Sunteți pe pagina 1din 2

Microsoft Excel

Lucrul cu foi de calcul


Fisa de laborator 1
1. Deschideti aplicatia Microsoft Excel urmand calea: Start All Programs Microsoft Office
Microsoft Office Excel 2003.
2. Denumiti foile de calcul ale agendei de lucru: Internet, E-ON Moldova, E-ON Gaz.
a. Se executa dublu click pe eticheta primei foi de calcul;
b. Se introduce denumirea INTERNET si se apasa tasta Enter;
c. Se repeta pasii 1 si 2 pentru celelalte foi de calcul.
3. Stergeti foaia de calcul INTERNET din agenda de lucru.
Se executa click dreapta pe eticheta foii de calcul si se alege optiunea Delete Sheet.
4. Inserati foile de calcul TERMOSERVICE si UPC inaintea foii de calcul E-ON Moldova.
a. Se selecteaza foaia de calcul E-ON Moldova, inaintea careia dorim sa inseram noua foaie de
calcul TERMOSERVICE;
b. in meniul Insert se alege optiunea Worksheet;
c. Se executa click dreapta pe eticheta noii foi de calcul si se introduce TERMOSERVICE;
d. !nalog pentru foaia de calcul UPC.
. !edenumiti foaia de calcul UPC cu RDS.
Se executa click drepta pe eticheta foii de calcul pe care dorim sa o redenumim si se alege optiunea
Rename dupa care se introduce noua denumire.
". #ran$ati foile de calcul ale registrului cheltuielicurente!"l# in ordinea: E-ON Moldova, E-ON
Gaz, TERMOSERVICE, RDS. %olorati diferit denumirea etichetei.
Se tine apasat butonul din stanga al mouse"ului pe eticheta foii de calcul si se trage in directia in
care dormi sa o mutam. in meniul de comenzi rapide #clic drepta$ de pe denumirea etichetei
alegeti optiunea Color a!" pentru a colora fundalul etichetei.
&. #legeti procentul de afisare '( pentru foaia de calcul RDS.
Se executa click pe sageta din dreapta
butonului #oom de pe bara Stan$ar$ si
din lista ascunsa se alege %&'.
). Sal*ati agenda de lucru cu numele cheltuielicurente!"l#.
in meniul %ile se alege optiunea Sa&e sau Sa&e As".
+. ,arasiti registrul de lucru curent.
in meniul %ile alegeti optiunea Close.
1'. ,arasiti aplicatia Microsoft Excel.
-13-2'14
Microsoft Excel
Celulele
Fisa de laborator 2
1. Selectati linia $.
Se executa clic pe antetul de linie adica pe cifra 2.
2. Selectati coloana %.
Se executa clic pe antetul de coloana adica pe litera B.
3. Selectati domeniul cuprins intre celulele %$ si E&' (%$)E&'*!
(u mouse"ul) se executa clic pe celula *2 si fara a elibera butonul mouse"ului se gliseaza mouse"ul
pana la celula E1&.
(u tastatura)
a. se selecteaza prima celula a domeniului #B2$;
b. se apasa tasta Shift si se tine apasata;
c. se selecteaza ultima celula a domeniului #E10$.
4. Selectati domeniile: +$)+,- C.)C&' si E/)G$'.
a. Selectati primul domeniu;
b. !pasati tasta Ctrl si o tineti apasata;
c. Selectati al doilea domeniu+ si al treilea;
d. !legeti o culoare de umplere si un chenar pentru domeniile selectate.
. Inserati o linie deasupra liniei /.
a. Selectati linia /;
b. in meniul Insert alegeti optiunea
Ro's(
". Inserati o coloana in stanga coloanei C.
a. Selectati coloana C;
b. in meniul Insert alegeti optiunea
Col)mns(
&. Inserati o noua celula:
a. Se selecteaza celula in apropierea careia se doreste a fi inserta noua celula #C0$;
b. in meniul Insert se alege optiunea Cells*
c. in fereastra de dialog ce apare se alege:
pentru a insera o noua celula deplasand spre dreapta pe cele de pe
randul curent;
pentru a insera o noua celula deplasand in ,os pe cele de pe coloana
curenta;
pentru a insera o intreaga linie deasupra liniei pe care se gasete
celula selectata;
pentru a inserao coloana noua in stanga coloanei pe care se gaseste
celula selectata.
). !edimensionati latimea unei coloana - inaltimea unei linii.
a. Se selecteaza coloana #linia$ a carei latime #inaltime$ se doreste a fi modificata;
b. in meniul %ormat se alege optiunea Col)mn #Ro'$;
. A)to%it Selection #A)to%it$ pentru a modifica automat latimea #inaltimea$ celulelor in
functie de continutul acestora ;
. Wi$th #+eight$ pentru a modifica manual latimea #inaltimea $ acestora.
-13-2'14