Sunteți pe pagina 1din 4

Pentru suflet si nadejde - brosura

CUVANT AL SFANTULUI IOAN GURA DE AUR


NO.20
TALMACIT DE
PREOTUL PROFESOR ISAIA A. NICOLESCU
CAMPULUNG MUSCEL
EDITURA ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR, SECTIE CULTURALA
BIBLIOTECA APOSTOLUL
1938
Pentru suflet i pentru ndejde
Cei cari au fapte bune, i credin !a Du"ne#eu nu au, $e a$ea"n ca trupuri!e ce!e "%arte, care
$unt &"brcate cu 'aine bune i &nfurate cu (iu!(iuri, dar n)au $i"irea bunti!%r*
+entru c ce f%!%$ e$te %"u!ui, cu fapte!e ce!e bune $ fie &"brcat i $ aiba $uf!et "%rt i
ne$i"it%r, fr de credinta* Fapte!e %are, nu $e fac &ntru nade,de de r$p!tire- Dar de .re"e ce
pe p%runcit%ru! %$tene!ii nu/! tii, pentru cine te %$teneti i te trudeti-
Caci i %a"enii &nt0iu (ri,e$c pentru .iata !%r i "ai pe ur" $%c%te$c de 'rana !%r*
Intru ace$t c'ip dar, $ cade $a a.e" intai nade,dea .ieii !ui 1ri$t%$, i ap%i $a ne 'rni" &ntru
bune!e fapte, pentru ca ceia ce nu $e 'rnete, nu p%ate $ traia$ca, aiderea i ce!a ce nu e .iu,
nu $e p%ate 'rni*
A$a c, ce!a ce !ucrea# fr de credinta $i dreptate, nu p%ate $ tria$c, caci ta!'aru! cre#0nd $)a
&ndreptat2 iar $i fara de fapte!e credinei, nu ne pute" in.rednici &"priei !ui Du"ne#eu*
Drept aceia, nu #ice c n)a" !uat .re"e $ " p%ce$c, c a" trit cu credin i !ene.indu/"
de fapte!e ce!e bune, ")a" $cpat de pedeap$*
3rturi$itu/$)a i C%rne!ie &ntru "i4!%$tenii i ru(ciuni, dar pe 1ri$t%$ nu/L cun%tea* Iar de
.re"e ce L/a .#ut pre d0n$u!, Oc'iu! ade.ru!ui, adic 3are!e 5udect%r, ce!a ce tie t%ate,
1ri$t%$, cu t%ate c bune erau fapte!e !ui, iar credin nea.0nd, pentru aceia erau "%arte*
Iar D%"nu! tri"i$e &n(er ctre e!, ca $ !aude intru fapte pe ce!a ce bine $e %$tenea i $/!
&ncunune cu credin*
Si #i$e ctre e! &n(eru!6 C%rne!ie, ru4(ciuni!e ta!e i "i!%$tenii!e ta!e $)au $uit &naintea !ui
Du"ne#eu2 tri"ite !a I%pi i c'ea" pe Si"%n, care $e c'ea" +etru i dac .a .eni &i .a $pune
cu4.inte du"ne#eeti, pentru care cu.inte te .ei p%ci i tu i t%at ca$a ta*
+entru c &nc nu a.ea "0ntuirea cu fapte!e ce!e bune, p0n ce n)au intrat !a "i,!%cu! fapte!%r
credina*
A$cu!t i % &nt0"p!are a unui fi!%$%f e!in, pe care !/a c'e"at un b%ier "are $/! %$pte#e*
7i dac a "er$ ac%!% fi!%$%fu!, .#u cu" $tr!ucea t%t pa!atu! ace!ui b%ier, c i pe ,%$,
pretutindenea, era cu aur i unde era "a$a, era &"p%d%bit cu perne de fir* Atuncea #i$e fi!%$%fu!
ctre b%ieru! ace!a6 eu nu te !aud &ntru acea$ta, cci ai &"p%d%bit ca$a ta t%at, dar aici n)ai nu"ai
%a"eni tineri c'e"ai, ci ai i btr0ni i c0nd .%r .rea $ $cuipe n)au !%c, fr nu"ai &n %bra#u/i2
cci nu"ai %bra#u! &i e$te (%!, fr de aur*
Ve#i cu" e$te %"u! ace!a, bat,%c%rit de t%i %a"enii, c0nd ce!e din afar a!e trupu!ui
&"p%d%bete, i $uf!etu! !ui nu/! .ede, fiind (%! i rnit de "u!te pcate, care "unc i pedeap$
.a pri"i*
+entru c de .a pierde cine.a bani %"eneti, .a putea iari $/i c0ti(e i $/i dea2 aiderea
ca$e, $!u(i, $au a!te "%ii de .a pierde, p%ate $a !e "ai c0ti(e, iar $uf!etu! de .a pierde, a!t $uf!et
nu .a "ai putea c0ti(a2 "car $ fii &"prat a t%at !u"ea*
7i de .ei da !u"ea t%at, nu .ei putea $ "ai r$cu"peri $uf!etu!*
Du"ne#eu a dat t%ate perec'i firii n%a$tre6 d%i %c'i, d%u urec'i, d%u "0ini, d%u pici%are, c
de $e .a bete(i % parte, cu cea!a!t $ a.e" "0n(0iere &ntru trebuina n%a$tr*
Iar $uf!etu! nu"ai unu! ne/a dat, i dac &! .%" pierde i pre ace!a, cu ce .%" tri-
Suf!etu! care $e .a pri!e$ti &ntru iubirea de ar(ini i &ntru iubirea bani!%r, nu .a putea !e$ne $ $e
i$ba.ea$c* C precu" pa$rea care $e prinde &n .er(e!e ce $e pun cu .a$c, nu "ai are $cpare,
aa e$te i iubit%ru! de ar(ini, $uf!etu! %dat c4#0nd !a necun%tina "0ntuirii !ui, nici de cu"
nu "ai p%ate .eni din necun%tint, !a cun%tin, ci u"b! rtcit pretutindenea &ntru p%fte!e ce!e
d%bit%ceti, p0n ce &ntru acea r0p a pier4#rii, .a $urpa "0ntuirea !ui*
C precu" ra"at%ru!, t.!indu/$e &n n%r%i, $e bucur, aa i $uf!etu!, &ntru acea %binuire
afund0ndu/$e, nici %dat nu cun%ate (reutatea "are a pcate!%r*
7i precu" p"0ntu! fr u"e#ea!, nici %dat nu r$are $"nturi, &ntru ace$t c'ip i &n $uf!etu!,
care nu e$te !u"inat de du"ne#eieti!e Scripturi, r%d du'%.ni4ce$c nici %dat nu r$are*
7i precu" p"0ntu!, de nu $e .a $e4"na &ntr)0n$u!, r$are iarb nef%!%$it%are, aa i $uf!etu!,
care nu $%c%tete "%artea, pururea p%ftete !ucruri $trict%are i re!e*
7i precu" fierbinea!a aduce $ete !a trup, aa u$uc pe $uf!et trufia i dintru &n!area firii .ine !a
p%fte re!e*
7i ce!a ce $e !ene.ete a curai rana cea "ic, d%b0ndete "u!te rane i pu4tre#iciuni, i pre ur"
"%arte*
A$e"enea e$te i !a $uf!ete, c cei ce nu $e $p%.ede$c de pcate!e ce!e "ici i fac &nc%ntinuu, $e
na$c pcate!e ce!e "ai "ari* 7i pentru aceia, ti"p p"0n4te$c a dat Du"ne#eu n%u aici, ca $/!
ridic" ctre cer i nu pentru trup, $ p%(%r&" i $uf!etu! !a p"0nt, i de !a p"0nt !a iad*
3are ciud8 Cu" t%i ne uit" !a !u4cruri!e ce!e trect%are i de ce!e .iit%are i .ecinice ni"eni
nu (0ndi"2 nu"ai $pre d%b0ndiri!e ce!e trupeti ne ne.%i" pururea* Iar $uf!ete!e n%a$tre !e !$"
de $e ard &ntr)% "are f%a"ete du'%.ni4cea$c2 i &n t%ate #i!e!e "ii de ruti i de rane a!e
pcate!%r pti"i" i pri"e,dii i &ntri$tri i pa(ube, i b%a!e, pentru care &n t%t c'ipu! "unci",
$ t"dui" trupu!, iar $uf!etu! nu/! .ede", fiind necurtit i &ntinat, ca cu trupu! ce! "urit%r
&"preun, "unci!%r ce!%r fr "%arte $/! d"*
Drept aceia ,e!ue$c i p!0n(, "u!ta necun%tin care au $uf!ete!e %a"eni!%r*
Eu a .rea $ ($e$c un dea! f%arte &na!t, $ "a $ui pre d0n$u!, $ .d t%ate nea"uri!e %a"eni!%r2
dup ace!a a .rea $ a" un (!a$ f%arte "are, care $ $e aud &n t%at !u"ea i $ $tri( cu.0ntu!
!ui Da.id care #ice 6
O 8 fii %a"eni!%r, p0n c0nd $ fii cu ini"i!e f%arte &n(reuiate-
+entru ce iubii deertarea i p%ftii "inciuna -
+entru c, cu" nu e$te acea$ta fr cu.iin- C !a trupuri!e n%a$tre c0nd $e &nt0"p! de
&"b%!n.e$c, aduce" d%c4t%ri i bani c'e!tui", i t%t fe!u! de c'in $uferi", p0n $e $c%ate
durerea i $c0rba dintru n%i2 iar $uf!etu! n%$tru, &n t%ate #i!e!e i &n t%t cea$u! b%!na. fiind i
$urpat i pierdut i nici % "0n(0iere de !a n%i n)are*
+entru c nu #ice", c ce!e ce are ran .a "uri, ci ce!a ce nu $e t"duiete, ace!a .a "uri2 iar
pe ce!a ce/! taie !a rane $au &! ard, ace!a #ice", c "ai "u!t "er(e $pre $ntate*
Nu d%ar c nu $i"i" durerea tieturii i ar$urii, ci de!a durere ne uit" !a $ntate*
Aa i pentru $uf!et, $e cade $ &n4(dui" pedeap$a de !a cei ce ne b0ntuie$c i ne c'inuie$c pre
n%i, c cu acea$ta .a d%b0ndi $uf!etu! $ntate*
Iar pre cei pct%i, care r"0n ne"uncii i nec'inuii, $/i p!0n(e" i $)i ,e!i"2 pentru c ce!a
ce are nde,di bune, i nd,duind i (ri,uind pentru bunti!e ce!e .iit%are, de aici din acea$ta
!u"e, au (u$tat bunti!e &"paraiei ceruri!%r, pentru c nici un bine nu &ntinerete $uf!etu! i nu/
! face aa de !u"inat, ca nde,dea cea buna, a ce!%r .iit%are bunatati*
C cei "ai "u!i %a"eni, !a p%d%aba trupu!ui, cu t%at (ri,a i ne.%ina !%r, $f0re$c a.utia !%r2
iar pe $uf!et &! p4r$e$c, f!"0nd i $ecet%$ de cu.0ntu! !ui Du"ne#eu*
7i nici %$tenea! nu $uferi", i nici bani nu d", ci nu"ai de a" .rea $ face" &ndreptare
$uf!etu!ui, t%at &ndrep4tarea % .%" face* Iar acea$ta de nu % .%" face, "are pedeap$ i "unc
.%" a.ea, !a "unca cea de .eci, precu" i cei ce $unt &nc'ii, $unt &n !e(turi pu4rurea triti*
7i ce "u!t fric au &n #iua aceia, cei ce .%r $ta &naintea uii 5udect%ru!ui i "ai .0rt%$ c0nd .%r
au#i (!a$u! 5udec4t%ru!ui, de fric $e &nneac i $e fac ca nite "%ri9* Aa $e te"e i $uf!etu!
c0nd .a $ $e de$part de trup, c fiind a "er(e !a ,udecata cea &nfric%at i i ne(reit a !ui
1ri$t%$, pentru aceia &i e$te fric i tre"ur i $e i$pitete $ fu( din "0ini!e &n(eri!%r*
De .re"e ce atuncea, %rice .a fi !uat de !a cine.a, $au a !c%"it, $au cu".a a f%$t .r,"a, au cu
drept, au cu $tr0"bu!, $au a!t ru .a fi fcut, &naintea !ui $tau t%i p0r0ii i cu a"ar &! pe4dep$e$c*
+entru aceia, a f%$t fcut $uf!etu! n%$tru ne"urit%r, ca $ fie i trupu! ne"urit%r, pentru ca $
d%b0ndi" .enici!e bunti*
Iar de eti !a p"0nt prin$ ca cu nite pir%ane, i ceru! e$te (ata i de$c'i$ ca $ te pri"ea$c,
$%c%tete cu (0ndu! tu, c0t bat,%c%rire, c0t necin$te e$te, c0nd Du"ne#eu druiete ce!e
cereti, i tu nu .%ieti, nici (0ndeti i a!e(i p"0ntu!, "ai bun dec0t ceru!, cruia $ ne
&n4.rednici" t%i, cu daru! i cu iubirea de %a"eni a D%"nu!ui n%$tru Ii$u$ 1ri$t%$, cruia $e
cu.ine t%at "rirea, cin$tea i &nc'inciunea &n .eci .eci!%r* A"in*

S-ar putea să vă placă și