Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE CERCETARE

Tema 26: Investiga i cauzele i efectele stresului profesional la nivelul angaa ilor!
realiz"n# o cercetare $n ca#rul unei organiza ii rom"ne ti%
&% 'otivarea alegerii temei i ustificarea importan ei pentru cercetare%
n literatura de specialitate dou concepte principale i disput domaniul ncrcrii n sarcin:
stresul i solicitarea. Exist numeroase studii dedicate stresului la munc, a a cum sunt la fel de
numeroase studiile dedicate solicitrii. Uneori, autorii nu fac o distinct ie clar ntre aceste dou
no iuni, alteori adopt una dintre ele spernd s o ignore pe cealalt (M. Popa, 2!, p. 2"2#.
$tresul este o reac ie psi%ologic la solicitrile inerente ale factorilor de stres care are
poten ialul de a face o persoan s se simt tensionat i anxioas, pentru c nu se simte n stare s fac
fa acestor solicitri. $tresul nu este intrinsec ru. &o i oamenii au ne'oie de un anume ni'el de
simulare din partea mediului i ni'ele moderate de stres pot ndeplini aceast func ie. (e fapt ar ridica
semne de fapt ar ridica semne de ntre)are acurate ea percep iei cui'a care nu a trit niciodat starea de
tensiune. $tresul de'ine o pro)lem dac duce la ni'ele foarte nalte de tensiune i anxietate (*. +o%ns,
,--!, p. ."/#.
0actorii de stres sunt e'enimente sau condi ii de mediu care au poten ialul de a induce stres.
Exist situa ii care s1ar do'edi stresante pentru oricine. $e includ aici lucruri ca frigul i cldura cu
'alori extreme, i2olarea, oamenii ostili din 3ur. Mai interesant este c fiecare personalitate determin
msura n care agen ii poten iali de stres de'in reali i induc de fapt stresul (*. +o%ns, ,--!, p. .".#.
$tresul repre2int un aspect normal i necesar al 'ie ii, aspect d ecare omul nu poate scpa.
$tresul poate genera un disconfort temporar, i de asemenea, poate induce consecin e pe termen lung.
n timp ce prea mult stres poate altera att starea de sntate a unui indi'id, ct i )unstarea acestuia,
totu i un anumit 'olum de stres este necesar pentru supra'ie uire. $tresul se poate concreti2a n
diminuarea normalit ii func iilor sau c%iar n apari ia )olilor, dar poate a3uta persoana aflat n pericol
prin a3ustarea mecanismelor de coping (4. 5eac u, 26#.
,
2% Rela ia #intre cauzele i efectele stresului profesional% Analiza literaturii #e
specialitate%
$tresul poate fi generat de ctre o di'ersitate de situa ii sau e'enimente, de la modificarea
comportamentului, a o)iceiurilor de somn sau de %rnire, pn la decesul partenerului de cstorie, a
prin ilor sau a copiilor. 7olumul de stres indus de ace ti stresori depinde nu doar de percep ia
indi'idului, ci i de factori precum tipul de stresori, intensitatea i durata acestora.
$tresul este o stare a organismului care re2ult din interac iunea, confruntarea unic sau
repetat a indi'idului cu situa ia. 8 situa ie poate fi stresant pentru ma3oritatea oamenilor, dar ea
poate s nu fie e'aluat i trit n acela i mod de o persoana sau alta. Unii indi'i2i sunt capa)ili s se
adapte2e mai eficient, iar al ii nu se adaptea2 la fel de )ine, iar acest aspect are ca re2ultat nu numai o
sla) performan sau o producti'itate redus, ci i m)oln'irea. 9nga3a ii care au foarte mult de
lucru sau multe responsa)ilit i, nu numai c1 i reali2ea2 sarcinile ntr1un mod inadec'at, dar se pot
c%iar im)oln'ii (4. 5eac u, 26#.
:eac iile la stres sunt consecin ele comportamentale, psi%ologice i fi2iologice ale stresului.
Unele dintre ele sunt n fond rspunsuri pasi'e, asupra crora indi'idul are prea pu in control direct,
cum ar fi cre terea tensiunii sanguine. 9desea reac iile utile ale indi'i2ilor n tratarea episoadelor de
stres pot fi foarte costisitoare pentru organi2a ii (*. +o%ns, ,--!, p. ."/#.
$tresul poate a'ea efecte att po2iti'e ct i negati'e. $tresul po2iti' este cel care ac ionea2 ca
factor energi2ant, a3utnd persoana s a)orde2e situa iile ca pe ni te pro'ocri, ntr1un mod mult mai
eficient. n ca2ul stresului negati' organismul supramo)ili2at refu2 s re'in la starea normal,
indi'idul fiind ner'os, gata de reac ie, are tensiunea arterial crescut i musculatura ncordat (4.
5eac u, 26#.
:ela ia dintre cau2ele i efectele stresului profesional este n strns legtur, a'nd n 'edere
exemplele de mai sus, deoarece depinde n special de ce se declan ea2 aceast stare de stres, pentru a
o)ser'a dac consecin ele sale sunt po2iti'e sau negati'e i n ce msur afactea2 indi'idul, sau
anga3atorul n acest ca2.
(% )*iective i ipoteze ale cercet+rii%
2
8)iecti'ul principal al studiului de fa este anali2a rela iei dintre cau2ele i efectele stresului
profesional la ni'elul anga3a ilor din cadrul unei organi2a ii romne ti, i anume o unitate militar.
Urmea2 s fie e'aluate cau2ele, ni'elul i efectele stresului n cadrul unei unit i militare, institu ie de
stat.
Pornind de la ipote2 c exist o legtur strns ntre ceea ce produce o situa ie stresant i
ntre urmrile acesteia la ni'elul anga3a iilor unei institu ii mai mult sau mai pu in stresante, se 'a
concreti2a dac consecin ele po2iti'e;negati'e au cau2e de acela i ni'el, mai ales cnd este 'or)a de o
organi2a ie cu o asemenea notorietate precum institu ia militar.
,% 'eto#ologia i #esign-ul cercet+rii%
$tudiul se 'a desf ura n cadrul unei unit i militare, una dintre cele mai importante institu ii
ale statului. Primele forme de aprare na ional s1au de2'oltat nc din cele mai 'ec%i timpuri, dar
<U.M. --,= datea2 din anul ,--!, e'olund din ce n ce mai mult n pregtirea personalului pentru
aprarea na ional n orice moment. n cadrul acestei institu ii, numrul anga3a ilor este destul de
mare, cu personal de sex masculin n cea mai mare parte, dar i de sex feminin, cu 'rste cuprinse ntre
2.16/ ani.
n ceea ce pri'e te 'ec%imea anga3a ilor, aceasta depinde de gradul i func ia fiecruia, fr s
a'em n discu ie solda ii a)ia ie i i de pe )ncile colii Militare. $tudiul 'a fi reali2at cu personalul
militar format din: ofi eri, su)ofi eri, mai tri militari i militari anga3a i pe )a2 de contract, cu o
'ec%ime medie de minimum " ani n actualul loc de munc. n acest fel 'or lua parte la studiu ,
anga3a i.
:eali2area studiului se 'a face n primul rnd prin construirea unei scale cu 2, de itemi ce 'a
e'alua cau2ele stresului profesional la ni'elul anga3a ilor, ce 'i2ea2 " dimensiuni ale acestuia. n acest
fel se poate spune c prima dimensiune 'a con ine itemi precum: <7 este team de i2)ucnirea unui
r2)oi>=, cea de1a doua dimensiune: <4onsidera i c sunte i pregtit fi2ic i psi%ic pentru a participa la
o lupt>=, iar cea de1a treia dimensiune: <4rede i c acti'it ile de la ser'iciu ' afectea2 'ia a
personal>=.
9 doua scal are n 'edere e'iden iarea efectelor stresului profesional, fiind format din 2, de
itemi, ce 'i2ea2 alte trei dimensiuni la fel de importante. Prima dimensiune 'a con ine ntre)ri
precum: <4e moment '1a marcat cariera militar>=, a doua dimensiune: <Presiunea arterial se
ncadrea2 n limite normale>=, iar cea de1a treia dimensiune: <7 ndruma i copiii ctre o carier
militar>=.
"
9'nd n 'edere c toate aceste informa ii sunt su)iecti'e, s1a decis introducerea unor ntre)ri
suplimentare pe parcursul c%estionarelor, fr s fie afectat n 'reun fel interpretarea celor dou scale
mai sus men ionate, 'enind n spri3inul conturrii unor informa ii semnificati'e. &oate ntre)ri
suplimentare 'or a3uta inclusi' la indicarea ni'elului de stres din cadrul unei asemenea institu ii, fiind
cunoscut ca una dintre cela mai stresante. ntre)rile 'or fi: <:ela ia ef1su)ordona i se desf oar n
limite normale>=, <$unt dispus s apr ara din care fac parte c%iar cu pre ul 'ie ii mele> =, <$alariul
primit ec%i'alea2 munca depus>=, <n ce msur este recompensat efortul depus>=, <Pentru ce
)eneficii a i pleca pe cmpul de lupt>=, <Mediul de desf urare al acti'it ii este unul prielnic>=
4%estionarele urmea2 s fie aplicate de ctre persoane instruite pe e antionul selectat de ,
persoane, ntr1un timp prielnic, oferind confiden ialitatea tuturor informa iilor o) inute, dar i
personalului c%estionat.
.% Rezultate estimate%
(up ce c%estionarea a luat sfr it se face interpretarea datelor o) inute, pentru a o)ser'a dac
acestea coincid cu a teptrile ini iale. 4onsiderm c 'om descoperi un grad ridicat de stres n cadrul
acestei organi2a ii, deoarece sunt numero i factori care influen ea2 sta)ilitatea profesionl a unui
militar acti'. (orim s mai o)ser'm pn unde pot a3unge cau2ele stresului, dar i n ce msur
acestea afectea2 'ia a personal a militarului.
5e a teptm ca rela ia dintre cau2e i efecte s rmn ntr1o legtur la fel de strns, pentru a
confirma ideile ini iale, dar i pentru a 'edea n ce msur este afectat de stres un anga3at care tre)uie
s dea do'ad de ra ionalism i integritate n toate acti'it ile ntreprinse, a'nd n 'edere c trece prin
teste psi%ologice periodic. (e asemenea estimm i faptul c anumite calit i ale anga3atorului 'or fi
influen ate ntr1o mare msur de pro)lemele ce au la )a2 stresul profesional.
.
/i*liografie:
,. *ar?, +o%ns, <4omportament organi2a ional=, (pp. ."/1..-#, @ucure ti, Editura
Economic, ,--!A
2. Mielu, Blate, <&ratat de psi%ologie organi2a ional1managerial=, (pp. .C.1.C6#,
@ucure ti, Polirom, 2.A
". Marian, Popa, <Dntroducere n psi%logia muncii=, (pp. 2"212""#, Da i, Polirom, 2!A
.. Marian, Preda, <4omportament organi2a ional=, (pp. ,.C1,/#, Da i, Polirom, 26A
/. (umitru, Daco), (iana, 4ismaru, <Dntroducere n teoria organi2a iilor=, @ucure ti,
4omunicare.ro, 2,A
6. Petre, (u u, <4omportamentul militarilor n termen=, @ucure ti, Uni'ersitatea
5a ional de 9prare, 2,.
/