Sunteți pe pagina 1din 4

Legea nr.

19/1997 privind ratificarea Conveniei europene pentru reprimarea


terorismului
publicat n M.Of. nr. 34 din 4 martie 1997

Articol unic. Se ratific Convenia european pentru reprimarea terori!mului" adoptat
la Stra!bur# la $7 ianuarie 1977.
Conform art. 13 para#raful 1 din convenie" la depunerea in!trumentului de ratificare !e va
efectua urmtoarea declaraie%
&'om(nia" n temeiul art. 13 para#raful 1 al Conveniei europene pentru reprimarea
terori!mului" declar c )i re*erv dreptul de a refu*a e+trdarea n le#tur cu orice
infraciune enumerat n art. 1" pe care o con!ider ca o infraciune politic" ca o infraciune
cone+ la o infraciune politic !au ca o infraciune determinat de !copuri politice" )i !e
an#a,ea* c va lua n con!iderare n mod core!pun*tor" n momentul calificrii infraciunii"
#ravitatea deo!ebit a ace!teia" mai ale! dac%
a- a creat un pericol colectiv pentru viaa" inte#ritatea corporal !au libertatea per!oanelor.
!au
b- a adu! atin#ere unor per!oane !trine de mobilurile care au determinat/o. ori
c- !/au folo!it mi,loace crude !au perfide pentru comiterea ei.0
CONVEN! E"#O$E!N%
pentru reprimarea terorismului
&'tras(urg) *7 ianuarie 1977+
Statele membre ale Con!iliului 1uropei" !emnatare ale pre*entei convenii"
con!ider(nd c !copul Con!iliului 1uropei e!te ! reali*e*e o uniune mai !tr(n! ntre
membrii !i"
con)tiente de nelini)tea cre!c(nd cau*at de nmulirea actelor de terori!m"
dorind ! !e ia m!uri eficace pentru ca autorii unor a!tfel de acte ! nu !cape de
urmrire )i de pedeap!"
convin!e c e+trdarea e!te un mi,loc deo!ebit de eficace pentru a !e a,un#e la ace!t
re*ultat"
au convenit dup cum urmea*%
Articolul 1
2entru cerinele e+trdrii ntre !tatele contractante" nici o infraciune menionat mai ,o!
nu va fi con!iderat ca o infraciune politic" ca o infraciune cone+ la o infraciune politic
!au ca o infraciune in!pirat de !copuri politice%
a- infraciunile cuprin!e n c(mpul de aplicare a Conveniei pentru reprimarea capturrii
ilicite de aeronave" !emnat la 3a#a la 14 decembrie 1975.
b- infraciunile cuprin!e n c(mpul de aplicare a Conveniei pentru reprimarea de acte
ilicite ndreptate contra !i#uranei aviaiei civile" !emnat la Montreal la $3 !eptembrie 1971.
c- infraciunile #rave con!t(nd ntr/un atac mpotriva vieii" inte#ritii corporale !au
libertii per!oanelor care !e bucur de protecie internaional" inclu!iv a a#enilor
diplomatici.
d- infraciunile care au ca obiect rpirea" luarea ca o!tatici !au !ec6e!trarea ile#al.
e- infraciunile care au ca obiect folo!irea de bombe" #renade" rac6ete" arme de foc
automate ori !cri!ori !au colete/bomb" n m!ura n care acea!t folo!ire pre*int un pericol
pentru per!oane.
f- tentativa la !v(r)irea infraciunilor precitate ori participarea n calitate de coautor !au de
complice al unei per!oane care !v(r)e)te ori ncearc ! !v(r)ea!c o a!tfel de infraciune.
Articolul $
1. 2entru cerinele e+trdrii ntre !tatele contractante" un !tat contractant poate ! nu
con!idere ca infraciune politic !au ca infraciune cone+ la o a!emenea infraciune ori ca
infraciune in!pirat de mobiluri politice orice act #rav de violen la care nu !e refer art. 1 )i
care e!te ndreptat contra vieii" inte#ritii corporale !au libertii per!oanelor.
$. Se va proceda tot a!tfel n ceea ce prive)te orice act #rav ndreptat contra bunurilor" altul
dec(t cele la care !e refer art. 1" dac ace!ta a cau*at un pericol colectiv pentru per!oane.
3. Se va proceda tot a!tfel n ceea ce prive)te tentativa la !v(r)irea uneia dintre
infraciunile precitate ori participarea n calitate de coautor !au de complice al unei per!oane
care !v(r)e)te ori ncearc ! !v(r)ea!c o a!tfel de infraciune.
Articolul 3
7i!po*iiile tuturor tratatelor )i acordurilor de e+trdare aplicabile ntre !tatele
contractante" inclu!iv Convenia european de e+trdare" !e modific" n privina relaiilor
dintre !tate contractante" n m!ura n care !unt incompatibile cu pre*enta convenie.
Articolul 4
2entru cerinele pre*entei convenii )i n m!ura n care vreuna dintre infraciunile la care
!e refer art. 1 !au $ nu fi#urea* pe li!ta ca*urilor de e+trdare ntr/un tratat !au ntr/o
convenie de e+trdare n vi#oare ntre !tatele contractante" acea!ta !e con!ider ca fiind
inclu! pe li!t.
Articolul 8
9ici o di!po*iie din pre*enta convenie nu trebuie ! fie interpretat ca implic(nd o
obli#aie de e+trdare" dac !tatul !olicitat are temeiuri !erioa!e ! cread c cererea de
e+trdare" motivat printr/o infraciune la care !e refer art. 1 !au $" a fo!t fcut n !copul de
a urmri !au de a pedep!i o per!oan pentru con!iderente de ra!" reli#ie" naionalitate !au
opinii politice ori c !ituaia ace!tei per!oane ri!c ! fie a#ravat datorit uneia !au alteia
dintre ace!te con!iderente.
Articolul 4
1. Orice !tat contractant ia m!urile nece!are pentru a/)i !tabili competena de a urmri
vreuna dintre infraciunile la care !e refer art. 1" n ca*ul n care autorul bnuit de infraciune
!e #!e)te pe teritoriul !u )i dac !tatul nu l e+trdea* dup ce a primit o cerere de e+trdare
de la un !tat contractant a crui competen de urmrire !e ntemeia* pe o re#ul de
competen care e+i!t deopotriv n le#i!laia !tatului !olicitat.
$. 2re*enta convenie nu e+clude nici o competen e+ercitat n conformitate cu le#ile
naionale.
Articolul 7
:n !tat contractant pe al crui teritoriu a fo!t de!coperit autorul bnuit de vreuna dintre
infraciunile la care !e refer art. 1 )i care a primit o cerere de e+trdare n condiiile
menionate la para#raful 1 al art. 4" dac nu l e+trdea* pe autorul bnuit de infraciune"
!upune cau*a fr nici o e+cepie )i fr nt(r*iere ne,u!tificat autoritilor !ale competente !
e+ercite aciunea penal. Ace!te autoriti 6otr!c n acelea)i condiii ca )i pentru orice
infraciune cu caracter #rav potrivit le#ilor ace!tui !tat.
Articolul ;
1. Statele contractante )i acord ntra,utorarea ,udiciar cea mai lar# po!ibil n materie
penal n orice procedur referitoare la infraciunile vi*ate la art. 1 !au $. <n toate ca*urile"
le#ea aplicabil n ceea ce prive)te a!i!tena mutual n materie penal e!te aceea a !tatului
!olicitat. =otu)i" ntra,utorarea ,udiciar nu va putea fi refu*at pentru !in#urul motiv c !e
refer la o infraciune politic !au la o infraciune cone+ la o a!emenea infraciune ori la o
infraciune in!pirat de mobiluri politice.
$. 9ici o di!po*iie din pre*enta convenie nu trebuie ! fie interpretat ca implic(nd o
obli#aie de acordare a ntra,utorrii ,udiciare" dac !tatul !olicitat are temeiuri !erioa!e !
cread c cererea de a!i!ten" motivat printr/o infraciune la care !e refer art. 1 !au $" a fo!t
pre*entat n !copul de a urmri !au de a pedep!i o per!oan pentru con!iderente de ra!"
reli#ie" naionalitate !au opinii politice ori c !ituaia ace!tei per!oane ri!c ! fie a#ravat
datorit unuia !au altuia dintre ace!te con!iderente.
3. 7i!po*iiile tuturor tratatelor )i acordurilor de a!i!ten ,udiciar n materie penal"
aplicabile ntre !tatele contractante" inclu!iv Convenia european de a!i!ten ,udiciar n
materie penal" !e modific" n privina relaiilor dintre !tate contractante" n m!ura n care
!unt incompatibile cu pre*enta convenie.
Articolul 9
1. Comitetul 1uropean pentru 2roblemele Criminale al Con!iliului 1uropei urmre)te
e+ecutarea prevederilor pre*entei convenii.
$. 1l nle!ne)te" dac e!te nece!ar" re#lementarea amiabil a oricrei dificulti care !/ar ivi
n e+ecutarea conveniei.
Articolul 15
1. Orice diferend ntre !tatele contractante" referitor la interpretarea !au aplicarea pre*entei
convenii" care nu a fo!t re*olvat n cadrul para#rafului $ al art. 9" va fi !upu! arbitra,ului" la
cererea uneia dintre prile n diferend. >iecare dintre pri va de!emna c(te un arbitru" iar cei
doi arbitri vor de!emna un al treilea arbitru. 7ac" n termen de 3 luni de la cererea de arbitra,"
una dintre pri nu a procedat la de!emnarea unui arbitru" ace!ta va fi de!emnat la cererea
celeilalte pri" de ctre pre)edintele Curii 1uropene a 7repturilor Omului. 7ac pre)edintele
Curii 1uropene a 7repturilor Omului e!te re!orti!ant al uneia dintre prile n diferend"
de!emnarea arbitrului va fi de competena vicepre)edintelui Curii !au" dac vicepre)edintele
e!te re!orti!ant al uneia dintre prile n diferend" celui mai vec6i dintre membrii Curii care
nu e!te re!orti!ant al uneia dintre prile n diferend. Aceea)i procedur !e va aplica n ca*ul n
care cei doi arbitri nu !e vor putea pune de acord a!upra ale#erii celui de/al treilea arbitru.
$. =ribunalul arbitral va 6otr dup procedura !a. 3otr(rile !ale vor fi luate cu ma,oritate
de voturi. Sentina !a va fi definitiv.
Articolul 11
1. 2re*enta convenie e!te de!c6i! !emnrii !tatelor membre ale Con!iliului 1uropei. 1a
va fi ratificat" acceptat !au aprobat. ?n!trumentele de ratificare" de acceptare !au de
aprobare vor fi depu!e la !ecretarul #eneral al Con!iliului 1uropei.
$. Convenia va intra n vi#oare dup 3 luni de la data depunerii celui de/al treilea
in!trument de ratificare" de acceptare !au de aprobare.
3. Convenia va intra n vi#oare" fa de orice !tat care o va ratifica" o va accepta !au o va
aproba ulterior" dup 3 luni de la data depunerii in!trumentului !u de ratificare" de acceptare
ori de aprobare.
Articolul 1$
1. Orice !tat poate" n momentul !emnrii !au n momentul depunerii in!trumentului !u de
ratificare" de acceptare ori de aprobare" ! de!emne*e teritoriul !au teritoriile crora li !e va
aplica pre*enta convenie.
$. Orice !tat poate" n momentul depunerii in!trumentului !u de ratificare" de acceptare ori
de aprobare !au n orice alt moment urmtor" ! e+tind aplicarea pre*entei convenii" prin
declaraie adre!at !ecretarului #eneral al Con!iliului 1uropei" la orice alt teritoriu de!emnat n
declaraie )i pentru care a!i#ur relaiile internaionale !au e!te abilitat ! !tipule*e.
3. Orice declaraie fcut n virtutea para#rafului precedent va putea fi retra!" n ceea ce
prive)te orice teritoriu de!emnat n acea!t declaraie" prin notificare adre!at !ecretarului
#eneral al Con!iliului 1uropei. 'etra#erea va avea efect imediat !au la o dat ulterioar
preci*at n notificare.
Articolul 13
1. Orice !tat poate" n momentul !emnrii !au n momentul depunerii in!trumentului !u de
ratificare" de acceptare !au de aprobare" ! declare c )i re*erv dreptul de a refu*a e+trdarea
n le#tur cu orice infraciune enumerat n art. 1" pe care o con!ider ca o infraciune
politic" ca o infraciune cone+ la o infraciune politic !au ca o infraciune in!pirat de
!copuri politice" cu condiia ca el ! !e an#a,e*e c va lua n con!iderare n mod
core!pun*tor" n momentul calificrii infraciunii" #ravitatea deo!ebit a ace!teia" mai ale!
dac%
a- a creat un pericol colectiv pentru viaa" inte#ritatea corporal !au libertatea per!oanelor.
!au
b- a adu! atin#ere unor per!oane !tr@ine de mobilurile care au determinat/o. ori
c- !/au folo!it mi,loace crude !au perfide pentru comiterea ei.
$. Orice !tat poate ! retra#" n total !au n parte" o re*erv pe care a formulat/o n temeiul
para#rafului precedent" prin mi,locirea unei declaraii adre!ate !ecretarului #eneral al
Con!iliului 1uropei )i care va avea efect de la data primirii ei.
3. Orice !tat care a formulat o re*erv n temeiul para#rafului 1 al ace!tui articol nu poate
! pretind aplicarea art. 1 de ctre un alt !tat. totu)i el poate" dac re*erva e!te parial )i !ub
condiie" ! pretind aplicarea ace!tui articol n m!ura n care a acceptat/o )i el n!u)i.
Articolul 14
Orice !tat contractant va putea ! denune pre*enta convenie" adre!(nd o notificare !cri!
!ecretarului #eneral al Con!iliului 1uropei. O a!emenea denunare va produce efect imediat
!au la o dat ulterioar preci*at n notificare.
Articolul 18
Convenia ncetea* ! produc efecte fa de orice !tat contractant care !e retra#e din
Con!iliul 1uropei !au care ncetea* !/i mai aparin.
Articolul 14
Secretarul #eneral al Con!iliului 1uropei va notifica !tatelor membre ale con!iliului.
a- orice !emntur.
b- depunerea oricrui in!trument de ratificare" de acceptare !au de aprobare.
c- orice dat de intrare n vi#oare a pre*entei convenii potrivit art. 11 al ace!teia.
d- orice declaraie !au notificare primit n aplicarea di!po*iiilor art. 1$.
e- orice re*erv formulat n aplicarea para#rafului 1 al art. 13.
f- retra#erea oricrei re*erve fcute n aplicarea para#rafului $ al art. 13.
#- orice notificare primit n aplicarea art. 14 )i data c(nd denunarea va produce efecte.
6- orice ncetare a efectelor conveniei n aplicarea art. 18.
7rept pentru care" !ub!emnaii" le#al autori*ai n ace!t !cop" au !emnat pre*enta
convenie.
>cut la Stra!bur# la $7 ianuarie 1977" n limbile france* )i en#le*" ambele te+te av(nd
aceea)i valabilitate" ntr/un !in#ur e+emplar care va fi depu! n ar6ivele Con!iliului 1uropei.
Secretarul #eneral al Con!iliului 1uropei va comunica fiecrui !tat !emnatar c(te o copie
certificat pentru conformitate de pe ace!ta.