Sunteți pe pagina 1din 126

msconfig - la ce foloseste si cand n-ar trebui sa folosesti

acest program
msconfig - la ce foloseste si cand n-ar trebui sa folosesti acest program
Foarte important:
Tinand cont ca in ultimul timp au aparut malware care modifica safeboot key din Windows
Registry facand imposibil restartul in Safe Mode nu se recomanda fortarea Windows in Safe
Mode cu msconfig sau cu alte tooluri care modifica fisierul Boot.ini.
Intotdeauna cea mai sigura metoda este "F8" - apasarea tastei F8 de mai multe ori la pornire.
Daca restartul in Safe Mode esueaza malware trebuie curatat in modul normal si, daca e
cazul, trebuie reparata registry ey modificata de malware.
Ce este msconfig ?
msconfig !"icrosoft #ystem $onfiguration %tility& este un program destul de popular care
poate a'uta la diagnostic cand apar probleme. "ulti utilizatori il folosesc insa la rezol(area
problemelor fiind un tool aparent simplu de folosit.
)rogramul lipseste din Windows *+++, dar poate fi copiat in acest sistem de operare.
In Windows ,) msconfig.exe poate fi gasit in directorul -#ystemRoot
-.pc/ealt/./elpctr.binaries. -#ystemRoot- !system folder& este de obicei $:.Windows. In
Windows *+++ este $:.WI00T.
In Windows 1ista si Windows 2 msconfig.exe se afla in directorul -#ystemRoot
-.#ystem3*, de obicei $:.Windows.#ystem3*.
tili!are
)entru a porni msconfig.exe in "indo#s $% mergi la Start4&un4 tasteaza msconfig4 apasa
'(
In "indo#s )ista sau "*ndo#s + tasteaza msconfig in campul Search din meniul Start.
$lci apoi pe msconfig.exe
open5msconfig.'pg
Dupa ce apesi '( se (a desc/ide fereastra System Configuration tility !Windows ,)& sau
System Configuration !Windows 1ista sau Windows 2&.
open5msconfig*.'pg
In "indo#s $% fereastra contine 6 tab-uri. Dupa instalarea updateului 7+6867 tab-ul ,ools
apare si in ,) #)*. In "indo#s )ista si "indo#s + contine doar 8 !9eneral, :oot, #er(ices,
#tartup si Tools&.
open5msconfig3.'pg
$a sa pornesti un tool selecteaza-l si clic -aunc..
Daca selectezi optiunea /iagnostic Startup - load basic de0ices and ser0ices only dri(erele
si software sunt pornite dupa confirmarea utilizatorului. ;a selectarea acestei optiuni
urmatoarele ser(ici (or fi oprite la urmatorul startup:
1
0etworing
)lug and )lay
<(ent ;ogging
<rror Reporting
1tentie 2 =ptiunea /iagnostic Startup sterge toate restore points la reboot. &estore points
(or fi sterse si daca debifezi -oad System Ser0ices in Selecti0e Startup. &estore points sunt
necesare pentru a aduce Windows la o stare anterioara.
Clean boot
)entru a realiza un asa numit clean boot procedeaza in felul urmator:
Start4&un4 tasteaza msconfig4'(
In fereastra de dialog System Configuration tility, in tab-ul 3eneral selecteaza Selecti0e
Startup
Debifeaza:
)rocess #>#T<".I0I ?ile
)rocess WI0.I0I ?ile
;oad #tartup Items !daca debifezi aceasta optiune nu mai este ne(oie sa
debifezi fisiere in Startup&
$lic pe tab-ul Ser0ices4 bifeaza 4ide 1ll Microsoft Ser0ices4 apasa butonul /isable 1ll
!$lic pe tab-ul Startup4 debifeaza fisierele suspecte&
'( 5confirma &estart
)entru ca Windows sa porneasca normal selecteaza 6ormal Startup in tab-ul 3eneral4'(
&e7 msconfig - la ce foloseste si cand n-ar trebui sa
folosesti acest program
)uteti inc/ide fara probleme :
@utomatic %pdates - daca acest ser(iciu este inc/is actualizarea windowsului
trebuie facuta manual si ser(iciul trebuie redesc/is.
:acground Intelligent transfer
2
$omputer :rowser
<rror reporting ser(ice
?ast user switc/ compatibility
Aelp and support - gaura de securitate
IndeBing ser(ice - are impact asupra "(itezei" /dd-ului
"essenger
"# #oftware s/addow copy
0et logon
0et meeting remote destop connection
)rint #pooler - daca nu a(eti imprimanta
Remote destop /elp session manager
#econdary logon
#ecurity center
ssdp disco(ery ser(ice
tcpCip net bios /elper
t/emes - daca nu folositi tema Bp-ului !aia cu albastru&, daca este inc/is puteti
folosi doar tema clasica mai putin obositoare pentru oc/i
uni(ersal plug and play
windows firewall
wireless zero configuration - daca nu folositi retelewireless si nu a(eti placa de
retea wireless
ce nu este trecut8 cauti ca ser0iciu pe net si citesti ce face8
apoi te gandesti de doua ori daca inc.i!i sau nu.
Cum s9 folosim aplica:ia System
Configuration ;n "indo#s + < "indo#s 8
ti i cDt de tare este unealta System Configuration !msconfig.eBe&E <u a(eam o idee
dar, pDnF cDnd am fFcut o cercetare completF Gi o mulHime de teste pentru acest articol, nu
eram conGtient de toate funcHionalitFHile ei. @m descoperit opHiuni de configurare foarte utile
Gi (F recomand sF citiHi acest g/id pentru a le (edea cum funcHioneazF In Windows 2,
Windows J Gi Windows J.K.
3
%ornirea utilitarului System Configuration =msconfig.exe>
;a fel ca la ma'oritatea utilitarelor Windows, puteHi porni aceastF aplicaHie In mai multe
moduri.
Ln Windows 2 puteHi sF cFutaHi In Meniul Start cu(intele "system" sau "system configuration"
Gi sF apFsaHi pe scurtFtura din lista de Programe.
Ln Windows J Gi Windows J.K, cFutarea nu returneazF rezultatul dorit. DacF (reHi sF porniHi
acest instrument trebuie sF mergeHi la Panoul de control Gi apoi la Sistem i securitate ->
Instrumente de administrare. @ici (eHi gFsi scurtFtura cFtre System Configuration. DaHi clic
sau apFsaHi pe ea. @ceastF metodF func ioneazF i In Windows 2.
4
= altF metodF este sF tastaHi msconfig.exe In fereastra Executare sau direct In caseta de cFutare
din meniul Start !In Windows 2& sau In ecranul Start !Windows J Gi J.K&, Gi sF apFsaHi Enter.
Selectarea modului de pornire "indo#s
Ln fila General, sunt disponibile opHiunile pentru modul de pornire al Windows:
5
6ormal startup - Windows porneGte In modul implicit, cu T=@T< elementele de
pornire, dri(ere Gi ser(iciile instalate.
/iagnostic startup - acest mod este similar cu pornirea In Safe Mode. Safe Mode
ruleazF doar ser(iciile Gi dri(erele din Windows. @cest mod poate rula, In plus,
ser(iciile de reHea Gi ser(iciile importante ale aplicaHiilor pro(enite dintr-o terHF parte
cum ar fi anti(irusul, firewallul sau suitele de aplicaHii de securitate.
@cest mod este util dacF doriHi sF eliminaHi fiGierele Gi ser(iciile Windows din lista cu
sursele posibilelor probleme de stabilitate ale sistemului. DacF o selectaHi Gi apFsaHi pe
Se aplic, (eHi obser(a cF Selecti!e startup este afiGat ca fiind selectat. 0u (F faceHi
gri'iM <ste normal. @cest lucru se IntDmplF deoarece "iagnostic startup este un mod de
pornire selecti(, cu un set predefinit de setFri.
Selective startup - porneGte Windows doar cu ser(iciile Gi dri(erele de bazF. De
asemenea, permite selectarea altor elemente de pornire pe care doriHi sF le rulaHi, din
filele Ser!ices Gi Startup.
6
*M%'&,16,7 Ln cazul In care comutaHi Intre modurile de pornire, depanaHi probleme Gi apoi
utilizaHi din nou #ormal startup, ar trebui sF GtiHi cF toate ser(iciile Gi elementele de pornire
(or fi acti(ate. DacF nu doriHi ca anumite elemente sF porneascF automat la fiecare pornire
Windows, trebuie sF treceHi In re(istF lista de ser(icii Gi elemente de pornire Gi sF le editaHi din
nou. = datF ce aHi fFcut sc/imbFrile, In fila General (a fi marcat ca acti( modul de pornire
Selecti!e startup.
Configurarea procedurii de pornire
?ila $oot !)ornire& este una foarte importantF. @ici puteHi (edea sistemele de operare instalate
pe calculatorul d(s. Gi Il puteHi selecta pe cel implicit !In cazul In care a(eHi o configuraHie
multi-sistem&.
)entru a selecta noul sistem de operare implicit, faceHi clic pe el Gi selectaHi "Set as default".
)entru fiecare din sistemele de operare eBistente, dacF apFsaHi pe %d!anced options !opHiuni
a(ansate&, puteHi seta elemente precum numFrul de procesoare !nuclee& alocate pentru
sistemul de operare la pornire, sau cantitatea de memorie R@" disponibilF pentru acesta.
7
*M%'&,16,7 DacF setaHi un numFr maBim de nuclee Gi memorie R@", Windows (a
continua sF identifice corect numFrul de nuclee pe care le are procesorul, precum Gi cantitate
de memorie R@". TotuGi, sistemul (a folosi doar numFrul de nuclee !procesoare& Gi memoria
maBimF pe care le-aHi selectat.
= altF setare interesantF !In cazul In care utilizaHi o configuraHie multi-sisitem& este &imeout.
0umFrul de secunde pe care Il setaHi, reprezintF perioada de timp pe care calculatorul Il (a
pune la dispoziHia utilizatorului pentru selectarea sistemului de operare care (a fi pornit. DacF
nu (eHi face nici o selecHie In acest timp, sistemul de operare implicit (a fi pornit.
Ln mod implicit, acest timp este setat la 3+ de secunde. DacF dispuneHi de o configuraHie multi-
sistem, este posibil sF doriHi o (aloare mai micF. )ersonal, prefer sF Il setez la K+-K8 secunde.
Ln acest fel, dacF nu selectez un alt sistem de operare, timpul total de pornire al celui implicit
nu este afectat prea mult.
8
)entru fiecare sistem de operare puteHi, de asemenea, selecta dacF doriHi pornirea acestuia In
Safe Mode sau nu, utilizDnd oricare din opHiunile disponibile:
Minimal - pornirea normalF In Safe Mode, cu interfaHF utilizator Gi nici un ser(iciu de
reHea acti(.
1lternate s.ell - desc/ide fereastra 'inie de comand (n Safe Mode. Ser!iciile de
re)ea i interfa)a grafic sunt de*acti!ate.
1cti0e /irectory repair - o pornire normalF Safe Mode care ruleazF, adiHional,
ser(iciile Gi opHiunile %cti!e "irectory.
6et#ork - Safe Mode normal, cu ser(iciile de reHea acti(e.
@poi a(em un set de opHiuni care pot fi aplicate atDt procedurilor de pornire normale cDt Gi
pentru cele Safe Mode:
6o 3* boot - In timpul pornirii sistemului nu este afiGat ecranul de pornire normal,
ci doar un ecran negru cu nici un fel de informaHie (izibilF.
Boot log - pe timpul pornirii, Windows InregistreazF un 'urnal complet cu informaHii
despre procesul de pornire. De obicei, poate fi gFsit la aceastF locaHie:
"C+,-indo.s,#t/tlog.txt".
Base 0ideo - aceastF opHiune este foarte utilF dacF tocmai aHi instalat dri(ere (ideo
greGite. <BecutF o pornire normalF a Windows, singura diferenHF fiind IncFrcarea
dri(erelor (ideo standard ale Windows, In loc de cele specifice plFcii (ideo.
'S boot information - aceastF opHiune ar trebui folositF ImpreunF cu #o G0I $oot.
<cranul de pornire normal al Windows (a fi Inlocuit cu un ecran negru care (a afiGa
informaHii complete despre dri(erele IncFrcate In timpul pornirii. DacF sistemul d(s. se
bloc/eazF In timpul pornirii, acest mod de (izualizare poate fi util pentru identificarea
dri(erului care cauzeazF probleme.
6',?7 %tilizarea filei $oot funcHioneazF foarte bine cu sistemele de operare "icrosoft
Windows. DacF a(eHi o configuraHie multi-sistem care include sisteme de operare care nu
aparHin "icrosoft, s-ar putea sF fie necesar sF utilizaHi alte aplicaHii pentru a administra
procedura de pornire.
1dministrarea ser0iciilor la pornire
?ila Ser!ices afiGeazF o listF cu toate ser(iciile care pornesc o datF cu Windows. )entru
fiecare ser(iciu este afiGat numele acestuia, producFtorul, stare curentF Gi data la care a fost
dezacti(at !dacF a fost dezacti(at&.
9
)uteHi bifa ser(iciile pe care doriHi sF le rulaHi la pornire Gi debifa pe celelalte. DacF doriHi sF
fie afiGate doar ser(iciile pro(enite din terHe-pFrHi, instalate de cFtre aplicaHiile d(s., bifaHi
cFsuHa "1ide all Microsoft Ser!ices".
De asemenea, luaHi In considerare faptul cF modificFrile pe care le faceHi In aceastF filF sunt
aplicate la modul de pornire curent, selectat In fila General. DacF aHi utilizat #ormal startup Gi
apoi aHi dezacti(at unele ser(icii, modul de pornire (a fi automat modificat In Selecti!e
startup.
1dministrarea programelor la pornire - doar ;n "indo#s
+
?ila Startup afiGeazF o listF cu toate programele care pornesc o datF cu Windows. )entru
fiecare element (eHi (edea numele lui, producFtorul, comanda utilizatF pentru pornirea
acestuia !calea cFtre program Gi parametrii adiHionali, dacF sunt utilizaHi&, locaHia de pornire
din regiGtri unde este stocat Gi data la care a fost dezacti(at !dacF a fost dezacti(at&.
10
%n aspect interesant despre locaHia In regiGtri este faptul cF, dacF (edeHi o locaHie care Incepe
cu 12'M, InseamnF cF elementul de pornire este "global" - adicF este aplicat tuturor
conturilor definite pentru sistemul de operare acti(. Dezacti(area acestuia pentru un cont de
utilizator InseamnF dezacti(area acestuia pentru toate conturile de utilizator.
;ocaHiile care Incep cu 12C0 aparHin elementelor de pornire acti(e doar pentru contul de
utilizator acti(. @cestea s-ar putea sF nu porneascF pentru alHi utilizatori. De asemenea, astfel
de elemente trebuie dezacti(ate indi(idual, pentru fiecare cont de utilizator, In cazul In care
doriHi dezacti(area lor completF.
;a fel ca In fila Ser!ices, selecHiile pe care le faceHi sunt aplicate modului de pornire curent,
selectat din fila General.
DacF folosiHi Window J sau Windows J.K fila Startup este goalF. @cest lucru se IntDmplF
deoarece managementul de pornire al calculatorului se realizeazF folosind Managerul de
acti!it)i.
11
1F in(itFm sF citiHi acest aricol pentru a afla cu funcHioneazF: $um administrFm #er(iciile cu
"anagerul de @cti(itFHi din Windows J.
-ansarea programelor @i a panourilor de administrare
#unt con(ins cF foarte puHini Gtiu despre fila &ools !%nelte& Gi funcHionalitatea acesteia. DacF
apFsaHi pe ea, (eHi (edea o listF cu unelte de administrare Windows, cum ar fi: %ction Center3
-indo.s 4egistry3 E!ent 5ie.er3 etc.
)entru fiecare aplicaHie, este afiGat numele Gi descrierea acesteia. DacF faceHi clic pe ea, puteHi
(edea comanda utilizatF pentru pornirea acesteia, In cDmpul "Selected command".
)entru a rula oricare din aplicaHiile disponibile, selectaHi-o Gi apFsaHi pe 'aunc6.
12
@ceastF filF este una foarte utilF deoarece conHine uneltele de administrare utilizate In general
pe timpul depanFrii problemelor legate de stabilitatea sau performanHa sistemului.
Sal0area set9rilor
DupF ce aHi fFcut toate modificFrile dorite, nu uitaHi sF apFsaHi pe Se aplic sau 72, astfel
IncDt acestea sF fie aplicate.
De asemenea, dacF utilizaHi aceastF aplicaHie pentru prima datF, cDnd o (eHi Inc/ide, (eHi fi
informat cF trebuie sF reporniHi calculatorul d(s. pentru ca modificFrile sF fie aplicate.
DacF nu doriHi ca mesa'ul acesta sF fie afiGat din nou, bifaHi cFsuHa care spune ""on8t s6o.
t6is message again" 9"#u mai afia acest mesa:";, Gi selectaHi opHiunea pentru repornire pe
care o doriHi.
13
Conclu!ii
DupF cum puteHi (edea, utilitarul System Configuration !msconfig.eBe& este unul foarte
(ersatil Gi oferF funcHionalitFHi pe care destul de puHini le cunosc. )oate fi o unealtF
eBtraordinarF pentru administrarea procesului de pornire a calculatorului d(s. Gi pentru
depanarea problemelor legate de stabilitate Gi performanHF.
%une rA@ni:a-n mi@care - BC sfaturi pentru
un sistem mai rapid
#istemele de operare au tendinHa ca, In timp, sF meargF din ce In ce mai greu. 0umFrul mare
de programe instalate, configurarea defectuoasF Gi mulHimea de ser(icii acti(e sunt doar
cDte(a dintre moti(ele pentru care performanHa sistemului tFu de operare scade odatF cu
trecerea timpului.
%pgrade-ul /ardware nu este singura soluHie pentru a creGte performanHa unui calculator. 0u
trebuie neapFrat sF in(esteGti In procesor Gi memorie pentru a a(ea un sistem mai rapid.
De cele mai multe ori, sistemul de operare poate fi optimizat prin mi'loace software. Ni nu mF
refer aici la formatare Gi reinstalarea sistemului de operare. )DnF acolo mai sunt multe alte cFi
prin care calculatorul tFu sF se miGte mai rapid.
IatF, Intr-o ordine aleatorie, K+ dintre metodele software prin care bFtrDnul tFu calculator poate
fi din nou In formF.
Mai pu:ine programe la pornirea sistemului
)rincipalul moti( pentru care sistemul tFu de operare porneGte mai greu dupF un timp este
lista mare de programe care se desc/id automat cDnd booteazF sistemul de operare. De-a
lungul timpului, unele dintre programele pe care le-ai instalat s-au autopropus sF porneascF
odatF cu sistemul. Iar asta duce la o pornirea greoaie a Windows-ului.
14
<= sfaturi pentru un
sistem mai rapid
Trebuie sF sco:i programele neesen:iale din lista de aplica:ii care pornesc automat la
desc/iderea sistemului de operare. )entru asta, scrii msconfig In meniul Run !sau cDmpul de
cFutare din meniul #tart& Gi dai <nter.
Ln fereastra #ystem $onfiguration care se desc/ide te intereseazF tab-ul #tartup. Te duci acolo
Gi bifezi programele care consideri cF nu au de ce sF porneascF la bootarea sistemului de
operare. DupF ce ai fFcut modificFrile, dai =O Gi restartezi sistemul.
/e!acti0area ser0iciilor nefolositoare
#istemul de operare foloseGte un foarte mare numFr de ser(icii, fiecare ser(ind o anumitF
funcHie. )roblema este cF Windows-ul Hine acti(e Gi multe ser(icii de care utilizatorul nu are
ne(oie. @cestea IngreuneazF sistemul de operare inutil.
@Gadar, o altF idee este sF opreGti ser(iciile de care nu ai ne(oie. )entru a desc/ide fereastra
cu ser(iciile sistemului de operare, trebuie sF scrii la Run "ser(ices.msc", fFrF g/ilimele.
15
<= sfaturi pentru un
sistem mai rapid
Ln dreptul fiecFrui ser(iciu scrie dacF acesta este acti( Gi dacF porneGte automat. )entru a
gestiona un ser(iciu trebuie sF dai dublu clic pe el. DacF (rei sF-l dezacti(ezi, trebuie sF
alegi opHiunea Disabled de la #tartup Type. @stfel, nu (a mai porni data (iitoare cDnd desc/izi
calculatorul.
<ste foarte important sF faci acest lucru In cunoGtinHF de cauzF. nele ser0icii sunt esen:iale
pentru buna rulare a sistemului de operare iar dacF sunt oprite (or duce la funcHionarea
defectuoasF a acestuia. Lnainte sF opreGti un ser(iciu care nu Gtii ce face, este recomandat sF
citeGti descrierea care Il InsoHeGte.
)rintre ser(iciile neesenHiale care ar putea fi oprite, se numFrF:
@pplication <Bperience
<rror Reporting #er(ice
Destop Window "anager #ession "anager
Diagnostic )olicy #er(ice
I) Aelper
=ffline ?iles
)ortable De(ice <numerator #er(ice
Distributed ;in Tracing $lient
)rotected #torage
#econdary ;ogon
#er(er !If your computer does not connect wit/ any networ&
Tablet )$ Input #er(ice
T/emes
16
T$)CI) 0et:I=# Aelper
Windows "edia $enter #er(ice ;aunc/er
Windows #earc/
Remote Registry
Windows Time
Mai pu:ine programe ;n general
%n sfat util pentru userii IncepFtori este instalarea doar a programele necesare. $u alte
cu(inte, instaleazF un numFr cDt mai mic de aplicaHii. 0u te grFbi sF instalezi orice program pe
care Il gFseGti.
LncearcF sF ai pe calculator doar programele de care ai cu ade(Frat ne(oie. $u cDt ai mai
multe aplicaHii instalate, cu atDt se miGcF mai greu sistemul de operare.
Mai pu:ine efecte 0i!uale
<fectele (izuale au Gi ele un rol negati( asupra performanHei sistemului. DacF nu ai un
calculator foarte puternic Gi (rei sF meargF mai rapid, trebuie fie sF dezacti(ezi unele sau toate
efectele, fie sF laGi Windows-ul sF le gestioneze automat.
<= sfaturi pentru un
sistem mai rapid
)entru asta dai clic dreapta pe $omputer, apoi pe opHiunea @d(anced system settings. Ln tab-
ul @d(anced dai clic pe butonul #ettings de la )erformance. @colo, la 1isual <ffects, ai mai
multe opHiuni: poHi debifa doar anumite opHiuni, poHi alege best performance, sau poHi bifa ";et
Windows c/oose w/atPs best for my computer".
17
'ptimi!area regi@trilor
RegiGtrii de Windows cresc In dimensiune cu fiecare program instalat. Din aceastF cauzF, este
influenHatF In rFu Gi performanHa sistemului de operare.
<= sfaturi pentru un
sistem mai rapid
<BistF numeroase aplicaHii care au ca scop optimizarea regiGtrilor prin eliminarea c/eilor
nefolositoare. %nul dintre cele mai bune astfel de programe este $$leaner. @cesta (a analiza
Gi 0a cur9:a automat regi@trii de "indo#s.
Cur9:enie la propriu
%n alt moti( pentru care sistemul tFu se miGcF greoi este datorat fiGierelor "rFmase In urmF".
@ici intrF, printre altele, cac/e-ul browser-ului Gi fiGierele temporare.
18
<= sfaturi pentru un
sistem mai rapid
)entru a elimina fiGierele care nu mai sunt necesare dai clic dreapta pe partiHia doritF In
Windows <Bplorer !de regulF $&, alegi )roperties iar apoi dai clic pe butonul Dis $leanup.
@colo alegi tipurile de fiGiere de care (rei sF scapi Gi dai =O.
/e!acti0ea!9 programele incluse ;n "indo#s
Windows-ul include o mulHime de programe. %nele dintre ele c/iar nu IHi sunt necesare Gi le
poHi dezacti(a. Dezacti(Dndu-le scapi de toate elementele care le InsoHesc de la fiGiere, la c/ei
In regiGtrii Gi ser(icii.
19
<= sfaturi pentru un
sistem mai rapid
Ln $ontrol )anel, la )rograms and ?eatures trebuie sF dai clic pe opHiunea "Turn Windows
features on or off". @colo nu trebuie decDt sF debife!i componentele care nu ;:i sunt
necesare. DupF realizarea modificFrilor este necesarF restartarea sistemului.
Folose@te un anti0irus bun @i configurea!9-l corect
@nti(irusul este unul dintre cei mai mari consumatori de resurse. @cesta ruleazF In
permanenHF scanDnd toate fiGierele accesate. Dar nu toHi anti(iruGii au acelaGi consum de
resurse.
De aceea, este important sF alegi un anti0irus care s9 consume mai pu:ine resurse.
"icrosoft #ecurity <ssentials este un astfel de anti(irus. @cesta oferF cea mai bunF ratF de
detecHie pentru un anti(irus gratuit.
DacF foloseGti alt anti(irus, care consumF multe resurse, poHi mFcar sF-l configurezi In aGa fel
IncDt sF aibF ne(oie de mai puHine resurse de sistem. "odul de configurare depinde de la
anti(irus la anti(irus. %nii anti(iruGi au mai multe pofile, In funcHie de tipul de scanare Gi
resursele consumate. Ideea este sF nu mai scaneze atDt de des Gi sF e(ite tipurile de fiGiere ca
nu sunt (izate de (iruGi.
/efragmentare
= altF mFsurF clasicF de IntreHinerea a calculatorului este defragmentarea periodicF a
/arddis-ului. )oHi folosi In acest sens fie utilitarul din Windows, Dis Defragmenter, fie alt
program similar.
20
<= sfaturi pentru un
sistem mai rapid
1cti0ea!9 op:iunea "rite Cac.ing
)erformanHa sistemului mai poate fi ImbunFtFHitF Gi prin acti(area funcHiei Write $ac/ing.
)entru asta dai clic dreapta pe iconiHa $omputer Gi alegi "anage. Te duci la De(ice
"anager, dai dublu clic pe Dis Dri(ers Gi din nou dai dublu clic pe /arddis-ul de acolo.
Ln tab-ul )olicies bifezi opHiunea <nable write cac/ing on t/e de(ice.
%rmDnd aceste principii poHi menHine performanHa sistemului tFu de-a lungul timpului. @ceste
soluHii sunt menite sF pFstreze In formF sistemul de operare Gi sF e(ite pe cDt posibil
degradarea performanHei In timp.
%osts ,agged DeroareE
Froarea "*6/'"SGSHS,FMIJGC'6F*3GSHS,FM la
pornirea "indo#s-ului
)entru a scFpa de eroarea "indo#s could not start because t.e follo#ing files is missing
or corrupt G"*6/'"SGSHS,FMIJGC'6F*3GSHS,FM urmaHi paGii de mai 'os :
IntroduceHi $D-ul cu Windows ,) In unitatea opticF Gi reporniHi sistemul !trebuie sF
setaHi din :I=# ca bootarea sF se facF de pe $D&.
21
Ln momentul In care sunteHi Intrebat dacF doriHi sF reparaHi sistemul de operare, apFsaHi
pe &.
@pFsaHi tasta corespunzFtoare numFrului care reprezintF locaHia corectF a Windows-
ului pe care doriHi sF-l reparaHi !dacF a(eHi un singur sistem de operare, apFsaHi B&.
IntroduceHi parola de administrator !dacF nu a(eHi o parolF setatF, apFsaHi Fnter&.
scrieHi cd G#indo#sGsystemIJGconfig Gi apFsaHi <nter
scrieHi ren system system.bad Gi apFsaHi <nter
scrieHi copy G#indo#sGrepairGsystem Gi apFsaHi <nter
scrieHi exit Gi apFsaHi <nter
#coateHi $D-ul din unitate.
@tenHie, dupF ce urmaHi aceGti paGi, (a trebui sa reinstalaHi dri(ereleCsoftware-urile pe care le
a(eaHi Inainte.
Froarea K"indo#s Fxplorer .as stopped #orkingL de
fiecare dat9 cAnd intra:i ;n Control %anel
= astfel de eroare se poate datora unor fiGiere .cpl corupte IncFrcate In Control %anel. )entru
a le localiza, urmaHi paGii de mai 'os :
"ergeHi In M#indirMGSystemIJ !eB.: $:.#ystem3*&.
@pFsaHi CtrlNF Gi In cFsuHa apFrutF scrieHi O.cpl .
LncercaHi sF desc/ideHi, pe rDnd, fiecare fiGier cu eBtensia .cpl pentru a-l gFsi pe cel
care cauzeazF eroarea.
DacF fiGierul cu probleme aparHine unei aplicaHii independente de sistemul de operare,
reinstalaHi acea aplicaHie.
DacF fiGierul cu probleme aparHine Windows-ului, urmaHi paGii din urmFtorul articol.
<(ident, eBistF Gi posibilitatea sF GtergeHi acel .cpl, dar acest lucru nu este recomandat.
Froarea KSpooler subsystem app .as encountered a
problem and needs to close.L
)uteHi primi aceasta eroare atunci cDnd porniHi calculatorul sau cand IncercaHi sF printaHi. LntDi
IncercaHi sF reporniHi ser(iciul %rint Spooler !&un -4 scrieHi ser0ices.msc In cFsuHF -4 clic
22
dreapta pe %rint Spooler Gi clic pe Start&. DacF primiHi aceeaGi eroare, urmaHi paGii de mai
'os :
"ergeHi In C7P"indo#sPSystemIJPSpoolP%rinters .
NtergeHi toate fiGierele din directorul )rinters !1ten:ie 2 0u GtergeHi directorul, ci doar
fiGierele din el M &.
ReporniHi ser(iciul %rint Spooler !ca mai sus&.
LncercaHi sF printaHi.
Froarea K"indo#s could not start because of a computer
disk .ard#are configuration problemL
DacF, atunci cDnd porniHi calculatorul primiHi mesa'ul de eroare de mai 'os, fiGierul Boot.ini
este corupt sau a fost Gters.
K"indo#s could not start because of a computer disk .ard#are configuration problem.
Could not read from t.e selected boot disk. C.eck boot pat. and disk .ard#are.
%lease c.eck t.e "indo#s documentation about .ard#are disk configuration and your
.ard#are reference manuals for additional information.L
)entru a remedia problema urmaHi paGii de mai 'os :
:ootaHi de pe un $D cu Windows ,) Gi intraHi In &eco0ery Console.
#electaHi Windows-ul pe care il reparaHi !In caz cF a(eHi mai multe sisteme de operare&
Gi apoi introduceHi parola de administrator !daca nu a(eHi, apFsaHi direct Fnter&.
TastaHi bootcfg Prebuild Gi apFsaHi Fnter.
$Dnd (F apare 1dd instalation to boot list? =HesG6oG1ll> , tastaHi H Gi apFsaHi Fnter.
;a Fnter -oad *dentifier7 tastaHi numele sistemului de operare !"indo#s $%
%rofessional sau "indo#s $% 4ome Fdition&.
;a Fnter 'S -oad options7 nu tastaHi nimic Gi apFsaHi Fnter.
RestartaHi calculatorul.
;a repornire, alegeHi prima opHiune din meniul de boot Gi Windows-ul se (a IncFrca normal.
Froarea 6,-/& is missing
Qune 7t/, *+K+ R @ut/or: admin
23
;a pornirea Windows-ului puteHi primi o astfel de eroare atunci cDnd fisierul 6,-/& GiCsau
6,/F,FC,.C'M sunt corupte Gi deci Windows-ul nu mai poate boota.
InstrucHiuni :
IntroduceHi un C/ cu "indo#s $% In computer Gi bootaHi de pe el.
$Dnd sunteHi In meniul de "indo#s setup, apFsaHi & pentru a intra In consola
"indo#s &eco0ery.
1i se (a cere sF alegeHi Windows-ul de reparat !dacF a(eHi un singur sistem de operare,
apFsaHi B& Gi apoi Fnter.
IntroduceHi parola de administrator !dacF nu a(eHi una, lFsaHi gol& Gi apFsaHi Fnter.
$opiaHi cele * fiGiere de mai 'os de pe $D pe partiHia unde este Windows-ul instalat !e7
reprezinta $D-R="-ul, iar c7 reprezinta partiHia pe care este instalat Windows-ul& :
o copy e7GiI8QGntldr c7G
o copy e7GiI8QGntdetect.com c7G
DupF ce aceste * fiGiere au fost copiate, tastati exit, daHi Fnter Gi scoateHi $D-ul din
computer.
Windows-ul ar trebui sa porneascF normal.
$um setam Windows-ul sa booteze mai rapid
Cum setam "indo#s-ul sa boote!e mai
rapid
$u totii stim ca orice sistem de operare Windows fie el ,), 1ista sau Windows 2, dupa un
reinstall fres/, acesta se misca si booteaza foarte rapid. Insa o sa obser(am ca in timp,
instalam tot felul de softuri, registry sistemului de operare incep sa fie din ce in ce mai
incarcati, si softurile care pornesc odata cu Windowsul sunt din ce in ce mai multe astfel
ingreunandu-se pornirea sistemului de operare.
)e langa bine cunoscutele trucuri de optimizare si imbunatatire a timpului de boot, mai putem
face * setari interesante despre care foarte putina lume stieM
%entru "indo#s + si )ista parcurgem urmatorii pasi7
24
apasam simultan tastele Windows!Win&SR, ne (a aparea fereastra &un in care (a
trebui sa scriem: msconfig si dam <nter sau clic pe '(
in fereastra System Configuration mergem pe tabul Boot si bifam casuta 6o 3*
boot dupa care dam clic pe 1pply si '(
?acand aceasta setare, la bootare nu (om mai (edea acea imagine splas/ screen. #cutim astfel
sistemul de operare de la a mai incarca aceasta imagine, economisind cate(a secunde pentru
timpul de boot
25
%entru "indo#s $% facem urmatorii pasi7
apasam simultan tastele Windows!Win&SR, ne (a aparea fereastra &un in care (a
trebui sa scriem: msconfig si dam <nter sau clic pe '(
in fereastra System Configuration tility mergem pe tabul B'',.*6* si bifam
casuta P6'3*B'', dupa care dam clic pe 1pply si '(
26
Deasemenea, cei cu un procesor Dual-$ore !doua nuclee pe procesor& mai pot folosi si functia
a(ansata in care putem seta cate nuclee sa foloseasca sistemul de operare la bootarea )c-ului.
$um facem astaE
%entru "indo#s +7
tot in cadrul ferestrei System Configuration, dam clic pe butonul 1d0anced
optionsR
in fereastra B'', 1d0anced 'ptions bifam casuta 6umber of processors7 si din
meniul dropdown alagem J dupa care (a trebui sa dam clic pe '(, 1pply si '(
27
%entru "indo#s $%7
tot in cadrul ferestrei System Configuration tility, dam clic pe butonul 1d0anced
'ptionsR
28
in fereastra B'',.*6* 1d0anced 'ptions bifam casuta P6M%&'CS si din meniul
dropdown alegem J
@cestea fiind spuse, eu (a urez un boot time cat mai rapid si nu ezitati sa ne scrieti pe rubrica
de comentarii a acestui articol, cate secunde ati castigat (oi la timpul de bootare facand aceste
setariE
Fste posibil ca "indo#s )ista sau "indo#s
+ s9 nu porneasc9 dup9 ce instala:i un
dispo!iti0 sau dup9 ce actuali!a:i un dri0er
pentru un dispo!iti0
DupF ce instalaHi un dispoziti( sau actualizaHi un dri(er pentru un dispoziti( pe un computer
pe care se eBecutF Windows 1ista sau Windows 2, sistemul de operare poate sF nu mai
porneascF.
Lnapoi la Inceput
C1T?
@ceastF problemF poate apFrea dacF una dintre urmFtoarele condiHii este ade(FratF:
0oul dispoziti( sau dri(er pro(oacF conflicte cu alte dri(ere care sunt instalate pe
computer.
29
#e produce o eroare specificF /ardware.
Dri(erul instalat este deteriorat.
Lnapoi la Inceput
&FT'-U*F
)entru a rezol(a problema, utilizaHi urmFtorii paGi de depanare pentru a determina cauza
eBactF, apoi efectuaHi acHiunea potri(itF.
%orni:i "indo#s )ista sau "indo#s +
K. DacF aHi instalat un dispoziti( nou, eliminaHi dispoziti(ul, apoi IncercaHi sF porniHi
computerul. DacF sistemul de operare nu porneGte, treceHi la pasul *. DacF sistemul de
operare porneGte, treceHi la secHiunea TRezol(area cauzei problemei de pornireU a
acestui articol.
2. )orniHi computerul, apoi apFsaHi ?J. )e ecranul 1d0anced Boot 'ptions, selectaHi
-ast (no#n 3ood Configuration, apoi apFsaHi <0T<R. DacF sistemul de operare nu
porneGte, treceHi la pasul 3. DacF sistemul de operare porneGte, treceHi la secHiunea
TRezol(area cauzei problemei de pornireU a acestui articol.
3. )orniHi computerul, apoi apFsaHi ?J. )e ecranul 1d0anced Boot 'ptions, selectaHi
Safe Mode, apoi apFsaHi <0T<R. DacF sistemul de operare porneGte In modul de
siguranHF treceHi la secHiunea TRezol(area cauzei problemei de pornireU a acestui
articol. DacF sistemul de operare nu poate fi pornit In modul de siguranHF, treceHi la
secHiunea T%tilizarea "ediului de recuperare Windows pentru repararea Windows
1ista sau Windows 2U a acestui articol.
tili!area Mediului de recuperare "indo#s pentru repararea "indo#s )ista
sau "indo#s +
*mportant @ceastF secHiune, metodF sau acti(itate conHine paGi care (F indicF modalitFHi de
modificare a registry. LnsF, dacF modificaHi registry incorect, pot apFrea probleme serioase. De
aceea, asiguraHi-(F cF urmaHi aceGti paGi cu atenHie. )entru o protecHie mai bunF, Inainte de a
face modificFri, realizaHi o copie de rezer(F a registry. @poi, registry se poate restabili dacF
apare o problemF. )entru informaHii suplimentare despre copierea de rezer(F Gi restabilirea
registry, faceHi clic pe urmFtorul numFr de articol pentru a-l (edea In :aza de cunoGtinHe
"icrosoft:
3**286 $um se face copierea de rezer(F Gi restabilirea registry In Windows !articolul poate sF
fie In limba englezF&
)entru a utiliza "ediul de recuperare Windows, trebuie sF a(eHi discul de instalare Windows
1ista sau Windows 2. )entru a porni "ediul de recuperare Windows, urmaHi aceGti paGi:
K. )uneHi discul de instalare In unitatea de disc Gi apoi porniHi computerul.
*. @pFsaHi orice tastF atunci cDnd (i se solicitF.
3. #electaHi o limbF, o orF, o monedF Gi o tastaturF sau o metodF de intrare, apoi faceHi
clic pe rm9torul
30
V. ?aceHi clic pe &eparare computer.
8. Ln caseta de dialog 'p:iuni recuperare sistem, faceHi clic pe sistemul de operare pe
care doriHi sF-l reparaHi, apoi pe rm9torul.
%tilizaHi instrumentele din "ediu de recuperare Windows pentru a repara Windows 1ista sau
Windows 2. )entru aceasta, urmaHi paGii de mai 'os:
K. Ln cazul In care computerul nu porneGte In modul de siguranHF, faceHi clic pe &eparare
pornire In caseta de dialog 'p:iuni recuperare sistem pentru a remedia anumite
probleme care pot Impiedica pornirea corectF a sistemului de operare. DacF
instrumentul &eparare pornire nu poate diagnostica sau repara problema, treceHi la
pasul *. DacF Windows 1ista sau Windows 2 porneGte, treceHi la secHiunea
TRezol(area cauzei problemei de pornireU.
)entru informaHii suplimentare pri(ind utilizarea Repare pornire, faceHi clic pe
urmFtorul numFr de articol pentru a (edea articolul In :aza de cunoGtinHe "icrosoft:
7*8JK+ #e produce o eroare #top sau computerul nu mai rFspunde cDnd IncercaHi sF
porniHi Windows 1ista sau Windows 2 !articolul poate sF fie In limba englezF&
*. Ln caseta de dialog 'p:iuni recuperare sistem, faceHi clic pe &estaurare sistem
pentru a restaura sistemul de operare la punctul de restaurare creat cDnd s-a instalat
programul sau dri(erul. DacF nu se poate utiliza instrumentul &estaurare sistem
pentru a porni computerul, treceHi la pasul 3.
3. %tilizaHi opHiunea %rompt comand9 din "ediul de recuperare Windows pentru a
dezacti(a dri(erul care ImpiedicF pornirea sistemului de operare. )entru aceasta,
urmaHi paGii de mai 'os.
a. Ln caseta de dialog 'p:iuni recuperare sistem, faceHi clic pe %rompt
comand9.
b. TastaHi urmFtoarele comenzi. @pFsaHi <0T<R dupF ce tastaHi fiecare comandF.
cd .Windows.I0?
notepad setupapi.app.log
c. 0otaHi data la pornirea fiecFrei secHiuni de instalare de dri(er sau dispoziti(
nou. %tilizaHi aceste date pentru a determina momentul la care a fost instalat
ultimul dri(er nou.
d. DupF ce determinaHi ce dri(er a fost instalat ultimul, determinaHi dacF acesta
este necesar pentru a porni computerul. )entru aceasta, citiHi informaHiile din
secHiunea fiGierului #etupapi.app.log, care descrie dri(erul. DacF dri(erul este
asociat controlerului de disc sau c/ipsetului sau dacF dri(erul este furnizat de
sistemul de operare, cFutaHi numele dri(erului Gi cauzele problemei pe
urmFtorul site Web "icrosoft:
/ttp:CCwww.microsoft.comCromaniaC
DeterminaHi dacF dri(erul poate fi dezacti(at Inainte sF continuaHi. DacF
ultimul dri(er care a fost instalat nu este necesar pentru pornirea computerului,
treceHi la pasul e.
31
e. ;a promptul de comandF, tastaHi regedit, apoi apFsaHi '(.
f. ?aceHi clic pe 4(FHV-'C1-VM1C4*6F, apoi -oad 4i0e In meniul File.
g. 9FsiHi Gi faceHi clic pe fiGierul C7G"indo#sGSystemIJGConfigGSystem, apoi pe
'pen.
/. Ln caseta de dialog -oad 4i0e, tastaHi =ffline, apoi faceHi clic pe '(.
i. <BtindeHi System, apoi faceHi clic pe Select.
'. Ln panoul din partea dreaptF, gFsiHi Current, apoi notaHi (aloarea din coloana
/ata.
. <BtindeHi ControlSetCCx, apoi eBtindeHi Ser0ices. x este (aloarea din coloana
/ata pe care aHi notat-o In pasul '.
l. 9FsiHi subc/eia care corespunde ultimului dri(er instalat. DacF nu gFsiHi o
potri(ire, faceHi clic pe Ser0ices, pe Find In meniul Fdit, tastaHi numele
dri(erului In caseta Find #.at, apoi faceHi clic pe Find 6ext.
m. ?aceHi clic pe subc/eia care are numele dri(erului.
n. Ln panoul din dreapta, faceHi clic cu butonul din dreapta pe Start, apoi faceHi
clic pe Modify.
o. Ln caseta )alue data, tastaHi V, apoi faceHi clic pe '(. @cest pas opreGte
pornirea dri(erului.
p. IdentificaHi urmFtoarea subc/eie de registry Gi faceHi clic pe ea:
4(FHV-'C1-VM1C4*6FG'ffline
W. Ln meniul File, faceHi clic pe nload 4i0e, apoi pe Hes In caseta de dialog
Confirm nload 4i0e.
r. Lnc/ideHi Registry <ditor.
s. ReporniHi computerul.
t. DacF sistemul de operare nu porneGte, porniHi "ediul de recuperare Windows,
apoi repetaHi paGii de la a la s. )oate fi necesar sF repetaHi aceGti paGi pDnF cDnd
se dezacti(eazF toate dri(erele care au fost instalate de la ultima pornire
reuGitF.
* $Dnd de(ine posibilF pornirea sistemului de operare, contactaHi producFtorul
dispoziti(ului sau al dri(erului pentru informaHii despre problemele de compatibilitate sau
despre actualizFrile care sunt disponibile. )entru informaHii despre contactarea producFtorului
dispoziti(ului sau al dri(erului, faceHi clic pe numFrul de articol corespunzFtor din listF pentru
a (edea articolul In :aza de cunoGtinHe "icrosoft:
68VK6 InformaHiile de contact ale distribuitorilor /ardware Gi software, @-O !articolul
poate sF fie In limba englezF&
6+2JK InformaHiile de contact ale distribuitorilor /ardware Gi software, ;-) !articolul
poate sF fie In limba englezF&
6+2J* InformaHiile de contact ale distribuitorilor /ardware Gi software, X-Y !articolul
32
poate sF fie In limba englezF&
&e!ol0area cau!ei problemei de pornire
K. Desc/ideHi "anager dispoziti(e. )entru aceasta, faceHi clic pe Start
, tastaHi "anager dispoziti(e In caseta %ornire c9utare, apoi faceHi clic pe Manager
dispo!iti0e In lista %rograme.
*. DacF aHi actualizat dri(erul pentru un dispoziti(, faceHi clic cu butonul din dreapta pe
dispoziti( In "anager dispoziti(e, faceHi clic pe %ropriet9:i, apoi pe &oll Back
/ri0er In fila /ri0er.
3. DacF aHi instalat un dispoziti( nou, faceHi clic cu butonul din dreapta pe dispoziti( In
"anager dispoziti(e, apoi faceHi clic pe /e!instalare.
V. DacF aHi instalat un program care include dri(erul nou, urmaHi aceGti paGi:
a. ?aceHi clic pe Start
, tastaHi appwiz.cpl In caseta %ornire c9utare, apoi faceHi clic pe app#i!.cpl In
lista %rograme.
b. ?aceHi clic pe numele programului care a fost instalat, apoi pe
/e!instalarePModificare.
DacF (i se solicitF permisiunea de a continua, faceHi clic pe Continuare.
c. $Dnd primiHi un mesa' T$ontinuaHiU, faceHi clic pe /a.
* ReporniHi Windows 1ista sau Windows 2.
Lnapoi la Inceput
%ropriet9 i
ID articol: 7*28*8 - %ltima eBaminare: 6 octombrie *++7 - Re(izie: 3.+
SF 1%-*C? -17
Windows 1ista %ltimate
Windows 1ista Aome )remium
Windows 1ista Aome :asic
33
Windows 1ista <nterprise
Windows 1ista :usiness 6V-bit edition
Windows 1ista :usiness
Windows 1ista Aome )remium 6V-bit edition
Windows 1ista Aome :asic 6V-bit edition
Windows 1ista <nterprise 6V-bit edition
Windows 2 <nterprise
Windows 2 Aome :asic
Windows 2 Aome )remium
Windows 2 )rofessional
Windows 2 #tarter
Windows 2 %ltimate
Cum s9 instala:i "indo#s + pe o matrice &1*/
@ugust K7t/, *+K+ R @ut/or: admin
Ln primul rDnd trebuie sF a(eHi la dispoziHie minim * /ard dis-uri !In funcHie de ce tip de
&1*/ doriHi sF folosiHi& si controller-ul &1*/ !poate fi Gi integrat In placa de bazF&. De
asemenea eBistF Gi soft#are &1*/, dar nu (om discuta despre el In acest articol.
)rimul lucru pe care trebuie sF Il faceHi este sF setaHi placa de bazF din B*'S pentru &1*/ :
intraHi In B*'S Gi cFutaHi secHiunea pentru configurarea /ard dis-urilor !de obicei se numeGte
1d0anced, dar acest lucru diferF In funcHie de producFtorul plFcii&. @ici trebuie sF gFsiHi
Configure S1,1 as !sau ce(a asemFnFtor& Gi alegeHi &1*/. #al(aHi modificFrile Gi ieGiti din
B*'S.
DupF ce aHi restartat computerul, trebuie sF intraHi In *ntel Matrix Storage Manager !apFsaHi
Ctrl N *& pentru a crea matricea &1*/. @legeHi orice nume doriHi pentru /ard dis !6ame& Gi
ni(elul R@ID !&1*/ -e0el& : C =/ata striping #it.out redundancy> cel mai eficient ca Gi
performanHF, B =/isk Mirroring> datele (or fi sal(ate pe fiecare din cele * /ard disuri. "ai
sunt Gi alte ni(eluri de &1*/, care (or fi eBplicate mai amFnunHit Intr-un articol urmFtor, cele
34
* menHionate mai sus fiind cele mai folosite, pentru &1*/ C puteHi lFsa Strip si!e-ul default
!BJ8 (B&. @legeHi Create )olume Gi puteHi trece la instalarea Windows-ului.
:ootaHi de pe disc Gi parcurgeHi paGii normal pDnF la partiHionarea /ard dis-ului, unde apFsaHi
pe -oad /ri0er Gi selectaHi sursa !de la Windows 1ista se poate instala Gi de pe stic& pentru
dri0er-ul &1*/. Windows-ul (a detecta automat dri(er-ul. De aici instalarea (a continua
normal.
Bootare "indo#s pentru %rocesoare cu mai multe nuclee.
"etoda de a face sistemul sa booteze mult mai rapid se (a face din msconfig.
#i nu o sa scoatem nici un program din #tart %p, asa cum probabil (eti fi tentati sa credeti, ci
o sa acti(am toate nucleele procesorului pentru o bootare mai rapida a sistemului de operare.
/e ce trebuie sa facem acest lucru ?
"indo#s $%, )ista si + (in setate de baza sa foloseasca doar un singur nucleu al
procesorului, iar noi daca a(em un procesor cu mai multe nuclee, le putem utiliza pe toate
pentru a imbunatatii pornirea sistemului.
)e langa acti(area nucleelor, am decis sa (a arat si cum se poate scoate boot screenul, iar dupa
ce aceste operatiuni au a(ut loc, putem reporni sistemul.
Bootare "indo#s pentru %rocesoare cu mai multe nuclee.
Desc/idem #tart 4&un si scrie in casuta de dialog Z msconfig [ !fara parantezele patrate& si
apasa =O pentru a desc/ide System Configuration.
dam clic pe @d(anced options !daca (rem sa scoatem si ;=9= Windows bifam 6o
3* boot&
35
selectam numarul de nuclee de procesor si cata memorie a(em in sistem pentru pc-ul
meu !procesor V nuclee iar memorie V+++ ": care este V9:& si dam '(
dupa ce am facut setarile in @d(anced option dam @pply si =O de pe fereastra System
Configuration. si dam Restart
#ucces....
%artitionarea .ard disk-ului7 cum si de ce
)artitionarea este unul din pasii necesari pregatirii unui /ard dispentru utilizare. 0ecesitatea
acestei operatiuni reiese din faptul cafiecare sistem de operare sau familie de sisteme de
operare folosesteun anumit tip de sistem de fisiere.
@ceste sisteme de fisiere, fie ele ?@TK6, ?@T3*, 0T?#, <,T* sau <,T3sunt organizate sub
36
forma de partitii ce ocupa spatiul disponibil de pe/ard disul tau.
0ecesitatea formatarii
$and cumperi un /ard dis, acesta (ine nepartitionat. )entru a pregatilucrul cu el, trebuie sa
definesti modul in care (rei sa fie repartizatspatiul disponibil. Toate /ard dis-urile trebuie
partitionate, c/iardaca este (orba despre o singura partitie ce cuprinde tot spatiul.
)rinpartitionare poti transforma o unitate fizica in doua sau mai multeunitati de disc (irtuale,
lucru foarte util pentru instalarea unuisistem de operare cum ar fi Windows-ul. ?iecarei
partitii, sau (olum cummai este numita, sistemul de operare ii (a atribui o litera. #istemelede
operare Windows permit lucrul cu un maBim de *V de partitii, fie casunt facute pe un singur
dis !desi este ridicola fragmentarea unui discintr-o asemenea masura&, fie ca sunt intinse pe
mai multe discuri, cumeste cazul matricelor R@ID. @ceasta limitare pro(ine de la
modalitateade numirea a discurilor, prin literele alfabetului, incepand de la $:si terminand cu
Y:.
Dimensiunile partitiilor trebuie adaptate la tipul de sistem defisiere pe care (rei sa il utilizezi,
iar acesta depinde de sistemultau de operare. Daca sistemele moderne de fisiere, precum
0T?# si ?@T3*permit dimensiuni ale partitiilor cu mult peste capacitatile actualeale unitatilor
de stocare. Daca cel mai mare /ard dis ID< produs la oraactuala este de 3++9:, limita de
dimensiune pentru o partitie ?@T3* sau0T?# este de * Terra :ytes, adica *+++9:. "ai
(ec/iul ?@TK6 are insa olimitare de doar *9: ca dimensiune maBima.
Daca utilizezi sistemul de operare Windows 78, trebuie sa stii ca acestanu suporta decat
?@TK6, deci nu (ei putea aloca partitii mai mari de*9:. =data cu (ersiunea Windows 78
=#R *, "icrosoft a inclus suportulpentru ?@T3*, care a de(enit standardul de sistem de
fisiere pentruWindows 7J, Windows 7J #< si Windows "e.
#istemele de operare bazate pe te/nologia 0T, din care fac parte siWindows *+++ si Windows
,), aduc suportul pentru sistemul de fisiere0T?#. #i daca ultimele doua sisteme din aceasta
familie au suport nati(pentru ?@T3*, nu acelasi lucru se poate spune despre (ersiunile mai
(ec/i,care suportau doar ?@TK6.
Tipuri de partitii
Daca ai un /ard dis mare si doresti sa instalezi pe el un sistem deoperare, trebuie sa stii ca o
partitionare buna la inceput te poatescuti de o serie de probleme dupa aceea. "ulta lume
prefera sa alocetot spatiul intr-o singura partitie, in care sa pastreze atat sistemulde operare cat
si fisierele cu care lucreaza. Dar aceasta practicate eBpune unor riscuri. In cazul defectarii
partitiei, lucru care sepoate intampla destul de rar, risti sa pierzi toata informatia de pedisc.
0oi iti recomandam sa faci o partitie pentru sistemul de operaresi pentru celelalte programe
instalate, si una sau mai multe pentrua-ti pastra celelalte fisiere. In primul rand, fisierele tale
(or fi insiguranta in cazul stricarii partitiei ce contine sistemul de operare,deoarece aceasta are
cele mai mari sanse sa se defecteze. In al doilearand, lucrul cu fisiere de zi cu zi, fie ele filme,
muzica, 'ocuri saudocumente duce ine(itabil la fragmentarea discului. )rin solutia cu
douapartitii se e(ita fragmentarea partitiei ce contine sistemul de operare,un factor important
de scadere a performantei calculatoarelor.
)artitiile pentru sistemele de operare Windows pot fi de treifeluri. )artitii D=# primare,
partitii D=# eBtinse si discuri logiceD=#. )artitia D=# primara este cea pe care trebuie
37
instalat sistemulde operare, singura de pe care calculatorul poate buta in Windows, si ise
atribuie faimoasa litera $. )artitia D=# eBtinsa este o partitie ceeste destinata gazduirii
discurilor logice D=#. )artitiei D=# eBtindenu i se atribuie nici o litera, deoarece nu est
(izibila din sistemulde operare. Discurile logice D=# sunt unitati de disc (irtuale, care
dinpunct de (edere al sistemului de operare se comporta ca unitati separatede disc. @cestora li
se atribuie cate o litera.
)artitionarea cu fdis
Iata si cum se poate face partitionarea unui /ard dis nou cu a'utorulutilitarului "fdis" in sase
pasi simpli. $el mai simplu, dar si maisigur, este sa faci partitionarea cu a'utorul unui "#tartup
Dis" facutpe o disc/eta cu a'utorul Windows 7J. @m folosit pentru eBemplificareun /ard
dis de 3+9:. )entru a usura munca, ia cu tine un carnetel sinoteaza literele ce sunt atribuite
noilor partitii
)asul K - pornirea fdis
@sigura-te ca in :I=# sec(enta de butare este @,$,$D-R=", astfel incatsistemul calculatorul
sa caute sistemul de operare intai pe floppydis. Introdu disc/eta in unitate si porneste
calculatorul.
Dupa ce setermina incarcarea sistemului de operare iti (a apare Dos prompt-ul. @icida
comanda fdis si apasa <nter. Iti (a apare o fereastra care te (aintreba daca doresti sa acti(ezi
suportul pentru discurile mari. =ptiuneaimplicita este >es. @pasa <nter si treci mai departe, la
meniul fdis.
)asul * - selectarea discului
Daca discul nou este singur in calculator atunci poti sa sari directla pasul 3. Daca nu, apasa 8 -
$/ange current fiBed dri(e dis siapoi <nter. In fereastra care apare, selecteaza unitatea de
disc nouinstalata. @pasa tasta corespunzatoare unitatii, in eBemplul nostruunitatea *, apoi
apasa <nter. )rogramul te (a intoarce la paginaprincipala.
)artitia primara
)asul 3 - crearea partitiei primare
Din aceasta apasa tasta K - $reate D=# partition or ;ogical D=# Dri(e. 1eifi dus in meniul
destinat crearii unei noi partitii. @pasa tasta K -$reate )rimary D=# )artition si apoi <nter.
)rogramul (a face o (erificarea discului, dupa care te (a intreba daca doresti sa aloci tot
spatiulpentru o singura partitie. @pasa 0 si apoi <nter pentru a indica ca nudoresti acest lucru.
?dis (a face o noua scanare a discului, dupa carete (a intreba cat spatiu doresti sa aloci
pentru partitia primara.In cazul nostru, pentru o instalare de Windows 7J #<, am /otarat sa
alocam89: pentru aceasta partitie. )entru a aloca 89:, tasteaza 8+++ si apasa<nter. )artitia
(a fi creata si iti (a fi afisata o fereastra in care se(a arata partitia creata, litera ce i-a fost
atribuita si capacitatea pecare o are. 0oteaza litera in carnetel pentru a o folosi la
formatareadiscului. @pasa <sc pentru a re(eni la fereastra principala.
)artitia eBtinsa si discurile logice
)asul V - crearea partitiei eBtinse
)entru aceasta apasa din nou tasta K - $reate D=# partition or ;ogicalD=# Dri(e. Din meniul
care apare, apasa tasta * - $reate <BtendedD=# )artition si apoi tasta <nter. ?dis (a face o
noua scanare adiscului. @poi (ei fi intrebat ce dimensiune doresti sa aiba disculeBtins.
38
Implicit (ei a(ea scrisa (aloarea ramasa nepartitionata pedisc. @pasa <nter pentru a confirma
aceasta (aloare. Din nou iti (aapare fereastra care iti arata partitia nou adaugata si (a trebui
saapesi din nou <sc. 1ei fi dus apoi in fereastra destinata crearii dediscuri logice D=#.
)asul 8 - crearea discurilor logice D=#
;a finalul pasului V (ei fi trimis in fereastra de configurare adiscurilor logice D=#. Dupa o
noua scanare a discului, (ei fi intrebatcat spatiu doresti sa aloci discului logic D=#, iar
(aloarea implicita(a fi tot spatiul disponibil din partitia eBtinsa. @pasa <nter pentru aconfirma
dimensiunea, daca doresti sa aloci tot spatiul. Daca dorestisa mai creezi un disc logica D=#,
atunci modifica (aloarea pentru alasa loc pentru aceasta. @pasa apoi <nter. 1ei fi dus din nou
intr-ofereastra unde ti se (a indica actiunea ce a fost indeplinita, precumsi litera atribuita
acestuia. 0oteaza si aceasta litera in carnetel,apoi apasa <sc pentru a re(eni la fereastra
principala a fdis.
?ormatarea discului si setarea partitiei acti(e
)asul 6 - crearea inca unui disc logic D=#
Daca la pasul 8 ai lasat spatiu pentru un nou disc apasa din nou K pentrua intra in meniul
$reate D=# partition or ;ogical D=# Dri(e. De aici apasa3 pentru a intra in meniul $reate
;ogical D=# Dri(e!s& in t/e eBtendedD=# )aBrtition. Din nou fdis te (a intreba cat spatiu
doresti sa alocinoului disc, sugerand implicit tot spatiul liber. $onfirma apasand <nter,apoi
iesi in meniul principal apasand <sc. Dupa ce ai terminat de alocattot spatiul liber apasa <sc
din fereastra principala a fdis. )rogramuliti (a afisa o fereastra in care te (a a(ertiza ca
trebuie sa repornesticalculatorul pentru ca sc/imbarile sa de(ina acti(e.
Dupa repornirea calculatorului (a trebui sa formatezi partitiile, pentrua le initializa cu
sistemul de fisiere ?@T. @ceasta operatiune se poateface folosind din D=# comanda format
,:, unde , este numele partitiilornou create. )rogramul format te (a a(ertiza ca urmeaza sa
stearga oriceinformatie eBistenta si, dupa ce (ei da confirmarea apasand <nter, (aformata
partitiile. @poi ti se (a cere sa introduci o etic/eta pentrufiecare disc. Daca nu doresti sa faci
acest lucru apasa <nter. In cazulnostru am dat comenzile format D: si format <:. @i gri'a insa,
daca maiai un /ard dis in calculator sa nu formatezi partitiile de pe acesta,deoarece (ei
pierde toate datele de pe acesta.
Dupa acesti pasi (ei a(ea un /ard dis formatat si pregatit pentruinstalarea sistemului de
operare. Daca doresti sa faci acest lucru trebuiesa setezi partitia acti(a. )une /ard dis-ul in
pozitia )rimary "asterin calculator, adica "aster pe primul canal ID<. )orneste apoi fdis
siapasa din fereastra principala tasta * urmata de <nter pentru a intrain meniul #et acti(e
partition. De aici selecteaza partitia primara D=#,confirma cu <nter si iesi din fdis apasand
<sc. 1a trebui sa repornesticalculatorul pentru a face sc/imbarile acti(e.

$e este pagefile.sys \ trebuie sF dezacti(ez swap file In Windows E )osted on K*.+V.*+K3 by
$osmin TFtaru in Windows wit/ V comentarii R K+V6 afisari. )agefile da sau nu Recent am
publicat un articol despre utilizarea memoriei R@" In care spuneam cF dacF Windows nu are
suficient R@" o sF ne con...
39
Cum se configurea!9 "indo#s $%8 pentru o
performan 9 maxim9 222
$ititorii cFrora le-am promis cF (oi scrie un articol despre cum se configureazF "indo#s $p
In scopul ob inerii de la acesta a unei performan e maBime, au acum do(ada care le (a
demonstra ]c9 nu i-am dus cu !9.9relulU i cF In realitate le pregFteam ce(a special^ cum de
altfel meritauM
1om a(ea mult de lucru_ @ a cF Inarma i-(F cu rFbdare, pregFti i-(F o canF mare de cafea,
IndepFrta i tot ceea ce (F poate distrage aten ia apoi Incerca i sF (F a eza i cDt mai comod
posibil. Sunte i gata ?2? %utem ;ncepe ?2?'(8s9 ;ncepem2
B. /e!instalarea tuturor componentelor implicite8
nefolositoare
"indo#s $% (ine Inarmat cu o serie componente pe care ma'oritatea utilizatorilor nu le-au
folosit niciodatF. 0u-i a a cF e pFcat ca o parte din pre ioasele resurse ale calculatorului sF fie
consumate inutil, de cFtre aplica ii care nu ne sunt de nici un a'utor E )Fi (ede i_ Aaide i sF
dezinstalFm toate componentele pe care nu le folosim i sta i lini ti i, dacF (reodatF (om
a(ea ne(oie de ele, le (om putea reinstalaM
)entru a dezinstala componentele "indo#s $% nefolositoare, accesFm Control
%anel ` 1dd or &emo0e %rograms ` 1ddP&emo0e "indo#s Components:
40
@(Dnd In fa a noastrF fereastra "indo#s Components "i!ard, deselectFm casetele tuturor
componentelor neutilizate, de care dorim sF ne descotorosim.
Ln sc/imb, dacF dorim sF pFstrFm (reun element din 1ccessories and tilities, o putem face
cu a'utorul butonului /etailsR:
@cesta (a desc/ide automat o nouF fereastrF ce (a cuprinde subcategoriile iCsau utilitarele ce
apar in celei selec ionate:
41
i continuFm pDnF cDnd (om (edea lista componentelor^ listF In care (om debifa casetele
tuturor celor pe care nu le folosim:
$Dnd am terminat, dFm click pe '( pentru a re(eni la fereastra anterioarF. ?acem acela i
lucru pentru fiecare $ategorieC#ubcategorie In parte dupF care, odatF reIntor i la "indo#s
Component "i!ard, (om apFsa butonul 6ext apoi (om urma instruc iunile asistentului de
dezinstalare:
42
DacF (F a'utF la ce(a, iatF lista componentelor pe care eu le pFstrez:
*nternet Fxplorer !din moti(e strict profesionale&.
6et#orking Ser0ices
pdate &oot Certificates
6ot97 "ai mult ca sigur, dupF dezinstalarea unora dintre componentele sistemului de operare,
acesta ne (a cere sF repornim calculatorul. 1om face acest lucru apoi (om continua.
,ot la acest punct am mai putea ad9uga c9 este recomandat9 de!instalarea tuturor
programelor P Wocurilor pe care nu le utili!9m.
J. Ser0iciile "indo#s $% ce pot fi de!acti0ate
$a i In cazul componentelor, eBistF o serie de Ser0icii ale "indo#s $% care unui utilizator
de rDnd nu Ii sunt necesare. Dezacti(area acestora, (a a(ea ca efect mic orarea consumului de
resurse i a timpului In care sistemul de operare porne te C rFspunde la comenzi.
)entru a dezacti(a ser(iciile dispensabile, (om desc/ide caseta &un:
43
i In aceasta (om introduce comanda ] ser0ices.msc], dupF care (om apFsa tasta Fnter sau
(om da clic pe '(:
Ln fereastra care se (a desc/ide, (om comuta pe modul Standard de (izualizare a ser(iciilor:
#er(iciile de care nu a(em ne(oie, le (om pune pe modul Manual, pentru a e(ita neplFceri In
cazul In care unul dintre acestea este (ital func ionFrii sistemului de operare sau unuia dintre
programele instalate In calculator.
44
)entru dezacti(area unui ser(iciu, (om face dublu-clic el apoi, la Startup type, (om opta
pentru utilizarea pornirii manuale:
%n clic pe 1pply i altul pe '( (or fi mai mult decDt suficiente pentru ca modificFrile sF fie
Inregistrate i sal(ate. RepetFm ac iunea pentru fiecare dintre urmFtoarele ser(icii:
1lerter
Computer Bro#ser
Fast ser S#itc.ing Capability !dacF Windows e utilizat de pe un singur cont de
utilizator&
*ndexing ser0ice
*nternet Connection Fire#allP*nternet Connection S.aring
Messenger
&emote &egistry !dezacti(at i din moti(e de securitate&
Secondary -ogon
Ser0er
System &estore !dacF nu folosim System &estore&
,C%P*% 6etB*'S 4elper Ser0ice
ninterruptible %o#er Supply
pload Manager
"ireless Tero Configuration !dacF nu (F conecta i la Internet prin "ireless&
I. Ffectele 0i!uale ale "indo#s $%8 la care putem renun a
45
S9 nu ne ascundem dup9 degete2 Tuturor ne place ca "indo#s-ul sF arata bine InsF pu ini
tim cF eBistF o serie de efecte (izuale ce pot fi dezacti(ate fFrF a se sim i (reo diferen F.
)entru dezacti(area efectelor (izuale neimportante:
Click-dreapta pe My Computer ` %roperties ` 1d0anced ` %erformance:
@'unsi aici, da i clic pe butonul Settings apoi, In fereastra %erformance 'ptions, merge i
la )isual Fffects:
1om pFstra doar urmFtoarele efecte:
S.o# #indo# contents #.ile dragging.
Smoot. edges of screen fonts.
46
se common tasks in folders
se drop s.ado#s on icon labels on t.e desktop.
se 0isual styles on #indo#s and buttons.
10e i ;ncredere ;n mine2 0u se (or sim i diferen e In ceea ce pri(e te aspectul i oricum ar
fi, le (e i putea reacti(a oricDnd dori i !In cazul In care nu sunte i mul umi i de rezultatul
ob inut&M
Tot la capitolul ]Ffecte )i!ualeU rFmDnem pentru mai dezacti(a IncF douF caracteristici
inutile din punctul meu de (edere. %ite despre ce este (orba:
Click-dreapta pe /esktop ` %roperties ` 1ppearance ` Fffects:
Ln fereastra Fffects, opta i pentru configura ia (izibilF In captura de mai 'os:
47
X. Mici reaWust9ri ale "indo#s Fxplorer
"indo#s Fxplorer are i el un cu(Dnt de spus atunci cDnd (ine (orba de performan a
generalF a sistemului de operare "indo#s $% i drept urmare, Ii (om dedica i lui un
paragraf In con inutul acestui tutorial.
%entru a reduce timpul ;n care "indo#s Fxplorer reac ioneazF la comenzile primite, (om
face urmFtoarele:
"indo#s Fxplorer ` ,ools ` Folder 'ptions:
Ln fereastra Folder 'ptions (om merge la )ie# ` 1d0anced Settings, unde (om deselecta
urmFtoarele casete:
1utomatically searc. for net#ork folders < printers.
/isplay file si!e information in folder tips.
/isplay simple folder 0ie# in FxplorerEs Folders list.
S.o# encrypted or compressed 6,FS files in color.
S.o# pop-up description for folder and desktop icons.
se simple file s.aring.
48
@poi (om da clic pe 1pply pentru a sal(a modificFrile.
Y. Sunetele inutileR
0u ne folose te la nimic sF auzim un ] ,sc-,scU de fiecare datF cDnd facem clic pe ce(a,
cum de altfel nu ne este de nici un a'utor sunetul care ne a(ertizeazF cF "indo#s a pornit.
$/iar i a F, acestea consumF resurse care, Intr-un calculator modest din punct de (edere al
/ardware-ului, ar putea fi utilizate In scopuri mult mai importante. 4aide i s9 le de!acti09m2
Control %anel ` Sounds and 1udio /e0ices ` Sounds:
49
Iar aici (om selecta la Sound Sc.eme op iunea 6o Sounds^ logic, (om da clic pe 1pply
apoi pe '( pentru ca noua configura ie sF fie sal(atF.
1propo8 nu cred c9 mai este necesar s9 repet KClick pe 1pply apoi pe '(L la nesfAr itZ
se subAn elege. 1 a c9 aceasta a fost ultima dat9 cAnd am mai f9cut-oR
Q. %rogramele ce pornesc odat9 cu calculatorul
@m mai (orbit despre acest subiect pDnF acum i In articole dedicate sistemului de operare
"indo#s +, iar datoritF faptului cF mFsurile ce trebuiesc luate sunt identice In foarte mare
parte, n-am sF intru In detalii. Ln sc/imb, am sF (F recomand sF arunca i o pri(ire peste
articolul acesta.
&epet: $/iar dacF In articolul spre care am fFcut trimiterea este (orba despre "indo#s +,
mai pu in recomandFrile pri(ind efectele (izuale, toate celelalte indica ii (F sunt de prisosM
+. Memoria )irtual9
$onfigurarea corectF a modului In care este gestionatF Memoria )irtual9 ne poate aduce
doar rezultate satisfFcFtoare i In consecin F, (F sfFtuiesc sF acorda i o aten ie sporitF i
parametrilor ce afecteazF aceastF caracteristicF a sistemelor de operare "indo#s.
50
?iindcF am mai (orbit despre acest subiect In articolul ]$um faci calculatorul mai rapid:
memoria (irtuala], nu (oi mai intra In amFnunte In cazul de fa F.
*at9-ne ;n sfAr it aWun i la finalul celui mai de!0oltat articol de pe blog despre cre terea
performan ei sistemului de operare "indo#s $%.
< drept cF ar mai fi fost de spus IncF douF-trei c/estii mai pu in importante InsF (a trebui sF le
lFsFm pentru un nou articol. 0u de alta, dar e tDrziu_ :ineIn eles, nu plec Inainte de a (F
aminti cF a tept pFrerile (oastre referitoare la acest tutorialM
Cum s9 instala:i "indo#s + pe o matrice
&1*/
admin @ugust K7, *+K+ Windows 2 0o comments
Ln primul rDnd trebuie sF a(eHi la dispoziHie minim * /ard dis-uri !In funcHie de ce tip de
&1*/ doriHi sF folosiHi& si controller-ul &1*/ !poate fi Gi integrat In placa de bazF&. De
51
asemenea eBistF Gi soft#are &1*/, dar nu (om discuta despre el In acest articol.
)rimul lucru pe care trebuie sF Il faceHi este sF setaHi placa de bazF din B*'S pentru &1*/ :
intraHi In B*'S Gi cFutaHi secHiunea pentru configurarea /ard dis-urilor !de obicei se numeGte
1d0anced, dar acest lucru diferF In funcHie de producFtorul plFcii&. @ici trebuie sF gFsiHi
Configure S1,1 as !sau ce(a asemFnFtor& Gi alegeHi &1*/. #al(aHi modificFrile Gi ieGiti din
B*'S.
DupF ce aHi restartat computerul, trebuie sF intraHi In *ntel Matrix Storage Manager !apFsaHi
Ctrl N *& pentru a crea matricea &1*/. @legeHi orice nume doriHi pentru /ard dis !6ame& Gi
ni(elul R@ID !&1*/ -e0el& : C =/ata striping #it.out redundancy> cel mai eficient ca Gi
performanHF, B =/isk Mirroring> datele (or fi sal(ate pe fiecare din cele * /ard disuri. "ai
sunt Gi alte ni(eluri de &1*/, care (or fi eBplicate mai amFnunHit Intr-un articol urmFtor, cele
* menHionate mai sus fiind cele mai folosite, pentru &1*/ C puteHi lFsa Strip si!e-ul default
!BJ8 (B&. @legeHi Create )olume Gi puteHi trece la instalarea Windows-ului.
:ootaHi de pe disc Gi parcurgeHi paGii normal pDnF la partiHionarea /ard dis-ului, unde apFsaHi
pe -oad /ri0er Gi selectaHi sursa !de la Windows 1ista se poate instala Gi de pe stic& pentru
dri0er-ul &1*/. Windows-ul (a detecta automat dri(er-ul. De aici instalarea (a continua
normal.
&elated %osts
Cum s9 cur9 a i cac.e-ul /6S
$ T Qanuary *J, *+KV "ac=#, Tips a Trics, Windows 2, Windows J, Windows 1ista,
Windows ,) 0o comments
52
Ln cac/e-ul D0# sunt pFstrate loca iile !adresele I)& ale webser(erelor care con in paginile
recent (izitate. DacF loca ia webser(erului se sc/imbF Inaintea actualizFrii din cac/e-ul D0#,
nu (e i mai putea accesa site-ul respecti(.
DacF primi i multe erori de genul V+V 0ot ?ound (F recomandFm sF curF a i cac/e-ul D0# :
"indo#s 8 7
@pFsa i "inN$ pentru a desc/ide meniul "in$.
$lic dreapta pe Command %rompt i alege i &un as 1dministrator.
#crie i urmFtoarea comandF i apFsa i Fnter: ipconfig Pflus.dns
;a final (e i primi urmFtorul mesa' : "indo#s *% configuration successfully
flus.ed t.e /6S &esol0er Cac.e
"indo#s + 7
$lic pe butonul Start.
#crie i cmd In cDmpul de cFutare.
$lic dreapta pe Command %rompt i alege i &un as 1dministrator.
#crie i urmFtoarea comandF i apFsa i Fnter: ipconfig Pflus.dns
;a final (e i primi urmFtorul mesa' : "indo#s *% configuration successfully
flus.ed t.e /6S &esol0er Cac.e
"indo#s $%8 )ista 7
$lic pe butonul Start.
Ln meniul Start, clic &unR.
DacF nu gFsi i comanda &un In )ista, scrie i run In cDmpul de cFutare.
#crie i urmFtoarea comandF i apFsa i Fnter: ipconfig Pflus.dns
Mac'S BC.+8 BC.8 7
$lic pe 1pplications.
$lic pe tilities.
Dublu clic pe aplica ia ,erminal.
53
#crie i urmFtoarea comandF: sudo killall -4% m/6S&esponder
Mac'S BC.Y8 BC.Q 7
$lic pe 1pplications.
$lic pe tilities.
Dublu clic pe aplica ia ,erminal.
#crie i urmFtoarea comandF: sudo dscac.eutil -flus.cac.e
Cum s9 remedia i problema folosirii
procesorului la BCCM de c9tre ser0iciul
s0c.ost.exe
$ T December KJ, *+K3 Tips a Trics, Windows ,) 0o comments
)rocesul s0c.ost.exe este un proces (ital din "indo#s $%. $auzele folosirii eBcesi(e a
procesorului de cFtre acesta pot fi mai multe.
$ele mai IntDlnite cauze sunt fie infectarea cu (iru i a calculatorului !(a trebui sF face i o
de0irusare& sau o func ionare necorespunzFtoare a actualizFrii sistemului de operare.
DacF a i efectuat o de(irusare a calculatorului i problema persistF, urma i pa ii de mai 'os :
Desc/ide i un command prompt: Start -4&un -4cmd i apFsa i Fnter.
net stop K1utomatic pdatesL i apFsa i Fnter.
del Pf Ps P[ M#indirMGSoft#are/istributionGO.O i apFsa i Fnter.
net start K1utomatic pdatesL i apFsa i Fnter.
#uauclt.exe Pdetectno# i apFsa i Fnter.
Reporni i calculatorul.
)a ii de mai sus reseteazF procesul de actualizare automatF a sistemului de operare.
DacF problema persistF, de!acti0a i actuali!area automat9 .
54
Froarea "*6/'"SGSHS,FMIJG
C'6F*3GSHS,FM la pornirea "indo#s-
ului
admin Qune *J, *+KK Tips a Trics, Windows ,) K3 $omments
)entru a scFpa de eroarea "indo#s could not start because t.e follo#ing files is missing
or corrupt "*6/'"SGSHS,FMIJGC'6F*3GSHS,FM urmaHi paGii de mai 'os :
IntroduceHi $D-ul cu Windows ,) In unitatea opticF Gi reporniHi sistemul !trebuie sF
setaHi din :I=# ca bootarea sF se facF de pe $D&.
Ln momentul In care sunteHi Intrebat dacF doriHi sF reparaHi sistemul de operare, apFsaHi
pe &.
@pFsaHi tasta corespunzFtoare numFrului care reprezintF locaHia corectF a Windows-
ului pe care doriHi sF-l reparaHi !dacF a(eHi un singur sistem de operare, apFsaHi B&.
IntroduceHi parola de administrator !dacF nu a(eHi o parolF setatF, apFsaHi Fnter&.
scrieHi cd #indo#sGsystemIJGconfig Gi apFsaHi <nter
scrieHi ren system system.bad Gi apFsaHi <nter
scrieHi copy c7G#indo#sGrepairGsystem c7G#indo#sGsystemIJGconfigGsystem Gi
apFsaHi <nter
scrieHi exit Gi apFsaHi <nter
#coateHi $D-ul din unitate.
@tenHie, dupF ce urmaHi aceGti paGi, (a trebui sa reinstalaHi dri(ereleCsoftware-urile pe care le
a(eaHi Inainte.
*nstalea!9 mai multe sisteme de operare pe un calculator Plaptop
Poate ai mai auzit c se pot instala mai multe sisteme de operare pe un
calculator ,dat nu tii cum anume se face i ce anume condiii trebuie s
ndeplineasc calculatorul /laptopul tu . Dac ai cumprat decurnd un
calculator sau un laptopt acestea sigur ndeplinesc condiiile de instalare .
ATENTIE ! Inainte de a porni la drum invata si cum sa dezinstalezi un
sstem de operare pentru a nu avea surpriza ca stergi un sstem dar de
fapt la pornire tot va aparea ca defect .
55
!runca o privire si la acest site " #ttp"//$$$.%tutoriale.ro/content/cum&
dezinstalam&$indo$s&'&$indo$s&%&orice&alta&versiune&$indo$s unde vei
intelege ce ai de facut daca nu esti multumit de sistemul instalat .
SFAT : Se poate instala si pe o masina virtuala dar functionalitate
este mai redusa ca timp de raspuns . Eu optez pentru instalare pe
partitii diferite
(n general pentru a putea instala )indo$s %&' ai nevoie de cel puin un
processor de * +,z , o plac cu cel puin * +- .!/ pentru versiunea de
01 bii /1 +- .!/ pentru versiunea de 23 de bii , spaiu de *2 +- pe
,DD sau 44D pentru 01 bii / 15 +- pentru 23 bii , plac video cu
support Direct6 7 , driver )DD/ sau mai noi .
In totdeauna l instalarea se face pe partiii separate nu este indicat s se
instaleze )indo$s 6P apoi pe aceai partiie s se instaleze i )indo$s %
&' . Deci trebuie s ai un spaiu pe ,DD /44D de cel puin *55 +- . Dar
cum ultimile generaii de laptop i c#iar calculatoarele vin cu spaii pe
,DD /44D de la 855 +- n sus nu mai se pune problema de spaiu .
De ce sa ai mai multe sisteme instalate pe un calculator /laptop. Iat o
ntrebare pe care cu siguran muli o au pe buze . /otivele pot fi multilple
de la a cunoate sistemul respectiv pn la a avea sigurana c dac cade
un sistem ai rezerv alt sistem de unde poi intra pe internet . 9iecare
dintre voi dac a a:uns la concluzia s instaleze al doilea sau mai multe
sisteme este foarte bine .
Pasul *
Primul sstem se va instala )indo$s 6P moment n care vom face i
partiionarea ,DD/44D n cel puin 3 partiii cte una pentru fiecare
sstem; una pentru stocarea datelor tale personale . !poi se vor instala
drivele i programele aferente sistemului )indo$s 6P <imprimanta i toate
celelalte aplicaii =
Pasul 1
4e instaleaz )indo$s % pe urmtoarea partiie goal . Pentru fiecare
sstem vom instala i aplicaiile curente cu care lucrm de obicei .>?.
@ffice )ord ,Aclener , !ntivirus etc .<!ntivirusul se instaleaz pe fiecare
sstem obligatoriu =
Dup instalarea )indo$s Bului % vom constata c la pornire avem de:a
dou opiuni pentru e?ecutarea loog .
56
4e poate ntmpla ca unii s aib problem cu ledul Cum DooE de pe
tastatur s le rmn aprins la oprirea calculatorului .4e poate remedia
fie apsnd la oprire tasta Cum D@@F fie se efectueaz setri n -I@4 .
G Sau dac te descurci n BIS la pornire te duci la sec!iunea Boot
din s"e!i co#ori la Boot Setin"s $onfi"uration dai Enter% dins"e!i
co#ori la Bootup &Num'(oc)' setezi *isa#le sau ff dai Enter apoi
F+, - .ES / Enter 0i ai rezolvat situa!ia . ri ce variant ai aplica
rezultatul este acela0i 0i 0fatul meu este ca s nu se um#le la
setrile din BIS dec1t de persoane care 0tiu e2act ce fac ./
9iecare calculator va avea o fereastr n care vei gsi tastele ce trebuie
folosite pentru -I@4 i alte setri
57
Din sgei te duci la -oot
!poi tot din sgei dar pe vertical cobori la Boot Setin"s $onfi"uration
>nter i apare caseta aceasta
58
Hot din sgei cobori la Bootup &Num'(oc) dai >nter
!pare caseta unde poi nc#ide sau desc#ide funcia apoi dai >nter
!pei tasta F+, n cazul meu la tine citete care este tasta de ieire <E2it3
Pasul 0
59
4e instaleaz )indo$s ' pe cea de a treia partiie goal . >u instalarea
primului sistem o fac de pe un AD bootabil dup care instalez Daemon
Hool Ditte care este gratuit i celelalte sisteme le ncarc pe Daemn Hool
Ditte < #ttp"//$$$.daemon&tools.cc/eng/do$nloads =nici o problem .
Dac nu tii cum se face gseti pe internet tutoriale pentru Daemon Hool
Ditte . Descarc varianta free
Aonsider c pai instalrii )indo$s ' i tii dac nu e?ist tutoriale pe
internet din abunden .
Da repornire vei gsi o alt pagin mult mai uor de folosit ,alegerea
sistemului se face acum cu mousul dar poi opri i cronometrul.
!poi pagina cu sistemele instalate unde cu a:utorul sgeilor de pe
tastatur sau a mousului poi opta pentru unul sau altul
60
4tart )indo$s '
4ala#il pentru 5indo6s 7'8 nu pentru 9: ;ome Edition
Sau iata aici pasii pentru a ster"e al doilea sistem de la #oot la
pornire . Nu uita ca tre#uie mai intai sa modifici fisierul <#oot ini 3
si a#ia apoi sa ster"i partitia sau 6indo6sul de pe o partitie
$um Ster"i al doilea 6indo6s
61
9iierul -oot ICI pentru boot )indo$s 6P arat aa "
-#oot loader/
timeout=+>
default=multi<,3dis)<,3rdis)<,3partition<+3?5IN*5S
-operatin" s@stems/
multi<,3dis)<,3rdis)<,3partition<+3?5IN*5S=ABicrosoft 5indo6s
9: ;ome EditionA Cnoe2ecute=optin Cfastdetect
Aum facem s scpam de boot loader I
9oarte simplu. (n cadrul directorului unde sa fcut prima instalare a
$indousului <in general A= se afla fisierul boot.ini
Aa sa gasii fisierul parcurgei urmatorii pai"
Betoda +
/ Aomputer &J Propreties &J !dvanced &J 4etup and .ecover <dai cliEc
pe settitngs= &J >DIH
Betoda D
Intri in / Aomputer
Hools &J 9older @ptions &J Kie$ &J Iar din lista selectati L4#o$ #idden
files and foldersM
/ergeti apoi in A si veti gasi fisierul boot.ini
Betoda E </ai simplu=
4tart &J .un <ai dati comanda c:C#oot.ini3
9isierul !rata !stfel"
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW
[operatin! s"stems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW=#$i%ro soft
Windo&s '( (rofessional# )noe*e%ute=optin )fastdete%t
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(+)\WINDOW=#$i%ro soft
Windo&s '( (rofessional# )noe*e%ute=optin )fastdete%t
!cum nu ramane decat s tergi $indo$sul pe care nu il mai doreti.
62
In cazul de fa doresc s sterg Primul $indo$s. Koi proceda astfel"
/odific ntai partitia default de la * la 1
default=multi<,3dis)<,3rdis)<,3partition<D3?5IN*5S
!poi terg primul $indo$s din list
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW=#$i%ro soft
Windo&s '( (rofessional# )noe*e%ute=optin )fastdete%t
(n final fiierul boot.ini va arata astfel"
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(+)\WINDOW
[operatin! s"stems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(+)\WINDOW=#$i%ro soft
Windo&s '( (rofessional# )noe*e%ute=optin )fastdete%t
Cum po:i bloca accesul la anumite
programe de pe calculatorul t9u
;i(iu "i/ai - J feb *+K+
+

@boneaza-te acum
>ace/oo?
#e.sletter
adresa de e-m
%neori nu (rei ca cei care au acces la calculatorul tFu, fie cF sunt rude, fie cF sunt prieteni, sF-
Gi bage nasul prin programele Gi fiGierele tale. )oate ai informaHii strict secrete pe care (rei sF
le Hii departe de oc/ii curioGilor. #au poate ai ce(a compromiHFtor care trebuie ascuns. =ri, pur
Gi simplu, (rei sF te asiguri cF cei mici nu stau prea mult pe Internet sau nu se 'oacF pierzDnd
noHiunea timpului.
63
=ricare ar fi moti(aHia ta, ai la IndemDnF o cale eBtrem de simplF Gi de eficientF prin care po:i
;mpiedica desc.iderea anumitor programe. "ai corect spus, poHi permite doar desc/iderea
unor programe sau poHi bloca accesul la anumite aplicaHii.
?uncHia la care (oi face referire am testat-o Gi am aplicat-o pe Windows 2. 0u am testat Gi pe
1ista sau Windows ,) InsF ar trebui sF meargF.
3roup %olicy Fditor
)entru restricHionarea accesului la programele instalate pe calculator se folose@te utilitarul de
sistem numit -ocal 3roup %olicy Fditor. @cesta este disponibil doar In (ersiunile mai
scumpe de Windows, precum %ltimate.
Group Policy Editor
$ea mai simplF cale de a desc/ide ;ocal 9roup )olicy <ditor este sF scrii "gpedit.msc" !fFrF
g/ilimele& In fereastra Run Gi sF dai <nter.
Ln partea stDngF a ferestrei sunt listate categoriile de comenzi, iar In dreapta comenzile
propriu-zise. Ln coloana din stDnga, pentru a a'unge la comenzile necesare, trebuie sF
na(ig/ezi pe structura %ser $onfiguration 4 @dministrati(e Templates 4 #ystem. DupF ce ai
dat clic Gi pe ultimul subfolder din Gir !#ystem&, In partea din dreapta a ferestrei (or fi afiGate
comenzile corespunzFtoare.
64
Group Policy Editor
)rintre comenzile de la #ystem apar Gi cele douF care ne intereseazF pe noi. @cestea sunt
"/on\t run specified "indo#s applications" respecti( "&un only specified "indo#s
applications".
Configurarea comen!ilor @i aplicarea limit9rilor
#F presupunem cF (rei ca, dintre toate programele instalate pe calculator, ceilalHi sF aibF acces
doar la Word. Ln situaHia asta ai ne(oie de a doua comandF - "Run only specified Windows
applications".
)entru asta dai dublu clic pe comanda respecti(F. Ln fereastra care se (a desc/ide trebuie mai
IntDi sF acti(ezi funcHia, aceasta fiind dezacti(atF In mod normal. %n click pe Fnabled
acti(eazF comanda.
65
Group Policy Editor
@cum trebuie sF dai click pe butonul S.o#, aflat puHin mai 'os. #e (a desc/ide o altF
fereastrF. Ln aceasta 0ei trece executabilele aplica:iilor care 0or putea fi rulate. Ln eBemplul
nostru, pentru a permite doar rularea Word-ului (ei scrie aici "winword.eBe" fFrF g/ilimele.
Dai =O In cele douF ferestre desc/ise Gi gata.
Din acest moment singura aplicaHie care (a mai putea fi desc/isF este Word. Ln cazul In care
(rei sF bloc/ezi doar anumite programe, faci aceeaGi operaHiune dar folosind comanda "DonPt
run specified Windows applications".
66
Group Policy Editor
)entru a dezacti(a limitFrile impuse este suficient sF bifezi opHiunea "0ot $onfigured" din
fereastra In care ai acti(at comanda.
10ertisment
0u recomand aceste operaHiuni utilizatorilor IncepFtori. <ste ade(Frat cF sunt simple, dar fFrF
o minimF eBperienHF In domeniu poHi a(ea probleme. DacF nu reuGeGti sF scoHi limitFrile, te
poHi trezi cF nici mFcar tu InsuHi nu mai poHi desc/ide aplicaHiile respecti(e.
Ln al doilea rDnd, aceste limit9ri nu sunt in0incibile. <BistF cFi prin care utilizatorii a(ansaHi
le pot depFGi. 0u spun mai multe pentru a nu le da idei.
Ln orice caz, aceste metode (or Impiedica ma'oritatea utilizatorilor obiGnuiHi sF desc/idF
anumite programe Gi sF-Gi bage nasul unde nu le fierbe oala.
Modific9ri ce pot fi f9cute la Boot "indo#s $% 8+88
Iat un utilitar gratuit care face minuni n ceea ce privete partea de boot
la sistemele )indo$s de ori ce fel . 4e descarc de pe internet din o
grmad de locaii #ttp"//neosmart.net/>as-AD/ 4ite @ficial
67
Interfaa este foarte intuitiv i uor de folosit . Dac ai dou sau mai
multe 4isteme de operare instalate pe partiii diferite toate se vor regsi
n aceast interfa . Dac doreti s tergi una dintre ele dar aceasta este
opiune primar de boot <>?emplu )indo$s ' = debife?i csua de la el i
bifezi csua primului )indo$s de pe partiia A . !poi dai clic pe )indo$s
' i clic pe Delete
-ifezi de asemenea 4Eip t#e boot meniu i salvezi cu 4ave 4ettings . Dai
restart i ai scpat de )indo$s ' sau alt )indo$s dual . Dup aceast
operaie poi s tergi partiia cu )indo$s ' cu a:utorul Aomputer
/anagement ce se regsete la toate variantele de )indo$s c#iar i la
)indo$s ' sau alt utilitar asemntor
68
)ublicat de <ly <lisa( la (ineri, aprilie *6, *+K3 ;inuri de Intoarcere cFtre aceastF postare
TrimiteHi prin e-mail )ostaHi pe blogM DistribuiHi pe Twitter DistribuiHi pe ?aceboo
<tic/ete: #etarii la :oot Windows ..
ReacHii:
duminic98 JB aprilie JCBI
*nstalea!9 mai multe sisteme de operare pe un calculator Plaptop
Poate ai mai auzit c se pot instala mai multe sisteme de operare pe un
calculator ,dat nu tii cum anume se face i ce anume condiii trebuie s
ndeplineasc calculatorul /laptopul tu . Dac ai cumprat decurnd un
calculator sau un laptopt acestea sigur ndeplinesc condiiile de instalare .
ATENTIE ! Inainte de a porni la drum invata si cum sa dezinstalezi un
sstem de operare pentru a nu avea surpriza ca stergi un sstem dar de
fapt la pornire tot va aparea ca defect .
!runca o privire si la acest site " #ttp"//$$$.%tutoriale.ro/content/cum&
dezinstalam&$indo$s&'&$indo$s&%&orice&alta&versiune&$indo$s unde vei
intelege ce ai de facut daca nu esti multumit de sistemul instalat .
SFAT : Se poate instala si pe o masina virtuala dar functionalitate
este mai redusa ca timp de raspuns . Eu optez pentru instalare pe
partitii diferite
(n general pentru a putea instala )indo$s %&' ai nevoie de cel puin un
processor de * +,z , o plac cu cel puin * +- .!/ pentru versiunea de
01 bii /1 +- .!/ pentru versiunea de 23 de bii , spaiu de *2 +- pe
,DD sau 44D pentru 01 bii / 15 +- pentru 23 bii , plac video cu
support Direct6 7 , driver )DD/ sau mai noi .
69
In totdeauna l instalarea se face pe partiii separate nu este indicat s se
instaleze )indo$s 6P apoi pe aceai partiie s se instaleze i )indo$s %
&' . Deci trebuie s ai un spaiu pe ,DD /44D de cel puin *55 +- . Dar
cum ultimile generaii de laptop i c#iar calculatoarele vin cu spaii pe
,DD /44D de la 855 +- n sus nu mai se pune problema de spaiu .
De ce sa ai mai multe sisteme instalate pe un calculator /laptop. Iat o
ntrebare pe care cu siguran muli o au pe buze . /otivele pot fi multilple
de la a cunoate sistemul respectiv pn la a avea sigurana c dac cade
un sistem ai rezerv alt sistem de unde poi intra pe internet . 9iecare
dintre voi dac a a:uns la concluzia s instaleze al doilea sau mai multe
sisteme este foarte bine .
Pasul *
Primul sstem se va instala )indo$s 6P moment n care vom face i
partiionarea ,DD/44D n cel puin 3 partiii cte una pentru fiecare
sstem; una pentru stocarea datelor tale personale . !poi se vor instala
drivele i programele aferente sistemului )indo$s 6P <imprimanta i toate
celelalte aplicaii =
Pasul 1
4e instaleaz )indo$s % pe urmtoarea partiie goal . Pentru fiecare
sstem vom instala i aplicaiile curente cu care lucrm de obicei .>?.
@ffice )ord ,Aclener , !ntivirus etc .<!ntivirusul se instaleaz pe fiecare
sstem obligatoriu =
Dup instalarea )indo$s Bului % vom constata c la pornire avem de:a
dou opiuni pentru e?ecutarea loog .
4e poate ntmpla ca unii s aib problem cu ledul Cum DooE de pe
tastatur s le rmn aprins la oprirea calculatorului .4e poate remedia
fie apsnd la oprire tasta Cum D@@F fie se efectueaz setri n -I@4 .
70
G Sau dac te descurci n BIS la pornire te duci la sec!iunea Boot
din s"e!i co#ori la Boot Setin"s $onfi"uration dai Enter% dins"e!i
co#ori la Bootup &Num'(oc)' setezi *isa#le sau ff dai Enter apoi
F+, - .ES / Enter 0i ai rezolvat situa!ia . ri ce variant ai aplica
rezultatul este acela0i 0i 0fatul meu este ca s nu se um#le la
setrile din BIS dec1t de persoane care 0tiu e2act ce fac ./
9iecare calculator va avea o fereastr n care vei gsi tastele ce trebuie
folosite pentru -I@4 i alte setri
71
Din sgei te duci la -oot
!poi tot din sgei dar pe vertical cobori la Boot Setin"s $onfi"uration
>nter i apare caseta aceasta
72
Hot din sgei cobori la Bootup &Num'(oc) dai >nter
!pare caseta unde poi nc#ide sau desc#ide funcia apoi dai >nter
!pei tasta F+, n cazul meu la tine citete care este tasta de ieire <E2it3
Pasul 0
73
4e instaleaz )indo$s ' pe cea de a treia partiie goal . >u instalarea
primului sistem o fac de pe un AD bootabil dup care instalez Daemon
Hool Ditte care este gratuit i celelalte sisteme le ncarc pe Daemn Hool
Ditte < #ttp"//$$$.daemon&tools.cc/eng/do$nloads =nici o problem .
Dac nu tii cum se face gseti pe internet tutoriale pentru Daemon Hool
Ditte . Descarc varianta free
Aonsider c pai instalrii )indo$s ' i tii dac nu e?ist tutoriale pe
internet din abunden .
Da repornire vei gsi o alt pagin mult mai uor de folosit ,alegerea
sistemului se face acum cu mousul dar poi opri i cronometrul.
!poi pagina cu sistemele instalate unde cu a:utorul sgeilor de pe
tastatur sau a mousului poi opta pentru unul sau altul
74
4tart )indo$s '
4ala#il pentru 5indo6s 7'8 nu pentru 9: ;ome Edition
Sau iata aici pasii pentru a ster"e al doilea sistem de la #oot la
pornire . Nu uita ca tre#uie mai intai sa modifici fisierul <#oot ini 3
si a#ia apoi sa ster"i partitia sau 6indo6sul de pe o partitie
$um Ster"i al doilea 6indo6s
75
9iierul -oot ICI pentru boot )indo$s 6P arat aa "
-#oot loader/
timeout=+>
default=multi<,3dis)<,3rdis)<,3partition<+3?5IN*5S
-operatin" s@stems/
multi<,3dis)<,3rdis)<,3partition<+3?5IN*5S=ABicrosoft 5indo6s
9: ;ome EditionA Cnoe2ecute=optin Cfastdetect
Aum facem s scpam de boot loader I
9oarte simplu. (n cadrul directorului unde sa fcut prima instalare a
$indousului <in general A= se afla fisierul boot.ini
Aa sa gasii fisierul parcurgei urmatorii pai"
Betoda +
/ Aomputer &J Propreties &J !dvanced &J 4etup and .ecover <dai cliEc
pe settitngs= &J >DIH
Betoda D
Intri in / Aomputer
Hools &J 9older @ptions &J Kie$ &J Iar din lista selectati L4#o$ #idden
files and foldersM
/ergeti apoi in A si veti gasi fisierul boot.ini
Betoda E </ai simplu=
4tart &J .un <ai dati comanda c:C#oot.ini3
9isierul !rata !stfel"
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW
[operatin! s"stems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW=#$i%ro soft
Windo&s '( (rofessional# )noe*e%ute=optin )fastdete%t
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(+)\WINDOW=#$i%ro soft
Windo&s '( (rofessional# )noe*e%ute=optin )fastdete%t
!cum nu ramane decat s tergi $indo$sul pe care nu il mai doreti.
76
In cazul de fa doresc s sterg Primul $indo$s. Koi proceda astfel"
/odific ntai partitia default de la * la 1
default=multi<,3dis)<,3rdis)<,3partition<D3?5IN*5S
!poi terg primul $indo$s din list
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW=#$i%ro soft
Windo&s '( (rofessional# )noe*e%ute=optin )fastdete%t
(n final fiierul boot.ini va arata astfel"
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(+)\WINDOW
[operatin! s"stems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(+)\WINDOW=#$i%ro soft
Windo&s '( (rofessional# )noe*e%ute=optin )fastdete%t
)ublicat de <ly <lisa( la duminicF, aprilie *K, *+K3 ;inuri de Intoarcere cFtre aceastF
postare
TrimiteHi prin e-mail )ostaHi pe blogM DistribuiHi pe Twitter DistribuiHi pe ?aceboo
<tic/ete: "ai multe sisteme de operare
ReacHii:
Woi8 B8 aprilie JCBI
%arti:ionare .ard disk
9oarte mult lume sau cei mai muli caut o soluie de partiionare a
#ardului ncrcnd memoria calculatorului sau a laptopului inutil . 9iecare
)indo$s are posibilitatea de a partiiona #ardul fr a:utorul altor
programe sau utilitare . Dac ai instalat vreodat un sistem de )indo$s
6P .)indo$s % sau alt sistem ai a:uns la un moment dat la faza de
partiionare vrei nu vrei . >ste adevrat c pentru cei care nu au instalat
sau nu tiu cum se instaleaz un sistem )indo$s este mai complicat , dar
sunt convins c acetia din urm nici nu i bat capul cu partiionarea
apelnd de obicei la prieteni sau specialiti .
!a cum am spus odat setat calculatorul /laptop s boot de pe AD/DKD
pai sunt asemntori unei instalri normale i la )indo$s 6P i la
)indo$s % sau ' . Hrebuie ca nainte de a ncepe pariionarea #ardului s
salvezi datele de pe partiii pe un #ard e?tern sau pe DKD&uri . Dac
doreti s partiionezi numai o partiie e?istent pe #ard atunci poi nuta
77
datele pe alt partiie i numai dup porneti instalarea sistemului de pe
AD/DKD .
!i nevoie de AD/DKD de instalare i n momentul n care ncepe s boot
apei >nter .
78
!pei 9' pentru acceptare licen
!a cum te&ai obinuit va ncepe boot Barea nu trebuie s intri n panic
lai ca lucrurile s decurg normal .
!pei 9' pentru acceptare licen
>nter i a:ungi e?act la punctul care te intereseaz anume acela de a
partiiona #ardul sau numai o partiie e?istent
79
!ici dac ai mai lucrat la instalare sau dac nu ai fcut dect instalare fr
a face tergere i creeare partiii acum ai posibilitatea s tergi o partiie
sau tot #ardul i s l partiionezi cum doreti dar atunci trebuie s faci i
instalarea complet a sistemului de operare ,sau numai o anume partiie o
poi mprti n dou sau trei funcie de ct spaiu are alocat i de ct de
mari sau mici doreti s fie partiiile noi
Dup ce ai terminat de partiionat dac nu te intereseaz s instalezi mai
departe sistemul scoi AD/DKD afar reporneti sistemul i l setezi s
boot de pe #ard . Kei constata c sau format partiiile pe care leai fcut i
li sau alocat automat litere . !cum poi s modifici literele prin redenumire
. !a se poate partiiona uor fr alte programe pltite sau nu un #ard ,o
partiie e?istent etc .
!cetia sunt paii pentru )indo$s % de partiionare .
Desigur vor fi i crcotai care vor spune c nu&i mulumete aceast
partiionare c ei vor s mute i s fac totul cu un clic etc . >ste treaba
lor . Pentru cei care caut o soluie ieftin i sigur aceasta este o opiune
viabil .
80
81
)ublicat de <ly <lisa( la 'oi, aprilie KJ, *+K3 ;inuri de Intoarcere cFtre aceastF postare
TrimiteHi prin e-mail )ostaHi pe blogM DistribuiHi pe Twitter DistribuiHi pe ?aceboo
<tic/ete: )artitionare gratis
ReacHii:
sAmb9t98 BI aprilie JCBI
Cum acti0e! na0igare f9r9 urme la bro#serul Mo!illa
Dac ai instalat ultima versiune a bro$serului /ozilla i ai constatat c n
NHools M<Onelte= nu mai apare opiunea NCavigare fr urmeM <4tart
Private -ro$sing= #ttp"//$$$.mozilla.org/ro/firefo?/ne$/
#ttp"//$$$.mozilla.org/en&O4/firefo?/ne$/
82

Cu intra n panic . !a cum vezi i n imaginea de sus dac ai fi gsit
4tart Private -ro$sing n continuarea lui era trecut i cale de pe tastatur
respectiv N$trFSGiftF:M . Deci pentru a activa aceasta opiune ine
apsat $trFSGiftF: pe tastaturaivei observa c apare pagina cutat
83
Cici aici nu &i va aprea opinea n Hools <instrumente = iar pentru a
reveni este necesar doar s nc#izi i s redescg#izi bro$serul tu preferat
/ozilla 9irefo?
)ublicat de <ly <lisa( la sDmbFtF, aprilie K3, *+K3 ;inuri de Intoarcere cFtre aceastF
postare
TrimiteHi prin e-mail )ostaHi pe blogM DistribuiHi pe Twitter DistribuiHi pe ?aceboo
<tic/ete: ?ara urme in ?irefoB
ReacHii:
0ineri8 BJ aprilie JCBI
n romAn ucis de poli:ia din ngaria .
84
Persoana care a fost omorata de cei doi politist in toate relatarile nu are decat
varsta de 47 de ani . Numele acestuia ne fiind trecut voit parca a nu se
produce sau poate a se produce alte evenimente de pe urma carora sa se traga
foloase politice .Este trecut doar Isaac (Izski ) si atat .
De cteva zile toate televiziunile ,presa scris i
online vorbesc i scriu despre tragicul eveniment dar n acelai timp brutal
i fr discernmnt al poliitilor care au omort n btaie un <rom1n= .
4igur c la prima vedere te consternezi ca romn c Ongaria face
asemenea lucruri unui romn asta nsemnnd discriminare rasial .!poi
citind i ascultnd mai bine constai c <rom1nul = era un presupus #o
care vai furase o dru:b i pentru aceast fapt trebuia luate toate
msurile poliieneti de al determina pe fptuitor s recunoasc oribila
fapt . Hoate ziarele scriu n detaliu ce au spus fie purttorul de cuvnt al
poliiei fie alt personalitate ungar dnd c#iar i numele acestora cu lu?
de amnunt dar i funcia ocupat . Persona:ul principal adic suspectul
nu are n sc#imb nume fiind denumit simplu < romn= . A#iar i presa
ungar nu d numele ntreg al suspectului . 4e pare c se numete Isaac
<IzsPEi =este un cetean romn de origine mag#iar cu paaport de
rezident n 4O! i care a a:uns pe teritoriul Ongar s fie suspectat de
furtul unei dru:be . Pentru corecta informare a populaiei i pentru a nu
dezinforma aa cum fac ma:oritatea ziarelor dar i a televiziunilor Ongaria
ca i +ermania nu recunosc cetenii de origine mag#iar respectiv
german <saii= plecai pe teritoriul rilor mam i le spun n continuare
romni dar folosesc i mai grav apelativul igani romni . De aici s&a
85
nscut ideea rromilor de a produce acele paapoarte pentru etnia rrom n
scopul de a nu se mai face confuzii intenionate cu persoane catalogate
drept igani romni . !m s redau mai :os cteva linc&uri unde se trateaz
subiectul pentru a demonstra c numele persoanei nu apare n nici un
comunicat de pres .
/ttp:CCwww.antena3.roCeBterneCungurii-l-au-batut-(reme-de-doua-ore-cu-pumnii-si-picioarele-
pe-romanul-care-a-murit-politistii-(iolenti-risca-K*-ani-de-inc/isoare-*K+6*2./tml
+eza 9azeEas, purttorul de cuvnt al procuraturii, a declarat c un
rezident n 4tatele Onite n vrst de 3% ani IzsPEi cu cetenia romn a
fost omul care a fost suspectat de poliiti i btut pn la moarte luni.
http://mandiner.hu/tag/fazekas_geza
Aeea ce mi se pare mult mai corect la partea ungara faa de cea romn
fr a fi prtimitor n vreun fel i fr a fi acuzat de nimeni este faptul c
acetia <Ongaria = a dat totui numele aa zisului <rom1n= cre de fapt
este de naionalitate
mag#iar
.#ttp"//#vg.#u/vilag/15*053**QIzsaEiQEenszervallatasQaQromanQEulug
Qaz
4au poate omul este de naionalitate evreu din inutul secuiesc Bmag#iar
din .omnia i atunci lucrurile trebuie tratate ca pe un afront la adresa
evreilor din partea cetenilor unguri .
)ublicat de <ly <lisa( la (ineri, aprilie K*, *+K3 ;inuri de Intoarcere cFtre aceastF postare
TrimiteHi prin e-mail )ostaHi pe blogM DistribuiHi pe Twitter DistribuiHi pe ?aceboo
<tic/ete: Roman omorat de politia ungara
ReacHii:
miercuri8 BC aprilie JCBI
,ranslator pentru Firefox
Dac ai optat pentru bro$serul /ozilla 9irefo? dar ai dori sa B i traduci
anumite pagini ntr&o alta limba ai posibilitatea sa faci acest lucru ca i la
bro$serul >?plorer unde acesta are incorporat un traductor +oogle cu o
traducere este adevrat destul de slbu dar ct de ct bun .
>?ist mai multe ad&don Buri ce pot fi adugate bro$serului /ozilla , de
e?emplu " #ttps"//addons.mozilla.org/en&O4/firefo?/addon/fo?lingo&
translator&dictionar/
86


Dac vrei ceva mai sofisticat de e?emplu o bar n care s ai op iunile de
translator dar i multe alte op iuni c#iar pagini de unde po i nva o limb
strin ascultnd pronun ia atunci intr pe "
#ttps"//addons.mozilla.org/en&O4/firefo?/addon/fo?lingo&translator&
dictionar/
i instaleaz aceast aplica ie care te va mul umi asa cum ai fost mul umit
i ceva n plus ca la traducerea +oogle de la Internet >?plorer .

Dup instalare va trebui s faci setrile necesare la prima desc#idere .
8788
Dup ce ai terminat setrile i te ui i peste pagina desc#is cu bro$serul
firefo? vei gsi i bara adecvat aplica iei .

)ublicat de <ly <lisa( la miercuri, aprilie K+, *+K3 ;inuri de Intoarcere cFtre aceastF
postare
TrimiteHi prin e-mail )ostaHi pe blogM DistribuiHi pe Twitter DistribuiHi pe ?aceboo
<tic/ete: Traducator browserul "ozilla ?irefoB
ReacHii:
mar i8 ] aprilie JCBI
Ha.oo mail
Daca vrei sa trimiti un email de obicei intri in aplicatia pe care o ai salvata
pe calculator .dar ce faci cand te log#ezi din alt loc si dai un searc# pe
google pentru a gasi aplicatia . Dar surprza incepe can a:ungi pe pagina
desc#isa de +oogle . Onde introduci in siguranta datele tate si parola
.!ici I
#ttps"//login.a#oo.com/config/loginQverif1IR.srcSm
89
4au aici "#ttps"//login.a#oo.com/config/mailIR.srcSmR.intlSau
4au poate aici "#ttps"//login.a#oo.com/config/mailI.srcSmR.intlSca
Dar daca introduci aici "#ttps"//login.a#oo.com/config/loginQverif1I
R.srcSm
90
4i lucrurile nu se opresc aici cand cauti si intrebarile sunt tot mai
persistente daca nu cumva cineva poate sa cloneze aceasta pagina si tu sa
introduci adresa ta de email dar si parola trimitand&o cadou unui #ec#er
care mai apoi o va folosi te miri unde .
#ttps"//login.a#oo.com/config/mailI.intlSuER.srcSm
Iatacate variante am gasit eu si care la prima vedere par identice dar nu
sunt
*.#ttps"//login.a#oo.com/config/loginQverif1I
R.srcSm
1.#ttps"//login.a#oo.com/config/mailI
R.srcSmR.intlSau
3.#ttps"//login.a#oo.com/config/mailI.srcSmR.i
ntlSca
V.#ttps"//login.a#oo.com/config/loginQverif1I
R.srcSm
8.#ttps"//login.a#oo.com/config/mailI.intlSuER.s
rcSm
6.#ttps"//login.a#oo.com/config/mailI
R.srcSmR.intlSro
)ublicat de <ly <lisa( la mar i, aprilie +7, *+K3 ;inuri de Intoarcere cFtre aceastF postare
TrimiteHi prin e-mail )ostaHi pe blogM DistribuiHi pe Twitter DistribuiHi pe ?aceboo
91
<tic/ete: "ail
ReacHii:
luni8 8 aprilie JCBI
Clonarea site PblogP pagini facebook
Cu tiu alii cum gndesc dar eu cnd vd n :urul mru ce se petrece mi
se ridic prul pe spinare . Hrim ntr&o lume de mnebuni sau poate nu
ntr&o lume cibernetic n care nu mai ai nici o aprare omul de rnd dar
nici cel mi:lociu .Ti mai trist este c pe parcurs ce apar tot felul de
protecii tot la fel de repede apar i contra atacurile ./ai trist este c nc
nu sunt legi clare ,c nimeni nc nu a fcut mai nimic n acest sens .Pate
ai auzit de clonarea unui site ,a unui blog sau a unei pagini facebooE . >i
bine te anun c aceste sunt floare la urec#e pentru mai toi #ec#eraii
,dar s&a a:uns s se cloneze ntreg facebooE sau alt site de socializare apoi
s se vnd i aa s se piard urma celor vinovai .(n ritmul acesta te
poi trezi c tu ai un cont ntr&o banc i cnd te duci la banca respectiv
s constai c de fapt tu nu ai nimic c totul a fost #ec#erit i ai rmas n
curul gol la propri nu la figurat . Dac dai un searc# pe google vei fi
surprins neplcut sau plcut s constai c vei gsi aplicaii care s fac
aceste clonri pentru tine gratuit doar de dragul de a face ru cui vrei tu
fr ca acela /aceea s Bi fi greit cu ceva . Iat numai un e?emplu pe
care ori cum l&ai fi gsit " #ttp"//$$$.#ttracE.com/page/1/
!re si limba romn aa c te descurci sigur , mai rmne s rezolvi
problema contiinei dac o ai ,dac nu o ai nu&i nici o problem nseamn
c faci parte din .omnia .

)ublicat de <ly <lisa( la luni, aprilie +J, *+K3 ;inuri de Intoarcere cFtre aceastF postare
TrimiteHi prin e-mail )ostaHi pe blogM DistribuiHi pe Twitter DistribuiHi pe ?aceboo
<tic/ete: $lonarea
ReacHii:
92
duminic98 + aprilie JCBI
,utorial instalare Safe*%
Iat cum se instaleaz cel mai simplu i sigur
utilitar de ascundere i modificare a identitii tale pe internet . >ste
gratuit i verificat acest program i nu conine virui sau troieni .4e poate
descrca de pe pagina oficial gratuit fr nici un cost suplimentar
#ttp"//$$$.freesafeip.com/U
Dup ce l descrcai n funcie de )indo$s&ul pe care l ai faci instalarea
urmnd pai care sunt foarte uor de fcut i fr probleme .
!legi limba " Cu are .omn
93
Cest "
-ifezi ca accepi termeni de licen
94
Dac nu vrei s instalezi n partiia A alegi alt locaie i dai Ce?t
Dac vrei ca s creeze o icoan i n VuiEDaunc# bifezi dac nu debifezi
opiunea .
95
Alic pe Da i vei vedea aplicaia n sine
!legi Hara i orasul apoi clic sus pe A@C>AH i vei vedea c IP&ul se
sc#imb .Dac intri pe site care verific IP&ul tu vei vedea c te
recunoaste cu noul IP pe care tocmai lai sc#imbat .(n felul acesta prietenii
nu va t unde te gseti e?act tu .
!i instalat cu succes aplicaia .
!cum va mai trebui s faci o setare la calculator sau mcar s verifici
dac nu i s&a modificat setarea respectiv deoarece se poate ntmpla s
96
constai c nu poi s mai opreti P.A&ul n modul normal pe care l faci de
obicei .
*ac ai 5indo6s 7 dai clic pe Start apoi clic dreapta pe B@.
$omputer.
Alic pe Proprieti
97
Alic pe 4etri Aomple?e de sstem
Da Informaii despre pornirea sistemului ,defectarea sistemului i
depanare <To information system startup, system failure and Troubleshooting= clic
pe 4etri
(n aceast caset trebuie s te uii s fie debifat csua .epornire
automat . !poi clic @F nc#izi tot i poi folosi aplicaia linitit .
98
*ac ai 5indo6s 9p calea ctre Hepornirea automat este tot din
Start % clic dreapta pe B@ $omputer
Alic pe Proprieti
99
Alic pe Aomple? <!dvanced=
4i de aici casetele sunt identice ca la )indo$s % sau mai bine zis au ramas
la fel ca la )indos 6P .
100
Da Informaii despre pornirea sistemului ,defectarea sistemului i
depanare <To information system startup, system failure and Troubleshooting= clic
pe 4etri
(n aceast caset trebuie s te uii s fie debifat csua .epornire
automat . !poi clic @F nc#izi tot i poi folosi aplicaia linitit .
!sta este tot SI$$ES

Cum faci calculatorul mai rapid7 memoria
0irtuala
JJ $omentarii
)ublicat In K2 iulie *+KK
@laltFieri (a (orbeam despre efectele (izuale i despre impactul negati( a(ut de acestea
asupra performan ei. @stFzi, (oi (orbi despre memoria (irtualF !#W@)& a sistemelor de
operare Windows i (F (oi arata cum, modificDnd anumi i parametrii ai acesteia, putem
ob ine o performan F mult mai bunF decDt cea eBperimentatF In prezent.
Configurarea Memoriei )irtuale pentru o performan 9 mai bun9
$um modificFm, (alorile implicite ale memoriei (irtuale:
101
Click-dreapta pe Computer ^ %roperties ^ 1d0anced System Settings ^ 1d0anced ^
%erformance ^ Settings7
apoi continuFm spre:
1d0anced ^ )irtual Memory ^ C.ange7
@'un i in )irtual Memory, debifFm caseta ]1utomatically manage paging file si!e for all
dri0esU i:
@flFm care este cantitatea de memorie R@" instalatF In calculator
Lnmul im cantitatea totalF de memorie R@" cu K.8
$u alte cu(inte, dacF dispunem de un calculator cu X 3B &1M, desc/idem calculatorul i
facem urmFtorul calcul:
BCJX !": Intr-un 9:& b X !cantitatea totalF de memorie R@" In 9:& b B.Y c QBXX c (aloarea
pe care o (om pune In Custom si!e, atDt la *nitial si!e =MB> cDt i la Maximum si!e =MB>:
102
DupF scrierea noilor (alori, dFm clic pe ]SetU pentru a le Inregistra, apoi facem clic pe '(
^ 1pply ^ '( ^ '( ^ &estart 6o#.
/e ce o cantitate fixa pentru memoria 0irtuala ?
#etDnd manual o cantitate fiBF pentru memoria (irtualF scutim Aard Dis-ul de
generarea ei i In consecin F, acesta (a lucra mai pu in.
Ce se intampl9 ;n ca!ul ;n care cantitatea este insuficient9 ?
?ie re(enim la ]1utomatically manage paging file si!e for all dri0esU, fie mFrim
cantitatea de memorie alocatF.
/arR Se poate si mai bine 222
De fapt, memoria (irtualF este un fi ier 9pagefile.sys; alocat la rFdFcina Aard Dis-ului ce
poate fi (Fzut dacF, In "indo#s Fxplorer mergem la:
'rgani!e ^ Folder and searc. options ^ )ie#
i select9m aici op iunea S.o# .idden files8 folders or dri0es i deselectFm 4ide
protected operating system files =&ecomended>.
DacF dispunem de douF Aard Dis-uri !nu douF parti ii& instalate In calculator, alocDnd acest
fi ier pe Aard Dis-ul pe care 6 este instalat sistemul de operare, ob inem un calculator
(izibil mai rapid. De ce se IntDmplF asta E )Fi c/iar e mai simplu decDt crede i.
Aard Dis-ul principal !cel pe care este instalat sistemul de operare i programele& lucreazF
permanent pentru a IncFrca i descFrca librariile D;;, programele, etc. DacF pe lDngF toate
astea Il mai punem sF mute blocuri Intre memoria fizicF !R@"& i cea (irtualF, performan a
103
ob inutF nu (a fi aceea i de care ne-am bucura dacF am Incredin a aceastF sarcinF Aard Dis-
ului secundar care, datoritF faptului cF In ma'oritatea cazurilor e folosit pe post de cFmarF
!stocarea de fi iere multimedia, documente, copii de siguran F, etc& i nu gestioneazF nici
fi iere ale sistemului de operare nici ale aplica iilor @pierde !remea aiureaA cDnd, ar putea
fain-frumos sF punF mDna la treabF pentru a procesa memoria (irtualF^ (a asigur cF o (a face
mult mai bine decDt Aard Dis-ul principal.
Cum modific9m loca ia fi ierului pagefile.sys
)entru a modifica loca ia fi ierului de paginare, urmFm aceea i rutF de mai de(reme cu mici
eBcep ii:
K. Ln )irtual Memory, In /ri0e, select9m 4ard /isk-ul principal.
*. Select9m caseta 6o paging file, dFm clic pe Set.
3. #electFm 4ard /isk-ul secundar.
V. #criem (aloarea ce (a defini cantitatea de memorie (irtualF utilizatF, dFm clic pe Set.
8. '( ` 1pply ` '( ` '( ` &estart no#.
@ a de simplu.
Din pFcate, dacF suntem posesori de laptop-uri, pu ine putem face pentru a stoca fi ierul de
paginare pe un Aard Dis care sF fie In permanen F conectat la sistem. Ln plus, un Aard Dis
conectat prin portul %#:, nu ne (a fi de foarte mare folos datoritF (itezei cu care acesta
permite transmiterea datelor.
_n conclu!ie
104
DacF urma i sfaturile de mai sus, In cazul In care calculatorul dispune de * 9: de memorie
R@" sau mai pu in, performan a calculatorului (ostru (a cre te sim itor. $re terea
performan ei se (a face sim itF i mai mult, dacF se dispune de douF Aard Dis-uri.
Configurare P optimi!are "indo#s + dup9
instalare2 =*>
2 mai *+K* $ristian ;. #. *V
DupF fiecare instalare a "indo#s +, realizez o serie de ac iuni pe care am Inceput sF le
consider esen iale mai ales datoritF impactului poziti( pe care acestea le au asupra
performan ei i eBperien ei de utilizare ale acestui sistem de operare.
0u, In aceastF ocazie n-am sF (F (orbesc despre toate, ci doar despre Y dintre cele mai
importante^ pe restul (i le (oi face cunoscute In articolele (iitoare pe aceastF temF.
B. ser 1ccount Control
105
)e scurt, ser 1ccount Control este un utilitar implementat In "indo#s + din moti(e de
securitate i In func ie de modul In care este configurat, ne a(ertizeazF asupra ac iunilor
realizate de aplica ii ImpiedicDnd eBecutarea lor fFrF acordul unui administrator. Ln practicF,
Intreruperile cauzate de alertele acestuia sunt mai mult decDt stresante i din acest moti( e
prima caracteristicF pe care o dezacti(ez Intotdeauna imediat dupF instalarea sistemului de
operare.
Cum se de!acti0ea!9 ser 1ccount Control7
)entru a dezacti(a ser 1ccount Control, In caseta &6 !afi abilF la apFsarea combina iei
de taste "inS&& scriem comanda msconfig apoi apFsFm tasta Fnter sau dFm clic pe '(:
Ln System Configuration mergem la fila ,ools, selectFm In listF op iunea C.ange 1C
Settings apoi dFm clic pe -aunc.:
106
@'un i In panoul de configurare al ser 1ccount Control Settings, coborDm cursorul cAt
mai aproape de ]6e0er notifyU apoi dFm clic pe '(8 pe Hes i Intr-un final repornim
calculatorul:
i uite ce simplu ne-am scutit de o caracteristicF mai mult ener(antF decDt utilF care, pe
deasupra, mai i consuma resurse.
J. &edarea automat9
)DnF i Microsoft i-a dat seama cF e o porcFrie pornirea automatF_ ?unc ia asta stF In
permanen F ]de (eg/eU a teptDnd ca utilizatorul sF conecteze ce(a la )$ pentru ca In
momentul In care se IntDmplF asta, sF D neascF In oc/ii acestuia recomandDndu-i realizarea
anumitor ac iuni.
Ce8 ne doare mausul s9 acces9m stick-ul8 C/-ul8 /)/-ul sau camera foto direct din
"indo#s Fxplorer ?2?
%tilF probabil, InsF foarte periculoasF datoritF aplica iilor maligne care profitF de ea pentru a
se instala eBecuta automat. "ai mult, la ce folos sF o men inem acti(F atDt timp cDt nu o
folosim foarte des.
Cum se de!acti0ea!9 redarea automat9 =1uto%lay>7
Ln caseta &6 scriem comanda gpedit.msc apoi apFsFm tasta Fnter. Ln -ocal 3roup %olicy
Fditor mergem la:
Computer Configuration ` 1dministrati0e ,emplates ` "indo#s Components `
1uto%lay %olicies ` ,urn off 1uto%lay
#electFm caseta Fnable apoi dFm clic pe butoanele 1pply i '( pentru a aplica
modificFrile:
I. Caracteristicile "indo#s +
#istemele de operare "indo#s (in dotate cu cDte(a aplica ii pe care foarte mul i utilizatori
nu le utilizeazF deoarece fie s-au familiarizat de'a cu alternati(e mai bune, fie nu au ne(oie de
ele.
Cum se de!acti0ea!9 P de!instalea!9 caracteristicile "indo#s7
)entru a dezacti(a caracteristicile Windows urmFm ruta:
Control %anel ` %rograms ` %rograms and Features ` ,urn "indo#s features on or off:
Ln lista din Windows ?eatures (om deselecta urmFtoarele casete:
107
3ames
Media Features
,ablet %C Components
"indo#s 3adget %latform
"indo#s Searc.
$%S Ser0ices
$%S )ie#er
DFm clic pe '( i a teptam ca asitentul sF ne cearF sF repornim sistemul:
0u (F face i gri'iM Ln cazul In care mai tDrziu (e i a(ea ne(oie de oricare dintre aceste
caracteristici, le pute i reinstala foarte simplu: Selecta i caseta caracteristicii de care a0e i
ne0oie apoi da i click pe '( M
X. Sarcinile programate
#arcinile programate au menirea sF realizeze automat unele ac iuni la un anumit inter(al de
timp sau In anumite Impre'urFri. "ulte dintre ele sunt inutile pentru un utilizator obi nuit, a a
cF le (om dezacti(aM
Cum se de!acti0ea!9 sarcinile programate8 nenecesare7
)entru a dezacti(a sarcinile programate de care nu a(em ne(oie, mergem la:
Start ` 1ll %rograms ` 1ccessories ` System ,ools ` ,ask Sc.eduler
Ln ,ask Sc.eduler (om merge la ,ask Sc.eduler -ibrary ` Microsoft ` "indo#s i
dezacti(Fm urmFtoarele sarcini:
_n Media Center:
mcupdate
_n Mobile%C:
Aot#tart
_n "indo#s Media S.aring:
%pdate;ibrary
6ot97
DacF la pasul 3 am dezinstalat "indo#s Media Center !recomandat&, sarcina mcupdate nu
(a eBista.
Y. Ser0iciile nenecesare
108
$/iar dacF (-am (orbit de'a pe aceastF temF In articolul ]Ser0icii "indo#s + ce pot fi
de!acti0ate pentru cresterea performanteiU pe care l-am publicat In urmF cu aproBimati(
un an pe blogul %rograme Calculator, (oi reposta lista celor de care ne putem descotorosi In
siguran F pentru cei care au a'uns din 3oogle direct la acest articol.
Cum se de!acti0ea!9 ser0iciile ;n "indo#s +
)entru a dezacti(a un ser(iciu al "indo#s +, In caseta &6 scriem comanda ser0ices.msc
apoi apFsFm tasta Fnter. Ln lista ce se (a desc/ide, (om da dublu-click pe ser(iciul a cFrei
dezacti(are dorim sF o realizFm, apoi, la Startup type selectFm op iunea /isabled:
%n clic pe 1pply i altul pe '( (or fi suficiente pentru ca ser(iciul sF nu mai fie lansat la
urmFtoarea pornire a sistemului.
-ista ser0iciilor ce pot fi de!acti0ate7
1pplication Fxperience
Computer Bro#ser !daca )$-ul nu parta'eaza local, fisiere cu alte calculatoare&
/iagnostic %olicy Ser0ice
/istributed -ink ,racking Client
*% 4elper
'ffline Files
%ortable /e0ice Fnumerator Ser0ice
%rint Spooler !daca nu se dispune de o imprimanta&
%rotected Storage
&emote &egistry
Secondary -ogon
Security Center
Ser0er !daca )$-ul nu parta'eaza local, fisiere cu alte calculatoare&
,ablet %C *nput Ser0ice
,C%P*% 6etB*'S 4elper
"indo#s Frror &eporting Ser0ice
"indo#s Media Center Ser0ice -aunc.er
"indo#s Searc. !daca nu se cauta frec(ent fisiere in calculator&
"indo#s ,ime
109
Configurare P optimi!are "indo#s + dup9
instalare =**>
9 mai 2012Cristian L. S. 34
ContinuAnd tutorialul pe care l-am ;nceput lunea trecut9 despre configurarea sistemului
de operare "indo#s + dup9 instalare, astFzi am sF (F (orbesc despre restul ac iunilor pe
care le realizez In scopul ob inerii unui sistem aproape perfect.
0u, nici de data asta nu (om a'unge la final^ nu de alta dar sunt foarte multe de fFcut i ar fi
pFcat sF le IngrFmFdim pe toate Intr-un singur loc. Lncepem EME =OM
6. Windows Defender
Microsoft, dacF bine Imi aduc aminte, a lansat "indo#s /efender !un instrument de
eliminare a software-ului rFu inten ionat^ 1nti-Spy#are& odatF cu "indo#s )ista. $u
timpul InsF, solu iile anti(irus gratuite, inclusi( Microsoft Security Fssentials, au Inceput sF
includF protec ie anti-spy#are iar acesta i-a pierdut importan a i a de(enit pentru sistemul
de operare mai mult o po(arF decDt un a'utor.
Cum se dezactiveaz Windows Defender:
Not
Lnainte de a dezacti(a "indo#s /efender, din moti(e de siguran F, descFrca i o solu ie
anti(irus de Incredere, de pe site-ul s9u oficialM )ute i opta pentru utilizarea uneia gratuite
!a0ast2, 1)3 Free 1nti0irus, Microsoft Security Fssentials, %anda Cloud 1nti0irus,
etc.&.
110
)entru a dezacti(a "indo#s /efender accesFm Control %anel, comutFm afi area pe modul
]#mall IconsU apoi dFm clic pe "indo#s /efender:
=datF desc/is "indo#s /efender, mergem la ,ools ` 'ptions ` 1dministrator `
deselectFm caseta ]se t.is programU apoi face clic pe 1pply:
Not
Lnainte de a continua, instalFm anti(irusul descFrcat mai de(reme i, dacF ni se cere sF o
facem, repornim calculatorul.
7. !ome"ro#$
@ceastF caracteristicF a "indo#s ne permite sF parta'Fm rapid fi iere Intre calculatoarele
conectate la aceea i re ea localF. $um era de a teptat, oricDt de nemaipomenitF ar fi,
de(ine absolut inutilF dacF nu dispunem de mai multe )$-uri i nici nu a(em obiceiul sF
conectFm unicul calculator In locuri In care o astfel de func ie ne-ar prinde bine !la scoalF,
ser(ici, etc&.
Cum se elimin Homegroup din Windows Explorer:
0-am sF (F (orbesc nici despre moti(ele pentru care l-am scoate, nici despre cum se face
acest lucru. @m fFcut-o de'aM 1iciM
8. %fe&te'e (i)#a'e
Ffectele )i!uale au scopul sF ne IncDnte pri(irea, nimic mai multM Dar este o (orbF care
spune ]Ce-i frumos i lui /umne!eu ;i place2 ]^ iar eu mF numFr printre adep ii lor. Dar
eBistF o serie de efecte ce pot fi dezacti(ate fFrF ca diferen ele sF fie (izibile, ba mai mult, 0-
am dat i o list9 cu cele ce pot fi de!acti0ate pentru a reduce In acest fel consumul de
resurse.
9. *a$ortare %rori
@ceastF caracteristicF a fost integratF In "indo#s pentru a a'uta Microsoft In gFsirea unei
solu ii la e(entualele probleme ce pot apFrea pe durata sistemului de operare. Ln teorie,
aceasta n-ar trebui dezacti(atF InsF cum nu suntem buni samariteni atunci cDnd (ine (orba de
pierderea timpului raportDnd erori, lFsFm aceastF acti(itate pentru cei cu ade(Frat pasiona i de
astfel de practici.
Cum se dezactiveaz tehnologia de raportare a erorilor:
)entru a e(ita apari ia mesa'ului de reportare a erorilor ori de cDte ori un program se Inc/ide
pe nea teptate, In caseta &6 scriem comanda gpedit.msc apoi apFsFm Fnter. Ln -ocal
3roup %olicy Fditor, selectFm caseta Fnable la:
111
Computer Configuration ` 1dministrati0e ,emplates ` System ` *nternet
Communication Management ` *nternet Communication settings ` ,urn off "indo#s
Frror &eporting
10. Wa''$a$er+#'
0u cred cF este cazul sF (F eBplic ce este i la ce folose te, InsF am sF (F recomand sF opta i
pentru folosirea unei culori din cele disponibile, nu a unei imagini. De ce EME Deoarece la
pornirea sistemului, "indo#s Fxplorer este obligat sF Incarce imaginea selectatF ca tapet i
In consecin F, cu cDt aceastF este ]mai greoaieU, cu atDt mai mult (a fi solicitat procesorul.
=ricum, cine stF la %C doar pentru a (edea fundalul EME
Dar /ai sF nu eBagerFm^ renun a i la punerea In aplicare a acestui sfat dacF nu (F surDnde
ideea de a a(ea destop-ul Intr-o singurF culoare. Ln fond i la urma urmei, cDte(a secunde In
plus la pornire !In cele mai eBtreme situa ii&, pot fi un pre ce meritF plFtit In sc/imbul unui
aspect plFcut.
11. ,eni#' Start
Meniul Start eBistF pentru a ne face (ia a mai u oarF simplificDnd modul In care a(em acces
la fi ierele, aplica iile i locurile din calculator accesate cel mai des^ de ce sF fie altfel EME
:ineIn eles cF Microsoft n-are cum sF tie ce ne intereseazF pe fiecare In parte i tocmai din
acest moti( ne oferF posibilitatea de a personaliza acest meniu In func ie de necesitF i.
Cum se personalizeaz meniul Start
)entru a personaliza meniul start, facem click-dreapta pe bara de acti(itF i ` %roperties `
Start Menu ` Customi!e:
Da& ( a-#t 'a &e(a. e# /' &onfi"#re) /n fe'#' #rmtor
Computer 0 Display as a link
Connect to 0 Deselectat
Control Panel 0 Display as link
Default Programs 0 Deselectat
Devices and Printers 0 Deselectat
Documents 0 Display as link
Downloads 0 Display as link
Enable context menus and 0 Selectat
Favorites menu 0 Deselectat
Games 0 Deselectat
ig!lig!y newly installed programs 0 Deselectat
112
omegroup 0 Deselectat
"usic 0 Display as a link
#etwork 0 Deselectat
$pen submenus w!en % pause 0 Selectat
Personal folder 0 Display as a link
Pictures 0 Display as a link
&ecent %tems 0 Deselectat
&ecorded '( 0 Don)t display t!is item
&un command 0 Selectat
Searc! programs and Control Panel 0 Selectat
Sort *ll Programs menu by name 0 Deselectat
System administrative tools 0 Don)t display t!is item
+se large icons 0 Selectat
(ideos 0 Display as a link
12. 1de2area
IndeBarea genereazF un 'urnal C in(entar cu toate fi ierele din calculatoru pentru a ne permite
localizarea lor prin intermediul func iei de cFutare. Din pFcate, nu e deloc atDt de practicF pe
cDt s-ar fi crezut i din fericire, eBistF alternati(e mult mai bune, mai rapide i mai mult, cu
un consum mai mic de resurse !preferatul meu: F0eryt.ing&.
Cum se dezactiveaz indexarea:
<BistF di(erse modalitF i, InsF eu obi nuiesc sF dezacti(ez aceastF caracteristicF la ni(el de
parti ie C 4ard /isk, In felul urmFtor:
Click-dreapta pe parti ie C Aard Dis ` %roperties ` 3eneral ` /ebife! caseta U 1llo# files
on t.isR]:
Ln fereastra care se (a desc/ide imediat dupF apFsarea butonului 1pply, selectez ]1pply
c.anges to dri0e K$7GL8 subfolders and files], iar la apari ia a(ertismentului cF asupra
anumitor fi iere nu pot fi aplicate noile atribu ii , aleg ]*gnore 1llU apoi a tept ca
modificFrile sF fie aplicate.
Configurare P optimi!are "indo#s + dup9
instalare =partea a ***-a>
6 decembrie *+K* $ristian ;. #. K8
113
DupF nenumFrate amenin Fri, astFzi m-am inut In sfDr it de cu(Dnt. @m renun at la
"indo#s 8M < ]prea pentru tableteU din punctul meu de (edere i la capitolul performan e
"indo#s + nu are ce sF-i in(idieze. )Frerea mea. i fiindcF tot am fFcut acest pas am profitat
de ocazie pentru a publica cea de-a treia parte a tutorialului ]Configurare i optimi!are
"indo#s + dup9 instalareU pe care Il Incepusem In primF(arF i n-am reu it sF-l termin nici
acum_ Am, ce repede a trecut timpul_
%ltimul subiect despre care am (orbit a fost IndeBarea, adicF ser(iciul "indo#s care
scaneazF Aard Dis-ul pentru a ne permite mai tDrziu sF realizFm cFutFri In con inutul sFu.
1om continua de la acest punct i (om (orbi despre timpul de afi are a sistemelor de operare
disponibile.
BI. Startup and &eco0ery
Deoarece se poate IntDmpla ca un utilizator sF aibF ne(oie de douF sisteme de operare In
calculator !indiferent dacF e (orba de douF (ersiuni de "indo#s identice ori diferite sau
(orbim de un sistem de operare "indo#s i altul -inux&, "icrosoft a Inzestrat i "indo#s
+ cu capacitatea de a lista la pornirea calculatorului toate sistemele de operare instalate. DacF
nu dispunem de un al doilea sistem de operare instalat In calculator e inutil sF men inem
aceastF caracteristicF acti(atF i mai mult, nu e recomandat deoarece la fiecare pornire ea (a
Incerca sF detecteze numFrul sistemelor de operare cu care calculatorul poate fi folosit,
ac iune a cFrei efect negati( se resimte la pornire. @ adar, click-dreapta pe Computer `
%roperties ` 1d0anced system settings ` 1d0anced ` Startup and &eco0ery ` Settings, i
deselectFm caseta din dreptul teBtului ],ime to display list of operating systems]:
De asemenea, fiindcF tot suntem aici, putem dezacti(a repornirea automatF a calculatorului In
cazul In care sunt detectate probleme:
114
DupF deselectarea ambelor casete facem clic pe butonul '( i fFrF a Inc/ide fereastra
System %roperties trecem la punctul urmFtor.
BX. Memoria )irtual9
Despre memoria (irtualF (-am mai (orbit i In articolul pe care i l-am dedicat In totalitate , dar
(F reamintesc de ea deoarece 'oacF un rol important In performan a sistemului. )entru a
modifica modul In care este alocatF cantitatea de memorie (irtualF utilizatF de sistem, tot In
fila 1d0anced facem clic pe butonul Settings din ramura %erformance:
Ln fereastra %erformance 'ptions selectFm fila 1d0anced apoi apFsFm butonul C.ange:
@locFm cantitatea de memorie (irtualF manual, a a cum (-am eBplicat aici.
BY. System %rotection
DupF ce am configurat memoria (irtualF ne reIntoarcem la fereastra System %roperties apoi
alegem fila System %rotection. Totu i, Inainte de a continua permite i-mi sF (F a(ertizez cF
dezacti(Dnd aceastF caracteristicF nu (e i mai putea restaura sistemul la un stadiu anterior In
cazul In care apar probleme ce nu le pute i remedia In alt modM DacF sunte i de acord cu
aceastF a(ertizare, ti i ce face i i sunte i con(in i cF dori i sF continua i, selecta i pe rDnd
fiecare parti ie listatF In panoul %rotection Settings apo face i clic pe butonul ConfigureR
Ln fereastra care se (a desc/ide selecta i caseta ] ,urn off system protection]:
DupF ce (e i apFsa butonul 1pply (e i fi Intrebat dacF sunte i siguri cF dori i dezacti(area
caracteristicii System %rotection pe parti ia selectatF. $onfirma i alegerea apFsDnd pe Hes:
Repeta i ac iunea pentru fiecare parti ie In parte.
BQ. 1sisten 9 la distan 9
1sisten a la distan 9 ne este utila doar In situa ia In care am contractat ser(iciile te/nice ale
unui specialist care prin intermediul acesteia se conecteazF la calculatorul nostru pentru a ne
da o mDnF de a'utor. Ln cazul In care nu este a a, (F recomand sF o dezacti(a i. )entru asta,
tot In fereastra System %roperties alege i fila &emote i In aceasta debifa i caseta ] 1llo#
&emote 1ssistance connections to t.is computerU i bifa i ] /onEt allo# connections to
t.is computerU din &emote /esktop:
@pFsFm butonul 1pply dupF care i butonul '( pentru a aplica modificFrile i pFrFsi
fereastra System %roperties.
115
B+. /e!acti0area notific9rilor de la 1ction Center
0otificFrile de la 1ction Center ne pot indica posibile nereguli In configura ia sistemului.
Totu i, pentru un utilizator eBperimentat aceste notificFri sunt deran'ante i de multe ori
reu esc sF-i distragF aten ia c/iar atunci cDnd era mai pu in necesar.
DacF nu a(e i ne(oie de recomandFrile fFcute de 1ction Center n-ar rost sF le dezacti(a i pe
rDndM < mult mai simplu i mai practic sF renun a i la toate dintr-un focM IatF cum:
Iar In fereastra care se (a desc/ide comutFm butonul ce corespunde 1ction Center pe 'ff:
Lnc/idem ambele ferestre apFsDnd pe rDnd butoanele '( ce le corespund apoi (erificFm cF a
dispFrut stegule ul 1ction Center din bara de acti(itF i.
B8. 6o 3* boot
$ei care nu tiu despre ce este (orba, ei bine, a(Dnd op iunea 6o 3* boot acti(atF, la
pornirea sistemului nu (a mai fi afi at mesa'ul ] Starting "indo#sU i nici nu (om mai putea
admira cele patru puncte care se unesc pentru a forma logo-ul "indo#s. Renun Dnd la
aceastF anima ie, In ma'oritate (om reduce timpul de pornire cu o secundF, In altele c/iar mai
mult. DacF se meritF sau nu efortul de a o dezacti(a decide i (oi, iar dacF (F a'utF la ce(a, eu
am dezacti(at-o. )entru a renun a la anima ia 3*, In caseta &6 Command !se lanseazF
u or apFsDnd combina ia de taste "inS&& scrie i comanda msconfig apoi face i clic pe '(
sau apFsa i tasta Fnter:
Ln fereastra ce se (a desc/ide alege i fila Boot apoi, In Boot options bifa i caseta ] 6o 3*
boot]:
De asemenea, arunca i o pri(ire i peste caseta ,imeout i asigura i-(F cF (aloarea acesteia
este zero. Ln caz contrar introduce i cifra !ero. Ln cazul In care nu (-a i dat seama care este
rolul casetei, ei bine, e (orba despre caracteristica tratatF la punctul BI. Trece i la punctul
urmFtor fFrF a Inc/ide fereastra System Configuration.
B]. 6um9rul procesoarelor disponibile
#e spune cF "indo#s porne te mai repede dacF Ii permitem sF utilizeze toate procesoarele
disponibile. @ceastF caracteristicF, dacF nu mF In el, a fost introdusF pe (remea procesoarelor
cu un singur nucleu pentru a fi folositF pe ser(erele care dispuneau de mai multe procesoare.
Ln prezent, fiecare t/read al procesorului poate fi interpretat de cFtre "indo#s ca fiind un
procesor indi(idual pe care Il poate folosi la pornire, a a cF Il (om lFsa sF foloseascF numFrul
maBim citit:
116
@ adar, dupF ce (om apFsa butonul 1d0anced optionsR, In fereastra B'', 1d0anced
'ptions bifFm caseta ]6umber of processorsU apoi selectFm din listF numFrul maBim afi at:
Lnc/idem fereastra B'', 1d0anced 'ptions apFsDnd butonul '( apoi facem clic pe
butoanele 1pply i respecti( '( disponibile In System Configuration. $Dnd ni se (a cere sF
repornim sistemul (om rFspunde cum credem de cu(iin F, oricum, modificFrile (or fi aduse
abia dupF urmFtoarea pornire a sistemului.
JC. 4ibernarea
)entru ca /ibernarea sF fie posibilF, Windows sal(eazF Intr-un fi ier informa ii referitoare la
stadiu sistemului Inainte de /ibernare. Ln acest mod, la ]trezireaU sistemului ne (om putea
continua acti(itatea de unde am rFmas. DacF nu obi nuim sF lFsam calculatorul In /ibernare
sau dacF dispunem de un SS/, puteam dezacti(a lini ti i aceastF caracteristicF.
)entru a dezacti(a /ibernarea mergem la meniul Start ` 1ll programs ` 1ccessories ` click-
dreapta pe Command %rompt ` &un as administrator. #criem In linia de comandF
comanda po#ercfg -. off apoi apFsFm tasta Fnter:
DacF (reodatF dorim sF reacti(Fm /ibernarea o putem face cu a'utorul comenzii po#ercfg -.
on.
$am asta ar fi pentru aceastF nouF parte a tutorialului de configurare i optimizare a
"indo#s + dupF instalare. DacF (a mai urma un nou episod rFmDne de (Fzut. )DnF atunci, nu
uita i sF arunca i o pri(ire i peste prima i ce-a de-a doua parte.
%robleme cu ,ask Manager?
?iled under: #isteme de =perare d #crie un comentariu
februarie J, *+K*
)entru a acti(a tas "anagerul apasati combinatia de taste $TR;S@;TSD<; .
Daca (a apare o eroare ca aceasta ] Tas "anager /as been disabled by your administratorU
inseamna ca a(eti o problema:117


@(eti doua posibilitati ^
K.& Tas "anager ?iB - este un utilitar de sistem freeware pentru a repara Tas "anager
dezacti(at de spyware, troieni Gi de afiGarea mesa'ului de : ]Tas "anager a fost dezacti(at de
cFtre administratorul dumnea(oastrFU, care bloc/eazF accesul la Windows Tas "anager.

D=W0;=@D R Tas "anager ?iB

*.&)rin comenzi in $md astfel :
Start444&un444 scrieHi regedit.exe clic '(
0a(igaHi la HKEY_CURREN_USER ! Soft"are ! #icrosoft ! $indo"s ! Current%ersion !
&olicies! S'stem
Ln partea dreapte GtergeHi (alaore numite (isa)leas*#gr. Lnc/ideHi &egitry Fditor.
118
#@% :
Start444&un444 scrieHi gpedit.msc clic '(
0a(igaHi la User Configuration + ,dministrative emplates + S'stem + Ctrl-,lt-(elete
.ptions + Remove as* #anager
Dublu-clic pe opHiunea Remove as* #anager
#etaHi pe Not Configured
tili!area Msconfig pentru a re!ol0a
conflictele din "indo#s )ista @i "indo#s +
_n "indo#s )ista @i "indo#s +8 unele procese din fundal pot ;mpiedica func:ionarea
corect98 desc.iderea sau c.iar instalarea aplica:iilor i,unes @i `uick,ime %layer. 1fl9
cum po:i re!ol0a aceste conflicte prin de!acti0area cAtor0a elemente utili!And tilitarul
de configurare sistem =Msconfig> din "indo#s.
%tilizarea "sconfig pentru rezol(area conflictelor din Windows ,) este abordatF In acest
articol.
*mportant7 dacF utilizezi de'a opHiunea #electi(e #tartup !)ornire selecti(F& din Windows
!(ezi pasul 8 de mai 'os&, (a trebui sF reHii ce elemente dezacti(ezi Gi reacti(ezi. @poi, la
sfDrGitul depanFrii, computerul tFu (a fi aGa cum era. DacF selectezi 0ormal #tartup !)ornire
normalF&, se pot acti(a elemente pe care nu le foloseai Gi pot apFrea probleme.
K. Din meniul Start, fF clic pe Toate programele Gi fF clic pe @ccesorii.
*. ?F clic pe <Becutare. #e (a afiGa fereastra <Becutare !linie de comandF&.
3. TasteazF msconfig In cDmpul Desc/idere Gi fF clic pe =O.
V. DacF Windows are ne(oie de permisiune pentru a continua, fF clic pe $ontinuare. #e
desc/ide %tilitarul de configurare sistem.
8. ?F clic pe fila 9eneral.
119
6. #electeazF opHiunea T#electi(e #tartup !)ornire selecti(F&U.
2. DeselecteazF caseta de (alidare T;oad #tartup Items !LncFrcare elemente cu lansare la
pornire&U.
6ot9: pentru acest pas, este necesarF dezacti(area anumitor elemente terHe din #ystem
#er(ices !#er(icii sistem& Gi #tartup Items !<lemente cu lansare la pornire&, ceea ce
120
poate Impiedica funcHionarea corectF a anumitor software-uri sau ec/ipamente
/ardware de la producFtori de ec/ipamente originali !=<"& de pe computerul tFu. De
eBemplu, aceasta poate sF afecteze butoanele de comandF pentru $DCD1D de pe
computerele portabile sau sF Impiedice funcHionarea tastaturilor Gi a mouse-urilor
wireless. @cest pas este necesar In timpul depanFrii numai pentru a izola conflicte
dintre software-uri terHF parte Gi software-uri @pple.
J. ?F clic pe fila #tartup !)ornire&.
7. #electeazF casetele de (alidare TiTunesU Gi TXuicTimeU din listF.
K+. ?F clic pe fila #er(ices !#er(icii&.
KK. @sigurF-te cF ai selectat caseta TAide @ll "icrosoft #er(ices !@scundere toate
ser(iciile "icrosoft&U.
K*. ?F clic pe Disable @ll !Dezacti(are toate&.
6ot9:dacF depanezi o problemF legatF de i)ad, i)/one sau i)od touc/, selecteazF
caseta de (alidare @pple "obile De(ice.
K3. ?F clic pe =O.
KV. ?F clic pe Repornire. DupF ce reporneGti sistemul !Gi te conectezi la Windows&, se
afiGeazF un mesa' conform cFruia Windows a blocat programele cu lansare la pornire
Gi care indicF pictograma de programe cu lansare la pornire blocate din zona de
notificare !eBtrema dreaptF& din bara de acti(itFHi. ?F clic pe mesa'.
121
K8. ?F clic pe pictograma de programe cu lansare la pornire blocate, select Run bloced
program !<Becutare program blocat& Gi selecteazF %tilitar de configurare sistem.
K6. DacF Windows are ne(oie de permisiune pentru a continua, fF clic pe $ontinuare. #e
afiGeazF o fereastrF cu urmFtorul mesa' de confirmare: T>ou /a(e used t/e #ystem
$onfiguration %tility to mae c/anges to t/e way Windows starts. !@Hi utilizat
%tilitarul de configurare sistem pentru a modifica pornirea Windows.&U ?F clic pe =O.
#e afiGeazF %tilitarul de configurare sistem. 0u fF clic pe =O aici, deoarece Hi se (a
solicita sF reporneGti computerul. LncearcF mai IntDi sF redai problema pe care o
IntDmpinai.
DacF problema se rezol(F In urma parcurgerii acestor paGi, IHi recomandFm sF utilizezi
%tilitarul de configurare sistem pentru a acti(a indi(idual sau colecti( elementele terHe din
#ystem #er(ices !#er(icii de sistem& Gi #tartup Items !<lemente cu lansare la pornire& !cu
repornirea computerului dupF acti(area elementului sau a elementelor& pentru a identifica
ser(iciul de sistem sau elementul cu lansare la pornire care declanGeazF conflictul. ;e poHi
reacti(a pe toate selectDnd opHiunea 0ormal #tartup !)ornire normalF& din fila 9eneral a
ferestrei %tilitarului de configurare sistem, dar reHine cF reacti(area poate duce la reapariHia
problemei.
*nforma:ii suplimentare
DacF problema apare Gi In modul #electi(e #tartup !)ornire selecti(F&, este posibil ca un
software de securitate terH sF se eBecute In continuare, indiferent de starea din "sconfig.
%rmeazF paGii din iTunes pentru Windows: depanarea problemelor legate de software-ul de
securitate.
3.id optimi!are SS/
6 $omments
de Raz(an 9a(rilescu
In Tec/
d K8 ?eb, *+K3
122
@cest g/id (F prezintF cDte(a optimizFri ale sistemului care (F (or
a'uta sF (F pFstra i ssd-ul Intr-o formF de top din punct de (edere al performan ei. "ulte din
optimizFrile propuse nu doar (F g/ideazF prin procesul de optimizare, dar eBplicF a(anta'ele
i deza(anta'ele fiecFrui proces In parte.
B. 1sigur9-te c9 sistemul rulea!9 ;n modul 14C* =trebuie setat ;n bios modul 14C*>
0u toate plFcile de bazF au setarea default In :I=# direct In modul @A$I, iar rezultatul final
(a fi reducerea performan ei sistemului In cazul In care este setat modul ID<. "odul @A$I
(a permite modul de lucru )lug a )lay i 0$X !0ati(e $ommand Xueuing& care pot oferi o
cre tere a performan ei cu K+-K8-.
@1<RTI#"<0TMMM (erifica i cF a(e i setat In bios modul @A$I Inainte de a instala un sistem
de operare pe ##D.
J. 1sigura i-09 c9 a0e i instalate ultimele 0ersiuni de dri0ere pentru c.ipset
I. /e!acti0a i SHS,FM &FS,'&F
@ceasta este piesa cea mai importantF din acest g/id. Ln testele recente s-a descoperit cF
#>#T<" R<#T=R< alocF mai multe puncte de restaurare In cadrul ssd-ului care nu
func ioneazF bine cu func ia TRI". De obicei, #>#T<" R<#T=R< (a degrada semnificati(
performan a ##D-ului In cDte(a sFptFmDni i (a face foarte dificil ca func ia TRI" sF
func ioneze. @ceastF recomandare nu este generalF, dar Intel recomandF acest lucru, cel
pu in, pentru ##D-urile lor. Dezacti(area #>#T<" R<#T=R< mai aduce i o optimizare a
spa iului liber pe ##D.
)entru a dezacti(a #ystem Restore, da i clic dreapta pe "y $omputer \ 4 )roperties
-4 #ystem )rotection \ 4 $onfigure
-4 Turn off #ystem Restore !Disable #ystem protection In Windows J&.
X. /e!acti0a i /&*)F *6/F$*63
#copul indeBFrii pe un /ard dis este acela de a accesa mai rapid un fi ier i cum un ##D are
timp de acces de +.K ms se poate demonstra foarte u or cF indeBarea nu face nimic altce(a In
cazul ssd-urilor decDt sF IntDrzie timpul de acces, se mFre te numFrul total de scrieri pe ##D
ceea ce duce la scFderea timpului de (ia F al acestuia. )rin dezacti(area indeBFrii nu eBistF
nici o cre tere a performan ei acestuia, ci doar la cre terea perioadei de (ia F.
)entru a dezacti(a indeBarea, intrati In "y $omputer \ 4 clic dreapta pe parti ia ##D-ului,
selecta i )roperties \ 4 debifa i cFsu a @llow files to /a(e contents indeBed in addition to file
properties. )oate aparea un pop-up de eroare, dar e normal. #electa i ignore i astepta i
aproBimati( *-3 min pentru ca procesul sa se Inc/eie.
123
Y. /e!acti0a i orarul procesului de defragmentare
Defragmentarea discului nu este necesarF la un ##D. 0u eBistF pFr i In mi care, astfel
fragmentarea unui fi ier nu se produce la fel de frec(ent cum o face un ADD normal. ;FsDnd
acti(atF func ia de defragmentare (a cre te drastic scrierile pe ##D i implicit (a scFdea
durata de (ia F a ##D-ului.
)entru a dezacti(a In Windows 2, intrati In "y $omputer \ 4 clic dreapta pe parti ia ##D-
ului, selecta i )roperties \ 4 selecta i tab-ul Tools -4 Defragment 0ow -4 Defragment
#c/edule -4 Debifati Run la #c/edule :oB.
)entru a dezacti(a In Windows J, intrati In "y $omputer \ 4 clic dreapta pe parti ia ##D-
ului, selecta i )roperties \ 4 selecta i tab-ul Tools -4 =ptimise -4 $/ange settings -4 Debifa i
cFsu a Run on a sc/edule.
Q. 'pri i %13F F*-F
@ceasta este o optimizare foarte contro(ersatF i nu este necesarF pentru a mFri performan a
##D-ului. @ceastF func ie nu face decDt sF recupera i aproBimati( V9: de spa iu pe ##D !In
func ie de cantitatea de memorie R@" folositF&. Dezacti(area acestei func ii nu este
recomandatF utilizatorilor care folosesc mai pu in de J9: de memorie R@".
)entru a dezacti(a )age ?ile, da i clic dreapta pe "y $omputer -4 )roperties \ 4 @d(anced
#ystem #ettings -4 @d(anced -4 #ettings de la )erformance -4 @d(anced -4 $/ange -4
debifa i @utomatically "anage )age ?ile #ize for all dri(es -4 selectati 0o )aging ?ile
-4clic pe #<T -4 >es i restart.
+. 'pri i 4*BF&61,F sau nuR
Aibernate este o func ie foarte utilF pentru ADD-uri, deoarece le permite acestora sF- i reia
func ionarea Intr-un timp foarte scurt. @ceasta func ie este mai pu in utilF la ##D-uri,
deoarece acestea repornesc mult mai repede decDt un ADD. Dezacti(area func iei
AI:<R0@TI=0 (a aduce un spa iu suplimentar pe ##D egal cu cantitatea de memorie R@"
folositF.
<u folosesc /ibernarea pentru a-mi pFstra programele desc/ise i pentru a nu fi ne(oit sF
desc/id din nou toate programele, sF reiau de unde am rFmas. L i pFstreazF inclusi( fi ierele
word sau eBcel i po i continua de unde ai rFmas.
)entru a dezacti(a /ibernarea, In meniul #T@RT tasta i ]cmdU -4 clic dreapta pe cmd i
selecta i Run as @dministrator -4 tasta i ]powercfg -/ offU urmat de <0T<R.
8. 'pri i "*6/'"S "&*,F-C1C4F BFFF& F-S4*63 sau nu R
=prirea acestei func ii poate cre te sau scade performan ele unitF ii ##D i se sugereazF
rularea unui benc/mar pentru a se (erifica. #e spune cF ImbunFtF este performan ele la ssd-
urile =$Y i scade performan a la ssd-urile Intel.
124
)entru a dezacti(a da i clic dreapta pe "y $omputer -4 selecta i )roperties -4 selectati
De(ice "anager -4 selectati Dis Dri(es -4 clic dreapta pe ##D i selecta i )roperties -4 In
)erformance tab bifa i Turn off Windows write-cac/e buffer flus/ing on t/is de(ice.
]. /e!acti0a i %&FFF,C4 16/ S%F&FF,C4 din registry = recomandare Microsoft>
@pFsa i Winey S R pentru comanda R%0 -4 tasta i regedit -4 <nter \ 4 selecta i calea:
AO<>5;=$@;5"@$AI0< . #>#T<".
$urrent$ontrol#et.$ontrol.#ession"anager."emory "anagement.)refetc/)arameters -4
clic dreapta pe <nable)refetc/er i <nable#uperfetc/ -4 selecta i (aloarea acestora de la
K!sau 3& la + -4 Restarta i.
BC. /e!acti0a i ser0iciile "*6/'"S SF1&C4 16/ S%F&FF,C4. =recomandare
Microsoft>
@pFsa i Winey S R pentru comanda R%0 -4 tasta i ]ser(ices.mscU -4 <nter -4
cFuta i ser(iciul #uperfetc/, clic dreapta -4 selecta i )roperties \ 4 la #tartup type
selecta i Disabled -4 =
$Futa i ser(iciul Windows #earc/, clic dreapta -4 )roperties -4 clic pe #top -4 la
#tartup type selecta i Disable -4 =.
BB. 1cti0a i F1S,F& B'', prin MSC'6F*3
@ceasta te/nicF eliminF ]splas/ screenU !imaginea IncFrcFrii windows-ului& i (a reduce
timpul de boot cu *-3 secunde.
@pFsa i Winey S R i tasta i msconfig \ 4 alege i tabul :oot -4 bifa i cFsu a ]0o 9%I
bootU -4 @pply.
BJ. 'pri i M-,*-B'', SF-FC,*'6.
@cest lucru nu ar trebui fFcut In cazul In care unitatea ##D este folositF pentru a ini ializa mai
multe sisteme de operare.
$lic dreapta pe "y $omputer -4 )roperties -4 @d(anced #ystem #ettings -4 clic pe
#ettings de la #tartup and Reco(ery -4 debifa i Time to Display ;ist of =perating #ystem
boB.
BI. &educe i S4,/'"6 ,*MF.
@ceastF optimizare poate duce la pierderea datelor nesal(ate, deoarece for eazF toate
programele desc/ise sF se Inc/idF, a a cF ]/andle wit/ careU.
@pFsa i Winey S R pentru comanda R%0 -4 tasta i regedit -4 <nter -4selecta i calea:
AO<>5;=$@;5"@$AI0< . #>#T<".$urrent$ontrol#et.$ontrol -4 clic dreapta
pe WaitToOill#er(iceTimeout i selecta i "odify pentru a modifica (aloarea de la K*+++ la
K+++ -4 Restart.
BX. )erifica i functia ,&*M.
#crie i cmd In cFsu a de la #tart -4 clic dreapta pe cmd.eBe i selecta i Run as @dministrator
-4 tasta i ]fsutil be/a(ior Wuery DisableDelete0otifyU.
125
If DisableDelete0otifyc+ TRI" is <nabled.
If DisableDelete0otifycK TRI" is Disabled.
BY. %'"F& SF,,*63S.
$ontrol )anel -4 dacF (izualizarea este dupF $ategory, selecta i #ystem and #ecurity -4
altfel, selecta i direct )ower =ptions -4 clic pe drop down pentru #/ow @dditional )lans -4
selecta i Aig/ )erformance pentru aplicare -4 $/ange )lan #ettings pentru Aig/ performance
-4 $/ange @d(anced )ower #ettings -4 clic pe /ard dis -4 Turn off /ard dis after la +
minute -4 =O -4 #a(e #ettings.
BQ. /e!acti0a i DC-F1&%13FF*-F1,S4,/'"6E 16/
D-1&3FSHS,FMC1C4FD.
@pFsa i Winey S R pentru comanda R%0 -4 tasta i regedit -4 <nter -4selecta i calea:
AO<>5;=$@;5"@$AI0< . #>#T<".
$urrent$ontrol#et.$ontrol.#ession"anager."emory"anagementU -4 clic dreapta
pe $lear)age?ile@t#/utdown i ;arge#ystem$ac/e -4 selecta i "=DI?> la fiecare de la K
to + -4 Restart.
126