Sunteți pe pagina 1din 2

BILET 1- 2003

a) Imbinare cellule
1. selectam celulele 2.->Meniul Format ->CeluleAliniere->Imbinare cellule
b)Cost zilinic= Cost total/Nr. zile Selectam prima celula e pe coloana Cost zilnic !F").Scriem #ormula
=$"/%" !selectam celula $"!Cost total) respecti& %"!Nr zile) pentru prima estinatie).Copiem apoi #ormula pe coloana.
c)selectam ranurile tabelului !#ara capul e tabel)->meniul %ate->Sortare ->Sortare dupa'ale(em coloana $!Cost total))
Ordinea'e la cel mic la cel mare
)- clic in tabel->Meniul Insert->sectiunea %ia(rama->ale(em *aiala
-clic in zona Data Range->ster(em atele e+istente aici->selectam coloanele ,ras si Cost total !oar numele oraselor si
costurile) cu a-utorul tastei C.*/ !e&entual clic pe Comutare *an/Coloana)
,0S' 1entru a#isare linii la tiparire'selectam tabelul ->meniul 1ornire->clic pe butonul Borduri in sectiunea Font
BILET 2 a) .rebuie sa introuceti un acelasi an e aparitie e mai multe ori
b) Meniul %ata->Filtrare) clic pe butonul sa(eata e la coloana An aparitie->bi#am oar anul orit
,bs. 1entru eliminare #iltru !butoane sa(eti) clic in nou pe butonul Filtrare
c) Folosim #unctia S2MIF) -clic pe #+->selectam #unctia S2MIF !le a#isam e&entual pe toate)
*an(e- selectam coloana An aparitie) Criteria-selectam sau scriem anul orit) Sumran(e-selectam coloana Nre+emplare
)ca la bilet 1) selectam coloanele .itlu si Numar e+emplare!C.*/3mouse) inclusi& celulele cu numele coloanelor)) tipul
%ia(ramei 'Coloana
BILET 3 a) .rebuie sa a&eti mai multi ele&i cu aceeiasi meie
b) 4selectam prima celula in coloana Meie !0")
-in bara e #ormule scriem e la tastatura =IF !AN% !0">=5 )C">=5 )%">=5) )A6$*A7$ !0" '%") )8) apoi copiem
#ormula in -os
c)Selectam ranurile tabelului!#ara capul e tabel)->Meniul %ate->clic Sortare
-Sortare dupa'Coloana $!aica Meia)) ,rine'%e la mare la mic
-Apoi dupa->Coloana A! aica Nume)) ,rine'A la 9
) 4selectam prima celula e pe coloana *ezultat
-clic pe #+-> selectam #unctia IF-> Valoare(Test) logica'selectam meia primului ele& si o comparam cu 5 !$">=5 ))
-aca este ae&arat' scriem amis -aca este #alsa ' scriem respins
-copiem #ormula pentru celelalte celule e pe coloana *ezulat
BILET 4
b) Meniul 6izualizare->Antet si subsol c) Meniul %ate->Sortare
d) 4selectam toate &alorile e pe coloana Meia
-Meniul Formatare->Formate conitionale
- pentru #ormatarea celulelor ->clic pe butonul Format !a&em #isele 0oruri: Font: 2mplere
BILET 5
a) 1entru a orienta numele coloanelor 'selectam celulele->meniul Format Celule ->Fisa Aliniere->,rientare
1entru a stabili meiile ca numere reale cu 2 zecimale 'selectam celulele-> meniul Format Celule ->#isa Numar-
>optiunea Numar-> ->tastam 2 la Numar zecimale
b) selectam prima celula e pe coloana Meie->scriem #ormula-> =!selectam mediar a primului ele&3selectam mediam a
primului ele&) / 2 sau #unctia A&era(e
-pentru a completa coloana 1romo&at proceam ca la 0I/$. " punctul )
c)-Meniul %ate->Filtrare
-clic; pe butonul sa(eata e la coloana Clasa si ale(em o clasa !e+p '<II A )pe celelalte le ebi#am)
-clic in tabel ->meniul Inserare->%ia(rama->Coloana
-selectam coloanele Nume si Meie !inclusi& celulele Nume si Meie) -titlu ia(rama 'Meii clasa <IIA
Selectam apoi alta clasa !e+p'<II0 ) )proceam analo(
d) 4eliminam #iltrul !clic Filtrare)-> selectam o celula in a#ara tabelului->Functia Counti# ' *an(e-selectam coloana Meie
Criteria ' =5
BILET 6
Categorie produs Articol
Pre fr
TVA
TVA
19% Pre cu TVA
HDD Samsung 5!" #
$onitor %! 15& 1
Placa 'ideo (adeon 1 !" )
$onitor Dell 1*& #
HDD Tos+i"a ,
Placa 'ideo Asus 1!" 5
a) meniul Fisier->optiunea Aspect 1a(ina%imensiune->selectam A> ) meniul Aspect pa(ina->Mar(ini->Mar(ini
particularizate
b) Formulele sunt ' .6A=1?@A 1ret #ara .6A respecti& 1ret cu t&a=1ret #ara .6A3.6A .Scriem #ormula pentru prima
celula in coloana respecti&e!la #inal tastam $N.$*) upa care o copiem in -os.
In prima celula in coloana .6A scriem #ormula ' =1?@ A selectam prima &aloare!celula) in coloana 1ret #ara .6A
Analo( pentru coloana 1ret cu .6A.
c) Meniul $itare->Cautare si ->InlocuireB
) Meniul %ate->Filtrare ->clic buton sa(eata la coloana Cate(orie prous->selectam numai C%%
- ranurile a#isate le copiem !selctare->CopD) si le lipim in alta #oaie e calcul !1aste)
-analo( proceam pentru Monitor: 1laca &ieo
BILET
Cod
salariat
Anul Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
1 #- ), -* ** .9
# #- 5 # , 5
# #* - . 9 1
1 #* . 9 1 ,
a) meniul Fisier->Aspect pa(ina
-%imensiune->selectam A> )
-,rientare->1ortret
-Mar(ini->Mar(ini particularizate ->stabilim mar(inile si la Centrare in pa(ina bi#am 6ertical
c)-Clic in tabel->Meniul Inserare->in zona %ia(rama selectam Coloana
-clic in zona Data range->ster(em atele in aceasta zona
-selectam cele > coloane .rim1:B:.rim 2 !inclusi& numele coloanelor))&rem ca .rim1: .rim2:B:.rim> sa apara in le(ena
! aca nu apar e#ectuam clic pe Comutare ran/coloana)
-clic pe #isa S$*I$ clic in linia Cate(orie A+is /abels->selectam numai !al"rile in coloanele Cod salariat si Anul (fara
cap tabel)
d) clic reapta pe Foaie1 ->*eenumire
BILET # a) pentru a scrie titlul selectam e pe primul ran 5-E celule pe care le imbinam) in celula nou #ormata scriem
titlul Situatia promo&abilitatii la In#ormatica
b)
/iceu 288? 2818 2811 2812 281"
< "8@ >5@ F8@ ?8@ G8@
H G8@ E8@ "8@ F8@ F8@
c)-Clic in tabel->Meniul Inserare->in zona %ia(rama selectam Coloana
--clic in zona Data range->ster(em atele in aceasta zona
- selectam in tabel toate ranurile acestuia mai putin primul ran !capul e tabel) !,bs. 6rem in le(ena sa apara numele
liceelor)
- clic pe #isa S$*I$ clic in linia Cate(orie A+is /abels ->selectam apoi in primul ran al tabelului oar celulele cu anii
!288?:B:281")