Sunteți pe pagina 1din 1

I.

MINISTERUL JUSTIIEI

II.

III.

CERERECOMAND
ELIBERARE ACTE

OFICIUL NAIONAL AL
REGISTRULUI COMERULUI
/
OFICIUL REGISTRULUI
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL

Formular nr. 9
Nr. intrare: ............................................
Data : ....................................................

.....................
IV.
1. Solicitant ......................................................................................................................................................................................
(denumire firm, numr de ordine n registrul comerului sau cod unic de nregistrare / nume, prenume)

cu sediul/domiciliul n .................................... str. ........................................................ nr. ....... bl. ....... sc. .... etaj ..... ap. .
jude/sector .................................. telefon ........................... fax ........................... e-mail ............................................................
prin ........................................................................................................................... n calitate de ................................................
conform ...................................................................................................................... cu domiciliul n ..........................................
str. .................................................................. nr. ........ bl. .......... sc. ... etaj ..... ap. .. jude/sector .................................. .
2. pentru firma: ...........................................................................................................................................................................
avnd numr de ordine n registrul comerului .................................... cod unic de nregistrare .................................................
n temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit:
3. Obiectul cererii:
3.1. Certificat constatator pentru:

FEADR fonduri IMM

licitaie banc
CAS ...........................

obinere viz leasing notariat


altele : ...................................................................
(1)

Tipurile de date cuprinse n certificat(1): date de identificare durata de funcionare declarat activitatea principal
activiti secundare capital social asociai / acionari administratori / persoane mputernicite cenzori
auditori subuniti / alte sedii secundare mrci, brevete activiti autorizate alte date: .......................................

3.2. Certificat constatator privind procedura insolvenei

3.3. Certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidrii, conform
art. 235 din Legea nr. 31/1990
3.4. Extras de registru privind starea firmei, conform Legii nr. 359/2004
3.5. Extras de registru cu obiectul de activitate actualizat, conform HG nr. 322/2008
3.6. Copii certificate:

dosar complet actele: ............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
4. Solicit menionarea n certificatul constatator a datelor de identificare ale (2) ................................................................
.........................................................................................................................................................................................................;
n dovedirea interesului anexez urmtoarele documente(3): ..................................................................................................... .
5. Numr exemplare solicitate: .......... 6. Formulare rspuns n: limba romn limba englez
V. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare(4):
1. Nume i prenume: ................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. .............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... jude/sector.................................................................
cod potal............... telefon ..................................... fax ..................................... e-mail ........................................................ .
3. Solicit comunicarea prin: pot e-mail biroul eliberri, la sediul instituiei
VI. Am luat la cunotin c eliberarea documentelor se realizeaz cu respectarea dispoziiilor legale referitoare la protecia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date.
Data: ....................................
VII. Termen .....................................................................
ntocmit .........................................................................
Verificat ........................................................................

Semntura ..................................
Confirmare primire .....................................................
Data ieirii ..............................................................

Not :
(1) Se va preciza scopul i se vor marca tipurile de date pe care le va conine certificatul;
(2) Se va completa cu numele i prenumele persoanei(lor) pentru care se solicit date suplimentare;
(3) Se va preciza documentul din care rezult interesul pentru menionarea n certificatul constatator a datelor de identificare aferente
persoanei(lor) specificate;
(4) Rubricile din caset se completeaz numai n cazul n care persoana difer de solicitantul cererii.
cod: 11-10-186