Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEORETIC I.

CREANG POPETII DE SUS


Proiect didactic
Profesor: Nicoara Nia
O!iect"#: diri$e%ie
C#asa: a &III'a
Data: ( )ai *+,,
S"!iect"#: Pacea e primvara planetei Pmnt
O!iecti- $eera#:
Co.tieti/area ro#"#"i c#i0at"#"i de 1ace 2 -ia%a o0"#"i3
O!iecti-e o1era%ioa#e:
Rea#i/area de crea%ii artistice c" te0a 1acea.
Co01#etarea 0esa4"#"i c" 15r%i de -or!ire.
R5s1"s"# #a 2tre!5ri.
Rea#i/area #"cr"#"i 2 $r"1 d"15 2s5rci5ri.
6or0"#area ""i 2de0 70esa4 c5tre 0at"ri.
)etode .i for0e de #"cr":
)esa4"#8 #"cr"# idi-id"a#8 #"cr"# 2 $r"18 #"cr"# 2 1erec9i8 !raistor0i$ 8 creati-itatea:dese8
1oe/ie;8
)i4#oace ed"ca%ioa#e : foi A<8 careoc58 creioae8 1ostere8 i0a$ii
I Evocarea. 3m
1. Completai mesajul cu prtile de vorbire: adjective i substantive.
O /i cit 0ai===========8 ===========8 ============8 ce#or -r54i%i de ===========8
============8 ==============. S1er50 ca #ec%ia de a/i s5 e ad"c5 ============8
===========8 ===========. L"0ea e 0ai ==========8 ==========8 =============8
===========8dac5 i 4"r e ==========8 ============8==========.
II. Realizarea sensului.
-Propun elevilor s-mi rspund la urmtorele ntrebri:
,. Ce este Pacea>
*. Cie este Pacea>
?. C"0 e Pacea>
<. Ude'i casa P5cii>

Petr" a co01#eta -i c" 1oe/ia:
Mmico, ce e Pacea?
' )50ico8 CE E PACEA>
' Este #"0ia' oa1te8
E /@0!et"# c"rat8
E ra/a ce'c5#/e.te
N5s"c"# 2$9e%at.
' Dar s1"e'0i CINE'I PACEA >
' Este o /@5 !"58
Ce'ad"ce !"c"rie
i str@$e' 4"r"# 0esei
Pe to%i ce'i -re0 s5 fie.
' )50ico8 CU) E PACEA >
' Este ca 0@a 0a0ei
C@d 0@$@ie feti%a8
Este s5r"t"# ca#d
C@d doare r5" !"!i%a.
'Dar UNDE'I CASA PCII >
' E' orice s"f#et !"
Si tre!"ie s5'%i s1"
C'a.a 0ic5 c"0 e.ti8
i t" s'o $5/d"ie.ti.
. !ucrul n "rup: 3m
1.1 Propunei sinonime pentru cuvintul pace
:#ii.te8 2%e#e$ere8 ar0oie8 2015care8 ti958 ca#0;
1.2. Gsii eplicaia cuvntului pace
: sit"a%ia 2 care " eAist5 cof#icte ar0ate sa" r5/!oaie;
1.!. Gsii eplicaia cuvntuluir"boi
#. !ucru n perec$i: %m&%m
-Propun fiecrui cuplu s alctuiasc timp de5 minute o poezie cu genericul : Pace, cel mai
scump cuvnt...
: fiecare c"1#" 1re/ita crea%ia;
Petr" ri05 1ot ser-i "r05toare#e c"-ite:
:1ace8 1#ace8 /are8 cocoare8 soare8 i/-oare8 $#ie8 $r2ie etc.;
&i c" 1oe/ia #"i P. Darie
'Pace(
Rmi la noi, zei Pace
oine!te-n !ar cum i place:
"e f azur din zare-n zare-
# poat trece-n z$or cocoare.
"e-m$rac-n verde de mtas-
# ai$ codrul frunz deas.
%i diadem-i f din soare-
# luminezi peste izvoare,
&i cnt cntul zi !i noapte-
#-l !tie psrile toate-
'o$oar strop de ploaie-n glie
#i $o$ de aur urc-n grie.

# Cuvntul pro$esorului: *0
Pacea "'i "0ai #ii.tea8 cer"# a#!astr"8 seti0et"# si$"ra%ei c5 ar0e#e tac. Ast5/i
oa0eii de !"5 credi%5 de 1e 2tre$ $#o! 1502tesc 2.i ridic5 $#as"# 2 fa-oarea 15cii8 fiid
c"1ri.i de aceea.i dori%5. Ca /20!et"# s5 " dia1ar5 de 1e !"/e#e co1ii#or8 ca oa0eii s5 "
sc9i0!e 1#"$"# 1e ar0e8 ca cer"# s5 " fie 2e$rit de orii eA1#o/ii#or. Pace B Ce r5s"et #ar$ are
acest c"-2tB
Dar a fost r5/!oi8 eco"# #"i .i'ac"0 0ai este -i"...
3 !ucrul )rontal *m
# %umii care snt ecourile r"boiului
: 0o"0ete#e8 -eteraii8 0a0e#e care .i'a" 1ierd"t co1iii8 "0e#e eroi#or c5/"%i 2 #"1te8
0"/ee#e8 foste#e #a$5re de cocetrare8 -ad"-e#e de r5/!oi;

III. Re)lec+ia
* !ucrul n "rup 3m
'ro$ fiecare $r"1 s5 rea#i/e/e c2te " dese co#ecti- c" $eeric"# 1ace co1ii#or 1#aetei. A1oi
fiecare $r"1 2# co0etea/5

% !ucru individual
- ,ormuleaz un ndemn, adresat oamenilor maturi, re)eritor la dorin+a copiilor de a tri
n lini-te, si"uran+, pace.
I.. E/tindere
Petr" acas5 #e 1ro1" e#e-i#or s5 scrie " ese"8 1orid de #a ideea: Dac5 2 %ar5 e 1ace ...