Sunteți pe pagina 1din 1

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie
Mircea Boulescu, Marcel Ghi, Valeric Mare - Fundamentele auditului", Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, !!"
Munteanu V#, Munteanu M#, $uca %t# - &ontrol i audit 'inanciar-conta(il, Editura
%)l*i, Bucureti,!!!
Mircea Boulescu, Mircea Ghi, Valeric Mare - &ontrolul 'iscal i auditul 'inanciar
- 'iscal, Editura &E&&+,, Bucureti, !!-
Greceanu V# - Practica auditului la instituiile .u(lice i legislaia util", Editura
%ocietatea +de*rul" %#+#, Bucureti !!!
/rdonana Gu*ernului nr# ""01"000 de modi'icare a 2egii nr# -!1"00" .ri*ind
organi3area i 'uncionarea auditului 'inanciar, Monitorul /'icial al ,om4niei, Partea 5, nr#
6-! din -" august "000
/rdonana Gu*ernului nr# ""01"000 de modi'icare a 2egii nr# -!1"00" .ri*ind
organi3area i 'uncionarea auditului 'inanciar, Monitorul /'icial al ,om4niei, Partea 5, nr#
6-! din -" august "000
/rdinul Ministrului Finanelor nr# -- .ri*ind a.ro(area 7ormelor metodologice
generale .entru organi3area i 'uncionarea auditului intern 8n (a3a .re*ederilor /#G# nr#
""01"000 .ri*ind auditul intern i controlul 'inanciar .re*enti*, .u(licat 8n Monitorul /'icial
nr# 091 !- martie !!!
2egea nr# 9:1!! .ri*ind auditul .u(lic intern, art# -, aliniatul , .u(licat 8n
Monitorul /'icial al ,om4niei nr# 0;-1#!!
Pagina 1 din 1