Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie
1.Capot Anioara Bazele Contabilitii Editura OMNIA UNI S.A.S.T. Brao!
1""#
$. %arie &aile' E(ilian %ri)ut' Contantin *orbne+u' %r. &aile ,tru' %rd.
Aritita -otila Manualul E.pertului Contabil i al Contabilului Autorizat ediia a &/a
a+tualizat Editura A*O-A $000
1. Epuran Mi)ail '&aleria Bbi Bazele +ontabilitii Editura %e &et' Ti(ioara
1""2
3. 4elea5 Ni+ulae' Ion Iona+u Contabilitate 6inan+iar !ol. I Editura E+ono(i+'
Bu+ureti 1""1
7. 4elea5 Ni+ulae' Ion Iona+u Tratat de +ontabilitate 6inan+iar !ol. I Editura
E+ono(i+' Bu+ureti / 1""#
8. 4elea5 Ni+ulae' Ion Iona+u Contabilitate 6inan+iar !ol. II Editura
E+ono(i+' Bu+ureti 1""1
2. 4elea5 Ni+ulae' Ion Iona+u Tratat de +ontabilitate 6inan+iar !ol. II Editura
E+ono(i+' Bu+ureti 1""#
#. I6ne+u Aurel *)id pra+ti+ de analiz e+ono(i+o/6ina+iar Editura Tribuna
E+ono(i+' Bu+ureti 1"""
". ,9ntea Ia+ob ,etru i +ole+ti!ul Contabilitatea 6inan+iar a a5enilor e+ono(i+i
din -o(9nia Editura IntelCredo' %e!a 1""7
Pagina 1 din 2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
10. -obu &aile' Ni+olae *eor5e+u Analiza e+ono(i+o/6inan+iar Editura
OMNIA UNI S.A.S.T. S.-.:.' Brao! / $000
11. Tala+)ir *)eor5)e' *)eor5)e Ne5oe+u Contabilitatea pe ;neleul tuturor
Editura A:: B' Bu+ureti 1""#
1$. Miniterul 4inanelor Site(ul +ontabil al a5enilor e+ono(i+i Editura
E+ono(i+' Bu+ureti 1""3
A+te nor(ati!e
< :e5ea nr. 17=1""3 pri!ind a(ortizarea +apitalului i(obilizat ;n a+ti!e +orporale i
ne+orporale
<< :e5ea +ontabilitii nr. #$ din $3.1$.1""1' (odi6i+at i republi+at
<<< >.*. nr. "0" din $".1$.1""2 pentru aprobarea Nor(elor (etodolo5i+e de apli+are
a :e5ii nr. 17=1""3 pri!ind a(ortizarea +apitalului i(obilizat ;n a+ti!e +orporale i
ne+orporale
<<<< O.*. nr. 7=$000 pentru +o(pletarea :e5ii nr. 17=1""3 pri!ind a(ortizarea
+apitalului i(obilizat ;n a+ti!e +orporale i ne+orporale
<<<<< O.M.4. nr. 127$ din 10 (ai $007 pentru aprobarea re5ele(entrilor +ontabile
+on6or(e +u dire+ti!ele europene
Pagina 2 din 2