Sunteți pe pagina 1din 9

TEET

Rezumat
Capitol 1
. Niveluri ierarhice de testare n procesul de producie :
-
Echipamentele automate de test denumite i testoare , sunt n general sisteme sofisticate avnd
la az! un calculator care transmite stimuli de test c!tre unitatea testat! i analizeaz!
rspunsurile acesteia la stimulii aplicai"
-testor parametric, care aplic! stimuli analogici i m!soar! r!spunsuri analogice"
- testor logic , stimulii de test aplicai sunt semnale logice de intrare, care formeaz! un set de
vectori inari de test, iar r!spunsurile sunt semnale logice de ieire"
#rimele m!soar! cantit!i analogice $cureni, tensiuni de ieire, etc"% care caracterizeaz! starea
de funcionare a unor circuite sau echipamente, n timp ce ultimele m!soar! nivelurile logice
pentru caracterizarea funcion!rii"
categorii de testoare:
&estoare cu conectare prin pat de cuie
&estoare cu conectare prin conectorul exterior al unit!ii testate"
- testorul de componente. utilizat n etapa test!rii finale de c!tre produc!torul de componente,
precum i pentru testarea iniial! la nivelul utilizatorului, depinde foarte mult de tipul
componentei care urmeaz! s! fie testat!"
proiectare pentru testabilitate, care se aplic! ncepnd cu faza proiect!rii iniiale a
circuitelor integrate i pn! la faza proiect!rii echipamentelor comple'e" (cest lucru se materializeaz!
prin includerea n faza de proiectare a unor concepte de genul:
semnalizare a st!rii unor linii sau indicatori)
ntrerupere a reaciilor pentru facilitarea test!rii separate la nivelul fiec!rui loc, f!r! posiilitatea
propag!rii unui defect c!tre un loc anterior datorit! reaciilor)
condiionare a intr!rilor unor locuri componente n scopul asigur!rii posiilit!ii de introducere a
unor semnale speciale de test"
C * + # * N , N & ,
- . / C R , & ,
# 0 ( C 1 , & , , C 1 . # ( & ,
c o m p o n e n t e p e p l a c a d e
a z 2 3 i n t e r c o n e ' i u n i
, C 1 . # ( + , N &
& e s t a r e l a n i v e l c o m p o n e n t ! $ & e s t 1 %
& e s t a r e l a n i v e l p l a c h e t ! $ & e s t 4 %
& e s t a r e l a n i v e l e c h i p a m e n t $ & e s t 5 %
Capitol 4
Extinderea unui defect specific! dac! efectul defectului este local sau distriuit"
Durata unui defect indic! dac! eroarea este permanent! sau temporar!"
-efectele pot fi clasificate n dou! mari grupuri:
-catastrofice sau hard: determin! o c!dere complet! a respectivului circuit
- scurtcircuit sau intrerupere
- parametrice sau soft: anumite componente pot realiza nc! funcia dorit!, dar valorile
parametrice pot fi alterate n asemenea m!sur! nct circuitul n ansamlul s!u s! nu mai
funcioneze corect"
- valorile rezistenelor, capacit!ilor sau ale amplific!rii tranzistoarelor pot s! se
modifice n afara toleranei acceptate"
+odelele cele mai utilizate n prezent n tehnica test!rii pentru reprezentarea defectelor n
circuitele logice sunt:
1" modelul punere-pe
4" modelul punte
5" modelul ntrerupere
Defecte de tip punere-pe
+odelul presupune c! un defect al unei pori logice se manifest! prin faptul c! una dintre
intr!rile sau ieirile sale este locat! fie pe starea logic! 6 $punere-pe-0%$p-p-0), fie pe starea
logic! 1 $punere-pe-1%$p-p-1)"
#entru a realiza condiiile de testare ale porii respective, treuie s! putem seta astfel intr!rile
primare nct s! genereze semnalele de test necesare la intr!rile porii testate" (ceast! condiie
poart! denumirea de controlabilitate" #e de alt! parte, treuie s! putem transmite rezultatele
testului c!tre una dintre ieirile oservaile, n vederea evalu!rii" (ceast! condiie poart!
denumirea de observabilitate"
Defecte de tip punte
7n defect de tip punte$scurt-circuit% apare atunci cnd dou! linii de semnal dintr-o reea
logic! sunt conectate accidental dnd natere unei cal!ri logice"

-efectele de tip punte $scurt-circuit% se pot clasifica n dou! tipuri:
scurtcircuite pe intrare)
scurtcircuite cu reacie"
Defecte de tip ntrerupere
-efectele de tip ntrerupere sunt caracteristice circuitelor realizate n tehnologie C+*/" ,le
apar atunci cnd un tranzistor +*/ se locheaz! pe starea de nalt! impedan!, indiferent de
starea intr!rii sale"
7n astfel de defect nu produce scurtcircuitarea ieirii la nici una dintre tensiunile de
alimentare, neputnd fi echivalat cu un defect de p-p-1 clasic" -iferena ma8or! ntre cele
dou! tipuri de defecte const! n faptul c!, n timp ce defectul clasic de punere-pe las! circuitul
n continuare cominaional, defectul de ntrerupere l transform! ntr-un circuit secvenial"
7n defect logic face ca valoarea logic! ntr-un anumit punct al circuitului s! devin! opus!
celei specificate" -efectele nelogice include restul erorilor, ca de e'emplu funcion!rile
necorespunz!toare ale semnalului de tact, c!derile tensiunii de alimentare, etc"
Capitol 9
#ractica modern! a test!rii nu mai poate fi imaginat! la ora actual! f!r! implementarea unor
metode de autotestare.
Cele mai des utilizate metode la ora actual! sunt cunoscute su denumirile:
-analiza de semntur)
-metoda BIB! "Built-In o#ic Bloc$ !bservation%
(mele metode se azeaz! pe utilizarea de generatoare de secvene pseudoaleatoare"
rincipiul anali!oarelor de semn"tur"
#rincipiul de testare pe aza analizei de semn!tur! se azeaz! pe comprimarea fluxului
informa&ional de lungime mare dintr-un nod
Rezultatul comprim!rii poart! numele de semn"tur", iar instrumentul care implementeaz!
aceast! metod! poart! denumirea de anali!or de semn"tur""
.n funcie de num!rul de noduri din care se poate culege i analiza flu'ul informaional,
analizoarele de semn!tur! pot fi de tip serie sau paralel"
#$anta%e &i de!a$anta%e
#rincipalele avanta8e ale test!rii prin metode de analiz! de semn!tur! sunt:
- costuri de investiie mici
- vitez! mare de procesare, practic n timp-real)
- programare simpl!, dac! unitatea testat! este ine proiectat! din punctul de vedere al
testailit!ii)
- posiilitate de detecie automat! a unor tipuri de defeciuni $scurtcircuite, ntreruperi%)
- nu necesit! analiza formelor de und!)
- adaptare un! la producie de serie"
-ezavanta8ele importante sunt urm!toarele:
costurile cresc mult n cazul unor circuite prost realizate din punctul de vedere al proiect!rii pentru
testailitate)
costurile sunt mici pentru detectarea defectelor, dar dac! se pune i prolema localiz!rii acestora
costurile cresc foarte mult)
Capitolul 5
Testarea circuitelor cu fan-out &i recon$ergen'"
(igura ).* ilustreaz! o complicaie care poat! s! apar! n cazul circuitelor cu reconvergen!" /!
presupunem c! defectul care treuie detectat este de p-p-6 a nodului B i c! aplic!m la intrare secvena
de test 1 = = = C B A " +odific!rile introduse de acest defect sunt prezentate n :ig" 5";, unde
simolul 6 1 indic! faptul c! valoarea lier! de defect 1 devine 6 ca urmare a condiiei de
defect" -atorit! fan-out-ului de pe nodul B, defectul va afecta att intrarea porii P1 ct i a porii P2"
<alorile alocate intr!rilor primare A i C permit propagarea defectului prin amele pori, afectnd
astfel amele intr!ri ale porii finale P3, unde se produce reconvergena" -rept urmare ieirea
oservail! Z i modific! valoarea n 6 logic, permind astfel evidenierea defectului"
(
= >
#1
#4
#5
C
1
1 6
1
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
Fig. 3.5. Circuit combinaional cu recon!ergen po"iti!
-ac! poarta P3 ar fi fost de tip #A$, aa cum se arat! n (igura ).+, situaia ar fi fost
puin diferit!" .n acest caz, fiecare dintre intr!ri modificat! individual ar fi permis propagarea
defectului" #ropagarea are ns! loc i n cazul prezentat cnd cele dou! intr!ri se modific! simultan"
(
= >
# 1
# 4
# 5
C
1
1 6
1
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
Fig. 3.%. &econ!ergen po"iti!
(mele cazuri prezentate se caracterizeaz! prin faptul c! modificarea simultan! a celor dou!
semnale care reconverg permite realizarea condiiei de propagare a defectului" (ceast! situaie poart!
denumirea de recon$ergen'" po!iti$""
* situaie diferit! se prezint! n cazul schemei din (igura ).," /! presupunem c! defectul care
treuie detectat este de p-p-1 a nodului B i c! aplic!m la intrare secvena de test
6 , 1 = = = C B A
"
+odific!rile introduse de acest defect sunt prezentate n :ig" 5"?" -atorit! fan-out-ului de pe nodul B,
defectul va afecta att intrarea porii P1 ct i a porii P2" <alorile alocate intr!rilor primare A i C
permit propagarea defectului prin amele pori, afectnd astfel amele intr!ri ale porii finale P3, unde
se produce reconvergena" -e data aceasta ns!, modificarea celor dou! linii interne de semnal nu va
avea drept urmare i modificarea ieirii oservaile Z, prin urmare defectul nu se mai propag! c!tre
ieire"
(
= >
# 1
# 4
# 5
C
1
1 6
1 6
1 6 1 1
11
1 6
6
6
Fig. 3.'. &econ!ergen negati!
Cazul n care efectul defectului propagat pe o cale este contracarat de propagarea sa pe o alt!
cale, este cunoscut su denumirea de recon$ergen'" negati$""
Capitolul ;
#arametrul care se ia n considerare pentru aprecierea calit!ii transmisiei n sistemele numerice de
telecomunicaii este rata erorilor de bit BE' -Bit Error 'atio)"
,stimarea acestui parametru se poate face n dou! moduri:
a% (in-service(, cu a8utorul unor analizoare de performan! a transmisiei, ncorporate n
echipament"
% % )out-of-service(, prin simularea traficului cu a8utorul unor secvene inare pseudo-
aleatoare i num!rarea erorilor"
*emnalul de test utilizat este dat printr-o secven! inar! pseudoaleatoare
#rincipiul de testare este prezentat n figura urmatoar
Principiul testrii unei reele de telecomunicai
Realizarea generatorului de test
.eneratorul de test se realizeaz! pe aza unui #enerator de secven&e binare
pseudoaleatoare, cu viteza adaptat! cu cea a liniei de transmisiuni a c!rei calitate este verificat!"
(igura *.) prezint! modalitatea de implementare a unui generator de test pentru apreecierea calit!ii
transmisiei ntr-o reea numeric! de telecomunicaii"
:ig" ;"5" (eneratorul de test
Coder-ul din figur! treuie s! furnizeze codul corect i nivelul semnalului de ieire
/eali!area detectorului de erori
Detectorul de erori este constituit dintr-un generator de semnale pseudoaleatoare identic cu
cel din generatorul de test i un sistem de num!rare a erorilor" /tructura de principiu este prezentat! n
(igura *.*"
Fig. 5.5. #tructura de principiu a detectorului de eroare
.eirea generatorului de semnale pseudoaleatoare este comparat! cu datele recepionate pe
canalul de transmisiune i se pot contoriza erorile" @enneratorul va lucra pe aza tactului recepionat,
pentru a nu e'ista diferene de vitez! de lucru" #e aza acestor date se poate calcula rata erorilor de
bit "BE'% i se poate determina statistic cum variz! BE' n timp"
Cele 4 generatoare $de la emisie i de la recepie% treuie s! lucreze sincronizat"
/incronizarea se realizeaz! dup! urm!torul principiu" 0a detectarea cuv+ntului de
sincronizare n datele recepionate, se aduce generatorul de semnale pseudoaleatoare ntr-o stare
cunoscut! $chiar cuvntul sincro%"
/incronizarea se consider! reuit! dac! pentru m simoluri recepionate dup! cuvntul de sincro se
detectez! mai puin de ) erori "
Testarea regeneratoarelor
#entru testarea unui regenerator n condiii ct mai apropiate de cele reale, treuie s! fie
posiil!:
intercalarea ntre ieirea generatorului de test i intrarea regeneratorului a unor linii artificiale
simulnd diferite tipuri i lungimi de calu)
suprapunerea unor semnale perturatoare peste semnalul util)
variaia fazei semnalului dat de generatorul de test"
Capitol A
Tipuri de defecte n cabluri de telecomunica'ii
defecte datorate st"rii i!ola'iei firelor din calu)
defecte datorate st"rii firelor &i perec0ilor, respectiv circuitelor calurilor"
Defectele pro$ocate de starea i!ola'iei se datoreaz! umezirii acesteia, fisur!rii sau ruperii
izolaiei i se manifest! prin:
atingere a dou! fire)
scurtcircuit ntre fire)
fir la p!mnt"
Defectele la ni$elul firelor sau perec0ilor unui cablu"sunt:
fire rupte)
dezechilire de rezisten! ntre firele unei perechi)
desperecheri de fire)
cupla8e accidentale)
dezechilire capacitive sau inductive ntre fire"
#entru locali!area defectelor menionate se aplic! mai multe mi8loace:
metode de c!utare)
metode electrice de localizare cu a8utorul punilor de curent continuu i alternativ)
metode de localizare prin impulsuri)
metode de presurizare a calurilor
1ocali!area defectelor n cabluri prin metode de c"utare
+etodele de identificare a defectelor prin c!utare pot fi $i!uale sau instrumentale $azate pe
utilizarea aparatelor de inducie sau a gazelor marcate%"
,utarea vizual se realizeaz! prin controlarea poriunii de calu, dup! ce acesta a fost cur!at
i ters"
,utarea instrumental are la az! fenomenul induciei electromagnetice, gazele marcate sau
variaia rezistenei de izolaie cu gradul de umiditate al izolaiei calurilor de telecomunicaii"
1ocali!area defectelor n cabluri prin m"sur"ri cu pun'i de c.c. &i c.a.
2etoda pun'ii 2urra3
-etoda pun&ii -urra. este una dintre metodele cele mai eficace, deoarece prezint! avanta8ul c!, dac!
n calul defect nu se mai g!sete nici un fir cu izolaie corespunz!toare, se poate utiliza ntr-unul din
raele punii, ca fir de ntoarcere, orice conductor e'terior calului deran8at, dac! acesta ndeplinete
condiia de rezisten! de izolare"
+
,
R
#
R g
4
#
0
R

4
R
R
(
4
1 l l 4
R
t
@
a %
@
,
#
R
t
R
+
N
6
R

4
R 4
R 1
%
R 1
R
=
R
(
R
=
. #chema de principiu *a+ ,i echi!alent *b+ a punii -urra.
/chema de principiu de az! este cunoscut! i su denumirea de metod! a punii +urraB cu fir bun, n
cazul n care n calu e'ist! un fir corect ce poate fi utilizat pentru ntoarcere" .n caz contrar, drept fir
de ntoarcere se poate folosi i un fir dintr-un alt calu, instalat paralel cu calul afectat de
deran8ament, cu condiia ca acesta s! posede rezistena de izolare corespunz!toare i s! fie identic cu
firul deran8at n ceea ce privete lungimea i diametrul firului.
-ac! una din aceste condiii nu este ndeplinit!, atunci va treui aplicat! o variant! modificat!,
cunoscut! su denumirea de metod! a punii +urraB cu fir auxiliar"
2etoda pun'ii 4arle3
(ceast! metod! se deoseete de metoda punii +urraB prin faptul c! m!sur!torile, respectiv
localizarea defectelor, se fac cu a8utorul unei pun&i cu raport constant al rezistenelor &
A
i &
B
"
+etoda se poate aplica, de asemenea, su dou! variante: cu fir un i cu fir au'iliar"
Puntea /arle.
2etoda pun'ii .raf
/chema de principiu impune utilizarea pe lng! firul defect a dou! fire cu izolamentul corespunz!tor"
/unt posiile urm!toarele variante pentru cele dou! caluri:
amele fac parte din calul testat)
unul face parte din calul testat, iar cel!lalt este un calu au'iliar)
amele caluri sunt au'iliare
+etoda presupune de asemenea e'istena unei prize de p!mnt pentru m!surare"

S-ar putea să vă placă și