Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins
CAPITOLUL I
NOIUNI DE BAZ PRIVIND
AUDITUL INTERN
1.1 Conceptul privin !uitul intern
1." O#iectivele $i !ri! e !plic!#ilit!te ! !uitului intern
1.% Cl!&i'ic!re! !uitului
1.( )'er!* !tri#u+iile $i tipurile e !uit intern
1., )'er!* !tri#u+iile $i tipurile e control intern
CAPITOLUL II
-ETODOLO.IA DE E/ERCITARE A AUDITULUI INTERN
0N IN)TITUIILE PUBLICE
".1. -etoe pro'e&ion!le e lucru
".". Nor1ele unitului intern
".% Atri#u+iile co1p!rti1entului e !uit intern
".(. Nor1e 2ener!le e co1port!1ent !l !uitorilor interni
CAPITOLUL III
PROCEDEE 3I TE4NICI DE AUDIT INTERN LA IN)TITUIILE PUBLICE
%.1. C!r!cteri&ticile oper!+iunilor veri'ic!te e !uitul intern
%.". Te5nici $i proceuri e !uit intern
CAPITOLUL IV
Pagina 1 din 2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1.1.1 OR.ANIZAREA 3I DE)63URAREA
1.1." PLANULUI DE AUDIT INTERN
(.1. Or2!ni7!re! &tructurilor e !uit intern l! nivelul oron!torilor princip!li e
creite
(.". Or2!ni7!re! &tructurilor e !uit intern l! nivel centr!l
(.%. Or2!ni7!re! &tructurilor e !uit intern l! nivelul in&titu+iilor pu#lice cu 1!i pu+in
e ", e po&turi 8n &c5e1! e per&on!l
(.(. Pl!nul !uitului intern
(.,. Tr9&9turile $i principiile 2ener!le !le pl!nului e !uit intern
(.:. De&'9$ur!re! pl!nului e !uit intern
(.;. Principii c!re &t!u I! #!7! re!li79rii certi'ic9rii
CAPITOLUL V
)TUDIU DE CAZ
PRIVIND E/ERCITAREA AUDITULUI INTERN 3I A CONTROLULUI
6INANCIAR PREVENTIV LA CON)ILIUL LOCAL AL ORA3ULUI ROVINARI
< =UDEUL .OR=
RAPORT DE AUDIT
PRIVIND ACTIVITATEA )ERVICIULUI 6INANCIAR < CONTABIL
CONCLUZII
Bi#lio2r!'ie
Pagina 2 din 2