Sunteți pe pagina 1din 9

Telos, oraul lemurian de sub Mt.

Shasta
(3)
De la Joanna Cherry
(continuare)
Sharula Dux (269 ani!)
(20 feb. 2011; channeler: Damayanhi
JC: !xi"# ace ani"ociale $n %elo"&
SD: 'ici unul.
JC: 'ici crime&
SD: 'ici.
JC: (ameni "#raci&
SD: 'u) fiecare om *i"+une *e ceea ce are ne,oie -i
ceea ce.-i *ore-e.
JC: Cum ara# o ca"# a unui elo"ian obi-nui&
SD: Ca"ele au la ba/# 0eomeria "acr#; cele mai
mule au form# "feric#. Cl#*irile noa"re +ublice
"eam#n#) $n mare +are) cu cele care exi"au $n
1recia anic#.
JC: Ce "ur"e *e ener0ie uili/a2i&
SD: 3m *e/,ola ehnolo0ii +rin care ener0ia "e
ob2ine *in eer) *eci nu a,em ne,oie *e ener0ie
elecric#. 4nele a+arae "un a"em#n#oare cu ale
,oa"re) *ar mai a,an"ae. Di"+unem chiar *e un
re+licaor) care "eam#n# cu cel *in "erialul ,o"ru ,.
Sar %re5) *ar) *e cele mai mule ori) oamenilor le
+lace "#.-i 0#ea"c# "in0uri.
JC: 3limenele ,oa"re "eam#n# cu cele ale
,e0earienilor *e la "u+rafa2#&
SD: 6oare mul. (3m fura o +are *in i*eile ale -i
acum facem -i noi +i//a! De a"emenea) ne +lace mul
ciocolaa).
JC: 3,e2i animale *e com+anie $n %elo"&
SD: Da) la fel ca ,oi.
JC: Ce $n#l2ime me*ie au oamenii *in %elo"&
SD: Sun cu un +icior (70)8 cm) mai $nal2i *ec9
oamenii *e la "u+rafa2#.
JC: :i care e"e *uraa me*ie *e ,ia2#) la ,oi&
SD: ;n %elo" nu exi"# $mb#r9nire. Sunem 0eneic
exac ca ,oi) *ar noi -im cum "# nu $mb#r9nim. ;n
%elo" exi"# c92i,a in*ieni americani care au ain"
acum ,9r"a *e c9e,a "ue *e ani.
JC: %u ce ,9r"# ai&
SD: 269 *e ani. Cei mai mul2i elo"ieni au ,9r"e *e
or*inul "uelor -i chiar miilor *e ani. 3 exi"a un
b#rba $n %elo" care recu"e *e 70.000 *e ani.
<umea.i "+unea '!=4>?%(>4<.
JC: Se +oae "+une c# u e-i foare 9n#r#! Ce /ici *e
*iferen2a *e ,9r"# $n cu+lu& De ex.) o fa# *e 28 *e
ani "e +oae c#"#ori cu un b#rba *e 2000&
SD: Sun ca/uri frec,ene! (>9*e)
JC: Ca/uri *e *ece" "e $n9lne"c $n %elo"&
SD: Da) *ar rar) -i a"a mai ale" ca urmare a unui
acci*en. 3nimalele *e com+anie nu mor.
JC: Ce "e $n9m+l# aunci c9n* cine,a e"e $n +ra0ul
mor2ii "au a muri&
SD: =a@oriaea) *u+# +#r#"irea cor+ului fi/ic) rec $n
cor+ul *e lumin# -i "e mu# $nr.o *imen"iune
"u+erioar#. Cei care nu "un +re0#i2i "#
a"cen"ione/e $n,a2# cum "#.-i +#r#"ea"c# cor+ul
fi/ic) *u+# care) ace"a e"e *emaeriali/a.
JC: Care e"e "enimenul ,ie2ii -i al mor2ii $n %elo"&
SD: 3unci c9n* oamenii -iu c9 -i.au +ro+u" "#
r#ia"c#) in*iferen la ce ,9r"# -i.au +ro0rama "#
a@un0#) "+re "f9r-iul +erioa*ei) $nce+ "# fie ob"e*a2i
*e a+ro+ierea acelei *ae -i.-i mo*ific# aiu*inea fa2#
*e ,ia2a coi*ian#) +enru a "e a+ro+ia $n lini-e -i
$m+#care *e momenul recerii. Senimenul ,ie2ii -i al
mor2ii e"e com+le *iferi $n %elo") com+arai, cu
"iua2ia *e la "u+rafa2#. 'u exi"# menaliaea AC9
"un 9n#r) ,reau "#.mi r#ie"c ,ia2a) a-a c#.mi +o
+ermie orice!B 3"emenea conce+2ii con*uc inerii
,o-ri la *e0ra*are moral#) la *ro0uri) alcool) ace
ani"ociale -i +roa"e obiceiuri.
C9n* -ii c# ,ia2a a +oae fi *e "ue "au mii *e ani)
nu.2i mai +ermi2i "# 09n*e-i:B 'u.mi +a"#! Du+#
mine) +oo+ul!B. 3"a +oae ex+lica -i marea noa"r#
0ri@# +enru me*iul $ncon@ur#or -i +enru "#n#aea
cor+ului no"ru fa2# *e care ne "im2im re"+on"abili.
Din +#cae) la ,oi) *u+# recerea +u2inilor ani *e ,ia2#
+e care ,i i.a2i +ermi") +oae c# a@un0e2i "# *e,eni2i
$n2ele+2i) *ar nu +rea ,# mai folo"e-e) c#ci moarea
Abae la u-#B.
=.Sha"a
JC: Cum e"e 0u,erna %elo".ul&
SD: 3,em un Con"iliu *e Doi"+re/ece +lu" 4nu. Cei
*oui"+re/ece care locuie"c $n %em+lu "un -a"e
b#rba2i -i -a"e femei) mae-ri a"cen"iona2i) $n cea
mai mare +are) oameni *e mare $n2ele+ciune care ".
au elibera. !i +un +e +rimul +lan binele celor mul2i nu
binele +er"onal) -i re"+ec# ,oin2a lui Dumne/eu.
JC: Ce "emnifica2ie are acel A+lu" 4nu&B
SD: 4'4 e"e fie cu+lul =arele Creo -i =area
Creoea"#) fie re0ele -i re0ina *in %elo". !i "un
re+re/enan2ii (r*inului lui =elchi"e*ec -i 2ine"c
iluminarea "+iriual# a uuror.
JC: Cine "un =arele Creo -i =area Creoea"a&
SD: Ca +reocu+#ri) ei "un +areneri *e lucru. =arele
Creo e"e 3*ama) un mae"ru $n#l2a care lucrea/#
*irec cu 3rhan0helul =ihail. !l e"e un mae"ru al
>a/ei 3lba"re. =area Creoea"# e"e >a %erra. !a
e"e recuno"cu# ca fiin* mama bun# -i iubioare a
uuror co+iilor *in %elo". !"e) *e a"emenea) un
mae"ru $n#l2a.
JC: ?ar re0ele -i re0ina *in %elo"&
SD: !i "un >a -i >ana =u. 3cea"# filia2ie e"e
ne$nreru+# *e +e"e 70.000 *e ani. De-i au *re+ul
*e mo-enire a ronului) recerea *e la +#rin2i la co+ii
nu "e face auoma. De a"emenea) *e-i) $n +rinci+iu)
+rimul co+il are +rioriae la ron) +#rin2ii *eci* care
co+il "au ne+o ,a +relua -ce+rul *e re0eDre0in#) $n
func2ie *e c9 e"e *e ca+abil -i *e +ori,i +enru
acea"# $nal# func2ie.
JC: 3i ran0ul *e +rin2e"#. 3re acea"a ,reo le0#ur#
cu familia re0al#&&
SD: Da) eu "un una *in ficele cu+lului >a -i >ana
=u.
JC: Cine ia *eci/iile $n +roce"ul *e 0u,ernare&
SD: Con"iliul celor Doi"+re/ece. 3unci c9n* iau o
*eci/ie) acea"a "e $naine/# cu+lului re0al care o
+oae acce+a) mo*ifica "au re"+in0e. ;n ca/ *e
*iferen*e) ulimul cu,9n $l are cu+lul =arele Creo -i
=area Creoea"#. ;n "rucurile locale Con"iliile "un
formae *inr.un num#r mai mic *e membri) -i ace"ea
au 0ri@# *e buna func2ionare la ni,elul re"+eci,. :i la
ace" ni,el) e,enualele *e/acor*uri "un "u+u"e
*eci/iei unui arbiru forma *inr.un Creo "au
Creoea"#) care are acce" la $nre0i"r#rile a5a"hice)
+enru a lua cea mai corec# *eci/ie.
JC: De ce e"e ne,oie "# "e a+ele/e la ace"e
$nre0i"r#ri& SD: Deoarece) *e mule ori) lii0iile ,in
*in $ncarn#ri anerioare. 3unci c9n* o *eci/ie e"e
lua#) +#r2ile aflae $n *e/acor* $n2ele0 mai bine
moi,a2ia celui cu care e"e $n lii0iu -i a"a *uce la
"olu2ionarea mai ra+i*# -i amiabil# a +roblemei.
JC: Ce %elo" exi"# ma"# monear#&
SD: 'u) a,em $n "chim o ba/# non.monear#.
JC: Cum funcionea/a ace" "i"em&
SD: 1u,ernul *e2ine oul) *ar nu conrolea/# nimic.
(!l nu e"e +ro+riear). S# lu#m un exem+lu. Eunurile
*e lar0 con"um (alimene) $mbr#c#mine) mobilier)
c#r2i ec.)) a@un0 la +uncele *e *e"facere. Cei care au
ne,oie *e unul "au mai mule *inre ace"e +ro*u"e)
mer0 la acel ma0a/in -i le ri*ic#) $n cani#2ile -i
"orimenele care le "un nece"are.
JC: Dac# oamenii nu rebuie "# lucre/e +enru bani $n
%elo") cum "e ob2in oae bunurile&
SD: 6iecare +er"oan# ale0e ceea ce ,rea "# fac#.
Comunic# +referin2a "a *e a lucra $nr.un anume loc
-i ce munc# *ore-e "# +re"e/e. Se "abile-e un
+ro0ram *e lucru conform cu nece"i#2ile muncii -i
+o"ibili#2ile lui) -i "e +re/in# la lucru la orele
+ro0ramae. Dac# e"e nece"ar) $n +realabil) ,a +rimi
un in"ruca@ a*ec,a. 3ce" "i"em nu ".ar +uea
a+lica f#r# o *e+lin# re"+on"abiliae a fiec#rui in*i,i*.
(ricum) oamenii *i"+un *e "uficien im+ liber +enru
a +racica "+orurile +referae) a face lecuri "au "u*ii
*ar -i +enru a "e ocu+a *e ele,area lor "+iriual# +rin
+ro0rame *e me*ia2ie -i ehnici e/oerice..
JC: Dar cum "e +roce*ea/# $n ca/ul muncilor $n
0eneral nea0reae *e nimeni) cum ar fi i0eni/area
in"ala2iilor "aniare) colecarea 0unoiului ec& SD:
%oa# lumea $n2ele0e c# a"emenea munci rebuie
+re"ae -i) $n con"ecin2#) nimeni nu e"e "cui *e
ele. Chiar -i cei 12 membri ai Con"iliului le execu#
+erio*ic. Din ace" +unc *e ,e*ere nu exi"# "cuire
+e *iferie crierii. Se "abile-e un +ro0ram *e
colecare -i *emaeriali/are a 0unoiului "r9n" *in
colecarea re"urilor mena@ere) buruienilor *in +arcuri
-i 0r#*ini) e"cremenele animalelor ec. !xecu#rii
ace"or munci i "e *# mereu o en# amu/an# -i
*i"raci,#. JC: 3i +arici+a -i u la ace"e munci *e
*emaeriali/are a *e-eurilor& SD: Eine$n2ele"..
JC: Coae $2i ,ei *emon"ra calificarea acea"a -i aici)
la "u+rafa2#!
JC: !xi"# c#"#orii $n %elo"&
SD: Da) a,em *ou# i+uri *e c#"#orii: c#"#oria cu
re"+on"abili#2i -i c#"#oria "acr#. C9n* *oi oameni
"im c# au ne,oie unul *e alul) au +reocu+#ri -i
afini#2i comune) +o mer0e la un +reo "au +reoea"#
-i an0a@ea/# o c#"#orie cu re"+on"abili#2i. 3ce"e
c#"#orii +o *ura "ue *e ani; *e obicei $n"# "un mai
"cure.
Carenerii c#"#ori2i +rin an0a@amen nu au co+ii. ;n
ca/ul $n care c#"#oria nu func2ionea/#) ei mer0 +ur -i
"im+lu *in nou la +reo "au +reoea"a un*e li "e face
*e/le0area.
Dac# o c#"#orie *e ace" fel *e,ine +rofun*# -i *e
*ura#) cei *oi +o ale0e "# o ran"forme $n c#"#orie
"acr#. 3cea"# ho#r9re o +o lua in*iferen c9n*:
*u+# *ou# luni "au *ou# "ue *e ani.<a c#"#oriile
"acre "e or0ani/ea/# o foare frumoa"# nun#. %o2i
co+iii no-ri +ro,in numai *in c#"#orii "acre.
JC: Sharula) *e ce ai ale" "# e c#"#ore-i cu un
b#rba (Shiel* Dux) *e la "u+rafa2a C#m9nului&
SD: !l e"e flacara meu 0eam#n#) @um#aea
ma"culin# a "ufleului meu.
!l a ale" "# "e $ncarne/e la "u+rafa2# +enru a a@ua
la $n*e+linirea +roiecului no"ru comun *e a a@ua la
unificarea celor *ou# ci,ili/a2ii (cea *e la "u+rafa2# -i
cea *in ineriorul +laneei).
JC: (rice elo"ian $-i +oae $ncheia exi"en2a
maerial# *in ineriorul +laneei +e una *in cele *ou#
c#i:
1) recerea la un cor+ *e lumin#) $nr.o *imen"iune
"u+erioar#) cu $nrea0a "a fiin2# (inclu"i, cor+ul
maerial)) "au
2) *emaeriali/area cor+ului fi/ic *u+# ce "ufleul a
+#r#"i +lanul C#m9nului&
Joanna Cherry
SD: Da) ei "e +re0#e"c +enru acea"a ab"ol,in*
cur"urile *e "+ecialiae care "e +re*au $n %em+lu.
JC: Sharula) $2i mul2ume"c +enru c# ai ,eni "#
r#ie-i la "u+rafa2# +enru a a@ua la fu/ionarea celor
*ou# ci,ili/a2ii. C9 im+ cre/i c# ,ei mai r#m9ne la
"u+rafa2#&
SD: 3"a $mi ,a comunica S+iriul.
JC: =ul2ume"c.
S 6 F > : ? %.