Sunteți pe pagina 1din 104

Curs de PATROLOGIE

Noiuni introductive
Patrologia este disciplina teologic care se ocup cu viaa sfinilor
prini i a scriitorilor bisericeti din primele opt veacuri cretine. n viaa i
operele lor lor se oglindesc luptele doctrinare din acele veacuri; din viaa
lor putem cunoate frumuseea cretin a acelor timpuri.
Scrierile sfinilor prini alctuiesc tezaurul Bisericii i sunt izvorul
teologiei; din lucrrile lor putem urmri frmntrile doctrinare. nvtura
sfinilor prini mpreun cu otrrile sinoadelor ecumenice i principalele
nvturi de credin formeaz tradiia Bisericii care este al doilea izvor al
!evelaiei divine.
"umele ei deriv de la # $%&'( )o patir* &+, $%&(#- )tu
patros*.printe i /+0#-.tiin )cuvnt*. Patrologia este nrudit cu 1storia
dogmelor i cu 1storia Bisericii 2niversale. 3a nu se confund cu
Haghiografia care se ocup cu viaa sfinilor dar este nrudit cu Patristica4
disciplin care studiaz viaa prinilor ortodoci i care trece de secolul al
51116lea )ea mai poart numele de Istoria vechii literaturi cretine). 7in
secolul al 856lea ea a fost definit ca patristic.
Pentru prima dat disciplina noastr a fost numit aa4 pe la mi9locul
secolului al 856lea de :oanes ;erman. 3a se ocup i cu scrierile
anticretine i eretice.
7in definiia dat mai sus rezult c este o disciplin teologic
important; ea este un studiu al Sfintei tradiii i ofer materialul de baz
disciplinelor teologice contribuind la formarea continei preoeti oferind
cipuri i modele de slu9itori ai Bisericii.
Periodizarea Patrologiei4 rstimpul celor opt veacuri se mparte n
trei perioade<
=.Sfritul veacului 1 > nceputul veacului al 156lea4 )?=@6?AB*4
aceast perioad este important pentru istoria cretin4 acum a luat fiin
literatura patristic4 atunci au Creit apologeii i creatorii de teologie.
Prinii apostolici sunt martori oculari ai evenimentelor originale4 operele
lor prezint i atacurile pgne la adresa cretinilor.
A.nceputul secolului al 156lea > 9umtatea secolului al 56lea4 )D?E
moartea Fericitului Gugustin4 DB=>sinodul de la Halcedon4 DI= moartea
papei Jeon 1*. Gceasta este epoca de aur a patrologiei4 este perioada cea
mai scurt i mai original a patrologiei.
?.Perioada decadenei ine pn n KDA moartea Sf. 1oan 7amascin4
sau pn n I?I 6moartea lui 1sidor de Sevilia. Gceast perioad a fost
marcat de marile dispute ristologice.
= =
BIBLIOGRAFIE
6
6 Gltaner Bertoldo4 Patrologia, 3d. 1114 Corino4 =L=D.
6 Sfntul Gmbrozie4 Scrieri, partea a 116a< Despre Sfintele Taine4
traducere4 introducere si note de pr.prof.dr. 3ne Braniste4 Scrisori,
traducere si note de prof. 7avid Popescu4 Imnuri, traducere si introducere
de lector dr. 7an "egrescu4 31BMBN!4 PSB B?4 Bucuresti4 =LLD
6 1dem4 Despre Duhul Sfnt4 traducere4 studiu introductiv i note de
pr.dr. 5asile !duc4 3ditura Gnastasia4 Bucureti4 =LLK
6 Gugustin4 Despre iu!irea a!solut", comentariu la prima epistol a
lui 1oan4 ediie bilingv4 traducere de !oOana Matei4 introducere de Marie6
Gnne 5annier4 ediie ngri9it de Hristian Bdili4 3ditura Polirom4 1ai4
AEE?
6 1dem4 #onfessiones4 traducere i indice de prof.dr. docent "icolae
Barbu4 introducere i note de pr. prof. dr. 1oan !mureanu4 ediia a 116a4
31BMBN!4 Bucureti4 =LLD
6 1dem4 $etractationes % $evi&uiri, traducere de "icolae 1. Barbu4
postfa de 1oan P. Homan4 3ditura Gnastasia4 =LLK
6 Hristian Bdili4 Pe viu despre p"rinii Bisericii, 3ditura Qumanitas4
AEE?
6 ". Bnescu4 Bi&anul i romanitatea la Dun"rea de 'os, Bucureti4
=L?@.
6 Ntto BardeeRer4 Patrolog(, translated bS Comas :. Saan4
Freiburg im Breisgau T St. Jouis4 Mo.4 =LE@
6 P. BardS4 )a vie spirituelle d*apr+s )es P+res de trois premiers
si+cles. Come 114 Cournai )Belgium*4 =LI@.
6 Pr. prof. dr. 3ne Branite4 ,-plicarea Sfintei )iturghii dup" .icolae
#a!asila4 31BMBN!4 Bucureti4 =LLK
6 Pabriel Bunge4 /0edia, plictiseala i terapia ei dup" avva ,vagrie
Ponticul sau sufletul 1n lupt" cu demonul amie&ii4 prezentare i traducere de
diac. 1oan 1. 1c 9r.4 3ditura 7eisis4 Sibiu4 =LLL
6 Burns G. 3.4 .iceta of $emesiana, Qis life and UorVs4 Hambridge4
=LEB.
6 "icolae Habasila4 Tlcuirea dumne&eietii liturghii4 traducere din
limba greac4 de pr. prof. 3ne Branite4 31BMBN!4 Bucureti4=LLK
6 1dem4 Despre viaa 1n Hristos, studiu introductiv i traducere de pr.
prof. dr. Ceodor Bodogae4 31BMBN!4 Bucureti4 =LLK
6 3lia Hitterio4 .icodim /ghioritul, personalitatea 2 opera 2
1nv""tura ascetic" i mistic"4 traducere de Maria6Hornelia i diac. 1oan 1.
1c 9r4 prezentare diac. 1oan 1. 1c 9r.4 3ditura 7eisis4 Sibiu4 AEE=
6 Qans von Hampenausen4 P"rinii greci ai Bisericii4 3ditura
Qumanitas4 Bucureti4 AEEB
6 1dem4 P"rinii latini ai Bisericii4 vol. 1 i 114 3ditura Qumanitas4
Bucureti4 AEEB
A A
6 HaSrW G. G.4 Pr3cis de Patrologie, Come 16114 Paris6Cournai6!ome4
=LAK4 =L?E.
6 Pr. prof. dr. Honstantin Horniescu i Pr. prof. dr. Ceodor Bodogae4
Sfntul 4asile cel 5are, Bucureti4 =L@@.
6 1oan P. Homan4 l&voarele ortodo-iei romneti n cretinismul daco6
roman, n NrtodoOia 888m4 Bucureti4 =L@=.
6 1oan P. Homan4 )itt3rature patristi7ue au Bas6Danu!e, n !omanian
Hurc "eR4 814 =L@=.
6 1oan P. Homan4 Patrologie, manual4 Bucureti4 =LBI.
6 1oan P. Homan4 Patrologie vol. l4 Bucureti4 =L@D
6 1oan P. Homan4 Patrologie, vol. 1l4 Bucureti4 =L@B.
6 1oan P. Homan4 Patrologie, vol. 11l4 Bucureti4 =L@@.
6 1oan P. Homan4 Scriitori !isericeti din epoca str"romn",
Bucureti4 =LKL.
6 GleOandru Honstantinescu4 Sf. loan #assianul, n Biserica NrtodoO
!omn4 J8154 =LDI.
6 "icolae Horneanu4 Patristica 5ira!ila, pagini din literatura
primelor veacuri cretine, ediia a 116a revzut4 3ditura Polirom4 1ai4 AEE=
6 Sf. 1oan 7amascin4 #ele trei tratate contra iconoclatilor4
31BMBN!4 Bucureti4 =LL@
6 Miail 7iaconescu4 Istoria literaturii dacoromane4 3ditura Glcor
3dimpeO4 Bucureti4 =LLL.
6 Sf. 7ionisie Greopagitul4 8pere complete i scoliile Sfntului 5a-im
5"rturisitorul4 traducere4 introducere i note de pr. 7umitrul Stniloae4
3diie ngri9it de Honstana Hostea4 3ditura Paideia4 Bucureti4 =LLI
6 ,nc(clopedia 9niversalis, volume A4 Paris4 =LI@.
6 3vagrie Ponticul4 Tratatul practic. :nosticul, ediia a 114 introducere4
dosar4 traducere i comentarii de Hristian Bdili4 3ditura Polirom4 1ai4
AEE?
6 Pr. 7. Fecioru4 Sf. loan Damaschin, Dogmatica, 3diia 1114 Bucureti4
=LL?.
Pr. 7. Fecioru4 Scrierile P"rinilor apostolici, Bucureti4 =LKL.
6 ;ontes Historiae Dacoromanae, 114 Bucureti4 =LKE.
6 ;ilocalia, vol 168114 traducere4 introducere i note de 7umitru
Stniloae4 diferite editii
6 5irgil Peorgiu4 :ura de /ur, atletul lui Hristos, traducere de
Maria Hornelia 1ca 9r.4 3ditura 7eisis4 Sibiu4 AEED
6 GleOander Politzin4 Simeon .oul Teolog< viaa, epoca, gndirea4 n
Sfntul Simeon "oul Ceolog4 Discursuri teologice i etice4 scrieri 14 3ditura
7eisis4 Sibiu4 =LL@4 pp. DEL6BDL
6 1dem4 5istagogia, e-periena lui Dumne&eu 1n 8rtodo-ie. Studii de
teologie mistic"4 traducere i prezentare de diac. 1oan 1. 1c 9r.4 3ditura
7eisis4 Sibiu4 =LL@
6 )a :rande ,nc(clop3die, Come 1114 Paris4 =@@B.
6 )a :rande ,nc(clop3die, Come4 8854 Paris4 =LDA.
? ?
6 :rand )arousse enc(clop3di7ue, 51114 Paris4 =LI?.
6 PatricV :. Qamell4 Hand!oo0 of Patrolog(4 Glba Qouse4 "eR6XorV4
Bt edition4 =LL=
6 Sf. 1oan Hasian4 Scrieri alese4 traducere de prof. 5asile Ho9ocaru i
prof. 7avid Popescu4 prefa4 studiu introductiv de prof. "icolae Hiescu4
31BMBN!4 Bucureti4 =LLE
6 Sf. 1oan 7amascinul4 #ele trei tratate contra iconoclatilor4
traducere4 introducere i note de pr. prof. 7umitru Fecioru4 31BMBN!4
Bucureti4 =LL@
6 1dem4 Dogmatica, traducere de pr. 7. Fecioru4 3ditura Scripta4
Bucuresti4 =LL?
6 Sfntul 1oan Pur de Gur4 8milii la facere )1*4 traducere4 introducere4
indici i note de Pr. 7. Fecioru4 31BMBN!4 Bucuresti4 =L@K
6 1dem4 8milii la facere )11*4 traducere4 introducere4 indici i note de
Pr. 7. Fecioru4 31BMBN!4 Bucuresti4 =L@L
6 1dem4 8milii la 5atei4 traducere4 introducere4 indici i note de Pr. 7.
Fecioru4 31BMBN!4 Bucuresti4 =LLD
6 Sf. 1oan Pur de Gur4 Sf. Prigorie din "azianz4 Sf. 3frem Sirul4
Despre preoie4 31BMBN!. Bucureti4 =LL@
6 =mp"t"irea continu" cu Sfintele Taine, dosarul unei controverse 2
m"rturiile Tradiiei, studiu introductiv i traducere de 1oan 1. 1c 9r.4 3ditura
7eisis4 Sibiu4 AEEI
6 Patriarul 1ustin4 ,vagrie din Pont, prefata si studiu introductiv de
pr. prof. dr. Stefan GleOe4 3ditura Gnastasia4 AEEA
6 ;onstantinos ;araisaridis4 4iaa i opera Sfntului .icodim
/ghioritul4 ediia a 116a revzut i adugit4 3ditura Gnanstasia4 AEEE
6 :. Jebreton4 :. Yeiller4 Histoire de l*,glise depuis les origines >us7u*a
nos >ours, A4 Paris4 =L?@.
6 5ladimir JossVS4 4ederea lui Dumne&eu4 traducere de Maria
Hornelia Nros4 studiu introductiv de diac. 1oan 1. 1c 9r.4 3ditura 7eisis4
Sibiu4 =LLB
6 GndreR Jout4 Dionisie /reopagitul, o introducere4 traducere de
Sebastian Moldovan4 studiu introductiv4 diac. 1oan 1. 1c.9r.4 3ditura 7eisis4
Sibiu4 =LLK
6 Sfntul 5a-im 5"rturisitorul i tovar"ii s"i 1ntru martiriu< papa
5artin, /tanasie monahul, /tanasie apocrisiarul. 4iei,actele procesului,
documentele e-ilului, traducere i prezentare diac. 1oan 1. 1c 9r.4 3ditura
7eisis4 Sibiu4 AEED
6 Sfntul MaOim Mrturisitorul4 /m!igua, traducere4 introducere i
note de pr. prof. 7umitru Stniloae4 31BMBN!4 Bucureti4 =L@?
6 1dem4 #ele patru sute de capete despre dragoste4 n Filocalia4 vol. 114
3ditura Qumanitas4 AEED4 pp. B?6=AI
6 1dem4 Scrieri i epistole hristologice i duhovniceti, traducere4
introducere i note de pr. prof. 7umitru Stniloae4 31BMBN!4 Bucureti4
=LLE
D D
6 :on MeSendorff4 Sfntul :rigorie Palamas i mistica ortodo-"4
traducere de Gngela Pagu4 cuvnt nainte de Ceodor BaconsVS4 3ditura
Qumanitas4 Bucureti4 AEEK
6 1dem4 Hristos 1n gndirea cretin" r"s"ritean"4 traducere de pr. prof.
"icolai Buga4 31BMBN!4 Bucureti4 =LLK
6 Hlaudio Morescini4 3nrico "orelli4 Istoria literaturii cretine vechi
greceti i latine, vol. 14 11Z=4 11ZA4 3ditura Polirom4 1ai4 AEE=4 AEED4 AEED
6 Mourre4 Dictionnaire enc(clop3di7ue d*Histoire, Paris4 =LLE.
6 Paladie4 Istoria lausiac", scurte !iografii de pustnici4 traducere4
introducere i note de pr. prof. dr. 7umitru Stniloae4 31BMBN!4
Bucureti4 =LL?
6 :. !. Palan[ue4 P. Bardi4 P. de Jabrielle4 Histoire de l*,glise, vol. ?4
Paris4 =L?L.
6 Prof. dr. StSlianos Papadopoulos4 Patrologie4 vol. 14 traducere de
lect. dr. Gdrian Marinescu4 3ditura Bizantin4 Bucureti4 AEEI
6 5asile Prvan4 #ontri!uii epigrafice la istoria cretinismului daco6
roman, Bucureti4 =L==.
6 Patrologie6Series latina. Comus 16HH881. :. P. Migne4 Paris4 =@DD6
=@ID.
6 Patrologiae6Series Praeca4 cursus completus4 \uerante :. P. Migne4
Comus 1; S. Hlementis pontificis romani4 opWra omnia4 Paris4 =@DI.
6 :aroslav PeliVan4 Tradiia cretin", o istorie a de&volt"rii doctrinei4
vol. 14 vol. 114 vol. 1114 vol. 154 vol. 54 3ditura Polirom4 1ai4 AEED4 AEEB4
AEEI4 AEEI4 AEE@.
6 7.M. Pipidi4 #ontri!uii la istoria veche a $omniei, Bucureti4
=LIK.
6 7om H. Poulet4 Histoire de l*,glise, Come l4 Paris4 =LD=.
6 :oannes \uasten4 Patrolog(4 vol. 14 114 1114 154 Hristian Hlasic Gve
Maria Press4 "otre 7ame4 1"4 f.a.
6 Pr. prof. 1oan !mureanu4 /ctele martirice, Bucureti =L@A.
6 Pr. prof. dr. 1oan P. Homan4 Personalitatea si actualitatea Sfantului
Ioan :ura de /ur, 3ditura !enasterea4 Hlu96"apoca4 AEEK
6 !emus !us4 Dicionar enciclopedic de literatur" cretin" din primul
mileniu, 3ditura Jidia4 Bucureti4 AEE?
6 Sfntul Simeon "oul Ceolog4 Discursuri teologice i etice4 scrieri 14
studiu introductiv i traducere de diac. 1oan 1. 1c 9r. i un studiu de
ieromona GleOander Politzin4 3ditura 7eisis4 Sibiu4 =LL@
6 1dem4 #atehe&e, scrieri 114 studiu introductiv i traducere de diac.
1oan 1. 1c 9r.4 3ditura 7eisis4 Sibiu4 =LLL
6 1dem4 ?@@ de capitole practice i teologice4 n Simeon "oul Ceolog4
Imne, ,pistole i #apitole4 scrieri 1114 3ditura 7eisis4 AEE=
6 1dem4 Imne, ,pistole i #apitole4 scrieri 1114 introducere i traducere
de diac. 1oan 1. 1c 9r.4 3ditura 7eisis4 scrieri 1114 AEE=
6 Simeon .oul Teolog, viaa i epoca4 introducere i traducere de diac.
1oan 1. 1c 9r.4 3ditura 7eisis4 AEEI
B B
6 7umitru Stniloae4 4iaa i 1nv""tura Sfntului :rigorie Palama4
ediia a 116a4 3ditura Scripta4 Bucureti4 =LL?
6 Sf. Ceodor Studitul4 Iisus Hristos prototip al icoanei sale, studiu
introductiv i traducere de diac 1oan 1. 1c 9r.4 3ditura 7eisis4 Glba61ulia4
=LLD
6 Ceodoret al Hirului4 Istoria Bisericeasc"4 traducere de pr. prof.
5asile Sibiescu4 31BMBN!4 PSB DD4 Bucureti4 =LLB
6 Jars Cunberg4 8mul i cosmosul 1n vi&iunea Sfntului 5a-im
5"rturisitorul4 traducere de prof. dr. !emus !us4 31BMBN!4 =LLL
6 :. CiOeront4 Pr3cis de Patrologie, 3d. 1114 Paris4 =LAE.
6 Petre 5intilescu4 Despre poe&ia imnografic" din c"rile de ritual i
cntare !isericeasc"4 ediia a 116a4 3ditura !enaterea4 Hlu96"apoca4 AEEB
6 "estor 5ornicescu4 mitropolit4 Primele scrieri patristice 1n literatura
noastr", secolele 1568514 Hraiova4 =L@D.
6 :ac[ues Yeiller4 )*empire romain et l*,glise, Come 54 Paris4 =LA@
I I
Prini i scriitori !isericeti
Cermenul de p"rinte !isericesc > are o evoluie interesant de6a
lungul timpului. n 5. C. termenul de printe definea att raportul dimtre
tat i copil ct i pe cel dintre nvtor i ucenicul su. n epoca primar a
cretinismului4 cuvntul printe a fost des folosit i atribuit episcopului.
ncepnd cu secolul al 156lea acest termen eOprim autoritatea suprem n
materie de credin. Prinii sunt martori i 9udectori ai ortodoOiei4 ei
capt i numele de m"rturisitori ai credinei; ei au fost i scriitori
bisericeti. Pentru ca cineva s dobndeasc acest nume trebuia s
ndeplineasc urmtoarele condiii<
6Prerile lui s consune cu ale altor prini;
6S fi Crit o via n sfinenie4 s se fle n succesiune apostolic;
6Ja caz de nevoie s primeasc moartea pentru Qristos;
6S fie recunoscut de Biseric ca printe;
"criitorii !isericeti
FericitulGugustin i 5inceniu de Jerini socotesc c scriitorii
bisericeti sunt inferiori prinilor4 ei nu au ndeplinit una din condiiile
anterioare<eO. Nrigen4 Certulian4 Jactaniu4 !ufin4 Hlement GleOandrinul.
Scriitorii bisericeti cretini 6 sunt autori cretini4 profani )ciar i
eretici* care ne6au lsat scrieri cu privire la viaa Bisericii.
nvtori bisericeti > n aceast categorie intr toi cei care se
ocupau cu nvtura cuvntului lui 7umnezeu n cadrul cultului sau n
afara lui. 2nii erau socotii arismatici alii erau didascali 4 clerici sau laici4
ce nvau teologie.
#nce$utul literaturii cretine
Jiteratura cretin are un nceput modest; are rdcinile n secolul 14
a evoluat sensibil dar a pstrat legtura cu scrierile ". C. i 5. C. Jiteratura
cretin a avut un caracter misionar i cateetic4 este o literatur ocazional.
Spre sfritul sec. al 116lea i nceputul sec. al 111>lea a nflorit literatura
post6apostolic4 genurile acestei literaturi ar fi<
Jiteratura epistolar;
Jiteratura apologetic > mpotriva pgnilor i evreilor;
Jiteratura antieretic4 polemic > mpotriva ereziilor < gnostici4
montanisti4 etc.
Gu mai circulat i alte tipuri de scrieri cretine.
K K
)iteratura epistolar" s6a datorat preocuprilor pastorale ale prinilor
bisericeti i se caracterizeaz prin simplitate literar i prin suflu religios4
n aceste scrisori problemele se mpleteau cu sfaturile apostolice.
Biserica primar a elaborat i scrieri n care se prezenta creterea i
sporul Bisericii n snul comunitilor.
Prini a$ostolici
7enumirea ne6a rmas de la francezul Potelier care n =IKA a
publicat sub titlul APater a7ui apostolicisA opere care circulau sub numele
lui Barnaba4 Policarp al Smirnei i Hlement al !omei; mai trziu s6au
adugat Papias de 1erapole i scrisoarea ctre 7iognet.
2ltima lucrare4]7idaia]4 oper a secolelor primare4 a fost
descoperit n veacul al 8186lea i astfel numrul acestei categorii de autori
se ridic la cifra opt.
=. Didahia > i6a luat numele de la o lucrare care circula n perioada
morii sfinilor apostoli. ^Simbolul Sfinilor Gpostoli]. !ufin ne spune c
dup pogorrea Sf. 7u4 Sfinii Gpostoli au alctuit un simbol de credin
necesar pentru Biseric4 fiind o sum a principalelor nvturi de credin
primite de la Qristos.
Simbolul apostolic era un rezumat al invturii cretine pe care
fiecare credincios i rostea cu prile9ul botezului. Simbolul a fost reactualizat
n sec. al 156lea i mprit n =A articole.
7idaia a fost descoperit n =D?B de ctre mitropolitul grec Filotei
ntr6un manuscris la Honstantinopol. Manuscrisul dateaz din =EBI.
7idaia a fost publicat la Honstantinopol n =@??. 3a are ntinderea
3pistolei ctre Palateni avnd =E.KEE de cuvinte. 3a a fost citat i
menionat n veacul al 116 lea4 deci este o scriere aprut n secolul 1.
Hele aisprezece capitole pot fi grupate n trei pri i un epilog<
Partea 1 > cap. 1 > 51 > cateez moral;
Partea 11 > cap. 511 > 8 > compendiu liturgic;
Partea 111 > cap. 81 > 85 > instruciuni bisericeti;
3pilog 6 cap. 851 6parusia;
Prima parte este o cateez i are urmtoarele idei principale<
=. s6J iubeti pe 7umnezeu Hreatorul i pe semenii ti;
A. s ne ferim de pcatele i viciile 5. C. i a lumii pgne;
?. ndatoriri sociale4 calea morii este mai grea4 acoperit cu pcate
i plin de blestem ;
Partea a 116a conine prescripii rituale i liturgice privind pocina4 borezul
i sf. mprtanie.
Partea a 1116a4 disciplinar4 prezint trei aspecte <
obligaiile comunitii fa de oamenii duovniceti;
oamenii n nevoi ;
comunitatea;
@ @
Gceast lucrare este una dintre cele mai valoroase lucrri ale
literaturii primare. "e prezint mentalitatea comunitii cretine. Gutorul
este necunoscut; ea apare ca o lucrare pus pe seama celor =A apostoli.
Homparnd6o cu teOtul Sf. Scripturi s6a dovedit c a fost scris la sfritul
sec. 1.
%& "F& CLE'ENT RO'AN(L
3ste unul dintre brbaii apostolici4 episcop al !omei la sfritul sec.
1>nceputul sec. 11. 3ste urmaul Sf. Gp. Petru. Sf. 1rineu al JSonului spune
c acest Hlement i6a cunoscut pe Gp. Petru i pe Pavel. 3ra un iudeu elenist
ncretinat.
O$era sa > una singur este autentic o BScrisoare c"tre corinteniA
care ni s6a pstrat n limbile greac4 siriac i copt. 3ste menionat n anul
=KE ca fiind adresat papei Soter al !omei. !edactarea ei a fost prile9uit
de tulburarile din Horint provocate de unii membri care i6au alungat pe
preoii Bisericii.
Jucrarea are IB de capitole care pot fi mprite n trei pri<
6Hap. =6?I > i ceart pe corinteni pentru necibzuina lor;
6Hap. ?I6I=>prezint adevrata ierarie bisericeasc i subliniaz
necesitatea supunerii lor fa de episcop;
6Hap. IA6IB > recapitularea epistolei4 recomand aductorilor si s6i
ndrume pe cei din Horint s se roage;
7in aceast epistol se desprind dou probleme<
!omano6catolicii afirm c ar rezulta ideea primatului papal
deoarece intervenia Bisericii !omei n problemele Bisericii din Pont nu se
poate admite dect prin prisma primatului papal;
1eraria bisericeasc > autorul arat c este alctuit din episcopi4
preoi i diaconi4 uneori episcopii sunt numii i presbiteri;
ntre cele IB de capitole semnalm< capitolul AE n care se descrie
ordinea4 frumuseea i finalitatea lumii4 capitolul AD 6 despre nvierea
morilor i capitolele BL6I=6 o rugciune de mulumire adresat lui
7umnezeu.
Cot lui Hlement i se atribuie i o _/ doua epistol" c"tre corinteniA
despre care se spune ^c cei veci au folosit6o]. 3a este neautentic.
1 se mai atribuie dou scrisori B#"tre fecioareA; ele au fost redactate
n sec. al 111>lea.
ntr6o lucrare apocrif ^Pseudoclementinele]4 un roman scris pe
vremea apostolilor4 se vorbete despre cltoriile Sf. Gp. Petru i
controversele lui cu Simon Magul i despre convertirea lui Hlement. 7ac
informaiile sunt corecte atunci Hlement a stat n prea9ma Sf. Gp. Petru.
L L
)& "F& IGNATIE AL ANTIO*IEI
3l este una dintre cele mai originale figuri ale Bisericii. 7espre el
avem tiri n scrisorile lui 1rineu4 Nrigen4 3usebiu de Hezareea. n aceste
scrisori este descris pe larg ^n trasturi de foc]4 ceea ce a determinat ca
numele su Ignatie s fie socotit ca derivnd ignisC foc. n formulele de
adresare el se semneaz # `%' ab+cd(+- ^.o Ve teoforos.cel nflcrat
)dup Qristos*.
G fost episcop al Gntioiei )al doilea sau al treilea*; unii spun c Sf.
Gp. Petru a fost primul4 apoi 3vodiu i 1gnatie. Gvem foarte puine date
despre el; se pare c a fost ucenic direct al Sf. Gp. 1oan i este sigur c l6a
cunoscut pe Sf. Policarp al Smirnei. G murit n =E@ n timpul persecuiei
mpratului Craian.
#"l"toria sa spre $oma > n drumul su spre capitala impriului unde
a fost cemat spre a fi 9udecat s6a oprit mai nti la Smirna. Gici a fost
primit de Sf. Policarp i a fost vizitat de delegaiile Bisericilor din 3fes i
Magnesia4 crora la desprire le6a dat scrisori pline de sfaturi i mulumiri.
7in Smirna scrie celor din !oma s nu intervin pentru iertarea lui la
mprat. 7e aici a9unge la Croada de unde scrie cretinilor tralieni4
piladelpieni4 celor din Smirna i Sf. Policarp. Gpoi a9unge la Filipi unde
este primit cu mult dragoste. Mai trziu acetia i6au scris Sf. Policarp s le
trimit scrisorile lui 1gnatie.
n privina martiriului4 se presupune c ar fi suferit moarte martiric
n Holoseumul din !oma n timpul spectacolelor pe care le inea mpratul
Craian > dup cucerirea 7aciei. Nsemintele mai mari au fost aduse n
Gntioia. Biserica ortodoO l prznuiete n data de AE 7ecembrie.
7e la el ne6au rmas K scrisori ctre< efeseni4 magnesieni4 romani4
piladelpieni4 tralieni4 smirneni i Sf. Policarp. Gutenticitatea lor este
garantat de Sf. Policarp care le amintete n scrisoarea sa trimis
filipenilor.
n lucrrile lui4 scrise ntr6un limba9 ca al ". C. 4 nu face o teologie
profund. Stilul este simplu i vorbete despre sfini i sfinenie. n aceste
lucrri vorbete despre ieraria bisericeasc artnd c Biserica este
centrat pe episcopi. 3l vorbete i despre viaa de obte artnd c n
biseric toi sunt egali.
+& "F& POLICARP AL "'IRNEI
S6a nscut n anul KE dup Qristos i a murit n =BI fiind ars pe rug
n Smirna. Sf. 1rineu spune c Sf. Policarp a fost ucenic al Sf. Gp. 1oan
fiind aezat n Smirna de catre el. Se spune c n viaa sa a pstrat cu
sfinenie viaa apostolic de nuan ioaneic. 2n eveniment important din
viaa lui ar fi ntlnirea la !oma cu papa Gnicet n anul =BB4 prile9 cu care
au slu9it mpreun i au discutat data Sf. Pati. Prin felul lui a convertit la
!oma numeroi eretici )Marcion*.
=E =E
n =BI pe vremea lui Gntoniu Piul a suferit moarte martiric.
ntmplrile legate de martiriul Sf. Policarp sunt prezentate ntr6o scrisoare
a Bisericii din Smirna ctre biserica din Filomelium numit ^Scrisoarea Sf.
Policarp] )vezi P.S.B.6Gctele martirice*.
8pera sa > i s6a pstrat o singur scrisoare ]Htre filipeni] 4 aceasta
este rspunsul Sf. Policarp ctre filipeni cu privire la scrisorile lui 1gnatie4
fiind un amestec de idei cretine susinute de teOte biblice. 5orbete despre
nvierea morilor4 d sfaturi pastorale despre familie4 educaia copiilor4
nfrnare4 dar mai ales ndrumri date clerului.
Prin viaa sa eOemplar i nvtura sa pe bun dreptate a fost numit
^nvtorul Gsiei] i ^printele cretinilor]. nvtura sa este clar i
eOpus simplu ca n Sf. Scriptur.
,& PAPIA" -E IERAPOLE
1nformaiile despre el sunt numeroase dar i contradictorii. 3usebiu
de Hezareea spune c a fost episcop n Frigia. Sf. 1rineu spune c a fost
ucenic al Sf. Gp. 1oan i prieten cu Sf. Policarp. etim c a avut legtur i
cu Sf. Gpopstol Filip. S6a nscut n a doua 9umtate a sec. 1 ceea ce denot
c i6a cunoscut pe sf. apostoli. G murit n prima 9umtate a sec. al 116lea.
N cronic pascal ne relateaz c a suferit moarte martiric4 n
acelai an cu Sf. Policarp4 n Pergam. Gceast tire este confirmat n sec al
186lea de Patriarul Fotie al Honstantinopolului. 7e la Sf. Papias s6au
pstrat doar cteva fragmente din lucrarea A,-plicarea cuvintelor de
1nv""tur" ale DomnuluiA. "i s6au pstrat cteva foi care pot fi socotite o
introducere n ". C. Gceast lucrare poate fi socotit primul tratat de
eOegez biblic. 3usebiu de Hezareea este drastic n apercierea lui supnnd
c Papias a introdus probleme bizare i unele basme. n aceast afirmaie el
se bazeaz pe un fragment din aceast lucrare citat de Filip Sidetul unde se
afirm c unii dintre cei nviai de Mntuitorul au Creit pn pe vremea
mpratului Gdrian.
n privina doctrinei4 Papias este un eOeget al literaturii cretine
preocupat de gri9a pentru adevrurile faptelor reale4 fiind animat de
dragostea apostolic. Faptul c a nregistrat cteva ntmplri bizare trebuie
puse pe seama tensiunii din acea vreme. nvtura fundamental acceptat
de Papias este iliasmul. Papias este un brbat iubitor al traducerilor Sf.
Gpostolilor4 uneori un tlmcitor fantezist al faptelor apostolilor4 alteori un
interpret realist.
.& "CRI"OAREA L(I P"E(-O/BARNABA
3ste o predic4 dup cum reiese din formula de adresare4 fr a se
cunoate autorul4 locul scrierii i adresani. Gdresanii sunt credincioii
comunitii n care a predicat autorul. Gre dou pri<
6o parte dogmatic4 didactic cap. 168511;
== ==
6o parte moral cap. 851116 881;
n partea nti subliniaz semnificaia 5. C. i a9utorul pe care acesta
l d pentru nelegerea vieii cretine. 2neori legea vece este criticat n
termeni asprii4 alteori autorul suprim sensul literar i istoric al legii veci
pentru a scoate n eviden sensul spiritual i alegoric.
n partea a doua ilustreaz cele dou ci a luminii i a ntunericului
)asemnndu6se cu 7idaia*.
CeOtul original s6a pstrat n limbile greac i latin. Muli au atribuit
scrisoarea lui Barnaba )nsoitorul lui Pavel n prima cltorie misionar*4
dar s6a dovedit c autorul trebuie cutat n GleOandria4 iar data scrierii
trebuie fiOat ntre anii =EE > =DE. n scrisoare se combate iudaismul cu un
zel rar ntlnit. Hritica este 9ustificat4 dar nu sunt 9ustificate procedeele4
adic privirea dumnoas asupra iudaismului. 2n alt punct interesant din
lucrare ar fi ^ntruparea Mntuitorului]. Gutorul spune c ntruparea a fost
necesar pentru a se face accesibil omului mntuirea. 3Oplicaia este
simpl4 dac 7omnul nu ar fi luat cip omenesc4 oamenii privindu6J nici
unul nu ar mai fi rmas viu. Mntuitorul s6a ntrupat pentru oameni.
Gutorul susine nlocuirea smbetei cu duminica. Gceast lucrare este un
document preios deoarece prezint raportul dintre 5. C. i ". C. !eligia
cretin este un nceput nou4 o lege nou.
0& 1P2"TOR(L3 L(I *ER'A
n anticitate se cunotea aceast oper asemenea scrisorii lui
Pseudo6Barnaba; titlul lucrrii este pomenit n mai multe lucrri. G fost
scris prin anul =BE. Jucrarea are un autor necunoscut. Gcest Qerma a fost
un sclav vndut unei matroane pe nume !ode care l elibereaz curnd. Se
cstorete4 are copii i4 ocupndu6se cu comerul4 se mbogit4 acest lucru
influenndu6i relaiile familiale. 7evine mincinos4 i pierde averea
rmmndu6i foarte puin pentru nevolie sale. 7atorit acestor evenimente
el devine un cretin ardent i evenimentele descrise n lucrare ncep pe o
proprietate a lui Qerma. 3venimentele sunt de natur apocaliptic.
N doamn4 ce reprezint Biserica4 apare de patru ori n cuprins i
ncearc s6l pregteasc pe Qerma pentru lume. Pstorul este ngerul
penitenei care l nsrcineaz s propovduiasc pocina. 7nd ascultare4
Qerma i recunoate greeile i se pociete. Hopiii lui l urmeaz dar mai
apoi se lepdaser de credin.
2nii patrologi susin c evenimentele din lucrare sunt o ficiune n
sensul c laicul i negustorul Qerma nu este dect un membru de baz al
clerului roman. Gli autori afirm c Qerma ar fi fratele papei Pius 1 al
!omei.
Jucrarea cuprinde ? pri<
1. 5edeniile;
11. Poruncile;
111. Gsemnrile;
=A =A
5edeniile sunt n numr de B i constituie o introducere la celelalte
dou pri. Persoana aflat alturi de Qerma este o btrn4 ea reprezentnd
Biserica.
Poruncile sunt un mic cod moral n =A articole pe care pctoii
trebuie s le respecte<
=. crede n 7umnezeu i teme6te de 3l.
A. fii simplu i nevinovat ca i copii.
?. iubete adevrul.
D. fii cast i oprete6i cugetul de la femeie strin.
B. fii rbdtor i cuminte i vei domina faptele rele.
I. ncrede6te n ngerul bun care se opune celui ru.
K. teme6te de 7umnezeu4 pzete61 poruncile4 nu te teme de diavol.
@. abine6te de la orice ru i f binele.
L. ai ncredere n 7umnezeu.
=E. ndeprteaz tristeea.
==. nu te ncrede n profeii fali.
=A. ndeprteaz pofta cea rea de la tine.
Gsemnrile > cuprind asemnri care se reiau din partea 1; acestea
dau o eOpresie plastic adevrurilor din lucrare; tablourile simbol le dau
farmec deosebit. 3le sunt n numr de zece. Gutorul lucrrii d semnalul de
alarm recomandnd pocina.
Jucrarea aparine genului apocaliptic. Gutorul se prezint pe sine ca
pe un profet. Stilul este popular dar antrenant4 este ciar pueril. G fost
scris n limba popular a vremii.
7octrina > ideea central este contiina eOistenei i lucrrii
pcatului; se insist asupra adulterului i a lepdrii de credin. "u se
pomenete numele lui 1isus Qristos4 fiind identificat cu 7uul Sfnt.
Biserica a fost alctuit naintea tuturor iar imaginea _7oamnei] se
ncadreaz n imaginea apocaliptic. Gutorul face loc problemelor sociale
ale bogiei i srciei4 dar pe care nu le rezolv la fel. n viziunea despre
zidirea turnului4 spre eOemplu4 bogaii sunt criticai.
4& "CRI"OAREA C2TRE -IOGNET
Mult vreme nu s6a tiut nimic despre ea. Prin =BLA tipograful 3ric
etefanus public aceast lucrare aflat ntr6un manuscris din sec. al 81116
lea4 la Strasburg. n =@KE biblioteca a ars. "i s6au pstrat dou copii4 la
Cfbingen i la Jeiden. Gutorul este necunoscut4 unii o atribuie Sf. 1ustin
Martirul i Filozoful4 iar alii lui Marcion. Gpusenii o atribuie lui 1polit.
7estinatarul scrisorii4 7iognet4 pare a fi un filozof4 un profesor de pe
vremea lui Marc Gureliu. Gceast afirmaie nu este valabil pentru c
autorul nu se putea adresa cu formula ^preaputernice]. Glii susin c era
adresat mpratului Gdrian.
Cimpul compunerii > unii spun anul KE4 alii mi9locul sec. 14 cea mai
plauzibil este sfritul sec. 114 nceputul sec. 111.
=? =?
Jucrarea cuprinde =A capitole; unii patrologi susin c ultimele dou
capitole ar fi ale lui 1polit pentru c le gsim n lucrarea ^Filosofumena].
Gutorul rspunde la ? ntrebri<
=. ce fel de 7umnezeu ador cretinii i pentru ce nu se ncin
zeilor pgnig
A. n ce const dragostea cretinilorg
?. dac aceast religie este cea adevrat de ce a aprut att de
trziug
Gutorul rspunde< n capitolul 1 red cele trei ntrebri.
n cap. 11615 rspunde la prima ntrebare; i cere lui 7iognet s se
lepede de pre9udeci. Gpoi ia pe rnd zeitile pgne i arat c acestea nu
sunt 7umnezeu pentru c 7umnezeu nu este o creatur a omului. Gpoi
afirm c nici pgnii nu in la zeii lor. Mai arat de ce cretinii nu se
ncin la fel ca iudeii lui 7umnezeu. n nceiere arat c 7umnezeu este
fctorul a toate.
n cap. 56511 rspunde la a doua ntrebare; arat c religia cretin
nu se deosebete cu mult de celelalte; cretinii nu se deosebesc de ceilali
oameni nici prin limb4 nici prin obiceiuri ci se deosebesc prin rnduiala
vieii lor. 3i se socotesc strini pe pmnt4 ateptnd patria cereasc. 3i
vieuiesc pe pmnt cu gndul la cer4 i iubesc pe toi4 sunt sraci dar
mbogesc pe muli4 fac binele. Gcest rspuns red un tablou al vieii
cretine de atunci. Gutorul arat c adevrul a fost sdit n inima cretinilor
de 7umnezeu. 7umnezeu i ceam pe toi prin trimiterea lui Qristos.
n cap. 5116 81 rspunde la a treia ntrebare; arat c 7umnezeu se
face cunoscut cnd ai credin4 pgnii nu6l pot cunoate pe 7umnezeu
pentru c nu cred n 3l. Gutorul vorbete despre venicia Catlui i a Fiului4
eOplic de ce a aprut trziu cretinismul motivnd c am fost neputincioi
i nepregtii pentru venirea Mntuitorului.
n cap. 811 avem un ndemn pe care autorul l d lui 7iognet de a
pstra n suflet ce a auzit i c ar fi bine s se ncretineze.
Importana epistolei c"tre Diognet.
7in punct de vedere doctrinar este bogat n adevruri de credin4
fiind un tezaur dogmatic cretin. Gceast lucrare are menirea de a realiza o
punte ntre prinii apostolici i apologeii cretini. Jucrarea cuprinde o
nflcrare de sentimente de bun intenie a cretinilor i pentru cretini.
!eligia cretin constituie o lege nou4 un neam bun4 cinstit4 care l iubete
pe 7umnezeu i pe aproapele ca pe sine.
APOLOGE5I CRE6TINI
"umele le vine de la apologie . aprare4 9ustificare. 3i sunt
aprtorii cretinilor n faa pgnilor i evreilor. Jiteratura pgn4 dup o
perioad de ignorare4 a nceput4 n sec. 11 s ia atitudine faa de cretinism.
ntre scriitori pgni l amintim4 mai nti4 pe Jucian de Samosata cu
lucrarea ]7espre moartea lui Pereglinus]6)scris prin anul =II* n care
=D =D
ridiculariza comunitatea cretin i pe Pereglinus4 care era preot egiptean i
filozof cinic.
Gpoi4 Helsius4 filozof platonic4 cu lucrarea ]Huvnt adevrat]4 n
care combate cretinismul pe baza Sf. Scripturi. Hretini erau acuzai de
ateism4 bancete diestice4 mpreunri4 adorarea unui cap de mgar .
onolatrie4 adorarea organelor genitale ale preotului4 etc. Gceste acuzaii le
gsim combtute de Minucius FeliO.
Gutorii apologiilor au fost4 fie laici fie4 preoi sau episcopi; unii au
a9uns celebrii. Gprarea cretinilor se fcea fr arogan; apologiile au fost
apeluri ctre mprai. Senat sau magistrai de a nu mai persecuta cretinii.
Hnd au fost adresate ctre pgni4 lucrrile lor au avut forma unor tratete4
iar cnd au fost ndreptate ctre iudei erau scrise sub form de dialog.
Gpologiile aveau dou pri< de combatere i de aprare. 7e
combatere 6 demonstrau c filozofia pgn este greit. 7e aprare > se
artau foloasele monoteismului i se fceau apreciari ale unor adevruri din
filozofia pgn.
Gpologeii sunt de dou feluri< latini i greci )clasificare fcut dup limba
folosit n scris*.
A$ologeii greci
Primul apologet grec este 7adratus. 3l este prezentat de Fericitul
1eronim ca ucenic al Sf. Gpostoli4 nzestrat cu darul proorociei. Prin anii
=AE6=AD a nmnat mpratului Gdrian o apologie n care i apra pe
cretini. Fer. 1eronim spune c aceasta a fost nmnat la Gtena. 7in
aceast apologie s6a pstrat un fragment la 3usebiu de Hezareea care afirm
c pe vremea lui \adratus nc mai Creiau cei nviai de Qristos.
Aristide > filozof din Gtena contemporan cu \adratus; n =?L a
nmnat lui Gntoniu Piul o apologie. 3usebiu i 1eronim afirm c aceast
apologie a fost dat lui Gdrian.
n =@D@ nite clugri veneieni au descoperit un fragment din
aceast apologie n limba armean. n =@DL un patrolog german a
descoperit o variant sirian la mnstirea Sf. 3caterina din muntele Sinai.
n aceast apologie autorul stabilete eOistena lui 7umnezeu din ordinea i
eOistena lumii4 eOplic cum este neles 7umnezeu de patru categorii de
mase< barbarii se ncin elementelor4 pgnii zeilor4 iudeii 7umnezeului
necunoscut4 iar cretinii 7umnezeului cunocut prin Qristos. 1udeii se
ncin unui singur 7umnezeu4 ei practic iubirea aproapelui4 rscumpr
pe cei robii. Hretinii i trag numele de la Qristos ntrupat din Fecioara
Maria. Jimba9ul lucrrii este simplu4 mesa9ul apologiei este foarte clar.
Ariston de Pella > avem date puine despre el; este amintit de
3usebiu de Hezareea ca unul ce relateaz despre nfrngerea iudeilor de
ctre romani.
Hel mai nsemnat apologet grec este "8& Iustin 'artirul i Filozo8ul& S6a
nscut la nceputul sec. al 116lea din prini pgni latini n Sicem4 astzi
"ablus. Pe tatl su l cema Priscus4 iar pe bunicul su Bacius. 7oritor
de adevr se apropie de filozofii vremii; el i studiaz pe platonici4
=B =B
pitagorei4 iar apoi pe profeii 5.C. Ha urmare a citirii acestora el se
convertete )mai trziu a mrturisit c religia cretin a fost pentru el
filozofia cea mai sigur*.
Gctivitatea sa a nceput dup convertire fiind o continu lucrare de
aprare a cretinilor. G doua parte a vieii o petrece la !oma. Gici
nfiineaz o coal a cretinilor. 7e aici trimite dou apologii ctre mprat
i senat. Cot aici intr n conflict cu filosoful Hrescens care era un ignorant
pe care totdeauna l nvinge )ideologic*. Pentru aceea Hrescens l denun i
v6a fi martirizat n anul =IB6=II. Biserica ortodoO l prznuiete la = iunie.
O$era > o apologie adresat mpratului Gntonin Piul4 fiilor si i
senatului. G doua apologie )]despre credina cretin]* adresat mpratlui
Marc Gureliu.
6^#uvnt c"tre greci]6 n aceasta trateaz problemele cretinilor
vorbind despre natura demonilor; este o combatere a politeismului grecilor.
6BPsalmistulA ;]Despre suflet]6 prezint prerile filozofilor greci
despre originea i rolul sufletului.
6^Dialog cu iudeul Trifon] > red discuia de la 3fes cu un iudeu4 n
care se arat cum Sf. 1ustin prin ar a a9uns la nvtura cretin. 7e
asemenea dovedete raportul dintre 5. C. i ". C. scond n evident
superioritatea ". C. Mai sunt i alte lucrri pomenite n scrierile Fericitului
1eronim. Prin lucrrile sale a realizat o punte ntre gndirea profan i cea
cretin cu toate c ntlnim i nvturi greite. n nvturile despre
7umnezeu4 Sf. 1ustin subliniaz c 3l este nevzut4 venic4 fr nume i
sluiete n cele cereti. Jogosul are rol principal n creaie; numele de
]ntiul nscut] dovedete rolul de instrument pe care l are logosul n
creaie. 3l greete afirmnd c Fiul este primul nscut al Catlui i c Fiul
este prima putere dup Catl. Jogosul are un nceput aezat naintea
creaiei. 7uul Sfnt este duul profetic care a insuflat Biblia i trebiue
aezat pe locul trei dup Fiul.
Ceologia lui nu este att de sigur cum i este credina; are erori cu
privire la persoanele Sf. Creimi4 nvtura despre suflet i demoni. Gceste
erori sunt eOplicabile prin noutatea problematicii. 7e la Papias de 1erapole
i6a nsuit nvtura iliast. Sf. 1ustin este un martor al tradiieipentru c
ne6a descris felul n care cretinii svreau cultul n acea vreme. 7ei
teologia sa are imperfeciuni4 patrologia l consider un mare teolog4
nvtura lui influennd intelectualitatea vremii.
'il9iade 6 este originar din Gretos > Gsia Mic4 a Creit n a doua
9umtate a sec. al 116lea4 a scris mpotriva pgnilor4 Creind pe vremea lui
Marc Gureliu. 2nii spun c a fost ucenic al Sf. 1ustin. Certulian l numete
_sofist al bisericii]. 3usebiu de Hezareea ne spune c el ar fi scris mpotriva
montanitilor. 3l a scris lucrarea D9n profet nu tre!uie s" vor!easc" 1n
e-ta&A > o apologie contra grecilor i contra iudeilor. S6ar putea s fi scris
i mpratului Marc Gureliu4 dar i lui Jucius \uerus prin anii =I@6=IL.
Jucrrile lui s6au pierdut de aceea despre ele avem doar tiri.
=I =I
A$olinarie > este un urma a lui Papias de 1erapole n Frigia.
3usebiu de Hezareea ne d informaia c Gpolinarie a scris mai multe
lucrri.
^7iscurs despre credin] > adresat mpratului n =KA. G mai scris cinci
cti contra grecilor i dou lucrri mpotriva iudeilor.
Ja fel ca Miliade a scris mpotriva montanitilor.
'eliton de "ardes > pe vremea mpratului Homodus4 nu avem date
despre viaa sa. 3ste pomenit de Policarp al Smirnei n discuiile privitoare
la data Patilor. Mai este pomenit de Certulian i 1eronim.
G fost episcop de Sardes4 a murit n =LB pe vremea lui Septimius
Severus. G scris mai multe lucrri< dou lucrri _7espre Pati; _7espre
felul da a Crei]4 _7espre profei]4 _7espre Biseric]4 _7espre serbarea
duminicii]4 ]7espre creaie]4 ]7espre trup]4 ]7espre suflet]4 ]7espre Sf.
7u] i ^7espre diavol]. Gceast list ne6o d 3usebiu de Hezareea n
^1storia bisericeasc].
7in operele lui rezult c a fost un om cult4 enciclopedist care a
atacat problemele controversate a lumii antice. 3l este primul care vorbete
despre cele dou firi ale Mntuitorului. Pe vremea sa teologia nu era bine
cristalizat4 de aceea n scrierile lui au aprut greeli.
Taian Asirianul > originar din Gsiria4 era grec de neam. S6a nscut
n anul =AE4 a primit o educaie aleas4 a studiat istoria4 retorica i filozofia.
G cutreierat oraele importante ale lumii antice innd discursuri de moral4
astfel a cunoscut mai multe religii4 dar nici un sistem religios nu l6a
satisfcut4 a constatat imoralitatea religiei pgne.
n uma citirii Sf. Scripturi i gsete linitea4 se convertete la !oma
fiind ucenicul Sf. 1ustin. 2rmnd eOemplul Sf. 1ustin descide o coal
cateetic. G fost urmrit de filozoful Hrescens4 dar el nu va rmne fidel
nvturii primite de la Sf. 1ustin. Prin anii =KA6=K? a czut ntr6o erezie ]a
encratiilor]4 a9uns n Nrient s6a integrat ntr6o sect ]a eonilor] )aceasta
avea principii severe4 interzicea vinul4 carnea4 cstoria4 au nlocuit vinul
de la 3uaristie cu apa*. 7evine conductorul sectei4 care se va numi _a
tainienilor] sau _ a idroparastailor]. Sf. 1rineu al JSonului ne spune c
Caian tgdiua mntuirea lui Gdam. G murit la sfritul sec. al 11 > lea.
O$era: ^7espre animale]4 ]7espre natura demonilor]4 ]7espre
mntuirea dup Qristos]. Hea mai cunoscut lucrare este ]2n cuvnt ctre
greci]4 scris n Gntioia4 dup moartea Sf. 1ustin. Jucrarea a fost scris
intre anii =I?6=K?; scoate n eviden superioritatea doctrinei cretine fa
de cea pgn. 5orbete de 7umnezeu Catl despre Jogosul care a fost
creat de Catl nainte de lume4 iar Sf. 7u a inspirat profeii 5. C.
^7iatesalon]>sinops asupra evangeliilor4 este o nfiare
cronologic a viaii Mntuitorului4 scris dup cderea n erezie. Sf. 3frem
Sirul a dezaprobat lucrarea. Prin opera sa Caian las mrturie asupra epocii
sale4 a respins filozofia pgn i a fost numit ^Certulian al grecilor].
=K =K
TEOFIL AL ANTIO*IEI
S6a nscut n Siria4 cum nsui mrturisete c patria sa este ntre
Cigru i 3ufrat. Familia sa a fost pgn4 dar n urma citirii Sf. Scripturi4 el
trece la cretinism. 7up convertire a avut nsuiri duovniceti. G fost ales
episcop n anul =IL. G fost al 51 >lea episcop al Gntioiei. G murit ntre
anii =@A6=@? pe vremea npratului Homodus. n scrierile lui el i6a
combtut pe cei care au destabilizat Biserica.
7intre lucrrile polemice amintim< ]mpotriva lui Marcion i
3rmogene]4 acestea sunt pierdute. G rmas lucrarea ^Htre Gftolit]6
aceasta este o apologie adresat unei persoane culte4 pgne. Gftolit a
cutat s cunoasc adevrul n via4 fiind un aprtor al idolatriei. Se
ncretineaz4 dar l ia n derdere pe 7umnezeul cretin. Scrierea lui Ceofil
dovedete realitatea lui 7umnezeu. Gceast lucrare s6a pstrat n manuscris
sub numele de ]Marcianus].
Jucrarea are trei pri<
61nvizibilitatea i cunoaterea lui 7umnezeu;
6Hombaterea mitologiei pgne;
6Hombaterea afirmaiilor aduse de pgni cretinilor4
=. n aceast parte Ceofil i spune lui Gftolit c 7umnezeu este invizibil
pentru ocii trupeti dar l putem cunoate prin lucrarea Sa n lume. i cere
lui Gftolit s6i arate pe adevratul om din el i el l v6a arta pe 7umnezeu4
pentru aceasta trebuie s ai ocii sufletului descii.
A. n aceast parte combate zeitile pgne.
?. Gici arat c toi cretinii sunt plini de onoare. Cot aici dovedete
vecimea cretinismului pe baza argumentului cronologic.
Jucrarea a fost alctuit pe vremea lui Marc Gureliu ntre anii =IE6=@A.
7octrina >el nu a fost un gnditor adnc4 lucrrile lui au fost redactate ntr6o
limb accesibil. 3l socotea Sf. Creime ca fiind alctuit din< Catl4 Fiul i
nelepciunea. 7e asemenea i combate pe stoici care spun c Jogosul a
fost nscut din Catl naintea lumii. Jucrarea sa este clar4 doctrina sa este
corect4 el spune c lumea a fost creat din nimic.
ATENAGORA ATENIAN(L
7espre el se tie foarte puin; date avem la Fericitul 1eronim4 Filip de
Side i patriarul Fotie )sec. al 186lea*. Ja nceput a fost pgn4 originar
din Gtena4 dar n urma citirii Sf. Scripturi s6a ncretinat. 3l a citit Sf.
Scriptur din dorina de a6i combate pe cretini4 dar i6a dat seama c
adevrurile cretine sunt reale.
2nii afirm c a a9uns la GleOandria unde a urmat cursurile colii
cateetice. Prin anii =KI6=K@ scrie o apologie adresat mprailor Marc
Gureliu i Homodus6BSolie pentru cretiniA )care este de fapt o cuvntare*.
Gceast lucrare are ?@ de capitole. n introducere i solicit mpratului
atenia asupra motivului pentru care a alctiut lucrarea; arat c cretinii
=@ =@
sunt acuzai pe nedrept. Ja acuza de ateism arat c n religia cretin se
ador un 7umnezeu Hreator n care cretinii l recunosc pe Catl4 pe Fiul i
pe Sf. 7u egali n putere. Fiul este din eternitate4 a ieit din 7umnezeu
pentru crearea lumii4 dar nu este creatur. Se mai arat4 apoi4 c cretinii nu
aduc 9ertfe pentru c 7umnezeu nu primete 9ertfa material ci pe cea
spiritual. Hretinii nu ador zeii pgni pentru c sunt creaturi divinizate
de oameni.
Ja acuza de imoralitate el arat c nu li se permit cretinilor raporturi
imorale; ei se tem de 7umnezeu i nu svresc rul; muli Creiesc o via
n virginitate4 iar rul se datoreaz pgnilor.
Ja acuza de antropofagie el spune c n cretinism nu se practic
pentru c nseamn moarte. Hretinii ursc omuciderea i mrturisesc
credina n nvierea trupurilor. n nceiere face apel struitor la cei doi
mprai s nu fac ru cretinilor ntruct ei se roag pentru mprat.
Jocul alctuirii acestei apologii este Gtena.
N a doua apologie este numitBDespre 1nvierea morilorA. 3a a fost
scris la Gtena i are dou capitole. n cap. 1 se resping obieciile ce se aduc
nvturii despre nvierea morilor. n cap. al 116lea se demonstreaz
realitatea nvierii.
n lucrare se arat c nu este nimic cu nvierea morilor contrar
stiinei deoarece la 7umnezeu totul este cu putin. 3l v6a reuni trupul cu
sufletul. nvierea v6a fi n trupurile rale cci omul a fost cemat s Creiasc
n veci. Nmul este alctuit din trup i suflet4 v6a fi 9udecat i v6a da seam
de ceea ce a fcut. Mai arat c ultimul scop al omului este contemplarea
lui 7umnezeu ntr6o alt via i acest lucru nu se poate realiza dect dup
restaurarea omului n plenitudinea naturii sale.
Gceste dou lucrri sunt bogate n ndemnuri morale. nvtura lui
este ortodoO. Ja fel ca Sf. 1ustin4 el respinge acuzaiie aduse de pgni. 3l
este primul autor ce folosete demonstraia raional cnd vorbete de
unitatea lui 7umnezeu. 3l este cel care a descis drumul spre coala
cateetic din GleOandria. G artat c nvtura despre 7umnezeu este
unica filozofie real.
A$ologei latini
TERT(LIAN
7intre apologeii latini el este socotit cel mai mare aprtor al vieii
cretine din veacul al 11 >lea. "umele su ntreg este \uintus Septimius
Certulianus. S6a nscut ntre anii =BE6=IE din familie pgn. Catl su era
suta n Gfrica de "ord care era mprit n patru pri i i avea capitala
la Hartagina. 7e mic a dovedit o inteligen aparte i o dragoste de carte.
3l a studiat literatura pgn4 filozofia4 medicina i dreptul i a
nvat limbile latin i greac. Ja nceput a fost pgn4 bnuit ciar de
adulter4 fiind atras de cultul lui Mitra. n tineree i6a btut 9oc de
cretinism. 7up o vreme s6a convertit la cretinism dup ce a observat
=L =L
Creirea aleas a cretinilor n timpul persecuiilor4 socotind c ar fi bine s6i
cunoasc pe aceti cretini.
ncretinarea lui a avut loc n anul =LB. Se spune c el a fost cstorit
nc de cnd era pgn. Gcceptnd Botezul4 a fost irotonit n anul AEE.
7up acest moment a dus o via foate riguroas i prin anul AEB a trecut la
secta montanitilor. Gici nu st mult i prin anul A=? rupe nu numai
legtura cu montaniti ci i cu Biserica. )n anul A=E montanismul a fost
combtut la !oma ntr6un sinod* Gdevratul motiv este c Certulian
admitea eOtazul ns nu era de acord cu a doua cstorie i nu6i admitea pe
pctoi s fac parte din Biseric. 7rept urmare4 i ntemeiaz propria
sect numi] a tertulianitilor]4 )care au fost readui n Biseric de Fericitul
Gugustin*. Certulian moare ntre anii ADE6ABE. 2nii patrologi spun c
Certulian ar fi revenit n Biseric4 dar acest lucru nu este confirmat.
7e la el ne6au rmas ?= de lucrri< =D au fost ntocmite pe cnd era
n Biseric )AEB6AEI*4 =A au fost ntocmite ntre anii AEI6A=? i B n
perioada tertulianist ntre anii A=?6AAA. 2nii patrologi aeaz moartea lui
dup anul AAA.
Prima ediie a lucrrilor a aprut n sec al 8516lea n colecia Migne4
n care operele lui ocup trei volume. G scris lucrri< apologetice4
polemice4 dogmatice i morale. Scopul lor este de a nfia felul n care se
poate pune n practic nvtura cretin.
Jucrri apologetice
B/d naionesA 6 este o colecie de dou cri adresate pgnilor n care
dovedete c morala lor este ineficient i c nu au dreptul s6i critice pe
cretini pentru greelile lor.
B/pologeticumA6 este o capodoper a apologiei4 este adresat
guvernatorilor de provincii cu scopul de a dovedi c pedepsele date de ei
sunt fr temei4 cretini sunt ncii fr motiv i prin acestea li se interzice
s Creiasc. Pe cretini i ndeamn s se ntoarc la credin4 iar pe pgni
i iniiaz n credina cretin. Scopul lucrrii este dublu<
1. 6 politic > persecuiile sunt nedrepte; prin ele pgnii nu vor a9unge la
scopul dorit de aceea persecuiile ar trebui s nceteze.
11. 6 moral 6 intenia lui Certulian de a dezvlui adevrata credin.
Jucrarea are BE de capitole i poate fi mprit dup tipul
discursurilor pe care Certulian le6ar fi inut. n capitolele de la = la I se
arat legalitatea credinei cretine i nedreptatea pe care pgnii i
guvernatorii o svresc fa de cretini pentru c interpreteaz greit
normele credintei cretine. n capitolele de la K la DB Certulian respinge
acuzaiile pgne ntre care< cretinii se rnesc cu carne de copul i
practic omuciderea; cretinii nu se ncin zeilor4 dar i cinstesc pe mai
marii statului ntruct aa i6a ndemnat Qristos. n capitolele de la DI la BE
se arat c religia cretin este cea adevrat iar purtarea cretinilor este
ireproabil de aceea orice persecutare a lor nu face altceva dect s6i
ncura9eze.
AE AE
5aloarea lucrrii este inestimabil ntruct nfieaz viaa curat a
cretinilor i arat c ei sunt cinstitorii statului. Jucrarea are i o valoare
istoric aparte pentru c prezint procedeele prin care pgnii i persecutau
pe cretini.
BDe testimonio animaA > n aceasta dovedete n ase capitole
eOistena sufletului i ntreg adevrul cretin.
B#ontra iudeilorA > este o lucrare n =D capitole. Se arat c iudeii
mai ateapt venirea unui Mesia care s zdrobeasc stpnirea strin.
B/d scapulamA > este o lucrare n =B capitole.
Scrierile polemice
BDe prescriptione hereticorumA > respinge inveniile ereticilor.
Jucrarea are DD de capitole i pote fi mprit n trei pri.
Partea 1 > cap. =6=D > n aceasta ne ndeamn c nu trebuie s ne ferim de
eretici ci s6i cunoastem i s6i combatem.
Partea a 116a6 cap. =B6?K > n aceast parte se resping preteniile pe care le
aveau ereticii c numai ei tiu Scriptura. Jor le rspunde c adevrul vine
de la 1isus Qristos4 iar Biserica este singura motenitoare a lui 1isus Qristos.
Mai arat c Sf. Scriptur trebuie s fie neleas n compleOitatea ei.
Parte a 1116a > cap. ?@6DD > constituie nceierea acestei lucrri; se arat
deosebirile doctrinare dintre eretici i se prezint viaa celor care s6au dedat
la erezii precum gnosticismul4 manieismul4 etc.
B/dversus 5arcionemA 6 lucrarea are B capitole i ncearc s
prezinte nvturile Bisericii<
1. 7omnul cel bun este tot una cu 7omnul cel drept;
11. 7umnezeu este identic cu Hreatorul;
111. !espinge nvtura lui Marcion;
15. 5orbete despre pcat artnd c originea lui const n libertatea
omului.
B/dversus HermogenemA > se arat c lumea este ca i 7umnezeu.
Certulian l combate i6i arat c singurul 7umnezeu este etern i numai 3l
este creatorul lumii.
B/dversus 4alentinianusA > Certulian combate aceast erezie.
Scrierile dogmatice
BDespre !ore&A > n aceast lucrare Certulian l combate pe un eretic
care a scris lucrarea ^\uintiria]4 n care se arat c nu este necesar borezul.
Certulian arat c botezul este necesar pentru mntuire i c doar episcopul
i preotul pot svri aceast tain. n privina celor care s6au lepdat de
credin spune c ar fi bine s fie rebotezai.
BDe carne #hristiA > lucrarea are AB de capitole4 n aceasta
dovedete realitatea ntruprii Mntuitorului. 3ste o scriere cu influene
montaniste n care se vorbete de a doua venire.
BDespre 1nvierea trupurilorA 6 combate acuzaiile aduse cretinilor
cu privire la aceast nvtur.
BDe animaA > lucrare mpotriva ereticilor i filozofilor care negau
eOistena sufletului.
A= A=
BScorpiaceA > )sau un leac mpotriva mucturilor de scorpion* n
care i vizeaz pe ereticii care tgduiesc adevrata credin i ciar 9ertfa
martirilor.
Jucrrile practice
BDespre martiriA > este cea mai vece scriere; a fost alctuit n
anul =LK. n aceasta i ndeamn pe cretini s se gndeasc la viaa
venic.
BDespre spectacoleA > spune c oricine poate asista la spectacolele
pgne4 la teatru pe stadioane4 dar nu i la care se pune problema
sacrificrii de animale.
BDespre rug"ciuneA > este cea mai frumoas lucrare ce poate fi
mprit n trei pri<
6Catl nostru > conine un mnunci de adevruri ce se afl n ". C.
6Hondiiile morale4 fizice i liturgice pe care trebuie s le aib o
rugciune.
6!oadele adevratei rugciuni.
BDespre r"!dareA 6 este o mrturisire de credin i dorete s
transmit conaionalilor si c rbdarea este benefic.
BDe 4irginius 4elantisA 4 ADe corona miridisA > vorbete despre
soldaii care se ntrec n lupte doar ca s primeasc o coroan de lauri.
Pentru c unul dintre soldai )fiind cretin* a refuzat a fost ncis i pedepsit
cu moartea.
BDe idolartiaA > un raport ntre credina cretin i cea pgn.
Gu mai fost i alte lucrri4 dar neautentice. Certulian a fost un om al
compromisurilor4 al momentului4 Jucrrile lui au fost scrise ntr6un limba9
clar4 foarte multe i6au atins scopul. Certulian nu a fost un filozof4 el a fost
un om practic i a dovedit ceea avea de dovedit.
'IN(CI(" FELI;
7espre el avem puine date. S6a nscut n Gfrica pe la 9umtatea sec.
al6116lea4 din prini pgni. G primit o instrucie pgn. G9unge la !oma4
devine avocat i se ncretineaz. n instrucia sa a fost tributar curentului
stoic dar a trecut la cretinism. "u se tie cnd a murit )n primul sfert al
sec.111 *.
7e la el ne6a rmas o lucrare EE8ctaviusEE > este o apologie a
credinei cretine. 7ate asupra acestei lucrri avem de la Jactaniu i Fer.
1eronim. Gceast lucrare are D= de capitole<
Partea 1 > 1ntroducerea cap. 1615 > n aceast parte ne sunt prezentai
doi prieteni Nctavius i Hecilius4 primul cretin4 al doilea pgn. Nctavius
a9unge la !oma unde l ntlnete pe Minucius. ntr6o zi4 cei trei fac o
cltorie pe lng !oma i zresc o statuie4 Hecilius se ncin n faa ei
dup care ncepe un dialog despre statui ntre Hecilius i Nctavius4 Hecilius
ridicnd n slvi pgnismul iar Nctavius demonstrnd c ncinarea la
pietre este idolatrie. Minucius devine arbitru ntre cei doi.
AA AA
Partea a 11 a > cap. 568111 > prezint felul n care Hecilius apr
nvtura pgn despre statui. Putem distinge trei etape<
6de natur filosofic > Hecilius arat c adevrul este de neptruns i
este universal i ciar o enigm pentru om.
6de natur metafizic > el arat c religia cretin este mbriat de
oameni dubioi ce s6au constituit ntr6o societate secret4 sunt imorali4
criminali i dumani ai omenirii pentru c promoveaz un cult absurd i
ador un om crucificat.
6o concluzie 6 arat c religia cretin este o inovaie a cuiva fr a
spune cui aparine i l ndeamn pe Nctavius s adere la pgnism.
Partea a 111 a > cap 81568885111 > este rspunsul lui Nctavius; el
rspunde punct cu punct la acuzaiile lui Hecilius i arat c 7umnezeu este
perfect i c l putem recunoate din universul creat. 3ste condamnat
politeismul i arat c cei ce cred n 7umnezeu nu sunt oameni ri i cu
toate c duc o via moral sunt persecutai. Hultul este unul raional i l
poi nelege uor. Grat c acuzaiile pgnilor sunt nefondate.
Partea a 15 a > cap. 88818688881 > arat c dup discuia dintre
cei doi4 Hecilius recunoate adevrul cretin se ncretineaz i toi trei se
ntorc la !oma. Nctavius este fericit4 Hecilius se bucur c a mbriat
cretinismul4 iar Minucius este mulumit c cei doi au a9uns la un rezultat
comun.
Cimpul scrierii acestei lucrri poate fi aezat nainte de scrierea lucrrii
^Gpologeticum] a lui Certulian4 pentru c el o cunoscuse pe cea a lui
Minucius.
Gceast lucrare a fost scris cu ocazia morii lui Nctavius4 cu gndul
de a alina suferina prinilor lui. "u are idei dogmatice deosebite i nu
susine credina cretin cu argumente doctrinare; este o oper moral
adresat unor pgni culi. "u este pomenit numele lui 1isus Qristos i
scoate n eviden puterea raiunii n ncercarea de a6l nelege pe
7umnezeu.
7ei nu este o lucrare original de eOcepie pentru c nu veiculeaz
cu termeni cretini prea sofisticai4 ea este totui interesant pentru c din
ea rezult c Minucius a fost un om cult un cunosctor al tiinei4 filosofiei
i retoricii pgne. Jucrarea se poate asemna cu hhScrisoarea ctre
7iognethh.
Irineu al L<onului
Hercettorii aaz data naterii ntre ==B6=DE. Se tie c a fost
ucenicul Sfntul Policarp4 iar Policarp a fost printe Gpostolic. Sfntul
1rineu a nvat ce nseamn dragostea pentru tradiie i rvna pentru erezie
de la Policarp4 iar de la Papias i6a nsuit doctrina milenarist. 1rineu
vorbete de prezbiterii ce au fost contemporani cu prinii apostolici. "u se
tie cum a a9uns n Jugdunum. Se crede c l6a ntlnit pe Policarp la !oma
n =BB i c a rmas acolo la coala Sfntului 1ustin Martirul i Filosoful de
A? A?
unde a a9uns n Gsia Mic cu civa misionari. !evine la !oma aducnd o
scrisoare papei 3leuter care l numete episcop al JSonului )Jugdunului*.
Gctivitatea lui a avut un ntreit aspect; o lucrare de convertire a
pgnilor din sudul Paliei; lupta mpotriva gnosticismului4 i strdania de
mpcare a Bisericii din Gsia cu !oma n privina datei Patilor.
Sfntul 1rineu a scris n limba greac. !eferiri despre lucrrile lui
avem la 3usebiu de Hezareea i Fer. 1eronim. Ja noi au a9uns dou lucrri<
,,#om!atere i distrugere a tiinei cu nume mincinosEE > cuprindea
cinci cri. Gceast lucrare s6a pstrat ntr6o traducere latin4 ultimele dou
cri i ntr6o traducere armean. 3ste o lucrare important ntruct prezint
problemele teologice cu care se confrunta Biserica la acea vreme. Gutorul
se dovedete a fi un cunosctor al Scripturii i al vieii Bisericii. 3ste atestat
n lucrare pentru prima oar ntregul canon al Sfintei Scripturi . Sunt
menionai numeroi episcopi i scriitori bisericeti ntre care i primii =A
episcopi ai !omei.
n lucrare 1rineu combate gnosticismul de aceea este socotit
44creatorul teologiei cretine n Nccident hh. 3l combate gnosticismul
pornind de la Simbolul de credin Gpostolic i n argumentarea sa
folosete citate din Sfnta Scriptur i Sfnta Cradiie.
,,Demonstraia predic"rii /postolice EE > a fost descoperit n urm
cu BE de ani i a fost adresat fratelui su Marcian.
1eronim prezint i alte lucrri atribuite lui 1rineu4 dar care nu s6au
pstrat< 447espre scismhh4 44Scrisoarea ctre Blastushh4 447espre tiinhh.
7octrina lui este ortodoO; unii patologi l6au numit fondatorul
teologiei cretine. Ceologia sa se bazeaz pe argumente din Sfnta
Scriptur i Sfnta Cradiie. 3l spune c pe 7umnezeu trebuie s ni6J
apropiem prin dragoste i nu prin tiine. Cradiia bisericeasc este un izvor
al !evelaiei 7ivine; fiind norma de credin4 ea se pstreaz n Biseric.
Sfntul 1rineu subliniaz importana i autoritatea Bisericii4 pentru c
numai ea pstreaz adevrata tradiie< 44Gcolo unde este Biserica este i
7uul lui 7umnezeuhh. 6 447ac n6ar fi aprut Scriptura ar fi trebuit s
urmm Cradiia pe care Gpostolii au lsat6o acelora crora le6a ncredinat
Bisericahh > spune el..
Jucrrile lui au cunoscut o larg rspndire i prin misiunile fcute
n 9urul JSonului a ntors pe muli pgni spre 7umnezeu. 1deea de baza a
predicii lui a fost aceea c 44desvrirea omului ncepe pe pmnt i se
definitiveaz n cerurihh.
G murit prin anul AEA.
I$olit
Mult vreme nu s6a tiut nimic despre el. Gbia n sec.818 s6a putut
ncega o biografie a lui. G Creit pe vremea cnd limba greac a devenit
limba cancelariilor din Gpus de aceea i operele sale au fost scrise n
AD AD
greac. "umele lui a fost mai puin cunoscut4 dar este menionat la
3usebiu4 !ufin i 1eronim. "u se tie unde a pstorit.
Prin =BB= s6a descoperit mormntul lui pe 5ia Ciburtina n apropierea
unei statui. Gceast descoperire s6a dovedit a fi destul de preioas4 datorit
informailor ce le coninea pe prile ei laterale unde apare un ciclu pascal4
iar pe o latur apar titlurile crilor scrise de 1polit. Statuia reprezint cipul
lui 1polit.
Prin =@DA un clugr grec Minoides Minas a descoperit la o
mnstire din muntele Gtos un manuscris grec din sec. 8154 ce cuprindea
o transcriere a unei lucrri _Filosofumena] >Fer. 1eronim )sec. 15* spune c
1polit ar fi scris o lucrare cu acest nume.
7in aceast lucrare patrologii i6au alctuit lui 1polit o biografie<
S6a nscut prin =KE6=KB4 fr a se preciza locul. G fost ucenic al
Sfntului 1rineu4 care l6a format intelectual. G rmas la !oma unde prin
A=E l6a audiat pe Nrigen4 pap fiind Yefirin. Papa l avea ca sfetnic pe
Halist.
n aceast perioad se purtau discuii privitoare la problema Sfintei
Creimi. Papa a fost influenat de ideile patripasiene ale lui Halist. n !oma
se afla i Sabelie. Prin A=K Halist a9unge pap4 la scurt vreme el fiind
acuzat c i6ar fi nsuit bani din averea Bisericii. 3ste alungat n Sardica i
eOilat pe insula Sardinia4 dar revine la !oma.
1polit l6a criticat pe Halist i cei doi se eOcomunic reciproc; cretinii se
mpart n dou4 unii cu 1polit4 alii cu Halist. Hei doi sunt eOilaii pe insula
Sardinia4 unde 1polit moare prin A?B. !mitele vor fi duse la !oma de
papa Fabian. Mai trziu s6a afirmat c 1polit a fost de partea novaienilor.
7in lucrarea Filosofumena rezult c nu a avut nimic n comun cu aceast
scism.
n lucrare a combtut filozofiile pgne ale vremii. Gdevrata
filozofie este religa cretin4 spune el. 1polit poate fi aezat n rndul
marilor apologei din sec. 111.
"8=ntul Ci$rian al Cartaginei
"umele lui ntreg este Cascius Hecilius Hiprianus )Cascius fiind o
porecl *. S6a nscut la Hartagina n A=E ntr6o familie nstrit de pgni.
G dobndit o cultur aleas4 a9ungnd avocat. G dus o via libertin.
Prin ADB s6a ncretinat fiind botezat de un preot grec Hecilianus care
i6a sdit n suflet dragostea pentru cretinism. Fer. 1eronim spune c de la
acest printe i6ar fi mprumutat i numele de Hecilianus.
7in lucrrile lui rezult c cel mai greu i6a fost s renasc ntr6o via
nou spiritual4 dup ce n tineree a fost mai ^zburdalnic]. Hunoscuii lui
pgni auzind c a trecut la cretinism l6au numit _strecuus] ) gunoi *.
G fost irotonisit preot n Hartagina iar n AD@ a fost ales episcop al
Hartaginei n locul lui 7onatus. Ha episcop a desfurat o intens activitate.
AB AB
Mai nti a cutat s centralizeze toate Bisericile din Gfrica de "4 a9ungnd
un fel de pap al Gfricii de "ord.
Gceast aciune a lui a fost ntrerupt de persecuiile lui 7eciu )ian.
ABE*. 7in pruden4 n timpul acestei persecuii4 el se ascunde n
vecintatea oraului. 7umanii lui au socotit aceasta un act de laitate. n
timpul persecuiei lui 7eciu muli cretini s6au lepdat de credin4 alii au
dat n scris c nu sunt cretini.
Hiprian se rentoarce i este obligat s eOplice gestul su n faa
cretinilor. Primul gnd a fost refacerea unitii Bisericii i apoi rezolvarea
problemelor legate de reprimirea n Biseric a celor care n timpul
persecuiei s6au lepdt de credin )lapii*. 7intre acetia cei care au adus
9ertfe zeilor au fost numii sacrificai4 cei care s6au tinuit au fost numii
turificai4 cei care prin bani au reuit s obin acte c nu sunt cretini au
fost numii li!elatici4 iar cei ce au reuit s obin favorul de6a nu fi trecui
pe listele cu cretini au fost numii facientes.
Pap al !omei era "ovaian care era foarte riguros cu reprimirea
celor czui4 n Biseric. "ovaian era de fapt un antipap; pap legal era
Horneliu care i6a tratat pe lapi cu indulgen . Sfntul Hiprian i ia partea
lui Horneliu.
Hnd Hiprian a fost ales episcop ) AD@ * unul dintre contracandidai a
fost preotul "ovat spri9init de diaconul Felicisimus. 3i i reamintesc lui
Hiprian c n timpul persecuiei a fugit i de aceea i cer s6i nscrie
numele printre cei czui. Sfntul Hiprian a convocat K sinoade la Hartagina
pentru a rezolva aceste probleme purtnd n acelai timp i o coresponden
cu papa Hornelius.
Ja aceste sinoade s6a otrt s nu se reprimeasc n mas cei czui4
ci doar libelaticii i facientes. Primirea i iertarea celorlali se va putea face
n timpul altei persecuii cnd vor suferi pentru Qristos.
"ovat i "ovaian se asociaz mpotriva lui Hiprian i astfel s6a
produs scisma novaian. Hiprian condamn scisma i l spri9in pe
Hornelius.
ntre ABA6ABD peste Hartagina se abate ciuma. n timpul ei Sfntul Hiprian a
dat dovad de mult gri9 fa de cei bolnavi4 a stat n mi9locul lor4 a9utnd
la eradicarea molimei.
n ABB Hiprian intr n conflict cu papa etefan pe tema valabilitii
botezului ereticilor. Biserica de !srit i cea din Gfrica de "ord erau de
prere c ereticii nu pot fi primii dect dup rebotezare. Biserica !omei
era de prere c eretici botezai pot fi i ei n Biseric4 i au dreptul de a
revani liberi n Biseric. S6a ncercat s se a9ung la un compromis4 i s6a
stabilit c ereticii pot fi primii n Biseric fr a fi rebotezai4 dar s se li
administreze taina Sfntul Mir.
n ABK izbucnete o nou persecuie pe vremea mpratului 5alerian.
n timpul acestei persecuii Sfntul Hiprian a fost eOilat n localitatea
Hurubis4 vreme de un an. n AB@ este readus n Hartagina i obligat s aduc
9ertfe zeilor. Ja refuzul su4 pe =D septembrie AB@ i se taie capul.
AI AI
Gceste date despre Sfntul Hiprian le avem de la diaconul su
Pontianus i din Gctele martirice.
O$era lui a fost foarte bogat mai ales c pe numele lui s6au pus o
serie ntreag de lucrri. S6a dovedit c doar =? sunt autentice. Jucrrile lui
pot fi mprite n dou grupe<
Practice )care pot fi morale i de disciplin bisericeasc*;
Gpologetice.7intre acestea din urm amintim<
D/d DonatusA > ctre 7onatus> vorbete despre arul divin pe care
omul l primete la botez. Jucrarea este scris n urma discuiei cu 7onatus4
care i era prieten 4care dorea s primeasc botezul.
D/d DemetrianusA > acest 7emetrius a fost un avocat din Hartagia4
un om ru4 care l calomnia pe Hiprian. n aceast lucrare rspunde
acuzailor c religia cretin ar fi cauza tuturor nenorocirilor ce se abat
asupra Gfricii. 3l spune c adevrata cauz este ndrtnicia pgnilor. l
ndeamn pe 7emetrius s ias la lumin4 s primeasc botezul4 pentru a se
mntui.
D4ot idola di non suntA6 7e ce idolii nu sunt dumnezei6 lucrarea este
scris nainte de ABE. 3a a fost alctuit dup lecturarea operelor lui
Minucius FeliO i Certulian; are =B capitole.
DDove&i c"tre FuiriniusA6 ndreptat mpotriva iudeilor.
D/d ;ortunatumA6 scris n eOilul din Hurubis. Sunt adunate teOte
scripturistice de aprare mpotriva persecuiilor.
Jucrri practice<
DDe lapsisA > trimis sinodului din Hartagina )AB= *. Grat condiiile
pe care cei czui trebuie s le ndeplineasc pentru a fi reprimii.
DDespre unitatea BisericiiA6 3ste cea cea mai important. 3a i are
obria n disputele cu "ovat i Felicisimus. Se arat c nu poate eOista
dect o singur Biseric. 2nitatea Bisericii st n unitatea episcopatului4
cci unde e episcopul acolo e i Biseric. Hei care se rup de Biseric se
aseamn ramurii frnte dintr6un copac care nu mai are via i se usuc.n
afara Bisericii nu eOist mntuire; cel din afara Bisericii nu6l are pe
7umnezeu ca Cat i nici Biserica drept mam. Biserica este o turm i are
un singur pstor.
DDespre rug"ciuneA6 vorbete despre rugciunea Catl nostru
aratnd importana rugciunii i roadele ei.
Glte lucrri< _7e moralitate] )ABA6ABD*. _7espre fapta bun i milostenie]4
_7espre invidie i gelozie]4 etc.
7e la Sfntul Hiprian ni se pstreaz i corespondena cu papa
Horneliu i cea cu urmaul su. Sfntul Hiprian a fost unul dintre cei mai
nsemnai apologei de limb latin. 7atorit lui4 mult vreme4 Hartagina va
9uca rolul de mediator ntre !oma i !srit.
AK AK
Novaian
n ordine cronologic el este primul scriitor roman de limb latin.
"u se cunosc prea multe date despre viaa lui. Se pare c a dus o via
libertin de aceea unii socotesc c a fost ndrcit. 7up botez nu s6a
nvrednicit de taina Sfntul Mir4 deoarece n Gpus era administrat de
episcop. Hu toate acestea a reuit s fie irotonit preot de ctre Fabian al
!omei care inea la el pentru c a avut talent oratoric. n momentul
irotoniei a fgduit c nu va cere s fie irotonit episcop. G devenit lider a
unui numr de DD de preoi din !oma i n AB= pe vremea lui 7eciu4 cnd
scaunul a fost vacant4 el a rspuns n numele clerului din !oma n privina
celor czui. 3l scrie A epistole4 ce se pstreaz n colecia Sfntului
Hiprian4 n care recomand ca cei czui s fac o peniten aspr.
Preoii din !oma4 necunoscnd viaa lui4 l6au propus ca episcop; unii
ns i6au dat seama c "ovaian i6a fcut nite calcule i c inea s fie
ales episcop. 7e acea4 acetia din urm4 acetia l aleg ca pap pe
Hornelius. "ovaian nu s6a mpcat cu ideea c cineva poate fi ales n locul
su4 i mpreun cu civa adepii a trimis tire episcopilor din apropiere s
vin s6l irotoneasc pe el. Gcetia vin n capital mpreun cu ? episcopi
i l irotonesc fr ca ei s tie c el nu s6a nvrednicit de taina mirungerii.
"ovaian i Horneliu a9ung n conflict i vor fi nlturai.
n afar de cele A epistole ne6au mai rmas dou lucrrii< _7espre
Sfnta Creime ] i _7espre mncrile iudaice].
"umele lui a rmas n istorie n legtur cu prima scism din Gpus.
mpreun cu preotul "ovat4 "ovaian a cutat s mpiedice reprimirea celor
czui n Biseric i a intrat n conflict i cu Sfntul Hiprian. ntruct s6a
produs ruptur n Biseric4 aceast problem s6a discutat la sin. = ecumenic.
Lactaniu
S6a nscut la mi9locul sec.111 )ADE6ABE*. G fost ucenic a lui Grnobiu
de Sicca i a studiat retorica fr s fi profesat aceast meserie pentru ca i6a
lipsit talentul. Prin ALE6AL= a a9uns profesor de retoric i i s6a oferit o
catedr la coala din "icomidia6 capitala imperiului roman de !srit.
Jocul naterii sale este n Gfrica de "ord. Hltoria sa din Gfrica n
"icomidia a prezentat6o ntr6o lucrare n versuri care sa pierdut. n
"icomidia se convertete4 fiind un om linitit4 moderat4 va scpa de
persecuiile lui Paleriu )?E?6?ED i ?EI*4 dar i se va lua catedra. 3l se
plnge c a rmas singur n loc strin4 ca un latin ntre greci.
N parte a vieii a Creit6o n mizerie pn n ?=I6?=K 6pe vremea lui
Honstantin cel Mare4 cnd acesta l va cema la Criverii i i va ncredina
educaia fiului su Hrispus4 dar a murit curnd.
O$era: DDespre lucrarea lui Dumne&euA6 combate pe filozofii care
au nesocotit trupul i sufletul omenesc i arat c providena divin e
evident i se manifest n aceste dou elemente. 3l face o comparaie ntre
A@ A@
om i animal. Sufletul este alctuit dintr6o substan invizibil i
imponderabil. Sufletul nu poate nate alt suflet4 este creat de 7umnezeu i
se unete cu trupul dup momentul zmislirii. Gceasta este o lucrare
apologetic i fr a da citate din Scriptur4 face aluzie la norii negrii ce se
vor aduna deasupra Bisericii4 lucru mplinit n timpul persecuiei lui
7iocleian.
Hea mai important lucrare este numit DDumne&eietile instituiiA.
3ste un manual de religie n care arat c doar omul este capabil de
nelepciune i via religioas. Prezint cretinismul ntr6o form literar i
combate prerile greite. n primele ? prii se combate filozofia pgn4 iar
n ultimele D arat c religia cretin este cea adevrat.
Gceast lucrare a fost scris naintea persecuiei lui Paleriu4 dar a
fost revizuit i dedicat lui Honstantin cel Mare. Prin ?=B a fcut un
rezumat al lucrrii i l6a dat lui Honstantin cel Mare. G mai alctuit i dou
scrisori adresate unor mrturisitori ai credinei. n prima vorbete despre
mnia lui 7umnezeu4 tem abordat filozofic4 iar n a doua face o eOpunere
asupra revenirii la cretinism.
Mai amintim scrierile< DDespre lucrarea lui Dumne&euA,
DDespre mnia lui Dumne&euA)67umnezeu nu este apatic4
pedepsete crima i rspltete virtutea*4
DDespre moartea persecut"rilorA6)este prima istorie a persecuiilor
i prezint sfritul tragic al tuturor mprailor persecutori*4
DDespre pas"rea Phoeni-A)6 pornete de la legenda acestei psri4
care odat la =EEE de vine din Nrient n Fenicia unde se aeaz pe o frunz
de finic unde moare4 trupul arzndu6i; din cenu apare un vierme i se face
fluture care i6a restul de cenu i6l duce la templul Soarelui din Qeliopolis.
Prin aceast legend el dovedete nvierea morilor*.
n nvtura sa el este ortodoO; a fost scriitor de stil clasic. Pentru c
l6a imitat pe Hicero4 a fost numit _Hicerone cretinul]. 3l nu a abordat n
profunzime cretinismul dar a combtut pgnismul.
"criitorii ale>andrini
n GleOandria 3giptului4 se tie c4 a funcionat o coal cateetic4
de aceea s6ar putea spune c acest ora a fost o citadel a tiinei. Gici a
funcionat o universitate numit _Musion] i avea A biblioteci4 de aceea
GleOandria a fost n atenia celor dornici s nvee carte. Printre altele4 aici
s6au fcut traduceri ale Sfintei Scripturi 4 Filon a elaborat o nou teologie a
iudaismului elenistic punndu6l n acord pe Moise cu Platon etc. ecoala
Hateetic de aici a fost prima coal cretin cu nvmnt organizat i o
program precis de studii.
ecoala s6a descis pe la mi9locul sec. 114 primul profesor4 Pantem4
este amintit n =@E de Hlement GleOandrinul Prin ?LB4 pe vremea
mpratului Ceodosie 1 cnd profesor era !odon4 coala a fost transferat
n localitatea Side din Pamfilia. Gceast coal a dat Bisericii mari scriitori
AL AL
i filosofi cretini. 7e aici a plecat Nrigen n A?= spre Hezarea Palestinei
unde a nfiinat o coal cateetic. Programa analitic a acestei coli
cuprindea studii profane4 dialectica4 etica4 eOegetica4 filosofia cretin.
Manualul folosit a fost Sfnta Scriptur. Principalele teme erau legate de
eOistena lui 7umnezeu4 de om4 de suflet4 de eOistena lumii i originea ei.
Metoda de interpretare a Sfintei Scripturi era alegoric i mistic. Ha
element de interpretare amintim sistemul filosofic.
ecoala a fost condus de Pantem pn n AEA. n sec. 111615 au
predat< Hlement GleOandrinul4 Nrigen4 Qeracles4 7ionisie cel Mare4
Ceognost4 Pieriu4 Petru4 7idin cel Nrb4 Gtanasie cel Mare i alii.
Gceast coal s6a deosebit de cea din Gntioia Siriei prin metoda de
interpretare a Sfintei Scripturi .
Pante?
3usebiu de Hezarea4 1eronim i Hlement GleOandrinul ni6l prezint
ca pe un om cu o nalt cultur format la coala filosofilor stoici. 2cenicul
su a fost Hlement GleOandrinul4 care l numete albina Sicilian4 pentru
c< _sorbea din florile livezii profetice i apostolice i producea n sufletul
asculttorilor si4 mierea curat a credinei]. 7e aici deducem c era
originar din Sicilia i nu din Gtena cum au susinut unii patrologi.
Se tie despre el c a a9uns s nvee cuvntul lui 76zeu i n 1ndia de
unde a adus n GleOandria un eOemplar al 3vangeliei dup Matei )scris in
ebraic* pe care Gpostolul Bartolomeu l6a lsat acolo. "umit profesor la
coala din GleOandria4 a tlcuit prin scriere i viu grai comorile
dumnezeietii nvturi. Pn la noi nu a a9uns nici o oper. G murit prin
AEE6AEA.
Cle?ent Ale>andrinul
S6a nscut la Gtena prin =BE din prini pgni< S6a ncretinat n
urma unor cltorii fcute prin 1talia4 Siria4 3gipt n cutarea de profesori
ce l6ar fi putut ndruma spre instruirea spiritual. n lucrrile sale vorbete
frumos de cei B dascli pe care i6a avut4 dintre care doar pe Pantem l
amintete cu numele. Prin =@E a9unge n GleOandria4 n =LE devine
colaboratorul lui Pantem i prin AEE preia conducerea colii )dup moartea
lui Pantem*. Se pare c era preot. 7intre elevii si i amintim pe< Nrigen i
GleOandru al 1erusalimului. Prin AEA6AE? n timpul lui Septimius Severus
prsete GleOandria i pribegete n Palestina. Moare prin A=I6A=@.
O$era sa< cea mai nsemnat este o trilogie4 n care arat ce6i lipsete
omului pentru a a9unge la desvrire.
= D#uvnt c"tre greciA6este o apologie n AA de capitole n care l
compar pe 1isus Qristos cu Nrpeu )un cntre din arp* i arat
superioritatea lui 1isus.
critic misterele pgne4 ludnd sfintele Caine ale cretinilor;
?E ?E
arat c i filosofii pgni s6au apropiat de adevr i s6au eOprimat n sens
monoteist4 dar adevrul se arat doar n profei i Qristos;
arat pgnilor c nu este permis s preti religia strmoilor4 dar atunci
cnd descoperi adevrul este bine s nu mai greeti.
A DPedagogulA este un manual de moral ce cuprinde sfaturi despre
cas4 mas4 somn4 mncare4 butur4 distracie4 politee4 luO etc. Jucrarea se
nceie cu un ndemn de a6l urma pe Qristos4 care este pedagogul tuturor.
? DStromateleA )covoarele* > scie pentru o alt parte a trilogiei pe
care n6a terminat6o. Gici predomin probleme redate de filosofii
contemporani. 5orbete despre cstorie i martiriu.
D#e !ogat se va mntuiA > este un comentariu fcut la capitolul =L
al 3v. dup Matei i eOplic faptul c i bogatul se poate mntui dac nu6i
lipete inima de averea sa. Gverea s o foloseasc n folosul tuturor i nu
doar pentru nevoile proprii.
n secolul al 186lea4 patriarul Fotie al Honstantinopolului4 n lucrarea
_Mirio Biblion]4 i atribuie lui Hlement i alte lucrri.
Hlement este primul nvat cretin care s6a gndit s armonizeze
tiinele profane cu religia cretin. G cunoscut tiinele profane i socotea
religia pgn ca ceva folositor pentru c prin ea s6a fcut pregtirea
pgnilor spre cretinism. n legtur cu gnoza arat c este o combinaie
ntre credin4 tiin i via moral4 ntemeiat pe revelaie divin. Halea
spre adevrata gnoz este sfnta Scriptur. ei el interpreteaz Scriptura
alegoric.
Crilogia amintit este foarte important deoarece prezint raportul
dintre tiin i religie. n lucrrile lui avem puine elemente dogmatice4 dar
i acestea cu o oarecare rezerv4 pentru c unele afirmaii pot fi suspectate
de erezie< Spre eOemplu4 vorbete de eternitatea materiei4 apoi de a doua
venire a lui 1isus4 ca un restaurator al rului n bine.
n lucrrile lui vorbete despre< Biseric4 ieraria bisericeasc4 taine
)n special de botez4 euaristie i pocin*. Folosete un limba9 tiinific i
filosofic cnd vorbete despre Sfintele Caine.
Pentru toate acestea4 el poate fi socotit unul dintre cei mai mari scriitori
cretini din veacul al 111 >lea.
Origen
n cadrul colii GleOandrine este cel mai de seam reprezentant. S6a
nscut n =@B n GleOandria din familie cretin. Hiar dup numele su
)care s6ar traduce ^nscut n GleOandria]* deducem c era egiptean de
neam. 3l primete o educaie cretin aleas a9ungnd ciar fanatic n ceea
ce privete credina i interpretarea Sfintei Scripturi . n timpul persecuiei
lui Septimius Severus tatl su )Jeonida* a fost ncis; Nrigen i scrie
ndemnndu6l s nu cedeze n faa persecutorilor. Catl su este ucis i
averea confiscat. Jui Nrigen4 ce avea =K ani i6a revenit sarcina de6a
ntreine familia. n acest scop preda lecii pentru diferii tineri din familii
?= ?=
bogate. i continu studiile i la =@ ani4 prin AE?6AED este numit de
episcopul 7emetrius4 conductor al colii cateetice din GleOandria )dup
retragerea lui Hlement*.
Nrigen aprofundeaz filozofia profan sub ndrumarea lui Gmonius
Saccas4 avndu6l ca duman pe Porfirius. 7e la Gmonius deprinde
interpretarea alegoric i limba ebraic. Pregtirea intelectual i6o face n
paralel cu coala cateetic. Gici4 pentru a face fatuturor cerinelor4 i
ncredineaz lui Qeraclas disciplinele profane< geometria4 istoria4
gramatica4 lui rmnndu6i teologia4 filozofia i tlcuirea Sfntei Scripturi.
nelegnd greit locul de la Matei =L4=A i pentru a nu da de bnuit
c ar duce o via deoceat4 Nrigen se castreaz. 7e atunci4 el a dus o
via n ascez i srcie4 cltorind foarte mult. Prin A=A l aflm la !oma
unde l cunoate pe 1polit. Prin A=B6A=I4 n timpul persecuiei lui Haracala4
a9unge n Palestina unde intenioneaz s ntemeieze o coal. Gici s6a
bucurat de aprecierea ariepiscopului Ceoctist al Hezareei Palestinei i
episcopului GleOandru al 1erusalimului care l6au rugat s predice n
bisericile lor. 7emetrius al GleOandriei auzind despre aceasta critic
predic unui laic n Biseric i l receam acas.
Prin A?E face o cltorie n Precia unde s6a produs o tulburare n
Biseric. n drum spre Precia trece prin Palestina4 este irotonit preot fr a
ntruni calitile fizice necesare unui preot i fr acceptul lui 7emetrius.
7emetrius ine dou sinoade n A?E i A?= unde se otrte eliberarea din
funcia de conductor al colii4 iar n A?A l depune din preoie. 3piscopul
7emetrius i6a anunat pe toi episcopii c Nrigen a fost scos din preoie
pentru idei eretice i pentru c a fost irotonit cu impedimente canonice.
Nrigen merge n Heazareea Palestinei i sub protecia lui Ceoctist pune
bazele unei coli cateetice dup modelul GleOandriei. Gici i6a avut ca
ucenici pe Prigorie Caumaturgul i Firmirian din Hapadocia. n timpul
persecuiei lui MaOimin Cracul se retrage n Hapadocia i prin ADE merge
n Gtena. n timpul persecuiei lui 7eciu este prins i cinuit i prin ABD6
ABB moare4 avnd KE de ani.
O$era este impresionant4 Prinii Bisericeti ai secolului al 156lea
ne dau informaii de un numr mare de lucrri atribuite lui Nrigrn. 1eronim
ne d cifra de @EE de titluri4 3pifanie de Salamina > IEEE de titluri. Pn la
urm 1 s6au atribuit AEEE de lucrri4 cele mai multe sunt traduceri n latin.
Jucrrile pot fi grupate<
Filologice i de eOegez biblic 6 amintim comentarii la aproape
crile 5.C. G ntreprins apoi4 o gigantic lucrare de revizuire a teOtului
Biblic aezndu6l pe ase coloane< n prima aeaz teOtul original ebraic4 pe
a doua transcrie teOtul ebraic cu litere greceti4 iar pe ?6I aeaz traducerea
Septuagintei i celelalte traduceri n greac fcute de GVila4 Sima i
Ceodoian. Ga a aprut lucrarea DHe-aplaA.
Npera eOegetic se eOtinde la aproape toate crile Sfintei Scripturi "i s6au
pstrat att scrieri n original ct i traduceri i comentarii la crile Sfintei
Scripturi < D comentarii la Hntarea Hntrilor4 comentarii la Psalmi4 la
?A ?A
scrierile ".C. > =E comentarii la 3v. dup 1oan4 =B comentarii la epistola
ctre !omani4 AB comentarii la 3v. dup Matei etc.
7intre lucrrile apologetice amintim< D#ontra lui #elsA6 n @ cri4
alctuit la cererea lui Grnobiu de Sicca. Hels era filozof stoic ce6i ataca
violent pe cretini. 3l rspunde punct cu punct la acuzaiile lui.
7intre lucrrile dogmatice< DDe principiisA >este primul manual de
7ogmatic din literatura patristic. el vorbete de Sfnta Creime i originea
omului. Gici face o greeal dogmatic; vorbind despre suflet4 susine ideea
preeOistenei sufletelor. Gpoi4 vorbete despre mntuirea realizat de
Qristos. Hnd vorbete de a doua venire susine apocatastaza > la a doua
venire tot rul va fi restaurat n bine i diavolul va deveni nger al luminii.
7intre lucrrile ascetico6practice<
DDespre rug"ciuneA > vorbete despre rugciune n general i
rugciunea Catl "ostru.
D=ndemn la martiriuA6 alctuit prin A?B4 i ndeamn pe cei prini s
nu se lepede de credina n Qristos. G mai scris despre< pace4 post4
monogamie etc.
7intre scrisori ni s6au pstrat< N scrisoare ctre Prigorie Caumaturgul4 una
ctre 1ulius Gfricanus i altele.
Hu toate c a avut greeli4 mult vreme Biserica s6a folosit de
lucrrile lui. Spre sfritul sec. 15 3pifanie de Salamina l declar eretic i
tatl tuturor ereticilor. Ja Sinodul 5 ecumenic a fost condamnat ca eretic.
Nrigen a fost unul dintre cei mai mari gnditori i scriitori din
perioada elenistic. 3l a fost un bun comentator al scrierilor biblice i a
ncercat s pun n acord filozofia cu teologia. 7in scrierile lui se
evideniaz c a fost un om dedicat Bisericii 6aceasta rezult din formularea
clar a dogmei despre Sfnta Creime i a altor nvturi.
3l greete prin faptul c<
6socotete c lumea noastr face parte din mai multe lumi create de
7umnezeu;
6oamenii au aprut prin rcirea i cderea n materie a sufletelor
preeOistente;
6nu6l socotete pe 7umnezeu creator al omului4 ci oamenii au ieit
singuri n urma procesului de unire a sufletelor cu materia;
67uul Sfnt este inferior Fiului4 iar Jogosul a ieit din iubirea lui
7umnezeu;
6Jogosul s6a ntrupat n persoana lui Qristos de aceea 3l este o
personalitate nscut de 7umnezeu;
67up moarte4 susine4 c toi oamenii trec printr6un foc curitor i
dup restaurarea diavolului se va a9unge la situaia lui Gdam.
6Pcatul originar este o realitate4 de aici deducem c i copii trebuie
botezai.
6Mntuirea se dobndete numai n Biseric aa c cel ce iese din ea
este vinovat de moartea sa. Mai vorbete despre botez4 mirungere4
3uaristie.
?? ??
Nrigen a fost un scriitor prolific4 un istoric cretin4 i a reuit s
realizeze o sintez a cuceriri spiritului uman. Prin comentariile fcute4 el
netezete drumul credinei n 1isus Qristos. Hondamnarea lui ca eretic la
sinodul 5 nu6i tirbete personalitatea pentru c au fost condamnate doar
prerile lui greite.
7ac inem cont c pe vremea lui doctrina Bisericii era neclar4 ar
trebui s ne reconsiderm atitudinea fa de marele scriitor aleOandrin.
7ac doctrina a fi fost format nc de pe vremea lui4 el nu ar fi czut n
erezie.
-ionisie al Ale>andriei
S6a nscut n ultima decad a sec. 11 i a fost mai tnr ca Nrigen;
familia lui a fost pgn. G intrat n cretinism n urma lecturrii Sfintei
Scripturi. G a9uns ucenic a lui Nrigen i a mbriat prerile eretice ale
nvtorului su. G purtat o bogat corespondent cu Nrigen.
7up Nrigen4 coala cateetic din GleOandria a fost condus de
Qeraclas. Hnd acesta a fost ales ariepiscop al GleOandriei4 7ionisie este
nsrcinat s conduc aceast coal. Prin ADK6AD@ Qeracles moare i
7ionisie este ales ariepiscop al GleOandriei. 7up aceast an a rmas i
conductor al colii cateetice de aici. nainte au eOistat nenelegeri ntre
coal i aripiscopie dar 7ionisie a reuit s mpace coala cu Biserica. G
fost ariepiscop al GleOandriei timp de =I6=K ani trecnd prin grele
ncercri. Pgnii din GleOandria suprai pe succesul colii au declanat o
prigoan mpotriva lui 7ionisie apoi persecuia se generalizeaz. n timpul
persecuiei 7ionisie scap cu fuga mutndu6i domiciliul. Pe timpul lui
5alerian este prins i eOilat n localitatea ;efra din Jibia dar pentru c
aceast localitate a fost destul de aproape de GleOandria a fost mutat la
Holution n inutul Magnotitei unde a stat ? ani. ntors din eOil va gsi n
GleOandria o situaie neplcut4 srcie rzboi civil i cium. n ultima
parte a viaii sale a avut numeroase controverse cu ereticii4 novaieni i
milenaritii.
Prin AID era nc n via dar nu a putut participa la un sinod n
Gntioia mpotriva lui Paul de Samosata. G murit prin AIB. 7atorit
calitilor sale4 prestigiul scaunului de GleOandria a crescut foarte mult.
!eferiri despre o$era sa avem de la 3usebiu de Hezarea4 Fericitul
1eronim i alii. Pn azi s6au pstrat puine lucrri.
G scris lucrarea D#om!atere i ap"rareA adresat lui 7ionisie al
!omei n care i dovedete ortodoOia sa. G fost acuzat de 7ionisie al
!omei c este eretic. 3l i eOprim credina n Sfnta Creime 4 vorbete
despre persoanele Sfintei Creimi i folosete pentru prima dat termenul
_omousius] . deofiin. nc de pe vremea lui a aprut acea grupare care
nega deofiinimea Catlui cu Fiul.
?D ?D
Glte lucrri< _N scrisoare ctre "ovaian] 4 _Htre 5asilide] 4
_7espre natur] > n dou cri. _7espre fgduine] 4 _7espre martiri] 4
_7espre Sabat]4 scrisori pascale i festive.
Ja fel ca Nrigen vorbete despre numeroase aspecte ale dogmei i
vieii bisericeti fiind socotit un precursor al ecumenismului de azi. G
ncercat s menin unitatea Bisericii4 unitatea cu !oma i ciar s
corecteze cteva din greelile lui Nrigen. Sfntul Gtanasie l6a numit
_nvtor al Bisericii universale] 4 iar Sfntul 5asile l6a numit _7ionisie
cel Mare]. Jucrrile sale sunt foarte valoroase datorit coninutului lor
teologic.
"8=ntul Grigorie Tau?aturgul
S6a nscut ntr6o familie semi6cretin. Ja nceput a avut numele de
Ceodor i era originar din "eo Hezareea Pontului. G fost unul dintre cei
mai buni elevi ai lui Nrigen. Catl su a fost pgn iar mama cretin. Ja
vrsta de =D ani i pierde tatl i a rmas sub ndrumarea mamei sale. Sub
ndrumarea ei a mbriat cretinismul i a luat numele de Prigorie. G
primit o educaie aleas4 a a9uns funcionar4 a studiat dreptul4 retorica i
tiinele eOacte.
N ntmplare l va duce n prea9ma lui Nrigen. 3l avea o sor
cstorit cu un a9utant al consulului Hezareei Palestinei. mpreun cu
fratele su Gtenodor o conduc pe sora lor n Hapadocia i intenionau s
a9ung la Berit. n Hezarea Palestinei ei aud de Nrigen i se duc s6l
audieze )A??*. Prigorie mrturisete c a rmas ca fulgerat de felul cum
vorbea Nrigen. 7up B ani de studii cu Nrigen s6a ntoars acas i i scrie
lui Nrigen o scrisoare de mulumire. Nrigen i rspunde printr6o epistol
mai lung.
Prin A?@ cei doi frai au fost irotonii episcopi4 Prigorie ca episcop
al Gmasiei iar Gtenodor pentru "eo Hezarea. Gctivitatea lui Prigorie ca
episcop a fost mai redus la nceput iar apoi a fost rodnic. Hei doi au reuit
s converteasc ntreaga populaie a provinciei Pont. Sfntul Prigorie de
"Ssa spune c Prigorie n timpul persecuiei lui 7eciu s6a refugiat n muni
de unde s6a ntors n AB?6ABD cnd i6a gsit episcopia invadat de goi. n
timpul acestei invazii unii cretini li s6au alturat dedndu6se la 9afuri.
Sfntul Prigorie a luat msuri foarte aspre mpotriva lor. Prin ABD6ABB cei
doi frai se aflau n Gntioia unde au participat la sinodul contra lui Paul de
Samosata.
Patrologii aeaz data naterii lui prin A=? i moartea prin AKE6AKB.
Sfntul 5asile cel Mare4 n lucrarea _ 7espre Sfntul 7u]4 face pomenire
despre Prigorie artnd c a fost ca o fclie ce a strlucit n Biserica lui
7umnezeu i pentru c a fost a9utat de Sfntul 7u a purtat lupta mpotriva
demonilor. Gvnd darul oratoriei Prigorie a fost audiat ciar i de pgni.
Ja numirea sa ca episcop n Gmasia erau doar =K cretini iar la moartea lui
au fost ncretinai toi.
?B ?B
"umele de Caumaturgul i vine i de la darul de a face minuni )a
secat un lac pentru care i disputau preteniile doi frai*4 unii l6au socotit
profet4 contemporani de6ai lui au a9uns s6l numeasc al doilea Moise.
Sfntul 5asile cel Mare ne relateaz ntmplarea cu secarea lacului. 3ra un
lac pe care l stpneau A frai. ntre cei doi era discordie pentru c nu se
tia care scoate mai mult pete din lac. 2ra dintre ei a a9uns s afecteze
relaiile dintre locuitorii din apropiere i pentru a mpca spiritele Prigorie
s6a rugat i lacul a secat.
O$era.
Hu toate c i6a petrecut viaa n mi9locul cretinilor pn la noi au
rzbtut doar cteva lucrri puse pe seama lui. 2n ^Simbol al credinei
despre Sfnta Creime]4 acea scrisoare ctre Nrigen i o ^3pistol
canonic]6doar acestea sunt lucrri autentice. Pe seama lui s6au mai pus i
o lucrare ^mpotriva sabelienilor] i un comentariu la 3cclesiast i altele.
n cuvntul de mulumire ctre Nrigen4 Prigorie descrie eOperiena
sa la coala lui Nrigen i vorbete depre disciplinele predate i efectele pe
care le6a avut Nrigen asupra asculttorilor. n nceiere i mulumete
pentru toate cunotinele. Scrisoarea este scris n cuvinte alese.
3pistola canonic se leag de invazia goilor n Gsia Mic. 3l d
sfaturi episcopilor cum sa6i trateze pe cei ce i6au a9utat pe goi4 arat
diferite grade de peniten pentru cei ce au czut. n adevrata Biseric stau
toi cei credincioi >zice el6 iar n afara Bisericii se afl i cei czui.
n simbolul de credin despre Sfnta Creime Prigorie ia atitudine
mpotriva sabelienilor i a adepilor lui Paul de Samosata. Spune c acest
simbol i6a fost inspirat de 7uul Sfnt; aceast mrturisire de credin a
stat la baza alctuirii simbolului niceo6constantinopolitan.
Jucrrile lui Prigorie sunt foarte importante din punct de vedere
doctrinar > vorbete despre providen4 ngerul pzitor etc. 3le pot fi
socotite un izvor dogmatic dar i unul canonic. Jucrrile autentice pot fi
socotite i surs pentru 7reptul bisericesc. Prigorie este una din
personalitile remarcante ale Bisericii din sec. 111. Posesor a mai multor
daruri4 el a fost cinstit de 5asile cel Mare4 Prigorie de "Sssa4 iar n ceea ce
privete oratoria4 a fost asemnat cu 1oan Pur de Gur. Coi acetia au fost
ns lipsii de darul facerii de minuni.
'etodiu de Oli?$
G fost unul dintre adversarii lui Nrigen dar nu tim prea multe lucruri
despre el. G fost episcop n Nlimp n Jicia )Fer. 1eronim ne spune c ar fi
fost la Cir4 Filipi sau Patras* . G murit ca martir n ?== pe vremea lui
MaOimin 7aia. Gcelai 1eronim ne spune c Metodiu ar fi scris mai multe
lucrri cu caracter dogmatic4 antropologic4 ascetic4 moral. J6a combtut
adesea pe Nrigen. Multe din lucrrile sale apologetice sunt scrise sub forma
dialogurilor<
?I ?I
Hea mai cunoscut lucrare este DBanchetul sau Despre feciorieA >
pornete de la opera lui Platon _Bancetul] n care laud fecioria; prezint
competiia dintre =E fecioare care este ctigat de Cecla care alctuiete un
poem n AD de strofe n care cnt fecioria; vorbete despre Qristos i
mireasa lui Biserica.
6DDespre li!erul ar!itruA > ni s6a pstrat ntr6o versiune slavon tot
sub form de dialog. n ea combate dualismul gnostic i determinismul.
Materia ne6creat4 zice el4 nu poate fi socotit principiu al rului; omul
singur este rspunztor pentru rul din lume pentru c este stpn pe voina
sa.
6D/glaophon > sau Despre =nviereA>dialog4 n ? cri. Gglaofon este
persoana n casa cruia a avut loc acest dialog. Hombate nvturile lui
Nrigen > sufletele nu vor nvia n acelai trup n care au vieuit n lume >
pentru prima oar n literatura patristic apare termenul de _trup
duovnicesc] .
6DDespre via" i lucrarea raional"A>i ndeamn pe cretini s6i
nmuleasc darurile primite de la 7umnezeu.
7intre lucrrile eOegetice amintim< DDespre deose!irea
mnc"rurilor i despre vaca tn"r"A > o lucrare alegoric referitoare la
trupul lui Qristos.
6BDespre lepr"A, DDespre pitoniseA > mpotriva lui Nrigen care
povestete desore apariia duului cemat de regele Saul pe care Nrigen l
considera a fi a lui Samuel.
6#omentarii la Hartea Facerii i Hntarea Hntrilor.
7octrina lui este de factur tradiionalist. Qristos S6a fcut om
deplin n dumnezeire pur i desvrit. Prin participarea la Qristos fiecare
om devine sfnt. 3l este cel dinti ce l6a combtut pe Nrigen artnd c
materia nu poate fi venic4 lumea n6a fost creat din veci; combate
ncarnarea sufletului n trup i ciar esatologia lui Nrigen. Pe seama lui a
mai circulat i o literatur de subsol.
Literatura 9ag9iogra8ic i anoni?
n afar de operele istorice4 prima perioad patristic a Bisericii a
fost marcat i de lucrri agiografice n care ni se vorbete despre viaa i
martiriul unor personaliti ale Bisericii. Gstfel literatura agiografic se
mparte n ? direcii<
6martiri;
6sfini;
6monai;
G. 'artirii sunt prezentai n< acte sau fapte martirice propriu zise; istorii
ale martirilor; povestiri sau legende despre martiri;
Gctele martirice sunt documente civile contemporane cu ntmplrile
pe care le povestesc4 sunt un fel de procese verbale ale sentinelor date
martirilor i cuprind interogatoriul4 rspunsul la acuzaii4 sentina i
?K ?K
eOecuia. Gceste acte s6au pstrat n arive ale statului. Hretinii au putut
obine copii dup aceste documente prin complicitate cu funcionarii de
atunci. Gcestor acte cretinii le6au fcut scurte introduceri. Gcestea au o
valoare istoric considerabil pentru c redau eOact ce s6a petrecut cu unii
cretini.
1storii ale martirilor > au aceeai valoare ca i actele. Sunt relatri
fcute de martori oculari demni de crezare i ciar de contemporani. Gceste
istorii au fost socotite drept documente oficiale ale Bisericii. Gtt actele
martirice ct i relatrile martorilor au o valoare deosebit din punct de
vedere istoric. 7in ele reiese i rvna unora pentru desvrire. 7intre
acestea amintim<
_Gctele sfntului 1ustin i ale tovarilor si];
_Gctele martirilor scilitari];
_Gctele sfntului Hiprian];
_Martiriul sfntului Policarp4 a lui Ptolemeu i Jucius];
_Martiriul sfinilor Harp4 Papil i Ggatonic]
Scrisoarea comunitii de la JSon i 5iena.
_Gctele i testamentele celor DE de martiri de la Sevasta]
Povestiri despre martiri sunt relatri mai trzii despre fapte
cunoscute ale unor martiri. Gcestea sunt de o mai mic importan n
comparaie cu prima categorie )cea a actelor*. Povestirile pot fi socotite
ciar apocrife deoarece n cadrul lor legenda ia locul faptelor istorice
nvluind adevrul ntr6o vegetaie literar care le nbue. 3Oemplu<
interogatoriul din sala de 9udecat devine o eOprimare ampl a realitii
cretine i o acuzaie a pgnilor. Hretinii sunt prezentai ca dispreuitori ai
cinurilor4 se anun pedepse dumnezeieti fa de persecutori i se ncerc
convertirea celor prezeni la 9udeci. 5iziunile4 visele i minunile ocup un
loc central n aceste povestiri. ntre lucrri< Martiriile lui Jaureniu4 Hozma
i 7amian.
B. Eroii cretinilor au fost numii s8ini. ntre ei apar att ierari ai
Bisericii ct i monai i astfel paralel cu scrierile despre martiri apar i
scrieri agiografice propriu6zise. Ga apar viei ale sfinilor. n alctuirea
acestor lucrri se foloseau aceleai metode4 material ca n cazul literaturii
romane care vorbete despre martiri.
Jiteratura agiografic este remarcabil. Gu aprut lucrri de o
valoare real alctuite de autori ca< Sfntul Gtanasie cel Mare6 printele
agiografiei patristice. Modelul pentru operele agiografice de mai trziu
este _N via a Sfntul Gntonie cel Mare] rmas de la Gtanasie..
Gli sfini Prini au reluat vieile martirilor eOprimndu6le n omilii.
3O. Sfntul 5asile cel Mare _Nmilii la 5arlaam]4 Sfntul 1oan Pur de Gur
_Panegirice la 1oan4 5arlaam] i K omilii n care laud activitatea Sfntul
Pavel. Gli prini bisericeti ne6au lsat omilii despre patriarii i proorocii
5.C.< despre "oe4 Gvraam4 1saac4 1acov4 1osif4 1lie4 7avid. Gli ne6au lsat
panegirice la sfinii contemporani cu ei. 3O. Prigorie de "azianz a scris
despre 5asile cel Mare4 Gtanasie cel Mare4 Prigorie de "Sssa4 tatl su iar
?@ ?@
Sfntul Prigorie de "Sssa a scris omilii n cinstea martirilor etefan i
Ceodor i panegirice la 5asile cel Mare.
H. @iei de ?ona9i > de la Fericitul 1eronim avem <_5iaa lui 1larion i a
lui Pavel cel Simplu]; de la Paladiu avem _1storia lausiac] > vieile
monailor din 3gipt )scris prin DAE*. 1storicii Sozomen i Ceodoret al
Hirului ne6au lsat viei de monai i episcopi )de multe ori pline de
legende*. 1oan de 3fes a scris o istorie a fericiilor din !srit. n Gpus
literatura agiografic a fost reprezentat de Suplicius Sever4 Paulin de
"ola4 Prigorie de Cour i papa Prigorie cel Mare.
Literatura anoni?
n perioada 1 a patrologiei acest gen de literatur este reprezentat de
urmtoarele lucrri< _7espre dreapta credin n 7umnezeu]6 sunt
prezentate B dialoguri n care eroul principal este Gdamaiu. Sunt
combtute mai multe teorii ale ereticilor gnostici. Ha arbitru al acestui
dialog este cemat pgnul 3utropiu care se convertete. Mai muli
patrologi au atribuit aceste dialoguri lui Nrigen ns marea ma9oritate
socotesc c autorul nu este cunoscut.
n literatura apusean se cunosc o serie ntreag de lucrri anonime
atribuite Sfntul Hiprian sau "ovaian. CeOtul este scris n limba latin.
_7espre spectacole4 rebotezare 4 lauda martirilor4etc].
Literatura a$ocri8 6 aici se ncadreaz o serie ntreag de lucrri
gnostice sau ortodoOe. Gceste scrieri vor s completez anumite lipsuri din
crile ".C.; autori lor sunt necunoscui. Jucrrile gnostice urmresc
falsificarea nvturii Bisericii4 n timp ce scrierile ortodoOe4 edificarea
sufleteasc a cititorilor. Gu circulat i apocrife ale 5.C.< Hrile ? i D
3zdra4 Hartea lui 3no4 Cestamentul celor =A patriari. Hele mai importante
sunt apocrifele la "oul Cestament i se mpart n D categorii<
63vangelii
6Faptele ale apostolilor
6Scrisori
6Gpocalipse;
3vangeliile cutau s completeze anumite perioade din viaa
Mntuitorului necuprinse n 3vangeliile canonice. 2nele prezint
copilria lui Qristos pn la =A ani4 altele activitatea Mntuitorului de la
nviere pn la nlare.
_N 3vangelie a evreilor]6 prelucrare amplificat a 3vangeliei dup
Matei4 aprut n secolul 11;
_N 3vangelie a ebioniilor]6 identic cu ^3vangelia celor =A Gpostoli];
_N 3vangelie a egiptenilor]6 o scriere eretic ce a aprut n secolul 11;
_3vangelia lui Petru];
_N protoevangelie a lui 1acov];
_N 3vangelie a lui Coma];
_N 3vangelie a copilriei lui 1isus];
?L ?L
_N 3vangelie a lui "icodim];
_Gctele lui Pilat];
_3vangelia adormirii Maicii 7omnului];
_N 3vangelie a lui Bartolomeu];
_1storia dulgerului 1osif];
7intre fapte ale apostolilor amintim< _Predicarea lui Petru4 Pildele lui Petru
4 Faptele lui Pavel4 Fapte ale Gpostolilor Petru i Pavel 4 Faptele lui Gndrei4
1oan 4 Coma4 Filip4 1uda Cadeul].
"crisori sau e$istole a$ocri8e
6cele ale Sfntul apostol Pavel ctre< Jaodiceni4 GleOandrini4 a treia
epistol ctre Horinteni4 i corespondena lui Pavel cu filozoful Seneca.
Gpocalipse
6Gpocalipsa lui Petru4 a lui Pavel6 rpirea lui Pavel pn n al treilea cer4
apocalipsa lui Coma i a lui etefan.
6Nracole sibiline > o colecie de refleOii pe care Sibila le are i sunt de fapt
eOpresii cretine puse n gura unei pgne.
Literatura $seudoa$ostolic > acest gen literar are drept caracteristic
probleme disciplinare4 se ocup mai mult de probleme 9uridice4 liturgice4 de
recrutare a clerului4 validitatea tainelor etc.
#onstituia !isericeasc" a lui 1polit sau ^Cradiia apostolic] ni s6a
pstrat ntr6o versiune copt i este atribuit lui 1polit deoarece fragmente
din ea sunt scrise i pe soclul statuii lui. G fost apoi redactat n mai multe
limbi< arab4 etiopian4 latin. 3ste cea mai vece constituie bisericeasc
devenit izvor pentru constituiile urmtoare.
n prima parte se ocup de personalul bisericesc > durata
cateumenatului i cerinele impuse cateumenatului. Gpoi vorbete despre
botez4 post4 euaristie4 darurile ce trebuie aduse la altar i despre serviciile
divine.
DDidascalia /postolilorA6sau ^nvtura adevrat a celor =A
Gpostoli i a ucenicilor direci ai Mntuitorului]. Gutorul este necunoscut4
se pare c a fost episcop. Jucrarea a fost alctuit n Siria la nceputul
sec.111 i se adreseaz unor comuniti cretine provenite dintre pgni; se
vorbete despre peniten4 cstorie4 ieraria bisericeasc )episcopul are
autoritate deplin n ceea ce privete dogmele i svrirea tainelor*4
ierarie inferioar4 diaconi4 preoi4 diaconie4 citei4 ipodiaconi4 botez4
serviciul divin4 post. 7intre problemele doctrinare sunt atinse nvturile
despre nvierea morilor i legtura dintre legea 5eciului Cestament i
3vangelii.
Hea mai nsemnat lucrare D#onstituiile /postoliceA6 n @ cri4 cea
mai ntins colecie de canoane bisericeti i liturgice. G aprut n sec. 156
5. S6a cutat ca lucrarea s fie atribuit Gpostolilor4 dar pe nedrept i6a fost
atribuit lui Hlement !omanul. Primele I cri sunt de fapt o rescriere a
7idaiei cu puine modificri sau adugiri. Gcestea sunt<.
6n cartea 1 se oprete de la citirea crilor pgne; n ce privete ieraria
inferioar dup ipodiacon este citeul4 portarul sau uierul i psaltul.
DE DE
6Hartea a 511 este doar n parte o rescriere a 7idaiei i cuprinde n plus
formulare de rugciune i prescripii pentru pregtirea cateumenilor.
6n cartea a 51116 a se vorbete i despre arisme4 ceremonii4 irotonii4
transmindu6se o aa zis literatur clementin; prezint apoi cerinele
mrturisirii de credin4 feciorie etc.
n capitolul DK al acestei lucrri ni se prezint cele @B de canoane
apostolice. Gceste canoane sunt de fapt opera unui singur autor scris n
9urul anului DEE.
Gutorul lucrrii se pare c a fost un arian deoarece lucrarea a fost
respins de sinodul 11 Crulan i din ea s6au reinut doar cele @B de canoane
apostolice. G circulat i sub o alt versiune numit _3pitome sau
constituiile lui 1polit]. Hele @B de canoane apostolice se ocup de
recrutarea4 slu9irea i obligaiile clerului. Gceste canoane se aseamn cu
canoanele formulate la sinoadele din Gntioia )?D=6?D?] i Jaodiceea ?D?.
Hanonul @B enumer crile canonice ale Sfintei Scripturi .
DTestamentul Domnului nostru Iisus HristosA > din sec. 5 i a
circulat n cercuri monofizite. Gre A pri< 6prima esatologic i cuprinde
sfaturile Mntuitorului date ucenicilor nainte de nlare;
a doua parte disciplinar i cuprinde viaa cretinului de la botez pn la
nmormntare;
#anoanele lui Ipolit > se bazeaz pe Honstituiile lui 1polit 6
cuprinde ?@ de canoane n limba arab i etiopian.
PERIOA-A -E A(R A PATROLOGIEI
"F& ATANA"IE CEL 'ARE
@iaa:
G avut o via interesant ntmpinnd multe greuti. Muli sunt
biografii care au scris despre el. 7ata naterii este fiOat n anul ALB. ntr6o
lucrare a sa intitulat hh7espre ntruparehh arat c de tnr s6a aplecat spre
studiul Sfintelor Scripturi. Sfntul Prigorie de "azianz spune c n anul
?=A Sfntul Gtanasie e fcut cite4 iar n ?=@ e irotonit diacon. n aceast
calitate l6a nsoit pe ariepiscopul GleOandru al GleOandriei la Sinodul i
3cumenic unde Gtanasie a 9ucat un rol deosebit. 3l a dovedit eOistena
Sfintei Creimi i a artat c relaiile dintre persoanele Sfintei Creimi sunt
reale de aceea putem vorbi de o unitate a Sfintei Creimi. Grat c Catl4
Fiul i Sfntul 7u una sunt. Pentru a dovedi cele spuse folosete eOemplu
crmizii ce e alctuit din < lut4 apa4 i foc .
7up moartea ariepiscopului GleOandru4 n anul ?A@ Gtanasie ca
ariepiscop al GleOandriei. n aceast calitate face vizite prin eparie i se
oprete la monaii de pe 1nsula Capena unde l viziteaz pe Paomie cel
Mare care i relateaz c are multe de suferit pentru credina n Qristos.
Sfntul Gtanasie i avea dumani pe arieni i meletieni. n ??A ncep
disputele cu ereticii. Gcetia l6au acuzat c a fost prea tnr spre a fi ales
ariepiscop i c a vndut vemintele ariereti. 3 acuzat apoi4 c a tiut de
D= D=
un complot mpotriva mpratului la care au participat preoi ai si. n
februarie ??A se dezvinovete n public i din ordinul su ncep luptele cu
arieni pe care voia s6i alunge din ora. mpratul Honstantin cel Mare l6a
ndrumat s6l reprimeasc pe Grie n Biseric. Grie face cu acel prile9 o
mrturisire de credin n termeni ambigui. Gtanasie nu6l reprimete in
Biseric i6i atrage ura mpratului fiind acuzat de mprat c el e cel ce
ine vrmia n Biseric. 3 cemat la un Sinod n Gntioia fiind nsoit de
D@ de episcopi. Gici simind c opoziia e mai numeroas prsete
Gntioia fapt pentru care n noembrie ??B este eOilat pentru prima data la
Creveri n 1talia. 7e aici ine legtura cu pstorii si. Cot aici l ntlnete
pe pe fiul mpratului )Honstantin 11 6cezarul Palilei* care l6a ndrgit.
7up moartea lui Honstantin cel Mare4 Honstantin 11 scrie
aleOandrinilor s6l reprimeasc pe Gtanasie i astfel a9unge la GleOandria n
??@. ns arieni i aduc nvinuiri artnd c Gtanasie a fost destituit de un
sinod i nu a fost repus n scaun de un sinod. n ??L prsete 3giptul i
mpreun cu A clugri Gmonius )unul din vestiii frai Jungi* i 1sidor
pleac la !oma. Gici ederea e foarte rodnic reuind s6i cucereasc pe
muli )convertind pgni*. 3l e cel ce pune bazele monaismului apusean.
7e aici va lupta pentru rentoarcerea sa in scaunul ariepiscopal. Pentru
aceasta aduce actele unui sinod iunt la CSr n ??B )care l reabilitau* i ine
un sinod la !oma unde se otrte renscunarea lui la GleOandria.
Gdversari lui ncearc s pun n scaun alt ariepiscop de GleOandria i
cnd Gtanasie se ntoarce n ar gsete scaunul ocupat i poporul divizat
n dou tabere. 7in nou a fost acuzat c tulbur linitea n Biseric. Hei A
au fost alungai din GleOandria4 Gtanasie refugiindu6se la "i ) dup ce a
trecut prin Sardica* unde st doi ani.
Pe A= octombrie ?DI s6a rentors n GleOandria unde cretini l6au
primit cu dragoste. 5reme de mai bine de =E ani s6a bucurat de o linite
relativ4 aceast perioad fiind socotit cea mai rodnic din viaa sa.
Grieni nu6l doreau n prea9m i i pregtesc al treilea eOil. Gceasta s6
a datorat fapului c mpratul Honstans e ucis n ?BE4 socotit ca fiind
ocrotitor al ortodoOiei. 2zurpatorul este ndeprtat de Honstaniu care
a9unge s conduc singur destinele imperiului. Gcesta ascult de arieni4
convoac un nou sinod la care au participat mai muli arieni i astfel
Gtanasie este socotit depus din scaunt. Hu toate acestea poporul inea la
Gtanasie i nu putea fi scos din scaun. ns prin diferite mi9loace mpratul
ncearc s6l scoat din GleOandria trimind un emisar de6al su prin ?BB.
Poporul s6a rsculat i l6a alungat pe emisar din GleOandria4 dar i Gtanasie
a trebuit s plece pentru c mpratul a ncercat s6l rpeasc pe Gtanasie
noaptea. Ja ? februarie ?BI fuge n pustiu unde stnd ascuns printre
monai vreme de peste I ani4 timp n care arieni i persecut pe ortodocii
din GleOandria.
n ?I= mpratul Honstaniu moare i e ales 1ulian Gpostatul.
Gtanasie profit i n ?IA se ntoarce n GleOandria. n acelai an a inut un
sinod ncercnd mpcarea arienilor cu Biserica. Qotrrile sinodului sunt
DA DA
trimise la Gntioia ncercnd acelai lucru. Prin felul su de a fi reuete
convertirea pgnilor la ortodoOie4 dar i atrage ura mpratului 4 care l
trimite iar n eOil. Pentru c nu s6a supus voinei mpratului Gtanasie e
trimis n octombrie ?IA n al patrulea eOil.
Ja A? iunie ?I? 1ulian Gpostatul moare i urmaul su 1ovian l
receam pe Gtanasie din eOil i l roag s fac o mrturisire de credin
ce s fie normativ pentru cretini. Pe I septembrie ?I? Gtanasie pleac n
Gntioia unde mpreun cu Meletie redacteaz o mrturisire de credin.
Meletie dei s6a declarat ortodoO n suflet e arian i a refuzat comuniunea
cu ortodoci. ntors n GleOandria afl c 1ovian e nlturat de un mprat
arian 5alens care la B octombrie ?IB l eOileaz pe Gtanasie pentru a B6a
oar. Pentru a6l prinde pe Gtanasie prefectul a dat ordin s se sparg
Biserica unde Gtanasie slu9ea4 dar temndu6se de rscoala poporului n ?II
Gtanasie va fi iar n scaun. n ?IK mpratul 5alens ncearc s impun n
GleOandria i un episcop arian dar Gtanasie se opune. n ?I@ Gtanasie
ncepe construcia unei noi catedrale lucrare ce a durat doi ani )dup
moartea sa Biserica i va purta numele*. n ultima parte a viei a scris
lucrri i epistole n care i eOpune credina ortodoO. G murit pe A mai n
anul ?K?.
1mediat dup moarte a fost venerat ca sfnt4 lucru dovedit de un
cuvnt panegiric rostit de Sfntul Prigorie de "azianz la B ani dup
moartea sa. Sfntul Gtanasie e unul dintre cei mai redutabili ierari ai
Biserici NrtodoOe.
Hele cinci eOiluri arat c viaa sa e o continu lupt refuznd s fac
vreo concesie ereticilor.
O$era Sfntului Gtanasie poate fi grupat n mai multe categorii ca <
apologetic4 dogmatic4 istoric4 eOegetic i moral. Separarea operelor
istorice de cele dogmatice sa realizat greu pentru c n multe din ele
evenimentele istorice se ntreptrund cu cele dogmatice.
N prim lucrare apologetic ar fi _Huvnt contra grecilor] i ^7espre
ntruparea Jogosului]. Sunt A lucrri ce alctuiesc o singur oper; A
discursuri compuse de Sf. Gtanasie n care nu face referire la erezia arian
ci se ocup de filozofia pgn. Gici Sf. Gtanasie arat c a fost influenat
n viaa sa de Nrigen. Prin Nrigen a cunoscut platonismul i neoplatonismul
i astfel Gtanasie a fost n stare s prezinte aceste sisteme filozofice i s le
combat. n prima cuvntare arat care sunt originile idolatriei i combate
formele sub care ea se prezint4 apoi demonstreaz c dac sufletul prin
cdere a9unge a nu6l cunoate pe 7umnezeu atunci ele nu se pot ridica la
adevrata cunoatere dect prin Jogosul ntrupat.
G doua lucrare arat c lumea nu poate fi etern i nici nu e
rezultatul ntlniri atomilor ci e opera Jogosului. "oi am venit i am stricat
lucrarea Jogosului prin pcat4 de aceea Jogosul a trebuit s refac ceea ce
am stricat noi. Jogosul s6a ntrupat n persoana lui 1isus Qristos4 de aceea el
e adevratul cuvnt ntrupat.
D? D?
D#uvnt contra arienilorA demonstreaz dumnezeirea Sf 7u; o
epistol _Htre 3pictet]4 vorbete de arul divin; o epistol _Htre
7ionisie] protoprinte al arienilor4 o epistol ^Htre egipteni] arat c
trebuie s se fereasc de arieni.
Jucrri 7ogmatice< D#uvnt contra arienilorA aici sunt incluse patru
cuvntri )a patra nefiind autentic*. Primul cuvnt combate obieciile
arienilor mpotriva eterniti4 a naterii din veci i a nescimbabiliii
Fiului; n al doilea cuvnt prezint teOtele scripturistice care susin aceste
nvturi; n al treilea cuvnt vorbete de naterea Fiului din Catl i
raportul Cat i Fiu. Jucrarea scris ntre ?BI6?IA.
B#ele G epistole dogmatice c"tre SerapionA 6vorbete despre
divinitatea Sfntul 7u4 )scris n al treilea eOil*4 lucrare ce e ndreptat
mpotriva arienilor. Ja acuzaiile c Sfntul 7u nu e persoan divin
Sfntul Gtanasie le rspunde prin aceast lucrare.
N epistol ctre 1ovian DDespre credin"A4 o epistol ^ctre 3pictet]
n care eOpune dogma ristologic4 raportul dintre firea dumnezeiasc i
cea omeneasc n persoana lui 1isus Qristos etc.
Jucrri istorice < N B,pistol" s"r!"toreasc"A lucrare din ??E;
D/pologie contra arienilorA scris n ?D@ n care e prezentat
situaia Bisericii nainte de sinodul de la CSr; o D/pologie c"tre 1mp"ratul
#onstaniuA n care prezint mpre9urrile n care a a9uns n cel de6al treilea
eOil; o apologie _7espre fuga sa din GleOandria]; o ^istorie a arienilor];
D,pistola c"tre SerapionA6n care vorbete despre moartea lui Grie4 o
epistol despre sinoadele de la !imini i Seleucia din ?IL4 o epistol despre
deciziile de la "iceea ?AB. _5iaa Sfntului Gntonie].
ntre lucrrile eOegetice amintim< o epistol srbtoreasc din ?IK n
care d lmuriri privitoare la formarea canonului Sfintei Scripturi
prezentnd i crile canonice; comentarii la crile poetice a 5eciului
Cestament4 1ov< 3cclesiast i Hntarea Hntrilor.
7intre lucrrile moral6disciplinare< _3pistola ctre Craoniu]4
_3pistola ctre !ufinian] etc.
Prin lucrrile sale Sfntul. Gtanasie cel Mare poate fi numit stlp al
ortodoOiei. Prin lupta mpotriva arienilor i prin tot ceea ce a fcut a ntrit
Biserica NrtodoO din GleOandria. Hiar dac dumanii i6au creat
probleme4 el are meritul de a fi alctuit o ristologie corect cu toate c
dogma Biserici nu era bine precizat.
7171M H3J N!B 7171M H3J N!B
!eprezentant al colii GleOandrine4 7idim a fost unul dintre cei mai
celebri oratori ai secolului al patrulea. S6a nscut n anul ?=?; la vrsta de D
ani i pierde vederea4 ns aceast nenorocire l6a ndemnat s studieze i
s6i formeze o cultur teologic i profan vast. 3l nu a avut posibilitatea
s citeasc 4 dar i6a audiat pe alii. G devenit unul dintre cei mai nvai
oameni ai secolului4 avnd vaste cunotine de filozofie4 astronomie4
DD DD
dialectic. 7atorit culturii sale muli l6au numit ^7idim 5ztorul] )ntre
ei s6a aflat i Sf. Gtanasie*. Socrate spunea c era un savant i c vorbea de
la egal la egal cu profesorii si.
3l cunotea bine Sfnta Scriptur de aceea a realizat comentarii la
"oul Cestament i 5eciul Cestament. Pentru c a fost orb nu a putut fi
irotonit i a rmas laic. Gtanasie cel Mare l numete conductorul colii
cateetice din GleOandria. 7intre cei care au nvat sub ndrumarea sa i
amintim pe< Gntonie cel Mare4 3vagrie Ponticul4 Fericitul 1eronim etc.
7idim a fost un nenfricat lupttor mpotriva arienilor. Gdmiraia
pentru Nrigen a fcut s6i nsueasc cteva greeli dogmatice ale
naintaului su pe care le6a i promovat. NrtodoOia sa a lsat de dorit i
Sinoadele 3cumenice 54 514 511 l6au aezat n rndul ereticilor. Pe lng
faptul c a fost un mare nvat a fost i ascet. n timpul controverselor cu
arienii strategia sa a fost aceea de a6i convinge i nu de a6i nvinge. G murit
n anul ?L@
Npera sa a fost foarte bogat. Fiind condamnat la sinoadele
3cumenice multe din lucrrile sale au fost arse. 7e la el ne6au rmas ?
lucrri ntregi i cteva fragmente din alte lucrri ce sunt grupate n <
eOegetice i dogmatice.
Jucrri eOegetice< Homentarii la Penez4 1eire4 1 !omani4 Profei4
Psalmi4 Hntarea Hntrilor dar i la crile "oului Cestament. n ceea ce
privete interpretarea Sfintei Scripturi se tie c ecoala GleOandrin folosea
metoda alegoric. Hnd era vorba a dovedi divinitatea lui 1isus contra
arienilor s6a folosit de aceast metod specific colii GleOandrine.
G fcut apoi comentarii la lucrrile lui Nrigen n special la _Peri
Gron]. 3l i6a nsuit nvturi greite de la Nrigen ntre care amintim
cele despre preeOistena sufletelor i despre apocatastaz.
Jucrri dogmatice< _7espre Sfnta Creime] lucrare ce cuprinde ? cri<
=* Despre Dumne&eirea ;iului n care a artat c Fiul este deofiin cu
Catl; demonstreaz realitatea Sfintei Creimi prin teOtele Scripturistice;
A* Despre Sfntul Duh 6dovedete dumnezeirea Jui i purcederea de la
Catl. Prezena Sfntului 7u n Sfnta Creime i Biseric.
?* $"spunsuri pe care 7idim le6a dat arienilor i macedonienilor cu privire
la dumnezeirea Fiului i a Sfntului 7u el dovedind netemeinicia acestor
erezii. Jucrare scris ?@E6?@A4 folosit i de prini capadocieni.
DDespre Sfntul DuhA lucrare pstrat n limba latin4 fiind tradus
de Fericitul 1eronim4 scris n ?L@4 n care dovedete dumnezeirea Sfntului
7u; arat c nu e o creatur a Catlui aa cum spun pnevmatomaii.
D#ontra 5aniheilorA combate nvturile ereticilor ce afirmau c
binele i rul eOist din eternitate folosindu6se de logic i citate biblice.
7intre lucrrile pierdute amintim < _Hontra arienilor]4 _7espre
credin]4 _7espre suflet]4 _7espre providen].
7octrina sa este nu numai eterodoO )fiind influenat de Nrigen*4 ci
i ortodoO ) el formulnd clar doctrina despre Sfnta Creime*. Punctul
negativ al doctrinei sale este eOcesul de zel n nvtura despre
DB DB
preeOistena sufletulor. Jucrrile sale rmn pn azi scrieri de mare
valoare.
C*IRIL AL ALE;AN-RIEI C*IRIL AL ALE;AN-RIEI
S6a nscut n GleOandria 3giptului n anul ?KE. Studiile primare le6a
fcut aici4 apoi a mbriat viaa ascetic vieuind n pustiul "itric. Fratele
mamei sale4 Ceofil4 era ariepiscop al GleOandriei care simindu6se copleit
de lupta cu arienii i pnevmatomaii l ceam pe Hiril lng sine
irotonindu6l diacon iar mai apoi preot i nsrcinndu6l cu probleme
administrative. n DE?4 alturi de Ceofil4 a luat parte la Sinodul de la Ste9ari
unde Sfntul 1oan Pur de Gur a fost condamnat i depus. 7up moartea
lui Ceofil4 n D=A Hiril este ales ariepiscop al GleOandriei. N parte din
credincioi GleOandrini l6ar fi dorit pe un alt ariepiscop semiarian ce e
spri9init i de delegatul imperial. Npoziia fa de Hiril s6a datorat
unciului su nc de la nceputul aripstoririi sale. Hiril a mers pe
aceeai linie cu unciul su luptnd mpotriva pgnilor. ncetul cu ncetul
influena sa n GleOandria a crescut constant. Yelul su deosebit i dorina
de a conduce aceast Biseric au fcut de multe ori s uite pentru
principiile 3vangeliei. Ja scurt vreme dup instalare reuete s6i alunge
pe evrei i novaieni din GleOandria. Gpoi ncepe lupta mpotriva pgnilor
din GleOandria. Puvernatorul GleOandriei )Nreste* era spri9initor al
politeismului i nu fcea concesii comunitii cretine. Hiril intr n
conflict cu guvernatorul i i ceam pe clugrii din pustiul "itric s61
vin n a9utor. Gcetia opresc pe drum trsura guvernatorului i l
cestioneaz cu privire la cretinismul de faad pe care guvernatorul l
afia. Puvernatorul creznd c e o curs ce i6o ntinde Hiril a mrturisit c
a fost botezat la Honstantinopol. Hlugrii ncep s se agite i unul numit
Gmoniu a ndrznit s arunce cu pietre nspre guvernator. Parda
guvernatorului l ucide.
Hiril a fost )indirect* implicat n uciderea filosoafei QSpatia
prieten cu Nreste. 2n grup de cretini au prins6o i dup ce a fost btut cu
pietre a fost dus ntr6o Biseric unde cretinii furioi au ucis6o. 7in nou se
d vina pe Hiril pentru acest incident.
Mult timp Hiril a trit cu antipatie fa de Sfntul 1oan Pur de Gur
i nu voia s6i aeze numele n diptice. Hiril e sftuit s treac cu vederea
peste aceste incidente dintre el i Sfntul 1oan Pur de Gur. Prin D=K i
reconsider atitudinea. 3l i6a dat seama c s6au svrit multe greeli
pentru poziia sa i astfel ncepe s se implice mai mult n problemele
teologice.
n DA@ are loc la Honstantinopol alegerea unui nou patriar )acesta
fiind "estorie*. Gcesta din urm s6a dovedit a fi un nenfricat lupttor
mpotriva ereticilor. Socotind c n calitate de patriar al capitalei poate s6
i permit orice4 a promovat erezia ce6i poart numele.
DI DI
Guzind de noua nvtur promovat de patriarul de
Honstantinopol4 Hiril i trimite o scrisoare rugndu6l s corecteze
nvtura sa artnd c nu e bine s izbucneasc un nou conflict n
Biseric. "estorie n loc s se ndrepteze i promoveaz nvtura sa cu
mai mult trie. n D?E Hiril l ntiineaz pe Papa Helestin al !omei
despre erezia lui "estorie. Hiril convoac un sinod ce l condamn pe
"estorie prin cele ^=A anatematisme] )sunt =A puncte la care "estorie
trebuie s renune pentru a rmne n comuniune cu Biserica*. "estorie
rspunde cu cele ^=A contra anatematisme] Hiril l acuz pe "estorie de
pelagianism n timp ce "estorie l acuz pe Hiril de apolinarism. Hiril
ntrebuineaz termenul ^fisis] cnd se refer la persoan4 ns "estorie
nelege prin acest termen natura. Jui "estorie nu6i convenea c !oma i
GleOandria l 9udec pe el ce era patriar al capitalei. n aceste condiii s6a
convocat la 3fes Sinodul al 111 3cumenic. Hei prezeni l aleg pe Hiril ca
preedinte al sinodului pentru c era cel mai naintat n vrst. Sinodul
trebuia descis pe K iunie4 dar s6a amnat pn pe AA iunie. ntruct
"estorie a fost spri9init de un numr mic de episcopi i 1oan al Gntioiei
)prietenul lui* ntrzia s apar la sinod4 sinodalii l condamn pe "estorie
ca eretic. ntre timp sosete i 1oan cu delegaii si. "estorie mpreun cu
adepii si i cu 1oan al Gntioiei se constituie ntr6un sinod paralel la 3fes4
n timp ce Hiril ine o edin n faa delegailor papali i l condamn pe
"estorie ca eretic.
3piscopii orientali n6au recunoscut condamnarea lui "estorie i nici
cele =A anatematisme considerndu6le neortodoOe i vedeau n Hiril un
eretic ce confund cele dou firi ale Mntuitorului. 7up sinod Hiril i
1oan al Gntioiei se mpac n D??4 dar nici cu aceast mpcare nu sunt
nemulumii egiptenii acuzndu6l pe Hiril de concesii4 n timp ce episcopii
orientali l acuz de erezie.
7up ?E de ani de aripstorire i lupt cu ereticii4 la AK iunie DDD4 Hiril
moare.
O$era 6 e foarte vast i de mare valoare< eOegetic4 apologetic4
dogmatic i omiletic.
Jucrri eOegetice< _7espre ncinarea n 7u i Gdevr] >=K cap. Gici
arat c legile iudaice au fost interpretate dup litera lor i nu dup spiritul
lor. Hultura iudaic a continuat i n cretinism prin ncinarea spiritual la
7umnezeu.
Pe aceeai linie se nscrie i n lucrarea intitulat _Plofila] >=? cri.
Grat c n toate crile lui Moise se gsesc prencipuiri ale Mntuitorul.
3Oplic cum 1isus Qristos este prencipuit de Gvraam4 Melcisedec4 etc.
Homentarii la 5eciul Cestament< la ^Profeul 1saia] n B cri 4
comentarii la profeii mari4 la cei =A profei mici4 la crile !egilor4 la
Proverbe etc; Homentarii la crile "oului Cestament< _3vangelia dup
1oan] )n care dezvolt problemele dogmatice i polemice contra ereziilor
vremii; vorbete despre divinitatea Sfntului 7u i Sfnta 3uaristie*4 la
DK DK
3vangelia dup Matei i 3pistolele Pauline. n toate folosete metoda
alegoric de interptretare.
Scrieri apologetice< _Cratat contra lui 1ulian Gpostatul]. n anul ?I?
mpratul 1ulian a scris lucrarea _Hontra Palileenilor] lucrare ce s6a
rspndit foarte repede i mult timp nu a fost combtut. n ea mpratul
1ulian i trateaz pe cretini cu dispre. Sfntul Hiril a ntrebuinat metoda
folosit de Nrigen n lucrarea _Hontra lui Hels]. Grgumentul esenial al
Sfntului Hiril este acela c religia cretin nu e un iudaism degenerat4 nu
e o sect iudaic ci o religie superioar iudaismului. Jucrarea a avut ?E de
cri azi s6au pstrat doar =E.

Jucrri dogmatice6polemice< n acestea Sfntul Hiril se ocup de
problema Sfintei Creimi i de ntruparea Mntuitorului. 7ogma Sfintei
Creimi e prezentat n lucrrile _7espre Sfnta i cea deofiin Creime] aici
scoate n relief nvtura despre Sfnta Creime4 eOpune obieciile ereticilor
i le rspunde. 2na din cele mai nsemnate lucrri dogmatice este< _eapte
dialoguri despre Sfnta Creime]
5orbind despre ntruparea Mntuitorului Hiril combate erezia
nestorian.
6Crei memorii intitulate _7espre credina cea adevrat] unul adresat
mprtesei 3udocia4 celelate A adresate cumnatelor ei;
6_7espre ntruparea 2nuia "scut]6memoriu adresat mpratului
Ceodosie;
6_Hontra blestemului lui "estorie] lucrare n cinci cri ntre care cea
mai nsemnat parte este cunoscut sub numele de _Hele =A anatematisme
contra lui "estorie]. 7up ce "estorie a rspuns acestei lucrri Hiril a
alctuit un ^Gpologetic pentru cele =A anatematisme];
6_Hontra lui Ceodoret al Hirului] alctuit cu n timpul sinodului de
la 3fes D?=4 Hiril alctuiete o apologie anatematizant unde eOplic cele
=A capitole.
6^H Sfnta Fecioar e "sctoare de 7umnezeu i nu "sctoare de
Qristos.
Jucrri omiletice < AL de omilii Pascale4 =A omilii la data patilor 4 I
omilii rostite la 3fes4 etc.
3pistolele sunt mai importante ca omiliile. Hunoatem K= de scrisori
scrise dup anul DA=.
7octrina lui Hiril este pe deplin ortodoO.
5orbete de Sfnta Creime subliniind consubstanialitatea i
egalitatea persoanei Sfintei Creimi. Qristologia e important. Hiril
subliniaz terminologia teologic referitoare la persoanele Sfintei Creimi.
3l reuete s dovedeasc pe "estorie eretic acuzndu6l de disopropism
subliniind c Fecioara Maria trebuie socotit "sctoare de 7umnezeu.
D@ D@
I"I-OR PEL("IOT(L
Nriginar din GleOandria 3giptului4 s6a nscut pe la anul ?IE4 a fost
dascl la coala GleOandrin. 3l se va clugri la mnstirea Pelusium de
lng GleOandria4 e irotonit preot apoi stare al mnstiri. 3l e un discipol
i admirator al Sfntului 1oan Pur de Gur4 dar e i prieten cu Hiril al
GleOandriei. Pentru c ducea o via disciplinat 1sidor a fost admirat de
contemporanii si. Faima i nelepciunea sa a fost admirat de laici4
dovedind abiliti deosebite n mnuirea Sfintei Scripturi. 3l a avut cura9ul
ca atunci cnd persoane nsemnate au venit s6l contrazic s le stea
mpotriv. Gcelai lucru fcea i cu cei ce conduceau oraul. 7in incinta
mnstiri a avut influene asupra aleOandrinilor. G murit pe la anii
D?BjDDE. Biserica l6a canonizat ca sfnt i e prznuit pe D februarie.
Hiar dac nu a scris ct Hiril avem de la el AE=A scrisori aran9ate n
B cri. 3le au fost adresate mai multor persoane i au un caracter eOegetic.
Scrisorile sale ating probleme dogmatice i polemice. Ha i clugr el
rspunde ereziilor prin viaa sa ascetic.
Hiar dac nu s6a ridicat la nlimea Sfntului Hiril ortodoOia sa
rezult din aceste scrieri.
E("EBI( -E CEAAREEA
S6a nscut n 9urul anului AIB n Palestina4 probabil Hezareea S6a nscut n 9urul anului AIB n Palestina4 probabil Hezareea
Palestinei Palestinei4 4 familia sa fiind de origine greac lucru pe care l deducem dup familia sa fiind de origine greac lucru pe care l deducem dup
felul n care 3usebiu vorbete despre iudaism. Studiile le6a fcut n felul n care 3usebiu vorbete despre iudaism. Studiile le6a fcut n
Hezareea Palestinei sub ndrumarea lui 7orotei. Ja anul ?=? a9unge Hezareea Palestinei sub ndrumarea lui 7orotei. Ja anul ?=? a9unge
ariepiscop de Hezareea Palestinei. Griepiscopul Ggapios este cel ce l ariepiscop de Hezareea Palestinei. Griepiscopul Ggapios este cel ce l
irotonete preot i dup moarte lui Ggapios comunitatea l alege ca irotonete preot i dup moarte lui Ggapios comunitatea l alege ca
ariepiscop al Hezarei. ariepiscop al Hezarei.
3usebiu de Hezareea era nclinat spre arianism i de la el avem mai 3usebiu de Hezareea era nclinat spre arianism i de la el avem mai
multe scrieri pe aceast linie. Heea ce6l face cunoscut este nclinarea spre multe scrieri pe aceast linie. Heea ce6l face cunoscut este nclinarea spre
cercetare. "umele su este legat de istorie de aceea este supranumit cercetare. "umele su este legat de istorie de aceea este supranumit
_printele istoriei Bisericeti]. G murit n 9urul anului ?DB. _printele istoriei Bisericeti]. G murit n 9urul anului ?DB.
NP3!G < NP3!G <
Jucrrile sale sunt grupare n mai multe categorii. Jucrrile sale sunt grupare n mai multe categorii.
Prupul Prupul crilor istorice crilor istorice4 _1storia Bisericeasc] n =E cri. Jucrarea 4 _1storia Bisericeasc] n =E cri. Jucrarea
prezint evoluia Bisericii de la apariia ei pn n anul ?AD. n Hartea 1 e prezint evoluia Bisericii de la apariia ei pn n anul ?AD. n Hartea 1 e
relatat viaa Mntuitorului predica sa i se nceie cu legenda despre relatat viaa Mntuitorului predica sa i se nceie cu legenda despre
regele Gbgar al 3desei. Hartea a 116a prezint predica i activitatea regele Gbgar al 3desei. Hartea a 116a prezint predica i activitatea
apostolilor i alte evenimente pn la rzboiul iudaic )II6KE d. Qr.*. Hrile apostolilor i alte evenimente pn la rzboiul iudaic )II6KE d. Qr.*. Hrile
11165 prezint faptele petrecute de la "ero pn la 7eciu. Hartea a 516a 11165 prezint faptele petrecute de la "ero pn la 7eciu. Hartea a 516a
trateaz viaa i scrierile lui Nrigen. Hrile 51165111 relateaz faptele trateaz viaa i scrierile lui Nrigen. Hrile 51165111 relateaz faptele
petrecute n Biserica primar a secolelor 111615 oprindu6ne la edictul lui petrecute n Biserica primar a secolelor 111615 oprindu6ne la edictul lui
Paleriu din ?==. Paleriu din ?==.
DL DL
Hartea a 186a vorbete de protectorul pgnilor4 de edictele date i Hartea a 186a vorbete de protectorul pgnilor4 de edictele date i
persecuiile ndurate de cretini pe vremea lui MaOimin 7aia4 de persecuiile ndurate de cretini pe vremea lui MaOimin 7aia4 de
nfrngerea lui de ctre Jiciniu i despre MaOeniu i Honstantin cel Mare. nfrngerea lui de ctre Jiciniu i despre MaOeniu i Honstantin cel Mare.
Hartea a 86a vorbete de pacea venit asupra Bisericii dup edictul Hartea a 86a vorbete de pacea venit asupra Bisericii dup edictul
de la Mediolan i triumful cretinismului. de la Mediolan i triumful cretinismului.
n lucrarea _Hronica] sunt prezentate cronologic faptele istorice de la n lucrarea _Hronica] sunt prezentate cronologic faptele istorice de la
Gvraam pn ?AD d. Q. Gceasta este un fel de 1storie universal. Gvraam pn ?AD d. Q. Gceasta este un fel de 1storie universal.
D4iaa fericitului #onstantinA D4iaa fericitului #onstantinA lucrare n B cri scris ntre ??B6?DE lucrare n B cri scris ntre ??B6?DE
lucrarea e un panegiric mai mult dect o biografie a mpratului Honstantin. lucrarea e un panegiric mai mult dect o biografie a mpratului Honstantin.
n lucrare vorbete despre raporturile mpratului cu Biserica. 7in viaa n lucrare vorbete despre raporturile mpratului cu Biserica. 7in viaa
mpratului a consemnat doar faptele demne de laud. mpratului a consemnat doar faptele demne de laud.
D4iaa lui PamfilA D4iaa lui PamfilA scris ntre ?EL6?=E4 din care ni s6a pstrat doar scris ntre ?EL6?=E4 din care ni s6a pstrat doar
un mic fragment; un mic fragment;
_Hulegere de acte privitoare la martiri]4 sunt prezentai martirii de _Hulegere de acte privitoare la martiri]4 sunt prezentai martirii de
dinaintea lui 7iocleian; dinaintea lui 7iocleian;
_7espre martirii Palestinei] sunt prezentate persecuiile lui _7espre martirii Palestinei] sunt prezentate persecuiile lui
7iocleian. 7iocleian.
Jucrri apologetice Jucrri apologetice< < DPreg"tirea ,vanghelic"A DPreg"tirea ,vanghelic"A lucrare n =B cri scris n lucrare n =B cri scris n
scopul ndeprtri unor obiecii aduse de cretini pgnilor cum ar fi srcit scopul ndeprtri unor obiecii aduse de cretini pgnilor cum ar fi srcit
credina strmoeasc ca s treac la iudaism4 dar i din iudaism aleg ce e credina strmoeasc ca s treac la iudaism4 dar i din iudaism aleg ce e
mai ru. 3usebiu posibil s fi mbriat iudaismul. mai ru. 3usebiu posibil s fi mbriat iudaismul.
DDovedirea ,vanghelic"A DDovedirea ,vanghelic"A lucrare n AE de cri ce completeaz pe lucrare n AE de cri ce completeaz pe
cea menionat puin mai sus. cea menionat puin mai sus.
DTeofaniaA DTeofaniaA rezumat al 7ovedirii evangelice. rezumat al 7ovedirii evangelice. D,-trageri D,-trageri
profeticeA, profeticeA, D#ontra lui HeraclieA, D/pologie contra lui 8rigenA D#ontra lui HeraclieA, D/pologie contra lui 8rigenA e o e o
lucrare alctuit mpreun cu preotul Pamfil. lucrare alctuit mpreun cu preotul Pamfil.
Jucrri eOegetice Jucrri eOegetice amintim comentarii la Psalmi4 profeii Mari i Hartea amintim comentarii la Psalmi4 profeii Mari i Hartea
Proverbelor; Proverbelor;
D8nomasticonA D8nomasticonA prezint locuri i nume din Sfnta Scriptur. prezint locuri i nume din Sfnta Scriptur.
D$egulile ,vangheliceA D$egulile ,vangheliceA lucrare n care teOtul 3vangeliei e pus n =E lucrare n care teOtul 3vangeliei e pus n =E
tabele aezate n coloane paralele4 lucrare asemntoare cu _QeOapla] lui tabele aezate n coloane paralele4 lucrare asemntoare cu _QeOapla] lui
Nrigen Nrigen
Jucrri dogmatice6polemice < Jucrri dogmatice6polemice <
D=mpotriva lui 5arcelA D=mpotriva lui 5arcelA lucrare n A cri alctuit la cererea uni lucrare n A cri alctuit la cererea uni
sinod arian inut la Honstantinopol n ??I prin care episcopul Marcel al sinod arian inut la Honstantinopol n ??I prin care episcopul Marcel al
Gncirei e depus n acel an. n aceast lucrare 3usebiu l acuz pe Marcel c Gncirei e depus n acel an. n aceast lucrare 3usebiu l acuz pe Marcel c
nu cunoate Sfnta Scriptur4 c nu respect Sfnta Cradiie i c este un nu cunoate Sfnta Scriptur4 c nu respect Sfnta Cradiie i c este un
om invidios. Jucrarea nu a avut ecou prea mare n Biseric. 7e aceea a om invidios. Jucrarea nu a avut ecou prea mare n Biseric. 7e aceea a
alctuit o alt lucrare numit _Ceologia Biserici] n care l acuz pe Marcel alctuit o alt lucrare numit _Ceologia Biserici] n care l acuz pe Marcel
de sebelianism. de sebelianism.
Huvntri i scrisor Huvntri i scrisori< i<
3usebiu de Hezareea s6a bucurat de faima unui bun orator. Gceasta 3usebiu de Hezareea s6a bucurat de faima unui bun orator. Gceasta
se vede i din faptul c a fost ales s vorbeasc n diferite momente din se vede i din faptul c a fost ales s vorbeasc n diferite momente din
istoria Biserici. !eferitor la scrierile lui 3usebiu avem tiri n lucrarea istoria Biserici. !eferitor la scrierile lui 3usebiu avem tiri n lucrarea
_Miriobiblion] a patriarului Fotie )sec. 18* Hiar dac 3usebiu a _Miriobiblion] a patriarului Fotie )sec. 18* Hiar dac 3usebiu a
BE BE
simpatizat cu arieni4 numele su rmne n panteonul marilor scriitori simpatizat cu arieni4 numele su rmne n panteonul marilor scriitori
Bisericeti ai secolului al 156lea. Bisericeti ai secolului al 156lea.

C*IRIL AL IER("ALI'(L(I C*IRIL AL IER("ALI'(L(I
etim c s6a nscut n Palestina4 la 1erusalim ntre ?=?6?=B. Studiile i
le6a fcut la 1erusalim i de tnr a mbrcat aina monaal fiind
preocupat de studiul Sfintei Scripturi.
Pe la anul ??D e irotonit diacon de episcopul Macarie al Pe la anul ??D e irotonit diacon de episcopul Macarie al
1erusalimului4 iar n ?DB e irotonit preot de MaOim succesorul lui Macarie. 1erusalimului4 iar n ?DB e irotonit preot de MaOim succesorul lui Macarie.
Hu acel prile9 i este ncredinat instruirea cateumenilor i neofiilor. a Hu acel prile9 i este ncredinat instruirea cateumenilor i neofiilor. a
anul ?BE4 dup moartea episcopului MaOim4 Hiril va fi irotonit episcop anul ?BE4 dup moartea episcopului MaOim4 Hiril va fi irotonit episcop
de 1erusalim. Gceast demnitate i6a creat necazuri. G intrat n conflict cu de 1erusalim. Gceast demnitate i6a creat necazuri. G intrat n conflict cu
mitropolitul Gcaciu al Hezareei Palestinei4 succesul lui 3usebiu4 pe mitropolitul Gcaciu al Hezareei Palestinei4 succesul lui 3usebiu4 pe
problemele 9urisdicionale. Griepiscopul Hezareei susinea c e mai mare problemele 9urisdicionale. Griepiscopul Hezareei susinea c e mai mare
n rang i episcopul Hiril trebuia s i se supun. Hiril4 bazndu6se pe ceea n rang i episcopul Hiril trebuia s i se supun. Hiril4 bazndu6se pe ceea
ce s6a otrt la Sinodul 1 3cumenic )c episcopiei 1erusalimului s i se dea ce s6a otrt la Sinodul 1 3cumenic )c episcopiei 1erusalimului s i se dea
onorurile cuvenite* a cerut independena fa de Griepiscopia de Hezareea. onorurile cuvenite* a cerut independena fa de Griepiscopia de Hezareea.
Gcacie era arian iar Hiril era ortodoO. Griepiscopul Gcacie era arian iar Hiril era ortodoO. Griepiscopul Gcacie se va folosi cie se va folosi
de un moment prielnic pentru a6l scoate din scaun. Ja un sinod din ?B@ de un moment prielnic pentru a6l scoate din scaun. Ja un sinod din ?B@
Hiril a fost acuzat c i6a btut 9oc de Biseric i averea ei. Hiril a fost acuzat c i6a btut 9oc de Biseric i averea ei.
3 scos din scaun i trimis n eOil n Carsul Hiliciei unde a stat pn n 3 scos din scaun i trimis n eOil n Carsul Hiliciei unde a stat pn n
?BL cnd a fosr recemat n scaun n urma unui sinod din Seleucia. n ?IE a ?BL cnd a fosr recemat n scaun n urma unui sinod din Seleucia. n ?IE a
fost iar eOilat de un sinod de la Honstantinopol unde Gcacie i6a impus fost iar eOilat de un sinod de la Honstantinopol unde Gcacie i6a impus
punctul de vedere. n ?IA4 profitnd de libertatea acordat lui 1ulian punctul de vedere. n ?IA4 profitnd de libertatea acordat lui 1ulian
Gpostatul care i6a eliberat din eOil att pe ortodoci ct i pe eterodoci4 Gpostatul care i6a eliberat din eOil att pe ortodoci ct i pe eterodoci4
Hiril s6a ntors la 1erusalim. mpratul 5alens l6a eOilat iari n ?IK iar Hiril s6a ntors la 1erusalim. mpratul 5alens l6a eOilat iari n ?IK iar
dup == ani se ntoarce iar n scaun pstorind pn la moartea sa petrtecut dup == ani se ntoarce iar n scaun pstorind pn la moartea sa petrtecut
pe =@ martie ?@I. pe =@ martie ?@I.
Hel mai nsemnat evenimet petrecut n ultima parte a vieii sale a fost Hel mai nsemnat evenimet petrecut n ultima parte a vieii sale a fost
Sinodul 11 3cumenic unde s6a restabilit ordinea n Biseric n urma ereziei Sinodul 11 3cumenic unde s6a restabilit ordinea n Biseric n urma ereziei
pnevmatomae. pnevmatomae.
NP3!G < Hateezele sale n numr de AD sunt adevrate perle ale NP3!G < Hateezele sale n numr de AD sunt adevrate perle ale
anticiti cretine. n ele eOplic principiile nvturi de credin cretin; anticiti cretine. n ele eOplic principiile nvturi de credin cretin;
eOplic Hrezul. 2ltimele B cateeze sunt numite mistagogice )vorbete eOplic Hrezul. 2ltimele B cateeze sunt numite mistagogice )vorbete
despre Sfintele Caine*. despre Sfintele Caine*.
_N epistol ctre Honstaniu]6 un raport pe care Hiril l ntocmete _N epistol ctre Honstaniu]6 un raport pe care Hiril l ntocmete
ctre Honstaniu n care prezint cteva fapte petrecute la 1erusalim. N ctre Honstaniu n care prezint cteva fapte petrecute la 1erusalim. N
cruce luminoas a aprut deasupra Polgotei i era att de mare nct cruce luminoas a aprut deasupra Polgotei i era att de mare nct
a9ungea la Muntele Mslinilor. 3venimentul s6a petrecut n ziua Hinzecimi. a9ungea la Muntele Mslinilor. 3venimentul s6a petrecut n ziua Hinzecimi.
_N omilie despre slbnogul de la scldtoarea 5itezda]. _N omilie despre slbnogul de la scldtoarea 5itezda].
Hateezele prezint nvturi legate de svrirea Sfintelor Caine. Hateezele prezint nvturi legate de svrirea Sfintelor Caine.
Grat c Botezul se svrete pentru iertarea pcatelor4 sfinirea sufletului4 Grat c Botezul se svrete pentru iertarea pcatelor4 sfinirea sufletului4
pentru iluminare4 ndumnezeire4 asemnarea cu 1isus Qristos i pentru pentru iluminare4 ndumnezeire4 asemnarea cu 1isus Qristos i pentru
mpreuna locuire cu 7uul Sfnt. Mirungerea arat c e taina ce urmeaz mpreuna locuire cu 7uul Sfnt. Mirungerea arat c e taina ce urmeaz
B= B=
botezului; ea are efecte proprii< asemnarea complet cu Qristos. Hnd botezului; ea are efecte proprii< asemnarea complet cu Qristos. Hnd
cretinii sunt miruii ei sunt ristoi iar prin ungerea cu Sfntul Mir arul cretinii sunt miruii ei sunt ristoi iar prin ungerea cu Sfntul Mir arul
7uului Sfnt slluiete n ei. 5orbete de Sfnta 3uaristie insistnd 7uului Sfnt slluiete n ei. 5orbete de Sfnta 3uaristie insistnd
asupra prefacerii reale. Potrivit Sfntului Hiril i a prinilor greci asupra prefacerii reale. Potrivit Sfntului Hiril i a prinilor greci
momentul prefacerii este 3picleza. 7e la el avem n Sfnta Jiturgie a momentul prefacerii este 3picleza. 7e la el avem n Sfnta Jiturgie a
Sfntului 1oan Pur de Gur rugciunea rostit la epiclez avnd cuvintele Sfntului 1oan Pur de Gur rugciunea rostit la epiclez avnd cuvintele
puin scimbate _Ce rugm 7oamne de6a trimite Sfntul 7u peste darurile puin scimbate _Ce rugm 7oamne de6a trimite Sfntul 7u peste darurile
de pe Sfntul Gltar pentru ca s se prefac pinea n trupul lui Qristos i de pe Sfntul Gltar pentru ca s se prefac pinea n trupul lui Qristos i
vinul n sngele su4 cci tot ce atinge 7uul Sfnt sfinete i scimb n vinul n sngele su4 cci tot ce atinge 7uul Sfnt sfinete i scimb n
ntregime.] ntregime.]
7octrina Sfntului Hiril e ortodoO; el folosete termenul de 7octrina Sfntului Hiril e ortodoO; el folosete termenul de
_omousios] luptnd mpotriva arienilor i sabelienilor. Biserica o numete _omousios] luptnd mpotriva arienilor i sabelienilor. Biserica o numete
^catolic] pentru c ea trebuie s se rspndeasc pe ntreg pmntul. ^catolic] pentru c ea trebuie s se rspndeasc pe ntreg pmntul.
Gdevrata Biseric e fr pat4 ea e stlp i temelie a adevrului. 7ei a fost Gdevrata Biseric e fr pat4 ea e stlp i temelie a adevrului. 7ei a fost
eOilat el nu a prsit Biserica. eOilat el nu a prsit Biserica.
"FIN5II P2RIN5I CAPA-OCIENI "FIN5II P2RIN5I CAPA-OCIENI

"8=ntul @asile cel 'are "8=ntul @asile cel 'are
Sfntul 5asile cel Mare este unul dintre cei mai mari Sfini Prini ai Sfntul 5asile cel Mare este unul dintre cei mai mari Sfini Prini ai
Bisericii noastre. S6a nscut la anul ??E n Hezareea Hapadociei; familia i Bisericii noastre. S6a nscut la anul ??E n Hezareea Hapadociei; familia i
era originar din provincia Pont. Bunica sa era o cretin evlavioas. 3a a era originar din provincia Pont. Bunica sa era o cretin evlavioas. 3a a
avut de suferit pe vremea mpratului 7iocleian. 7up persecuii s6a avut de suferit pe vremea mpratului 7iocleian. 7up persecuii s6a
stabilit n Hapadocia i a a9uns ucenic a Sfntului Prigorie Caumaturgul. stabilit n Hapadocia i a a9uns ucenic a Sfntului Prigorie Caumaturgul.
5asile a mai avut L frai din care doi au a9uns episcopi< Petru episcop de 5asile a mai avut L frai din care doi au a9uns episcopi< Petru episcop de
Sevasta i Prigorie de "Sssa. Sevasta i Prigorie de "Sssa.
2na din surori )Macrina* a mbriat monaismul. Catl lor )5asile* 2na din surori )Macrina* a mbriat monaismul. Catl lor )5asile*
era un retor distins. Bunica sa Macrina a crescut pe lng Sfntul Prigorie era un retor distins. Bunica sa Macrina a crescut pe lng Sfntul Prigorie
Caumaturgul. Mama lui 5asile se numea 3milia i era o bun cretin. 3a a Caumaturgul. Mama lui 5asile se numea 3milia i era o bun cretin. 3a a
avut o influen benefic educndu6i copii n spirit cretin. avut o influen benefic educndu6i copii n spirit cretin.
7in Hezareea Hapadociei Sfntul 5asile a plecat la studii n 7in Hezareea Hapadociei Sfntul 5asile a plecat la studii n
Honstantinopol i apoi la Gtena. Gici va lega o prietenie trainic cu Sfntul Honstantinopol i apoi la Gtena. Gici va lega o prietenie trainic cu Sfntul
Prigorie zis de "azians. 7in relatrile lor cei doi erau animai de dragostea Prigorie zis de "azians. 7in relatrile lor cei doi erau animai de dragostea
pentru studiu. Se spune despre cei doi c _aveau doar dou drumuri< al pentru studiu. Se spune despre cei doi c _aveau doar dou drumuri< al
coalii i al bisericii. ] coalii i al bisericii. ]
Ja Gtena au avut parte de profesori renumii ca< Proereziu i Ja Gtena au avut parte de profesori renumii ca< Proereziu i
Qimeriu; aici l6au cunoscut pe mpratul 1ulian Gpostatul. Qimeriu; aici l6au cunoscut pe mpratul 1ulian Gpostatul.
n ?BE4 l regsim pe 5asile n Hapadocia unde preda retorica. ntre n ?BE4 l regsim pe 5asile n Hapadocia unde preda retorica. ntre
timp tatl su murise i e sftuit de mama i bunica lui s se consacre lui timp tatl su murise i e sftuit de mama i bunica lui s se consacre lui
7umnezeu. n ?BK e botezat de 3piscopul 7ianeos i irotonit cite. Sora 7umnezeu. n ?BK e botezat de 3piscopul 7ianeos i irotonit cite. Sora
lui l6a sftuit s mbrace ain monaal. 5asile face o cltorie la lui l6a sftuit s mbrace ain monaal. 5asile face o cltorie la
mnstirile din 3gipt4 Siria i Mesopotamia pentru a cunoate viaa mnstirile din 3gipt4 Siria i Mesopotamia pentru a cunoate viaa
monaal. !mne uimit de ceea ce a vzut n monaism i4 ntors acas4 monaal. !mne uimit de ceea ce a vzut n monaism i4 ntors acas4
pune bazele unei mnstiri. Se supune votului srciei vnzndu6i averea; pune bazele unei mnstiri. Se supune votului srciei vnzndu6i averea;
BA BA
o parte din aceasta o d sracilor i cu alt parte pune bazele unei mnstiri o parte din aceasta o d sracilor i cu alt parte pune bazele unei mnstiri
pe malul rului 1ris din Pont. Gici l6a cemat i pe Sfntul Prigorie de pe malul rului 1ris din Pont. Gici l6a cemat i pe Sfntul Prigorie de
"azians. Hei doi studiaz operele lui Nrigen i alctuiesc lucrarea "azians. Hei doi studiaz operele lui Nrigen i alctuiesc lucrarea
_Filocalia]. n ea cei doi vor eOtrage cele mai frumoase pasa9e din lucrrile _Filocalia]. n ea cei doi vor eOtrage cele mai frumoase pasa9e din lucrrile
aleOandrine. aleOandrine.
n anul ?IE Sfntul 5asile intr n viaa public4 l nsoete pe n anul ?IE Sfntul 5asile intr n viaa public4 l nsoete pe
episcopul 7ianeos la Honstantinopol pentru a participa la un sinod care episcopul 7ianeos la Honstantinopol pentru a participa la un sinod care
trebuia s oficializeze pentru formula arian discutat la un sinod de la trebuia s oficializeze pentru formula arian discutat la un sinod de la
!imini din ?BL. 3l nu a participat la discuii pentru c e un simplu cite. n !imini din ?BL. 3l nu a participat la discuii pentru c e un simplu cite. n
?IA e irotonit preot de 3piscopul 3usebiu al Hezareei. Gcest episcop e ?IA e irotonit preot de 3piscopul 3usebiu al Hezareei. Gcest episcop e
dorit s6l in n apropierea sa. Sfntul 5asile se retrage iar la mnstirea dorit s6l in n apropierea sa. Sfntul 5asile se retrage iar la mnstirea
din Pont de unde n ?IB e recemat n Hezareea Hapadociei de 3piscopul din Pont de unde n ?IB e recemat n Hezareea Hapadociei de 3piscopul
3usebiu pe vremea mpratului 5alens. 5reme de trei ani e colaborator al 3usebiu pe vremea mpratului 5alens. 5reme de trei ani e colaborator al
3piscopului 3usebiu. n ?I@ Hapadocia a fost bntuit de foamete. n acel 3piscopului 3usebiu. n ?I@ Hapadocia a fost bntuit de foamete. n acel
an i moare mama. n urma morii mamei sale motenete o avere an i moare mama. n urma morii mamei sale motenete o avere
considerabil pe care o mparte din nou sracilor. considerabil pe care o mparte din nou sracilor.
n ?KE murind ariepiscopul Hapadociei4 Sfntul 5asile e ridicat la n ?KE murind ariepiscopul Hapadociei4 Sfntul 5asile e ridicat la
rang de ariepiscop. Gceast alegere nu a ntmpinat greuti. Catl lui rang de ariepiscop. Gceast alegere nu a ntmpinat greuti. Catl lui
Prigorie de "azianz )tot un Prigore* ce era adevratul episcop de "azianz Prigorie de "azianz )tot un Prigore* ce era adevratul episcop de "azianz
pare s fi intervenit la alegerea lui 5asile. pare s fi intervenit la alegerea lui 5asile.
7up alegerea sa ca ariepiscop de Hezareea4 Sfntul 5asile devine 7up alegerea sa ca ariepiscop de Hezareea4 Sfntul 5asile devine
un apropiat al Sfntului Gtanasie i mpreun lupt contra arienilor. un apropiat al Sfntului Gtanasie i mpreun lupt contra arienilor.
mpratul 5alens 6adept al arienilor4 se tie c i6a eOilat pe episcopii mpratul 5alens 6adept al arienilor4 se tie c i6a eOilat pe episcopii
ortodoci. 7e Sfntul 5asile nu s6a atins pentru c i purta o stim ortodoci. 7e Sfntul 5asile nu s6a atins pentru c i purta o stim
deosebit dar a mprit episcopia n dou permind arienilor s6i aleag deosebit dar a mprit episcopia n dou permind arienilor s6i aleag
un episcop. Pentru a apra Biserica de astfel de diversiuni Sfntul 5asile un episcop. Pentru a apra Biserica de astfel de diversiuni Sfntul 5asile
nfiineaz noi episcopii n Hapadocia numind ierari. Pe prietenul su nfiineaz noi episcopii n Hapadocia numind ierari. Pe prietenul su
Prigorie l numete episcop de Sasinia4 iar pe fraii si la "Sssa i Sevasta. Prigorie l numete episcop de Sasinia4 iar pe fraii si la "Sssa i Sevasta.
Prigorie de "azianz a refuzat s ocupe scaunul episcopiei afirmnd Prigorie de "azianz a refuzat s ocupe scaunul episcopiei afirmnd
c Sasina e un loc barbari. Sfntul 5asile a luptat mpotriva meletienilor i c Sasina e un loc barbari. Sfntul 5asile a luptat mpotriva meletienilor i
apolinaritilor ce atacau persoana Sfntului 7u. Gtunci a scris cele mai apolinaritilor ce atacau persoana Sfntului 7u. Gtunci a scris cele mai
multe lucrri polemice dar i dogmatice. multe lucrri polemice dar i dogmatice.
Sfntul 5asile a murit pe = ianuarie ?KL i nc din anul urmtor este Sfntul 5asile a murit pe = ianuarie ?KL i nc din anul urmtor este
pomenit n rndul sfinilor. Biserica NrtodoO l prznuiete pe =i ?E pomenit n rndul sfinilor. Biserica NrtodoO l prznuiete pe =i ?E
ianuarie4 iar Biserica Gpusean pe =D iunie. ianuarie4 iar Biserica Gpusean pe =D iunie.
Ha episcop Sfntul 5asile s6a strduit a ridica nivelul cultural i Ha episcop Sfntul 5asile s6a strduit a ridica nivelul cultural i
spiritual al clerului i astfel mnstirea din Pont a devenit coal clerical. spiritual al clerului i astfel mnstirea din Pont a devenit coal clerical.
Gpoi4 a avut gri9 de npstuii societii. 3ste primul ierar ce a pus bazele Gpoi4 a avut gri9 de npstuii societii. 3ste primul ierar ce a pus bazele
unui aezmnt social numit 5asiliada. 7ar a fost i un spirit prolific. unui aezmnt social numit 5asiliada. 7ar a fost i un spirit prolific.
Pentru toate acestea a dobndit apelativul de ^cel Mare]. 2n bun orator4 un Pentru toate acestea a dobndit apelativul de ^cel Mare]. 2n bun orator4 un
scriitor de prim rang 6plin de talent i prin ecilibrul vieii sale a reuit s se scriitor de prim rang 6plin de talent i prin ecilibrul vieii sale a reuit s se
impun n spiritul ortodoOiei. impun n spiritul ortodoOiei.
OPERA OPERA
Npera sa este vast. Jucrrile lui se pot grupa n mai multe categorii Npera sa este vast. Jucrrile lui se pot grupa n mai multe categorii
ca< ca< Jucrri eOegetice Jucrri eOegetice< < D.ou" omilii la He-aemeronA D.ou" omilii la He-aemeronA omilii rostite n omilii rostite n
B? B?
sptmna nti a postului Mare din anul ?IA cnd a fost irotonit preot. S6 sptmna nti a postului Mare din anul ?IA cnd a fost irotonit preot. S6
a oprit la a B6ea zi a Hreaiei fr a vorbi de crearea omului )lucru continuat a oprit la a B6ea zi a Hreaiei fr a vorbi de crearea omului )lucru continuat
de fratele su Prigorie de "Sssa*. 3Oplicarea celor B zile s6a realizat mai de fratele su Prigorie de "Sssa*. 3Oplicarea celor B zile s6a realizat mai
mult literar dect teologic; ele au cunoscut o mare circulaie iar n Gpus mult literar dect teologic; ele au cunoscut o mare circulaie iar n Gpus
Sfntul 5asile l6a modelat pe Sfntul Gmbrozie al Mediolanului. Sfntul 5asile l6a modelat pe Sfntul Gmbrozie al Mediolanului.
D8milii la PsalmiA D8milii la PsalmiA aici Sfntul 5asile folosete alegoria. Nmilii la aici Sfntul 5asile folosete alegoria. Nmilii la
diferite subiecte n numr de AD )cea mai cunoscut este omilia AA _Htre diferite subiecte n numr de AD )cea mai cunoscut este omilia AA _Htre
tineri]* tineri]* D#omentarii la primele capitole din IsaiaA D#omentarii la primele capitole din IsaiaA
Jucrrile ascetice Jucrrile ascetice sunt cele mai importante. Pentru ca monaismul s fie sunt cele mai importante. Pentru ca monaismul s fie
unitar Sfntul 5asile impune reguli generale ce sunt acceptate n !sritul unitar Sfntul 5asile impune reguli generale ce sunt acceptate n !sritul
cretin. cretin.
N lucrare reprezentativ este N lucrare reprezentativ este D$egulile de&voltateA D$egulile de&voltateA scris ntre ?BL6 scris ntre ?BL6
?IA. Sunt BB de reguli aezate sub form de ntrebri i rspunsuri. 3l nu ?IA. Sunt BB de reguli aezate sub form de ntrebri i rspunsuri. 3l nu
recomand eOistena izolat a monaului socotindu6o periculoas. 3l recomand eOistena izolat a monaului socotindu6o periculoas. 3l
preconizeaz mnstiri mici cu numr restrns de vieuitori ca ei s se preconizeaz mnstiri mici cu numr restrns de vieuitori ca ei s se
cunoasc. !ecomand munca mpletit cu rugciunea. Monaii s se roage cunoasc. !ecomand munca mpletit cu rugciunea. Monaii s se roage
de cinci ori pe zi n afar de slu9bele temporale. de cinci ori pe zi n afar de slu9bele temporale.
B$egulile prescurtateA B$egulile prescurtateA 6lucrarea are ?=? ntrebri scurte la coninut > 6lucrarea are ?=? ntrebri scurte la coninut >
sunt luate n considerare problemele de contiin ale monailor. sunt luate n considerare problemele de contiin ale monailor.
DPrecepte de moral"A DPrecepte de moral"A sunt @E de reguli ce nu6i privesc doar pe sunt @E de reguli ce nu6i privesc doar pe
clugri ci i pe preoi i credincioi. 3le prezint diferite etape n viaa clugri ci i pe preoi i credincioi. 3le prezint diferite etape n viaa
omului de rnd de la botez pn la moarte. omului de rnd de la botez pn la moarte.
Mai amintim dou cuvntri importante _:udecata lui 7umnezeu] i Mai amintim dou cuvntri importante _:udecata lui 7umnezeu] i
_7espre credin]. _7espre credin].
Jucrri dogmatice Jucrri dogmatice< 6amintim dou tratate mpotriva arienilor< < 6amintim dou tratate mpotriva arienilor<
=* ^Hombatere a nelegiuitului 3unomiu] 6aici 3unomiu de Hizic este =* ^Hombatere a nelegiuitului 3unomiu] 6aici 3unomiu de Hizic este
socotit mult prea raional pentru c afirm asemenea gnosticilor c socotit mult prea raional pentru c afirm asemenea gnosticilor c
7umnezeu poate fi cunoscut )i ciar n tainele Sale* cu mintea omului. 7umnezeu poate fi cunoscut )i ciar n tainele Sale* cu mintea omului.
Sfntul 5asile combate direct erezia lui 3unomiu artnd c Fiul e Sfntul 5asile combate direct erezia lui 3unomiu artnd c Fiul e
consubstanial cu Catl i 7uul Sfnt. consubstanial cu Catl i 7uul Sfnt.
A* _7espre 7uul Sfnt] e o lucrare de circumstan; a fost scris pentru a A* _7espre 7uul Sfnt] e o lucrare de circumstan; a fost scris pentru a
se apra dumnezeirea Sfntului 7u de atacurile pnevmatomailor. se apra dumnezeirea Sfntului 7u de atacurile pnevmatomailor.
Patriarul Macedoniu cu diaconul Maratoniu au atacat dumnezeirea Patriarul Macedoniu cu diaconul Maratoniu au atacat dumnezeirea
Sntului 7u i a fost nevoie de convocare Sinodului 11 3cumenic pentru Sntului 7u i a fost nevoie de convocare Sinodului 11 3cumenic pentru
formularea unei noi nvturi de credin. 2ltimele dou capitole din formularea unei noi nvturi de credin. 2ltimele dou capitole din
lucrare au valoare istoric lucrare au valoare istoric pentru c pentru c prezint starea real din Biserica de prezint starea real din Biserica de
atunci. atunci.
Sfntul 5asile a intervenit n Sfnta Jiturgie restructurndu6o. Sfntul 5asile a intervenit n Sfnta Jiturgie restructurndu6o.
Jiturgia folosit la nceput a fost cea a Sfntului 1acob cel Mic ce dura Jiturgia folosit la nceput a fost cea a Sfntului 1acob cel Mic ce dura
ase ore4 Sfntul 5asile a restructurat6o alctuind rugciuni 3uaristice ase ore4 Sfntul 5asile a restructurat6o alctuind rugciuni 3uaristice
speciale. Gzi4 n Biserica noastr4 ea se svrete de zece ori pe an. speciale. Gzi4 n Biserica noastr4 ea se svrete de zece ori pe an.
7e la Sfntul 5asile ne6au rmas scrisori adresate frailor si4 precum 7e la Sfntul 5asile ne6au rmas scrisori adresate frailor si4 precum
i bunului su prieten Prigorie de "azians. i bunului su prieten Prigorie de "azians.
BD BD
"FBNT(L Grigorie de NAAIAN" "FBNT(L Grigorie de NAAIAN"
3ste impropriu numit ^de "azians] cu toate c pentru o scurt 3ste impropriu numit ^de "azians] cu toate c pentru o scurt
perioad de timp a pstorit n "azianz dar n6a fost niciodat titular al perioad de timp a pstorit n "azianz dar n6a fost niciodat titular al
aceszei episcopii. aceszei episcopii.
S6a nscut la Grianz )o localitate de lng "azians* n 9urul anilor S6a nscut la Grianz )o localitate de lng "azians* n 9urul anilor
?A@6?AL. Catl su4 pe nume )tot* Prigore4 a fost episcop de "azians. ?A@6?AL. Catl su4 pe nume )tot* Prigore4 a fost episcop de "azians.
nainte de a a9unge episcop a fcut parte dintr6o sect iudeo6pgn ) a nainte de a a9unge episcop a fcut parte dintr6o sect iudeo6pgn ) a
iitarienilor sau a adoratorilor celui preanalt*; s6a botezat i a a9uns iitarienilor sau a adoratorilor celui preanalt*; s6a botezat i a a9uns
episcop. Soia s6a4 "ona4 i pus amprenta asupra educaiei copiilor. Cnrul episcop. Soia s6a4 "ona4 i pus amprenta asupra educaiei copiilor. Cnrul
Prigoriea studiat mai nti n satul natal4 apoi la Hezareea Hapadociei unde Prigoriea studiat mai nti n satul natal4 apoi la Hezareea Hapadociei unde
s6a ntlnit cu Sfntul 5asile cel Mare cu care a devenit prieten. Hei doi se s6a ntlnit cu Sfntul 5asile cel Mare cu care a devenit prieten. Hei doi se
rentlnesc n Gtena. 7espre aceast perioad din viaa lui4 Prigorie rentlnesc n Gtena. 7espre aceast perioad din viaa lui4 Prigorie
pstreaz o vie amintire afirmnd c aici ei nu au cunoscut dect dou pstreaz o vie amintire afirmnd c aici ei nu au cunoscut dect dou
drumuri< spre coal i spre biseric. drumuri< spre coal i spre biseric.
7up terminarea studiilor rmne in Gtena unde a ocupat postul de 7up terminarea studiilor rmne in Gtena unde a ocupat postul de
profesor de retoric. !evene n Hapadocia unde a fost irotesit lector4 prin profesor de retoric. !evene n Hapadocia unde a fost irotesit lector4 prin
anul ?IE se boteaz dup care se retrage mpreun cu prietenul su la anul ?IE se boteaz dup care se retrage mpreun cu prietenul su la
mnstirea de pe malul rului 1ris unde scriu ^Filocalia]. mnstirea de pe malul rului 1ris unde scriu ^Filocalia].
n ?I= se duce la "azianz pentru c tatl su avea nevoie de a9utorul n ?I= se duce la "azianz pentru c tatl su avea nevoie de a9utorul
su. Catl su l irotonete preot n ?IA n ziua de Hrciun. 3l nu a primit su. Catl su l irotonete preot n ?IA n ziua de Hrciun. 3l nu a primit
cu bucurie taina irotoniei artnd c a fost forat a primi taina. 7up cu bucurie taina irotoniei artnd c a fost forat a primi taina. 7up
irotonie va pleca la Sfntul 5asile pentru scurt timp4 pentru ca la irotonie va pleca la Sfntul 5asile pentru scurt timp4 pentru ca la
rugmintea tatlui su s se ntoarc la "azians. ntors la "azianz va ine rugmintea tatlui su s se ntoarc la "azians. ntors la "azianz va ine
dou cuvntri )numite ^despre fug]* 9ustificnd plecarea sa n Pont dou cuvntri )numite ^despre fug]* 9ustificnd plecarea sa n Pont
artnd c nu a fost pregtit pentru irotonie. n ?K= Sfntul 5asile l artnd c nu a fost pregtit pentru irotonie. n ?K= Sfntul 5asile l
numete episcop de Sasima )pentru a contracara eOpansiunea arian*; el a numete episcop de Sasima )pentru a contracara eOpansiunea arian*; el a
refuzat s se aeze n acest loc socotindu6l un loc nedemn pentru un om refuzat s se aeze n acest loc socotindu6l un loc nedemn pentru un om
liber. 7up moartea tatlui su se va stabili n Seleucia coordonnd liber. 7up moartea tatlui su se va stabili n Seleucia coordonnd
activitatea din eparia printelui su. Gici afl de moartea prietenului su activitatea din eparia printelui su. Gici afl de moartea prietenului su
5asile )k?KL*4 pleac la Honstantinopol cemat fiind de mpratul 5asile )k?KL*4 pleac la Honstantinopol cemat fiind de mpratul
Ceodosie cel Mare. Gtunci Honstantinopolul era n fierbere pentru c erezia Ceodosie cel Mare. Gtunci Honstantinopolul era n fierbere pentru c erezia
pnevmatoma producea tulburri nct episcopii nu tiau ce s cread. n pnevmatoma producea tulburri nct episcopii nu tiau ce s cread. n
Postul Patilor anului ?@E a adunat credincioii n 9urul su ntr6o capel Postul Patilor anului ?@E a adunat credincioii n 9urul su ntr6o capel
numit ^Gnastasia] )a nvierii* unde au fost inute cinci cuvntri celebre numit ^Gnastasia] )a nvierii* unde au fost inute cinci cuvntri celebre
despre Sfnta Creime4 cuvntri ce i6au atras numele de ^Ceologul]. despre Sfnta Creime4 cuvntri ce i6au atras numele de ^Ceologul].
Ja Honstantinopol nu e scutit de necazuri. 2n filosof4 MaOim Ja Honstantinopol nu e scutit de necazuri. 2n filosof4 MaOim
Hinicul4 care a fost trimis la Honstantinopol de Petru al GleOandriei4 a Hinicul4 care a fost trimis la Honstantinopol de Petru al GleOandriei4 a
sperat s a9ung ariepiscop de Honstantinopol. Poporul ns l6a alungat din sperat s a9ung ariepiscop de Honstantinopol. Poporul ns l6a alungat din
cetate. Pe AK noiembrie ?@E Prigoriea fost ales ariepiscop al cetate. Pe AK noiembrie ?@E Prigoriea fost ales ariepiscop al
Honstantinopolului. n aceast calitate Sfntul Prigorieparticip la Sinodul Honstantinopolului. n aceast calitate Sfntul Prigorieparticip la Sinodul
11 3cumenic. 11 3cumenic.
3ra4 ns4 necesar recunoaterea lui ca episcop al capitalei. Pentru 3ra4 ns4 necesar recunoaterea lui ca episcop al capitalei. Pentru
aceasta patriarul Meletie al Gntioiei l instaleaz oficial. Jui Meletie i6a aceasta patriarul Meletie al Gntioiei l instaleaz oficial. Jui Meletie i6a
fost ncredinat conducerea lucrrilor Sinodului 11 3cumenic )fiind cel mai fost ncredinat conducerea lucrrilor Sinodului 11 3cumenic )fiind cel mai
BB BB
n vrst dintre ierari*. Gcesta moare la scurt timp de la desciderea n vrst dintre ierari*. Gcesta moare la scurt timp de la desciderea
sinodului i cei prezeni l propun pe Prigorie ca preedinte al sinodului. sinodului i cei prezeni l propun pe Prigorie ca preedinte al sinodului.
ntre timp au sosit la Honstantinopol episcopii egipteni care au protestat ntre timp au sosit la Honstantinopol episcopii egipteni care au protestat
mpotriva lui Prigorie artnd c MaOim a fost irotonit episcopul capitalei mpotriva lui Prigorie artnd c MaOim a fost irotonit episcopul capitalei
i el ocup n acel moment scaunul ilegal. G fost acuzat c dac nu a fost n i el ocup n acel moment scaunul ilegal. G fost acuzat c dac nu a fost n
stare s coordoneze viaa bisericeasc n Sasima cum o va coordona pe cea stare s coordoneze viaa bisericeasc n Sasima cum o va coordona pe cea
din capital. din capital.
Ha urmare a acestor acuzaii Prigorie i d demisia din postul de Ha urmare a acestor acuzaii Prigorie i d demisia din postul de
patriar i din cel de preedinte al sinodului. Hu acel prile9 a inut o patriar i din cel de preedinte al sinodului. Hu acel prile9 a inut o
cuvntare duios prin care i6a luat rmas bun de la credincioi i s6a cuvntare duios prin care i6a luat rmas bun de la credincioi i s6a
ndreaptat spre Hapadocia. Gici va conduce i episcopia de "azianz ce nu ndreaptat spre Hapadocia. Gici va conduce i episcopia de "azianz ce nu
avea nc un episcop al su. n ?@? va ncredina conducerea acestei avea nc un episcop al su. n ?@? va ncredina conducerea acestei
episcopieii unui vr pe nume 3ularios. 7up numirea acestuia s6a retras n episcopieii unui vr pe nume 3ularios. 7up numirea acestuia s6a retras n
Grianz unde i6a petrecut ultima parte a vieii compunnd imne bisericeti. Grianz unde i6a petrecut ultima parte a vieii compunnd imne bisericeti.
G murit prin anii ?@L6?LE. G murit prin anii ?@L6?LE.
Glturi de Sfntul 5asile cel Mare 6omul energic4 apare cipul blnd Glturi de Sfntul 5asile cel Mare 6omul energic4 apare cipul blnd
al lui Prigorie de "azianz4 despre care nu putem spune c a fost un om de al lui Prigorie de "azianz4 despre care nu putem spune c a fost un om de
aciune4 Prigorie este prin eOcelen un orator4 de aceea a dobndit numele aciune4 Prigorie este prin eOcelen un orator4 de aceea a dobndit numele
de ^teologul]. de ^teologul].
3l nu a alergat spre o via monaal desvrit ns valurile vieii 3l nu a alergat spre o via monaal desvrit ns valurile vieii
l6au purtat spre ele. Pe lng faptul c e un mare orator i un mare poet4 l6au purtat spre ele. Pe lng faptul c e un mare orator i un mare poet4
avem de la el lucrri teologice i laice. avem de la el lucrri teologice i laice.
NP3!G < lui poate fi grupat n < cuvntri4 poeme i scrisori. NP3!G < lui poate fi grupat n < cuvntri4 poeme i scrisori.
Huvntrile sale sunt n numr de DB ce sunt mprite n dou grupe< Huvntrile sale sunt n numr de DB ce sunt mprite n dou grupe<
2nele inute la Honstantinopol ntre ani ?KL6?@= iar celelalte la "azianz. 2nele inute la Honstantinopol ntre ani ?KL6?@= iar celelalte la "azianz.
7intre acestea amintim 7intre acestea amintim< _Hele cinci cuvntri teologice]4 _7espre < _Hele cinci cuvntri teologice]4 _7espre
Sfnta Creime]. n prima cuvntare4 ce e una preliminar4 art c studiul Sfnta Creime]. n prima cuvntare4 ce e una preliminar4 art c studiul
interpretrii Scripturii i dogmei au aceeai baz i nu e de competena interpretrii Scripturii i dogmei au aceeai baz i nu e de competena
oricui de a vorbi despre 7umnezeu. Grat calitile ce trebuie s le oricui de a vorbi despre 7umnezeu. Grat calitile ce trebuie s le
ndeplineasc cel ce teologisete. ndeplineasc cel ce teologisete.
n a doua cuvntare vorbete despre dumnezeire4 eOistena lui n a doua cuvntare vorbete despre dumnezeire4 eOistena lui
7umnezeu4 atributele i natura Sa; arat c nimeni dintre oameni nu6J 7umnezeu4 atributele i natura Sa; arat c nimeni dintre oameni nu6J
poate cunoate pe 7umnezeu n ntregime. poate cunoate pe 7umnezeu n ntregime.
n a treia cuvntare vorbete despre calitile persoanei Sfintei Creimi i n a treia cuvntare vorbete despre calitile persoanei Sfintei Creimi i
consubstanialitatea Catlui cu Fiul )rspuns ce i6l d lui 3unomiu*. consubstanialitatea Catlui cu Fiul )rspuns ce i6l d lui 3unomiu*.
n a patra cuvntare clarific teOtele Sfintei Scripturi folosite de arieni i n a patra cuvntare clarific teOtele Sfintei Scripturi folosite de arieni i
arat c ei interpreteaz greit Sfnta Scriptur. arat c ei interpreteaz greit Sfnta Scriptur.
n a cincea cuvntare4 prin teOtele scripturistice i Cradiie4 arat ce n a cincea cuvntare4 prin teOtele scripturistice i Cradiie4 arat ce
rspuns se cuvenea pnevmatomailor. Spune c Sfntul 7u este persoan rspuns se cuvenea pnevmatomailor. Spune c Sfntul 7u este persoan
divin i c se deosebete de Fiul prin modul de posedare a fiinei divine. divin i c se deosebete de Fiul prin modul de posedare a fiinei divine.
Grat c Catl nate pe Fiul i purcede pe Sfntul 7u din vecie. Grat c Catl nate pe Fiul i purcede pe Sfntul 7u din vecie.
_7espre cumptarea ce trebuie pstrat n discuii] Spune c despre _7espre cumptarea ce trebuie pstrat n discuii] Spune c despre
7umnezeu nu poate vorbi oricine. Grienii i laicii trebuie s tac i s nu 7umnezeu nu poate vorbi oricine. Grienii i laicii trebuie s tac i s nu
interpreteze Sfnta Scriptur pentru a nu cdea n erezie. interpreteze Sfnta Scriptur pentru a nu cdea n erezie.
_7espre srbtorile cretinilor] 6Hrciun4 Boboteaz i Pati. _7espre srbtorile cretinilor] 6Hrciun4 Boboteaz i Pati.
BI BI
^Huvntri funebre]< la nmormntarea Sfntului 5asile4 a tatlui su i a ^Huvntri funebre]< la nmormntarea Sfntului 5asile4 a tatlui su i a
fratelui su Haesar i a surorii sale. fratelui su Haesar i a surorii sale.
Huvntri morale< _7espre pace] i _1ubirea sracilor]. Huvntri morale< _7espre pace] i _1ubirea sracilor].
Huvntri panegirice< vorbete de sfinii Hiprian i Gtanasie cel Huvntri panegirice< vorbete de sfinii Hiprian i Gtanasie cel
Mare; Mare;
7ou cuvntri _7espre fug] 7ou cuvntri _7espre fug]
N importan deosebit o au N importan deosebit o au poemele poemele alctuite n ultima parte a vieii alctuite n ultima parte a vieii
n Grianz i acestea sunt mprite n dou grupe< n Grianz i acestea sunt mprite n dou grupe< teologice teologice i i istorice istorice. .
Hele teologice sunt in numr de K@< ?@ dogmatice i DE morale. Hele teologice sunt in numr de K@< ?@ dogmatice i DE morale.
Hele istorice sunt n numr de =EK< LL despre el nsui i @ poeme despre Hele istorice sunt n numr de =EK< LL despre el nsui i @ poeme despre
alii; alii;
"e6au nai rmas AL de epitafe i DL de epigrame. "e6au nai rmas AL de epitafe i DL de epigrame.
n cteva poeme ale sale i combate pe eretici. n ele avntul poetic n cteva poeme ale sale i combate pe eretici. n ele avntul poetic
este foarte stinger. Hu toate acestea poemele lui au un farmec aparte fiind este foarte stinger. Hu toate acestea poemele lui au un farmec aparte fiind
pline de lirism. G avut meritul de a gsi n concepia cretinilor despre om pline de lirism. G avut meritul de a gsi n concepia cretinilor despre om
i via izvorul inspiraiei laice. )n limba romn4 o parte a poemelor sale i via izvorul inspiraiei laice. )n limba romn4 o parte a poemelor sale
au fost traduse de pr. Prof. 1. P. Homan*. au fost traduse de pr. Prof. 1. P. Homan*.
"FBNT(L GRIGORIE -E NC""A "FBNT(L GRIGORIE -E NC""A
G fost fratele cel mai mic al Sfntului 5asile cel Mare. S6a nscut n G fost fratele cel mai mic al Sfntului 5asile cel Mare. S6a nscut n
Hezareea Hapadociei la anul ??B. 3l s6a supus cu blndee voinei fratelui Hezareea Hapadociei la anul ??B. 3l s6a supus cu blndee voinei fratelui
su mai mare. G fost educat n Hezareea unde a fost irotesit cite. S6a su mai mare. G fost educat n Hezareea unde a fost irotesit cite. S6a
cstorit4 dup care aprofesat ca retor n coala din Hezareea. ndemnat de cstorit4 dup care aprofesat ca retor n coala din Hezareea. ndemnat de
fratele su 5asile i de Prigorie de "azianz se va retrage pe malul rului fratele su 5asile i de Prigorie de "azianz se va retrage pe malul rului
1ris la mnstire. n ?K= Sfntul 5asile l6a numit pe fratele su episcop la 1ris la mnstire. n ?K= Sfntul 5asile l6a numit pe fratele su episcop la
"Sssa. Ha episcop nu a fost capabil s rezolve toate problemele din "Sssa. Ha episcop nu a fost capabil s rezolve toate problemele din
episcopie. G fost un aprtor al ortodoOiei n lupta mpotriva arienilor. episcopie. G fost un aprtor al ortodoOiei n lupta mpotriva arienilor.
Gstfel c un sinod arian de la "Sssa din ?KI l6a socotit depus i a trebuit s Gstfel c un sinod arian de la "Sssa din ?KI l6a socotit depus i a trebuit s
atepte moartea lui 5alens pentru a se rentoarce n episcopia sa. atepte moartea lui 5alens pentru a se rentoarce n episcopia sa.
n ?KL l gsim la un sinod din Gntioia unde vorbete despre situaia n ?KL l gsim la un sinod din Gntioia unde vorbete despre situaia
Bisericii n general. 7atorit calitilor sale sinodul l6a nsrcinat cu Bisericii n general. 7atorit calitilor sale sinodul l6a nsrcinat cu
restaurarea linitii din Palestina i Grabia. restaurarea linitii din Palestina i Grabia.
n ?@= l gsim la Sinodul 11 3cumenic unde datorit contribuiilor n ?@= l gsim la Sinodul 11 3cumenic unde datorit contribuiilor
sale pentru aprarea ortodoOiei e numit sale pentru aprarea ortodoOiei e numit _ _stlp al ortodoOiei]. mpratul stlp al ortodoOiei]. mpratul
Ceodosie cel Mare a dat un edict n ?@= declarndu6i eretici pe toi cei care Ceodosie cel Mare a dat un edict n ?@= declarndu6i eretici pe toi cei care
nu erau n comuniune cu Prigorie de "Sssa bucurndu6se astfel de nu erau n comuniune cu Prigorie de "Sssa bucurndu6se astfel de
respectul curii imperiale. n ?LD l ntlnim la Honstantinopol participnd respectul curii imperiale. n ?LD l ntlnim la Honstantinopol participnd
la un sinod unde rostete un cuvnt la moartea principesei Puleria i a la un sinod unde rostete un cuvnt la moartea principesei Puleria i a
mamei sale Flacilo ) n 9urul anului ?LB*. mamei sale Flacilo ) n 9urul anului ?LB*.
7ac 5asile este numit ^braul care lucreaz] iar Prigorie de 7ac 5asile este numit ^braul care lucreaz] iar Prigorie de
"azianz este ^gura care vorbete]4 Prigorie de "Sssa poate fi numit ^capul "azianz este ^gura care vorbete]4 Prigorie de "Sssa poate fi numit ^capul
care cuget]. Prigorie nu a fost un orator de talia lui Prigorie de "azianz care cuget]. Prigorie nu a fost un orator de talia lui Prigorie de "azianz
ns e un adnc cugettor i un mare aprtor al ortodoOiei. ns e un adnc cugettor i un mare aprtor al ortodoOiei.
BK BK
NP3!G< NP3!G<
Prin scrierile sale atinge toate genurile literare cretine eOistente Prin scrierile sale atinge toate genurile literare cretine eOistente
atunci. atunci.
Jucrri eOegetice Jucrri eOegetice< _7espre facerea omului] 6lucrare scris n 9urul anului < _7espre facerea omului] 6lucrare scris n 9urul anului
?KL dup moartea Sfntului 5asile cel Mare )scris la cerea fratelui lor ?KL dup moartea Sfntului 5asile cel Mare )scris la cerea fratelui lor
Petru de Sevasta*. n aceast lucrare dovedete cu citate din Sfnta Petru de Sevasta*. n aceast lucrare dovedete cu citate din Sfnta
Scriptur i cu raiunea c starea omului nainte de pcat a fost una de Scriptur i cu raiunea c starea omului nainte de pcat a fost una de
perfeciune relativ. Gici combate nvtura lui Nrigen despre preeOistena perfeciune relativ. Gici combate nvtura lui Nrigen despre preeOistena
sufletelor4 ns menine ideea de apocatastaz. sufletelor4 ns menine ideea de apocatastaz.
1A$ologie $entru 9e>ai?eron3 1A$ologie $entru 9e>ai?eron3 dovedete crearea lumii n ase zile. dovedete crearea lumii n ase zile.
1@iaa lui 'oise3 1@iaa lui 'oise3 scris n ?LE i are un subtitlu ^despre perfecionarea n scris n ?LE i are un subtitlu ^despre perfecionarea n
virtute]. Jucrarea este adresat unui tnr pe nume Hezar ce dorea s duc virtute]. Jucrarea este adresat unui tnr pe nume Hezar ce dorea s duc
o via perfect. Gutorul arat c o astfel de via poate fi dus doar n o via perfect. Gutorul arat c o astfel de via poate fi dus doar n
virtute; deosebete pcatul de virtute; vorbete i despre via i despre virtute; deosebete pcatul de virtute; vorbete i despre via i despre
moarte. Prezint viaa lui Moise dar n eOplicarea unor evenimente moarte. Prezint viaa lui Moise dar n eOplicarea unor evenimente
folosete alegoria. folosete alegoria.
_7espre pitonis] sau ^despre preotese] eOplicaie a teOtului din _7espre pitonis] sau ^despre preotese] eOplicaie a teOtului din
Hartea 11 !egi A@. =A. 5orbete despre nvingerea dumanului i i pune Hartea 11 !egi A@. =A. 5orbete despre nvingerea dumanului i i pune
ntrebarea de ce oamenii mai merg la vr9itori i profetese pgne.. ntrebarea de ce oamenii mai merg la vr9itori i profetese pgne..
_7espre titlurile Psalmilor] mparte psalmi n B cri ce corespund celor _7espre titlurile Psalmilor] mparte psalmi n B cri ce corespund celor
cinci trepte ale perfeciunii cretine. Fiecare titlu de psalm are un sens cinci trepte ale perfeciunii cretine. Fiecare titlu de psalm are un sens
moral; Ja psalmul I e adugat i o omilie. moral; Ja psalmul I e adugat i o omilie.
_Npt omilii la 3clesiast]; _=B omilii la Hntarea Hntrilor]; _B cuvntri la _Npt omilii la 3clesiast]; _=B omilii la Hntarea Hntrilor]; _B cuvntri la
!ugciunea 7omneasc]; _ L cuvntri despre Fericiri]; _Huvnt mpotriva !ugciunea 7omneasc]; _ L cuvntri despre Fericiri]; _Huvnt mpotriva
arienilor] . arienilor] .
Jucrri dogmatico6polemice Jucrri dogmatico6polemice< o lucrare important _Hontra lui 3unomiu] e < o lucrare important _Hontra lui 3unomiu] e
o lucrare mpotriva arienilor n =A cri scris n ?@=. 3unomiu a scris o o lucrare mpotriva arienilor n =A cri scris n ?@=. 3unomiu a scris o
lucrare mpotriva Sfntului 5asile cel Mare4 la care Prigorie rspunde lucrare mpotriva Sfntului 5asile cel Mare4 la care Prigorie rspunde
lucrrii lui 3unomiu. 7atorit lui Prigorie de "Sssa s6a putut reconstitui lucrrii lui 3unomiu. 7atorit lui Prigorie de "Sssa s6a putut reconstitui
opera lui 3unomiu. 3l nti aeaz teOtul lui 3unomiu apoi l combate )aa opera lui 3unomiu. 3l nti aeaz teOtul lui 3unomiu apoi l combate )aa
cum a fcut Nrigen cu Hels*. cum a fcut Nrigen cu Hels*.
7ou scrisori mpotriva lui Gpolinarie >cea mai bun combatere a 7ou scrisori mpotriva lui Gpolinarie >cea mai bun combatere a
acestei erezii; acestei erezii;
_Huvnt despre Sfntul 7u]4 _Huvnt despre Sfntul 7u]4
_7espre Sfnta Creime] se folosete de filozofia greac pentru a dovedi _7espre Sfnta Creime] se folosete de filozofia greac pentru a dovedi
eOistena 3i;. eOistena 3i;.
_Marele cuvnt cateetic] lucrare alctuit n DE de capitole scris dup _Marele cuvnt cateetic] lucrare alctuit n DE de capitole scris dup
?@=; e cea complet eOpunere a doctrinei cretine de atunci; n argumentare ?@=; e cea complet eOpunere a doctrinei cretine de atunci; n argumentare
folosete mult Scriptur dar aduce i argumente raionale. Prin ea a reuit s folosete mult Scriptur dar aduce i argumente raionale. Prin ea a reuit s
combat nvturile politeiste i iudaice dovedind eOistena Sf. Creimi.. combat nvturile politeiste i iudaice dovedind eOistena Sf. Creimi..
_7ialogul despre suflet i nviere] lucrare n care prin gura Macrinei _7ialogul despre suflet i nviere] lucrare n care prin gura Macrinei
)soara sa* i eOpune propriile idei despre moarte i nviere; combate )soara sa* i eOpune propriile idei despre moarte i nviere; combate
nvtura despre apocatastaz. nvtura despre apocatastaz.
_7espre copiii care mor prea devreme] >vorbete despre lucrarea _7espre copiii care mor prea devreme] >vorbete despre lucrarea
providenei privind moartea timpurie a copiilor. providenei privind moartea timpurie a copiilor.
B@ B@
Jucrri ascetice Jucrri ascetice< _7espre feciorie] scris ntre ?KE6?K= prezint propria < _7espre feciorie] scris ntre ?KE6?K= prezint propria
nvtur despre votul fecioriei; el arat c cel ce accept fecioria de bun nvtur despre votul fecioriei; el arat c cel ce accept fecioria de bun
voie ptrunde toate ale sufletului. Hel bogat se teme de moarte4 iar sracul voie ptrunde toate ale sufletului. Hel bogat se teme de moarte4 iar sracul
de via i nici unul nu e fericit. de via i nici unul nu e fericit.
_7espre fericirea celui ce renun la lume]; _N via a Sfintei _7espre fericirea celui ce renun la lume]; _N via a Sfintei
Macrina] comentariu despre viaa Macrinei4 un eOemplu de sfinenie. Macrina] comentariu despre viaa Macrinei4 un eOemplu de sfinenie.
6Huvntri dogmatice4 morale4 panegirice i funebre. 6Huvntri dogmatice4 morale4 panegirice i funebre.
Scrisori peste ABE. Scrisori peste ABE.
6Pe seama Sfntului Prigorie de "Sssa e pus i un testament ce s6a dovedit 6Pe seama Sfntului Prigorie de "Sssa e pus i un testament ce s6a dovedit
a fi neautentic. a fi neautentic.
7NHC!"G SF1"l1JN! Pm!1"l1JN! HGPG7NH13"1 7NHC!"G SF1"l1JN! Pm!1"l1JN! HGPG7NH13"1
Hei trei mari corifei ai Bisericii de !srit au atins n lucrri toate Hei trei mari corifei ai Bisericii de !srit au atins n lucrri toate
problemele de doctrin eOistente n Biserica !sritean. 5orbesc de Sfnta problemele de doctrin eOistente n Biserica !sritean. 5orbesc de Sfnta
Scriptur i Sfnta Cradiie ca dou izvoare ale revelaiei. Scriptur i Sfnta Cradiie ca dou izvoare ale revelaiei.
Pentru a combate filozofia vremi acetia au trebuit s6o cunoasc Pentru a combate filozofia vremi acetia au trebuit s6o cunoasc
foarte bine. Prigore de "azianz spune c filozofia poate fi asemnat cu foarte bine. Prigore de "azianz spune c filozofia poate fi asemnat cu
una din plgile 3giptului. una din plgile 3giptului.
7espre Sfnta Creime capodocienii au meritul formulrii corecte a 7espre Sfnta Creime capodocienii au meritul formulrii corecte a
nvturii Bisericeti. Pentru a se disculpa ei au reluat din scrierile Sntului nvturii Bisericeti. Pentru a se disculpa ei au reluat din scrierile Sntului
Gtanasie termenii referitori la Persoanele Sfintei Creimi clarificnd ce Gtanasie termenii referitori la Persoanele Sfintei Creimi clarificnd ce
nseamn _usia] natur fire i ipostas >modul posedrii naturii. nseamn _usia] natur fire i ipostas >modul posedrii naturii.
n ceea ce privete purcederea Sfntului 7u ei spun clar c 7uul n ceea ce privete purcederea Sfntului 7u ei spun clar c 7uul
Sfnt purcede numai de la Cat. 7uul Sfnt e prezent ca 7uul gurii Sfnt purcede numai de la Cat. 7uul Sfnt e prezent ca 7uul gurii
Catlui. ntruct n lucrarea _7espre 7uul Sfnt] Prigorie de "azianz e Catlui. ntruct n lucrarea _7espre 7uul Sfnt] Prigorie de "azianz e
puin confuz4 romano6catolicii spun c ar fi acceptat ideea purcederii i de puin confuz4 romano6catolicii spun c ar fi acceptat ideea purcederii i de
la Fiul. 7in lucrrile lor rezult c Catl e principiul Creimii4 c Fiul e la Fiul. 7in lucrrile lor rezult c Catl e principiul Creimii4 c Fiul e
nscut din veci din Catl i nu e dinafar. Fiul e nscut din substana nscut din veci din Catl i nu e dinafar. Fiul e nscut din substana
Catlui fr s eOiste o mprire a substanei unice. 7eci susin Catlui fr s eOiste o mprire a substanei unice. 7eci susin
consubstanialitatea Catlui i a Fiului4 7uul Sfnt e socotit 7umnezeu consubstanialitatea Catlui i a Fiului4 7uul Sfnt e socotit 7umnezeu
asemenea Catlui i Fiului4 deci nu e inferior Jor. Sfntul 5asile cel Mare asemenea Catlui i Fiului4 deci nu e inferior Jor. Sfntul 5asile cel Mare
definete dumnezeirea Sfntului 7u. Coi trei au fost adversari ai definete dumnezeirea Sfntului 7u. Coi trei au fost adversari ai
pnevmatomailor. pnevmatomailor.
Ha discipoli ai lui Nrigen i tritori printre semiarieni ei au deviat Ha discipoli ai lui Nrigen i tritori printre semiarieni ei au deviat
termenul _omousios] ctre _omiusios] pentru ca 7ogma Sfintei Creimi e termenul _omousios] ctre _omiusios] pentru ca 7ogma Sfintei Creimi e
foarte greu de eOplicat. 7ac s6ar face mai nti deosebirea dintre persoane foarte greu de eOplicat. 7ac s6ar face mai nti deosebirea dintre persoane
atunci s6ar putea uor cdea n triteism. 7ac s6ar scoate n eviden atunci s6ar putea uor cdea n triteism. 7ac s6ar scoate n eviden
unitatea fiinei ar eOista riscul de a se compromite doctrina real despre unitatea fiinei ar eOista riscul de a se compromite doctrina real despre
distincia Persoanelor Sfintei Creimi i s se cad ntr6un modalism. distincia Persoanelor Sfintei Creimi i s se cad ntr6un modalism.
Qristologia Qristologia< mpotriva lui Gpolinarie )ce nega integritatea divino6uman a < mpotriva lui Gpolinarie )ce nega integritatea divino6uman a
Mntuitorului*4 prinii capadocieni au demonstrat unirea ipostatic Mntuitorului*4 prinii capadocieni au demonstrat unirea ipostatic
condamnnd nvtura triotomic a lui Gpolinarie. condamnnd nvtura triotomic a lui Gpolinarie.
BL BL
l combat i pe Ceodor de Mopsuiestia spunnd c n Qristos eOist l combat i pe Ceodor de Mopsuiestia spunnd c n Qristos eOist
dou naturi i nu dou firi iar pe Fecioara Maria o numesc ^Mama lui dou naturi i nu dou firi iar pe Fecioara Maria o numesc ^Mama lui
7umnezeu]. 7umnezeu].
Gccentuiaz necesitatea botezului pentru intrarea n Biseric 6combat Gccentuiaz necesitatea botezului pentru intrarea n Biseric 6combat
practica rebotezrii. practica rebotezrii.
5orbesc de importana Sfintei 3uaristii i arat c elementele se 5orbesc de importana Sfintei 3uaristii i arat c elementele se
prefac n trupul i sngele 7omnului. prefac n trupul i sngele 7omnului.
n lucrrile lor accentuiaz c fecioria e un mod de via i nu n lucrrile lor accentuiaz c fecioria e un mod de via i nu
accept cstoria. accept cstoria.
3satologia 3satologia nva c imediat dup moarte sufletul este 9udecat iar la a nva c imediat dup moarte sufletul este 9udecat iar la a
doua venire va avea loc 9udecii universale. Sfntul Prigorie de "Sssa doua venire va avea loc 9udecii universale. Sfntul Prigorie de "Sssa
arat cum va fi posibil reunire trupului i sufletul. arat cum va fi posibil reunire trupului i sufletul.
Prin tot ceea au fcut Sfinii Prini capadocieni au ncercat s apere Prin tot ceea au fcut Sfinii Prini capadocieni au ncercat s apere
Biserica de ereziile vremii4 iar prin viaa lor curat ei sunt eOemple Biserica de ereziile vremii4 iar prin viaa lor curat ei sunt eOemple
vrednice de urmat i rmn i azi eOemple pentru cretintate. vrednice de urmat i rmn i azi eOemple pentru cretintate.

GMF1JNQ13 73 1HN"12 GMF1JNQ13 73 1HN"12
G fost prieten apropiat a Sfntului 5asile cel Mare i vr cu Sfntul G fost prieten apropiat a Sfntului 5asile cel Mare i vr cu Sfntul
Prigorie de "azianz. 7ei e mai puin cunoscut4 s6a bucurat de mare Prigorie de "azianz. 7ei e mai puin cunoscut4 s6a bucurat de mare
reputaie printre contemporani. reputaie printre contemporani.
S6a nscut n Hapadocia n 9urul anilor ?DE6?DB ora unde va primi o S6a nscut n Hapadocia n 9urul anilor ?DE6?DB ora unde va primi o
bogat cultur elenist. Catl su a fost rector i a a9uns s studieze n bogat cultur elenist. Catl su a fost rector i a a9uns s studieze n
Gntioia sub ndrumarea lui Jibanius. Gntioia sub ndrumarea lui Jibanius.
Ja terminarea studiilor s6a decis s urmeze avocatura i o vreme a Ja terminarea studiilor s6a decis s urmeze avocatura i o vreme a
stat n Honstantinopol. n ?K= se produce o scimbare n viaa sa dup care stat n Honstantinopol. n ?K= se produce o scimbare n viaa sa dup care
se dedic vieii ascetice4 iar n ?K? e irotonit episcop de Jaodicea de se dedic vieii ascetice4 iar n ?K? e irotonit episcop de Jaodicea de
Sfntul 5asile cel Mare i de Prigorie de "azianz. Sfntul 5asile cel Mare i de Prigorie de "azianz.
Prin ?@= pe Gmfiloie l gsim la Honstantinopol la Sinodul 11 Prin ?@= pe Gmfiloie l gsim la Honstantinopol la Sinodul 11
3cumenic i n ?LE prezideaz sinodul de la Side4 n Pamfilia4 unde s6a 3cumenic i n ?LE prezideaz sinodul de la Side4 n Pamfilia4 unde s6a
condamnat secta encratiilor )care afirmau c rugciunea trebuie rostit cu condamnat secta encratiilor )care afirmau c rugciunea trebuie rostit cu
glas tare; ei refuzau munca fiind adepi doar ai rugciunii*. Prin ?LD glas tare; ei refuzau munca fiind adepi doar ai rugciunii*. Prin ?LD
particip la un Sinod din Honstantinopol. particip la un Sinod din Honstantinopol.
Moare n 9urul anului DE?. Moare n 9urul anului DE?.
7in caracterizarea fcut de Sfntul 5asile cel Mare i Prigorie de "azianz 7in caracterizarea fcut de Sfntul 5asile cel Mare i Prigorie de "azianz
rezult c Gmfiloie era un om bun4 bun administrator4 bun pstor de rezult c Gmfiloie era un om bun4 bun administrator4 bun pstor de
suflete4 bun teolog i filozof. suflete4 bun teolog i filozof.
7e la el ne6au rmas puine lucrri dei s6a afirmat c a scris foarte mult. 7e la el ne6au rmas puine lucrri dei s6a afirmat c a scris foarte mult.
6Gvem o ^3pistol sinodal] unde vorbete de dumnezeirea Sfntului 7u. 6Gvem o ^3pistol sinodal] unde vorbete de dumnezeirea Sfntului 7u.
6N lucrare n versuri _1ambi ctre Seleugos] are ??? de versete ndeamn 6N lucrare n versuri _1ambi ctre Seleugos] are ??? de versete ndeamn
pe Seleugos la munc i virtute. pe Seleugos la munc i virtute.
6_@ Huvntri] 6ndemn de a ine postul mare. 6_@ Huvntri] 6ndemn de a ine postul mare.
6 ^Cratat despre Sfntul 7u]6 e o lucrare neautentic. 6 ^Cratat despre Sfntul 7u]6 e o lucrare neautentic.
IE IE
MG!H3J 73 G"H1!G MG!H3J 73 G"H1!G
3ste ales episcop de Gncira n prima perioad a arianismului el a 3ste ales episcop de Gncira n prima perioad a arianismului el a
mbriat erezia i scris mpotriva capadocienilor. Citlurile lucrrilor lui nu mbriat erezia i scris mpotriva capadocienilor. Citlurile lucrrilor lui nu
se cunosc ceea ce ne6a rmas de la el e o ^mrturisire de credin arian] i se cunosc ceea ce ne6a rmas de la el e o ^mrturisire de credin arian] i
o ^epistol despre Sinodul de la Sardica]. 3 o personalitate controversat; o ^epistol despre Sinodul de la Sardica]. 3 o personalitate controversat;
sinodul din Sardica declarndu6l eretic alii considernd6l ortodoO. sinodul din Sardica declarndu6l eretic alii considernd6l ortodoO.
71N7N! 71" CG!S 71N7N! 71" CG!S
Gcesta s6a nscut n Gntioia )sau n Carsul Hiliciei* dintr6o familie Gcesta s6a nscut n Gntioia )sau n Carsul Hiliciei* dintr6o familie
distins4 n 9urul anului ??E. Studiile i le6a fcut n Gntioia i Gtena. distins4 n 9urul anului ??E. Studiile i le6a fcut n Gntioia i Gtena.
mpreun cu prietenul su Hartelius st la o mnstire din Gntioia timp de mpreun cu prietenul su Hartelius st la o mnstire din Gntioia timp de
=E ani. Jupt mpotriva pgnilor i a ereticilor apolinariti combtndu6l =E ani. Jupt mpotriva pgnilor i a ereticilor apolinariti combtndu6l
pe 1ulian Gpostatul. 16a avut ca discipoli pe Ceodor de Mopsuestia i pe 1ulian Gpostatul. 16a avut ca discipoli pe Ceodor de Mopsuestia i
Sfntul 1oan Pur de Gur. Griepiscop de Gntioia era Meletie ce a suferit Sfntul 1oan Pur de Gur. Griepiscop de Gntioia era Meletie ce a suferit
diferite eOiluri. 7iodor a avut meritul de a strnge pe ortodoci n 9urul su. diferite eOiluri. 7iodor a avut meritul de a strnge pe ortodoci n 9urul su.
n ?IA este eOilat i se ntoarce n ?KA. 7up eOil e numit episcop n n ?IA este eOilat i se ntoarce n ?KA. 7up eOil e numit episcop n
Carsul Hiliciei. Particip la Sinodul 11 3cumenic i e socotit de patrologi Carsul Hiliciei. Particip la Sinodul 11 3cumenic i e socotit de patrologi
stlp al ortodoOiei. G murit n 9urul anilor ?L=6?LA. stlp al ortodoOiei. G murit n 9urul anilor ?L=6?LA.
Npera sa cuprinde lucrri eOegetice4 istorice4 dogmatice i morale < Npera sa cuprinde lucrri eOegetice4 istorice4 dogmatice i morale <
6 Homentarii la 5eciul Cestament i "oul Cestament; 6 Homentarii la 5eciul Cestament i "oul Cestament;
6 o cronic ce ndreapt cronica lui 3usebiu de Hezareea. 6 o cronic ce ndreapt cronica lui 3usebiu de Hezareea.
6 Jucrri dogmatice< un fragment _7espre Sfntul 7u]4 _7espre unitatea 6 Jucrri dogmatice< un fragment _7espre Sfntul 7u]4 _7espre unitatea
lui 7umnezeu]6 lucrare mpotriva iudeilor4 _7espre suflet]4 _7espre lui 7umnezeu]6 lucrare mpotriva iudeilor4 _7espre suflet]4 _7espre
nvierea morilor]. nvierea morilor].
7octrina sa < 7octrina sa <
Scrierile lui 7iodor sunt mai puin folosite de scriitorii vremii4 fiind Scrierile lui 7iodor sunt mai puin folosite de scriitorii vremii4 fiind
contestat ortodoOia sa. n scrierile sale a eOagerat n ceea ce privete contestat ortodoOia sa. n scrierile sale a eOagerat n ceea ce privete
umanitatea Mntuitorului separnd mult cele dou firi4 afirma c logosul a umanitatea Mntuitorului separnd mult cele dou firi4 afirma c logosul a
locuit ca ntr6un templu n Nmul 1isus; afirma c omul nscut din Fecioara locuit ca ntr6un templu n Nmul 1isus; afirma c omul nscut din Fecioara
Maria nu poate fi Fiul lui 7umnezeu4 astfel muli l6au bnuit c ar fi Maria nu poate fi Fiul lui 7umnezeu4 astfel muli l6au bnuit c ar fi
printele nestorianismului. printele nestorianismului.
3l se pare c a ntrezrit pericolul unei erezii4 retrgndu6se din viaa 3l se pare c a ntrezrit pericolul unei erezii4 retrgndu6se din viaa
public. Sfntul 1oan Pur de Gur vorbete cu admiraie despre el i spune public. Sfntul 1oan Pur de Gur vorbete cu admiraie despre el i spune
c nu s6a mpiedicat de aparentele greelii a lui 7iodor. Mai trziu Hiril al c nu s6a mpiedicat de aparentele greelii a lui 7iodor. Mai trziu Hiril al
GleOandriei a scris mpotriva discipolilor lui 7iodor i Ceodor de GleOandriei a scris mpotriva discipolilor lui 7iodor i Ceodor de
Mopsuestia. Mopsuestia.
n DD@ 7iodor4 alturi de Ceodor4 a fost condamnat de un sinod de la n DD@ 7iodor4 alturi de Ceodor4 a fost condamnat de un sinod de la
Honstantinopol4 dar numele su nu apare n actele de condamnare a Honstantinopol4 dar numele su nu apare n actele de condamnare a
Sinodului 5 3cumenic. 7iodor are meritul de a cuta sensul spiritual n Sinodului 5 3cumenic. 7iodor are meritul de a cuta sensul spiritual n
evenimentele istorice. Pentru c a fost condamnat n DD@ multe dintre evenimentele istorice. Pentru c a fost condamnat n DD@ multe dintre
lucrrile lui s6au pierdut. lucrrile lui s6au pierdut.
I= I=
E@AGRIE PONTIC(L
3ste produsul colii Gntioiene. S6a nscut n provincia Pont din
Gsia Mic4 locul naterii fiind 1boa4 pe la ?DB6?DI. 3vagrie i6a cunoscut pe
5asile cel Mare i pe Prigorie de "azianz. Hei doi au contribui la formarea
sa. Sf. 5asile cel Mare l6a fcut lector al Bisericii din Hezareea
Hapadociei4 iar Sf. Prigorie l6a irotonit diacon. Hnd n ?@E Prigorie a
a9uns la Honstantinopol4 l6a luat cu sine pe 3vagrie care a rmas acolo i
dup demisia Sf. Prigorie. n ?@A plec n 3gipt unde s6a clugrit4 fiind
unul din adepii lui Nrigen4 alturi de cei patru ^fraii lungi]. 1 s6a oferit
scaunul episcopal ns a preferat s rmn pentru toat viaa n monaism.
3l a fost un teolog mistic i printre altele afirma c rugciunea e fr
cuvinte i este un act pur mental ce se face fr vreo ncipuire fizic a lui
7umnezeu. 3ste condamnat alturi de Nrigen i 7idim cel Nrb la Sinodul
5 3cumenic din BB?.
7e la 3vagrie ne6au rmas urmtoarele lucrri<
6B)ucrari antiereticeA 6@ cri ce combat cele @ vicii capitale < lcomia4
invidia4 trndvia4 etc. 4
6BPatru culegeri de porunciA6 16Hlugaria4 116Pnosticul4 1116MaOime pentru
fecioare4 156MaOime pentru clugri4
6 ^7espre linitirea sufletului]
6 II scrisori adresate mai multor episcopi.
3l a fost tributar colii GleOandrine. Ha i Nrigen a susinut preeOistena
sufletelor i apocatastaza de aceea este condamnat la sinodul 5 3cumenic.
Jucrrile sale arat cum trebuie s fug clugrii de ispite. Gceast tem
este reluat i de Sf. 1oan Hasian.
TEO-OR -E 'OP"(E"TIA
Gcest ierar a fost aezat n rndul ereticilor de sinodul 5 3cumenic
fiind mentorul ereticului "estorie iar scrierile lui sunt controversate. S6a
nscut la Gntioia n 9urul anului ?BE ntr6o familie bogat. mpreuna cu Sf.
1oan Pura de Gur a studiat la coala cateetic de aici sub ndrumarea
profesorului Jibanius.
Pentru scurt timp a fost avocat dar influenat de Sf. 1oan Pura de Gur a
intrat n monaism n mnstirea condus de 7iodor din Cars i Hartelius4
n anul ?KE. 7up o vreme prsete mnstirea i revine n Gntioia
revenind la avocatur deoarece nu voia s se clugreasc. 1oan Pur de
Gur reueste s6l conving pe Ceodor s se ntoarc n mnstire. 3l i va
dedica viaa ascetismului. Studiaz Sf. Scriptura sub ndrumarea lui 7eodor
care il va a9uta s6i nsueasc metoda de interpretare istorico6literar.
n anul ?@? a fost irotonit preot in Gntioia de episcopul Flavian i
pn n ?LA va dobndi faima de mare predicator i lupttor mpotriva
origenitilor4 arienilor i apolinaritilor. n aceast perioad reueste s6i
IA IA
fac discipoli pe Ceodoret al Hirului4 1oan viitor episcop de Gntioia4
!ufin4 "estorie6viitor patriar al Honstantonopolului.
n ?LA este ales episcop de Mopsuestia n apropiere de Cars.
Particip la un Sinod din Honstantinopol n anul ?LD unde este remarcat de
mparatul Ceodosie cel Mare. mpratul l ceam s predice la curtea
imperial artndu6i admiraia fa de tiina sa de carte. n anul DED l
ntlnete pe episcopul pelagian din apus 1ulian de 3clanum4 l susine pe
Sf. 1oan Pura de Gur la sinodul de la Ste9ari unde i manifest dorina de a
mprti aceeai soart cu 1oan.
n anul DA@ "estorie4 ce primise nvtura de la Ceodor4 ocup
scaunul patriaral de la Honstantinopol4 dar in acelasi an Ceodor de
Mopsuestia moare.
Ceodor este condamnat ca eretic la Sinodul 5 ecumenic. Primul ce l6
a denunat ca eretic a fost Hiril al GleOandriei4 ntruct socotea c din
cauza lui s6au iscat disputele ristologice. Hiril ncepe campania mpotriva
lui Ceodor. n anul BB? att opera ct i persoana lui Ceotor de Mopsuestia
au fost condamnate la Sinodul 5 ecumenic. Prin scrierile lsate4 Ceodor e
socotit gloria colii antioiene. 3l a admis autoritatea Sf. Parini i a
sinoadelor doar cu vorba.
NP3!G<
Ceodor s6a remarcat ca un eOcelent eOeget. B#omentariu la 4echiul
Testament, :ene&" i PsalmiA. n comentariile lui s6au strecurat preri
personale dovedite a fi nefondate. B#omentarii la profetii mici, ,cle&iast,
#antarea #antarilor, #artea $egi, comentarii la .oul Testament,
,vanghelii, ;aptele /postolilor i ,pistolelel PaulineA.
Jucrari dogmatice<
BDespre mistere B, BDespre sfintele TaineA4 BDespre credinta in
Dumne&euA 4 BIntruparea 5antuitoruluiA4 BDespre preotieA4 i
B=mpotriva lui ,unomiuA etc.
7e la el a rmas o culegere de epistole4 ^Hartea mrgritarelor] ce este
folosit de Biserica nestorian.
n eOegez a adoptat principiul colii antioiene cunoscut ca fiind
liberal i eOagerat. 1nterpretarea istorico6literar a fcut din el un
raionalist. Meritul su deosebit e c la fiecare carte biblic comentat face
o introducere4 prezint conteOtul istoric n care s6a scris4 date despre autor4
comentarii pe marginea limbii i stilului intrnd n vocabularul crii. Face
comentarii dup Septuagint. n comentariile sale l6a avut model pe Nrigen.
3l a fcut cteva greeli scond din crile 5eciului Cestament crile<
Hronici4 3zdra4 1ov i Hntarea Hntrilor4 crile necanonice4 iar din "oul
Cestament scoate< 3pistola Sf. 1acob4 11 Petru4 1611 1oan4 1uda i Gpocalipsa.
1nspiraia crilor Sfintei Scripturi e socotit de doua feluri<< 1nspiratie
superioara i 1nspiratie inferioara.
7octrina
I? I?
n lucrrile lui vorbee despre distincia dintre cele doua firi ale
Mntuitorului. nva despre unitatea personal a celor doua firi6unirea
moral a celor dou firi4 Fecioara Maria nu o socotete a fi Ceotocos. Ha
i Pelagie neag realitatea pcatului originar afirmnd c Gdam a fost creat
muritor aa ca i noi i doar 7umnezeu4 n voia Sa4 ne poate mntui.
C3N7N!3C GJ H1!2J21
S6a nscut n Gntioia n 9urul anului ?L? dintr6o familie nstrit.
Studiile le6a fcut la Gntioia fiind discipol a lui Ceodor de Mopsuestia i
coleg cu 1oan al Gntioiei. Gtunci cnd 1oan a devenit ariepiscop al
Gntioiei i "estorie ariepiscop de Honstantiopol4 Ceodoret se retrage la o
mnstire de lng Gntioia. 7e tnr a fost ales episcop de Hir4 ora lng
3ufrat4 aici ducnd o via linitit.
G9unge s fie implicat i el n controverse ristologice. "u se poate
spune c Ceodoret a mprtit ideile ereticului "estorie. Hnd Sf Hiril al
GleOandriei face publice cele =A anatematisme4 Ceodoret interevine
mpotriva lor fiind convins c cele =A anatematisme conin idei
apolinariste. Gtac cu violen scrierile Sf. Hiril al GleOandriei. Ja 3fes n
anul D?= a fost de partea lui "estorie i 1oan al Gntioiei refuznd
semnarea actelor de depunere a lui "estorie din scaun.
Prin D?? a avut loc Sinodul de 2nire prin care s6a ncercat mpcarea
Nrientului cu 3giptul )1oan al Gntioiei cu Hiril al GleOandtiei*.. Gstfel s6
a cerut condamnarea lui "estorie i s6a alctuit un simbol de credin din
care au fost scoase nvaturile greite ale lui "estorie. 3l a refuzat s
semneze actelor sinodului.
n anul D?B accept actele acestui sinod i astfel nu a fpst condamnat
ca i "estorie. n anul D?@ l apr pe Ceodor de Mopsuestia ce era atacat
de Hiril al GleOandriei. Ndat cu moartea lui Hiril )DDD* i 1oan al
Gntioei )DDI* s6au pus capt certurilor dintre Biserica GleOandrin i
Gntioian.
2rmaul lui Hiril a fost 7ioscor ce a nceput s promoveze o nou
nvtur contrar colii antioiene. G ncercat distrugerea
nestorianismului promovnd monofizitismul. Gstfel 7ioscor este
condamnat de Ceodoret al Hirului care a denunat monofizitismul ca erezie.
Ja sinodul tlresc )DDL* Ceodoret este nlturat din scaun i este
ncis la Mnstirea "icerta din Gntioia. Situaia s6a scimbat n 9urul
anului DB= cnd sinodul 15 3cumenic condamn att nestorianismul ct i
monofizitismul i Ceodoret al Hirului s6a rentors n scaun murind n DB@
mpcat cu Biserica.
Ja sinodul 5 ecumenic )din BB?* scrierile lui Ceodoret mpotriva lui
Hiril al GleOandriei au fost condamnate fiind soscot eretic.
NP3!G
Gvem lucrari eOegetice i apologetice.
ID ID
Jucrri eOegetice< B#omentarii la 'edecatori, $ut, $egi, #ronici, Hh4
eOplicnd locurile mai greu de neles4 B#omentarii la epistolele paulineA.
Jucrri apologetice< B4indec"ri de !olile p"gnetiA6 ultima i cea mai
complet apologie a Bisericii. Jucrarea are =A cri fiind scris ntre DAL6
D?K. 7in ea rezult c Ceodoret era preopcupat de problem filozofice i
teologice4 eOplicnd origionalitatea naturii omului i eOistenei lumii.
Soluiille pgne le supune soluiilor cretine. Jucrarea BDespre
proviodenta B 6 este o lucrare mpotriva evreilor.
Jucrarile dogmatice > ^!espingerea cele =A anatematisme] )ale Sf. Hiril*4
lucrare de frunte a colii Gntioiene scris n 9urul anului D?E )pstrat n
rspunsul lui Hiril al GleOandriei*<
B#inci cuvnt"ri despre 1ntrupare B 6 scris n D?A )o continuare a celei
menionate mai sus*;
A#eretorulB6lucrare ce combate eutiianismul socotitind monofiziii
asemenea ceretorilor ce ncercar s6i ademeneasc pe aderenii. N lucrare
n patru pri; primele trei prezint dialogul dintre un monofizit )ceretorul*
i un ortodoO. Hartea a patra este un rezumat a soluiilor tratate didactic.
Jucrrile istorice 6 amintim BIstoria Bisericii B > n B cri4 lucrare aprut
n DBE4 n care red evenimentele petrecute n Biseric ntre anii ?A?6DA@;
B8 istorie a c"lug"rilor B ce prezint prin aceast lucrare viaa monaal
i Bisericeasc. Ceodoret al Hirului este o mare personalitate a Bisericii
ciar dac n unele lucrri ntlnim nvturi strine Bisericii. 3l a ncercat
s mpcarea monofiziilor cu Biserica. Sinodul 5 ecumenic l6a condamnat
ca eretic alturi de Nrigen.
"8& IOAN G(RA -E A(R
Gnul AEEK a fost declarat4 n toat lumea cretin4 _ Gnul Sfntului
Ioan Gur de Aur3D $rin aceasta ?arc=ndu/se E.FF ani de la trecerea
sa la cele venice&
Ioan Gur de Aur este cel mai de seam reprezentant al colii
Gntioiene. Gnul naterii sale nu este cunoscut. Patrologii stabilesc c acest
eveniment s6a petrecut ntre ?DD6?BD )probabil ?BA*. Jocul naterii este
Gntioia. Catl su4 Secundus4 a fost ofier n armata orienatal i a murit la
scurt vreme dup ce 1oan s6a nscut. Mama sa4 Gntusa4 fcea parte dintr6o
familie de cretini nstrii din Gntioia. 3a a refuzat s se recstoreasc
dedicndu6i ntrega via fiului su dndu6i o educaie cretin aleas i
una clasic perfect.
ntruct a fcut parte dintr6o familie nstrit a putut s6i ofere o
cultur vast. 1oan a studiat retorica sub ndrumarea lui Jibanius iar
filosofia cu Gndragatios. Hu toate c a studiat cultura i civilizaia greac
nu a fost prea mult influenat de aceasta. 3l se ataeaz de cretinism i la
=@ ani se declar a fi destul de matur pentru a se boteza.
Botezat n anul ?IL sau ?KE de ariepiscopul Meletie al Gntioiei
)?IE6?@=*4 este irotonit cite sau lector. Simind un imbold de a se retrage
IB IB
din lume4 el se dedic ascetismului fr a o prsi pe mama sa. n acest
sens4 i6a cercetat pe stareul 7iodor )viitor episcop de Cars* i pe Harterios
ce vieuiau la o mnstire de lng Gntioia pe care o i conduceau. Gici s6
a mprietenit cu Ceodor de Mopsuestia )?BE6DA@*4 mpreun fiind discipoli
ai lui 7iodor. 1oan legase prietenie i cu un camarad4 5asile4 probabil viitor
episcop de !afaneea4 cu care se anga9ase s mearg pe acelai drum n
via. 7ar4 la un moment dat4 Sfntul 1oan i6a trdat prietenul pe care nu l6
a mpiedicat s accepte episcopatul4 n timp ce el4 1oan4 a fugit de aceast
nalt cinste4 profes=nd avocatura& Antusa a 8ost cea care l/a Gntors de
$e calea care o luase 7in acest rstimp dateaz cele mai nsemnate opere
cu caracter oratoric4 ntre care se distinge lucrareaADespre preoieA.
Mama lui 1oan moare n ?KD. Ja scurt vreme4 1oan4 se retrage la o
mnstire de lng Gntioia unde a stat vreo D ani dup care a mbriat
viaa monaal de tip eremitic petrecnd A ani4 retras ntr6o cilie )peter*.
ntruct sntatea i s6a ubrezit4 n ?@E4 prsete cilia i revine n
Gntioia. n ?@= este irotonit diacon de Meletie al Gntioiei4 iar in ?@I
este irotonit preot de ariepiscopul Flavian al Gntioiei )?@=6DED*4 prile9
cu care rostete o minunat cuvntare. 5reme de =A ani 1oan s6a dovedit un
bun predicator reuind prin predicile sale s6i capteze credincioii. n acest
rstimp a rostit cele mai nsemnate cuvntri ntre care amintim celeBI?
omilii despre statuiA6 n Postul Mare a anului ?LK.
n acel an mpratul Grcadius )?LB6DE@* a ma9orat impozitele i
poporul s6a rsculat sfrmnd statuile familiei imperiale. 1oan reuete s
potoleasc mulimea furioas. Folosindu6se de acest prile94 1oan caut ca
prin omiliile sale s vindece viciile locuitorilor din Gntioia. n ultima
omilie i anun pe Gntioieni c ariepiscopul Flavian a obinut iertarea
lor de la mprat. n predicile sale s6a ridicat mpotriva ereticilor i s6a
ocupat de formarea moral a credincioilor. Predicile sale au o structur
aparte distingndu6se dou pri< partea 14 are un coninut eOegetico6
dogmatic 6prezint nvtura Bisericii pe nelesul tuturor4 iar partea a 116a
are un coninut moral.
n timpul celor =A ani de preoie la Gntioia4 Sfntul 1oan a
desfurat i o prodigioas activitate misonar. G combtut pe eretici4 n
deosebi pe anomei i pe iudeo6cretini i s6a strduit s6i formeze din punct
de vedere moral pe credincioii si. Gcum comenteaz4 de la amvom4
Peneza4 3vangeliile dup 1oan i Matei i 3pistolele Sfntului Gpostol
Pavel.
n anul ?LK moare ariepiscopul "ectarie al Honstantinopolului )cel
ce a fost ales n timpul sinodului 11 3cumenic*. mpratul i poporul doresc
ca 1oan s ocupe postul de patriar al Honstantinopolului. 3unucul curii
imperiale4 3utropios4 om de temut i influent la curtea imperial a lui
Grcadius4 l6a dorit pe 1oan. Ceofil al GleOandriei l6ar fi dorit ca ariepiscop
al capitalei pe un amume 1sidor. Pn la urm mpratul i poporul l aleg4
la =K decembrie ?LK i l nscuneaz pe AI februarie ?L@4 ca ariepiscop al
Honstantinopolului4 pe Sfntul 1oan Pura de Gur.
II II
Ceofil al GleOandriei nu a vzut cu oci buni aceast alegere i dorea
spri9inirea ca i candidat a lui 1sidor. Hu toate acestea Ceofil a fost cel ce l6a
irotonit i nscunat pe 1oan.
Hapitala imperiului Bizantin trecea printr6o perioada de criz moral
i 1oan s6a strduit s stvileasc neregulile de la curtea ariepiscopal prin
revigorareea moralitii clerului. G nlturat luOul de la palatul
ariepiscopal iar la catedrala ariepiscopal a interzis fecioarelor s
locuiasc mpreun cu clericii. G interzis clerului de a mai folosi donaiile
fcute Bisericii pentru cei sraci.
!vna sa de reformator implacabil4 tonul tios i neierttor al
predicilor sale care criticau aspru toate pcatele i pogormintele4 de 9os i
pn sus4 vizndu61 ciar pe 3utropios i pe mprteasa 3udoOia.
7ragostea sa pentru sraci4 pentru adevr i pentru dreptate4 i6au fcut muli
dumani. n acest rstimp a continuat s6i scrie predicile i comentariile
sale; acum termin comentariile la Scrisorile pauline )Holoseni4
Cesaloniceni4 3vrei*4 scrie comentariul asupra Psalmilor4 apoi la Faptele
Gpostolilor; face misiune eOtern formnd i trimind misionari pn la
goii de la Marea "eagr i 7unre unde a rnduit preoi i episcopi. 1oan a
luptat mpotriva ereticilor cu duul blndeii. Pe vremea lui arienii au
organizat mai multe procesiuni n Honstantinopol unde4 circulnd pe strzi4
cntau cntece ariene ncercnd astfel atragerea ortdocilor de partea lor.
Sfntul 1oan organizeaz i el astfel de demonstraii4 grupurile a9ungnd s
se nciere ntre ele. n acest conteOt4 Sfntul 1oan este acuzat de tulburarea
linitii publice. Pn la urm cretinii ortodoci au avut ctig de cauz dar4
cu toate acestea4 lupta mpotriva ereziilor a continuat.
Prin toat atitudinea sa 1oan a ncercat aplanarea conflictelor cu
ceilali dar nu a reuit s se fereasc de cei care erau mpotriva Bisericii. n
DE= a participat la Sinodul de la 3fes unde au fost 9udecai I episcopi
acuzai de simonie. Cot el a fost cel ce i6a determinat pe membrii sinodului
s6l aleag ca episcop a6l 3fesului pe clugrul Qeraclie. Gceste lucruri au
fot interpretate de Ceofil ca un amestec n problemele altor Biserici.
2nele ntmplri din vremea episcopatului su au fost prile9 de
verificare a caracterului su4 dar i de concentrare a dumniei mpotriva
persoanei sale. 3utropiu acceptase aducerea Sfntului 1oan n scaunul
Honstantinopolului i6l a9utase n lucrrile sale de nceput. 7ar 3utropiu era
lacom i vicios )a deposedat de averi pe civa demnitari*. Sfntul 1oan l6a
criticat de la amvon. 7rept urmare4 3utropiu a voit s suprime Bisericii
dreptul de azil. 1oan i s6a opus. Hnd4 n ?LL4 3utropiu a czut n dizgraie
i a cerut azil Bisericii4 Sfntul 1oan l6a primit n Biseric i l6a aprat de
poliia imperial care venise s6l aresteze dar4 n cele dou cuvntri
despre umilin sau Ctre Eutropiu inute cu acest $rileHD a artat c=t
e de trectoare slava lu?ii acesteia i c=t de !un i ocrotitoare este
Biserica& Pentru nedre$ti de 8elul celor co?ise de Eutro$iuD autorul
nostru o ?ustr i $e G?$rteasa Eudo>ia careD du$ cderea lui
Eutro$iuD aHunsese suveran a!solut Gn i?$eriu&
IK IK
Jegturile cu familia imperial au fost ntrerupte sau au fost reci.
7umanii lui 1oan ncepur s murmure. 5enirea Frailor Jungi la
Honstantinopol4 izgonii de Ceofil din 3gipt pentru c erau origenitiD
avea s ?arc9eze ulti?a $arte a vieii "8=ntului Ioan& Ioan Gi $ri?i $e
Fraii LungiD Gi aez undeva Gn Constantino$olD dar nu a i?trat Gn
co?uniune cu ei i nu le/a $ri?it $l=ngerile contra lui Teo8il& Acetia s/
au adresat G?$ratuluiD care dis$use convocarea lui Teo8il Gn 8aa
e$isco$ului Ca$italei& Teo8il i/a luat ?suri de siguranD tri?i=?d
Gnainte $e E$i8aniu e$isco$ de "ala?ina ICi$ruJD s$re a/l descali8ica $e
"8=ntul Ioan ca 8iind Korigenist3D dar !tr=nul e$isco$ din "ala?ina i/
a dat sea?aD $=n la ur?D de cursa Gn care 8usese atras i a $lecat
gr!it acas& Teo8il GnsD care a venit la Constantino$ol Gnsoit de %. de
e$isco$iD a tiut s/i ralieze Gnc EF e$isco$i ne?uli?ii de IoanD )
vduve care se socoteu insultate de Ioan i $e G?$rteasa Eudo>ia& #n
acest conte>t a avut loc un sinodD $rezidat de ?itro$olitul Pavel al
*racleeiD care l/a convocat $e Ioan s se $rezinte la K"teHar3D a$roa$e
de CalcedonD s$re a se dezvinovi de calo?nii sau de lucruri ridicole&
Ioan nu s/a $rezentat i datorit atitudinii sale i6a atras muli dumani.
Ceofil nu a rmas neutru la implicarea lui 1oan n alegerea episcopului de
3fes i la acest sinod Sfntul 1oan Pura de Gur a fost condamnat i ca
eretic4 otrndu6se scoaterea sa din scaun4 urmnd ca el s fie eOilat din
Honstantinopol. 7atorit unui semn divin )Honstantinopolul a fost zguduit
de un cutremur*4 poporul a vzut n aceast eveniment mnia lui 7umnezeu
ce a venit asupra lor )lucru sesizat i de mprteasa 3udoOia* i 1oan este
recemat n ora fiind aezat cu mare fast de popor4 din nou4 pe scaunul
ariepiscopal.
3Oilat din ordinul mpratului4 aflndu6se de9a n Bitinia4 Sfntul
1oan a fost recemat din cauza rscoalei poporului care6i cerea pstorul. 3l
a fost primit n triumf; dar mpcarea n6a durat dect dou luni.
Spre sfritul anului DE?4 1oan a criticat aspru neornduielile care s6
au produs cu ocazia inaugurrii unei statui a 3udoOiei aproape de biserica
Sfnta Sofia unde slu9ea el. 3udoOia4 dup sfatul lui Ceofil4 a convocat un
nou sinod n care l6a depus a doua oar pe 1oan4 pentru c nu a fost
reintegrat de un sinod dup prima depunere. Gceasta se petreceau n postul
Patelui din anul DED cnd Sfntul 1oan tocmai se pregtea )n Smbta
Mare* s boteze o mulime de cateumeni. Soldaii au intrat n baptisteriu i
cu fora au ncercat s mprtie mulimea adunat. Gpa din baptisteriu s6a
nroit de sngele vrsat. 1oan a fost arestat n palatul ariepiscopal i
eOilat4 dup !usalii4 la AD iunie DED.
3Oilul al doilea4 i cel final4 al Sfntului 1oan ne este cunoscut din
scrisorile sale numeroase adresate prietenilor devotai. n ele se plnge de
suferinele i necazurile lui pe drumul lung i silnic al deportrii4 dar spune
c este mereu preocupat de scumpa sa Biseric i de rspndirea
3vangeliei. 7up o oprire scurt la "iceea4 Sfntul 1oan a a9uns4 dup KE
de zile4 la Hucuz sau Grabissos4 n Grmenia Mic. 3l a suferit aici mai mult
I@ I@
din cauza climei4 a lipsurilor i a prime9diilor din partea tlarilor dect din
cauza plecrii din capital. 1ntervenia partizanilor si de la Honstantinopol4
numii ^ioanii]4 i moartea 3udoOiei4 spre sfritul anului DED4 nu i6au
scimbat situaia. 1oan a scris de la Hucuz i papei 1moceniu 1 )DE=6D=K*4
cerndu6i a9utor4 dar acesta n6a putut face nimic pentru el.
7in cauza legturilor sale frecvente )prin scrisori* cu prietenii de la
Honstantinopol i Gntioia4 autoritile au primit ordin s6l deporteze la
PitSus4 un orel pe malul rsritean al Mrii "egre. 3l a murit n drum
spre aceast localitate4 lng Homana4 n Pont4 n ziua de =D septembrie
DEK.
2ltimele cuvinte ale sale au fost< HESlava lui Dumne&eu care a f"cut
toateA. n anul D?@ impratul Ceodosie al 116lea )DE@6DBE* a dispus ca
rmiele pmnteti ale Sfntului 1oan s fie aduse la Honstantinopol i s
fie asezate n biserica Sfinilor Gpostoli alturi de cele ale mamei sale
3udoOia4 ca semn al mpcrii dintre cei doi.
NP3!G<
7up Nrigen4 Sfntul 1oan Pur de Gur a fost cel mai prolific
scriitor. n colecia 5igne4 operele sale cuprinznd =@ volume. N parte din
lucrri le6a scris personal4 altele le6a dictat iar a treia categorie ar fi cea a
operelor atribuite Sfntului 1oan. Multe din scrierile Sfntului 1oan s6au
pierdut.
3Oist diferite clasificri ale lucrrilor Sfntului 1oan. Hea mai
complet ar fi n< tratate4 cateeze4 scrieri despre Sfnta Scriptur4
comentarii despre crile Sfintei Scripturi4 omilii4 cuvntri4 ecloge4 scrisori
i rnduieli bisericeti.
n acest studiu a propune cteva dintre ele pe care le6a rndui n
felul urmtor<
G*lucrri privind viaa religioas< =ndemn c"tre Teodor cel c"&ut4 lucrare
alctuit ntre ?K=6?KA i cuprinde A scrisori adresate prietenului su
Ceodor de Mopsuestia prin care l ndeamn s6i continuie drumul spre
monaism. n aceste scrisori vorbete despre iad i binefacerile raiului.
Despre poc"in"6n care se vorbete de necesitatea i folosul pocinei.
#ontra adversarilor vieii monahale6sunt ? cri scrise concomitent cu
primele dou amintite mai sus. Gici combate obiecile fcute de unii
cretini cum c viaa mnstireasc ar fi neconform cu principiile
Mntuitorului 1isus Qristos.
8 comparaie 1ntre un rege i un c"lug"r6 n care se vorbete despre
puterea unui rege i modestia unui clugr.
Despre preoie6 este o lucrare n ase cri4 scris sub forma unui
dialog ntre el i prietenul su 5asile4 lucrare redactat ntre ?@=6?@B. n
aceast lucrare Sfntul 1oan Pur de Gur i d sfaturi practice artnd care
este sarcina preotului. n cartea 1 i prezint prietenului su felul n care
ciar el ar fi vrut sa intre n mnstire4 cu toate c mama lui s6a opus
acestui lucru. Grat cum Sfntul 1oan l6a ndeamnat pe 5asile s accepte
IL IL
episcopatul4 dar 5asile refuz fugind nu doar de acest lucru )episcopat* ci i
de preoie; pn la urm 5asile accept irotonia. Hrile 116111 prezint
sarcinile preotului artnd c de la preot se cere o dragoste ca a lui Qristos.
Grat c preotul este mai presus de regii pmnteni4 dect ngerii din ceruri
i ciar dect prinii naturali pentru c el l ine n minile sale pe nsui
Qristos la Sfnta Jiturgie. Gtrage atenia preotului s nu se mndreasc cu
aceasta artnd care sunt virtuiile pe care trebuie s le practice. Hrile 156
5 vorbesc despre datoria preotului de a propovdui. Hartea a 516a face o
comparaie ntre viaa preotului i a clugrului; vorbete despre bucuriile
familiei i bucuriile vieii ascetice. 5iaa preotului presupune virtute.
B.7espre educaie i castitate< Despre gloria deart" i educaia copiilor.
Despre feciorie )?@=* > aici laud castitatea fr a fi condanat cstoria.
#"tre o v"duv" tn"r" > este un mic tratat adresat unei vduve tinere
aristocrat4 o consoleaz pentru pierderea soului dndu6i sfaturi folosindu6
se de citate din Sfnta Scriptur. Grat cum trebuie s6i duc via o
vduv tnr. Despre c"s"toria unic" >d sfaturi unei vduve de a nu se
recstori. Despre disciplin" > lucrare alctuit la nceputul episcopatului
su prin care interzice fecioarelor i diaconilor de a locui mpreun4 spre a
nu da prile9 de brf.
H. Jucrri apologetice. Despre preafericitul 4avila sau contra lui Iulian al
grecilor, #ontra iudeilor i p"gnilor c" Hristos este Dumne&eu > lucrri
n care prin citate din 5eciul i "oul Cestament se dovedete dumnezeirea
lui Qristos. #"tre Stagir > clugr tnr cinuit de dureri sufleteti. Gceste
suferine4 zice autorul4 vin din partea diavolului. Sfntul 1oan arat care e
folosul suferinei pentru clugrii tineri. Dou" tratate despre folosul
suferinei.
7. Scrisorile. Sfntul 1oan Pur de Gur a purtat o bogat coresponden n
timp ce era n eOil )DED6DEK*. 7e la el ne6au rmas cam ADE de scrisori. n
ele ne d tiri din eOil i i ndeamn pe cei care au rmas fideli curii
imperiale ca s struie pentru a fi reabilitat. Sunt scrisori pline de
recomandri. Saptespre&ece scrisori c"tre diaconia 8limpia > este o
vduv de =@ ani ce nu s6a mai cstorit. mpratul Ceodosie al 116lea o
cunotea pe Nlimpia i dorea ca o rudenie a sa s se cstoreasc cu ea4
ameninndu6o c dac va refuza o va ncide. Sfntul 1oan preamrete
virtutea sfnt a suferinei.
3. Sfnta Jiturgie
F. Jucrri omiletice. Huvntri ocazionale6 Despre statui i despre c"derea
lui ,utropios4 dou cuvntri din prea9ma eOilului su;
P. Jucrri polemice< Dou"spre&ece cuvnt"ri contra arienilor, J cuvnt"ri
contra iudeilor,
Q. Jucrri morale< Trei cuvnt"ri despre poc"n" i despre milostenie,
1. Huvntri la srbtori
:. Huvntri Panegirice
;. Nmilii eOegetice la aproape toate c"rile4echiul i .oului Testament.
KE KE
7in toate lucrrile sale reiese c Sfntul 1oan Pur de Gur e pstrtor
al Cradiiei i aprtor al dreptei credine niceenice. 5orbete despre
persoanele Sfintei Creimi n termeni precii. Hu toate c a fost format la
coala antioian susinea unitatea celor dou firi a persoanei lui 1isus
Qristos. Hnd vorbete despre Fecioara Maria nu poate s foloseasc
termenul de Ceotocos dar las s se neleg acest termen. Ceologia lui are
i aspect social. 3ste supranumit ^ambasadorul sraciilor i clugrilor]
deoarece prin predicile sale a ncercat s ndrepteze anumite anomalii
sociale ridicndu6se i mpotriva sclaviei. Nperele Sfntul 1oan Pur de
Gur l fac s fie unul din cei mai nsemnai prini rsriteni.
Sfntul 1oan Pur de Gur a fost predicatorul prin eOcelen al
Bisericii NrtodoOe i este i astzi modelul ideal al vorbitorului bisericesc.
Huvntrile sale sunt pline de suflul evlaviei. n ele se gsesc date asupra
culturii timpului4 asupra moravurilor i credinelor generale ale vremii.
Sfntul 1oan a fost unul dintre cei mai mari p"stori ai Bisericii
cretine. 3l a sintetizat n cip fericit pe conductorul de suflete4 luminat4
cumptat4 atent4 calm4 cu vorbitorul ndemnatec4 care face din cuvnt arma
de eOecutare a programului su pastoral. Cratatul su 7espre preoie este
cartea clasic a cretinismului asupra dumnezeietii taine a irotoniei4 care
a nsufleit4 a ncura9at4 a cluzit i a nlat continuu milioane de preoi
cretini de6a lungul veacurilor.
Sfntul 1oan s6a aruncat n vltoarea vieii sociale4 pe care a ncercat
s6o purifice4 reformndu6i moravurile i orientnd6o spre limanul dttor de
via al 3vangeliei. 3l a biciuit viciile4 ngmfarea4 simonia4 necinstea4
prostia4 lcomia4 luOul i toate ticloiile societii din vremea sa4 ncepnd
de la clugr4 pn la mprat. 7e aceea el poate fi numit unul dintre cei
mai de seam reformatori ai societii cretin ai vremii sale. 3l este nu
numai un critic nemilos al decderilor contemporanilor si4 ci i un
organizator nentrecut al asistenei sociale4 dup modelul celei de la
Hezareea Hapadociei.
Sfntul 1oan a fost un catehet i un pedagog de nalt inut4 ntre
atia cateei i pedagogi ai veacului su< Sfinii Hiril al 1erusalimului4
"iceta de !emesiana i Fericitul Gugustin. n tratatul su 7espre slava
deart i despre educaia copiilor4 el a anticipat cu mai bine de =B veacuri
metoda devenit clasic a pedagogiei moderne prin celebra teorie a
treptelor formale. 3l preconizeaz educaia copiilor de ambele seOe pe baza
Sfintei Scripturi i recomand cinci categorii de pedagogi< =.prinii4 A.
contiina4 ?. pedagogii de profesiune4 D. monaii i B. 7umnezeu.
Sfntul 1oan Pur de Gur a fost un prieten incomparabil. Poate
niciodat nu s6a scris4 dup Platon4 Gristotel4 Hicero i Prigorie de "azianz4
cuvinte mai naripate i mai nltoare despre prietenie ca acelea ale
autorului nostru.
Sfntul 1oan nu este numai o comoar de e-ege&" teologic"4 istoric
i moral4 ci i o neasemuit desftare literar pentru iubitorii de literatur
frumoas. Nperele lui au fost traduse n toate limbile de circulaie din lume.
K= K=
Sfntul 1oan este un scriitor i un teolog nor?ativ $entru Biserica
Ortodo>D alturi de ali doi ?ari Prini ca$adocieni: "8=ntul @asile
cel 'are i "8=ntul Grigore de NazianzD toi trei 8iind nu?ii la 8el: 3
'ari dascli ai lu?ii i ierar9i3 Irugciunea de la LitieJ & Autorul
nostru a trit cu? a Gnvat i a Gnvat cu? a tritD adic du$
Evang9elieD av=nd ca ?odel $e -o?nul nostru Iisus *ristos&
Biserica Ortodo> Gl $rznuiete la E) noie?!rie IsingurJD iar la
)F ianuarie L G?$reun cu s8inii ca$adocieni a?intii ?ai sus&
"8& EFRE' "IR(L
2nul din cei mai importani scriitori Bisericeti din Siria. 5iaa lui
nu poate fi reconstituit cu eOactitate deoarece n Siria biografii si au legat
anumite evenimente din viaa sa i de anumite legende.
S6a nscut n 9urul anului ?EI n localitatea "isibi. 2rmare a influnei
episcopului 1acob de "isibi s6a dedicat vieii monaale. mpreun cu
acesta4 cnd nc nu mplinise AE de ani4 a aparticipat la Sinodul 1
3cumenic. Mai nti i s6a ncredinat conducerea colii cateetice din
"isibi. Cot episcopul 1acob l6a irotonit diacon i a rmas diacon toat
viaa. Se pare c ntre anii ??@6?BE cnd cetatea "isibi a fost atacat de
armatele lui Sapor al 116lea 3frem ar fi fost de mare a9utor locuitorilor
cetii pe care i6a ncura9at. 2nii dintre biografii si spun c nfrngerea lui
Sapor s6ar fi datorat rugciunilor lui 3frem.
Prin anul ?I? cetatea "isibi a fost cucerit de peri4 de aceea 3frem
cu un grup de cretini s6ar fi refugiat la 3dessa 6n apropierea 3ufratului.
Gici i6a petrecut ultimii ani ai vieii alctuind numeroase scrieri. G trit pe
un munte n apropiere de oraul 3desa reuind s adune n rndul su
numeroi discipoli cu care a colaborat. mpreun cu o parte din aceti
colaboratori ai si a revigorat nvmntul din 3dessa punnd bazele colii
cateetice de aici. ecoala a fost cunoscut sub numele de ^coala perilor].
7ata morii sale este L iunie ?K?.
Biografii si au afirmat c a slu9it lui 7umnezeu prin tot ceea ce a
fcut. 3frem a ludat pe 7umnezeu n cntri4 16a combtut pe eretici n
scrierile sale4 lucrri ce au avut un caracter didactic. Hntarea Bisericeasc
a fost foarte eficient4 dar el a reuit s6i adune pe credincioi la nvtura
cretin i prin cuvntri. 7e aceea Sf. 3frem e numit lira sau arfa Sf.
7u.
Ma9oritatea lucrrilor rmase de la el sunt scrise n versuri. n aceste
lucrri Sf. 3frem nu se lanseaz n speculaii filosofice i teologice. 3l a
scris mai mult pentru cretinii de rnd i pentru clugri. 7atorit acestui
fapt scrierile lui s6au bucurat de o mare popularitate n rndul cretinilor
din "isibi i 3dessa. 3 un poet de factur oriental cu imaginaie bogat
rednd precis nvtura Bisericii. "u avem o colecie complect a
lucrrilor lui pentru c aceste lucrri s6au rspndit n ntregul !srit
KA KA
cretin. 2nele lucrri au fost curnd traduse n limbile< greac4 armean4
latin4 copt4 arab i etiopian.
7in punct de vedere a formei lucrrilor lui acestea pot fi mprite n
lucrri versificate i lucrri n proz. 7in punct de vedere al coninutului
acestea ar fi lucrri eOegetice4 dogmatice4 polemice4 morale i ascetice.
P!NYG< n afar de cteva cuvntri toate celelalte scrieri n proz
sunt comentarii biblice. 3l a comentat ntreaga Sf. Scriptur 6in afar de
scrierile deutero6canonice. Hele mai multe lucrri s6au pstrat n limba
siriac. Metoda folosit de el n interpretare a fost cea alegoric4 dar a fost
influenat i de metoda istorico6literar )folosit la coala antioian*.
Jucrrile n versuri sunt cele mai cunoscute4 Sf. 3frem punnd
bazele metricii poeziei siriene. Gceasta se caracterizeaz prin numrul de
silabe dintr6un vers fr a se ine seam de cantitate. 5ersurile sunt aezate
dou cte dou ca s formeze fraza metric. 3 o imitaie dup paralelismul
biblic. 5ersurile sunt aezate de la D la =A ntr6o strof. Poezia siriac a
cunoscut dou genuri. 8miliile poetice sunt numite misure. Gcestea aparin
genului narativ ciar epic. Gstfel de imne au fost scrise pentru a fi cntate
la srbtori dnd astfel liturgiei o admosfer aparte. Gl doilea gen este cel
liric. 7in aceast categorie fac parte imnele numite i madrae. Sf. 3frem a
scris n ambele genuri el folosind n general versurile de K silabe.
7intre scrierile eOegetice amintim DB de imne la diferite pasa9e ale
5eciului Cestament.
Jucrri dogmatico6polemice. Gmintim diferitele cuvntari i imne
impotriva ereziilor. Imne despre cei ce neag" Sf. Treime4 #uvnt"ri despre
credin", G cuvnt"ri 1mpotriva lui Iulian /postatu, #uvnt"ri despre
Sfintele Taine.
Huvntri morale i ascetice. Sunt cele mai multe la numr. n
lucrrile sale vorbete Despre li!erul al!itru, K@ de 1ndemnuri la poc"in",
Huvntri i cntece funebre .a.m.d..
N categorie aparte ar fi cea a cntecelor nisi!iene4 acestea vorbind
despre "isibi i istoria acestei localiti. Hntecele au mai mult un caracter
moral dect istoric. 2n imn interesant este cel care prezint dialogul dintre
un demon i moarte4 artnd c cei doi s6au certat pentru c nu tiau care
este mai puternic.
Sf. 3frem nu a fcut speculaii teologice deosebite i nu a cutat s le
impun n nvtura Bisericii. Hu toate acestea e un teolog ortodoO pentru
c ceea ce nvaa n Biseric punea i n practic.
nvtura lui s6a bazat pe Sf. Scriptur i arat c orice fel de
cercetare ce nu6i are rdcina n Sf. Scriptur i n Biseric este o cercetare
greit. 5orbete de viciile de care trebuie s se fereasc adevraii cretini.
nvtura despre Sf. Creime< a formulat doctrina despre Catl4 Fiul
i Sfntul 7u. 5orbete de cele apte Sfinte Caine acceptnd prezena
real a Mntuitorului n Sfnta 3uaristie.
6Biserica este soaa lui Qristos4 este casa lui 7umnezeu este venic i
pstrtoare a adevrului.
K? K?
67espre Fecioara Maria spune c este Maica lui 7umnezeu. nvtura
despre Mntuitorul e clar formulat artnd c nu ne putem mntui dect n
Qristos.
6Hnd vorbete despre a doua venire i mparte pe oameni n trei categorii<
=6 pe cei ce sunt deasupra 9udecii; A6 cei ce urmeaz s fie 9udecai; ?. cei
ce sunt dinafara 9udecii. 7up 9udecat att cei drepi ct i cei pctoi
vor trece prin focul ce iese din gura iadului4 dar acesta nu i va atinge dect
pe cei pctoi. !splata drepilor i pctoilor vor fi venice.
Despre rai > lucrare n trei pri unde vorbete despre 5rful4
Jaturile i 2a !aiului.
n concluzie putem spune c Sf. 3frem Sirul dei nu a fost un teolog
profund poate fi aezat alturi de marii Sfini rsriteni ai veacului al 156
lea4 5asile cel Mare4 Gtanasie cel Mare4 Prigorie de "azianz s.a.m.d.
ILARIE -E POITIER
S6a nscut n Gbisinia n anul ?=B. "efiind mulumit de filozofia
vremii de atunci )n legtur cu destinaia omului* se convertete la
cretinism dup citirea 3vangeliei Sf. 1oan. Se boteaz pe la ?DB cnd era
cstorit i avea o fiic. 7evine un cretin zelos4 iar episcopul locului l6a
irotonit preot prin ?B? i prin ?BB devine episcop de Poitier. Ha episcop a
dus o via curat.
Grianismul atunci provoca tulburri n !srit dar se rspndea i n
Gpus. Grienii a9ung s i determine pe episcopii apuseni din Palia s
formuleze o mrturie de credin n care reuesc s impun i precepte
ariene. Gceast mrturisire a fost aprobat n ?BB la Milano. n ?BI se ine
un sinod la Besier unde episcopul Saturnin de Grles a cutat s atrag de
partea sa la arianism i pe ali episcopi din apus. 1larie nu semneaz
mrturisirea de credin arian. 7atorit acestui fapt a fost eOilat n anul
?BI )pentru D ani* n Frigia4 dar nu a fost depus din preoie.
3l trimite scrisori n eparia sa ndemnndu6i credincioii s nu
treac la arianism. ntr6o scrisoare spune c eOilul i6a fost de folos deoarece
s6a familiarizat cu literatura greac i a reuit s se iniieze n discuii cu
arienii. Gcest lucru s6a vzut n lucrrile alctuite n eOil unde aduce probe
decisive despre zdrobirea arianismului. Gtunci s6a alctuit lucrarea DDe
trinitateA.
Glt lucrare DDe SinodisA )?B@*4 alctuit la cererea episcopilor din
Palia n care prezint spiritul cretin rsritean. n aceast lucrare sunt
prezentate documente despre sinoadele din rsrit. Grienilor nu le6a fost pe
plac scrisul lui 1larie i ncearc s6l conving pe mpratul Honstanius s6l
depun din episcopat. Ja Honstantinopol4 1larie cere lui Honstaniu s aib
o confruntare cu Saturnin. 1mpratul nu accept4 dar i permite
rentoarcerea n scaun. ntors4 scrie mpotriva mpratului un pamflet.
Ndat ntors i6a combtut pe arieni n ?I= la un sinod de la Paris iar
otrrea sinodului de la "iceea devine biruitoare.
KD KD
n ?IA a9unge n 1talia unde A ani se lupt pentru adevrata credin. Ja
Milano discut public cu GuOeniu )despre arianism*. GuOeniu i cere
mpratului s l trimit pe 1larie napoi n episcopia sa.
Moare pe =? ianuarie ?I@. 3ste supranumit Gtanasie cel Mare al
Gpusului datorit luptei cu arienii.
Npera lui se constituie din tratate dogmatice4 memorii i scrisori.
Jucrri dogmatice. DDe trinitateA unde vorbete despre dumnezeirea
Fiului. DDe sinodisA n doua cri. Prima cu coninut istoric este un
memoriu adresat episcopilor din Nccident4 pin care i informeaz despre
luptele cu arlienii n !srit. G doua carte are un coninut semiarian.
Jucrri istorice i polemice. Dfragmente din opere istoriceA unde
sunt prezentate =B documente de baz ale arienilor.
Jucrri apologetice. D/pologeticaAL D#"tre #onstaniuAL DPamflet
1mpotriva lui #onstaniuAL D=mpotriva lui /u-eniuA. G mai fcut
comentarii la crile de "oul Cestament i 5eciul Cestament )Ps.4 1ov*
Scrisori nici una nu ni se mai pstreaz. Se crede c ar fi purtat
corespondene multe cu episcopii Bisericilor rsrizene.
7octrina lui este ortodoO. 3l ncearc mpcarea curentului latin
)"ovaian4 Certulian4 Hiprian* cu cel grecesc. n apus Fericitul Gugustin4
Gmbrozie i6au folosit scrierile lui.
Hiar dac doctrina Biserici nu este prezentat sistematic4 el rmne
unul dintre cei mai mari scriitori ai Gpusului. 7octrina trinitar este
tributar lui Gtanasie cel Mare. 3l vorbete despre consubstanialitatea
Catlui cu Fiul fr s vorbeasc i despre 7uul Sfnt.
n lucrarea _De Sinodis ] > susine c Catl i Fiul sunt dou
persoane distincte4 c Fiul este nscut din veci4 dar vorbim de un singur
7umnezeu. Gmintete i de Sf. 7u i spune c nu trebuie confundat cu
Catl i cu Fiul. n lucrarea De Trinitate susine c 7uul Sfn are natura
de la Fiul. 3l mai spune c Qristos este piatra din capul ungiului. Jogosul
s6a dezbrcat de aina dumnezeirii pentru a se face om. 7e aici el trage
concluzia c Jogosul i6a pierdut natura divin. Henoza o nelege ca o
stare de decdere din gloria divin.
7up moartea sa a fost acuzat de docetism pentru c n scrierile lui
spune c Qristos nu a cunoscut durerea fizic. 5orbete despre Caine
)Botez4 3uaristie6 pinea i vinul sunt Crupul i Sngele 7omnului*.
Preete cnd spune c pcatul strmoesc n urmai lui Gdam s6a transnis
prin natere.
A'BROAIE -E 'ILANO
S6a nscut nainte de ?DE )unii spun c probabil n ??L* la Creveri4
dintr6o familie cretin nobil. Catl su numit tot Gmbrozie )cretin*
a9unge prefect n Palia. Gcesta moare tnr4 lsnd n urm trei copii
)Marcelina4 Sotir i Gmbozie*. 3i cu mama lor se mut la !oma unde
Marcelina se clugrete iar Sotir moare )n ?KK*.
KB KB
Gmbrozie studiaz 7reptul i devine guvernator al provinciilor 3mirei i
Sigurei. Gceast provincie avea capitala la Milano. Pe vremea lui4 episcop
de Milano era GuOeniu. 3l moare n ?KD i Gmbrozie este delegat s
supravegeze alegerea unui alt episcop. 3l i linitete pe arienii i
ortodocii adunai ntr6o biseric i n acea linite un glas de copil s6a auzit<
^Gmbrozie s fie episcop]; credincioi s6au raliat acestei idei. Gmbrozie
era doar cateumen de aceea a refuzat numirea ca episcop. Hlerul i
credincioii l preseaz i astfel el se boteaz4 pe K decembrie ?KD4 apoi este
irotonit episcop. 7in acel moment el se strduiete s dobndeasc o
cultur teologic; citete Biblia i operele teologilor rsriteni i apuseni.
Hei ce l6au a9utat au fost Sf. Gtanasie cel Mare4 Hiril al 1erusalimului4
7idim cel Nrb i Prigorie de "azians.
3l citete i lucrrile lui 1polit i dobndete o cultur teologic
necesar pentru un episcop.
Gctivitatea public ca episcop o ncepe prin predici. i ndemna pe
oameni s nu nvee semenii doar prin cuvnt ci i prin fapt. 7 eOemplu
n acest sens4 i i mparte averea sracilor. Mai trziu vinde vasele
Biserici pentru a rscumpra civa prizonieri. Fericitul Gngustin spune c
a fost _ omul tuturor].
3l i6a primit pe toi. Jui Gmbrozie i se datoreaz convertirea
Fericitului Gugustin pe care l scoate din secta manieilor. 3l se ridic i
mpotriva arienilor4 scriind mpotriva lor4 aprnd i nvtura despre Sf.
7u.
mprteasa :ustina i spri9inea pe arieni lucru ce nu l6a mpiedicat pe
Gmbrozie s se ridice mpotriva ei. Pentru a6i readuce pe arieni la
ortodoOie4 Gmbrozie alctuieste cntri. Pe lng activitatea Bisericeasc4
Gmbrozie este i un bun politician4 activnd sub D mprai< 5alentinian. 14
Praian4 5alentinian 11 i Ceodor cel Mare )pe acesta din urm sftuindu6l
n politica sa bisericeasc*.
7in timpul disputelor cu :ustina4 au rmas doua cuvntri celebre. Moare n
?LK la Milano i este inmormntat n bazilica ce i poart numele. ei azi
mai eOist dou ruine ale acelei bazilici. Ha episcop a fost un bun crmuitor
i sftuitor
NP3!G > lucrri eOegetice4 morale4 scrieri i imne.
Jucrri eOegetice D#omentariu la cele M &ile ale creaiei
NHe-aimeron)A. G mai fcut unele comentarii la crtile "oului Cestament
i la 3vangelia de la Juca.
Jucrri morale DDe oficiis ministrorumA scris n anul ?L= i se
mparte n trei cri. Jucrarea este o adaptare a lucrrii _De oficiis] a lui
Hicero. n ea se refer la morala cretin. n aceast lucrare nlocuiete
elementele pgne cu cele cretine.
Jucrri ascetice DDespre v"duvieA prin care nu recomand vduvilor
s se recsatoreasc. DDiscursuriA cuvntri inute la intrarea sa n
monarism i n care vorbete despre feciorie.
KI KI
7ei nu a fost un dogmatist el alctuiete unele tratate de dogmatic
mpotriva arienilor. Gvem trei tratate < =*]De ;ides]6 vorbeste despre
Sfnta Creime; A*ADe Spirito SantoA >n ea vorbete i despre
consubstanialitatea Catlui cu Fiul; ?*ADe incarmartione DominiA6
vorbete despre infinitatea lui 7umnezeu i despre integritatea naturii
umane a 7omnului.
Huvntri > mpotriva mprailor arieni4 mpotriva lui GuOeniu.
Fericitul Gugustin spune c imnele lui Gmbrozie l6au desftat cu dulceaa
cuvintelor lor. 1deile principale din aceste imne nu sunt originale n ele se
vorbete despre raporturile dintre Biseric i stat. Biserica trebuie s
colaboreze cu Statul4 iar Statul trebuie s prote9eze Biserica. Cot aici
vorbete despre superioritatea moralei cretine fa de cea pgn. Hnt
modestia4 castitatea4 superioritatea cstoriei4 cstoria a 116a fiind socotit
o slbiciune. Fecioria este virtutea esenial i specific cretinismului.
Gscetismul lui poate fi suspectat de misticism.
NICETA -E RE'E"IANA
S6a "scut prin ??B6??I i prin ?KB a a9uns episcop de !emesiana n
Bulgaria. Gici desfoar o activitate misionar fcnd misiune att printre
bei ct i printre arieni. G fcut dou cltorii n Gpus prile9 cu care l6a
ntlnit pe Paulin de "ola. Gcesta ne d tiri despre "iceta n dou poeme
n care l laud pentru activitatea misionar. Gici l numete Dvenera!ilulu
episcop ce a f"cut misiune 1n Dacia $ipensisA.
"iceta a fcut nisiuni n 7obrogea i Muntenia. 2ltima tire despre
el o aflm dintr6o scriere a Papei 1noceniu 1 )DEL6D=B* unde se spune c
"iceta era printre barbarii din 7acia. Moare pe la D?E6DDE.
7e la el avem un _#atehismA n ase cri6 scris pentru candidaii la
botez. 6_#"tre o c"lug"ri" alunecat" ] unde vorbete despre Qristos4
artnd rolul clugriei. 5orbete despre feciorie i cum trebuie s fie o
clugri.
6DDespre diferitele nume date lui Hristos ] aici vorbeste despre Qristos i
numele pe care l6a primit.
6_Despre priveghi]; _Despre utilitatea cntecelor i imnelor] lucrri cu
caracter misionar i pline de sfaturi date n timpul viei sale n 7obrogea i
Muntenia.
67e la el mai avem un _Te Deum] imn n proz ritmic4 dar autenticitatea
acestei lucrri a fost mult discutat n Gpus.
Hea mai nsemnat lucrare a sa are cu coninut istoric< _Despre
Sinod] Prezint aici nvtura arian i felul cum a fost condus Sinodul 1
3cumenic. 7octrina lui "iceta e deplin ortodoO. Hombate arienii dup ce
se inspir din teologia vremii.
Mare cateet4 misionar reuete s aduc la crtinism muli barbari de lng
7unre. "iceta este o punte de legtur dintre teologia Gpusului i cea a
KK KK
!sritului prin faptul c a pus n aplicare regulile monaale ale Sf. 5asile
cel Mare. 7e la el avem ndemnul cntrii n comun la Sf. slu9be.
FERICIT(L IERONI'
"umele ntreg este Sofronius 3usebius 1eronimus. S6a nscut n
localitatea Stridoniu n anul ?D@ dintr6o familie cretin. 3ste trimis la
!oma pentru studiu4 studiind aici stiinele profane uimindu6i ciar i pe
dascli si. Mai trziu va spune c atunci cnd a otrt s se dedice
crtinismului4 n sufletul lui s6a dat o lupt pentru c s6a legat mult prea tare
de tiinele profane. 3l se dedic teologiei i a9unge un strlucit retor.
Ja !oma i adun o bibliotec mare4 copiind multe scrieri. Papa
Jiberius l boteaza n anul ?IB. 7e la !oma a9unge la Creveri i studiaz
teologia. Pleac la G[uileea pentru a se clugari. Gici triete printre ascei
6ntre care i !ufin cu care se mprieteneste. Prin ?K? civa colegi ai lui se
otrsc s plece n !srit i astfel i 1eronnim a9unge la 1erusalim. Pe
drum se mbolnvete i se oprete la Gntioia unde audiaz prelegerile de
eOegez ale lui Gpolinarie de Jaodiceea. 7in Gntioia se retrage n pustiul
Halcis )Siria* unde st din anul ?KB pn n ?K@.
n Gntioia se isc nite certuri n care este amestecat i 1eronim.
Fiind acuzat i el4 prsete pustiul Halcis i revine n Gntioia unde nu st
mult vreme cu toate c este irotonit preot de ctre episcopul Paulin. Prin
anul ?@E a9unge la Honstantinopol unde i cunoate pe Prigorie de "azianz
i Prigorie de "Ssa4 cu care particip la Sinodul 11 3cumenic )?@=*.
n anul ?@A a9unge la !oma nsoit de ctre Paulin al Gntioiei i
3pifanie de Salamina. Gici se discut despre problema scismei meletine.
Ja !oma Papa 7amasus l admir i l face secretar. Gici ncepe s fac o
revizuire a teOtului Sf. Scripturi.
Cot aici ntlnete unele femei oculte ce fregventau anumite cercuri
n care ar fi dorit s eOperimenteze viaa ascetic. n fruntea femeilor era
Marcela care i cere lui 1eronim s le eOplice Scriptura. 7atorit
ataementului fa de acest cerc 1eronim a atras asupra sa muli dumani
care l6au incriminat c dorete s atrag femeile spre clugrie.
n ?@B prsete !oma4 nsoit de ctre Paula i cele dou fiice ale ei
i se ndreapt spre !srit. 7up ce trece prin Glep i 3gipt a9unge n ?@I
n Palestina. Gici4 n ?@L fondeaz o mnstire de clugri la Betleem4 iar
Paula pune bazele unei mnstiri de clugrie. n aceast mnstire i va
petrece ultimele zile ale vieii sale.
ntre anii ?LD6DED4 1eronim a fost tulburat de discuiile despre
Nrigen. 1eronim admirndu6l pe acesta4 preia idei de la el i se socotete
ucenicul su. Gtunci4 3pifanie de Salamina l atac pe Nrigen4 fapt pentru
care 1eronim se dezice de nvtura lui Nrigen. n aprarea lui4 1eronim
zice c a adus laude interpretrilor fcute la Sf. Scriptur de ctre Nrigen
dar c nu a acceptat toate nvturile sale dogmatice ale lui. 3l accept
K@ K@
filosofia lui Nrigen i nu apostolatul lui. 7atorit acestor discuii4 el rupe
legtura cu prietenul su !ufin.
1eronim moare la Betleem pe ? septembrie DAE fiind nmormntat n
incinta mnstirii. Mai trziur trupul su a fost dus la !oma.
Ja nceputul sec. al 56lea 1eronim a fost unul dintre cei mai mari
teologi i prini latini. mpreun cu Gugustin au inut n aceea perioad
stindardul Bisericii Gpusene _n picioare]. 3ra bun cunosctor al Bibliei4 al
latinei cretine i al latinei profane. nva limbile4 greac i ebraic aceasta
simindu6se n limba9ul su bogat n termeni. Coate calitile lui le6a pus n
slu9ba Sf. Scripturi pe care o traduce n latin i o comenteaz.
Jucrrile sale se pot mpri n< scrieri eOegetice4 dogmatice4
polemice4 istorice i scrisori.
3Oegetice
Hea mai important lucrare a fost traducerea Bibliei n limba latin i
revizuirea teOtului deoarece credea c teOtul ^italei] era depit mai ales c
acolo s6au strecurat i greeli. Gceast traducere s6a fcut la ndemnul
Papei 7amasus i din secolul al 56lea se numete D4ulgataA4 devenind
traducerea oficial a Gpusului.
D#arte de pro!leme e!raice la :ene&" A6 d lmuriri legate de
locurile mai greu de neles din cartea Facerii.
#omentarii la Psalmi, ,clesiast, Profe, #omentarii la c"rile .oului
Testament N5atei, ,pistolele Pauline, /pocalipsa). N lucrare important
DDespre numele e!raice din Sfnta Scriptur"A > n aceast lucrare autorul
scoate toate numele din Sf. Scriptur4 le aeaz n ordine alfabetic i le
eOplic etimologic.
7intre omilii amintim cuvntrile rostite n faa clugrilor din
Betleem4 la Psalmi4 3vangelia de la Marcu etc.
7e la el nu avem lucrri strict dogmatice dar avem unele scrieri din
care rezult interesul de a apra credina cretin. DDialog 1ntre un
luciferian i un ortodo-A, D=mpotriva lui IovianA, D=mpotriva lui
4igilaiuA, D=mpotriva lui PelagiuA6 carte n care se vorbete despre ar i
predestinaie.
Jucrri istorice D)mpotriva lui Ioan al IerusalimuluiA > lucrare n
care se combat ideile prietenului su 1oan ce era origenist. Hea mai
cunoscut lucrare DDe viris ilustri!usA )7espre brbai celebri*> a fost
scris la 1erusalim n ?LA prin care arat c i cretinii au oamenii celebri.
GproOimativ =AB de scrisori i cteva traduceri din lucrrile
naintailor lui. 7intre care cele mai importante traduceri amintim< o
lucrare despre _Sfntul 7u] a lui 7idim cel Nrb4 3pistolele pascale ale lui
Ceofil al GleOandriei4 !egulile monaale alctuite de Paomie cel Mare.
7octrina sa este una ortodoO. Fericitul 1eronim l imit pe Nrigen4 i
n scrierile lui se folosete de trei sensuri< literar4 moral i spiritual. Hrile
necanonice ale 5eciului Cestament le socotete eretice.
6Privitor la Maica 7omnului4 i susine pururea fecioria.
KL KL
6Ha lupttor contra lui Pelagiu4 a formulat clar nvtura despre ar
deoarece arat c mntuirea se realizeaz de om numai prin arul pe care l
primim de la Sf. Botez. Gsceilor le recomand o intens trire a vieii
religioase i o studiere atent a crilor Sfintei Scripturi.
6n ceea ce privete ieraria Bisericeasc4 el vorbete despre o egalitate a
episcopilor cu preoii4 dar mai trziu face diferena ntre ei. S6a fcut
aceast ncurctur deoarece el folesea cuvntul de _prezbiter] n loc de
^episcop].
6n ceea ce privete 3satologia4 1eronim mbrieaz ideile lui Nrigen
despre apocatastaz4 spunnd c toi oamenii vor avea fericirea cea venic
ciar i diavolul4 iar despre iad susinea c este un loc cu pedepse trectoare
i dup ce pctoii se vor cinui o vreme n iad vor fi mntuii. 7atorit
acestor nvturi Biserica noastr nu6l socotete sfnt ci numai fericit.
FERICIT(L A(G("TIN
S6a nscut n anul ?BD la Cagaste )n "ordul Gfricii*. Familia sa a
fost una modest. Catl su4 Patricius4 era pgn iar mama sa4 Monica4 o
cretin mpodobit cu o rar rvn pentru credin. Ha urmare a influenei
mamei sale studiaz la coala cateetic din Hartagina.
Prin ?@? a9unge la !oma unde obine catedra de retoric dup care se
mut la Milano. n ?@I renun la acest post pe motiv de sntate )dar i din
motive de ordin moral*. Crece printr6o perioad de criz spiritual. 7atorit
studiilor profane4 se deprteaz de Qristos i se dedic patimilor trupeti. n
Hartagina4 spre eOemplu4 a avut o relaie cu o femeie dintr6un cerc dubios.
n sperana c poate nva ce este adevrul4 el face meditaii
transcedentale4 astfel a9unge n secta manieist4 creznd c aici gsete
adevrul. 3l adopt ntru totul nvtura lor spunnd c totul e materie
ciar i 7umnezeu. !ul este o substan separat vie i a fost nsufleit de
om.
Se ntoarce la Cagaste4 unde mama sa l primete cu bucurie. "6a
reuit s afle adevrul n manieism. G9unge la Milano unde Gmbrozie l
convertete la cretinism. Ja Milano citete mult i devine din nou cretin.
n ?@I trece prin criza final4 mai ales c atunci citete Sf. Scriptur
i primete pe deplin cretinismul. Se retrage lng Milano unde alturi de
mama sa i un prieten duc o via linitit vreme de un an.
n ?@K revine la Milano i primete botezul de la Sf. Gmbrozie. n
acelai an mama sa moare. n ?@@ Gugustin revine la Cagaste punnd
bazele unei mnstiri de clugri. n ?L= n timpul unei cltorii n
QSporegius4 episcopul 5alerius l irotonete preot. Gpoi a9unge episcop i
vicar al lui 5alerius. n ?LI 5alerius moare i Gugustin l nlocuiete.
7in ?LI desfoar o intens activitate ca episcop luptnd mpotriva
ereticilor i a scismaticilor. Jupt contra pelagianismului i
semipelagianismului. n Hartagina reuete s in cteva sinoade
condamnnd manieismul i donatismul.
@E @E
n D== la sinodul din Hartagina s6a realizat mpcarea donatitilor cu
Biserica dar l condamn pe Helestin )un apropiat al lui Pelagiu*. Gugustin
combate apoi pe episcopul 1ulian ce susinea nttura lui Pelagin. Moare
n A@ august D?E 6an n care Gfrica de "ord era cucerit de vandali.
Biserica NrtodoO l socotete doar ^fericit] datorit trecutului su4
iar Biserica !omano6Hatolic l socotete cel mai mare sfnt al Gpusului.
OPERA 6este foarte vast. n colecia Migne4 operele lui se ntind pe
parcursul a cinci volume. Hea mai cunoscut lucrare B#onfesiuniA 4 are =?
cri scrise n DEE. n primele noua cri vorbete despre viaa intim4
moral4 via trit pn la moartea mamei sale. n cartea a 186a prezint
nmormntarea mamei sale i rugciunea rostit de el. n cartea a 86a
vorbete despre noua stare a lui i prezint convertirea sa. 2ltimele ? cri
sunt reflecii la Hartea Facerii. Prin anul DAK alctuiete a 116a lucrare
^#onfesiuni] unde vorbete despre operele pe care le6a scris.
Jucrri filosofice. ^#ontra /cademicienilor ] n ? cri scrise n noiembrie
?@I i conine dialoguri ale lui cu discipolii si despre adevr. 3l zice c nu
cutarea adevrului ci cunoaterea lui duce la fericire.
^Despre viaa fericit"] susine c fericirea omului const n cunoaterea
adevrului suprem care este 7umnezeu.
^Despre ordine]4 n A cri4 trateaz problema Providenei i a origini
rului.
^#onvor!iri6cu el nsui]4 un dialog cu raiunea proprie. Ja nceputul
acestei lucrri gasim o rugciune4 apoi i propune s6J cunoasc pe
7umnezeu prin rugciune4 apoi i ndeamn pe credincioi s se roage c
numai aa l vor cunoate pe 7umnezeu. Honstat c adevrul este mai
presus de lume i este nemuritor. Spune c i sufletul4 care este sediul
adevrului4 este nemuritor.
^#ele K arte principale] )gramatica4 dialectica4 retorica4 muzica4 geometria4
astronomia i filozofia*.
N lucrare asemnatoare cu cea a ^convorbirilor] este despre ^Anemurirea
sufletului].
Jucrri apologetice.^De civitate Dei]6cea mai important lucrare dup
^confesiuni]. G fost scris cu ocazia cuceririi !omei de vizigotul Garic4
prin D=E. Pgnii din !oma i6au acuzat pe cretini c ar fi cauza rului. Fer.
Gugustin rspunde acestor acuzaii artnd c asemenea nenorociri au fost
i naintea crtinilor.
Jucrri eOegetice. 7e la el avem comentarii la teOtele sfinte pornind de la
teOtul 1tala. Hea mai nsemnat lucrare este numit ^Despre doctrina
cretin"] n D cri. 3ste o sintez doctrinar n care face o introducere la
crile Sf. Scripturi apoi un rezumat doctrinar i moral. Hrile A6? pot fi
socotite un manual de ermineutic biblic . n cartea D se dau sfaturi
omiletice.
Cot din aceast caregorie fac parte i cteva omilii la< Psalmi4 Facere4
tratate despre 3vangeliile dup 1oan4 Juca i Matei.
@= @=
Hea mai important lucrare dogmatic este ^Despre Sfnta Treime]
n =B crii mprite n dou. Prima grup4 crile =6K vorbesc despre
dogma Sfntei Creimi i felul n care Sfnta Creime a fost prezentat de Sf.
Scriptur i Sf. Prini. Partea a 116a cuprinde crile @6=B n care vorbeste
despre analogiile ce ar putea fi gsi n om i ar putea folosi la nelegerea
Cainei Sfintei Creimi. 3O. n suflet avem cugetare4 conotiin i iubire.
Coate sun egale4 fcnd un tot unitar. Ja fel este i Sfinta Creime. 3O.
Memoria 4 inteligena i voina. Se folosete de imaginea trupui alctuit din
trei eslemente mai importante< cap4 trup i membre. n cartea a 856a revine
la eOlicarea eOistenei Sfintei Creimi.
Jucrarea ^Despre credin" i adev"r ] eOplic simbolul apostolic.
2n ^,nchiridion] ctre Jaureniu4 un roman pios4 dar poate fi socotit i un
manual de dogmatic.
Jucrri polemice. ^Hontra maniheilor] 6carte n care prezint doctrina
manieilor vorbete de obiceiurile lor4 de liberul albitru i de religia
adevrat.
6^#ontra donatitilor] dezvolt pe larg doctrina despre Biseric i Caine4
artnd c n Biseric se afl i sfini i pctoi i c efectul tainelor nu
depinde de inuta moral a celui ce le administreaz.
6^)ucr"ri morale 1 pastorale] despre minciun4 rbdare4 virginitate. 6
6^#uvnt"ri din timpul episcopatului s"u] cunoatem cam ?I? de predici
pn azi i peste AAE de scrisori i un numr impresionant de scrisori.
Fericitul Gugustin a fost unul dintre cei mai mari gnditori ai anticitii
cretine.
7octrina. n doctrin aduce nouti; cerceteaz i lmurete
problemele de tologie fundamental atunci cnd vorbete de eOistena lui
7umnezeu. 3l arat c 7umnezeu nu e ceva ce poate fi intuit direct.
3Oistena Jui este evident prin caracterul scimbtor al fiinelor ce ne
ncin9oar. Haracterul lor scimbtor te face s te gndeti la o fiin
perfect. n eOplicarea fenomenului cunoaterii lui 7umnezeu4 Fer.
Gugustin folosete metoda treptelor. 3l privete lucrurile ce6l ncon9oar pe
om i l invoc pe autorul acestora. Gpoi pleac mai departe cu gndul i
ncearc s l perceap pe acel autor. Pentru c n sufletul lui plin de
cunotine nu6l afl pe ^acel] autor merge mai departe cutndu6l n
sufletul propriu i n centrul sufletului su. Se folosete de argumente
scripturistice i de analogii. !espinge subordinaionismul i modalismul.
Spune c 7uul Sfnt purcede de la Catl prin Fiul. 7espre lume
spune c este opera lui 7umnezeu. Jumea s6a fcut din nimic i este opera
Creimii.
67espre Fecioara Maria6 susine pururea fecioria ei. 5orbete despre ngeri
i demoni artnd c sunt spirite4 c nu sunt eterni i c sunt creai. 3l nu se
ocup de momentul crerii ngerilor. Spune c demoni duc oamenii la
pierzanie determinndu6i s svreasc rul.
6Nmul este creaia lui 7umnezeu. 7e la 7umnezeu omul primete n dar
arul. Prin darurile primite omul s6a aflat intr6o stare perfect dar datorit
@A @A
pcatului a czut din aceast stare. Glegnd rul nu s6a mai supus voii lui
7umnezeu i a pus n practic nclinrile spre ru. Prin pcat omul a a9uns
la moarte4 aa s6a nscut n om pcatul strmoesc. 5orbete de naterea
fr de pcat al lui 1isus apoi arat c i copii nebotezai vor fi pedepsii dar
mai uor.
6n disputele cu pelegienii vorbete despre arul divin din om. n noi este
un ar interior i unul eOterior. Hel eOterior influeneaz voina i libertatea
omului pentru c arul interior datorit pcatului strmoesc nu6l mai poate
recunoate pe 7umnezeu. Gciunea arului eOterior este de neoprit i c
acesta lucreaz n om mntuirea. 7atorit pcatului strmoesc funciile
sufleteti ale omului nu au fost distruse i mntuirea se face doar prin arul
lui 7umnezeu. Susine predestinaia.
6 1n Biseric4 spune4 c este prezent arul lui 7umnezeu. 1eraria
Bisericeasc poate continua prin predic4 iertarea pcatelor i Sfintele
Caine lucrarea nceput de Qristos. Biserica este sfnt i unitar datorit
lui Qristos. Sfintele Caine alctuiesc tezaurul Biserici. Fiecare tain are un
element material i unu spiritual. Caina este semnul material al unui lucru
sfnt. 5alabilitatea tainei nu depinde de vrednicia svritorului cci
adevratul svrsitor este Qristos. 7espre repetarea tainelor spune c
botezul nu se poate svrsi i a doua oar4 iar despre eficacitatea tainelor
arat c aceasta depinde doar de credincios. Botezul produce o prefacere
general iar efectul lui este iertarea pcatelor. 7espre 3uaristie a vorbit
alegoric4 negnd prezena real al lui Qristos.
63satologia< 6respinge iliasmul dar i nvtura lui Nrigen care nega
eternitatea iadului4 admind eOistena focului curitor imediat dup
moarte. Prin aceasta apr nvtura despre purgatoriu.
7atorit greelilor lui dogmatice4 Biserica noastr l6a numit fericit.
3l a fost un scriitor prolific i a pus probleme ce nu au mai fost puse pn
la el. Jucrrile lui constitue perle ale literaturii cretine.

"F& IOAN CA"IAN
Sf. 1oan Hasian este binecunoscut n !srit i n Gpus4 pentru c el a
scris lucrri ascetice ce au circulat n Gpus i !srit.
1storicul 5asile Prvan a reuit s demonstreze c Sf. 1oan Hasian s6a
nscut intr6o localitate aezat ntre braele 7unrii )7obrogea de azi*.
7ocumentele din sec. al 156lea atest eOistena unei localiti numite
5icuas Hasiaci4 azi satul numit Hasian.
7ata naterii lui aste aat n a doua 9umtate a sec. al 156lea i se
pare c de tnr a fost atras spre viaa monaal4 mai ales c n 7obrogea
viaa Bisericeasc era bine organizat. Hunoatem foarte bine irul de
episcopi din sec. al 156lea de la episcopia Comisului. Gcolo unde a eOistat
o episcopie trebuie s fi eOistat i o mnstire.
Modelul dup care au fost organizate mnstirile n Sciia cu
siguran a fost cel rsritean. n 3gipt au aprut trei forme de via
@? @?
monaal eremitic4 semieremitic i comunitar4 ele dezvoltndu6se n tot
!sritul.
7in documentele ce le avem rezult c Sf. 1oan Hasian4 ntr6o
mnstire necunoscut de noi4 l6a ntlnit pe un tnr Perman. n dorina
de a cunoate sistemul vieii monaale cei doi au otrt s fac o cltorie
n 3gipt. 3i a9ung pn la urm acolo i viziteaz lavrele egiptene i
comunitile monaale de acolo.
7in 3gipt4 n drumul lor de ntoarcere spre cas4 se opresc la
Honstantinopol unde Sf. 1oan Hasian l cunoate pe Prigorie de "azianz
care se pare c l6a irotonit diacon. Gli patrologi susin c irotonirea ntru
diacon a Sf. Hasian a fost fcut de ctre patr. "actarie )?L=6?LK*.
7in Honstantinopol revin n ar i mpreun cu o sor a lui 1oan4 fac
o nou cltorie n lara Sfnt. Gici Sf. 1oan pune bazele unei mnstiri de
clugri iar sora lui a uneia de maici. 7in lara Sfnt otrsc s mai
viziteze 3giptul dup care cei doi prieteni se ntorc spre Sciia. Pe dum ns
sunt 9efui i btui. n urma btii Perman moare n localitatea "i
)Bulgaria*4 iar 1oan a9unge n Gpus. Gici devine un apropiat al Papei
7amasus i un bun prieten cu Papa Jeon 1 cel Mare.
7isputele ristologice au marcat mai puin Gpusul 3uropei4 dar cele
privitoare la ortodoOia lui Nrigen a9ung i n Gpus. 1eronim4 dup ce l6a
admirat pe Nrigen 4 spre sfritul secolului al 156lea4 l condamn.
7in ndemnul Papei Helestin Sf. 1oan Hasian a9unge n Palia. Gici4
prin D=E4 organizeaz viaa monaal4 i la Marsilia construiete o
mnstire de clugri i una de maici. n timpul vizitelor fcute n 3gipt a
sesizat c fiecare stare propune propriile reguli4 de aceea pentru
mnstirile ntemeiate de el a alctuit un set de rnduieli. Ga se face c de
la el ne6au rmas dou lucrri<
6B/e&"minte monahaleA6 n aceast lucrare vorbete despre calitile
clugrilor4 modul de via a lor i datoriile lor fa de via. Pentru aceasta
1oan Hasian este socotit organizatorul monaismului Gpusean4 iar
marsilienii l socotesc protectorul Marsiliei.
6Cot pentru nevoile viaii monaale scrie B#onvor!iri duhovnicetiA > n
care pune n gura unor Prini ai Bisericii !sritului cteva dialoguri
dintre monai.
Sf. 1oan Hasian a murit n Gpus n 9urul anului D?E4 iar la scurt vreme
Biserica de Gpus l6a aezat n rndul sfinilor. ei noi4 alturi de Perman4 l
prznuim pe AL februarie.
"F& 'A;I' '2RT(RI"ITOR(L
5iaa
Sf. MaOim Mrturisitorul s6a nscut ntr6o familie nobil4 n
apropierea Honstantinopolului. !mas orfan la vrsa de L ani4 a fost
ncredinat unei mnstiri din Palestina. n I=D se retrage la o mnstire din
HrSsopolis4 pe malul estic al Bosforului4 iar dup ali =E ani se mut n
@D @D
Mnstirea Sfntul Peorge din HSzic. n IAI va pleca i de aici. Se
gsete apoi mai mult timp n Hartagina4 tot ca mona4 unde4 n anul IDI
are o disput cu viitorul i fostul patriar al Honstantinopolului4 PSrrus.
7evine principalul aprtor al NrtodoOiei mpotriva ereziei
monotelite.
Ja IDL apare la !oma4 pregtind Sinodul condus de Papa Martin 14
de condamnare a monotelismului. n IB? este adus cu fora la
Honstantinopol4 mpreun cu Papa4 deoarece mpratul susinea
Monotelismul4 iar n IBB vor fi condamnai. Sf. MaOim e trimis n eOil la
BizSa4 n Cracia. Ja IBI4 mpratul Honstantin al 116lea l aduce la
Honstantinopol i ncearc s l determine s treac de partea
Monotelitilor4 dar MaOim refuz. 3ste torturat i trimis din nou n eOil4 la
Cerebesis4 n Cracia.
n anul IIA este adus din nou la Honstantinopol4 cu noi persuasiuni de
trecere la Monotelism. !efuz a doua oar4 este torturat4 mpreun cu
ucenicul su Gnastasie4 prin tierea limbii i a minii drepte.
3ste aruncat din nou n eOil4 pe coasta oriental a Mrii "egre. Gcolo
moare la vrsta de @A de ani4 epuizat de torturi dar fr s fi fcut nici o
concesie de la NrtodoOie.
Npera
n perioada de la HSzic a scris<
,pistole adresate lui Ioan #u!icularul
#uvnt ascetic
#apetele despre dragoste
#ele ?@@ capete despre cunoatere.
n perioada dintre IAI6I?D scrie a doua grup de teOte<
Despre Diferite locuri cu multe i adnci 1nelesuri din Sfinii Dionisie i
:rigore
,-plicare la Tat"l .ostru
#ele I@@ capete despre teologie i iconomia 1ntrup"rii
Despre cunoatere
Fuaestiones ad Thalasium
5(stagogia
Ceologia
Honcepia Sfntului MaOim Mrturisitorul este marcat de scrierile
Sf. 7ionisie Greopagitul. 5ocabularul platonician prezent n teOtele Sf.
MaOim Mrturisitorul confer acestora o valoare filosofic nsemnat. 7ac
aristotelismul poate fi urmrit leOical n Scolastica Gpusean i conectat
astfel la gndirea modern4 destinul platonismului n 3vul Mediu interfer
pn la un moment dat cu opera gnditorilor bizantini. !ecuperarea
platonismului n !enaterea Nccidental va avea loc i prin intermediul
unor mini infuzate de platonismul oriental4 cum va fi cazul lui "icolaus
Husanus4 inspirat cu siguran de teOtele lui MaOim Mrturisitorul.
@B @B
Gccentul care identific gndirea sa este ideea conform creia ntregul
Hosmos are un model liturgic i fractalic< ntregul este prezent n fiecare
parte iar prile nu alctuiesc 2nitatea prin simpl nsumare.
Mona4 mistic bizantin4 autorul unor opere importante pentru
teologia Bisericii rsritene. CeOtele sale mistice au fost incluse n
Filocalia. Crateaz mai ales despre iubire ca i concept cretin4 dar are i o
important eOegez asupra unor autori cum ar fi 7ionisie Greopagitul sau
Prigore de "azianz. Supranumele de Mrturisitorul provine din faptul c
nu a cedat insistenelor imperiale de a trece la Monotelism4 n ciuda
torturilor la care a fost supus.
7in punct de vedere filosofic4 folosete un vocabular platonician4
abordnd i subiecte de interes pentru istoria filosofiei4 cum ar fi problema
cunoaterii4 proleme ontologice4 cosmologice i antropologice. 3vident4
poziia sa este una cretin.
"F& IOAN -A'A"C*IN(L
Sf. 1oan 7amascinul este ultimul mare printe Bisericesc al
!sritului. S6a nscut n 7amasc 6de unde i vine i numele de
7amascinul 6 la nceputul celei de a doua 9umtate a secolului 5114 dintr6o
familie nobil i bogat care se gsea n fruntea administraiei fiscale a
Siriei nc de la nceputul sec. al 5116lea. Hu toate ca Siria a vut nefericirea
s treaca pe sub mai multe stpniri4 totui membrii familiei lui 7amascin
nu au fost nlturai din funcia lor.
Hel care face celebr familia lui 7amascin4 dar o celibritate cu nume
ru printre ortodoci4 a fost bunicul su Mansur. Gcesta a avut nefericitul rol
de a preda capitala 7amasc4 la D sept I?B4 n minile arabilor. 3utiie )@KI6
LDE*4 Patriarul GleOandriei l acuz formal de trdare. Jui Mansur a succedat
fiul su Sergie )cu nume arab4 Sargun Ben Mansur*4 tatl Sf. 1oan
7amascinul. 7up mrturisirea cronografilor arabi i cretini4 Sergie a fost
consilierul intim al califului MusaRia.
Sergie4 avnd o situaie financiar i social aparte4 a reuit s6i dea
fiului su 1oan o educaie aleas. 3la a reuit s anga9eze ca profesor
particular al lui 1oan i al fiului su adoptiv Hosma4 pe un clugr cu
numele Hosma 6originar din 1talia4 rscumprat din robie.
7up moartea tatlui su4 petrecut n ILE4 1oan ocup aceiai
dregtorie pn n anul K=@4 cnd califul Nmar 11 )K=K6KAE* pornete o
politic sngeroas contra cretinilor. Gcest calif dorea ca n statul su s
nu rmn dect maomedani. n acest scop el a interzis consumarea
vinului n orae4 a silit pe cretini s se fac maomedani 6omornd pe cei
care se opuneau4 etc. Cot el decreteaz c un cretin nu poate ocupa o
funcie mare n stat. Probabil c Nmar al 116lea i6a cerut lui 1oan s6i
menin postul n scimbul credinei4 ns acesta a refuzat sacrificndu6i
rangul i situaia material pentru Mntuitorul Qristos.
@I @I
7up ce i6a mprit averea sracilor s6a retras mpreun cu fratele
su adoptiv Hosma la mnstirea Sf. Sava.
Patriarul 1oan al 56lea al 1erusalimului )KEI6K?B* l irotonete
preot i l nsrcineaz s predice n Biserica nvierii din 1erusalim. Faima
lui de adnc cunosctor al problemelor teologice se rspndete4 iar cnd
Jeon 1saurul )K=K6KD=* public edictul contra icoanelor n KAI4 patr. 1oan al
56lea al 1erusalimului s6a adresat lui 1oan care a scris primul tratat
^7espre icoane]6contra ereziei iconoclaste; apoi4 scrie cel de al doilea
^tratat] pentru credincioii care nu neleseser primul tratat4 iar mai trziu
scrie al treilea ^tratat] n care sistematizeaz ideile despre cultul icoanelor
cuprinse n primele dou tratate. G luat apoi4 parte acrtiv la un Sinod anti6
iconoclast al episcopilor orientali. !olul su n desbaterile acestui sinod a
fost att de mare nct posteritatea 16a atribuit lui 7amascin
anatematizarea mpratului Jeon.
Sf. 1oan 7amascin a activat n mnstirea Sf. Sava i n 1erusalim
de unde i numele su de Ggiopolit. 7in K?D pn la sfritul vieii sale a
stat n mnstirea Sf. Sava mpreun cu nepotul su Stefan. 7up cum ni se
relateaz ntr6o biografie atribuit patriarului 1oan al 1erusalimului4 spre
sfritul vieii4 Sf. 1oan 7amascinul a fcut o revizuire a operelor sale n
ceea ce privete fondul i forma. Sf. 1oan 7amascinul a murit n mn. Sf.
Sava n anul KDL.
NP3!G Sf. 1oan 7amascinul este bogat i variat. 3a poate fi grupat
n<4 dogmatic4 polemic4 eOegetic4 moral4 ascetic4 omiletic i
imnologic.
Npera dogmatic
BI&vorul cunotineiA6 compus din trei lucrri<
a* Hapitole Filosofice )Jogica*
b* 7espre erezii
c* 3Opunerea eOact a credinei ortodoOe )este cea mai bun eOpunere
dogmatic a nvturii cretine*;
B)i!el despre dreapta credin"A
BDespre Sfnta TreimeA
B,pistol" c"tre arhim. Iordan, despre imnul trisaghionA
BIntroducere elementar" 1n dogm"A
BDespre cei 1n credin" adormiiA
B,-punerea credine ortodo-eiA
Npere polemice
BTrei tratate contra celor care atac" Sf. icoaneA
BTom ca din partea preasfinitului Petru episc. Damascului c"tre aa &isul
,p. iaco!it al Dareii A
BDespre firea compus" contra acefalilorA
BDespre cele dou" voine i activit"i i despre celelalte 1nsuiri naturale
ale lui Hristos i pe scurt i despre cele dou" firi i o singur" iposta&"A
B#ontra ere&iei nestorieneA
@K @K
BDialog contra maniheilorA
BDiscuia dintre un salacin i un cretinA
BDiscuia lui Ioan ortodo-ul cu un maniheuA
BDespre !alauriA
Npere eOegetice
B#omentariu la epistolelel Sf. /postol Pavel, dup" Sf. Ioan HrisostomA
Nperele morale i ascetice
BSfintele paraleleA
BDespre sfintele posturiA
BDespre cele J duhuri ale r"ut"iiA
BDespre virtuiile i viciile sufleteti i trupetiA
TEO-OR "T(-IT(L
G trit ntre anii KBL6@AI. G fost un strlucit imnograf i teolog
ortodoO i stare al Mnstirii Sfntului 1oan Boteztorul de la Studion4 n
marginea oraului Honstantinopol4 capitala 1mperiului bizantin. Hea mai
mportant contribuie teologic a sfntului Ceodor Studitul4 Despre
sfintele icoane4 a fost o aprare a icoanelor n timpul celei de6a doua
perioade a iconoclasmului )@=D6@DA*. 3ste prznuit la data de == noiembrie
n Biserica NrtodoO.
@iaa
Gcesta a trit pe cnd mprea Honstantin 5 Hopronim )KD=6KKB*
i era din prini evlavioi4 anume Fotino i Ceoctista. Glegndu6i el de
mic viaa cea bun )monaal* i nvnd carte4 a a9uns la nlimea
cunotinei. 7eci4 clugrindu6se i plinind tot felul de fapte bune4 s6a
nvrednicit arului preoesc de la Sfntul Carasie4 patriarul
Honstantinopolului. ei fiind atunci egumen la Mnstirea Studion
Preacuviosul Platon i lsnd acela egumenia4 a primit egumenia fericitul
acesta4 care a povuit bine i cu plcere dumnezeiasca turm cea
ncredinat lui4 pstorind6o la punea mntuirii.
Fiindc a mustrat cu ndrzneal mpreun cu Sfntul Carasie pe
mpratul Honstantin 51 )K@E6KLK*4 feciorul 1rinei4 c i6a lepdat pe
legiuita sa femeie i a luat pe alta4 Sfntul Carasie a fost scos din scaunul
su4 iar pe marele Ceodor btndu6l4 l6au izgonit la Cesalonic. Gpoi4
Honstantin fiind orbit4 a fost lipsit i de mprie4 1rina a devenit
mprteas )KLK6@EA*. Gtunci a fost cemat Ceodor din surgiun.
ns cnd s6a fcut mprat "icifor 1 )@EA6@==*4 care se numea i
Stavracie4 iari a fost izgonit sfntul la Cesalonic. 1ar cnd a mprit
Jeon Grmeanul i cuta s nlture sfintele icoane4 mustrnd cu ndrzneal
fericitul Ceodor pe mpratul pentru aceast fapt4 a fost izgonit de ctre
dnsul la Metop4 lng lacul Gpoloniada4 n Frigia4 i de acolo iari a fost
trimis spre partea rsritenilor4 unde a primit vreo sut de toiege pe spinare
pe care le6a suferit cu vite9ie. ei iari a fost cinuit de mai6marele oastei cu
grele btai.
@@ @@
ei de acolo a fost trimis la Smirna i ncis ntr6o temni4 unde i s6au
pus picioarele n butuci pentru cinuri. 7up aceea4 dac a luat Miail 11
Pngavul )@AE6@AL* mparia4 a fost scos din legturi marele Ceodor i
cemat din surgiun. ei avnd puin odin4 s6a aflat cu prietenii si i cu
bun nde9de a rposat ntru 7omnul.
3ra om usciv4 palid la fa4 cu pr crunt i cam pleuv la cap.
NP3!G
Despre sfintele icoane
#uvnt"ri duhovniceti
Scrisori
Iisus Hristos 6 prototip al icoanei Sale. Tratatele contra iconomahilor4
3ditura 7eisis4 Glba 1ulia4 =LLD )Citlul crii este dat de editorul n limba
romn a ctorva din scrierile Sf. Ceodor Studitul. Hartea cuprinde cele trei
Tratate contra iconoclatilor4 =B probleme puse iconomailor4 K capitole
mpotriva iconomailor i ,pistola catre Platon despre venerarea
icoanelor. n aneO mai cuprinde Definiia dogmatic" a Sinodului 4II
,cumenic i ,pistola Sf. :rigore de .(ssa despre diferena dintre fiin" i
ipostas. 6 cf. Gpologeticum
#uvintele Sf1ntului Teodor Studitul4 3piscopia NrtodoO !omn Glba
1ulia4 Glba 1ulia4 =LLD )Jucrarea a fost tradus i tiparit pentru prima dat
n limba romn n anul =K@D de Filaret4 episcopul !mnicului.
Grimandritul Gtanasie 7inca le6a diortosit i retiprit la Hldruani n
anul =LDE. 3diia a treia a fost tiparit de 3piscopia Glba 1ulia n anul =LLD.
Hartea conine LB de cuvntri duovniceti. 7espre Sfntul Ceodor
Studitul vezi i Gtanasie 7inc4 Sfntul Teodor Studitul. 4iaa i opera4 4
Bucureti4 =LDE
PATRIAR*(L FOTIE
P9otius )cca. @AE6 cca. @LK*4 cunoscut i sub numele de Fotie4 Fotiu
sau Fotios4 a fost un important teolog i filosof bizantin4 printele
curentului umanist din Bizan4 unul din precursorii organizrii 2niversitii
de stat din Honstantinopol. Nrtografia consacrat a numelui n colecia lui
Migne este nPotiusn. Fotie este considerat ca cel mai influent Patriar al
Honstantinopolului din punct de vedere doctrinar4 dup 1oan Pur de Gur
)1oan HrSsostom ?DB 6 DEK e.Qr.*. Fotie a fost Patriar al
Honstantinopolului n anii @B@6@IK i @KK6@@I i a fost sanctificat de
Biserica NrtodoO.
Spirit universal4 a deinut i calitatea de profesor4 avnd o reputaie
eOtraordinar. Jegendele spun c la cursurile sale veneau studeni din
3gipt4 Babilonia4 Persia4 i ciar din Nccidentul latin. Glturi de Jeon al
516lea Filozoful4 a fost profesor de dialectic al Sf. Hiril4 apostolul
slavilor. 7e altfel4 Fotie s6a implicat cu fervoare n susinerea
@L @L
misionarismului ortodoO n rndul popoarelor slave i a contribuit la
scismul bisericesc dintre !oma i Honstantinopol.
n @I?4 din ncredinarea mpratului Miail al 1116lea i a
patriarului Potius4 fraii Hiril i Metodiu4 originari din regiunea Salonic4
s6au dus n Moravia. Fiind familiari cu dialectul slav vorbit acolo4 au
nceput n Moravia o aciune sistematic de convertire a slavilor la
cretinism4 care s6a prelungit timp de civa ani.
1dei filosofice
n filosofie4 principala sa preocupare au fost logica i dialectica4
avnd o predispoziie spre opera lui Gristotel. /mphilochia4 compus n
decursul primilui eOil din anii @IK 6 @KK i dedicat favoritului su discipol
Gmpilocius din HSzicus4 este o compilaie de ntrebri i rspunsuri pe
teme biblice4 teologice i filizofice. n cadrul celor ?AD de ntrebri i
rspunsuri4 Fotie discut4ntre altele4 argumentele contrare cu privire la
natura genurilor i speciilor. Gstfel4 avem de6a face cu o important
implicare4 din secolul 184 n problema universaliilor. Fotie susine o poziie
intermediar )de tipul celei eOprimate de Boetius*4 conform creia
genurile i speciile au un coninut real dar necorporal4 indic esena
subiecilor ns nu desemneaz.
Pndirea teologic
n teologie4 Fotie a fost loial prinilor de la primele sinoade
ecumenice. Se opune utilizrii formulei Filio[ue n Hrez. 3rudiia i
autoritatea sa va fi invocat de ctre antipalamiii din secolul al 8156lea
mpotriva deosebirii ntre fiin i energie4 susinut de Prigore Palamas.
Npera
Principalele lucrri ale lui Fotie sunt<
6)e-iconul4 o enciclopedie6compilaie coninnd n 9ur de @EEE de articole
6Bi!lioteca sau oMSriobiblonn4 este un rezumat cu citate a AKL de lucrri
studiate de Fotie4 alctuit la cererea fratelui su Carasius. MSriobiblon6ul
este bazat pe autori clasici care trateaz4 ntre altele4 istoria4 filozofia i
teologia. 7atorit acestei lucrri s6au pstrat conspecte ale multor teOte
bizantine pierdute.
p?q
n prezent4 eOist o traduce prescurtat n romn
MSriobiblon6ului
pDq
. MSriobiblon6 ul complet a fost tradus n francez de
!enW QenrS i publicat la Paris4 3ditura nJes Belles Jettresn4 =LBL6=LL=.
65istagogia Duhului Sfnt4 o lucrare dogmatic dedicat problemei lui
Filio[ue4n care se opune introducerii formulei ;ilio7ue n Hrez.
/mphilochia4 o lucrare compleO pe ?AD de teme n care Fotie discut
diferite probleme< despre Biblie4 teologie4 filosofia lui Gristotel i a lui
Platon4 probleme lingvistice4 despre calende4 despre piatra magnetic4
despre categorii i raionamente4 despre aporii4 gen i specie.
Jucrri academice despre Fotie n limba romn
6Jucaciu 5.4 Istoria lui ;otiu Patriarhul #onstantinopolului, ur&itorul
schismei cereti4 )Baia Mare< Cipografia lui Micail Molnar4 =@LA*
)prelucrat dup preotul 1. :ager*
LE LE
6Peorgescu P.4 ;otiu i activitatea lui ierarchic" fa" de ,piscopul $omei
tez pentru licen4 )Bucureti< Harol Prbl4 =@LB*
Bibliografie
:on MeSendorff4 Teologia !i&antin"4 3ditura 1nstitutului Biblic i de
Misiune al Bisericii NrtodoOe !omne4 Bucureti4 =LLI.
"FBNT(L "I'EON NO(L TEOLOG
Sf. Simeon "oul Ceolog s6a nscut n anul LDL n Palateea
)Paflagonia* i a studiat la Honstantinopol. Catl su l6a pregtit pentru o
carier n avocatur i pentru o scurt perioad tnrul a ocupat o poziie
nalt la curtea imperial. Ja vrsta de =D ani l6a ntlnit pe vestitul printe
Simeon 3vlaviosul la mnstirea Studion4 care avea s6i marceze adnc
dezvoltarea spiritual. Cnrul a rmas n lume pentru mai muli ani4
pregtindu6se pentru viaa monaal sub ascultarea printelui4 iar cnd a
mplinit AK de ani a intrat n mnstire.
Sf. Simeon 3vlaviosul i6a recomandat tnrului s citeasc scrierile
Sf. Marcu Gscetul )prznuit n B martie* pe lng ali scriitori duovniceti.
3l a citit acele cri cu atenie i punea n practic ceea ce citea. n mod
deosebit l6au impresionat trei puncte din cartea Sf. Marcu n7espre legea
duovniceascn )vezi 5ol. 1 din ;ilocalia romneasc*. n primul rnd4
trebuie s6i asculi contiina i s faci ce6i spune ea4 dac doreti s6i
vindeci sufletul. n al doilea rnd4 numai prin ndeplinirea poruncilor poi
atrage asupra ta arul Sfntului 7u. n al treilea rnd4 cel ce se roag
numai trupete fr cunotina spiritual este ca i orbul care a strigat4 nFiul
lui 7avid4 ai mil de mine )Juca =@4?@*. Hnd orbul i6a recptat vederea4
atunci J6a numit pe Qristos Fiul lui 7umnezeu. )1oan L4?@*.
Sf. Simeon s6a rnit cu dragostea pentru frumuseea duovniceasc i
a ncercat s o dobndeasc. Pe lng pravila dat de printele su4
contiina i spunea s mai adauge civa psalmi i metanii4 repetnd
constant n7oamne4 1isuse Qristoase4 miluiete6msn Bineneles c i6a
ascultat contiina.
n timpul zilei a9uta oamenii nevoiai care locuiau n palatul lui
PatriVie4 iar noaptea rugciunile lui se prelungeau4 prinzndu6l miezul
nopii la rugciune. Ndat4 n timp ce se ruga4 o lumin divin4 foarte
strlucitoare4 a cobort asupra lui4 inundnd camera. "6a vzut dect lumina
n 9urul su i nu a mai simit pmntul de sub el. 1 s6a prut c el nsui s6a
transformat n lumin. Gpoi mintea i6a urcat la ceruri i a vzut o a doua
raz4 mai strlucitoare ca cea dinti4 iar la captul ei prea c se afla Sf.
Simeon Piosul4 cel care i6a dat spre citire scrierile Sf. Marcu Gscetul.
Ja apte ani dup acea viziune4 Sf. Simeon a intrat n mnstire4
unde a nsprit postul i privegerea4 nvnd lepdarea de sine. 5r9masul
mntuirii noastre i6a ridicat pe fraii din mnstire mpotriva Sf. Simeon4
care era indiferent la laudele sau reprourile altora. 7atorit nemulumirilor
din mnstire4 Sf. Simeon a fost trimis la mnstirea Sf. Mamas din
L= L=
Honstantinopol. 3l a primit scima monaal acolo4 nsprindu6i
nevoinele duovniceti.
Prin citirea Sfintelor Scripturi i a scrierilor sfinilor prini4 precum
i prin conversaiile pe care le purta cu sfini prini4 el a atins un nivel
duovnicesc nalt4 mbogindu6i cunotinele ziditoare de suflet.
Prin anul L@E4 Sf. Simeon a fost fcut egumen al Mnstirii Sf.
Mamas i a rmas n funcie timp de AB de ani. 3l a reparat i restaurat
mnstirea care avusese de suferit din cauza negli9enei frailor i a impus
ordine n viaa clugrilor mnstirii.
Gceast disciplin monastic strict pe care sfantul se lupta s o
respecte a adus multe nemulumiri n rndul frailor. Ndat4 dup Sfnta
Jiturgie4 civa clugri l6au atacat i aproape c l6au omort pe Sfntul
Simeon. Hnd patriarul Honstantinopolului i6a scos din mnstire i vroia
s6i predea autoritilor civile4 Sf. Simeon a cerut ca acetia s fie tratai cu
blndee i s fie lsai s triasc n lume.
Prin anul =EEB4 Sf. Simeon i6a dat demisia din funcia de egumen n
favoarea lui Grsenie4 stabilindu6se undeva lng mnstire4 n linite. Gcolo
el a creat operele sale teologice4 din care unele fragmente apar n Filocalie.
Cema primar a scrierilor sale este activitatea ascuns a perfeciunii
duovniceti i lupta cu patimile i gndurile rele. 3l a scris i instruciuni
pentru clugri< nHapitole teologice i practicen4 nCratat despre cele trei
metode de rugciunen i un nCratat despre credinn. Mai mult4 Sf. Simeon
era i un poet cretin4 scriind n1mnuri despre iubirea divinn4 n 9ur de KE de
poezii cu semnificaie religioas profund.
nvturile nepreuite ale Sf. Simeon despre misterele rugciunii
minii i despre lupta duovniceasc i6au adus numele de n"oul Ceolog.n
Gceste nvturi nu au fost creaia Sf. Simeon4 ci fuseser uitate n timp.
2nele dintre ele preau ciudate i de neacceptat pentru contemporanii si4
ceea ce a dus la conflicte cu autoritile ecleziastice din Honstantinopol4 iar
Sf. Simeon a sfrit prin a fi eOilat din ora. 3l a traversat strmtoarea
Bosfor i s6a stabilit la vecea mnstire a Sfintei Macrina.
n anul =EA=4 sfntul a adormit n pace ntru 7omnul. n timpul vieii
sale a primit darul facerii de minuni i ciar dup moartea sa s6au petrecut
numeroase minuni4 printre care gsirea miraculoas a icoanei sale.
5iaa sa a fost scris de ucenicul sau4 Sf. "icita Stitatul.
Nperele sfntului Simeon se impart in patru categorii<
=.Hateeze4 in numar de ?D. 7in ele s6au format un numar de nHuvantarin
)P.P. =AE* si de nHuvntri alfabeticen )cod. Monac. =KK* .
A.Huvntri teologice si etice.
?.Hapete.
D.1mne.
7ata alctuirii acestor scrieri e greu de precizat. Hateezele au fost
compuse si tinute in timpul petrecerii sfntului Simeon la Mnstirea
Studion4 dup obiceiul acestei manastiri. Cot acolo a scris imne4 lucrari
LA LA
eOegetice si scrisori4 care nu s6au pastrat. 7upa demisia din postul de
egumen4 a alcatuit capetele despre virtuti si despre patimile opuse lor. 1n
timpul certei cu Stefan al "icomidiei4 a alcatuit mai ales bucatile oratorice.
7in timpul retragerii sale4 "icita mentioneaza numai compunerea de
imne.
S6a spus ca invatatura sfantului Simeon se incadreaza cu greu in
traditia parintilor anteriori46 ca ea e mai mult marturia unei eOperiente
personale. 1n esenta insa4 invatatura lui se reduce la invatatura parintilor
anteriori. Gvem la el aceeasi invatatura despre curatirea de patimi4 despre
dobandirea virtutilor si a nepatimirii4 ca prima treapta a urcusului
duovnicesc4 aceeasi invatatura despre contemplarea nepatimasa a
ratiunilor dumnezeiesti ale lucrurilor prin care omul revine la starea naturii
lui4 invatatura precizata mai ales de sfantul MaOim Marturisitorul si
considerata ca treapta a doua a urcusului duovnicesc ; in sfarsit4 aceeasi
invatatura despre unirea cu 7umnezeu sau cu Qristos prin 7uul Sfant4
care e4 in toata traditia duovniceasca patristica4 treapta a treia si ultima a
urcusului duovnicesc.
Heea ce formeaza o nota mai aparte in preocuparea sfantului Simeon
este accentul deosebit de puternic pus pe simtire4 pe constiinta4 pe lumina si
pe iubire. Coate acestea stau intr6o legatura intre ele4 dar si cu intreaga
invatatura a parintilor despre curatirea de patimi4 sau despre virtutile care
culmineaza in nepatimire si in iubirea de 7umnezeu si in nvederean Jui.
3ste firesc ca unui protestant4 cum a fost ;arl Qoll4 sa i se fi parut
invatatura sfantului Simeon despre o viata atat de duovniceasca4 cum a
fost cea traita de el4 cam stranie. 7octrina protestanta despre ruinarea totala
si iremediabila a naturii omenesti prin pacat nu poate socoti posibile o
purificare4 o sfintire a credinciosului si o vedere a lui 7umnezeu. 3ste
firesc4 de asemenea4 ca teologii catolici sa fi gasit unele puncte din
invatatura sfantului Simeon anevoie de incadrat in nNrtodoOien. Haci ei
pornesc in intelegerea lor despre nNrtodoOien de la doctrina catolica4 dupa
care 7umnezeu e cunoscut prin ratiunea care face deductii logice despre
7umnezeu de la distanta4 dar nu printr6un contact al sufletului purificat cu
7umnezeu. 7octrina catolica despre eliberarea de pacate prin simpla
absolutie 9uridica4 acordata de preot in baza recunoasterii lor de catre
penitent4 doctrina bazata pe modul general 9uridic prin care Qristos ne6a
obtinut mantuirea4 nu poate considera intrarea intr6un contact nemi9locit al
sufletului cu 7umnezeu4 decat ca o gratie speciala4 acordata unor anumite
persoane4 gratie care nu e necesara pentru mantuire.
Multi au criticat afirmatia sfantului Simeon ca orice crestin care vrea
sa se mantuiasca trebuie sa a9unga la sfintirea sau la constiinta arului
prezent in el de la Botez. Ceologii catolici4 desi au devenit in timpul din
urma mai intelegatori fata de aceasta afirmatie4 socotind6o incadrata in linia
unui curent de spiritualitate sentimentala4 reprezentat de 7iado4 Marcu
Gscetul4 Macarie4 manifesta totusi4 cel putin unii dintre ei4 anumite rezerve
in ce priveste valabilitatea acesteia pentru toti crestinii.
L? L?
7ar daca avem in vedere ca4 dupa sfantul Simeon4 nsimirean sau
nvederean )contemplarea* lui 7umnezeu4 se iveste in om pe masura curatirii
sale de pacate4 care crestin nu e dator sa se nevoiasca pentru imputinarea
pacatelor sale4 ca o conditie pentru mantuire g 1n orice caz aceasta este o
invatatura proprie NrtodoOiei4 spre deosebire de protestantism care
considera ca omul se mantuieste prin simpla credinta fara nici un efort de
iesire din starea de pacat4 si spre deosebire4 in oarecare masura4 ciar de
catolicism4 in care efortul de purificare e destul de putin pretuit.
1n orice caz4 sfantul Simeon nu cere o nsimtiren4 o nvederen maOima
si egala de la toti crestinii. 3l face o deosebire intre nsimtirean sau
nvederean lui 7umnezeu de aici si din viata viitoare si are o intelegere
pentru gradele mai reduse de nsimtiren sau de nvederen a lui 7umnezeu ale
multor credinciosi. 1n Huvantul 5 moral4 foarte important din acest punct
de vedere4 el spune < nGcum marturisim si spunem ca luam arvuna
masurata a tuturor bunatatilor4 iar totul4 nada9duim sa luam dupa moarten.
1n general4 invatatura sfantului Simeon despre nsimtirean sau
nvederean lui 7umnezeu inca in timpul vietii de aici se bazeaza pe
distinctia ce o face el intre rationamentul asupra lui 7umnezeu si legatura
nemi9locita pe care o are cu puterea lui 7umnezeu sufletul care inainteaza
in virtuti si a a9uns la anumite grade ale iubirii. Haci ciar in acestea este
lucratoare puterea lui 7umnezeu. !ationamentul face presupuneri despre
7umnezeu din auz. 7e aceea nu reprezinta adevarata cunoastere. Gdevarata
cunoastere e din nvederen. Prin nvederen4 cel ce cunoaste sesizeaza o
lumina care iradiaza din cel cunoscut4 o lumina materiala daca e un obiect
sensibil4 o lumina spirituala4 daca e un focar spiritual. 7ar lumina aceasta e
in acelasi timp un sens4 pentru ca reprezinta o anumita particularitate a
celui cunoscut. n1ar cand auzi despre lumina4 sa nu socotesti ca ea e numai
cunostinta fara luminan. Gltceva e sa cunosti un om din auzite si altceva e
sa6l cunosti din vedere. Gceasta e o cunoastere in lumina lui. Cot asa4
altceva e sa cunosti pe 7umnezeu din auzite si altceva e sa6J cunosti prin
nlucrarea si puterea Preasfantului Sau 7u4 sau a luminiin )Huvantui 5
moral*.
Nricine nazuieste sa6si imputineze pacatele4 sa sporeasca in virtuti4
cunoaste in sine puterea lui 7umnezeu4 care6l a9uta in acest efort4 deci
nsimten pe 7umnezeu4 sau nil veden. Si tot cel ce vrea sa se mantuiasca
trebuie sa se nevoiasca pentru imputinarea pacatelor sale4 pentru slabirea
obisnuintelor sale de a pacatui4 pentru deprinderea sa de a face binele si de
a6l imprima in fiinta sa. 3 prea mult sa se ceara aceasta credinciosilor g
"icidecum.
Haracteristic pentru valoarea netrecatoare ce o acorda sfantul Simeon
persoanei4 este accentul pus de el pe constiinta de sine4 care ramane in
sfinti4 in viata viitoare4 ba ciar se clarifica la culme ; si odata cu ea
constiinta despre ceilalti4 sau cunoasterea lor. 7aca constiinta aceasta se
estompeaza in eOtazul trecator din cursul vietii pamantesti4 sau in starea
dominata de patimi4 ea se ascute la maOimum in viata vesnica )Huvantul 1
LD LD
moral*. "umai in relatie cu alte constiinte si in ultima instanta cu constiinta
divina4 care ne iubeste si ne cere iubirea la maOimum4 se adanceste si
constiinta proprie a credinciosului. Honstiinta personala si comuniunea
intre persoane se promoveaza reciproc. Gceasta inseamna ca numai in
lumina ce iradiaza din altii4 si in ultima analiza din 7umnezeu4 se adanceste
constiinta proprie a fiecaruia.
7espartirea Bisericii din Gpus de cea din !asarit a fost efectul unei
despartiri a spiritului 9uridico6rational46 dezvoltat in Nccident4 de
crestinismul duovnicesc pastrat in !asarit. Prin sfantul Simeon "oul
Ceolog si prin sfantul Prigorie Palama s6a pus in evidenta directa aceasta
despartire pe planul adanc al spiritualitatii. 1n !asarit spiritualitatea a fost
inteleasa totdeauna ca contact nemi9locit al sufletului cu puterile 7uului
Sfant4 pe baza ascezei purificatoare a intregului om4 deci inclusiv a
trupului. 1n Nccident4 nspiritualitatean a fost inteleasa tot mai mult ca o
subtila speculatie rationala4 nepreocupata de aceasta purificare a trupului.
Sfantul Simeon vede in spiritul duovniciei integrale a crestinismului
originar si rasaritean relatia intima intre suflet si trup )Huvantul 51 moral*.
"FBNT(L GRIGORIE PALA'A
Griepiscop de Cesalonic4 a fost dintre cei mai profunzi i mai
originali teologi ai Bisericii NrtodoOe din secolul al 8156lea. 3ste
considerat un sfnt printe al Bisericii.
3l este nscris n calendarul ortodoO cu zi de prznuire la data de =D
noiembrie4 dar fiind cinstit n cip aparte n 7uminica a doua a Sfntului i
Marelui Post4 numit i 7uminica Sfntului Prigorie Palama.
5iaa
Sfntul Prigorie Palama4 Griepiscopul Cesalonicului4 s6a nscut n
anul =ALI n Honstantinopol. Catl Sfntului Prigore a devenit un
important demnitar la curtea lui Gndronicus al 116lea Paleologul )=A@A6
=?A@*4 dar a murit la scurt timp4 Gndronicus devenind turorele copilului
Prigore rmas orfan. nzestrat cu abiliti intelectuale i ambiie4 Prigore a
stpnit toate subiectele de studiu care fceau parte la vremea aceea din
cursul complet de educaie superioar medieval. mpratul spera ca
tnrul s se ndrepte spre munca n cadrul guvernului4 dar Prigore4 abia
mplinind AE de ani4 s6a retras n Muntele Gtos n anul =?=I )dup unele
surse =?=@* devenind novice la Mnstirea 5atoped4 sub ndrumarea
monaiceasc a Printelui "icodim de la 5atoped )prznuit n == iulie*.
Gcolo a fost tuns i a pornit pe calea sfineniei. 2n an mai trziu4 Sfntul
3vangelist 1oan Ceologul i6a aprut n vis i i6a promis c6l va prote9a pe
calea sa duovniceasc. Mama i surorile lui Prigore au devenit i ele
clugrie.
7up svrirea Printelui "icodim4 Sf. Prigore a stat opt ani sub
ndrumarea duovniceasc a Printelui "icifor iar dup moartea Printelui
"icifor4 Prigore s6a tranferat la Javra Sf. Gtanasie Gtanitul )prznuit n
LB LB
B iulie*. Gici a slu9it la trapez i apoi a devenit cntre n biseric. 7up
trei ani s6a mutat la scitul Plossia4 nevoindu6se mai abitir pentru a atinge
perfeciunea spiritual. 7e la stareul mnstirii a nvat meteugul
rugciunii nencetate pe care o practic monaii4 ncepnd cu marii pustnici
ai deertului din sec. al 156lea4 3vagrie Ponticul i Sf. Macarie al 3giptului
)prznuit n =L ianuarie*.
Mai trziu4 n sec. al 816lea4 Sf. Simeon "oul Ceolog )prznuit n =A
martie* a dat indicaii amnunite despre activitatea mental pentru cei care
practicau rugciunea eOterioar4 iar sfinii din Gtos au pus6o n aplicare.
Practicarea rugciunii minii sau a inimii pentru care este nevoie de
solitudine i linite se numete isiasm )de la grecescul nesScian care
nseamn calm i linite*4 iar practicanii se numesc isiati.
n timpul ederii sale n Plossia viitorul ierar Prigore a fost complet
absorbit de spiritul isiast acesta devenind noul su mod de via. n anul
=?AI4 datorit ameninrii invaziei turce4 el mpreun cu ceilali frai ai
scitului s6au retras n Cesalonic4 unde a fost irotonit ca preot.
Sf. Prigore a combinat ndatoririle sale preoeti cu viaa de pustnic.
Hinci zile pe sptmn le petrecea n linite i rugciune iar smbta i
duminica venea n mi9locul oamenilor4 slu9ind sfintele slu9be i predicnd4
smulgnd oamenilor sentimente de iubire dar i multe lacrimi prin cuvintele
sale. 2neori participa la ntrunirile duovniceti ale tinerilor educai
conduse de viitorul patriar 1sidor. 7up rentoarcerea din Honstantinopol4
Sf. Prigore a gsit un loc potrivit n care s vieuiasc n solitudine4 lng
Cesalonic4 la Bereia. Gici a adunat n 9urul lui n timp scurt mai muli
clugri4 pe care i6a ndrumat timp de cinci ani.
n anii =??E au avut loc importante evenimente n viaa Bisericii de
!srit4 n urma crora Sf. Prigore a fost plasat printre cei mai importani
apologei universali ai ortodoOiei4 fiind foarte renumit ca profesor al
isiasmului.
Prin =??E nvatul clugr 5arlaam sosea n Honstantinopol din
Halabria4 1talia. Gcesta a fost autorul unor tratate de logic i astronomie4
fiind renumit pentru calitile sale oratorice ieite din comun. 5arlaam a
primit o catedr la universitatea din capital i a nceput s adnceasc
studiul scrierilor Sf. 7ionisie Greopagitul )prznuit n ? octombrie*4 a crui
teologie napofaticn )nnegativn4 n contrast cu nVatafaticn sau npozitivn*
era n mod egal apreciat att n Bisericile de !srit ct i n cele de Gpus.
Ja scurt timp4 5arlaam a cltorit la Muntele Gtos4 unde s6a
familiarizat cu viaa spiritual a isiatilor. Susinnd imposibilitatea
cunoaterii esenei lui 7umnezeu4 el a declarat c rugciunea minii era o
eroare eretic. n cltoriile sale la Honstantinopol i Cesalonic4 clugrul
5arlaam a intrat n dispute cu clugrii4 ncercnd s demonstreze natura
material creat a luminii din timpul Scimbrii la fa a Mntuitorului de
pe Muntele Cabor. Gcesta ridiculiza nvturile clugrilor despre
metodele rugciunii i despre lumina necreat vzut de isiati.
LI LI
Sf. Prigore4 la rugmintea clugrilor atonii4 a rspuns prin
admonestri verbale la nceput4 dar vznd c nu au nici un rezultat4 a
nceput s atearn pe rtie argumentele sale teologice. Gstfel a aprut
nCriade n aprarea sfinilor isiatin )=??@*. Prin =?DE sfinii din Muntele
Gtos au compilat4 cu a9utorul sfntului4 un rspuns general mpotriva
atacurilor lui 5arlaam4 grupat sub titlul nComul Ggioritn. Ja Sinodul din
Honstantinopol din =?D= inut la Biserica Sf. Sofia4 Sf. Prigore a polemizat
cu 5arlaam4 aOndu6se pe ideea naturii luminii de pe Muntele Caborului. n
AK mai =?D= Sinodul a fost de acord cu punctul de vedere al Sf. Prigore4 i
anume c4 7umnezeu4 de neatins prin esena Sa4 ni se descoper prin
energiile Sale direcionate spre lume i percepute de noi4 cum a fost lumina
de pe Muntele Caborului4 dar acestea nu sunt nici materiale i nici create.
1potezele lui 5arlaam au fost condamnate ca erezii4 acesta fiind anatemizat
i izgonit n Halabria.
7ar disputele dintre Palamii i 5arlaamii erau departe de a se fi
nceiat. Gcestora din urm li s6au alturat discipolul lui 5arlaam4
clugrul bulgar GVSndinos4 precum i Patriarul 1oan 815 ;aleVas )=?D=6
=?DK*; mpratul Gndronicus 111 Paleologul )=?A@6=?D=* nclina i el spre
punctul lor de vedere. GVSndinos4 al crui nume nsemna ncel care nu face
run4 de fapt a cauzat un mare ru prin nvturile sale eretice. GVSndinos
a scris o serie de mici tratate n care i denuna Sf. Prigore i pe clugrii
atonii drept provocatori de tulburri n cadrul Bisericii. Ja rndul su4
sfntul a scris un rspuns detaliat n care demonta erorile lui GVSndinos.
ns patriarul l susinea pe GVSndinos i l6a numit pe Sf. Prigore vinovat
de toate tulburrile din cadrul Bisericii. n =?DD l6a ncis n temni timp
de patru ani. n =?DK4 cnd 1oan al 8156lea a fost nlocuit de 1sidor )=?DK6
=?DL*4 Sf. Prigore a fost eliberat i numit Griepiscop al Cesalonicului.
n =?B= Sinodul din 5laerne a aprat cu solemnitate caracterul
ortodoO al nvturilor sale4 ns poporul nu l6a acceptat uor pe Sf.
Prigore4 astfel nct el a trebuit s se mute dintr6un loc n altul. ntr6una din
cltoriile sale la Honstantinopol pe un vapor bizantin4 a czut n minile
turcilor. Hiar n captivitate4 Sf. Prigore a predicat att prizonierilor
cretini ct i rpitorilor si musulmani. Qagarenii au fost uimii de
nelepciunea cuvntului su4 dar musulmanii nu au putut suporta acestea i
l6au btut4 ba ciar l6ar fi omort cu plcere dac n6ar fi nd9duit ntr6o
rscumprare mare. Ja un an4 Sf. Prigore a fost rscumprat i s6a ntors la
Cesalonic.
Sf. Prigore a fcut multe minuni n cei trei ani dinaintea morii sale4
vindecnd muli bolnavi. n a9unul morii sale4 Sf. 1oan Pur de Gur i6a
aprut ntr6o viziune4 adresndu6i cuvintele< nSpre nlimis Spre nlimisn
Sf. Prigore Palama a adormit ntru 7omnul n =D noiembrie =?BL.
n =?I@ a fost canonizat la Sinodul din Honstantinopol Pentru lupta
dus contra ereticilor i pentru teologia sa profund4 contemporanii l6au
cinstit pe Prigorie Palama ca pe un nal doilea Gtanasien )referirea este la
Sfntul Gtanasie cel Mare*. Ja civa ani dup moartea lui4 n anul =?@I4 a
LK LK
fost proclamat sfnt de ctre un sinod n Honstantinopol sub Patriarul
Filotei )=?BD6=?BB4 =?ID6=?KI* 6 care a scris viaa sfntului i slu9bele
adresate acestuia 64 iar pomenirea lui se face n cip aparte n a doua
7uminic din Postul Mare4 ca o prelungire a srbatorii triumfului
NrtodoOiei mpotriva tuturor ereziilor.
NICOLAE CABA"ILA
7ata eOact a naterii sale nu este cunoscut. S6a nscut n 9urul
anului =?AA4 )ntre =?=L i =?A?*.
Scriitor laic4 teolog i mistic sacramental bizantin4 apropiat al
mpratului 1oan 51 Hantacuzino4 mpreun cu care s6a retras la mnstire.
Pn nu demult o parte a istoriografiei ecleziastice l confunda cu unciul
su )din partea mamei*4 "il Habasila4 al crui nume de laic era tot "icolae.
Hum "il Habasila a fost ariepiscop al Cesalonicului timp de doi ani )=?I=6
=?I?*4 prin confuzie se considera c "icolae Habasila a fost episcop.
n disputa isiast a inut partea monailor din Muntele Gtos4 dei a
preferat s urmeze o cale spiritual mai puin mistic dect doctrina
energiilor necreate.
Habasila este un sfnt al Bisericii NrtodoOe i este comemorat pe data de AE
iunie.
@iaa
"icolae Habasila s6a nscut la Cesalonic n 9urul anului =?AA. Se
trgea4 prin tatl su4 din familia Hamaetos4 dar la maturitate a preferat s6
i ia numele de familie al mamei sale< Habasila4 o familie vece i renumit
n imperiu la acea vreme.
7asclii si4 n nvtura profan4 literar i filosofic4 i cea spiritual i
teologic au fost<
"il Habasila6 unciul su4 teolog renumit pentru tratatele sale
mpotriva Jatinilor4 oponent al ncercrilor de unire dintre Biserica
NrtodoO )a Nrientului* i Biserica !omano6Hatolic )a Nccidentului*; a
fost ariepiscop al Cesalonicului timp de doi ani )=?I=6=?I?*.
7orotei 5lates 6 unul din prinii duovniceti cei mai renumii din
Cesalonic; la =?BB acesta a fondat4 mpreun cu fratele su Marcu4 pe
acropola Salonicului4 Mnstirea Pantocratorului )=?BB*4 care le poart
astzi numele )Mnstirea 5latadon*; mai apoi a devenit ariepiscop al
Cesalonicului )=?K=6=?KL* . ntre cei care au vieuit la aceast manastire i
amintim pe<
6Prigorie Palama )=ALI6=?BL* 6 viitor ariepiscop de Cesalonic
)=?DK6=?BL*4 unul dintre cei mai profunzi i mai originali teologi ai
Bisericii NrtodoOe din secolul al 8156lea.
61sidor Bueiras 6 viitor Patriar de Honstantinopol )=?DK6=?DLZBE*4
care ndruma mai multe cercuri de laici practicani ai !ugciunii lui 1isus4
la care participa i tnrul "icolae Habasila.
L@ L@
n timpul studiilor la ecoala de Filosofie din Honstantinopol )prin
anii =?DE6=?BE* izbucnete disputa palamit4 dar Habasila se arat mai
interesat de viaa social i politic.
O$era
Npera sa principal este 4iaa 1n Hristos 6 OPQR STU PV WQRXSY ZYTU
)editat de U. Pass4 =@DL*4 n care eOpune principiul conform cruia unirea
cu Qristos este actualizat i desvrit prin trei dintre tainele Bisericii4
anume botezul4 mirungerea i euaristia.
Mai este cunoscut un #omentariu la Sfnta )iturghie )sau< Tlcuirea
Dumne&eietii )iturghii 6traducerea n limba romn a Pr. Prof. 7r. 3ne
Branite a cunoscut trei ediii imprimate 6 =LDI4 =L@L4 =LLK 6 i una digital
la Gpologeticum*4 n care arat de asemenea arat o profund nelegere a
sacramentelor i vieii liturgice.
G mai scris omilii pe diverse teme. N mare parte din teOtele sale sunt
nc needitate. G murit n anul =?L=.
NICO-I' AG*IORIT(L
@iaa
Sfntul "icodim Ggioritul s6a nscut n anul =KDL n insula "aOos
din aripelagul Hicladelor )Precia*. Prinii si4 pioi i cu frica de
7umnezeu4 i6au dat numele "icolae la Sfntul Botez i l6au ncredinat
preotului satului ca s6l nvee s citeasc. Spre deosebire de ceilali copii4
nu6i plceau 9ocurile zgomotoase4 dedicndu6i timpul liber lecturilor.
Fusese nzestrat de 7umnezeu nu numai cu o inteligen vie4 ci i cu o
memorie ieit din comun4 care i permitea s rein pe dat tot ceea ce
citea i s repete apoi totul fr nici o greeal. Crimis la Smirna la vrsta
de =I ani pentru a urma nvtura dasclului 1erotei la coala 3vangelic4
se face plcut tuturor4 nvtorului i confrailor4 pentru blndeea sa i
rafinamentul deprinderilor sale. n afara Jiterelor profane i a diferitelor
discipline ale tiinelor sacre4 nva latina4 franceza i a9unge s
stpneasc greaca vece4 ceea ce i permite s ndeplineasc misiunea pe
care i6o pregtise 7umnezeu< s fac accesibile poporului grec ortodoO
aflat sub asuprire comorile Cradiiei Bisericii.
7up patru ani de studii la Smirna4 ca urmare a unei campanii
militare ruse ti4 otomanii ii omoar pe grecii din regiune4 astfel c Sfntul
"icodim este constrns s se ntoarc la "aOos4 n patria sa. i ntlnete
acolo pe clugrii Prigore4 "ifon si Grsenie4 eOilai din Sfntul Munte4 i
acetia i trezesc dragostea pentru viaa monaal i l iniiaz n practica
ascezei i a rugciunii interioare. Gcetia i spun c la Qidra locuia un om
de o mare virtute4 versat n doctrina Prinilor Bisericii4 Mitropolitul
Macarie de Horint. "icolae s6a dus la el i a gsit n 9urul Sfntului 1erar o
intens preocupare de a traduce izvoarele Cradiiei bisericesti. Gcolo l6a
cunoscut i pe renumitul siastru Silvestru din Hezareea4 care tria ntr6o
cilie retras nu departe de ora. Gcest om sfnt i6a fcut o prezentare a
LL LL
vieii n singurtate cu asemenea ardoare4 nct "icolae s6a otrt s ia
9ugul uor i blnd al lui Qristos. Jund scrisori de recomandare din partea
lui Silvestru4 s6a mbarcat spre Muntele Gtos )=KKB*.
Mai nti a intrat n Mnstirea 7ionisiu unde a primit repede aina
monaiceasc sub numele de "icodim. "umit secretar i lector4 a devinit la
scurt timp modelul tuturor frailor4 att n serviciile pe care le nfptuia cu
supunere i fr s crcneasc4 precum i n srguina pe care o demonstra
n rugciune i ascez. Se strduia n fiecare zi ca trupul s se supun minii
i pregtea pentru luptele vieii isiaste.
7up doi ani4 Sfntul Macarie din Horint4 n vizit la Sfntul Munte4
l6a nsrcinat pe "icodim cu revizuirea i pregtirea pentru editarea
;ilocaliei. Cnrul clugr s6a retras ntr6o cilie la ;arSes pentru a
ndeplini aceast sarcin demn de marii nvtori ai isiiei care cerea o
cunoatere profund a tiinei sufletului. Ja fel a fcut i pentru lucrrile
,verghetinos i Tratatul despre deasa 1mp"rt"ire.
7up ce a terminat prima lucrare4 s6a ntors la 7ionisiu4 dar contactul
cu Prinii ;ilocaliei4 precum i eOerciiul intens al !ugaciunii lui 1isus i6au
trezit dorina de a i se dedica cu totul. Hum a auzit vorbindu6se de Sfntul
Paisie 5eliciVovsVi4 care conducea mai bine de o mie de clugri din
Moldova n aceast sfnt activitate a minii ndreptate ctre inim4 el a
ncearcat s li se alture. 7ar4 prin pronia lui 7umnezeu4 o furtun l6a
mpiedicat s i ating scopul. !evenit la Muntele Gtos i arznd de
dorina de a se consacra rugciunii in linite totala4 nu s6a mai ntors la
7ionisiu4 ci s6a retras ntr6o cilie n apropiere de ;arSes4 apoi la Scitul
;apsala4 dependin a mnstirii Pantocratorului4 ntr6o sistrie ncinat
Sfntului Gtanasie4 unde a copiat manuscrise pentru a6i acoperi nevoile
zilnice. Gici a putut s se dedice zi i noapte rugciunii i meditaiei la
nvtura Sfinilor Parini4 urcnd repede treptele Scrii spirituale.
Ja puin timp dup aceasta4 btrnul Sfnt Grsenie din Peloponez4 pe
care l6a cunoscut la "aOos s6a ntors la Gtos pentru a pune bazele unui
scit. "icodim a renunat la singurtate i a devenit ucenicul acestuia. Gbia
au terminat construcia unei noi cilii cnd ei otarsc s se retrag pe o
insul pustie i arid4 SVSropoula4 n faa 3ubeei )1via* )=K@A*. 7atorit
dificultilor de a6i asigura cele necesare eOistenei4 Grsenie a pleacat n
alt parte4 lsndu6l singur pe "icodim. Gcolo4 la cererea vrului su4
3piscopul 1erotei din 3uripos4 Sfntul "icodim a redactat capodopera sa<
5anualul sfaturilor celor !une, despre p"strarea simurilor i a
gndurilor, i despre activitatea minii )Craducerea romneasc este
publicat la noi sub numele de Pa&a celor cinci simuri*.
n vrst de numai ?A de ani4 fr cri i fr note4 neavnd ca surs
de inspiraie dect comoara impresionantei sale memorii i nencetatul su
dialog cu 7umnezeu4 el eOpune n aceast lucrare esena ntregii doctrine
spirituale a Prinilor4 ilustrat cu un mare numr de citate4 nsoite de
referinele lor eOacte. n aceast lucrare4 el ne nva cum s eliberm
inteligena4 mintea )nous* de lanul care o leag de plcerile simurilor4
=EE =EE
pentru a6i permite s se nale4 prin rugciunea interioar )cunoscut i ca
nrugaciunea inimiin sau nrugciunea lui 1isusn* la nplcerilen spirituale ale
contemplaiei )theoria*. n timpul acestei ederi pe insula pustie4 Sfntul
are de nfruntat violente atacuri ale demonilor4 care incercau sa l alunge de
acolo. Spre deosebire de atitudinea sa temtoare din tineree4 cnd nu
indrznea s doarm cu ua ncis4 acum4 cnd duurile ntunericului
veneau s opteasc la fereastra lui4 el nu i ridica privirea din carte dect
pentru a rde de ncercrile lor neputincioase.
7up un an petrecut la SVSropoula4 se ntoarce la Gtos4 unde primete
Marea Scim clugreasc i obine cilia Sfntului Ceonas la ;apsala.
Gccept sa primeasc un ucenic4 1erotei i se consacr mai mult ca
niciodat scrierilor i nvrii frailor care veneau s se instaleze n
mpre9urimi pentru a profita de tiina lui.
Hu ocazia unei noi ederi n Sfntul Munte4 Sfntul Macarie i
ncredineaz editarea traducerii operelor complete ale Sfntului Simeon
"oul Ceolog. n introducerea la aceast lucrare4 care conine nvturi att
de profunde despre contemplaie4 Sfntul "icodim precizeaz c asemenea
cri nu sunt fcute doar pentru clugri4 ci i pentru mireni4 cci toi
cretinii au fost cemai s triasc desavrirea 3vangeliei. 3l redacteaz
apoi 5anualul Duhovnicului. 3l mai compune i o admirabil )iturghie
spre cinstirea Sfntului Simeon4 a crui prznuire a instituit6o la =A
octombrie i adun ntr6o culegere unic4 dup cele opt glasuri i pentru
fiecare zi a sptmnii4 canoanele ncinate Maicii 7omnului cntate la
sfrsitul 5ecerniei sau la Pavecerni n mnstiri. n afara multor altor
compoziii liturgice4 el public atunci dou lucrri adaptate dup renumite
cri spirituale din tradiia occidental< $"&!oiul nev"&ut de Jorenzo
Scuppoli )=B@L* )Sfntul "icodim se folosise de o ediie manuscris n
limba italian care se gsete i astzi la mnstirea Sfntului 1oan
Ceologul din Patmos i care i fusese mprumutat fr ndoial de Sfntul
Macarie din Horint* i ,-erciii spirituale4 care au cunoscut pn n zilele
noastre un succes nedezminit )considerat a fi o adaptare a renumitului
tratat al lui 1gnatie de JoSola4 fondatorul Nrdinului clugresc occidental al
iezuiilor4 aceast lucrare este de fapt inspirat din ,-erciiile spirituale4
precum i din alte opere ale autorului spiritual italian :.P. Pinamonti*.
7eparte de a fi simple traduceri4 aceste lucrri au fost profund restructurate
i adaptate de Sfntul isiast4 care introduce n ele o nvtur fr cusur
despre cin4 ascez i !ugciunea lui 1isus.
ntre timp4 cartea despre deasa mprt ire suscitase reac ii puternice
printre clugrii care aprau obiceiul4 de dat trzie i contrar Sfintelor
Hanoane i tradiiilor apostolice4 al mpartirii de numai trei sau patru ori
pe an. Gcuzat de erezie novatoare4 cartea este condamnat de Patriarul
Procopie al Honstantinopolului. 7ar4 odat cu instalarea lui "eofit al 5116
lea )=K@L*4 interdicia a fost suspendata4 iar #oliva&ii au fost recunoscui
drept adevraii aprtori ai Cradiiei. Halomnii vulgare i ridicole continu
ns s circule n anumite medii mnstireti mpotriva Sfntului "icodim4
=E= =E=
mergnd pna la a6l acuza de faptul c ar fi ascuns Sfnta mprtanie n
culionul su pentru a putea s se mprteasc mergnd. 7ar Sfntul
prefera s tac4 neateptnd dect de la 7umnezeu ncuviinare i plngea
rugndu6se pentru convertirea celor care se gseau n greeal n privina
pomenirii morilor duminica.
1eromonaul Ggapie din Peloponez venise la Muntele Gtos pentru a
propune Sfntului "icodim s preia spre traducere o culegere a Sfintelor
Hanoane pe care el o pregtise i s o mbogeasc n comentarii. Sfntul4
pentru care viaa i disciplina Bisericii erau mai preioase dect propria sa
viat4 se pune pe lucru cu ndr9ire4 reunind patru caligrafi pentru a termina
la timp aceast culegere absolut necesar pe care o numete Pidalion
)#rma Bisericii 8rtodo-e*. 3l lucreaz zi i noapte timp de doi ani4
compilnd4 corectnd teOtele greite sau contradictorii4 punnd n paralel
Hanoanele Sinoadelor4 cele ale Prinilor i decretele bizantine
)nomocanoanele*4 dar mai ales mbogind opera cu un numr impresionant
de note care furnizeaza criteriile de aplicare a Hanoanelor la viaa Bisericii.
7up ce cartea a fost terminat i trimis la Honstantinopol4 lucrarea
atept mult vreme binecuvntarea patriaral. Gpoi a fost transmis
1eromonaului Ceodoret4 care se gsea n lrile !omne4 pentru a fi editat
printr6o subscripie a tuturor clugrilor atonii. 7ar acesta din urm4
adversar al Holivazilor i al mprtirii dese4 introduse corecturi proprii n
Pidalion4 trdnd astfel gndirea autorului i Cradiia Bisericii. Hnd
a9unge la cunotina Sfntului forma ediiei aprute la Jeipzig in =@EE4
acesta4 adnc mnit4 strig< nGr fi fcut mai bine s m loveasc n inim
cu o spad dect s adauge sau s suprime ceva n aceast cartesn.
Ham n aceeai perioad4 i se aduse la cunotin faptul c
manuscrisul operelor complete ale Sfntului Prigorie Palama )prznuit la
=D noiembrie*4 care fuseser adunate cu mare greutate i adnotate de
Sfntul "icodim la cererea Sfntului Gtanasie din Paros )pomenit la AD
iunie* i a Mitropolitului Jeon din Qeliopolis4 fusese reinut la tipograful
su din 5iena i distrus de austriecii aflai n cutarea mesa9elor de
propagand revoluionar adresate grecilor de ctre "apoleon Bonaparte.
Gceast veste se adug suprrii sale4 fcndu6l s plng amarnic nu
numai pentru timpul consumat n aceast lucrare de nenlocuit4 ci mai ales
pentru pierderea unei asemenea comori.
7up ce a rmas ctva timp n compania lui Silvestru din Hezareea
n cilia Sfntului 5asile4 unde altdat trise Sfntul Ceofil 1zvortorul de
Mir )prznuit pe @ iulie*4 "icodim i reia viaa singuratic i i continu
lucrarea apostolic. mbrcat n zdrene i nclat cu saboi greoi4 se
considera cel mai lipsit de nsemntate dintre toi. "u gtea niciodat i
mnca orez fiert sau miere diluata n apa4 nsoit de cteva msline i de
fasole muiat. Hnd era cinuit de o foame puternic4 se ducea la vecinii si
la mas; dar cel mai adesea4 antrenat n discuii4 uita s mnnce. "u era
cunoscut s aiba alte activiti n afar de rugciune i de studiu. Ja orice
or din zi sau din noapte putea fi gsit fie aplecat asupra unei cri fie
=EA =EA
asupra mesei sale de lucru4 fie4 cu brbia nclinat spre partea superioar a
trupului4 pentru a face s coboare mintea sa n cele mai profunde pri ale
inimii i s ceme cu ardoare Sfntul "ume al lui 1isus. 7evenise cu totul
nrugciunen i4 prin aceasta uniune intim cu Qristos4 Qarul dumnezeiesc
lsase n inima sa toat comoara Bisericii. Hnd scria4 era att de cufundat
n ceea ce fcea nct4 ntr6o zi4 un clugr venit s l viziteze i gsindu6l la
lucru i puse n gur o bucat de pine proaspt. Hnd trecu din nou seara
pe la el4 l gsi pe Sfnt n aceeai poziie4 cu bucata de pine n gur4 ca i
cum nu i6ar fi dat seama de nimic.
3l redacta atunci un amplu comentariu despre ,pistolele Sfntului
Pavel4 dup Sfntul Ceofilact al Bulgariei4 precum i comentariul
,pistolelor #atolice. Hompunea totodat i un comentariu la cele nou Nde
scripturale4 intitulat :r"dina Harului i traducea comentariul la Psalmi
scris de 3ftimie Yigaben. Ja fel ca n toate celelalte opere ale sale4 Sfntul
"icodim depea cu mult sarcina unui simplu traductor. Plecnd de la un
comentator tradiional4 el l completa cu note din abunden4 pline de
mrturii ale celorlali Prini ai Bisericii despre nenumarate subiecte. 1zvor
nesectuit4 el edit i o selecie a 4ieilor Sfinilor din vechime ).eon
,0logion* i .oul 5artirologiu< culegere a vieilor noilor 5artiri4
destinat s ntreasc credina cretinilor asuprii sub 9ugul otoman i
datorit creia muli dintre cei care negau eOistena lui 7umnezeu s6au
convertit i s6au adugat la glorioasa armat a mucenicilor. Plin de gri9 ca
ntotdeauna fa de educaia poporului lui 7umnezeu4 el compune de
asemenea un 5anual al !unelor deprinderi cretine )Hristoitia*4 admirabil
rezumat al nvturilor morale ale Sfntului 1oan Pur de Gur.
Yilnic4 toi cei care fuseser rnii de pcat sau de apostazie
)lepdarea de credin*4 negli9nd s cear a9utor de la episcopi i
duovnici4 alergau spre ascetul din ;apsala pentru a gsi vindecare i
mngiere sufletului lor. ei nu numai clugri4 ci i mireni venii de
departe4 astfel nct Sfntul se plngea c nu putea s se mai dedice
rugciunii asa cum i6o dorea i ar fi vrut s plece din nou ntr6un loc pustiu
i necunoscut. 7ar boala l mpiedic de la aceasta. n vrst de numai BK
de ani4 dar epuizat de ascez i de lucrrile de editare 6 care ar putea umple
o bibliotec ntreag 6 el slbi ntr6att nct nici o sporire a ranei nu putea
s l vindece. i prsi atunci sistria de la ;apsala pentru a tri o vreme
n cilia prietenilor si SVurtei4 la ;arSes )acolo sunt pstrate Moatele
sale4 n biserica de curnd ridicat n cinstea sa*4 apoi la unul din vecinii
lor4 clugr iconograf. Gtunci a redactat el4 cu preul a doi ani de munc4
Sina-arul.
Se ntoarse apoi in cilia sa de la ;apsala4 unde redact bogatul su
Homentariu la canoanele srbtorilor ),ortodromion* i cel al OOO ).oua
Scar"* ce se cnt dimineaa la 2trenie. Cermin aceast ultim lucrare n
care se regsete ntreaga sa tiin teologic i seva sa spiritual4 n timp ce
era dobort de anemie4 i pierduse dinii i devenise aproape surd )=@E@*.
"oi calomnii fcuser ca Gtanasie din Paros i ali trei Holivazi s fie
=E? =E?
condamnai pe nedrept de ctre Patriarul Prigorie al 56lea al
Honstantinopolului. Sfntul "icodim nu putu sa i apere4 dar se mulumi s
redacteze o 5"rturie de credin".
7e altfel4 starea sa de sntate nu ntrzie s se nruteasc. 7up
ce a mai revzut o data comentariul su despre /navathmoi4 el spuse<
n7oamne4 scoate6m de aici4 m6am sturat de lumea aceastasn. 7in zi n zi4
emiplegia i se ntinse la toate membrele. 3l repeta cu voce tare
!ugciunea lui 1isus4 cerndu6i iertare de la frai c nu poate s o pstreze
n secret. 7up ce s6a mrturisit i a primit Sfnta mprtanie4 el lu n
minile sale Moatele Sfntului Macarie de Horint i ale lui Partenie
SVourtaios. Srutndu6le cu lacrimi4 spuse < nGi plecat la ceruri i v
odinii de virtuile pe care le6ai cultivat pe pmnt4 gustnd de9a din slava
7omnului "ostru. 3u sufr din cauza pcatelor mele. 7e aceea4 pe voi care
suntei Prinii mei4 v implor s mi9locii pentru mine pe lng 7omnul ca
s aib mil de mine i s m fac vrednic de locul n care v gasii voin. n
timpul nopii strig< nMor4 mor4 aducei6mi Sfnta mprtanien. 7up ce
s6a mprtit4 l cuprinse o nespus pace i4 ncrucindu6i minile pe
piept4 rspunse clugrilor care l ntrebau dac era la odin< nJ6am fcut
pe Qristos s intre n mine4 cum s nu fiu la odingn. Hnd se fcu ziu4 pe
=D iulie =@EL4 el i ddu sufletul n minile 7omnului. 2nul dintre cei
prezeni strig< n3ra mai bine s fi murit azi o mie de cretini dect
"icodimsn. 7ar dac Juceafrul s6a ascuns4 razele sale nu au ncetat s
lumineze Biserica4 iar crile sale rmn o surs inepuizabil de nvtur4
de mngiere i de ncura9are la plintatea vieii ntru Qristos.
=ED =ED