Sunteți pe pagina 1din 3

Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.

263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice.
Lege nr. 380/2013


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 30 decembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 55 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul
cuprins:
"a^1) conform tabelului nr. 1^1, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupa I
de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu exceptia celor realizate in
activitatile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt incadrate in conditii speciale;
Tabelul nr. 1^1

Stagiul de cotizare realizat in Reducerea varstei standard de pensionare cu:
grupa I de munca Ani Luni
(ani impliniti)
6 3 -
7 3 6
8 4 -
9 4 6
10 5 -
11 5 6
12 6 -
13 6 6
14 7 -
15 7 6
16 8 -
17 8 6
18 9 -
19 9 6
20 10 -
21 10 6
22 11 -
23 11 6
24 12 -
25 12 6
26 de ani si peste 13 -2. La articolul 158, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 158
(1) Perioadele de vechime in munca realizate in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie
2001 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor de
pensionare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.
76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor
oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament
balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa
Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei
pasagerilor
Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art.
42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unit
HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la
Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si
Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie
2011
Legea 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala. Lege nr. 241/2013
OUG 78/2013 pentru completarea OUG 93/2012 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Ordonanta
de urgenta nr. 78/2013
Legea 217/2013 privind aprobarea OUG 107/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr.
217/2013
Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare
HG 110/2013 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament
balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat si administrat de Casa
Nationala de Pensii Publice
Legea 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice. Lege nr. 37/2013
OUG 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de urgenta 1/2013
Ordin nr. 492/914/2012 privind stabilirea metodologiei de aplicare a
prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
OUG 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de
asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta 17/2012
OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul
asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice. Ordonanta de urgenta
nr. 15/2012
Hotararea 6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea si
completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la
fondurile de pensii administrate privat
Legea 36/2012 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor
regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente
de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere. Lege nr.
36/2012
G 150/2012 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament
balnear pentru anul 2012, prin sistemul organizat si administrat de Casa
Nationala de Pensii Publice
HG 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca
in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010
Noul Cod penal
adnotat
Voicu Puscasu
COMANDA
ACUM


Cautare legislatie:


privind sistemul unitar de pensii publice. Hotararea nr. 1284/2011
OUG 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul
politistului. Ordonanta de urgenta 107/2011
Ordinul 1252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG 30/2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

S-ar putea să vă placă și