Sunteți pe pagina 1din 12

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Drumul Romaniei catre Uniunea Europeana


Romnia a nceput drumul su ctre Uniunea European la
1 februarie 1993, dat la care a fost semnat Acordul de
Asociere a Romniei la Uniunea European, document
intrat n vigoare doi ani mai triu! Romnia depunea
oficial cererea de aderare la Uniune n iunie 199", iar n
decembrie 1999, #onsiliul European decidea desc$iderea
negocierilor de aderare cu Romnia, alturi de alte %ase
state! &ficial, negocierile sunt desc$ise la 1" februarie
'(((, ele fiind nc$eiate la nivel te$nic n cadrul
Conferinei de Aderare la nivel ministerial din 1)
decembrie '((), deciie confirmat de #onsiliul European
de la *ru+elles din 1,-1. decembrie din acela%i an! /n
acela%i timp, #onsiliul a reafirmat %i calendarul de
aderare0 aprilie '((" - semnarea 1ratatului de Aderare2
1 ianuarie '((. - aderarea efectiv! /n perioada 1993-
'((,, #omisia European a preentat anual documente de
evaluare privind parcursul european al Romniei, aceste
documente fiind de dou tipuri0 rapoarte privind stadiul
pregtirilor n vederea aderrii %i, respectiv, dup
semnarea 1ratatului de Aderare, rapoarte compre$ensive
de monitorizare n care era preentat stadiul ndeplinirii
anga4amentelor asumate de Romnia n negocierile de
aderare!
1ratatul de Aderare a Romniei %i *ulgariei la UE a fost
semnat la '" aprilie '((", la 5u+emburg, de ctre
Romnia %i *ulgaria %i de ctre repreentan6ii statelor
membre ale Uniunii! 7emnarea 1ratatului de Aderare a
fost precedat de ob6inerea aviului conform al
8arlamentului European, care a fost acordat la 13 aprilie
'((", cu ma4oritatea absolut a voturilor parlamentarilor
europeni!
Ulterior semnrii, 1ratatul a fost supus procesului de
ratificare n toate statele membre UE! Cronologia
ratificrii Tratatului de Aderare0 7lovacia 9'1 iunie
'((":, Ungaria 9', septembrie '((":, 7lovenia 9'9
septembrie '((":, Republica #ipru 9'. octombrie '((":,
Republica Elen 9' noiembrie '((":, Estonia 91,
noiembrie '((":, Republica #e$ 9, decembrie '((":,
7pania 91) decembrie '((":, ;talia 9'' decembrie '((":,
<alta 9') ianuarie '((,:, 5etonia 9', ianuarie '((,:,
<area *ritanie 91, februarie '((,:, 8ortugalia 93 martie
'((,:, 5ituania 93( martie '((,:, 8olonia 93( martie
'((,:, 7uedia 99 mai '((,:, Austria 911 mai '((,:,
&landa 913 iunie '((,:, =inlanda 919 iunie '((,:, ;rlanda
9'1 iunie '((,:, 5u+emburg 9'9 iunie '((,:, =ran6a 93
octombrie '((,:, *elgia 913 octombrie '((,:, Danemarca
9'1 noiembrie '((,:, %i >ermania 9') noiembrie '((,:!
Dup semnarea 1ratatului de aderare, Romnia a trecut
de la statutul de candidat la cel de stat n curs de
aderare, ob6innd calitatea de observator activ la
activit6ile Uniunii! Romnia a fost astfel asociat pe fond
la lucrrile tuturor institu6iilor comunitare, la nivel politic
%i te$nic 9#onsiliul UE %i forma6iunile sale sectoriale,
grupurile de lucru ale #onsiliului, precum %i la reuniunile
#onsiliului European, comitetele %i grupurile de lucru ale
#omisiei Europene, 8arlamentul European, #omitetul
Regiunilor %i #omitetul Economic %i 7ocial:!
Romania stat membru al Uniunii Europene
5a data de 1 ianuarie '((., Romnia a devenit membru al
Uniunii Europene, cet6enii romni devenind astfel
cet6eni ai Uniunii Europene! /ncepnd cu aceast dat
cet6enii romni care cltoresc n afara teritoriului
na6ional vor beneficia, att pe teritoriul statelor membre
ale Uniunii ct %i pe teritoriul statelor ter6e, de
drepturile conferite de tratatele de ba ale Uniunii
Europene tuturor cet6enilor europeni!
Drepturile cetatenilor romani
1! Cetenii romni beneficiaz de dreptul de liber
circulaie pe ntregul teritoriu al Uniunii Europene!
<area *ritanie %i ;rlanda au eliminat, de la 1 ianuarie
'((., obligativitatea viei pentru cet6enii romni care
doresc s cltoreasc pe teritoriul acestora!
'! Cetenii romni pot cltori pe teritoriul celorlalte
state membre ale Uniunii pe baza crii de identitate
/n ceea ce prive%te minorii, rmn n vigoare prevederile
5egii nr! ')3?'((" n conformitate cu care minorii romni
pot cltori n strintate numai nso6i6i, cu acordul
prin6ilor ori al repreentan6ilor legali! !embrii de
familie ai unui cetean romn, care nu au cetenia
romn sau a unui alt stat membru, trebuie s aib
asupra lor fie o viz de scurt "edere n Romnia, fie
un permis de reziden!
3! Cetenii romni aflai pe teritoriul statelor tere
#non$UE% beneficiaz de protecie consular din partea
ambasadelor "i consulatelor tuturor statelor membre
UE, n cazul n care n ara ter respectiv Romnia
nu are desc&is reprezentan diplomatic sau
consular
#et6enii romni, ca %i ceilal6i cet6eni europeni, au
dreptul s solicite protec6ie consular din partea oricrui
alt stat membru UE atunci cnd se afl ntr-un stat ter6
9nemembru al Uniunii Europene:!
Repreentan6a diplomatic sau consular al oricrui stat
membru UE solicitat tratea cet6eanul romn, la fel ca
pe propriul cet6ean! 8rotec6ia oferit de ambasadele
celorlalte state membre poate acoperi urmtoarele
situa6ii0
Asisten6 n ca de deces2
Asisten6 n cauri de accidente sau boli grave2
Asisten6 n ca de deten6ie sau arest2
Asisten6 pentru victimele unor infrac6iuni grave2
7alvarea %i repatrierea cet6enilor victime ale unor
deastre naturale sau crie politice?umanitare!
#et6enii romni afla6i ntr-una din situa6iile descrise
anterior %i care solicit asisten6a misiunii diplomatice %i
consulare a unui alt stat membru UE vor trebui s
preinte pa%aportul, cartea de identitate sau orice alt
dovad care s ateste calitatea de cet6ean romn!
)! Cetenii romni beneficiaz de dreptul de reziden
pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, fr a fi necesar deinerea unui permis de
reziden!
8entru perioade de pn la ' luni, cet6enii romni au
dreptul de reiden6 pe teritoriul unui alt stat membru
fr nici o condi6ionare sau formalit6i, alta dect de a
de6ine o carte de identitate valabil sau un pa%aport
valabil! <embrii de familie ai unui cet6ean al Uniunii care
cltoresc mpreun cu acesta, membri care nu au
cet6enia unui stat membru, pot ob6ine dreptul de
reiden6 pe teritoriul unui alt stat membru pentru o
perioada de pn la 3 luni doar n baa unui pa%aport
valabil!
8entru perioade mai mari de ' luni cet6enii romni au
dreptul de reiden6 pe teritoriul unui alt stat membru
dac respectivul ndepline%te una din urmtoarele
condi6ii0
a! este anga4at ca lucrtor sau este liber profesionist2
b! are suficiente resurse %i asigurare medical2
c! este angrenat ntr-o ac6iune de formare profesional
sau este student!
<embrii de familie ai unui cet6ean romn, c$iar dac nu
au cet6enia romn au dreptul de reiden6 pe o
perioad mai mare de trei luni atunci cnd cltoresc
mpreun cu acesta %i ndepline%te una din condi6iile
prevute la punctele a-c!
Cetenilor romni nu li se cere s dein permise de
reziden! 1otu%i, statele membre pot cere ca ace%tia s
se nregistree la autorit6ile competente ntr-o perioad
care nu poate fi mai mic de 3 luni de la data intrrii pe
teritoriul statului pe care vor s rmn pentru o
perioad mai mare de 3 luni!
8entru reiden6 permanent cet6enii romni ob6in
dreptul de reiden6 permanent pe teritoriul statului
membru gad dup o perioad de " ani de reiden6
legal nentrerupt, dovedind c nu s-a luat nici o deciie
de e+pulare mpotriva lor! Aceea%i regul se aplic %i
membrilor de familie, care nu au cet6enia Uniunii %i care
au locuit cu un cet6ean al Uniunii timp de " ani!
#et6enilor Uniunii sau membrilor lor de familie li se
poate restriciona dreptul de liber circula6ie %i de
reiden6 pe motive de politic public, securitate public
sau sntate public, pe teritoriul unui alt stat membru al
Uniunii 9art! '.-33 din Directiva #E nr! 33?'(():
"! Cetenii romni au dreptul de a vota "i candida
pentru alegerile locale n statul membru UE n care "i
au re"edina, n acelea%i condi6ii ca %i cet6enii acelui
stat!
,! Cetenii romni au dreptul de a vota "i candida
pentru alegerile europene n statul membru UE n care
"i au re"edina, n acelea%i condi6ii ca resortisan6ii
acelui stat!
.! Cetenii romni au dreptul de a adresa petiii
(arlamentului European n mod individual sau n
asociaie cu alte persoane, pe probleme care intr sub
incidena domeniilor de responsabilitate ale Uniunii
Europene "i care i afecteaz n mod direct!
3! Cetenii romni au dreptul de a adresa plngeri
!ediatorului European mpotriva actelor de gestiune
defectuoas ale instituiilor sau organelor comunitare!

Romanii in institutiile europene
#onsiliul Uniunii Europene a adoptat, la 1 ianuarie a!c!, o
serie de deciii, care au intrat n vigoare la aceea%i dat,
prin care se efectuea toate modificrile institu6ionale
urmare a aderrii Romniei %i *ulgariei la UE! Aceste
deciii viea0 numirea de noi membri, romni %i bulgari,
n institu6iile europene, actualiarea cifrelor oficiale ale
popula6iei UE %i a listei de e+ercitare a 8re%edin6iilor
#onsiliului UE 9Romnia va e+ercita 8re%edin6ia #onsiliului
UE n perioada iulie-decembrie '(19:, precum %i
modificarea cifrelor necesare pentru votul prin
ma4oritate calificat! /n preent, pentru adoptarea unei
deciii a #onsiliului UE prin ma4oritate calificat este
nevoie de '"" de voturi dintr-un total de 3)"! @oturile
trebuie s provin din ma4oritatea statelor membre %i s
repreinte cel pu6in ,'A din popula6ia UE 9adic cel pu6in
3("," milioane din cei )9',3 milioane de locuitori ai UE:!
#onform 1ratatului de la Bisa, Romniei ii revin 1) voturi
in cadrul #onsiliului UE! Astfel, ca pondere a voturilor,
Romnia se afl pe locul al .-lea, dup >ermania, <area
*ritanie, =ran6a, ;talia, 7pania %i 8olonia!
/n baa 1ratatului de Aderare, Romnia de6ine
urmtoarele poi6ii n cadrul institu6iilor europene0
) comisar european C domnul *eonard +R,A-,
cruia i-a fost atribuit portofoliul multilingvismului
35 parlamentari europeni
5a acest moment, ace%tia sunt desemna6i de 8arlamentul
Romniei, din rndurile membrilor si 9in general prin
reconfirmarea in aceast poi6ie a fo%tilor
observatori romni la 8arlamentul European:! Romnia
este obligat prin 1ratatul de Aderare s organiee
alegeri pentru 8arlamentul European nainte de 31
decembrie '((.! 8arlamentarii europeni ale%i vor ocupa
aceast poi6ie pn n iunie '((9, cnd vor avea loc
alegeri europene in toate statele membre pentru
desemnarea unui nou 8arlament European!
) .udector la Curtea de /ustiie a Comunitilor
Europene C doamna Camelia T+A0ER
) .udector la Tribunalul de (rim 1nstan C
domnul 2aleriu C1UC3
) membru n Curtea de Conturi C domnul +vidiu
14(1R
)5 membri n Comitetul Economic "i 4ocial, dintre
care " repreentan6i ai sindicatelor, " repreentan6i
ai confedera6iilor patronale %i " repreentan6i ai
societ6ii civile!
)5 membri n Comitetul Regiunilor
0e asemenea, ,anca -aional a Romniei face parte
acum din 4istemul European al ,ncilor Centrale, iar
guvernatorul acesteia particip ca membru cu drepturi
depline la Consiliul 6eneral al ,ncii Centrale Europene
%i la comitetele acesteia!
De asemenea, de la data aderrii, cetenii romni au
dreptul de a lucra n cadrul instituiilor comunitare!
8rocedura standard de ob6inere a unui astfel de post
este prin concurs! 8rocedura de selectare prin concurs a
personalului n cadrul institu6iilor europene presupune
dou mari etape0 selecia, organiat de +ficiul European
pentru 4elecia (ersonalului #E(4+%, n urma creia se
redactea listele de reerv, %i recrutarea propriu-is,
realiat de institu6iile europene pe baa acestor liste!
&rice cet6ean romn care ndepline%te condi6iile cerute
de institu6iile comunitare care scot la concurs posturile
vacante, se poate preenta la concursurile organiate
periodic de fiecare dintre institu6iile comunitare, avnd
%ansa s devin func6ionar comunitar!
#omisia European %i-a propus ca pn n '(11 s fie
anga4a6i 1("3 noi func6ionari, dintre care ,93 de romni
%i 3,( de bulgari
#U8R;B7 0
1!Drumul Romaniei catre Uniunea
Europeana
Tratatul de Aderare a Romniei i Bulgariei la UE
#ronologia ratificrii 1ratatului de Aderare
'! Romania stat membru al Uniunii
Europene
Drepturile cetatenilor romani
3!Romanii in institutiile europene
ADERAREA R&<AB;E; 5A UB;UBEA
EUR&8EABA!
1UD&R ;&ABA D;*