este "&0 lei.
%-. G se calculeze amortizarea anualG a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresivG
prevGzut la art. 2* alin. 0.) din /odul fiscal. e cunosc urmGtoarele date:
valoarea de intrare: -+.$$$ lei;
durata normalG de funcHionare conform catalogului: 1$ ani;
cota anualG de amortizare linearG: 1$$E1$ C 1$<;
cota anualG de amortizare degresivG: 1$< x 2 C 2$<.
,n (: %&.000 . 20* ! ).000
,n 2: amt! (%&.000-).000).20*!&.00
2ota de amt.liniara ! (00$#!(2,&* G 20* !A se aplica in continuare cota degresiva
,n %: amt ! (%&.000 - ).000 -&.00) . 20* ! 22."00 . 20* ! "."#0
2ota de amt.liniara ! (00$)!(".2+* G 20* !A se aplica in continuare cota degresiva
,n ": amt.!(22."00-"."#0).20*!().+20.20*!%.&#"
2ota de amt.liniara ! (00$!(.)* G20* !A se aplica in continuare cota degresiva
,n &: amt.!(().+20-%.&#").20*!(".%%.20*!2#),2
2ota de amt.liniara ! (00$&!20* ! 20* !A se aplica in continuare cota degresiva
,n : amt.!((".%%-2#),2).20*!((."#,#.20*!2.2+%,)
2ota de amt.liniara ! (00$"!2&* A 20* !A se aplica in continuare cota liniara
,mt.an ),#,+,(0!(((."#,#-2.2+%,))$"!22+%,)
%*. /are este regimul fiscal al pierderilor n cazul impozitului pe profit5
Pierderea anual4, stabilit4 prin declara7ia de impozit pe profit, se recupereaz4 din profiturile impozabile ob7inute 6n urm4torii
) ani incepand cu 0( 0( 200+. Recuperarea pierderilor se va efectua 6n ordinea 6nregistr4rii acestora, la fiecare termen de
plat4 a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale 6n vigoare din anul 6nregistr4rii acestora.
Pierderea fiscal4 6nregistrat4 de contribuabilii care 65i 6nceteaz4 e.isten7a prin divizare sau fuziune nu se recupereaz4 de
c4tre contribuabilii nou-6nfiin7a7i sau de c4tre cei care preiau patrimoniul societ47ii absorbite, dup4 caz.
8n cazul persoanelor 0uridice str4ine, pierderea se recuperaz4 luEndu-se 6n considerare numai veniturile 5i c1eltuielile
atribuibile sediului permanent 6n RomEnia.
2ontribuabilii care au fost pl4titori de impozit pe venit 5i care anterior au realizat pierdere fiscal4 intr4 sub inciden7a
regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului.
,ceast4 pierdere se recupereaz4 pe perioada cuprins4 6ntre data 6nregistr4rii pierderii fiscale 5i limita celor & ani.
%+. /ontribuabilii au obligaHia de a plGti impozitul pe profit la anumite termene Ii de a depune declaraHii de impozit pe
profit.
e cere sG se menHioneze pentru anul 2$$, termenele la care se face plata) ca regulG Ii pe categorii de contribuabili)
precum Ii ce fel de declaraHii de impozit pe profit se depun Ii la ce date.
2ontribuabilii, societ47i comerciale bancare, persoane 0uridice romEne, 5i sucursalele din RomEnia ale b4ncilor, persoane
0uridice str4ine, au obliga7ia de a pl4ti impozit pe profit anual, cu pl47i anticipate efectuate trimestrial (sacden7a este
data de 2&, inclusive, a primei luni a trimestrului urm4tor). ?ermenul pEn4 la care se efectueaz4 plata impozitului
annual (impozitul annual - pl47ile anticipate) este termenul de depunere a declara7iei privind impozitul pe profit (2& aprilie).
<rganiza7iile nonprofit au obliga7ia de a declara 5i pl4ti impozitul pe profit anual, pEn4 la data de 2& februarie inclusiv a anului
urm4tor celui pentru care se calculeaz4 impozitul.
2ontribuabilii care ob7in venituri ma0oritare din cultura cerealelor 5i plantelor te1nice, pomicultur4 5i viticultur4 au obliga7ia de
a declara 5i pl4ti impozitul pe profit anual, pEn4 la data de 2& februarie inclusiv a anului urm4tor celui pentru care se calculeaz4
impozitul.
2elelalte societ47i comerciale au obliga7ia de a declara (declara7ia (00) 5i pl4ti impozitul pe profit trimestrial, pEn4 la data de 2&
inclusiv a primei luni urm4toare trimestrului pentru care se calculeaz4 impozitul. 2ontribuabilii au obliga7ia s4 depun4 o
declara7ie anual4 de impozit pe profit pEn4 la data de 2& aprilie inclusiv a anului urm4tor.
Iegisla7ie: Iegea &)($200%, 2od Hiscal cu modific4rile 5i complet4rile ulterioare, art. %"
%%. /ine sunt consideraHi contribuabili n cazul impozitului pe profit5
2onf. art.(% I&)(-privind 2odul fiscal. sunt contribuabili 6n cazul impozitului pe profit:
a) persoanele 0uridice romEne/
b) persoanele 0uridice str4ine care desf45oar4 activitate prin intermediul unui sediu permanent 6n RomEnia/
c) persoanele 0uridice str4ine 5i persoanele fizice nerezidente care desf45oar4 activitate 6n RomEnia 6ntr-o
asociere f4r4 personalitate 0uridic4/
d) persoanele 0uridice str4ine care realizeaz4 venituri din$sau 6n leg4tur4 cu propriet47i imobiliare situate 6n
RomEnia sau din vEnzarea$cesionarea titlurilor de participare de7inute la o persoan4 0uridic4 romEn4/
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane 0uridice romEne, pentru veniturile realizate atEt 6n
RomEnia cEt 5i 6n str4in4tate din asocieri f4r4 personalitate 0uridic4/ 6n acest caz, impozitul datorat de persoana
fizic4 se calculeaz4, se re7ine 5i se vars4 de c4tre persoana 0uridic4 romEn4.
%&. /are este cota de impunere a profitului n anul fiscal 2$$,5
Raspuns=(* cu e.ceptia preved. ,rt.%#-I&)($200%2od fiscal
%../are este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale5
,rt.22(() lit a)-I&)($200%: Rezerva legal4 este deductibil4 6n limita unei cote de &* aplicat4 asupra profitului contabil,
6nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile 5i se adaug4 c1eltuielile aferente
acestor venituri neimpozabile, pEn4 ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris 5i v4rsat sau din
patrimoniu, dup4 caz, potrivit legilor de organizare 5i func7ionare. 8n cazul 6n care aceasta este utilizat4 pentru acoperirea
pierderilor sau este distribuit4 sub orice form4, reconstituirea ulterioar4 a rezervei nu mai este deductibil4 la calculul
profitului impozabil. Prin e.cep7ie, rezerva constituit4 de persoanele 0uridice care furnizeaz4
utilit47i societ47ilor comerciale care se restructureaz4, se reorganizeaz4 sau se privatizeaz4 poate fi folosit4 pentru acoperirea
pierderilor de valoare a pac1etului de ac7iuni ob7inut 6n urma procedurii de conversie a crean7elor, iar sumele destinate
reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
%,. /um se determinG impozitul pe dividende datorat de un acHionar persoanG juridicG) dacG plata dividendelor se
face n anul fiscal 2$$,5
Impozitul pe dividende se stabile5te prin aplicarea unei cote de impozit de (0* asupra dividendului brut pl4tit c4tre o
persoan4 0uridic4 romEn4. Cu se datoreaz4 impozit 6n cazul dividendelor pl4tite de o persoan4 0uridic4 romEn4 unei alte
persoane 0uridice romEne, dac4 beneficiarul dividendelor de7ine minimum (0*, 6ncepEnd cu anul 200+, din titlurile de
participare ale acesteia la data pl47ii dividendelor, pe o perioad4 de 2 ani 6mplini7i pEn4 la data pl47ii acestora.
&$. ocietatea 8!K8 "!) societate de expertizG contabilG) plGtitoare de impozit pe profit) ac7itG n anul 2$$, o cotizaHie
obligatorie cGtre /3//8" n valoare de 1%.$$$ lei.
4eterminaHi suma deductibilG la calculul impozitului pe profit aferentG acestei c7eltuieli) Itiind cG pentru cursul de sc7imb se
foloseIte valoarea de l euro C *)l lei.
21elt deductibile ! (.000 lei, intrucat aceste c1eltuieli sund integral deductibile.
&1. ocietatea 8!K8 "!) societate de expertizG contabilG) plGtitoare de impozit pe profit) ac7itG n anul 2$$, o cotizaHie
obligatorie cGtre /3//8" n valoare de 1%.$$$ lei. 4e asemenea) ea se nscrie n 8sociaHia 'nternaHionalG de Kiscalitate) o
organizaHie non=profit av#nd ca scop cercetarea n domeniul fiscal) pentru care ac7itG o cotizaHie n anul 2$$, de 1..$$$ lei.
4eterminaHi suma deductibilG la calculul impozitului pe profit aferentG acestor c7eltuieli) Itiind cG pentru cursul de sc7imb se
foloseIte valoarea de l euro C *)1 lei.
-suma de (.000 lei 9este deductibila integral.
-contributia la ,sociatia Internationla de fiscalitate este deductibila in limita ec1ivalentului in lei a ".000 euro anual,
respectiv: "000.",( lei$euro ! (."00 lei/ -diferenta de (.00 lei ((#.000-(."00) fiind nedeductibila.
?otal cotizatii deductibile !(.000 lei >(."00 lei!-2.*$$ lei.
,rt.2((") lit. s) din I&)($200% 2od fiscal
&2. A societate comercialG a realizat n anul 2$$, venituri totale de 2+$.$$$ lei Ii c7eltuieli totale de 1&+.$$$ lei. n cadrul
acestor c7eltuieli s=a inclus o sumG de 2$.$$$ lei reprezent#nd asigurGri de pensii facultative suportate de angajator
pentru cei 1$ angajaHi ai sGi n anul 2$$,) respectiv 2.$$$ lei pe angajat.
4eterminaHi suma deductibilG a c7eltuielilor cu asigurGrile de pensii facultative) Itiind cG pentru cursul de sc7imb se
foloseIte valoarea de l euro C *)1 lei.
Prime facult. 20.000$(0 anga0ati ! 2.000 lei
"00 euro . ",( ! (."0$ anga0at $ an
(."0 . (0 anga0ati ! (."00 deductibil
&-. A societate comercialG a realizat n anul 2$$, venituri totale de 2+$.$$$ lei) reprezent#nd cifra de afaceri) Ii
c7eltuieli totale de 1&+.$$$ lei. n cadrul acestor c7eltuieli sunt incluse Ii urmGtoarele:
suma de -.-$$ lei reprezent#nd tic7ete de creIG acordate salariaHilor;
suma de 1$.$$$ lei reprezent#nd o bursG privatG acordatG unui student;
suma de &+.$$$ lei reprezent#nd c7eltuieli cu salariile personalului;
suma de +.$$$ lei reprezent#nd impozit pe profit declarat Ii plGtit aferent anului 2$$,) restul fiind c7eltuieli
deductibile.
4eterminaHi impozitul pe profit aferent anului 2$$,) precum Ii diferenHa de impozit de platG sau de recuperat.
6otG: 8 se ignora implicaHiile impozitului minim.
?ic1 crese )&.000 . 2* ! (.&00 !A %.%00-(.&00!(.#00 nedeductibile
Bursa privata 9 integral nedeductibile
Prof. impoz ! 2&0.000-()&.000>(.#00>(0.000>&.000!+(.#00 . (*!(".##
Jecenat ! 2&0.000 . %F !)&0
(".## . 20*! 2.+%#
Impozit datorat ! (".##-)&0!(%.+%#
3if. 3e plata ! (%.+%#-&.000 ! #.+%#
&*. A societate comercialG deHine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 2+.$$$ lei) amortizat n sumG de 2$.$$$ lei.
!a data de 1+ mai 2$$, societatea caseazG bunul) obHin#nd n urma valorificGrii prin v#nzare a pGrHilor componente
suma de &.$$$ lei.
/omentaHi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a c7eltuielilor cu valoarea rGmasG neamortizatG a mijlocului
fix.
21eltuielile sunt integral deductibile integral pentru ca s-a realizat un venit corespunzator din vanzare m.f.
<ricum ar fi deductibila integral ,conform pct. )(. din Corme. Ia art. 2" 2H.
&+. A societate comercialG deHine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 2+.$$$ lei) amortizat n sumG de 2$.$$$ lei.
!a data de 1+ mai 2$$, societatea caseazG bunul) obHin#nd n urma valorificGrii prin v#nzare a pGrHilor componente
suma de 2.$$$ lei.
/omentaHi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a c7eltuielilor cu valoarea rGmasG neamortizatG a
mijlocului fix.
21eltuielile cu valoarea r4mas4 neamortizat4 HI;2,I a mi0locului fi. casat sunt c1eltuieli efectuate 6n scopul ob7inerii de
venituri impozabile 2a urmare sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.
&%. A societate comercialG a nregistrat n cursul anului 2$$, o sumG de 2.+$$ lei reprezent#nd c7eltuieli cu repararea
unui autove7icul) neav#nd nsG contract nc7eiat pentru aceastG prestare de servicii. !a un control asupra impozitului pe
profit) aceastG sumG s=a considerat ca fiind nedeductibilG ntruc#t reprezintG o prestare de servicii de care contribuabilul a
beneficiat fGrG a deHine contract de prestGri servicii) deIi s=a constatat cG acest serviciu a fost necesar Ii existau toate docu=
mentele justificative care sG demonstreze cG serviciul a fost efectiv prestat.
4ecizia luatG n urma controlului este corectG5 3xplicaHi.
2ontrolul nu a procedat corect 6ntrucEt, normele de aplicare a codului fiscal c4 prevad ca nu intr4 sub inciden7a condi7iei
privitoare la 6nc1eierea contractelor de prest4ri de servicii, prev4zut4 de 2odul fiscal, serviciile cu caracter ocazional
prestate de persoane fizice autorizate 5i de persoane 0uridice, cum sunt: cele de 6ntre7inere 5i reparare a activelor, serviciile
po5tale, serviciile de comunica7ii 5i de multiplicare, parcare, transport 5i altele asemeneaP
&&. / 8!K8 "!) plGtitoare de impozit pe profit) a efectuat n anul 2$$. plGHi de redevenHe cGtre o persoanG juridicG
nerezidentG. /onform contractului nc7eiat ntre pGrHi suma de platG era de 1$.$$$ lei. 2eneficiarul redevenHei nu a acceptat
reHinerea din aceastG sumG a impozitului pe veniturile nerezidenHilor) a cGrui cotG este de 1$<) astfel cG / 8!K8 "! a
calculat ea impozitul) consider#nd suma de 1$.$$$ lei ca fiind sumG netG de impozit) si 1=a nregistrat n c7eltuielile sale.
4eterminaHi suma impozitului calculat de / 8!K8 "! pentru redevenHele plGtite nerezidentului Ii comentaHi
deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit.
Redeventa neta de impozit ! redeventa bruta 9 impozit ((0.000) ! redeventa bruta -(0* ' Redeventa bruta ! (0.000 $+0* !
((.((( lei !A impozit ! (0* ' ((.((( ! (.((( lei
,ceast4 sum4 va fi nedeductibil4 la calculul impozitului pe profit.
&.. / 8!K8 "!) plGtitoare de impozit pe profit) a efectuat n anul 2$$, urmGtoarele plGHi de impozit pe profit:
aferent trimestrului ': 2.$$$ lei;
aferent trimestrului '': 2.+$$ lei;
aferent trimestrului ''': ,$$ lei.
4eterminaHi suma de platG reprezent#nd impozitul pe profit aferent trimestrului '( la 2+ ianuarie 2$1$ Itiind cG /
8!K8 "! nu finalizeazG p#nG la data de 2+ februarie 2$1$ nc7iderea exerciHiului financiar 2$$,.
Raspuns ! +00 lei
&,. /are este termenul de depunere a declaraHiei privind impozitul pe profit 01$1)5
2& ,prilie a anului urm4tor sau 2& Hebruarie a anului urm4tor pentru contribuabilii care definitiveaz4 situa7iile financiare pEn4 la
acest termen 5i care nu pl4tesc impozitul aferent trimestrului I@.
.$. 4in veniturile enumerate mai jos selectaHi=le pe cele impozabile n anul 2$1$ n sensul impozitului pe venit:
a) veniturile din dividende;
b) veniturile din pensii pentru invalizii de rGzboi;
c) indemnizaHia pentru incapacitate temporarG de muncG;
d) sumele primite sub formG de sponsorizare;
e) indemnizaHia pentru creIterea copilului;
f) indemnizaHia lunarG a asociatului unic;
g) indemnizaHiile din activitGHi desfGIurate ca urmare a unei funcHii de demnitate publicG;
7) veniturile din cedarea folosinHei bunurilor;
i) veniturile din drepturile de proprietate intelectualG;
j) veniturile din jocuri de noroc.
Sunt venituri impozabile n sensul impozitului pe venit urmtoarele: a), c), f), g), h), i) , j)
.1. A salariatG a unei societGHi comerciale obHine la locul de muncG de bazG) n temeiul unui contract de muncG cu timp
normal) urmGtoarele venituri) n luna martie 2$1$:
salariu de bazG: ,$$ lei;
spor de vec7ime: 1+<;
2$ tic7ete de masG n valoare de .)&2 leiEtic7et;
un cadou cu ocazia zilei de . martie n valoare de 2+$ lei.
alariata are n ntreHinere un copil minor Ii pe mama sa) care nu obHine venituri Ii este proprietara unui teren agricol
n suprafaHG de +.$$$ mp.
4eterminaHi venitul net din salarii) impozitul pe salarii aferent lunii martie Ii drepturile salariale ncasate de angajatG)
cunosc#ndu=se cG procentele de contribuHii sociale suportate de salariaHi sunt: /8 =1$)+<) /8 = +)+<) Iomaj = $)+<)
iar luna martie 2$1$ a avut 2- de zile lucrGtoare pe care salariata le=a lucrat integral 0deducerea se rotunjeIte n sus la 1$ lei).
;porul de vec1ime ! (&* . ,$$ ! (%& lei face parte integral din venitul brut
2adoul primit de # martie este neimpozabil 6n limita a (&0 lei. 3eci se va include 6n venitul brut suma de 1$$ lei
@enitul brut din salarii ! +00 > (%& > (00 ! ((%& lei
@ net ! ((%& - ((%&'(0,&* - ((%&'&,&* - ((%&'0,&' ! ((%& - ((+- 2 - ! +"# lei
3educerea personala "&0.Q(-(@BI-(000)$2000R ! "20
@ impozabil ! @ net 9 3educere personala ! +"# - "20 ! +2. lei
Impozit ! (* . &2# ! #" lei
8n luna martie salariata prime5te:
- un salariu net 6n numerar 6n valoare de +00 > (%&>(009 (#) -#" ! .%* > (&0 (cadou neimpozabil) ! (0(" lei;
- 20 de tic1ete de mas4 6n valoare total4 de: 20. #,)2 ! 1&*.*$ lei
.2. A persoanG fizicG obHine la locul de muncG de bazG un venit net lunar de 1.+$$ lei Ii la un loc de muncG unde are un
contract individual de muncG cu timp parHial) un venit net lunar de ,+$ lei. 1ersoana fizicG lucreazG la locul de muncG
de bazG n perioada ianuarie=septembrie 2$$,) iar la celGlalt loc de muncG) n perioada februarie=iunie 2$$,.
Ltiind cG persoana fizicG are n ntreHinere o persoanG Ii deducerea personalG lunarG aferentG este de 21$ lei) determinaHi:
impozitul lunar pe veniturile din salarii plGtit de persoana fizicG;
valoarea totalG a impozitului anual pentru veniturile din valori.
a) Imp fc. baz4: (* . (@enit net 9 3educerea personala) ! (* . ((&00-2(0) ! (* . (2+0 ! 20 lei$luna
Imp timp part.: (* . @enit Impozabil ! (* . +&0 ! (&2 lei$luna
b) Imp. total 200#: 20 . + > (&2 . & ! (#&" > )0 ! 2(" lei
c) 2onform 2odului Hiscal art. &) beneficiarii de venituri din salarii datoreaz4 un impozit lunar, final. 3eci venitul din
salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual impozabil.
.-. 1entru care dintre veniturile de mai jos) obHinute n anul 2$1$ de o persoanG fizicG rom#nG cu domiciliul n "om#nia) este
aceasta obligatG sG depunG declaraHie de impunere:
a. venituri din drepturi de proprietate intelectualG;
b. venituri din cedarea folosinHei bunurilor;
c. venituri din salarii;
d. venituri nete determinate pe bazG de norme de venit.
3intre veniturile enumerate, trebuie depus4 declara7ie special4 privind veniturile realizate, pentru: b) venituri din drepturi de
proprietate intelectual4/ si b) venituri din cedarea folosin7ei bunurilor/
.*. A persoanG fizicG desfGIoarG activitGHi de servicii de sonorizare muzicalG Ii opteazG pentru impunerea n sistem real.
3a estimeazG cG n anul 2$1$ va realiza urmGtoarele venituri:
=venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: &$.$$$ lei;
=venituri din dob#nzi aferente disponibilitGHilor din conturile la vedere prin care se deruleazG ncasGrile si plGHile aferente
activitGHii economice desfGIurate: +$$ lei;
=venituri din sponsorizGri: -.$$$ lei.
n aceeaIi perioadG) persoana fizicG estimeazG cG va realiza urmGtoarele c7eltuieli:
c7eltuieli cu ac7iziHionarea de materiale consumabile Ii obiecte de inventar: 2$.$$$ lei;
=c7eltuieli cu c7iria spaHiului unde Ii are sediul: 12.$$$ lei;
=c7eltuieli cu salariile: 1..$$$ lei;
=c7eltuieli privind amenzile datorate autoritGHilor rom#ne: l .+$$ lei;
=c7eltuieli de protocol: 1.$$$ lei.
1ersoana fizicG estimeazG cG la l iunie 2$1$ va contracta un mprumut n sumG de -$.$$$ lei) rambursabil integral peste
12 luni) de la o altG persoanG fizicG) la o ratG a dob#nzii de 2$< pe an. "ata dob#nzii de referinHG stabilitG de 26"
este de 1+< pe an.
4eterminaHi impozitul plGtit sub formG de plGHi anticipate n contul impozitului pe venit n cursul anului la
termenele de platG legale.
@. brut imp ! )0000 > &00 ! &$+$$ lei
- dobEnda deductibila : %0.000. (&* . (($(2) ! %)& lei $ luna/ pe ) luni !%)&.)!22& lei
- c1eltuielile de protocol deduct. ! 2* . ()0&00 9 20.0009 (2.000 9 (#.000 9 22& )! 2*.().#)& !%&# lei
?otal c1eltuieli deductibile ! 20.000 > (2.000 > (#.000 > 22&> %&# ! &2.+#% lei
@enit net ! @enit brut 9 21eltuieli deductibile ! )0&00 9 &2+#% ! ().&() lei
Impozit pe venit estimat ! ()&(). (* ! 2.$- lei
Ia (& martie, (& iunie, (& septembrie si (& decembrie 200#: pl47ile anticipate ! 2#0% $ " ! )00,)& lei.
.+. A persoanG fizicG realizeazG n cursul anului 2$$, urmGtoarele venituri din drepturi de autor:
!una ;ipul de venit uma 0lei)
'unie 2$$. Apere literare 2$$$
eptembrie 2$$. Apere monumentale +$$$
Actombrie 2$$. Apere literare 1$$$
4eterminaHi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectualG corespunzGtoare anului
2$$, Ii impozitul sub formG de plGHi anticipate n contul impozitului pe venit plGtit n cursul anului) Itiind cG pe
parcursul ntregului an contribuabilul a fost angajat la o societate comercialG cu contract individual de muncG cu timp
ntreg.
2um persoana fizic4 a realizat pe tot parcursul anului 5i venituri din salarii, ea nu mai pl4te5te nici un fel de contribu7ii
sociale pentru venitul ob7inut din drepturi de proprietate intelectual4
@enit net pentru operele literare ! (2000>(000)9 (2000>(000)'"0* ! %000 9 (200 !(#00 lei
@enit net pentru operele monumentale ! &000 9 &000'&0* ! 2&00 lei
@enitul net anual impozabil ! (#00 > 2&00 ! "%00 lei
Pl47i anticipate :
8n luna iunie 200#: Impozit ! 2.000 . (0* ! 200 lei ce trebuie platit pana pe (& iunie inclusiv.
8n luna septembrie 200#: Impozit ! &.000. (0* ! &00 lei (& septembrie inclusiv
8n luna octombrie 200#: Impozit ! (.000. (0* ! (00 lei (& octombrie inclusiv.
.%. tudiu de caz:
M 1ersoanG angajatG cu contract individual de muncG) cu timp normal:
M (enitul lunar brut din salarii la funcHia de bazG 0de ncadrare) l .$$$ lei
M 4educere personalG 0are o persoanG n ntreHinere) -+$ lei
M 2ota de asigurGri sociale individuale pentru condiHii normale de muncG 1$)+<
M /ota de asigurGri sociale de sGnGtate suportatG de asigurat +)+<
M /ota de contribuHie a salariaHilor la bugetul asigurGrilor de Iomaj $)+<
G se calculeze impozitul pe venitul din salarii.
@enit net ! (000 9 (000'(0,&* - (.000'&,& 9 (000 ' 0,&* - %&0 ! "#&
Impozit pe venitul din salarii (* . "#0 ! )# lei
.&. tudiu de caz:
M 1ersoanG angajatG cu contract individual de muncG:
M (enitul lunar brut din salarii la funcHia de bazG 0de ncadrare) l .$$$ lei
M 4educere personalG 0are o persoanG n ntreHinere) -+$ lei
M /ota de asigurGri sociale individuale pentru condiHii normale de muncG 1$)+<
M /ota de asigurGri sociale de sGnGtate suportatG de asigurat +)+<
/ota de contribuHie a salariaHilor la bugetul asigurGrilor de Iomaj $)+<
/otizaHia sindicalG 1$ lei
/ontrib. la fondurile de pensii facultative 0contrib. la nivelul anului nu depGIeIte ec7ivalentul n lei a *$$ euro) -$ lei
G se calculeze impozitul pe venitul din salarii.
@enit net ! (000 9 (000'(0,&* - (.000'&,& 9 (000 ' 0,&* - %&0 - (0 - %0 ! ""&
Impozit pe venitul din salarii (* . ""& ! )( lei
... tudiu de caz:
1ersoanG care desfGIoarG activitGHi n baza unui contract nc7eiat conform /odului civil;
(enitul brut obHinut: 2.$$$ lei.
!a nc7eierea contractului) persoana nu Ii=a exercitat opHiunea de impozitare a venitului brut pentru impozitul final.
G se determine impozitul pe venit reHinut la sursG de plGtitorul de venit.
Ptr ca nu 5i-a e.ercitat op7iunea de impozitare pt. cota de (*, atunci platitorul venitului este obligat sa retina un impozit la
sursa de (0* reprezentand plati anticipate din veniturile platite.
Impozit pe venit !(0* '@enit brut obtinut ! (0* ' 2.000 ! 200 lei
.,. A persoanG fizicG a obHinut) n luna martie 2$1$) n baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate
intelectualG) venituri n valoare de 2.$$$ lei.
tabiliHi valoarea impozitului care trebuie virat statului de cGtre plGtitorul de venit n luna aprilie si suma netG ncasatG de
persoana fizicG.
Impozit ! (0* . 2.000 ! 200 lei.
@enit net ! 2.000 9 200 ! (.#00 lei.
,$. /ine sunt consideraHi contribuabili n cazul impozitului pe venit5
2ontribuabili:
a) persoanele fizice rezidente/
b) persoanele fizice nerezidente care desf45oar4 o activitate independent4 prin intermediul unui sediu permanent 6n
RomEnia/
c) persoanele fizice nerezidente care desf45oar4 activit47i dependente 6n RomEnia/
,1. /are este sfera de cuprindere n cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente
rom#ne cu domiciliul n "om#nia5
Impozitul pe venit 6n cazul persoanelor fizice rezidente romEne, cu domiciliul 6n RomEnia se aplic4 asupra veniturilor
ob7inute din orice surs4, atEt din RomEnia, cEt 5i din afara RomEniei.
,2. /are sunt condiHiile care trebuie ndeplinite de o persoanG pentru a fi consideratG n ntreHinere din punctul de vedere al
deducerii personale care se acordG salariaHilor5
Persoana 6n 6ntre7inere poate fi so7ia$so7ul, copiii sau al7i membri de familie, rudele contribuabilului sau ale so7ului$so7iei
acestuia pEn4 la gradul al doilea inclusiv, ale c4rei venituri, impozabile 5i neimpozabile, nu dep45esc 2&0 lei lunar.
Cu sunt considerate persoane aflate 6n 6ntre7inere:
a) persoanele fizice care de7in terenuri agricole 5i silvice 6n suprafa74 de peste (0.000 mp 6n zonele colinare 5i de 5es 5i de
peste 20.000 m2 6n zonele montane/
b) persoanele fizice care ob7in venituri din cultivarea 5i din valorificarea florilor, legumelor 5i zarzavaturilor 6n sere, 6n
solarii special destinate acestor scopuri 5i$sau 6n sistem irigat, din cultivarea 5i din valorificarea arbu5tilor, plantelor
decorative 5i ciupercilor, precum 5i din e.ploatarea pepinierelor viticole 5i pomicole, indiferent de suprafa74.
,-. 1otrivit legislaHiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice) care sunt categoriile de venituri pentru care
se depune anual 4eclaraHia de impunere 0Kormularul 2$$)5
2ategoriile de venituri pentru care se depune anual 3eclaratia privind venitul realizat sunt:
-venituri din activitati independente
-venituri din cedarea folosintei bunurilor/
-venituri din activitati agricole determinate in sistem real/
3eclaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru castigul net$ pierderea neta anuala, generate de :
-tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inc1ise/
-operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
,*. A persoanG fizicG obHine venituri din taximetrie) fiind impusG pe baza normelor de venit. 1entru anul 2$1$ i s=a stabilit
o normG anualG de venit de &+.$$$ lei. (eniturile efectiv obHinute de persoana fizicG n anul 2$1$ au fost de 2$$.$$$ lei) iar
c7eltuielile au fost de ,$.$$$ lei.
4eterminaHi suma impozitului pe venit aferentG anului 2$1$ datoratG de persoana fizicG.
Impozitul datorat de ta.im. ! Corma anuala de venit stabilita ' (* ! )&.000 '(* ! (2.000 lei.
,+. A persoanG fizicG obHine venituri din taximetrie) fiind impusG pe baza normelor de venit. 1entru anul 2$1$ i s=a stabilit
o normG anualG de venit de &+.$$$ lei. (eniturile efectiv obHinute de persoana fizicG n anul 2$1$ au fost de 2$$.$$$ lei) iar
c7eltuielile au fost de ,$.$$$ lei.
4eterminaHi suma impozitului pe venit aferentG anului 2$1$ datoratG de persoana fizicG si precizaHi la ce termene trebuie
ac7itat acesta Ii n ce sume.
Impozitul pe venit 200# ! Corma anuala de venit stabilita ' (* ! )&.000 '(* ! (2.000 lei. ((2.000$"!%.000)
Platile anticipate se efectueaza in " rate egale %.000 lei fiecare la (& martie, (& iunie, (& septembrie si (& decembrie
,%. A persoanG fizicG obHine venituri din taximetrie) fiind impusG pe baza normelor de venit. 1entru anul 2$1$ i s=a stabilit
o normG anualG de venit de &+.$$$ lei. n cursul anului 2$1$ persoana s=a mbolnGvit pentru o perioadG de trei luni) av#nd
pentru aceastG perioadG certificat medical. 1e baza acestuia a solicitat reducerea normei de venit) iar administraHia
financiarG a acceptat aceastG reducere.
4eterminaHi suma impozitului pe venit aferentG anului 2$1$ datoratG de persoana fizicG.
Presupunem ca a avut concediu medical +0 zile (% luni).Rezulta numar zile lucrate ! %&-+0! 2)& zile.
3eterminarea normei de venit aferenta perioadei lucrate! Corma venit $%& zile ' Cumar zile efectiv lucrate !
)&.000$%&'2)& ! &.&0) lei
Impozit C &.&0) lei '(* ! +0"( lei
,&. A persoanG fizicG obHine venituri dintr=o activitate comercialG) determin#ndu=si venitul net n sistemul real. n anul
2$$, a realizat venituri din v#nzarea mGrfurilor de 1-+.$$$ lei) c7eltuieli cu mGrfurile de .,.$$$ lei) c7eltuieli cu cotizaHia
la 8sociaHia /omercianHilor "om#ni de 2.$$$ lei Ii c7eltuieli de protocol de 1$.$$$ lei.
4eterminaHi limita de deductibilitate a c7eltuielilor de protocol.
21 protocol deductibile ! 2* ' (?otal venituri brute - 21elt deductib.) !2* ' ((%&.000- #+.000) !2* ' ".000 ! +20 lei
,.. A persoanG fizicG obHine venituri dintr=o activitate comercialG) determin#ndu=Ii venitul net n sistemul real. n anul 2$$,
a realizat venituri din v#nzarea mGrfurilor de 1-+.$$$ lei) c7eltuieli cu mGrfurile de .,.$$$ lei) c7eltuieli cu cotizaHia la
8sociaHia /omercianHilor "om#ni de 2.$$$ lei si c7eltuieli de sponsorizare de 1$.$$$ lei.
4eterminaHi limita de deductibilitate a c7eltuielilor de sponsorizare.
21 spons. deductibile ! &* ' (?otal venituri brute 9 21. deductib.) !&* ' ((%&.000- #+.000) ! &* ' ".000 ! 2.%00 lei
,,. A persoanG fizicG obHine venituri dintr=o activitate comercialG) determin#ndu=Ii venitul net n sistemul real. n anul 2$$,
a realizat venituri din v#nzarea mGrfurilor de 1-+.$$$ lei) c7eltuieli cu mGrfurile de .,.$$$ lei) c7eltuieli cu cotizaHia la
8sociaHia /omercianHilor "om#ni de 2.$$$ lei Ii c7eltuieli de protocol de 1$.$$$ lei.
4eterminaHi venitul net.
@enit net !@.vanzarea mf. 921.mf. 921.cotizatia la ,soc 2om.Rom (partea deductibila) 9 21.protocol (partea dedectibila)
21 protocol deductibile ! 2* ' (?otal venituri brute - 21elt deductib.) !2* ' ((%&.000- #+.000) !2* ' ".000 ! +20
21 cotiz. deductibile ! 2* ' (?otal venituri brute - 21elt deductib.) !2* ' ((%&.000- #+.000) !2* ' ".000 ! +20
@enit net !@.vanzarea mf. 921.deductibile !(%&.000 9 #+.000 9 +20 9 +20 ! "".(0 lei
1$$. A persoanG fizicG obHine venituri dintr=o activitate comercialG) determin#ndu=Ii venitul net n sistemul real. n anul 2$$,
a realizat venituri din v#nzarea mGrfurilor de 1-+.$$$ lei) c7eltuieli cu mGrfurile de .,.$$$ lei) c7eltuieli cu cotizaHia la
8sociaHia /omercianHilor "om#ni de 2.$$$ lei Ii c7eltuieli de sponsorizare de 1$.$$$ lei.
4eterminaHi venitul net.
@enit net !@.vanzarea mf. 921.mf. 921.cotizatia la ,soc 2om.Rom (partea deductibila) 9 21.sponsor. (partea dedectibila)
21 cotiz. deductibile ! 2* ' (?otal venituri brute - 21elt deductib.) !2* ' ((%&.000- #+.000) !2* ' ".000 ! +20
21 spons. deductibile ! &* ' (?otal venituri brute 9 21. deductib.) !&* ' ((%&.000- #+.000) ! &* ' ".000 ! 2.%00 lei
@enit net !@.impozabile 9 21. deductibile !(%&.000 9 #+.000 9 +20 9 2.%00 ! "2.)#0 lei
1$1. A persoanG fizicG autorizatG desfGIoarG o activitate comercialG pentru care venitul net se determinG n sistem real.
!a sf#rIitul anului 2$$, ea nregistreazG urmGtoarele valori n contabilitatea n partidG simplG:
venituri din v#nzGri de mGrfuri C 12$.$$$ lei;
c7eltuieli cu mGrfurile C .$.$$$ lei;
c7eltuieli cu personalul C +.%$$ lei;
c7eltuieli cu acordarea n bani a unei burse private C *..$$ lei;
c7eltuieli cu impozitul pe venit plGtit anticipat C 1.+$$ lei.
4eterminaHi impozitul pe venit datorat pentru ntregul an 2$$,.
@enit net !@.vanzarea mf. 921.mf. 921.cu person. 9 21.acor.bursa privata (partea dedectibila)
21 bursa deductibile ! &* ' (?otal ven.9 21. deductib.) !&* ' ((20.000- #0.000-&.00) ! &* ' %"."00 ! (.)20 lei
@enit net ! (20.000 9 #0.000 9 &.00 9 (.)20 ! %2.#0 lei
Impozitul pe venit datorat pt intregul an 200# ! %2.#0'(* ! +.22, lei
1$2. A persoanG fizicG autorizatG desfGIoarG o activitate comercialG pentru care venitul net se determinG n sistem real. !a
sf#rIitul anului 2$$, ea nregistreazG urmGtoarele valori n contabilitatea n partidG simplG:
venituri din v#nzGri de mGrfuri C 12$.$$$ lei;
c7eltuieli cu mGrfurile C .$.$$$ lei;
c7eltuieli cu personalul C +.%$$ lei;
c7eltuieli cu acordarea n bani a unei burse private C *..$$ lei;
c7eltuieli cu impozitul pe venit plGtit anticipat C 1.+$$ lei.
4eterminaHi diferenHa de impozit de platG sau de recuperat pentru ntregul an 2$$,.
@enit net !@.vanzarea mf. 921.mf. 921.cu person. 9 21.acor.bursa privata (partea dedectibila)
21 bursa deductibile ! &* ' (?otal ven.9 21. deductib.) !&* ' ((20.000- #0.000-&.00) ! &* ' %"."00 ! (.)20 lei
@enit net ! (20.000 9 #0.000 9 &.00 9 (.)20 ! %2.#0 lei
Impozitul pe venit datorat pt intregul an 200# ! %2.#0'(* ! +.22, lei
;-a platit anticipat (.&00, rezulta ca mai are de platit &.22+-(.&00!-.&2, lei
1$-. A persoanG fizicG desfGIoarG o activitate pe baza unei convenHii nc7eiate conform /odului civil cu societatea 9 "!.
1ersoana fizicG a optat la nc7eierea convenHiei pentru impozitarea venitului brut.
4eterminaHi impozitul pe venit reHinut de societatea 9 "! n 2$$, dacG venitul brut lunar realizat de persoana 9 este n sumG
de l .2$$ lei) iar contractul s=a desfGIurat pe perioada a 1$ luni din anul 2$$,.
Impozit ! (200 lei .(0 luni . (*!(+20 lei
Iegea &)($200%, 2od Hiscal cu modific4rile 5i complet4rile ulterioare, art. )# 5i )+
1$*. A persoanG fizicG este angajatG la o societate comercialG cu contract individual de muncG cu timp normal. 1e
baza acestuia obHine urmGtoarele venituri n luna aprilie 2$1$:
= salariu de bazG de 2.+$$ lei;
indemnizaHie de conducere de 1$< din salariul de bazG;
tic7ete cadou pentru sGrbGtoarea de 1aIte n valoare de 1+$ lei 0persoana fizicG are un copil minor);
un stimulent n naturG reprezentat de 1$ Ng carne evaluate la un preH fGrG ;(8 de 1$ leiENg;
o indemnizaHie de deplasare pentru o deplasare n interes de serviciu n afara localitGHii n valoare de 1$$ lei.
4eterminaHi venitul brut al persoanei fizice.
-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu ?@,, atunci: (@arianta de la curs)
@enitul brut impozabil : 2&00>2&00.(0* >(0.(0.(,(+ !2#+
-daca societatea considera ?@, aferent carnii nedeductibil, atunci: (@arianta considerata corecta de mine)
@enitul brut impozabil : 2&00>2&00.(0* >(0.(0!2#&0
1$+. A persoanG fizicG este angajatG la o societate comercialG cu contract individual de muncG cu timp normal. 1e baza
acestuia obHine urmGtoarele venituri n luna aprilie 2$1$:
salariu de bazG de 2.+$$ lei;
indemnizaHie de conducere de 1$< din salariul de bazG;
tic7ete cadou pentru sGrbGtoarea de 1aIte n valoare de 1+$ lei 0persoana fizicG are un copil minor);
un stimulent n naturG reprezentat de 1$ Ng carne evaluate la un preH fGrG ;(8 de 1$ leiENg;
indemnizaHie de deplasare pentru o deplasare n interes de serviciu n afara localitGHii n valoare de 1$$ lei.
4eterminaHi deducerea personalG care i se poate acorda angajatului n luna aprilie 2$1$) Itiind cG are n ntreHinere un copil
minor.
(. 3aca societatea considera stimulentul material cu tot cu ?@,, atunci
@enitul brut : 2&00>2&00.(0* >(0.(0.(,(+!2#+
3educere personala : deducerea personala: %&0'Q(-(2#+-(000)$2000R!2% !A %0 lei
2. 3aca se considera stimulentul fara ?@, (asa consider eu corect)
@enitul brut : 2&00>2&00.(0* !2)&0
3educere personala : deducerea personala: %&0'Q(-(2)&0-(000)$2000R! "%,)& !A &0 lei
1$%. A persoanG fizicG este angajatG la o societate comercialG cu contract individual de muncG cu timp normal. 1e baza
acestuia obHine urmGtoarele venituri n luna aprilie 2$1$:
salariu de bazG de 2.+$$ lei;
indemnizaHie de conducere de 1$< din salariul de bazG;
tic7ete cadou pentru sGrbGtoarea de 1aIte n valoare de 1+$ lei 0persoana fizicG are un copil minor);
un stimulent n naturG reprezentat de 1$ Ng carne evaluate la un preH fGrG ;(8 de 1$ leiENg;
o indemnizaHie de deplasare pentru o deplasare n interes de serviciu n afara localitGHii n valoare de 1$$ lei.
4eterminaHi impozitul pe venit aferent venitului salarial obHinut de persoana fizicG) n cazul n care considerGm cotele de
contribuHii individuale /8 = 1$)+<) /8 = +)+<) Lomaj = $)+< aplicabile la venitul brut 0valorile contribuHiilor Ii
impozitului se rotunjesc la ntreg).
3aca societatea considera stimulentul material cu tot cu ?@,, atunci:
@enitul brut : 2&00>2&00.(0* >(0.(0.(,(+!2#+
3educerea personala: 2&0 . Q(-(2#+-(000)$2000R ! (,% !A 20 daca nu are copilul in intretinere
@enit net impoz: 2#+- 2#+.(0,&* - 2#+.&,&*-2#+.0,&* -20 !2#+ - %0(-(&# -("-20 !2%)
Impozit : 2%) . (* ! %#0 lei
3educerea personala: %&0 . Q(-(2#+-(000)$2000R ! 2% ! A daca are copilul in intretinere
@enit net impoz: 2#+- 2#+.(0,&* - 2#+.&,&*-2#+.0,&* -%0 !2#+ - %0(-(&# -("-%0 !2%
Impozit : 2% . (* ! %)#,& !A %)+ lei
1$&. A persoanG fizicG nc7eie un contract de nc7iriere a unui apartament la l ianuarie 2$$, pentru care va obHine n
anul 2$$, un venit de 2.+$$ leiElunG. !a -1.12.2$$, proprietarul constatG cG persoana c7iriaIG a efectuat c7eltuieli cu
modernizarea apartamentului n valoare de 1$.$$$ lei) n favoarea sa.
4eterminaHi impozitul sub formG de plGHi anticipate care va fi ac7itat pentru venitul din cedarea folosinHei bunurilor.
Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anual estimativ.
@enitul brut estimativ ! 2.&00 ' (2 luni ! %0.000 lei
@enitul net estimativ ! @enitul brut estimativ 9 2ota de c1eltuaiala forfetara de 2&*
! %0.000 9 %0.000'2&* ! %0.000-).&00 ! 22.&00 lei
Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticipative ! 22.&00'(* ! -.%$$ lei
Platile anticipate de impozit pe venit: %.00$" ! +00 lei la (& martie, (& iunie, (& septembrie si (& decembrie
1$.. A persoanG fizicG nc7eie un contract de nc7iriere a unui apartament la l ianuarie 2$$, pentru care va obHine n anul
2$$, un venit de 2.+$$ leiElunG. !a -1.12.2$$, proprietarul constatG cG persoana c7iriaIG a efectuat c7eltuieli cu modernizarea
apartamentului n valoare de 1$.$$$ lei) n favoarea sa.
4eterminaHi impozitul anual datorat aferent venitului din cedarea folosinHei bunurilor.
@enitul net final ! @enit brut total - 2ota de c1eltuaiala forfetara de 2&*
! 2.&00'(2>(0.000 - 2&* ' (2.&00'(2>(0.000) ! "0.000- 0.2&* ' "0.000 ! %0.000
Impozitul final este ! %0.000'(* ! ".#00 lei
1$,. A persoanG fizicG nc7eie un contract de nc7iriere a unui apartament la l ianuarie 2$$, pentru care va obHine n anul
2$$, un venit de 2.+$$ leiElunG. !a -1.12.2$$, proprietarul constatG cG persoana c7iriaIG a efectuat c7eltuieli cu modernizarea
apartamentului n valoare de 1$.$$$ lei) n favoarea sa. 4eterminaHi diferenHa de impozit de platG sau de recuperat
aferentG anului 2$$,.
@enitul brut estimativ ! 2.&00 ' (2 luni ! %0.000 lei
@enitul net estimativ ! @enitul brut estimativ 9 2ota c1. forfetara de 2&* ! %0.000 9 %0.000'2&* ! %0.000-).&00 !
22.&00
Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative ! 22.&00'(* ! -.%$$ lei
@enitul net final ! @enit brut total - 2ota c1. forfetara de 2&* ! 2.&00'(2>(0.000- 2&* ' (2.&00'(2>(0.000) ! "0.000-
0.2&'"0.000 ! %0.000
Impozitul final este ! %0.000'(* ! ".#00 lei
3upa %(.(2.200# contribuabilul mai are de platit : ".#00-%.00 ! 1.2$$ lei
11$. A persoanG fizicG are nc7eiate pentru anul 2$$, Iase contracte de nc7iriere a unor imobile) n urma cGrora obHine
urmGtoarele venituri:
- pentru primul contract) o c7irie de 1.2$$ leiElunG;
- pentru al doilea contract) o c7irie de 1.&$$ leiElunG;
- pentru al treilea contract) o c7irie de 1.%$$ leiElunG;
- pentru al patrulea contract) o c7irie de 2.$$$ leiElunG;
- pentru al cincilea contract) o c7irie de 1.,$$ leiElunG.
/are este metoda de determinare a venitului net5
3aca in anul 200# a avut & sau mai putin de & contracte, in anul 200+ persoana fizica deduce din venitul brut o cota
forfetara de 2&*. Incepand cu anul fiscal 20(0 va stabili venitul in sistem real (LPersoanele fizice care realizeaza venituri
din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui nr mai mare de & contracte de inc1iriere sau subinc1iriere la sf anului
fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria @:CI?DRII<R 3IC ,2?I@I?,?I
IC3:P:C3:C?:. ,ceste persoane stabilesc venitul net in sistem real, si conduc contabilitatea in partida simpla.M)
111. A persoanG fizicG obHine n anul 2$1$ urmGtoarele venituri brute din dob#nzi:
a) l .$$$ lei la un cont curent;
b) 2.$$$ lei la un depozit pe - ani) constituit la -$.1$.2$$&;
c) +$$ lei la obligaHiuni municipale.
4eterminaHi impozitul pe veniturile din investiHii care i se va reHine persoanei fizice.
B Impozitul pe veniturile din investitii retinut ! (* ' 2.000 ! %20 lei calculat si retinut in momentul inregistrarii dobanzii
B @eniturile din dobanzi la conturile curente si venituri din dobanzi aferente obligatiunilor municipale sunt neimpozabile.
3obEnzile la conturile curente 5i la obliga7iunile municipale sunt neimpozabile,
3e asemenea, veniturile sub form4 de dobEnzi pentru depozitele la termen 5i$sau instrumentele de economisire
realizate 6ncepEnd cu data de l ianuarie 200+ inclusiv sunt venituri neimpozabile
2a urmare pentru aceste venituri nu i se va re7ine contribuabilului nici un impozit.
112. A persoanG fizicG obHine n anul 2$1$ urmGtoarele venituri brute din dividende:
a) l .$$$ lei de la / 8!K8 8;
b) 2.$$$ lei de la / 23;8 8.
4eterminaHi impozitul pe veniturile din investiHii care i se va reHine persoanei fizice.
Impozitul pe veniturile din investitii ! (.000'(* >2.000'(* ! (0 > %20 ! "#0 lei
11-. /ine are obligaHia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dob#nzi obHinute de persoane fizice5
Impozitul pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice, se calculeaza, se retine si se vireaza la stat de catre platitorii
acestor venituri.
11*. A persoanG fizicG deHine ca locuinHG de domiciliu o casG n 2ucureIti cu o valoare impozabilG de .$% leiEmp Ii cu o
suprafaHG utilG de .$ mp) construitG n anul 2$$+. !a 1+ aprilie 2$1$ persoana fizicG mai ac7iziHioneazG tot n 2ucureIti un
apartament ntr=un bloc cu douG etaje Ii + apartamente) cu o suprafaHG desfGIuratG de +$ mp) cu o valoare impozabilG de .$%
leiEmp) construit n anul 2$$%. ncep#nd cu l iulie 2$1$) persoana fizicG dG spre nc7iriere noul apartament) pentru care nc7eie
un contract de nc7iriere pe trei ani. /oeficientul de corecHie este 2)%$.
4eterminaHi impozitul pe clGdiri care trebuie plGtit de persoana fizicG separat pentru casG Ii pentru apartament) pentru anul
2$1$.
Pentru casa
;uprafa7a desf45urat4 construit4 ! #0. (,2 ! + mp
@aloarea impozabil4 ! + . #0 ! )).%) lei
2oeficientului de corec7ie =>@aloarea impozabil4 ! )).%) . 2,0 ! 20(.()),0 lei
@ec1imea casei este de numai 2 ani !A va beneficia de reducerea valorii impozabile
Pas 5 !plicarea majorrii "atorate suprafe#elor mari
;uprafa7a construit4 nu dep45e5te (&0 mp, nu se aplica ma0orare datorit4 suprafe7ei mari.
Impozit anual ! 20(.()),0 . 0,(* ! 202 lei
Impozitul de plat4 ! impozitul anual ! 202 lei
Pentru apartament
;uprafa7a desf45urat4 construit4 ! &0 mp
@aloarea impozabil4 ! &0. #0 ! "0.%00 lei
@aloarea impozabil4 ! "0.%00 . 2,0 ! (0".)#0 lei
Pentru c4 vec1imea apartamentului este de numai 2 ani persoana fizic4 nu va beneficia de reducerea valorii impozabile
datorit4 anului termin4rii
3eoarece suprafa7a construit4 nu dep45e5te (&0 mp, nu se va aplica ma0orare datorit4 suprafe7ei mari.
Impozit anual ! (0".)#0 . 0,(* ! (0& lei
Pentru apartament se va pl4ti impozitul numai pentru perioada mai-decembrie, adic4 pentru # luni. 8ns4 pentru cel de-al
doilea imobil valoarea impozitului se ma0oreaz4 cu (&*, 6ntrucEt este prima cl4dire 6n afara celei dedomiciliu. Ja0orarea nu
se va aplica 6n lunile 6n care imobilul a fost dat spre 6nc1iriere Ja0orarea se aplic4 pentru perioada mai-iunie , impozitul de
plat4 ! (0&. 2$(2. (,(& > (0& . $(2 ! 20.(% > &2,&0 ! )2,% ! )% lei.
11+. A societate comercialG are nregistratG n contabilitate o clGdire cu o valoare de inventar de .$$.$$$ lei) amortizatG
integral. /ota de impozit stabilitG prin 7otGr#re a consiliului local este de $)+<.
4eterminaHi impozitul pe clGdire care trebuie plGtit de respectiva societate comercialG.
@aloarea impozabil4 ! valoarea de intrarea a cl4dirii. 8n cazul cl4dirilor amortizate integral, valoarea imp. se reduce cu (&*
@aloarea impozabil4 ! #00.000 . ((00* - (&*) ! #0.000 lei
Impozitul pe cl4diri ! 0,&* . #0.000 ! %."00 lei
11%. A instituHie de nvGHGm#nt preuniversitar deHine un teren n intravilan destinat construcHiilor n suprafaHG de +$$ mp) din
care 1$$ mp sunt ocupaHi de o clGdire. (aloarea impozabilG a terenului este de &.*$. leiE7a.
4eterminaHi impozitul pe teren datorat bugetului local.
?erenurile apar7inEnd institu7iilor de 6nv474mEnt preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren
11&. /are sunt bonificaHiile care pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren5
2onform legii se poate acorda o bonifica7ie pentru plata cu anticipa7ie a impozitului pe teren, datorat pentru 6ntregul an de
c4tre contribuabili, pEn4 la data de %( martie inclusiv a anului respectiv de pEn4 la (0*, cu condi7ia ca ea s4 fie stabilit4 prin
Sot4rEre a 2onsiliului Iocal. (2od fiscal, art. 20, alin. 2).
11.. A persoanG fizicG deHine un autoturism cu o capacitate cilindricG de 2.*$$ cm
-
. (aloarea impozitului asupra
mijloacelor de transport este de -% lei E 2$$ cm
-
.
Ltiind cG persoana fizicG a ac7iziHionat automobilul pe data de 1. februarie 2$1$) determinaHi cuantumul impozitului asupra
mijloacelor de transport de platG cGtre bugetul local pentru anul 2$1$.
Baza impozabil4 ! 2"00$200 ! (2 frac7iuni de 200cm%
Impozitul asupra mi0loacelor de transport ! % . (2 ! "%2 lei
Cum4r luni 6n care autoturismul a fost de7inut ! (0
?a.a asupra mi0loacelor de transport de plat4 ! "%2. (0$(2 ! %0 lei
11,. A persoanG fizicG deHine n proprietate ntr=un oraI) n anul fiscal 2$1$) un apartament situat ntr=un imobil cu douG
etaje) fiecare etaj cu douG apartamente) construit n anul 1,,$) cu pereHii din beton armat) cu instalaHii de apG)
canalizare) electrice Ii de ncGlzire) n suprafaHG construitG desfGIuratG de +& m
2
. !ocalitatea unde se aflG imobilul a fost
ncadratG la rangul '') zona 4) cu un coeficient de corecHie de 2)1$.
tabiliHi impozitul pe clGdire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2$1$) Itiind cG valoarea impozabilG
unitarG a fost stabilitG de consiliul local la .$% leiEm
2
) iar plata impozitului se face integral p#nG la data de -1 martie 2$1$
0prin 7otGr#rea consiliului local) pentru plata anticipatG a impozitului pe clGdiri se acordG bonificaHia maximG prevGzutG n
/odul fiscal) de 1$<).
Impozit annual!&).#0.2.(.0.(*!+) lei
Bonificatie!+) .(0*! (0 lei
Impozit de plata!+)-(0 ! #) lei.
(6ntrucEt vec1imea casei este de numai (# ani persoana fizic4 nu va beneficia de reducerea valorii impozabile
datorit4 anului termin4rii
3eoarece suprafa7a construit4 nu dep45e5te (&0 mp, nu se va aplica ma0orare datorit4 suprafe7ei mari.)
12$. n anul fiscal 2$1$) o persoanG fizicG deHine n proprietate un autoturism nmatriculat n "om#nia) cu o capacitate
cilindricG de 1..,+ cm
-
.
/alculaHi impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar Itiind cG valoarea impozitului unitar este stabilitG de
consiliul local la 1. lei E 2$$ cm
-
sau fracHiune de capacitate) iar plata impozitului se face integral p#nG pe -1 martie 2$1$
0prin 7otGr#rea consiliului local) pentru plata anticipatG a impozitului pe clGdiri se acordG bonificaHia maximG prevGzutG n
/odul fiscal, de (0*).
Cr unit47i de 200 cm% ! (#+&$200 ! (0
Impozit anual ! (0 . (# ! (#0 lei
Bonifica7ie ! (#0 . (0* ! (# lei
Impozit de plat4 ! (#0 9 (# ! (2 lei
121. /ine datoreazG impozitul pe clGdiri) respectiv taxa pe clGdiri5
Impozitul pe cl4diri este datorat de proprietarii cl4dirilor.
?a.a pe cl4diri este datorat4 de persoanele 0uridice care au concesionate, 6nc1iriate, primite sau luate 6n folosin74 cl4diri
proprietate public4 sau privat4 a statului ori a unit47ilor administrativ-teritoriale.
122. /um se calculeazG impozitul pe clGdiri n cazul n care proprietarul este o persoanG fizicG ce deHine n proprietate
doar o clGdire5
8n cazul persoanelor fizice, impozitul pe cl4diri se calculeaz4 prin aplicarea cotei de impozitare de 0,(* la valoarea
impozabil4 a cl4dirii.
@aloarea impozabil4 a cl4dirii, e.primat4 6n lei, se determin4 prin 6nmul7irea suprafe7ei construite desf45urate a
acesteia, e.primate 6n metri p4tra7i, cu valoarea impozabil4 corespunz4toare, e.primat4 6n lei$m2 (a0ustat4 cu un coeficient
de corec7ie 6n func7ie de rangul localit47ii 5i zona 6n cadrul localit47ii). 8n cazul unui apartament amplasat 6ntr-un bloc cu mai
mult de % niveluri 5i # apartamente, coeficientul de corec7ie se reduce cu 0,(0.
@aloarea impozabil4 a cl4dirii,se reduce 6n func7ie de anul termin4rii acesteia, dup4 cum urmeaz4:
a. cu 20*, pentru cl4direa care are o vec1ime de peste &0 de ani la data de ( ianuarie a anului fiscal de referin74/
b. cu (0*, pentru cl4direa care are o vec1ime cuprins4 6ntre %0 de ani 5i &0 de ani inclusiv, la data de (ianuarie a anului
fiscal de referin74.
8n cazul cl4dirii utilizate ca locuin74, a c4rei suprafa74 construit4 dep45e5te (&0 de metri p4tra7i, valoarea impozabil4 a
acesteia se ma0oreaz4 cu cEte &* pentru fiecare &0 metri p4tra7i sau frac7iune din ace5tia.
3ac4 dimensiunile e.terioare ale unei cl4diri nu pot fi efectiv m4surate pe conturul e.terior, atunci suprafa7a construit4
desf45urat4 a cl4dirii se determin4 prin 6nmul7irea suprafe7ei utile a cl4dirii cu un coeficient de transformare de (,20.
12-. /um se calculeazG impozitul pe clGdiri n cazul unei persoane juridice5
8n cazul persoanelor 0uridice, impozitul pe cl4diri se calculeaz4 prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de
inventar a cl4dirii.
2ota de impozit se stabile5te prin 1ot4rEre a consiliului local 5i poate fi cuprins4 6ntre 0,2&* 5i (,&0*inclusiv.
8n cazul unei cl4diri care nu a fost reevaluat4 6n ultimii % ani anteriori anului fiscal de referin74, cota impozitului pe cl4diri se
stabile5te de consiliul local$2onsiliul Keneral al Junicipiului Bucure5ti 6ntre &* 5i (0* 5i se aplic4 la valoarea de inventar
a cl4dirii 6nregistrat4 6n contabilitatea persoanelor 0uridice, pEn4 la sfEr5itul lunii 6n care s-a efectuat prima reevaluare.
8n cazul unei cl4diri a c4rei valoare a fost recuperat4 integral pe calea amortiz4rii, valoarea impozabil4 se reduce cu (&*.
12*. /are este scadenHa de platG a impozitului pe clGdiri5
%( martie 5i %0 septembrie
12+. /ine sunt contribuabilii impozitului pe teren) respectiv taxei pe teren5
2ontribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.
?a.a pe teren este datorat4 de persoanele care au concesionate, 6nc1iriate, primite sau luate 6n folosin74 cl4diri proprietate
public4 sau privat4 a statului ori a unit47ilor administrativ-teritoriale.
12%. /um se fundamenteazG impozitul pe teren pentru un teren situat n intravilan) la altG categorie de folosinHG dec#t cea
de teren pentru construcHii5
8n cazul unui teren amplasat 6n intravilan, 6nregistrat 6n registrul agricol la alt4 categorie de folosin74 decEt cea de terenuri cu
construc7ii, impozitul pe teren se stabile5te prin 6nmul7irea suprafe7ei terenului, e.primat4 6n 1ectare, cu impozitul unitar, iar
acest rezultat se 6nmul7e5te cu un coeficient de corec7ie.
12&. /are sunt contribuabilii n cazul impozitului asupra mijloacelor de transport5
Persoanele care de7in 6n proprietate un mi0loc de transport datoreaz4 impozitul asupra mi0loacelor de transport.
8n cazul unui mi0loc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 6ntreaga durat4 a acestuia,
impozitul pe mi0locul de transport se datoreaz4 de locatar.
12.. /um se stabileIte cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport n cazul autove7iculelor5
Impozitul pe mi0locul de transport se calculeaz4 6n func7ie de capacitatea cilindric4 a acestuia, prin 6nmul7irea num4rului de
unit47i de 200 de cm% sau frac7iuni din acestea (determinate prin 6mp4r7irea capacit47ii cilindice la 200, iar rezultatul rotun0it
la 6ntreg prin ad4ugare) cu impozitul unitar.
12,. A persoanG fizicG deHine ca primG locuinHG) n afara celei de domiciliu) o proprietate n mediul urban) av#nd o suprafaHG
utilG de %$ m
2
) iar valoarea impozabilG unitarG .$% leiEm
2
. !a subsol) clGdirea are o pivniHG nelocuibilG) proprietatea
contribuabilului) cu o suprafaHG utilG de . m
2
. /lGdirea a fost construitG n anul 1,+$) fiind ac7iziHionatG de contribuabil la
data de 2+ ianuarie 2$1$. /oeficientul de corecHie pozitivG a valorii impozabile este 2)%) iar apartamentul este situat ntr=o
clGdire cu - niveluri Ii , apartamente.
4eterminaHi impozitul pe clGdiri de platG n 2$1$ pentru aceastG proprietate a contribuabilului.
Pentru locuinta:
; desfasurata! 0'(.2!)2 mp
Reducere coeficient corectie AAA2.-0.(!2.&
;tabilire valoare impozabila:
)2mp'#0lei$mp!&#0%2 lei
&#0%2'2.&!("&0#0 lei
Reducere 20* vec1imeA&0 ani AAA ("&0#0'0.#!((0"
2alcul impozit anual! ((0"'0.(*!(().0)AAA(( lei
Ja0orare prima locuinta in afara de cea de domiciliu:
(('(.(&!(%%."0AAA (%% lei $ an
(%%$(2!((.0# AAA (( lei $luna
(('(( luni! (2( lei pt anul 20(0
Pentru pivnita:
;uprafata desfasurata ! #'(.2!+. mp
+.'(#0$2)!%##.# lei
%##.#'0.(*!%.#)AAA " lei impozit datorat pentru pivnita pt. 20(0
"$(2!0.%% lei$luna
0.%%'((! %.)AAA " lei impozit datorat pentru pivnita pt. 20(0
@ar.2. @al. Imp. ,p. ! 0 ' (.2 ' #0 ! &#.0%2 lei
@al. Imp. Pivni74 ! # ' (.2 ' #0 ' &0* ! %.##,# lei
@al imp. ?ot. ! ( +00,#(ei
Imp. ! 0.(* ' (.+00,# ' (.(& ' 0.# ' (2. - 0.() ' (( $ (2 ! (%0,& lei
1-$. A societate comercialG cu sediul n 2ucureIti deHine n proprietate o clGdire cu o suprafaHG construitG desfGIuratG
de 2$$ m
2
) av#nd o valoare contabilG 0de inventar) de &+.$$$ lei recuperatG integral pe calea amortizGrii. /ota de
impozit pe clGdiri stabilitG de cGtre consiliul local a fost de 1<.
G se determine impozitul pe clGdire anual datorat de persoana juridicG.
Reducere valoare impozabila cu (&*AAA )&.000'0.#&!%.)&0
Impozit ! %.)&0'(*!%).& leiAA %# lei impozit pe cladire anual
1-1. A societate comercialG cu sediul n 2ucureIti deHine n proprietate o clGdire cu o suprafaHG construitG desfGIuratG de
2$$ m
2
. /lGdirea a fost reevaluatG ultima datG n anul 2$$% la o valoare de 1+$.$$$ lei. /ota de impozit pe clGdiri stabilitG
de cGtre consiliul local a fost de 1< pentru clGdirile reevaluate si de 1$< pentru clGdirile nereevaluate.
G se determine impozitul pe clGdire anual datorat de persoana juridicG n 2$1$.
(&0.000'(0*!(&.000 lei
1-2. A societate comercialG cu sediul n 2ucureIti deHine n proprietate o clGdire cu o suprafaHG construitG
desfGIuratG de 2$$ m
2
. /lGdirea a fost reevaluatG ultima datG n anul 2$$& la o valoare de 1+$.$$$ lei. /ota de
impozit pe clGdiri stabilitG de cGtre consiliul local a fost de 1< pentru clGdirile reevaluate Ii de 1$< pentru clGdirile
nereevaluate. G se determine impozitul pe clGdire anual datorat de persoana juridicG n 2$1$.
(&0.000'(*!(.&00 lei
1--. A persoanG fizicG deHine ncep#nd cu luna decembrie 2$$, un autoturism cu o capacitate cilindricG de 1..2$ cm
-
.
4eterminaHi impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2$1$ n condiHiile n care impozitul unitar este de 1. lei E 2$$
cm
-
.
(#20$200! +.( AAA (0 fractiuni
(0'(#!(#0 lei
1-*. A persoanG fizicG deHine un autoturism cu o capacitate cilindricG de 2.%2$ cm
-
) ac7iziHionat la data de 2$ mai 2$1$.
'mpozitul unitar este de &2 lei E2$$ cm
-
.
4eterminaHi impozitul de platG n 2$1$.
220$200! (%.( AAA (" fractiuni
("')2 !(00# lei$an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de ( iunie 200#AAA ) luni
(00#$(2!#" lei$luna
#"')!&## lei de plata in 20(0, termen de plata %0 septembrie
1-+. A persoanG fizicG deHine ncep#nd cu 1$ aprilie 2$1$ un teren arabil de 1$ 7ectare n extravilan n zona 8.
4eterminaHi impozitul de platG dacG impozitul unitar este de *- leiE7a) iar coeficientul de corecHie este de +)$$.
(0 1a'"%'&!2(&0 lei$an
2(&0$(2!()+.() lei$luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu ( mai 200#AAA # luni
#'()+.()!(."%% lei impozit de plata pentru anul 20(0, termen de plata %0 septembrie
1-%. A persoanG fizicG deHine ncep#nd cu 1$ iunie 2$1$ un teren arabil n intravilan de 1$ 7ectare.
4eterminaHi impozitul de platG dacG impozitul unitar este de -, leiE7a) iar coeficientul de corecHie este de -)$$.
(0 1a'%+!%+0 lei
%+0'%!(.()0 lei$an
(()0$(2!+),&0 lei$luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu ( iulie 200#AAA luni
+),&0'!&#& lei de plata pentru anul 20(0, termen de plata %0 septembrie
1-&. A persoanG fizicG deHine un autoturism cu o capacitate cilindricG de l ..,& cm
-
) ac7iziHionat la data de 2$ mai 2$$,. !a 1+
iunie 2$$, persoana fizicG vinde autoturismul. 'mpozitul unitar este de 1. lei E 2$$ cm
-
.
4eterminaHi impozitul de platG datorat de noul proprietar n 2$$, Ii n 2$1$.
(#+)$200!+."+ fractiuniAAA (0 fractiuni
Pentru anul 200+, persoana datoreaza impozit pt ( luna ! (0'(#'($(2 ! (&
Pentru anul 20(0, persoana nu datoreaza impozit pt ca nu mai detine autoturismul
1-.. A persoanG fizicG deHine o clGdire pentru care impozitul anual este de l .$$$ lei. 'mobilul este singura proprietate a
contribuabilului) fiind Ii locuinHa de domiciliu.
Ltiind cG imobilul a fost ac7iziHionat la data de 1+ februarie 2$$& Ii a fost v#ndut la data de 12 noiembrie 2$$,) determinaHi
impozitul de platG n 2$$, Ii n 2$1$.
Pentru anul 200+, persoana datoreaza impozit de la ( ianuarie pana la %( noiembrie AA(( luni
200+ ! (000 . (($(2 ! +(, ! +20
Pentru anul 20(0, persoana nu datoreaza impozit deoarece a vandut cladirea
20(0! impozit 0
1-,. A societate comercialG nregistratG n scop de ;(8 realizeazG n luna mai urmGtoarele operaHiuni:
ac7iziHioneazG 1.$$$ Ng deIeuri metale neferoase la preHul de l)+ leiENg) preH fGrG ;(8;
ac7iziHioneazG 2.$$$ Ng fructe la preH de 2)$ leiENg) preH fGrG ;(8;
livreazG l .+$$ Ng fructe la preHul de 2)+ leiENg) preH fGrG ;(8.
4eterminaHi ;(8 de platG sau de recuperat aferentG lunii mai. ;oate ac7iziHiileElivrGrile se fac pe plan intern de la E
cGtre persoane nregistrate n scop de ;(8.
3e5euri metale neferoase - se supun regimului de ta.are invers4 (""2!""2))
?@, deductibil ! (.000. (,& . (+* > 2.000 . 2,0 . (+* ! (.0"& lei
?@, colectat ! (.000 . (,& . (+* > (&00 . 2,& . (+* ! ++),& lei
?@, deductibil A ?@, colectat => ?@, de recuperat ! (.0"& 9 ++),& ! *&)+ lei
1*$. A persoanG juridicG nregistratG n scop de ;(8 care activeazG n domeniul producHiei de mobilier realizeazG n luna
iunie urmGtoarele operaHiuni:
- ac7iziHii de masG lemnoasG pe picior utilizatG ca materie primG: .+$.$$$ lei) preH fGrG ;(8;
- ac7iziHii de materiale consumabile n valoare de 2+$.$$$ lei) preH fGrG ;(8;
- nregistreazG facturi pentru cazarea personalului trimis n delegaHie) n valoare de 2+.$$$ lei) preH fGrG ;(8;
- ac7iziHioneazG produse alcoolice Ii din tutun destinate activitGHii de protocol n valoare de 1+.$$$ lei) preH fGrG ;(8;
- livreazG produse finite 0mobilier) n valoare de l .*+$.$$$ lei) preH cu ;(8.
4eterminaHi ;(8 aferentG lunii iunie. Ltiind cG la sf#rIitul lunii mai societatea raportase ;(8 de recuperat n valoare de 2.+$$
lei) determinaHi care este valoarea ;(8 pe care societatea o datoreazG cGtre bugetul statului la sf#rIitul lunii iunie. ;oate
operaHiunile se desfGIoarG n "om#nia) furnizorii Ii clienHii fiind persoane nregistrate n scop de ;(8 n "om#nia.
- ac1izi7iile de mas4 lemnoas4 pe picior - ?@, deductibil 5i un ?@, colectat 6n valoare de #&0.000. (+* ! ((.&00 lei
- ac1izi7iile de materiale consumabile - ?@, deductibil de 2&0.000 . (+* ! ").&00 lei/
- prestarea de servicii de cazare (cota de +*),- ?@, deductibil - 2&.000. +* ! 2.2&0 lei/
- pentru ac1izi7ionarea de produse alcoolice 5i din tutun destinate activit47ii de protocol ?@, nedeductibil
?@, deductibil ! ((.&00 > ").&00 > 2.2&0 ! 2((.2&0 lei
- ac1izi7iile de mas4 lemnoas4 pe picior genereaz4 un ?@, deductibil 5i un ?@, colectat 6n valoare de
#&0.000 . (+* ! ((.&00 lei
- pentru livrarea de produse finite ?@, colectat ! (."&0.000 . ((+$((+) ! 2%(.&(2,( lei
?@,colectat4 ! ((.&00 > 2%(.&(2,( ! %+%.0(2,( lei
?@, colectat A ?@, deductibil ?@, de plat4 ! %+%.0(2,( 9 2((.2&0 ! (#(.)2,( lei
?@, de plat4 la buget ! (#(.)2,( 9 2.&00 ! ()+.22,( lei
1*1. n luna iulie) o persoanG juridicG plGtitoare de ;(8 realizeazG operaHiunile:
= livrGri de bunuri pe piaHa internG n valoare de 22$.$$$ lei) preH fGrG ;(8) ;(8 1,<;
prestGri de servicii pe piaHa internG scutite cu drept de deducere n valoare de 11$.$$$ lei;
prestGri de servicii pe piaHa internG scutite fGrG drept de deducere n valoare de 1.$.$$$ lei;
ac7iziHii de mGrfuri n valoare de 1$$.$$$ lei) preH fGrG ;(8) ;(8 1,<) destinate n ntregime operaHiunilor cu drept de
deducere;
ac7iziHii de materiale consumabile Ii servicii n valoare de 1,$.$$$ lei) preH fGrG ;(8) ;(8 1,<) din care &$< sunt
destinate activitGHilor cu drept de deducere si -$< activitGHilor fGrG drept de deducere.
4eterminaHi ;(8 de platG n luna iulie.
8ntrucEt societatea a 7inut eviden7a aprovizion4rilor separat pentru activit47ile cu drept de deducere 5i pentru activit47ile f4r4
drept de deducere vom lua 6n calculul ?@,-ului deductibil numai acele ac1izi7ii destinate realiz4rii opera7iunilor cu drept de
deducere, nefiin" necesar utilizarea pro$ratei
?@, deductibil ! (00.000 . (+* > (+0.000 . )0* . (+* ! "".2)0 lei
?@, colectat ! 220.000. (+* ! "(.#00 lei
?@, colectat G ?@, deductibil ?@, de recuperat ! "".2)0 9 "(.#00 ! 2.")0 lei
1*2. n luna august) o societate plGtitoare de ;(8 realizeazG urmGtoarele operaHiuni:
exporturi 0n afara /omunitGHii) n valoare de *$$.$$$ lei;
livrGri de bunuri pe piaHa internG cGtre persoane fizice n valoare de 2+$.$$$ lei) preH fGrG ;(8) ;(8 1,<;
prestGri de servicii pe piaHa internG scutite fGrG drept de deducere n valoare de 2$$.$$$ lei;
ac7iziHii de materii prime Ii materiale consumabile de pe piaHa internG n valoare de %$$.$$$ lei) preH fGrG ;(8) ;(8
1,<) destinate realizGrii activitGHilor firmei;
beneficiazG de prestGri de servicii de la terHi n valoare de +%$.$$$ lei; preHul include ;(8 1,<. Li acestea sunt
destinate realizGrii tuturor activitGHilor societGHii.
4eterminaHi ;(8 de platG cGtre bugetul statului n luna august 0pro=rata se rotunjeIte la ntregul imediat urmGtor).
8ntrucEt societatea nu a reflectat separat ac1izi7iile destinate opera7iunilor cu drept de deducere 5i cele destinate opera7iunilor
f4r4 drept de deducere, vom calcula ?@, deductibil aferent tuturor ac1izi7iilor 5i apoi, pe baza proratei, ?@, ce poate fi
dedus .
?@, deductibil ! 00.000. (+* > &0.000 . ((+$((+) ! 20%."((,)) lei
Pro rata ! (livr4ri cu drept de deducere) $ (total livr4ri) ! ("00.000 > 2&0.000) $ ("00.000 > 2&0.000 > 200.000) ! &0.000 $
#&0.000 ! &%)*&< C &&<
?@, ce poate fi dedus ! 20%."((,)) . ))* ! (&.2),0 lei
?@, colectat ! 2&0.000. (+* ! ").&00 lei
?@, colectat G ?@, ce poate fi dedus ! ?@, de recuperat ! (&.2),0 9 ").&00 ! (0+.(2),0 lei
1*-. 8gentul economic 9 ac7iziHioneazG de la producGtorul @ o cantitate de 1.$$$ perec7i de pantofi la preHul de producHie de
2+$ leiEperec7e) preH fGrG ;(8. 1roducGtorul @ decide acordarea unui discount de 1$< pentru aceastG comandG. 8gentul
economic 9 aplicG un adaos comercial de -$< la preHul de ac7iziHie al pantofilor) dupG care vinde .$$ de perec7i agentului
economic O Ii 2$$ de perec7i agentului economic P. 'ntruc#t agentul economic O este un vec7i client) 9 decide sG i acorde un
discount de +< la v#nzarea celor .$$ de perec7i de pantofi.
Ltiind cG toHi agenHii economici participanHi la circuit sunt nregistraHi n scop de ;(8 n "om#nia) iar toate operaHiunile au
loc n "om#nia) determinaHi ;(8 de platG sau de recuperat pentru agentul economic 9.
Pre7 de ac1izi7ie f4r4 ?@, ! Pre7 de produc7ie pantofi - 3iscount ! 2&0 9 2&0 . (0* ! 22& lei $ perec1e
?@, deductibil ! 22& . (.000 . (+* ! "2.)&0 lei
,daos comercial ! 22&. %0* ! ),& lei $ perec1e
Pre7 vEnzare f4r4 ?@, ! 2+2,& lei $ perec1e
Pentru vEnzarea c4tre T ! 2+2,& - &* . 2+2,& ! 2+2,& - (",% ! 2)),#) lei$perec1e
?@, colectat ! 2)),#). #00 .(+* ! "2.2%,2" lei
Pre7 vEnzare c4tre U ! 2+2,& lei $ perec1e
?@, colectat ! 2+2,& . 200 . (+* ! ((.((& lei
?@, colectat ! "2.2%,2" > ((.((& ! &%.%&(,2" lei !A &%.%&( lei
?@, colectat A ?@, deductibil => ?@, de plat4 ! &%.%&( 9 "2.)&0 ! (0.0( lei
1**. A societate comercialG ac7iziHioneazG un mijloc fix pentru care plGteIte un avans de -$< din valoare n luna iulie) urm#nd
ca restul de &$< sG fie ac7itat n luna septembrie) atunci c#nd mijlocul fix i este livrat. Kactura este fGcutG pentru ntreaga
valoare n luna iulie.
4acG valoarea mijlocului fix este de +$$.$$$ lei) preH fGrG ;(8) determinaHi ;(8 deductibilG aferentG lunii iulie.
?@, devine e.igibil4 la data facturii astfel c4 societatea 65i 6nregistreaz4 6n luna iulie 200# un ?@, deductibil de &00.000.
(+* ! +&.000 lei.
1*+. A societate comercialG ac7iziHioneazG n luna martie mGrfuri n valoare de *$.$$$ lei fGrG ;(8) pe care le ac7itG n
proporHie de %$< n luna martie Ii de *$< n luna aprilie. Kactura de ac7iziHie este emisG n luna martie. ;ot n luna martie
societatea factureazG cGtre clienHi mGrfuri n valoare de +$.$$$ lei) preH fGrG ;(8) pentru care va primi contravaloarea
integral n luna aprilie.
4eterminaHi ;(8 de platG sau de recuperat aferentG lunii aprilie) Itiind cG toate operaHiunile au loc n "om#nia) ntre persoane
nregistrate n scop de ;(8 n "om#nia.
?@, devine e.igibil4 la data livr4rii sau data factur4rii. ,stfel, ?@,-ul aferent ac1izi7iilor este e.igibil 6n luna martie, iar
?@,-ul aferent livr4rilor este e.igibil tot 6n luna martie , pentru luna aprilie societatea nu are de pl4tit sau de recuperat,
6ntrucEt ea nu a desf45urat opera7iuni impozabile cu e.igibilitate 6n luna aprilie.
1*%. ocietatea comercialG 8!K8 8) cu sediul n 2ucureIti Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) livreazG mGrfuri
cGtre / 23;8 "!) cu sediul n ibiu si nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia. :Grfurile sunt livrate n data de 1$
februarie 2$1$) fiind transportate de la 2ucureIti la ibiu. / 8!K8 8 factureazG operaHiunea n data de + martie 2$1$.
1recizaHi data la care ;(8 este exigibilG.
?@, devine e.igibil4 la data faptului generator sau la data factur4rii, dac4 factura este emis4 6naintea faptului generator. 2um
faptul generator este 6n data de (0 februarie 20(0 5i factura este 6n data de & Jartie 20(0 e.igibilitatea ?@, intervine
6n data de (0 februarie 20(0.
1*&. electaHi dintre operaHiunile prezentate mai jos acele operaHiuni pentru care este aplicatG cota redusG de ;(8 de ,<:
a) prestGri de servicii medicale;
b) ivrGri de produse ortopedice;
c) livrGrile de organe) de s#nge Ii de lapte de provenienHG umanG;
d) livrarea de manuale Icolare;
e) activitatea de nvGHGm#nt;
f) dreptul de intrare la muzee;
g) cazarea n cadrul sectorului 7otelier;
<pera7iunile pentru care se aplic4 cota redus4 de +* sunt: b, d, f, g/
1*.. A societate comercialG) 8) produce o cantitate de 2.$$$ sticle de vin spumos a $)&+ lEsticlG la un preH de producHie de .
leiEsticlG. ocietatea 8 vinde cGtre societatea 2 cele 2.$$$ de sticle n luna aprilie. (aloarea accizei specifice pentru vinul
spumos este de -*)$+ euroE7l produs) iar cursul de sc7imb este de *)2%.. leiEeuro.
4eterminaHi valoarea accizei Ii a ;(8 aferente lunii aprilie pe care trebuie sG le declare societatea 2 la administraHia
financiarG) dacG 2 nu mai realizeazG nicio altG operaHiune n luna aprilie.
;ocietatea B este comerciant, nu produc4tor, ca urmare ea nu are obliga7ii declarative 6n ceea ce prive5te accizele.
Pentru determinarea ?@,-ului de declarat trebuie s4 determin4m pre7ul f4r4 ?@, la care B va cump4ra de la ,. ,cest pre7 !
Pre7 de produc7ie > ,cciza
Pre7 de ac1izi7ie f4r4 ?@, ! (2.000 . #) > (%",0& . ",2## . 2.000 . 0,)& $ (00) ! (.000 > 2(#0,2+ ! (#.(#0,2+ lei
?@, deductibil ! (#.(#0,2+ . (+* %."&",2& lei
3eci societatea trebuie s4 declare un ?@, de recuperat de %."&",2& lei.
1*,. !a inventarierea de la sf#rIitul exerciHiului financiar se constatG lipsa unui mijloc fix n valoare de 2$.$$$ lei) care a fost
amortizat contabil n proporHie de -$<) lipsa nefiind imputabilG.
3xplicaHi tratamentul fiscal din punct de vedere al ;(8 Ii precizaHi suma de ;(8 generatG) dacG este cazul.
Bunul constatat lips4 6n gestiune 5i neimputabil este o livrare c4tre sine pentru care societatea comercial4 trebuie s4
colecteze ?@,.
@al ramasa de amortizat ! 20.000 ' )0* ! (".000 (".000'(+* ! 20
1+$. Dn furnizor acordG clientului sGu n momentul facturGrii mGrfurilor o reducere comercialG.
G se determine ;(8 aferentG mGrfurilor v#ndute de cGtre furnizor) cunosc#nd urmGtoarele:
1reH de v#nzare: 2.$$$ lei;
"abat 1$< acordat pentru mGrfurile v#ndute.
Baza de impozitare ?@, ! Pret vinz 9 rabat ! 2.000 9 2000 . (0* ! 2.000 - 200 ! (.#00 lei
?@, (+* . (.#00 ! %"2 lei
1+1. Dn furnizor acordG clientului sGu n momentul facturGrii mGrfurilor reduceri comerciale.
G se calculeze ;(8 aferentG mGrfurilor v#ndute de cGtre furnizor) cunosc#nd urmGtoarele:
1reH de v#nzare: 2.$$$ lei;
"abat 1$< Ii remizG +< acordate pentru mGrfurile v#ndute.
Rabat (0*: 2.000 lei . (0* ! 200 lei
Remiz4 &*: (2.000 -200) . &* ! +0 lei
Baza de impozitare ?@,: 2.000 - 200 - +0 lei ! (.)(0 lei
?@,: (.)(0 . (+* ! %2& lei
1+2. e importG din D8 produse finite spre a fi comercializate.
G se calculeze ;(8 datoratG n vamG) n condiHiile n care se cunosc urmGtoarele date:
(aloarea n vamG a mGrfurilor: *$.$$$ lei;
;axe vamale 1$<) comision vamal $)+<;
'mportatorul nu beneficiazG de certificat de am#nare la plata ;(8 n vamG.
Baz4 de impozitare ?@, ! v.in vama>ta.a vama> com. vamal ! "0.000 > "0.000'(0* > "0.000'0,&* ! "".200 lei
?@, (+* ! "".200 lei . (+* ! #.%+# lei
1+-. ocietatea K"86/A) cu sediul n Germania Ii nregistratG n scop de ;(8 n Germania) Ii trimite doi angajaHi n
"om#nia pentru a nc7eia un contract cu societatea / 8!K8 "!) cu sediul n "om#nia Ii nregistratG n scop de ;(8 n
"om#nia. /onform nHelegerii) c7eltuielile de cazare ale angajaHilor societGHii K"86/A vor fi facturate de cGtre 7otelul din
"om#nia cGtre / 8!K8 "!) care le va refactura cGtre K"86/A.
1recizaHi regimul de ;(8 aplicabil facturilor emise de / 8!K8 "! societGHii K"86/A) precum Ii suma de ;(8 colectatG)
dacG este cazul) Itiind cG valoarea cazGrii fGrG ;(8 este de *.$$$ lei.
Sotelul din Romania va factura cazarea, cu cota de ?@, +* catre ,IH, ;RI din Romania.
,IH, ;RI din Romania va refactura catre firma Hranco din Kermania tot cu tva +* deorece serviciile de cazare au fost
efectuate in Romania. (conf. ,rt.(%% alin". lit.a)
?@, ! "000'+* ! %0 lei
1+*. 1recizaHi condiHiile n care la livrarea unui apartament dintr=un bloc cGtre o persoanG fizicG se poate colecta ;(8 cu
cota de +<.
Iocuin7a sa aiba o suprafa74 util4 de ma.imum (20 m
2
, a c4rei valoare, inclusiv a terenului pe care este construite, nu
dep45e5te suma de %#0.000 lei, e.clusiv ta.a pe valoarea ad4ugat4, 2ota redus4 se aplic4 numai 6n cazul locuin7elor care 6n
momentul vEnz4rii pot fi locuite ca atare. 2ota indiviz4 a terenului aferent locuin7ei nu poate dep45i suprafa7a de 2&0 m
2
,
inclusiv amprenta la sol aferent4 fiec4rei locuin7e. <rice persoan4 nec4s4torit4 sau familie poate ac1izi7iona o singur4
locuin74 cu cota redus4 de &*, respectiv:
1. 6n cazul persoanelor nec4s4torite, s4 nu fi de7inut 5i s4 nu de7in4 nicio locuin74 6n proprietate pe care au ac1izi7ionat-o cu
cota de &*/
2. 6n cazul familiilor, so7ul sau so7ia s4 nu fi de7inut 5i s4 nu de7in4, fiecare sau 6mpreun4, nicio locuin74 6n proprietate pe
care a$au ac1izi7ionat-o cu cota de &*/
1++. A societate nc7iriazG una dintre clGdirile pe care le deHine unei alte societGHi. 'ntruc#t nu a optat pentru taxare)
nc7irierea se face aplic#nd regimul de ;(8 scutit fGrG drept de deducere. ocietatea doreIte sG refactureze Ii utilitGHile
aferente 0curent) gaze) apG) Ii doreIte sG aplice Ii acestora regimul de scutit fGrG drept de deducere) consider#ndu=le
c7eltuieli accesorii care trebuie sG urmeze acelaIi regim ca Ii operaHiunea de bazG.
3ste corect5 8rgumentaHi.
Cu este corect. ,ceste c1eltuieli nu pot fi considerate c1eltuieli accesorii ci trebuie aplicat4 structura de comisionar, respectiv
societatea care le refactureaz4 trebuie s4 considere, din punct de vedere al ?@,, c4 ea 6ns45i realizeaz aceste servicii 5i
trebuie s4 le factureze ca atare.
1+%. A societate plGtitoare de ;(8 este nregistratG la nceputul anului 2$1$ ca av#nd perioadG fiscalG pentru declararea Ii
plata ;(8 trimestrul.
'n luna august 2$1$ realizeazG o ac7iziHie intracomunitarG de bunuri. 3ste prima ac7iziHie intracomunitarG de bunuri pe
care o realizeazG.
3xplicaHi ce perioadG fiscalG trebuie sG foloseascG societatea n 2$1$.
Ia 6nceputul anului societatea aplic4 perioada fiscal trimestrial4, 6ntrucEt 6n luna august 20(0 realizeaz o ac1izi7ie
intracomunitar4 de bunuri 6ncepEnd din luna septembrie 20(0 va aplica perioada fiscal lunar4.
1+&. G se determine ;(8 de platG) cunosc#nd urmGtoarele date:
=venituri obHinute din operaHiuni taxabile care dau drept de deducere: 11+.$$$ lei;
=venituri obHinute din operaHiuni scutite fGrG drept de deducere: +&.+$$ lei;
=bunuri Ii servicii ac7iziHionate at#t pentru realizarea de operaHiuni care dau drept de deducere) c#t Ii de operaHiuni care nu
dau drept de deducere: 1.1,$ lei) din care ;(8 1,$ iei;
=bunuri Ii servicii ac7iziHionate) destinate exclusiv realizGrii de operaHiuni care dau drept de deducere: 11,.$$$ lei) din
care ;(8 1,.$$$ lei.
Pro-rata.. ((&.000 $ (((&.000 >&).000) ! )*
?@, de dedus: (+0 lei . )* ! (2) lei
?@, deductibil4: (+.000 lei > (2) lei ! (+.(2) lei
?@, colectat4.: ((&.000 lei . (+* ! 2(.#&0 lei
?@, de plat4: 2(.#&0 lei 9 (+.(2) lei ! 2.)2% lei
Iegea &)($200%, 2od Hiscal cu modific4rile 5i complet4rile ulterioare, art. (") () - ((() 5i art. (")(
1+.. !a data de -1 martie) din evidenHele contabile s=au centralizat urmGtoarele date:
;(8 de rambursat 0recuperat) din decontul lunii precedente -.2-$ lei
;(8 colectatG &.*%$ lei
;(8 deductibilG 2..+$ lei
ocietatea obHine numai venituri din operaHiuni care dau drept de deducere.
G se calculeze ;(8 care rezultG din regularizarea datelor la sf#rIitul lunii.
?@, de plat4 6n luna martie ! ?@, colectat4 -?@, deductibili4 !)."0-2.#&0 !".(0 lei
?@, de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................%.2%0 lei
?@, de plat4 la %( martie 200) (".(0 lei 9 %.2%0 lei)....................................(.%#0 lei
Iegea &)($200%, 2od Hiscal cu modific4rile 5i complet4rile ulterioare, art. (")(
1+,. /e tipuri de operaHiuni intrG n sfera de aplicare a ;(85
8n sfera de aplicare a ?va 6n RomEnia intr4: livr4rile de bunuri (la intern, intracomunitare, e.portul), ac1izi7iile
intracomunitare, prest4rile de servicii 5i importul.
1%$. /are sunt cotele de ;(8 n "om#nia5
2otele de ?@, sunt (+* 5i +*, &*. Jai pot e.ista opera7iuni scutite cu sau f4r4 drept de deducere, precum 5i opera7iuni
neimpozabile 6n RomEnia.
1%1. /#nd devine exigibilG taxa pe valoarea adGugatG n cazul ac7iziHiilor intracomunitare5
In cazul ac1izi7iilor intracomunitare e.igibilitatea ta.ei intervine 6n cea de-a (&-a zi a lunii urm4toare celei 6n care a
intervenit faptul generator sau la data emiterii facturii dac4 aceasta este emis4 6nainte de cea de-a (&-a zi a lunii urm4toare
celei 6n care a intervenit faptul generator
1%2. / 8!K8 "!) o societate comercialG stabilitG n "om#nia Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) vinde cGtre societatea
23;8) stabilitG si nregistratG n scop de ;(8 n Dngaria) fructe care sunt transportate din "om#nia n Dngaria de cGtre
23;8.
/e operaHiune realizeazG / 8!K8 "! Ii care sunt condiHiile pentru ca / 8!K8 "! sG poatG considera operaHiunea
scutitG cu drept de deducere5
V Iivrarea intracomunitara
V Pentru a factura Lscutit cu drept de deducereM societatea Beta trebuie sa comunice un cod de ?@, valabil si sa e.iste
dovada transportului (documente).
1%-. / 8!K8 "!) o societate comercialG stabilitG n "om#nia Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) vinde cGtre
societatea 23;8) stabilitG Ii nregistratG n scop de ;(8 n Dngaria) fructe care sunt transportate din 2uzGu) de la sediul
societGHii 8!K8) n Aradea) unde 23;8 are o sucursalG.
3xplicaHi ce fel de operaHiune realizeazG 8!K8 Ii care este regimul de ;(8 aplicabil.
Iivrarea incepe si se termina in Ro deci este o livrare interna cu tva (+*.
1%*. / 8!K8 "!) o societate comercialG stabilitG n "om#nia Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) vinde cGtre
societatea 23;8) stabilitG n Dngaria Ii nregistratG n scop de ;(8 n Dngaria) fructe care sunt transportate din "om#nia
n KranHa. 23;8 i comunicG societGHii 8!K8 "! un cod de ;(8 valabil emis de autoritGHile din Dngaria) / 8!K8 "!
deHin#nd si documente de transport care atestG transportul bunurilor din "om#nia n Dngaria. / 8!K8 "!
factureazG aceastG operaHiune cu ;(8 1,<) conform cotei din "om#nia) argument#nd cG nu poate aplica scutirea de
;(8 pentru livrGrile intracomunitare ntruc#t 23;8 nu i furnizeazG un cod valabil de ;(8 emis de autoritGHile din KranHa)
locul unde ajung bunurile.
3ste corect5 8rgumentaHi.
Cu, nu este corect, 6ntrucEt pentru a se aplica scutirea cu drept de deducere la o livrare intracomunitar4 trebuie ca:
- Beta s4-i comunice lui ,IH, un cod de 6nregistrare 6n scop de ?@, valabil, emis de orice stat al Dniunii :uropene,
mai pu7in RomEnia/
- ,IH, s4 ob7in4 documente de transport pentru dovedirea transportului bunurilor din RomEnia 6n Dngaria.
1%+. / 8!K8 "!) o societate comercialG stabilitG n "om#nia Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) ac7iziHioneazG
de la societatea G8:8 "!) stabilitG n 1ortugalia Ii nregistratG n scop de ;(8 n 1ortugalia) fructe care sunt
transportate din 1ortugalia n "om#nia.
/are sunt condiHiile n care / G8:8 "! poate aplica scutire la factura emisG cGtre / 8!K8 "!5
3aca ,lfa comunica un cod valid de tva din Romania si sa e.iste documentele de transport
1%%. / 8!K8 "!) o societate comercialG stabilitG n "om#nia Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) ac7iziHioneazG
de la societatea G8:8) stabilitG n 1ortugalia Ii nregistratG n scop de ;(8 n 1ortugalia) fructe care sunt transportate din
1ortugalia n "om#nia de cGtre G8:8) exist#nd documente de transport n acest sens.
/e operaHiune realizeazG / 8!K8 "! Ii cum va nregistra ;(8 aferentG acestei operaHiuni) Itiind cG fructele ac7iziHionate
vor fi utilizate pentru operaHiuni care dau dreptul de deducere a ;(85
<pera7iunea realizat4 este ac1izi7ie intracomunitar4, impozabil4 6n RomEnia pentru care ;.2. ,IH, ;.R.I. trebuie s4 colecteze
?@,. Pentru c4 frunctele vor fi utilizate pentru opera7iuni cu drept de deducere, societatea 65i va e.ercita 5i dreptul de
deducere al ?@, deducEnd 6n acela7i timp ?@,-ul (""2 ! ""2))
1%&. / 8!K8 "! presteazG servicii de consultanHG cGtre 23;8/A. / 8!K8 "! are sediul activitGHii economice n
"om#nia Ii este nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia. 23;8/A are sediul activitGHii economice n 'talia Ii este nregistratG
n scop de ;(8 n 'talia. 6ici 8!K8) nici 23;8/A nu au sedii fixe n alte state membre dec#t cele unde au sediul activitGHii
economice.
4eterminaHi regimul de ;(8 aplicabil acestei operaHiuni) precum Ii dacG / 8!K8 "! trebuie sG declare acest serviciu n
declaraHia recapitulativG.
;erviciul este realizat de c4tre o persoane impozabil4 c4tre o alt4 persoan4 impozabil4 5i nu se reg4se5te 6n e.cep7iile
prev4zute la
art. (%% (") 5i art. (%%()) 2od Hiscal. 2a urmare i se va aplica regula general4 de loc al prest4rii serviciilor de la art.
(%% (2) 2od
Hiscal, respectiv locul prest4rii va fi 6n Italia, beneficiarul fiind persoan4 obligat4 la plat4. 2a urmare ,IH, ;RI va
emite factura f4r4 ?@,, urmEnd ca Betaco s4 colecteze ?@, prin ta.are invers4.
,ceast4 opera7iune trebuie declarat4 6n declara7ia recapitulativ4.
1%.. / 9 "!) cu sediul n 2ucureIti) "om#nia) nregistratG n scopuri de ;(8 n "om#nia) livreazG cGtre P) nregistratG n
scop de ;(8 n Germania) bunuri n valoare de 1$.$$$ lei) fGrG ;(8. 2unurile sunt transportate din "om#nia n
Germania de cGtre un transportator n contul societGHii 9 "!.
3xplicaHi regimul de ;(8 aplicabil la ntocmirea facturii de cGtre / 9 "!) arGt#nd si ce condiHii trebuie ndeplinite
pentru a aplica acest regim.
3eci se va considera o II2 de servicii, se va factura Lscutit cu drept de deducereM.
,mbele societati trebuie sa comunice codul valid de ?@, si sa e.iste documente de transport.
1%,. / 8!K8 "!) cu sediul n 2ucureIti) "om#nia) care beneficiazG de regimul special de scutire pentru
ntreprinderi mici) livreazG cGtre P) stabilitG si nregistratG n scop de ;(8 n Germania) telefoane n valoare de
1$.$$$ lei) fGrG ;(8. ;elefoanele sunt transportate din "om#nia n Germania de cGtre un transportator n contul
societGHii 9 "!.
/are este suma ;(8 sau menHiunea pe care o trece pe facturG / 8!K8 "!5 8rgumentaHi.
< lei, 6ntreprindere mic4 scutit4 conform art. (&2 2od Hiscal (aplica reg.special de scutire, 2,G %&000 euro,Krupul K")
1&$. / 23;8 "!) cu sediul n 2ucureIti) "om#nia) nregistratG n scopuri de ;(8 n "om#nia) livreazG cGtre G8:8)
stabilitG n KranHa Ii nregistratG n scop de ;(8 n KranHa Ii n "om#nia) televizoare n valoare de 2$$.$$$ lei) fGrG ;(8.
G8:8 dispune ca televizoarele sG fie transportate de la sediul societGHii 23;8 din 2ucureIti la un depozit nc7iriat de G8:8
n 'aIi.
/are este suma ;(8 sau menHiunea pe care o trece pe facturG / 23;8 "!5 8rgumentaHi.
CD are loc o II2 pentru ca bunurile nu sunt transportate in alt ;J. ;e va face factura cu ?@, de (+ * pentru ca are loc o
livrare pe teritoriul Ro. Bunurile sunt puse la dispozitia beneficiarului in Ro. Iocul livrarii este in Ro. ;uma ?@, inscrisa
pe factura %#.000 lei ( 200000'(+*)
1&1. / 8!K8 "!) cu sediul n 'aIi) "om#nia) nregistratG n scopuri de ;(8 n "om#nia) livreazG cGtre 222) stabilitG n
KranHa si nregistratG n scop de ;(8 n KranHa) televizoare n valoare de 2$$.$$$ lei) fGrG ;(8. 222 dispune ca televizoarele
sG fie transportate n Germania Ii i comunicG societGHii 8!K8 "! codul de nregistrare n scopuri de ;(8 din KranHa.
/are este suma ;(8 sau menHiunea pe care o trece pe facturG / 8!K8 "! Ii ce condiHii trebuie ndeplinite pentru a trece
aceastG sumGEmenHiune5
;cutit f4r4 drept de deducere, conform art, ("% (2) 2od fiscal/ ,IH, ;RI trebuie s4 de7in4 copii de pe documentele de
transport 5i s4 primesc4 de la BBB un cod de 6nregistrare 6n scop de ?@, valabil atribuit de alt stat membru
1&2. / G8:8 "!) cu sediul n 1loieIti) "om#nia) nregistratG n scopuri de ;(8 n "om#nia) livreazG cGtre societatea
8!K8) care beneficiazG de regimul special pentru ntreprinderi mici conform legislaHiei din Dngaria) fructe n valoare de
1+.$$$ lei) fGrG ;(8. Kructele sunt transportate din "om#nia n Dngaria de cGtre 8!K8.
/are este suma ;(8 sau menHiunea pe care o trece pe facturG / G8:8 "!5 8rgumentaHi.
Kama: pers impozabila, inreg. in scop de ?@, in Ro
,lfa : pers neimpozabila!intreprindere mica in SD!AKrupul K"
transport : R<------ SD
;2 Kama face o livrare din Ro in Su cu ?@, pentru ca beneficiarul din SD nu comunica cod de ?@, ( nu sunt indeplinite
conditiile de scutire). ;uma ?@, inscrisa pe factura 2#&0lei ((&000 >(&000.(+*!(&000>2#&0?@,)
1&-. / 9 "! are sediul n 2ucureIti Ii aplicG regimul de scutire pentru ntreprinderi mici. n luna martie 2$1$) aceasta
depGIeIte plafonul de scutire pentru ntreprinderi mici) nsG nu se nregistreazG n scop de ;(8 ntruc#t nu Ii=a dat seama
cG a depGIit acest plafon) n luna octombrie 2$1$) / 9 "! are un control fiscal care descoperG acest fapt Ii stabileIte
colectarea sumei de 2.+$$ lei reprezent#nd ;(8 aferentG unei singure facturi emise n perioada n care ar fi trebuit sG fie
nregistratG n scop de ;(8. 4upG control) / 9 "! emite) cGtre beneficiarul cGruia iniHial i=a facturat fGrG ;(8) o
facturG cu ;(8 colectatG. 2eneficiarul nu acceptG factura pe motiv cG el nu are drept de deducere al acestei ;(8) singurul
argument adus de beneficiar fiind cG nu se poate deduce ;(8 colectatG de / 9 "! dupG control.
3ste argumentul beneficiarului ntemeiat5
Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste
stabilirea corecta a ta.ei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea
competenta pot emite facturi de corectie catre beneficiari. Pe facturile de corectie se va mentiona ca sunt emise dupa control
si vor fi inscrise intr-o rubrica separata din decontul de ta.a. Beneficiarii au drept de deducere a ta.ei inscrise in aceste
facturi.
In concluzie refuzul beneficiarului de a primi factura este neintemeiat.
1&*. / 9 "!) cu sediul n "om#nia Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) efectueazG servicii de depozitare) n luna
martie 2$1$) ea depoziteazG n depozitul din 2ucureIti marfG aparHin#nd societGHii G8:8 !;4.) o societate cu sediul n
Germania Ii nregistratG n scop de ;(8 n Germania.
4eterminaHi regimul de ;(8 aplicabil acestei operaHiuni) precum Ii dacG / 9 "! trebuie sG declare acest serviciu n
declaraHia recapitulativG.
;erviciul este realizat de c4tre o persoan4 impozabil4 c4tre o alt4 persoan4 impozabil4 5i se reg4se5te 6n e.cep7iile
prev4zute la art. (%% (") 2od Hiscal, fiind un serviciu legat de imobil. 2a urmare i se va aplica regula special4 de loc al
prest4rii serviciilor de la art. (%% (") a) 2od Hiscal, respectiv locul prest4rii va fi 6n RomEnia, persoana obligat4 la
plat4 fiind prestatorul. 2a urmare ,IH, ;RI va emite factura cu ?@, romEnesc (+*.. ,ceast4 opera7iune nu trebuie
declarat4 6n declara7ia recapitulativ4.
1&+. / 9 "!) cu sediul n "om#nia Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) efectueazG servicii de reparaHii telefoane
pentru P'G:8/A) o societate cu sediul n Dngaria si care nu este nregistratG n scop de ;(8 n Dngaria) fiind
ntreprindere micG. 8stfel) P'G:8/A nu i comunicG / 9 "! un cod de ;(8) deIi aceasta 1=a solicitat.
4eterminaHi regimul de ;(8 aplicabil acestei operaHiuni) precum Ii dacG / 9 "! trebuie sG declare acest serviciu n
declaraHia recapitulativG.
locul prestarii e Romania, factureaza cu ?@, (+* (2"*), nu declara in %+0
1&%. / 23;8 "!) cu sediul n 2uzGu) consideratG ntreprindere micG) nenregistratG n scopuri de ;(8 n "om#nia)
ac7iziHioneazG de la 8!K8) stabilitG Ii nregistratG n scopuri de ;(8 n KranHa) mobilier n valoare de 2+.$$$ euro.
1rodusele vor fi transportate din KranHa n "om#nia. 3ste prima ac7iziHie intracomunitarG de bunuri a 23;8 "!.
4escrieHi obligaHiile societGHii 23;8 "! din punct de vedere al ;(8 pentru aceastG tranzacHie. /ursul de sc7imb este de l
euro C -)% lei.
B:?, ;.R.I, persoan4 impozabil4, 6ns4 ne6nregistrat4 6n scopuri de ?@, realizeaz4 o ac1izi7ie intracomunitar4 ce dep45e5te
plafonul de ac1izi7ii intracomunitare de (0.000 euro. 2a urmare ea trebuie s4 solicite
autorit47ilor din RomEnia 6nregistrarea 6n scop de ?@, pentru ac1izi7ii intracomunitare, conform art. (&%
(
, s4 depun4
decont special referitor la aceast4 tranzac7ie 5i s4 pl4tesc4 ?@,-ul aferent 6n sum4 de 2&.000 euro . (+* . %, lei$euro !
().(00 lei
1&&. / G8:8 "!) stabilitG Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) transportG trei imprimante) produse de aceasta) la
o expoziHie de te7nologie care are loc n KranHa. 4upG expoziHie imprimantele sunt aduse napoi n "om#nia.
/e obligaHii are / G8:8 "! din punct de vedere al ;(8 pentru aceastG tranzacHie5
<pera7iunea este un non-transfer, conform art. (2#, alin ((2) 2od Hiscal. 2a urmare, societatea este obligat4 s4 6nscrie
opera7iunea 6n registrul non-transferurilor, atEt la transmiterea bunurilor, cEt 5i la revenirea lor.
1&.. / 8!K8 "! se nfiinHeazG la data de 1, iunie 2$1$. /u aceastG ocazie estimeazG cG nu va realiza o cifrG de afaceri
foarte mare n anul 2$1$ Ii ca urmare nu se nregistreazG n scop de ;(8) opt#nd pentru aplicarea regimului special pentru
ntreprinderi mici. !a -1.12.2$1$ constatG cG cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de &2.$$$ lei.
4acG nivelul cursului de sc7imb este de l euro C -)-.1& lei) mai poate pGstra / 8!K8 regimul de ntreprindere micG
neplGtitoare de ;(85 8rgumentaHi rGspunsul.
Cum4rul de luni 6n care ;.2. ,lfa a func7ionat 6n timpul anului 200#: ) luni
Plafonul aplicabil lui ;.2. ,lfa ! %&.000 euro . ) $ (2 . %,%#() ! +.0"% lei ! )0.000 lei
2ifra de afaceri a lui ;.2. ,lfa ! )2.000 lei A )0.000 lei V'V a dep45it plafonul % nu mai poate aplica regimul special de
scutire 5i trebuie s4 solicite 6nregistrarea 6n scop de ?@,.
1&,. / 8!K8 "! se nfiinHeazG la data de 1, iunie 2$1$. /u aceastG ocazie estimeazG cG nu va realiza o cifrG de afaceri
foarte mare n anul 2$1$ Ii ca urmare nu se nregistreazG n scop de ;(8) opt#nd pentru aplicarea regimului special pentru
ntreprinderi mici. !a -1.12.2$1$ constatG cG cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de %$.$$$ lei.
4acG nivelul cursului de sc7imb este de l euro C -)-.1& lei) mai poate pGstra / 8!K8 regimul de ntreprindere micG
neplGtitoare de ;(85 8rgumentaHi rGspunsul.
Cum4rul de luni 6n care ;.2. ,lfa a func7ionat 6n timpul anului 200#: ) luni
Plafonul aplicabil lui ;.2. ,lfa ! %&.000 euro . ) $ (2 . %,%#() ! +.0"% lei ! )0.000 lei
2ifra de afaceri a lui ;.2. ,lfa ! 0.000 lei G )0.000 lei &' nu a dep45it plafonul % mai poate aplica 6n continuare regimul
special de scutire.
1.$. 3xplicaHi ce reprezintG Qstructura de comisionarR din punct de vedere al ;(8.
;tructura de comisionar din punct de vedere al ?@, se aplic4 de fiecare dat4 cEnd comisionarul procedeaz4 astfel:
a) prime5te de la vEnz4tor o factur4 sau orice alt document ce serve5te drept factur4 emis4 pe numele s4u, 5i/
b) emite o factur4 sau orice alt document ce serve5te drept factur4 cump4r4torului.
;e consider4 c4 numai din punctul de vedere al ta.ei pe valoarea ad4ugat4 persoana care aplic4 structura de
comisionar realizeaz o livrare$prestare de aceea5i natur4 ca 5i cea realizat4 de persoana care a realizat efectiv livrarea sau
prestarea
1.1. /are este documentul n baza cGruia se colecteazG ;(8 n cazul unei livrGri cGtre sine5
In cazul unei livrari catre sine cf. art. (2# alin." din 2H, documentul pe baza caruia se colecteaza ?@, este ,utofactura
1.2. / 8!K8 "!) stabilitG Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) realizeazG servicii de transport bunuri
pentru beneficiarul G8:8) persoanG juridicG av#nd sediul activitGHii economice n 1olonia Ii nregistratG n scop de
;(8 n 1olonia. G8:8 nu are un sediu fix n "om#nia. erviciul facturat este reprezentat de transport de bunuri
din 2ucureIti n ;imiIoara) n valoare de 1$.$$$ lei) preH fGrG ;(8.
1recizaHi regimul de ;(8 aplicabil Ii obligaHiile declarative ale 8!K8 "! referitoare la aceastG operaHiune.
<pera7iunea este un serviciu pentru care locul prest4rii este 6n Polonia, clientul fiind obligat s4 colecteze ?@, prin ta.are
invers4.
2a urmare ,lfa ;RI va factura f4r4 ?@, 5i are 5i obliga7ia de a declara aceast4 opera7iune 6n decontul de ?@, 5i 6n
declara7ia recapitulativ4 de ?@,.
1.-. / 8!K8 "!) stabilitG Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) realizeazG servicii de transport pentru beneficiarul
G8:8) persoanG juridicG av#nd sediul activitGHii economice n 1olonia si nregistratG n scop de ;(8 n 1olonia. erviciul
facturat este reprezentat de transportul de bunuri din 2ucureIti n 2erlin n valoare de 1$.$$$ lei) preH fGrG ;(8.
1recizaHi locul acestei operaHiuni din punct de vedere al ;(8) Itiind cG nici G8:8) nici 8!K8 nu au alte sedii fixe n alte
state dec#t cele unde au sediul activitGHii economice. 8rgumentaHi.
<pera7iunea este un serviciu pentru care locul prest4rii este 6n Polonia, acolo unde clientul are sediul activit47ii economice
conform art. (%%(2) 2od fiscal.
1.*. / 8!K8 "!) stabilitG si nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) realizeazG servicii de transport pentru
beneficiarul ;3;8) persoanG juridicG stabilitG n "om#nia si nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia. erviciul facturat este
reprezentat de transportul de bunuri din 2ucureIti n 2erlin n valoare de 1$.$$$ lei) preH fGrG ;(8.
1recizaHi regimul de ;(8 aplicabil Ii obligaHiile declarative ale / 8!K8 "! referitoare la aceastG operaHiune.
<pera7iunea este un serviciu pentru care locul prest4rii este 6n RomEnia, prestatorul fiind obligat s4 colecteze ?@,.
2a urmare ,lfa ;RI va factura cu ?@, (+* 5i are 5i obliga7ia de a declara aceast4 opera7iune 6n decontul de ?@,.
1.+. / 8!K8 "!) stabilitG Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) presteazG servicii de consultanHG n domeniul
contabil pentru beneficiarul G8:8) persoanG juridicG stabilitG n 1olonia si nregistratG n scop de ;(8 n 1olonia si care
nu are niciun sediu fix n "om#nia. erviciul facturat este n valoare de 1$.$$$ lei) preH fGrG ;(8.
1recizaHi regimul de ;(8 aplicabil si obligaHiile declarative ale / 8!K8 "! referitoare la aceastG operaHiune.
8rgumentaHi.
<pera7iunea este un serviciu pentru care locul prest4rii este 6n Polonia, clientul fiind obligat s4 colecteze ?@, prin ta.are
invers4.
2a urmare ,lfa ;RI va factura f4r4 ?@, 5i are 5i obliga7ia de a declara aceast4 opera7iune 6n decontul de ?@, 5i 6n
declara7ia recapitulativ4 de ?@,.
1.%. / 8!K8 "!) stabilitG Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) presteazG servicii de consultanHG n domeniul
contabil pentru beneficiorul G8:8) societate comercialG stabilitG n 1olonia care beneficiazG de regimul special de scutire
pentru ntreprinderi mici conform legislaHiei din 1olonia Ii care nu are niciun sediu fix n "om#nia. G8:8 nu i comunicG
lui 8!K8 un cod de nregistrare n scop de ;(8. erviciul facturat este n valoare de 1$.$$$ lei) preH fGrG ;(8.
1recizaHi regimul de ;(8 aplicabil Ii obligaHiile declarative ale / 8!K8 "! referitoare la aceastG operaHiune.
8rgumentaHi.
<pera7iunea este un serviciu pentru care locul prest4rii este 6n RomEnia, prestatorul fiind obligat s4 colecteze ?@,.
2a urmare ,lfa ;RI va factura cu ?@, (+* 5i are 5i obliga7ia de a declara aceast4 opera7iune 6n decontul de ?@,.
1.&. / 8!K8 "! este o societate de asigurGri stabilitG n "om#nia si nenregistratG n scop de ;(8 n "om#nia ntruc#t
realizeazG numai operaHiuni scutite fGrG drept de deducere) n 2$$,) ea s=a nregistrat n scop de ;(8 cu art. 1+-
1
) ntruc#t a
realizat o ac7iziHie intracomunitarG de bunuri de 1+.$$$ euro. n aprilie 2$1$) aceasta beneficiazG de servicii de consultanHG n
domeniul contabil n valoare de 1.2$$ euro de la societatea G8:8) societate comercialG stabilitG n 1olonia Ii nregistratG n
scop de ;(8 n 1olonia Ii care nu are niciun sediu fix n "om#nia.
1recizaHi ce sumG de ;(8 sau ce menHiune va trece G8:8 pe facturG) precum Ii care sunt obligaHiile din punct de vedere al ;(8
ale societGHii 8!K8. /ursul de sc7imb este de l euro C -)% lei.
Kama va face o men7iune pe factur4 din care s4 reias4 c4 locul opera7iunii este 6n RomEnia, ;2 ,lfa ;RI fiind obligat4 la
plat4 prin ta.are invers4.
<pera7iunea este astfel impozabil4 6n RomEnia, ;.2. ,lfa ;.R.I. avEnd obliga7ia de a colecta ?@, pentru aceast4
opera7iune, 6ns4 neavEnd dreptul de deducere are 5i obliga7ia de a-( pl4ti.
?@, colectat 5i pl4tit ! (.200 . (+* . %, ! #2( lei.
Pentru aceast4 opera7iune ;.2. ,lfa ;.R.I. trebuie s4 depun4 decont special de ?@, 5i declara7ie recapitulativ4 de ?@,.
1... / 8!K8 "!) stabilitG Ii nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia) i nc7iriazG o clGdire / 23;8 "!) stabilitG Ii
nregistratG n scop de ;(8 n "om#nia. / 8!K8 "! opteazG pentru facturarea acestei operaHiuni cu ;(8) ncep#nd
din c7iar data nc7irierii) 1$.$+.2$$.. "ealiz#nd cG pentru a putea face acest lucru este nevoie de depunerea unei notificGri
de taxare a operaHiunii la administraHia financiarG) / 8!K8 depune notificarea la data de -$.11.2$$.) preciz#nd n
notificare cG data de la care Ii exercitG opHiunea este 1$.$+.2$$.. !a un control realizat la / 23;8 "!) inspectorii fiscali
constatG acest lucru si apreciazG cG / 23;8 "! nu avea dreptul de deducere a ;(8 pe perioada dintre momentul
nc7irierii Ii momentul depunerii notificGrii de taxare) astfel cG exclud de la deducere ;(8 aferentG facturilor de c7irie
din perioada mai=noiembrie 2$$..
3ste corect5
Cu este corect. 21iar dac4 notificarea a fost depus4 cu 6ntErziere, ea 65i produce efectele din momentul prev4zut 6n
cadrul notific4rii pentru aplicarea ta.4rii opera7iunii.
1.,. /are sunt termenele de depunere a declaraHiei recapitulative de ;(85
3eclara7ia recapitulativ4 de ?@, trebuie depus4 lunar pEn4 la data de (& a lunii urm4toare, numai pentru lunile 6n care au
avut loc ac1izi7ii 5i livr4ri intracomunitare.
1,$. A societate comercialG Ii trimite directorul general ntr=o delegaHie n Dngaria cu autoturismul proprietate a societGHii
comerciale) n Dngaria) directorul alimenteazG autoturismul cu benzinG) dupG care se rentoarce n "om#nia.
;rebuie declaratG aceastG operaHiune n declaraHia recapitulativG de ;(85 8rgumentaHi.
Cu, 6ntrucEt aceast4 opera7iune nu reprezint4 o ac1izi7ie intracomunitar4 ci o ac1izi7ie local4 6n Dngaria pentru care se va
ac1ita 6n Dngaria ?@,.
1,1. A persoanG fizicG ac7iziHioneazG automobile din Germania si apoi le revinde n "om#nia) realiz#nd acest lucru cu un
caracter de continuitate) fiind activitatea din care obHine venitul sGu principal.
;rebuie aceastG persoanG sG se nregistreze n scopuri de ;(85 8rgumentaHi.
,ceast4 persoan4, relizEnd o activitate economic4 de o manier4 independent4, trebuie 6ncadrat4 6n categoria
persoanelor impozabile. Pentru a avea obliga7ia de 6nregistrare 6n scop de ?@, trebuie ca veniturile realizate din
livrarea bunurilor 6n RomEnia s4 dep45easc4 plafonul pentru regimul special aplicabil 6ntrerpinderilor mici, respectiv
%&.000 euro$an. 3in momentul dep45irii plafonului persoana fizic4 este obligat4 s4 se 6nregistreze 6n scop de ?@,.
1,2. Dn agent economic importG din 8merica de ud 1$.$$$ de sticle de alcool etilic) concentraHie +$<) de $)+ lEsticlG) la preH
extern de 1$$ euroE sticlG) acestea nefiind plasate n regim suspensiv. 8cciza specificG pentru alcoolul etilic este de &+$ euroE7l
alcool pur. /ursul de sc7imb este de *)2%.. leiEeuro.
4eterminaHi valoarea accizei care trebuie plGtitG n vamG.
,cciza ! )&0 ' ".2## ' Q((0.000 ' 0,&) $ (00R ' &0* ! #0.0"0 lei
1,-. A societate comercialG produce n luna mai 2.$$$ de pac7ete de HigGri cu 1$ HigGri n pac7et. 8cciza pentru HigGri este de %*
euro E1.$$$ HigGri) iar cursul de sc7imb este de *)2%.. leiEeuro.
/#t este acciza datoratG la bugetul de stat pentru producHia realizatG) dacG HigGrile sunt eliberate n consum n luna mai5
,cciza ! " ' ".2## ' (2.000 ' (0)$(.000 ! &."" lei
1,*. 1recizaHi produsele pentru care se aplicG accize armonizate.
Incepand cu 0(.0".20(0 produsele pentru care se percep accize armonizate sunt:
a) alcool 5i b4uturi alcoolice/
b) tutun prelucrat/
c) produse energetice 5i electricitate
1,+. /e nseamnG regim suspensiv de accize5
Regimul suspensiv de accize 6nseamn4 un regim fiscal aplicat producerii, transform4rii, de7inerii sau deplas4rii de produse
accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate.
1,%. 1recizaHi exigibilitatea accizei.
,cciza devine e.igibil4 6n momentul eliber4rii pentru consum sau 6n statul membru 6n care se face eliberarea pentru
consum.
.
1,&. 1recizaHi produsele pentru care se aplicG accizG) dar care nu intrG n categoria accizelor armonizate.
Drm4toarele produse sunt supuse accizelor:
a) cafea verde, cu codurile C2 0+0( (( 00 5i 0+0( (2 00/
b) cafea pr40it4, inclusiv cafea cu 6nlocuitori, cu codurile C2 0+0( 2( 00, 0+0( 22 00 5i 0+0( +0 +0/
c) cafea solubil4, inclusiv amestecuri cu cafea solubil4, cu codurile C2 2(0( (( 5i 2(0( (2.
1,.. 'n luna martie) un agent economic producGtor de bere a nregistrat o producHie de 1$.$$$ 7i) cu o concentraHie alcoolicG
de *)+< Ii un numGr de % grade 1lato.
tabiliHi acciza datoratG de producGtor Itiind cG acciza unitarG este de $)*- euro E l 7i grad 1lato) iar cursul de sc7imb
este de l euro C *)2%.. lei
- pt bere conteaza concentratia in grade Plato(!concentratia in za1ar gram$(00 gram solutie)
- CD conteaza concentratia alcoolica
- pt calculul accizelor se ia in calcul cursul din 0(.oct. C-( si cu el se merge tot anul
, ! . 0,"% . ".2## . (0.000 ! ((0.(%&,0" lei
1,,. 1recizaHi termenul la care trebuie depusG declaraHia de accize.
3eclara7iile de accize se depun la autoritatea competent4 de c4tre operatorii economici pl4titori pEn4 la data de 2& inclusiv a
lunii urm4toare celei la care se refer4 declara7ia
2$$. Dn importator din "om#nia ac7iziHioneazG n luna mai) din 2razilia) *.$$$ Ng de cafea prGjitG) la preHul extern de 2
euroENg) taxG vamalG 1$<) comision vamal $)+<) accizG 22+ euroEtonG) ;(8 1,<. 4eterminaHi acciza utiliz#nd un curs de
l euro C *)2%.. lei.
,cciza ! 22& ' " t ' ",2## ! %.#"2 lei
(u sunt necesare: )*al n vam = + ' , --- ' ,,+.// = 0,15- lei
2a3 vamal = 1-4 ' 0,15- = 0,15 lei
5omision vamal = -54 ' 0,15- = 161 lei )
2$1. Dn antrepozit fiscal livreazG spre consum .$.$$$ de pac7ete de Higarete a 2$ HigareteEpac7et) preH extern C $). euroEpac7et) iar
preHul de v#nzare cu amGnuntul maxim declarat C & leiEpac7et. 8cciza pentru Higarete este de *.)+$ euro E1.$$$ Higarete >
22<) l euro C *)2%.. lei. 8cciza minimG pentru Higarete C 2.&)*% lei E1.$$$ Higarete.
4eterminaHi acciza care trebuie viratG la bugetul de stat.
?otal acciza ! acciza specific4 > acciza ad valorem = ("#,&0 ' ",2## ' #0 000 ' 20 $ l 000) > 22* ' ) ' #0 000 !
%%(.2&#,## > (2%.200 ! "&"."&#,## lei
2$2. /e reprezintG produsele accizabile n nHelesul /odului fiscal5
Produsele accizabile sunt cele asupra c4rora se aplic4 accizele armonizate, respectiv:
a) alcool 5i b4uturi alcoolice/
b) tutun prelucrat/
c) produse energetice 5i electricitate
2$-. /e este un antrepozit fiscal n domeniul accizelor5
,ntrepozitul fiscal este locul 6n care produsele accizabile sunt produse, transformate, de7inute, primite sau e.pediate 6n regim
suspensiv de accize de c4tre un antrepozitar autorizat 6n cadrul activit47ii sale
2$*. /#nd se poate considera cG deplasarea intracomunitarG a produselor accizabile este consideratG ca av#nd loc n
regim suspensiv5
;e poate considera c4 deplasarea intracomunitar4 a produselor accizabile are loc 6n regim suspensiv numai dac4 este
acoperit4 de un document administrativ electronic.
2$+. /are este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor Ii taxelor datorate de contribuabili)
alHii dec#t marii contribuabili5
Pentru administrarea impozitelor, ta.elor, contribu7iilor 5i a altor sume datorate bugetului general consolidat, competen7a
revine acelui organ fiscal, , 6n a c4rui raz4 teritorial4 se afl4 domiciliul fiscal al contribuabilului sau al pl4titorului de venit,
6n cazul impozitelor 5i contribu7iilor realizate prin stopa0 la surs4, 6n condi7iile legii. M
2ompeten7a de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmis4 altui organ fiscal cu acordul
contribuabilului 5i a primului organ fiscal.
( <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 art. %%, alin ()
2$%. n ce condiHii un alt organ fiscal dec#t cel competent teritorial) potrivit legii) si anume cel n raza cGruia contribuabilul Ii
are domiciliul fiscal) poate prelua competenHa pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate de respectivul
contribuabil5
Pentru administrarea de c4tre organele fiscale din subordinea ,gen7iei Ca7ionale de ,dministrare Hiscal4 a crean7elor
fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competen7a poate fi stabilit4 6n sarcina altor
organe fiscale decEt cele prev4zute la alin. ((), prin ordin al ministrului economiei 5i finan7elor, la propunerea pre5edintelui
,gen7iei Ca7ionale de ,dministrare Hiscal4
2$&. ocietatea 9 "! a depus la data de 2+ aprilie 2$1$ decontul de taxG pe valoarea adGugatG aferentG trimestrului 12$1$)
solicit#nd totodatG si rambursarea sumei negative nscrise n decontul respectiv) de 1$.$$$ lei.
1entru soluHionarea cererii de rambursare) organul fiscal efectueazG o inspecHie fiscalG) pe parcursul cGreia decide Ii
verificarea impozitului pe venitul din salariu.
'nspecHia fiscalG se finalizeazG n data de 1$ iunie 2$1$ Ii are ca rezultat stabilirea unei diferenHe suplimentare la impozitul pe
salariu faHG de cel datorat Ii declarat la 2+ ianuarie) de +.$$$ lei. Arganul fiscal competent emite nota de compensare a ;(8
de rambursat cu diferenHa datoratG la impozitul pe salariu n data de 2$ iunie 2$1$.
G se calculeze cuantumul majorGrilor de nt#rziere datorat de contribuabil pentru diferenHa suplimentarG de impozit pe
salariu) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Ja0or4rile de 6ntErziere se calculeaz4 pentru fiecare zi de 6ntErziere, 6ncepEnd cu ziua imediat urm4toare termenului de
scaden74 5i pEn4 la data stingerii sumei datorate, inclusiv. W
Pentru compens4rile din oficiu, data stingerii este data 6nregistr4rii opera7iei de compensare de c4tre unitatea de trezorerie
teritorial4, conform notei de compensare 6ntocmite de c4tre organul competent/ W
Perioada pe care se calculeaz4 ma0or4rile de 6ntErziere: 2 Ianuarie 9 20 Iunie 20(0
Ja0or4ri de 6ntErziere ! &.000 . (") zile . 0,(* ! )%& lei
2$.. /are este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoanG fizicG5
8n cazul crean7elor fiscale administrate de Jinisterul :conomiei 5i Hinan7elor prin ,gen7ia Ca7ional4 de ,dministrare
Hiscal4, prin domiciliu fiscal se 6n7elege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde 65i au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, 6n cazul 6n care
aceasta este diferit4 de domiciliu/
b) pentru persoanele fizice care desf45oar4 activit47i economice 6n mod independent sau e.ercit4 profesii libere, sediul
activit47ii sau locul unde se desf45oar4 efectiv activitatea principal4/
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. %(, alin ( lit. a 5i b
2$,. 4l 8) medic) cu domiciliul n 2ucureIti) sectorul l) are un cabinet individual pentru acordarea de consultaHii
medicale n 2ucureIti) sectorul -) av#nd program n patru zile din sGptGm#nG. 4l 8 mai deHine un cabinet de consultaHii
medicale Ii n oraIul 2uftea) judeHul 'lfov) la acesta din urmG av#nd program doar o zi pe sGptGm#nG.
/are este domiciliul fiscal n cazul dlui 85 3xplicaHi.
Bucuresti, ;ectorul %. 8n cazul crean7elor fiscale administrate de Jinisterul :conomiei 5i Hinan7elor prin ,gen7ia Ca7ional4
de ,dministrare Hiscal4, prin domiciliu fiscal se 6n7elege: pentru persoanele fizice care desf45oar4 activit47i economice 6n
mod independent sau e.ercit4 profesii libere, sediul activit47ii sau locul unde se desf45oar4 efectiv activitatea principal4.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. %%, alin ( lit. b
21$. ocietatea 9 "! calculeazG impozitul pe profit aferent trimestrului ' 2$$, n sumG de 2$.$$$ lei. ocietatea vireazG la
termenul legal = 2+ aprilie 2$$, = impozitul datorat. 4e asemenea) la termenul din 2+ aprilie 2$$,) societatea depune
4eclaraHia 1$$ la organul fiscal competent) nsG omite sG nscrie n aceastG declaraHie impozitul pe profit calculat) n
cuantum de 2$.$$$ lei.
/are sunt efectele juridice ale plGHii impozitului pe profit asupra obligaHiei de declarare a acestuia5
<bliga7ia de a depune declara7ia fiscal4 se men7ine 5i 6n cazul 6n care a fost efectuat4 plata obliga7iei fiscale. ,stfel, c1iar
dac4 plata a fost efectuat4, nu 6nseamn4 c4 nu mai e.ist4 obliga7ia de declarare.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. #(, alin %
211. /odul de procedurG fiscalG prevede obligaHia contribuabilului de a aduce la cunoItinHa organului fiscal orice modificare
ulterioarG a datelor din declaraHia de nregistrare fiscalG prin depunerea declaraHiei de menHiuni.
n ce termen trebuie depusG declaraHia de menHiuni5
In termen de %0 de zile de la data producerii modific4rii
212. ocietatea 9 "! datoreazG impozit pe profit astfel:
a) /reanHe principale reprezent#nd impozit pe profit) conform declaraHiei fiscale:
trimestrul 12$$,: l .$$$ lei) scadente la 2+ aprilie 2$$,;
trimestrul '' 2$$,: l .+$$ lei) scadente la 2+ iulie 2$$,;
trimestrul ''' 2$$,: 2.$$$ lei) scadente la 2+ octombrie 2$$,;
trimestrul '( 2$$,: 2.$$$ lei) scadente la 2+ ianuarie 2$$,.
b) /reanHe rezultate din inspecHia fiscalG) cu termen de platG conform deciziei de impunere comunicate n data de 2$
ianuarie 2$1$:
diferenHG trimestrul 12$$,: *$$ lei;
accesoriu aferent diferenHei de *$$ lei) calculat p#nG la 1+ ianuarie 2$1$ 0data finalizGrii controlului): 1$$ lei;
diferenHG trimestrul ''' 2$$,: +$$ lei;
accesoriu aferent diferenHei de +$$ lei) calculat p#nG la 1+ ianuarie 2$1$ 0data finalizGrii controlului): %$ lei;
total: = principal: ,$$;
= accesorii: 1%$.
c) /reanHe accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenHG a impozitului pe profit:
comunicatG la data de 1$ iulie 2$$,: 2$$ lei;
comunicatG la data de 1$ ianuarie 2$1$: -$$ lei.
ocietatea efectueazG pentru obligaHiile la bugetul de stat o platG de &.1$$ lei la data de 1$ martie 2$1$.
G se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaHiilor n evidenHa sa fiscalG prin aplicarea regulii privitoare la
ordinea de stingere a datoriilor din /odul de procedurG fiscalG) contribuabilul neav#nd alte obligaHii de platG la bugetul de
stat dec#t impozitul pe profit.
3ata (vec1imea
obliga7iei)
;uma datorat4 ;uma acoperit4 prin
plata din (0 martie
R4mas de plat4 la
(0 martie 20(0
2& ,prilie 200+ principal: (.000 (.000 0
(0 iulie 200+ accesoriu 200 200 0
2& iulie 200+ principal (.&00 (.&00 0
2& octombrie 200+ principal 2000 )00 ("00
(0 ianuarie 20(0 accesoriu %00 0 %00
20 ianuarie 20(0 principal +00 0 +00
accesorii (0 0 (0
2& ianuarie 20(0 principal 2.000 0 (.)00
?<?,I &.+0 %.&00 "."0
21-. /um se stabileIte vec7imea obligaHiilor de platG accesorii n scopul aplicGrii regulii de stingere a datoriilor5
@ec1imea obliga7iilor fiscale de plat4 se stabile5te astfel:
a) 6n func7ie de scaden74, pentru obliga7iile fiscale principale/
b) 6n func7ie de data comunic4rii, pentru diferen7ele de obliga7ii fiscale principale stabilite de organele
competente, precum 5i pentru obliga7iile fiscale accesorii/
c) 6n func7ie de data depunerii la organul fiscal a declara7iilor fiscale rectificative, pentru diferen7ele de obliga7ii fiscale
principale stabilite de contribuabil.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. ((&, alin 2
21*. /are este termenul legal n care organul fiscal trebuie sG soluHioneze o cerere a unui contribuabil n cazul n care
pentru aceasta sunt necesare informaHii suplimentare5
2a regul4 general4, cererile depuse de c4tre contribuabil potrivit 2odului de procedur4 se solu7ioneaz4 de c4tre organul
fiscal 6n termen de "& de zile de la 6nregistrare.
8n situa7iile 6n care, pentru solu7ionarea cererii, sunt necesare informa7ii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest
termen se prelunge5te cu perioada cuprins4 6ntre data solicit4rii 5i data primirii informa7iilor solicitate.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. )0, alin ( 5i 2
21+. ocietatea 9 "! a stabilit Ii a declarat la data de 2+ ianuarie 2$1$ un impozit pe venitul din salarii aferent lunii
decembrie 2$$, n sumG de 12.$$$ lei. Dlterior) societatea constatG cG a calculat greIit impozitul) suma corectG a
acestuia fiind de 1$.$$$ lei. /a urmare) societatea Ii exercitG dreptul de a corecta declaraHia Ii depune n data de 2+
aprilie 2$1$ declaraHia rectificaHi vG) datG la care efectueazG Ii plata sumei de 1$.$$$ lei n contul impozitului astfel
datorat.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorat ca urmare a neplGHii la scadenHG a impozitului pe
venitul din salarii aferent lunii decembrie 2$$,) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe
zi.
Perioada pe care se calculeaz4 ma0or4rile de 6ntErziere: 2 Ianuarie 9 2& ,prilie 20(0
;uma la care se datoreaz4 ma0or4rile: (0.000
Ja0or4ri de 6ntErziere ! (0.000 . +0 zile . 0,(* ! +00 lei
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (20, alin ( 5i 2
21%. /are este termenul n care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de platG a
impozitelor Ii taxelor5
Dn an de la data pl47ii (Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. ((", alin)
21&. /are este termenul n care actul administrativ fiscal este considerat comunicat n cazul comunicGrii lui prin
publicitate5
(& zile de la data afi54rii anun7ului. ( <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. "", alin %)
21.. /amera profesionalG /) persoanG juridicG de utilitate publicG) are organizate n structura sa desmembrGminte 0sedii
secundare) fGrG personalitate juridicG) denumite QfilialeR. A parte din aceste desmembrGminte 0sedii secundare)) neav#nd mai
mult de cinci salariaHi) nu ndeplinesc condiHia cerutG de lege de a fi nregistrate ca puncte de lucru plGtitoare de impozit pe
venitul din salarii Ii) pe cale de consecinHG) de a li se atribui un cod de identificare propriu. 8ceste desmembrGminte tre=
buie nsG declarate la organul fiscal) fGrG a primi cod de identificare propriu.
'n ce termen se declarG Ii care este organul fiscal competent pentru declararea sediilor secundare care au mai puHin de
cinci salariaHi5
3eclararea se face 6n termen de %0 de zile de la 6nfiin7area sediilor secundare (2od procedur4 fiscal4) prin depunerea
declara7iei privind sediile secundare (<JHP (%2+$200"). 2ompeten7a teritorial4 pentru administrarea acestora revine
organului fiscal 6n a c4rui raz4 teritorial4 se afl4 situate.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. %" 5i art. )" 5i <JHP (%2+$200"
21,. 1#nG la ce datG poate organul fiscal sG efectueze inspecHia fiscalG Ii eventual sG modifice prin decizie de impunere
impozitul pe profit aferent trimestrului 1 2$$*5 3xplicaHi.
RXspuns: %( decembrie 200+
Baza de impunere s-a constituit 6n trim I 200", termenul de prescrip7ie 6ncepe s4 curg4 de la 0( ianuarie 200&, deci inspec7ia
se poate efectua pEn4 la %( decembrie 200+.
Inspec7ia fiscal4 se efectueaz4 6n cadrul termenului de prescrip7ie a dreptului de a stabili obliga7ii fiscale
3reptul organului fiscal de a stabili obliga7ii fiscale se prescrie 6n termen de & ani, cu e.cep7ia cazului 6n care legea dispune
altfel.
?ermenul de prescrip7ie a dreptului organului fiscal de a stabili obliga7ii fiscale 6ncepe s4 curg4 de la data de ( ianuarie a
anului urm4tor celui 6n care s-a n4scut crean7a fiscal4 potrivit art. 2%, dac4 legea nu dispune altfel.
3ac4 legea nu prevede altfel, dreptul de crean74 fiscal4 5i obliga7ia fiscal4 corelativ4 se nasc 6n momentul 6n care, potrivit
legii, se constituie baza de impunere care le genereaz4.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. 2%, art. +( 5i art. +#
22$. ocietatea 9 "! face obiectul unei inspecHii fiscale generale care ncepe pe data de 1$ aprilie 2$$& si se finalizeazG la
data de -$ iunie 2$$&) datG la care are loc discuHia finalG cu contribuabilul asupra constatGrilor inspecHiei incluse n "aportul
de inspecHie fiscalG. 'n cursul discuHiilor) reprezentantul legal al societGHii invocG prescripHia dreptului organului fiscal de a
stabili diferenHa de +$.$$$ lei aferentG impozitului pe profit pentru trimestrul 1 2$$2) declarat de societate la data de 2+
aprilie 2$$2. 'nvocarea are ca motivare n drept prevederile legale aplicabile conform cGrora prescripHia se mplineIte Q n
termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraiei pentru perioada respectiv".
/um va proceda organul fiscal5 (a emite sau nu decizia de impunere pentru diferenHa de +$.$$$ lei5 3xplicaHi.
3,. @a emite decizia de impunere, 6ntrucEt, conform prevederilor legale W3reptul organului fiscal de a stabili obliga7ii
fiscale se prescrie 6n termen de & ani, cu e.cep7ia cazului 6n care legea dispune altfel.
?ermenul de prescrip7ie a dreptului organului fiscal de a stabili obliga7ii fiscale 6ncepe s4 curg4 de la data de ( ianuarie a
anului urm4tor celui 6n care s-a n4scut crean7a fiscal4M.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. +(
221. ocietatea 9 "! depune la data de 2+ aprilie 2$1$ 4eclaraHia 1$$) n care declarG un impozit pe profit datorat de
-$.$$$ lei. !a aceeaIi datG) societatea depune Ii decontul cu sumG negativG de taxG pe valoarea adGugatG n sumG de +$.$$$
lei) solicit#nd Ii rambursarea.
!a data de -$ aprilie 2$1$) societatea nregistreazG la organul fiscal cererea de compensare a celor douG obligaHii reciproce.
Arganul fiscal) analiz#nd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adGugatG) constatG cG soluHionarea necesitG efectuarea
n prealabil a inspecHiei fiscale. /a urmare) se stabileIte) prin decizie emisG la data de 1$ iunie 2$1$) cG taxa pe valoarea
adGugatG la care este ndreptGHit contribuabilul este de 2$.$$$ lei. !a data de 1+ iunie 2$1$ se emite Ii nota de compensare.
/ontribuabilul) primind actele administrative fiscale corespunzGtoare acestor acHiuni ale organului fiscal) le acceptG Ii
efectueazG plata diferenHei de 1$.$$$ lei n data de 2* iunie 2$1$.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de societate n urma soluHionGrii celor douG cereri
depuse la organul fiscal) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Pentru suma de 20.000 lei admis4 la compensare ma0or4rile se calculeaz4 pe perioada 29%0 ,prilie 20(0
Pentru suma de (0.000 lei neadmis4 la compensare ma0or4rile se calculeaz4 pe perioada 2 ,prilie 9 2" Iunie 20(0
Ja0or4ri de 6ntErziere ! 20.000 . & zile . 0,(* > (0.000 . 0 zile . 0,(* ! (00 > 00 ! )00 lei
222. ocietatea 9 "! depune la data de 2+ aprilie 2$1$ 4eclaraHia 1$$ n care declarG un impozit pe profit datorat de
-$.$$$ lei. !a aceeaIi datG) societatea depune Ii decontul cu sumG negativG de taxG pe valoarea adGugatG n sumG de
+$.$$$ lei) solicit#nd Ii rambursarea.
!a data de 2+ aprilie 2$1$) societatea nregistreazG la organul fiscal cererea de compensare a celor douG obligaHii reciproce.
Arganul fiscal) analiz#nd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adGugatG) constatG cG soluHionarea necesitG efectuarea
n prealabil a inspecHiei fiscale. /a urmare) se stabileIte) prin decizie emisG la data de 1$ iunie 2$1$) cG taxa pe valoarea
adGugatG la care este ndreptGHit contribuabilul este de *$.$$$ lei. !a data de 1+ iunie 2$1$ se emite Ii nota de compensare.
/ontribuabilul) primind actele administrative fiscale corespunzGtoare acestor acHiuni ale organului fiscal) le acceptG.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de societate n urma soluHionGrii celor douG cereri
depuse la organul fiscal) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Cu se vor calcula ma0or4ri de 6ntErziere.
2od de procedura fiscala, republicat iulie 200), art. (22, alin (, lit. b, Wa) pentru compens4rile la cerere, data stingerii este
data depunerii la organul competent a cererii de compensare/M
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (20, alin ( 5i 2 5i art. (22, alin (, lit. b
22-. Dna dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal.
!a ce se referG informaHia conHinutG n vectorul fiscal al unui contribuabil5
@ectorul fiscal cuprinde categoriile de obliga7ii fiscale de declarare, potrivit legii.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. )#, alin ( lit. b
22*. ocietatea 9 "! depune la data de 2+ aprilie 2$1$ decontul cu sumG negativG de taxG pe valoarea adGugatG n sumG de
*$.$$$ lei) fGrG a solicita Ii rambursarea acestei sume. !a aceeaIi datG) societatea mai depune Ii 4eclaraHia 1$$) n care
declarG un impozit pe profit datorat de -$.$$$ lei) dar pe care nu l ac7itG.
1oate organul fiscal sG efectueze) din oficiu) compensarea celor douG creanHe reciproce5
CD.<rganul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de cEte ori constat4 e.isten7a unor crean7e reciproce, cu e.cep7ia
sumelor negative din deconturile de ta.4 pe valoarea ad4ugat4 f4r4 op7iune de rambursare.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. ((, alin "
22+. /are este termenul general de soluHionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit /odului de procedurG fiscalG5
"& de zile de la 6nregistrare. (Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. )0, alin ()
22%. ocietatea 9 8 are datorii restante la bugetul de stat) pentru care organele fiscale au pornit executarea silitG prin
poprire) at#t asupra disponibilitGHilor bGneIti din conturile bancare) c#t Ii asupra sumelor pe care alte societGHi le datoreazG
societGHii 9. ocietatea se confruntG cu dificultGHi financiare Ii) pe fondul lipsei de disponibilitGHi n conturile bancare) ea este n
imposibilitate de a ac7ita salariile. 1entru depGIirea situaHiei) societatea solicitG aplicarea prevederilor din /odul de pro=
cedurG fiscalG care specificG urmGtoarele:
Q (12) n msura n care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizrii bncii, potrivit alin. (11), sumele existente,
precum si cele viitoare provenite din ncasrile zilnice n conturile n lei si n valut sunt indisponibilizate. in momentul
indisponibilizrii, respectiv de la data si ora primirii adresei de n!iinare a popririi asupra disponibilitilor bne"ti, bncile nu
vor proceda la decontarea documentelor de plat primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte pli
din conturile acestora p#n la achitarea inte$ral a obli$aiilor !iscale nscrise n adresa de n!iinare a popririi, cu excepia sumelor
necesare plii drepturilor salariale."
1oate organul fiscal sG dea curs solicitGrii societGHii debitoare cu privire la eliberarea de cGtre terHul poprit n favoarea sa a
sumelor necesare plGHii drepturilor salariale5 3xplicaHi.
3a. ?er7ul poprit poate elibera sume 6n favoarea debitorului, numai pentru plata drepturilor salariale. Iegisla7ie aplicabil4:
<.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. ("+, alin (2
Cu. ?er7ul poprit nu poate elibera sume 6n favoarea debitorului, c1iar 5i numai pentru plata drepturilor salariale ci
poate onora numai documentele de plat4 emise de debitor 6n vederea pl47ii drpeturilor salariale.
22&. 3ste permis) conform /odului de procedurG fiscalG) ca plata datoriei fiscale sG fie efectuatG de altG persoanG dec#t
debitorul5
RXspuns: 3,
Plata obliga7iilor fiscale se efectueaz4 de c4tre debitori, distinct pe fiecare impozit, ta.4, contribu7ie 5i alte sume datorate
bugetului general consolidat, inclusiv ma0or4ri de 6ntErziere.
<bligatia poate fi ac1itata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fide0usor.
<bligatia poate fi ac1itata c1iar de o persoana neinteresata/ aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si pentru
ac1itarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. ((", alin 2 5i 2od 2ivil, ,rt. (0+%
22.. /are este) potrivit /odului de procedurG fiscalG) momentul de la care ncepe sG curgG termenul de prescripHie a
dreptului organului fiscal de a stabili impozite Ii taxe Ii c#t este acest termen5
3reptul organului fiscal de a stabili obliga7ii fiscale se prescrie 6n termen de & ani, cu e.cep7ia cazului 6n care legea dispune
altfel. ?ermenul de prescrip7ie a dreptului organului fiscal de a stabili obliga7ii fiscale 6ncepe s4 curg4 de la data de (
ianuarie a anului urm4tor celui 6n care s-a n4scut crean7a fiscal4M.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. +(
22,. /are este primul act de executare silitG n cazul creanHelor fiscale5
2onform codului de procedura fiscala primul act de e.ecutare silita in cazul creantelor fiscale este somatia . :a este insotita
de un e.emplar al titlului e.ecutoriu ,rt. ("& (()
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. ("&
2-$. /are este termenul de depunere a unei contestaHii mpotriva unui act de executare silitG al organului fiscal5
2ontesta7ia se poate face 6n termen de (& zile, sub sanc7iunea dec4derii, de la data cEnd:
a) contestatorul a luat cuno5tin74 de e.ecutarea ori de actul de e.ecutare pe care le contest4, din comunicarea soma7iei sau
din alt4 6n5tiin7are primit4 ori, 6n lipsa acestora, cu ocazia efectu4rii e.ecut4rii silite sau 6n alt mod/
b) contestatorul a luat cuno5tin74, potrivit lit. a), de refuzul organului de e.ecutare de a 6ndeplini un act de e.ecutare/
c) cel interesat a luat cuno5tin74, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contest4.
2ontesta7ia prin care o ter74 persoan4 pretinde c4 are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urm4rit
poate fi introdus4 cel mai tErziu 6n termen de (& zile dup4 efectuarea e.ecut4rii.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. ()%, alin. ( 5i 2
2-1. 4in momentul indisponibilizGrii sumelor existente) precum Ii a celor viitoare provenite din ncasGrile zilnice n conturile
n lei Ii n valutG) bGncile nu vor proceda la decontarea documentelor de platG primite Ii nu vor accepta alte plGHi din conturile
debitorilor) p#nG la ac7itarea integralG a obligaHiilor fiscale nscrise n adresa de nfiinHare a popririi.
/are sunt sumele exceptate de la aceste dispoziHii5
RXspuns: sumele necesare pl47ii drepturilor salariale.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. ("+, alin (2
2-2. /ontribuabilul 9) persoanG fizicG independentG) a primit n data de + martie 2$$, decizia de plGHi anticipate pentru anul
fiscal 2$$,) n care organul fiscal a stabilit urmGtoarele sume de platG:
1+ martie: 1.$$$ lei;
1+ iunie: 1.$$$ lei;
1+ septembrie: 1.$$$ lei;
1+ decembrie: 1.$$$ lei.
/ontribuabilul nu plGteIte ratele.
4upG depunerea declaraHiei de venit pe anul 2$$,) respectiv la data de 1+ mai 2$1$) organul fiscal emite decizia de impunere) n
care stabileIte un impozit anual de *.$$$ lei. /ontribuabilul ac7itG acest din urmG debit n data de 2& octombrie 2$1$.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de contribuabil) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al
majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Ja0or4ri calculate 6n anul 200+:
Pentru plata anticipat4 (: (.000 . 2+( zile . 0,(* ! 2+( lei
Pentru plata anticipat4 2: (.000 . (++ zile . 0,(* ! (++ lei
Pentru plata anticipat4 %: (.000 . (0) zile . 0,(* ! (0) lei
Pentru plata anticipat4 ": (.000 . ( zile . 0,(* ! ( lei
Ja0or4ri calculate 6n anul 200#: ".000 . %00 . 0,(* ! (.200 lei
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (20, alin
2--. /ontribuabilul 9) persoanG fizicG independentG) a primit n data de + martie 2$$, decizia de plGHi anticipate pentru anul
fiscal 2$$,) n care organul fiscal a stabilit urmGtoarele sume de platG:
1+ martie: 1.$$$ lei;
1+ iunie: 1.$$$ lei;
1+ septembrie: 1.$$$ lei;
1+ decembrie: 1.$$$ lei.
/ontribuabilul nu plGteIte ratele.
4upG depunerea declaraHiei de venit pe anul 2$$,) respectiv la data de 1+ mai 2$1$) organul fiscal emite decizia de impunere) n
care stabileIte un impozit anual de 2.$$$ lei. /ontribuabilul ac7itG debitul n data de 2& octombrie 2$1$.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de contribuabil) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al
majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Ja0or4ri calculate 6n anul 200+:
Pentru plata anticipat4 (: (.000 . 2+( zile . 0,(* ! 2+( lei
Pentru plata anticipat4 2: (.000 . (++ zile . 0,(* ! (++ lei
Pentru plata anticipat4 %: (.000 . (0) zile . 0,(* ! (0) lei
Pentru plata anticipat4 ": (.000 . ( zile . 0,(* ! ( lei
Ja0or4ri calculate 6n anul 200#: 2.000 . %00 . 0,(* ! 00 lei
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (20, alin
2-*. /ontribuabilul 9) persoanG fizicG independentG) a primit n data de + martie 2$$, decizia de plGHi anticipate pentru anul
fiscal 2$$,) n care organul fiscal a stabilit urmGtoarele sume de platG:
1+ martie: 1.$$$ lei;
1+ iunie: 1.$$$ lei;
1+ septembrie: 1.$$$ lei;
1+ decembrie: 1.$$$ lei.
/ontribuabilul plGteIte doar primele trei rate.
4upG depunerea declaraHiei de venit pe anul 2$$,) respectiv la data de 1+ mai 2$1$) organul fiscal emite decizia de impunere) n
care stabileIte un impozit anual de -.$$$ lei.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de contribuabil) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al
majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Ja0or4ri calculate 6n anul 200+:
Pentru plata anticipat4 ": (.000 . ( zile . 0,(* ! ( lei
Ja0or4ri calculate 6n anul 20(0: 0 lei
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (20, alin
2-+. /ontribuabilul 9) persoanG fizicG independentG) a primit n data de + martie 2$$, decizia de plGHi anticipate pentru anul
fiscal 2$$,) n care organul fiscal a stabilit urmGtoarele sume de platG:
1+ martie: 1.$$$ lei;
1+ iunie: 1.$$$ lei;
1+ septembrie: 1.$$$ lei;
1+ decembrie: 1.$$$ lei.
/ontribuabilul plGteIte doar primele trei rate.
4upG depunerea declaraHiei de venit pe anul 2$$,) respectiv la data de 1+ mai 2$1$) organul fiscal emite decizia de impunere) n
care stabileIte un impozit anual de +.$$$ lei. /ontribuabilul ac7itG n data de 2& octombrie 2$1$) respectiv n termenul celor %$
de zile de la data comunicGrii deciziei de impunere anualG) stabilite de /odul fiscal pentru ac7itarea diferenHelor rGmase
de ac7itat faHG de plGHile anticipate) ntreaga datorie de 2.$$$ lei.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de contribuabil) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al
majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Ja0or4ri calculate 6n anul 200+:
Pentru plata anticipat4 ": (.000 . ( zile . 0,(* ! ( lei
Ja0or4ri calculate 6n anul 20(0: (.000 . %00 . 0,(* ! %00 lei
2-%. /ontribuabilul 9) persoanG fizicG independentG) a primit n data de + martie 2$$, decizia de plGHi anticipate pentru anul
fiscal 2$$,) n care organul fiscal a stabilit urmGtoarele sume de platG:
1+ martie: 1.$$$ lei;
1+ iunie: 1.$$$ lei;
1+ septembrie: 1.$$$ lei;
1+ decembrie: 1.$$$ lei.
/ontribuabilul plGteIte doar primele douG rate.
4upG depunerea declaraHiei de venit pe anul 2$$,) respectiv la data de 1+ mai 2$1$) organul fiscal emite decizia de impunere) n
care stabileIte un impozit anual de *.$$$ lei. /ontribuabilul ac7itG datoria n data de 2& octombrie 2$1$.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de contribuabil) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al
majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Ja0or4ri calculate 6n anul 200+:
Pentru plata anticipat4 %: (.000 . (0) zile . 0,(* ! (0) lei
Pentru plata anticipat4 ": (.000 . ( zile . 0,(* ! ( lei
Ja0or4ri calculate 6n anul 20(0: 2.000 . %00 . 0,(* ! 00 lei
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (20, alin
2-&. /ontribuabilul 9) persoanG fizicG independentG) a primit n data de + martie 2$$, decizia de plGHi anticipate pentru anul
fiscal 2$$,) n care organul fiscal a stabilit urmGtoarele sume de platG:
1+ martie: 1.$$$ lei;
1+ iunie: 1.$$$ lei;
1+ septembrie: 1.$$$ lei;
1+ decembrie: 1.$$$ lei.
/ontribuabilul plGteIte doar primele trei rate.
4upG depunerea declaraHiei de venit pe anul 2$$,) respectiv la data de 1+ mai 2$1$) organul fiscal emite decizia de impunere) n
care stabileIte un impozit anual de +.$$$ lei. /ontribuabilul ac7itG n data de -1 decembrie 2$1$) depGIind astfel cu 1$$ de zile
cele %$ de zile de la data comunicGrii deciziei de impunere anualG stabilite de /odul fiscal pentru ac7itarea diferenHelor rGmase
de ac7itat faHG de plGHile anticipate) ntreaga datorie de 2.$$$ lei.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de contribuabil) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al
majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Ja0or4ri calculate 6n anul 200+:
Pentru plata anticipat4 ": (.000 . ( zile . 0,(* ! ( lei
Ja0or4ri calculate 6n anul 20(0: (.000 . %& . 0,(* > (.000 . (00 . 0,(* ! %& > (00 ! "& lei
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (20, alin
2-.. /ontribuabilul 9) persoanG fizicG independentG) a primit n data de + martie 2$$, decizia de plGHi anticipate pentru anul
fiscal 2$$,) n care organul fiscal a stabilit urmGtoarele sume de platG:
1+ martie: 1.$$$ lei;
1+ iunie: 1.$$$ lei;
1+ septembrie: 1.$$$ lei;
1+ decembrie: 1.$$$ lei.
/ontribuabilul plGteIte doar primele trei rate.
4upG depunerea declaraHiei de venit pe anul 2$$,) respectiv la data de 1+ mai 2$1$) organul fiscal emite decizia de impunere) n
care stabileIte un impozit anual de A lei Ii un drept la restituire de 2.$$$ lei.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de contribuabil) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al
majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Ja0or4ri calculate 6n anul 200+:
Pentru plata anticipat4 ": (.000 . ( zile . 0,(* ! ( lei
Ja0or4ri calculate 6n anul 20(0: 0 lei.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (20, alin
2-,. ocietatea 9 "! a fGcut obiectul unei inspecHii fiscale n urma cGreia au fost stabilite sume suplimentare de platG ntr=un
cuantum de +$.$$$ lei. ocietatea nu este de acord si contestG la organul fiscal competent suma de -$.$$$ lei. ;otodatG)
societatea se adreseazG si instanHei competente de contencios administrativ) solicit#nd suspendarea executGrii deciziei de
impunere prin care au fost stabilite diferenHele de platG.
/are este suma cauHiunii pe care societatea trebuie sG o plGteascG pentru soluHionarea cererii de suspendare a executGrii
deciziei5
2au7iunea ! 20* din suma contestat4 ! 20* . %0.000 ! .000 lei
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. 2(&, alin 2
2*$. 'n ce condiHii este posibilG suspendarea executGrii unui act administrativ fiscal5
8n situa7ia 6n care s-a cerut suspendarea e.ecut4rii actului administrativ fiscal, 6n temeiul Iegii contenciosului administrativ
nr. &&"$200", cu modific4rile ulterioare. Instan7a competent4 poate suspenda e.ecutarea, dac4 se depune o cau7iune de pEn4
la 20* din cuantumul sumei contestate, iar 6n cazul cererilor al c4ror obiect nu este evaluabil 6n bani, o cau7iune de pEn4 la
2.000 lei.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. 2(&, alin 2
2*1. /are sunt elementele principale pe care trebuie sG le cuprindG o contestaHie formulatG mpotriva unui act administrativ
fiscal5
a) datele de identificare a contestatorului/
b) obiectul contesta7iei/
c) motivele de fapt 5i de drept/
d) dovezile pe care se 6ntemeiaz4/
e) semn4tura contestatorului sau a 6mputernicitului acestuia, precum 5i 5tampila 6n cazul persoanelor 0uridice.
3ovada calit47ii de 6mputernicit al contestatorului, persoan4 fizic4 sau 0uridic4, se face potrivit legii.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. 20, alin. (
2*2. ocietatea 9) persoanG juridicG nerezidentG) trebuie sG execute) n baza unui contract nc7eiat cu o persoanG juridicG
rom#nG) douG porHiuni ale unei autostrGzi. 1rima porHiune) care constituie potrivit /odului fiscal un sediu permanent)
strGbate trei judeHe) astfel: ncepe n judeHul 8) municipiul P) trece prin judeHul 2 Ii se sf#rIeIte n judeHul /) municipiul @. /ea
de=a doua porHiune) care constituie un sediu permanent distinct potrivit /odului fiscal) se aflG n ntregime pe raza munici=
piului ( din judeHul 4.
/are este organul fiscal competent pentru administrarea obligaHiilor fiscale datorate de societatea 9 n "om#nia5
3xplicaHi.
Pentru sediul permanent (: municipiul U, 0ude7ul ,
Pentru sediul permenent 2: municipiul @, 0ude7ul 3
8n cazul contribuabililor nereziden7i care desf45oar4 activit47i pe teritoriul RomEniei prin unul sau mai multe sedii
permanente, competen7a revine organului fiscal pe a c4rui raz4 teritorial4 se afl4 situat fiecare sediu permanent. 8n cazul 6n
care activitatea unui sediu permanent se desf45oar4 pe raza teritorial4 a mai multor organe fiscale, competen7a revine acelui
organ fiscal 6n a c4rui raz4 teritorial4 6ncepe activitatea acelui sediu permanent.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. %%, alin. 2
2*-. ocietatea 9 "! este supusG executGrii silite pentru obligaHiile fiscale neac7itate) n acest scop) Hin#nd cont de cuantumul
sumelor datorate) organul de executare aplicG mGsura executGrii silite mobiliare) sec7estr#nd prin proces=verbal cele cinci
mijloace de transport aflate n folosinHa societGHii) ntre care douG sunt deHinute de societate n baza unor contracte de
nc7iriere nc7eiate cu asociatul unic.
3ste corectG aplicarea mGsurii de executare silitG5 3xplicaHi.
CD. ;unt supuse e.ecut4rii silite orice bunuri mobile ale debitorului. 2ele dou4 ma5ini ale asociatului nu apar7in societ47ii
debitoare, deci nu pot fi sec1estrate.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (&(, alin. (
2**. ocietatea 9 8 face obiectul unei inspecHii fiscale n urma cGreia au fost stabilite obligaHii suplimentare de platG
reprezent#nd impozit pe profit aferent trimestrului 1 2$$, n cuantum de 1$.$$$ lei. 4ecizia de impunere prin care organul
fiscal stabileIte suma astfel datoratG este comunicatG societGHii n data de 1$ iunie 2$$,. ocietatea ac7itG debitul la termenul de
platG prevGzut de /odul de procedurG fiscalG Ii menHionat n decizie) respectiv + iulie 2$$,.
G se calculeze cuantumul legal al majorGrilor de nt#rziere datorate de contribuabil) Itiut fiind cG legea prevede un nivel al
majorGrilor de nt#rziere de $)1< pe zi.
Ja0orarile se platesc din ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pina la data
stingerii acesteia inclusiv- art (20 2PH
termen de plata: 2&.0".20(0/ data plata: 0&.0).20(0
Ja0or4ri )( zile intirziere (& zile aprilie>%( zile mai>%0 zile iunie>& zile iulie), deci (0.000 ron'0.(* zi')( zile! )(0 lei
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (20
2*+. ocietatea 9 "! face obiectul unei inspecHii fiscale n urma cGreia au fost stabilite obligaHii suplimentare de platG.
ocietatea formuleazG si depune o contestaHie mpotriva deciziei de stabilire a obligaHiilor suplimentare de platG) dar pe
care o retrage dupG douG zile. Dlterior) societatea apreciazG cG existG premise pentru soluHionarea favorabilG a contestaHiei Ii
doreIte sG depunG contestaHia reformulatG.
:ai are societatea dreptul de a mai depune contestaHia dupG ce aceasta a fost retrasG5
3,. Prin retragerea contesta7iei nu se pierde dreptul de a se 6nainta o nou4 contesta7ie 6n interiorul termenului
general de depunere a acesteia. ( <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. 20#, alin. 2)
2*%. /odul de procedurG fiscalG prevede un termen special pentru depunerea contestaHiei.
/are este acest termen Ii n ce situaHii se aplicG5
?ermenul general: %0 de zile de la data comunic4rii actului administrativ fiscal/
?ermenul special: % luni de la data comunic4rii actului administrativ fiscal, dac4 actul administrativ fiscal nu con7ine
elementele obligatorii pe care trebuie s4 le con7in4, potrivit legii.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. 20)
2*&. /odul de procedurG fiscalG reglementeazG dreptul contribuabililor la o dob#ndG pentru sumele de restituit sau
de rambursat de la buget) dacG restituirea sau rambursarea nu se face n termenul legal pentru soluHionarea
cererilor contribuabililor) termen stabilit de acelaIi act normativ.
/are este nivelul acestei dob#nzi5
3obEnda datorat4 este la nivelul ma0or4rii de 6ntErziere, respectiv de 0,(* pentru fiecare zi de 6ntErziere
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. (2"
2*.. /um se stabileIte vec7imea creanHelor fiscale principale rezultate din declaraHiile rectificative n scopul aplicGrii regulilor cu
privire la ordinea de stingere5
8n func7ie de data depunerii la organul fiscal a declara7iilor fiscale rectificative
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. ((&, alin. %, lit.
2*,. Arganul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandatG cu confirmare de
primire) care nsG a fost napoiatG de poItG cu menHiunea QnegGsit la domiciliuR. /a urmare) organul fiscal decide
comunicarea deciziei prin publicitate.
n ce constG comunicarea prin publicitate5
Prin afi5area, concomitent, la sediul organului fiscal emitent 5i pe pagina de internet a ,gen7iei Ca7ionale de ,dministrare
Hiscal4, a unui anun7 6n care se men7ioneaz4 c4 a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.
Iegisla7ie aplicabil4: <.K. +2$200% privind 2odul de procedur4 fiscal4 (r%) art. "", alin. %
2+$. /are este codul de identificare fiscalG pentru persoanele fizice5
2odul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. persoanele care nu detin cod numeric personal
2+1. 3ste obligatorie declararea n "om#nia a sediilor secundare din strGinGtate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal n
"om#nia5 Li) dacG da) n ce termen5
3a, este obligatorie declararea in termen de %0 zile de la infiintarea de filiale si sedii secundare- art )".2PH
2+2. /onform prevederilor legale) nedepunerea declaraHiei fiscale dG dreptul organului fiscal sG procedeze la stabilirea din
oficiu a impozitelor) taxelor) contribuHiilor Ii a altor sume datorate bugetului general consolidat.
4in ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a impozitelor) taxelor) contribuHiilor si a altor sume
datorate bugetului general consolidate n aceastG situaHie5
<rganul fiscal are dreptul s4 procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, ta.elor, contribu7iilor 5i a altor sume
datorate bugetului general consolidate dup4 6mplinirea unui termen de de (& zile de la 6n5tiin7area contribuabilului
privind dep45irea termenului legal de depunere a declara7iei fiscale.
Iegisla7ie: <.D.K. nr. +2$200%, 2odul de Procedur4 Hiscal4 (r%) cu modific4rile 5i complet4rile ulterioare, art. #% alin. "
2+-. 'n ce termen de la comunicarea somaHiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silitG sG nu continue5
In termen de (& zile.. - art ("& 2PH
2+*. 'mpotriva societGHii 8!K8 "! s=a emis o decizie de impunere reprezent#nd diferenHe de impozit pe profit aferent anului
2$$, n sumG de 2.12-.$$$ lei.
/are este organul competent la care societatea poate introduce contestaHie mpotriva deciziei de impunere5
3irec7ia general4 de solu7ionare a contesta7iilor din cadrul ,gen7iei Ca7ionale de ,dministrare Hiscal4.
Iegisla7ie: <.D.K. nr. +2$200%, 2odul de Procedur4 Hiscal4 (r%) cu modific4rile 5i complet4rile ulterioare, art. 20+
alin. l