Sunteți pe pagina 1din 5

COMPUNEREA

Institutor I Greavu Camelia Liliana


Scoala Generala cu clasele I-VIII Ucea de Jos, judetul Brasov
Factorii reusitei in formarea deprinderilor de a compune sunt
nivelul de!voltarii fi!ice "antrenarea continua a simturilor#,
nivelul de!voltarii intelectuale "deprinderea de a povesti evenimente sau
intamplari in ordine lo$ica, de a identifica asemanari - deose%iri#,
de!voltarea socio afectiva "relatia individ $rup, acceptarea celorlalti mem%ri
ai $rupului#,
nivelul de!voltarii psi&olo$ice "placerea jocului#'
Invatamantul primar pune %a!ele unui proces de lun$a durata prin care se
formea!a deprinderea de a reali!a compuneri' In aceasta etapa de scolaritate, se invata
e(teriori!area tre%uintelor, intereselor si starilor afective) apoi e(primarea acestora
corect din punct de vedere orto$rafic si de punctuatie' *levul tre%uie sa ia parte
constient la actul comunicarii'
*(primarea corecta, orala si scrisa o%iectiv important al procesului de
invatamant in ciclul primar constituie unul din instrumentele de %a!a ale muncii
intelectuale, fata de care nu poate fi conceputa de!voltarea intelectuala viitoare a
elevilor' Ca si in ca!ul invatarii celorlalte instrumente ale muncii intelectuale a
cititului, a scrisului, a calcului aritmetic, capacitatea de e(primare se formea!a si se
perfectionea!a prin solicitarea efortului intelectual al elevilor'
Compunerile reali!ea!a pe de o parte o sinte!a a ceea ce invata elevii la disciplina
Lim%a si literatura romana, iar pe de alta parte, ele constituie cel mai potrivit prilej de
valorificare a e(perientei de viata a elevilor, de manifestare a ima$inatiei si a fante!iei
lor creatoare'
Compunerea este o lucrare scrisa in care ideile sunt or$ani!ate in functie de un
anumit su%iect si un anumit scop' Compunerile pot fi de mai multe feluri si anume
+' compo!itii pe %a!a te(telor literare "comentariul literar, caracteri!area unui
personaj, anali!a literara#,
,' compo!itii epistolare "%iletul, scrisoarea, cu variantele sale#,
-' compo!itii cu caracter oratoric "alocutiunea, discursul#,
.' compo!itii cu caracter pu%licistic "stirea, informatia, anuntul pu%licitar, articolul,
interviul#,
/' compuneri li%ere, creatoare "descrieri, naratiuni, evocari#'
0 alta clasificare a compunerilor se poate reali!a astfel
+' dupa forma activitatii efectuate, compunerile sunt orale si scrise,
,' dupa principala efectuarii, e(ista compuneri colective si individuale,
referat'clopotel'ro
-' dupa principala sursa care sprijina si stimulea!a ela%orarea, se pot ela%ora
compuneri pe %a!a unor ilustratii, a unui te(t cunoscut, %a!ate pe e(perienta proprie sau
pe ima$inatia creatoare a elevilor,
.' dupa natura lor, dupa preponderenta unuia sau altuia dintre modurile de
e(punere, sunt narative si descriptive'
*tapele reali!arii unei compuneri literare sau stiintifice sunt
+' 1ocumentarea sta%ilirea temei, a scopului, informarea din diverse surse,
o%servatii din realitatea vietii,
,' Intocmirea planului de idei or$ani!area ideilor intr-un plan ideatic $eneral "idei
principale si secundare#,
-' 1e!voltarea ideilor pentru fiecare idee principala se notea!a in sc&ema ideile
secundare, o%servatiile, ar$umentele,
.' 2edactarea compunerii urmarind planul reali!at anterior, tipul compunerii,
partile compunerii introducerea, cuprinsul si inc&eierea,
/' Verificarea compunerii se reciteste compunerea, se corectea!a, se reformulea!a
anumite formulari,
3' 4nali!a compunerii si notarea ei discutarea compunerii cu elevii, anali!a si
aprecierea compunerii'
5re$atirea si ela%orarea compunerii este un proces comple( si de lun$a durata,
care presupune inarmarea elevilor cu a%ilitati si cunostinte necesare pentru aceste
activitati' *levii tre%uie sa parcur$a etapele compunerii, sa le intelea$a nu pe cale
teoretica, ci prin e(ercitiu practic'
G24FI4
Ca urmare a ritmului accelerat in care elevii tre%uie sa-si ia notite, dar si a
scaderii interesului pentru ceea ce numim 6scriere cali$rafica7, in ultima vreme se asista
la proliferarea unei $rafii ili!i%ile' 8re%uie ca parintii sa contri%uie la efortul de invatare
al elevilor in vederea formarii corecte a deprinderilor de scriere in timpul li%er, de
concepere a unui te(t tinand cont de anumite re$uli'
4S*942*4 I: 54GI:4
Inca din clasele mici, elevii fac e(ercitii de ase!are in pa$ina si de respectare a
mar$inilor, respectiv a alineatului' 1aca se formea!a corect aceste deprinderi, ele vor fi
respectate toata viata, iar scrisul va fi intotdeauna frumos si cali$rafic' Le$atura dintre
titlu si continut presupune atat intele$erea clara a cerintelor formulate prin titlu, cat si
necesitatea ca ele sa fie re!olvate in cuprinsu compunerii' Formularea titlului tre%uie sa
fie concisa, clara, in concordanta cu te(tul ela%orat'
52*9*:842*4 I1*IL02
Compunerea scolara isi propune sa contri%uie si la disciplinarea $andirii elevilor,
la formarea capacitatii de a-si ordona impresiile, $andurile si sentimentele si de a le
pre!enta lo$ic, corect si e(presiv'
referat'clopotel'ro
Compunerile cu destinatie oficiala
Sunt frecvente in viata cotidiana si au intre%uintare practica'
+' Cererea este o compunere prin care se solicita unei institutii, intreprinderi sau
or$ani!atii un anumit lucru si cuprinde
formula de adresare,
numele si prenumele, functia, adresa completa a solicitantului,
continutul propriu-!is si motivatia acestuia,
semnatura,
functia adresantului si institutia'
,' Procesul verbal este un act oficial, in care se inre$istrea!a o anumita constare
sau se consemnea!a, pe scurt, discutiile si &otararile unei anumite adunari'
5rocesul ver%al este de mai multe feluri
procesul ver%al de constatare,
procesul ver%al de contraventii,
procesul ver%al de predare primire,
procesul ver%al de consemnare'
-' Memoriul este o pre!entare amanuntita si documentata a unei anumite pro%leme,
a unei situatii anume' Structura sa este urmatoare
numele si prenumele, functia si adresa celui care l-a intocmit,
pre!entarea si anali!a pro%lemei,
solutii preconi!ate,
semnatura,
functia adresantului si institutia'
.' Raportul cuprinde o relatare asupra unei activitati "personale si colective#'
Structura sa este urmatoare
pre!entarea faptelor care au determinat efectuarea activitatii sau semnalarea unei
situatii,
e(punerea activitatii propriu !ise,
conclu!ii si propuneri,
semnatura'
/' Referatul cuprinde relatarea unei activitati sau pre!entarea unei carti' Structura
sa este urmatoarea
pre!entarea succinta a pro%emei a%ordate,
descrierea cercetarilor, a activitatii sau a cartii,
referat'clopotel'ro
conclu!ii si parerea personala'
numele si prenumele celui care l-a intocmit'
8oate compunerile cu destinatie oficiala se caracteri!ea!a prin o%iectivitate,
ar$umentare lo$ica si clara, conci!ie'
Compunerile corespondenta
Spre deose%ire de compunerile cu destinatie oficiala, acest tip de compunere are
un caracter privat, vi!and raporturile dintre indivi!i' 1e aceea, ele poarta pecetea
personalitatii autorului si ii ofera acestuia posi%ilitatea de a-si manifesta ori$inalitatea'
+' Biletul are un continut simplu, prin care se transmit stiri sumare, o ru$aminte, o
preci!are, o scu!a' Se foloseste intre persoane e$ale ca po!itie sociala, varsta, $rad de
rudenie' *(primarea este simpla, nepretentioasa, dar nu ne$lijenta'
,' Telegrama are ca si principala caracteristica conci!ia, o%tinuta prin suprimarea unor
elemente de relatie propo!itii, conjunctii fara ca prin aceasta sa fie prejudiciata
intele$erea celor transmise' 1e cele mai multe ori, tele$rama cuprinde o sin$ura
informatie, enuntata lapidar' *ste de mai multe feluri si anume
; tele$rama de felicitare,
; tele$rama de multumire,
; tele$rama de condoleante,
; tele$rama oficiala'
-' Scrisoarea este alaturi de mesajele pe internet cel mai raspandit tip de corespondenta
utili!at' 4ceasta inseamna comunicare, dar si evidentierea unei inclinatii artistice' 1e
re$ula, cand transmitem ceva $anduri, idei, sentimente avem in vedere ca formularea
sa releve si atitudinea afectiva, concreti!ata intr-o anume modalitate de e(presie,
diferentiata in functie de continutul comunicarii si de persoana careia ii este adresata'
Scrisoarea poate fi de mai multe feluri si anume
scrisoarea familiala,
scrisoarea amicala,
scrisoarea de felicitare,
scrisoarea de multumire,
scrisoarea de dra$oste,
scrisoarea de condoleante,
scrisoarea de justificare,
scrisoarea oficiala,
scrisoarea literara'
2e$ulile care tre%uie sa fie respectate in alcatuirea unei scrisori sunt)
- nu se scrie cu creionul,
referat'clopotel'ro
- scrisul tre%uie sa fie li!i%il,
- nu sunt admise stresaturi, corecturi,
- &artia tre%uie sa fie nesifonata,
- corespondenta se datea!a, se notea!a si localitatea din care a fost e(pediata,
- adresa destinatarului scrisa pe plic tre%uie sa fie completa si scrisa corect,
- respectarea normelor orto$rafice si de punctuatie este o%li$atorie,
- conci!ia si preci!ia celor scrise,
- aspectul in$rijit acordat acestui tip de corespondenta'
Compunerea literara
8re%uie sa fie redactata in$rijit, scrisul elevilor sa fie corect din punct de vedere
$ramatical, sa fie respectate alineatele si ase!area in pa$ina' 4cestea sunt de mai
multe feluri
- compuneri narative pe %a!a unui sir de intre%ari,
- compuneri narative pe %a!a unui sir de ilustratii,
- compuneri pe %a!a unui plan de idei dat,
- compuneri pornind de la inceputul dat,
- compuneri cu sfarsitul dat,
- compuneri li%ere'
In ciclul primar se formea!a deprinderea de a alcatui o compunere' 1epinde de
dorinta invatatorului, de implicarea in acest tip de activitate, de felul cum le insufla
elevilor interesul pentru compunere' 0data inteles mecanismul de alcatuire a unei
compuneri, indiferent de felul acesteia, elevul din ciclul primar continua si in ciclul
$imna!ial sa alcatuiasca aceleasi compuneri frumoase, in care utili!ea!a cuvinte si
e(presii noi, folosesc ima$inatia si parerea personala' 4stfel, lectura are un rol foarte
important in acest proces comple( si de lun$a durata'
referat'clopotel'ro

S-ar putea să vă placă și