Sunteți pe pagina 1din 17

Modelarea deciziilor financiar monetare

Structura materiei:
1. Introducere
2. Modele macroeconomice
- Introducere - sistemul conturilor naionale
- Modelul IS-LM
3. Fundamente microeconomice ale modelelor macroeconomice
- Problema de optim a consumatorului
- Problema de optim a productorului
4. Modele aplicate n inane
!ota inal" #$% e&amen inal'3$% e&aminare la seminar
1. Introducere
(tili)area modelelor n economie"
- pentru a undamenta teoretic relaii obser*ate empiric
- pentru a orienta deci)iile de politic economic +de e&emplu politica monetar i
politica iscal,
- pentru a orienta deci)iile a-enilor economici +in*estitori. productori,
- pentru reali)area de pre*i)iuni
/rii de de)*oltare ale modelrii economice"
Macroeconomia
- anali)a luctuaiilor pe termen scurt ale PI0 +business c1cle, 2i le-tura cu celelalte
*ariabile macroeconomice" inlaia. 2oma3ul. rata dob4n)ii5 anali)a impactul deci)iilor de
politic economic asupra *ariabilelor macroeconomice. undamentarea deci)iilor de
1
politic economic - Milton Friedman. 6dmund P7elps5 8obert Lucas5 6d9ard Prescott.
Finn :1dland5 ;7omas Sar-ent. <7ristop7er Sims
- anali)a determinanilor e*oluiei pe termen lun- a PI0 +cre2tere economic - 6conomic
=ro9t7 - 8obert Solo9,
- speciali)ri n domeniul macroeconomiei - 6conomie internaional +International
economics - anali)a relaiilor comerciale 2i inanciare dintre ri - Paul :ru-man,.
economia de)*oltrii +>e*elopment economics,
Microeconomia
- teoria ec7ilibrului -eneral 2i a bunstrii +=erard >ebreu,. anali)a dieritelor tipuri de
competiie 2i a asimetriei inormaionale pe piee +?osep7 Sti-lit). =eor-e /@erlo.
Mic7ael Spence,. teoria 3ocurilor aplicat n economie +?o7n !as7. 8obert /umann.
;7omas Sc7ellin-. ?o7n Aarsan1i. 8ein7ard Selten,
- speciali)ri n domeniul microeconomiei" teoria 3ocurilor +=ame t7eor1,. 6conomia
pieei muncii +Labour economics,. Industrial economics
Finane +Finance,
- e*aluarea acti*elor inanciare +8obert Merton. M1ron Sc7oles,. undamentarea deci)iei
optime de in*estire pe pieele inanciare +Aarr1 Mar@o9it). Merton Miller. Billiam
S7arpe,
etc.
7ttp"CCen.9i@ipedia.or-C9i@iCListDoD!obelDlaureatesDinD6conomics
2
2. Modele macroeconomice
Bibliografie:
=re-or1 Man@i9 +2$1$,. Macroeconomics (7th Edition). Bort7 Publis7ers. IS0! E#F-1-
42E2-1FF#-$" capitolele 1. 2. 3. 4.G. G.1. G.3. 1$. 11
0lanc7ard +2$11,. Macroeconomics +Gt7 6dition,. Pearson" capitolele 3. 4.1. 4.2. G
2.1. Introducere - Sistemul conturilor naionale
Produsul Intern Brut (PIB) - aloarea final! a tuturor bunurilor 2i ser*iciilor produse
pe teritoriul unei ri ntr-o anumit perioad de timp.
Fi-ura 1. PI0 nominal nea3ustat se)onier +!S/, 2i PI0 nominal a3ustat se)onier +S/, n
8om4nia
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2
0
0
0
Q
1
2
0
0
0
Q
4
2
0
0
1
Q
3
2
0
0
2
Q
2
2
0
0
3
Q
1
2
0
0
3
Q
4
2
0
0
4
Q
3
2
0
0
5
Q
2
2
0
0
6
Q
1
2
0
0
6
Q
4
2
0
0
7
Q
3
2
0
0
8
Q
2
2
0
0
9
Q
1
2
0
0
9
Q
4
2
0
1
0
Q
3
2
0
1
1
Q
2
NSA
SA
Sursa: Eurostat
PI0 trimestrial este sezonier +a-ricultur. construcii,. Pentru a putea olosi seria de date
trimestrial n anali)e. ea trebuie dese)onali)at +de e&emplu. olosind procedura H12 n
6*ie9s sau pro-ramul de dese)onali)are >emetra,.
3
PIB real - olumul bunurilor 2i ser*iciilor produse I bunurile 2i ser*iciile produse sunt
e*aluate n preurile unui an de ba)
>elator PI0J
PI0 nominal
PI0 real
- msoar e*oluia preurilor din economie
Observaie: <are este dierena dintre delatorul PI0 i Indicele Preurilor de <onsumK
Fi-ura 2. PI0 nominal 2i PI0 real n 8om4nia
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2
0
0
0
Q
1
2
0
0
0
Q
4
2
0
0
1
Q
3
2
0
0
2
Q
2
2
0
0
3
Q
1
2
0
0
3
Q
4
2
0
0
4
Q
3
2
0
0
5
Q
2
2
0
0
6
Q
1
2
0
0
6
Q
4
2
0
0
7
Q
3
2
0
0
8
Q
2
2
0
0
9
Q
1
2
0
0
9
Q
4
2
0
1
0
Q
3
2
0
1
1
Q
2
PIB nominal
PIB real
Sursa: Eurostat
4
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2
0
0
0
Q
1
2
0
0
0
Q
4
2
0
0
1
Q
3
2
0
0
2
Q
2
2
0
0
3
Q
1
2
0
0
3
Q
4
2
0
0
4
Q
3
2
0
0
5
Q
2
2
0
0
6
Q
1
2
0
0
6
Q
4
2
0
0
7
Q
3
2
0
0
8
Q
2
2
0
0
9
Q
1
2
0
0
9
Q
4
2
0
1
0
Q
3
2
0
1
1
Q
2
15,000.0
17,000.0
19,000.0
21,000.0
23,000.0
25,000.0
27,000.0
29,000.0
31,000.0
33,000.0
35,000.0
PIB nominal (st.
PIB real (!r.
"alculul PIB
#. Metoda c$eltuielilor (cerere agregat!)
PI0J<onsum pri*at 2i public'In*estiii'6&port-Import
<onsum pri*at - bunuri durabile 2i bunuri perisabile
<onsum public I bunuri 2i ser*icii destinate prestrii de ser*icii n olosul public
+sntate. educaie. aprare,
In*estiii - utila3e 2i ec7ipamente. construcii. *ariaia stocurilor
B. Metoda %roduciei (oferta agregat!)
PI0JLaloarea adu-at brut +L/0, n industrie'L/0 n construcii'L/0
ser*icii'L/0 comer'L/0 a-ricultur';a&e nete pe produs
". Metoda eniturilor (remunerarea factorilor de %roducie)
PI0J8emunerarea an-a3ailor +apro&. salarii brute, ' 6&cedentul brut din e&ploatare
+apro&. proit brut,
Institutul !aional de Statistic +I!S, calculea) 2i public PI0 olosind toate cele trei
metode +999.insse.ro - Produse 2i ser*icii - >ate statistice - PI0 trimestrial,.
6&ist dispariti semniicati*e ntre ri n ceea ce pri*e2te compo)iia PI0.
;abel 1. Ponderea dieritelor componente ale cererii a-re-ate n PI0 n 2$1$
&om'nia S(# Suedia
<onsum pri*at M3 #1 4E
<onsum public 1M 1# 2#
In*estiii +Formare brut de
capital,
23 1G 1F
6&porturi 3M 13 G$
Importuri 41 1M 44
Sursa: Eurostat
Suedia este o economie mai desc7is +6&porturi'ImporturiCPI0, 2i are o pondere mai
ridicat a consumului public.
G
2.2. Modelul IS-)M
(Inestment Saing - )i*uidit+ %reference Mone+ su%%l+)
6cuaiile modelului se ba)ea) pe teoria undamentat de ?o7n Ma1nard :e1nes n
lucrarea sa General Theory of Employment !nterest and Money ("#$%) scris n timpul
Marii >epresii +=reat >epression,. Formulele matematice au ost de)*oltate de ?o7n
Aic@s.
Modelul IS-LM presupune ec7ilibrul simultan pe dou piee" piaa bunurilor 2i a
ser*iciilor 2i piaa monetar.
#. ,c$ilibrul %e %iaa bunurilor -i a sericiilor
Oferta agregat (
S
&
) este repre)entat de toate bunurile 2i ser*iciile produse ntr-o
anumit perioad de timp. adic de Produsul intern brut. pe care l *om nota cu N.
Cererea agregat (
'
&
) este ormat din bunurile 2i ser*iciile destinate consumului pri*at
+<,. consumului public +=,. in*estiiilor +I, 2i e&porturi +6,. din care se scad bunurile 2i
ser*iciile produse n e&teriorul rii. adic importurile +H,. La ec7ilibrul pe piaa
bunurilor 2i ser*iciilor. cererea a-re-at este e-al cu oerta a-re-at"
S '
& & & ( G ! E ) = = + + + - +1,
Consumul privat I depinde de *enitul disponibil al -ospodriilor. adic de *enit minus
ta&ele pltite. Lenitul -ospodriilor pro*ine din salariu +remunerarea muncii, 2i %rofitul
reparti)at al irmelor +acionarii irmelor sunt tot -ospodriile din economie,. put4nd i
apro&imat. n consecin. prin PI0 +*e)i calculul PI0 prin metoda *eniturilor,. <onsumul
pri*at poate i scris ca o uncie de *enitul disponibil
{
+ , ( ( & T
+
= 1
. Forma ecuaiei
consumului pri*at pe care o *om olosi n continuare este urmtoarea"
$
+ , ( ( c & T = + -
+2,
1
Semnul 'C- sub *ariabile e&plicati*e indic relaia po)iti* sau ne-ati* pe care o au cu *ariabila
e&plicat.
M
unde c repre)int nclinaia mar-inal spre consum. iar
$
(
este consumul autonom +poate
i considerat o apro&imare pentru ali actori determinani ai consumului n aar de
*enitul disponibil. de e&emplu a*erea sau ncrederea consumatorilor,.
;a&ele pot i stabilite n sum i& +cum sunt de e&emplu ta&ele pe cldiri sau
autoturisme, sau repre)int un procent din *enitul a-enilor economici +cum ar i
impo)itul pe *enit,. ;a&ele se pot scrie astel"
$
T T t & = +
+3,
unde
$
T
repre)int ta&ele stabilite ca sum i&. iar t este rata iscalitii.
;ranserurile de la bu-etul de stat +pensii. a3utoare de 2oma3, sunt ec7i*alente cu ni2te
ta&e ne-ati*e. de aceea se consider c ele sunt de3a ncorporate n ;.
Consumul public +=, repre)int c7eltuielile cute de stat pentru ac7i)iionarea de bunuri
2i ser*icii. Statul stabile2te consumul public pe care l *a reali)a ntr-o perioad de timp
ie ca *aloare absolut. ie i&4nd ponderea deicitului bu-etar n PI0. !otm cu '
deicitul bu-etar +>J=-;,. iar cu d ponderea deicitului bu-etar n PI0 +
' G T
d
& &

= = ,.
On condiiile n care statul i&ea) ponderea deicitului bu-etar n PI0. consumul public
re)ult din relaia G d & T = + .
Investiiile +I, sunt reali)ate at4t de irme care cumpr utila3e 2i ec7ipamente c4t 2i de
-osodrii care cumpr locuine. In*estiiile depind de *enitul a-re-at +N, 2i de rata real
a dob4n)ii +r,"
{ {
+ . , ! ! & r
+
=
. On cele ce urmea). *om considera o orm linear a ecuaiei
in*estiiilor"
$
! ! & * r g = + -
+4,
unde - repre)int sen)iti*itatea in*estiiilor la rata real a dob4n)ii iar
$
!
repre)int
in*estiiile autonome +o apro&imare pentru ali actori determinani ai in*estiiilor n aar
de *enitul disponibil. de e&emplu ncrederea in*estitorilor,.
Exporturile repre)int produsele 2i ser*iciile comerciali)ate n strintate. Lolumul
acestora depinde de cererea e&tern de bunuri produse pe teritoriul economiei anali)ate 2i
de cursul real de sc7imb. <ererea e&tern e repre)entat de PI0-ul principalului partener
#
comercial +
f
&
,"
{
{
+ . ,
f
E E &
+
+
=
. Lariabilele
f
&
2i

+cursul real, sunt considerate e&o-ene


+nu sunt determinate n cadrul modelului,. Pi n ca)ul e&porturilor *om considera o orm
liniar a acestora"
$ f
E E n& ar = + +
+G,
Importurile repre)int produsele 2i ser*iciile ac7i)iionate din strintate. /cestea depind
de cererea intern de bunuri produse e&tern 2i de cursul de sc7imb. <ererea intern este
determinat de ni*elul *enitului a-re-at din economie +N," {
{
+ . , ) ) &
+

=
. Q *ariant
liniar a ecuaiei importurilor cu care *om lucra n continuare este"
$
) ) m& br = + -
+M,
Observaie" de ce este cursul real rele*ant pentru *olumul importurilor 2i e&porturilor 2i
nu cursul nominalK
Onlocuind relaiile +2,. +3,. +4,. +G,.+M, de mai sus n +1, se obine ecuaia IS"
$ $ $ $ $
+ ,
f
& ( c & T t& G ! & * r E n& a ) m& b = + + + + + + + +
+#,
8earan34nd ecuaia de mai sus se obine o relaie ne-ati* ntre PI0-ul intern 2i rata real
a dob4n)ii +ecuaia IS,"
$ $ $ $ $
+ ,
1 +1 ,
f
( cT G ! E n& a b ) * r
&
c t m

+ + + + + +
=
+
+F,
B. ,c$ilibrul %e %iaa monetar!
Oferta agregat (
S
+
) de moned este repre)entat de masa monetar real +
M
,
,. unde M
este masa monetar nominal iar P este ni*elul preurilor din economie.
Cererea agregat (
'
+
) de moned se al n relaie direct cu *olumul tran)aciilor pe
care a-enii economici doresc s le ac +acestea sunt cu at4t mai numeroase cu c4t
*enitul a-re-at este mai mare 2i in*ers, 2i ntr-o relaie in*ers cu rata nominal a
dob4n)ii +atunci c4nd rata nominal a dob4n)ii cre2te. a-enii economici sunt ncura3a
F
s ac economii nu s ac c7eltuieli,. Folosind relaia lui Fisc7er. rata nominal a
dob4n)ii se descompune n rata real a dob4n)ii 2i inlaia a2teptat"
e
i r = + .
$ 1 2
+ ,
' e
+ l l & l r = + + +E,
Observaie: de ce cererea de moned depinde de rata nominal a dob4n)ii 2i nu de rata
real a dob4n)iiK
On cele ce urmea). pentru simplitate. *om considera rata a2teptat a inlaiei e-al cu
)ero.
La ec7ilibru. cererea a-re-at de moned este e-al cu oerta a-re-at de moned"
$ 1 2
-
M
l l & l r
,
= + +1$,.
8earan34nd relaia de mai sus se obine ecuaia )M. o relaie po)iti* ntre PI0 2i rata
real a dob4n)ii"
$ 1
2 2 2
1 l l M
r &
l l l ,
= +
+11,
"omentariu:
6cuaia cererii a-re-ate de moned descris de relaia +1$, este deri*at din teoria
cantitati* a banilor care lea- masa monetar. *ite)a de circulaie a banilor. preurile 2i
*olumul bunurilor 2i ser*iciilor tran)acionate astel"
1 M
M v , & &
, v
= =
Prespun4nd *ite)a de circulaie a banilor constant re)ult relaia"
1
M
l &
,
= . adic prima
parte a relaiei +1$,.
". ,c$ilibrul simultan %e %iaa bunurilor -i a sericiilor
<ombin4nd relaiile +#, 2i +1$, se obine un sistem de 2 ecuaii cu 2 necunoscute" & 2i r.
Onlocuim rata real a dob4n)ii din ecuaia +11, n ecuaia +#, 2i obinem ni*elul PI0 de
ec7ilibru"
E
$
$ $ $ $ $
R 1 2
1
2
+ ,
1 +1 ,
f
l * M
( cT G ! E n& a b ) *
l l ,
&
l
c t * m
l

+ + + + + + +
=
+ +
+12,
unde cu R *om nota *alorile de ec7ilibru.
Folosind notaia"
1
2
1
1 +1 ,
not
-
l
c t * m
l

=
+ +
punctul de ec7ilibru se scrie"
R $
$ $ $ $ $
1 2
+ ,
f
l * M
& - ( cT G ! E n& a b ) *
l l ,


= + + + + + + +


+13,
8ata dob4n)ii de ec7ilibru se determin nlocuind PI0 de ec7ilibru n relaia +11,"
R R $ 1
2 2 2
1 l l M
r &
l l l ,
= +
+14,
.eterminarea nielului economiilor /n cadrul modelului IS-)M. #sigurarea
ec$ilibrului general.
=ospodriile olosesc *enitul a-re-at disponibil +N-;, pentru consum iar surplusul l
economisesc deci"
& T ( S & ( T S - = + = + + +12,
unde S este *aloarea economiilor. Pe de alt parte. combin4nd relaiile +1, 2i +12,
obinem"
< = I 6 H < S ; + + + - = + + S
! S T G ) E = + - + -
sau
{ {
$
balanta comerciala deficit bu*etar
G T ! S E ) + + =
1$
In*estiiile reali)ate n economie sunt inanate ie din economii pri*ate +S,. ie din
economii ale sectorului public +dac $ T G - > adic statul nre-istrea) un surplus
bu-etar, sau din economiile reali)ate de a-eni economici strini + $ ) E - > adic se
nre-istrea) un deicit comercial,.
Observaie: de ce e&istena unui deicit comercial presupune o inanare a economiei
e&terne de ctre a-eni economici e&terniK
Politicile economice /n cadrul modelului IS-)M
#. Politica bugetar! -i fiscal! I statul poate inluena economia prin modiicarea
consumului public +=, sau a ta&elor +;
$
.t,.
Q politic bu-etarCiscal e0%ansionist! presupune cre2terea consumului public.
respecti* reducerea ta&elor. <re2terea consumului public duce la ma3orarea cererii
a-re-ate de bunuri 2i ser*icii 2i. ca urmare. a PI0 +*e)i ecuaia +1,,. Similar. o reducere a
ta&elor *a duce la cre2terea *enitului disponibil 2i deci la ma3orarea cererii a-re-ate n
economie. <re2terea PI0 *a antrena o cerere mai mare de importuri 2i o deteriorare a
balanei comerciale. Q cre2tere a PI0 *a duce la cre2terea cererii de bani pentru reali)area
de tran)acii n economie 2i. n consecin. la o cre2tere a ratei dob4n)ii +*e)i ecuaia
+11,,. >esi-ur. msura de politic bu-etarCiscal e&pansionist duce 2i la cre2terea
deicitului bu-etar.
Q politic bu-etarCiscal restricti! presupune reducerea consumului public. respecti*
cre2terea ta&elor 2i are eecte opuse politicii bu-etare e&pansioniste.
S anali)m eectele politicii bu-etareCiscale e&pansioniste 2i s considerm o
modiicare a c7eltuielilor -u*ernamentale de $ G > . /2a cum reiese din ormula PI0-
ului de ec7ilibru +12,. o modiicare a c7eltuielilor -u*ernamentale de G are ca eect o
modiicare a PI0 real de $ & - G = > . On conclu)ie. o cre2tere a consumului public
duce la o cre2tere a PI0. On ceea ce pri*e2te rata dob4n)ii. din ormula +14, re)ult
1 1
2 2
$
l l
r & - G
l l
= = >
o cre2tere a ratei dob4n)ii.
B. Politica monetar! I banca central acionea) prin modiicarea ba)ei monetare.
11
Qerta a-re-at de moned din modelul IS-LM este repre)entat de masa monetar n
sens lar- +a-re-atul
3
M
, real. 0anca central nu poate controla direct masa monetar n
sens lar-. dar poate inluena ba)a monetar +
$
M
,. Ontre modiicrile ba)ei monetare 2i
cele ale masei monetare e&ist o relaie liniar direct dat de multiplicatorul ba)ei
monetare +m,"
3 $
M m M =
Q politic monetar e0%ansionist! presupune cre2terea ba)ei monetare I prin eectul de
multiplicare aceast msur antrenea) o cre2tere a masei monetare 2i. deci. a oertei de
moned. <re2terea oertei de moned duce la scderea ratei dob4n)ii +*e)i relaia +11,,.
iar scderea ratei dob4n)ii are ca eect cre2terea PI0 +*e)i relaia +F,,.
Q politic monetar restricti! presupune reducerea ba)ei monetare I are eecte opuse
politicii monetare e&pansioniste.
1bseraie: <e modiic bancile centrale n pre)ent pentru a implementa msurile de
politic monetar. rata dob4n)ii sau ba)a monetarK
S anali)m eectele politicii monetare e&pansioniste 2i s considerm o modiicare a
c7eltuielilor -u*ernamentale de $
M
,
> . /2a cum reiese din ormula PI0-ului de
ec7ilibru +12,. o modiicare a masei monetare de
M
,
are ca eect o modiicare a PI0
real de
2
$
* M
& -
l ,
= >
. On conclu)ie. o cre2tere a masei monetare reale duce la o
cre2tere a PI0. On ceea ce pri*e2te rata dob4n)ii. din ormula +14, re)ult
1 1
2 2 2 2
1 1
1
l l *- M M
r &
l l , l l ,

= =


deci semnul lui r depinde de semnul
parante)ei
1
2
1
l *-
l. On -eneral. modelul este calibrat astel nc4t
1
2
1 $
l *-
l

<


. deci o
cre2tere a masei monetare reale duce la scderea ratei dob4n)ii.
12
13
Marea .e%resie (2reat de%ression) e0%licat! %rin modelul IS-)M
Sursa" Man@i9
Marea >epresie +1E2E-1E33, s-a maniestat prin reducerea semniicati* a PI0 real
+scdere economic, 2i ma3orarea ratei 2oma3ului +p4n la *alori de peste 2G%T, pe ondul
reducerii consumului 2i a in*estiiilor. 8educerea cererii a-re-ate a condus la scderea
preurilor. Literatura de specialitate propune mai multe moti*e care ar i dus +separat sau
prin compunere, la Marea >epresie"
- cra7-ul bursier nre-istrat n 1E2E I preurile aciunilor au sc)ut cu apro&. 3M% n
trei )ile - reducerea a*erii consumatorilor +apro&imat n modelul IS-LM prin
consumul autonom, a a*ut drept consecin scderea consumului
- boom-ul imobiliar din anii 1E2$ a condus la o de)*oltare puternic a in*estiiilor
n construcii. Saturarea pieei imobiliare +posibil 2i pe ondul scderii numrului
de imi-rani, a a*ut drept consecin reducerea in*estiiilor n acest sector
- delaia I a condus la ma3orarea ratelor reale ale dob4n)ii 2i deci la scderea
in*estiiilor. ;otu2i. delaia are 2i un eect stabili)ator prin ma3orarea *eniturilor
reale ale -ospodriilor.
14
- rspunsul necorespun)tor al politicii monetare I n timpul cri)ei. politica
monetar nu a a*ut caracterul stimulati* necesar +se obser* o scdere a masei
monetare reale n 1E32 2i 1E33,
- rspunsul necorespun)tor al politicii iscale I n timpul cri)ei. -u*ernul a ost
preocupat cu ec7ilibrarea deicitului bu-etar. cresc4nd un numr de ta&e n 1E32.
#%licaii
1. Se consider urmtorul model IS-LM"
( )
$ $ 1 2
5 5 5
'
& ( G ! ( ( c & T ! ! & *r + l & l r = + + = + = + =
Se 2tie c"
$
$
4$$. $.2G. 3$$. $.2G. 1G$$. M$$. 4$$. C 3$$$. ( c ! * G T M , = = = = = = = =
1 2
2. 12$$$ l l = =
a, >eterminai al-ebric 2i numeric relaiile IS 2i LM. precum 2i punctul de ec7ilibru
( )
R R
. & r
.
b, >eterminai consumul. in*estiiile 2i economiile la ec7ilibru.
c, Masa monetar real cre2te la 432$. >eterminai N. r. < 2i I de ec7ilibru 2i
e&plicai consecinele acestei politici monetare e&pansionite.
d, <7eltuielile -u*ernamentale cresc la F4$. >eterminai N. r. < 2i I de ec7ilibru 2i
e&plicai consecinele acestei politici iscale e&pansionite.
e, Presupunem c rata inlaiei este $. 0anca central *rea s stimule)e economia
cresc4nd masa monetar cu 2$$$ u.m. <e se ntampl cu rata nominal a
dob4n)iiK 6&plicai.
, Su-erai un mi& de politic economic care s creasc PI0-ul de ec7ilibru cu 2%
ls4nd rata doban)ii nemodiicat.
-, Su-erai un mi& de politic economic care s ec7ilibre)e soldul bu-etar r a
aecta PI0-ul. <e se ntampl cu rata doban)ii 2i cu in*estiiileK
2. Q economie este descris de urmtoarele ecuaii"
( )
r l & l
,
M
m& ) ) r * ! ! T & c ( ( ) E G ! ( &
o
2 1
$ $
. . .
=
+ = = + = + + + =
Ptiind c"
1G
2F$ . 4G$
. 2$$ . G$ . #G . 22F . 3$$ . 3$ . 1F3 . 2 . $ . 22 . $ . F . $ . 1
$ $ $ $ 2 1
= = =
= = = = = = = = = =
M T G
! ( * E ) l l m c p
se cere"
a, >eterminai punctul de ec7ilibru ( )
R R
. r & .
b, >eterminai *aloarea de ec7ilibru a economiilor.
c, 0anca <entral a acestei ri practic o politic monetar e&pansionist.
modiic4nd ba)a monetar cu 2 um. Ptiind c rata re)er*elor minime obli-atorii este
2$%. iar raportul numerar-depo)ite este $.4. determinai impactul aceste msuri asupra
output-ului 2i ratei dob4n)ii de ec7ilibru.
d, Stabilii ce msur de politic bu-etar ar conduce la acelea2i eect asupra
outputului. >eterminai impactul acestei msuri asupra deicitului bu-etar.
e, Stabilii ce msur de politic iscal ar conduce la acelea2i eect asupra
outputului. >eterminai impactul acestei msuri asupra deicitului bu-etar. <um
apreciai eicacitatea celor trei tipuri de politic economicK
, >eterminai sen)iti*itatea in*estiiilor n raport cu masa monetar real.
c7eltuielile -u*ernamentale 2i ta&ele.
3. 6conomia unei ri este descris de urmtorul model IS-LM"
1 2
5 + ,5 5
5 5 5
5 . . .
f
f
& ( ! G .) ( c & T ! & * r
.) E ) E n& ) m&
M M
l & l r T G & e/o*ene
, ,
= + + + = =
= = =
=
(nde N repre)int producia a-re-at intern +PI0 intern,.
f
&
PI0 e&tern. < consumul
pri*at. = consumul -u*ernamental. ; ta&ele. I in*estiiile. r rata de dob4nd. 6 e&portul.
H importul.
M
,
oerta real de moned.
a, S se deduc e&presia de ec7ilibru pentru PI0 +N,. rata de dob4nd +r, 2i economii +S,
n uncie de parametrii modelului 2i de *ariabilele e&o-ene.
S se calcule)e numeric *alorile n ca)ul n care"

1 2
$.F25 $. 35 M$5 $. 4G5 $. 35 1$$5 GG5 MF. G5 1$F. 45
M$.$$$5 $. $$24
f
M
c * m l l T G
,
& n
= = = = = = = = =
= =
1M
b, /rtai n ce proporie sunt inanate in*estiiile din economii pri*ate. publice respecti*
din surse e&terne.
c, Se consider un 2oc ne-ati* n PI0 e&tern $
f
& < . S se calcule)e impactul acestui
2oc e&tern asupra PI0 intern. asupra ratei de dob4nd 2i asupra contului curent. S se dea
e&emplu de msur de politic iscal sau monetar care s atenue)e sau s anule)e
eectele 2ocului e&tern asupra PI0. S se preci)e)e instrumentul utili)at. mrimea 2i
sensul modiicrii acestuia.
4. 6conomia real este descris de urmtoarele ecuaii"
( )
t& T ) E (( S ! (0
&
'
d T G ' r l & l
,
M
m& ) ) r * ! ! t& T T & c ( ( ) E G ! ( &
o
= = = = = =
+ = = = + = + + + =
. . . . .
. . . .
2 1
$ $
Se cunoa2te"
3$$ 3G$ G$
23$ #$ % G #G . 22F 1F3 2 . $ 22 . $ %. 41 . 31 %. F$ . 1
$
$ $ 2 1
= = =
= = = = = = = = = =
M E )
! ( d * l l m t c p
a, s se calcule)e N. r. =. ;. <. I. S. /rtai n ce proporie sunt inanate in*estiiile din
economii pri*ate. publice respecti* din surse e&terne.
b, s se calcule)e cu c4t trebuie s creasc oerta nominal de moned
M
astel nc4t
*olumul in*estiiilor s creasc cu 2G% a de cel de la punctul a,. Se 2tie c noul indice
al preurilor este pJ1.1.
c, ncrederea in*estitorilor scade. determin4nd modiicarea lui
$
!
cu 3$ de u.m. <um se
modiic PI0-ul 2i rata dob4n)ii. precum 2i in*estiiile de ec7ilibruK <e msur de
politic iscalCbu-etar poate i aplicat pentru a readuce in*estiiile la ni*elul iniialK
1#