Sunteți pe pagina 1din 31

Colegiul National Vasile Alecsandri Galati

Lucrare
de
atestat
Prodesor indrumator:
Stan Mihaela

Elev:
Stefan GeorgianaAlina
Cateva dintre
!rasele lumii
Cu"rins:
#$ Motivatia alegerii temei
%$ No&iuni internet 'i ()ML
*$ Notiuni des"re P(P
+$ ,es"re Ado-e ,ream.eaver
/$ Structura a"lica&iei
0$ 1i-liografie
#$ Motivatia alegerii temei
)uturor ne "lace sa calatorim$ Vrem sa vedem locuri noi2
interesante2 sa cunoastem alte culturi2 sa incercam alte mancaruri2
sa traim e3"eriente inedite$ Cea mai -una forma de a evada din
rutina 4ilnica si "rogramul uneori covarsitor este de a vi4ita un loc
nou2 "e care sa nu il "erce"en ca fiind acasa$ ,esigur2 acest lucru
este atat im"ractic cat si a"roa"e im"osi-il reali4at cu o frecventa
"rea mare$ Ce ne ramane de facut5 ! metoda sim"la si la indemana
oricui este de a evada virtual$ ,e aceea ideea de a crea un site
des"re cateva dintre orasele mel "referate si curio4itati de"re lume
mi sa "arut foarte interesanta$
%$No&iuni internet 'i ()ML
No&iuni generale des"re internet:
A"ari&ia 6orld 6ide 6e- 76668
Cu a"ro3ima&ie 666ul a a"9rut :n luna martie a anului #;<;$ )im 1erners
Lee de la La-oratorul Euro"ean de =i4ic9 "articulelor din Geneva 7CE>N8 a "us :n
circula&ie "ro"unerea de a de4volta un sistem h?"erte3t :n vederea unei eficien&e
"arta@9ri a informa&iei :ntre echi"ele de cercet9tori din (igh Energ? Ph?sics Communit?2
situate :n 4one geografice diferite$
)erminologie 6E1:
A Server Web$ Bn server .e- este un calculator care ad9"oste'te un Site
6e- 'i care este ca"a-il s9 r9s"und9 la cereri de "agini 6e- din "artea unui client$
Pentru a "utea r9s"unde "ermanent cererilor 6e-2 un calculator tre-uie s9 rule4e
"ermanent o a"lica&ie s"ecial9: htt"d$ Cele mai :ntClnite servere 6e- sunt: A"ache
ServerD Microsoft 6e- ServerD !racle 6e- Server$
A Site Web$ ! colec&ie organi4at9 de "agini 6e- formea49 un site .e-$En
...2 clientul solicit9 "agini 6e- de la un site 6e-$
A Pagin Web $ En orice calculator informa&ia este stocat9 :n unit9&i numite
fi'iere$ Aceste fi'iere con&in: te3tD "rogrameD imaginiD filmeD sunete2 etc$ Pentru ...
sunt im"ortante anumite fi'iere s"eciale2 numite 'i "agini 6e-$ Acestea au e3tensia $htm
sau html$
A Home Page$ (ome Page 7"agina ga4d98 este o "agin9 din siteul unei
organi4a&ii care:
F este :n mod u4ual "rima "agin9 accesat9 din siteD
F este o "agin9 de "re4entare a organi4a&eiD
F ofer9 modul cel mai eficient de e3"lorare a informa&iilor aflate :n site
A HTTP Pentru a comunica :ntre ele2 dou9 calculatoare folosesc un sistem de
reguli ce formea49 un "rotocol$
Serviciul ... utili4ea49 ca "rotocol de comunicare :ntre client 'i server
(?"er)e3t )ransfer Protocol 7())P82 adic9 Protocolul de )ransfer al (i"erte3tului$
A Hipertext este un te3t :m-og9&it$ El con&ine:
te3t o-i'nuitD
etichete "entru formatarea te3tului 'i inca"sularea altor ti"uri de informa&ii
7salturi ra"ide c9tre alte resurse de informa&ii2 sunete2 imagini2 filme2 etc8$
(i"erte3tul este stocat :n fi'iere avCnd o e3tensie s"ecial9: $htm sau html$
A HTML Bn fi'ier care con&ine hi"erte3t este scris :ntrun lim-a@ s"ecific
numit (i"er)e3t MarGu" Language 7()ML82 adic9 Lim-a@ul de Marcare a
(i"erte3tului$ ()ML este un lim-a@ care "ermite inserarea de:
A )e3tD
A Sunete2 imagini 'i filmeD
A Endicatori de "re4entare a informa&ieiD
A Leg9turi 7linGuri8 c9tre alte "agini 6e- aflate oriunde :n lumeD
A A"lica&ii 7"rograme Havascri"t2 Hava2 V>ML etc$8$
A Host $ Bn calculator din Enternet se numeste host 7ga4da8$ Pentru a fi
identificat :n mod unic2 calculatorul "rime'te un nume 7o adres982 de e3em"lu2
elena$cnva$ro
A Pachete. Enforma&ia care circul9 :ntre calculatoare interconectate este
inca"sulat9 :n "achete$ Bn "achet con&ine:
adresa e3"editorulut 'i adresa destinataruluiD
informa&ia
numele a"lica&iei client care a formulat cererea 'i numele a"lica&iei de "e
server care va "rimi cererea s"re re4olvare$ Pachetul este lansat :n re&eaua Enternet$
A TCP/IP$ >e&eaua Enternet dis"une de mi@loace de diri@are a "achetelor astfel
:ncCt acestea sa a@ung9 la destina&ie$ Bn astfel de mi@loc de diri@are a "achetelor este
Enternet Protocol 7EP82 adic9 Protocolul Enternet$ >e&eaua Enternet dis"une de mi@loace de
corec&ie a erorilor de transmitere a "achetelor$ Bn astfel de mi@loc de corec&ie este
)ransfer Control Protocol 7)CP82 adic9 Protocolul de Control al )ransferului$
Httpd$ (i"er)e3t )ransfer Protocol ,emon 7htt"d8 este o a"lica&ie care se
e3ecut9 "e serverul 6e- "entru a "relucra cererile de "agini 6e- rece"&ionate de acesta
de la clien&i$
Limba!" HTML
()ML sau (?"er)e3t MarGu" Language este2 a'a cum o sugerea49 'i
defini&ia2 un lim-a@ de marcare "entru h?"erte3t$
)ermenul (i"erte3t se refer9 la modalitatea :n care se fac leg9turile :ntre
diferite documente ()ML$ In fa"t2 hi"erte3t tre-uie :nteles ca un te3t mai
"rofund decCt un te3t normal$ ,e e3em"lu2 o "agin9 de h?"erte3t nu este doar o
sim"l9 "agin9 de te3t$ Ea este o "agin9 care2 "e lCng9 te3tul "ro"riu4is2 mai
con&ine 'i ni'te leg9turi 7hi"erleg9turi8 c9tre alte te3te care a-ordea49 acela'i
su-iect ca 'i cel tratat :n "agina de unde se fac leg9turile 7hi"erleg9turile sunt acele
te3te su-liniate sau nu2 de cele mai multe ori scrise cu al-astru 'i2 la "o4i&ionarea
cu mouseul asu"ra lor2 cursorul devine activ8$
Astfel se "oate constata c92 "entru un su-iect oarecare2 se dis"une de
o documenta&ie im"resionant9 ce "oate fi accesat9 de la o sim"l9 "agin9
de hi"erte3t 7"rin intermediul hi"erleg9turilor8$ ,atorit9 acestor trimiteri c9tre
alte te3te se "oate constata c9 te3tul ini&ial are o "rofun4ime mult mai mare2
decCt ar avea un te3t normal care este limitat doar la ceea ce se vede$ En esen&92
h?"erte3tul tre-uie :nteles ca un te3t cu leg9turi c9tre alte te3te$
Pentru a vedea cum functionea49 acest lim-a@ de marcare2 se "resu"une
c9 a fost scris un document cu un editor de te3te "recum 6ord2 6ord"ad sau
orice alt editor mai "erformant$ Ca orice document2 el va con&ine mai multe
elemente cum ar fi: un titlu2 un "aragraf sau "oate chiar un ta-el$ Po4i&ionarea :n
"agin9 a te3tului se reali4ea49 cu a@utorul tastaturii$ Bn -ro.ser de internet
7Enternet E3"lorer2 Netsca"e navigator2 etc8 nu "oate citi dec:t fi'iere ()ML2
adic9 acele fi'iere cu e3tensia
$htm sau $html$ Bn asemenea -ro.ser nu "oate afi'a corect elementele
unui te3t2 adic9 nu "oate afi'a un titlu sau un "aragraf2 decCt dac9 i se sugerea49
acest lucru cu a@utorul unor en4i$
In conclu4ie2 un fi'ier ()ML va con&ine "e lCng9 te3tul care se dore'te
a fi afi'at :n fereastra -ro.serului 'i ni'te elemente 7taguri8 care marchea49 te3tul
res"ectiv2 sugerCnd :n acest fel -ro.ser ului care este titlul documentului2 care este
"aragraful sau care este ta-elul$
*$ ,es"re P(P
P(P este lim-a@ul ideal "entru construirea de "agini .e- dinamice$
Este usor de :nv9&at2 o"ensource2 "oate fi rulat "e mai multe "latforme 'i se
"oate conecta la mai multe ti"uri de -a4e de date$ Cel mai im"ortant as"ect al
lim-a@ului este :nsa "osi-ilitatea de a fi :m-ricat cu cod ()ML$ Putem astfel
crea "agini ()ML statice 'i din loc :n loc2 acolo unde este nevoie2 s9
introducem dinamism cu a@utorul P(P$
Lim-a@ul P(P sa Jn9scutJ :n #;;+ din nevoia lui >asmus Lerdorf de a
afla cCte "ersoane :i vi4itea49 CVul online$ El a denumit setul de scri"turi
create P(P2 acronimul "entru Personal (ome Page$ Pe "arcursul urm9torilor
trei ani lim-a@ul a evoluat dar adev9ratul succes a :nce"ut s9 :l cunoasc9 de
cCnd Keev SurasGi si Andi Gutmansau rescris motorul P(P de la ca" la
coad92 motor care "oart9 din versiunea + a P(P numele Kend2 o com-ina&ie
de litere din "renumele creatorilor s9i: Keev 'i Andi$
=iind o"ensource2 P(P -eneficia49 de su"ort activ din "artea
comunit9&ii online2 acesta fiind 'i motivul cre'terii e3"lo4ive a num9rului
siteurilor -a4ate "e P(P$
Enter"retorul P(P este cel mai cunoscut lim-a@ de scri"ting folosit :n
acest moment "entru crearea siteurilor 6e- interactive$ ,enumirea este un
Jacronim recursivJ "entru (?"erte3t PreProcessor$,iferen&a esen&ial9 fa&9 de
alte lim-a@e de scri"ting 7gen HavaScri"t8 este fa"tul c9 P(P este un
inter"retor serverside 7o"era&iile sunt e3ecutate de c9tre server 'i nu "e
calculatorul utili4atorului8$ Pentru a "utea testa "agini P(P ave&i nevoie de un
server de .e- 7A"ache8 'i de "achetul P(P instalat$
P(P "ermite folosirea unor elemente s"ecifice lim-a@elor de
"rogramare$ Ee'irea standard a scri"tului P(P devine intrarea standard "entru
"rogramul de navigare care vi4uali4ea49 "agina$ A'adar2 la iesirea standard
"oate fi scris 7de e3em"lu2 "rin intermediul comen4ii echo8 orice ti" de cod
()ML2 acesta fiind inter"retat de c9tre -ro.ser$
Pe lCng9 mani"ularea con&inutului "aginilor de .e-2 P(P "oate trimite
headere ())P "entru autentificare2 seta cooGieuri sau redirec&iona
utili4atorii$ Mai mult2 cu a@utorul -i-liotecilor e3terne de func&ii "oate "arsa
fisiere LML2 crea 'i mani"ula imagini2 anima&ii ShoG.ave =lash2 P,=uri
sau se "oate conecta la un server de mail2 iar acestea sunt doar cCteva din
func&iile "e care le "oate :nde"lini$
Enter"retorul P(P "arcurge documentul accesat "Cn9 :n momentul
:n care :ntClne'te un marca@ de deschidere care indic9 fa"tul c9 te3tul care
urmea49 tre-uie inter"retat ca fiind cod P(P$ In continuare2 te3tul este
inter"retat ca fiind cod P(P "Cn9 :n momentul :n care este :ntClnit marca@ul
de inchidere$ Intreg te3tul care nu este inter"retat ca fiind cod P(P este
furni4at la iesire :n forma :n care a fost "rimit ca intrare de catre inter"retor$
E3ist9 mai multe marca@e care indic9 :nce"erea unei secven&e de cod P(P2
dar doar dou9 dintre ele sunt folosite de o-icei 7aceste marca@e de"ind 'i de
configurarea serverului de .e-8$ ,ac9 dorim ca documentul s9 res"ecte
s"ecifica&iile LML2 atunci singura "osi-ilitate de inserare a codului P(P este
folosirea unei secvente de ti"ul:
Cod#
M5"h"
NNcod P(P
5O
Cea dea doua "osi-ilitate este utili4area marca@ului MSC>EP)O
:ntro maniera asem9n9toare celei folosite "entru includerea de scri"turi
HavaScri"t$ Sinta3a este urmatoarea:
Cod#
MSC>EP) language P J"h"JO
NNcod P(P
MNSC>EP)O
E3ist9 alte dou9 "osi-ilit9&i2 dar acestea sunt folosite rar2 :n
situa&ii "articulare 'i de"inde :n mare m9sur9 de set9rile serverului de .e-$
Este "ermis9 JiesireaJ 'i JintrareaJ :n Jmodul P(PJ de oricCte ori este necesar
:n "agin9$ Aceasta este util cCnd se lucrea49 cu te3te de mari dimensiuni$
Pentru ca instruc&iunile P(P s9 fie inter"retate corect2 acestea tre-uie se"arate
"rin caracterul Q$Q$
In P(P2 comentariile "ot fi inserate folosind sinta3ele din C2 CRR 'i
shellurile Bni3$ A"ari&ia secventei de caractere Q//Q sau a caracterului Q%Q
indic9 fa"tul c9 restul liniei re"re4int9 un comentariu$ Pentru a insera
comentarii "e mai multe linii2 acestea tre-uie delimitate de secventa Q/&Q la
:nce"ut 'i de secventa Q&/Q la sfCr'it$
+$ ,es"re Ado-e ,ream.eaver
Ado-e ,ream.eaver 7cunoscut anterior ca Macromedia ,ream.eaver8 este o
a"lica&ie de de4voltare .e-2 dis"oni-il9 atCt "entru 6indo.s2 cCt 'i "entru Mac$
Versiunile recente includ su"ort "entru tehnologii .e-2 cum ar fi CSS2 HavaScri"t2
P(P2 Cold =usion2 cCt 'i cadre ASP$
,ream.eaver sa -ucurat de un larg succes :nc9 de la sfCr'itul anilor Q;S 'i
momentan de&ine a"ro3imativ <ST din "ia&a editoarelor ()ML$ Produsul "oate fi
rulat "e variate "latforme soft.are: Mac2 6indo.s2 dar su"ort9 :n acela'i tim" 'i
"latforme BNEL cu a@utorul unor emulatoare soft.are2 cum ar fi 6ine$
Ca orice alt editor 6USE6UG2 ,ream.eaver "oate ascunde detaliile de
im"lementare a "aginilor ()ML2 f9cCnd astfel "osi-il9 crearea cu u'urin&9 a
"aginilor .e- de c9tre utili4atorii nee3"erimenta&i$
Bnii creatori de "agini .e- critic9 aceste ti"uri de editoare deoarece "roduc
"agini de dimensiuni mult mai mari decCt ar fi necesar2 ceea ce conduce la o
func&ionare ne"erformant9 a -ro.serelor .e-$ Aceast9 afirma&ie este :n mare "arte
adevarat9 deoarece "aginile .e- "roduse folosesc designul "e -a49 de ta-el$ In "lus2
"rodusul a mai fost criticat :n trecut 'i "entru "roducerea de coduri care adesea nu
erau conform standardelor 6*C2 dar acest as"ect a fost mult :m-un9t9&it :n versiunile
recente$ Cu toate acestea2 Macromedia a crescut su"ortul "entru tehnologia CSS
"recum 'i alte modalit9&i de design f9r9 a fi necesar9 folosirea designului "e -a49 de
ta-el$
,ream.eaver "ermite folosirea ma@orit9&ii -ro.serelor instalate "e
calculatorul utili4atorului2 "entru a "revi4uali4a .e-siteul creat$ ,e asemenea
con&ine 'i cCteva utilitare "entru administrarea siteurilor2 cum ar fi cele "entru a g9si
'i modifica un "aragraf sau o linie de cod2 :n :ntregul .e- site2 "e -a4a oric9ror
"arametri s"ecifica&i de c9tre utili4ator$ Cu a@utorul "anourilor de stare se "oate crea
cod HavaScri"t f9r9 a avea cuno'tin&e de "rogramare$
!dat9 cu a"ari&ia versiunii ML2 Macromedia a :ncor"orat utilitare de generare
dinamic9 a con&inutului$ ,e asemenea este oferit su"ort "entru conectarea la -a4e de
date 7cum ar fi M?SVL 'i Microsoft Access8 "entru a filtra 'i afi'a con&inutul
folosind scri"turi de genul P(P2 Cold=usion2 Active Server Pages 7ASP8 'i
ASP$NE)2 f9r9 a avea nevoie de o "reala-il9 e3"erien&9 :n "rogramare$
Bn as"ect foarte l9udat al ,ream.eaverului :l re"re4int9 arhitectura sa
e3tensi-il9$ E3tensiile2 a'a cum sunt ele cunoscute2 sunt mici "rograme2 "e care orice
de4voltator le "oate scrie 7de o-icei :n ()ML 'i HavaScri"t8 'i "e care oricine le
"oate descarca 'i instala2 acestea aducCnd un s"or de "erforman&9 'i func&ionalitate
:m-un9t9&it9 "rogramului$ E3ist9 o comunitate de de4voltatori care "roduc aceste
e3tensii 'i le "u-lic9 7atCt comercial cCt 'i gratuit8 "entru "ro-leme de de4voltare
.e-2 de la sim"le efecte rollover "Cn9 la solu&ii com"lete de vCn4are online$
/$ Structura a"licatiei
Pagina de start: contine motivatia alegerii temei 7"e scurt82 cateva
multumiri2 meniul navigarii "e site2 doua melodii si un minichestionar$

Brmatoarea "agina cu"rinde cateva curio4itati si su"erlative ale )errei2
"recum mel mai adanc loc2 cel mai "ustiu2 cel mai arid2 ect$
Brmea4a "agina oraselor2 fiecare a"arand cu o "o4a si un linG s"re
"agina "ro"rie$ Accesand aceste linGuri fiecare oras are "o4e si informatii
s"ecifice2 "recum si cate o melodie$
Bltima "agina contine cateva informatii des"re site si des"re
reali4atorul acestuia$
0$ Em"lementare
Va voi "re4enta totodata 'i cCteva detalii tehnice de im"lemenare$
Aceasta "arte de cod sursa2 re"re4inta codul sursa al siteului2 "relucrat in
Ado-e ,ream.ever$
Prima "agina:
MW,!C)UPE html PB1LEC JNN6*CNN,), L()ML #$S )ransitionalNNENJ Jhtt":NN...$.*$orgN)>N3html#N,),N3html#
transitional$dtdJO
Mhtml 3mlnsPJhtt":NN...$.*$orgN#;;;N3htmlJ dirPJltrJ langPJenBSJO
Mhead "rofilePJhtt":NNgm"g$orgN3fnN##JO
MlinG relPJshortcut iconJ hrefPJ."contentNthemesNrivelloNfavicon$gifJ NO
Mmeta htt"eXuivPJContent)?"eJ contentPJte3tNhtmlD charsetPB)=<J NO
MtitleOCele mai frumoase oraseMNtitleO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ."contentNthemesNrivelloN@sN@Xuer?#$%$0$min$@sJOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ."contentNthemesNrivelloN@sNmain$@sJOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ."contentNthemesNrivelloN@sNcufon?ui$@sJOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ."contentNthemesNrivelloN@sNhome$@sJOMNscri"tO
MlinG relPJst?lesheetJ t?"ePJte3tNcssJ hrefPJ."contentNthemesNrivelloNst?le$cssJ NO
MWYif EEZOMlinG relPJst?lesheetJ t?"ePJte3tNcssJ hrefPJ."contentNthemesNrivelloNie$cssJ NOMWYendifZO
MWYif lte EE 0ZO Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ."contentNthemesNrivelloN@sNsu"ersleight$@sJOMNscri"tO
Mst?le t?"ePJte3tNcssJO img [filter:"rogid:,LEmage)ransform$Microsoft$Al"haEmageLoader7$$$8D\ MNst?leO MWYendifZ
O
MlinG relPJalternateJ t?"ePJa""licationNrssR3mlJ titlePJ>SS %$SJ hrefPJfeedNfeed$htmlJ NO
MlinG relPJalternateJ t?"ePJte3tN3mlJ titlePJ>SS $;%J hrefPJfeedNrssNrss$htmlJ NO
MlinG relPJalternateJ t?"ePJa""licationNatomR3mlJ titlePJAtom #$SJ hrefPJfeedNatomNatom$htmlJ NO
MlinG relPJ"ing-acGJ hrefPJ3mlr"c$"h"J NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQA"ril %S##Q hrefPQ-logN%S##NS+NS+$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMarch %S##Q hrefPQ-logN%S##NS*NS*$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHanuar? %S##Q hrefPQ-logN%S##NS#NS#$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ,ecem-er %S#SQ hrefPQ-logN%S#SN#%N#%$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQNovem-er %S#SQ hrefPQ-logN%S#SN##N##$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ!cto-er %S#SQ hrefPQ-logN%S#SN#SN#S$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQSe"tem-er %S#SQ hrefPQ-logN%S#SNS;NS;$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQAugust %S#SQ hrefPQ-logN%S#SNS<NS<$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHul? %S#SQ hrefPQ-logN%S#SNS]NS]$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHune %S#SQ hrefPQ-logN%S#SNS0NS0$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMa? %S#SQ hrefPQ-logN%S#SNS/NS/$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQA"ril %S#SQ hrefPQ-logN%S#SNS+NS+$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMarch %S#SQ hrefPQ-logN%S#SNS*NS*$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ=e-ruar? %S#SQ hrefPQ-logN%S#SNS%NS%$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHanuar? %S#SQ hrefPQ-logN%S#SNS#NS#$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ,ecem-er %SS;Q hrefPQ-logN%SS;N#%N#%$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQNovem-er %SS;Q hrefPQ-logN%SS;N##N##$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQAugust %SS;Q hrefPQ-logN%SS;NS<NS<$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHul? %SS;Q hrefPQ-logN%SS;NS]NS]$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHune %SS;Q hrefPQ-logN%SS;NS0NS0$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMa? %SS;Q hrefPQ-logN%SS;NS/NS/$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQA"ril %SS;Q hrefPQ-logN%SS;NS+NS+$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMarch %SS;Q hrefPQ-logN%SS;NS*NS*$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ=e-ruar? %SS;Q hrefPQ-logN%SS;NS%NS%$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHanuar? %SS;Q hrefPQ-logN%SS;NS#NS#$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ!cto-er %SS<Q hrefPQ-logN%SS<N#SN#S$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHul? %SS<Q hrefPQ-logN%SS<NS]NS]$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHune %SS<Q hrefPQ-logN%SS<NS0NS0$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMa? %SS<Q hrefPQ-logN%SS<NS/NS/$htmlQ NO
MlinG relPQst?lesheetQ idPQ.""agenavicssQ hrefPQ."contentNthemesNrivelloN"agenavicss$cssverP%$]S$cssQ t?"ePQte3tNcssQ
mediaPQallQ NO
Mscri"t t?"ePQte3tN@avascri"tQ srcPQ$$Na@a3$googlea"is$comNa@a3Nli-sNs.fo-@ectN%$%Ns.fo-@ect$@sverP%$%QOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePQte3tN@avascri"tQ srcPQ."includesN@sN@Xuer?N@Xuer?$@sverP#$+$%QOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePQte3tN@avascri"tQ srcPQ."contentN"luginsN-itvolutionimagegalleriaN-itvolutionimage
galleria$@sverP*$S$+QOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePQte3tN@avascri"tQ srcPQ."includesN@sNcommentre"l?$@sverP%SS;S#S%QOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ charsetPJutf<JO
N^^
^ Courtes? of _imili =lash Em-ed Version %$#$/
^ -? Michael 1ester htt":NNGimili$com
^N
7function78[
tr? [
NN ,isa-ling S6=!-@ectQs Autohide feature
if 7t?"eof s.fo-@ect$s.itch!ffAuto(ideSho. PPP JfunctionJ8 [
s.fo-@ect$s.itch!ffAuto(ideSho.78D
\
\ catch7e8 [\
\878D
MNscri"tO
MlinG relPJEditB>EJ t?"ePJa""licationNrsdR3mlJ titlePJ>S,J hrefPJ3mlr"c$"h"rsd$"h"J NO
MlinG relPJ.l.manifestJ t?"ePJa""licationN.l.manifestR3mlJ hrefPJ."includesN.l.manifest$3mlJ NO
MlinG relPQinde3Q titlePQCarol >ivelloQ hrefPQ...$carolrivello$htmlQ NO
MlinG relPQ"revQ titlePQPortfolioQ hrefPQ"ortfolioN"ortfolio$htmlQ NO
MlinG relPQne3tQ titlePQ1logQ hrefPQ-logN-log$htmlQ NO
Mmeta namePJgeneratorJ contentPJ6ordPress *$S$+J NO
MW All in !ne SE! PacG #$0$#* -? Michael )or-ert of Sem"er =i 6e- ,esignY+%S2++SZ O
Mmeta namePJdescri"tionJ contentPJ...$carolrivello$comJ NO
MlinG relPJcanonicalJ hrefPJ...$carolrivello$htmlJ NO
MW Nall in one seo "acG O
MNheadO
M-od?O
Mdiv idPJmasterJO
Mdiv idPJheaderJO
Mdiv idPJheader`innerJO
Mul classPJmain`menuJO
Mli classPJselectedJOMa titlePJGo to first "ageJ hrefPJ...$carolrivello$htmlJOAcasa Mcite classPJhJO"rima
"aginaMNciteOMNaOMNliO
Mli OMa titlePJselected .orGJ hrefPJ"ortfolioN"ortfolio$htmlJO#S locuri misterioase Mcite classPJhJOaiciWaiciWaiciWaiciW
MNciteOMNaOMNliO
Mli OMa titlePJread m? "ostsJ hrefPJ-logN-log$htmlJO!rasele Mcite classPJhJOasta este ceea ce aste"taiMNciteOMNaOMNliO
Mli OMa hrefPJa-outNa-out$htmlJOMa titlePJmore a-out meJ hrefPJa-outNa-out$htmlJO,es"re mine Mcite classPJhJOafla
cine a creat acest siteMNciteO
MNaO

MNulO
Ms"an classPJgrgJOMNs"anO
M"OaXuotDLumeai visul sufletului nostruaXuotDMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"OMihai EminescuMN"O
MNdivO
MNdivO
Mhr NO
Mdiv idPJcontentJO
Mdiv idPJcontent`innerJOMs"an classPJsu-`header homeJOMNs"anO
Mdiv classPJhome`fi3edJO
Mdiv idPJhome`a-outJ classPJa-outJO
Mh%O(e?2 .hatQs u"5MNh%O

Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
M"OMs"an st?lePJdis"la?:noneDJO6hatab<%#]Ds u"MNs"anO
)uturor ne "lace sa calatorim$ Vrem sa vedem locuri noi2 interesante2 sa cunoastem alte culturi2 sa
incercam alte mancaruri2 sa traim e3"eriente inedite$ Atunci cand tre-uie sa hotaram unde sa ne "etrecem vacanta2 de cele
mai multe ori avem tendinta sa ne indre"tam s"re marile ca"itale ale lumii$ Ele ne atrag "rin frumusetea2 ur-anismul2
nivelul de trai ridicat sau "o"ularitatea lor$ MN"O
Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
Mdiv classPJfim`a-out`homeJOMNdivO
Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
MNdivO

Mdiv idPJhome`featuredJ classPJfeaturedJO
Mdiv classPJfeatured`innerJOMimg srcPJ$$Ntheend$@"gJ .idthPJ+%+J heightPJ%%#J NOMNdivO
Mdiv classPJfeatured`-ottomJOMNdivO
MNdivO


Mdiv classPJcJOMNdivO
MNdivO
Mdiv classPJhome`.idgetsJO
Mdiv idPJe3ec"h"#%J classPJ.idget`linhaJOMi classPJhJO).eetsMNiO
Mdiv classPJrdtJOMNdivO
Mdiv classPJtJO
Mh*O).eetsMNh*O
M"Oan-s"DMN"O
M"OCateva curio4itatiMa hrefPJ-logNa-out-logNa-out-log$htmlJO aiciMNaO$ Pentru ca stiu ca o sa fiti interesati de
ele D8MN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
MNdivO
Mdiv classPJrd-JOMNdivO
MNdivOMdiv idPJe3ec"h"#*J classPJ.idget`linhaJOMi classPJhJOun scurt MNiO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ."contentNthemesNrivelloNcontactNcontact$@sJOMNscri"tO
Mdiv classPJtJO
Mh*Oun scurt salutMNh*O
MciteOfeed-acGM-OMN-OMNciteO
MNdivO
Mform actionPJJ methodPJ"ostJ idPJsendEmailJO
Ms"anO
Ms"an classPJrd rdeJOMNs"anO
Mla-el forPJctNameJONumeMNla-elO
Min"ut t?"ePJte3tJ namePJctNameJ idPJctNameJ valuePJJ NO
Ms"an classPJrd rddJOMNs"anO
MNs"anO
Ms"anO
Ms"an classPJrd rdeJOMNs"anO
Mla-el forPJctEmailJOEmailMNla-elO
Min"ut t?"ePJte3tJ namePJctEmailJ idPJctEmailJ valuePJJ NO
Ms"an classPJrd rddJOMNs"anO
MNs"anO
Ms"an classPJctMsgJO
Ms"an classPJrd rdeJOMNs"anO
Mla-el forPJctMsgJOMessageMNla-elO
Mte3tarea namePJctMsgJ idPJctMsgJOMNte3tareaO
Ms"an classPJrd rddJOMNs"anO
MNs"anO
Ms"an classPJct1uttonsJO
Ma idPJctSu-mitJOSu-mitMNaO
MWMin"ut t?"ePJsu-mitJ idPJctSu-mitJ valuePJsu-mitJ NOO
Min"ut t?"ePJhiddenJ namePJsu-mittedJ idPJsu-mittedJ valuePJtrueJ NO
MNs"anO
MNformO MNdivOMdiv idPJe3ec"h"#+J classPJ.idget`linhaJOMi classPJhJO1log "ostsMNiO
Mdiv classPJtJO
Mh*O,estindeteMNh*O
MciteOasculta "utina mu4icaM-OMN-OMNciteOMNdivO
MolO
MliO
Mo-@ect classidPJclsid:#001#1CA*=;C##C=<S]/+++//*/+SSSSJ
code-asePJhtt":NNdo.nload$macromedia$comN"u-NshocG.aveNca-sNdirectorNs.$ca-bversionP#S2#2#2SJ .idthPJ*%J
heightPJ*%J titlePJSlo. dancing in a -urning roomJO
M"aram namePJsrcJ valuePJ$$N$$N#S<@ohn`ma?erslo.`dancing`in`a`-urning`room$m"*J NO
Mem-ed srcPJ$$N$$N#S<@ohn`ma?erslo.`dancing`in`a`-urning`room$m"*J
"lugins"agePJhtt":NN...$ado-e$comNshocG.aveNdo.nloadNJ .idthPJ*%J heightPJ*%JOMNem-edO
MNo-@ectO
MNliO
MliO
Mo-@ect .idthPJ*%J heightPJ*%JO
MNo-@ectO
Mo-@ect classidPJclsid:#001#1CA*=;C##C=<S]/+++//*/+SSSSJ
code-asePJhtt":NNdo.nload$macromedia$comN"u-NshocG.aveNca-sNdirectorNs.$ca-bversionP#S2#2#2SJ .idthPJ*%J
heightPJ*%J titlePJEllegalJO
M"aram namePJsrcJ valuePJ$$N$$Nillegal`instrumental$m"*J NO
Mem-ed srcPJ$$N$$Nillegal`instrumental$m"*J "lugins"agePJhtt":NN...$ado-e$comNshocG.aveNdo.nloadNJ
.idthPJ*%J heightPJ*%JOMNem-edO
MNo-@ectO
MNliO
MNolO
MNdivO
Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
Mdiv classPJcJOMNdivO
Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
MNdivO
Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv idPJ-um"JOMNdivO
MNdivO
Mhr NO

Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO

Mdiv idPJfooterJO

Mdiv idPJfooter`innerJO
Ms"an classPJgrgJOMNs"anO

Mi classPJhJOSocial mediaMNiO
Mdl idPJsocial`mediaJO
MdtO=ind me:MNdtO
Mdd classPJt.tJOan-s"DMNddO
Mdd classPJflcJOan-s"DMNddO
Mdd classPJ-hcJOan-s"DMNddO
Mdd classPJlnGJOan-s"DMNddO
Mdd classPJfc-JOMa hrefPJhtt":NN...$face-ooG$comN"rofile$"h"5idP#SSSS#]<#+0<];#J targetPJ`-lanGJ
titlePJcarol$rivello c =ace-ooGJOcarol$rivello c =ace-ooGMNaOMNddO
Mdd classPJvmoJOan-s"DMNddO
Mdd classPJt-lJOan-s"DMNddO
MNdlO Mul classPJmain`menuJO
Mli classPJselectedJOMa titlePJGo to first "ageJ hrefPJ...$carolrivello$htmlJO(ome Mcite classPJhJOgo to first
"ageMNciteOMNaOMNliO
Mli OMa titlePJselected .orGJ hrefPJ"ortfolioN"ortfolio$htmlJO#S locuri misterioase Mcite classPJhJOcum nu ai mai va4ut
"ana acumMNciteOMNaOMNliO
Mli OMa titlePJread m? "ostsJ hrefPJ-logN-log$htmlJO!rasele Mcite classPJhJO"e care vrei sa le ve4iMNciteOMNaOMNliO
Mli OMa titlePJmore a-out meJ hrefPJa-outNa-out$htmlJO,es"re mine Mcite classPJhJOafla cine a creat acest
siteMNciteOMNaOMNliO
MNulO
MNdivO


Mh+O
MiO(ave a nice da?WMNiO
MNh+O

Mi classPJhJOCo"?rightMNiOMNdivO


MNdivO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJO
var gaHs(ost P 77Jhtt"s:J PP document$location$"rotocol8 5 Jhtt"s:NNssl$J : Jhtt":NN...$J8D
document$.rite7unesca"e7JT*Cscri"t srcPQJ R gaHs(ost R Jgoogleanal?tics$comNga$@sQ
t?"ePQte3tN@avascri"tQT*ET*CNscri"tT*EJ88D
MNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJO
tr? [
var "age)racGer P `gat$`get)racGer7JBA#%/*+0++#J8D
"age)racGer$`tracGPagevie.78D
\ catch7err8 [\
MNscri"tO
MN-od?O
MNhtmlO
#S Locuri misterioase:
MW,!C)UPE html PB1LEC JNN6*CNN,), L()ML #$S )ransitionalNNENJ Jhtt":NN...$.*$orgN)>N3html#N,),N3html#
transitional$dtdJO
Mhtml 3mlnsPJhtt":NN...$.*$orgN#;;;N3htmlJ dirPJltrJ langPJenBSJO
Mhead "rofilePJhtt":NNgm"g$orgN3fnN##JO
MlinG relPJshortcut iconJ hrefPJ$$N."contentNthemesNrivelloNfavicon$gifJ NO
Mmeta htt"eXuivPJContent)?"eJ contentPJte3tNhtmlD charsetPB)=<J NO
MtitleO#S Locuri MisterioaseMNtitleO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ$$N."contentNthemesNrivelloN@sN@Xuer?#$%$0$min$@sJOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ$$N."contentNthemesNrivelloN@sNmain$@sJOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ$$N."contentNthemesNrivelloN@sNcufon?ui$@sJOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ$$N."contentNthemesNrivelloN@sN"ortfolio$@sJOMNscri"tO
MlinG relPJst?lesheetJ t?"ePJte3tNcssJ hrefPJ$$N."contentNthemesNrivelloNst?le$cssJ NO
MWYif EEZOMlinG relPJst?lesheetJ t?"ePJte3tNcssJ hrefPJ$$N."contentNthemesNrivelloNie$cssJ NOMWYendifZO
MWYif lte EE 0ZO Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ srcPJ$$N."contentNthemesNrivelloN@sNsu"ersleight$@sJOMNscri"tO
Mst?le t?"ePJte3tNcssJO img [filter:"rogid:,LEmage)ransform$Microsoft$Al"haEmageLoader7$$$8D\ MNst?leO MWYendifZ
O
MlinG relPJalternateJ t?"ePJa""licationNrssR3mlJ titlePJ>SS %$SJ hrefPJ$$NfeedNfeed$htmlJ NO
MlinG relPJalternateJ t?"ePJte3tN3mlJ titlePJ>SS $;%J hrefPJ$$NfeedNrssNrss$htmlJ NO
MlinG relPJalternateJ t?"ePJa""licationNatomR3mlJ titlePJAtom #$SJ hrefPJ$$NfeedNatomNatom$htmlJ NO
MlinG relPJ"ing-acGJ hrefPJ$$N3mlr"c$"h"J NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQA"ril %S##Q hrefPQ$$N-logN%S##NS+NS+$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMarch %S##Q hrefPQ$$N-logN%S##NS*NS*$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHanuar? %S##Q hrefPQ$$N-logN%S##NS#NS#$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ,ecem-er %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SN#%N#%$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQNovem-er %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SN##N##$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ!cto-er %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SN#SN#S$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQSe"tem-er %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SNS;NS;$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQAugust %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SNS<NS<$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHul? %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SNS]NS]$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHune %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SNS0NS0$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMa? %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SNS/NS/$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQA"ril %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SNS+NS+$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMarch %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SNS*NS*$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ=e-ruar? %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SNS%NS%$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHanuar? %S#SQ hrefPQ$$N-logN%S#SNS#NS#$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ,ecem-er %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;N#%N#%$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQNovem-er %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;N##N##$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQAugust %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;NS<NS<$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHul? %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;NS]NS]$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHune %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;NS0NS0$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMa? %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;NS/NS/$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQA"ril %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;NS+NS+$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMarch %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;NS*NS*$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ=e-ruar? %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;NS%NS%$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHanuar? %SS;Q hrefPQ$$N-logN%SS;NS#NS#$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQ!cto-er %SS<Q hrefPQ$$N-logN%SS<N#SN#S$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHul? %SS<Q hrefPQ$$N-logN%SS<NS]NS]$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQHune %SS<Q hrefPQ$$N-logN%SS<NS0NS0$htmlQ NO
MlinG relPQarchivesQ titlePQMa? %SS<Q hrefPQ$$N-logN%SS<NS/NS/$htmlQ NO
MlinG relPQst?lesheetQ idPQ.""agenavicssQ hrefPQ$$N."contentNthemesNrivelloN"agenavicss$cssverP%$]S$cssQ
t?"ePQte3tNcssQ mediaPQallQ NO
Mscri"t t?"ePQte3tN@avascri"tQ srcPQ$$N$$Na@a3$googlea"is$comNa@a3Nli-sNs.fo-@ectN%$%Ns.fo-@ect$@sverP%$%QOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePQte3tN@avascri"tQ srcPQ$$N."includesN@sN@Xuer?N@Xuer?$@sverP#$+$%QOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePQte3tN@avascri"tQ srcPQ$$N."contentN"luginsN-itvolutionimagegalleriaN-itvolutionimage
galleria$@sverP*$S$+QOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePQte3tN@avascri"tQ srcPQ$$N."includesN@sNcommentre"l?$@sverP%SS;S#S%QOMNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJ charsetPJutf<JO
N^^
^ Courtes? of _imili =lash Em-ed Version %$#$/
^ -? Michael 1ester htt":NNGimili$com
^N
7function78[
tr? [
NN ,isa-ling S6=!-@ectQs Autohide feature
if 7t?"eof s.fo-@ect$s.itch!ffAuto(ideSho. PPP JfunctionJ8 [
s.fo-@ect$s.itch!ffAuto(ideSho.78D
\
\ catch7e8 [\
\878D
MNscri"tO
MlinG relPJEditB>EJ t?"ePJa""licationNrsdR3mlJ titlePJ>S,J hrefPJ$$N3mlr"c$"h"rsd$"h"J NO
MlinG relPJ.l.manifestJ t?"ePJa""licationN.l.manifestR3mlJ hrefPJ$$N."includesN.l.manifest$3mlJ NO
MlinG relPQinde3Q titlePQCarol >ivelloQ hrefPQ$$N...$carolrivello$htmlQ NO
MlinG relPQ"revQ titlePQCarol2 .ho5Q hrefPQ$$N-logNa-out-logNa-out-log$htmlQ NO
MlinG relPQne3tQ titlePQPdgina inicialQ hrefPQ$$N...$carolrivello$htmlQ NO
Mmeta namePJgeneratorJ contentPJ6ordPress *$S$+J NO
MW All in !ne SE! PacG #$0$#* -? Michael )or-ert of Sem"er =i 6e- ,esignY+%S2+/+Z O
MlinG relPJcanonicalJ hrefPJ"ortfolio$htmlJ NO
MW Nall in one seo "acG O
MNheadO
M-od?O
Mdiv idPJmasterJO
Mdiv idPJheaderJO
Mdiv idPJheader`innerJO
Mul classPJmain`menuJO
Mli OMa titlePJGo to first "ageJ hrefPJ$$N...$carolrivello$htmlJO(ome Mcite classPJhJOgo to first
"ageMNciteOMNaOMNliO
Mli classPJselectedJOMNliO
Mli OMNliO
Mli OMNliO
Mli classPJrssJO
MNulO Ms"an classPJgrgJOMNs"anO
M"OaXuotDLumeai visul sufletului nostruaXuotDMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"OMihai EminescuMN"O
MNdivO
MNdivO
Mhr NO
Mdiv idPJcontentJO
Mdiv idPJcontent`innerJOMs"an classPJsu-`header "ortfolioJOMNs"anO
Mdiv idPJ"tf`masterJO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ#/;*JO
Mh%Oan-s"DMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JOMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?#Q classPQgaller? galler?id#/;* -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anOMs"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
Mimg srcPJ$$N$$N$$N"G.$@"gJ .idthPJ</#J heightPJ]#%J NOMNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ#*<]JO
Mh%O#$ MstrongOEagleha.G NecG MNstrongOMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
)asmaniaMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?%Q classPQgaller? galler?id#*<] -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$NS#eagleh.aGnecG$@"gJ altPJmain galler? image %J NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
M"Oan-s"DMN"O
M"OSituata in sudul )asmaniei2 lim-a de "amant care leaga doua insule este cele-ra din doua motive$ Primul
ar fi acela caan-s"DEagleha.G NecG este cel mai elocvent e3em"lu al unui fenomen geologic e3trem de raran-s"Dintalnit2
acela al as"ectului de dale "e care il ca"ata solul in urma ero4iunii si a fragmentarii rocilor su- actiunea "lacilor tectonice$
Practic2 solul arata ca si cum ar fi format din 4eci sau sute de dale cu forme geometrice "erfecte2 asemenea "ava@ului
artificial$MN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"OBn alt motiv este acela ca dean-s"DEagleha.G NecG se leaga "ovestea maca-ra a "rimei inchisori "a4ita de
caini uriasi2an-s"Dinfometati inadins "entru a deveni cat mai fiorosi$ Lim-a de "amant era singurul loc "rin care detinutii
-ritanici ai temutei inchisori din ase4area tasmaniana Porth Arthur "uteau traversa catre li-ertate$MN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"OEra nevoie ca detinutii sa stra-ata o lungime de circa +SS de metri "e istmul lat de nu mai mult de *S de metri
"entru a sca"a$ )re-uiau2 insa2 sa stra-ata un loc in care2 alaturi de gar4i inarmate2 se aflau ; caini e3trem de fiorosi care
fusesera legati cu lanturi lungi2 la distante egale unul fata de celalalt2 astfel incat sa nu se "oata atinge unul "e altul2 dar sa
"oata insfaca "e oricine ar fi incercat sa treaca "rintre ei$MN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"O!rice detinut sar fi aflat e3"us "ermanent2 intro astfel de situatie2 la -unul "lac a doi dintre cer-erii inchisorii$
En "lus2 legenda a"elor infestate de rechini ii im"iedica "e "ri4onieri sa se aventure4e in a"ele oceanului$ En intreaga istorie
a locului de detentie2 doar trei detinuti au reusit sa evade4e 7 Martin Cash2 La.rence _avanagh si George Hones82
eveniment care a avut loc in anul #<+%$ ,esi au fost ca"turati du"a cateva luni2 iar George Hones a fost s"an4urat2 detinutii
au continuat sa incerce sa evade4e iar2 singurul care a reusit aceasta "erformanta fiind acelasi Martin Cash$MN"O
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ#***JO
Mh%OMstrongO%$ ,esertul Al- MNstrongOMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
SaharaMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?*Q classPQgaller? galler?id#*** -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$NS%desertulal-$@"gJ altPJmain galler? image *J NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJO
M"Oan-s"DMN"O
M"OCu numai +$SSS de locuitori si circa %SS de Gilometri "ana la cea mai a"ro"iata
localitateMstrongO2 oa4a =arafra este una dintre cele mai mici si mai i4olate ase4ari din Egi"t$MNstrongOan-s"DSi totusi2
numerosi turisti vin aici an de an2 in asa numitul Circuit Vestic2 "entru a admira una dintre minunile geologice ale
lumii$$$an-s"DMstrongO,esertul Al- din Sahara$MNstrongOMN"O
M-r NO
Cu milioane de ani in urma2 atunci cand Sahara de asta4i era aco"erita com"let de a"e2 numeroase de"o4ite de creta sau
de"us "e fundul oceanului formand uriase aglomerari calcaroase$ !data cu retragerea a"elor2 vantul a modelat creta dand
acesteia forme im"resionante2an-s"DMstrongOdesertul "arand im"an4it asta4i cu uriase ciu"eri al-eMNstrongO$ Anii de
"eregrinare ires"onsa-ila a turistilor si a mem-rilor diferitelor formatiuni religioase care au tinut festivaluri in mi@locul
acestor minuni geologice a dus la erodarea si deteriorarea2 in s"ecial din cau4a focurilor a"rinse la -a4a formatiunilor de
creta2 a multora dintre aXuotDciu"ercileaXuotD al-e de calcar$ A fost nevoie de interventia energica a mai multor gru"ari
ecologiste si a arheologilor din tarile nord africane "entru ca autoritatile res"onsa-ile sa includa ,esertul Al- "e lista
4onelor "rote@ate$M-r NO
M-r NO
Asta4i2 Sahara el 1e?da2 asa cum il numesc localnicii2 este un loc in care turismul este inca o activitatea "rinci"ala2 dar care
se desfasoara numai su- atenta su"raveghere a ghi4ilor si a "ersoanelor autori4ate sa insoteasca gru"urile de turisti$M-r NO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ#*S<JO
Mh%O*$ )he 1ig (ole 7Marea Gaura8M-r NO
MNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
Africa de SudMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?+Q classPQgaller? galler?id#*S< -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$NS*-ighole$@"gJ altPJmain galler? image +J NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJO
M"Oan-s"DMN"O
M"OCreata in secolul al LELlea de catre cautatorii de diamante dinan-s"DMa
hrefPJhtt":NNtravel$desco"era$roN0#*/**+#Smotivesavi4ite4iAfricadeSudJ targetPJ`-lanGJ titlePJ#S motive sa vi4ite4i
Africa de sudJOMstrongOAfrica de SudMNstrongOMNaOMstrongO2an-s"DMNstrongOMstrongO)he 1ig (ole este2 intrun
clasament al celor mai mari gro"i artificiale din lume2 cea de a doua creatie de acest gen2 fiind de"asita doar de mina
Hagersfontein din aceeasi taraMNstrongOMstrongO$MNstrongOan-s"D)otul a ince"ut in anul #<]#2 atunci cand unul dintre
anga@atii fratilor ,e 1eers a desco"erit "rimul diamant "e locul actualei mine$MN"O
M-r NO
,e atunci si "ana in anul #;#+2 atunci cand mina a fost inchisa2 "este /S$SSS de lucratori au sa"at "ana la o adancime de un
sfert de Gilometru2 scotand la su"rafata a"ro3imativ *$SSS de Gilograme de diamante$ Briasa mina verticala2 cu o su"rafata
de #] hectare2 a fost a"oi inundata2 nivelul a"ei atingand in "re4ent +S de metri adancime$M-r NO
M-r NO
Asta4iMstrongO2an-s"DMNstrongOMstrongOautoritatile sudafricane fac eforturi "entru a include )he 1ig (ole "e lista
monumentelor aflate in "atrimoniul mondial BNESC!MNstrongO$ Chiar si asa2 fosta mina de diamante a devenit in tim"
una dintre "rinci"alele atractii turistice ale orasului _im-erl?$ MNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ#%;+JO
Mh%O+MstrongO$ Lacul ucigas MNstrongOMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
CamerunMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?/Q classPQgaller? galler?id#%;+ -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$NS+laculn?os$@"gJ altPJmain galler? image /J NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJO
M"Oan-s"DMN"O
M"OMstrongON?os2 "e numele sau adevarat2 Lacul ucigas din Camerun sia castigat acest trist
renume du"a un tragic eveniment care a avut loc in anul #;<0MNstrongO$ Atunci2 localnicii din satul N?os aflat in
a"ro"ierea lacului au fost alarmati de un 4gomot "uternic venit din interiorul a"elor si de un "uternic cutremur de "amant$
A"roa"e instantaneu2 o trom-a de a"a a tasnit din mi@locul lacului iar din acesta sa ivit un urias nor al- cu o lungime de
"este #SS de metri2 du"a cum sustin martorii oculari$ Emediat du"a acest e"isod2 animalele si oamenii au ince"ut -rusc sa
isi "iarda cunostinta$M-r NO
M-r NO
MstrongOPe o ra4a de a"ro3imativ %/ de Gilometri2 nimeni nu a re4istat atacului misteriosului nor2 iar dinte sutele
de "ersoane afectate2 doar cateva siau mai revenit la viataMNstrongOMstrongO$MNstrongOan-s"DNorul a dis"arut du"a
a"ro3imativ % 4ile2 lasand in urma circa#$]SS de victime umane si un numar a"roa"e du-le de animale moarte$ Ca un
sum-ru e3em"lu2 din satele N?os si _am2 "rimele localitati atinse de norul ucigas2 doar "atru "ersoane au su"ravietuit$MN"O
M-r NO
,e atunci lacul sia schim-at as"ectul2 a"ele odinioara al-astre devenind intunecate si "line de "lante moarte2 un as"ect
sinistru care sustine numele de aXuotDlac al mortiiaXuotD dat de localnici lacului N?os$ Se estimea4a ca atunci2 din lacul
aflat in craterul unui vulcan stins2 au fost eli-erate in aer circa #20 milioane de tone de dio3id de car-on$M-r NO
M-r NO
)ragica "oveste a a"rins2 insa2 imaginatia amatorilor de turism negru iar lacul a devenit tinta a numerosi turisti din toate
colturile lumii$ MNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ*<0JO
Mh%O/$ MstrongO,ealurile de ciocolata MNstrongOMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
=ili"ineMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?0Q classPQgaller? galler?id*<0 -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$NS/dealuricioco$@"gJ altPJmain galler? image 0J NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
M"Oan-s"DMN"O
M"OPerfect conice2an-s"DMstrongO,ealurile de Ciocolata din =ili"ineMNstrongO2 asa cum au fost numite2
re"re4inta unul dintre cele mai rare si mai misterioase fenomene geologice de "e )erra$ Bn ultim studiu arata ca "e o
su"rafata de circa /S de Gilometri "atrati din "rovincia 1ohol se afla nu mai "utin de #$]]0 de dealuri2 ele fiind re"re4entate
si "e dra"elul regiunii ca un sim-ol al frumusetilor naturale fili"ine4e$ En "re4ent2 dealurile sunt considerate cel de al treilea
monument geologic din =ili"ine si au fost "ro"use "entru includerea in "atrimoniul BNESC!$MN"O
M"OM-r NO
MstrongOEnaltimea dealurilor oscilea4a de la *S "ana la #%S de metri in cel mai inalt "unctMNstrongO2
acestea formanduse in Pleistocen2 in urma cu a"ro3imativ %2/ miliarde de ani2 su- actiunea "lacilor tectonice care au
ridicat calcarul de "e fundul oceanului$ ! alta teorie sustine ca dealurile misterioase au a"arut su- actiunea unui vulcan
stravechi2 acesta im"ingand la su"rafata -locuri uriase de "iatra aco"erite de calcar marin$ Aco"erite in tim" de vegetatie2
dealurile ca"ata in tim"ul se4onului secetos2 din cau4a li"sei "loilor2 o culoare -runa asemanatoare cu cea a ciocolatei2 de
aici re4ultand si neo-isnuitul lor nume$MN"O
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ#;0JO
Mh%O0$MstrongOAntelo"e Can?on MNstrongOMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
Ari4ona2 SBAMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?]Q classPQgaller? galler?id#;0 -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$NS0antelo"e$@"gJ altPJmain galler? image ]J NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
M"Oan-s"DMN"O
M"OEste2 de de"arte2an-s"DMstrongOcel mai cautat si mai vi4itat canion din sudvestul Statelor
BniteMNstrongO2 si asta in ciuda fa"tului ca frumusetea sa sa dovedit de multe ori ucigatoare$ =ormat din doua sectiuni2
canionul se afla in tinuturile Nava@o din Ari4ona iar recent a fost declarat monument al naturii2 turismul fiind efectuat
numai su- atenta su"raveghere a ghi4ilor s"eciali4ati$MN"O
M-r NO
M-r NO
MstrongONumele sau original aXuotD)seQ-ighaniliniaXuotD vine din lim-a amerindienilor Nava@o si inseamna
aXuotDlocul "rin care a"a curge "rintre "ietreaXuotDMNstrongO$ ,e altfel2 acesta este si modul in care su"er-ul canion sa
format dea lungul sutelor de mii sau chiar milioanelor de ani$ A"a acumulata in tim"ul musonilor a erodat tre"tat roca2
creand -a4ine su-terane "e "eretii carora sunt vi4i-ile straturile de roca acumulate dea lungul tim"ului$M-r NO
M-r NO
Canionul este deose-it de "ericulos2 mai ales in tim"ul "loilor2 suvoaie ucigatoare de a"a adunanduse in camerele
su-terane intrun tim" incredi-il de scurt$ Nu mai de"arte de anul #;;]2 ## turisti straini si unul dintre ghi4i au fost inghititi
de un torent de a"a fara ca cineva sa sesi4e4e vreun "ericol "reala-il$ Asta4i2 canionul este inchis turistilor "entru circa cinci
luni "e an2 si a fost dotat cu scari metalice "entru a "reveni "roducerea altor accidente$
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ*%+JO
Mh%O]$ MstrongOValurile de "iatra MNstrongOMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
Ari4ona2 SBAMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?<Q classPQgaller? galler?id*%+ -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$NS]dealuri$@"gJ altPJmain galler? image <J NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
M"Oan-s"DMN"O
M"O)ot in Ari4ona2 si tot in tinuturile Nava@o se gaseste un alt monument geologic e3trem de -i4ar si de
atragator totodata$ Cele-re "rintre cataratori si fotografi2an-s"DMstrongOvalurile de "iatra din acest colt de lume "ar ru"te
dintrun "eisa@ e3traterestruMNstrongO2 ele formanduse in urma cu circa #;S de milioane de ani din dune de nisi" desertic
care sau solidificat su- actiunea "loilor si a vantului$MN"O
M-r NO
Calcifierea sa "rodus atat "e ori4ontala cat si "e verticala2 transformand dunele "reistorice in formatiuni ce amintesc de
valurile unui ocean$ Chiar si asta4i2 stratul solid este inca e3trem de su-tire2 turistii fiind sfatuiti sa calce cu atentie "entru a
nu sfarama marginile sensi-ile ale dunelor$ Cel mai -un moment al 4ilei "entru a fotografia valurile de "iatra este la amia4a2
atunci cand um-ra se reduce "ana a"roa"e de dis"aritie iar dunele ca"ata o culoare rosiatica2 asemanatoare solului martian$
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ*]]JO
Mh%OMstrongO<$ Pietrele MoeraGi MNstrongOMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
Noua KeelandaMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?;Q classPQgaller? galler?id*]] -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$NS<4ee$@"gJ altPJmain galler? image ;J NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJO
M"Oan-s"DMN"O
M"OMstrongO! treime dintre -ulgari au diametre cu"rinse intre S2/ metri si # metru2 in tim" ce
restul de doua treimi a@ung la un diametru de #2/%2% metriMNstrongOMstrongO$MNstrongOan-s"D=enomenul nu este2 insa2
unic$ >oci asemanatoare se gasesc si "e alte "la@e din Noua Keelanda2 cele-re fiind cele din a"ro"iere de Shang Point2 asa
numitele Pietre _atitGi2 in care sau desco"erit oase de mososauri si "lesiosauri$ Asta4i2 "ietrele au devenit o atractie
turistica "rinci"ala in Noua Keelanda2 fiind descrise in cele mai multe ghiduri turistice "recum si in "aginile .e- care
"romovea4a turismul de la anti"o4i$MN"O
M"OM-r NO
MstrongOLegendele nativilor maori sustin ca misteriosii -ulgari de "iatra nu sunt altceva decat
ramasitele cosurilor2 tartacutelor sau cartofilor "ietrificati "e care "rimii locuitori ai Noii Keelande2 uriasii2 leau "ierdut in
incercarea lor de a coloni4a insula$MNstrongOan-s"D,e fa"t2 neo-isnuitele "ietre sferice re"re4inta un fenomen rar intalnit
de erodare a unor formatiuni de roci ce sau format in Paleocen$ Practic2 namolul si aluviunile "reistorice sau solidificat2
ca"atand in tim"2 in cea mai mare "arte2 forme "erfect sferice$MN"O
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ+/]JO
Mh%OMstrongO;$ Muntii SanXingshan MNstrongOMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
China
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?#SQ classPQgaller? galler?id+/] -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$NS;san$@"gJ altPJmain galler? image #SJ NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
M"Oan-s"DMN"O
M"O)ot cadrul este im"an4it de co"aci inalti2 iar fenomenele meteo fac caan-s"DMstrongOnorii2 curcu-eele
si ceata sa aco"ere adeseori stancile si "utinele manastiri din acest locMNstrongOMstrongO$MNstrongOan-s"DMuntii
SanXinshan au2 realmente2 un aer mistic2 "oate ca nu intam"lator vechii "reoti taoisti iau ales dre"t loc de meditatie si
rugaciune$ Asta4i2 ei re"re4inta una dintre cele mai valoroase si mai a"reciate destinatii turistice din China2 numarul celor
care aleg sa vi4ite4e sal-aticele "aduri crescand uluitor2 mai ales du"a ce "eisa@ele de aici au a"arut in grandioasa "roductie
holl?.oodiana aXuotDAvataraXuotD$MN"O
M"OM-r NO
MstrongOParcul National Muntii SanXinshanMNstrongOan-s"Ddin China2 cu o su"rafata de %*$SSS de
hectare2 a devenit recent2 mai "recis in anul %SS<2an-s"DMstrongOcel de al ]lea monument natural din China inclus in
"atrimoniul BNESC!MNstrongO$ Loc asociat de o-icei cu manastirile )aoiste2 "arcul este o adevarata ca"odo"era a naturii2
"eisa@ele sale "arand ru"te dintrun film sciencefiction$ =ormatiuni uriase de granit2 "erfect verticale2 se inalta catre nori2
la inaltimi uriase2 asemananduse cu siluete umane sau animale legendare$MN"O
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`"ostJ idPJ]%%JO
Mh%OMstrongO#S$ PuQu !QoMNstrongOMNh%O
Mdiv classPJ"tf`su-JO
(a.aiiMNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGsJO
Mdiv idPQgaller?%/Q classPQgaller? galler?id]%% -itVolClearAfterQO
Mdiv classPJmainEmage,ivJO
Mdiv classPJ-vControl,ivJO
Ms"anOMa classPQ-vPrevQ hrefPQQOaltD PreviousMNaOMNs"anO
Mimg classPJmainEmageJ srcPJ$$N$$N$$N#Sh.aii$@"gJ altPJmain galler? image %/J NO
Ms"anOMa classPQ-vNe3tQ hrefPQQONe3t agtDMNaOMNs"anO
Ms"an classPQ-vCa"tionQOMNs"anO
MNdivO
MNdivO
MNdivO Mdiv st?lePJclear:-othDJO
M"Oan-s"DMN"O
M"OVulcanul PuQu !Qo din Parcul National Vulcanic din (a.aii a devenit cele-ru in toata
lumea du"a ce a fost catalogat dre"tan-s"DMstrongOcel mai longeviv vulcan din ultimele cinci
secoleMNstrongOMstrongO$MNstrongOan-s"DPractic2 din anul #;<* si "ana in "re4ent2 vulcanul a eru"t "ermanent2 aco"erind
o su"rafata de ##] Gilometri "atrati din e3oticul arhi"elag american$M-r NO
M-r NO
MstrongOLegendele nativilor ha.aiieni sustin ca 4eita vulcanilor2 Pele2 sia folosit -agheta magica
"entru a deschide acest vulcanMNstrongO2 numele !Qo desemnand tocmai acest instrument cu "uteri su"ranaturale al 4eitatii$
Suvoaiele de lava se ridica uneori si la +0S de metri inaltime2 cea mai distrugatoare eru"tie fiind cea din anul #;;S2 atunci
cand lava a aco"erit % localitati2 distrugand "este #SS de case din alte doua ase4ari$MN"O
M"OM-r NO
,u"a * ani de la "rima eru"tie2 in #;<02 lava a atins a"a oceanului in care se varsa si asta4i2 la
mai -ine de #% Gilometri distanta de crater$ Si cu toate acestea2 vulcanul2 "e langa interesul ma@or starnit in mi@locul
vulcanologilor din toata lumea2 a devenit o atractie uriasa "entru turistii amatori de sen4atii tari$ En fond2 imaginea
s"ectaculoasa a unui vulcan atat de violent nu este una cu care te intalnesti in fiecare 4i2 iar fotografiile reali4ate aici au
a"arut "e co"ertile unora dintre cele mai "retigioase "u-licatii de stiinta din toata lumea$MN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
MNdivO
Mdiv classPJ"tf`.orGs`contentJO
M"Oan-s"DMN"O
M"Oan-s"DMN"O
M"OMimg srcPJ$$N$$N$$Ncoverint$@"gJ .idthPJ]+]J heightPJ+/SJ NOMN"O
MNdivO
MNdivO
MNdivO
MNdivO
MNdivO
MNdivO
Mdiv idPJ-um"JOMNdivO
MNdivO
Mhr NO

Mdiv st?lePJclear:-othDJOMNdivO

Mdiv idPJfooterJO

Mdiv idPJfooter`innerJO
Ms"an classPJgrgJOMNs"anO

Mi classPJhJOSocial mediaMNiO
Mdl idPJsocial`mediaJO
MdtO=ind me:MNdtO
Mdd classPJt.tJOan-s"DMNddO
Mdd classPJflcJOan-s"DMNddO
Mdd classPJ-hcJOan-s"DMNddO
Mdd classPJlnGJOan-s"DMNddO
Mdd classPJfc-JOMa hrefPJhtt":NN...$face-ooG$comNcarol$rivelloJ targetPJ`-lanGJ titlePJcarol$rivello c
=ace-ooGJOcarol$rivello c =ace-ooGMNaOMNddO
Mdd classPJvmoJOan-s"DMNddO
Mdd classPJt-lJOan-s"DMNddO
MNdlO Mul classPJmain`menuJO
Mli OMa titlePJGo to first "ageJ hrefPJ$$N...$carolrivello$htmlJO(ome Mcite classPJhJOgo to first "ageMNciteOMNaOMNliO
Mli classPJselectedJOMNliO
Mli OMNliO
Mli OMNliO
Mli classPJrssJO
MNulO MNdivO


Mh+O
Carol >ivello
MiO(ave a nice da?WMNiO
MNh+O

Mi classPJhJOCo"?rightMNiO

MNdivO


MNdivO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJO Cufon$no.78D MNscri"tO Mscri"t
t?"ePJte3tN@avascri"tJO
var gaHs(ost P 77Jhtt"s:J PP document$location$"rotocol8 5 Jhtt"s:NNssl$J : Jhtt":NN...$J8D
document$.rite7unesca"e7JT*Cscri"t srcPQJ R gaHs(ost R Jgoogleanal?tics$comNga$@sQ
t?"ePQte3tN@avascri"tQT*ET*CNscri"tT*EJ88D
MNscri"tO
Mscri"t t?"ePJte3tN@avascri"tJO
tr? [
var "age)racGer P `gat$`get)racGer7JBA#%/*+0++#J8D
"age)racGer$`tracGPagevie.78D
\ catch7err8 [\
MNscri"tO
MN-od?O
MNhtmlO
1i-liografie:
htt":NN...$GudiGa$roNarticolNs"ecialN+*%#NAifostvreodatalaVenetia$html
htt":NN...$turism*0S$roNdes"re"arisorasulluminilor$html
htt":NNro$.iGi"edia$orgN.iGiNNe.`UorG
htt":NN...$travel.i4$roNviatadenoa"telondra
htt":NNro$.iGi"edia$orgN.iGiN1uenos`Aires
htt":NNtravel$desco"era$roN]S*<*S/#Slocurimisterioasede"ePamant
htt":NNtravel$desco"era$roN]]S0S]<Pamantullasu"erlativrecordurilee3tremeale
)errei
htt":NN...$?outu-e$comN.atch5vP#`V!<LoGN"c
htt":NN...$etutoriale$roNarticlesN#0N#N,es"reP(PN
htt":NN...$tutorialeonline$netNroNarticleNtutorialhtml
ro$.iGi"edia$orgN.iGiNAdo-e`,ream.eaver